MEZEI ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEZEI ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK"

Átírás

1 MEZEI ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK KÖNYVEK: 1. Hardi T. Hajdú Z. Mezei I. (2009) Határok és városok a Kárpát-medencében. MTA RKK Gyır Pécs. 375p. ISBN The Development of the Urban Network in Slovakia. Pécs, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, p. (Discussion Papers, 76.) 3. Városok Szlovákiában és a magyar határ mentén. Lilium Aurum Kiadó. MTA RKK, Pécs Magyarország, Fórum Intézet, Somorja Szlovákia. 176.pp., A magyar-szlovák határ menti kapcsolatok esélyei. Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs. 160.pp., Chances of Hungarian-Slovak Cross-Border Relations. CRS HAS Pécs, pp. Discussion Papers, A kultúraközvetítés egyes területeinek változásai B.-A.-Z. megyében között. Szerk.: Mezei István. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs Felsımagyarország Kiadó, Miskolc pp. 7. Beosztottak forradalma. Politikusok, kélpviselık, választások B.-A.-Z. megyében. Szerk.: Mezei István.. Jelenkutató Alapítvány, Budapest - MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs. Miskolc, pp. KÖNYVRÉSZLETEK: 1. Vonzáskörzetek és határok a magyar-szlovák határ mentén. In: Lelkes Gábor-Tóth Károly (szerk.): Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában Fórum Kisebbségkutató Intézet Fórum inštitút pre výskum menšín. Somorja Šamorín pp. 2. Hungarian and Slovakian Cross-Border Relations. In.: Hungarian Spaces and Places. Patterns of Transitions. Edited by Gy. Bata É.G. Fekete I.K. Szörényiné J. Tímár. Pécs, Centre for Regional Studies pp. 3. A közigazgatás intézményrendszere. In: Horváth Gy. (szerk.): Dél-Szlovákia. Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó pp. 4. A fiatalok képzettségének területi jellemzıi. In.: Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Ed.: Horváth Gyula-Rechnitzer János. MTA RKK Pécs, pp. 5. A képzettség és a területi fejlettség kapcsolódási pontjai. In.: A vidéki társadalom változásai. Térségfejlesztési ismeretek felsıfokon. VII. kötet. Szerk.: Kárpáti Zoltán. Szolnok, Önkormányzati szociálpolitika és foglalkoztatáspolitika kapcsolata (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tapasztalatok alapján). In.: Önkormányzati szerepvállalás - foglalkoztatáspolitika. Szerk.: Schwertner János. Bp pp. TANULMÁNYOK: 1. A környezetvédelem intézményrendszere Szlovákiában. In.: Fodor István Suvák Andrea (szerk.): A fenntartható fejlıdés és a megújuló természeti erıforrások környezetvédelmi összefüggései a Kárpátmedencében. MTA RKK, Pécs, pp. 2. The Possibility of Organic Development in Hungary. Acta Geographica Universitatis Comenianae No pp. 3. A települési és területi önkormányzatok kapcsolatai a magyar-szlovák határ mentén. Tér és Társadalom pp. Társszerzı: Tóth Péter. 4. A környezetvédelem intézményrendszere Szlovákiában. Tér és Társadalom. 2007/ pp. 5. A gazdasági élet határtalansága és a szándékolt regionalizálás. COMITATUS novemberdecember pp. 1

2 6. The Borderlessness of Economic Life and Intended Regionalisation. Romanian Review of Regional Studies. Volume II, Number pp. 7. Állam ország régió és a valóság. TÉR és TÁRSADALOM pp. 8. A magyar-szlovák együttmőködés kilátásai. COMITATUS június pp. 9. A szlovák-magyar határ menti kapcsolatok jelentıségérıl. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek. II. évfolyam 1. szám pp. 10. A továbbélı múlt. In.: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. 2005/ Társszerzı: Németh Csilla. 11. Rideg határok : Eurorégiók a kelet-német határon. COMITATUS január-február pp. 12. A 2000-es PHARE CBC Kis Pojekt Alap bemutatása. FALU-VÁROS-RÉGIÓ pp. 13. A racionalizmus és a nacionalizmus küzdelme. Eurorégiók a magyar-szlovák határon. COMITATUS szeptember, pp. Társszerzı: Hardi Tamás. 14. Királyhelmectıl Somorjáig. Eurorégiók a magyar-szlovák határon. FALU-VÁROS-RÉGIÓ , pp. Társszerzı: Hardi Tamás. 15. A szlovák közigazgatás és területfejlesztés aszimmetriái. TÉR ÉS TÁRSADALOM , pp. Társszerzı: Hardi Tamás. 16. Az oktatás és a képzés helye a területfejlesztésben. Mintaterület: Ózd-putnoki kistérség. TÉR ÉS TÁRSADALOM. 2001/ Társszerzık: Bognár Mária-Imre Anna. 17. Az Ipolytól a Tiszáig. (A magyar-szlovák határ menti kapcsolatok.) PALÓCFÖLD, szám pp. 18. A magyar-szlovák határ menti kapcsolatok az Ipolytól a Tiszáig. BESZÉLİ, 2001/ A humánerıforrás-fejlesztés lehetıségei egy kistérségben. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE november Társszerzık: Bognár Mária-Imre Anna. 20. Területi különbségek a középfokú oktatásban. EDUCATIO 1997/ Az önkormányzati szociálpolitika az önkormányzati költségvetés tükrében. MAGYAR KÖZIGAZGATÁS június pp. 22. Két út áll mögöttünk Ózd és Tiszaújváros 1997-ben. COMITATUS 1999/ Az önkormányzati szociálpolitika az önkormányzati költségvetés tükrében. MAGYAR KÖZIGAZGATÁS június A szegénynek mind huncut a nevi Helyi tapasztalatok az önkormányzati szociálpolitikáról között. A FALU Tavasz. 25. Ki következik? Megyénk közmővelıdésérıl az elsı négy év ürügyén. FALU-VÁROS-RÉGIÓ, szám, oldal. 26. A közmővelıdés ürügyén Borsod-Abaúj-Zemplén megyérıl. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE szám pp. 27. Településportré. ZÁRT KÖR Vázlat B.-A.-Z. megye politikai történetérôl Az Eszterházy Károly Tanárképzô Fôiskola Tudományos Közleményei. Szerk.: dr. Kovács Ernı. Eger, pp. 29. A francia forradalom jelszavai a Nemzeti Parasztpárt külpolitikai gondolkodásában. HOLNAP, 1991/ Tanulmány a népi-urbánus vitáról. HOLNAP. 1991/ Programváltozatok a Nemzeti Parasztpárt politikájában között. BORSODI SZEMLE. 1990/4. KONFERENCIAKIADVÁNYOK 1. Changes in cooperation along the Hungarian and Slovak border. In.: András Donát Kovács (Ed.): Old and New Borderlines/Frontiers/Margins. Discussion Papers Special. Pécs, pp. 2. Rurality along the Hungarian and Slovak border. Management Agricol. Lucrari Stiitifice Seria I. Vol XI (1). Agropirint Publishing House, Timisoara pp. 3. Körzetek a Magyar-szlovák határ mentén. In.: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Évkönyve, Szeged-Kaposvár pp. 4. Új jelenségek a Magyar-szlovák határ menti kapcsolatokban. In.: Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés. Eszterházy Károly Fıiskola, Eger pp. 5. The Contribution of Industry and Services to the Development of Slovak Cities. Geographia Cassoviensis. III. 2009/ pp. 2

3 6. The Borderlessness of Economic Life and Intended Regionalisation. Romanian Review of Regional Studies. Volume II, Number pp. 7. Changes of cities in Slovakia. Geographia Cassoviensis. I. Z. Hochmuth, M. Kulla, V. Tomašiková (eds.) Košice pp. 8. The Function of Euroregions Along the Hungarian-Slovak Border. In.: Changes in a landscape structure as a reflection to a present sociable changes in the Middle and East Europe. III. International geographic colloquium. Editori by Zdenko Hochmuth and Vladimíra Tomášiková. Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Science Institute of Geography. Danišovce (Slovakia) pp. 9. A formálódó pályázati piac szereplıi. In: Süli-Zakar István. (szerk.): Határon átnyúló kapcsolatok, humán erıforrások. Debrecen, pp. 10. Network of Cross-Border Relations of Hungary and Slovakia. In: Cross-border Cooperations Schengen challenges. Edited by István Süli-Zakar. Debrecen, A tiszaszederkényi háztartások költségvetési szociológiája. In.: A vidéki Magyarország az EUcsatlakozás elıtt. VI. Falukonferencia. Szerk.: Kovács Teréz. MTA RKK Pécs, pp. 12. Királyhelmectıl Somorjáig. Eurorégiók a szlovák-magyar határon. In.: Szónokyné Ancsin Gabriella (szerk.): Határok és az Európai Unió. Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia. Szeged, szeptember pp. Társszerzı: Hardi Tamás. 13. Szlovákia és Magyarország területfejlesztési rendszerének kapcsolódási pontjai. In.: A rendszerváltás (változás) mérlege. Tanulmánykötet az azonos címő tudományos konferencia anyagai alapján április 27. Komárom. Szerk.: Beszteri Béla és Mikolasek Sándor. MTA Veszprémi Területi Bozottság pp. 14. Az önkormányzati középszint hiányának néhány társadalmi következménye. In.: Európába megy a megye. Megye körkép megye kórkép. Elıadások és hozzászólások a szeptember i pécsi konferencián. Szerk.: Pálné Kovács Ilona. Pécs, pp. 15. Arccal a túlélés felé. In.: Társadalmi átalakulás és ifjúság. Szerk.: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, Falvaink új szerepkörben. In: Integrált vidékfejlesztés. V. falukonferencia. Szerk.: Kovács Teréz, Pécs, A népesség képzettségi és demográfiai jellemzıinek egyes területi sajátosságai. In: Határok és régiók. Nemzetközi Tudományos Földrajzi konferencia, Szeged, november Szerk.: Szónokyné Ancsin Gabriella. Szeged: JATEPress, p. 18. A vidékfejlesztés gondja: az aluliskolázottság. In.: A fenntartható mezıgazdaságtól a vidékfejlesztésig IV. falukonferencia. Pécs, MTA RKK Szerk.: Kovács Teréz Az önként vállalt önkormányzati feladatok néhány kérdésérôl. In.: Tér és közigazgatás. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs - Magyar Közigazgatási Intézet. Szerk.: Csefkó Ferenc pp. 20. A helyi hatalom új lehetôségei a kultúra és a közmővelôdés területén. In.: Kiút a válságból. II. Falukonferencia. Szerk.: Kovács Teréz. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs pp. 21. Szociálpolitika a helyi hatalom erôterében. In.: Tények és vélemények a helyi önkormányzatokról. Szerk.: Csefkó Ferenc - Pálné Kovács Ilona. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs pp. 22. Területfejlesztés és politikai erıviszonyok. mikrocad-system Nemzetközi Számítástechnikai Találkozó kiadványa. Miskolci Egyetem, pp. KONFERENCIA ELİADÁSOK 1. Határ menti kapcsolatok három határ vidékén. Elhangzott: Dialógusok Értékırzés az oktatásban és a közmővelıdésben. Sárospatak, január Rurality along the Hungarian and Slovak border. Elhangzott: Management of Sustainable Rural Development. International Scientific Symposium. Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Timişoara. May Pozsony: fıváros egy fıváros árnyékában. Elhangzott: Duna - Térségi Kohézió. II. Interregionális Nemzetközi Tudományos Konferencia. Dunaújvárosi Fıiskola Közgazdaságtudományi Intézet július 1. Dunaújváros. 3

