FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013"

Átírás

1 FÖLDRAJZ OKTV 2012/ Lakóhelyem kiskereskedelme földrajzos szemmel (Be lehet mutatni a lakóhely (település/városrész, kerület/kisebb térség) kiskereskedelmét, jellemzőit, azok változását, a különböző kiskereskedelmi szolgáltatásokat, szolgáltatókat. Felmérni és elemezni lehet ezek területi elhelyezkedését, ezek okait, s az esetleges változásokat. Bemutatni és értékelni lehet a kapcsolódó infrastruktúrát. (Kínálati oldal.) Meg lehet próbálni felkutatni a vásárlói szokásokat és ezek földrajzi jellemzőit, akár általánosan, akár néhány konkrét egységen keresztül. (Keresleti oldal.). Fel lehet tárni a lokális kiskereskedelem fejlesztési lehetőségeit.) Bauer Péter: Ármerevség vizsgálata mikroadatok alapján: a magyarországi kiskereskedelmi árazás stilizált tényei. Statisztikai Szemle, 86/ (2008) Bertalan Laura - Jankó Ferenc - Nagy Mónika: A kiskereskedelem területhasználatának változása Győrben és Sopronban : a bevásárlóközpontok hatása a belvárosi kereskedelemre.in:.párbeszéd és együttműködés : Területfejlesztési Szabadegyetem, / szerk. Fábián Attila ; társszerk. Lukács Amarilla. Sopron : Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, A bevásárlóközpontok jelene és jövője / szerk. Sikos T. Tamás. Komárom : Selye János Egyetem Kutatóintézete, p. : ill. ; 24 cm. M 11091, M Bodor Norbert - Eke Pálné: Eger komplex vonzáskörzetének vizsgálata az elmúlt negyedszázad tükrében. In: Geográfiai folyamatok térben és időben : tanulmánykötet Dr. Hanusz Árpád 65. születésnapja tiszteletére / szerk. Kókai Sándor. Nyíregyháza : Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar Turizmus és Földrajztudományi Intézete, Bodor Norbert: Eger kereskedelmi vonzáskörzetének dinamikai változása az elmúlt negyedszázadban. In: "Falvaink sorsa" és "A városnövekedés szakaszai" : tisztelgés a 80 éves Enyedi György akadémikus előtt / szerk. Süli-Zakar István.. Debrecen : Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Boros Lajos - Pál Viktor: Óriások és törpék (A szegedi bevásárlóközpontok kereskedelem- és térformáló hatása). Határok és eurorégiók / szerk. Szónokyné Ancsin Gabriella. Szeged : SZTE TTK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Douglas, Michael: Az átalakuló kiskereskedelem sajátosságai Dány és Gödöllő példáján / Michael Douglas. Budapest : Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium; Regionális Humánökológiai Hálózat, p. : ill. ; 21 cm. (Műhely ; 1994/3.). X

2 Egy összekapcsolódó határtérség / szerk. Hardi Tamás, Nárai Márta, Tér és Társadalom, 22/ (2008) Fenntartható fogyasztás és növekedés határai : új trendek a kereskedelemben / szerk. Sikos T. Tamás. Gödöllő ; Komárom : Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar; Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, p. : ill. ; 24 cm. M Fókuszban a marketingföldrajz / vendégszerkesztő Sikos T. Tamás, Magyar Tudomány, 170/ (2009) Forgács Csaba: A mezőgazdasági kistermelők jövője az átalakuló mezőgazdasági piacokon, Gazdálkodás, 50/ Forgács Csaba: Csak azért mert kicsi, még hasznos a társadalomnak : a mezőgazdasági kistermelők versenyképességéről. A Falu, 23/ (2008). Nagy Bálint e cikkhez írott megjegyzéseit lásd: A Falu, 23/ (2008). Forgács Csaba e cikkhez írt megjegyzéseit lásd: A Falu, 23/ (2008) Gräf, Peter: A szolgáltatások telephelyválasztásának átalakulása. A kiskereskedelem mikrogeográfiai analízisének szempontjai. In: Tér - gazdaság - társadalom : huszonkét tanulmány Berényi Istvánnak / szerk.: Dövényi Zoltán. Budapest : MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Gyarmati Gábor: Az ökológiai termékek kiskereskedelmi piacainak jellemzői, Gazdálkodás, 51/20. különkiadás (2007) Hoppmann, Maike - Kurtán Lajos: Bevásárlóközpontok Budapesten és Lipcsében : a városfejlődés új irányai. In: Városfejlődés és városrehabilitáció : budapesti és lipcsei tapasztalatok / szerk. Kondor Attila Csaba, Egedy Tamás. Budapest : Magyar Földrajzi Társaság, Huszárik Erika: A szlovák kiskereskedelem fejlődése az ezredfordulótól napjainkig, A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei, 2/ (2010) Izsák Éva - Uzzoli Annamária - Nikitscher Péter Váradi Zsuzsanna: A társadalmi és természeti tényezők szerepe a belváros funkcionális átalakulásában Budapesten. Települési környezet / szerk. Szabó Valéria, Fazekas István. Debrecen : Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék, Juhász Anikó - Seres Antal - Stauder Márta: A kisárutermelés lehetséges válaszai az élelmiszer-kereskedelem koncentrációjára, Gazdálkodás, 52/ (2008) Kasza Gyula - Fehér Orsolya - Kispál Judit - Ózsvári László: Magyarországi eredetű élelmiszerek részesedése a hazai kiskereskedelemben, Gazdálkodás, 55/ (2011) Kiskereskedelem Budapesten / [szerk. Marton Miklós]. Budapest : Studio Metropolitana 2

3 Urbanisztikai Kutató Központ, p. : ill. ; 30 cm. (Metropolisz műhely ; 6.). O 6086 Kiss Éva: Aszód kiskereskedelme.. In: Városon innen, falun túl... : társadalomföldrajzi vizsgálatok Aszódon / a kötetet szerk. Asztalos István, Kovács Katalin, Zentai Violetta. Aszód : Petőfi Múzeum, 1988 (1988) Koncz Gábor: Multinacionális cégek megjelenése az Észak-alföldi régió kiskereskedelmében. In: Helyünk a világban - alföldi válaszok a globalizáció folyamataira : IV. Alföld Kongresszus, november 27-28, Békéscsaba / szerk. Belanka Csaba, Duray Balázs. Békéscsaba : MTA RKK Kovács András: Tatabánya kiskereskedelmének térszerkezete, Földrajzi Értesítő, 53/1-2. (2004). p Kovács Zoltán: Szociálgeográfiai szempontú elemzések a kiskereskedelmi ellátás vizsgálatában. Földrajzi Értesítő, 37/1-4. (1988) Michalkó Gábor - Hegedűs Sára: A magyarországi lakótelepek kiskereskedelmi profilja, Tér és Társadalom, 20/ Michalkó Gábor - Várhelyi Tamás - Kovács Bence: A turizmusorientált kiskereskedelem fejlesztése Eger történelmi belvárosában : az életminőség fenntartását szolgáló útkeresés. In: Fenntartható fogyasztás és növekedés határai : új trendek a kereskedelemben / szerk. Sikos T. Tamás. Gödöllő ; Komárom : Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar; Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Michalkó Gábor Hegedűs Sára: A kiskereskedelmi szféra egyes kínálati elemeinek területi különbségei Magyarországon. Földrajzi Értesítő, 54/3-4. (2005) Michalkó Gábor: A turizmus és a kiskereskedelem kapcsolata a Dél-Alföldi régióban. Turizmus Bulletin, 4/4. (2000) Michalkó Gábor: A turizmus és a kiskereskedelem kapcsolata a Dél-Alföldi régióban / Michalkó Gábor. Debrecen : Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, éves a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke / [szerk.: Ekéné Zamárdi Ilona], (2001). p másodközlés. M Michalkó Gábor Botos Krisztina: Az idegenforgalom kiskereskedelmi vonatkozásai a magyarországi települések életében. Comitatus, 13/6. (2003). p Michalkó Gábor: Országkép és kiskereskedelem : a külföldi turisták szabadidős vásárlásai a magyarországi idegenvezetők szemével. Turizmus Bulletin, 6/3. (2002). p Mitríková, Jana: A kiskereskedelem átalakulása Szlovákiában. In: Földrajzi szemelvények határok nélkül : napjaink magyar és szlovák természet-, társadalom- és gazdaságföldrajzi írásaiból / [főszerk. Mezei István, Dušan Barabas]. Pécs : MTA RKK,

4 Nagy Erika: Globális stratégiák és lokális válaszok a kiskereskedelemben., In: Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón / szerk. Horváth Gyula, Rechnitzer János, Pécs : MTA RKK, Péter Erzsébet - Fehérvölgyi Beáta - Birkner Zoltán: A vállalkozási hajlandóság elemzése a kiskereskedelmi és vendéglátó vállalkozások példáján a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben. Tér és Társadalom, 23/ (2009) Seres Antal - Szabó Márton: Hazai zöldség-gyümölcs kisárutermelők nagy láncoknak történő értékesítési lehetőségei. Gazdálkodás, 53/ (2009) Sikos T. Tamás - Hoffmann Istvánné: A bevásárlóközpontok hatása a hazai kiskereskedelemre. Kárpát-medence: települések, tájak, régiók, térstruktúrák / szerk. Győri Róbert, Hajdú Zoltán. Pécs ; Budapest : MTA RKK; Dialóg Campus Kiadó, Sikos T. Tamás - Kovács András: A kiskereskedelmi versenyképesség egy határ menti városban (Komárno). Tér és Társadalom, 25/ (2011) Sikos T. Tamás - Kovács András: Új trendek a határ menti kiskereskedelemben Délnyugat-Szlovákiában. Területi Statisztika, 11/ (2008) Sikos T. Tamás: Marketingföldrajz / Sikos T. Tamás. Budapest : VÁTI, p. (Területfejlesztési szakkönyvek). M 9911 Taralik Krisztina: A hazai kiskereskedelem szerkezetének változásai és a kereskedelem poziciójában tapasztalható tendenciák. Gazdálkodás, 9. (2004) Tasnádi József: Feladatok, új lehetőségek a kiskereskedelemben. Kereskedelmi Szemle, 31/1. (1990). p Tömöri Mihály: A magyarországi hipermarketek térbeli terjedésének vizsgálata / Tömöri Mihály.. IV. Magyar Földrajzi Konferencia / szerk. Szabó Valéria [et al.]. Debrecen : Debreceni Egyetem, Tömöri Mihály: Debrecen mint a bevásárlóturizmus célpontja. In: "Falvaink sorsa" és "A városnövekedés szakaszai" : tisztelgés a 80 éves Enyedi György akadémikus előtt / szerk. Süli-Zakar István. Debrecen : Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Tömöri Mihály: Határokon átívelő kiskereskedelem : egy debreceni esettanulmány. In: Geográfus Doktoranduszok X. Országos Konferenciája : Szeged, április [elektr. dok.] / szerk. Bajmócy Péter, Józsa Klára Szeged : SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Trócsányi András: A rendszerváltozás kiskereskedelmi forradalma és annak hatásai Pécs város településszerkezetére. In: Ember és környezet - elmélet, gyakorlat : tiszteletkötet Lehmann Antal professzor úr 65. születésnapjára / [szerk.] Fodor István, Tóth József, Wilhelm Zoltán. Pécs : Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága; PTE Természettudományi Kar Földrajzi Intézet,

5 Tunyoginé Nechay Veronika: Az élelmiszerek fogyasztói árai és a kiskereskedelmi árverseny. Gazdálkodás, 54/ (2010) Varjú Viktor: Informális piachelyek két példája, Pécs és London / Varjú Viktor. Földrajzi tanulmányok a Pécsi Doktoriskolából. 5. / szerk. Baranyai Gábor, Tóth József. Pécs : PTE Földtudományok Doktori Iskola, Végh Katalin: Fogyasztási szövetkezet a dunaszerdahelyi járás élelmiszerkereskedelmében. Gazdálkodás, 51/20. különszám (2007) 5

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 3. Lakóhelyem egy termelő (mezőgazdasági vagy ipari) vállalatának gazdaságföldrajzi jellemzése és környezethasználatának bemutatása (Bemutatni és értékelni lehet adott vállalat

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007. 2. Hazánk energiagazdálkodása, a megújuló energiaforrások (bio-, nap-, szél-, geo- stb.) felhasználásának lehetőségei

FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007. 2. Hazánk energiagazdálkodása, a megújuló energiaforrások (bio-, nap-, szél-, geo- stb.) felhasználásának lehetőségei FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007 2. Hazánk energiagazdálkodása, a megújuló energiaforrások (bio-, nap-, szél-, geo- stb.) felhasználásának lehetőségei Könyvek Balla Zoltán [et al.]: Kérdések az atomerőmű kis és

Részletesebben

DWiEOi]DW$NLVNHUHVNHGHOPL ]OHWHNMHOOHJH0DJ\DURUV]iJRQ

DWiEOi]DW$NLVNHUHVNHGHOPL ]OHWHNMHOOHJH0DJ\DURUV]iJRQ Földrajzi Értesítõ 2005. LIV. évf. 3 4. füzet, pp. 345 364. A kiskereskedelmi szféra egyes kínálati elemeinek területi különbségei Magyarországon 1 MICHALKÓ GÁBOR 2 HEGEDÛS SÁRA 3 Abstract Territorial

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, 2011. november 24

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

Kereskedelem és marketing a mezőgazdaságban 2003 2006 között

Kereskedelem és marketing a mezőgazdaságban 2003 2006 között Kereskedelem és marketing a mezőgazdaságban 2003 2006 között Könyvek az OMgK állományából EU 1280:5 Agrármarketing / Szerzők Horváth Ágnes [et al.]. - Gödöllő : SzIE, 2001. - 156 p. ; 23 cm. - (Gödöllői

Részletesebben

területfejlesztési szabadegyetem vii. szemeszter 2009. tavasz soproni regionális tudományi műhely

területfejlesztési szabadegyetem vii. szemeszter 2009. tavasz soproni regionális tudományi műhely területfejlesztési szabadegyetem soproni regionális tudományi műhely vii. szemeszter 2009. tavasz Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9. szervezők A Területfejlesztési

Részletesebben

MOK 2010. Részletes Program. Új marketing világrend

MOK 2010. Részletes Program. Új marketing világrend MOK 2010 Új marketing világrend Részletes Program A Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubja 16. országos konferenciája Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, 2010. augusztus 26-27. 1 2010.

Részletesebben

A KISKERESKEDELEM NAGY JÁTÉKOSAI,

A KISKERESKEDELEM NAGY JÁTÉKOSAI, 2015/I. pp. 13-28. ISSN: 2062-1655 Tömöri Mihály 1 A KISKERESKEDELEM NAGY JÁTÉKOSAI, AVAGY TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATOK A KISKERESKEDELEMBEN BEVEZETÉS Az utóbbi évtizedekben a gazdaság és a társadalom világméretű

Részletesebben

Lakóhelyi szuburbanizációs folyamatok a Budapesti agglomerációban

Lakóhelyi szuburbanizációs folyamatok a Budapesti agglomerációban Doktori iskola vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János Dsc. Egyetemi tanár, tanszékvezető Széchenyi István Egyetem, Regionális- tudományi és Közpolitikai Tanszék Schuchmann Júlia Okleveles terület-és településfejlesztő

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Volter Edina. Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek helyzete és perspektívái a rendszerváltozást követő években

Volter Edina. Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek helyzete és perspektívái a rendszerváltozást követő években Volter Edina Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek helyzete és perspektívái a rendszerváltozást követő években Volter Edina Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek

Részletesebben

A KONFERENCIA PROGRAMJA

A KONFERENCIA PROGRAMJA A KONFERENCIA PROGRAMJA 10.45. 11.00. MEGNYITÓ 11.00. 13.00. Plenáris ülés: A GLOBALIZÁLODÓ VILÁG KIHÍVÁSAI Helyszín: 170. terem 11.00. 11.20. Prof. Dr. Gazdag Ferenc (Nemzeti Közszolgálati Egyetem): A

Részletesebben

CIKK-LAPOZÓ 2014. DECEMBER 2015. JANUÁR

CIKK-LAPOZÓ 2014. DECEMBER 2015. JANUÁR Cikk-lapozó 2014. december 2015. január Cikk-lapozó 2014. decemberi és 2015. januári havi folyóiratcikk gyarapodási jegyzék 2014. december 2015. január A folyóiratcikkeket feldolgozta: Tasnádiné Tóth Ilona,

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2012

Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Gödöllő, 2012 november 8. - 2012 november 30. TARTALOMJEGYZÉK Impresszum 3. Mottó 4. Előszó 5. 1. fejezet - A Magyar Tudomány Ünnepe 6. 2. fejezet - Programok 8. 2.1 - Idősek

Részletesebben

V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian

V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian 1991-2011 Lentner Csaba: A magyar mezőgazdaság különös tekintettel az állami gazdaságok finanszírozási és privatizációs dilemmái Elhangzott:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁNI INTÉZET KÖNYVTÁR Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2010 SALGÓTARJÁN 2011 Összeállította: Szilágyi Zoltánné 800 B13 Bailey,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE. 22202 MSC Asztalos Gergely Vidéki turizmus fejlesztése a gyakorlatban Dr.

LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE. 22202 MSC Asztalos Gergely Vidéki turizmus fejlesztése a gyakorlatban Dr. LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE 22201 Angyal Renáta Neurális háló alapú mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségei a tőzsdei kereskedelemben Zakár Tivadar 22202 MSC

Részletesebben

SZAKDOLGOZATOK. bibliográfia. IV / a 2008-2010. Gazdálkodási, pénzügyi és műszaki menedzser szak

SZAKDOLGOZATOK. bibliográfia. IV / a 2008-2010. Gazdálkodási, pénzügyi és műszaki menedzser szak SZAKDOLGOZATOK bibliográfia IV / a 2008-2010 Gazdálkodási, pénzügyi és műszaki menedzser szak SZIE Gazdasági Kar Békéscsaba 2011 TARTALOMJEGYZÉK Gazdálkodási szak 2008..3 Gazdálkodási szak 2009.33 Gazdálkodási

Részletesebben

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRVÁLLALKOZÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

PROGRAM A rendezvény fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter

PROGRAM A rendezvény fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter PROGRAM A rendezvény fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Időpont Program, helyszínek 8:30-9:30 Regisztráció helye Szolnoki Főiskola Campus főépület 9:30-9:40 Megnyitó, köszöntések:

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Elszigetelten nem lehet a tudományt művelni. A kollektivitás fontos eleme a tudományos tévedések feltárásának." Beck Mihály Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Program és előadás-kivonatok

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció

XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar Műszaki és Mezőgazdasági Kar 2011. április

Részletesebben

LELTÁRI SZÁM NÉV SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE

LELTÁRI SZÁM NÉV SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE LELTÁRI SZÁM NÉV SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE 19661 MSC Ágoston-Szita Georgina Az új magyarország vidékfejlesztési program képzéseinek szerepe és jelentősége az észak-magyarországi régióban Dr. Szűcs

Részletesebben

LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE

LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE 21752 MSC Ambrózi Anett A kis- és középvállalkozások versenyképessége, a relax nap stúdió példáján keresztül Dupcsák Zsolt 21753 MSC Baranyi

Részletesebben

Jelente s a dokumentum-feldolgoza s eredme nyeiro l

Jelente s a dokumentum-feldolgoza s eredme nyeiro l Jelente s a dokumentum-feldolgoza s eredme nyeiro l Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai tervezés összekapcsolása szakpolitikai szakértők és gyakorlati

Részletesebben