DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 9. szám május 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 64/2009. (IV. 30.) Ö.h. Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. alapszabályának módosításáról /2009. (IV. 30.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról /2009. (IV. 30.) Ö.h. Az Árpád Vezér Általános Iskola magasabb vezetője közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről /2009. (IV. 30.) Ö.h. A Közép Utcai Óvoda magasabb vezetője közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről /2009. (IV. 30.) Ö.h. Az Önkormányzat könyvvizsgálójának megbízásáról 1279

2 69/2009. (IV. 30.) Ö.h. A DEHUSZ Kht évi számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról és a közhasznúsági jelentésének elfogadásáról /2009. (IV. 30.) Ö.h. A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft évi számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról /2009. (IV. 30.) Ö.h. A Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ és Oktatási Szolgáltató Közhasznú Társaság évi számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról /2009. (IV. 30.) Ö.h. Az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft évi számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról /2009. (IV. 30.) Ö.h. A Debrecen Jégcsarnok Kht évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról, számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról /2009. (IV. 30.) Ö.h. A DVSC Futball Szervező Zrt évi számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról, az alapszabály módosítására irányuló javaslatról, évi üzleti terv elfogadásáról /2009. (IV. 30.) Ö.h. A DVSC Utánpótlás Nevelő Kft évi számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról /2009. (IV. 30.) Ö.h. A DVSC Kézilabda Kft évi számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról /2009. (IV. 30.) Ö.h. A Nagyerdei Kultúrpark Kht évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról és számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról 1530

3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 64/2009. (IV. 30.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 6. (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 272/2008. (X. 2.) Ö.h-ban foglaltakra 1./ elfogadásra javasolja az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. (4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.) közgyűlésének az Alapszabály módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az 1. és 2. számú mellékletek szerint. 2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. közgyűlésén DMJV Önkormányzatát az 1./ pont szerint képviselje. Határidő: az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. közgyűlésének soron következő időpontja Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

4 Alapszabály módosítás 1. sz. melléklet amelyben az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényesei a társaság alapszabályát az alábbiakban módosítják: 1./ Az alapszabály pontjának (A társaság alaptőkéjének részvényfajták szerinti megoszlása), illetve pontjának (A részvények alapítók közötti megoszlása), valamint a pontjának (A részvényesek vagyoni hozzájárulásának teljesítése) a megjelölt alpontjai a következő, dőlt betűvel és vastagon szedett szövegrész szerint módosulnak (szövegezésűre változnak) a társaság vagyonának apportálással történő emelése miatt: : A társaság alaptőkéjének részvényfajták szerinti megoszlása: Az alaptőke db., azaz: negyvenezer-kétszáztizenhat darab, egyenként ,-Ft, azaz: Egyszázezer,- forint névértékű, ,-Ft, azaz: Egyszázezer,- forint kibocsátási értékű, A, illetve 2 db., azaz: kettő darab, egyenként ,-Ft, azaz: Ötvenezer,- forint névértékű, ,-Ft, azaz: Ötvenezer,- forint kibocsátási értékű, B sorozatú névre szóló dematerializált értékpapírként nyilvántartott törzsrészvényből áll. A dematerializált értékpapír olyan elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott adatösszesség, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza : A részvények alapítók közötti megoszlása: A társaság alaptőkéjét az alapítók az alábbiak szerint szolgáltatják és ennek megfelelően az alaptőkét kitevő valamennyi részvénynek a következő arányban történő átvételére kötelezik magukat (Gt. 12. (1) bek. d; Gt (1) bek. a., b., c.): Az alapszabály pontjában megjelölt Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat alapító hozzájárulása ,- Ft, azaz: Kettőmillió-ötszázezer,- forint készpénz, amelynek ellenében 25 db., azaz: Huszonöt darab, egyenként ,- Ft, azaz: Egyszázezer,- forint névértékű, ,- Ft, azaz: Egyszázezer,- forint kibocsátási értékű, A sorozatú névre szóló törzsrészvény átvételére kötelezte magát az alapításkor. Az alaptőke emeléssel a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat az apportált értékre tekintettel ,- Ft, azaz: kétmilliárd-nyolcszázkilencvenhatmillióötszázezer forint apport érték ellenében újabb db., azaz huszonnyolcezerkilencszázhatvannégy darab, egyenként ,- Ft, azaz: Egyszázezer,- forint névértékű, ,- Ft, azaz: Egyszázezer,- forint kibocsátási értékű, A sorozatú és 2 db, azaz kettő darab, egyenként Ft, azaz Ötvenezer forint névértékű, Ft, azaz Ötvenezer forint kibocsátási értékű, B sorozatú, névre szóló törzsrészvény átvételére kötelezi magát az alaptőke (újabb részvény kibocsátásával történő) emelésekor. (A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatot összesen db., azaz huszonnyolcezerkilencszáznyolcvankilenc darab, egyenként ,- Ft, azaz: Egyszázezer,- forint névértékű, ,- Ft, azaz: Egyszázezer,- forint kibocsátási értékű, A sorozatú valamint 2 db, azaz kettő darab, egyenként Ft, azaz Ötvenezer forint névértékű, Ft, azaz Ötvenezer forint kibocsátási értékű, B sorozatú, névre szóló törzsrészvény illeti meg.)

