Együtt a Móra-napon. A csatornahálózatra való rákötés jelentõs megtakarítást jelent. Idén hatodik alkalommal rendezték meg a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együtt a Móra-napon. A csatornahálózatra való rákötés jelentõs megtakarítást jelent. Idén hatodik alkalommal rendezték meg a"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kétheti lap példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Együtt a Móra-napon Idén hatodik alkalommal rendezték meg a Móra-napokat az érdi Móra Ferenc Általános Iskolában, ahol Érd és vonzáskörzetének tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint autizmus spektrumzavarral élõ gyerekei tanulnak. A város legkisebb, de talán túlzás nélkül állítható, hogy legcsaládiasabb iskolájában rendezett eseményen a város más oktatási intézményei is képviselték magukat. A Móra-napok során számos színes program, verseny várta a gyerekeket: ép és fogyatékos nebulókat egyaránt. A megnyitó keretében egy tárlaton mutatták be a korábban meghirdetett rajzpályázatra beérkezett alkotásokat, a névadó munkáihoz készített illusztrációkat. A gyõzteseket 104 pályamunka közül választották ki, és a díjakat Kéri Mihály festõmûvész, az Oktatási és Mûvelõdési Bizottság elnöke adta át a tanulóknak. A rendezvénysorozat elsõ napjának délutánján az alsó tagozatosok egy Mesedélután keretében ismerkedtek Móra Ferenc mûveivel. Frissen szerzett élményeiket az osztályokban található faliújságokon örökítették meg. A felsõ tagozatos tanulók a Mórások Móráról címmel rendezett irodalmi vetélkedõn mérték össze tudásukat. A jó hangulatú versengésen résztvevõk átismételhették az iskola névadójáról tanultakat. Az egész délutánt betöltõ hagyományõrzõ vetélkedõn tavaszi népszokásokat dramatizáltak, népi sportjátékot játszottak, gyertyát mártottak, néprajzi totót töltöttek ki az erre a versenyre jelentkezett csapatok, majd az összejövetel lezárásaként a közösen készített Kiszebábut égették el hangos kereplõszó kíséretében. A megmérettetés vendég gyõzelmet hozott. Elsõ és harmadik helyezett a Teleki Sámuel Általános Iskola kék illetve rózsaszín csapata lett, míg a második helyet a rendezõ a Mórások szerezték meg. A rendezvénysorozat utolsó napján alsó tagozatos bemutató órákat tekinthettek meg az érdeklõdõ tanárok, óvónõk és szülõk. Az órákon megpróbáltuk bemutatni, hogy az autista, valamint az értelmi akadályo- (Folytatás a 3. oldalon) A csatornahálózatra való rákötés jelentõs megtakarítást jelent Városunk legnagyobb és talán legjobban várt beruházása a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése. Az alábbiakban Simó Károly válaszolt néhány kérdésünkre. Mikor indul a csatorna építése Érden? A térségi szennyvízelvezetési projekt megvalósítása már régen elindult. A látványos munkák közül a szennyvíztisztító bõvítése is elkezdõdött. Ott elõször egy új teleprészt építenek, majd amikor ez elkészült, a régi teleprészt is bõvítik, korszerûsítik. Összességében tehát az érdi tisztító kapacitása a projekt megvalósításával elegendõ lesz arra, hogy a három érintett település Érd, Diósd, Tárnok összes szennyvizét fogadni tudja a következõ évtizedekben. A csatorna hálózat építésére kiírt második közbeszerzés folyamatban van. A tervek szerint májusban zárul. Ha nem indul jogorvoslati eljárás, akkor nyáron neki lehet fogni a hálózat építésének is. Azt mondják a kritikusok, hogy õk három éve fizetik a csatorna hozzájárulást, miért nem indult már el az építés? (Folytatás a 3. oldalon) Tavaszi Formába hozó Akció a DNS Sportközpontban (megvásárolható: március 16-tól április 15-ig) alkalmas bérlet / hetes (Fitness vagy Aerobik és Spinning) Ft Fitness 3 havi Ft Fitness 6 havi Ft Kombinált alkalmas (12+ 4 hétre) Ft Dns Sportközpont, 2049 Diósd, Gyár utca 40. / Nyitvatartás: Hétfõ-Péntek: 6:00-22:00 Szombat- Vasárnap: 8:00-18:00 Honlapunkra BANNER elhelyezhetõ. Várjuk megrendelésüket! Rész és egész Rozsdás a sarló és lötyögõs a kalapács énekli legújabb albumán a Quimby együttes, és ez a dal a Petõfi Rádió hallgatói szerint az év slágere lesz. Igen, észre kellene már venni egyeseknek, hogy idézve a dalszöveget balkán rezesek fújják a takarodót. Tovább folytatva: Lomtalanított igazságokon ücsörög egy uzsorás. Leszegett fejjel kérdem, hogy van-e valamije eladó? Nesze mondja itt van egy kis ultravaló. Igen, mai ultravalóság a rozsdás sarló, csak sajnos néhányan még nem vették észre. Van olyan is, akinek fogalma sincs a sarló mibenlétérõl, mint például a jelenlegi szocialisták véletlenül odakeveredett elnökének. Az MSZP-sek az alkotmányozás helyett részországgyûléseket tartanak, és felkeresnek minden választókerületet, hogy elmondják sirámaikat. Vagyis, hogy az az alkotmány nem alkotmány, amit nélkülük fogadnak el. S hogy miért nélkülük? Mert nem mennek el. S miért nem mennek el? Mert nélkülük fogadják el. A kígyó a farkába harap. Szocialista részországgyûlés. Itt nem mennek autók, erre a kutya se jár. Lakatlan házak között csavarog a holdsugár. Itt nincsenek álmok és nincsenek álmodók. Ahol a szocialisták járnak, ott a nagy magyar ultravalóság van. A semmi, a tagadás, a hazugság. Hazai vizekre evezve: két érdi bajnokunk is megirigyelte a részországgyûléseket, és valószínûleg részközgyûléseket tartanak hasonló érdeklõdés és eredmény mellett, mint a szocialista országgyûlési képviselõk. Ugyanis az érdi szocialista frakció egyik fele, karöltve a teljes civil frakcióval, rendszeresen távollétével tünteti ki az érdi közgyûlést. Történt például a márciusi rendes közgyûlésen, hogy Döcsakovszky Béla és Jakab Béla közös elõterjesztést nyújtottak be, és ennek örömére távol maradtak. Mondhatni persze, hogy nem is nagyon hiányoztak senkinek, de néhány ezer érdi választópolgár nem azért adta rájuk szavazatát, hogy érdekeik képviselete helyett sértõdötten csak vállukat vonogassák, és a közgyûlési és bizottsági munka helyett tiszteletdíjuk felvételében merüljön ki képviselõi munkájuk. A képviseleti demokrácia furcsa jószág. Demokrácia, tehát a többség dönt. Képviseleti ugyanakkor, tehát mindenkit képviselni kell, minden nézetet, minden érdeket. Nem várható el az érdi közgyûlésben a jelen lévõ többségtõl, hogy mindenki érdekét elsõ nekifutásra képviselje. A civilek, a szocialisták és még sokan mások részei az egésznek, és akik elvállalták képviseletüket, most gyáván kivonulnak azokról a helyekrõl, ahonnan el lehetne mondani véleményüket, javaslataikat, problémáikat. Részországgyûlés helyett a teljes országgyûlésben, részközgyûlés helyett az érdi közgyûlés rendes ülésén kellene hatásos érvekkel alátámasztva elmondani terveiket, ötleteiket. Igaz, ahhoz terv, ötlet is kell, de amint eddig láttuk, felszólalásaik kimerültek részint öndicséretben, részint a többségi kormányzás minõsíthetetlen hangon való gyalázásában. Ez nem visz sehová. Pedig mint a legutóbbi közgyûlésen is volt erre példa ha hasznos elõterjesztéseket tesznek, a többséget maguk mellé tudják állítani. Így történt meg az, hogy Bakai-Nagy Zita szocialista képviselõ elõterjesztését némi vita után elfogadta a közgyûlés, valószínûleg a képviselõ asszony legnagyobb meglepetésére. A rozsdás sarló és a lötyögõs kalapács helyett más eszközökhöz kellene nyúlni, mert a levitézlett, szemétre dobott eszmékbõl már semmi jó nem fog kisarjadni. ORLAI SÁNDOR Következõ számunk április 21-én jelenik meg!

