JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének február 26-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2013. február 26-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének február 26-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert alpolgármester Czikora János képviselő Csáki Antal képviselő Dr. Kovács Pál képviselő Dr. Mudri Béla képviselő Orehovszky Tibor képviselő Siri Norbert képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető Rozgonyi Lászlóné gazdaságvezető Hankó János CNÖ elnök Stionné Tokaji Judit óvoda vezető Majdanics László polgármester tisztelettel köszöntött minden képviselőt, meghívottat, majd megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel a képviselők több mint fele az ülésen megjelentek (8 fő) Ezt követően javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Dr. Kovács Pál és Czikora János képviselők személyében, mely javaslatot a Képviselő testület egyhangúlag elfogadott. Majdanics László polgármester a napirenddel kapcsolatosan elmondta, hogy javasolja a meghívóban szereplő sorrendben tárgyalják a napirendi pontokat az alábbi kiegészítésekkel: ÁMK intézmény ideiglenes vezetőjének ügye, a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére érkezett ajánlatokról döntés, óvoda intézményfenntartó társulás megszüntetésének kezdeményezése, szennyvízberuházásról tájékoztatás valamint szennyvízberuházáshoz kapcsolódó közművagyon értékelése és a támogatás mértékének korrekcióját megalapozó alapadatok előállítási munkálatairól szóló négy árajánlat közül előzetes döntés, mely javaslatot a Képviselő- testület egyhangúlag (8 igen szavazattal) megszavazott és a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el: Napirend: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Majdanics László polgármester 2.) Előterjesztés a évi költségvetés elfogadására és az erre vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására Előadó: Majdanics László polgármester 3.) Rendelet módosítások( szociális rendelet, vagyonrendelet) Előadó: Majdanics László polgármester 4.) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása Előadó: Majdanics László polgármester 5.) Az Önkormányzat szakfeladat rendjének elfogadása Előadó: Majdanics László polgármester 6.) Egyéb egyedi ügyek a. Héra pályázati lehetőség b.zhk üzletrész ügyében megkeresés c.kérelem Tóth Máthé Miklós könyvkiadásához d.ráczné Kis Edina méltányossági ápolási díj ügye e. Bukta Anikó méltányossági ápolási díj ügye 1