5 Az alapszabály pontjában megjelölt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító hozzájárulása ,- Ft, azaz: Kettőmillió-ötszázezer,- forint készpénz, amelynek ellenében 25 db., azaz: Huszonöt darab, egyenként ,-Ft, azaz: Egyszázezer,- forint névértékű, ,- Ft, azaz: Egyszázezer,- forint kibocsátási értékű, A sorozatú névre szóló törzsrészvény átvételére kötelezte magát az alapításkor. Az alaptőke emeléssel Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az apportált értékre tekintettel ,- Ft, azaz: egymilliárdszázhúszmillió-kétszázezer forint apport érték ellenében újabb db., azaz tizenegyezer-kétszázkettő darab, egyenként ,- Ft, azaz: Egyszázezer,- forint névértékű, ,-Ft, azaz: Egyszázezer,- forint kibocsátási értékű, A sorozatú, névre szóló törzsrészvény átvételére kötelezi magát az alaptőke (újabb részvény kibocsátásával történő) emelésekor. (Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát összesen db., azaz tizenegyezer-kétszázhuszonhét darab, egyenként ,-Ft, azaz: Egyszázezer,- forint névértékű, ,- Ft, azaz: Egyszázezer,- forint kibocsátási értékű, A sorozatú névre szóló törzsrészvény illeti meg.) : A részvényesek vagyoni hozzájárulásának teljesítése (módja, ideje) (Gt. 12. (1) bek. d; Gt (1) a.): A részvényesek rögzítik, hogy a részvénytársaság alapításakor a teljes pénzbeli hozzájárulást ( ,-Ft) az alapszabály alapításkori aláírásától számított 30 napon belül teljesítették, az átvenni vállalt részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének 100%-át az OTP Bank Nyrt-nél vezetett bankszámlára az alapszabályban meghatározott arányok szerint befizették. A részvényesek a ,- Ft, azaz: négymilliárd-tizenhatmillió-hétszázezer forint összegű, kizárólag nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból) álló alaptőkét az alapító önkormányzatok közgyűlési határozatainak megfelelően teljes egészében rendelkezésre bocsátották az alaptőke emeléssel egy időben. 2./ Az alapszabály módosításokkal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. Jelen okiratban foglalt módosításokat az Alapító új egységes szerkezetű alapító okiratban is elfogadja. Kelt: Debrecen, napján (a részvénytársaság közgyűlésének../2009. (..) Közgyűlési határozata alapján). Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Rácz Róbert elnök Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Kósa Lajos polgármester Készítette és ellenjegyezte: Debrecen, napján (Gt. 11. (3) bek.)

