Sárhegyi Csaba. A szabadság útja. (Móra Kiadó, 1996)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárhegyi Csaba. A szabadság útja. (Móra Kiadó, 1996)"

Átírás

1

2

3 Sárhegyi Csaba A szabadság útja (Móra Kiadó, 1996)

4 Bevezetés Már a nyolcvanas évek második felében kezdett foglalkoztatni a könyvem címében megfogalmazott cél. Akkor azonban túl fiatal voltam még ahhoz, hogy összefüggéseikben lássam meg a különböző élethelyzeteket és a kérdésre önmagamnak is legalább körvonalaiban választ tudjak adni. Érdekes módon, már akkor megsejtettem, hogy valami nincs teljesen rendjén az egészséges emberekben rólunk, mozgássérültekről kialakított szemlélettel és fordítva sem. Azután mintegy öt esztendő elteltével, mialatt újabb és újabb tapasztalatokkal lettem gazdagabb, a kilencvenes évek elején kezdtem jobban foglalkozni azzal a gondolattal, hogy egyszer le kellene írnom, mit is jelent(ett) igazából tolókocsiban élni, mennyire más ez az élet (vagy mennyire nem), ugyanakkor az a bizonyos másságom mennyire valóságos és mennyire látszólagos. Úgy gondolom és hiszem, hogy ez a gyakran hangoztatott másság - már amikor általában is szó van a különböző fogyatékosságokról - két fő alkotóelemből áll: 1. Tényekből, amelyek vagy veleszületettek, vagy baleset következményei; baleseten nemcsak a külső sérüléseket értem, hanem olyan megbetegedéseket is, mint az agyvérzés vagy izomsorvadás. 2. Azokból a következtetésekből, ítéletekből, amelyeket az egészséges társadalom a sérült embertársairól hiányos vagy téves ismeretek birtokában von le. Könyvemet két részre osztottam. Az első részben eddigi életem fontosabb mérföldköveinél időzve, egyfajta önéletrajzot kívánok közreadni, amelyre annak saját tanulságain kívül azért is szükség van, hogy a könyv második részében megfogalmazottak személyes hátterére is rávilágíthassak, hiszen tisztában vagyok azzal, hogy szubjektivitásomat nem vetkőzhetem le teljesen. Ennek ellenére minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a második részben szereplő tematikai feldolgozást a tőlem telhető tárgyilagossággal tudjam Tisztelt Olvasóim elé tárni. Könyvem célja, hogy elősegítse az egészséges és sérült emberek egymás felé való közeledését és mindennapi érintkezését. Szól Hozzátok, egészséges emberekhez, hogy félre tudjátok tenni esetleg meglévő előítéleteiteket, félelmeiteket, gátlásaitokat. És ugyanakkor sorstársaimat is szeretném ösztönözni: ki-ki a maga módján, lehetőségei, eszközei és képességei mértékében tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az egészséges embereket hozzásegítsük a velünk kapcsolatos véleményeik,

5 ítéleteik korrigálásában. Meggyőződésem szerint a sorstársaim is hathatósan közreműködhetnek ebben. Tudom, hogy mai társadalmunkban rengeteg a megoldatlan probléma, sok a megválaszolatlanul maradt és hagyott kérdés. Ezek között szerepel a mozgásában korlátozott egyén helyzete is. Mivel esetem lényege, hogy az élet alapvető funkcióinak ellátásában másokra vagyok utalva, és ennek ellenére (Istennek hála érte!) sikerült számos nehézségen felülkerekednem, ezért merek reménykedni abban, hogy tapasztalataim közreadása másoknak is segíthet, és így, közös erőfeszítéssel hozzájárulhat majd ahhoz, hogy integrálódjunk az egészséges emberek társadalmába. Az egészségesek és a mozgáskorlátozottak között meglévő szakadékot nem itt-ott áthidalgatni kell, hanem magát a szakadékot feltölteni, betemetni, simára egyengetni, hogy szabadon, mindkét irányban könnyű és fesztelen legyen az egymás közti érintkezés. Ezzel a kívánsággal bocsátom mondanivalómat Elétek, remélve, hogy nemsokára eljön az idő, amikor ezen könyvben megfogalmazottak már nem lesznek többé megválaszolatlan kérdések és megoldatlan problémák.

6 ELSŐ RÉSZ Születésem története Emlékezetes dátum maradt számomra december 29., mert azon a napon dőlt el, hogy más leszek, mint a többiek. De ezt akkor még senki sem tudta, nem is gondolta, hiszen volt két egészséges bátyám, tíz-, illetve hatéves. Ám én csak hat és fél hónapot tartózkodhattam az anyaméhben. Anya nehéz, komplikációktól sem mentes szülése és "türelmetlenségem" valószínűleg szerepet játszottak abban, hogy rövidesen szomorú meglepetésben részesítsem közvetlen környezetemet. Azt nem lehet ma sem eldönteni, hogy ebben közrejátszott-e egy esetleges orvosi mulasztás. De ha úgy volna is, és ezt bizonyosan tudnám, ettől a tudattól boldogabb nem lennék... Ami megtörtént, megtörtént, és segíteni akkor ezen még nem lehet; az inkubátorban fekvő csecsemőről bajos lett volna kijelenteni, hogy nem lesz teljesen egészséges, hiszen két makkegészséges bátyám után velem kapcsolatban is csak a legjobbakat remélték.

