A környezetvédelmi monitoring műszereinek megbízhatósága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A környezetvédelmi monitoring műszereinek megbízhatósága"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 1 A környezetvédelmi monitoring műszereinek megbízhatósága Tárgyszavak: meghibásodások közötti átlagos idő; átlagos javítási idő; mechanikai, biológiai és elektromos behatások. A környezetet jellemző paraméterek monitoringját végző hálózatokban az alkalmazott műszerek megbízhatóságának ismerete egyre fontosabbá válik. A monitoringhálózatokat túlnyomórészt in-situ mérésekre használják, ahol a különleges éghajlati viszonyok döntő hatással lehetnek a műszerek helyes működésére. A műszergyártók által a műszerek megbízhatóságáról adott információk gyakran hiányosak vagy éppen hiányoznak. Más szóval hiányzik a meghibásodások közötti átlagos idő (mean time between failures MTBF) és más, a rendszer helyes működtetéséhez szükséges hasznos paraméterek ismerete. A rendszer megbízhatatlansága adatok elvesztésével jár lyukak keletkeznek az idősorokon, de ezen kívül a rendszer fenntartási költsége is növekszik. A rendszer másik fontos jellemzője az átlagos javítási idő (mean time to repair MTTR). Így monitoringhálózatnál nemcsak a funkcionális jellemzők fontosak, hanem az üzemkészség ideje is. A műszerek és a környezeti feltételek Egy műszer helyes működése egy adott időszakaszban a külső körülményektől függ. Az in-situ monitoringhálózat műszereinek mechanikus és elektronikai részei egyaránt rendkívül nagy igényeket támasztó követelményeknek vannak kiéve. Egy agrometeorológiai állomáson pl. a következő műszerek vannak: mérésadatgyűjtő berendezés, fénymérő, szélmérő, széliránymérő, napfénymérő, csapadékmérő, léghőmérő és nedvességmérő. Általában a környezeti monitoringhálózat a következő külső hatásoknak van kitéve:

2 légköri hatások: szélsőséges hőmérsékletek és páratartalom, napsugárzás, eső, savas köd, por, szennyező anyagok stb.; mechanikai hatások: rezgések, ütések stb.; biológiai hatások: állatok, virágpor, gombák stb.; elektromos hatások: hálózati ingadozások és tranziens jelenségek, elektrosztatikus töltés, légköri kisülések, az ember által keltett elektromágneses tér zavaró hatása stb. A környezeti feltételek és a műszerek közötti kapcsolat vizsgálatához három alapvető szempontot kell tekintetbe venni: minden környezeti paramétert mennyiségileg kell kifejezni; minden környezeti paraméter széles határok között változhat, e változás a külső környezet függvénye; a különböző elektromos és elektronikai alkotóelemek nem egyformán érzékenyek a különböző környezeti paraméterekre. A légköri feltételek A környezeti paraméterek közül a hőmérséklet a legfontosabb: előidézheti a működés fokozatos romlását és/vagy javíthatatlan hibákat is előidézhet. A tervezőnek kell ezeket, az egyes összetevőkben vagy áramkörökben jelentkező hatásokat kompenzálni. A szélsőséges hőmérsékletek közötti termikus ciklusok ártalmas hatással lehetnek az áramköri elemekre. Még a nem szélsőséges értékek közötti ciklusok és/vagy hőlökések is deformációkat, mechanikai feszültségeket és a hegesztések kifáradását okozhatják. Előidézhetik továbbá a nyomtatott áramkörök csatlakozásának megszakadását is. A napsugárzás a felmelegedésen kívül a védőanyagok (műgyanták, gumik, festékek) fokozatos tönkremenetelét is okozza. A védőanyagokat úgy kell megválasztani, hogy azok ellenállóak legyenek a napsugárzással szemben. A nem védett készülékekben a víz korróziót és rövidzárlatot okozhat. A víz a készülékekbe különböző módokon hatolhat be (pl. eső), de a behatolást leggyakrabban párakicsapódás okozza. A védelem egyik lehetséges módja a tartódobozok tömítése szilikongumival. Ez a védelem, különösen elektromos részek esetében, nem mindig elégséges, célszerű az elektronikus kártyákat részben vagy teljesen epoxigyantával bevonni. Az áramkörökben a csatlakozások a fő hibaforrások: itt a közvetlen fém-fém kapcsolat elkerülhetetlen. A csatlakozásokban a nedvesség káros hatásainak csökkentése érdekében aranybevonat alkalmazható. A csatlakozásokat szigetelni kell, és olyan anyagból készüljenek, amely a vízzel szemben ellenálló.