4 4. Körzetek a Magyar-szlovák határ mentén. Elhangzott: A II. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl. Kaposvár május Új jelenségek a Magyar-szlovák határ menti kapcsolatokban. Elhangzott: Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés. Tudományos konferencia. Eszterházy Károly Fıiskola, Eger, október A magyar-szlovák határ menti együttmőködést gátló tényezık. Elhangzott: Regionális fejlıdés és fejlesztés a Kárpátok régióban címő konferencián. Miskolc Kéked Kassa június Az önkormányzatok kapcsolatai a magyar-szlovák határ mentén. Elhangzott: A szlovák-magyar határtérség társadalmi-gazdasági vizsgálata. Projekt záró konferencia (HUSKUA/05/02/117). Šamorín/Somorja, június Changes of cities in Slovakia. Elhangzott: The special features of development of geographic structures in the Carpathian basins. IV. International Geographical Colloquium. Danišovce November Some Factors Affecting Hungarian and Slovak Cross-Border Cooperation. Elhangzott: Regions, Localities And Landscapes in New Europe The 7th Moravian Geographical Conference CONGEO '07. Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Geonics, v.v.i., Branch Brno, August 27-31, Határtérség és együttmőködés a szlovák határrégióban. Elhangzott: MTA RKK ATI Békéscsabai Osztály, március Az állam szerepe a régiók alakításában. Elhangozott: Régiók a Kárpát-medencén innen és túl. Nemzetközi tudományos konferencia, Baja, március 23. Eötvös József Fıiskola. 12. Similar Elements in the Development of Tourism in Post-Communist Countries. Elhangzott: 8th International Symposium: Alternatives for Sustainable Agrorural Development, Agricultural Tourism and Mountain Tourism from a European Union Perspective.. West University of Timişoara Department of Geography június Vaideeni (Románia) 13. Eredmények és tapasztalatok a magyar-szlovák PHARE CBC KPA kapcsán. Elhangzott: Ukrajnai intézmények felkészítése EU források fogadására címő konferencián. Ungvár, február The Possibility of Organic Development in Hungary with special regard to the changes in the functions of cities and cross-border cooperation. Elhangzott: Sustainable Development in the Old Industrial Regions of Europe. Temesvár, május The Borderlessness of Economic Life and Intended Regionalisation. Thoughts about Boundaries and Regions. Elhangzott: Regional Disparities. Typology, Impact, Management. Címő konferencián. Babeş-Bolyai University Faculty of Geography the Centre of Regional Geography október Kolozsvár, Románia 16. Területfejlesztési törekvések a magyar-szlovák határ mentén. Elhangzott: Regionális kutatások és területi fejlıdés címő konferencián. Miskolc, november Benda István Hardi Tamás Mezei István: Felsıoktatási kapcsolatok és kutatási együttmőködési lehetıségek a Kárpát-medencében. A magyarországi felsıoktatási és kutatási támogatások hasznosulása az egyes magyar kisebbségi régiókban. Kerekasztal konferencia. EMTE Sapientia Egyetem Csíkszereda, április A magyar-szlovák határon átnyúló kapcsolatok hálózata. Cross-border Cooperations Schengen challenges. Nemzetközi tudományos konferencia. Debrecen, október Az aszimmetrikus viszonyok jelentısége a határ menti kapcsolatokban. Magyar Földrajzi Konferencia szeptember 2-5. Szeged. 20. A hátrányos helyzető és az agglomerációs önkormányzatok költségvetésének összehasonlítása. A tudomány a gyakorlat szolgálatában. A foglalkoztatási szint bıvítésének korlátai és lehetıségei. MTA Társadalomtudományi Fıosztálya, Budapest, június Applicant Organizations Along the Border. Sustanaible Development in the New EU-Border Regions of South-East Europe. 6-9 th May 2004 Timisoara, Romania. 22. European Regions as a Way of Resolving Asymmetric Conditions. The Border Regions in Transition. VI th International Conference: Regionalisation, EU Enlargement and Borders of Inclusion and Exclusion. Pécs, Békéscsaba, Debrecen. September Helyi társadalom vesus régió társadalom. Elhangzott: A régiók Magyarországa címő konferencián. Pécs, október A magyar szlovák Phare CBC program pályázói. Elhangzott: Határon átnyúló kapcsolatok, humán erıforrások. Tudományos tanácsülés. Debrecen, november