2 f. Tóth László méltányossági ápolási díj ügye g. ÁMK intézmény ideiglenes vezetőjének ügye h.a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére érkezett ajánlatokról döntés i. Óvoda intézményfenntartó társulás megszüntetésének kezdeményezése j. Szennyvízberuházásról tájékoztatás valamint szennyvízberuházáshoz kapcsolódó közművagyon értékelése és a támogatás mértékének korrekcióját megalapozó alapadatok előállítási munkálatairól szóló négy árajánlat közül előzetes döntés 7.) Képviselői interpellációk 1.) Napirendi pont Majdanics László polgármester elmondta, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót minden képviselő írásban megkapta, kérdése észrevétele van-e valamelyik képviselőnek? Kérdés és észrevétel nem lévén Majdanics László polgármester szavazásra bocsátotta a tájékoztatót, melyet a képviselő- testület egyhangúlag (8 igen szavazattal) tudomásul vett. 2.) Napirendi pont Majdanics László polgármester elmondta, hogy a évi költségvetés főbb irányszámainak kialakításához az írásos anyagot minden képviselő megkapta, kérdése észrevétele van-e valamelyik képviselőnek? Felkéri t, hogy a költségvetéssel kapcsolatosan tájékoztassa a Képviselő- testületet. elmondta, hogy az előző testületi ülésen a Képviselő- testület úgy engedte el a gazdálkodási osztályt, hogy próbálja átdolgozni az Önkormányzat költségvetését, próbálja ledolgozni azt a hatalmas hiányt, amellyel még rendelkezett januárban a évi költségvetés. Több működési költségvetés csökkentése történt a költségvetésen belül az intézményekhez nem nyúltak, csak az Önkormányzat szakfeladataihoz tudtak hozzányúlni, valamint a támogatásokhoz. Ami jelentős és tudnia kell az Képviselőtestületnek a támogatásoknál a Nonprofit Kft 14.4 millió forintos támogatását levették 10 millió forintra, ez egy nagyon szigorú létszám és költségarányos gazdálkodást követel meg a vezetőtől. Azt nem tudjuk, hogy ez az összeg elég lesz e ig. Csökkentettük a Nagyközségi Sportegyesület támogatását 2 millió forintra, bevételt nem tudtak tervezni, többlet forrási nincsenek a településnek, amik nincsenek feltárva. Tájékoztatja a Képviselő testületet, hogy Kormány határozat született arra vonatkozóan, hogy Tiszalúc szennyvíz beruházását kiemelten kezelik és az állam fogja megvalósítani a beruházásunkat, önerőre 50 millió forintot terveztek, ezt az 50 millió nem vették ki a költségvetésből amiatt, mert nem tudjuk, hogy szükség lesz-e rá vagy sem forintos hiánya van a költségvetésnek még így is, ennek a 44 millió forint előteremtésére a jelenlegi jogszabályok alapján két lehetőség van, az egyik beruházásaira betervezett felhalmozási tartalékát átteszi működési kiadásokra, a felhalmozási kiadásokra pedig beépít egy felhalmozási hitelt. Működésre hitelt az Önkormányzat nem vehet fel, éven belüli rulírozó hitelt vehet fel, december 31-ig vissza kell fizetni. Van egy másik lehetőség a költségevési törvény 4. számú melléklete tartalmaz különböző tartalékokat, melyekre pályázni kell majd, a költségvetés készítéséhez kiadott anyagok alapján tiltó rendelkezés ezen forrás tervezésére nincs. Ha emellett dönt a testület, és terveznek egy ilyen pályázati bevételt és ha nyernek akkor jó ha nem nyernek vagy kevesebbet, akkor vissza kell térni a költségvetéshez és módosítani kell azt. Vannak még egyéb lehetőségek költségvetés csökkentésére, de az a Képviselő- testült hatáskörébe tartozik. Majdanics László polgármester elmondta, hogy a költségvetés elkészítésén sokat dolgoztak. 19 millió forintot lehet lefaragni az alábbi megszorításokkal, melyek népszerűtlen döntések lennének: Kossuth tér kialakítására tervezett önerő, Nagyközségi Sportegyesület támogatása 2 millió forint, Közhasznú Kft támogatása 3 millió forint, orvosi rendelők támogatása, képviselői tiszteletdíj. Ezen tételek kivétele után a 42 millió hiány helyett 23 millió forintos lenne a hiány. Javasolja a 42 millió forintos hiányt tartalmazó költségvetés elfogadását és a hiányzó pénz megpályázását. elmondta, hogy a KHT támogatásához ha hozzányúlnak akkor félévtől működésképtelenné válna. Jelen pillanatban a KHT a település üzemeltető. Tudja, hogy ezek súlyos döntések. 2

3 Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy megköszöni a Polgármester Úrnak, hogy elmondta itt is a drasztikus javaslatainak felsorolását, el kell mondani jelen volt a Pénzügyi Bizottsági ülése, a bizottság határozatképtelen volt, nem döntött a bizottság a témában, az ülés konzultatív beszélgetéssé alakult. Abban maradtak, hogy ezeket a döntéseket amit a Polgármester Úr javasolt, meg kell fontolni, nagyon népszerűtlen döntések, egyenlőre talonba helyezik és a Jegyző Nő által felvázolt forgatókönyv alapján mennének tovább és majd meglátják és ha esetleg az elkövetkezendő hetek hónapok olyan helyzet elé állítanák a testületet, akkor bizony a Képviselőtestület tagjainak is át kell gondolni a Polgármester Úr javaslatait. Dr. Mudri Béla képviselő elmondta, hogy a 43 milliós hiányból ha 19 milliót elveszünk, működésképtelenné teszünk intézményeket, negatív kép alakul ki a vezetésünkről a lakosság körében, amellett még mindig mínuszos lenne a költségvetés. Helyesnek tartja a Jegyző Nő által ismertetett irányt. Dr. Kovács Pál képviselő kérdése, hogy a szennyvízzel kapcsolatosan mikor fogunk többet tudni? Majdanics László polgármester elmondta, hogy pénteken már valószínűleg többet fognak tudni, az állam az önerőt át fogja vállalni. Az 50 millió forintot nem kell majd hozzá tenni. Teljes egészében átvállalja a szennyvíz beruházást. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy ez a kormány határozat nagyon jelentős döntés az Önkormányzatunk történetében. A kormány saját hatáskörben valósítja meg Tiszalúc szennyvízelvezetését, ettől egyenlőre sokkal többet nem tudunk. Van egy remény, hogy pénteken már többet fogunk erről tudni. A Jegyző Nő és a Polgármester Úr minden szennyvízzel kapcsolatos rezdülésről tájékoztatni fogja a testületet és a falu lakosságát. Jelenleg részletekbe menő információk nincsenek. Majdanics László polgármester több kérdés és észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint a Képviselő- testület Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat évi költségvetését forint kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, úgy, hogy a bevételi előirányzatként beemelik a forint pályázati támogatást, melyet a Képviselő- testület 8 igen szavazattal (egyhangúlag) megszavazott és megalkotta Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2013.(II.26.) önkormányzati rendelete A évi költségvetésről 3.) Napirendi pont (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Majdanics László polgármester elmondta, hogy a vagyonrendelet és a szociális rendelet módosításához tartozó írásos anyagot minden képviselő megkapta. elmondta, hogy a vagyonrendelet módosítására törvényi változások miatt van szükség. A szociális rendelet módosítását a Jogi és a Szociális Bizottság tárgyalta, míg a vagyonrendelet módosítását a Jogi bizottság tárgyalta a Pénzügyi Bizottság még nem. Dr. Mudri Béla bizottsági elnök elmondta, hogy a szociális rendelet módosítását a Jogi Bizottság megtárgyalta és a Képviselő- testület felé elfogadásra javasolja. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja az írásos javaslat alapján a szociális rendelet módosítását, melyet a Képviselő- testület 8 igen szavazattal (egyhangúlag) megszavazott és megalkotta: 3

4 Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2013.(II.26.) önkormányzati rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 15/2011(VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) A Képviselő- testület a vagyonrendelet módosítását következő ülésén újra napirendre tűzi. 4.) Napirendi pont Majdanics László polgármester elmondta, hogy az Alapító Okirat módosításához tartozó írásos anyagot minden képviselő megkapta. elmondta, hogy jogszabályi változások miatt a Polgármesteri Hivataloknak megváltozott az elnevezése Tiszalúci Polgármesteri Hivatal ) belekerül a vezető kinevezésének rendje, az új közszolgálati törvény hatálybalépését követő változásokat kellett átvezetni. Dr. Mudri Béla bizottsági elnök elmondta, hogy a Jogi Bizottság tárgyalta az Alapító Okirat módosítását, melyet a bizottság elfogadott és a Képviselő- testület felé elfogadásra javasolja. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását, melyet a Képviselő- testület 8 igen szavazat mellett (egyhangúlag) megszavazott és meghozta alábbi határozatát. 7/2013/II.26./Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy elfogadja a Tiszalúci Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratot módosító okiratát. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának egységes szerkezetben történő elfogadását, melyet a Képviselő- testület 8 igen szavazat mellett (egyhangúlag) megszavazott és meghozta alábbi határozatát. 8/2013/II.26./Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának egységes szerkezetben történő elfogadása Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy elfogadja a Tiszalúci Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát egységes szerkezetben. (Az Alapító Okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 4

5 5.) Napirendi pont Majdanics László polgármester elmondta, hogy a napirendhez tartozó írásos anyagot minden képviselő megkapta. elmondta, hogy az Önkormányzat szakfeladat rendjének elfogadása törvényi kötelezettség. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításához kapcsolódik. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratában nem szerepelhet Önkormányzati szakfeladat. Az Önkormányzat szakfeladat rendje az SZMSZ tartalmazza függelékként, melyet határozat formában kell a Képviselő- testületnek elfogadnia. A szakfeladat rendre a Magyar Államkincstár törzskönyvi bejegyzéséhez van szükség. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat szakfeladat rendjének elfogadását a kiadott írásos anyag alapján, melyet a Képviselő- testület 8 igen szavazat mellett (egyhangúlag) megszavazott és meghozta alábbi határozatát. 9/2013/II.26./Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat szakfeladat rendjének elfogadása Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy elfogadja az Önkormányzat szakfeladat rendjét, mely az Önkormányzat SZMSZ-ének 7. számú függeléke. (A 7. számú függelék a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 6.) Napirendi pont a.) Héra pályázati lehetőség Majdanics László polgármester elmondta, hogy a napirendhez tartozó írásos anyagot minden képviselő megkapta. Hankó János Szociális Iroda szakmai vezetője elmondta, hogy a Héra pályázaton a Családsegítő Szolgálatok vehetnek részt, de mivel 10 % önerő is szükséges a pályázathoz, az önrészről csak az Önkormányzat rendelkezhet. Tavalyi évben kb 200 család maximum forint támogatásban részesült. Ez egy lehetőség, mellyel élni szeretnének, úgy gondolja, hogy az önrész maximum forint közötti összeg lesz. A Szociális Bizottság elé fog kerülni a pályázó családok listája és a Szociális Bizottság fog dönteni, hogy ki az aki részt vegyen a pályázaton. Erre a bizottsági ülésre kb március közepén kerül majd sor. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata részt vegyen a HÉRA Alapítvány által kiírt pályázaton, melyet a Képviselő- testület 8 igen szavazat mellett (egyhangúlag) megszavazott és meghozta alábbi határozatát. 5

6 10/2013/II.26./Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: Héra Alapítványhoz pályázat benyújtása Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy a Héra Alapítvány által kiírt pályázatban részt vesz, pályázatot nyújt be, a pályázathoz szükséges önrészt a évi költségvetéséből biztosítja. b.) ZHK üzletrész ügyében megkeresés Majdanics László polgármester elmondta, hogy a napirendhez tartozó írásos anyagot minden képviselő megkapta. elmondta, hogy ZHK visszavásárolta Rakamaz Várostól a törzsbetétjét, ilyenkor minden tagnak elővásárlási joga van. Majdanics László polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat anyagi helyzetét figyelembe véve nem javasolja az üzletrész megvásárlását, mely javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a Képviselő- testület 8 igen szavazat mellett (egyhangúlag) megszavazott és meghozta alábbi határozatát. 11/2013/II.26./Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: ZHK üzletrész ügye Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy a felajánlott elővásárlási joggal költségvetési lehetőségeink miatt nem kívánunk élni. c.) Kérelem Tóth- Máthé Miklós könyvkiadásához Majdanics László polgármester elmondta, hogy a napirendhez tartozó írásos anyagot minden képviselő megkapta. Kéri a képviselők javaslatait. Korábban is támogatta az Önkormányzat. Az Önkormányzat anyagi helyzetének figyelembe vétele mellett, ha lehetséges és a Képviselő- testület is úgy gondolja valamennyi összeggel támogassák a könyv kiadását. Siri Norbert képviselő kérdése, hogy milyen összegre gondolt a Polgármester Úr? Orehovszky Tibor képviselő elmondta, hogy a könyvtártól azt a tájékoztatást kapta, hogy az eddig megjelent könyvekből egyetlen egy tiszteletpéldányt sem kapott a könyvtár. elmondta, hogy ez az állítást visszautasítja, mert amikor korábban az Önkormányzat támogatta a könyvek kiadását, mindig kapott a könyvekből, melyet el is küldtek a könyvtárba. Dr. Kovács Pál képviselő elmondta, hogy megdöbbentette az, hogy ezt mondta a könyvtáros, hiszen ő maga is adott 6 könyvet amit alá is írt. Nagy dolognak tartja, hogy Tóth- Máthé Miklósnak van egy új kötete, a héten lesz a bemutatója. Ha adunk, ha nem, akkor is benne vagyunk a támogatók listájába, mert ez a könyv már a 6