3 A tengeri övezetekben működő műszerek (mechanikai, elektromos és elektronikus) részei ki vannak téve a sós levegőnek, a só jelenléte fokozza a nedvesség káros hatását. Minden egyes alkotóelem nagyon érzékeny a sóra; a védelem a megfelelő burkolást és a legérzékenyebb elemeknek a készülék belsejében való elhelyezését jelenti. A csatlakozások megfelelő anyagból készüljenek és megfelelően legyenek szigetelve. Az egyes fizikai környezeti paraméterek érzékelőinek védelme bonyolultabb. Így a sólerakódás növeli a súrlódást a szélmérők forgó részében vagy irreverzibilisen szennyezi a kapacitív nedvességérzékelők dielektrikumát. Egyes környezetekben fontos a por jelenléte, amely hatással lehet a mozgó mechanikai elemekre és az elektromos részekre is. A por rövidzárlatot okozhat vagy azért, mert maga is vezet, vagy elnyelve a nedvességet, vezetővé válik. Mindez korróziót és rövidzárlatot okozhat. A nedvesség ellen alkalmazott burkolás por ellen is alkalmazható. Azonban egyes eszközöknek szellőzésre van szükségük (pl. alkotórészeik hűtése miatt); ha a szellőzőnyílások nincsenek védve megfelelő szűrőkkel, behatolási helyet nyújthatnak a por számára. A környezet monitoringműszerei más agresszív kémiai anyagoknak is ki vannak téve: így műtrágyának, üzemanyagoknak és kenőanyagoknak. E termékek megtámadhatják az áramköröket, a burkolóanyagokat és a tartályokat. Az agresszív kémiai anyagok korróziót és szennyeződést idéznek elő az áramkörökben. A kapacitív nedvességérzékelőkben a rovarirtók, a műtrágyák a dielektrikumok irreverzibilis megváltozását, így a mérési eredmények torzítását idézik elő. A nedvesség, por, sók elleni védekezési technikák a kémiai anyagok behatása ellen is alkalmazhatók, azonban a borítások, tömítések stb. anyagának megválasztásakor tekintetbe kell venni a kémiai veszélyeztetés jellegét. A mechanikai feltételek A műszerek mechanikai feszültségeknek is ki lehetnek téve, ez hatással lehet a működésre és csökkentheti az elektromos és elektronikus részek élettartamát is. Rezgések esetében a kapcsolatok (csatlakozások, hegesztések) megszakadhatnak, a kártyák kilazulhatnak és a mozgó részekkel rendelkező érzékelők (potenciométerek, kódoló berendezések) helytelen jeleket adhatnak. Ha a tartóberendezés sajátfrekvenciája megegyezik a részegységre ható rezgés frekvenciájával, rezonancia léphet fel, a rezgés amplitúdója olyan naggyá válhat, hogy tönkreteszi a műszert.

4 Az elektromechanikai és elektronikai komponenseket mechanikai ütés érheti a szállítás, az összeszerelés és a működés közben. Hasonlóan a tápvezetékeket és az összekötő vezetékeket is mechanikai károsodás (pl. váratlan feszülés) érheti, ami a kapcsolat megszakadásához vezethet. A biológiai feltételek Bármilyen méretű állatok (különösen mechanikai behatás révén), veszélyeztethetik a berendezések működését. Az egerek és a rágcsálók a nem megfelelően védett kábeleket és csöveket károsíthatják; a nagyobb állatok (tehenek, vaddisznók) leverhetik a műszereket tartó oszlopokat. Mechanikai károsodást okozhatnak a fák leeső ágai. A virágporok, magok és kisebb növényi részek a porhoz hasonló károsodást okozhatnak. A meteorológiai viszonyoktól függően gombák (pl. Aspergillus niger) telepedhetnek meg az elektronikus kártyákon vagy a berendezés más belső részein ez helytelen működéshez vezethet, ennek kimutatása nehéz. A gombák elleni védelem hasonló mint a nedvesség és a só elleni védelem víztaszító és gombaellenes gyantákkal való bevonás. Az elektromos feltételek A környezeti monitoringhoz alkalmazott műszereket 12 V-os telepekből, vagy ahol lehetséges, hálózatból táplálják. A hálózati áram gyakran szennyezett tranziens hatások révén, amit a terhelés hirtelen változása idéz elő. A feszültségimpulzusok, még ha rövid lefolyásúak is, tönkretehetik az integrált áramköröket, ha egy bizonyos szintet meghaladnak. A nem nagy amplitúdójú, de hosszú lefolyású vagy ismétlődő tranziens jelenségek, ha az általuk keltett többlet hőt a készülék nem képes leadni, tönkretehetik a műszert. A jobb minőségű készülékekben a gyártók igyekeznek a tranziens jelenségek terjedését meggátolni megfelelő csillapító eszközökkel. Az összes természetes veszélyeztető tényező közül a légköri kisülés a legveszélyesebb és kiküszöbölhetetlen. Közvetlen villámbecsapódás ritkán fordul elő, de a villámlás következtében a vezetékben fellépő (néhány kv nagyságrendű) túlfeszültség gyakori. Ez a légköri kisülés lökésszerűsége miatt jön létre. Így pl. viha-

5 rok során a szabadon lévő elektromos vezetékekben 10 kv tranziens feszültségek keletkezhetnek a villámlás helyétől akár 20 km vagy még nagyobb távolságokban is. Légköri kisülés során az adattároló rendszert a túlfeszültség elérheti mind az érzékelőkkel, mind a villamos hálózattal összekötő kábeleken keresztül. Többféle védőberendezés van, ami betehető a jelforrás vagy áramforrás és az adatgyűjtő készülék közé: nemesgáz villámvédő, varisztor (feszültségfüggő ellenállás), gyors félvezető harmonikus szűrő stb. Ez a fajta védelem elnyeli a tranziens jelenséget kísérő energiát, és megakadályozza, hogy a veszélyes feszültségek elérjék a készüléket. A nemesgáz villámvédők elektromechanikus készülékek esetében megoldják a problémát, de elektronikus eszközöknél egyedül nem elégségesek. A varisztorok jobbak, de a legjobb megoldás a félvezető szűrő és a nemesgáz villámvédő megfelelő együttes alkalmazása. Az elektromágneses tereket létrehozó és azt kibocsátó rendszerek (pl. távközlési rendszerek, radar, közvetítőállomások, elektromos távvezetékek stb.) városi, de gyakran vidéki környezetben is a természetes hátteret többszörösen meghaladó teret hoznak létre. Az ilyen nagyságú terek létezése a környezetszennyezés egy formája (elektromágneses szennyezés), ez erősen hathat a mérési eredményekre. A műszerek megbízhatósága, és így működési idejük, szorosan összefügg működésük külső körülményeivel. A technológiai megoldások kiválasztásakor tekintetbe kell venni az ár/teljesítőképesség összefüggést. (Schultz Gyögy) Battista, P.; Catelani, M. stb.: On the reliability of instruments for environmental monitoring: some practical considerations. = Microelectronics Reliability, 42. k sz p Dahmann, D.; Matler, U. stb.: Der photoelektrische Aerosolsensor (PAS), ein neues direkt anzeigendes Messgerät für Dieselmotoremissionen. = Gefahrstoffe Reinhaltung der Luft, 62. k sz p Willer, U.; Kostjucenko, I. stb.: Evanescent-field laser sensor for environmental and process control. = VDI Berichte, sz. p

6 Röviden Hazánkban fészkelő nappali ragadozó madarak állományviszonyai Nappali Állományadatok ragadozó madarak párok száma párok száma csökken állandó növekszik Darázsölyv X Barna kánya X Vörös kánya X Rétisas X Kígyászölyv X Barna rétihéja X Hamvas rétihéja X Héja X Karvaly X Kis héja X Egerészölyv X Pusztai ölyv X Békászó sas X Parlagi sas X Szirti sas 2 5 X Törpe sas X Vörös vércse X Kék vércse X Kabasólyom X Kerecsensólyom X Vándorsólyom 0 7 X (Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület évi tevékenységéről)

Villamos hálózatok tűzvédelme

Villamos hálózatok tűzvédelme Nagy Lajos Villamos hálózatok tűzvédelme Az elektromos áram, mint tűzokozó 2. rész 2008 HÁLÓZATVÉDELEM / TŰZVÉDELEM Villamos hálózatok tűzvédelme Az elektromos áram, mint tűzokozó A szigetelés előzetes

Részletesebben

Túlfeszültségek keletkezése, és védekezés a károsító hatásuk ellen Segédlet. 1. Mit nevezünk túlfeszültségnek, és miben nyilvánul meg hatása?

Túlfeszültségek keletkezése, és védekezés a károsító hatásuk ellen Segédlet. 1. Mit nevezünk túlfeszültségnek, és miben nyilvánul meg hatása? 1. Mit nevezünk túlfeszültségnek, és miben nyilvánul meg hatása? A túlfeszültség, a villamos, és elektronikus hálózatokban, illetve azok berendezéseiben a megengedett legnagyobb feszültség csúcsértékét

Részletesebben

Minden a gyújtótekercsekről

Minden a gyújtótekercsekről Gyújtástechnológia Dízel hidegindítási technológia Hűtés Érzékelők Minden a gyújtótekercsekről Technikai információk, 7. sz. Perfection Beépített tökéletesség built in 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A szikragyújtású

Részletesebben

Optocsatolók és szilárdtest relék. Termékinformáció

Optocsatolók és szilárdtest relék. Termékinformáció Optocsatolók és szilárdtest relék Termékinformáció 1 Optocsatolók Optocsatolók Áttekintés Definíció / Működési elv 4 Alapfunkciók 6 Vezérlő- és terhelő áramkör 7 Kapcsolóerősítő / védőintézkedések 9 Termékkínálat

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Magyar Biztosítók Szövetsége ajánlása a villám- és túlfeszültség-károk megelőzéséhez és csökkentéséhez

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Magyar Biztosítók Szövetsége ajánlása a villám- és túlfeszültség-károk megelőzéséhez és csökkentéséhez A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Magyar Biztosítók Szövetsége ajánlása a villám- és túlfeszültség-károk megelőzéséhez és csökkentéséhez 1. Bevezető Az elmúlt néhány év statisztikai adatai rámutatnak

Részletesebben

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Egyéb tudnivalók. (tisztítási és sterilizálási útmutatóval)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Egyéb tudnivalók. (tisztítási és sterilizálási útmutatóval) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Egyéb tudnivalók (tisztítási és sterilizálási útmutatóval) Egyéb tudnivalók 2 Alapvető instrukciók a traumatológia, az ortopédia és az osteosynthesis területén alkalmazott

Részletesebben

Általános műszaki információk

Általános műszaki információk Általános műszaki információk II Tartalomjegyzék Villamos kifejezések és szabványok......................................................... H2. oldal Kaszkádolás..................................................................................

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR JÁRMŰELEKTRONIKA. Lajber Zoltán Dr. Varga Vilmos

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR JÁRMŰELEKTRONIKA. Lajber Zoltán Dr. Varga Vilmos SZENT ISTVÁN EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Jármű- és Hőtechnika Tanszék JÁRMŰELEKTRONIKA Lajber Zoltán Dr. Varga Vilmos Ez a jegyzet az Oktatási Minisztérium PFP 0163/99 pályázatának támogatásával készült

Részletesebben

Középfeszültségû tervezési segédlet

Középfeszültségû tervezési segédlet Középfeszültségû tervezési segédlet Tartalomjegyzék Ismertetés 3. Fémtokozású gyártott berendezés 3. Feszültség 4. Áramerôsség 6. Frekvencia 7. A kapcsolókészülékek feladatai 7. Tokozási típusok 8. Tervezési

Részletesebben

Légtechnikai tervezési segédlet

Légtechnikai tervezési segédlet lindab ventilation Légtechnikai tervezési segédlet A Magyar Szabványügyi Testület jóváhagyásával az MSZ CR 1752:2000 alapján Termékeink Air Duct Systems Légcsatornák A Lindab Air Duct Systems (ADS) legtöbb

Részletesebben

Mikor lesz áttörés az energiatárolásban? Schenek Istvántól a modern akkumulátorgyártásig.

Mikor lesz áttörés az energiatárolásban? Schenek Istvántól a modern akkumulátorgyártásig. Mikor lesz áttörés az energiatárolásban? Schenek Istvántól a modern akkumulátorgyártásig. Schenek István tiszteletére 2015. március 5-én került megrendezésre az Energetikai Szakkollégium és a MEE Energetikai

Részletesebben

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 2 3 Villámvédelem robbanásveszélyes területen, problémák a gyakorlatban Mit hozott 2012/2013. az előírások szintjén, szabványkövetés Gyakorlati villámvédelmi problémák 4 Miért is vagyunk itt? A villám

Részletesebben

A meghibásodások között eltelt átlagos idő: a kapcsolódó fogalmak magyarázata és a vonatkozó szabványok

A meghibásodások között eltelt átlagos idő: a kapcsolódó fogalmak magyarázata és a vonatkozó szabványok A meghibásodások között eltelt átlagos idő: a kapcsolódó fogalmak magyarázata és a vonatkozó szabványok Írta: Wendy Torell és Victor Avelar 78. tanulmány Összefoglaló A meghibásodások között átlagosan

Részletesebben

A feszültséget a következő mennyiségekkel jellemezhetjük: u - pillanatérték, U 0 - csúcsérték, T - periódus idő, f - frekvencia, - körfrekvencia

A feszültséget a következő mennyiségekkel jellemezhetjük: u - pillanatérték, U 0 - csúcsérték, T - periódus idő, f - frekvencia, - körfrekvencia 13. Villamosmérések 13. 1. Villamosmérésekkel kapcsolatos alapfogalmak A gyakorlatban előforduló fontosabb villamos jelölései: mennyiségek, azok mértékegységei és villamos feszültség, jele: U mértékegysége:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése TARTALOMJEGYZÉK (részletezés) I. Égéselmélet és oltóanyag ismeret E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése E-3 Az égés megszüntetésének

Részletesebben

SZOLÁR RENDSZEREK TERVEZÉSI SEGÉDLET

SZOLÁR RENDSZEREK TERVEZÉSI SEGÉDLET SZOÁR REDSZEREK TERVEZÉSI SEGÉDET ÉS termék katalógus Tartalomjegyzék TERVEZÉSI SEGÉDET Bevezető...4 A napkollektoros berendezések típusai...8 Működési alapelvek... 10 Síkkollektor működése... 13 Szolár

Részletesebben

Elektronikai adatok W.2. Általános műszaki adatok W.6. Kötéstechnológiák W.16. A túlfeszültség-védelem alapjai W.20

Elektronikai adatok W.2. Általános műszaki adatok W.6. Kötéstechnológiák W.16. A túlfeszültség-védelem alapjai W.20 Tartalom - Elektronika Elektronikai adatok.2 Általános műszaki adatok.6 Alapanyagok.12 Kötéstechnológiák.16 ATEX.18 A túlfeszültség-védelem alapjai.20 Túlfeszültség-védelem szószedet.24 - Ipari Ethernet