2 2

3 3 A csatornahálózatra való rákötés jelentõs megtakarítást jelent (Folytatás az 1. oldalról) (Folytatás az 1. oldalról) Együtt a Móra napon zott gyerekek sok differenciálás mellett milyen jól haladnak a tanulásban akadályozott gyerekekkel. Az ide látogatók láthatták, hogy az osztályokban vidám és szeretetteljes légkör uralkodik, és hogy a kis osztálylétszám milyen lehetõséget ad a kevésbé jó képességû vagy figyelemzavaros gyermekek jobb kibontakozásához, kiegyensúlyozott személyiséggé válásához. A kollégák munkájából kiderült, hogy a sikerhez nagyon aprólékos és jól tervezett lépésekre van szükség. A bemutató órák után Mahlerné Köfler Anikó, Tácról érkezett pedagógus tartott elõadást az autizmus spektrumzavarral élõ gyerekek integrált oktatásáról a saját tapasztalata alapján. A Móra-napok rendezvénye keretében iskolánk tanulóinak jó lehetõsége nyílt, hogy találkozzanak, barátkozzanak és versenyezzenek a többi érdi iskolában tanuló diákkal. Jó alkalom volt ez arra is, hogy a helyi oktatási intézmények pedagógusai bepillanthassanak iskolánk életébe. Az érdeklõdök megtudhatták, hogy alsó tagozaton a gyógypedagógusok munkáját gyógypedagógiai asszisztensek segítik, és hogy az olvasás és írás elsajátítása Meixner-módszerrel történik két év alatt. E módszert évek óta használjuk, mert alkalmas a dyslexia kialakulásának megelõzésére és korrigálására. Fõként az alsó tagozatos gyerekek fejlesztését segíti egy fejlesztõ pedagógus és egy logopédus is, akik egyéni foglalkozás keretében foglalkoznak a nebulókkal. Délutánonként Ayres-terápia, gyógytestnevelés és gyógyúszás is megtalálható intézményünk palettáján. A rajz és az ének-zene oktatása komplex mûvészeti nevelés formájában valósul meg. Ezeken az órákon két szaktanár tanítja a diákokat, kihasználva azt, hogy a két tantárgy milyen sok területen kapcsolódik egymáshoz. Ezen kívül iskolánkban mûködik a Zeneiskola kihelyezett tagozata, ahol sok gyerek tanul meg furulyázni. A délutáni elfoglaltságok sorát gazdagítja még a Valóban sokan vannak, akik 2008 októbere óta tehát kicsivel több, mint két éve fizetik a havi hozzájárulást. De az a kezdetektõl ismert volt, hogy így kell lennie. Hisz a lényege a részletekben fizetésnek az volt, hogy ne kelljen egyben a beruházás megkezdése elõtt a teljes negyedmilliós összeget kifizetni. Így várhatóan lesz néhány olyan év is, amikor már használni fogják a csatornát és úgy fizetik utólag a hozzájárulásból aktuális részleteket, hisz ezek 2016 végéig esedékesek. A mostani befizetések tehát a megtakarításokat gyarapítják, nem ebbõl fog megépülni a csatorna. Ráadásul a csatorna társulat megalakulása és a fizetés megkezdése feltétele volt annak, hogy egyáltalán be lehessen adni a pályázatot. Az EU-s pályázat elbírálása Brüsszelt is beleértve másfél évig tartott. Elõbb említetem, hogy milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy a kivitelezõs megvalósuljon, ezeket nem lehet átugrani. Korábban arról volt szó, hogy 2012 végére mindenhol befejezik az építést. Ezek fényében mikorra kell befejezni az építési munkákat? A pályázat beadásakor valóban az volt a terv, hogy 2012 végéig meg tud valósulni a teljes projekt. Két oka van annak, hogy ez a határidõ nem tartható és eltolódik 2013 õszéig. Az elsõ, hogy a szabályokban lefektetett 3 hónap helyett egy évig tartott a pályázatunk brüsszeli jóváhagyása. Mi volt a hosszabb elbírálási idõ oka? Egyértelmûen ki kell mondanunk: az volt az oka a legalább háromnegyed éves csúszásnak, hogy a 2006-ban megvalósult víziközmû cég privatizációjának módját nem fogadták el Brüsszelben. Bizonyára ismert, hogy korábban nem kellõ megfontoltsággal jártak el az akkori városvezetõk, amikor szakmai befektetõket vontak be a víziközmûveket üzemeltetõ önkormányzati cégbe. Amikor errõl értesültünk, egyeztetéseket kezdeményeztünk, aminek az lett az eredménye, hogy sikerült megállapodni a helyzet rendezésérõl a szakmai befektetõkkel. De ez bizony idõbe telt és a három önkormányzatnak jelentõs közel 600 millió Ft-os kötelezettséget kellett vállalnia arra, hogy visszavonják a szennyvíz ágazat üzemeltetési jogát. Tehát itt egy nagyon fogós és komoly kérdést sikerült megoldani, ami korábban az egész pályázatot veszélyeztette. Ez okozott tehát egy bizonyos idõbeli csúszást. A másik oka az idõpont kitolódásának mint az bizonyára ismert, hogy az elsõ közbeszerzésen nem adtak be elegendõ érvényes ajánlatot, így az akkor érvényben levõ közbeszerzési törvény szerint az eljárást eredménytelennek kellett nyilvánítani. Azóta némileg változott a törvény, így bizakodva várjuk az érvényes és szakmailag megalapozott kivitelezõi ajánlatokat. Mi a garancia arra, hogy idén júniusban elindul a hálózat építése? A kivitelezõket közbeszerzési eljáráson kell kiválasztani, ennek megvan a maga eljárásrendje. Azt senki nem