Jegyzőkönyv. Készült: április 24-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: 2015. április 24-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: április 24-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek Zsolt, Faragó Tamás, Hegedűs János, Herman István, Dr. Juhász Attila Simon, Kómár József, Kovács Béla, Orbán Gábor Gyula, Orosz Bálint János,, Szűcsné Major Ildikó, Tóth Csaba, Dr. Tóth József közgyűlési tagok, Dr. Barta Viktor főjegyző, Dr. Kovács Csaba aljegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak Köszöntötte a közgyűlés tagjait és a meghívottakat. Kérte a képviselőket, jelentkezzenek be. Megállapította, hogy a megyei közgyűlés tagjai közül 14 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. A megyei közgyűlés ülését megnyitotta. Jáger József a Heves Megyei Közgyűlés (Fidesz-KDNP) képviselője volt. Korelnökként a második ciklusát töltötte a megyei testületben, az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság tagjaként. Gépész- és gazdasági mérnökként végzett. Politikai munkája a rendszerváltással kezdődött. Több cikluson keresztül szülőfalujában, Zagyvaszántón dolgozott képviselőként ig a Heves Megyei Közgyűlés tagjaként az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottságában dolgozott. Munkáját és az életben szerzett tapasztalatait mindig igyekezett a Heves megyei emberek érdekében hasznosítani, azok érdekeit becsülettel szolgálni. Ennek szellemében kívánt ebben a ciklusban is megfelelni, a testületre háruló Területfejlesztési Programban rejlő lehetőségeket a megyében élő emberek érdekében jól hasznosítani, elősegíteni. Jáger József életének 73. évében hunyt el. A Heves Megyei Önkormányzat saját halottjának tekinti. Kérte, egyperces néma főhajtással búcsúzzanak tőle. A vonatkozó törvényi rendelkezések értelmében a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös megyei listát állító jelölőszervezetek a rendelkezésre álló határidőn belül írásban bejelentették, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásán a Területi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett 29 fős Heves megyei közös listáján a 16. sorszám alatt szereplő Kómár József Lászlót jelölik a megüresedett képviselői helyre, aki feladatait eddig a közgyűlés Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságának külső tagjaként látta el. Felkérte Révész Tamás urat, a Heves Megyei Területi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a TVB döntését. Révész Tamás Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Területi Választási Bizottság a Heves Megyei Területi Választási Iroda útján értesült arról, hogy Jáger József, a Heves Megyei Közgyűlés tagja március 2. napján elhalálozott. Engedjék meg, hogy e helyről is kifejezzem a Területi Választási Bizottság részvétnyilvánítását és tiszteletadását az elhunyt képviselő emléke előtt. A FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös megyei listát állító jelölőszervezetek, a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 207/A. -ában foglaltak alapján, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról

2 2 szóló évi L. törvény 21. (2) bekezdése szerint a törvényben meghatározott határidőn belül bejelentették, hogy a helyi önkormányzati képviselők évi választásán nyilvántartásba vett 29 fős Heves megyei közös listáról a 16. sorszám alatt szereplő Kómár József Lászlót jelölik a megüresedett képviselői helyre. A jelölőszervezetek kérték a Területi Választási Bizottságot, hogy a megüresedett képviselői helyre jelölt Kómár József László mandátumát a testület igazolja és a mandátumot szerző képviselő részére a megbízólevelet adja ki. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CXCIX. törvény 29. (1) bekezdés i) pontja értelmében az önkormányzati képviselő halálával megbízatása megszűnik, mellyel egyidejűleg jogai és kötelezettségei is megszűnnek. Kómár József László a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös megyei listát állító jelölőszervezetek által a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény 21. (2) bekezdése alapján bejelentett és nyilvántartásba vett közös megyei listájáról szerzett mandátumot. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a mandátum igazolásának és az új közgyűlési tag képviselői megbízólevele kiadásának törvényes akadálya nincs. A TVB a jelölőszervezet által bejelentett Kómár József László mandátumát igazolta és a megbízólevele kiadhatóságáról az 5/2015. (III. 27.) TVB határozatával egyhangúlag döntött a következők szerint: A Heves Megyei Területi Választási Bizottság a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös megyei listát állító jelölőszervezeteknek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásán a TVB által 15/2014. (IX. 01.) számú határozattal nyilvántartásba vett közös Heves megyei listáján 6. sorszám alatt szereplő néhai Jáger József képviselő március 02. napján bekövetkezett halálára tekintettel, ugyanezen listán 16. sorszám alatt szereplő Kómár József László mandátumát igazolja és megállapítja, hogy részére a megbízólevél kiadható. Révész Tamás TVB elnök gratulált a megyei közgyűlés új tagjának, átadta a megbízólevelet, majd kivette Kómár József képviselő úr esküjét, aki ezt követően aláírta az esküokmányt. Gratulált Kómár József László úrnak a megyei közgyűlési tagságához. Kérte, jelentkezzen be. Megállapította, hogy 15 közgyűlési tag van jelen. Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy igazgató úr egyéb irányú elfoglaltságára tekintettel tájékoztatóját a közgyűlés a meghívóban szereplő 1. napirendi pont után tárgyalja meg. Kérte, szavazzanak a napirend elfogadásáról úgy, hogy a 12. napirendi pont szerinti tájékoztatót a közgyűlés a meghívóban szereplő 1. napirendi pont után tárgyalja meg. Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 12/2015. (IV. 24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a április 24-i ülés alábbi napirendjét elfogadta úgy, hogy a 12. napirendi pont szerinti tájékoztatót a közgyűlés a meghívóban szereplő 1. napirendi pont után tárgyalja meg.

