Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének február 21-i ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 21-i ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének február 21-i ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Tartalomjegyzék: Tiszteletbeli polgár cím adományozása...2 Önkormányzati delegáció hivatalos látogatása Aknaszlatinára évi országgyűlési képviselő választáshoz szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása II Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója Tájékoztató a szociális intézmények által benyújtott intézkedési tervekről és a már megtett intézkedésekről...42

2 I/B kötet 2. oldal Iktatószám: /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tiszteletbeli polgár cím adományozása Az anyagot készítette: Jegyzői Iroda, Jogi Csoport Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

3 I/B kötet 3. oldal Ikt.sz.: /2006. Tárgy: Tiszteletbeli polgár cím adományozása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhelyi Tiszteletbeli Polgár cím február 03. napjával való megalapítása óta, több ezer olyan magyarnak adhatta meg a címet, akik sajnálatos módon arra kényszerültek, hogy életüket határainkon túl éljék le. Önkormányzatunkat ismételten több érintett személy kereste meg a cím megszerzésére irányuló kérelemmel, amely kérelmeket írásban valamint elektronikus úton - - formájában juttatták el a mellékletben feltüntetett személyek. Kérem a T. Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot vitassa meg és hozza meg döntését! Hódmezővásárhely, február 21. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

4 I/B kötet 4. oldal Tárgy: Tiszteletbeli polgár cím adományozása HATÁROZATI JAVASLAT 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 201/2005.(03.03.) Kgy. határozat mellékletének, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező melléklettel történő kiegészítésével, a mellékletben felsorolt kérelmezők részére Hódmezővásárhely tiszteletbeli polgára címet adományoz. 2. A Közgyűlés felkéri Dr. Lázár János polgármestert, hogy a tiszteletbeli polgárok részére az adománylevelet és az igazoló okiratot készíttesse el és gondoskodjon azok átadásáról és kézbesítéséről. 3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a soron következő Közgyűlésig beérkező kérelmek alapján az adományleveleket elkészítesse és a kérelmezők névsorát utólagos jóváhagyás céljából terjessze a Közgyűlés elé. Hódmezővásárhely, február 21. Dr. Lázár János sk. polgármester A határozatot kapja: 1. Dr. Lázár János polgármester-h. 2. Dr. Korsós Ágnes jegyző-h. 3. Városi Levéltár 4. PH. Polgármesteri Iroda, Informatikai Csoport-H. 5. PH. Jegyzői Iroda, Jogi Csoport-H. 6. Irattár

5 I/B kötet 5. oldal

6 I/B kötet 6. oldal

7 I/B kötet 7. oldal

8 I/B kötet 8. oldal Iktatószám: /2006 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Önkormányzati delegáció hivatalos látogatása Aknaszlatinára Az anyagot készítette: Polgármesteri Iroda Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

9 I/B kötet 9. oldal Száma: /2006 Tárgy: Önkormányzati delegáció hivatalos látogatása Aknaszlatinára Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata mindig fontos feladatának tartotta a Kárpátalján élő magyarság és az ottani magyar iskolák támogatását, különösen az Aknaszlatinai Szakközépiskola vezetésével és diákjaival alakult ki szoros kapcsolata a városnak. A közelmúltban meghívás érkezett Moldován András igazgató úr részéről február 10-től 12- ig, melynek Hegedűs Lajos települési képviselő tett eleget. Útja során ismét alkalma nyílt megtekinteni az iskolát, ahol új tanterem kialakításán fáradozik a tantestület, ezért ebből az alkalomból Euro támogatást nyújtott át a képviselő úr az iskola vezetésének. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Tisztelt Közgyűlés utólagos hozzájárulását a támogatási összeg átnyújtásához. Hódmezővásárhely, február 21. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. Polgármester Országgyűlési képviselő

10 I/B kötet 10. oldal Tárgy: Önkormányzati delegáció hivatalos látogatása Aknaszlatinára HATÁROZATI JAVASLAT Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése utólagosan hozzájárul ahhoz, hogy Hegedűs Lajos települési képviselő hivatalos delegáció keretében ellátogasson Aknaszlatinára és átnyújtsa az Aknaszlatinai Szakközépiskola új tantermének kialakításához szükséges 1500 Eurot, azaz egyezerötszáz eurot. Felelős: Dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő Hódmezővásárhely, február 21. Dr. Lázár János sk polgármester A határozatot megkapja: 1./Dr. Lázár János 2./ Dr. Korsós Ágnes jegyző 3./ Polgármesteri Iroda: Csorba Melinda 4./Közgazdasági Iroda 5./Irattár

11 I/B kötet 11. oldal Iktatószám: /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: évi országgyűlési képviselő választáshoz szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása II. Az anyagot készítette: Jegyzői Iroda Jogi Csoport Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

12 I/B kötet 12. oldal Ikt.sz.: /2006. Tárgy: évi országgyűlési képviselő választáshoz szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása II. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! A Köztársasági Elnök 7/2006. (I. 19.) KE határozatával az országgyűlési képviselők évi általános választásának első fordulóját április 9. napjára, a második fordulóját április 23. napjára tűzte ki. A választási eljárásról szóló évi C. törvény (továbbiakban: Törvény) 90. (1) bekezdésében foglaltak értelmében az országgyűlési képviselők választásán többek között szavazatszámláló bizottság működik. A Törvény 23. (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy a szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 20. napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A fentiekre tekintettel a Helyi Választási Iroda vezetője a melléklet szerinti személyeket javasolja a szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztani. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, február 16. Dr. Lázár János sk. polgármester

13 I/B kötet 13. oldal Tárgy: évi országgyűlési képviselő választáshoz szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása II. HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Helyi Választási Iroda vezetője által javasolt szavazatszámláló bizottsági póttagokat- a melléklet szerint- megválasztja. Hódmezővásárhely, február 21. Dr. Lázár János sk. polgármester Határozatot kapják: 1. dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő 2. dr. Korsós Ágnes jegyző 3. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport 4. Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Csoport 5. Irattár

14 I/B kötet 14. oldal PÓTTAGOK Név Lakcím 1. Bodzsárné Oláh Gabriella Balassa u Csékéné Szabó Lenke Kohány Gy. U. 9/a II/7.

15 I/B kötet 15. oldal Iktatószám: /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója Az anyagot készítette: Fekete Ferenc Ifjúsági és Sport Bizottság elnök Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Dr. Elek András

16 I/B kötet 16. oldal Iktatószám: /2006 Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 761/2005. (11.30.) Kgy. határozatával előírta a város sportéletét meghatározó középtávú koncepció elkészítését. A fentiek alapján dr. Elek András a sportegyesületek és az oktatási intézmények együttműködésével elkészítette Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepcióját a közötti időszakra vonatkozóan. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a sportkoncepciót megtárgyalni és a határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, Tisztelettel: Fekete Ferenc sk. Ifjúsági és Sport Bizottság elnök

17 I/B kötet 17. oldal Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozati javaslat mellékletében szereplő Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepcióját a közötti időszakra vonatkozóan megtárgyalta és elfogadta. Hódmezővásárhely, Dr. Lázár János s.k. polgármester A határozatot kapja: 1./ Dr. Lázár János, polgármester, országgyűlési képviselő 2./ Dr. Korsós Ágnes, jegyző 3./ Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 4./ Ifjúsági és Sport Bizottság 5./ Dr. Elek András 6./ Irattár

18 I/B kötet 18. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatot hozott - 761/2005. (11.30.) Kgy. h. a sportfejlesztési koncepció elkészítésére. A sportkoncepció alapja a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város november 30.-i közgyűlésén megvitatott, és elfogadott Helyzetelemzés Hódmezővásárhely Sportéletéről 2005 című, igen részletes anyag. A SPORTKONCEPCIÓ AZ ALÁBBIAK SZERINT ÉPÜL FEL: I. BEVEZETÉS 1./ A SPORTKONCEPCIÓ SZÜKSÉGESSÉGE 2./ HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SPORTMÚLTJÁRÓL II. A SPORTKONCEPCIÓ ALAPELVEI 1./ ÁLTALÁNOS ELVEK 2./ ALAPFELADATOK, PRIORITÁSOK III. A VÁROS SPORTÉLETÉNEK TERÜLETEI 1. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SPORTJA A/ TANÓRAI TESTNEVELÉS B/ TANÓRÁN KÍVÜLI DIÁKSPORT C/ DIÁKSPORT VERSENYEK, VÁROSI DIÁKSPORT SZÖVETSÉG D/ ISKOLAI GYÓGYTESTNEVELÉS 2. SZABADIDŐSPORT 3. UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS 4. VERSENYSPORT 5. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK és FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA 6. SPORTEGÉSZSÉGÜGY IV. A VÁROS SPORTLÉTESÍTMÉNYEI V. A VÁROS SPORTIRÁNYÍTÁSA VI. A VÁROS SPORTFINANSZÍROZÁSÁNAK RENDSZERE VII. KIEMELT VÁROSI SPORTRENDEZVÉNYEK VIII. NEMZETKÖZI SPORTKAPCSOLATOK IX. SPORT-IDEGENFORGALOM X. SPORTMÚZEUM

19 I/B kötet 19. oldal I. BEVEZETÉS 1./ A SPORTKONCEPCIÓ SZÜKSÉGESSÉGE A sportról szóló évi I. törvény 55. -a a határozza meg az önkormányzatok feladatait: a helyi sportkoncepció megalkotását és annak megvalósításáról történő gondoskodást; a sportkoncepcióban megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel történő együttműködést; az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények fenntartását és működtetését; az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlási feltételeinek megteremtését. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város már korábban is rendelkezett sportkoncepcióval, bár a legutóbbi elég régen, 1997-ben készült. A cél ugyanaz volt, mint ami ma is: az önkormányzat a következő öt évre szabályozza a legfontosabb tennivalókat, meghatározza a kötelezően és önként vállalt feladatok kereteit, tájékoztatást ad a sportágazat résztvevőinek az önkormányzat szerepvállalásának irányairól és mértékéről. A Város lakossága és a külterületeken élők számára egyaránt. A sportkultúra fejlesztése is csak tervezetten lehet hatékony. Sajnos az utóbbi évtizedben bekövetkezett gazdasági-társadalmi változások miatt a sport az elmúlt években jelentős veszteségeket szenvedett, nem közpénzből történő támogatása számottevően csökkent. Az állami vállalatok, a szövetkezetek jelentős része tönkrement, átalakult, sporttámogató tevékenységük megszűnt. Az új cégek, letelepedett multinacionális vállalatok nem mutatnak kellő hajlandóságot a sport anyagi támogatására a kisebb vállalkozások pedig még nem alkalmasak a mecénási szerepkörre. Az átalakulás folyamata a mai napig nem zárult le, ezért országos és helyi szinten egyaránt átmeneti időszakát éli a sport. Ellentmondás, hogy amíg a versenysport-élsport területén kimagasló sikereket érnek el sportolóink, addig a társadalom, a lakosság széles rétege igen rossz egészségi állapotban van. Természetesen az emberek szemléletváltozása is szükséges, hiszen egyre romló egészségi állapotunk /csökkenő élettartam, szív- és érrendszeri betegségek növekvő aránya, túlsúlyosok, szenvedélybetegek problémája/ ellenére is jócskán elmarad úgy a versenysportolók, mint az egészségükért mozgók aránya a nyugati országokétól, városokétól. Az EU országaiban nem ritka, hogy a lakosok 60-70%-a mozog, sportol ezzel szemben Vásárhelyen ez jó ha eléri a 20%-t. A legolcsóbb gyógyszer, pedig maga a sport. 2./ HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SPORTMÚLTJÁRÓL Városunk sportélete több mint 100 éves: március 31.-n alakult meg 50 fővel a Torna és Vívó Egylet. /Bár egyes források szerint az első sportegyesület már 1869-ben létrejött a Polgári Lövészegylet./ Ezt követték sora a többiek. A század végére rendszeres versenyeztetésről számolhattak be a történetírók. A testkultúra mindig népszerű volt a fiatalok körében. Sok-sok sportágat űztek Őseink, a város lakosság-arányát jócskán meghaladó sikerekkel. Bár sohasem voltak meg a szükséges anyagi, tárgyi, technikai feltételek, ennek ellenére a kezdetektől magas színvonalú sportélet folyt. Számos bajnokot, váltogatott sportolót nevelt a város a különböző sportágakban, akik jó néhány nemzetközi versenyen öregbítették Hódmezővásárhely hírnevét. (atlétikától a vívásig, labdarúgástól, kosárlabdázástól az úszásig, később a sakkozástól a kézilabdázásig, majd a küzdősportokban is). Ám sohasem lehetett volna a többségükből az, aki, ha nincsenek azok a lelkes, nagy szakmai tudású pedagógusok, edzők, akik a mostoha körülmények ellenére is kellő alapot teremtettek számukra. Számos neves sportoló született városunkban, Olimpiákon, világ- és Európa bajnokságokon szerepeltek sikeresen, megszámlálhatatlan Magyar Bajnokságon szereztek érmet versenyzőink. (a legtöbb kiemelkedő eredményt már sajnos nem vásárhelyi színekben.)