7 Valami nincs rendjén... Amikor hazahoztak a kórházból, nagy öröm volt a harmadik testvérke megérkezése. Az örömre okot szolgáltatott az is, hogy alakomat, külső formámat tekintve rendesen fejlődtem. Normális, egészséges csecsemő benyomását keltettem tehát, s mint általában az újszülötteknél lenni szokott, a család szemefénye voltam. Megvalósult a sokszor ma is kívánatosnak, mondott, tekintett családmodell: szülők és mi hárman testvérek. Mintegy féléves koromban anya nyugtalankodni kezdett. Elvittek a helyi gyermekorvoshoz, aki azt mondta: - Ugyan, asszonyom, mit vár ön egy koraszülöttől?! Majd rendbe jön minden... Eltelt pár hónap, szüleim pedig aggódva vették tudomásul, hogy még mindig nem vagyok képes felülni... Újra orvoshoz vittek; ő aztán beutalt a pécsi idegklinikára, ahol megszületett a lesújtó diagnózis: szellemileg ép vagyok, de valószínűleg nem fogok tudni járni. Megsérült ugyanis az agy azon területe, amely az összehangolt mozgások, cselekvéssorozatok végrehajtásáért felelős. Az agy sérült és emiatt félni lehetett, hogy beszédzavar, bénulás és más gondok is jelentkezni fognak. De jó, hogy az orvosok szellemi képességeimet illetően nem tévedtek! Ma, amikor én is tudok egyet s mást az ember agyfunkcióiról, hálát adok a Teremtőnek, hogy meghagyta nekem az egyik legfontosabbat: a gondolkodás képességét. Óriási kegyelem Tőle az is, hogy a beszédközpontom, a hangképzésem ép; nyugodt, megszokott körülmények között ugyanúgy vagyok képes beszélni, mint bárki más. (Ha nagyobb kihívásnak kell megfelelnem (például tömeg előtt kell megnyilatkoznom), akkor a lámpaláz gátlást idézhet elő. Kilenc hónapos voltam, amikor a pécsi idegklinikán megállapították a betegségemet, s onnan átirányítottak a budapesti Villányi útra, a neves Pető Intézetbe. Emlékszem, szüleim egyszer elvittek Kaposvárra is, ahol egy jó hírnévnek örvendő doktor (Hegyi tanár úrnak nevezték, úgy tudom, még ma is dolgozik) megvizsgált. Azt mondta, mire nagy leszek, megtanulgatok járni... Azért is emlékszem erre az idősödő doktor úrra, mert az a szép, kanyargós, kétoldalt fákkal szegett hegyi út (vélhetően innen ered az elnevezése a doktor úrnak) kitörölhetetlenül bennem maradt annak az ütésnek ereje nyomán, amelyet a tanár úr, térdreflexeimet vizsgálandó, kalapácsával a lábamra mért. Emlékezetem szerint akkorát

8 rúgtam, akkor először és utoljára, hogy még a doktor úr is majdnem kibillent egyensúlyából...

9 Emlékek a Villányi úti intézetből Ebből az időszakból kicsit többre vissza tudok emlékezni. Pedig igen kicsi voltam, amikor a szüleim elkezdtek engem Budapestre vinni terápiára. Amikor első alkalommal megérkeztem, rettenetesen zavart a mindenféle hangon visítozó kis sorstársaim jelenléte. Nem egészen értettem, mi folyik körülöttem. Bevittek egy külön szobába, ahol fehér köpenyes nevelők mustrálgattak; szüleimmel papírokat vetettek elő, írattak alá. Aztán bevittek egy másik terembe, lefektettek egy kemény faágyra, amit ottani szaknyelven "priccs"-nek neveztek. Kezeimet, lábaimat ráfeszítették. Nagyon fájt. Szüleim odajöttek, váltottak néhány szót a fehér köpenyesekkel, aztán rám mosolyogtak és elmentek... Fél óra múlhatott talán el, amikor szüleimet hívtam... Hirtelen megéreztem, hogy már nincsenek ott, hogy egyedül vagyok. Jöttek a fehér köpenyesek, erőltetett mosollyal igyekeztek meggyőzni, hogy nincs semmi baj, szüleim nemsokára jönnek. De ettől nem lettem jobban, zokogtam, ordítottam apa és anya után, míg aztán legyűrt a fáradtság, és kimerülten mély álomba zuhantam. Később történt, hogy egy este tornagyakorlatoktól testileglelkileg kimerülve, kábultan aludtam el néhány társammal a szobámban. Egyszer csak félálomban azt éreztem, hogy az egyik kisujjam valami lucskos, nyálkás anyagban fürdik, s közben aprócska szúrások érik. Hangosan sírni kezdtem, erre aztán bejöttek a nevelők. Mint kiderült, a mellettem alvó gyerek álmában az én kisujjamat szopta a sajátja helyett. Nem tudtam értékelni a dolog humorát, dühösen követeltem, hogy Bulejkát (honnan ragadt rá ez a név, ma sem tudom) azonnal büntessék meg, mert ha nem ébredek fel, le is rághatta volna az ujjamat. Az incidens után áthelyeztek egy másik szobába, ahol egyedül voltam. Egy éjszaka szörnyű vihar kerekedett, csak úgy cikáztak a villámok, és dörgött az ég. Megbénultam a félelemtől, összerándultam minden egyes villámlásra, szinte megsemmisültem. Ez az élmény maradandó nyomot hagyott bennem; viharos időben ma is felerősödnek a betegségemből eredő kényszermozgásaim. Sohasem szerettem az intézetet, gyermeki ésszel nem fogtam fel, mire való az a sok szenvedés, a kemény, néha durvának tűnő tornagyakorlatok. Nem bírtam a rengeteg parancsolgatást, hogy faszékekbe kapaszkodva kellett járni tanulni. A kemény fapriccseken való fekvésnek köszönhetően folyt a genny a gerincemből. Iszonyú volt hólyagos, gennyes háttal lefeküdni, vagy a kemény támlájú székre ülni. Mai szemmel már nehéz volna megmondani, hogy az ott dolgozó nevelők túlzásba vitték-e a terapikus eszközök alkalmazását.

10 Az otthon, a szülők hiánya miatt lelkibeteggé váltam, belázasodtam; negyvenegy fokos lázamat semmiféle eszközzel nem tudták huzamos időre lehúzni. Minden lázcsillapító szer hatástalan maradt, akárcsak a vizes borogatás. Végül is úgy határoztak, próbaképpen rövid időre hazaengednek. Amikor megtudtam, hogy jönnek értem a szüleim, máris egy kicsit jobban lettem, s mikor valóban megjelentek az ajtóban állva, majd' szétrobbantam az örömtől. Mire hazaérkeztünk Dombóvárra, szinte teljesen meggyógyultam: beesett, sápadt arcom kivirult, visszatért belém az életkedv. Alig néhány óra leforgása alatt teljesen meggyógyultam. Miután így rendbe jöttem, s egy hetet otthoni körülmények között tölthettem, szüleim újra visszavittek a Villányi útra. Ott ismét jött a fojtó, megmagyarázhatatlan érzés, rövidesen megjelent az égető láz is, amellyel most sem tudtak megbirkózni. Újra hazahoztak - meggyógyultam. Visszavittek - megbetegedtem. Miután szüleim belátták, hogy nem bírok megmaradni, kikértek az intézetből azzal a szándékkal, hogy az ottani terapikus módszereket otthon családi vállalkozásban próbálják folytatni. Ezzel akkor még nem sejtett irányba fordult az életem.

11 Újra otthon Vagy három és fél esztendős koromban kerültem haza a vágyva vágyott családi körbe. Állapotom nem sokat javult, ami végső soron azzal magyarázható, hogy az intézetben nyűgös, beteges voltom miatt nem nagyon tudtak velem érdemben foglalkozni. Annyit elértek, hogy valamennyire tudtam járni, de csak úgy, ha kézen fogva vezettek. Elkeserítő látvány lehettem, mert például a fejemet sokáig nem tudtam egyenesen tartani, s ha felszólítottak, hogy "Fel a fejjel!", amit a szó szoros, fizikai értelmében kellett magamra vonatkoztatnom, mindössze egy-két percig tudtam tartani a fejemet. Istennek hála, néhány évvel később már megerősödtek annyira a nyaki izmaim, hogy egyre hosszabb ideig voltam képes fejemet megtartani, végül is ez a gond teljesen megszűnt. Ámbár jártam, ha kézen fogva vezettek, de csak botladozó, rogyadozó lépésekkel. Azonkívül nem tudtam magamat ellátni. Akkoriban még nem igazán értettem meg, hogy ez a helyzet és állapot: KISZOLGÁLTATOTTSÁG. Esetemben ennek a szónak kétféle jelentése volt, és ezek szorosan összefüggtek: kiszolgáltatottnak lenni azért, mert mások segítségére voltam utalva a létfenntartásomhoz szükséges dolgokban, és kiszolgáltatottnak lenni azért, mert kényeztettek, mindent megcsináltak helyettem, tehát kiszolgáltak az említett dolgokban. Bár magatehetetlen voltam, mégis kis híján sikerült felgyújtanom az akkor még teljesen új családi házunkat és egyben akaratlanul öngyilkosságot elkövetnem. Egy alkalommal magamra hagytak a konyhában a díványon. Ma sem tudom, hogyan, kezem ügyébe akadt egy kis doboz, amelyről mindössze annyit tudtam, hogy piros, zöld vagy kék fejű pálcikák vannak benne, és azokkal színesen, melegen vibráló jelenséget lehet elővarázsolni. Akkor próbáltam ki életemben először s utoljára Prométheusz mester szerzeményét: mindenfajta nehézség nélkül gyújtottam meg egy gyufaszálat, és a meglepetéstől azonnal ki is ejtettem kezecskéimből a fejem mellé, a dívány matracára. Elszörnyedve vettem észre, hogy a matrac egyre szélesedő körben feketedik, szenesedik. Isten tudja, hogyan, hirtelen egy hatalmas lélegzetet vettem, és mint egy orkánt, úgy eresztettem ki. A láng kitartott, de a harmadik próbálkozásra megnyertem a csatát! Emlékszem, úsztam utána a verejtékemben, lihegtem a félelemtől meg az erőlködéstől. Később vettem észre, hogy egy kicsit kiégett az öreg matrac, de ma már nem emlékszem, hogy ezt utólag észrevették volna. Gyufához azonban nem mertem nyúlni többé. Időközben aztán gyakorolni kezdtük a Villányi úti intézetben látottakat az ott kapott szakszerű utasítások szerint. Rengeteget nyűgösködtem, nem szerettem csinálni, utáltam a tornagyakorlatokat és szenvedtem tőlük. Ugyanakkor a sétáltatás kedvemre való volt; eleinte csak bent a lakásban