tudja garantálni, hogy egy vesztes kivitelezõ meg ne támadja az eredményt. Azonban biztató az, hogy Érden pl. a szennyvíztisztító kivitelezési közbeszerzés esetén nem támadta meg senki az eljárást és azonnal szerzõdést lehetett kötni. Tehát az indulás az ajánlatkérõ beruházón nem fog múlni. Kizárólag attól függ, hogy a versenyzõ pályázók megtámadják-e egymást, vagy elfogadják a verseny eredményét. Az egyik internetes portálon azt olvastuk, hogy vannak akik azt állítják idézem: az Önök tehetetlensége miatt nincs csatorna Érden. Minden kritikát szívesen veszünk, azonban vannak olyanok is, amelyek megalapozatlanok. Teljes felelõsséggel kijelenthetem, hogy 2009 februárja óta amikor befogadták az EU-s pályázatot a lehetõ leggyorsabban oldottunk meg minden felmerülõ problémát. Egyszerûen egy ekkora projekt esetén a pályázat beadásától kezdve ennyi idõ kellett az elindulásig. Érdemes összehasonlításként megnézni a most futó többi magyarországi szennyvizes projektet is. Makón pl. szintén ott tartanak, hogy folyamatban van a kivitelezõ kiválasztása. Pedig ott sokkal elõrehaladottabb állapotban volt a projekt már 2007-ben, és közel fél évvel hamarabb megkapták a brüsszeli jóváhagyást is, mint Érden. Ott a lakossági társulati befizetések 2005-ben kezdõdtek, és mára az LTP szerzõdések le is jártak, ott tehát nem is kell hitelt felvenni a lakossági önrész megelõlegezésére. Tehát azt tudom a fent idézett kritikára mondani, hogy mi itt Érden sokkal rövidebb idõ alatt oldottunk meg sokkal nagyobb problémákat, mint más településeken hasonló projektekben az ottaniak. Milyen csatornadíjakra lehet számítani rákötés után? Azt is olvastuk, hogy vannak akik azt állítják, hogy titkolják a majdani csatorna díjakat Ez utóbbira azt tudom mondani mert rosszindulatot mégsem szeretnék feltételezni, hogy egyszerûen figyelmetlenség! Az EU-s pályázat beadása elõtt a projektre vonatkozóan minden részletre kiterjedõen tájékoztatást kapott a Közgyûlés, tehát az önkormányzati képviselõk is. Külön nyilvános összefoglaló anyag készült, amely tartalmazta a majdani csatornadíjakat és az üzemeltetés keretszámait is. Ezeket nyilvános ülésen tárgyalta a Közgyûlés, tehát semmi titkos nincs benne. Egyébként ez egy kötelezõ melléklete volt a pályázatnak, enélkül nem is lehetett pályázni! A szennyvízcsatorna használati díja várhatóan kb. 400 Ft/m 3 lesz. Ezt a jelenlegi szennyvíz szippantás díjával érdemes összehasonlítani, amely jelenleg Ft/m 3. Tehát legalább Ft/m 3 -el olcsóbb lesz a szennyvíz elszállítása és ártalmatlanítása. Egy átlagos, 10 m 3 -es fogyasztás esetén ez kéthavonta Ft megtakarítást jelent. Érdemes lesz tehát minél elõbb amint lehetséges rákötni és igénybe venni a csatorna hálózatot. A fejleményekrõl folyamatosan tájékoztatást nyújtunk a helyi sajtóban és a projekt honlapján is. rajz, kézimunka és sport szakkör is. Utóbbi a sportversenyekre való felkészülést is lehetõvé teszi, melyeken mindig jó eredményeket érnek el a Mórás tanulók. Szülõi Klubunk is mûködik, ahol a szülõk egymásnak is tudnak segíteni, megbeszélhetik problémáikat, sikerélményeiket, tapasztalataikat, de az iskolának is segítenek ötleteikkel, tevékeny résztvevõi az intézmény életének. Fontosnak tartjuk a környezeti nevelést, szelektíven gyûjtünk hulladékot, és most kezdünk bele egy iskolakert kialakításába is. Minden évben indul elsõ osztály, a többi évfolyamra is folyamatosan lehet beiratkozni a Tanulói Képességet Vizsgáló Szakértõi Bizottság szakvéleménye alapján. A fent leírtakból látszik, hogy iskolánk élete színes, és folyamatosan azon fáradozunk pedagógusok, iskolai dolgozók, szülõk együtt, hogy még színesebb legyen. A Móra-napok is egy színfoltja életünknek, és reméljük, hogy a rendezvény valamennyi résztvevõjének az volt. STENCINGERNÉ MAIGUT ORSOLYA Alkotmány, vagy alaptörvény Látszólag ugyanarról van szó. Amikor alkotmányról beszélünk, az alaptörvényt is magától értetõdõen bele gondoljuk. Valószínûleg sokan szinonimaként. A két szó nagyon hasonló, ha nem éppen ugyanazt a fogalmat takarja. Nem mindennap felmerülõ nyelvi, jogi, vagy éppen jogfilozófiai kérdés ez, de napjainkban érdemes helyére tenni, pontosítani mindkét fogalmat, hogy a maguk helyén használva õket segítsenek eligazodni azokban a vitákban, amelyekben egymásnak feszülnek különbözõ elképzelések. Annál is inkább, mert különleges és kivételezett helyzetben, a magyar történelem meghatározó csomópontjában élünk most. Még, ha sokan nem is veszik ezt észre. Milyen érdekes is az ember, ha egy ritka és érdekes természeti jelenségrõl szerez tudomást. Amikor vagy tíz éve a nagy napfogyatkozást beharangozták, a fél ország útra kelt, hogy olyan helyen lehessen, ahol a legteljesebben láthatja a kétségkívül ritka égi tüneményt. Pedig az semmiben nem befolyásolta sem az ország, sem pedig az egyének életét. Az új alaptörvény a napfogyatkozáshoz képest összehasonlíthatatlanul fontosabb az országunk, a nemzetünk életében. És ez így van akkor is, ha nem kevesen vannak, akik minden erõvel igyekeznek kisebbíteni az értékét. És azok esetében is, akik egyenesen kivonják magukat a törvényalkotás folyamatából. Sõt igyekeznek erre másokat, minél több embert rávenni. Úgy tesznek, mintha megtehetnék, hogy ne legyenek tekintettel arra a várhatóan megváltozó új közjogi helyzetre, mely az új alaptörvény alapján létrejön. Az egyik parlamenti párt egészen odáig ment, hogy elõre kijelentette, nem hajlandó felesküdni az új alkotmányra, mert képviselõi már egyszer letették az esküt a régire. Meglehetõsen botor gondolkodás. Mint az a sajátos nevelési igényû (adott esetben szellemileg visszamaradott) gyermek, aki csak azért nem hajlandó átöltözni nyári ruhába, mert õ bizony már egyszer felöltözködött télibe, nagykabátba, hótaposóba. Hát az igaz, bundában is lehet flangálni a kánikulában. Visszatérve az alapfelvetésre. Alkotmány, vagy alaptörvény? Hasonló szavak, fogalmak ugyan, de ösztönösen érezzük a különbséget. Amíg az egyik magában foglalja a másik fogalmat, ugyanaz nem igaz visszafelé. Az alaptörvény egy adott ország törvényhozásának az alapja. Ha egyszer elfogadták, ez az alaptörvény fogja meghatározni minden késõbb hozandó törvény kereteit. Például, ha az alaptörvény kimondja a tulajdon megvédésének és az önvédelem jogát, a Btk. már nem szabályozhatja úgy ezt a területet, hogy támadás esetén a megtámadottnak kitérési kötelezettsége legyen. Mint ez volt sokáig, és néha még fel-felbukkan a bírói gyakorlatban is. Magyarul, innentõl kezdve veszélyes üzemmé válik mind a betörés, mind a lopások különbözõ formái. Ez önmagában nem biztos, hogy azonnal csökkenti az ilyen jellegû bûncselekményeket, de ha néhány bûnözõ rajtaveszt a régen következmények nélküli vállalkozáson (legfeljebb annyi veszély fenyegette, hogy letartóztatják, ha valamit elügyetlenkedik), mert a megtámadottnak nem kell a hónapokig tartó meghurcoltatástól tartania, talán visszahat majd a sunyi kis kapcabetyárok tevékenységére is. Tudjuk, még nem is olyan régen, pár éve, egyfajta bocsánatos bûnként kezelte maga a belügyminiszter is az ilyesmit, kitalálva a megélhetési bûnözés fogalmát. Mi hát akkor az alkotmány? Ez már sokkal nehezebben megfogható valami. Nem igen lehet olyan kategóriákba begyömöszölni, ami könnyen lemázsálható, méterben sem lehet lelépegetni. Az alkotmány attól sokkal több, mintsem rigorózus jogászok zabhegyezõ, nyakatekert részletességgel ízekre tudnák szedni, aztán ha valamelyik szava nem fér bele valamely fogalom körébe, hát akár el is vethetik. Az alkotmány természetesen azon eszelõsök számára sem megfogható, akik valamiféle díszes délibábként tekintenek rá és azt hiszik csak az az igazi, ha annak ezeréves változatát használjuk, és az Aranybullát tekintik az egyetlen hiteles alkotmány testnek. Mintha bizony mondjuk a közlekedést az ókori Rómában megalkotott korabeli törvények szerint akarná valaki manapság is szabályozni. Az Alkotmány (most már beszéljünk e dolgozat igazi tárgyáról, a nagybetûs és egyetlen Magyar Alkotmányról, vagy ha úgy tetszik a Magyar Alkotmányosságról) mindezektõl sokkal több. Az Alkotmány egy nemzet élete során, az idõk vaskohójában megedzetten az adott nemzetet, annak lelkületét, szellemiségét testesíti meg. Magába olvasztja a megtapasztalt jó és rossz dolgokat, a nemzet dicsõségét és bûneit is és a szükséges változtatásokat folyamatosan és szervesen fejlõdve, integrálva irányt mutat a mindenkori nemzedéknek. Eligazodást, fogódzót nyújt az egyes embereknek, különbözõ közösségeknek, az országon belül élõ más nemzetek részére egyaránt, az értékrendet, az erkölcsöt, az életvitelt illetõen. Meghatározza az állam mûködési kereteit és lehetõségeit, az államhatalmi ágak szerepét, feladatait. Egy nemzet Alkotmányát senki és semmi nem írhatja felül, nem különülhet el tõle sem a Parlament, sem a Minisztertanács, sem pedig a bíróság (az Alkotmánybíróság sem). Az Alkotmányt soha nem lehet leváltani. Vannak persze olyan idõszakok, amikor a regnáló hatalom csupán alaptörvényt alkotva, arra támaszkodva, és az alaptörvényt alkotmánynak nevezve megpróbálja figyelmen kívül hagyni. A történelem idõtávlatában az ilyen néhány hónap (1919-ben 133 napig), vagy akár néhány évtized is (1949-tõl 1990-ig, illetve 2011-ig) csupán múló kilengés. Az egészséges nemzet immunrendszere elõbb, utóbb legyûri a bajt, és helyreáll a normális mûködés. Most még kóválygunk a legyengítõ betegség után, de már egyre többen érezzük a gyógyulás reményét. Hogy aztán a megbetegítõ baktériumok nehezen viselik a terápiát, ez már legyen az õ bajuk. Ha nem esküsznek fel az új alkotmányra, hát nem esküsznek fel. Meg van végre a gyógyszer ellenük. KOPOR TIHAMÉR

4 4 Ki érti ezt? Nekirontottak Érdnek Szívesebben olvasok egy román, szerb, orosz történelem tankönyvet, mint magyart. Ott több jót írnak rólunk (is), mint a mi tankönyveink írja az erdélyi Barabás László. Lám, mit írt például Glatz Ferenc (az MSZP köztársasági elnöknek jelölte) 1996-ban: A magyar embernek évszázadnyi idõbe tellett, amíg lovaglástól elgörbült lábával megtanulta az eke utáni egyenes testtartást, és leszokott arról, hogy gyönyörûségét lelje az asszonyok és a gyermekek lemészárlásában. Gardezi perzsa író viszont 1050-ben így vélekedik a magyarokról: A magyarok bátrak, jó kinézésûek, és tekintélyesek. Ruházatuk színes selyemszövetbõl készült, fegyverzetük ezüsttel bevont, fényt kedvelõk. Micsoda különbség a két jellemzés között! Valami hasonlót tapasztalunk ma is a balliberálisoktól és a szocialistáktól országosan és Érden, bármerre nézünk. Nekirontanak nemzetünknek, városunknak. Magyarországot mocskos kis diktatúrának titulálják, Orbánt diktátornak, aki Rákosi és Hitler egyszemélyben. Érden ugyanígy nekiesnek a városvezetésnek, tolvajoknak kiáltják ki õket, feljelentések tucatjait gyártják. Jakab Béla nemrég azzal dicsekedett, hogy milyen ragyogó feljelentést barkácsolt össze, és Tõkés István is nemrég jelentette föl az érdi vezetést. Persze ismeretlen tettest mindig, nehogy véletlenül visszahulljon a vád rájuk. Érdet élhetetlen kosz- és sárfészeknek láttatják, ahol vad fideszes hordák terrorizálják a lakosságot, és minden fillérüktõl megfosztják õket. Köztudott Érd infrastrukturális elmaradottsága, ezért az ingatlanárak messze elmaradnak Törökbálint vagy Budaörs áraitól. Akik itt vettek ingatlant, sokmilliót spóroltak ezzel, miközben tudatában voltak annak, hogy nincs csatorna és rendes út. Mégis, amikor beköltöztek, rögvest elkezdtek utat, járdát, csatornát, óvodát, tömegközlekedést követelni, mondván, hogy az én adómból ne városközpontot építsenek, hanem utat, járdát! Arról nem beszélve, hogy pár év alatt egyméternyi út árát sem fizették be, mégis az a lényeg: ha elkészül az út és a többi, ingatlanuk értéke törökbálinti szintre emelkedik, és pár év alatt több tízmilliós hasznot söpörnek be. A város addig tud nyújtózkodni, ameddig a takarója ér, csak sajnos néhányan a követelõdzõk közül ezt nem fogják föl ésszel. Vagy nem képesek rá, vagy nem is akarják. Lehet tüntetni, lehet kiabálni, lehet szidalmazni a városvezetést, mert demokráciában élünk. Azt sem szabad azonban elfeledni, hogy az érdiek többsége 2010 õszén kitartott az elkezdett munka mellett, és bíznak abban, hogy az eredményre vezet. Látni már természetesen az eredményeket, hiszen üzemel az új szakrendelõ, állnak az új egészségházak, mindig zsúfolt a tanuszoda, épültek új utak, megkezdõdött a szennyvíztisztító bõvítése, épül a városközpont stb. Csak a vak nem látja ezeket és a szocialista-civil meggyesek szövetség. Az MSZP és a Civil Érdek Meggyesek nekirontottak városunknak. Hogy mit akarnak azon kívül, hogy azt mondják, nem jó az, ami most történik, nem tudni. Valószínûleg fogalmuk sincs róla. De hát hogyan is lenne? Az MSZP négy év alatt semmit sem csinált azon kívül, hogy felélte a város vagyonát és felépített egy azóta is üresen álló sportcsarnokot. Velük fogtak most össze a civilek a további semmiért. VITRIO L. Kedves Olvasó! Ha otthonában, munkahelyén elektronikus formában szeretné újságunkat megkapni már a nyomdai megjelenést megelõzõ nap, jelezze az és a következõ számtól elküldjük Önnek. Az érdi Horvát Kisebbségi Önkormányzat folytatja Táncházát! Ágics Katinka tanárnõ vezetésével délszláv táncokat tanítanak a volt II. Lajos Általános Iskola épületében minden hónap 2. péntekén délután 6 órától. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak! A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19 MANAGER KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: 2030 Érd, Budai út Telefon: 06-20/ Honlap: ISSN Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , Ügyfélszolgálati Irodája a Budai út szám alatt. Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 8-tól 16 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-20/ , 06-20/ , Kedves Érdi Polgárok! Várjuk Önöket az Összefogás Egyesület székházában (Alsó u. 8.) minden szerdán 18 órától. Találkozhatnak önkormányzati képviselõkkel, a város vezetõivel, a polgári oldal aktivistáival, tájékozódhatnak a város életérõl. A Fidesz Érdi Szervezete Érdi Városi Polgárõr Egyesület 2030 Érd, Fûtõ u. 41. Macsotay Tibor elnök Ügyfélfogadás: minden hónap elsõ péntekén óra között. Diszpécserszolgálat: 0-24 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-30/ , , Jelentkezz tagnak! Palcsó Sándor Én, a Pásztorok királya Palcsó Sándor emlékei címû életrajzi könyvének bemutatója április 8-án, pénteken 18 órakor lesz az érdi Szepes Gyula Mûvelõdési Központ színháztermében A mûsor Részletek Kacsóh Pongrác János vitéz címû daljátékából Közremûködnek PALCSÓ SÁNDOR, SZÓKA JÚLIA, DEÁK MIHÁLY, ÖTVÖS CSILLA énekmûvészek Zongorán kísér: KUNCZE MELINDA zongoramûvész A mûsor után LÁSZLÓ ZSUZSA zenetörténész beszélget PALCSÓ SÁNDORRAL, a könyv írójával. Majd a könyvet dedikálja a szerzõ A belépés díjtalan! Szeretettel várjuk rendezvényünkre! A kultúra nem mûködhet Érd város 2011-es költségvetésében néhány terület reál értékben is kevesebbet kapott az idén, ezek közé tartozik az oktatás és a kultúra. Kéri Mihállyal, az Oktatási és Mûvelõdési Bizottság elnökével beszélgettem az okokról és a lehetõségekrõl. maradékelven Elindult egy átvilágítás, melynek az a célja, hogy megállapítsa, hogyan lehet racionálisabban mûködtetni iskoláinkat. Ezzel kapcsolatban rémhírek is kezdtek terjengeni iskolabezárásokról, összevonásokról, elbocsájtásokról. Nem történtek nagy elvonások az oktatási intézményektõl, az azonban igaz, hogy reál értékét nem tudta megtartani a finanszírozás, mert nem követte az inflációt. Amivel az oktatási bizottság nem értett egyet, és módosító indítványt is nyújtott be a közgyûlés számára, amit azonban az nem fogadott el, az egy olyan indítvány volt, hogy tízmillió forinttal emelkedjen a dologi kiadás, vagyis a karbantartásra és felújításra fordítható összeg. Abban reménykedem, hogy a késõbbiekben, a második félévben a költségvetés módosításánál belekerül ez az összeg. A terjedõ pletykákkal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy én is számos telefonhívást kaptam, amelyekben elbocsájtásokról, iskolabezárásokról kérdeztek. Ennek az elõzménye a következõ: a városvezetés úgy gondolta és ezt magam is támogattam, hogy nézzük meg, mennyire racionálisan és költséghatékonyan mûködnek az oktatási intézményeink. Elindult a munka, alakult egy ad hoc bizottság, amelynek én is tagja voltam. Az elsõ ülésen megbeszéltük, mi legyen a módja ennek az átvilágításnak. Néhányan úgy gondolták, hogy a helyszínen kell tájékozódni, én pedig úgy gondoltam, hogy ez felesleges, hiszen a polgármesteri hivatalban rendelkezésre áll minden adat, hiszen évente többször is ellenõrzik ezeket az intézményeket minden oldalról. Hozzá kell tennem azt is, hogy hamarosan, valószínûleg már szeptember 1-jétõl változni fog az oktatási törvény, és ezek gyökeresen meg fogják változtatni az oktatás törvényi hátterét. Azt mindenesetre el kell mondani, hogy a pletykáknak semmi komoly alapjuk nincs, nem fogunk iskolákat bezárni, pedagógusokat elbocsájtani. A kiszivárgott hírek szerint a pedagógusok bérét az állam fogja biztosítani, az önkormányzatokra a dologi háttér marad... Legutóbb Pokorny Zoltán, a parlament oktatási bizottságának az elnöke mondta el, hogy elégedett lenne akkor, ha a személyi kiadásokat biztosítaná az állam, ez országosan a kiadások kb. 80%-át fedezné. Ez Érden is jelentõs változást hozna, mert a normatív támogatás jelentõs megemelését eredményezné, hiszen most ez csak mintegy 50%. Ezt a megnövekedett összeget azonban a kötségvetés más területeitõl el kellene vonni... Nem titok, és ez el is hangzott különféle képviselõi vélemények formájában, hogy az önkormányzatok által beszedett adókból teremtenék meg a fedezetet. Az érdi Fideszen belül is komoly vitákat váltott ki egy másik terület, a kultúra, elsõsorban a rendezvények, fesztiválok visszaszorítása, illetve a mûvelõdési központ költségvetésének radikális csökkentése. Úgy látszik, most is a kultúra az a terület, amelytõl a legkönnyebb megvonni a pénzeket. Jól emlékszem arra, hogy mindig, tehát a Kádár rendszerben is utolsó volt a kultúra, és úgy látszik, ez a helyzet mára sem változott meg. A maradék elv károsultjai eddig is a kultúra és a mûvészetek voltak. Természetesen érthetõ, hogy mivel Érden hatalmas feladatokat kell megoldani az elkövetkezõ években, és eddig is komoly erõfeszítéseket tettünk az oktatás, egészségügy stb. területén, és most kezdõdik Érd eddigi legnagyobb beruházása, a csatornázás, szoros kötségvetést kellett készíteni. Azt is látjuk azonban, hogy sok intézményünk, iskolánk gondoljunk a Batthyányira, Hunyadira, Mórára stb. leromlott állapotban vannak, ezekre is gondolnunk kell a jövõben. Most az a cél, hogy ebben a ciklusban a Telekit és a Hunyadit korszerûsíteni tudjuk. Mégis az a véleményem, és ebben osztozott az egész oktatási és mûvelõdési bizottság, több figyelmet kellene szentelni a kultúrára. A mûvelõdési központ költségvetésének majd felét elvonta a közgyûlés, a televízió kiadásait is súlyos tízmilliókkal csökkentette, és a pénzek elvonása egyértelmûen a tartalom rovására megy, hiszen ezek a pénzek valamilyen kulturális tartalomban jelentek meg, és ezeknek a létrejöttét finanszíroztuk eddig. Sajnos, el kell mondani, éppen az értékes tartalmak fognak szûkülni, és olyanfajta tevékenységek nyomulnak a helyükre, amelyek pusztán bevételszerzést céloznak, mint például kirakodóvásárok, kereskedelmi tevékenységek, amelyek nem alapfeladatuk a kulturális intézményeknek. Ezt a magam részérõl helytelenítem, és úgy gondolom, hogy egy megyei jogú város költségvetésében rangjához méltóan biztosítani kell a kultúra finanszírozását. ORLAI SÁNDOR ZENEISKOLAI FELVÉTELI MEGHALLGATÁS A 2011/12-ES TANÉV BEIRATKOZÁSÁHOZ A Lukin László Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény felvételi meghallgatásokat tart. Várjuk azokat a gyerekeket és szüleiket, akik a zenetanulás iránt érdeklõdnek. A zeneiskola a 2011/2012-es tanévben zongora, hegedû, gordonka, fuvola, furulya, fagott (igény szerint), klarinét, trombita, kürt, szaxofon, harsona, tuba, harmonika, gitár, citera, magánének, és ütõhangszerek szakokon folytat oktatást, valamint zeneovis és zenei elõképzõs csoportokat is indít. Központi épületeinken kívül - Felsõ u. 33. és kihelyezett tagozataink a Széchenyi István, a Kõrösi Csoma Sándor, a Teleki Sámuel, a Gárdonyi Géza és a Batthyányi Lajos Általános Iskolákban mûködnek. Sikeres felvételi meghallgatás esetén növendékeink délutánonként 2x30 perc egyéni hangszeres fõtárgy és 2x45 vagy 1x90 perc csoportos szolfézs vagy zeneirodalom órákon vesznek részt. A FELVÉTELI MEGHALLGATÁSOK idõpontjai: május 2-7., óráig Helyszínek: Érd, Felsõ u. 33. és 45. A részletekrõl érdeklõdjenek az irodában (tel.: 23/ ), illetve honlapunkon: Minden érdeklõdõt szeretettel várunk a Nyílt Napjainkra is!

Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde

Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde S oltész Miklós államtitár és T. Mészáros András polgármester

Részletesebben

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat ÉRDI Ingyenes kétheti lap 15 000 példányban VIII. évfolyam LAP 18. szám 2010. szeptember 16. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Újra FIDESZ! A Fidesz csapata. Elsõ sor (balról) dr. Veres Judit,

Részletesebben

Ilyen lesz a bölcsõde udvara a felújítás után

Ilyen lesz a bölcsõde udvara a felújítás után A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban Orlai Sándor A heti rendszerességgel megtartott sajtótájékoztatón több témáról esett szó, elsõsorban pályázatokról.

Részletesebben

Kultúra nélkül semmi esélyünk. a megmaradásra A Magyar Kultúra Napja Érden. Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az

Kultúra nélkül semmi esélyünk. a megmaradásra A Magyar Kultúra Napja Érden. Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Kultúra nélkül semmi esélyünk Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az idén a Magyar Kultúra Napja városi

Részletesebben

ÉRDI LAP Rémálom. Bemutatkozik a Vörösmarty Mihály Gimnázium. Igazságosabb közteher-viselést! Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi

ÉRDI LAP Rémálom. Bemutatkozik a Vörösmarty Mihály Gimnázium. Igazságosabb közteher-viselést! Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi Rémálom ANépszabadságban, A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi adókról szóló törvény alapján vezette be az építményadót. Az országban tapasztalható általános

Részletesebben

A cél: megmenteni a Hunyadit a bezárástól A Közoktatási Hivatal szerint felelõs és átgondolt döntés született

A cél: megmenteni a Hunyadit a bezárástól A Közoktatási Hivatal szerint felelõs és átgondolt döntés született ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A cél: megmenteni a Hunyadit a bezárástól A Közoktatási Hivatal szerint felelõs és átgondolt döntés született

Részletesebben

Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben,

Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben, ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. LAP évfolyam 23. szám 2010. november 4. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés

Részletesebben

Nem adjuk az óvodát! Be kell hoznunk a lemaradást. Múlt hétfõn a 20-30 Egyesület tartott elõször. Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört

Nem adjuk az óvodát! Be kell hoznunk a lemaradást. Múlt hétfõn a 20-30 Egyesület tartott elõször. Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Tájékoztatjuk A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A tisztelt Olvasóinkat, hogy július végi számunk kimarad! Továbbra is várjuk hirdetéseiket! info@erdilap.hu

Részletesebben

Következõ számunk december 13-án jelenik meg! Honlapunkra BANNER elhelyezhetõ. www.erdilap.hu Várjuk megrendelésüket! info@erdilap.

Következõ számunk december 13-án jelenik meg! Honlapunkra BANNER elhelyezhetõ. www.erdilap.hu Várjuk megrendelésüket! info@erdilap. ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban X. évfolyam LAP 23. szám 2012. november 29. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Következõ számunk december 13-án jelenik meg! Honlapunkra BANNER elhelyezhetõ.

Részletesebben

Újra áll a KALOT-emlékmû

Újra áll a KALOT-emlékmû ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban IX. évfolyam LAP 18. szám 2011. szeptember 22. Honlapunkra A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Újra áll a KALOT-emlékmû Elõször 1991-ben állítottak

Részletesebben

Az ünnepség résztvevõi a fõtéren. Az új óvoda épülete az udvar felõl

Az ünnepség résztvevõi a fõtéren. Az új óvoda épülete az udvar felõl ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Az eltiport nemzet újjászületik Március 15-ét ünnepeltük Kegyeibe fogadta az idõjárás az idén nemzeti ünnepünket,

Részletesebben

Szent István-terv a Kárpát-medencében avagy A mi ügyünk!