6 2. sz. melléklet ALAPSZABÁLY Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Készítette és ellenjegyezte: Dr. Zeke László ügyvéd

7 Alapszabály zártkörűen működő részvénytársaság létrehozásáról, annak szervezetéről és működéséről, amelyet az 1.1. pontban megjelölt alapítók az alábbiak szerint alkottak meg a évi IV. tv. alapján: I. Alapítók, a társaság cégneve, székhelye, működésének időtartama, tevékenységi köre 1.1.: A részvénytársaság alapítói: : Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (Gt. 12. (1) bek. b pont) Székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 54. (Gt. 12. (1) bek. b pont) Az alapító képviselője: Rácz Róbert, elnök Az alapító nyilvántartási száma: (Gt. 12. (1) bek. b pont) : Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Gt. 12. (1) bek. b pont) Székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20. (Gt. 12. (1) bek. b pont) Az alapító képviselője: Kósa Lajos polgármester Az alapító nyilvántartási száma: (Gt. 12. (1) bek. b pont) Ezen Alapszabály aláírásával is az alapítók kötelezik magukat, hogy a részvénytársaság alapításkori alaptőkéjét kitevő valamennyi részvényét a pontban meghatározott arányban átveszik (zártkörű alapítás) és teljesítik a jelen szerződésben megjelölt vagyoni hozzájárulási kötelezettségüket. (Gt (1) bek.; Gt (1) bek. b.) 1.2.: A társaság cégneve, székhelye (Gt. 12. (1) bek. a; 171. (3) bek.): Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4043 Debrecen, Bartók Béla út : A társaság időtartama: : A társaság határozatlan időre alakul (Gt. 12. (1) bek. g) : A társaság az alapszabály ellenjegyzésének napjától előtársaságként működik. Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet, és egyébként is a Gt aiban foglaltaknak megfelelően működik : Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály ide nem értve az önkormányzati rendeletet hatósági engedélyhez köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában végezheti. Képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

8 1.3.4.: Az alapítók tudomásul veszik, hogy a koncesszióra vonatkozó jogszabályban írt tevékenységet csak erre vonatkozó szerződés birtokában lehet végezni : A társaság a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény, valamint az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapírtőzsdéről szóló évi CXI. törvény szerinti engedélyköteles tevékenységet nem végez : A társaság főtevékenysége: Vagyonkezelés (Holding) 1.4.: A társaság tevékenységi körei (Gt. 12. (1) bek. c.): : A társaság további tevékenységi körei: Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Személygépjármű kölcsönzése Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Üzletvezetés Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás II. A társaság alaptőkéje, a részvények 2.1.: A társaság alaptőkéje (Gt. 12. (1) bek. d.) : A társaság alaptőkéje: ,- Ft, azaz: négymilliárd-huszonegymillió-hétszázezer forint amely ,-Ft, azaz: ötmillió forint pénzbeli hozzájárulásból amely az alaptőke 0,1 százaléka és ,- Ft, azaz: négymilliárd-tizenhatmillió-hétszázezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból amely az alaptőke 99.9 százaléka áll. (Gt (1) bek.; Gt (1) a.) A nem pénzbeli hozzájárulás részletes elemeit az alapszabály mellékletét képező apportlista tartalmazza. 2.2.: A társaság részvényei : A társaság alaptőkéjének részvényfajták szerinti megoszlása: Az alaptőke db., azaz: negyvenezer-kétszáztizenhat darab, egyenként ,-Ft, azaz: Egyszázezer,- forint névértékű, ,-Ft, azaz: Egyszázezer,- forint kibocsátási értékű, A, illetve 2 db., azaz: kettő darab, egyenként ,-Ft, azaz: Ötvenezer,- forint névértékű, ,-Ft, azaz: Ötvenezer,- forint kibocsátási értékű, B sorozatú névre szóló dematerializált értékpapírként nyilvántartott törzsrészvényből áll. A dematerializált értékpapír olyan elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott adatösszesség, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza : A részvények alapítók közötti megoszlása:

9 A társaság alaptőkéjét az alapítók az alábbiak szerint szolgáltatják és ennek megfelelően az alaptőkét kitevő valamennyi részvénynek a következő arányban történő átvételére kötelezik magukat (Gt. 12. (1) bek. d; Gt (1) bek. a., b., c.): Az alapszabály pontjában megjelölt Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat alapító hozzájárulása ,-Ft, azaz: Kettőmillió-ötszázezer,- forint készpénz, amelynek ellenében 25 db., azaz: Huszonöt darab, egyenként ,-Ft, azaz: Egyszázezer,- forint névértékű, ,-Ft, azaz: Egyszázezer,- forint kibocsátási értékű, A sorozatú névre szóló törzsrészvény átvételére kötelezte magát az alapításkor. Az alaptőke emeléssel a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat az apportált értékre tekintettel ,-Ft, azaz: kétmilliárd-nyolcszázkilencvenhatmillió-ötszázezer forint apport érték ellenében újabb db., azaz huszonnyolcezer-kilencszázhatvannégy darab, egyenként ,-Ft, azaz: Egyszázezer,- forint névértékű, ,-Ft, azaz: Egyszázezer,- forint kibocsátási értékű, A sorozatú és 2 db, azaz kettő darab, egyenként Ft, azaz Ötvenezer forint névértékű, Ft, azaz Ötvenezer forint kibocsátási értékű, B sorozatú, névre szóló törzsrészvény átvételére kötelezi magát az alaptőke (újabb részvény kibocsátásával történő) emelésekor. (A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatot összesen db., azaz huszonnyolcezerkilencszáznyolcvankilenc darab, egyenként ,-Ft, azaz: Egyszázezer,- forint névértékű, ,-Ft, azaz: Egyszázezer,- forint kibocsátási értékű, A sorozatú valamint 2 db, azaz kettő darab, egyenként Ft, azaz Ötvenezer forint névértékű, Ft, azaz Ötvenezer forint kibocsátási értékű, B sorozatú, névre szóló törzsrészvény illeti meg.) Az alapszabály pontjában megjelölt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító hozzájárulása ,-Ft, azaz: Kettőmillió-ötszázezer,- forint készpénz, amelynek ellenében 25 db., azaz: Huszonöt darab, egyenként ,-Ft, azaz: Egyszázezer,- forint névértékű, ,-Ft, azaz: Egyszázezer,- forint kibocsátási értékű, A sorozatú névre szóló törzsrészvény átvételére kötelezte magát az alapításkor. Az alaptőke emeléssel Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az apportált értékre tekintettel ,- Ft, azaz: egymilliárd-százhúszmillió-kétszázezer forint apport érték ellenében újabb db., azaz tizenegyezer-kétszázkettő darab, egyenként ,-Ft, azaz: Egyszázezer,- forint névértékű, ,-Ft, azaz: Egyszázezer,- forint kibocsátási értékű, A sorozatú, névre szóló törzsrészvény átvételére kötelezi magát az alaptőke (újabb részvény kibocsátásával történő) emelésekor. (Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát összesen db., azaz tizenegyezerkétszázhuszonhét darab, egyenként ,-Ft, azaz: Egyszázezer,- forint névértékű, ,-Ft, azaz: Egyszázezer,- forint kibocsátási értékű, A sorozatú névre szóló törzsrészvény illeti meg.) : A részvényesek vagyoni hozzájárulásának teljesítése (módja, ideje) (Gt. 12. (1) bek. d; Gt (1) a.): A részvényesek rögzítik, hogy a részvénytársaság alapításakor a teljes pénzbeli hozzájárulást ( ,-Ft) az alapszabály alapításkori aláírásától számított 30 napon belül teljesítették, az átvenni vállalt részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének 100%-át az OTP Bank Nyrtnél vezetett bankszámlára az alapszabályban meghatározott arányok szerint befizették. A részvényesek a ,- Ft, azaz: négymilliárd-tizenhatmillió-hétszázezer forint összegű, kizárólag nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból) álló alaptőkét az alapító önkormányzatok

