Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének február 21-i ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 21-i ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének február 21-i ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Tartalomjegyzék: Tiszteletbeli polgár cím adományozása...2 Önkormányzati delegáció hivatalos látogatása Aknaszlatinára évi országgyűlési képviselő választáshoz szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása II Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója Tájékoztató a szociális intézmények által benyújtott intézkedési tervekről és a már megtett intézkedésekről...42

2 I/B kötet 2. oldal Iktatószám: /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tiszteletbeli polgár cím adományozása Az anyagot készítette: Jegyzői Iroda, Jogi Csoport Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

3 I/B kötet 3. oldal Ikt.sz.: /2006. Tárgy: Tiszteletbeli polgár cím adományozása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhelyi Tiszteletbeli Polgár cím február 03. napjával való megalapítása óta, több ezer olyan magyarnak adhatta meg a címet, akik sajnálatos módon arra kényszerültek, hogy életüket határainkon túl éljék le. Önkormányzatunkat ismételten több érintett személy kereste meg a cím megszerzésére irányuló kérelemmel, amely kérelmeket írásban valamint elektronikus úton - - formájában juttatták el a mellékletben feltüntetett személyek. Kérem a T. Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot vitassa meg és hozza meg döntését! Hódmezővásárhely, február 21. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

4 I/B kötet 4. oldal Tárgy: Tiszteletbeli polgár cím adományozása HATÁROZATI JAVASLAT 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 201/2005.(03.03.) Kgy. határozat mellékletének, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező melléklettel történő kiegészítésével, a mellékletben felsorolt kérelmezők részére Hódmezővásárhely tiszteletbeli polgára címet adományoz. 2. A Közgyűlés felkéri Dr. Lázár János polgármestert, hogy a tiszteletbeli polgárok részére az adománylevelet és az igazoló okiratot készíttesse el és gondoskodjon azok átadásáról és kézbesítéséről. 3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a soron következő Közgyűlésig beérkező kérelmek alapján az adományleveleket elkészítesse és a kérelmezők névsorát utólagos jóváhagyás céljából terjessze a Közgyűlés elé. Hódmezővásárhely, február 21. Dr. Lázár János sk. polgármester A határozatot kapja: 1. Dr. Lázár János polgármester-h. 2. Dr. Korsós Ágnes jegyző-h. 3. Városi Levéltár 4. PH. Polgármesteri Iroda, Informatikai Csoport-H. 5. PH. Jegyzői Iroda, Jogi Csoport-H. 6. Irattár

5 I/B kötet 5. oldal

6 I/B kötet 6. oldal

7 I/B kötet 7. oldal

8 I/B kötet 8. oldal Iktatószám: /2006 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Önkormányzati delegáció hivatalos látogatása Aknaszlatinára Az anyagot készítette: Polgármesteri Iroda Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

9 I/B kötet 9. oldal Száma: /2006 Tárgy: Önkormányzati delegáció hivatalos látogatása Aknaszlatinára Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata mindig fontos feladatának tartotta a Kárpátalján élő magyarság és az ottani magyar iskolák támogatását, különösen az Aknaszlatinai Szakközépiskola vezetésével és diákjaival alakult ki szoros kapcsolata a városnak. A közelmúltban meghívás érkezett Moldován András igazgató úr részéről február 10-től 12- ig, melynek Hegedűs Lajos települési képviselő tett eleget. Útja során ismét alkalma nyílt megtekinteni az iskolát, ahol új tanterem kialakításán fáradozik a tantestület, ezért ebből az alkalomból Euro támogatást nyújtott át a képviselő úr az iskola vezetésének. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Tisztelt Közgyűlés utólagos hozzájárulását a támogatási összeg átnyújtásához. Hódmezővásárhely, február 21. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. Polgármester Országgyűlési képviselő

10 I/B kötet 10. oldal Tárgy: Önkormányzati delegáció hivatalos látogatása Aknaszlatinára HATÁROZATI JAVASLAT Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése utólagosan hozzájárul ahhoz, hogy Hegedűs Lajos települési képviselő hivatalos delegáció keretében ellátogasson Aknaszlatinára és átnyújtsa az Aknaszlatinai Szakközépiskola új tantermének kialakításához szükséges 1500 Eurot, azaz egyezerötszáz eurot. Felelős: Dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő Hódmezővásárhely, február 21. Dr. Lázár János sk polgármester A határozatot megkapja: 1./Dr. Lázár János 2./ Dr. Korsós Ágnes jegyző 3./ Polgármesteri Iroda: Csorba Melinda 4./Közgazdasági Iroda 5./Irattár

11 I/B kötet 11. oldal Iktatószám: /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: évi országgyűlési képviselő választáshoz szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása II. Az anyagot készítette: Jegyzői Iroda Jogi Csoport Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

12 I/B kötet 12. oldal Ikt.sz.: /2006. Tárgy: évi országgyűlési képviselő választáshoz szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása II. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! A Köztársasági Elnök 7/2006. (I. 19.) KE határozatával az országgyűlési képviselők évi általános választásának első fordulóját április 9. napjára, a második fordulóját április 23. napjára tűzte ki. A választási eljárásról szóló évi C. törvény (továbbiakban: Törvény) 90. (1) bekezdésében foglaltak értelmében az országgyűlési képviselők választásán többek között szavazatszámláló bizottság működik. A Törvény 23. (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy a szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 20. napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A fentiekre tekintettel a Helyi Választási Iroda vezetője a melléklet szerinti személyeket javasolja a szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztani. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, február 16. Dr. Lázár János sk. polgármester

13 I/B kötet 13. oldal Tárgy: évi országgyűlési képviselő választáshoz szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása II. HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Helyi Választási Iroda vezetője által javasolt szavazatszámláló bizottsági póttagokat- a melléklet szerint- megválasztja. Hódmezővásárhely, február 21. Dr. Lázár János sk. polgármester Határozatot kapják: 1. dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő 2. dr. Korsós Ágnes jegyző 3. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport 4. Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Csoport 5. Irattár

14 I/B kötet 14. oldal PÓTTAGOK Név Lakcím 1. Bodzsárné Oláh Gabriella Balassa u Csékéné Szabó Lenke Kohány Gy. U. 9/a II/7.

15 I/B kötet 15. oldal Iktatószám: /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója Az anyagot készítette: Fekete Ferenc Ifjúsági és Sport Bizottság elnök Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Dr. Elek András

16 I/B kötet 16. oldal Iktatószám: /2006 Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 761/2005. (11.30.) Kgy. határozatával előírta a város sportéletét meghatározó középtávú koncepció elkészítését. A fentiek alapján dr. Elek András a sportegyesületek és az oktatási intézmények együttműködésével elkészítette Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepcióját a közötti időszakra vonatkozóan. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a sportkoncepciót megtárgyalni és a határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, Tisztelettel: Fekete Ferenc sk. Ifjúsági és Sport Bizottság elnök

17 I/B kötet 17. oldal Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozati javaslat mellékletében szereplő Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepcióját a közötti időszakra vonatkozóan megtárgyalta és elfogadta. Hódmezővásárhely, Dr. Lázár János s.k. polgármester A határozatot kapja: 1./ Dr. Lázár János, polgármester, országgyűlési képviselő 2./ Dr. Korsós Ágnes, jegyző 3./ Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 4./ Ifjúsági és Sport Bizottság 5./ Dr. Elek András 6./ Irattár

18 I/B kötet 18. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatot hozott - 761/2005. (11.30.) Kgy. h. a sportfejlesztési koncepció elkészítésére. A sportkoncepció alapja a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város november 30.-i közgyűlésén megvitatott, és elfogadott Helyzetelemzés Hódmezővásárhely Sportéletéről 2005 című, igen részletes anyag. A SPORTKONCEPCIÓ AZ ALÁBBIAK SZERINT ÉPÜL FEL: I. BEVEZETÉS 1./ A SPORTKONCEPCIÓ SZÜKSÉGESSÉGE 2./ HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SPORTMÚLTJÁRÓL II. A SPORTKONCEPCIÓ ALAPELVEI 1./ ÁLTALÁNOS ELVEK 2./ ALAPFELADATOK, PRIORITÁSOK III. A VÁROS SPORTÉLETÉNEK TERÜLETEI 1. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SPORTJA A/ TANÓRAI TESTNEVELÉS B/ TANÓRÁN KÍVÜLI DIÁKSPORT C/ DIÁKSPORT VERSENYEK, VÁROSI DIÁKSPORT SZÖVETSÉG D/ ISKOLAI GYÓGYTESTNEVELÉS 2. SZABADIDŐSPORT 3. UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS 4. VERSENYSPORT 5. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK és FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA 6. SPORTEGÉSZSÉGÜGY IV. A VÁROS SPORTLÉTESÍTMÉNYEI V. A VÁROS SPORTIRÁNYÍTÁSA VI. A VÁROS SPORTFINANSZÍROZÁSÁNAK RENDSZERE VII. KIEMELT VÁROSI SPORTRENDEZVÉNYEK VIII. NEMZETKÖZI SPORTKAPCSOLATOK IX. SPORT-IDEGENFORGALOM X. SPORTMÚZEUM

19 I/B kötet 19. oldal I. BEVEZETÉS 1./ A SPORTKONCEPCIÓ SZÜKSÉGESSÉGE A sportról szóló évi I. törvény 55. -a a határozza meg az önkormányzatok feladatait: a helyi sportkoncepció megalkotását és annak megvalósításáról történő gondoskodást; a sportkoncepcióban megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel történő együttműködést; az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények fenntartását és működtetését; az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlási feltételeinek megteremtését. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város már korábban is rendelkezett sportkoncepcióval, bár a legutóbbi elég régen, 1997-ben készült. A cél ugyanaz volt, mint ami ma is: az önkormányzat a következő öt évre szabályozza a legfontosabb tennivalókat, meghatározza a kötelezően és önként vállalt feladatok kereteit, tájékoztatást ad a sportágazat résztvevőinek az önkormányzat szerepvállalásának irányairól és mértékéről. A Város lakossága és a külterületeken élők számára egyaránt. A sportkultúra fejlesztése is csak tervezetten lehet hatékony. Sajnos az utóbbi évtizedben bekövetkezett gazdasági-társadalmi változások miatt a sport az elmúlt években jelentős veszteségeket szenvedett, nem közpénzből történő támogatása számottevően csökkent. Az állami vállalatok, a szövetkezetek jelentős része tönkrement, átalakult, sporttámogató tevékenységük megszűnt. Az új cégek, letelepedett multinacionális vállalatok nem mutatnak kellő hajlandóságot a sport anyagi támogatására a kisebb vállalkozások pedig még nem alkalmasak a mecénási szerepkörre. Az átalakulás folyamata a mai napig nem zárult le, ezért országos és helyi szinten egyaránt átmeneti időszakát éli a sport. Ellentmondás, hogy amíg a versenysport-élsport területén kimagasló sikereket érnek el sportolóink, addig a társadalom, a lakosság széles rétege igen rossz egészségi állapotban van. Természetesen az emberek szemléletváltozása is szükséges, hiszen egyre romló egészségi állapotunk /csökkenő élettartam, szív- és érrendszeri betegségek növekvő aránya, túlsúlyosok, szenvedélybetegek problémája/ ellenére is jócskán elmarad úgy a versenysportolók, mint az egészségükért mozgók aránya a nyugati országokétól, városokétól. Az EU országaiban nem ritka, hogy a lakosok 60-70%-a mozog, sportol ezzel szemben Vásárhelyen ez jó ha eléri a 20%-t. A legolcsóbb gyógyszer, pedig maga a sport. 2./ HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SPORTMÚLTJÁRÓL Városunk sportélete több mint 100 éves: március 31.-n alakult meg 50 fővel a Torna és Vívó Egylet. /Bár egyes források szerint az első sportegyesület már 1869-ben létrejött a Polgári Lövészegylet./ Ezt követték sora a többiek. A század végére rendszeres versenyeztetésről számolhattak be a történetírók. A testkultúra mindig népszerű volt a fiatalok körében. Sok-sok sportágat űztek Őseink, a város lakosság-arányát jócskán meghaladó sikerekkel. Bár sohasem voltak meg a szükséges anyagi, tárgyi, technikai feltételek, ennek ellenére a kezdetektől magas színvonalú sportélet folyt. Számos bajnokot, váltogatott sportolót nevelt a város a különböző sportágakban, akik jó néhány nemzetközi versenyen öregbítették Hódmezővásárhely hírnevét. (atlétikától a vívásig, labdarúgástól, kosárlabdázástól az úszásig, később a sakkozástól a kézilabdázásig, majd a küzdősportokban is). Ám sohasem lehetett volna a többségükből az, aki, ha nincsenek azok a lelkes, nagy szakmai tudású pedagógusok, edzők, akik a mostoha körülmények ellenére is kellő alapot teremtettek számukra. Számos neves sportoló született városunkban, Olimpiákon, világ- és Európa bajnokságokon szerepeltek sikeresen, megszámlálhatatlan Magyar Bajnokságon szereztek érmet versenyzőink. (a legtöbb kiemelkedő eredményt már sajnos nem vásárhelyi színekben.)

20 I/B kötet 20. oldal Nem érdemtelenül kaptuk meg az elsők között a Nemzeti Sportváros címet, Vásárhely tényleg az. Szinte minden elképzelhető sportág szerepel a kínálatban jelenleg 48 bejegyzett, működő sportegyesület van városunkban. Nem biztos, hogy van az országban még egy ilyen város, melyben a sportnak ilyen széles választéka található. II. A SPORTKONCEPCIÓ ALAPELVEI 1./ ÁLTALÁNOS ELVEK I./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a városi sportkoncepció megalkotása során összhangban az Európai Sport Chartával alapdokumentumként veszi figyelembe a Magyar Köztársaság Alkotmányát, az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényt, a közoktatásról szóló évi LXXIX., illetve a sportról szóló évi I. törvényt. Ez utóbbi önálló fejezetben rendelkezik az állam és a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatairól. II./ A sport önszerveződésre épülő autonóm tevékenység, a kultúra része, szervesen kapcsolódik a társadalom kulturális, gazdasági jelenségéhez. III./ A legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez, a sportoláshoz, a rendszeres testedzéshez való jog az állampolgárok Alkotmány által biztosított alapvető joga. IV./ A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában megkülönböztetett figyelmet kell élveznie. V./ A testnevelés és a sport részterületei az iskolai testneveléstől a hivatásos sportig egymással összefüggő és kölcsönhatásban álló egészet képeznek, minden terület fejlesztése fontos. VI./ A város sportja a külterületeken élőket is beleértve - meg kell, hogy feleljen az Európai Unióban megszabott elvárásoknak, valamint a környezetvédelmi és a területfejlesztési kötelezettségeknek. 2./ ALAPFELADATOK, PRIORITÁSOK 1. Az önkormányzat együttműködik a sporttal foglalkozó helyi, és külterületi szervezetekkel. 2. Az önkormányzat a tulajdonát képező sportlétesítményeket fenntartja, működteti (kötelezően ellátandó sportfeladat). A város költségvetési lehetőségeitől, valamint egyéb támogatási forrásoktól függően törekedni kell az önkormányzati sportlétesítmények, sportpályák fejlesztésére, újak építésére. 3. Az önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében támogatja a városi, és külterületi sporttevékenységeket. A sporttevékenység részterületei között az önkormányzat az alábbi szempontokat emeli ki: a.) A lakosság egészségmegőrzése érdekében a sporttevékenységek középpontjába elsősorban az iskolai testnevelést, mint kötelezően ellátandó sportfeladatot, valamint a szabadidősportot kell állítani. Meg kell teremtenie az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának a feltételeit. A szabadidősport fejlesztésével a lakosság széles rétegeit kell ösztönözni az egészséges életforma kialakítására. b.) Figyelemmel az esélyegyenlőségre segíteni kell a fogyatékosok és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sporttevékenységeit. c.) A sportegyesületen belüli utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása a kulcsfontosságú feladatok közé kell, hogy tartozzon. Ezt a sporttörvény is a támogatásra

21 I/B kötet 21. oldal javasolt területek közé sorolja, sőt az Európa Tanács által kiadott Európai Sport Charta is javasolja. d.) A sportról szóló törvény a helyi önkormányzatok feladatai között konkrétan nem említi a versenysport-élsport támogatását, de nem is tiltja azt. A versenysport támogatásának, értékelésének elveit, elismerését helyi szinten szükséges meghatározni. A versenysport eredményei pozitív hatásokat jelenthetnek városunk számára a városmarketing területén, az országos versenyeken elért sikerek növelhetik a városunkban élő emberek azonosságtudatát, kötődését lakóhelyükhöz, s pozitív húzóhatást jelenthetnek az iskolai testnevelés, a diáksport, az utánpótlás-nevelés, és a szabadidősport számára. 4. A város kulturális életének, a lakosok szórakozási lehetőségeinek és a sport idegenforgalmának bővítését segítheti, ha Hódmezővásárhely egyedi, reprezentatív, jelentős érdeklődésre számot tartó országos sportesemények rendezését vállalja. 5. Városunk társadalmi, gazdasági életének további fejlesztése érdekében az önkormányzatnak törekednie kell a kistérségi, valamint más városokkal való sportkapcsolat kialakítására, nemzetközi sportkapcsolatokban való részvételre, a testvérvárosi kapcsolatok adta lehetőségek jobb kihasználására. 6. Városunk sportéletének működése érdekében az önkormányzat illetékességi területén biztosítja az alábbi feladatok ellátását is: gyógytestnevelés, sportorvosi ellátás, városi sportrendezvények lebonyolítása, Diáksport Szövetség működése, Városi Sportnap megrendezése, Sportmúzeum létrehozása. III.1. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SPORTJA A rendszeres sportolás iránti igényt, mint az egészséges életmód, és a szabadidő eltöltésének fontos részét - a nevelési, oktatási intézményekben kell megalapozni. Az Önkormányzat fő feladata, hogy az oktatási intézményekben biztosítsa a létesítmények (tornaterem, szabadtéri pályák), és tárgyi feltételek (felszerelések ) meglétét, folyamatos javítását, bővítését. A tanuló ifjúság egészségi, erőnléti állapota a jövő társadalmának egyik meghatározó tényezője, az iskolai testnevelés széleskörű sportpedagógiai kihasználása kiemelt cél és feladat. Csak ez képezheti az alapot, melyre a sporttevékenység többi területe, így a szabadidős sportolás, az utánpótlás-nevelés, majd a versenysport és az élsport épülhet. Természetesen nagyon fontosak a személyi feltételek is, ezért Hódmezővásárhely Önkormányzata mindent megtesz: az összes testnevelő tanári státusz egyetemet-főiskolát végzett szakemberekkel van betöltve. Az iskola igazgatója felelős a megfelelő szakember alkalmazásáért, a testnevelési órák szakszerű, pontos megtartásáért, ill. a mindennapos testedzés lehetőségeinek biztosításáért. Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, felelős a sportcélokra kapott támogatás célzott felhasználásáért. Városunk oktatási intézményei szeptember 1.-től az országban egyedülálló lehetőséghez jutottak: az Önkormányzat augusztus 18.-i Közgyűlésén határozat született a mindennapos testnevelés bevezetéséről. Az általános iskola alsó tagozatán 5, a felsőn 4, a középiskolákban is 4 testnevelés óra lett. Minden tanuló plusz 2 órát kapott: az egyiket az uszodában töltik a gyerekek, a másik az iskola sportprofiljának megfelelő speciális program. Ki kell emelni az úszás fontosságát, egészségre gyakorolt hatását. Különösen jó lehetőség a külterületeken élőknek. A Város biztosítja a plusz tanári státuszok mellett az ingyenes uszodai belépőket, és a gyerekek busszal való szállítását is. 7 új testnevelő tanári státusz is lett. Hódmezővásárhelyen 9 önkormányzati általános iskola van (József Attila-, Kiss Lajos-, Klauzál Gábor-, Liszt Ferenc-, Szántó Kovács János-, Szent István/Halmay Zoltán-, Tornyai János-, Tarjáni Általános Iskola, és a Móra Ferenc külterületi ÁMK)/, valamint 1 egyházi: a Szőnyi Benjámin Általános Iskola. További 2 általános iskola egyben középiskola is: a

22 I/B kötet 22. oldal Németh László Általános Iskola és Gimnázium, valamint az egyházi Bethlen Gábor Református Gimnázium. Alapítványi működtetésű a Kincsesház Általános Iskola sajátos nevelési igényű tanulókkal. 7 középiskola van: az előbbi kettő, ill. a Corvin Mátyás Kereskedelmi és Vendéglátóipari SzKI és SzI, a Gregus Máté Mezőgazdasági SZKI és SZI, az Eötvös József SZKI, a Kalmár Zsigmond Ipari SZKI és SZI, és a Kossuth Zsuzsa Műszaki SZKI és Gimnázium Ezen kívül 2 speciális tantervű oktatási intézmény is működik: az Aranyossy Ágoston Általános Iskola, és a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diák és Gyermekotthon. Összességében tehát 20 iskola van. Az iskolák össz-tanulólétszáma a 2005/2006-s tanévben: 7903 fő (az egyházi iskolákkal) + speciális képzésben részesül 268 fiatal. Az iskolákban 306 osztály van. (+24 a speciális intézményekben). Egy héten 1226 testnevelés órát kell tartani összesen. (+81 a spec.) A testnevelést tanítók száma: 66 fő (38 nő és 28 férfi). Végzettségük szerint: testnevelés szakos egyetem: 28 fő, testnevelés szakos főiskola: 35 fő, tanítóképző - testnevelés szakkal: 3 fő. Közülük élsportoló volt: 21 fő, közepes szinten sportolt: 28 fő, csak amatőr sportolt: 17 fő Jelenleg versenyszerűen sportol: 6 fő (1 nő-5 férfi), amatőr szinten 34 fő (16 nő-16 férfi), szinte nem is mozog - 26 fő (19 nő-7 férfi) A testnevelő tanárok közül edzőként csak 24 tanár dolgozik: 4 nő és 20 férfi. Az iskolai tanórai testnevelés helyzete nincs részletesen értékelve, de azt nem is kell hiszen ez nem a sportkoncepcióra tartozik. Rendkívül jó, és követendő példa viszont a Corvin SZKI megoldása úgy a mindennapos testnevelés 4. óráját, mint a délutáni diáksport-tevékenységet tekintve: 6 városi sportegyesület bevonásával mozoghatnak a gyerekek. Ráadásul olyan sportágakkal (aerobik, tenisz, lövészet, lovaglás, íjászat, taekvon-do) ismerkedhetnek meg, amit az iskola segítsége nélkül valószínűleg nem tehetnének. III.1./A A TANÓRAI TESTNEVELÉS HELYZETE - A./ Létesítmény helyzet: - valamilyen szinten mindenütt megoldott úgy a tornatermi, mint a szabadtéri foglalkozás. Sajnos a termek mérete a legtöbb helyen kicsi, a szabadtéri pályák egy része elavult, balesetveszélyes. Természetesen nem mindegy, hogy mekkora osztály, ill. tanuló létszámot kell kiszolgálni. A tornaterem mérete, feloszthatósága és a tanulólétszám összhangjában: Jó a helyzet: Németh L. Gimn., József A.-, és Klauzál G. Á. I., Kincsesház Á. I., Gregus SZKI, Elfogadható: Szántó K. J.-, Liszt Ferenc-, és Kiss Lajos Általános Iskolákban, Móra F. Kült. Á. M. (Szikáncs), Kossuth Zsuzsa SZKI (ez viszont sürgősen felújítandó!!) Szűkösen boldogul: Tarjáni Á. I. (/igen kicsi a terem), Szent István-Halmay (kicsi a terem - sok a tanuló, ráadásul sportiskola), Tornyai János Á. I. (kicsi terem sok a gyerek), Corvin Mátyás SZKI (a terem mérete jó, de sokan vannak), Kalmár Zsigmond SZI (/igen kicsi a terem, nagy a létszám), Bethlen Gimn., Aranyossy Ágoston Á. I. (csak tornaszobák) Nem megfelelő: Eötvös J. SZKI (hamarosan új csarnokot kapnak), Kozmutza Flóra Iskola (nincs igazi tornatermük), Szőnyi B. Á. I. (/nincs termük), Móra F. Kült. Á. M. (Batida, Erzsébet, Kútvölgy) - B./ Felszereltség: - valamennyi oktatási intézményben alapszinten megfelelő, de nagyon sok helyen az eszközök régiek, elavultak. Évenkénti állapotfelmérés után folyamatosan bővítendő, javítandó.

23 I/B kötet 23. oldal - C./ Személyi feltételek: - kiválóan megoldott, az összes testnevelő tanári státusz egyetemet/főiskolát végzett, jól képzett, ambiciózus szakemberekkel van betöltve. 66 testnevelő tanár van: 38 nő és 28 férfi. Az iskolák törekszenek a testnevelés órákon a minél szélesebb alapokon nyugvó alapképzés biztosítására, több sportág alapszintű megismertetésére, a sportmozgások megszerettetésére. III./1./B A TANÓRÁN KÍVÜLI TESTNEVELÉS HELYZETE A diáksport célja: az iskola tanulói számára a rendszeres testmozgás lehetőségének megteremtése, az intézmény hírnevének és tekintélyének növelése, a tanulók iskolájukhoz való ragaszkodásának segítése. A diáksportban ugyanakkor nemcsak a nagy eredményeken vagy a versenyzők magas színvonalú szereplésén van a hangsúly, hanem a szabadidő- és tömegsport megfelelő működésén is. A város oktatási intézményei délután általában óráig használják tornatermüket, szabadtéri pályáikat. A délutáni, tanórán kívüli diáksport-tevékenység középiskoláinkban átlagosan alig 3-6 óra hetente, az általános iskolákban több heti 6-10 óra. Kiváló és országos szinten is eredményes délutáni munka folyik (a Kosársuli segítségével - rengeteg gyerekkel) a Németh László Gimnáziumban. Rendkívül jó (úgy a létszámot, mint a sportfoglalkozások számát tekintve) - a Szent István/Halmay, a József A., és a Tornyai J. Ált. Iskolákban is. A versenyeket a Diáksport Szövetség rendezi: több hónapos bajnokság van labdarúgásban és fiú kosárlabdában, rövidebb kézilabdában. Több egynapos torna: női kosár, fiúleány kézilabda, sulipóló sportágakban. Egynapos egyéni versenyek: atlétika, úszás, sorverseny, asztalitenisz, lövészet, sakk. Iskolák kiemelkedő sporteredményei (2000 óta folyamatosan) - megyei, ill. országos szinten: Németh László Gimnázium és Általános Iskola: fiú kosár, suli póló, úszás Szent István/Halmay Általános Iskola: atlétika, úszás, sulipóló, kosárlabda, játékos sportverseny Liszt Ferenc Általános Iskola: atlétika, úszás, sulipóló József Attila Általános Iskola: atlétika, úszás, sulipóló, sportlövészet Tornyai János Általános Iskola: atlétika, úszás, labdarúgás Bethlen Gábor Református Gimnázium: fiú kosár, úszás Kossuth Zsuzsa SZKI: úszás, atlétika, triatlon Eötvös József SZKI: atlétika, női kézilabda, sportlövészet Iskolák megállapodása, együttműködése sportegyesületekkel: Kosársuli: - Németh L. Gimn. (kosárlabda fakultáció), Bethlen G., József A.-, Liszt F. Ált. I., Kossuth SzKI, H. Futball Club: Tornyai Á. I., Honvéd Bercsényi SE (kerékpár, kézilabda): Kiss Lajos Á. I., Tornyai J. Á. I., H. Vízilabda SC: József Attila Á. I. (tagozat indult), Tenisz Club: Szent István-Halmay Á. I HÓDIÁK SE segíti több iskolában is a sportág előkészítő munkát. Corvin SZKI több egyesülettel is. Egyesületek által iskolák támogatása: a Vásárhelyi Kosársuli folyamatosan támogatja a Németh L. Gimnáziumot, de az elmúlt 5-6 évben az iskolák nagy részét ellátta labdákkal és mezekkel.

24 I/B kötet 24. oldal FELADATOK: 1./ A mindennapos testnevelés rendszer évekig maradjon fenn, mert csak így lesz igazi eredménye. - az uszodai foglalkozások jobb megszervezése szükséges, hogy többet lehessenek a vízben - folyamatos orvosi, egészségügyi felmérések végzése szükséges az iskolákban. - feltétlenül kell egy-egy vezető testnevelő ( szakfelügyelő ), aki összefogja, irányítja a rendszert, úgy az általános-, mint a középiskolák terén. (pályázat alapján) 2./ Az új tanárok felvételénél (amennyiben két, vagy több egyformán alkalmas jelölt között kell dönteni) - oda kell figyelni, hogy a férfi-nő arány legalább 50-50% legyen (kevés jelenleg a férfi tanár) - a vásárhelyi születésű, ill. Vásárhelyen sportoló tanárok elsőbbséget kell, hogy élvezzenek - törekedni kell, hogy fiatal, edzőként is dolgozó, sportága iránt elkötelezett szakember legyen 3./ A délutáni, tanórán kívüli diáksport tevékenységben jócskán vannak lehetőségek. Segítséget kell kérni a sportegyesületektől. Természetesen a sportágválasztást a terem, vagy sportudvar adottságai, ill. a testnevelő/k irányultsága határozza meg. - minden iskola törekedjen, hogy egy, vagy több sportklub bázisintézménye legyen. az egyébként jól képzett, szakmailag felkészült - tanárokat több délutáni munkára kell bíztatni (az érintett egyesületek által, vagy a diáksport támogatás keretéből finanszírozva) 4./ Létesítmények a korábban értékeltek szerint. Az Önkormányzatnak ki kell dolgozni egy tervezetet, mely tartalmazza mindezek anyagi vonzatát, és a megvalósíthatás határidejét. - Új tornateremre van szükség az Eötvös SZKI mellett a Tarjáni Általános Iskolának és a Kalmár Zsigmond SZI-nak is. Segíteni kell a Kozmutza Flóra Iskolának is. - A Kossuth tornatermét minél előbb fel kell újítani. - Meg kell oldani valamennyi oktatási intézmény szabadtéri pályáinak folyamatos felújítását. - A Külterületi tagiskolák mindegyikében legyenek tornaszobák. - Az iskolák felszereltségét - valamennyi oktatási intézményben évenkénti állapotfelmérés után folyamatosan bővíteni, javítani kell. Folyamatos karbantartás szükséges a tornatermeknél is. 5./ Diáksport a Diáksport Szövetségnek juttatott megemelt támogatásból: - Jelentős mértékben támogatni kell a sok délutáni sportfoglalkozáson sok gyereket megmozgató, és országos szinten is jól szereplő iskolákat. - A területi- és országos versenyekre eljutó iskolák részvételi költségeinek átvállalása. - Meg kell oldani a versenyeken részt vevő tanárok túlóra és versenybírói díjának kifizetését. 6./ Az ingyenes óvodai úszásoktatás kibővítése. 7./ A testnevelő tanárok részére pályázatíró továbbképzések szervezése. 8./ Nyári szünidei sportnapközik szervezése.

25 I/B kötet 25. oldal III./1./C DIÁKSPORT VERSENYEK, VÁROSI DIÁKSPORT-SZÖVETSÉG A versenyeket az Uszodában, a Stadionban, a Sportcsarnokban, és az iskolák tornatermeiben rendezi és szervezi az 1993-ban alakult Városi Diáksport Szövetség. 1./ Középiskolai szinten Általában egynapos versenyeket rendeznek úszás, atlétika, asztali tenisz, sportlövészet sportágakban. Kosárlabda, labdarúgás, röplabda, kézilabda csapatsportokban van bajnokság. (az utóbbi időben ezek is inkább egynapos tornák) 2004-ben 7 iskola mintegy 1000 diákja vett részt. 2./ Általános iskolák Egyéni sportágakban egynapos versenyeket rendeznek úszás, atlétika, mezei futás, asztali tenisz, sakk, sportlövészet, játékos sorverseny sportágakban. A sulipóló lebonyolítása szintén egynapos. Kosárlabdában és labdarúgásban több hónapos, őszitavaszi fordulós bajnokság zajlik. Kézilabdában rövidebb bajnokság van. Ezeken 2004-ben 16 iskola mintegy 3600 diákja vett részt. Hódmezővásárhely városa ezen kívül minden évben számos megyei, néhány területi és 1-1 országos verseny rendezője. (Megyei: évek óta mindig atlétika, fiú kosár, újabban úszás, sulipóló, kézilabda is. Néha labdarúgás. Területi: fiú/leány kosár. Országos: sok-sok fiú/leány kosár, tavaly sulipóló) FELADAT: 1./ A Diáksport Szövetség munkájában igénybe kell venni a sportreferens és a Hódstrand Kht. sportszervezőjének segítségét. Központja lehet majd az új Hódtói Sport és Szabadidő centrum, ahol iroda és megfelelő infrastruktúra állhat rendelkezésükre. 2./ A felmenő rendszerű diáksport versenyek lebonyolítása a sportegyesületek segítségével történjen. Sok-sok egynapos tömegsportjellegű rendezvényre van szükség. (pl. street-ball, foci, mezei futás, terematlétika, atlétikai csapatversenyek, úszás, váltóversenyek..) - a kis tanuló létszámú iskoláknak külön, speciális versenyek is 3./ A diáksportra szánt összeg növelése, de nemcsak a szervezet, hanem elsősorban a területi-, és országos szinten jól szereplő iskolák részére. 4./ Törekedni kell a létesítményhelyzetnek megfelelően sok megyei- és országos diákolimpiai döntő megrendezésére. (Uszoda: vízilabda és úszás, Sportcsarnok: kosár-, ill. kézilabda, Stadion: foci, atlétika) 5./ Városi atlétikai, és úszó versenyeken, ill. a játékos sportversenyeken a fogyatékkal élők együtt versenyeztetése (csak külön futamokban) III./1./D ISKOLAI GYÓGYTESTNEVELÉS A rendszer a Hódmezővásárhelyi Pedagógiai és Szociális Szolgáltató Központ irányítása, szervezése mellett rendkívül jól működik. Gyógytestnevelésre a Czimmer Bt. által végzett szűrővizsgálatok alapján, orvosi javaslatra jelölik ki a tanulókat, szinte kivétel nélkül mozgásszervi elváltozások (/elsősorban gerinc és lúdtalp)/ miatt. A tanévkezdés után minden általános iskolában az iskolai védőnők és pedagógusok aktív közreműködésével elvégzik az 1. osztályosok szűrővizsgálatát, valamint a 4. és 7. osztályosok kontroll vizsgálatát. Az elmúlt tanévben 3848 vizsgálat történt. A 2005/2006-s tanévben 162 általános iskolai tanuló és 90 középiskolás jár gyógytestnevelésre. Ezek a gyerekek hetente 2 gyógytestnevelés órán és 1 uszodai foglalkozáson vesznek részt. 10 fő gyógytestnevelő végzettséggel rendelkező tanár foglalkozik a gyerekekkel. Az általános iskolások saját iskolájukban vehetnek részt a foglalkozásokon, a középiskoláknál 2-3 helyre összevontan tartják az órákat. Az uszodába

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 TARTALOM I. Bevezetés 3. o. 1. A sportkoncepció szükségessége 3. o. 2. Hódmezővásárhely sportmúltja 4. o. II. A sportkoncepció alapelvei

Részletesebben

Ajka Város Sportkoncepciója 2014-2019

Ajka Város Sportkoncepciója 2014-2019 A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. Szent-Györgyi Albert Ajka Város Sportkoncepciója 2014-2019 Készítette: Jákli Péter Sportszervező Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása

Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása Halmaj Község Képviselő-testülete a Halmaj Község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepcióját a melléklet

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2008-2012) TERVEZET

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2008-2012) TERVEZET EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2008-2012) TERVEZET 1 1. Bevezetés. Miért van szükség sportkoncepcióra?... 3 2. A testnevelés és sport helyzetének, környezetének áttekintése... 4 3. A sport törvényi

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2008-2012)

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2008-2012) EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2008-2012) TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés: Miért van szükség sportkoncepcióra?...5 2. A testnevelés és sport helyzetének, környezetének áttekintése...9 3. A sport

Részletesebben

SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018

SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018 SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A sport egyes területeinek helyzete és lehetséges fejlesztési irányai... 4 I. Óvodai testnevelés... 4 II. Iskolai testnevelés, diáksport...

Részletesebben

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete Bevezetés A Magyar Köztársaság Alkotmánya alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország területén élőknek a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS KÖZÉPTÁVÚ SPORTKONCEPCIÓJA 2007-2013.

KISKUNHALAS VÁROS KÖZÉPTÁVÚ SPORTKONCEPCIÓJA 2007-2013. KISKUNHALAS VÁROS KÖZÉPTÁVÚ SPORTKONCEPCIÓJA 2007-2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. A SPORTKONCEPCIÓ ALAPELVEI... 3 2.1. AZ EURÓPAI UNIÓS SPORTPOLITIKA ALAPELVEI... 3 2.2. AZ ORSZÁGOS SPORTPOLITIKA

Részletesebben

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: HATÁROZATI JAVASLAT

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Ügyintéző: Kovács Zsuzsa Tárgy: Szentes Város Sportkoncepciójának felülvizsgálata Mell: 1 db Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 4-i ülésének

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 4-i ülésének Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 J/51-9/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. június 4-i ülésének

Részletesebben

Szekszárd város. Sportkoncepciója

Szekszárd város. Sportkoncepciója Szekszárd város Sportkoncepciója 2013-2016 -2- Tartalomjegyzék I. Szekszárd város sporttörténete, bevezetés 3. old. II. Alapelvek, értelmező rendelkezések, jogszabályi háttér 5. old. 1. Alapelvek, értelmező

Részletesebben

Miskolc MJV II. Testnevelési és sportkoncepciója

Miskolc MJV II. Testnevelési és sportkoncepciója Miskolc MJV II. Testnevelési és sportkoncepciója Munkaanyag! 2008. március 2 A testnevelési- és sportkoncepció átdolgozásában részt vett Orosz Lajos Miskolc MJV sportért felelős alpolgármestere, Fata Edina

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020)

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020) Istenek ajándéka, sport! Élet éltető vize! A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet, követe vagy te a régen letűnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az ember s felfelé hágott a napisten,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. J a v a s l a t

Salgótarján Megyei Jogú Város. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Iktatószám: 7286/2008. J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata sportfejlesztési koncepciójának

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 1. Bevezető Az Országgyűlés 1996-ban, 2000-ben majd 2004-ben is új törvényt alkotott a sportról, a 2004. évi I. törvény legújabb módosítása pedig 2012. január

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Szám: 02/91-12 /2009.

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Szám: 02/91-12 /2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Szám: 02/91-12 /2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. április 23.-ai ülésére Tárgy: A Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Szám: 02/32-13 /2009.

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Szám: 02/32-13 /2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Szám: 02/32-13 /2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. február 19.-ei ülésére Tárgy: A Veszprém

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város. Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA 2010-2015.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város. Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA 2010-2015. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA 2010-2015. Készítette: Velkey Péter Művelődési és Sport Osztály vezetője Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Társadalmi, jogszabályi, finanszírozási

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota SPORTKONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota SPORTKONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2017 (Elfogadta a Képviselő-testület /2013. (II. 27.) ök. számú határozatával) BEVEZETÉS Magyarország

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Város Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadására

JAVASLAT. Pásztó Város Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadására Pásztó Városi Önkormányzat 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-142/2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Pásztó Város Sportfejlesztési

Részletesebben

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2009 2014.

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2009 2014. ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2009 2014. 1 I. Bevezető Az önkormányzat sportkoncepciója 2014-ig szabályozza az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, meghatározza a sportágazatban önként

Részletesebben

Gyál város Sportkoncepciója 2011-2014

Gyál város Sportkoncepciója 2011-2014 Gyál város Sportkoncepciója 2011-2014 Készült: 2011. évben Előterjesztette: Pánczél Károly alpolgármester I. Bevezetés Az Európai Sport Charta szerint sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként

Részletesebben

Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019

Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019 Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019 Készült: 2015. 03. 05. Készítette: Erős József alpolgármester I. Bevezetés Az Európai Sport Charta szerint sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy

Részletesebben

ZALA MEGYE VERSENYNAPTÁRA ÉS SPORT KÉZIKÖNYVE 2009.

ZALA MEGYE VERSENYNAPTÁRA ÉS SPORT KÉZIKÖNYVE 2009. ZALA MEGYE VERSENYNAPTÁRA ÉS SPORT KÉZIKÖNYVE 2009. A Zala Megyei Közgyûlés Hivatala és a Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése hivatalos kiadványa. Szerkesztette: Kámán Ferenc címzetes vezetõ fõtanácsos

Részletesebben

Orgovány község sportfejlesztési koncepciója

Orgovány község sportfejlesztési koncepciója Orgovány község sportfejlesztési koncepciója 1. Helyzetelemzés Orgovány 1901-ben alakult önálló községgé, ebből az időből még nem tudunk szervezett sportéletről, egyesületekről, szakosztályokról. A ma

Részletesebben

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 SPORT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT...4 I.1. BEVEZETÉS...4 I.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI...5 I.3. A SPORT TÁRSADALMI-GAZDASÁGI SZEREPE...5

Részletesebben

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. Helyzetelemzés...4 II.1. Jogi környezet... 4 II.1.1. Sportpolitikai

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT TESTNEVELÉSI- ÉS SPORTKONCEPCIÓJA

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT TESTNEVELÉSI- ÉS SPORTKONCEPCIÓJA A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT TESTNEVELÉSI- ÉS SPORTKONCEPCIÓJA PÉCS, 2008. Megjelenik: A címlapon: Nyomdai munkák: Felelős vezető: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2010-2015

NÓGRÁD MEGYE KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2010-2015 NÓGRÁD MEGYE KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2010-2015 Salgótarján, 2010. február 18. Záradék: Elfogadta a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése /2010. ( ) Kgy. határozatával. Bevezetés A testnevelés

Részletesebben