12 bírtam megtenni tíz-húsz métert, később a járdán lépegetve már a házunkat is megkerültük. A sétáltatást mindig anya végezte; különben is ő vállalta a dolgok oroszlánrészét. Apa dolgozott, mert élni is kellett valamiből. Anya ugyanis a miattam előállott helyzetben csak megszakításokkal vállalhatott munkát, többnyire úgynevezett bedolgozásokat. Így volt a lakásunk az évek folyamán kesztyűgyár, amelyet cumicsomagoló gyár követett, ebből később aztán golyóstoll-összerakó műhely fejlődött ki, s mindezeknek végére a nem túl hosszú ideig működő csavarcsomagoló "kisüzem" tett pontot. Mint említettem, anyának sok mindent kellett megtanulnia velem összefüggésben, kialakítania az életteret és életrendet, amelyet a családban való beilleszkedésem tett szükségessé. Rajtam kívül pedig ott voltak az akkor már serdülőkorban lévő bátyáim, akiket szintén nevelni, irányítani kellett. Akkoriban vált nélkülözhetetlenné egy bordásfal a házunkban a nyújtózkodó gyakorlatokhoz. Emlékszem, mennyire örültem, amikor végül is a szomszédunk, Ottó bácsi megcsinálta nekem a tornaeszközt. Látszott rajta, hogy ácsmester keze munkája. Aztán elkezdődött a munka, én pedig rettenetesen megutáltam a szép bordásfalat. A testvéreim viszont nagyon szerettek rajta különböző pózokban hencegni nekem, mondván, hogy ezt és ezt nekem is így kellene csinálnom. Az idősebbik bátyám hébe-hóba segített anyunak a bordásfalnál; néha akkora vehemenciával nyomta gyenge lábaimat a létrafokokhoz, hogy kicsordultak a könnyeim, sírtam a fájdalomtól. Anya ilyenkor szemrehányást tett neki, mire ő begurult. - Nekem ne nyervákolj! Ha nem csinálod rendesen, úgy kiváglak az ablakon, mint a macskát...ni!!! Ezzel csak rontott a dolgon, mert még jobban rázendítettem, a bátyám pedig mérgesen otthagyott. De abban az időben nem értettem meg, mivel nem értették meg velem, hogy mire megy ki a játék, miért ennyi kínlódás, gyötrelem és fájdalom. Mindeközben anyai nagyszüleim ideköltöztek Dombóvárra. A főút mellett vettek házat, ahova egy körülbelül ötven méter hosszú kerti ösvényen lehetett eljutni a mi házunktól. Amikor erősödtek már a lábaim, anya naponta egyszer-kétszer átsétáltatott a nagyiékhoz és vissza; a mamámmal általában jól kijöttem, a papám azonban hirtelen, ideges ember volt, és könnyen kihoztam a sodrából gyermeki csínyeimmel. Meg szoktam cibálni a kötényét, ezzel tudtam a leginkább bosszantani. A kertben az ösvény mellett állott egy hatalmas, terebélyes diófa, amelynek termését nagyon szerettem. Nagymamám pucolta meg a diót, amelyet előzőleg én törtem fel vashintaszékem talpaival, és így néha teljesen ehetetlenné roncsoltam össze. Azon a diófán két, láncon lógó vaskarika volt felfüggesztve, vagyis gyűrűk, amelyekkel gyakran láttam idősebb bátyámat tornázni. Egyszer eszébe ötlött neki, hogy engem is feltesz

13 rá. Akkor mintegy ötéves múlhattam; ha a bátyóm fellendítette magát, neki csak fél méterre lehettek a lábai a talaj felett. Bátyámat ez csöppet sem érdekelte. Miután feltett és meggyőződött róla, hogy a kezeim szorosan fogják a gyűrűket, rám kiáltott: - Most addig tartod magad, öcskös, amíg csak bírod! Megértettük egymást, Sztrovacsek úr? - (A Sztrovacsek gúnynevet valamelyik Rejtő Jenő-regényben olvasta.) Aztán hátrált tőlem néhány lépést, miközben én kétségbeesetten kapálóztam a levegőben, és üvöltöttem: - Ne menj el! Fogj meg, mert mindjárt leesem. És egyszer csak nem bírtam tovább erővel: kisiklott a kezemből a gyűrű, s a következő pillanatban a földre terültem. Bátyóm csak késve mozdult, esésem rosszul sikerült, és az akkor szerzett bokarándulás fájdalmas emléke belém véste ezt a történetet. Akkoriban mindig keservesen érintett, ha anya nem volt a közelemben; nem tudtam megnyugodni, amíg újra meg nem jelent. Egyszer egy hétre kórházba kellett mennie, és én azt hittem, sosem fog visszajönni. Ettől leblokkolt az anyagcsere a szervezetemben, nehezen tudtam pisilni, stb. Annyira súlyos lett a helyzet, hogy fél napra kénytelenek voltak kiengedni anyát a kórházból, mivel csak úgy sikerült lelkileg helyrebillennem... Az egyetlen kapcsolatom a külvilággal az volt, hogy vasárnaponként egy háromkerekű tolószékkel elvittek a templomba. Maradt némi emlékem ezekből az időkből is. Többek között, hogy a misére menet házak mellett haladtunk el, ahol váratlanul kutyák ugattak ránk, és ettől összerezzentem, vagy ahogyan ezt a kívülállók érzékelték és értelmezték: megijedtem. Ez bent a templomban mise alatt is előfordult, amikor például valaki hangosan felköhögött, vagy a szertartások alatt megszólalt a csengettyű. Aztán, a mise végeztével, emberek jöttek oda hozzánk, beszélgettek anyával, mamával, közben szánakozó oldalpillantásokat vetettek rám. Ez mindig zavart, de nem tudtam, miért. Nem értettem például, hogy miért kezdek el jobban izegnimozogni, ha új, előre nem látott helyzetekbe kerülök, ha ismeretlen emberekkel találkozom és megszólítanak. Nem értettem, miért rezzenek össze bizonyos zörejekre, hangokra, miért ijedek meg, ha rám ugatnak sötétben a kutyák, vagy megszólal egy autóduda... Senki nem magyarázta, mondta el nekem, miért ez a sok akaratlan cselekvéssor. Nem fért a fejembe, hogy rajtam kívül mindenki teljesen természetesen tud létezni, viselkedni, én pedig szinte állandóan nehezen megmagyarázható belső feszültséget élek át, és ez ellen mit se tehetek. Sajnálom azt is, hogy életemből kimaradt az óvoda

14 élménye, nem indulhatott el idejében szocializálódásom, mert ennek elmaradása a későbbiekben éreztette hatását, pontosabban a betegségem miatt sok szenvedést okozott.

15 Találkozásom és megbarátkozásom egy egészséges emberrel Egyre gyakrabban sétáltunk át anyával a nagyihoz, aki akkoriban is igyekezett mindig a kedvemre lenni és tenni. Elolvasta kedvenc meséimet, énekelt is olykor, megtöltötte a dugós puskámat kukoricaszemekkel, hogy szerteszéjjel lövöldözhessem őket a konyhájában, és ha anya nem csinált kedvemre való ételt, ő sütött nekem palacsintát. Néha kiültettek egy székre a nagyi háza elé, vagy a tolószékkel kitoltak a járdára a kapuhoz nézelődni, hogy, mint ők mondták, ne unatkozzam. Igaz, akkoriban még nem fogalmazódott meg bennem, mit is jelenthet unatkozni, mivel általában nem voltam egyedül, hiszen a közvetlen környezetem közül valaki mindig "kénytelen" volt foglalkozni velem. (Különben is sűrűn kaptam vagy hoztak nekem "élő ajándékokat", amelyek többnyire ugattak, és csak ritkán nyávogtak.) A sétákon, vagy amikor kint üldögéltem az udvaron, meglestem a természet történéseit. Figyelemmel kísértem, ahogy a virágok nyíltak, a fák rügyeztek, virágoztak, és a méhecskék röppentek virágról virágra, ahogyan a hangyák cipelték a terheiket, vagy a kismadarak csiripeltek reggelente és a tücskök hegedültek esténként. Tehát, úgymond, jól elvoltam magammal, az életet a nehézségei ellenére is színesnek és szépnek fogtam fel, mint más gyerekek általában. Nagyi olykor eltolt magával bevásárolni, és ilyenkor fagyit is kaptam tőle. Bizonyos időközönként feljártam Budapestre, a rossz emlékű Villányi úti intézetbe, ahol kontrollálták az otthoni tornáztatásom eredményeit. Körülbelül így festettek a dolgok, amikor megismerkedtem életem első barátjával. Mintegy nyolc esztendőn át ettől fogva sülve-főve együtt voltunk. Már nem emlékszem pontosan, hogyan találkoztunk. A nagyiék utcájában lakott a másik oldalon pár házzal arrébb. J.-nek hívták, az anyjával élt szerény körülmények között. Nem tudom, voltak-e más barátai is rajtam kívül, mindenesetre szinte minden idejét velem töltötte és igazán ragaszkodott hozzám. Szolgai készséggel, de szeretetből tett eleget kéréseimnek. Nagyon sokszor megkocsikáztatott. Megtette azt is, amit a szüleim érthetően nem, vagyis futottunk, kanyarogtunk összevissza, hogy csak úgy csikorogtak a tolószékem kerekei. Mindezzel nem akarom azt mondani, hogy a bátyáim sohasem foglalkoztak volna velem ilyen és ehhez hasonló módon, de hát nekik is megvoltak a barátaik, akikhez járkáltak. J.-vel viszont nagyon egy húron pendültünk. Ez főképpen azért csodálatos dolog, mert mintapéldája annak, mennyire el tudja fogadni egymást két különböző helyzetű gyerekember, míg ez az elfogadási készség sajnálatos módon sok emberből kivész felnőtt korára.

16 Emlékszem J.-vel közösen játszott játékainkra: felborítottunk oldalára egy babakocsit, amelynek két kereke volt a kormány, és buszt vezettünk (apa buszvezető volt); egymás mellett ültünk, az én képzeletemben a farmotoros buszt vezettem, neki a modernebb Ikarus busz jutott. Így képesek voltunk három-négy órán át vezetni a képzelt, de a valóságos útvonalakon is. Eme játékunknak legtöbbször a fáradtság, az éhség és a felnőttek felszólításai vetettek véget, de sohasem az unalom érzése. A későbbiekben aztán bátyám valamelyik felnőtt barátjától kaptam tizenöt-húsz darab Matchbox kisautót, amelyekkel mintegy hat éven át játszottunk, képzelt történetek vagy az előző este látott tévéfilm alapján. Játékainkban felnőttek és mindig győztesek voltunk. Ezekből hiányzott az agresszivitás, nem volt halálos ellenség, akit el kellett volna pusztítani, hanem azt játszottuk, hogy valamelyikünk bajba kerül, és meg kell menteni. Egy félszoba nagyságú lapra barátom lerajzolta városunk térképét; azon történt minden. Ő tologatta a kisautókat, az én kocsimat oda, ahova akartam (benzinből természetesen sohasem volt hiány...). Papírház, papírgarázs, papírfelüljáró - legtöbbet ezekkel játszottunk, kisautóinkat tologatva, s mindezt ősztől tavaszig, naponta öt-hat órán át. J.-nek sokat köszönhettem, és ma is csak sajnálni tudom, hogy ez a szoros barátság megszakadt egy ostobaság miatt.

17 Iskolai évek Közben elérkezett annak is az ideje, hogy szüleimnek módot kellett teremteniük iskoláztatásomra. Rendszeresen iskolába nem vihettek, így csak az jöhetett számításba, hogy vagy anya tanít, vagy tanár(ok) jönnek ki hozzánk. Végül is három tanítónő elvállalta az oktatásomat. Emlékszem, első alkalommal Margit néni jött megbeszélni a dolgokat - tévedésből a szomszéd házban keresgélt bennünket. Kérdéseket tett fel: széles mosollyal és szeretetteljes tekintettel közölte, hogy ő majd minden hétfőn jön hozzám, s rajta kívül még két kolleganője. A másik kettő is megérkezett, s az évek folyamán mindegyiket nagyon megszerettem. Margit nénitől tanultam kedvenc tantárgyamat, a földrajzot, de azt is, amire nem fájt annyira a fogam, a matekot. Ági néni kémiával és fizikával tett bölcsebbé, míg Évi néni biológiával, irodalommal és orosz nyelvvel kényeztetett. Margit nénitől tanultam a betűvetést, de ebben Évi néni is szerepet vállalt. Akkor még nem bírtam rendesen megtartani a buksimat, ezért úgy olvastam, hogy a fejemet az asztalra, illetve a könyvre tettem. E furcsa módon is kitűnően tudtam olvasni, fantasztikus látásélességem volt - bár féltek, hogy esetleg ettől el fog romlani a szemem. Szerencsére ez nem következett be; még a harmadik osztályban is gyakran olvastam így, ha elfáradtak a nyakizmaim. Kivétel nélkül nagyon szerettem a tanárnőimet, mert nemcsak kötelességből tették munkájukat, hanem szeretetből is. Természetesen jobb lett volna, ha én is bejárhattam volna a suliba, de sajnos, ez nem volt megvalósítható. Csak kétszer voltam iskolában, de ez nagy élményként maradt meg bennem. Amikor bevittek, osztálytársaim körém gyűltek, kedveskedtek, kérdezgettek tőlem mindenfélét. Számomra az iskola maga volt a felbolydult méhkas, mert még tanítás alatt sem tudtak megnyugodni. De hát ez, mint említettem, mindössze kétszer fordult elő velem, amikor még elsős vagy másodikos lehettem. Azzal, hogy nem járhattam suliba, kimaradtam rengeteg közösségi élményből, és az persze nehezítette az egészségesekhez való felzárkózásomat. Azokon a napokon, amikor nem jöttek a tanárnőim, tanultam a feladott leckét. Volt bennem tudásszomj, érdeklődtem minden iránt, de főképpen a természettudományos dolgok vonzottak. Gyerekkoromban órákon át bámultam este a holdat, mindig távcsövet szerettem volna, hogy egészen közelről szemügyre vehessem. A csillagok is nagyon megmozgatták gyermeki fantáziámat; esténként a csillagokkal telehintett menyboltozaton anya magyarázgatásai alapján a Göncölszekeret igyekeztem betájolni, vagy a távolban ragyogó Esthajnalcsillagra csodálkoztam rá.

18 Minden tanítási év befejeztével vizsgát kellett tennem. Olyankor tanárnőim eljöttek mind a hárman. Az iskolaév zárásának emlékére ajándékot kaptam tőlük. Amikor végeztek a vizsgáztatással és elmenőben voltak (hogy aztán a nyári szünet elmúltával folytassák folytassák tanításomat), gyakran azt hittem, nem jönnek többé, és ettől néha sírva fakadtam. Aztán egyszer csak utoljára jöttek... Jórészt nekik köszönhettem, hogy jó eredményekkel tudtam elvégezni a nyolc általánost. Ma változatlanul hálás vagyok nekik, és mindig nagy öröm számomra, ha néhanap van szerencsém találkozni és elbeszélgetni velük.

19 Könyvmoly lettem... Mire kiigazodtam az ábécé rejtelmeiben, kezdett feltárulni előttem a világ és környezetem megismerésének egy újabb lehetősége. Végre tudtam olvasni! Akkoriban többnyire idősebb bátyámat láttam könyvvel a kezében, és azt hiszem, ez motivált engem is a későbbiekben olvasásra. Bátyám egy időben berendezte a garázst legénylakásnak, és nyáron ott töltötte legtöbb idejét. A mennyezetre autósképeket ragasztott, az egyik falra pedig diavetítő segítségével vízfestékkel ráfestette egy híres mese jelenetét. Ott aztán rengeteget olvasott, s közben engem is fokozatosan rászoktatott a könyvekre. Bátyám a rendesnek mondott olvasási alkalmait lassan már mindenhol gyakorolta: asztalnál, ebédlőben, fürdőszobában, vécében, egyszóval főleg ott, ahol nem zavarták. Mindezen szokásait kezdtem én is magamévá tenni. Nagyon szerettem a Verne-regényeket, és sok más régi kiadású ifjúsági regény hőseivel izgultam együtt. Rengeteg élményt közvetített számomra a könyv; volt olyan napom, amikor háromszáz oldalon rágtam keresztül magam. Később minden Rejtőkönyvet elolvastam; természetesen Winettou sem hagyott érintetlenül. Aztán jöttek a komolyabb olvasmányok: anatómia, lélektan, teológiai könyvek, valamint a ma is gyakran olvasott könyv: a Biblia. A Könyvek Könyvében való búvárkodásom rengeteget jelentett nekem, mert nemcsak hitbeli dolgokra tanított meg, hanem: ÉLNI! De erről később. Aztán beiratkoztam a kökcsönkönyvtárba, és ha lehetett volna, be is járok. De ha a téli időszakban nem volt lehetőségem elmenni, az ottani alkalmazottak kihozták számomra a kívánt könyveket.

20 Támadás a Négy Fal ellen, avagy a felszabadulás Mintegy tizenhét esztendő múlt el az életemből, amikor sajátos nyughatatlanság vett erőt rajtam. Gyakran tört rám az unalom, és közben valami belső kitörési vágy feszített, amely ellen nem volt tartósan csillapító orvosság. Ekkor már elkészült ugyan egy szocialista brigád jóvoltából az utcai háromkerekű, kézi hajtású rokkantkocsim, de sohasem engedtek el felügyelet nélkül. Általában szülői kísérettel mentünk át a közeli utcába, ahova annak idején apai nagybátyámék költöztek. Bérmálkozásom alkalmával a püspök úr ígéretet tett, hogy megpróbál szerezni nekem egy olyan kocsit külföldről, amely magától megy. Az elektromos kocsit azonban nem kaptam meg, mivel az orvosi véleményezések a szpasztikus mozgásaim miatt nem javallták. Ám megérkezett egy vadonatúj MEYRA tolókocsi, amely akkoriban még nem mindenkinek adatott meg. Én ennek is nagyon örültem; mindenki a családunkban tátott szájjal mustrálgatta a csodaszép nikkelezett kocsit. Korábban egy könnyűcske fotelban löködtem magamat végig a folyosónkon, és nagy teljesítmény volt, ha kétszer sikerült végigmennem egy óra alatt a tizenhat méternyi távon. A tolószékben már óránként akár harmincszor is végigmehettem a folyosón, vagy száguldozhattam a szobámban összevissza kanyarogva. Ifjabbik bátyám pedig futni szokott velem, hogy egy kicsit élvezzem a sebességet és a gumik csikorgását. Aligha csoda, hogy most már nem olvastam annyit, és nem tévéztem hosszú időkön át. Ekkoriban kezdtem gyötörni a családtagjaimat, hogy vigyenek már valahová. - Bátyó, vigyél magaddal! - Mama, guríts el a moziba! - Ilyen szép verőfényes időben miért nem visztek már el valahova?! Érthetően nem mindig kívánságaim szerint alakultak a dolgok, ilyenkor apatikus tekintettel bámészkodtam, és nem tudtam megnyugodni. A környezetem elterelő hadműveletekbe fogott. - Nézd meg ezt a szép könyvet! Ugye, milyen érdekes? - Olvass inkább! - Nem érdemes kimenni, mert most kezdődik egy neked való film; amúgy pedig mindjárt este van és fürödni kell... Nem mindig értettem meg és láttam be, hogy miért nem érnek rá a szüleim, testvéreim. Apa dolgozott, felelősségteljes munkát végzett, hiszen napi három-négyszáz kilométert vezetett. Elvitt ugyan engem is buszozni később, de ez inkább csak röviddel a hirtelen bekövetkezett halála előtt fordult elő. Apa is "mozgássérült" volt: kicsit bicegve járt, azért is nehezen tudott feltenni a buszra. De amikor útközben találkoztam vele, mindig dudált vagy fénykürtjellel üdvözölt.

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. 10-es csoport. Módszertani nap 2006 február 14. Készítette: Kovács Zsolt

ESETTANULMÁNY. 10-es csoport. Módszertani nap 2006 február 14. Készítette: Kovács Zsolt ESETTANULMÁNY 10-es csoport Módszertani nap 2006 február 14 Készítette: Kovács Zsolt Személyi adatok: Név: B Tamás Szül: Sz., 1987. október 31 Iskolai végzettség 8 osztály Ítélete: B Tamás növendék 10-es

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István A révész A belső újjászületés felé vezető út felébredést követel, mindenekelőtt annak megakadályozását, ami az önmagam megerősítésében áll. Ez egy döntő próba. Nem lehet egyezkedés az igazsággal. Ez az,

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Széljegyzetek egy óvodai integrációhoz

Széljegyzetek egy óvodai integrációhoz Széljegyzetek egy óvodai integrációhoz (az intuitív esetkezelés lépcsőfokai) 2009. február 2013. február Vázlat: - ismerkedés (ismerkedés tulajdonságok előélet) - kezdetek (az anya a nagymama kötődések)

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Erasmus Albiban (Franciaország)

Erasmus Albiban (Franciaország) Erasmus Albiban (Franciaország) Prunariu Andrea PPKE-JÁK 2012 Előzmények Tavaly, 2011 szeptemberében az iskola meghirdetett egy pótjelentkezést a tavaszi félévre az Erasmus keretein belül. Mivel már egy

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás?

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás? DRÁMAJÁTÉK TINIKNEK Vári Lili: A KULCS A történet egy vallási középiskolában játszódik. Szereplők: Tanár dr Wieser Tanár Brown Diákok: Jim, Larry, Jeff, Tom és Matthew Első szín (Osztályterem, a diákok

Részletesebben

2010. 06. 10. csütörtök. Az élet megoldja magát. Interjú Spilák Klárával

2010. 06. 10. csütörtök. Az élet megoldja magát. Interjú Spilák Klárával 2010. 06. 10. csütörtök Az élet megoldja magát Interjú Spilák Klárával "Ha nem jártam volna be ezt az utat, abba belehaltam volna, de megismertem, tudom milyen, és nem kérem" - mondja a színészetről Spilák

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas A kosárfonásról híres település központjából vezet az út a világ elől elrejtett faluba. Nagymedeséren nem könnyű a megélhetés, a helyi kis üzlet sem tart egész nap nyitva, kevés a vásárló. A helyiek a

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

A kötetet keresse az Alexandra Könyváruházakban!

A kötetet keresse az Alexandra Könyváruházakban! Élettitkok 1 Mi a szeretet? Mi a szerelem? Hogyan lehetek boldog, sikeres ember? Sokan keressük a választ az élet legnagyobb kérdéseire nap mint nap. Ranjeet Singh Dhillon segítségével azonban új nézőpontból

Részletesebben

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos Kurva vagyok (Karriertörténet) Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Csaplár Vilmos 1. Elvárok mindenféle ajándékot férfiaktól, de a tudat, hogy nem vagyok rászorulva,

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben 2007-06-22 Húsz év mellékvágány után újra lendületben Bodrogi Gyula a mesterekről, a zsákutcákról és a nagy visszatérésről Bodrogi Gyula, a Nemzeti Színház művésze, valósággal kivirult, mióta nem a Vidám

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az ikrek nevelése R.: - Önt talán azért is érdekli az ikerkutatás, az ikergyerekek világa és élete, mert Ön is egy iker, ikerpár egyik tagja. Önök egypetéjû ikrek, vagy kétpetéjû ikrek? Métneki Júlia,

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Ők ugyanis a sérült gyerekük mellett óvodát működtetnek szintén sérült gyerekek részére.

Ők ugyanis a sérült gyerekük mellett óvodát működtetnek szintén sérült gyerekek részére. Idegesített, hogy nem tudják diagnosztizálni. Hát az orvostudomány nem tud semmit?" Egy család, amelynek tagjai megszakadnak a munkában, elviselik az elviselhetetlent, küzdenek a fogyatékkal, és közben

Részletesebben

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Kutasi Heléna Szerelmeskalandos avagy a boldogságra várni kell Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Amikor először megláttam őt, azonnal tudtam, nem lesz mindennapi történet. Biztos többen

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZLEPÁK BÁLINT A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZEMLE Összefoglalás Tanulmányom témája az általános fogászati ellátásban résztvevő fogorvosok

Részletesebben

A Mi újság? unk Általános Iskola Hantos 2002. január

A Mi újság? unk Általános Iskola Hantos 2002. január A Mi újság? unk Általános Iskola Hantos 2002. január VENDÉGÜNK VOLT BUDAI GYŐZŐ, ISKOLÁNK IGAZGATÓJA - Hol született? - Lajoskomáromban. - Mikor jött Hantosra, és hány évesen kezdett tanítani? - 19 éves

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve

ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve Ozsváth Beáta ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve Előszó Talán sokan meglepődnek a könyv címén. Rengetegen nem tudják, ezért mondom el a legelső kéziratom arról szólt, hogyan harcoltunk és küzdöttünk ketten a

Részletesebben

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj 14 tiszatáj TANDORI DEZSÕ Hitman Hitman nincs a szótárban, a szótárban nincs. De hát ember nem ad lónak olyan nevet, hogy Úgy Jól Ötvenen Túl. Nem ad, öreg, lónak ember olyan nevet, hogy... mondom. Mondja

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum Csodagyerekek Gondoljanak a kis Mozartra! Négyévesen felmászott a zongoraszékre, és megkomponálta első hangversenydarabját. Nos, Hodek Dávid és Martincsák Kata hasonlóan ritka tehetségek, csak őket a szüleik

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Balatoni József. Jocó bácsi világa

Balatoni József. Jocó bácsi világa Balatoni József Jocó bácsi világa ELŐSZÓ Egy nagy vágyam teljesült azzal, hogy most ezeket a sorokat olvasod kedves Olvasó. Ennek két oka is van: egyrészt mert megjelent az első könyvem, másrészt mert

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Lemondani a belterjesség kényelméről?

Lemondani a belterjesség kényelméről? Lemondani a belterjesség kényelméről? beszélgetés Birkás Ákossal a magyar művészet nemzetközi helyéről Egyre több szó esik a hazai művészet, a magyar művészek nemzetközi kontextusáról. Tanulságos ehhez

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései 7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései II. A hitoktatás mai helyzetelemzése a. A hittanórák időpontjával kapcsolatos kérdések A közoktatási intézményekben (óvodákban, általános iskolákban) törvény által

Részletesebben

PETOCZ-nyomda indd :14:41

PETOCZ-nyomda indd :14:41 ez az utazás talán a legrosszabb emlékeim egyike. Ezért nem tudok erről az utazásról mit mondani. Minden olyan ideiglenesnek tűnt akkoriban. Bizonytalannak. És ez a bizonytalanság, ez volt talán a legkimerítőbb.

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Ára: 200 Ft, mely összeggel gyülekezetünk gyermek- és ifjúsági munkáját támogatja. I. évf. 1. szám 2010. május

Ára: 200 Ft, mely összeggel gyülekezetünk gyermek- és ifjúsági munkáját támogatja. I. évf. 1. szám 2010. május I. évf. 1. szám 2010. május S z ö s z i m a n ó vagyok. Még nem találkoztunk. Én fogok segíteni Neked abban, hogy eligazodjál a különféle érdekes é s i z g a l m a s olvasmányok között. Számomra a legemlékezetesebb

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

DOMSZKY ZOLTÁN. 69 nap alatt Magyarország körül

DOMSZKY ZOLTÁN. 69 nap alatt Magyarország körül DOMSZKY ZOLTÁN 69 nap alatt Magyarország körül Előzmények Sajnos nem olyan régtől túrázom talán úgy 10 éve kezdtem, de nagyon megszerettem, és belekóstoltam a teljesítménytúrázás műfajába is. Nagyon lelkes

Részletesebben

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015.

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015. RADNÓTHY SZABOLCS A hullámlovas 2015. PROLÓGUS Rájöttem, hogy az élet tenger. Hogy érted? Egyszerre csendes és hangos. Viharos és morajló. Amikor a horizonton a végét keresed, rájössz, hogy se eleje, se

Részletesebben

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán.

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán. A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskolában helyezték ki az ország első Verstablóját csütörtökön. Az Irodalmi Rádió akciójának segítségével a fiatalok a kortárs alkotók művészetéhez kerülhetnek közelebb.

Részletesebben

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel Urbán Ágnes Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel És mi, vessenek meg érte, nem ugrottunk félre a pénz elől. írta közleményében Németh Péter, a Népszava főszerkesztője

Részletesebben

Pap János HANGOK-HANGSZEREK INTERJÚ ELEK TIHAMÉRRAL

Pap János HANGOK-HANGSZEREK INTERJÚ ELEK TIHAMÉRRAL Pap János HANGOK-HANGSZEREK INTERJÚ ELEK TIHAMÉRRAL -Amikor a Tanárkepzőn fuvolás hallgatóit a hangszer tulajdonságairól faggaltam, azt válaszolták, hogy nem sokat tudnak róla, de amire kídncsi vagyok,

Részletesebben