5 25. A magyar-szlovák Phare CBC programok szociológiai jellemzıi. Elhangzott a kárpátalji polgármesterek konferenciáján. Beregszász-Bene, Ukrajna, augusztus A siker titka. Phare CBC programok a magyar-szlovák határon. Elhangzott az Ipoly Eurorégió nyári szabadegyetemén. Koprovnica, Szlovákia augusztus Etnikai szegregáció Tiszaújvárosban. Elhangzott: A mai magyar társadalom és a szociális integráció címő MSZT konferencián. Szeged, december A tiszaszederkényi háztartások költségvetési szociológiája. Elhangzott: A vidéki Magyarország az EUcsatlakozás elıtt. VI. Falukonferencia. Pécs, június A közigazgatás és a területfejlesztés intézményrendszere Szlovákiában. Elhangzott: Közigazgatási rendszerek a Kárpát-medencében címő konferencián. Budapest, május Az eurorégiók szerepe a határ menti kapcsolatokban. Elhangzott az Ipoly Eurorégió szabadegyetemén. Balassagyarmat, április Szlovákia és Magyarország területfejlesztési rendszerének kapcsolódási pontjai. Elhangzott: A rendszerváltás (változtatás) mérlege címő konferencián. Komárom, április 27. Társszerzı: Hardi Tamás. 32. A racionalizmus és a nacionalizmus küzdelme. Eurorégiók a magyar-szlovák határon. Elhangzott: Az intgrálódó Európa politikai földrajza címő III. magyar politikai földrajzi konferencián. Pécs, november 7-8. Társszerzı: Hardi Tamás. 33. Királyhelmectıl Somorjáig. Határ menti kapcsolatok Szlovákiával. Elhangzott: Határok és az Európai Unió címő magyar földrajzi konferencián. Szeged, november 29-december 1. Társszerzı: Hardi Tamás. 34. Társadalompolitikai törekvések Tiszaújvárosban. Elhangzott: A regionális fejlesztés alapja az Ember címő konferencián. Miskolc, november Az oktatás térszerkezete a 90-es években. Elhangzott a Város-Régió-Szociológia címő konferencián. Miskolc, május Együttmőködés a magyar-szlovák határ mentén az Ipolytól a Tiszáig. Elhangzott az Ipoly Eurégió szabadegyetemén. Salgótarján, március A magyar-szlovák határ menti kapcsolatok az Ipolytól a Tiszáig. Elhangzott: A határ menti regionális együttmőködések mint a területfejlesztés új irányai címő konferencián. Gyır, február Az önkormányzati középszint hiányának néhány társadalmi következménye. In.: Európába megy a megye. Megye körkép megye kórkép. Elıadások és hozzászólások a szeptember i pécsi konferencián. Szerk.: Pálné Kovács Ilona. Pécs, A képzettség és foglalkoztatás területi különbségei között. Elhangzott a MSZT konferenciáján. Székesfehérvár, november Az önkormányzatok és az európai integráció Magyarországon. Elhangzott: Az eurorégiók és a regionális területfejlesztési ügynökségek szerepe a régiófejlesztésben címő konferencán. Ipolyszakállos (Szlovákia), december A képzettség és a területi fejlettség kapcsolódási pontjai. Elhangzott: Az Európai Unió felé címő OKTK konferencián, Budapest, április 27-én. 42. Verseny és feladatellátás az önkormányzatok oktatáspolitikájában. Elhangzott: Regionalitás lokalitás a 21. században címő MSZT konferencián. Hódmezıvásárhely, november A humánerıforrás fejlesztésének jelentısége a területfejlesztésben. Elıadás a csereháti vezetık képzésén. Gagyvendégi, október Helyi humánszolgálatatások típusai. Elıadás a Helyi fejlesztés II. tudományos tanácskozáson. Miskolc, november Az önkormányzati középszint hiányának társadalmi következményei. Elhangzott: Európába megy a megye címő konferencián. Pécs, szeptember Falvaink új szerepkörben. Elhangzott: Integrált vidékfejlesztés. V. falukonferencia. Pécs, június A képzettség és a területi fejlettség kapcsolódási pontjai. Elhangzott: Az Európai Unió felé címő OKTK konferencián, április 27-én. Bp. 48. A népesség képzettségi és demográfiai jellemzıinek egyes területi sajátosságai. Elhangzott a Határok és régiók címő november án a Földrajzi társaság által Szegeden rendezett konferencián. 49. A vidékfejlesztés gondja: az aluliskolázottság. Elhangzott: A fenntartható mezıgazdaságtól a vidékfejlesztésig IV. falukonferencia. MTA RKK Pécs, július

