A REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE MUNKATÁRSAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE MUNKATÁRSAI"

Átírás

1 A REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE MUNKATÁRSAI HATÁRTUDOMÁNYI KUTATÁSAINAK BIBLIOGRÁFIÁJA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZIRÁKI ZSUZSANNA BALCSÓK ISTVÁN DANCS LÁSZLÓ: A határon átnyúló kapcsolatok jelene és jövője Hajdú- Bihar megye határ menti településein, különös tekintettel a munkaerő-piaci lehetőségekre. In: Integrált vidékfejlesztés. V. Falukonferencia. Szerk. KOVÁCS T. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p BALCSÓK ISTVÁN: Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek az Északkelet-Alföld határ menti térségeinek munkaerőpiacán. Tér és Társadalom, p. BALCSÓK ISTVÁN: Sokasodó gondok szerény lehetőségek az északkeleti határ mente munkaerőpiacán. In: A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön. Szerk. BARANYI B. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p. BALCSÓK ISTVÁN DANCS LÁSZLÓ: A határon átnyúló kapcsolatok lehetőségei Magyarország egyik leendő schengeni határán. In: A földrajz eredményei az új évezred küszöbén. Magyar Földrajzi Konferencia. Szeged, október Szerk. DORMÁNY G., KOVÁCS F., PÉTI M., RAKONCZAI J. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természeti Földrajzi Tanszék, [13] p. CD-ROM. BALCSÓK ISTVÁN BARANYI BÉLA DANCS LÁSZLÓ: A határmentiség és a határon átnyúló kapcsolatok jellemzői az Északkelet-Alföldön. INCO. Első magyar internetes folyóirat az információs korról BALCSÓK ISTVÁN: A munkanélküliség jellemző adatainak alakulása Kelet-Magyarország határ menti településein között. In: Társadalomföldrajz, területfejlesztés II. Szerk. SÜLI-ZAKAR I. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, p. BALCSÓK ISTVÁN: A diplomásoktól a napszámosokig külföldiek a keleti végek munkaerőpiacán. In: Határok és határmentiség az átalakuló Közép-Európában. (Nemzetközi tudományos konferencia, szeptember 30. október l.) Szerk. SÜLI-ZAKAR I. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, p. BALCSÓK ISTVÁN DANCS LÁSZLÓ: Munkaerő-piaci kapcsolatok az Északkelet-Alföldön, különös tekintettel a magyar ukrán határ mentére. Alföldi Tanulmányok, p BALCSÓK ISTVÁN DANCS LÁSZLÓ KONCZ GÁBOR: A román határ menti kistérségek munkanélküliségi jellemzői és a határon átnyúló munkavállalási kapcsolatai. In: Határok és az Európai Unió. Nemzetközi földrajzi konferencia, Szeged, november 29. december 1. Szerk. SZÓNOKYNÉ ANCSIN G. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszéke, p. BALCSÓK ISTVÁN BARANYI BÉLA: Határ menti együttműködés és foglalkoztatás keletmagyarországi helyzetkép. Budapest: MTA Közgazdaság-tudományi Intézet, p. (KTI/IE Műhelytanulmányok Discussion Papers, 2004/20.) 1

2 BALCSÓK ISTVÁN DANCS LÁSZLÓ: Külföldiek legális és illegális munkavállalási szokásai a magyar-ukrán határ mentén az ezredforduló tájékán. In: Fiatal regionalisták III. országos konferenciájának kiadványa. Győr: MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, CD-ROM BALCSÓK ISTVÁN DANCS LÁSZLÓ KONCZ GÁBOR: Bridge or iron curtain a new external border of the European Union from the viewpoint of local people. In: Association for Borderlands Studies 2004 European Conference. Borders in a New Europe. Between History and New Challenges. Graz, [15] p. CD-ROM. BALCSÓK ISTVÁN [et al.] BARANYI BÉLA (ed.): Hungarian Romanian and Hungarian Ukrainian Border Regions as Areas of Co-operation Along the External Borders of Europe. Pécs: Centre for Regional Studies, p. (Discussion Papers. Special). BALCSÓK ISTVÁN BARANYI BÉLA DANCS LÁSZLÓ: Hungarian Romanian and Hungarian Ukrainian bilateral cross-border relations in the period of transition. In: Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Eds. GY. BARTA, É. G. FEKETE, I. KUKORELLI SZÖRÉNYINÉ, J. TIMÁR. Pécs: Centre for Regional Studies, p. BALCSÓK ISTVÁN BARANYI BÉLA DANCS LÁSZLÓ: A magyar román és a magyar ukrán határrégiók háttértanulmánya. In: Az Európai Unió külső határán. Együttműködések Magyarország keleti államhatárai mentén. Szerk. BARANYI B. Debrecen: MTA Regionális Kutatások Központja, p. BALCSÓK ISTVÁN DANCS LÁSZLÓ KONCZ GÁBOR: The development of Hungarian- Romanian cross-border connections after the change of regime. 45 th Congress of the European Regional Science Association: Land Use and Water Management in a Sustainable Network Society. Amsterdam, RSA, p. CD-ROM. BALCSÓK ISTVÁN DANCS LÁSZLÓ: Patterns of legal and illegal employment of foreigners along the Hungarian-Ukrainian border. In: EU Enlargement, Region Building and Shifting Borders of Inclusion and Exclusion. Ed. J. W. SCOTT. Aldershot: Ashgate, p. (Border Regions Series). BALCSÓK ISTVÁN DANCS LÁSZLÓ KONCZ GÁBOR: Bridge or iron curtain? Local Hungarian and Ukrainian perceptions of a new European Union border. Journal of Borderlands Studies, p. BARANYI BÉLA: A határon átnyúló kapcsolatok szerepe az agrárgazdaság versenyképességének erősítésében a Bihari Vállalkozási Övezet működési területén. In: A versenyképes magyar agrárgazdaság az évezred küszöbén. I. kötet. Ökonómia. Georgikon Napok, Keszthely, szeptember Összeáll.: SÉNYI P-NÉ. Keszthely: Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kara, p. BARANYI BÉLA BALCSÓK ISTVÁN DANCS LÁSZLÓ MEZŐ BARNA: Borderland Situation and Periferality in the North-Eastern Part of the Great Hungarian Plain. Pécs: Centre for Regional Studies, p. (Discussion papers, 31.). BARANYI BÉLA: A periféria perifériáján. A határmentiség kérdőjelei egy vizsgálat tükrében az Északkelet-Alföldön. Tér és Társadalom, p BARANYI BÉLA MEZŐ BARNA: A mezőgazdasági termelés minőségi megújításának lehetőségei és esélyei az agrárválság által sújtott Északkelet-Alföld határmenti területein. In: Agrárjövőnk alapja a minőség. XLI. Georgikon Napok. Keszthely, szeptember Összeáll. SÉNYI P.-NÉ. Keszthely: Pannon Agrártudományi Egyetem, p. 2

3 BARANYI BÉLA: A határmentiség, a határon átnyúló kapcsolatok és a vidékfejlesztés összefüggései a Bihari Vállalkozási Övezet rurális területein. In: Integrált vidékfejlesztés. V. Falukonferencia. Szerk. KOVÁCS T. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p BARANYI BÉLA: Az államhatárok elválasztó és összekapcsoló szerepe, avagy a határmentiség kérdőjelei az Észak-Alföldön. In: Határok és régiók. Nemzetközi földrajzi konferencia, Szeged, november Szerk. Szónokyné Ancsin G. Szeged: JATEPress, p. BARANYI BÉLA: A határon átnyúló kapcsolatok szerepe és lehetőségei az agrárpiaci együttműködés erősítésében Északkelet-Alföld határ menti rurális területein. In: Az agrártermékpiacok és környezetük. Georgikon Napok. Keszthely, szeptember kötet. Keszthely: Pannon Agrártudományi Egyetem, p. BARANYI BÉLA: A periféria perifériáján egy kérdőíves vizsgálat eredményei és tanulságai az Északkelet-Alföld határ menti területein. In: A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön. Szerk. BARANYI B. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p. BARANYI BÉLA: A határ menti térség és a határon átnyúló kapcsolatok fejlődésének esélyei. In: A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön. Szerk. BARANYI B. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p BARANYI BÉLA DANCS LÁSZLÓ: A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön. Comitatus, p. BARANYI BÉLA: Euroregionalitás. Beszélő, p BARANYI BÉLA (szerk.): A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p. BARANYI BÉLA: Before Schengen Ready for Schengen. Euroregional Organisations and New Interregional Formations at the Eastern Borders of Hungary. Pécs: Centre for Regional Studies, p. (Discussion papers, 38.). BARANYI BÉLA: Euroregional organisations and new interregional formations on the eastern borders of Hungary. In: Borders and Cross-border Co-operations in the Central European Transformation Countries. Ed. SÜLI-ZAKAR I. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, p. BÉLA: A határmentiség, a határon átnyúló kapcsolatok és a vidékfejlesztés összefüggései az Észak-Alföldi Régió peremterületein. In: Tartamkísérletek, tájtermesztés, vidékfejlesztés. Nemzetközi konferencia. Debrecen Nyírlugos Nyíregyháza Livada (Sárköz, Románia), június 6 8. II. kötet. Szerk. LÁNG I., LAZÁNYI J., NÉMETH T. Debrecen: Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, p. BARANYI BARANYI BÉLA: Euroregionális szervezetek és új interregionális szerveződések Magyarország keleti államhatárai mentén. Magyar Tudomány, p. BARANYI BÉLA: Euroregional organisations and formations on the eastern borders of Hungary. European Spatial Research and Policy, p. BARANYI BÉLA: Schengen árnyékában: a határon átnyúló kapcsolatok szerepe a periferikus helyzetű rurális területek felzárkóztatásában Magyarország keleti államhatárai mentén. In: A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás előtt. VI. Falukonferencia. Szerk. KOVÁCS T. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, Magyar Regionális Tudományi Társaság, p. BARANYI BÉLA: Schengen árnyékában euroregionális szervezetek és a határon átnyúló együttműködés kérdései Magyarország keleti államhatárai mentén. In: Határok és határmentiség 3