3 3 NAPIREND ELŐTT A Heves Megyei Közgyűlés új tagja megbízólevelének átadása és eskütétele (Mötv. 28. (2) bekezdés) Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 38. ) NAPIREND I. Előterjesztések 1. Beszámoló a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság évi tevékenységéről Előadó: HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG 2. Elnöki jelentés Előadó: HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG 3. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: HATÁROZAT MINŐSÍTETT TÖBBSÉG RENDELET MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 4. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: RENDELET MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 5. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat évi gazdálkodásáról Előadó: HATÁROZAT MINŐSÍTETT TÖBBSÉG RENDELET MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 6. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: RENDELET MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 7. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat évre vonatkozó belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentés elfogadására Előadó: HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG

4 4 8. Javaslat könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére Előadó: HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG 9. Javaslat az Egri Törvényszék, valamint az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztására Előadó: HATÁROZAT MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 10. Javaslat a megszűnt Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések lezárására Előadó: HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG II. Tájékoztatók 11. Tájékoztató a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége évben végzett munkájáról Előadó: Völgyi Ferenc Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke TUDOMÁSULVÉTEL 12. Tájékoztató a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről Előadó: Csontos Ambrus Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója TUDOMÁSULVÉTEL 13. Tájékoztató Heves megye turisztikai helyzetéről Előadó: Molnár Anita Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi és Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatósága igazgatója TUDOMÁSULVÉTEL III. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. ) IV. Kérdések (SZMSZ 62. ) V. Bejelentések (SZMSZ 63. ) VI. Zárt ülés 14. Javaslat a Telekessy István területfejlesztési díj adományozására Előadó: HATÁROZAT MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

5 5 NAPIREND ELŐTT Az SZMSZ 38. (1) bekezdésében meghatározott határidőben Dudás Róbert képviselő úr jelentette be napirend előtti hozzászólási szándékát. Hozzászólásának címe: Tapolca Dudás Róbert Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt 1,5-2 hónapban két időközi választás volt, ezeknek megvolt a maguk jelentősége. Veszprémben egy független jelölt aratott győzelmet, mellyel szerinte nyilvánvaló vált, hogy kormányváltó hangulat uralkodik Magyarországon. Tapolcán az is bebizonyosodott, hogy a választók melyik kormányzati erőre gondolnak, akivel a kormányváltást el tudják képzelni. Veszprémben egy független jelölt győzött, bár a baloldali pártok mögé álltak, de az is kiderült, hogy amikor a tapolcai jelölt mögé álltak a baloldali pártok, így jócskán elmaradtak a várt eredménytől, ahol a nevüket adják, ott sok jóra nem számíthatnak. A konklúziót bizonyára minden párt le fogja vonni. Tapolcán egy Jobbikos színekben induló jelölt nyert szoros, viszont sportszerűnek még véletlenül sem nevezhető versenyben, de 1% körüli különbséggel megszerezte az egyéni mandátumot. A Jobbiknak ez az első egyéni országgyűlési mandátuma. Mindez a Dunántúlon történt. Joggal mondhatta erre Vona Gábor pártelnök úr, hogy és akkor mi lehet Kelet-Magyarországon? Feltételezése szerint, amennyiben időközi választásra kerülne sor Kelet-Magyarországon, még komolyabb áttörést tudna pártja elérni. Tapolcán szinte minden párt felső vezetése jelen volt, a Fidesz részéről azonban ez kevésnek bizonyult, az emberek felébredtek és azt mondták, hogy új és tiszta erőre akarnak szavazni, így nyerte el a mandátumát Rig Lajos. Véleménye szerint a baloldalnak szerencséje, hogy a vezetői nem vettek részt, mert az faragott volna még az eredményükből. Végül győzött a Jobbik. Komoly célkitűzéseik közt szerepel, hogy 2018-ban, vagy ha előre hozott országgyűlési választások lesznek, akkor előbb, a győzelemért száll harcba és leváltja a jelenlegi kormányt a Jobbik. 1. napirend Beszámoló a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság évi tevékenységéről Köszöntötte a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, az Országos Rendőr-főkapitányság és az Egri Rendőrkapitányság jelenlévő képviselőit, köztük Czinege László ezredes urat, Heves megye rendőrfőkapitányát. A Heves Megyei Közgyűlés a évi munkatervének összeállításakor a rendőrségről szóló törvény alapján felkérte Heves megye rendőrfőkapitányát, hogy számoljon be a megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A megyei rendőrfőkapitány a rendőrség évi tevékenységét összefoglaló jelentést elkészítette. A beszámolót a Heves Megyei Közgyűlés Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága az előterjesztésben rögzített szavazati arány mellett megtárgyalta. Czinege László 2014-ben több olyan feladatot határozott meg a rendőrség saját részére, amelyek elsősorban a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelésére szolgáltak. Ezek: a regisztrált bűncselekmények számának csökkentése, a kiemelt bűncselekmények számának csökkentése, ezen belül azoknak a bűncselekményszámoknak a csökkentése, melyek a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásolták, és azokban a szabálysértésekben, elsősorban