6 50. A vidékfejlesztés és a humánerıforrás kapcsolatának néhány kérdése. Elhangzott: Vidék- és térségfejlesztés címő tudományos tanácskozáson május 16-án. Jákotpuszta. 51. Egyesületek B.-A.-Z. megyében. Elhangzott a TESZ (Társadalmi Egyesületek Szövetsége) által rendezett konferencián dec B.-A.-Z. megye mővelôdési otthonairól. Elhangzott: A kisvárosoké a jövô címő konferencián. Tiszaújváros, március A civil szféra ereje a közmővelôdésben. A mővelôdés és a civil társadalom mozgástere a magyarországi kis- és középvárosokban címő tanácskozáson. Szekszárd, március Szociálpolitika a helyi hatalom erôterében. Keleti végeken. Szociális konferencia. Miskolc, III Területfejlesztés és politikai erôviszonyok. In.: mikrocad-system Nemzetközi Számítástechnikai Találkozó kiadványa. Miskolci Egyetem, pp. 56. El cambio de sistema politico en neustra provincia - Politikai rendszerváltás megyénkben. In.: Desequilibrios regionales - Területi egyenlôtlenségek. Spanyol-magyar szeminárium. Szerk.: Vincze János - Jose Sanchez. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs - Universidad Nacional de Educacion a Distancia (Madrid) Departamento de Geografia pp. EGYÉB KÉZIRATOK: 1. Együttmőködési lehetıségek a magyar-szlovák határ keleti felén Megbízó: Miniszterelnöki Hivatal. Miskolc, pp. 2. Városi civil mintázatok Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. - Megbízó: Híd Egyesület, Miskolc, Kutatásvezetı: Papp Mónika. Miskolc, pp. 3. Az Ipoly Eurorégió érdekérvényesítı tevékenysége. Megbízó: Bıhm Antal, MTA PTI, Az önkormányzatok és civil szervezetek érdekérvényesítése pp. 4. Szociális szolgáltatástervezési koncepció. Megbízó: Tiszaújváros önkormányzata pp. 5. A környezetvédelem Szlovákiában. Megbízó: A Kárpát-medence környezetvédelmi intézményrendszere OTKA dr. Nagy Imre, MTA RKK pp. 6. Háttértanulmány Mályi község szociális szolgáltatásszervezési és közoktatási feladat-ellátási koncepciójának elkészítéséhez. Miskolc, pp. 7. Szakértıi vélemény a FORRÁS pályaválasztási és pályaorientációs tanácsadási regionális kísérleti projekt információfejlesztési koncepciójának és rendszertervének kialakításához. Miskolc, pp. 8. A Bódva-völgyi kistérség komplex fejlesztési stratégiája. Helyzetértékelés pp. 9. Az ózdi vállalkozásokról. Kérdıíves felmérés és elemzés pp. 10. Helyzetkép az Ózd-környéki önkormányzati társulás településeirıl oldal. 11. Helyzetkép a Tiszaújváros környéki önkormányzati társulás településeirıl. 41 oldal Északkelet-Magyarország humánerıforrásának föltárása a területi társadalomstatisztika és az elemzı szociológia módszerével pp. 13. The Scope of Local Authorities pp. A Magyar Szociológiai Társaság konferenciája Miskolcon. Miskolc, március 10. Dr. Mezei István tud. mtárs MTA RKK 6

Koncz Gábor - PUBLIKÁCIÓS LISTA

Koncz Gábor - PUBLIKÁCIÓS LISTA Koncz Gábor - PUBLIKÁCIÓS LISTA Magyar nyelvű könyv, könyvrészlet 1. Baranyi Béla G. Fekete Éva Koncz Gábor: A roma szegregáció kutatásának területi szempontjai a halmozottan hátrányos helyzetű encsi és

Részletesebben

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1.

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Osztálya PARADIGMAVÁLTÁS A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEKBEN Dr. habil. Béla Baranyi az MTA doktora tudományos

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

Dr. Faragó László publikációs jegyzéke

Dr. Faragó László publikációs jegyzéke Dr. Faragó László publikációs jegyzéke Könyv - A vonzáskörzetek gazdasági és közigazgatási kérdései. Pécs: MTA RKK, 1985 320 p. (Közlemények 32.) Társszerk.: Hrubi L. - A jövőalkotás társadalomtechnikája.

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

1 Main publications prepared within the framework of the EXLINEA program and forthcoming publications

1 Main publications prepared within the framework of the EXLINEA program and forthcoming publications Discussion Papers 2005. Hungarian Romanian and Hungarian Ukrainian Border Regions as Areas of Co-operation Along the External Borders of Europe 163-169. p. IV ANNEXES 1 Main publications prepared within

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: Kacz Károly Salamon Lajos (2000): Gyır-Moson-Sopron megye egyéni gazdaságai az európai integrációra történı

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

mővelésében. tükrében között.

mővelésében. tükrében között. MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoportra történı hivatkozással megjelent tanulmányaink 2013 Szerzı(k) Tanulmány címe Megjelenés helye v. konferenciaelıadás Csőrös Gabriella Gazdaságpolitikai együttmőködés,

Részletesebben

CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D

CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D Dr. Jász Krisztina Ph.Dfõiskolai docensszociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Iroda: A épület, 219. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: jaszkrisztina@igyk.pte.hu Szakmai

Részletesebben

Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Tanulmánykötetben megjelent írások:

Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Tanulmánykötetben megjelent írások: Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Szabó Sz. (2004): A közlekedési eredetű konfliktusok csoportosítása, és előfordulása Magyarországon. Comitatus önkormányzati szemle. 2004.

Részletesebben

NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K , [2] p.

NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K , [2] p. NAVRACSICS TIBOR Önálló monográfia, tankönyv NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. B Korona K. 1998. 342, [2] Tanulmány gyűjteményes kötetben NAVRACSICS Tibor:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D.

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. Idegen nyelvő publikációk: The relative influence of parents and peers on young people's consumer behaviour. In: Thyne, M. Deans, K. R. Gnoth, J. (eds.): 3Rs

Részletesebben

Hivatkozások

Hivatkozások Hivatkozások 2000-2005 DANCS LÁSZLÓ Dancs, László Baranyi, Béla Balcsók, István Mez, Barna: Borderland Situation and Periferality in the North-Eastern Part of the Great Hungarian Plain. Pécs: Centre for

Részletesebben

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Lakcím Munkahely Telefonszám E-mail Állampolgárság Dr. György Ottilia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar

Részletesebben

I. A KÁRPÁT-MEDENCEI REGIONÁLIS TUDOMÁNY FEJLESZTÉSE

I. A KÁRPÁT-MEDENCEI REGIONÁLIS TUDOMÁNY FEJLESZTÉSE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK EREDMÉNYEI A HATÁRON TÚLI MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNY FEJLESZTÉSÉBEN ÉS A KÁRPÁT-MEDENCE TÉRSZERKEZETI KÉRDÉSEINEK KUTATÁSÁBAN I. A KÁRPÁT-MEDENCEI