10 közgyűlési határozatainak megfelelően teljes egészében rendelkezésre bocsátották az alaptőke emeléssel egy időben : A részvény átruházás korlátozása (Gt (2) bek.; Gt (1)-(4) bek.; Gt (2) bek. d pont) A névre szóló részvények átruházásához a részvénytársaságnak a Ptk a szerinti beleegyezésére van szükség. A beleegyezés a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így ha: - a részvényt a részvénytársaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy - azt a részvénytársaság céljára és a részvényesek körére tekintettel magánszemély, illetőleg nem kizárólagosan az alapítók tulajdonában lévő, vagy általuk közvetlenül vagy közvetetten ellenőrzött (Gt. 52..) gazdasági társaság kívánja megszerezni a részvény tulajdonjogát. Ha a közgyűlés a részvényre vonatkozó átruházási szándék írásbeli, az átruházni szándékozó részvényes általi bejelentésének kézhezvételétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés megadottnak tekintendő A részvények előállítása és annak formai kellékei : A társaság csak a cégbejegyzés megtörténte és az alaptőke teljes befizetése után igényelheti a részvényes dematerializált részvényének az értékpapírszámláján történő jóváírását : A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával dematerializált értékpapírként kell nyilvántartani. Tekintettel a dematerializált értékpapír kibocsátására a kibocsátónak egy példányban értékpapírnak nem minősülő okiratot is ki kell állítania, amely tartalmazza: - a tulajdonos neve kivételével az értékpapír jogszabályban meghatározott valamennyi tartalmi kelléket, - a kibocsátásról szóló döntést, - a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét, - a kibocsátott értékpapírok számát, névértékét, - a kibocsátó cégszerű aláírását, a kibocsátó igazgatósága két tagjának aláírását A részvénykönyv (Gt ): : A részvénytársaság igazgatósága vagy a megbízottja a névre szóló részvénnyel rendelkező részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság alapszabályában meghatározott adatokat : A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szembeni jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvben bejegyezték.

11 2.4.3.: Tekintettel a dematerializált részvényekre az értékpapírszámla-vezető köteles a részvénykönyvben szerepeltetendő adatok részvénykönyv vezetője számára történő bejelentésére, a részvényeknek az értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül. Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt, az értékpapírszámlavezető köteles e tényt a részvénykönyv vezetőjének a változástól számított két munkanapon belül bejelenteni. A részvénykönyv vezetője köteles a bejelentés alapján a változást a részvénykönyvben haladéktalanul átvezetni : A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk : Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe a) az, aki így rendelkezett; b) az, aki részvényét törvénynek vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg : Az igazgatóság, illetve megbízottja az előbbi a) és b) pontban meghatározott kivétellel a részvénykönyvbe történő haladéktalan bejegyzést nem tagadhatja meg : A részvénykönyv vezetője köteles a részvénykönyvből haladéktalanul törölni azt a részvényest, aki így rendelkezett : A részvényes a részvénykönyvbe betekinthet, és annak rá vonatkozó részéről az igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt munkanapon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthet. III. A részvényesek kötelezettségei és jogai 3.1.: A részvényesek kötelezettségei: : A részvényes felelőssége a társasággal szemben a részvény névértékének, illetve kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A részvénytársaság kötelezettségéért a részvényes egyébként nem felel. (Gt (1) bek.) : A nem pénzbeli betétet szolgáltató részvényes az apport szolgáltatásától számított öt éven át felelős a társaságnak azért, hogy hozzájárulásának az alapszabályban megjelölt értéke nem haladja meg a nem pénzbeli hozzájárulásnak a szolgáltatás idején fennálló értékét : A részvényest a részvénytársaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkat köteles a Ptk ának szabályai szerint megtéríteni. (Gt (3) bek.) 3.2. A részvényest megillető jogok: : A részvényes tulajdonosi jogait személyesen, vagy meghatalmazottja útján is gyakorolhatja. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett

12 közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. (Gt (1)-(4) bek.) A részvényest megillető vagyoni jogok: A részvényest a részvénytársaságnak a Gt (1) bekezdése szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányada (osztalék) illeti meg. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. Az osztalék kifizetése a közgyűlési határozatot követő 30 naptól esedékes. Az esedékességtől számított 30 napon belül a részvényes köteles osztalékát felvenni. A részvényes késedelme esetén a társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt (osztalékhoz való jog). Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a részvénytársaság közgyűlése osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha a) a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a részvénytársaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel azzal, hogy a kifizetés nem haladhatja meg az utolsó éves beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét, és a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá; továbbá b) a részvényesek vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján a Gt (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség (osztalékelőleghez való jog) (Gt (1) a.). A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényes jogosult a végelszámolás eredményeként jelentkező felosztható vagyon részvényeivel arányos részére (likvidációs hányadhoz való jog) Közgyűlési jogok: Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Gt-ben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni (Gt ). A szavazati jog gyakorlására vonatkozó rendelkezéseket az alapszabály pontja tartalmazza (Gt (2) bek.). A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan legkésőbb a napirend tárgyalásakor az igazgatóság minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást köteles megadni. Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni (Gt (2) bek.). IV. Az alaptőke felemelése 4.1.: Az alaptőke felemelése Az alaptőke felemelése a Gt. vonatkozó rendelkezései szerint történik azzal, hogy az igazgatóság nem jogosult az alaptőke felemelésére, az ilyen tartalmú döntés kizárólagosan a társaság közgyűlésének hatáskörébe tartozik (Gt (1) bek.). 4.2.: Új részvények forgalomba hozatala:

13 4.2.1.: A részvénytársaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával, pénzbeli, vagy nem pénzbeli hozzájárulás ellenében akkor emelheti fel, ha korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, a nem pénzbeli hozzájárulást pedig maradéktalanul a részvénytársaság rendelkezésére bocsátották (Gt ) : Az alaptőkének új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről szóló közgyűlési határozatban meg kell határozni: a) az alaptőke-emelés módját; b) az alaptőke-emelés összegét, szükség szerint legkisebb tervezett összegét; c) az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály módosítás tervezetét, ezen belül a kibocsátandó új részvények számát, sorozatát, illetve a sorozatba tartozó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénysorozatához kapcsolódó jogokat, a részvények előállításának módját, névértékét, illetve kibocsátási értékét (részvényjellemzők), továbbá a részvények névértéke vagy kibocsátási értéke befizetésének feltételeit; d) a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében adandó részvények számát és egyéb jellemzőit, a hozzájárulást szolgáltató nevét (cégét), lakóhelyét, székhelyét és az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló nevét (cégét), székhelyét (lakóhelyét), a szolgáltatás időpontját; e) a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartamot. Az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatban meg kell jelölni azokat a személyeket, akiket a közgyűlés feljogosít a részvények átvételére, feltéve, hogy az arra jogosultak jegyzési elsőbbségükkel nem éltek. A közgyűlés határozatában meg kell jelölni az egyes személyek által átvehető részvények számát és jellemzőit. A részvények átvételére ha az alapszabály eltérően nem rendelkezik csak olyan személy jelölhető ki, aki a részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot megtette. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a vállalt pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás pontos összegét, illetve leírását és értékét, valamint a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának időpontját. A részvénytársaság a kötelezettségvállaló nyilatkozatban foglaltaktól eltérően több pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására a nyilatkozattevőt a részvények átvételére vonatkozó határozatában nem jelölheti ki. (Gt ) : Az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlés az alapszabályt az alaptőke-emeléssel összefüggésben a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások eredményétől függően a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával módosíthatja. Ebben az esetben az alaptőke-emeléssel kapcsolatban újabb közgyűlés tartására nincs szükség. Az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatot az igazgatóság a határozat meghozatalától számított harminc napon belül köteles a Cégközlönyben közzétenni. (Gt ) 4.3.: Alaptőke-emelés az alaptőkén felüli vagyon terhére: : A részvénytársaság alaptőkéjét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított, és a részvénytársaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét. Az alaptőkén felüli vagyon fedezetének fennállását a számviteli törvény szerinti beszámoló vagy közbenső mérleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül igazolja. (Gt (1) bek.) : A felemelt alaptőkét megtestesítő részvények a részvénytársaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg. (Gt (3) bek.)