4 az átalakuló Közép-Európában. (Nemzetközi tudományos konferencia szeptember 30. október 1.). Szerk. SÜLI-ZAKAR I. Debrecen: Debreceni Egyetem Kossuth Kiadó, p. BARANYI BÉLA: Schengenre várva: Határrégiók és az euroregionális szervezetek-szerveződések Magyarország keleti államhatárai mentén. In: Határok és az Európai Unió. Nemzetközi földrajzi konferencia, Szeged, november 29. december 1. Szerk. SZÓNOKYNÉ ANCSIN G. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszéke, p. BARANYI BÉLA: Új regionális szervezetek, mint a magyar román határon átnyúló együttműködések lehetséges színterei a Bihari térségben. In: Bihari Diéta IV. Szerk. MATOLCSI L. Debrecen: Ethnica Kiadó, p. BARANYI BÉLA: A határmentiség dimenziói. Magyarország és keleti államhatárai. Budapest Pécs: Dialóg Campus Kiadó, p. (Studia regionum)(dialóg Campus szakkönyvek)(területi és települési kutatások, 22.). BARANYI BÉLA: Schengen előtt Schengenre várva. Budapest: Rendőrtiszti Főiskola, p. (Rendvédelmi füzetek, 2004/5.). BARANYI BÉLA: An enlarging Europe new functions of the eastern borders of Hungary. In: Association for Borderlands Studies 2004 European Conference. Borders in a New Europe. Between History and New Challenges. Graz, [23] p. CD-ROM. BARANYI BÉLA: New challenges of interregional co-operation in the enlarging Europe along Hungary s eastern state borders. In: Regional Policy of the European Union after its Enlargement International Workshop. Red. BLASJUK, O.C. [et al.]. Užgorod: Lira, p. BARANYI BÉLA: EU-tagként Határmentiség és határon átnyúló kapcsolatok Magyarország keleti, külső államhatárai mentén. Az eurointegrációs folyamatok új kihívásai. In: Tanulmányok a Magyar határellenőrzés európai biztonság c. tudományos konferenciáról. Szerk. HAUTZINGER Z. Pécs: Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja, p. (Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, 3.). BARANYI BÉLA BALCSÓK ISTVÁN: Munkaerőpiac a Dél-Alföld határ menti területein. In: Lehet-e három arca e tájnak? Tanulmányok a délkeleti határrégió újraszerveződő kapcsolatairól. Szerk. NAGY I., KUGLER J. Békéscsaba Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p. BARANYI BÉLA (ed.): Hungarian Romanian and Hungarian Ukrainian Border Regions as Areas of Co-operation Along the External Borders of Europe. Pécs: Centre for Regional Studies, p. (Discussion Papers. Special). BARANYI BÉLA: A spreading Europe: new challenges to Hungarian-Ukrainian cross-border cooperation. In: Eurointegration Challenges in Hungarian-Ukrainian Economic Relations. Conference volume. Eds. G. FÓTI, ZS. LUDVIG. Budapest: Institute for World Economics of the HAS, Institute for Economics and Forecasting of the UNAS, p. BARANYI BÉLA: Eurorégiók és egyéb lehetséges határközi struktúrák dilemmái Magyarországon. In: Közelítések. A határon átnyúló kapcsolatok kilátásai és a mezőgazdaság regionális kérdései az Európai Unió keleti peremén. Szerk. BARANYI B. Debrecen: MTA Regionális Kutatások Központja, p. BARANYI BÉLA: Összeköt-e majd, ami még elválaszt? In: Határesetek. Magyarország perifériái. Szerk. KUTHI Á., NAGY V. Balassagyarmat: Ipoly Unió, p. 4

5 BARANYI BÉLA: Új kihívások a magyar ukrán határ menti együttműködésben. In: Tanulmányok a Határőrség a minőség útján című tudományos konferenciáról. Szerk. HAUTZINGER Z. Pécs: Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja, p. (Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, 4.). BARANYI BÉLA: A perifériaképződés sajátosságai a határ menti (külső) perifériákon Magyarország keleti államhatárai mentén. In: Erdei Ferenc III. tudományos konferencia I. kötet. (Kecskemét, augusztus ). Szerk. NAGYNÉ FEHÉR I. Kecskemét: Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, p. BÉLA: Rasširenie Evropy novij vyèov dlja vengersko-ukrainskogo transgraničnogo sotrudničestva. (A spreading Europe: New challenges to Hungarian Ukrainian cross-border cooperation.) In: Vyzovy evrointegracii v vengersko-ukrainskih èkonomičeskih otnošenijah meždunarodnoj konferencii Budapest, maja Red. L. M. BAKLANOVA, I. I. NESTERENKO, T. L. TACIJ, L. G. TOMILINA. Kiev: Institut Mirovoj Èkonomiki Vengerskoj Akademii Nauk, Institut Èkonomiki i Prognozirovanija Nacional noj Akademii Nauk Ukrainy, p. BARANYI BARANYI BÉLA NAGYNÉ DEMETER DÓRA: Határ menti együttműködések szerepe és lehetőségei az Észak-alföldi régióban. In: Közelítések. A határon átnyúló kapcsolatok kilátásai és a mezőgazdaság regionális kérdései az Európai Unió keleti peremén. Szerk. BARANYI B. Debrecen: MTA Regionális Kutatások Központja, p. BARANYI BÉLA DANCS LÁSZLÓ: Az eredmények összefoglalása. In: Az Európai Unió külső határán. Együttműködések Magyarország keleti államhatárai mentén. Szerk. BARANYI B. Debrecen: MTA Regionális Kutatások Központja, p. BARANYI BÉLA (szerk.): Az Európai Unió külső határán. Együttműködések Magyarország keleti államhatárai mentén. Debrecen: MTA Regionális Kutatások Központja, p. BARANYI BÉLA (szerk.): Közelítések. A határon átnyúló kapcsolatok kilátásai és a mezőgazdaság regionális kérdései az Európai Unió keleti peremén. Debrecen: MTA Regionális Kutatások Központja, p. BARANYI BÉLA: Euroregions along the eastern borders of Hungary: a question of scale? In: EU Enlargement, Region Building and Shifting Borders of Inclusion and Exclusion. Ed. J. W. SCOTT. Aldershot: Ashgate, p. (Border Regions Series). BARANYI BÉLA: Sorth-therm impacts of enlargement in the Romainian and Hungarian border crossing. Regio, p. BARANYI BÉLA: Az euroregionális együttműködést szolgáló határközi struktúrák dilemmái Magyarországon. In: Tájak Régiók Települések. Tisztelgés a 75 éves Enyedi György akadémikus előtt. Szerk. SÜLI-ZAKAR I. Debrecen: Didakt Kft., p. BARANYI BÉLA: Trianon és következményei. In: A perifériaképződés típusai és megjelenési formái Magyarországon. Szerk. KANALAS I., KISS A. Kecskemét: MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, p. BARANYI BÉLA: Területi perifériatípusok Magyarországon. In: A perifériaképződés típusai és megjelenési formái Magyarországon. Szerk. KANALAS I., KISS A. Kecskemét: MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, p. BARANYI BÉLA: Euroregionális és interregionális együttműködés a magyar román határrégióban. In: Pályázzunk együtt! Kerekasztal az európai uniós források hatékony 5

6 lehívásáról és felhasználásáról című konferencia. Összeáll. NAGY T. Nagyvárad: Adaptatio Kft., p. BARANYI BÉLA: A határmentiség dimenziói Magyarországon. 2. jav. és bőv. kiad. Budapest Pécs: Dialóg Campus Kiadó, p. (Dialóg Campus Szakkönyvek) (Területi és Települési Kutatások, 24.) BARANYI BÉLA: Dilemmas of Euroregions and other possible cross-border structures in Hungary. In: Határok és eurorégiók. Szerk. SZÓNOKYNÉ ANCSIN G. Szeged: SZTE TTK Gazdaság és Társadalomföldrajz Tanszék, p. BARANYI BÉLA: Eurorégiók és egyéb határközi struktúrák Magyarországon. In: A határok kutatója. Tanulmányok Pál Ágnes tiszteletére. Szerk. SZÓNOKYNÉ ANCSIN G., PÁL V., KARANCSI Z. Szeged Szabadka: Magyarságkutató Tudományos Társaság, p. BARANYI BÉLA: Az euroregionális együttműködés sajátosságai Hajdú-Bihar és Bihor megyék határon átnyúló kapcsolataiban. In: A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európai Unió keleti perifériáján. Szerk. SÜLI-ZAKAR I. Debrecen: Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, p. BARANYI BÉLA: A magyar román interregionális kapcsolatok sajátosságai. Pro Minoritate Nyár p. BARANYI BÉLA: A magyar ukrán határ menti együttműködés új kihívásai. Pro Minoritate, Nyár p. BARANYI BÉLA: Euroregionális és egyéb interregionális együttműködések. In: Észak-Alföld. Szerk. BARANYI B. Pécs Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja, Dialóg Campus Kiadó, p. (A Kárpát-medence Régiói, 8.) BARANYI BÉLA: A magyar ukrán határ menti együttműködés helyzete és új kihívásai. In: Magyar ukrán határrégió. Együttműködés az Európai Unió külső határán. Szerk. BARANYI B. Debrecen: MTA Regionális Kutatások Központja, p. BARANYI BÉLA: Következtetések, jó gyakorlatok, javaslatok. In: Magyar ukrán határrégió. Együttműködés az Európai Unió külső határán. Szerk. BARANYI B. Debrecen: MTA Regionális Kutatások Központja, p. BARANYI BÉLA (szerk.): Magyar ukrán határrégió együttműködés az Európai Unió külső határán. Debrecen: MTA Regionális Kutatások Központja, p. BARANYI BÉLA: A magyar ukrán határ menti együttműködés. In: Kárpátalja. Szerk. BARANYI B. Pécs Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja, Dialóg Campus Kiadó, p. (A Kárpát-medence régiói, 11.) BARANYI BÉLA: A határmentiség és a határon átnyúló kapcsolatok kistérségi dimenziói. In: Tanulmányok az agrár- és a regionális tudományok köréből az Észak-alföldi régióban. Szerk. BARANYI B., NAGY J. Debrecen: DE Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, MTA Regionális Kutatások Központja, p. BARANYI BÉLA: Paradigmaváltás a határon átnyúló kapcsolatokban. Tér és Társadalom, p. BARANYI BÉLA: Külső (határ menti) perifériák Magyarországon. In: Párbeszéd és együttműködés: Területfejlesztési Szabadegyetem, Szerk. FÁBIÁN A., LUKÁCS A. Sopron: Nyugatmagyarországi Egyetem, pp