Szent István-terv a Kárpát-medencében avagy A mi ügyünk! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Honlapunkra A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Mi magyarok, magyarként összetartozunk A Nemzeti Összetartozás Napja Június 4-én, immár hagyományosan,

Részletesebben

ÉRDI LAP. Eredményesen lobbiztunk Aheti szokásos sajtótájékoztatót egy jó hírrel

ÉRDI LAP. Eredményesen lobbiztunk Aheti szokásos sajtótájékoztatót egy jó hírrel Folytatjuk A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Eredményesen lobbiztunk Aheti szokásos sajtótájékoztatót egy jó hírrel kezdte T. Mészáros András polgármester. Mint ismeretes, idén januártól egy

Részletesebben

Mint ismeretes, az Új Magyarországi Fejlesztési. Kettõs mérce Háborognak a szocialisták, hogy az 56-os. El Toro pizza & burger

Mint ismeretes, az Új Magyarországi Fejlesztési. Kettõs mérce Háborognak a szocialisták, hogy az 56-os. El Toro pizza & burger ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. LAP évfolyam 22. szám 2009. november 5. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 32 cm-es

Részletesebben

Célegyenesben a csatornázás. Igények. Milliárdos tét: furcsa személyi hálók Érden A Falusi Jakab Horváth? tengely...

Célegyenesben a csatornázás. Igények. Milliárdos tét: furcsa személyi hálók Érden A Falusi Jakab Horváth? tengely... ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Célegyenesben a csatornázás Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be az érintett három település polgármestere:

Részletesebben

ÉRDI LAP. Megalakult az Érdi Csatornamû Társulat. Teljesíteni fogjuk ígéreteinket 2. Július 28-án, három órán át tartó ülésen megalakult

ÉRDI LAP. Megalakult az Érdi Csatornamû Társulat. Teljesíteni fogjuk ígéreteinket 2. Július 28-án, három órán át tartó ülésen megalakult A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban Megalakult az Érdi Csatornamû Társulat Július 28-án, három órán át tartó ülésen megalakult az Érdi Csatornamû Vízgazdálkodási

Részletesebben

Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Minden költségvetés annyit ér, amennyit a

Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Minden költségvetés annyit ér, amennyit a ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9 18 óráig Szombaton 9 13 óráig A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Minden költségvetés

Részletesebben

Közmeghallgatás a közgyûlésben

Közmeghallgatás a közgyûlésben ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban IX. LAP évfolyam 23. szám 2011. december 1. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Közmeghallgatás a közgyûlésben Anovember 24-ei közgyûlés után tartották

Részletesebben

A tartalomból: 2011. ÁPRILIS. Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített.

A tartalomból: 2011. ÁPRILIS. Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített. 2011. ÁPRILIS Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített. A tartalomból: Csatornaberuházás Tárnokon Elindult a zöldhulladék szállítás

Részletesebben

Megújul a városközpont

Megújul a városközpont ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. LAP évfolyam 5. szám 2010. március 11. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 Étkezési jegyet elfogadunk! El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ

Részletesebben

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendõt kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendõt kívánunk minden kedves Olvasónknak! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban IX. LAP évfolyam 24. szám 2011. december 15. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Az év utolsó újságszámában T. Mészáros András polgármesterrel beszélgettünk

Részletesebben

Elkészült a Fundoklia-tanösvény Egy város élhetõségéhez a szoros értelemben

Elkészült a Fundoklia-tanösvény Egy város élhetõségéhez a szoros értelemben ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. LAP évfolyam 25. szám 2009. december 17. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 32 cm-es

Részletesebben

Állami Számvevõszék: Jelentõsen nõtt Érd adósságállománya

Állami Számvevõszék: Jelentõsen nõtt Érd adósságállománya ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP X. évfolyam 1. szám 2012. január 12. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Elhurcoltak Napja Megbocsájtunk, de nem felejtünk Évek óta rendezik meg

Részletesebben

PAKSI HÍRNÖK. Formabontó külsõ, bõvülõ tartalom. Várjuk szeretettel paksi fiókunkban! Intézze kényelmesen, olcsón bankügyeit!

PAKSI HÍRNÖK. Formabontó külsõ, bõvülõ tartalom. Várjuk szeretettel paksi fiókunkban! Intézze kényelmesen, olcsón bankügyeit! PAKSI HÍRNÖK XVI. ÉVF. 4. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2007. FEBRUÁR 23. Formabontó külsõ, bõvülõ tartalom A múlt év decemberében elkezdõdött az új képtárépület kivitelezése. Az önkormányzat megbízásából a Dunacenter

Részletesebben

Idén igen korai idõpontra esett a középiskolások ballagása. Tolnán két

Idén igen korai idõpontra esett a középiskolások ballagása. Tolnán két XX. évfolyam 5. szám Idén igen korai idõpontra esett a középiskolások ballagása. Tolnán két osztályból 56 végzõs diák ballagott el a Sztárai Mihály Gimnáziumból május 1-jén. A rövid, ám megható ünnepséget

Részletesebben

Következõ számunk január 17-én jelenik meg!

Következõ számunk január 17-én jelenik meg! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban X. évfolyam LAP 24. szám 2012. december 13. Következõ számunk január 17-én jelenik meg! A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A 2 Ki érti ezt? A kormány

Részletesebben

Együtt a további sikerekért. Hontalanok Az idõsebbek emlékezhetnek még a marxizmus-leninizmus. Tisztelt érdi választópolgárok!

Együtt a további sikerekért. Hontalanok Az idõsebbek emlékezhetnek még a marxizmus-leninizmus. Tisztelt érdi választópolgárok! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. évfolyam 15. szám 2010. augusztus 12. LAPRendelés: A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Orlai Sándor Rohamléptekkel telt el az utolsó önkormányzati

Részletesebben

A forradalom emlékezete

A forradalom emlékezete ÉRDI Ingyenes kétheti lap 8000 példányban V. LAP évfolyam 22. szám 2007. november 1. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA A 22-én a 56-osok is megkoszorúzták a hármaskereszt emlékmûvet Pitti Katalin énekelt A forradalom

Részletesebben

Aláírták a támogatási szerzõdést

Aláírták a támogatási szerzõdést ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. évfolyam LAP 18. szám 2009. szeptember 10. SZ ALBERT ÉTTEREM Nyitva: H-P 10 18 óráig 9 13 óráig Sonkás pizza 32 cm 1190 595 Ft A nagy sikerre való tekintettel,

Részletesebben

A Dr. Romics László Egészségügyi

A Dr. Romics László Egészségügyi Kupakgyûjtés XXIV. évfolyam, 6. szám 2014. február 13. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja 3 4 Rendkívüli közgyûlés A közgyűlés tíz igen és két ellenszavazat mellett elfogadta a város

Részletesebben