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Bódi Ferenc

Tudományos életrajz Dr. Bódi Ferenc Tudományos életrajz Dr. Bódi Ferenc Születési hely és idő: Mezőkövesd, 1963. április 14. Cím: 2120 Dunakeszi Béke u. 3/a Telefon munkahelyi: (1) 375 90 11/307, (30) 476 82 91 Fax: (1) 224 67 25 E-mail:

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

Dr. Bódi Ferenc. publikációs jegyzéke

Dr. Bódi Ferenc. publikációs jegyzéke Dr. Bódi Ferenc publikációs jegyzéke Önálló könyv, könyvfejezet: 1. Bódi [1992]: Önkormányzatok vállalkozásai és vállalkozástámogató politikája, MTA RKK ÉMO B-A-Z Megyei Közgyűlése, Miskolc. 2. Bódi [1994]:

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével) Tudományos / művészeti / akadémiai tagság. PhD (TTK, földtudományi)

Szakmai önéletrajz. Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével) Tudományos / művészeti / akadémiai tagság. PhD (TTK, földtudományi) Szakmai önéletrajz Név Dr. Huszti Zsolt Beosztás, elérhetőség Adjunktus; IGYFK Főépület 322A, tel: 1316 Végzettségek területi tervezés - urbanisztika MsC3 okl. terület- és településfejlesztő szakgeográfus

Részletesebben

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7 I. Könyv 4. Magyarországon magyarul 7 Publikációs lista Dr. Szabó József: Vállalkozási ismeretek mozgóképterjesztı szakemberek részére OPAKFI, 1996. Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Vállalkozási

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, 2011. november 24

Részletesebben

Dr. Kozma Gábor. Publikációs jegyzék

Dr. Kozma Gábor. Publikációs jegyzék Dr. Kozma Gábor Publikációs jegyzék A., Önálló kötet (egyetemi tankönyv, szakkönyv, monográfia), G. Kozma - G.J. Ashworth (1993): Projected urban images. A comparison of Groningen and Debrecen. Groningen

Részletesebben

TERÜLETI TERVEZÉS AZ ÁTMENETBEN

TERÜLETI TERVEZÉS AZ ÁTMENETBEN TERÜLETI TERVEZÉS AZ ÁTMENETBEN DR. LADOS MIHÁLY MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Területfejlesztési stratégiák (Rt21) Széchenyi István Egyetem VÁZLAT 1. A területfejlesztés

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földtudományok Doktori Iskola Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék A LAKÓPARKOK FÖLDRAJZI VIZSGÁLATA ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KIHÍVÁSAIK

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

(Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing Political Community

(Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing Political Community A szélesebb európai szomszédság helyi dimenziói: politikai közösség kialakítása a határon átnyúló együttmőködések gyakorlata és párbeszéd révén (Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

Könyvkatalógus 1984-2014 Válogatás

Könyvkatalógus 1984-2014 Válogatás Könyvkatalógus 1984-2014 Válogatás Az 1984-ben alapított MTA Regionális Kutatások Központja harmincéves fennállása alatt 8 magyar és 3 angol nyelvű sorozatot gondozott, közel 350 kiadványt jelentetett

Részletesebben

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap)

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap) Curriculum vitae Személyes adatok Név/Keresztnév BALLA EMESE Lakcím 400331 Kolozsvár, Donáth út, 113/13 E-mail ballaemese@kv.sapientia.ro Állampolgárság Román, magyar Nemzetiség Magyar Születés ideje és

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás) PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

Határon átnyúló együttműködési formák Közép- és Kelet- Európában

Határon átnyúló együttműködési formák Közép- és Kelet- Európában Határon átnyúló együttműködési formák Közép- és Kelet- Európában Szakáli István Loránd Partiumi Keresztény Egyetem Kárpát - Medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem Debrecen 2010. Július 27. Érintett

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

H-9027 Gyır, Mártírok út 40. (állandó) Mobil +36 30 906 1719. radrienn@rkk.hu radrienn@sze.hu. Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola

H-9027 Gyır, Mártírok út 40. (állandó) Mobil +36 30 906 1719. radrienn@rkk.hu radrienn@sze.hu. Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516-572 Fax +36 96 516-579 E-mail radrienn@rkk.hu Web www.rkk.hu/nyuti SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név Nemzetiség Magyar Születés

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. TAKÁCS-MIKLÓSI MÁRTA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Az egyetemek fejlesztő szerepe egy transznacionális tudásrégióban

Az egyetemek fejlesztő szerepe egy transznacionális tudásrégióban Regional universities as generators of a transnational knowledge region Centre for Regional Studies Hungarian MTA Regionális Academy Kutatások of Központja Sciences Az egyetemek fejlesztő szerepe egy transznacionális

Részletesebben

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem B ó I v Mu - m m y v ó mu ó m b m y y, m A mu ü m j v y m y m m y v m y m b, - b m ó ó m u mu - y ó u m y, j, u- ó b. m. A mu m v y v y y y v m ub, v y m y b y m v, mu ü v m y j - um umb bb. L - y ó m

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Tartalom 1. Az ITD Hungary tevékenységérıl nagyon röviden

Részletesebben

Előadások konferencián:

Előadások konferencián: Előadások konferencián: 2012 Híves Tamás: A határ menti oktatás - A különböző társadalmi hátrányokkal rendelkező tanulók integrációja című TÁMOP 3.1.1 konferencián 2012. február 1. Pécs Híves Tamás: A

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Önéletrajz. Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék (H-9026 Gyır, Egyetem tér 1.

Önéletrajz. Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék (H-9026 Gyır, Egyetem tér 1. SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Cím Széchenyi István Egyetem Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék Postai cím H-9026 Gyır Egyetem tér 1. Szoba Ig. 606. Telefon +36 96 503-400/3120 Fax +36 96 503-479 E-mail

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím. HORVÁTH Alpár. Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím. HORVÁTH Alpár. Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím HORVÁTH Alpár Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Mobil: horvath_alpar@yahoo.com;

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN Hivatkozási jegyzékkel kiegészítve Németh Sándor Születési idő, hely: 1979. április 30., Szombathely Lakóhely: 9737 Bük Tanulmányok, képzettségek,

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

A REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE MUNKATÁRSAI

A REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE MUNKATÁRSAI A REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE MUNKATÁRSAI HATÁRTUDOMÁNYI KUTATÁSAINAK BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 2012 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZIRÁKI ZSUZSANNA BALCSÓK ISTVÁN DANCS LÁSZLÓ: A határon átnyúló kapcsolatok jelene és jövője

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VII. VÁNDORGYŐLÉSE. Határ menti és határokon átnyúló együttmőködés

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VII. VÁNDORGYŐLÉSE. Határ menti és határokon átnyúló együttmőködés 2009. november 12. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VII. VÁNDORGYŐLÉSE Határ menti és határokon átnyúló együttmőködés Szabadka, 2009. november 12 13. Szabadka, Városháza PROGRAM 11.00 Közgyőlés A

Részletesebben

Lakcím H-9024 Gyır, Roosevelt u. 6. Mobil +36 20 2520059 grosza@gmail.com http://www.grinya.hu

Lakcím H-9024 Gyır, Roosevelt u. 6. Mobil +36 20 2520059 grosza@gmail.com http://www.grinya.hu Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516578 Fax +36 96 516579 E-mail grosza@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név DR. GROSZ András Nemzetiség

Részletesebben

DR. LENNER TIBOR PhD.

DR. LENNER TIBOR PhD. DR. LENNER TIBOR PhD. FŐISKOLAI DOCENS SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Családi állapot: nős Születési év: 1966 Születési hely: Celldömölk 1984/1989 JATE TTK Szeged földrajz/történelem szakos középiskolai

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 3. Demográfiai változások régiónk vagy megyénk életében 1990-től napjainkig Kézikönyvek Demográfiai évkönyv : Magyarország népesedése / [kész. a KSH Népesedésstatisztikai főosztályán].

Részletesebben

H-2861 Bakonysárkány, Béke út 197. (állandó) Mobil +36 70 235 14 04 smahomelinda@yahoo.com www.sze.hu/~smahom

H-2861 Bakonysárkány, Béke út 197. (állandó) Mobil +36 70 235 14 04 smahomelinda@yahoo.com www.sze.hu/~smahom Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516-572 Fax +36 96 516-579 E-mail smahom@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név Nemzetiség Magyar

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái versenyképességi szemléletben

A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái versenyképességi szemléletben Magyarország növekedési kilátásai MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái versenyképességi szemléletben Chikán Attila igazgató Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap)

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap) Curriculum vitae Személyes adatok Név/Keresztnév BALLA EMESE Lakcím 537050 Gyergyócsomafalva, 1475 szám, Hargita megye. E-mail ballaemese@kv.sapientia.ro Állampolgárság Román, magyar Nemzetiség Magyar

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola. Kovács András okleveles közgazdász. doktori értekezés tézisei

Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola. Kovács András okleveles közgazdász. doktori értekezés tézisei Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Kovács András okleveles közgazdász Kereskedelem határok nélkül A határ menti kiskereskedelem sajátosságai a szlovák-magyar határtérség

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével.

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével. A régiók kialakításának finanszírozási kérdései Vigvári András vigvaria@inext.hu Koncepció A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések

Részletesebben

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE TARTALOM Ábrajegyzék... 11 Táblázatok jegyzéke... 15 Bevezetés... 21 I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE 1. A régió általános bemutatása... 31 1.1. A soknemzetiség régió... 33 1.2. A gazdaság

Részletesebben

2003 New dimensionsin the spatial structure (consigner: NARD) new dimensions of economic competitiveness ( study)

2003 New dimensionsin the spatial structure (consigner: NARD) new dimensions of economic competitiveness ( study) CURRICULUM VITAE 1. Family name: H. BARSI 2. First names: Boglárka 3. Date of Birth: 15 th March, 1977 4. Nationality: Hungarian 5. Civil Status: married 6. Education: Institution: Date from Date to Budapest

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272 1997.05.22. Székesfehérvár 74399953967 271 1997.07.19. Székesfehérvár 77745272516 270 1997.09.02. Budapest 72606002573 264 1997.10.18. Székesfehérvár 73516505996 200 1997.11.04. Székesfehérvár 73916032558

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

A telephelyválasztás logisztikai és humán aspektusai. A válság hatása a kkv szektorra. adjunktus

A telephelyválasztás logisztikai és humán aspektusai. A válság hatása a kkv szektorra. adjunktus Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Közgazdaságtudományi Szekció 2011.04.14-16. Gödöllı Regionális gazdaságtan II. tagozat 2011.04.15. Ékes Szeverin Kristóf Fazekas Nikolett Világgazdaság és globalizáció

Részletesebben

nagybenedek@sapientia.siculorum.ro, nbeno@yahoo.com ROMÁN ÁLLAMPOLGÁR, MAGYAR NEMZETISÉGŰ 2005 FEBRUÁR - (JELENLEG ALKALMAZÁSBAN)

nagybenedek@sapientia.siculorum.ro, nbeno@yahoo.com ROMÁN ÁLLAMPOLGÁR, MAGYAR NEMZETISÉGŰ 2005 FEBRUÁR - (JELENLEG ALKALMAZÁSBAN) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Cím E-mail Állampolgárság NAGY BENEDEK 15/18 SZ., DECEMBERI FORRADALOM ÚT, 530212, CSíKSZEREDA, ROMÁNIA nagybenedek@sapientia.siculorum.ro, nbeno@yahoo.com