Részletesebben

A bányahatóság, felismerve a villamos gyújtással. kedvezőtlen. történő robbantás előkészitése során jelentkező nem kivánt

A bányahatóság, felismerve a villamos gyújtással. kedvezőtlen. történő robbantás előkészitése során jelentkező nem kivánt 1 Bevezetés Ismert, hogy környezetünk egyre fokozódó villamositása, a bányászati munkahelyek gépesitése, valamint a magasfeszültségü energiaelosztó berendezések, a rádióés TV-adók, a radarállomások teljesitményének

Részletesebben

Megoldások a gáz- és olajipar számára

Megoldások a gáz- és olajipar számára Megoldások a gáz- és olajipar számára THINK CONNECTED. Megoldások a gáz- és olajipar számára Az OBO termékrendszerei világszerte a hosszú élettartam és a kiváló minőség szimbólumai, és ezen jó tulajdonságaik

Részletesebben

Az online és a vonal interaktív kialakítású UPS rendszerek gyakorlati összehasonlítása

Az online és a vonal interaktív kialakítású UPS rendszerek gyakorlati összehasonlítása Az online és a vonal interaktív kialakítású UPS rendszerek gyakorlati összehasonlítása Írta: Jeffrey Samstad Michael Hoff 79. tanulmány Vezetői összefoglaló Az 5000 VA-nál alacsonyabb teljesítményű UPS

Részletesebben

A légszennyezés hatása az élõ és az élettelen környezetre

A légszennyezés hatása az élõ és az élettelen környezetre A légszennyezés hatása az élõ és az élettelen környezetre A levegõszennyezés hatásainak megismerése annak érdekében szükséges, hogy fel tudjunk azokra készülni, de még inkább azért, hogy a helyes utat

Részletesebben

NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ. - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv -

NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ. - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv - NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv - Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 5 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 6 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 6 1.1 Az alkalmazott

Részletesebben

Hibrid integrált áramkörök

Hibrid integrált áramkörök Hibrid integrált áramkörök 1 Hibrid integrált áramkörök Az elektronika miniatürizálódási folyamata A szigetelő alapú integrált áramkörök típusai és felépítésük A hibrid integrált áramkörök hordozói Integrált

Részletesebben

PIM (passzív intermoduláció) MÉRÉSE GSM, UMTS ÉS LTE HÁLÓZATOKBAN

PIM (passzív intermoduláció) MÉRÉSE GSM, UMTS ÉS LTE HÁLÓZATOKBAN PIM (passzív intermoduláció) MÉRÉSE GSM, UMTS ÉS LTE HÁLÓZATOKBAN Tartalomjegyzék PIM bemutatása... 3 Impedancia vs Linearitás... 3 PIM mérés... 4 PIM meghatározása... 4 Modulált jel eredetű intermoduláció...

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Harmonikus csökkentés. Követelmények és a Danfoss megoldásai

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Harmonikus csökkentés. Követelmények és a Danfoss megoldásai MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Harmonikus csökkentés Követelmények és a Danfoss megoldásai 2 Harmonikus torzítás egy folyton növekvő probléma Az áramszolgáltatók által a háztartások, vállalkozások és az

Részletesebben

Szakmai irányelv MEE.SZI 0401-1:2005. Javítás utáni vizsgálatok

Szakmai irányelv MEE.SZI 0401-1:2005. Javítás utáni vizsgálatok Szakmai irányelv Javítás utáni vizsgálatok 1. rész: Háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek javítás és módosítás utáni vizsgálatai Tartalomjegyzék Magyar Elektrotechnikai Egyesület Budapest

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. Termikus vágás, darabolás - Plazmavágás. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. Termikus vágás, darabolás - Plazmavágás. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok Dabi Ágnes Termikus vágás, darabolás - Plazmavágás A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok A követelménymodul száma: 0240-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-30 TERMIKUS

Részletesebben