20 I/B kötet 20. oldal Nem érdemtelenül kaptuk meg az elsők között a Nemzeti Sportváros címet, Vásárhely tényleg az. Szinte minden elképzelhető sportág szerepel a kínálatban jelenleg 48 bejegyzett, működő sportegyesület van városunkban. Nem biztos, hogy van az országban még egy ilyen város, melyben a sportnak ilyen széles választéka található. II. A SPORTKONCEPCIÓ ALAPELVEI 1./ ÁLTALÁNOS ELVEK I./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a városi sportkoncepció megalkotása során összhangban az Európai Sport Chartával alapdokumentumként veszi figyelembe a Magyar Köztársaság Alkotmányát, az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényt, a közoktatásról szóló évi LXXIX., illetve a sportról szóló évi I. törvényt. Ez utóbbi önálló fejezetben rendelkezik az állam és a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatairól. II./ A sport önszerveződésre épülő autonóm tevékenység, a kultúra része, szervesen kapcsolódik a társadalom kulturális, gazdasági jelenségéhez. III./ A legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez, a sportoláshoz, a rendszeres testedzéshez való jog az állampolgárok Alkotmány által biztosított alapvető joga. IV./ A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában megkülönböztetett figyelmet kell élveznie. V./ A testnevelés és a sport részterületei az iskolai testneveléstől a hivatásos sportig egymással összefüggő és kölcsönhatásban álló egészet képeznek, minden terület fejlesztése fontos. VI./ A város sportja a külterületeken élőket is beleértve - meg kell, hogy feleljen az Európai Unióban megszabott elvárásoknak, valamint a környezetvédelmi és a területfejlesztési kötelezettségeknek. 2./ ALAPFELADATOK, PRIORITÁSOK 1. Az önkormányzat együttműködik a sporttal foglalkozó helyi, és külterületi szervezetekkel. 2. Az önkormányzat a tulajdonát képező sportlétesítményeket fenntartja, működteti (kötelezően ellátandó sportfeladat). A város költségvetési lehetőségeitől, valamint egyéb támogatási forrásoktól függően törekedni kell az önkormányzati sportlétesítmények, sportpályák fejlesztésére, újak építésére. 3. Az önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében támogatja a városi, és külterületi sporttevékenységeket. A sporttevékenység részterületei között az önkormányzat az alábbi szempontokat emeli ki: a.) A lakosság egészségmegőrzése érdekében a sporttevékenységek középpontjába elsősorban az iskolai testnevelést, mint kötelezően ellátandó sportfeladatot, valamint a szabadidősportot kell állítani. Meg kell teremtenie az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának a feltételeit. A szabadidősport fejlesztésével a lakosság széles rétegeit kell ösztönözni az egészséges életforma kialakítására. b.) Figyelemmel az esélyegyenlőségre segíteni kell a fogyatékosok és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sporttevékenységeit. c.) A sportegyesületen belüli utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása a kulcsfontosságú feladatok közé kell, hogy tartozzon. Ezt a sporttörvény is a támogatásra

21 I/B kötet 21. oldal javasolt területek közé sorolja, sőt az Európa Tanács által kiadott Európai Sport Charta is javasolja. d.) A sportról szóló törvény a helyi önkormányzatok feladatai között konkrétan nem említi a versenysport-élsport támogatását, de nem is tiltja azt. A versenysport támogatásának, értékelésének elveit, elismerését helyi szinten szükséges meghatározni. A versenysport eredményei pozitív hatásokat jelenthetnek városunk számára a városmarketing területén, az országos versenyeken elért sikerek növelhetik a városunkban élő emberek azonosságtudatát, kötődését lakóhelyükhöz, s pozitív húzóhatást jelenthetnek az iskolai testnevelés, a diáksport, az utánpótlás-nevelés, és a szabadidősport számára. 4. A város kulturális életének, a lakosok szórakozási lehetőségeinek és a sport idegenforgalmának bővítését segítheti, ha Hódmezővásárhely egyedi, reprezentatív, jelentős érdeklődésre számot tartó országos sportesemények rendezését vállalja. 5. Városunk társadalmi, gazdasági életének további fejlesztése érdekében az önkormányzatnak törekednie kell a kistérségi, valamint más városokkal való sportkapcsolat kialakítására, nemzetközi sportkapcsolatokban való részvételre, a testvérvárosi kapcsolatok adta lehetőségek jobb kihasználására. 6. Városunk sportéletének működése érdekében az önkormányzat illetékességi területén biztosítja az alábbi feladatok ellátását is: gyógytestnevelés, sportorvosi ellátás, városi sportrendezvények lebonyolítása, Diáksport Szövetség működése, Városi Sportnap megrendezése, Sportmúzeum létrehozása. III.1. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SPORTJA A rendszeres sportolás iránti igényt, mint az egészséges életmód, és a szabadidő eltöltésének fontos részét - a nevelési, oktatási intézményekben kell megalapozni. Az Önkormányzat fő feladata, hogy az oktatási intézményekben biztosítsa a létesítmények (tornaterem, szabadtéri pályák), és tárgyi feltételek (felszerelések ) meglétét, folyamatos javítását, bővítését. A tanuló ifjúság egészségi, erőnléti állapota a jövő társadalmának egyik meghatározó tényezője, az iskolai testnevelés széleskörű sportpedagógiai kihasználása kiemelt cél és feladat. Csak ez képezheti az alapot, melyre a sporttevékenység többi területe, így a szabadidős sportolás, az utánpótlás-nevelés, majd a versenysport és az élsport épülhet. Természetesen nagyon fontosak a személyi feltételek is, ezért Hódmezővásárhely Önkormányzata mindent megtesz: az összes testnevelő tanári státusz egyetemet-főiskolát végzett szakemberekkel van betöltve. Az iskola igazgatója felelős a megfelelő szakember alkalmazásáért, a testnevelési órák szakszerű, pontos megtartásáért, ill. a mindennapos testedzés lehetőségeinek biztosításáért. Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, felelős a sportcélokra kapott támogatás célzott felhasználásáért. Városunk oktatási intézményei szeptember 1.-től az országban egyedülálló lehetőséghez jutottak: az Önkormányzat augusztus 18.-i Közgyűlésén határozat született a mindennapos testnevelés bevezetéséről. Az általános iskola alsó tagozatán 5, a felsőn 4, a középiskolákban is 4 testnevelés óra lett. Minden tanuló plusz 2 órát kapott: az egyiket az uszodában töltik a gyerekek, a másik az iskola sportprofiljának megfelelő speciális program. Ki kell emelni az úszás fontosságát, egészségre gyakorolt hatását. Különösen jó lehetőség a külterületeken élőknek. A Város biztosítja a plusz tanári státuszok mellett az ingyenes uszodai belépőket, és a gyerekek busszal való szállítását is. 7 új testnevelő tanári státusz is lett. Hódmezővásárhelyen 9 önkormányzati általános iskola van (József Attila-, Kiss Lajos-, Klauzál Gábor-, Liszt Ferenc-, Szántó Kovács János-, Szent István/Halmay Zoltán-, Tornyai János-, Tarjáni Általános Iskola, és a Móra Ferenc külterületi ÁMK)/, valamint 1 egyházi: a Szőnyi Benjámin Általános Iskola. További 2 általános iskola egyben középiskola is: a

22 I/B kötet 22. oldal Németh László Általános Iskola és Gimnázium, valamint az egyházi Bethlen Gábor Református Gimnázium. Alapítványi működtetésű a Kincsesház Általános Iskola sajátos nevelési igényű tanulókkal. 7 középiskola van: az előbbi kettő, ill. a Corvin Mátyás Kereskedelmi és Vendéglátóipari SzKI és SzI, a Gregus Máté Mezőgazdasági SZKI és SZI, az Eötvös József SZKI, a Kalmár Zsigmond Ipari SZKI és SZI, és a Kossuth Zsuzsa Műszaki SZKI és Gimnázium Ezen kívül 2 speciális tantervű oktatási intézmény is működik: az Aranyossy Ágoston Általános Iskola, és a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diák és Gyermekotthon. Összességében tehát 20 iskola van. Az iskolák össz-tanulólétszáma a 2005/2006-s tanévben: 7903 fő (az egyházi iskolákkal) + speciális képzésben részesül 268 fiatal. Az iskolákban 306 osztály van. (+24 a speciális intézményekben). Egy héten 1226 testnevelés órát kell tartani összesen. (+81 a spec.) A testnevelést tanítók száma: 66 fő (38 nő és 28 férfi). Végzettségük szerint: testnevelés szakos egyetem: 28 fő, testnevelés szakos főiskola: 35 fő, tanítóképző - testnevelés szakkal: 3 fő. Közülük élsportoló volt: 21 fő, közepes szinten sportolt: 28 fő, csak amatőr sportolt: 17 fő Jelenleg versenyszerűen sportol: 6 fő (1 nő-5 férfi), amatőr szinten 34 fő (16 nő-16 férfi), szinte nem is mozog - 26 fő (19 nő-7 férfi) A testnevelő tanárok közül edzőként csak 24 tanár dolgozik: 4 nő és 20 férfi. Az iskolai tanórai testnevelés helyzete nincs részletesen értékelve, de azt nem is kell hiszen ez nem a sportkoncepcióra tartozik. Rendkívül jó, és követendő példa viszont a Corvin SZKI megoldása úgy a mindennapos testnevelés 4. óráját, mint a délutáni diáksport-tevékenységet tekintve: 6 városi sportegyesület bevonásával mozoghatnak a gyerekek. Ráadásul olyan sportágakkal (aerobik, tenisz, lövészet, lovaglás, íjászat, taekvon-do) ismerkedhetnek meg, amit az iskola segítsége nélkül valószínűleg nem tehetnének. III.1./A A TANÓRAI TESTNEVELÉS HELYZETE - A./ Létesítmény helyzet: - valamilyen szinten mindenütt megoldott úgy a tornatermi, mint a szabadtéri foglalkozás. Sajnos a termek mérete a legtöbb helyen kicsi, a szabadtéri pályák egy része elavult, balesetveszélyes. Természetesen nem mindegy, hogy mekkora osztály, ill. tanuló létszámot kell kiszolgálni. A tornaterem mérete, feloszthatósága és a tanulólétszám összhangjában: Jó a helyzet: Németh L. Gimn., József A.-, és Klauzál G. Á. I., Kincsesház Á. I., Gregus SZKI, Elfogadható: Szántó K. J.-, Liszt Ferenc-, és Kiss Lajos Általános Iskolákban, Móra F. Kült. Á. M. (Szikáncs), Kossuth Zsuzsa SZKI (ez viszont sürgősen felújítandó!!) Szűkösen boldogul: Tarjáni Á. I. (/igen kicsi a terem), Szent István-Halmay (kicsi a terem - sok a tanuló, ráadásul sportiskola), Tornyai János Á. I. (kicsi terem sok a gyerek), Corvin Mátyás SZKI (a terem mérete jó, de sokan vannak), Kalmár Zsigmond SZI (/igen kicsi a terem, nagy a létszám), Bethlen Gimn., Aranyossy Ágoston Á. I. (csak tornaszobák) Nem megfelelő: Eötvös J. SZKI (hamarosan új csarnokot kapnak), Kozmutza Flóra Iskola (nincs igazi tornatermük), Szőnyi B. Á. I. (/nincs termük), Móra F. Kült. Á. M. (Batida, Erzsébet, Kútvölgy) - B./ Felszereltség: - valamennyi oktatási intézményben alapszinten megfelelő, de nagyon sok helyen az eszközök régiek, elavultak. Évenkénti állapotfelmérés után folyamatosan bővítendő, javítandó.

23 I/B kötet 23. oldal - C./ Személyi feltételek: - kiválóan megoldott, az összes testnevelő tanári státusz egyetemet/főiskolát végzett, jól képzett, ambiciózus szakemberekkel van betöltve. 66 testnevelő tanár van: 38 nő és 28 férfi. Az iskolák törekszenek a testnevelés órákon a minél szélesebb alapokon nyugvó alapképzés biztosítására, több sportág alapszintű megismertetésére, a sportmozgások megszerettetésére. III./1./B A TANÓRÁN KÍVÜLI TESTNEVELÉS HELYZETE A diáksport célja: az iskola tanulói számára a rendszeres testmozgás lehetőségének megteremtése, az intézmény hírnevének és tekintélyének növelése, a tanulók iskolájukhoz való ragaszkodásának segítése. A diáksportban ugyanakkor nemcsak a nagy eredményeken vagy a versenyzők magas színvonalú szereplésén van a hangsúly, hanem a szabadidő- és tömegsport megfelelő működésén is. A város oktatási intézményei délután általában óráig használják tornatermüket, szabadtéri pályáikat. A délutáni, tanórán kívüli diáksport-tevékenység középiskoláinkban átlagosan alig 3-6 óra hetente, az általános iskolákban több heti 6-10 óra. Kiváló és országos szinten is eredményes délutáni munka folyik (a Kosársuli segítségével - rengeteg gyerekkel) a Németh László Gimnáziumban. Rendkívül jó (úgy a létszámot, mint a sportfoglalkozások számát tekintve) - a Szent István/Halmay, a József A., és a Tornyai J. Ált. Iskolákban is. A versenyeket a Diáksport Szövetség rendezi: több hónapos bajnokság van labdarúgásban és fiú kosárlabdában, rövidebb kézilabdában. Több egynapos torna: női kosár, fiúleány kézilabda, sulipóló sportágakban. Egynapos egyéni versenyek: atlétika, úszás, sorverseny, asztalitenisz, lövészet, sakk. Iskolák kiemelkedő sporteredményei (2000 óta folyamatosan) - megyei, ill. országos szinten: Németh László Gimnázium és Általános Iskola: fiú kosár, suli póló, úszás Szent István/Halmay Általános Iskola: atlétika, úszás, sulipóló, kosárlabda, játékos sportverseny Liszt Ferenc Általános Iskola: atlétika, úszás, sulipóló József Attila Általános Iskola: atlétika, úszás, sulipóló, sportlövészet Tornyai János Általános Iskola: atlétika, úszás, labdarúgás Bethlen Gábor Református Gimnázium: fiú kosár, úszás Kossuth Zsuzsa SZKI: úszás, atlétika, triatlon Eötvös József SZKI: atlétika, női kézilabda, sportlövészet Iskolák megállapodása, együttműködése sportegyesületekkel: Kosársuli: - Németh L. Gimn. (kosárlabda fakultáció), Bethlen G., József A.-, Liszt F. Ált. I., Kossuth SzKI, H. Futball Club: Tornyai Á. I., Honvéd Bercsényi SE (kerékpár, kézilabda): Kiss Lajos Á. I., Tornyai J. Á. I., H. Vízilabda SC: József Attila Á. I. (tagozat indult), Tenisz Club: Szent István-Halmay Á. I HÓDIÁK SE segíti több iskolában is a sportág előkészítő munkát. Corvin SZKI több egyesülettel is. Egyesületek által iskolák támogatása: a Vásárhelyi Kosársuli folyamatosan támogatja a Németh L. Gimnáziumot, de az elmúlt 5-6 évben az iskolák nagy részét ellátta labdákkal és mezekkel.

24 I/B kötet 24. oldal FELADATOK: 1./ A mindennapos testnevelés rendszer évekig maradjon fenn, mert csak így lesz igazi eredménye. - az uszodai foglalkozások jobb megszervezése szükséges, hogy többet lehessenek a vízben - folyamatos orvosi, egészségügyi felmérések végzése szükséges az iskolákban. - feltétlenül kell egy-egy vezető testnevelő ( szakfelügyelő ), aki összefogja, irányítja a rendszert, úgy az általános-, mint a középiskolák terén. (pályázat alapján) 2./ Az új tanárok felvételénél (amennyiben két, vagy több egyformán alkalmas jelölt között kell dönteni) - oda kell figyelni, hogy a férfi-nő arány legalább 50-50% legyen (kevés jelenleg a férfi tanár) - a vásárhelyi születésű, ill. Vásárhelyen sportoló tanárok elsőbbséget kell, hogy élvezzenek - törekedni kell, hogy fiatal, edzőként is dolgozó, sportága iránt elkötelezett szakember legyen 3./ A délutáni, tanórán kívüli diáksport tevékenységben jócskán vannak lehetőségek. Segítséget kell kérni a sportegyesületektől. Természetesen a sportágválasztást a terem, vagy sportudvar adottságai, ill. a testnevelő/k irányultsága határozza meg. - minden iskola törekedjen, hogy egy, vagy több sportklub bázisintézménye legyen. az egyébként jól képzett, szakmailag felkészült - tanárokat több délutáni munkára kell bíztatni (az érintett egyesületek által, vagy a diáksport támogatás keretéből finanszírozva) 4./ Létesítmények a korábban értékeltek szerint. Az Önkormányzatnak ki kell dolgozni egy tervezetet, mely tartalmazza mindezek anyagi vonzatát, és a megvalósíthatás határidejét. - Új tornateremre van szükség az Eötvös SZKI mellett a Tarjáni Általános Iskolának és a Kalmár Zsigmond SZI-nak is. Segíteni kell a Kozmutza Flóra Iskolának is. - A Kossuth tornatermét minél előbb fel kell újítani. - Meg kell oldani valamennyi oktatási intézmény szabadtéri pályáinak folyamatos felújítását. - A Külterületi tagiskolák mindegyikében legyenek tornaszobák. - Az iskolák felszereltségét - valamennyi oktatási intézményben évenkénti állapotfelmérés után folyamatosan bővíteni, javítani kell. Folyamatos karbantartás szükséges a tornatermeknél is. 5./ Diáksport a Diáksport Szövetségnek juttatott megemelt támogatásból: - Jelentős mértékben támogatni kell a sok délutáni sportfoglalkozáson sok gyereket megmozgató, és országos szinten is jól szereplő iskolákat. - A területi- és országos versenyekre eljutó iskolák részvételi költségeinek átvállalása. - Meg kell oldani a versenyeken részt vevő tanárok túlóra és versenybírói díjának kifizetését. 6./ Az ingyenes óvodai úszásoktatás kibővítése. 7./ A testnevelő tanárok részére pályázatíró továbbképzések szervezése. 8./ Nyári szünidei sportnapközik szervezése.

25 I/B kötet 25. oldal III./1./C DIÁKSPORT VERSENYEK, VÁROSI DIÁKSPORT-SZÖVETSÉG A versenyeket az Uszodában, a Stadionban, a Sportcsarnokban, és az iskolák tornatermeiben rendezi és szervezi az 1993-ban alakult Városi Diáksport Szövetség. 1./ Középiskolai szinten Általában egynapos versenyeket rendeznek úszás, atlétika, asztali tenisz, sportlövészet sportágakban. Kosárlabda, labdarúgás, röplabda, kézilabda csapatsportokban van bajnokság. (az utóbbi időben ezek is inkább egynapos tornák) 2004-ben 7 iskola mintegy 1000 diákja vett részt. 2./ Általános iskolák Egyéni sportágakban egynapos versenyeket rendeznek úszás, atlétika, mezei futás, asztali tenisz, sakk, sportlövészet, játékos sorverseny sportágakban. A sulipóló lebonyolítása szintén egynapos. Kosárlabdában és labdarúgásban több hónapos, őszitavaszi fordulós bajnokság zajlik. Kézilabdában rövidebb bajnokság van. Ezeken 2004-ben 16 iskola mintegy 3600 diákja vett részt. Hódmezővásárhely városa ezen kívül minden évben számos megyei, néhány területi és 1-1 országos verseny rendezője. (Megyei: évek óta mindig atlétika, fiú kosár, újabban úszás, sulipóló, kézilabda is. Néha labdarúgás. Területi: fiú/leány kosár. Országos: sok-sok fiú/leány kosár, tavaly sulipóló) FELADAT: 1./ A Diáksport Szövetség munkájában igénybe kell venni a sportreferens és a Hódstrand Kht. sportszervezőjének segítségét. Központja lehet majd az új Hódtói Sport és Szabadidő centrum, ahol iroda és megfelelő infrastruktúra állhat rendelkezésükre. 2./ A felmenő rendszerű diáksport versenyek lebonyolítása a sportegyesületek segítségével történjen. Sok-sok egynapos tömegsportjellegű rendezvényre van szükség. (pl. street-ball, foci, mezei futás, terematlétika, atlétikai csapatversenyek, úszás, váltóversenyek..) - a kis tanuló létszámú iskoláknak külön, speciális versenyek is 3./ A diáksportra szánt összeg növelése, de nemcsak a szervezet, hanem elsősorban a területi-, és országos szinten jól szereplő iskolák részére. 4./ Törekedni kell a létesítményhelyzetnek megfelelően sok megyei- és országos diákolimpiai döntő megrendezésére. (Uszoda: vízilabda és úszás, Sportcsarnok: kosár-, ill. kézilabda, Stadion: foci, atlétika) 5./ Városi atlétikai, és úszó versenyeken, ill. a játékos sportversenyeken a fogyatékkal élők együtt versenyeztetése (csak külön futamokban) III./1./D ISKOLAI GYÓGYTESTNEVELÉS A rendszer a Hódmezővásárhelyi Pedagógiai és Szociális Szolgáltató Központ irányítása, szervezése mellett rendkívül jól működik. Gyógytestnevelésre a Czimmer Bt. által végzett szűrővizsgálatok alapján, orvosi javaslatra jelölik ki a tanulókat, szinte kivétel nélkül mozgásszervi elváltozások (/elsősorban gerinc és lúdtalp)/ miatt. A tanévkezdés után minden általános iskolában az iskolai védőnők és pedagógusok aktív közreműködésével elvégzik az 1. osztályosok szűrővizsgálatát, valamint a 4. és 7. osztályosok kontroll vizsgálatát. Az elmúlt tanévben 3848 vizsgálat történt. A 2005/2006-s tanévben 162 általános iskolai tanuló és 90 középiskolás jár gyógytestnevelésre. Ezek a gyerekek hetente 2 gyógytestnevelés órán és 1 uszodai foglalkozáson vesznek részt. 10 fő gyógytestnevelő végzettséggel rendelkező tanár foglalkozik a gyerekekkel. Az általános iskolások saját iskolájukban vehetnek részt a foglalkozásokon, a középiskoláknál 2-3 helyre összevontan tartják az órákat. Az uszodába

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2004. (I. 30.) számú rendelete a sportról (egységes szerkezetben a módosításra kiadott 13/2009. (IX. 18.) számú rendelettel) Öreglak Község Önkormányzata

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Helyzetelemzés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Sportéletéről 2005

Helyzetelemzés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Sportéletéről 2005 Helyzetelemzés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Sportéletéről 005 Készült: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 005. december 1.-i Közgyűlésére Készítette: dr. Elek András Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sport feladatainak végrehajtásáról Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

13/2000. (V. 18.) RENDELETE

13/2000. (V. 18.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000. (V. 18.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TESTNEVELÉS ÉS SPORT, AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS, A HELYI TESTNEVELÉS ÉS SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 6/2009.(IV.16.) Alap Tiszasas Község Önkormányzata alapelvei, illetve koncepciója

Részletesebben

KOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA

KOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA A Képviselő-testület 353/2011. (XI. 24.) sz. kt. határozatának melléklete MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5800 MEZŐKOVÁCSHÁZA, ÁRPÁD U. 176. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA 2011-2016.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2009. (IV.21.) rendelete a sportról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2009. (IV.21.) rendelete a sportról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.26.) rendelettel módosított 17/2009. (IV.21.) rendelete a sportról Dombóvár Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete

Részletesebben

Ibrány Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA

Ibrány Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA Ibrány Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA 2011-2014 1 BEVEZETŐ Ibrány, Nyíregyházától kb. 25 km-re fekvő város, 17 település Kistérségi Társulásának központja. A kistérség lakossága közel 47.000 fő

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(IV.15.) SZ.RENDELETE A HELYI SPORTTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL, VALAMINT A SPORT HELYI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERÉRŐL Nyírábrány

Részletesebben

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2020 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. Helyzetelemzés 1. Szabadidősport helyzete 2. Diáksport helyzete 3. Versenysport helyzete 4. Egyesületek helyzete

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. (1) bekezdése alapján a kötelező

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2016. (II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a helyi sport támogatásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 1. E rendelet hatálya kiterjed

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 1. E rendelet hatálya kiterjed Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2010. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat testnevelés és sportfeladatairól, a helyi testnevelés és a sporttevékenység

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város középtávú sportkoncepciója (2008-2013)...

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A Sportról szóló rendelet megalkotása Mell: 1 db rendelet tervezet Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2015-2019) Elfogadva /2015. (VI.4) számú Képviselő-testületi határozattal 1 1. BEVEZETÉS A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011)

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) Készítette: Kusztor Csaba (elnök) Mágocs Községi Sport Kör Mágocs, 2008. december 18. 1. Mágocs nagyközség sportjának elemzése Mágocs Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 TARTALOM I. Bevezetés 3. o. 1. A sportkoncepció szükségessége 3. o. 2. Hódmezővásárhely sportmúltja 4. o. II. A sportkoncepció alapelvei

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata a városi sportlétesítmények Használati Szabályzatának jóváhagyásáról Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2012. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk a 2012/13-as tanévben is, hogy minél

Részletesebben

Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása

Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása Halmaj Község Képviselő-testülete a Halmaj Község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepcióját a melléklet

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 21-2/2012.(11.29.) számú határozata a 2012. évi sportcélú működési támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntésről A Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere Az előterjesztés tárgya: Sportegyesületek támogatása Iktatószám: 01/12941/2009 Melléklet:

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. (6) bekezdésében

Részletesebben

Csány Község Önkormányzati Képviselőtestületének án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 1.számú melléklete

Csány Község Önkormányzati Képviselőtestületének án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 1.számú melléklete Csány Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011.03.30-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 1.számú melléklete CSÁNY Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011. (III.30.) rendelete a

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, sporttelep ingatlan hasznosításáról

TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, sporttelep ingatlan hasznosításáról AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 362. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, sporttelep ingatlan hasznosításáról E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2004. (V.27.) önkormányzati rendelete a sportról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2004. (V.27.) önkormányzati rendelete a sportról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2004. (V.27.) önkormányzati rendelete a sportról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként elismerve a sport kiemelkedő

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága 2017. február 14. napján, a Kaposvári

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL. A rendelet célja

A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL. A rendelet célja A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete elismerve a sport kiemelkedő jelentőségét az egészség megőrzésében, az ifjúság fizikai és erkölcsi

Részletesebben

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Mezőkövesd Város Önkormányzat 156/2009. (V.05.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Dr. Kerékgyártó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére Iktató szám: Sz-249/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-273/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Tárgy: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodája által szervezett 2008. évi sportversenyekről

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

Testkultúra a Klebersberg-i kultúrpolitikában Országos Szakmai-Módszertani Konferencia Az iskolai testnevelés és a diáksport megújítására

Testkultúra a Klebersberg-i kultúrpolitikában Országos Szakmai-Módszertani Konferencia Az iskolai testnevelés és a diáksport megújítására Hódmezővásárhely Testkultúra a Klebersberg-i kultúrpolitikában Országos Szakmai-Módszertani Konferencia Az iskolai testnevelés és a diáksport megújítására Hódmezővásárhely Önkormányzata az ifjúság egészségéért

Részletesebben

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA Sportiskolai kontrolling 2014. április 2. STATISZTIKÁINK 46,5 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2008. (III.12.) számú rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2008. (III.12.) számú rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2008. (III.12.) számú rendelete Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 56/2009.(XII.23.),

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak. SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. JANUÁR 1-ÁPRILIS 30. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai módszertani

Részletesebben

16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére

16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére 16 számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016 március 31-i rendes ülésére Tárgy: 2016 évi sporttámogatási keret felosztása Előterjesztő:

Részletesebben

2013. év 1.félévi beszámoló

2013. év 1.félévi beszámoló ÉRDI SPORT KFT 2030 Érd, Ercsi út 34. Telefon:06-20-914-4037 Honlap: www.handballerd.hu E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com ÉRDI SPORT KFT 2030 ÉRD ERCSI ÚT 34. 2013. év 1.félévi beszámoló 1 A Társaság bemutatása:

Részletesebben

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK. A rendezéssel kapcsolatos részletes forgatókönyvet az Általános Versenykiírás mellékletében találhatják.

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK. A rendezéssel kapcsolatos részletes forgatókönyvet az Általános Versenykiírás mellékletében találhatják. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009/2010. TANÉVI ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK RENDEZÉSÉRE A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség (MEFS) pályázatot hirdet a 2009-2010. tanévi országos egyetemi főiskolai bajnokságok döntőinek

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete. Zalakaros Város Sportjáról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete. Zalakaros Város Sportjáról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete Zalakaros Város Sportjáról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Mágocs Város Önkormányzat Sport koncepciója 2015-2017 Mágocs Város Önkormányzat

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 106. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. július 7-i ülésére Tárgy: Tájékoztató

Részletesebben

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport!

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ megalakulásának indítékai Közel 80.000 fogyatékos diák tanul integrált és szegregált oktatási intézményekben Magyarországon;

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Diáksport Szövetség és a Hódmezővásárhelyi Diáksport Szövetség munkájáról

Beszámoló a Magyar Diáksport Szövetség és a Hódmezővásárhelyi Diáksport Szövetség munkájáról Iktatószám:41-15728/2010. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Magyar Diáksport Szövetség és a Hódmezővásárhelyi Diáksport Szövetség munkájáról Az anyagot készítette:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 4. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 4. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA OM 034931 1089 BUDAPEST, Vajda Péter utca 25-31. Telefon: (+36-1) 333 49 13; Gazdasági iroda: 313 74 17; Telefax: 477 04 27 E-mail: info@vajdaiskola.hu;

Részletesebben

Iskolai Sportkör szakmai programja

Iskolai Sportkör szakmai programja Iskolai Sportkör szakmai programja 2010-2011. tanév Összeállította: Fábosné Józsa Zsuzsanna Keresztesné Lengyel Erzsébet Bognár Tamás Czirják György Tápiószecső, 2010. szeptember 1. 1 A szakmai program

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag)

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag) EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA (vitaanyag) 2007-10-03 Bevezető A bevezetőben azokat a közösségi anyagokat mutatom be, melyek szabályozzák és rendezik azokat a kérdéseket, mely a sporttal

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013.

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013. Jakabszállás elérhetősége 2 : I. Jakabszállás Községi Lovas Sportpálya teljes körű fejlesztése, kiépítése Jakabszállási Lovas Sportegyesület Konfár János elnök 20/54-111-66 - Jakabszállás és vonzáskörzete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Magyar Triatlon Szövetség KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 A Magyar Triatlon Szövetség (a továbbiakban: MTSZ) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény a továbbiakban Stv.- 23.

Részletesebben

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz 0 Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az anyagot készítette:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. SZEPTEMBER 1-DECEMBER 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év A tevékenység meghatározása 2010 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

HarkányVáros Képvisel -testületének 9/2003.(IV.28.) számú rendelete a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

HarkányVáros Képvisel -testületének 9/2003.(IV.28.) számú rendelete a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól HarkányVáros Képvisel -testületének 9/2003.(IV.28.) számú rendelete a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Harkány Város Képvisel -testülete a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény

Részletesebben

A TÉGLÁS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA

A TÉGLÁS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA A TÉGLÁS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2015-2020. évekre 1 I. BEVEZETÉS A sportról szóló 2004. évi I. törvény kinyilvánítja, hogy a nemzet értékei között tartja számon a sport által elért eredményeket, és elismeri

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Iskolai Sportkör szakmai programja

Iskolai Sportkör szakmai programja Iskolai Sportkör szakmai programja Összeállította: Keresztesné Lengyel Erzsébet Bognár Tamás Czirják György Tápiószecső, 2012. szeptember 3. 1 A szakmai program készült: Gróf Széchenyi István Ált. Isk.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-566 E-mail: nyhhuman@nyirhalo.hu Ügyiratszám:2212/2009. IX. Ügyintéző: Kovács Zoltán/Kerényi

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Képesítési Szabályzat A Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdésének f) pontja, a 77. p) pontja, a sport

Részletesebben

Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2.

Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2. Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2. Tel/fax: (30) 502-5478 E-mail: polgardivse@gmail.com www.polgardi.hu I. TÁJÉKOZTATÓ A Polgárdi Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 35/2013.(11.25.) számú határozata a 2013. évi Egyéb csapat és egyéni sportágak keretre beérkezett kérelmekkel kapcsolatos

Részletesebben

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. március 26-ai testületi ülésére Tárgy: 2015. évi sporttámogatások Előterjesztő:, a közgyűlés elnöke Előadó:

Részletesebben

K I V O N A T. 2013. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. 2013. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága 13. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 27/13. (V.27.) Sportbizottsági határozat

Részletesebben

19/2007. (IX. 21.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat sportfeladatairól és a sport tevékenység támogatásáról

19/2007. (IX. 21.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat sportfeladatairól és a sport tevékenység támogatásáról 19/2007. (IX. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól és a sport tevékenység támogatásáról Heves Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Melléklet. ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre

Melléklet. ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre Melléklet ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre Iskolai Diáksportkörünk elsődleges feladata, hogy minden tanulónk részére biztosítsa a lehetőséget a sportolásra. Ezt több iskolai sportolási lehetőség keretén

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX.

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX. 510/2013.(03.27.) jóváhagyja a 841301 Sportcélú támogatás cím 2013. évi felosztását az alábbiak szerint: Feladat megnevezése, Összege (eft-ban) 1. Fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Páty, 2011. április Záradék: Elfogadta Páty Község Önkormányzat képviselő-testülete 95./2011. (IV.04) határozatával. Székely László polgármester 1 Bevezető

Részletesebben

Tisztelt Sportvezető!

Tisztelt Sportvezető! Tisztelt Sportvezető! Bizonyára Ön is jól ismeri a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendeletet, mely alapján

Részletesebben

Mány Község Sport fejlesztési koncepciója

Mány Község Sport fejlesztési koncepciója Mány Község Sport fejlesztési koncepciója 1. Bevezető A sportkoncepció elkészítését Mány község Önkormányzata a kötelező és önként vállalt sportfeladatok ellátása érdekében valósítja meg! 2. Mány község

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 7/2006.(II.15.) és a 33/2009.(XI.19.) sz. rendelettel módosított 40/2001./XI.22./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SPORTRÓL Sárvár város Önkormányzati

Részletesebben

*1000062658237* ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS. Tisztelt Közgyűlés!

*1000062658237* ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS. Tisztelt Közgyűlés! Budapest Főváros Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Főpolgármester -helyettes *162658237* *162658237* ikt. szám: FPH79 /881-5 /214 tárgy: Javaslat a 84131 Sportcélú támogatás cím felosztására és egyben

Részletesebben