7 BARANYI BÉLA: Új helyzetben paradigmaváltás a határon átnyúló kapcsolatokban. Közép-Európai Közlemények, (8.) p. BARANYI BÉLA: A területi politika paradigmaváltása Magyarország határrégióiban. Együttműködés határok nélkül. In: Évkönyv Félidőben. A közép-európai terület-, település-, vidék- és környezetfejlesztéssel foglalkozó doktori iskolák találkozója és konferenciája: IV. Országos Környezet-gazdaságtani PhD-konferencia. Szerk. BUDAY- SÁNTHA A., BALOGH G., HORVÁTH M., KOVÁCS SZ., PÁGER B. Pécs: PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, p. III. kötet. BARANYI BÉLA: Evroregioni i drugie transzgranicsnie sztrukturi v obedinennoj Evrope i v Vengrii. In: Regionalnoe razvitie i regionalnaja politika i Centralno-Vosztocsnoj Evropi v perehodnij period. Szerk. HORVÁTH GY., ARTOBOLEVSZKIJ SZ. SZ. Moszkva: Izdatelstvo MGTU im N. E. Baumana, p. BARANYI BÉLA: A határon átnyúló kapcsolatok és a regionális politika paradigmaváltása Magyarország határrégióiban. In: Gazdasági válság regionális kitekintés. Szerk. CSATA A., ELEK S. Csíkszereda: Státus Könyvkiadó, p. BÉLA: Határmentiség és perifériahelyzet. In: Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia. II. kötet. Szerk. FERENCZ Á. Kecskemét: Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, p. BARANYI BARANYI BÉLA: A határmentiség új dimenziói együttműködés határok nélkül. Debreceni Szemle, 19, p. BARANYI BÉLA: Hanyatló térségek külső (határ menti) perifériákon Agrártudományi Közlemények Acta Agraria Debreceniensis, p. BAUKÓ TAMÁS GURZÓ IMRE: Határon innen. Egy régiókutatásról a sarkadi kistérségben. In: Határon innen határon túl. Szerk. PÁL Á., SZÓNOKYNÉ ANCSIN G. Szeged: József Attila Tudományegyetem Gazdaságföldrajzi Tanszéke, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Gazdaságföldrajzi Tanszéke, p. BAUKÓ TAMÁS GURZÓ IMRE: Regional research/regional development. A case study of a borderland region along the Hungarian Romanian state boundary in Hungary. In: Borderlands or Transborder Regions. Geographical, Social and Political Problems. Eds. M. KOTER, K. HEFFNER. Opole Łódz: University of Łódz, Silesian Institute in Opole, p. (Region and regionalism, 3.). BAUKÓ TAMÁS GURZÓ IMRE: Határon innen. Egy régiókutatásról a sarkadi kistérségben. In: Héthatáron. Tanulmányok a határ menti települések földrajzáról. Szerk. PÁL Á. Szeged: JGYF Kiadó, p. BELANKA CSABA ISTVÁN: A DKMT eurorégión belüli gazdasági kapcsolatok erősítésének lehetőségei a magyar osztrák szlovák határmenti együttműködések példáján. In: Határok és eurorégiók. Szerk. SZÓNOKYNÉ ANCSIN G. Szeged: SZTE TTK Gazdaság és Társadalomföldrajz Tanszék, p. BELANKA CSABA ISTVÁN: Az Interreg IIIA program hatása a magyar-román és a magyarszerb határmenti és határon átnyúló kapcsolatok fejlődésére az I. pályázati forduló tapasztalatainak a tükrében. In: Körös tanulmányok. Szerk. MICHELLER M. Békéscsaba: Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar, p. BELUSZKY PÁL SEGER, MARTIN (Hrsg.): Bruchlinie Eiserner Vorhang. Regionalentwicklung im österreichisch ungarischen Grenzraum. Wien: Böhlau Verlag, p. (Studien zu Politik und Verwaltung, 42.). 7

8 BELUSZKY PÁL SIKOS, T. TAMÁS SEGER, MARTIN: Der Regional- und Systemvergleich nach sozioökonomischen Merkmalen. In: Bruchlinie Eiserner Vorhang. Regionalentwicklung im österreichisch ungarischen Grenzraum. Eds. BELUSZKY, P., SEGER, M. Wien, Köln, Graz: Böhlau Verlag, p. BELUSZKY PÁL SEGER, MARTIN WASTL-WALTER, DORIS: Die Siedlungen: Hierarchien, tertiäre Einrichtungen und ein Städtevergleich. In: Bruchlinie Eiserner Vorhang. Regionalentwicklung im österreichisch ungarischen Grenzraum. Eds. BELUSZKY, P., SEGER, M. Wien, Köln, Graz: Böhlau Verlag, p. BELUSZKY PÁL: A modernizáció területi differenciái a századelő Magyarországán. In: ahol a határ elválaszt. Trianon és következményei a Kárpát-medencében. Szerk. PÁSZTOR CS. Balassagyarmat-Várpalota: Nagy Iván Történeti Kör, p. BELUSZKY PÁL: Perifériára vettetvén In: Határesetek. Magyarország perifériái. Szerk. KUTHI Á., NAGY V. Balassagyarmat: Ipoly Unió, p. CSATÁRI BÁLINT TÓTH JÓZSEF: Az Alföld határmenti területeinek vizsgálata. In: Héthatáron. Tanulmányok a határ menti települések földrajzából. Szerk. PÁL Á. Szeged: JGYF Kiadó, p. CSATÁRI BÁLINT: Rövid esszé a határokról geográfus nézőpontból. In: Tanulmánykötet Krajkó Gyula professzor úr tiszteletére. Szerk. TÓTH J., PÁL Á., SZÓNOKYNÉ ANCSIN G. Szeged: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, p. CSIZMADIA ZOLTÁN: Határ menti társadalmi kapcsolatok a Nyugat-dunántúli régióban. Tér és Társadalom, p. CSIZMADIA ZOLTÁN: Grenzüberschreitende Gesellschaftsbeziehungen in der Region West- Transdanubien. Tér és Társadalom, p. CSIZMADIA ZOLTÁN: Társadalmi kapcsolatok a szlovák magyar határtérségben. Tér és Társadalom, p. CSIZMADIA ZOLTÁN: Társadalmi kapcsolatok és attitüdök a szlovák magyar határtérségben. In: Határaink mentén. A szlovák magyar határtérség társadalmi-gazdasági vizsgálata (2008). Szerk. HARDI T., TÓTH K. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, p. DANCS LÁSZLÓ HAJDÚ ZOLTÁN KUGLER JÓZSEF NAGY IMRE SZÖRÉNYINÉ KUKORELLI IRÉN: Hungary s seven border regions. Journal of Borderlands Studies, p. DANCS LÁSZLÓ: Egy lehetőség a periféria perifériáján. A határon átnyúló kapcsolatok helyzete és fejlődésének esélyei az Északkelet-Alföldön. In: Határok és régiók. Nemzetközi földrajzi konferencia, Szeged, november Szerk. SZÓNOKYNÉ ANCSIN G. Szeged: JATEPress, p. DANCS LÁSZLÓ: Keleti kapu és elszigeteltség. Az elzártság kérdése és a határon átnyúló kapcsolatok esélyei az északkelet-alföldi határ mentén. Tér és Társadalom, p. DANCS LÁSZLÓ: Az északkelet-alföldi határszél kialakulása és néhány geográfiai jellemzője. In: A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön. Szerk. BARANYI B. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p. DANCS LÁSZLÓ: Határon átnyúló kapcsolatok az Északkelet-Alföldön. In: A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön. Szerk. BARANYI B. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p. DANCS LÁSZLÓ: A kárpátrégió. Beszélő, p DANCS LÁSZLÓ: Chances and limits of Hungarian Ukranian cross-border cooperation shortly before in introduction of the Schengen border system. In: Borders and Cross-border Co-operations in 8

9 the Central European Transformation Countries. Ed. SÜLI-ZAKAR Egyetemi Kiadó, p. 9 I. Debrecen: Kossuth DANCS LÁSZLÓ: A határon átnyúló kapcsolatok főbb jellemzői a magyar kárpátaljai határtérségben a lakosság szemszögéből. In: A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás előtt. VI. Falukonferencia. Szerk. KOVÁCS T. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, Magyar Regionális Tudományi Társaság, p DANCS LÁSZLÓ: Turizmus és üdülési szokások Kárpátalja határ menti településein a harmadik évezred küszöbén. In: Határok és határmentiség az átalakuló Közép-Európában. (Nemzetközi tudományos konferencia szeptember 30. október 1.). Szerk. Süli-Zakar I. Debrecen: Debreceni Egyetem Kossuth Kiadó p. DANCS LÁSZLÓ: A határforgalom és a határmenti lakossági kapcsolatok jellegzetességei a magyar-ukrán határ mentén a rendszerváltástól az uniós csatlakozásig. In: A határmenti együttműködés lehetőségei és korlátai Magyarország és Ukrajna között. Nyíregyháza, Ungvár: Ukrán Tudományos Akadémia Világgazdasági és Nemzetközi Kapcsolatok Kutatóintézete, MTA Debreceni Akadémiai Bizottság, Nyíregyházi Főiskola Európai Tanulmányok Központja, p. DANCS LÁSZLÓ SZABÓ GYULA: Characteristics of border traffic and personal connections in the Hungarian-Ukrainian border region. In: Regional Policy of the European Union after its Enlargement International Workshop. Red. BLASJUK, O.C. [et al.]. Užgorod: Lira, p. DANCS LÁSZLÓ KONCZ GÁBOR: A magyar-ukrán határ menti térség lakosságának alkalmazkodóképessége a felzárkózás humán feltételei. In: Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások. Nemzetközi tudományos konferencia (2003. november ). Szerk. SÜLI- ZAKAR I. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, p. DANCS LÁSZLÓ: Bővülő kapcsolatok komoly akadályokkal egy mélyinterjús vizsgálat tapasztalatai a magyar ukrán határtérségben. In: Közelítések. A határon átnyúló kapcsolatok kilátásai és a mezőgazdaság regionális kérdései az Európai Unió keleti peremén. Szerk. BARANYI B. Debrecen: MTA Regionális Kutatások Központja, p. DANCS LÁSZLÓ: Magyar román és magyar ukrán határon átnyúló együttműködések. In: Az Európai Unió külső határán. Együttműködések Magyarország keleti államhatárai mentén. Szerk. BARANYI B. Debrecen: MTA Regionális Kutatások Központja, p. DANCS LÁSZLÓ: Lehetőségek és veszélyek a magyar-ukrán határ menti periférián. In: Az Európai Unió bővítésének kihívásai régiók a keleti periférián. III. Alföld-kongresszus november Békéscsaba. Szerk. NAGY E., NAGY G. Békéscsaba: Nagyalföld Alapítvány, p. DANCS LÁSZLÓ: Az EU határán a határon átnyúló kapcsolatok helyzete és lehetőségei. In: Maradék Biharország. Berettyóújfalu megújuló szerepkörben. (A Bihari kistérség és a negyedszázada várossá nyilvánított Berettyóújfalu a regionális tudomány szemszögéből). Szerk. BARANYI B., PORKOLÁB L. Berettyóújfalu: B Tónus Bt., p. DANCS LÁSZLÓ KONCZ GÁBOR SZABÓ GYULA: Az empirikus vizsgálatok eredményei a magyar román és a magyar ukrán határrégiókban. In: Az Európai Unió külső határán. Együttműködések Magyarország keleti államhatárai mentén. Szerk. BARANYI B. Debrecen: MTA Regionális Kutatások Központja, p. DANCS LÁSZLÓ RAFFAY ZOLTÁN: New aspects of cross-border relations in the light of a

10 prominence survey in the Hungarian-Ukrainian border region. In: Határok és eurorégiók. Szerk. SZÓNOKYNÉ ANCSIN G. Szeged: SZTE TTK Gazdaság és Társadalomföldrajz Tanszék, p. DŐRY TIBOR: Vállalkozások jövőképe az osztrák magyar határ menti térségben. In: Elválaszt és összeköt a határ. Társadalmi-gazdasági változások az osztrák magyar határ menti térségben. Szerk. NÁRAI M., RECHNITZER J. Pécs Győr: MTA Regionális Kutatások Központja, p DURAY BALÁZS HEGEDŰS ZOLTÁN: Komplex (funkcionális és szerkezeti) tájökológiai kutatások a Dél-Alföldi régió határmenti területein. Tájökológiai Lapok, p. DURAY BALÁZS NAGY IMRE: Possibilities of environmental co-operation in the border regions of Hungary after the EU-accession. In: New Spatial Relations in New Europe. Eds. T. KOMORNICKI, K. Ł. CZAPIEWSKI. Warszawa: Polish Academy of Sciences Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization, Centre for European Studies Polish Geographical Society, p. (Europa XXI, 13.) DURAY BALÁZS: Tájidentitás és területfejlesztés a határ mentén. In: Határkonstrukciók magyar szerb vizsgálatok tükrében. Szerk. TIMÁR J. Békéscsaba: MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztály, p. ERDŐSI FERENC TÓTH JÓZSEF (szerk.): A sajátos helyzetű térségek terület- és településfejlesztési problémái: Az november 4 5-én Szombathelyen tartott tudományos tanácskozás anyaga. Budapest: TS 2/2 Program Iroda, p. ERDŐSI FERENC: A határmenti térségek kutatásáról. In: A sajátos helyzetű térségek terület- és településfejlesztési problémái. Az november 4 5-én Szombathelyen tartott tudományos tanácskozás anyaga. Szerk. ERDŐSI F., TÓTH J. Budapest: TS 2/2. Program Iroda, p. ERDŐSI FERENC: Entwicklungspolitik in den Grenzgebieten Ungarns. In: 47. Deutscher Geographentag. Ed. SEMMEL, A. Saarbrücken: Franz Steiner, p. ERDŐSI, FERENC: Entwicklungspolitik in den Grenzgebieten Ungarns. Specimina Geographica, p. ERDŐSI FERENC: A határokon átszolgáló közlekedés Európában. In: Határok és régiók. Nemzetközi földrajzi konferencia, Szeged, november Szerk. SZÓNOKYNÉ ANCSIN G. Szeged: JATEPress, p. ERDŐSI FERENC: A határmenti térségek kutatásáról. In: Héthatáron. Tanulmányok a határ menti települések földrajzából. Szerk. PÁL Á. Szeged: JGYF Kiadó, p. ERDŐSI FERENC: The Croatian Hungarian transport relations, with special regard to the northsouth corridors. In: Traffic Links Between Croatia and the European Countries Encouraging the Social, Economic and Cultural Development of the Northwest Croatia. Proceedings of the International Scientific Symposium held in Varaždin, November Zagreb Varaždin: Croatian Academy of Sciences and Arts, p. ERDŐSI FERENC: A határok szerepe Kelet-Európa nemzetközi közlekedésében. In: Tanulmánykötet Krajkó Gyula professzor úr tiszteletére. Szerk. TÓTH J., PÁL Á., SZÓNOKYNÉ ANCSIN G. Szeged: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, p. FINTA ISTVÁN (et. al.): Az uniós vidékfejlesztési politika horvát magyar határmenti együttműködésre gyakorolt hatása és perspektívái a Leader program tükrében = Utjecaj 10

11 programa politike ruralnog razvoja EU na hrvatsko mađarsku pogranničnu suradnju i perspektive u svjetlu programa Leader. Kaposvár: Kaposvári Egyetem, , 28 p. (Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program) FODOR ISTVÁN BENKŐNÉ LODNER DOROTTYA: A határmenti térségek környezetvédelmi aspektusai, különös tekintettel a tanácsok tevékenységére. In: A sajátos helyzetű térségek terület- és településfejlesztési problémái. Az november 4 5-én Szombathelyen tartott tudományos tanácskozás anyaga. Szerk. ERDŐSI F. TÓTH J. Budapest: TS 2/2 Program Iroda, p. FODOR ISTVÁN BENKŐ ANDRÁSNÉ: A határmenti térségek környezetvédelmi problémái. In: Héthatáron. Tanulmányok a határ menti települések földrajzából. Szerk. PÁL Á. Szeged: JGYF Kiadó, p FODOR ISTVÁN: Környezeti problémák Kelet-Közép-Európa határain. In: Határok és az Európai Unió. Nemzetközi földrajzi konferencia. Szeged, szeptember Szerk. SZÓNOKYNÉ ANCSIN G. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszéke, p G. FEKETE ÉVA: Határ menti együttműködések a Bódva-völgy és a Cserehát térségében. Észak-Magyarországi Stratégiai Füzetek, p. GROSZ ANDRÁS: Vállalati együttműködések a határ mentén magyar szemszögből. Tér és Társadalom, p. GROSZ ANDRÁS: Unternehmenskooperationen entlang der Grenze aus ungarischer Perspektive. Tér és Társadalom, p. GROSZ ANDRÁS LELKES GÁBOR: A magyar-szlovák határtérség gazdasági folyamatai. In: Határaink mentén. A szlovák magyar határtérség társadalmi-gazdasági vizsgálata (2008). Szerk. HARDI T., TÓTH K. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet p. HAJDÚ ZOLTÁN: Az államhatárok és a határmenti területek politikai földrajzi kutatása. In: A sajátos helyzetű térségek terület- és településfejlesztési problémái. Az november 4 5-én Szombathelyen tartott tudományos tanácskozás anyaga. Szerk. ERDŐSI F., TÓTH J. Budapest: TS 2/2. Program Iroda, p HAJDÚ ZOLTÁN: A magyar államtér változásainak történeti és politikai földrajzi szemlélete a magyar földrajztudományban 1948-ig. Tér és Társadalom, p. HAJDÚ, ZOLTÁN: Emerging conflict or deedening cooperation? (The case of the Hungarian border regions). Regio (Berlin, IRS), p. HAJDÚ ZOLTÁN: A magyar horvát határmenti együttműködés dilemmái. In: Határon innen határon túl. Szerk. PÁL Á., SZÓNOKYNÉ ANCSIN G. Szeged: József Attila Tudományegyetem Gazdasági Földrajzi Tanszéke, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Földrajz Tanszéke, p. HAJDÚ ZOLTÁN: Az államtáj és a tájállam problematikája a magyar földrajztudományban 1948-ig. Földrajzi Közlemények, p. HAJDÚ ZOLTÁN: Határok mentén. Educatio, p HAJDÚ ZOLTÁN: Emerging conflict or deepening cooperation? The case of the Hungarian border regions. In: Borders and Border Regions in Europe and North America. Eds. P. GANSTER, A. SWEEDLER, J. SCOTT, W. Dieter-Eberwein. San Diego: Institute for Regional Studies of the Californias, San Diego State University Press, p. 11

12 HAJDÚ ZOLTÁN: A magyar horvát államhatár menti együttműködés lehetőségei és dilemmái. In: Magyarország az európai regionális együttműködésben. Szerk. BALOGH A., PAPP G. Pécs Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja, Magyar Külügyi Intézet, p. HAJDÚ ZOLTÁN: Csehszlovák térképek az államteremtés szolgálatában. In: A Felvidék történeti földrajza. A Nyíregyházán április 1 3-án megtartott tudományos konferencia előadásai. Szerk. FRISNYÁK S. Nyíregyháza: MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testület, Bessenyei György Tanárképző Főiskola Földrajz Tanszéke, p. HAJDÚ ZOLTÁN: A magyar horvát államhatár történeti-politikai földrajzi sajátosságai. In: Kommunikáció térben és időben. Tiszteletkötet Erdősi Ferenc professzor úr 65. születésnapjára. Szerk. TÉSITS R., TÓTH J. Pécs: University Press, p. HAJDÚ ZOLTÁN: A határon átnyúló együttműködés potenciális lehetőségei Magyarország EUcsatlakozása után. In: A régiók szerepe a bővülő Európai Unióban. Szerk. HORVÁTH GY. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p. HAJDÚ ZOLTÁN: Erdély történetileg változó államföldrajzi problemtikája: közigazgatási régió, részállam, önálló állam? In: Erdély természeti és történeti földrajza. A Nyírségi Földrajzi Napok előadásai. Szerk. BOROS L. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszék, p. (Észak- és kelet-magyarországi földrajzi évkönyv, 8.). HAJDÚ ZOLTÁN: Erdély történetileg változó államföldrajzi problematikája: közigazgatási régió, részállam, önálló állam, államrész? In: A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. Válogatás a április i tusnádfürdői konferencián elhangzott előadásokból. Szerk. PAPP KINCSES E., KASSAY J., KÁNYA J. Csíkszereda: Székelyföld 2000 Munkacsoport, p. HAJDÚ ZOLTÁN: A horvát határ. Beszélő, p. HAJDÚ ZOLTÁN: A magyar horvát határmenti együttműködés dilemmái. In: Héthatáron. Tanulmányok a határ menti települések földrajzából. Szerk. PÁL Á. Szeged: JGYF Kiadó, p. HAJDÚ ZOLTÁN: A régió történeti problematikája Magyarországon. In: Héthatáron. Tanulmányok a határ menti települések földrajzából. Szerk. PÁL Á. Szeged: JGYF Kiadó, p. HAJDÚ ZOLTÁN: A magyar földrajztudomány országszemlélete Trianon előtt és után. In: ahol a határ elválaszt. Trianon és következményei a Kárpát-medencében. Szerk. PÁSZTOR C. Balassagyarmat Várpalota: Nagy Iván Történeti Kör, p. HAJDÚ ZOLTÁN: A közigazgatási határok változásai a Kárpát-medencében. In: A határ, amely elválaszt és összeköt. Mandulavirágzási tudományos napok, március 4 8. Szerk. MOHOS M. Pécs: Egyetemi Kiadó, p. HAJDÚ ZOLTÁN: Renewal of cross-border cooperation along the Hungarian-Croatian border. In: Challenged Borderlands. Transcending Political and Cultural Boundaries. Eds. V. PAVLAKOVICH-KOCHI, B.J. MOREHOUSE, D. WASTL-WALTER. Aldershot: Ashgate, p. HAJDÚ ZOLTÁN: Problems of cross-border co-operation across the Hungarian Croatian across the Hungary s accession to the European Union. In: Traffic links between Croatia and the European countries encouraging the social, economic and cultural development of the Northwest Croatia. Proceedings of the International Scientific Symposium held in Varaždin, November Zagreb Varaždin: Croatian Academy of Sciences and Arts, p. HAJDÚ ZOLTÁN PAP NORBERT: Potential possibilities of cross-border cooperation across the Hungarian-Croatian border after Hungary s accession to the European Union. Region and Regionalism, p. 12

13 HAJDÚ ZOLTÁN: A dél-dunántúli horvát határtérség belehelyezése az európai térbe, geopolitikai kitekintés. In: CROST. Zárótanulmány. Pécs: Déldunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, p. HAJDÚ ZOLTÁN: A magyar-horvát határ történeti, közjogi, közigazgatási kérdései 1918-ig. Balkán Füzetek, p. HAJDÚ ZOLTÁN NAGY IMRE: Changing border situations within the context of Hungarian geopolitics. In: EU Enlargement, Region Building and Shifting Borders of Inclusion and Exclusion. Ed. J. W. SCOTT. Aldershot: Ashgate, p. (Border Regions Series). HAJDÚ ZOLTÁN: Az államalakulások és a közigazgatási területbeosztás a Balkánon 1990 után. In: A Balkán és Magyarország. Váltás a külpolitikai gondolkodásban? Szerk. GLATZ F. Budapest: MTA Társadalomkutató Központ, Európa Intézet, p. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. I. Rendszerváltozás: piacgazdaság, társadalom, politika) HAJDÚ ZOLTÁN ILLÉS IVÁN RAFFAY ZOLTÁN (szerk.): Délkelet-Európa: Államhatárok, határokon átnyúló kapcsolatok, térstruktúrák. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p. HAJDÚ ZOLTÁN ILLÉS IVÁN RAFFAY ZOLTÁN (eds.): Southeast-Europe: State Borders, Cross-Border Relations, Spatial Structures. Pécs: Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, p. HAJDÚ ZOLTÁN: General determinations of the Carpathians project area: geographical location, spatial structure, borders. In: Socio-Economic Analysis of the Carpathian Area. Eds. GÁL Z., RÁCZ SZ. Pécs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, p. (Discussion Papers, Special) HAJDÚ ZOLTÁN: Hol él a magyar nemzet? Államterület, államhatárváltozások, államföldrajz és a nemzet kölcsönviszonyának szemlélete a magyar földrajztudományban 1947-ig. In: Kötőerők. Az identitás történetének térbeli keretei. Szerk. CIEGER A. Budapest: Atelier, p. HAJDÚ ZOLTÁN: Kárpátalja területi autonómiája: alapvető államstruktúra- és határváltozások, de a kérdés örök? In: Kisebbségi autonómia-törekvések Közép-Európában a múltban és a jelenben. Szerk. KUPA L. Pécs: PTE, Bookmaster Kft., p. HAJDÚ ZOLTÁN: Magyarország állam-szomszédsági környezetének átalakulása, Közép-Európai Közlemények, (5 6.) p. HAJDÚ ZOLTÁN HARDI TAMÁS MEZEI ISTVÁN: Határok és városok a Kárpát-medencében. Győr Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p. HAJDÚ ZOLTÁN LUX GÁBOR PÁLNÉ KOVÁCS ILONA SOMLYÓDYNÉ PFEIL EDIT: Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Crossborder Relations and Civil Society in the Hungarian Ukrainian Border Area. Pécs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, p. (Discussion Papers, 71.) HAJDÚ ZOLTÁN: State formation processes in the former Yugoslav space. In: The Western Balkans: Lessons from the Past and Future Prospects a View from the Danube Region. Szerk. TARRÓSY I, MILFORD S. Pécs: IDresearch Kft. Publikon Kiadó, p. HAJDÚ ZOLTÁN: Államosodási folyamatok 1990 után. In: Regionális átalakulási folyamatok a Nyugat- Balkán országaiban. Szerk. HORVÁTH GY., HAJDÚ Z. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p. (Régiók Európája; 4.) 13

14 HAJDÚ ZOLTÁN: Országhatár-változások és egyházi területi struktúrák a Kárpát-medencében között. In: Szubszidiaritás és regionalitás az egyház- és államszervezetben. Szerk. HAJDÚ Z. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p. HAJDÚ ZOLTÁN: Politikai földrajz: Államföldrajzi változások a Föld politikai térképén. In: Világföldrajz. Szerk. TÓTH J. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Akadémiai kézikönyvek) HAJDÚ ZOLTÁN: Fiume helyzetének szabályozása a magyar horvát kiegyezésben: Határkérdés, avagy egy közjogi konstrukció korlátai. In: A tudás szolgálatában: Földrajzi tanulmányok Pál Ágnes tiszteletére. Szerk. GYŐRI F. Szeged: Egyesület Közép- Európa Kutatására, p. (Közép-Európai Monográfiák, 5.) HAJDÚ ZOLTÁN: Kovácsolhat-e előnyt egy országhatárokra-vetett régió (Kárpátalja) földrajzi fekvéséből? In: Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép-Európájában Social Geographical Challenges in the Eastern Central Europe of the XXI. Century. II. kötet: Nemzetközi földrajzi konferencia Beregszász, március International geographical conference, Berehovo (Beregszász), March 29 30, Szerk. BERGHAUER S., DNYISZTRJANSZKIJ M., FODOR GY., GÖNCZY S., IZSÁK T., MOLNÁR J., MOLNÁR D.I. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, p. HARDI TAMÁS: A határ és az ember. Az osztrák magyar határ mentén élők képe a határról és a másik oldalról. In: Elválaszt és összeköt a határ. Társadalmi-gazdasági változások az osztrák magyar határ menti térségben. Szerk. NÁRAI M., RECHNITZER J. Pécs Győr: MTA Regionális Kutatások Központja, p. HARDI TAMÁS NÁRAI MÁRTA: A határ és a határmentiség mentális képének vizsgálata négy osztrák határ menti magyar településen. In: A polgárosodás folyamatai. Polgárosodási modellek országosan Nyugat- és Közép-Dunántúlon. Szerk. BESZTERI B., MIKOLASEK S. Komárom: Veszprémi Akadémiai Bizottság, p. HARDI, TAMÁS: The urban network along the Danube as the basis of regional and cross-border cooperation. In: Integrated Urban Systems and Sustainability of Urban Life. Eds. I. IANOŞ, D. PUMAIN, J. B. RACINE. Bucureşti: Editura Tehnică, p. HARDI TAMÁS: Államhatárok és regionális együttműködések. In: Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Szerk. HORVÁTH GY., RECHNITZER J. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p. HARDI TAMÁS: A határ és az ember az osztrák magyar határ mentén élők képe a határról és a másik oldalról. In: Határok és régiók. Nemzetközi földrajzi konferencia, Szeged, november Szerk. SZÓNOKYNÉ ANCSIN G. Szeged: JATEPress, p. HARDI TAMÁS: A határon átnyúló regionális kapcsolatok és együttműködések eltérő lehetőségei néhány elmélet tükrében. In: Az átalakuló Balkán politikai földrajzi kérdései. II. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia. Pécs, nov Szerk. HAJDÚ Z., PAP N., TÓTH J. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja, p. HARDI TAMÁS: Néhány földrajzi elmélet alkalmazása a Kárpát-medence határtérségeire és a határ menti együttműködéseire. In: A földrajz eredményei az új évezred küszöbén. Magyar Földrajzi Konferencia. Szeged, október Szerk. DORMÁNY G., KOVÁCS F., PÉTI M., RAKONCZAI J. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természeti Földrajzi Tanszék, [15] p. CD-ROM. HARDI TAMÁS: Nemzeti határok és poszt-nacionalista gondolatok a határ menti régiókról. In: Regionalitás lokalitás a 21. században. Szerk. BESZTERI B., MIKOLASEK S. Komárom: MTA Veszprémi Területi Bizottság, p. 14

15 HARDI TAMÁS NÁRAI MÁRTA: A határ menti területek jellegzetességeinek átalakulása a 20. század végi Nyugat-Magyarországon. Tér és Társadalom, p. HARDI TAMÁS: Az államhatárok átalakulása és lehetőségek az együttműködésre. Szakmai Szemle (Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatala), p. HARDI TAMÁS: Határrégiók kialakulása és nemzetállami határok. Szakmai Szemle, (Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatala) p. HARDI TAMÁS NÁRAI MÁRTA: A határ és a határmentiség. A mentális kép vizsgálata négy osztrák határ menti településen. Comitatus, p. HARDI TAMÁS: A szlovén magyar határon átnyúló kapcsolatok lehetőségei a szlovén regionalizmus tükrében. Tér és Társadalom, p. HARDI TAMÁS RECHNITZER JÁNOS: Les problèmes posés par la coopération transfrontalière dans différents types de régions frontalières hongroises à la lumière des Accords de Schengen. Mosella, p. HARDI TAMÁS: Az államhatár. Budapest: Rendőrtiszti Főiskola, p. (Rendvédelmi füzetek, 2003/7.). HARDI TAMÁS: Az EU-csatlakozás hatása a határ menti térségek fejlődésére a Nyugat-Dunántúlon. In: Európai kihívások 2. Tudományos konferencia. Szerk. KIS M., GULYÁS L., ERDÉLYI E. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar, p. HARDI TAMÁS: Az EU-csatlakozás hatása a határ menti térségek fejlődésére a Nyugat-Dunántúlon. Szakmai Szemle. A Katonai Biztonsági Hivatal Tudományos Tanácsának kiadványa, p. HARDI TAMÁS MEZEI ISTVÁN: Királyhelmectől Somorjáig. Eurorégiók a szlovák magyar határon. In: Határok és az Európai Unió. Nemzetközi földrajzi konferencia. Szeged, szeptember Szerk. SZÓNOKYNÉ ANCSIN G. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszéke, p. HARDI TAMÁS MEZEI ISTVÁN: A racionalizmus és a nacionalizmus küzdelme. Eurorégiók a magyar szlovák határon. Comitatus, p. HARDI TAMÁS MEZEI ISTVÁN: Királyhelmectől Somorjáig. Eurorégiók a szlovák magyar határon. Falu, Város, Régió, p. HARDI TAMÁS: A határ menti együttműködések lehetőségei Magyarország EU tagsága előtt és után. In: A határmenti együttműködés lehetőségei és korlátai Magyarország és Ukrajna között. Nyíregyháza, Ungvár: Ukrán Tudományos Akadémia Világgazdasági és Nemzetközi Kapcsolatok Kutatóintézete, MTA Debreceni Akadémiai Bizottság, Nyíregyházi Főiskola Európai Tanulmányok Központja, p. HARDI TAMÁS: Az államhatárokon átnyúló régiók formálódása. Magyar Tudomány, 110. (49) p. HARDI TAMÁS RECHNITZER JÁNOS: Effects of a university for the regional development case study of the Hungarian Austrian Slovakian tri-border region. In: Integracija sz evropejszkimi i mirovimi szisztemami obrazovanija. Red. I.V. ABRAMOV, B.A. JAKIMOVICS, A.V. ELENSZKIJ. Izsevszk: Izsevszkij Gaszudarsztvennij Tehnicseszkij Universzitet, p. HARDI TAMÁS: Borders and regional co-operations. In: Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Eds. GY. BARTA, É. G. FEKETE, I. KUKORELLI SZÖRÉNYINÉ, J. TIMÁR. Pécs: Centre for Regional Studies, p. HARDI TAMÁS: Határon átnyúló ingázás, munkavállalás az osztrák magyar határtérségben. Tér és Társadalom, p. 15

16 HARDI TAMÁS: Grenzüberschreitende Pendlerei, erwerbstätigkeit im österreichisch ungarischen Grenzraum. Tér és Társadalom, p. HARDI TAMÁS: The Austrian Slovakian Hungarian tri-border region: emergence of a new transborder unit. In: New Spatial Relations in New Europe. Eds. T. KOMORNICKI, K. Ł. CZAPIEWSKI. Warszawa: Polish Academy of Sciences Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization, Centre for European Studies Polish Geographical Society, p. (Europa XXI, 13.) HARDI TAMÁS PAP NORBERT: Az államhatár megvonások hatása a Kárpát-medence és a Nyugat-Balkán városhálózatára példák. In: Balatontól az Adriáig. Szerk. PAP N. Pécs: Lomart Kiadó, p. HARDI TAMÁS: Az államhatárokon túlnyúló régiók formálódása a Kárpát-medencében. In: Évkönyv Szerk. BUDAY-SÁNTHA A., LUX G. Pécs: PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, p. HARDI TAMÁS: Az eurorégiók mint a határon átnyúló fejlesztés eszközei a Kárpátmedencében. In: A régiók Magyarországa II. Hálózatok és labirintusok. Szerk. KAISER T., ÁGH A., KIS-VARGA J. Budapest: MTA MEH Projekt, MTA Szociológiai Kutatóintézet, p. (Stratégiai kutatások Magyarország 2015, 11.) HARDI TAMÁS: Euroregions in Hungary. Moravian Geographical Report, p. HARDI TAMÁS: Integrációs folyamatok a szlovák magyar határtérségben. Pro Minoritate, Nyár, p. HARDI TAMÁS (ed.): Transborder Movements and Relations in the Slovakian Hungarian Border Regions. Pécs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, p. (Discussion Papers, 68.) HARDI TAMÁS: Az államhatárokon átnyúló régiók formálódása. In: Európai Unió és regionális politika. Szerk. BODÓ B. Kolozsvár: Scientia Kiadó, p. Másodközlés. HARDI TAMÁS: A határtérség térszerkezeti jellemzői. Tér és Társadalom, p. HARDI TAMÁS LAMPL ZSUZSANNA: Határon átnyúló ingázás a szlovák magyar határtérségben. Tér és Társadalom, p. HARDI TAMÁS: Changing Cross-Border Movements on the Slovakian Hungarian Border Region, after the EU accession. In: Historical Regions Divided by the Borders. Ed. M. SOBCZYNSKI. (11 th Lodz International Political Geography, Świnoujście, ) Lodz-Opole: Powy Instytut Naukowy, Instytut Slaski w Opolu, Wydawnictwo Instytut Slaski, p. (Region and Regionalism, 9/1.) HARDI TAMÁS: A kutatás alapvető eredményei. In: Határaink mentén. A szlovák magyar határtérség társadalmi-gazdasági vizsgálata (2008). Szerk. HARDI T., TÓTH K. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, p. HARDI TAMÁS: A határtérség térszerkezeti jellemzői. In: Határaink mentén. A szlovák magyar határtérség társadalmi-gazdasági vizsgálata (2008). Szerk. HARDI T., TÓTH K. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, p. HARDI TAMÁS: Határtérségeink helyzete az EU-csatlakozás után. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására (VIKEK) évkönyve Szerk. GULYÁS L., SZÁVAI F., KECZER G. Szeged Kaposvár: VIKEK, p. 16

17 HARDI TAMÁS LAMPL ZSUZSANNA: Ingázó munkavállalás. In: Határaink mentén. A szlovák magyar határtérség társadalmi-gazdasági vizsgálata (2008). Szerk. HARDI T., TÓTH K. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, p. HARDI TAMÁS TÓTH KÁROLY (szerk.): Határaink mentén. A szlovák magyar határtérség társadalmi-gazdasági vizsgálata (2008). Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, p. HARDI TAMÁS: Cities, Regions and Transborder Mobility Along and Across the Border. Pécs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, p. (Discussion Papers, 82.) HARDI TAMÁS: Az interakción alapuló határrégió modellje. In: IV. Régiók a Kárpát medencén innen és túl konferencia. Szerk. GULYÁS L. Szeged, p. (A Virtuális Intézet Közép- Európa Kutatására Közleményei; II. 2 3.) HARDI TAMÁS: Határ menti térségek, határon átnyúló kapcsolatok. In: Közép-Dunántúl. Szerk. SZIRMAI V. Pécs Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja Dialóg Campus Kiadó, p. (A Kárpát-medence régiói; 12.) HARDI TAMÁS: Térségeink és városaink határon átnyúló kapcsolatrendszerének átalakulása a közelmúltban. In: A területi kutatások csomópontjai. Szerk. BARTA GY., BELUSZKY P., FÖLDI ZS., KOVÁCS K. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p. HARDI TAMÁS: Features of Border Regions, Transborder Co operation and Movements across the Hungarian Slovakian Border. Megatrend The International Review of Applied Economics, p. HARDI TAMÁS: Svojstva pograničnih regiona, prekogranične saradnje i kretanja preko mađarsko-slovačke granice. Megatrend Revija, p. HARDI TAMÁS: Az interakción alapuló határrégió modellje. A Virtuális Intézet Közép- Európa Kutatására Közleményei, p. HARDI TAMÁS: A határon átnyúló ingázás, mint a nemzetközi migráció egy különleges formája. A határon átnyúló szuburbanizáció Pozsony esete. In: Magyarország társadalmigazdasági helyzete a 21. század első évtizedeiben. Kautz Gyula emlékkonferencia. Szerk. RÓBERT P. Győr, HARDI TAMÁS: Átalakuló határon átnyúló mozgások a szlovák-magyar határtérségben az EU csatlakozás után. Corvinus Regionális Tanulmányok, p. HARDI TAMÁS: Cross-border suburbanisation: The case of Bratislava In: Development of the Settlement Network in the Central European Countries: Past, Present, and Future. Szerk. CSAPÓ T, BALOGH A. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, p. HARDI TAMÁS ZUBRICZKÝ G.: A határon átnyúló szuburbanizáció Pozsony esete. In: Együttélés és együttműködés: interetnikus kooperáció Közép Európában: Tanulmányok. Szerk. KUPA L. Pécs: Virágmandula Kft., p. HARDI TAMÁS IMRE G.: A magyar-ukrán határon átnyúló tőkekapcsolatok sajátosságai Kárpátalján. In: Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép-Európájában Social Geographical Challenges in the Eastern Central Europe of the XXI. Century. II. kötet: Nemzetközi földrajzi konferencia Beregszász, március International geographical conference, Berehovo (Beregszász), March Szerk. BERGHAUER S., DNYISZTRJANSZKIJ M., FODOR GY., GÖNCZY S., IZSÁK T., MOLNÁR J., MOLNÁR D. I Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, pp HORVÁTH GYULA: Egy határmenti térség Bulgáriában. In: A sajátos helyzetű térségek terület- és településfejlesztési problémái. Az november 4 5-én Szombathelyen tartott tudományos 17

18 tanácskozás anyaga. Szerk. ERDŐSI F., TÓTH J. Budapest: TS 2/2. Program Iroda, p. HORVÁTH GYULA: A magyar jugoszláv határmenti területi-gazdasági kapcsolatok fejlesztése. Ipargazdaság, HORVÁTH GYULA: Le prospettive dell integrazione di Alpe-Adria. Messaggi Registrati, p. HORVÁTH GYULA: Integrazione europea, competizione internazionale, cooperazione regionale. In: La cooperazione economica in Alpe Adria e l integrazione delle economie europee. Milano: Regione Lombardia, p. HORVÁTH GYULA: Regional development strategies in the Alps-Adria Working Community. In: XXXIV. Georgikon Napok. Keszthely: Regionális politikák és fejlesztési stratégiák az Alpok Adria térségében. Összeáll. LIGETVÁRI F.-NÉ. Keszthely: Pannon Agrártudományi Egyetem, p. HORVÁTH GYULA: Regionális fejlesztési modellek és stratégiák az Alpok Adria Munkaközösségben. In: Félidő előtt a falusi önkormányzatok. Szerk. CSEFKÓ F. Pécs: Önkormányzati Akadémia Pécsi Területi Iskolaközpontja, p. HORVÁTH GYULA: A Közép-Európai Régiók Szövetsége: Az Alpok Adria Munkaközösség. Comitatus, p. HORVÁTH GYULA (ed.): Development Strategies in the Alpine-Adriatic Region. Pécs: Centre for Regional Studies, p. HORVÁTH GYULA: Cooperation of Central European regions. In: Development Strategies in the Alpine-Adriatic Region. Ed. HORVÁTH GY. Pécs: Centre for Regional Studies, p. HORVÁTH GYULA: Restructuring and interregional cooperation in Central Europe: The case of Hungary. In: Regional Networks, Border Regions and European Integration. Eds. CAPPELLIN, R., BATEY. P. W. J. London: Pion, p HORVÁTH GYULA: Az interregionális együttműködések esélyei és korlátai Közép-Európában. In: Külpolitika és modernizáció. Stratégiák és eszközök. Szerk. ZSINKA L. Budapest: Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem Közszolgálati Tanulmányi Központ, p. HORVÁTH GYULA: Policy legislation on cross-border co-operation. In: Changing Borders: Legal and Economic Aspects of European Enlargement. Eds. KICKER, R., MARKO, J., STEINER, M. Frankfurt am Main: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, p. ILLÉS IVÁN: A Kárpátok Eurorégió. Valóság, p. ILLÉS IVÁN: Határok és határmenti együttműködés Nyugat- és Kelet-Európában. In: Európai határok európai stabilitás. Szerk. KISS J. L. Budapest: Posztgraduális Nemzetközi és Diplomáciai Tanulmányok Intézete, p. (BIGIS közlemények BIGIS papers, ). ILLÉS IVÁN: The Carpathian (Euro)Region. Tübingen: Europäisches Zentrum für Föderalismus- Forschung, p. (Occasional papers, 6.). ILLÉS IVÁN KURNOL, JENS: Perspectives and strategies of spatial development policy in the Central European, Adriatic and Danubian Area. EUREG. Europäische Zeitschrift für Regionalentwicklung, p. ILLÉS IVÁN AHLKE, BRIGITTE GÖDDECKE-STELLMANN, JÜRGEN SCHÖN, KALR PETER: Regionen und regionale Zusammenarbeit in Europe. Informationen zur Raumentwicklung, p. ILLÉS IVÁN: Borders and cross-borders co-operation in the countries of Central and South-Eastern Europe. Südosteuropa, p. 18

19 ILLÉS IVÁN: Grenzüberschreitende Kooperation im Bereich der MOE Staaten. In: Außenbeziehungen von Regionen in Europa und der Welt. Hrsg.: R. HRBEK. Baden-Baden: Nomos Verlag, p. (Schriftenreihe des Europäischen Zentrums für Föderalismus-Forschung, 27.) ILLÉS IVÁN: Borders and cross-border cooperation in the countries of Central and South-East Europe. In: The Region. Regional Development, Policy, Administration, E-Government. Eds: GY. ENYEDI, I. TÓZSA. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Transition, competitiveness and economic growth, 5.). ILLÉS IVÁN: Border crossing in the Carpathian area. In: Socio-Economic Analysis of the Carpathian Area. Eds. GÁL Z., RÁCZ SZ. Pécs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, p. (Discussion Papers, Special) IZSÁK ÉVA: A határmentiség és a határ menti regionális együttműködés a sajtó tükrében 1989-től napjainkig. In: Elválaszt és összeköt a határ. Társadalmi-gazdasági változások az osztrák magyar határ menti térségben. Szerk. NÁRAI M., RECHNITZER J. Pécs Győr: MTA Regionális Kutatások Központja, p. IZSÁK ÉVA: Történelmi hátrányok és gazdasági előnyök a határmentiség értelmezésének változása Nyugat-Magyarországon 1989-től napjainkig. In: Változó világ, átalakuló politikai földrajz. Első magyar politikai földrajzi konferencia. Szerk. PAP N., TÓTH J. Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézete, p. KISS JÁNOS PÉTER: A határátkelők szerepe a határ menti kapcsolatokban az Alföldön. In: Határok és régiók. Nemzetközi földrajzi konferencia, Szeged, november Szerk. SZÓNOKYNÉ ANCSIN G. Szeged: JATEPress, p. KISS JÁNOS PÉTER: Illúziók nélkül. A határátkelőhelyek szerepe a határ menti kapcsolatok alakulásában az ukrán, a román és a szerb határszakaszon az 1990-es években. Tér és Társadalom, p. KONCZ GÁBOR: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határmenti területeinek elérhetőségi viszonyai és fejlesztési lehetőségei. In: Határok és határmentiség az átalakuló Közép-Európában (Nemzetközi tudományos konferencia szeptember 30. október l.). Szerk. SÜLI-ZAKAR I. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, p. KONCZ GÁBOR SZABÓ GYULA: A vidékfejlesztés lehetőségei és korlátai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határ menti területein. In: A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás előtt. VI. Falukonferencia. Szerk. KOVÁCS T. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, Magyar Regionális Tudományi Társaság, p. KONCZ GÁBOR: Sajátos tükör a keleti határrégiók szerepének megjelenése a sajtóban. In: Közelítések. A határon átnyúló kapcsolatok kilátásai és a mezőgazdaság regionális kérdései az Európai Unió keleti peremén. Szerk. BARANYI B. Debrecen: MTA Regionális Kutatások Központja, p. KONCZ GÁBOR: Városi együttműködések Magyarország határtérségeiben. In: Tájak Régiók Települések. Tisztelgés a 75 éves Enyedi György akadémikus előtt. Szerk. SÜLI- ZAKAR I. Debrecen: Didakt Kft., p. KONCZ GÁBOR: Magyar román határon átnyúló együttműködések egy prominenciavizsgálat tükrében. In: Regionális átalakulás a Kárpát-medencében. Szerk. RÁCZ SZ. Pécs: Magyar Regionális Tudományi Társaság, p. KONCZ GÁBOR SZABÓ GYULA: Transboundary interaction in the Hungarian-Romanian border region: a local view. In: EU Enlargement, Region Building and Shifting Borders of Inclusion and Exclusion. Ed. J. W. SCOTT. Aldershot: Ashgate, p. (Border Regions Series). 19