Részletesebben

A REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE MUNKATÁRSAI KELET-, KÖZÉP- ÉS DÉLKELET-EURÓPAI KUTATÁSAINAK BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 2011

A REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE MUNKATÁRSAI KELET-, KÖZÉP- ÉS DÉLKELET-EURÓPAI KUTATÁSAINAK BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 2011 A REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE MUNKATÁRSAI KELET-, KÖZÉP- ÉS DÉLKELET-EURÓPAI KUTATÁSAINAK BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 2011 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZIRÁKI ZSUZSANNA BALCSÓK ISTVÁN DANCS LÁSZLÓ: A határon átnyúló kapcsolatok

Részletesebben

FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN Lochuk Nikoletta-MRM Nagypáli 2011 BEMUTATKOZÁS Az elıadás célja: megismertetni a pályázatot, mint eszközt. Miért fontosak az Európai Uniós pályázási

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005.

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005. CV - Dr. Nagy Enikõ Dr. Nagy Enikõegyetemi tanársegéd Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Iroda: A épület, 315. irodatelefon: 74/528-300/1304Email: neniko@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Nagy Enikõ

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága. Összeállította: Sziráki Zsuzsanna

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága. Összeállította: Sziráki Zsuzsanna A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága 2004 Összeállította: Sziráki Zsuzsanna A Központ sorozataiban megjelent kiadványok Területi és települési

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA KOVÁCS TERÉZ

PUBLIKÁCIÓS LISTA KOVÁCS TERÉZ PUBLIKÁCIÓS LISTA KOVÁCS TERÉZ MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Pécs, Papnövelde u. 22. 7601 Pécs, Pf. 199 Tel.: (72) 523 830 Fax: (72) 523 803 kovacst@rkk.hu Pécs, 2006.

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VI. VÁNDORGYŐLÉSE. Új elemek a vidékfejlesztésben. Gödöllı, december Szent István Egyetem

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VI. VÁNDORGYŐLÉSE. Új elemek a vidékfejlesztésben. Gödöllı, december Szent István Egyetem 2008. december 11. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VI. VÁNDORGYŐLÉSE Gödöllı, 2008. december 11 12. Szent István Egyetem PROGRAM 11.00 Közgyőlés A Magyar Regionális Tudományi Társaság tevékenysége

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN KT I IE KTI Könyvek 5. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Rechnitzer János Smahó Melinda A HUMÁN ERŐFORRÁSOK REGIONÁLIS SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Title. Enterprise Europe Network. Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry

Title. Enterprise Europe Network. Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry Title Enterprise Europe Network Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network Jogi háttér CIP (Competitiveness and

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Makó Ágnes. Szakmai önéletrajz

Szakmai önéletrajz Makó Ágnes. Szakmai önéletrajz Szakmai önéletrajz Személyes adatok, elérhetıségek Név: Makó Ágnes E-mail cím: agnes.mako@gvi.hu Születési dátum: 1983. november 18. Mobiltelefonszám: 06 (70) 236 2959 Tanulmányok Szakmai gyakorlat 2008-tól

Részletesebben

Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, Kocsis Károly

Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, Kocsis Károly Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, 2014.03.18. Kocsis Károly Tóth József életpályájának tagolása legfontosabb munkahelyei szerint

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Név: Nyüsti Szilvia Születési hely, idő: Nyíregyháza,

ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Név: Nyüsti Szilvia Születési hely, idő: Nyíregyháza, ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Nyüsti Szilvia Születési hely, idő: Nyíregyháza, 1988.07.24. E-mail: nyusti.szilvia@gmail.com Tanulmányok 2011- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Survey statisztika

Részletesebben

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books 1991-2011. közötti publikációk: Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk tükrében

Részletesebben

A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824

A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824 A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824 A szorgalmi időszak utolsó hetében, december 19-én írásbeli elővizsga tehető.

Részletesebben

A GAZDASÁGI FOLYAMATOK ALAKULÁSA A SZLOVÁKIAI HATÁR MENTI RÉGIÓBAN BARA ZOLTÁN KEMPELEN INTÉZET

A GAZDASÁGI FOLYAMATOK ALAKULÁSA A SZLOVÁKIAI HATÁR MENTI RÉGIÓBAN BARA ZOLTÁN KEMPELEN INTÉZET A GAZDASÁGI FOLYAMATOK ALAKULÁSA A SZLOVÁKIAI HATÁR MENTI RÉGIÓBAN BARA ZOLTÁN KEMPELEN INTÉZET TARTALOM Makrogazdasági folyamatok Szlovákiában 2008-2014 Gazdasági különbségek a határrégió szlovákiai oldalán

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága. Összeállította: Sziráki Zsuzsanna

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága. Összeállította: Sziráki Zsuzsanna A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága 2006 Összeállította: Sziráki Zsuzsanna A Központ sorozataiban megjelent kiadványok A Kárpát-medence Régiói

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. naraim@sze.hu; naraim@rkk.hu

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. naraim@sze.hu; naraim@rkk.hu SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név DR. NÁRAI MÁRTA Nemzetiség Magyar Születés helye és ideje Sárvár, 1970. december 17. Családi állapot Házas, két gyermek Lakcím H-9028 Győr, Lesvár u. 18. Mobil

Részletesebben

AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015

AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015 Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015 HORVÁTH GYULA TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

Részletesebben