14 4.3.3.: Az alaptőke-emelésről szóló közgyűlési határozatban rendelkezni kell az alapszabály módosításáról és meg kell határozni az alaptőke-emelés végrehajtásának feltételeit (új részvények kibocsátása, felülbélyegzés, kicserélés). (Gt (4) bek.) V. Az alaptőke leszállítása 5.1.: A részvénytársaság az alaptőkét leszállíthatja, a Gt-ben meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező. Nem szállítható le az alaptőke a Gt (5) bekezdésében meghatározott kivétellel a Gt (1) bekezdésében meghatározott összeg alá. Ha az alaptőkét a 207. (1) bekezdésében meghatározott összeg alá kellene leszállítani és a részvényesek az alaptőke pótlásáról három hónapon belül nem gondoskodnak, a részvénytársaság közgyűlése köteles a részvénytársaságnak más társasági formába történő átalakulásáról, más társasággal történő egyesüléséről, vagy jogutód nélküli megszűnéséről dönteni. (Gt ) 5.2.: Az alaptőke leszállításáról döntő közgyűlést összehívó meghívónak tartalmaznia kell az alaptőke leszállítás mértékére, okára és végrehajtásának módjára vonatkozó tájékoztatást, továbbá, ha erre sor kerül, az alaptőke feltételes leszállításának tényét. Az alaptőke leszállításáról szóló közgyűlési határozatban meg kell jelölni: a) az alaptőke-leszállítás okát (okait), nevezetesen azt, hogy az alaptőke leszállítása tőkekivonás vagy veszteségrendezés érdekében, vagy a részvénytársaság saját tőkéje más elemének (ideértve a lekötött tartalékot is) növelése céljából történik; b) azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, és a részvények jellemzőit; c) az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módját. (Gt ) 5.3.: Alaptőke leszállítása esetén mindenekelőtt a részvénytársaság tulajdonában álló saját részvényeket kell bevonni. (Gt (1) bek.) 5.4.: Tekintettel a dematerializált részvényekre az igazgatóság az alaptőke leszállításának bejegyzését követő 15 napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke leszállítása következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról. A részvényesnek csak az alaptőke-leszállítás cégjegyzékbe történő bejegyzése után szabad az alaptőke, illetve az alaptőkén felüli vagyon terhére kifizetést teljesíteni vagy a részvényesre vonatkozó, még be nem fizetett pénzbeli, illetve még nem szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulás teljesítését elengedni. (Gt (1)-(2) bek.) VI. A társaság képviselete, cégjegyzése Figyelemmel a Gt. 12. (1) bek. e) pontjára az alapítók az alábbiakban határozzák meg a képviselet és a cégjegyzés módját. 6.1.: Képviselet : A társaságot törvényes képviselőként az ügyvezetést ellátó, vezető tisztségviselőkből álló testület: az igazgatóság tagjai képviselik harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt (Gt. 21. (1), (4) bek.; Gt. 29. (1) bek.),

Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Alapszabálya

Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Alapszabálya A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata 2012. december 20-i Képviselő-testületi ülésére) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Fővárosi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T ( a módosításokkal egységes szerkezetben )

A L A P Í T Ó O K I R A T ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

TR Investment. Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság

TR Investment. Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA SZÉKHELY: 1048 Budapest, Megyeri út 205/A. (5. üzlethelyiség) CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-046842 KÉSZÜLT 2014. május 13. TR Investment Nyilvánosan

Részletesebben

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL A PLOTINUS Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS Nyrt.) székhelye: 3508 Miskolc, Szirmai u. 2/a;

Részletesebben

ALTERA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA. 2012. július 11. Szerkesztette:

ALTERA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA. 2012. július 11. Szerkesztette: ALTERA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA 2012. július 11. Szerkesztette: Dr. Loósz Tamás ügyvéd» D r. L o ó s z T a m á s Ü g y v é d i I r o d a «8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A Társaság a 2014.03.17. napján megtartott Közgyűlése, a Társaság 2013.12.15. napján kelt alapszabályát hatályon kívül helyezte, és helyette

Részletesebben

Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY

Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY (Módosításokkal egységes szerkezetben. A módosítások vastag dőlt betűvel feltüntetve.) Pécs, 2015. február 27. Készítette

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2006. április 25-i közgyűlés 9/2006.04.25. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály

Részletesebben

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2012. május 16-án kelt igazgatósági határozat (telephely, illetve fióktelep törlése)

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2012. május 16-án kelt igazgatósági határozat (telephely, illetve fióktelep törlése) A FREESOFT SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A jelen egységes szerkezetbe foglalt, amely a 2012. május 16-án

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. október 22. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát az alábbiak

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát az alábbiak

Részletesebben

A NÓGRÁD VOLÁN. Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő. Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A NÓGRÁD VOLÁN. Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő. Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A NÓGRÁD VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2013. július 23. Érvényes: 2013. július 23. 2 Preambulum A gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. tv.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. 326-1/2005.(XII.21.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. 326-1/2005.(XII.21.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 326-1/2005.(XII.21.) számú h a t á r o z a t a az INNOHÍD Innovációs zárkörűen működő Részvénytársaság módosított Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Közgyűlés

Részletesebben

A L A P S ZA B Á L Y A

A L A P S ZA B Á L Y A A Blue Seven Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A L A P S ZA B Á L Y A 1. A Társaság cégneve 1.1. A Társaság cégneve: Blue Seven Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1.2. A Társaság rövidített

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S É S H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

E L Ő T E R J E S Z T É S É S H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T E L Ő T E R J E S Z T É S É S H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1021 Budapest, Budakeszi út 51/d., Cg. 01-10-046598) 2014.

Részletesebben

A GEMENC VOLÁN ALAPSZABÁLYA

A GEMENC VOLÁN ALAPSZABÁLYA A GEMENC VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2012. október 31. ALAPSZABÁLY A Magyar Állam nevében a közlekedési, hírközlési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Táncsics Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (Egységes szerkezetben) Alapszabály módosításai:

ALAPSZABÁLY. Táncsics Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (Egységes szerkezetben) Alapszabály módosításai: Táncsics Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY (Egységes szerkezetben) Alapszabály módosításai: 1./ 2007. április 20. 2./ 2007. december 14. 3./ 2008.

Részletesebben

MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 42. számú

MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 42. számú MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 42. számú Alapszabályának a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2014. május 14. Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza)

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) Törölt:, és amely a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

A KNYKK KÖZÉPNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM

A KNYKK KÖZÉPNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM 4 A KNYKK KÖZÉPNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Az. sz. és a sz. Alapítói határozatokban foglalt változásokkal egységes szerkezetben PREAMBULUM A

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Tartalomjegyzék 1. A Társaság adatai... 4 1.1. A Társaság cégneve:... 4 1.2. A Társaság neve angolul...

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

A DAKK DÉL-ALFÖLDI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM

A DAKK DÉL-ALFÖLDI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A DAKK DÉL-ALFÖLDI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Az. sz. és a sz. Alapítói határozatokban foglalt változásokkal egységes szerkezetben PREAMBULUM A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő

Részletesebben

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban a Ptk.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra

Részletesebben

I. A társaság cégneve, székhelye. 2. A társaság székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 7. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

I. A társaság cégneve, székhelye. 2. A társaság székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 7. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 3. sz. Melléklet Pécsi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata (tervezet) Alulírott alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), a sportról

Részletesebben

AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a Magyar Állam nevében eljáró Alapító részvényes zártkörűen

Részletesebben

HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK A HATVANI VOLÁN ZRT. ALAPADATAI, MŰKÖDÉSE, IRÁNYÍTÁSI, SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE I.) BEVEZETŐ

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya A 2011. január 26. napján kelt Alapszabálynak a 2012. szeptember 20-i rendkívüli közgyűlés és a 2012. december 19-i rendkívüli

Részletesebben