20 KONCZ GÁBOR SZABÓ GYULA: The effects of the EU enlargement on cross-border cooperation in the Hungarian-Romanian border region. In: Határok és eurorégiók. Szerk. SZÓNOKYNÉ ANCSIN G. Szeged: SZTE TTK Gazdaság és Társadalomföldrajz Tanszék, p. KONCZ GÁBOR: Településközi kapcsolatok sajátosságai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja határ menti régiójában. In: Magyar ukrán határrégió. Együttműködés az Európai Unió külső határán. Szerk. Baranyi B. Debrecen: MTA Regionális Kutatások Központja, p. KOVÁCS ANDRÁS DONÁT (ed.): Old and New Borderlines/Frontiers/Margins. East-Central European Regional Seminar Gyula, 9 12 October, Pécs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, p. (Discussion Papers, Special) KOVÁCS ANDRÁS DONÁT: Területfejlesztési kihívások a szerb magyar határ menti térségben In: Kockázat Konfliktus Kihívás: A VI. Magyar Földrajzi Konferencia, a MERIEXWA nyitókonferencia és a Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciájának tanulmánykötete. Szerk. NYÁRI D. Szeged: SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, pp KOVÁCS ANDRÁS DONÁT FARKAS JENŐ ZSOLT: The characteristics of environmental consciousness in the Romanian Hungarian crossborder region along the rivers Körös. Lucrari Stiintifice Seria i Management Agricol, p. KOVÁCS TERÉZ: Néhány módszertani elképzelés a határmenti térségek szociológiai vizsgálatához. In: A sajátos helyzetű térségek terület- és településfejlesztési problémái. Az november 4 5-én tartott tudományos tanácskozás anyaga. Szerk. ERDŐSI F., TÓTH J. Budapest: TS 2/2. Program Iroda, p. KOVÁCS TERÉZ: A határmenti falvak elmaradottságának oka az ott élők véleménye alapján. A Pollack Mihály Műszaki Főiskola tudományos közleményei. 2. Közgazdaságtan, szociológia, történelem, p. KOVÁCS TERÉZ: A határmenti fekvés szerepe a falusi települések életében. Tér és Társadalom, p. KOVÁCS TERÉZ: Borderland Situation as it is Seen by a Sociologist. Pécs: Centre for Regional Studies, p. (Discussion papers, 18.). KOVÁCS TERÉZ: Special sociological problems of border rural areas in Hungary. In: Some New Aspects of Regional Planning in Poland and Hungary. Proceedings of the 8 th Polish Hungarian Seminar. (Zielona Góra, Poland 7 11 September 1992). Eds. DURÓ A., MIROS K. Warszawa: Institut of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, p. KOVÁCS TERÉZ: Néhány módszertani elképzelés a határmenti térségek szociológiai vizsgálatához. In: Héthatáron. Tanulmányok a határ menti települések földrajzából. Szerk. PÁL Á. Szeged: JGYF Kiadó, p. KUGLER JÓZSEF NAGY IMRE: Lehet-e három arca e tájnak? In: Lehet-e három arca e tájnak? Tanulmányok a délkeleti határrégió újraszerveződő kapcsolatairól. Szerk. NAGY I., KUGLER J. Békéscsaba Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p. KUGLER JÓZSEF JOVAN ROMELIČ SZILÁGYI GYÖRGYI: Egymástól elzárva: Települések (Kübekháza, Óbér, Oroszlámos) a hármas határ mentén. In: Lehet-e három arca e tájnak? Tanulmányok a délkeleti határrégió újraszerveződő kapcsolatairól. Szerk. NAGY I., KUGLER J. Békéscsaba Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p. 20

MTA Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága 2011. A Központ sorozataiban megjelent kiadványok

MTA Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága 2011. A Központ sorozataiban megjelent kiadványok MTA Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága 2011 A Magyar Tudományos Művek Tárából összeállította: Sziráki Zsuzsanna és T. Gémes Tünde Disszertáció: 2 Egyéb: 43 Folyóiratcikk:

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága. Összeállította: Sziráki Zsuzsanna

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága. Összeállította: Sziráki Zsuzsanna A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága 2008 Összeállította: Sziráki Zsuzsanna A Központ sorozataiban megjelent kiadványok Területi és Települési

Részletesebben

MEZEI ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK

MEZEI ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK MEZEI ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK KÖNYVEK: 1. Hardi T. Hajdú Z. Mezei I. (2009) Határok és városok a Kárpát-medencében. MTA RKK Gyır Pécs. 375p. ISBN 978-963-9899-08-7 2. The Development of the Urban Network in

Részletesebben

Tudományos publikációk jegyzéke. A tudományos fokozat megszerzése (1994) előtti egyszerzős publikációk:

Tudományos publikációk jegyzéke. A tudományos fokozat megszerzése (1994) előtti egyszerzős publikációk: Tudományos publikációk jegyzéke A tudományos fokozat megszerzése (1994) előtti egyszerzős publikációk: Könyvfejezetek: Csapó T. (1992): Humán infrastruktúra Vas megye elmaradott térségeiben. - In.: Rechnitzer

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 Erdősi Ferenc 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 ERDŐSI FERENC Erdősi Ferenc 2 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

Tanulmányok a horvát-magyar határszakaszról

Tanulmányok a horvát-magyar határszakaszról Tanulmányok a horvát-magyar határszakaszról 1. Andrási D. 2002: Kilencszáz év közös múlt az együttélés jegyében: a magyar-horvát kapcsolatok évfordulójának margójára. Nyelvünk és kultúránk, 124. pp. 46.

Részletesebben

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze.

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze. Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654 E-mail csizmadia@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005

ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 2. ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 Összeállította Simonfai

Részletesebben

A./ Tudományos könyvek

A./ Tudományos könyvek RÉDEI MARIREDEI MARIL. RÉDEI MÁRIA A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE A./ Tudományos könyvek Önállóan írt könyv (6) Rédei, M. 1985. A shift-share analízis szakirodalmi áttekintése és alkalmazási lehetőségei

Részletesebben

Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna

Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna KÖNYVEK Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna. 1. Agrárpolitika vidékfejlesztés / szerk. Elek

Részletesebben

MUNKAPIACI KUTATÁSOK

MUNKAPIACI KUTATÁSOK MUNKAPIACI KUTATÁSOK Válogatás magyarországi könyvek és folyóiratok, külföldi könyvek és folyóiratok, valamint hazai és külföldi intézetek és intézmények műhelytanulmányainak munkapiaci témájú publikációiból

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

ÚJ KIHÍVÁSOK EGY KIVÁROS INTERREGIONÁLIS KAPCSOLATAIBAN A MAGYAR ROMÁN HATÁRSZÉLEN LÉTAVÉRTESI ESETTANULMÁNY

ÚJ KIHÍVÁSOK EGY KIVÁROS INTERREGIONÁLIS KAPCSOLATAIBAN A MAGYAR ROMÁN HATÁRSZÉLEN LÉTAVÉRTESI ESETTANULMÁNY Baranyi Béla1 ÚJ KIHÍVÁSOK EGY KIVÁROS INTERREGIONÁLIS KAPCSOLATAIBAN A MAGYAR ROMÁN HATÁRSZÉLEN LÉTAVÉRTESI ESETTANULMÁNY NEW CHALLENGES IN THE INTERREGIONAL RELATIONS OF A SMALL TOWN IN THE HUNGARIAN

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza Statisztikák Idegenforgalmi évkönyv 1990-1996. Budapest : Központi Statisztikai Hivatal, 1991-1997. Idegenforgalmi statisztikai évkönyv 1997-2003.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2014. július 1. december 31. 134. szám összeállította Petz Gabriella Magyar

Részletesebben

Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve.

Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve. Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve. 2012 1. Lentner Csaba Újjászervezett gazdaságpolitikák kora In: Tóth György László, Lentner Csaba, Zárug Péter Farkas Kik támadják

Részletesebben

ADALÉKOK A HATÁR MENTISÉG ÚJRAÉRTELMEZÉSÉHEZ MAGYARORSZÁGON ADDITIVES FOR THE REINTERPRETATION OF CROSS-BORDER CHARACTER IN HUNGARY *

ADALÉKOK A HATÁR MENTISÉG ÚJRAÉRTELMEZÉSÉHEZ MAGYARORSZÁGON ADDITIVES FOR THE REINTERPRETATION OF CROSS-BORDER CHARACTER IN HUNGARY * DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM Vol.6 Issue 2 2014 ISSN 1821-2506 ADALÉKOK A HATÁR MENTISÉG ÚJRAÉRTELMEZÉSÉHEZ MAGYARORSZÁGON Review ADDITIVES FOR THE REINTERPRETATION

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 4. Lakóhelyem jelenkori közlekedésföldrajza (Bemutatni és értékelni lehet a lakóhely (település/budapesti kerület/kistérség) közlekedésföldrajzi adottságait, lehetőségeit és ezek

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, 2011. november 24

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

Gyarapodási jegyzék. MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. január március Összeállította: Sziráki Zsuzsanna

Gyarapodási jegyzék. MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. január március Összeállította: Sziráki Zsuzsanna Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. január március Összeállította: Sziráki Zsuzsanna KÖNYVEK 1. Belényesi Emese: E-közigazgatás a magyar felsőoktatásban

Részletesebben

HÍRLEVÉL E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS D O K T O R I ISKOLA

HÍRLEVÉL E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS D O K T O R I ISKOLA MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 3. szám HÍRLEVÉL 2011. június 20. E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS A T A R T A L O M B Ó L : Megemlékezés Konferencia beszámolók 2 3 Albizottsági vitaülés 6 PhD

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2014. január 1. június 30. 133. szám összeállította Petz Gabriella Magyar

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Dr. Udovecz Gábor, D.Sc., Dr. habil Academic Position: Head of Doctoral School for Sciences of Management and Organisation, Kaposvár Sex: male Date of birth:

Részletesebben

Az új európai kohéziós politika

Az új európai kohéziós politika PROGRAMTERVEZET A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XI. VÁNDORGYŰLÉSE Az új európai kohéziós politika Kaposvár, 2013. november 21 22. Kaposvári Egyetem 2. körlevél 2013. november 21. 10.00 Közgyűlés

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 4. Lakóhelyem kiskereskedelme földrajzos szemmel (Be lehet mutatni a lakóhely (település/városrész, kerület/kisebb térség) kiskereskedelmét, jellemzőit, azok változását, a különböző

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2015. január 1. június 30. 135. szám összeállította Petz Gabriella Magyar

Részletesebben

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516570 Fax +36 96 516579 E-mail ladosm@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név DR. LADOS Mihály Nemzetiség

Részletesebben