Jegyzőkönyv. Készült: április 24-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: 2015. április 24-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: április 24-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek Zsolt, Faragó Tamás, Hegedűs János, Herman István, Dr. Juhász Attila Simon, Kómár József, Kovács Béla, Orbán Gábor Gyula, Orosz Bálint János,, Szűcsné Major Ildikó, Tóth Csaba, Dr. Tóth József közgyűlési tagok, Dr. Barta Viktor főjegyző, Dr. Kovács Csaba aljegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak Köszöntötte a közgyűlés tagjait és a meghívottakat. Kérte a képviselőket, jelentkezzenek be. Megállapította, hogy a megyei közgyűlés tagjai közül 14 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. A megyei közgyűlés ülését megnyitotta. Jáger József a Heves Megyei Közgyűlés (Fidesz-KDNP) képviselője volt. Korelnökként a második ciklusát töltötte a megyei testületben, az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság tagjaként. Gépész- és gazdasági mérnökként végzett. Politikai munkája a rendszerváltással kezdődött. Több cikluson keresztül szülőfalujában, Zagyvaszántón dolgozott képviselőként ig a Heves Megyei Közgyűlés tagjaként az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottságában dolgozott. Munkáját és az életben szerzett tapasztalatait mindig igyekezett a Heves megyei emberek érdekében hasznosítani, azok érdekeit becsülettel szolgálni. Ennek szellemében kívánt ebben a ciklusban is megfelelni, a testületre háruló Területfejlesztési Programban rejlő lehetőségeket a megyében élő emberek érdekében jól hasznosítani, elősegíteni. Jáger József életének 73. évében hunyt el. A Heves Megyei Önkormányzat saját halottjának tekinti. Kérte, egyperces néma főhajtással búcsúzzanak tőle. A vonatkozó törvényi rendelkezések értelmében a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös megyei listát állító jelölőszervezetek a rendelkezésre álló határidőn belül írásban bejelentették, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásán a Területi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett 29 fős Heves megyei közös listáján a 16. sorszám alatt szereplő Kómár József Lászlót jelölik a megüresedett képviselői helyre, aki feladatait eddig a közgyűlés Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságának külső tagjaként látta el. Felkérte Révész Tamás urat, a Heves Megyei Területi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a TVB döntését. Révész Tamás Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Területi Választási Bizottság a Heves Megyei Területi Választási Iroda útján értesült arról, hogy Jáger József, a Heves Megyei Közgyűlés tagja március 2. napján elhalálozott. Engedjék meg, hogy e helyről is kifejezzem a Területi Választási Bizottság részvétnyilvánítását és tiszteletadását az elhunyt képviselő emléke előtt. A FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös megyei listát állító jelölőszervezetek, a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 207/A. -ában foglaltak alapján, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról

2 2 szóló évi L. törvény 21. (2) bekezdése szerint a törvényben meghatározott határidőn belül bejelentették, hogy a helyi önkormányzati képviselők évi választásán nyilvántartásba vett 29 fős Heves megyei közös listáról a 16. sorszám alatt szereplő Kómár József Lászlót jelölik a megüresedett képviselői helyre. A jelölőszervezetek kérték a Területi Választási Bizottságot, hogy a megüresedett képviselői helyre jelölt Kómár József László mandátumát a testület igazolja és a mandátumot szerző képviselő részére a megbízólevelet adja ki. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CXCIX. törvény 29. (1) bekezdés i) pontja értelmében az önkormányzati képviselő halálával megbízatása megszűnik, mellyel egyidejűleg jogai és kötelezettségei is megszűnnek. Kómár József László a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös megyei listát állító jelölőszervezetek által a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény 21. (2) bekezdése alapján bejelentett és nyilvántartásba vett közös megyei listájáról szerzett mandátumot. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a mandátum igazolásának és az új közgyűlési tag képviselői megbízólevele kiadásának törvényes akadálya nincs. A TVB a jelölőszervezet által bejelentett Kómár József László mandátumát igazolta és a megbízólevele kiadhatóságáról az 5/2015. (III. 27.) TVB határozatával egyhangúlag döntött a következők szerint: A Heves Megyei Területi Választási Bizottság a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös megyei listát állító jelölőszervezeteknek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásán a TVB által 15/2014. (IX. 01.) számú határozattal nyilvántartásba vett közös Heves megyei listáján 6. sorszám alatt szereplő néhai Jáger József képviselő március 02. napján bekövetkezett halálára tekintettel, ugyanezen listán 16. sorszám alatt szereplő Kómár József László mandátumát igazolja és megállapítja, hogy részére a megbízólevél kiadható. Révész Tamás TVB elnök gratulált a megyei közgyűlés új tagjának, átadta a megbízólevelet, majd kivette Kómár József képviselő úr esküjét, aki ezt követően aláírta az esküokmányt. Gratulált Kómár József László úrnak a megyei közgyűlési tagságához. Kérte, jelentkezzen be. Megállapította, hogy 15 közgyűlési tag van jelen. Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy igazgató úr egyéb irányú elfoglaltságára tekintettel tájékoztatóját a közgyűlés a meghívóban szereplő 1. napirendi pont után tárgyalja meg. Kérte, szavazzanak a napirend elfogadásáról úgy, hogy a 12. napirendi pont szerinti tájékoztatót a közgyűlés a meghívóban szereplő 1. napirendi pont után tárgyalja meg. Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 12/2015. (IV. 24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a április 24-i ülés alábbi napirendjét elfogadta úgy, hogy a 12. napirendi pont szerinti tájékoztatót a közgyűlés a meghívóban szereplő 1. napirendi pont után tárgyalja meg.

3 3 NAPIREND ELŐTT A Heves Megyei Közgyűlés új tagja megbízólevelének átadása és eskütétele (Mötv. 28. (2) bekezdés) Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 38. ) NAPIREND I. Előterjesztések 1. Beszámoló a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság évi tevékenységéről Előadó: HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG 2. Elnöki jelentés Előadó: HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG 3. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: HATÁROZAT MINŐSÍTETT TÖBBSÉG RENDELET MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 4. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: RENDELET MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 5. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat évi gazdálkodásáról Előadó: HATÁROZAT MINŐSÍTETT TÖBBSÉG RENDELET MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 6. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: RENDELET MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 7. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat évre vonatkozó belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentés elfogadására Előadó: HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG

4 4 8. Javaslat könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére Előadó: HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG 9. Javaslat az Egri Törvényszék, valamint az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztására Előadó: HATÁROZAT MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 10. Javaslat a megszűnt Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések lezárására Előadó: HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG II. Tájékoztatók 11. Tájékoztató a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége évben végzett munkájáról Előadó: Völgyi Ferenc Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke TUDOMÁSULVÉTEL 12. Tájékoztató a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről Előadó: Csontos Ambrus Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója TUDOMÁSULVÉTEL 13. Tájékoztató Heves megye turisztikai helyzetéről Előadó: Molnár Anita Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi és Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatósága igazgatója TUDOMÁSULVÉTEL III. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. ) IV. Kérdések (SZMSZ 62. ) V. Bejelentések (SZMSZ 63. ) VI. Zárt ülés 14. Javaslat a Telekessy István területfejlesztési díj adományozására Előadó: HATÁROZAT MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

5 5 NAPIREND ELŐTT Az SZMSZ 38. (1) bekezdésében meghatározott határidőben Dudás Róbert képviselő úr jelentette be napirend előtti hozzászólási szándékát. Hozzászólásának címe: Tapolca Dudás Róbert Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt 1,5-2 hónapban két időközi választás volt, ezeknek megvolt a maguk jelentősége. Veszprémben egy független jelölt aratott győzelmet, mellyel szerinte nyilvánvaló vált, hogy kormányváltó hangulat uralkodik Magyarországon. Tapolcán az is bebizonyosodott, hogy a választók melyik kormányzati erőre gondolnak, akivel a kormányváltást el tudják képzelni. Veszprémben egy független jelölt győzött, bár a baloldali pártok mögé álltak, de az is kiderült, hogy amikor a tapolcai jelölt mögé álltak a baloldali pártok, így jócskán elmaradtak a várt eredménytől, ahol a nevüket adják, ott sok jóra nem számíthatnak. A konklúziót bizonyára minden párt le fogja vonni. Tapolcán egy Jobbikos színekben induló jelölt nyert szoros, viszont sportszerűnek még véletlenül sem nevezhető versenyben, de 1% körüli különbséggel megszerezte az egyéni mandátumot. A Jobbiknak ez az első egyéni országgyűlési mandátuma. Mindez a Dunántúlon történt. Joggal mondhatta erre Vona Gábor pártelnök úr, hogy és akkor mi lehet Kelet-Magyarországon? Feltételezése szerint, amennyiben időközi választásra kerülne sor Kelet-Magyarországon, még komolyabb áttörést tudna pártja elérni. Tapolcán szinte minden párt felső vezetése jelen volt, a Fidesz részéről azonban ez kevésnek bizonyult, az emberek felébredtek és azt mondták, hogy új és tiszta erőre akarnak szavazni, így nyerte el a mandátumát Rig Lajos. Véleménye szerint a baloldalnak szerencséje, hogy a vezetői nem vettek részt, mert az faragott volna még az eredményükből. Végül győzött a Jobbik. Komoly célkitűzéseik közt szerepel, hogy 2018-ban, vagy ha előre hozott országgyűlési választások lesznek, akkor előbb, a győzelemért száll harcba és leváltja a jelenlegi kormányt a Jobbik. 1. napirend Beszámoló a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság évi tevékenységéről Köszöntötte a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, az Országos Rendőr-főkapitányság és az Egri Rendőrkapitányság jelenlévő képviselőit, köztük Czinege László ezredes urat, Heves megye rendőrfőkapitányát. A Heves Megyei Közgyűlés a évi munkatervének összeállításakor a rendőrségről szóló törvény alapján felkérte Heves megye rendőrfőkapitányát, hogy számoljon be a megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A megyei rendőrfőkapitány a rendőrség évi tevékenységét összefoglaló jelentést elkészítette. A beszámolót a Heves Megyei Közgyűlés Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága az előterjesztésben rögzített szavazati arány mellett megtárgyalta. Czinege László 2014-ben több olyan feladatot határozott meg a rendőrség saját részére, amelyek elsősorban a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelésére szolgáltak. Ezek: a regisztrált bűncselekmények számának csökkentése, a kiemelt bűncselekmények számának csökkentése, ezen belül azoknak a bűncselekményszámoknak a csökkentése, melyek a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásolták, és azokban a szabálysértésekben, elsősorban

6 6 vagyonjellegű szabálysértésekben, amelyek az értékhatár miatt egy másik szabálysértési törvény és a Büntető Törvénykönyv hatálya alá tartozó eljárásokat tartalmazta. Ezek a számok olyan adatokkal szolgáltak a rendőrségnek, ami alapján megszervezték az adott területekre a szükséges szolgálatot. A rendőrség mindent megtett annak érdekében, hogy minél több elkövető a bíróság elé kerüljön, és minél nagyobb legyen a vagyoni megtérülés az egyes bűncselekményi károknál. Heves megye rendőrei tisztességgel és becsülettel tették munkájukat. Elbizakodottságra továbbra sincs ok, mindenegyes bekövetkezett bűncselekmény azt jelzi, hogy szükség van a rendőrségre, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a bűncselekményeket elsősorban megelőzzék, felderítsék, majd az elkövetőket a bíróság elé állítsák. Sajnos vannak olyan területek, ahol nem sikerült eredményeket elérni, illetve a korábbi eredményeket nem sikerült megtartani. A évi célkitűzéseket úgy határozták meg, hogy ezeken a területeken mindenképpen előrelépést kell elérni. A beszámolóba bekerült egy olyan kérdőív is, amelyről a rendőrség előzetesen nem tudott, de a minisztérium Heves megye lakosságát és intézményeit kérdezte meg. Ez alapján elmondható, hogy Heves megyében a bizalmi indexet a évi 3,86%-ról 4%-ra sikerült növelni 2014-ben re fő célkitűzés, hogy a 2014-ben elért eredményeket megtartsák, az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, intézményekkel, szülői munkaközösségekkel olyan egészséges párbeszéden alapuló együttműködés alakuljon ki, amely előreviszi Heves megye közbiztonságát. Tovább kell fokozni a bűncselekmények eredményességi és felderítési mutatóit, a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek csökkentését, ezen belül is a halálos kimenetelűek csökkentését, kiemelt figyelemmel a gyalogos és a kerékpáros közlekedésre. A lakosság szubjektív biztonságérzetének fenntartása és továbbjavítása érdekében az elemzőértékelő munka alapján a 24 órás folyamatos szolgálat fenntartása, a lopás, betöréses lopás, lakásbetörések eredményes megelőzése, megszakítása és felderítése, a kábítószer-terjesztőkkel szembeni eredményes fellépés fokozása, azok gazdasági hátterének feltérképezése és felderítése és a személyi állománnyal való minden oldalú gondoskodás, egységes és következetes parancsnoki munka megvalósítása a fő cél. Faragó Tamás Beszélt arról, hogy a mátrafüredi körzeti megbízott, Ludvig Zoltán kitűnő munkát végez. Jelezte már Balogh Tibor alezredes úrnak, hogy a gyöngyösi buszmegállóban végzett ellenőrzésekkel növekvő tendencia mutatkozik a közbiztonságérzetben. Mindemellett a Mérges-patak úton elkövetett gyilkosság 16, 21 és 22 éves elkövetői egy 81 éves bácsit brutálisan megöltek. Az elkövetők 2015 márciusában szabadlábra kerültek. A sajtó szerint azért, mert a bizonyítási eljárás nem állta meg a helyét. Kérte a rendőrfőkapitány urat, erről adjon tájékoztatást. A beszámolóból az olvasható, hogy a súlyos testi sértések száma nagymértékben növekszik. Megkérdezte, hogy milyen korosztálynál jellemző ez, hiszen az emberölésnél is fiatalnak mondható elkövetőket vettek őrizetbe. A brutális bűncselekményeknél, a súlyos testi sértéseknél a szocializálódás folyamata határozza meg a súlyosságot, vagy a drog, alkohol befolyása miatt jellemző ez? Megköszönte a rendőrség munkáját, további sok sikert kívánt. Czinege László A közgyűlés előtti beszámoló sajnos nem olyan fórum, ahol konkrét büntető ügyekkel kapcsolatos felvilágosítást adhatna. Annyit azonban elmondott, hogy a rendőrség, ha hibázott is, vagy kisebb eljárási hibát vétett, mindent megtett annak érdekében, hogy az elkövetőket elfogja és bíróság elé állítsa. Ez meg is történt az említett esetben. Az, hogy a bíróság adott módon döntött, másik kategória. A rendőrségnek az ügyből a szükséges konzekvenciákat le kell vonnia, bármi legyen is a vége, és ismeretei szerint az ügyészség fellebbezett az adott ügyben. A súlyos testi sértések növekedésével kapcsolatban elmondta, hogy a jelenleg hatályos Btk. szűk körben mozog akár a garázdaság, akár a súlyos testi sértés elhatárolása tekintetében. Igaz, hogy ezek a cselekmények általában akár hirtelen felindulásból, vélt vagy valós sérelmeknek köszönhetően alakulnak ki egy-egy szóváltást követően. Jellemzőek a szórakozóhelyekről a fiatalok

7 7 hazavonulása alkalmával bekövetkező cselekmények II. félévében indul a Biztonságos szórakozóhely program, ahol drog- és alkoholmentes szórakozás biztosítható a fiataloknak. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 13/2015. (IV. 24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. Azonnal Dudás Róbert ügyrendi kérdésben tett jelzése alapján az eddig kialakított gyakorlatnak megfelelően a képviselőknek lehetőségük van közvetlenül kérdést intézni főkapitány úrhoz. Dudás Róbert Emlékeztetett, hogy a február 16-i ülésen egy füzesabonyi büntetőeljárással kapcsolatos kérdést tett fel. Tudomása szerint az eset bizonyíték hiányában lezárásra került. Kérdése arra irányult, hogy a térfigyelő kamerák felvételei nem kerültek kielemzésre. A választ megkapta írásban, azonban a konkrét kérdésére nem kapott választ. Megkérdezte, meg lett-e vizsgálva minden olyan körülmény, ami alapot szolgáltathat arra, hogy a tényleges elkövetőket elfogják? Czinege László Elmondta, hogy valamennyi bűncselekmény vizsgálata, köztük a választással összefüggők is szoros ügyészi felügyelet mellett kerültek végrehajtásra. Ismeretei alapján kollégái minden személyi és tárgyi bizonyítékot felhasználtak, köztük a térfigyelő rendszer felvételeit is. Az ügyet a bíróság szüntette meg. 12. napirend Tájékoztató a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elkészítette a tevékenységéről szóló tájékoztatót. A napirend tárgyalásánál köszöntötte Csontos Ambrus igazgató urat. Csontos Ambrus Kiegészítésül elmondta, hogy a katasztrófavédelem az elmúlt évben megerősödött, a közbiztonság szerves részévé vált. Hármas szakterületük, a tűzoltósági, polgári védelmi és iparvédelmi feladatrendszer a lakosság élet- és vagyonbiztonságát jól szolgálja. A tűzoltósági területet illetően elmondta, hogy minden járásközpontban vonulós hivatásos tűzoltóegység jött létre, kivéve Bélapátfalvát, ahol önkormányzati tűzoltóság működik, Tiszanánán pedig egy önkéntes tűzoltóság végzi kiválóan feladatát. A tervek közt szerepel még Verpeléten és Parádon tűzoltóság vagy vonulós egység létrehozása. Sikereket könyvelhettek el a szabadtéri tüzek csökkentésében, feltérképezték a gondozatlan területeket, felszólították a földet nem művelő gazdákat, ha valaki tüzet gyújtott, élni kellett a bírságolás intézményével. A szén-dioxid mérgezésről elmondható, hogy a lakosság jelentős hányada, de intézmények is vásároltak CO mérő készülékeket. Az el-

8 8 múlt évben sok készülék jelzésére vonultak a tűzoltók. Elmondható, hogy valóban életeket mentett meg a készülék, mert a hivatalos műszerek is igazolták a nem rendeltetésszerű működést. A polgárvédelmet illetően megjegyezte, hogy a kiemelt területeken létrejött a közbiztonsági referens intézménye. Ez azt jelenti, hogy fő- vagy mellékállásban közbiztonsági referens működik, akivel havonta találkoznak, nagyban segíti a katasztrófavédelem munkáját. Mindemellett a saját településén jobban el tudja fogadtatni azokat a tevékenységeket, ami kapcsolódik a katasztrófavédelem munkájához. Az látható, hogy az önszerveződés erőre kapott. A polgárvédelmi egységek felkészítést kapnak olyan esetekre, amikor az elsődleges beavatkozást meg tudják kezdeni a hivatásos egységek kiérkezéséig. Az iparbiztonság új terület volt két éve még. A évi ónos eső bebizonyította, hogy kell lennie egy olyan szervezetnek, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik. Az ónos eső sújtotta területeken megszűnt az áramellátás, így az ivóvízellátás is, a szennyvízelszállítás szintén, a Vízmű pedig nem rendelkezett olyan aggregátorral, ami az adott település gondjait megoldja, így a katasztrófavédelemnek kellett orvosolnia a problémát. A veszélyes üzemek vonatkozásában elmondta, hogy a katasztrófavédelemnek jórésze volt abban, hogy megindulhatott a selypi volt eternit cementgyárnál a veszélyes anyag feltárása. A katasztrófavédelem, mint más állami szerv, jogszabály-végrehajtó szerv. Ha a jogszabályok bírságot írnak elő, mint hatóságnak, akkor azt ki kell szabni. Ahol mód van rá, első körben a figyelmeztetés lehetőségével él a szerv, a bírságolást csak kötelezően előírt esetben alkalmazzák, vagy akkor, ha más módon nem érhető el vagy kényszeríthető ki az adott cél. Újabb és újabb feladatrendszerek kerülnek a katasztrófavédelemhez, a megyei igazgatóság ezek megfelelő ellátására megfelelő számú és képzettségű szakemberrel felkészült. Kérte, hogy mindazok, akik eddig segítették a szerv munkáját, támogassák a jövőben is a katasztrófavédelmet. A tájékoztatót az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság, valamint a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette. Érsek Zsolt Beszélt arról, hogy a megyében 20 éve figyeli kiemelten a katasztrófavédelem és egységei munkáját. Munkájából adódóan hosszú időn keresztül Hatvanét, 2010 óta pedig a megye többi részét is. Megerősítette az igazgatóság vezetőinek a véleményét, miszerint gyors, szakszerű munkát végeznek. Megköszönte a tájékoztatót, annak elfogadását támogatta. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét. Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. 2. napirend Elnöki jelentés Az elnöki jelentésben az SZMSZ előírásainak megfelelően tájékoztatta a közgyűlést a fontosabb elnöki intézkedéseiről, továbbá a közgyűlés február hónapban hozott határozatainak végrehajtásáról. Faragó Tamás Több helyen olvasta, hogy az elnök úr Brüsszelben tárgyalt az Európai Régiók Bizottságán belül. Mik azok a fontosabb tudnivalók, amikről a közgyűlés is tudhat? Mi az, ami Heves megyével kapcsolatos?

9 9 Valóban tagja lett a Régiók Bizottsága magyar nemzeti delegációjának Dudás Róbert képviselőtársával együtt. A kérdés túl általános ahhoz, hogy kimerítő választ adhasson. Rengeteg olyan ügy van, amit a bizottság napirendjére tűz és tárgyal, főként Európát érintő témában, viszont ezeknek mindig van nemzeti hatása is. Munkáját igyekszik olyan szemszögből végezni, hogy ne csak a nemzeti delegáció tagjaként, hanem mint a Heves megyei közgyűlés elnökeként minél több olyan ügyhöz tudjon csatlakozni, ami a Heves megyei embereknek, a megye gazdaságának érdekében áll. Igyekszik olyan konstruktív javaslatokat megfogalmazni, amelyek ezeket az érdekeket szolgálják. Dudás Róbert Örömmel vette, amikor a lehetőséget megkapta a Miniszterelnökségtől. Elmondta, hogy a megyei közgyűlés elnökével különböző szakbizottságokban tevékenykednek, de a plenáris üléseken együtt dolgoznak. Kiemelte, hogy Magyarország 12 főt delegált. Elsősorban az északmagyarországi régiót képviselve vesz részt a munkában, de értelemszerűen Heves megye a szívügy. A nemzeti delegáció tagi összetétele úgy került kiválasztásra, hogy a mindenkori parlamenti politikai arányokat és a területi viszonyokat veszik figyelembe. Megtisztelő, hogy Heves megyéből két fő is kiválasztásra került. Ígéretet tett arra, hogy a megye érdekeit képviseli. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés az elnöki jelentésben foglalt beszámolót elfogadta, a két ülésterv szerinti közgyűlés között végzett fontosabb elnöki intézkedésekről szóló tájékoztató tudomásul vétele mellett 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 14/2015. (IV. 24.) közgyűlési határozat Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja. Azonnal 3. napirend Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására A FIDESZ-KDNP a közgyűlés Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottságába néhai Jáger József helyére tagként Kómár József Lászlót, mint a közgyűlés új tagját javasolta, aki ez idáig a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságában töltött be tagi megbízatást, míg ugyanezen bizottságban az előzőekben kifejtettek miatt megüresedő helyre Besszer Andrásnét, Nagykökényes település polgármesterét jelölte nem önkormányzati képviselő tagnak. Megkérdezte Kómár József Lászlót és Besszer Andrásnét, hogy a jelölésüket elfogadják-e és a napirend nyilvános tárgyalásához hozzájárulnak-e. Az egyszerűbb nyilatkozattétel érdekében azt kérte jelezni, ha valamelyikük a jelölését nem fogadja el, illetőleg a nyilvánossághoz nem járul hozzá.

10 10 Jelzés nem érkezett. Az SZMSZ 82. -a szerint a bizottságok tagjaira a közgyűlés bármely tagja javaslatot tehet. Amennyiben az előzőekben ismertetett javaslatokon túl a közgyűlés tagjai részéről más javaslat is van, akkor azt a képviselők tegyék meg. Javaslat nem érkezett. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Az előterjesztés egy határozati javaslatot és egy rendelettervezetet tartalmaz. A közgyűlésnek ezekről minősített többséggel kell döntenie. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 49. (1a) bekezdése értelmében a személyes érintettségre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni akkor, ha a közgyűlés döntéshozatala saját tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására irányul, így nem kell külön szavazni atekintetben, hogy Kómár József László Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságában betöltött tagsága alóli felmentésére irányuló szavazásban, továbbá az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottságba történő megválasztásáról szóló szavazásban részt vehet-e. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, először szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 15/2015. (IV. 24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés Kómár József Lászlót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságában betöltött tagsága alól felmenti, a bizottságban kifejtett munkájáért köszönetét fejezi ki. Azonnal Javasolta, hogy a közgyűlés az SZMSZ személyi változásokkal érintett mellékleteinek módosítására irányuló rendelettervezetet fogadja el. Kérte, szavazzanak az SZMSZ módosításáról. Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: Heves Megyei Önkormányzat 5/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Heves Megye Közgyűlése a közgyűlés tagjainak és állandó bizottságainak vonatkozásában bekövetkezett változásokra tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

11 11 1. A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 3. mellékletben foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő sor lép: 10. Kómár József László Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság tagja 2. Az SZMSZ 8. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép: 1. Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága (11 fő) Elnöke: Tagjai: Csik Balázs Dr. Tóth József Hegedüs János József Érsek Zsolt Szűcsné Major Ildikó Faragó Tamás Külső tagjai: Besszer Andrásné Dr. Gondos István Tuza Gábor Havelant István Szabóné Balla Marianna 3. Az SZMSZ 8. melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép: 3. Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság (7 fő) Elnöke: Tagjai: Dr. Juhász Attila Simon Kómár József László Orbán Gábor Gyula Orosz Bálint János Külső tagjai: Pócs János Dr. Ördög István Kun Róbert 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője

12 Felkérte Besszer Andrásnét az eskü letételére és az esküokmány aláírására. 12, a gratulált az újonnan megválasztott külső bizottsági tagnak, aki a közgyűlés előtt letette az esküt és aláírta az esküokmányt. Dudás Róbert elhagyta a termet. 4. napirend Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítására Javasolta, hogy a díjrendelet Telekessy István területfejlesztési díj vonatkozásában - a már meglévő, évente legfeljebb négy területfejlesztési díjra vonatkozó rendelkezést nem érintve - egészüljön ki egy életmű díjjal, mely évente egy fő részére adható. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Érsek Zsolt Előrebocsátotta, hogy az előterjesztést támogatja és meg fogja szavazni, viszont sajnálattal tapasztalta, hogy sok, funkcióval választott közszereplőt támogat a közgyűlés. Morális okok miatt kifogásolta a funkcióban lévő, választott közszereplők kitüntetését. A halálesetre ez a véleménye nem vonatkozik. Kérte az elnök urat, hogy az általa felsorolt szempontokat a későbbiekben fontolja meg. Az előterjesztésről a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal (1 nem szavazott), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: Heves Megyei Önkormányzat 6/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. Telekessy István területfejlesztési díj adományozásának rendje (1) A kitüntető díj magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek és települési önkormányzatok részére adományozható úgy, hogy évente legfeljebb négy területfejlesztési díj és egy életmű díj

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

Javaslat az Egri Törvényszék, valamint az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztására

Javaslat az Egri Törvényszék, valamint az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztására 41-2/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Javaslat az Egri Törvényszék, valamint az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Magyarország Alaptörvénye Bíróság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szabó Róbert Kérte, hogy a megjelentek egyperces néma főhajtással emlékezzenek a kommunizmus áldozataira.

Jegyzőkönyv. Szabó Róbert Kérte, hogy a megjelentek egyperces néma főhajtással emlékezzenek a kommunizmus áldozataira. Jegyzőkönyv Készült: 2011. február 25-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2014. december 15-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2014. december 15-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2014. december 15-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Faragó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. február 27- én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. február 27- én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 27- én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Herman István Nem értett egyet azzal, hogy úgy szavazzanak egy napirendi pontról (hatvani kórház), hogy nem tudják, miről van szó.

Jegyzőkönyv. Herman István Nem értett egyet azzal, hogy úgy szavazzanak egy napirendi pontról (hatvani kórház), hogy nem tudják, miről van szó. Jegyzőkönyv Készült: 2008. április 24-én a Heves Megyei Közgyűlés üléséről. Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 39 igen szavazattal elfogadta a napirendet az írásbeli meghívóban foglaltak szerint:

Jegyzőkönyv. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 39 igen szavazattal elfogadta a napirendet az írásbeli meghívóban foglaltak szerint: Jegyzőkönyv Készült: 2009. október 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/21. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21. április 3-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-17/2008. 128-152/2008. sz. határozat 12/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. február 15-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. február 15-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. február 15-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2008. október 31-én a Heves Megyei Közgyűlés üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2008. október 31-én a Heves Megyei Közgyűlés üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2008. október 31-én a Heves Megyei Közgyűlés üléséről. Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről 5087-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről Az ülés helye: Baja, Városháza Díszterem, Szentháromság tér 1. Jelen vannak: Dr. Balogh László, Fercsák Róbert,

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

9. Kolenkó Gábor 10. Lukács András 11. Marton Péter 12. Miklós Árpád 13. Pasztorniczky István 14. Riz Gábor 15. Szalai Szabolcs 16. Szamosvölgyi Péter

9. Kolenkó Gábor 10. Lukács András 11. Marton Péter 12. Miklós Árpád 13. Pasztorniczky István 14. Riz Gábor 15. Szalai Szabolcs 16. Szamosvölgyi Péter Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 1 IV-1584-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján 10:00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-18/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3. számú JEGYZŐKÖNYVE

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3. számú JEGYZŐKÖNYVE Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3. számú JEGYZŐKÖNYVE KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-án 14.00 órától tartott üléséről. JELEN

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. J e g y z ő k ö n y v

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc III-1015-22/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. július 2. napján 9:00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 622 10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. április 30 én du. 14 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-0/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. február 12. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 10-én 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 10-én 09:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 10-én 09:00 órai kezdettel tartott üléséről Zalaegerszeg,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Győrött, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 2009. június 12-én tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Győrött, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 2009. június 12-én tartott üléséről. 203 Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése 01/60-11/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Győrött, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 2009. június 12-én tartott üléséről. Az ülés kezdődött: 9 órakor, véget

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

VI.1-2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. február 16-ai üléséről

VI.1-2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. február 16-ai üléséről VI.1-2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. február 16-ai üléséről 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS VI.1-2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.)

Részletesebben