6 6 vagyonjellegű szabálysértésekben, amelyek az értékhatár miatt egy másik szabálysértési törvény és a Büntető Törvénykönyv hatálya alá tartozó eljárásokat tartalmazta. Ezek a számok olyan adatokkal szolgáltak a rendőrségnek, ami alapján megszervezték az adott területekre a szükséges szolgálatot. A rendőrség mindent megtett annak érdekében, hogy minél több elkövető a bíróság elé kerüljön, és minél nagyobb legyen a vagyoni megtérülés az egyes bűncselekményi károknál. Heves megye rendőrei tisztességgel és becsülettel tették munkájukat. Elbizakodottságra továbbra sincs ok, mindenegyes bekövetkezett bűncselekmény azt jelzi, hogy szükség van a rendőrségre, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a bűncselekményeket elsősorban megelőzzék, felderítsék, majd az elkövetőket a bíróság elé állítsák. Sajnos vannak olyan területek, ahol nem sikerült eredményeket elérni, illetve a korábbi eredményeket nem sikerült megtartani. A évi célkitűzéseket úgy határozták meg, hogy ezeken a területeken mindenképpen előrelépést kell elérni. A beszámolóba bekerült egy olyan kérdőív is, amelyről a rendőrség előzetesen nem tudott, de a minisztérium Heves megye lakosságát és intézményeit kérdezte meg. Ez alapján elmondható, hogy Heves megyében a bizalmi indexet a évi 3,86%-ról 4%-ra sikerült növelni 2014-ben re fő célkitűzés, hogy a 2014-ben elért eredményeket megtartsák, az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, intézményekkel, szülői munkaközösségekkel olyan egészséges párbeszéden alapuló együttműködés alakuljon ki, amely előreviszi Heves megye közbiztonságát. Tovább kell fokozni a bűncselekmények eredményességi és felderítési mutatóit, a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek csökkentését, ezen belül is a halálos kimenetelűek csökkentését, kiemelt figyelemmel a gyalogos és a kerékpáros közlekedésre. A lakosság szubjektív biztonságérzetének fenntartása és továbbjavítása érdekében az elemzőértékelő munka alapján a 24 órás folyamatos szolgálat fenntartása, a lopás, betöréses lopás, lakásbetörések eredményes megelőzése, megszakítása és felderítése, a kábítószer-terjesztőkkel szembeni eredményes fellépés fokozása, azok gazdasági hátterének feltérképezése és felderítése és a személyi állománnyal való minden oldalú gondoskodás, egységes és következetes parancsnoki munka megvalósítása a fő cél. Faragó Tamás Beszélt arról, hogy a mátrafüredi körzeti megbízott, Ludvig Zoltán kitűnő munkát végez. Jelezte már Balogh Tibor alezredes úrnak, hogy a gyöngyösi buszmegállóban végzett ellenőrzésekkel növekvő tendencia mutatkozik a közbiztonságérzetben. Mindemellett a Mérges-patak úton elkövetett gyilkosság 16, 21 és 22 éves elkövetői egy 81 éves bácsit brutálisan megöltek. Az elkövetők 2015 márciusában szabadlábra kerültek. A sajtó szerint azért, mert a bizonyítási eljárás nem állta meg a helyét. Kérte a rendőrfőkapitány urat, erről adjon tájékoztatást. A beszámolóból az olvasható, hogy a súlyos testi sértések száma nagymértékben növekszik. Megkérdezte, hogy milyen korosztálynál jellemző ez, hiszen az emberölésnél is fiatalnak mondható elkövetőket vettek őrizetbe. A brutális bűncselekményeknél, a súlyos testi sértéseknél a szocializálódás folyamata határozza meg a súlyosságot, vagy a drog, alkohol befolyása miatt jellemző ez? Megköszönte a rendőrség munkáját, további sok sikert kívánt. Czinege László A közgyűlés előtti beszámoló sajnos nem olyan fórum, ahol konkrét büntető ügyekkel kapcsolatos felvilágosítást adhatna. Annyit azonban elmondott, hogy a rendőrség, ha hibázott is, vagy kisebb eljárási hibát vétett, mindent megtett annak érdekében, hogy az elkövetőket elfogja és bíróság elé állítsa. Ez meg is történt az említett esetben. Az, hogy a bíróság adott módon döntött, másik kategória. A rendőrségnek az ügyből a szükséges konzekvenciákat le kell vonnia, bármi legyen is a vége, és ismeretei szerint az ügyészség fellebbezett az adott ügyben. A súlyos testi sértések növekedésével kapcsolatban elmondta, hogy a jelenleg hatályos Btk. szűk körben mozog akár a garázdaság, akár a súlyos testi sértés elhatárolása tekintetében. Igaz, hogy ezek a cselekmények általában akár hirtelen felindulásból, vélt vagy valós sérelmeknek köszönhetően alakulnak ki egy-egy szóváltást követően. Jellemzőek a szórakozóhelyekről a fiatalok

7 7 hazavonulása alkalmával bekövetkező cselekmények II. félévében indul a Biztonságos szórakozóhely program, ahol drog- és alkoholmentes szórakozás biztosítható a fiataloknak. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 13/2015. (IV. 24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. Azonnal Dudás Róbert ügyrendi kérdésben tett jelzése alapján az eddig kialakított gyakorlatnak megfelelően a képviselőknek lehetőségük van közvetlenül kérdést intézni főkapitány úrhoz. Dudás Róbert Emlékeztetett, hogy a február 16-i ülésen egy füzesabonyi büntetőeljárással kapcsolatos kérdést tett fel. Tudomása szerint az eset bizonyíték hiányában lezárásra került. Kérdése arra irányult, hogy a térfigyelő kamerák felvételei nem kerültek kielemzésre. A választ megkapta írásban, azonban a konkrét kérdésére nem kapott választ. Megkérdezte, meg lett-e vizsgálva minden olyan körülmény, ami alapot szolgáltathat arra, hogy a tényleges elkövetőket elfogják? Czinege László Elmondta, hogy valamennyi bűncselekmény vizsgálata, köztük a választással összefüggők is szoros ügyészi felügyelet mellett kerültek végrehajtásra. Ismeretei alapján kollégái minden személyi és tárgyi bizonyítékot felhasználtak, köztük a térfigyelő rendszer felvételeit is. Az ügyet a bíróság szüntette meg. 12. napirend Tájékoztató a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elkészítette a tevékenységéről szóló tájékoztatót. A napirend tárgyalásánál köszöntötte Csontos Ambrus igazgató urat. Csontos Ambrus Kiegészítésül elmondta, hogy a katasztrófavédelem az elmúlt évben megerősödött, a közbiztonság szerves részévé vált. Hármas szakterületük, a tűzoltósági, polgári védelmi és iparvédelmi feladatrendszer a lakosság élet- és vagyonbiztonságát jól szolgálja. A tűzoltósági területet illetően elmondta, hogy minden járásközpontban vonulós hivatásos tűzoltóegység jött létre, kivéve Bélapátfalvát, ahol önkormányzati tűzoltóság működik, Tiszanánán pedig egy önkéntes tűzoltóság végzi kiválóan feladatát. A tervek közt szerepel még Verpeléten és Parádon tűzoltóság vagy vonulós egység létrehozása. Sikereket könyvelhettek el a szabadtéri tüzek csökkentésében, feltérképezték a gondozatlan területeket, felszólították a földet nem művelő gazdákat, ha valaki tüzet gyújtott, élni kellett a bírságolás intézményével. A szén-dioxid mérgezésről elmondható, hogy a lakosság jelentős hányada, de intézmények is vásároltak CO mérő készülékeket. Az el-

8 8 múlt évben sok készülék jelzésére vonultak a tűzoltók. Elmondható, hogy valóban életeket mentett meg a készülék, mert a hivatalos műszerek is igazolták a nem rendeltetésszerű működést. A polgárvédelmet illetően megjegyezte, hogy a kiemelt területeken létrejött a közbiztonsági referens intézménye. Ez azt jelenti, hogy fő- vagy mellékállásban közbiztonsági referens működik, akivel havonta találkoznak, nagyban segíti a katasztrófavédelem munkáját. Mindemellett a saját településén jobban el tudja fogadtatni azokat a tevékenységeket, ami kapcsolódik a katasztrófavédelem munkájához. Az látható, hogy az önszerveződés erőre kapott. A polgárvédelmi egységek felkészítést kapnak olyan esetekre, amikor az elsődleges beavatkozást meg tudják kezdeni a hivatásos egységek kiérkezéséig. Az iparbiztonság új terület volt két éve még. A évi ónos eső bebizonyította, hogy kell lennie egy olyan szervezetnek, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik. Az ónos eső sújtotta területeken megszűnt az áramellátás, így az ivóvízellátás is, a szennyvízelszállítás szintén, a Vízmű pedig nem rendelkezett olyan aggregátorral, ami az adott település gondjait megoldja, így a katasztrófavédelemnek kellett orvosolnia a problémát. A veszélyes üzemek vonatkozásában elmondta, hogy a katasztrófavédelemnek jórésze volt abban, hogy megindulhatott a selypi volt eternit cementgyárnál a veszélyes anyag feltárása. A katasztrófavédelem, mint más állami szerv, jogszabály-végrehajtó szerv. Ha a jogszabályok bírságot írnak elő, mint hatóságnak, akkor azt ki kell szabni. Ahol mód van rá, első körben a figyelmeztetés lehetőségével él a szerv, a bírságolást csak kötelezően előírt esetben alkalmazzák, vagy akkor, ha más módon nem érhető el vagy kényszeríthető ki az adott cél. Újabb és újabb feladatrendszerek kerülnek a katasztrófavédelemhez, a megyei igazgatóság ezek megfelelő ellátására megfelelő számú és képzettségű szakemberrel felkészült. Kérte, hogy mindazok, akik eddig segítették a szerv munkáját, támogassák a jövőben is a katasztrófavédelmet. A tájékoztatót az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság, valamint a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette. Érsek Zsolt Beszélt arról, hogy a megyében 20 éve figyeli kiemelten a katasztrófavédelem és egységei munkáját. Munkájából adódóan hosszú időn keresztül Hatvanét, 2010 óta pedig a megye többi részét is. Megerősítette az igazgatóság vezetőinek a véleményét, miszerint gyors, szakszerű munkát végeznek. Megköszönte a tájékoztatót, annak elfogadását támogatta. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét. Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. 2. napirend Elnöki jelentés Az elnöki jelentésben az SZMSZ előírásainak megfelelően tájékoztatta a közgyűlést a fontosabb elnöki intézkedéseiről, továbbá a közgyűlés február hónapban hozott határozatainak végrehajtásáról. Faragó Tamás Több helyen olvasta, hogy az elnök úr Brüsszelben tárgyalt az Európai Régiók Bizottságán belül. Mik azok a fontosabb tudnivalók, amikről a közgyűlés is tudhat? Mi az, ami Heves megyével kapcsolatos?

9 9 Valóban tagja lett a Régiók Bizottsága magyar nemzeti delegációjának Dudás Róbert képviselőtársával együtt. A kérdés túl általános ahhoz, hogy kimerítő választ adhasson. Rengeteg olyan ügy van, amit a bizottság napirendjére tűz és tárgyal, főként Európát érintő témában, viszont ezeknek mindig van nemzeti hatása is. Munkáját igyekszik olyan szemszögből végezni, hogy ne csak a nemzeti delegáció tagjaként, hanem mint a Heves megyei közgyűlés elnökeként minél több olyan ügyhöz tudjon csatlakozni, ami a Heves megyei embereknek, a megye gazdaságának érdekében áll. Igyekszik olyan konstruktív javaslatokat megfogalmazni, amelyek ezeket az érdekeket szolgálják. Dudás Róbert Örömmel vette, amikor a lehetőséget megkapta a Miniszterelnökségtől. Elmondta, hogy a megyei közgyűlés elnökével különböző szakbizottságokban tevékenykednek, de a plenáris üléseken együtt dolgoznak. Kiemelte, hogy Magyarország 12 főt delegált. Elsősorban az északmagyarországi régiót képviselve vesz részt a munkában, de értelemszerűen Heves megye a szívügy. A nemzeti delegáció tagi összetétele úgy került kiválasztásra, hogy a mindenkori parlamenti politikai arányokat és a területi viszonyokat veszik figyelembe. Megtisztelő, hogy Heves megyéből két fő is kiválasztásra került. Ígéretet tett arra, hogy a megye érdekeit képviseli. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés az elnöki jelentésben foglalt beszámolót elfogadta, a két ülésterv szerinti közgyűlés között végzett fontosabb elnöki intézkedésekről szóló tájékoztató tudomásul vétele mellett 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 14/2015. (IV. 24.) közgyűlési határozat Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja. Azonnal 3. napirend Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására A FIDESZ-KDNP a közgyűlés Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottságába néhai Jáger József helyére tagként Kómár József Lászlót, mint a közgyűlés új tagját javasolta, aki ez idáig a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságában töltött be tagi megbízatást, míg ugyanezen bizottságban az előzőekben kifejtettek miatt megüresedő helyre Besszer Andrásnét, Nagykökényes település polgármesterét jelölte nem önkormányzati képviselő tagnak. Megkérdezte Kómár József Lászlót és Besszer Andrásnét, hogy a jelölésüket elfogadják-e és a napirend nyilvános tárgyalásához hozzájárulnak-e. Az egyszerűbb nyilatkozattétel érdekében azt kérte jelezni, ha valamelyikük a jelölését nem fogadja el, illetőleg a nyilvánossághoz nem járul hozzá.

10 10 Jelzés nem érkezett. Az SZMSZ 82. -a szerint a bizottságok tagjaira a közgyűlés bármely tagja javaslatot tehet. Amennyiben az előzőekben ismertetett javaslatokon túl a közgyűlés tagjai részéről más javaslat is van, akkor azt a képviselők tegyék meg. Javaslat nem érkezett. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Az előterjesztés egy határozati javaslatot és egy rendelettervezetet tartalmaz. A közgyűlésnek ezekről minősített többséggel kell döntenie. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 49. (1a) bekezdése értelmében a személyes érintettségre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni akkor, ha a közgyűlés döntéshozatala saját tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására irányul, így nem kell külön szavazni atekintetben, hogy Kómár József László Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságában betöltött tagsága alóli felmentésére irányuló szavazásban, továbbá az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottságba történő megválasztásáról szóló szavazásban részt vehet-e. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, először szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 15/2015. (IV. 24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés Kómár József Lászlót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságában betöltött tagsága alól felmenti, a bizottságban kifejtett munkájáért köszönetét fejezi ki. Azonnal Javasolta, hogy a közgyűlés az SZMSZ személyi változásokkal érintett mellékleteinek módosítására irányuló rendelettervezetet fogadja el. Kérte, szavazzanak az SZMSZ módosításáról. Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: Heves Megyei Önkormányzat 5/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Heves Megye Közgyűlése a közgyűlés tagjainak és állandó bizottságainak vonatkozásában bekövetkezett változásokra tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

11 11 1. A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 3. mellékletben foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő sor lép: 10. Kómár József László Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság tagja 2. Az SZMSZ 8. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép: 1. Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága (11 fő) Elnöke: Tagjai: Csik Balázs Dr. Tóth József Hegedüs János József Érsek Zsolt Szűcsné Major Ildikó Faragó Tamás Külső tagjai: Besszer Andrásné Dr. Gondos István Tuza Gábor Havelant István Szabóné Balla Marianna 3. Az SZMSZ 8. melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép: 3. Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság (7 fő) Elnöke: Tagjai: Dr. Juhász Attila Simon Kómár József László Orbán Gábor Gyula Orosz Bálint János Külső tagjai: Pócs János Dr. Ördög István Kun Róbert 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője

12 Felkérte Besszer Andrásnét az eskü letételére és az esküokmány aláírására. 12, a gratulált az újonnan megválasztott külső bizottsági tagnak, aki a közgyűlés előtt letette az esküt és aláírta az esküokmányt. Dudás Róbert elhagyta a termet. 4. napirend Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítására Javasolta, hogy a díjrendelet Telekessy István területfejlesztési díj vonatkozásában - a már meglévő, évente legfeljebb négy területfejlesztési díjra vonatkozó rendelkezést nem érintve - egészüljön ki egy életmű díjjal, mely évente egy fő részére adható. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Érsek Zsolt Előrebocsátotta, hogy az előterjesztést támogatja és meg fogja szavazni, viszont sajnálattal tapasztalta, hogy sok, funkcióval választott közszereplőt támogat a közgyűlés. Morális okok miatt kifogásolta a funkcióban lévő, választott közszereplők kitüntetését. A halálesetre ez a véleménye nem vonatkozik. Kérte az elnök urat, hogy az általa felsorolt szempontokat a későbbiekben fontolja meg. Az előterjesztésről a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal (1 nem szavazott), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: Heves Megyei Önkormányzat 6/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. Telekessy István területfejlesztési díj adományozásának rendje (1) A kitüntető díj magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek és települési önkormányzatok részére adományozható úgy, hogy évente legfeljebb négy területfejlesztési díj és egy életmű díj

13 13 kerülhet kiosztásra, akként, hogy a területfejlesztési díjat érintő keretszámon belül a magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek és települési önkormányzatok részére adható számarányok tekintetében a Közgyűlés az elnöke által előterjesztett és bizottságok által megtárgyalt javaslat alapján - dönt. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 2. Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője 5. napirend Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat évi gazdálkodásáról Az államháztartásról szóló törvény értelmében a főjegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet az elnök terjeszti a közgyűlés elé úgy, hogy az legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A közgyűlés a zárszámadásról rendeletet alkot. Az előterjesztés részletesen tartalmazza az önkormányzati feladatellátás általános értékelését, a bevételi forrásokat és azok teljesítését, a kiadások és a vagyon alakulását, a pénzmaradvány felosztását, a közvetett támogatásokat. A beszámoló bizottsági támogatottságát tartalmazza. Szűcsné Major Ildikó Javasolta az elnök úrnak, hogy 2015-ben az elnöki keretből támogassa a gyöngyösi autista központot. A szervezet nagyon mostoha körülmények között gazdálkodik. Magyarországon ez a betegség nincs helyén kezelve és nincs megfelelő támogatottság, az ilyen gyermeket nevelő szülők nehéz helyzetben vannak. Dudás Róbert visszatért a terembe. Emlékeztetett arra, hogy 2014-ben a képviselő asszony javaslatára személyesen is járt már az intézményben, találkozott a fenntartóval, a dolgozókkal, a gondozottakkal, megtapasztalta, hogy igen fontos és áldozatos munkát végeznek a központban. Sajnálatosan szembesülnie kellett azzal, hogy az anyagi támogatás szükségessége messzemenőkig felülmúlja az elnöki keret által nyújtotta lehetőségeket. Ettől függetlenül keresni fogja az alkalmat, ha lesz olyan ügy, ami támogatható az elnöki keret nagyságrendjében, megteszi. Kérte, ha a képviselő asszony tud a későbbiekben ilyenről, jelezze számára. Az előterjesztés egy határozati javaslatot és egy rendelettervezetet tartalmaz. A közgyűlésnek ezekről minősített többséggel kell döntenie. Kérte, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. Megállapította, hogy a közgyűlés 10 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

14 14 16/2015. (IV. 24.) közgyűlési határozat I.) A Heves Megyei Közgyűlés az előterjesztésben foglalt pénzmaradvány-felosztási javaslatot megtárgyalta és a pénzmaradvány-felosztásról a következő döntést hozza: A Heves Megyei Önkormányzat pénzmaradványából Ft kötött pénzmaradványként kezelendő és a kötelezettségvállalásnak megfelelően szükséges felhasználni. A további szabad pénzmaradvány a következőképp kerül beépítésre a évre vonatkozó költségvetés kiadási előirányzatai közé: A)I Egyéb területfejlesztési feladatok címsor előirányzatának megemelése eft összegben A lakásalap záró egyenlege a tartalék közé kerül beépítésre, melynek felhasználására vonatkozó rendelkezést a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. -a tartalmazza. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál keletkezett pénzmaradványt a Heves Megyei Önkormányzat nem vonja el, azt a hivatal a év folyamán felhasználhatja. Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője Értelem szerint Kérte, az előbbiekben hozott határozatra is figyelemmel, valamint a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat tudomásul véve szavazzanak az előterjesztésben foglalt rendelettervezet elfogadásáról. Megállapította, hogy a közgyűlés a könyvvizsgálói jelentés tudomásulvétele mellett 9 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: Heves Megyei Önkormányzat 7/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat évi zárszámadásának elfogadásáról A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat évi egyszerűsített beszámolóját az alábbiaknak megfelelően elfogadja: - Egyszerűsített mérleget ezer Ft főösszeggel a 13. melléklet szerint, - Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést ezer Ft kiadási és ezer Ft bevételi főösszeggel a 15. melléklet szerint, - Maradvány kimutatást a 16. melléklet szerint.

15 15 (2) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá: évi tényleges bevétel ezer Ft évi tényleges kiadás ezer Ft (3) A Heves Megyei Önkormányzat nem rendelkezik adósság állománnyal, adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött. (4) A bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza. (5) A kiadások részletezését a 4. melléklet tartalmazza. (6) A Heves Megyei Önkormányzat évi létszámadatait a Közgyűlés a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet szerint elfogadja. (8) A Heves Megyei Önkormányzat a következő részesedésekkel rendelkezik gazdasági társaságokban: - Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Üzletrész névértéke: ,- Ft Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 51,72% - NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. Üzletrész névértéke: ,- Ft Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 16,5% - Tisza-tó Fejlesztési Kft. Üzletrész névértéke: ,- Ft Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 25% - NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Üzletrész névértéke: ,- Ft Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 33,33% Záró rendelkezések 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 3. A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet korlátozottan forgalomképes törzsvagyont nevesítő - 2. mellékletének Gazdasági társaságokra vonatkozó táblázata 4. sora helyébe a következő szöveg lép:

16 16 Sorszám Gazdasági társaságok Megnevezése Cégjegyzékszáma Székhelye Tulajdoni részesedés 4. Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság Cg Tiszafüred, Fő út 3. A Heves Megyei Önkormányzatot megillető üzletrész névértéke ,-Ft, a törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya 25 % Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője A rendelet mellékleteit jelen jegyzőkönyv 1. sz. alatt csatolt melléklete tartalmazza. 6. napirend Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására Az előterjesztés részletesen tartalmazza a pénzmaradvány-felosztáshoz kapcsolódó előirányzat módosításokat, valamint az egyéb információk alapján szükségessé vált előirányzatmódosításokat. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Az előterjesztésről a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: Heves Megyei Önkormányzat 8/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) HMÖ rendelet módosítására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetését e Ft bevétellel e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.

17 17 (2) A Rendelet 3. (15) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (15) A évi költségvetés általános tartaléka 3300 eft. (3) A Rendelet 5. (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás előirányzata fölött, melynek összege 3 millió Ft. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályázaton, kérelemben igényelt főösszeget, a saját rész vállalását, az igényelt támogatási összeget, valamint az elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell rögzíteni. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép. (8) A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép. (9) A Rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép. (10) A Rendelet 13. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője A rendelet mellékleteit jelen jegyzőkönyv 2. sz. alatt csatolt melléklete tartalmazza. 7. napirend Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat évre vonatkozó belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentés elfogadására A megbízási szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőrzési feladatokat ellátó PELAZOL Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. az éves ellenőrzési jelentést összeállította és megküldte az önkormányzat részére. Javasolta, hogy ig terjedő időszakra újabb szerződés megkötését a kft.-vel a belső ellenőrzési tevékenység ellátására. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

18 18 17/2015. (IV. 24.) közgyűlési határozat 1. A Heves Megyei Közgyűlés az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és elfogadja az éves belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentést. 2. A Heves Megyei Közgyűlés az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és felhatalmazza elnökét, hogy a belső ellenőrzési tevékenység ellátására ig terjedő időszakra a PELAZOL Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó céggel kössön szerződést. Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője Értelem szerint 8. napirend Javaslat könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére A Heves Megyei Közgyűlés korábbi határozata értelmében ig terjedő időszakra a Heves Megyei Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására a VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. részére adott megbízást. Arra tekintettel, hogy április 30. napján a szerződés hatályát veszti, új szerződés megkötése vált szükségessé. Javasolta a könyvvizsgálói szerződés 1 éves határozott időtartamra vonatkozó, változatlan pénzügyi feltételek melletti megkötését. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 18/2015. (IV. 24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és felhatalmazza az elnököt, hogy a megyei önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására ig terjedő időszakra a VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-vel kössön szerződést. A megbízási díj összege Ft + ÁFA/hó május napirend Javaslat az Egri Törvényszék, valamint az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztására Magyarország Alaptörvénye értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon, nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben. Magyarország köztársasági elnöke az idei ülnökválasztás időpontját március 7. és április 30. napja közötti időtartamra tűzte ki. A Heves Megyei Közgyűlésnek az Egri Törvényszékre 10 fő ülnököt, az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 40 fő ülnököt és ezen túl 4 fő pedagógus ülnököt kell megválasztania a

19 19 jelölések alapján. A jelölések megfelelnek a törvényi előírásoknak, valamennyi jelölt rendelkezik választójoggal, a jelöltek a büntetlen előélet igazolására szolgáló hatósági erkölcsi bizonyítványokat benyújtották, a jelöltek nyilatkozatukban hozzájárultak az előterjesztés nyilvános ülésen történő megtárgyalásához. Tájékoztatott arról, hogy az előterjesztés mellékletében megjelölt, Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökjelöltjei közül egy fő visszavonta jelölti szándékát, ezzel kapcsolatban kérte a főjegyző urat, tájékoztassa a közgyűlést. Dr. Barta Viktor Az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökjelöltjei közül az 1. számú határozati javaslatban a jelöltek felsorolásában utolsóként szerepeltetett Kozmári Imréné a közgyűlési anyagok képviselők részére történő megküldését követően visszavonta jelölti szándékát. A határidő lejárta előtt, annak utolsó napján postai úton újabb jelölés érkezett. Kérte a közgyűlést, Berényiné Gál Zsuzsanna, füzesabonyi lakos jelölésének befogadására. A főjegyző úr által elmondott körülmények alapján az előterjesztést az ismertetett személyi változások szerint módosította. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Kérdés, észrevétel nem volt. Tekintettel arra, hogy az Országos Bírósági Hivatal tájékoztatója értelmében a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró pedagógus ülnökök megválasztásáról külön kell szavazni, kérte, először az 1. számú határozati javaslat elfogadásáról szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 19/2015. (IV. 24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi CLXII. törvényben foglaltak alapján az alábbi ülnökjelölteket az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, illetve az Egri Törvényszék ülnökeinek megválasztja: Egri Törvényszék (10 fő) Tersztyánszky Éva 3300 Eger, Farkasvölgy u. 8/A. Bécsi Márton 3300 Eger, Árnyékszala u. 84. Sári Istvánné 3300 Eger, Szérüskert u. 7/A. Hegedűs Jolán 3300 Eger, Servita u. 50/A. Muzsnyai Mihály 3300 Eger, Egri út 64. Gyurkó Géza 3300 Eger, Kossuth Lajos út 5. Pénzes Emil 3246 Mátraderecske, Baross u. 4. Dr. Tóthné Tersztyánszky Ágnes 3300 Eger, Bartakovics u. 24. Patrik Adrien Mária 3300 Eger, Rózsa Károly u. 8. Varró Gyuláné 3245 Recsk, Csokonai utca 33. Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (40 fő) Ludányi Lászlóné 3300 Eger, Rákóczi út 77. Gajda Lászlóné 3300 Eger, Koszorú út 47. Dr. Vincze István 3300 Eger, Pacsirta út 30. Dr. Szecskó Károlyné 3300 Eger, Malomárok u. 2. Mezey Zoltánné 3300 Eger, Kolozsvári u. 21. Kovács János Zoltán 3300 Eger, Faggyas u. 3.

20 Hegedüs Zoltán 3300 Eger, Pozsonyi út 2. Hullai Dániel 3300 Eger, Egészségház u. 9. Soltó György 3300 Eger, Nagy-Eged u. 54. Sütő József Károly 3300 Eger, Vörösmarty u. 81. Kelemen Edit 3300 Eger, Faiskola út III/5. Dr. Légrády Györgyné 3300 Eger, Bükk sétány 4. Prokaj Istvánné 3394 Egerszalók, Ifjúság u. 9. Apostol Zoltánné 3325 Noszvaj, Árpád u. 5. Dr. Gondosné Keresztúri Szilvia 3390 Füzesabony, Hunyadi J. út 11. Molnárné Nagy Anett 3300 Eger, Kertész út Bartus Istvánné 3300 Eger, Faiskola u. 4. Bajzát János Imréné 3324 Felsőtárkány, Fő út 168. Tarjányi Lászlóné 3332 Sirok, Széchenyi István út 152. Kovács Klára Eszter 3300 Eger, Ceglédi u. 15. Mácsainé Árva Anna 3300 Eger, Bercsényi M. út 51. Kovács István 3300 Eger, Malomárok u. 12. Szűcs Éva 3300 Eger, Malomárok u. 15. Bujna Tünde 3300 Eger, Csiky Sándor u. 9. Vincze Csilla 3300 Eger, Olasz u. 3. Kovács Pál Gyuláné 3300 Eger, Tizeshonvéd u. 3. Bolyki András 3246 Mátraderecske, Baross Gábor u. 2. Bodnár Jánosné 3300 Eger, Cifrakapu u Stein Lajosné 3325 Noszvaj, Alkotmány u. 5. Barta István Józsefné 3323 Szarvaskő, Fő út 10. Huszár Éva Julianna 3332 Sirok, Liget u. 32. fsz.2. Majoros Józsefné 3300 Eger, Kertalja u. 25. Szabad Tünde Mária 3247 Mátraballa, Fő út 125. Pádárné Farkas Annamária 3247 Mátraballa, Május 1 út 2. Fehér Józsefné 3394 Egerszalók, Széchenyi u. 7. Balázs Alfrédné 3347 Balaton, II. Rákóczi Ferenc u. 8. Vass Imre Tiborné 3347 Balaton, Völgy u. 7. Fodorné Korpás Éva 3200 Gyöngyös, Ifjúság u. 8. II/8. Fodor Bálint 3200 Gyöngyös, Ifjúság u. 8. II/8. Berényiné Gál Zsuzsanna 3390 Füzesabony, Kossuth L. út 37. Szűcsné Major Ildikó elhagyta a termet április 30. Kérte, szavazzanak a 2. számú, a pedagógus ülnökök megválasztására vonatkozó határozati javaslat elfogadásáról. Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal (1 nem szavazott), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 20/2015. (IV. 24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi CLXII. törvényben foglaltak alapján az alábbi 4 fő - fiatalkorúak büntető ügyében eljáró - pedagógus

Javaslat az Egri Törvényszék, valamint az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztására

Javaslat az Egri Törvényszék, valamint az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztására 41-2/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Javaslat az Egri Törvényszék, valamint az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Magyarország Alaptörvénye Bíróság

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére 78-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén)

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén) Melléklet a 200/2015. (VI.26.) közgyűlési határozathoz Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi ülésterve KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2015. szeptember 25. NAPIREND 1. Elnöki jelentés 2. Javaslat a Heves Megyei

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

11-17/2015/222. Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT

11-17/2015/222. Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT 11-17/2015/222 Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT Javaslat a megszűnt Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2013. május 24. XXIII. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2. 2 I. Közgyűlési határozatok 42/2013. (V.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2013.

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. J A V A S L A T bírósági ülnökök választására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. J A V A S L A T bírósági ülnökök választására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 7382-21/2015. J A V A S L A T bírósági ülnökök választására Tisztelt Közgyűlés! A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: módosított napirend elfogadása

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: módosított napirend elfogadása 2012. február 23-án 19,00 órakor tartott ülésének könyvéből. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi 14/2012.(II.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT Tárgy: módosított

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 1038-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Balatonhenye

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Szám: 15/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/422-1/2015/I. Tárgy: Bírósági ülnökök választása Üi.: dr. Nemes Adrienn Melléklet: Jelöltek listája Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné 2965-10/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2010. augusztus 18-án megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Kiss Barnabás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A kiadott napirendi pontokhoz képest módosító javaslatot tett az alábbiak szerint:

Jegyzőkönyv. A kiadott napirendi pontokhoz képest módosító javaslatot tett az alábbiak szerint: Jegyzőkönyv Készült: 2008. április 28-án 15.30-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dr. Bohus Gábor, Dorkó György, Magyar János, Neuwirth László, Pallagi

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 1/2015. (I. 23.) önkormányzati rendelet Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-11/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13- án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Marcalgergelyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tiszabura Község Képviselő-testületének 2014. március 04-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Határozat/Rendelet száma Határozat!Rendelet tárgya 15/2014.(III.04.)Ök.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2014. szeptember 6-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2013. December 19-i ülése 22 14-9-3/2013. TARTALMAZZA Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2013. December 19-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét 16/2013. (XII. 19.) határozat Jegyzőkönyv

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére 14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A dr. Burján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2013. február 19-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jelen vannak: Varga Ferenc elnök Berta Sándor képviselő A jelenléti íven feltüntetett

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2/2014. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 22. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. június 17. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 39/2010. (VI.17.) Z1

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. augusztus 14-én ülésén Magyargéc Község Önkormányzatának hivatali helyiségében. Jelen vannak: Velki Róbert polgármester Pingiczer Józsefné képviselő Ruzsinszki Györgyné képviselő

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.május 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.május 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.május 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 7/2014., c.) határozatai: 29-31., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 3-án 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő

Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 3-án 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 3-án 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Drabos Imréné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol maradtak: Nagy Ramón Sándor és Egyed Béla képviselők, igazoltan.

Jegyzőkönyv. Távol maradtak: Nagy Ramón Sándor és Egyed Béla képviselők, igazoltan. Jegyzőkönyv Készült 2014. augusztus 25.-én a Községházán 13 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester és Major Mária

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben