JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének február 26-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2013. február 26-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének február 26-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert alpolgármester Czikora János képviselő Csáki Antal képviselő Dr. Kovács Pál képviselő Dr. Mudri Béla képviselő Orehovszky Tibor képviselő Siri Norbert képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető Rozgonyi Lászlóné gazdaságvezető Hankó János CNÖ elnök Stionné Tokaji Judit óvoda vezető Majdanics László polgármester tisztelettel köszöntött minden képviselőt, meghívottat, majd megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel a képviselők több mint fele az ülésen megjelentek (8 fő) Ezt követően javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Dr. Kovács Pál és Czikora János képviselők személyében, mely javaslatot a Képviselő testület egyhangúlag elfogadott. Majdanics László polgármester a napirenddel kapcsolatosan elmondta, hogy javasolja a meghívóban szereplő sorrendben tárgyalják a napirendi pontokat az alábbi kiegészítésekkel: ÁMK intézmény ideiglenes vezetőjének ügye, a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére érkezett ajánlatokról döntés, óvoda intézményfenntartó társulás megszüntetésének kezdeményezése, szennyvízberuházásról tájékoztatás valamint szennyvízberuházáshoz kapcsolódó közművagyon értékelése és a támogatás mértékének korrekcióját megalapozó alapadatok előállítási munkálatairól szóló négy árajánlat közül előzetes döntés, mely javaslatot a Képviselő- testület egyhangúlag (8 igen szavazattal) megszavazott és a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el: Napirend: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Majdanics László polgármester 2.) Előterjesztés a évi költségvetés elfogadására és az erre vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására Előadó: Majdanics László polgármester 3.) Rendelet módosítások( szociális rendelet, vagyonrendelet) Előadó: Majdanics László polgármester 4.) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása Előadó: Majdanics László polgármester 5.) Az Önkormányzat szakfeladat rendjének elfogadása Előadó: Majdanics László polgármester 6.) Egyéb egyedi ügyek a. Héra pályázati lehetőség b.zhk üzletrész ügyében megkeresés c.kérelem Tóth Máthé Miklós könyvkiadásához d.ráczné Kis Edina méltányossági ápolási díj ügye e. Bukta Anikó méltányossági ápolási díj ügye 1

2 f. Tóth László méltányossági ápolási díj ügye g. ÁMK intézmény ideiglenes vezetőjének ügye h.a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére érkezett ajánlatokról döntés i. Óvoda intézményfenntartó társulás megszüntetésének kezdeményezése j. Szennyvízberuházásról tájékoztatás valamint szennyvízberuházáshoz kapcsolódó közművagyon értékelése és a támogatás mértékének korrekcióját megalapozó alapadatok előállítási munkálatairól szóló négy árajánlat közül előzetes döntés 7.) Képviselői interpellációk 1.) Napirendi pont Majdanics László polgármester elmondta, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót minden képviselő írásban megkapta, kérdése észrevétele van-e valamelyik képviselőnek? Kérdés és észrevétel nem lévén Majdanics László polgármester szavazásra bocsátotta a tájékoztatót, melyet a képviselő- testület egyhangúlag (8 igen szavazattal) tudomásul vett. 2.) Napirendi pont Majdanics László polgármester elmondta, hogy a évi költségvetés főbb irányszámainak kialakításához az írásos anyagot minden képviselő megkapta, kérdése észrevétele van-e valamelyik képviselőnek? Felkéri t, hogy a költségvetéssel kapcsolatosan tájékoztassa a Képviselő- testületet. elmondta, hogy az előző testületi ülésen a Képviselő- testület úgy engedte el a gazdálkodási osztályt, hogy próbálja átdolgozni az Önkormányzat költségvetését, próbálja ledolgozni azt a hatalmas hiányt, amellyel még rendelkezett januárban a évi költségvetés. Több működési költségvetés csökkentése történt a költségvetésen belül az intézményekhez nem nyúltak, csak az Önkormányzat szakfeladataihoz tudtak hozzányúlni, valamint a támogatásokhoz. Ami jelentős és tudnia kell az Képviselőtestületnek a támogatásoknál a Nonprofit Kft 14.4 millió forintos támogatását levették 10 millió forintra, ez egy nagyon szigorú létszám és költségarányos gazdálkodást követel meg a vezetőtől. Azt nem tudjuk, hogy ez az összeg elég lesz e ig. Csökkentettük a Nagyközségi Sportegyesület támogatását 2 millió forintra, bevételt nem tudtak tervezni, többlet forrási nincsenek a településnek, amik nincsenek feltárva. Tájékoztatja a Képviselő testületet, hogy Kormány határozat született arra vonatkozóan, hogy Tiszalúc szennyvíz beruházását kiemelten kezelik és az állam fogja megvalósítani a beruházásunkat, önerőre 50 millió forintot terveztek, ezt az 50 millió nem vették ki a költségvetésből amiatt, mert nem tudjuk, hogy szükség lesz-e rá vagy sem forintos hiánya van a költségvetésnek még így is, ennek a 44 millió forint előteremtésére a jelenlegi jogszabályok alapján két lehetőség van, az egyik beruházásaira betervezett felhalmozási tartalékát átteszi működési kiadásokra, a felhalmozási kiadásokra pedig beépít egy felhalmozási hitelt. Működésre hitelt az Önkormányzat nem vehet fel, éven belüli rulírozó hitelt vehet fel, december 31-ig vissza kell fizetni. Van egy másik lehetőség a költségevési törvény 4. számú melléklete tartalmaz különböző tartalékokat, melyekre pályázni kell majd, a költségvetés készítéséhez kiadott anyagok alapján tiltó rendelkezés ezen forrás tervezésére nincs. Ha emellett dönt a testület, és terveznek egy ilyen pályázati bevételt és ha nyernek akkor jó ha nem nyernek vagy kevesebbet, akkor vissza kell térni a költségvetéshez és módosítani kell azt. Vannak még egyéb lehetőségek költségvetés csökkentésére, de az a Képviselő- testült hatáskörébe tartozik. Majdanics László polgármester elmondta, hogy a költségvetés elkészítésén sokat dolgoztak. 19 millió forintot lehet lefaragni az alábbi megszorításokkal, melyek népszerűtlen döntések lennének: Kossuth tér kialakítására tervezett önerő, Nagyközségi Sportegyesület támogatása 2 millió forint, Közhasznú Kft támogatása 3 millió forint, orvosi rendelők támogatása, képviselői tiszteletdíj. Ezen tételek kivétele után a 42 millió hiány helyett 23 millió forintos lenne a hiány. Javasolja a 42 millió forintos hiányt tartalmazó költségvetés elfogadását és a hiányzó pénz megpályázását. elmondta, hogy a KHT támogatásához ha hozzányúlnak akkor félévtől működésképtelenné válna. Jelen pillanatban a KHT a település üzemeltető. Tudja, hogy ezek súlyos döntések. 2

3 Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy megköszöni a Polgármester Úrnak, hogy elmondta itt is a drasztikus javaslatainak felsorolását, el kell mondani jelen volt a Pénzügyi Bizottsági ülése, a bizottság határozatképtelen volt, nem döntött a bizottság a témában, az ülés konzultatív beszélgetéssé alakult. Abban maradtak, hogy ezeket a döntéseket amit a Polgármester Úr javasolt, meg kell fontolni, nagyon népszerűtlen döntések, egyenlőre talonba helyezik és a Jegyző Nő által felvázolt forgatókönyv alapján mennének tovább és majd meglátják és ha esetleg az elkövetkezendő hetek hónapok olyan helyzet elé állítanák a testületet, akkor bizony a Képviselőtestület tagjainak is át kell gondolni a Polgármester Úr javaslatait. Dr. Mudri Béla képviselő elmondta, hogy a 43 milliós hiányból ha 19 milliót elveszünk, működésképtelenné teszünk intézményeket, negatív kép alakul ki a vezetésünkről a lakosság körében, amellett még mindig mínuszos lenne a költségvetés. Helyesnek tartja a Jegyző Nő által ismertetett irányt. Dr. Kovács Pál képviselő kérdése, hogy a szennyvízzel kapcsolatosan mikor fogunk többet tudni? Majdanics László polgármester elmondta, hogy pénteken már valószínűleg többet fognak tudni, az állam az önerőt át fogja vállalni. Az 50 millió forintot nem kell majd hozzá tenni. Teljes egészében átvállalja a szennyvíz beruházást. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy ez a kormány határozat nagyon jelentős döntés az Önkormányzatunk történetében. A kormány saját hatáskörben valósítja meg Tiszalúc szennyvízelvezetését, ettől egyenlőre sokkal többet nem tudunk. Van egy remény, hogy pénteken már többet fogunk erről tudni. A Jegyző Nő és a Polgármester Úr minden szennyvízzel kapcsolatos rezdülésről tájékoztatni fogja a testületet és a falu lakosságát. Jelenleg részletekbe menő információk nincsenek. Majdanics László polgármester több kérdés és észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint a Képviselő- testület Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat évi költségvetését forint kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, úgy, hogy a bevételi előirányzatként beemelik a forint pályázati támogatást, melyet a Képviselő- testület 8 igen szavazattal (egyhangúlag) megszavazott és megalkotta Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2013.(II.26.) önkormányzati rendelete A évi költségvetésről 3.) Napirendi pont (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Majdanics László polgármester elmondta, hogy a vagyonrendelet és a szociális rendelet módosításához tartozó írásos anyagot minden képviselő megkapta. elmondta, hogy a vagyonrendelet módosítására törvényi változások miatt van szükség. A szociális rendelet módosítását a Jogi és a Szociális Bizottság tárgyalta, míg a vagyonrendelet módosítását a Jogi bizottság tárgyalta a Pénzügyi Bizottság még nem. Dr. Mudri Béla bizottsági elnök elmondta, hogy a szociális rendelet módosítását a Jogi Bizottság megtárgyalta és a Képviselő- testület felé elfogadásra javasolja. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja az írásos javaslat alapján a szociális rendelet módosítását, melyet a Képviselő- testület 8 igen szavazattal (egyhangúlag) megszavazott és megalkotta: 3

4 Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2013.(II.26.) önkormányzati rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 15/2011(VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) A Képviselő- testület a vagyonrendelet módosítását következő ülésén újra napirendre tűzi. 4.) Napirendi pont Majdanics László polgármester elmondta, hogy az Alapító Okirat módosításához tartozó írásos anyagot minden képviselő megkapta. elmondta, hogy jogszabályi változások miatt a Polgármesteri Hivataloknak megváltozott az elnevezése Tiszalúci Polgármesteri Hivatal ) belekerül a vezető kinevezésének rendje, az új közszolgálati törvény hatálybalépését követő változásokat kellett átvezetni. Dr. Mudri Béla bizottsági elnök elmondta, hogy a Jogi Bizottság tárgyalta az Alapító Okirat módosítását, melyet a bizottság elfogadott és a Képviselő- testület felé elfogadásra javasolja. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását, melyet a Képviselő- testület 8 igen szavazat mellett (egyhangúlag) megszavazott és meghozta alábbi határozatát. 7/2013/II.26./Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy elfogadja a Tiszalúci Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratot módosító okiratát. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának egységes szerkezetben történő elfogadását, melyet a Képviselő- testület 8 igen szavazat mellett (egyhangúlag) megszavazott és meghozta alábbi határozatát. 8/2013/II.26./Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának egységes szerkezetben történő elfogadása Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy elfogadja a Tiszalúci Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát egységes szerkezetben. (Az Alapító Okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 4

5 5.) Napirendi pont Majdanics László polgármester elmondta, hogy a napirendhez tartozó írásos anyagot minden képviselő megkapta. elmondta, hogy az Önkormányzat szakfeladat rendjének elfogadása törvényi kötelezettség. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításához kapcsolódik. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratában nem szerepelhet Önkormányzati szakfeladat. Az Önkormányzat szakfeladat rendje az SZMSZ tartalmazza függelékként, melyet határozat formában kell a Képviselő- testületnek elfogadnia. A szakfeladat rendre a Magyar Államkincstár törzskönyvi bejegyzéséhez van szükség. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat szakfeladat rendjének elfogadását a kiadott írásos anyag alapján, melyet a Képviselő- testület 8 igen szavazat mellett (egyhangúlag) megszavazott és meghozta alábbi határozatát. 9/2013/II.26./Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat szakfeladat rendjének elfogadása Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy elfogadja az Önkormányzat szakfeladat rendjét, mely az Önkormányzat SZMSZ-ének 7. számú függeléke. (A 7. számú függelék a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 6.) Napirendi pont a.) Héra pályázati lehetőség Majdanics László polgármester elmondta, hogy a napirendhez tartozó írásos anyagot minden képviselő megkapta. Hankó János Szociális Iroda szakmai vezetője elmondta, hogy a Héra pályázaton a Családsegítő Szolgálatok vehetnek részt, de mivel 10 % önerő is szükséges a pályázathoz, az önrészről csak az Önkormányzat rendelkezhet. Tavalyi évben kb 200 család maximum forint támogatásban részesült. Ez egy lehetőség, mellyel élni szeretnének, úgy gondolja, hogy az önrész maximum forint közötti összeg lesz. A Szociális Bizottság elé fog kerülni a pályázó családok listája és a Szociális Bizottság fog dönteni, hogy ki az aki részt vegyen a pályázaton. Erre a bizottsági ülésre kb március közepén kerül majd sor. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata részt vegyen a HÉRA Alapítvány által kiírt pályázaton, melyet a Képviselő- testület 8 igen szavazat mellett (egyhangúlag) megszavazott és meghozta alábbi határozatát. 5

6 10/2013/II.26./Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: Héra Alapítványhoz pályázat benyújtása Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy a Héra Alapítvány által kiírt pályázatban részt vesz, pályázatot nyújt be, a pályázathoz szükséges önrészt a évi költségvetéséből biztosítja. b.) ZHK üzletrész ügyében megkeresés Majdanics László polgármester elmondta, hogy a napirendhez tartozó írásos anyagot minden képviselő megkapta. elmondta, hogy ZHK visszavásárolta Rakamaz Várostól a törzsbetétjét, ilyenkor minden tagnak elővásárlási joga van. Majdanics László polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat anyagi helyzetét figyelembe véve nem javasolja az üzletrész megvásárlását, mely javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a Képviselő- testület 8 igen szavazat mellett (egyhangúlag) megszavazott és meghozta alábbi határozatát. 11/2013/II.26./Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: ZHK üzletrész ügye Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy a felajánlott elővásárlási joggal költségvetési lehetőségeink miatt nem kívánunk élni. c.) Kérelem Tóth- Máthé Miklós könyvkiadásához Majdanics László polgármester elmondta, hogy a napirendhez tartozó írásos anyagot minden képviselő megkapta. Kéri a képviselők javaslatait. Korábban is támogatta az Önkormányzat. Az Önkormányzat anyagi helyzetének figyelembe vétele mellett, ha lehetséges és a Képviselő- testület is úgy gondolja valamennyi összeggel támogassák a könyv kiadását. Siri Norbert képviselő kérdése, hogy milyen összegre gondolt a Polgármester Úr? Orehovszky Tibor képviselő elmondta, hogy a könyvtártól azt a tájékoztatást kapta, hogy az eddig megjelent könyvekből egyetlen egy tiszteletpéldányt sem kapott a könyvtár. elmondta, hogy ez az állítást visszautasítja, mert amikor korábban az Önkormányzat támogatta a könyvek kiadását, mindig kapott a könyvekből, melyet el is küldtek a könyvtárba. Dr. Kovács Pál képviselő elmondta, hogy megdöbbentette az, hogy ezt mondta a könyvtáros, hiszen ő maga is adott 6 könyvet amit alá is írt. Nagy dolognak tartja, hogy Tóth- Máthé Miklósnak van egy új kötete, a héten lesz a bemutatója. Ha adunk, ha nem, akkor is benne vagyunk a támogatók listájába, mert ez a könyv már a 6

7 héten megjelent. Úgy gondolja, hogy ha a Képviselő- testület nem tud adni egy jelképes összeget, akkor saját erőből adjanak össze pénzt. Majdanics László polgármester kérdése, hogy mi a Képviselő Úr javaslata? Dr. Kovács Pál képviselő elmondta, hogy ezer forintra gondolt. Majdanics László polgármester elmondta, hogy az forint jelképes összeget javasolja Tóth -Máthé Miklós könyvének kiadásához, melyet szavazásra bocsátotta, melyet a Képviselő- testület 5 igen szavazat 1 ellen szavazat és 2 tartózkodás mellett megszavazott és meghozta alábbi határozatát. 12/2013/II.26./Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: Tóth -Máthé Miklós könyvkiadásának támogatása Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy Tóth Máthé Miklós könyvkiadását forinttal támogatja, mely összeg fedezete az Önkormányzat évi költségvetése. Ezt követően a Képviselő- testület zárt ülés keretében folytatja a munkáját. 6.)g.) Napirendi pont ÁMK intézmény ideiglenes vezetőjének ügye Majdanics László polgármester elmondta, hogy törvény szerint intézményünk vezető nélkül nem működhet, a vezetői álláshelyet meg kell pályáztatni, amíg a pályáztatás meg nem történik addig ideiglenes megbízást kell adni valamelyik dolgozónak. Várja a Képviselő- testület javaslatait. elmondta, hogy folyamatban van az ÁMK ügye, korábban úgy döntött a testület, hogy megszünteti az intézményt, majd azt az információt kaptuk, hogy nem lehet megszünteti a könyvtár miatt. A Magyar Államkincstár a törzskönyvi nyilvántartás miatt felhívta az Önkormányzat figyelmét arra, hogy ideiglenesen intézmény vezetőt kell megbízni az ÁMK élére. A Képviselő- testületnek határozott időre, plusz anyagi juttatás nélkül kell megbíznia valamelyik dolgozót, nem önállóan gazdálkodó az intézmény. Azért kérdőjeles hogy pályáztatunk vagy nem pályáztatunk, mert a január 1-től elfogadott jogszabály alapján valóban nem lehet csak önállóan működtetni könyvtárat, de ez nem 5000 fő feletti településekre hanem a fő feletti településekre vonatkozik. Így meg kell majd gondolnia a testültnek, hogy kell e önálló intézmény vagy megszünteti az ÁMK-t. Ha megszünteti az intézményt akkor nem kell pályáztatni az intézményvezetői álláshelyet., de addig is javasolja, hogy ideiglenesen bízzanak meg valakit. Tóth Albert alpolgármester kérdése, hogy az időtartam mi lesz? elmondta, hogy május 31-ig kéri a kinevezést. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint az ÁMK igazgatói feladataival től ig Batári Csabát bízza meg a testület, melyet a Képviselő- testület 8 igen szavazattal (egyhangúlag) megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 7

8 16/2013/II.26./Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: ÁMK igazgatójának ideiglenes megbízása Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy napjától napjáig Batári Csabát bízza meg az ÁMK igazgatói feladatainak ellátásával. 6.) h.) Napirendi pont A térfigyelő kamerarendszer kiépítésére érkezett ajánlatokról döntés Majdanics László polgármester elmondta, hogy a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére négy pályázat érkezett. A pályázatokat és az összesítő táblázatot minden képviselő írásban megkapta. Elmondta, hogy a legkisebb ajánlatot tevő Security Max Biztonságtechnikai Kft-t javasolja elfogadásra. A legkevesebb összeg mellett ez a cég 11 kamerát szerelne fel, a másik három cég ettől kevesebbet. Siri Norbert képviselő, elmondta, hogy már a bizottsági ülésen is elmondta, hogy mivel mind a négy ajánlat tartalmilag különböző így ennyi idő alatt ő most nem fog tudni dönteni. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a térfigyelő kamerarendszer kiépítésével a Security Max Biztonságtechnikai Kft-t (3931 Mezőzombor, Kossuth út 2.) bízzák meg (ajánlati ár: Ft), mely javaslatot a Képviselő- testület 7 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 17/2013/II.26./Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (Security Max megbízása) Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása Tiszalúc Nagyközség településen pályázat kivitelezésével a Security Max Biztonságtechnikai Kft (3931 Mezőzombor, Kossuth út 2.) bízza meg (ajánlati ár: nettó forint). 6.) i.) Napirendi pont Óvoda intézményfenntartó társulás megszüntetésének kezdeményezése Majdanics László polgármester elmondta, hogy a kistérségi társulások közvetlen normatív támogatásának megszűnése folyamán a költségvetés nem támogatja plusz normatívával az ilyen feladatokat. Az intézmények finanszírozása a feladatellátás alapján, pedagógus és gyermeklétszám alapján történik, így az az anyagi érdek amely miatt korábban társultunk, már nem áll fenn. Az óvoda illetve az önkormányzat vezetése kéri a Képviselő testületet, hogy hozzon döntést a társulás megszüntetésének kezdeményezésére. A megszüntetés időpontja Stionné Tokaji Judit óvoda vezető elmondta, hogy ez az óvoda érdeke. 8

9 Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint kezdeményezik az óvoda intézményfenntartó társulásának megszüntetését (megszüntetés időpontja: ), mely javaslatot a Képviselő- testület 8 igen szavazattal (egyhangúlag) megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 18/2013/II.26./Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: Óvoda intézményfenntartó társulás megszüntetése Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy kezdeményezi az Tiszalúc- Girincs Óvodafenntartó Társulás megszüntetését augusztus 31-napjával. 6.)j.) Napirendi pont Szennyvízberuházásról tájékoztatás valamint szennyvízberuházáshoz kapcsolódó közművagyon értékelése és a támogatás mértékének korrekcióját megalapozó alapadatok előállítási munkálatairól szóló négy árajánlat közül előzetes döntés elmondta, hogy már korábban is jelezte úgy néz ki, hogy a szennyvíz beruházáshoz szükséges önerőt az állam átvállalja az Önkormányzattól. Az állam saját hatáskörben fogja megvalósítani a beruházást egy kormány határozat alapján. Részleteket még nem tud, de ez nekünk egy örömhír. Pénteken kell a Belügyminisztériumba menni ra egy tájékoztatóra. Pár dolog még függőben van, ezért ezt a napirendi pontot vissza is vonja, mert egy el nem kezdett munkáról kellene most dönteni a testületnek. Véleménye szerint várják meg a pénteki napot. Azonban amennyiben erről mégis sürgős döntést kell hozni akkor össze fognak hívni egy rendkívüli testületi ülést. 7.) Napirendi pont Czikora János képviselő elmondta, hogy nagy gondot jelent a faluban élő róka (amely vagy veszett, vagy nem), tudunk róla, de tehetetlenek vagyunk ez ügyben, mit fogunk csinálni, ha megharap egy gyereket, nekünk lesz vele bajunk. A másik nagy probléma a kóbor kutyák, vannak időszakok amikor nem lehet közlekedni a nagy testű kóbor kutyáktól. Valamit tennünk kell, mert nekünk lesz velük bajunk. Majdanics László polgármester elmondta, hogy a róka probléma körülbelül egy hónapja van. Ez ügyben felhívta a vadászokat ez ügyben akik azt a választ adták, hogy nézzem meg, hogy hol fészkel, ha megtaláltuk kérjek engedélyét a rendőrségtől, hogy a falun belül ki lehessen lőni. A kóbor kutyákkal kapcsolatosan elmondta, hogy a Mezőkövesdi sintérek folyamatosan meg vannak rendelve, havonta egyszer tudnak kijönni és 5-6 kutyát tudnak elszállítani egyszerre, forintot kellett fizetni a kutyákért. Mindent meg fogunk oldani, mivel az ember élettől nincs fontosabb. Siri Norbert képviselő elmondta, hogy a gyermekorvosi rendelő előtt a járda még mindig nincs helyreállítva. Majdanics László polgármester elmondta, hogy már többször szólt a Borsodvíznek, de eddig még nem állították helyre. Nem fogunk más helyett dolgozni, azt a Borsodvíznek kell helyreállítani. Siri Norbert képviselő elmondta, hogy helyre kell állítani és utána ki kell számlázni nekik. 9

10 Majdanics László polgármester elmondta, hogy ha kifizetik meg fogja csináltatni. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy szólni kell nekik, hogy a tűzcsapokat is nézzék át. Több napirendi pont nem lévén Majdanics László polgármester az ülést lezárta. Kmf. Turóczi Hajnalka jegyző Dr. Kovács Pál képviselő jkv. hitelesítő Majdanics László polgármester Czikora János képviselő jkv. hitelesítő 10

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 02-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott

Részletesebben

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. február 22-én 9.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 22/2011. (III. 16.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-34/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. Jegyzőkönyv

6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. Jegyzőkönyv SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2014. február 12-én, a Szeremle Községi Önkormányzat

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV ... 3/2014. (II.13.) számú rendelet Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről HATÁROZATOK MUTATÓJA

2. sz. JEGYZŐKÖNYV ... 3/2014. (II.13.) számú rendelet Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről HATÁROZATOK MUTATÓJA 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 13. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 3/2014. (II.13.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 356/11/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

32 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 14/2013. (III. 7.)

Részletesebben

Szám: 334-5/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-5/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-5/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1/14 oldal Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Nyírség Vízgazdálkodási Társulás megállapodás megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Nyírség Vízgazdálkodási Társulás megállapodás megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2012. március 07-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) előterjesztése c.) határozata d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Tájékoztató

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám:31-17/2006. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Dr. Egeli Zsolt,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az Ács Nagyközség Képviselő Testületének 2007. május 24-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 6/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA VI. Iktatószám: 317-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. március 25-én megtartott, n y i l t s o r o

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. szeptember 29-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Major Ferencné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben