Mezőőri tájékoztató. Papp Sándor mezőőr

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mezőőri tájékoztató. Papp Sándor mezőőr"

Átírás

1 Mezőőri tájékoztató Az előző tájékoztató óta eltelt időszakban viszonylag csendes volt a határ, rendkívüli esemény, szabálysértés nem történt. A szőlőskertekben viszont történtek említésre méltó események. Az Öregkertben egy esetben történt pajtafeltörés, ahonnan élelmiszert tulajdonítottak el. Az eset kapcsán rendőrségi feljelentés történt, de a nyomozás során nem sikerült a tettes, vagy tettesek kilétét megállapítani. Az Öregkertben állandó veszélyt jelent a Vértesi Mosonta kert felől illetéktelen személyek megjelenése, akik az igazoltatáskor arra hivatkoznak, hogy gazdákhoz mennek dolgozni. Kérem a gazdákat, ha munkát vállaltatnak ilyen emberekkel, akkor kíséretükben menjenek ezek az emberek a munkaterületre, mert a szabad mozgásuk szabálysértésre, bűncselekményre ad lehetőséget. Ezek az emberek igazoltatáskor jellemzően nem rendelkeznek személyi azonosításra alkalmas okmánnyal. Egy esetben emiatt két fő kiutasítása történt a szőlőskertből. Az ellenőrzések során a mezőőrök kiemelten figyelik ezt a területrészt, de a rendőrséggel közös szolgálat során is fokozott figyelemmel fordítunk rá. A lovas járőrök is gyakrabban teljesítenek itt szolgálatot. A Kossuth szőlőskertben ismeretlen körülmények között kigyulladt és leégett egy nádtetős pajta. Kérek mindenkit, aki szabálytalan tűzgyújtást észlel, jelezze a mezőőri szolgálatnak, vagy a rendőrségnek. Felhívom a gazdák figyelmét, hogy az aratás során maradéktalanul tartsák be a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat. Kérjük a gazdákat, hogy az öntözés során kitelepített eszközöket, szivattyúkat, öntözőcsöveket, erőgépeket még rövid időre sem hagyják őrizetlenül, mert ez megkönnyíti a tolvajok dolgát, és kevés az esély a tettesek kézre kerítésére. A mezőőri szolgálat és a rendőrség felkészült a közelgő betakarítási szezon során esetlegesen előforduló lopások megakadályozására, illetve a szabálysértők elfogására, de ebben várjuk a gazdák segítségét, jelzéseit. A Képviselőtestület június 24-én megtartott ülésén tárgyalta a Mezőőri szolgálat elmúlt egy éves munkáját. Megállapították, hogy a mezőőrök a lehetőségekhez mérten, az elvárásoknak megfelelően végzik munkájukat. Persze vannak, és mindig is lesznek elégedetlenek, főként azok, akik maguk sem tesznek meg mindent a szabálysértések elkerülése érdekében. Sajnos annyi idő és lehetőség nincs, hogy mindig minden ingatlant őrizzünk, de törekszünk erre. A továbbiakban is rendszeresek lesznek a rendőrséggel végzett közös szolgálatok. Papp Sándor mezőőr

2 Létavértes Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l Elıterjesztés A Létavértes Városi Önkormányzat Képviselı-testületének június 24-én megtartásra kerülı ülésére BESZÁMOLÓ A Mezőőrök elmúlt egy évben végzett munkájáról Tisztelt Képviselőtestület! A mezőőrök egyéves munkájáról az alábbiakban tájékoztatom Önöket: Mint tudják július 01-től bővült a mezőőri szolgálat létszáma 2 főről 4 főre, így a szolgálat tevékenysége is bővült, kiterjed Létavértes egész külterületi közigazgatási területére. A mezőőrök feladata a mezőgazdasági vagyon védelme, ezen belül a termőföldek, a termények, termékek, eszközök, haszonállatok, mezőgazdasági építmények, földmérési jelek, műtárgyak védelme. A mezőőri szolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a mezőgazdasági területek használói által fizetett mezőőri járulékból, (amit a Képviselőtestület állapított meg) és a központi költségvetésből biztosított juttatásból fedezi az önkormányzat. Ezt a juttatást most a vidék közbiztonságának érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium közel a duplájára emelte. A mezőőrök a évi CXX törvény 23 -ban meghatározottak alapján a rendészeti feladatokat ellátó személyeknek mezőőröknek szervezett 5 napos tanfolyamon részt vettek, és a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában án eredményes vizsgát tettek. A mezőőrök képviselője én részt vett a Civil Szervezetek által szervezett megbeszélésen, aminek a témája Létavértes közbiztonsági helyzete volt, ahol a Rendvédelmi Szervek tájékoztatták a jelenlévőket a közbiztonsági helyzetről és meghatározták a feladatokat. Felvetődött a megbeszélésen a Rendvédelmi Szervek közös szolgálatának lehetősége és szükségessége a mezőőrökkel. A közös szolgálatokkal még hatékonyabb lenne az esetleges szabálysértések és bűncselekmények megelőzése és felderítése. Ezt követően tól megkezdődtek a közös szolgálatok a Határrendészekkel, és a kedvező tapasztalatok alapján azóta folyamatosan heti rendszerességgel történnek. A fenti lehetőségek és feltételek mellett az alábbi konkrét esetekről és intézkedésekről tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet:

3 Az előző nyáron korai káposzta és burgonya lopásról szereztek tudomást a mezőőrök. Korai káposzta lopás egy esetben történt, burgonya lopás három esetben. A tettesek kilétét sajnos nem sikerült megállapítani. Ezek a lopások nem ismétlődtek meg, egyediek és alkalomszerűek voltak. Két esetben az elmúlt év őszén is történt káposzta lopás, egyik esetben kisebb mennyiségben, másik esetben visszatérően, három esetben nagyobb, piaci mennyiségben tíz mázsa és azt meghaladó tételben. Az első esetet követően a mezőőrök a gazdával, rendőrökkel, lovas rendőrökkel fokozott figyelőszolgálatot szerveztek az adott területre, de az elkövetőt ennek ellenére sem sikerült megfogni. Már az előző nyár végén sajnos elkezdődött a kukorica lopás. Ez egy meghatározott területre, a régi Szeméttelep környékére összpontosult. Ezek a lopások sajnos rendszeresek voltak. Megnehezítette a szabálysértők leleplezését az is, hogy ebben az időszakban folyt a Szeméttelep rekultivációja, és a környékbeliek az ócskavas gyűjtést összekapcsolták a kukoricalopással. Ezen a területen az adott időszakban gyakorlatilag mind a négy mezőőr és a Rendőrség is folyamatos ellenőrzéseket tartott. A mezőőrök jelzései alapján több esetben történt rendőrségi feljelentés is. Egy esetben történt tettenérés. Az elkövető házának udvarán három zsák kukorica fel volt rakva egy kölcsönkért lovas szekérre, száraz szénával letakarva. A mezőőrök értesítették a Rendőrséget. Az elkövető a három zsák kukorica eredetéről nem tudott elfogadható magyarázatot adni. A szabálysértő tetemes büntetést fizetett. A csorda nem megfelelő őrzése miatt két esetben történt feljelentés, mivel a tehenek a kukoricatáblába tévedtek és kárt okoztak. A kártérítés mértékéről a gazdák megegyeztek. Egy esetben őrizetlenül hagyott tehenek tévedtek a szőlős kertbe. A teheneket a lovas rendőrök és a mezőőrök visszaterelték a gazdájukhoz, kárt nem okoztak. Egy esetben kóbor kutyák okoztak riadalmat a Sportpályán. A bejelentést követően a kutyákat a mezőőrök ártalmatlanná tették. Öntözési időszakban vagyunk. Sajnos az emberek felelőtlenek. Tavaly több mint harminc esetben figyelmeztették a mezőőrök a gazdákat szóban és írásos üzenetben, hogy ne hagyják őrizetlenül szivattyúikat, eszközeiket, ennek ellenére idén is lépten-nyomon találkozunk ilyen esetekkel. Legnagyobb gond a tormatarlózókkal volt. Több esetben történt felhívás arra, hogy tarlózásra senki ne adjon engedélyt. Mégis a mezőőrök gyakran találkoztak a tormaföldeken illetéktelenül tartózkodókkal. Tizenöt esetben történt kiutasítás a területről és kilenc esetben történt pénzbírság kiszabása. Téli időszakban legtöbb szabálytalanság az erdős területeken történt.

4 A mezőőrök rendszeresen ellenőrizték a fa kitermelés jogszerűségét, a szükséges engedélyek meglétét. Ezekkel az engedélyekkel a munkálatot végzők rendelkeztek. A területeket a kitermelés időszakában a mezőőrök fokozottan ellenőrizték. Történtek azért szabálysértések is. Egy esetben történt falopás az Újlétai határ közelében, ahol több fát vágtak ki, de csak a törzsét vitték el. A tettesek ismeretlenek. Egy esetben történt hét darab vágásérett akácfa jogtalan kivágása. A szabálytalanságot a mezőőrök észrevették, értesítették a Rendőrséget. Mivel a területet folyamatosan figyelték a szabálysértő nem tudta elvinni a fát, így az a gazda tulajdonába került. Egy esetben volt olyan gazda, aki szóbeli engedélyt adott gallyfa összeszedésére. A mezőőrök ezt nem fogadták el, pénzbírság kiszabására került sor. A gazdát figyelmeztették, hogy az ilyen engedély szabálytalan. Összességében megállapítható, hogy a fokozott ellenőrzések közös rendőri-mezőőri ellenőrzések és az enyhe tél miatt csökkent a falopások száma, bár a rendőrök, lovas rendőrök is több esetben értek tetten fa tolvajokat. Tavasszal megkezdődött a méhészek szezonja. A be- és kijelentkezések többségében rendben történnek. A mezőőrök minden esetben elkérik a szükséges engedélyeket. Hiányosság esetén felhívják a figyelmet a hiánypótlásra, figyelmeztető táblák kihelyezésére. A méhészek az adott területen segítik is a mezőőrök munkáját. Egy esetben történt kiutasítás a területről, engedély hiánya miatt. A mezőőrök aktívan részt vettek a Városnap és a Szüreti nap kitelepített értékeinek megőrzésében. Aktívan segítették a Családsegítő Szolgálat munkáját az élelmiszer segélyek kiosztásánál, a kiértesítések és a csomagok kiszállításában. Téli időszakban fokozottabban figyeltek a tanyán egyedül élő emberekre, jelzéssel voltak a Családsegítők, a Szociális Iroda és a Polgármester felé probléma esetén. A mezőőrök folyamatos feladata a szabálytalan hulladéklerakás és az állati hulladék szabálytalan elhelyezése. Sajnos ezek az esetek olyan gyorsan történnek, hogy az elkövetők leleplezése gyakorlatilag lehetetlen, véletlenszerű. A Létavértesiek kevésbé teszik ezt; a hulladék és állati hulla elhelyezése jelentős számban más településekről történik. A kirakott szemétben talált csekkek, számlák, füzetek alapján több esetben kezdeményeztünk eljárást. Ez alapján az elkövetők többsége az elszállítást választotta. A gazdák általános véleménye, hogy szükség van a mezőőri szolgálatra, külön öröm számukra a Rendőrséggel végzett közös munka, ami még hatékonyabbá teszi a mezőőri munkát is.

5 bevétel kiadás 2013 év 2014 év Ft/ fő/hó ( állami) Ft/4 fő Ft beszedett mezőőri járulék Ft/ fő/hó (állami) várható: Ft Ft Tervezett mezőőri járulék személyi: Ft járulék: Ft dologi: Ft személyi: Ft járulék: Ft dologi: Ft Összességében megállapítható, hogy a mezőőrök az elvárásoknak megfelelően végzik munkájukat. Az év során a közös ellenőrzések mellet a folyamatos egyeztetések is jellemzőek voltak. A polgármesterrel heti, vagy leghosszabban havi időszakonként történt megbeszélés. Időnként a Rendőrség vagy a Határrendészettel együtt. A mezőőri napló vezetése rendszeresen történik. Kérem a beszámolóm elfogadását. (: Menyhárt Károly :) polgármester

Beszámoló a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság munkájáról

Beszámoló a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság munkájáról Beszámoló a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság munkájáról A Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LV. törvény 8. (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat feladati közé tartozik a közbiztonság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30.-i ülésére 21. Napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményezi: Mellékeltek: Beszámoló a gyomaendrődi hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/277/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 04-i nyilvános ülésére Tárgy: A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről, közbiztonságáról

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én

Részletesebben

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD :7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu Szám: 17010-753/2014. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth L. u. 128.

Részletesebben

9/2011. sz. jegyzőkönyv

9/2011. sz. jegyzőkönyv 9/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. június 15-én 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2013. április

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről BEVEZETÉS

B E S Z Á M O L Ó a Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről BEVEZETÉS B E S Z Á M O L Ó a Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről BEVEZETÉS A Kapitányság illetékessége két kerület közigazgatási területére

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax.

BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax. RENDŐRKAPITÁNYSÁG FEHÉRGYARMAT 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax. BM: (03/32)67-39 Száma: 0/146-2009.ált. BESZÁMOLÓ a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság 2008.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 30-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 30-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 30-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres Lajos

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013 október 30-án megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013 október 30-án megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013 október 30-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem. Jelenléti ív szerint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Csikós Sándor a Polgárőrség Egyesület elnöke Véleményezte: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Csikós Sándor a Polgárőrség Egyesület elnöke Véleményezte: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésének, 2. számú Tájékoztató a Polgárőrség munkájáról, feladatellátásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BALATONI VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG SIÓFOK

TÁJÉKOZTATÓ BALATONI VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG SIÓFOK BALATONI VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG SIÓFOK 8600 Siófok Mártírok út 5. Pf.: 190. /fax: (84) 310-712 BM. tel.: (23) 51-02 BM. fax: (23) 52-08 vízi segélyhívó telefonszám: 1817 e-mail: balatonivízirendeszetirk@somogy.police.hu

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T 560 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 28-án (csütörtökön) 15 00 órai kezdettel megtartott Képviselő-testület NYÍLT ülésének jegyzőkönyve (Az ülés egyben közmeghallgatás

Részletesebben

PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 54. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án (hétfőn) 13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án (hétfőn) 13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről 104 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án (hétfőn) 13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Fő

Részletesebben

2014. június 26 án (csütörtök) du. 14 00 órára

2014. június 26 án (csütörtök) du. 14 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. április 13-i rendkívüli ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. április 13-i rendkívüli ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. április 13-i rendkívüli ülésén hozott döntések: 90/2015. Kth. I. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas város - ágazati jogszabályok szerint kialakított

Részletesebben

Andornaktályai Polgárőr Egyesület 3399 Andornaktálya, Rákóczi út 73.

Andornaktályai Polgárőr Egyesület 3399 Andornaktálya, Rákóczi út 73. Adószám: 18591631-1-10 Törvényszék: 10 Egri Törvényszék Bejegyző határozat száma: PK 60.036/2008/18 Nyilvántartási szám: 10/01/2143 Andornaktályai Polgárőr Egyesület 3399 Andornaktálya, Rákóczi út 73.

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 27. rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 27. rendes nyílt ülés 588-3 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 27. rendes nyílt ülés Rendeletek: 7/2013.(III.5.) A 9/2012.(II. 29.) a civil szervezeti támogatások igénybevételéről szóló rendelet

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 81 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel.: (88) 592-66 Pf.: 76. fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 24-én, du. 14,00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE...5 1. A bűnügyi helyzet struktúrája...5 1.1. A regisztrált bűncselekmények száma és aránya...5 1. 2.

I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE...5 1. A bűnügyi helyzet struktúrája...5 1.1. A regisztrált bűncselekmények száma és aránya...5 1. 2. ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) 570-071, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-071/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu Szám: 05070/901-2013. ált. B E

Részletesebben