H-2861 Bakonysárkány, Béke út 197. (állandó) Mobil

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H-2861 Bakonysárkány, Béke út 197. (állandó) Mobil +36 70 235 14 04 smahomelinda@yahoo.com www.sze.hu/~smahom"

Átírás

1 Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon Fax Web SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név Nemzetiség Magyar Születés helye és ideje Mór, szeptember 7. Családi állapot hajadon Lakcím H-2861 Bakonysárkány, Béke út 197. (állandó) Mobil Web KÉPZETTSÉG Idıtartam 2004/02 tıl Oktatási intézmény, szak Széchenyi István Egyetem Gyır Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Megszerzett fokozat abszolutórium 2007/01 Idıtartam Oktatási intézmény, szak Széchenyi István Egyetem, Jog- és Gazdaságtudományi Kar, Gyır Gazdálkodási szak (komparatív gazdaságpolitika szakirány) Megszerzett fokozat Közgazdász (MSc), 2003/06 Idıtartam 2001/ /12 Oktatási intézmény, szak Johannes Kepler Universität, Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Linz Megszerzett fokozat részképzés Idıtartam Oktatási intézmény, szak Széchenyi István Fıiskola, Közgazdasági Fakultás, Gyır Gazdálkodási szak (számvitel szakirány) Megszerzett fokozat Közgazdász (BSc), 2000/06 SZAKMAI GYAKORLAT Idıtartam Munkahely Tevékenység típusa, ágazat Beosztás Fı tevékenységek 2002-tıl Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet (H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10.) kutatóintézet tudományos segédmunkatárs, 2003-tól kutatásszervezı, kutatási projektekben való részvétel, tudományszervezés, adminisztráció, tender és pályázat elıkészítés, könyvszerkesztés Tel: Fax:

2 Idıtartam Munkahely Tevékenység típusa, ágazat Beosztás Fı tevékenységek SZAKMAI TAPASZTALATOK OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI TAPASZTALATOK TAGSÁG SZAKMAI SZERVEZETEKBEN 2004-tıl Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék (H-9026 Gyır, Egyetem tér 1.) felsıoktatás megbízott óraadó oktatás, vizsgáztatás; tantárgyi tematika összeállítása, tananyagfejlesztés 6 éves szakmai tapasztalat különbözı területeken (tudás és regionális fejlıdés, szabadalmak, területi fejlıdés vizsgálata szimulációs modellel, egyetemek a határ menti együttmőködésben, innováció, kutatás-fejlesztés) 6 éves kutatási tapasztalat (adatgyőjtés, -kezelés, -feldolgozás, módszertani tapasztalatok, problémamegoldás, szakirodalom feldolgozás, kutatásszervezés, projektkoordinálás, pályázat-készítés) 6 éves területi tapasztalat és kapcsolatrendszer (Nyugat-Dunántúl, Ausztria) 4 éves kutatási tapasztalat nemzetközi projektekben (adatgyőjtés, -kezelés, -feldolgozás, módszertani tapasztalatok, problémamegoldás, szakirodalom feldolgozás, kutatásszervezés, projektkoordinálás, pályázat-készítés) 5 éves oktatási tevékenység és tapasztalat (oktatás, tematika összeállítás, tananyagfejlesztés, vizsgáztatás), oktatott kurzusok: regionális gazdaságtan: Széchenyi István Egyetem, Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék, Gyır, 2004-tıl regionális politika: Széchenyi István Egyetem, Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék, Gyır tıl operációkutatás Széchenyi István Egyetem, Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék, Gyır, 2006-tól operációkutatás II Széchenyi István Egyetem, Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék, Gyır, European Science Education Research Association tag, 2006-tól Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT) tag, 2003-tól Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) Regionális és Területfejlesztési Munkabizottság tag, 2003-tól Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) tag, 2003-tól Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium (KGYKSZ) aktív tag; 2003-tól senior tag ÖSZTÖNDÍJAK, ELISMERÉSEK 2008: Elismerı oklevél MTA fiatal kutatói álláshelyen végzett sikeres kutatómunkáért Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 2007: Találd meg/ki/fel! Szellemitulajdon-védelmi vetélkedı - országos és regionális III. helyezés 2006: Részvételi lehetıség a Nobel-díjas közgazdászok II. találkozóján, Lindauban 2006/03: PhD ösztöndíj, Osztrák-Magyar Akció Alapítvány : PhD-ösztöndíj. Universitas-Gyır Alapítvány : MTA Fiatal Kutatói Ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 2002: Humán erıforrás fejlesztése a civil szektorban az Alapítvány a Magyar Felsıoktatásért és Kutatásért ösztöndíja Tel: Fax:

3 EGYÉNI KÉPESSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK ANYANYELV magyar EGYÉB NYELVEK angol német francia olvasás közép felsı alap írás közép felsı alap beszéd közép felsı alap * alap, közép, felsı TÁRSAS KÉSZSÉGEK SZERVEZÉSI KÉSZSÉGEK MŐSZAKI KÉSZSÉGEK EGYÉB KÉSZSÉGEK JOGOSÍTVÁNY 6 éves kutatóintézeti tapasztalat csapatmunkában való részvételben 4 éves kutatóintézeti tapasztalat nemzetközi projektekben, multikulturális környezetben; 3 hónapos külföldi részképzés, külföldi kutatóintézetben 1 hónapos ösztöndíjas tartózkodás 6 éves tudományszervezési tapasztalat, hazai és nemzetközi konferenciák szervezése, Mindentudás Egyeteme, MindenTanulás elıadás szervezése, hazai és nemzetközi projektek koordinálása, adminisztrációja számítógépes ismeretek és használat (elsısorban MS, és MS Office környezet, illetve egyéb felhasználói programok: Corel Draw, SPSS, Mapinfo Professional) Innováció-menedzsment a felsıoktatásban (60 órás képzés, Budapesti Corvinus Egyetem Innovációs Központ, Tudományos és Technológiai Alapítvány, 2008) Szellemi tulajdon védelme és menedzselése (24 órás képzés teljesítése, 2007) B kategória, 1999-tıl EGYÉB INFORMÁCIÓ MELLÉKLETEK publikációs lista, kutatási projektekben való részvétel (nemzetközi/hazai) Gyır, január 20. tudományos segédmunkatárs Tel: Fax:

4 PUBLIKÁCIÓS LISTA 2007 Rechnitzer J. Smahó M. (szerk.) (2007): Unirégió. Egyetemek a határ menti együttmőködésben. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Pécs Gyır Csizmadia Zoltán Erdıs Ferenc Dr. Grosz András Smahó Melinda Tilinger Attila (2007): Innováció a Nyugat- Dunántúlon, MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs Gyır, p. Grosz A. Smahó M. (2007): A Nyugat-dunántúli régió felsıoktatása. In: Egyetem a régióért. Szerk.: Lados M. Rechnitzer J. Pécs Gyır, MTA Regionális Kutatások Központja, p. Rechnitzer J. Smahó M. (2007): A felsıoktatás szerkezete és együttmőködési irányai a Nyugat-Dunántúlon. In: Unirégió. Egyetemek a határ menti együttmőködésben. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Pécs Gyır pp. Smahó M. (2007): Széchenyi István Egyetem In: Unirégió. Egyetemek a határ menti együttmőködésben. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Pécs Gyır pp. Rechnitzer J. Smahó M. (2007): Berzsenyi Dániel Fıiskola. In: Unirégió. Egyetemek a határ menti együttmőködésben. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Pécs Gyır pp. Grosz A. Smahó M. (2007): X. Oktatás, kutatás-fejlesztés. In: Rechnitzer J. (szerk.): A Kárpát-Medence Régiói 5. Nyugat- Dunántúl, Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, pp. Smahó M. (2007): Kísérlet egy régió szimulációs modelljének kidolgozására. Tér és Társadalom 2007/ Rechnitzer J. Smahó M. (Hrsg.) (2007): Uniregio. Universitäten in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Ungarische Akademie der Wissenschaften Zentrum der Regionalen Forschungen, Pécs Gyır Smahó M. (2007): Universitäten und Regionalentwicklung in der österreichisch-ungarischen Grenzregion. In: Szónokyné Ancsin Gabriella (szerk.) (2007): Határok és Eurorégiók. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged, pp. Rechnitzer J. Smahó M. (2007): Strukturen und Kooperationsrichtungen der Hochschulbildung in West-Transdanubien. In: Uniregio. Universitäten in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Ungarische Akademie der Wissenschaften Zentrum der Regionalen Forschungen, Pécs Gyır, pp. Smahó M. (2007): Széchenyi István Universität. In: Uniregio. Universitäten in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Ungarische Akademie der Wissenschaften Zentrum der Regionalen Forschungen, Pécs Gyır, pp. Rechnitzer J. Smahó M. (2007): Berzsenyi Dániel Hochschule. In: Uniregio. Universitäten in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Ungarische Akademie der Wissenschaften Zentrum der Regionalen Forschungen, Pécs Gyır, pp Smahó M. (2006): Nobel-díjas közgazdászok találkozója Szakmai beszámoló. Tér és Társadalom 2006/ pp. Rechnitzer J. Smahó M. (2006): Regionális politika. Egyetemi jegyzet. Smahó M.: Beszámoló az MTA Regionális Tudományos Bizottságának és Településtudományi Bizottságának ülésérıl (2006. május 17.). Tér és Társadalom 2006/ pp. Rechnitzer J. Smahó M.: Regional Characteristics of the Human Resources in Hungary during the Transitory Period. In: Enlargement, Southern Europe and the Mediterranean. 46th Congress of the European Regional Science Association, Conference CD. University of Thessaly, Department of Planning &Regional Development. Rechnitzer J. Smahó M.: Regional Characteristics of Human Resources in Hungary During the Transition. Discussion Papers No. 50. Centre for Regional Studies Hungary, Pécs, Smahó M.: A humán fejlettség regionális dimenziói. In: Bakonyi-Rechnitzer-Solt (szerk.) Évkönyv Átalakulási folyamatok Közép-Európában. Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Kar Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola. Gyır, pp. Smahó M.: Szabadalmak, szabadalmi bejelentések és területi innovativitás Magyarországon. Tér és Társadalom 2005/ pp. Smahó M.: Az innovativitás területi különbségei Magyarországon. In: Glück Róbert Gyimesi Gergely (szerk.): Évkönyv Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-Tudományi Kara. Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. Pécs, pp. Smahó M.: A humán fejlettség regionális dimenziói. Konferencia CD. Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola. On-line változat: Smahó M.: Innovációk és a hosszú távú gazdasági növekedés. In: Gazdasági növekedés Magyarországon. Konferencia CD, ISBN Smahó M.: Szabadalmi bejelentések regionális különbségei. In: Buzás Norbert (szerk.): Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, JATEPress, Szeged, pp. Smahó M.: Az innováció és a fenntartható gazdasági növekedés összefüggései. In: Beszteri Béla (szerk.): Fenntartható fejlıdés, fenntartható társadalom és integráció. Tanulmánykötet. Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár, Tel: Fax:

5 240.pp. Smahó M.: Szabadalmaztatási stratégiák. In: Ünnepi dolgozatok. 15 éves a gyıri közgazdászképzés. Szerk.: Farkas Sz. (et al.), Széchenyi István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet, Gyır, pp. Rechnitzer J. Smahó M.: A felsıoktatás. In: Régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja Magyarországon. Szerk.: Grosz A., Rechnitzer J. Pécs-Gyır: MTA Regionális Kutatások Központja, pp. Rechnitzer J. Smahó M.: A humán erıforrások regionális sajátosságai az átmenetben. MTA Közgazdaságtudományi Kutatóintézet, Budapest, Smahó M.: Satisfaction, attachment and participation in the local society. In: Thesis Volume. 8th International Science Conference EDAMBA, University of Economics in Bratislava, Slovakia, pp. NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK UNIRÉGIÓ. Egyetemek a határ menti együttmőködésben AT-HU-05/01/018 Ausztria Magyarország Interreg IIIA Program Témavezetı: Rechnitzer J. Részvétel, projekt-koordinálás. HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK Interreg IIIA programértékelés. Megbízó: VÁTI Kht. Témavezetı: Lados M. Területfejlesztési fogalomtár. Megbízó: Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium. Témavezetı: Faragó L Gyır-Moson-Sopron megye. Helyzetelemzés. Partnerség konzorcium. (Gyır-Moson-Sopron megye a hazai térben, Gyır-Moson-Sopron megye az európai térben alfejezetek). Témavezetı: Lados M. Magyarország szerepvállalási lehetıségei a kelet-, közép- és délkelet-európai területfejlesztési együttmőködésekben (Ausztria országtanulmány). Megbízó: Országos Területfejlesztési Hivatal. Témavezetı: Rechnitzer J. Felsıfokú oktatási intézmények, kutatási technológiai együttmőködések lehetséges irányai a közép-európai térségben. Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Témavezetı: Rechnitzer J A kistérségi krízis-elırejelzés és megelızés módszerei. Megbízó: Magyar Területi és Regionális Fejlesztési Hivatal. Témavezetı: Rechnitzer J. Részvétel A Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség létrehozás és mőködtetése Megbízó: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, Budapest. Projektvezetı: Magyar D. (Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség). Részvétel: helyi szakértı A Széchenyi István Egyetem hatása a nyugat-dunántúli régió fejlıdésére. Regionális Operatív Program. Részvétel 2004 A szimulációs modell kidolgozása és alkalmazása a területi fejlıdés vizsgálatában. OKTK pályázat. Témavezetı: Rechnitzer J. Részvétel A tudás- és technológiatranszfer lehetıségeinek jobb kihasználása a regionális különbségek csökkentésére. Megbízó: Miniszterelnöki Hivatal, Budapest. Témavezetı: Rechnitzer J. Részvétel NYUDU TEP Nyugat-dunántúli technológiai régió jövıképe és operatív programja Megbízó: Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, Sopron. Projektvezetı: Lados M. (MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet). Részvétel A gazdasági térszerkezet vizsgálatát elısegítı új dimenziók, ill. az ezzel kapcsolatos módszerek kutatása Megbízó: Miniszterelnöki Hivatal, Nemzeti Területfejlesztési Hivatal, Budapest. Projektvezetı: Salamin G. (VÁTI Kht.). Részvétel. A magyar régiók versenyképessége az európai gazdasági térben, 4. alprogram A regionális innovációs potenciál. A hazai nagyvárosok innovációs potenciálja. Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok. Témavezetı: Horváth Gy. Altémavezetı: Rechnitzer J. Részvétel Regionális különbségek változása az átmenetben. A kilencvenes évek magyarországi területi folyamatainak értékelı elemzése. Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok, Budapest. Témavezetı: Rechnitzer J. Részvétel Tel: Fax:

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516570 Fax +36 96 516579 E-mail ladosm@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név DR. LADOS Mihály Nemzetiség

Részletesebben

Időtartam 2006- Oktatási intézmény, szak Széchenyi István Egyetem, Győr Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Megszerzett fokozat

Időtartam 2006- Oktatási intézmény, szak Széchenyi István Egyetem, Győr Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Megszerzett fokozat Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3315 Fax +36 96 414-654 E-mail kobork@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu Európai önéletrajz E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z F O R M Á T U M SZEMÉLYI ADATOK Név KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes Cím MAGYARORSZÁG, 3508 MISKOLC, MÁLNÁS UTCA 9. Telefon 46/565-111 10-04 Fax E-mail vgthagi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1. Személyi adatok. Dr. Póla Péter Születési hely, idő: Barcs, 1972. augusztus 29. Családi állapot: nős, két gyermek

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1. Személyi adatok. Dr. Póla Péter Születési hely, idő: Barcs, 1972. augusztus 29. Családi állapot: nős, két gyermek SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyi adatok Dr. Póla Péter Születési hely, idő: Barcs, 1972. augusztus 29. Családi állapot: nős, két gyermek 2. Végzettség, minősítés 2007. 1999. PhD (közgazdaságtudomány) PTE

Részletesebben

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája. INNOVORG Research. Innovatív szervezetek a gazdaságban és a felsőoktatásban Multidiszciplináris Kutatócsoport

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája. INNOVORG Research. Innovatív szervezetek a gazdaságban és a felsőoktatásban Multidiszciplináris Kutatócsoport Modern Üzleti Tudományok Főiskolája INNOVORG Research Innovatív szervezetek a gazdaságban és a felsőoktatásban Multidiszciplináris Kutatócsoport Multidisciplinary Research Group of Innovative Organizations

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság

Részletesebben

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Marton Melinda Születési hely, idő: Szeged, 1982 E-mail: marton.p.m@gmail.com Telefon: 30/406-5733 Iskolai végzettség: 2007 : Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE. Helyi fejlesztés. Veszprém, 2014. november 27 28. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE. Helyi fejlesztés. Veszprém, 2014. november 27 28. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar PROGRAM 2014. november 27. 10.00 Közgyűlés A1 terem Alapszabály

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna

Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna KÖNYVEK Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna. 1. Agrárpolitika vidékfejlesztés / szerk. Elek

Részletesebben

nagybenedek@sapientia.siculorum.ro, nbeno@yahoo.com ROMÁN ÁLLAMPOLGÁR, MAGYAR NEMZETISÉGŰ 2005 FEBRUÁR - (JELENLEG ALKALMAZÁSBAN)

nagybenedek@sapientia.siculorum.ro, nbeno@yahoo.com ROMÁN ÁLLAMPOLGÁR, MAGYAR NEMZETISÉGŰ 2005 FEBRUÁR - (JELENLEG ALKALMAZÁSBAN) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Cím E-mail Állampolgárság NAGY BENEDEK 15/18 SZ., DECEMBERI FORRADALOM ÚT, 530212, CSíKSZEREDA, ROMÁNIA nagybenedek@sapientia.siculorum.ro, nbeno@yahoo.com

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZI ADATLAP. Nyíregyházi Fıiskola 1998. július 1. Jelenlegi beosztása, annak kezdı éve fıiskolai tanár 2011. december 15.

ÖNÉLETRAJZI ADATLAP. Nyíregyházi Fıiskola 1998. július 1. Jelenlegi beosztása, annak kezdı éve fıiskolai tanár 2011. december 15. ÖNÉLETRAJZI ADATLAP SZEMÉLYES ADATOK Dr. Kvancz József NÉV Anyja neve Benya Veronika Születési hely Nyíregyháza Születési idı 1 9 7 2-0 2-2 7 Állampolgársága Magyar Gyermekek száma: 2 (Balázs -2000; Nóra

Részletesebben

A HASZNÁLHATÓ TUDÁSÉRT

A HASZNÁLHATÓ TUDÁSÉRT A HASZNÁLHATÓ TUDÁSÉRT BUDAPEST MAGYARORSZÁG BEMUTATKOZÁS A HÉTFA gazdaság- és társadalomkutatással, elemzéssel és fejlesztéssel foglalkozó, hazai magánalapítású intézmények csoportja, melynek tagja a

Részletesebben

V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian

V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian 1991-2011 Lentner Csaba: A magyar mezőgazdaság különös tekintettel az állami gazdaságok finanszírozási és privatizációs dilemmái Elhangzott:

Részletesebben

Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve.

Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve. Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve. 2012 1. Lentner Csaba Újjászervezett gazdaságpolitikák kora In: Tóth György László, Lentner Csaba, Zárug Péter Farkas Kik támadják

Részletesebben

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 Az 1984-92 év közötti publikációimat (kandidátusi fokozat megszerzése eltt) elkülönítve jelöltem a felsorolásoknál. ÖNÁLLÓ SZAKKÖNYV, TANKÖNYV MAGYAR

Részletesebben

Államnyelven. Telefonszám: E-mail: Jogi forma Bejegyzett civil szervezet Az intézmény honlapja www.mtt.org.rs Az intézmény tevékenységi besorolása

Államnyelven. Telefonszám: E-mail: Jogi forma Bejegyzett civil szervezet Az intézmény honlapja www.mtt.org.rs Az intézmény tevékenységi besorolása Hivatalos elnevezés Levelezési cím Az intézmény képviselőjének neve bemutatkozás Magyarul Angolul Dr. Gábrity Molnár Irén mtt elnök Magyarságkutató Tudományos Társaság Scientific Association for Hungarology

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Szügyi György Születési hely, idő Szeged, 1955. június 30. Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft.

Szakmai önéletrajz. Szügyi György Születési hely, idő Szeged, 1955. június 30. Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft. Szakmai önéletrajz Név: Szügyi György Születési hely, idő Szeged, 1955. június 30. Jelenlegi pozíció Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft. vezérigazgató Végzettségek: Magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintő felsıoktatási tevékenység: 1989: oktatói tevékenység kezdete a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián.

Részletesebben

Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013.

Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013. Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013. Koncz Katalin könyve új színfoltot képez az emberi erőforrás menedzsment hazai szakirodalmában. Noha ezen a területen számos tudományos

Részletesebben

Az új európai kohéziós politika

Az új európai kohéziós politika PROGRAMTERVEZET A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XI. VÁNDORGYŰLÉSE Az új európai kohéziós politika Kaposvár, 2013. november 21 22. Kaposvári Egyetem 2. körlevél 2013. november 21. 10.00 Közgyűlés

Részletesebben

A Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány gondozásában vagy közreműködésével megjelent publikációk jegyzéke

A Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány gondozásában vagy közreműködésével megjelent publikációk jegyzéke A Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány gondozásában vagy közreműködésével megjelent publikációk jegyzéke Szakkönyvek, könyvrészletek - Juhász G. Garai P.: Human Research in

Részletesebben

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program Időbeosztás, szekcióülések időpontjai: 2004. november 13. szombat Részletes program 09:00-10:00 Regisztráció, részvételi díjak befizetése 10:00-10:30 Ünnepélyes megnyitó (Dr. Rechnitzer János, egyetemi

Részletesebben