7 héten megjelent. Úgy gondolja, hogy ha a Képviselő- testület nem tud adni egy jelképes összeget, akkor saját erőből adjanak össze pénzt. Majdanics László polgármester kérdése, hogy mi a Képviselő Úr javaslata? Dr. Kovács Pál képviselő elmondta, hogy ezer forintra gondolt. Majdanics László polgármester elmondta, hogy az forint jelképes összeget javasolja Tóth -Máthé Miklós könyvének kiadásához, melyet szavazásra bocsátotta, melyet a Képviselő- testület 5 igen szavazat 1 ellen szavazat és 2 tartózkodás mellett megszavazott és meghozta alábbi határozatát. 12/2013/II.26./Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: Tóth -Máthé Miklós könyvkiadásának támogatása Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy Tóth Máthé Miklós könyvkiadását forinttal támogatja, mely összeg fedezete az Önkormányzat évi költségvetése. Ezt követően a Képviselő- testület zárt ülés keretében folytatja a munkáját. 6.)g.) Napirendi pont ÁMK intézmény ideiglenes vezetőjének ügye Majdanics László polgármester elmondta, hogy törvény szerint intézményünk vezető nélkül nem működhet, a vezetői álláshelyet meg kell pályáztatni, amíg a pályáztatás meg nem történik addig ideiglenes megbízást kell adni valamelyik dolgozónak. Várja a Képviselő- testület javaslatait. elmondta, hogy folyamatban van az ÁMK ügye, korábban úgy döntött a testület, hogy megszünteti az intézményt, majd azt az információt kaptuk, hogy nem lehet megszünteti a könyvtár miatt. A Magyar Államkincstár a törzskönyvi nyilvántartás miatt felhívta az Önkormányzat figyelmét arra, hogy ideiglenesen intézmény vezetőt kell megbízni az ÁMK élére. A Képviselő- testületnek határozott időre, plusz anyagi juttatás nélkül kell megbíznia valamelyik dolgozót, nem önállóan gazdálkodó az intézmény. Azért kérdőjeles hogy pályáztatunk vagy nem pályáztatunk, mert a január 1-től elfogadott jogszabály alapján valóban nem lehet csak önállóan működtetni könyvtárat, de ez nem 5000 fő feletti településekre hanem a fő feletti településekre vonatkozik. Így meg kell majd gondolnia a testültnek, hogy kell e önálló intézmény vagy megszünteti az ÁMK-t. Ha megszünteti az intézményt akkor nem kell pályáztatni az intézményvezetői álláshelyet., de addig is javasolja, hogy ideiglenesen bízzanak meg valakit. Tóth Albert alpolgármester kérdése, hogy az időtartam mi lesz? elmondta, hogy május 31-ig kéri a kinevezést. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint az ÁMK igazgatói feladataival től ig Batári Csabát bízza meg a testület, melyet a Képviselő- testület 8 igen szavazattal (egyhangúlag) megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 7

8 16/2013/II.26./Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: ÁMK igazgatójának ideiglenes megbízása Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy napjától napjáig Batári Csabát bízza meg az ÁMK igazgatói feladatainak ellátásával. 6.) h.) Napirendi pont A térfigyelő kamerarendszer kiépítésére érkezett ajánlatokról döntés Majdanics László polgármester elmondta, hogy a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére négy pályázat érkezett. A pályázatokat és az összesítő táblázatot minden képviselő írásban megkapta. Elmondta, hogy a legkisebb ajánlatot tevő Security Max Biztonságtechnikai Kft-t javasolja elfogadásra. A legkevesebb összeg mellett ez a cég 11 kamerát szerelne fel, a másik három cég ettől kevesebbet. Siri Norbert képviselő, elmondta, hogy már a bizottsági ülésen is elmondta, hogy mivel mind a négy ajánlat tartalmilag különböző így ennyi idő alatt ő most nem fog tudni dönteni. Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a térfigyelő kamerarendszer kiépítésével a Security Max Biztonságtechnikai Kft-t (3931 Mezőzombor, Kossuth út 2.) bízzák meg (ajánlati ár: Ft), mely javaslatot a Képviselő- testület 7 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 17/2013/II.26./Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (Security Max megbízása) Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása Tiszalúc Nagyközség településen pályázat kivitelezésével a Security Max Biztonságtechnikai Kft (3931 Mezőzombor, Kossuth út 2.) bízza meg (ajánlati ár: nettó forint). 6.) i.) Napirendi pont Óvoda intézményfenntartó társulás megszüntetésének kezdeményezése Majdanics László polgármester elmondta, hogy a kistérségi társulások közvetlen normatív támogatásának megszűnése folyamán a költségvetés nem támogatja plusz normatívával az ilyen feladatokat. Az intézmények finanszírozása a feladatellátás alapján, pedagógus és gyermeklétszám alapján történik, így az az anyagi érdek amely miatt korábban társultunk, már nem áll fenn. Az óvoda illetve az önkormányzat vezetése kéri a Képviselő testületet, hogy hozzon döntést a társulás megszüntetésének kezdeményezésére. A megszüntetés időpontja Stionné Tokaji Judit óvoda vezető elmondta, hogy ez az óvoda érdeke. 8

9 Majdanics László polgármester szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint kezdeményezik az óvoda intézményfenntartó társulásának megszüntetését (megszüntetés időpontja: ), mely javaslatot a Képviselő- testület 8 igen szavazattal (egyhangúlag) megszavazott és meghozta alábbi határozatát: 18/2013/II.26./Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testületének önkormányzati határozata Tárgy: Óvoda intézményfenntartó társulás megszüntetése Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy kezdeményezi az Tiszalúc- Girincs Óvodafenntartó Társulás megszüntetését augusztus 31-napjával. 6.)j.) Napirendi pont Szennyvízberuházásról tájékoztatás valamint szennyvízberuházáshoz kapcsolódó közművagyon értékelése és a támogatás mértékének korrekcióját megalapozó alapadatok előállítási munkálatairól szóló négy árajánlat közül előzetes döntés elmondta, hogy már korábban is jelezte úgy néz ki, hogy a szennyvíz beruházáshoz szükséges önerőt az állam átvállalja az Önkormányzattól. Az állam saját hatáskörben fogja megvalósítani a beruházást egy kormány határozat alapján. Részleteket még nem tud, de ez nekünk egy örömhír. Pénteken kell a Belügyminisztériumba menni ra egy tájékoztatóra. Pár dolog még függőben van, ezért ezt a napirendi pontot vissza is vonja, mert egy el nem kezdett munkáról kellene most dönteni a testületnek. Véleménye szerint várják meg a pénteki napot. Azonban amennyiben erről mégis sürgős döntést kell hozni akkor össze fognak hívni egy rendkívüli testületi ülést. 7.) Napirendi pont Czikora János képviselő elmondta, hogy nagy gondot jelent a faluban élő róka (amely vagy veszett, vagy nem), tudunk róla, de tehetetlenek vagyunk ez ügyben, mit fogunk csinálni, ha megharap egy gyereket, nekünk lesz vele bajunk. A másik nagy probléma a kóbor kutyák, vannak időszakok amikor nem lehet közlekedni a nagy testű kóbor kutyáktól. Valamit tennünk kell, mert nekünk lesz velük bajunk. Majdanics László polgármester elmondta, hogy a róka probléma körülbelül egy hónapja van. Ez ügyben felhívta a vadászokat ez ügyben akik azt a választ adták, hogy nézzem meg, hogy hol fészkel, ha megtaláltuk kérjek engedélyét a rendőrségtől, hogy a falun belül ki lehessen lőni. A kóbor kutyákkal kapcsolatosan elmondta, hogy a Mezőkövesdi sintérek folyamatosan meg vannak rendelve, havonta egyszer tudnak kijönni és 5-6 kutyát tudnak elszállítani egyszerre, forintot kellett fizetni a kutyákért. Mindent meg fogunk oldani, mivel az ember élettől nincs fontosabb. Siri Norbert képviselő elmondta, hogy a gyermekorvosi rendelő előtt a járda még mindig nincs helyreállítva. Majdanics László polgármester elmondta, hogy már többször szólt a Borsodvíznek, de eddig még nem állították helyre. Nem fogunk más helyett dolgozni, azt a Borsodvíznek kell helyreállítani. Siri Norbert képviselő elmondta, hogy helyre kell állítani és utána ki kell számlázni nekik. 9

10 Majdanics László polgármester elmondta, hogy ha kifizetik meg fogja csináltatni. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy szólni kell nekik, hogy a tűzcsapokat is nézzék át. Több napirendi pont nem lévén Majdanics László polgármester az ülést lezárta. Kmf. Turóczi Hajnalka jegyző Dr. Kovács Pál képviselő jkv. hitelesítő Majdanics László polgármester Czikora János képviselő jkv. hitelesítő 10

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

1.) Napirendi pont JEGYZŐKÖNYV

1.) Napirendi pont JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2012. december 10-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők.

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők. 1 J E GY Z Ő K Ö NY V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2008. december 18-án 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 260-263 T á r g y s o r o z a t a 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5053-2/2013. 29/2013. számú 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 190-192/2013. (XI. 22.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól Községi Önkormányzat Lövő 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 57/2014.(VIII.11.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 58/2014.(VIII.11.) KEOP-2014-4.10.0/N fotovoltaikus

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 16- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők:

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. február 12-én 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. június 17. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 39/2010. (VI.17.) Z1

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről.

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG BALATONRENDES KÖZSÉG SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: Á. 29-87/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ábrahámhegy,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének.

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. január 25- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án 13.40. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben