(A '48-49-es szabadságharc "dicsőséges" tavaszi hadjáratának emléknapjaira)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(A '48-49-es szabadságharc "dicsőséges" tavaszi hadjáratának emléknapjaira)"

Átírás

1 (A '48-49-es szabadságharc "dicsőséges" tavaszi hadjáratának emléknapjaira) A jó lovas katonának de jól vagyon dolga, Eszik, iszik a sátorban, semmire sincs gondja. Paripáját megforgatja, elmegyen dolgára, Csillog-villog a mezőben virágszál módjára. Ellenségre, nyereségre kimegyen próbára, Megütközik viaskodik, siet a prédára. Fel van írva és rajzolva haragos kardjára: Ez az élet és becsület hazája számára! Menjünk azért seregesen, tartsuk meg hazánkat, Vérrel, bérrel oltalmazzuk a mi szent hazánkat! Isten hozzád, apám, anyám, én édes szerelmem, Húgom, bátyám, sógor, komám, avagy jertek vélem. Hej élet, de gyöngy élet, ennék szebb sem lehet, Csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret! Kossuth Lajos azt üzente Elfogyott a regimentje. Ha még egyszer ezt üzeni, Mindnyájunknak el kell menni! 1 / 8

2 Esik eső karikára Kossuth Lajos kalapjára. Valahány csepp esik rája, Annyi áldás szálljon rája! Kossuth Lajos íródeák. Nem kell néki gyertyavilág: Megírja Ő a levelet A ragyogó csillag mellett. Kossuth Lajos azt izente Hibádzik a regimentje Ha hibádzik kettő-három Lesz helyette harminchárom Éljen a magyar szabadság Magyarország, édes hazám, Néked szült és nevelt anyám. Négy esztendő nem a világ, Enyém lesz a legszebb virág! Kossuth Lajos táborában Két szál majoránna. Egy szép barna, de magyar huszár Sej, lovát karélyozza. Ne karélyozz, magyar huszár, Mert leesel róla. Nincsen itt a te édes anyád, Sej, aki meg siratna. Ne sirasson engem senki, 2 / 8

3 Jól vagyok tanítva, Sem lépésbe, de sem vágtába, Sej, le nem esek róla. Mert a huszár a nyeregbe Bele van teremtve, Mint a rozmaring a jó földbe, Sej, belegyökerezve. Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Édes hazánkért hősi vérünk Ontjuk hullajtjuk nagy bátran míg élünk Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! Gábor Áron réz ágyúja, fel van virágozva, Indulnak már a tüzérek, messze a csatába, Nehéz a rézágyú, felszántja a hegyet, völgyet, Édes rózsám, Isten véled, el kell válnom tőled. Véres a föld, magyar tüzér vére folyik rajta, Csak még egyszer gondolj vissza szép magyar hazánkra, Kedves édes anyám, ne várja a levelemet, Nem sokára idegen föld takarja testemet Szállj el madár, fecske madár, rózsám falujába, Vidd el az én levelemet, babám ablakába, Ha kérdi, hol vagyok, mondd, hogy nagyon beteg vagyok, Vásárhelyi közkórházban már el is hervadok! Jól van dolga a mostani huszárnak, Nem kell szénát kaszáljon a lovának, Mert a széna porcióba van kötve, van kötve, de van kötve, 3 / 8

4 Gyere rózsám, tedd a lovam elébe! Édesanyám, ki a huszár, ha én nem? Ki nyergeli föl a lovat, ha én nem? Fölnyergelem aranyszőrű lovamat, lovamat, de lovamat, Lerúgatom véle a csillagokat. Huszárgyerek, huszárgyerek, szereti a táncot, Az oldalán, az oldalán, csörgeti a kardot, Ha csörgeti, had csörgesse, pengjen sarkantyúja, Kossuth Lajos verbunkja, a muzsikáltatója. Falu végén, falu végén, szépen muzsikálnak, Oda hívnak engemet is, magyar katonának, Be is állok a verbunkba, ha már verbuválnak, Elmegyek a pajtásimmal, vitéz regrutának. Szép a huszár, szép a huszár, felül a lovára, Arany mente a hátára, kard az oldalára, Virágcsokor a csákóján, úgy megy a csatába, Ne sírj Rózsám, megtérek még a szabad hazába. Most szép lenni katonának, Mert Kossuthnak verbuválnak. Kossuth Lajos nem lett volna, Katona sem lettem volna, Éljen, éljen a nemzet! Gyere pajtás, katonának Téged tesznek kapitánynak! Pár esztendő nem a világ, Éljen, éljen a nemzet! Kossuth volt az indítója, Magyarország szószólója. Kossuth Lajos nem lett volna, Katona sem lettem volna, Éljen, éljen a nemzet! Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját, Csárda előtt ki is tűzi veres zászlaját. Gyertek ide fiatalok, tessék beállni, Nyolc esztendő nem a világ, lehet próbálni. Amott sétál egy kisleány nagy vidámsággal, Utána megy a rózsája nagy bátorsággal. Lassan siess, lassan sétálj kedves angyalom, Fényes kard az oldalamon ne villámoljon. A kardomnak markolatja tiszta ezüstből, Ki van verve csillagokkal, nem öntött rézből. Ha arra a nap reásüt, de szépen fénylik, 4 / 8

5 Mellette sok édesanya sírva könnyezik. Kiskunságban verbuválnak, Most szedik a katonákat, csuha-haha-haj. Állj be pajtás katonának, Jobb sorod lesz mint apádnak, csuha-haha-haj. Sem nem kapálsz, sem nem kaszálsz, Pesti kaszárnyában sétálsz, csuha-haha-haj. Édesanyám ne sírj értem, Katonának nevelt fel kend, csuha-haha-haj. Én is elbírok egy kardot, Mint más szegény legény látom, csuha-haha-haj. Esik eső bugyborékol, Szól a kakas kukorékol, csuha-haha-haj. Most fújják az én marsomat, Itt kell hagyni galambomat, csuha-haha-haj. De mégis csak el kell menni, Kiskunságot itt kell hagyni, csuha-haha-haj. De hagyok olyan rózsát benne, Hogy holtig fáj a szívem érte, csuha-haha-haj. Garibaldi csárdás kiskalapja, Nemzeti szín szalag lobog rajta, Nemzeti szín szalag lobog rajta, Kossuth Lajos neve ragyog rajta. Letörött a bécsi torony gombja, Ihatnék a Garibaldi lova, Szaladj kislány, hozz eléje vizet, Garibaldi a csatába siet. Ezernyolcszázhatvankettedikben, Felment Garibaldi egy nagy hegyre, Onnan nézte szép Magyarországot, Hogy harcolnak a magyar huszárok. Füttyentett már egyet a masina, hívnak engem vizitációra. Míg az orvos engem megvizitál, kisangyalom odakint sírdogál. Ezernyolcszáznegyvennyolcba, El kell menni háborúba, Ha úgy vagyon cédulázva, 5 / 8

6 Hogy elveszek a csatába. Azt is tudom, nem én kezdem, Tudom nem is én végezem, Most is halnak és születnek, Nem lesz vége az életnek, Kelljetek fel Rákócziiak, Ti valátok igaz fiak, Lássátok meg nagy romlását, Magyar hazám pusztulását. Szép meghalni a hazáért, Virtust tenni a nemzetért, Fölkelni a szabadságért, Ontani a jó magyar vért. Kossuth Lajos udvarában van egy terebélyes diófa, Kis pej lovam felnyergelve, kantározva áll alatta, Kényes a zabolája, édes a babám pici szája, Ráhajtom a bús fejemet a rózsám ölelő két karjára. Édesanyám, hol van az az édes tej, Mivel engem katonának neveltél, Adtad volna tejedet a macskának, Ne neveltél volna fel katonának. Adtad volna tejedet a lányodnak, Mert a leányt nem viszik katonának Kossuth Lajos fellovagolt a hegyre, Onnan nézi, mit harcol az eredje, Harcoljatok ti jó magyar vitézek, Jó az Isten, majd megsegít titeket. Nem magamtól álltam be katonának édesanyám íratott be huszárnak édesanyám íratott be sej-haj íratott mikor még a gyenge karján ringatott Édesanyám kiállott a kapuba, sírva nézi, hogy a fia katona 6 / 8

7 eridj haza, édesanyám, sej-haj, nevelj mást, az is jó lesz katonának, majd meglásd. Házunk előtt mennek el a huszárok, édesanyám, én is közéjük állok. Én leszek az első század szakaszvezető, nem a világ ez a három esztendő. Édesanyám, ki a huszár ha én nem, ki nyergeli fel a lovat, ha én nem, felnyergelem keselylábú kis pej lovamat, őrnagy előtt megugratom magamat Kossuth Lajos Debrecenbe Sok pénzt vágott a zsebébe Húzd rá cigány pengőt adok Mert én Kossuth Lajos vagyok Mert én Kossuth Lajos vagyok Kossuth Lajos ablakába Kinyílt a rózsa magába Akkorára nőtt a szára Hogy jó bort ivott az árnyékába Jó bort ivott nála. Jaj, de szépen süt az őszi nap sugára az aradi várbörtönnek ablakára, szánja azt a tizenhárom magyar vitézt, ki a tömlöc fenekén a halálra kész. Elítélték sorban mind a tizenhármat, szőttek-fontak a nyakukba ezer vádat, elnevezték felségsértő pártütőknek, mert a magyar szabadságra harcra keltek. Uram Isten, az ítélet akasztófa, mintha rablók, útonállók lettek volna, mintha méltók nem volnának egy lövetre, katonákhoz, férfiakhoz illő végre. Aradi vár, aradi vár, halál völgye, tizenhárom magyar vitéz temetője, I: viruljanak sírjaikon vérvirágok, felejthetetlen légyen az ő haláluk. :I 7 / 8

8 Leiningen gróf, Damjanich János, Kiss, Pöltenberg, Láhner, Lázár Vilmos, Aulich, Knézich, Nagy-Sándor, Schweidel, Török, Dessewffy, gróf Vécsey... Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! 8 / 8

Előszó Az 1848-as szabadság harcot követő évszázad történelmünknek egyik legvéresebb korszaka volt,

Előszó Az 1848-as szabadság harcot követő évszázad történelmünknek egyik legvéresebb korszaka volt, 2 3 4 Előszó Az 1848-as szabadság harcot követő évszázad történelmünknek egyik legvéresebb korszaka volt, magában foglalva két világháborút és a háborúkhoz kapcsolódó sorsdöntő eseményeket. A fenti korszakot

Részletesebben

50 Népdal. 50 MP3 ének a KMCSSZ honlapján van: > GYÛJTEMÉNYEK > népdalok. Cs. III. Kötelezõ népdalai a Jubileumi táborra: 2005

50 Népdal. 50 MP3 ének a KMCSSZ honlapján van: > GYÛJTEMÉNYEK > népdalok. Cs. III. Kötelezõ népdalai a Jubileumi táborra: 2005 50 Népdal Cs III Kötelezõ népdalai a Jubileumi táborra: 2005 50 MP3 ének a KMCSSZ honlapján van: > GYÛJTEMÉNYEK > népdalok 1 A csitári hegyek alatt A csitári hegyek alatt, régen leesett a hó Azt hallottam

Részletesebben

ISTEN ÁLDJA MEG A MAGYART A JÓ LOVAS KATONÁNAK ÁLLJ BE PISTA KATONÁNAK!

ISTEN ÁLDJA MEG A MAGYART A JÓ LOVAS KATONÁNAK ÁLLJ BE PISTA KATONÁNAK! A JÓ LOVAS KATONÁNAK A jó lovas katonának, de jól vagyon dolga, Eszik, iszik a sátorban, semmire sincs gondja, Hej, élet, be gyöngy élet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret.

Részletesebben

Ezerkilencszáztizennégy évben Még az Úristen is lenézett a földre. Ferenc Jóska ej-haj, háborút indított, De sok édesanyát örökre megszomorított.

Ezerkilencszáztizennégy évben Még az Úristen is lenézett a földre. Ferenc Jóska ej-haj, háborút indított, De sok édesanyát örökre megszomorított. Ezerkilencszáztizennégy évben Még az Úristen is lenézett a földre. Ferenc Jóska ej-haj, háborút indított, De sok édesanyát örökre megszomorított. Anyám, anyám, kedves, édesanyám! De szomorú vasárnap virradt

Részletesebben

...Eljött az idő: visznek katonának

...Eljött az idő: visznek katonának ...Eljött az idő: visznek katonának 101 MAGYAR KATONADAL A NAGY HÁBORÚ IDEJÉBŐL 1914 1918 Válogatta Szalay Olga Készült az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének anyaga alapján,

Részletesebben

Mihály O. István Funke Attiláné Mihály Katalin. Nagyapa nótái

Mihály O. István Funke Attiláné Mihály Katalin. Nagyapa nótái Mihály O. István Funke Attiláné Mihály Katalin Nagyapa nótái Mályinka Erding, 2001 A bihari határszélen... A bihari határszélen nem is olyan régen Halva találtak egy legényt a temetőszélen. Hűtlen lett

Részletesebben

Pannon Egyetem Magyarnóta Kör. Nótaszövegek I.

Pannon Egyetem Magyarnóta Kör. Nótaszövegek I. Pannon Egyetem Magyarnóta Kör Nótaszövegek I. 1 A BUNDÁNAK NINCS GALLÉRJA... 14 A CIGÁNYOK SÁTORA, LADILADILOM, SÁRGA LILIOM... 7 A CSITÁRI HEGYEK ALATT RÉGEN LEESETT A HÓ... 11 A FÜREDI ANNA-BÁLON SZÓL

Részletesebben

Kenéz Heka Etelka. RÉGI IDŐK DALAI VERSBEN Népdalok, csárdások és saját vegyes szerzemények

Kenéz Heka Etelka. RÉGI IDŐK DALAI VERSBEN Népdalok, csárdások és saját vegyes szerzemények Kenéz Heka Etelka RÉGI IDŐK DALAI VERSBEN Népdalok, csárdások és saját vegyes szerzemények Kenéz Heka Etelka RÉGI IDŐK DALAI VERSBEN Népdalok, csárdások és saját vegyes szerzemények saját illusztrációival

Részletesebben

Halljátok a lángok dalát? Ki érti a tűznek szavát? Füttytől, daltól hangos, mámoros az erdő, Légy résen, cserkészőr! 12

Halljátok a lángok dalát? Ki érti a tűznek szavát? Füttytől, daltól hangos, mámoros az erdő, Légy résen, cserkészőr! 12 Daltól hangos erdõ, mezõ, berek, Ahol járunk mi cserkészek. Dalol a szív muzsikál a lélek, Vele dalol a természet Aki dalol, sose fárad el, Aki felnéz, sose csügged el. Mert a dalt ajkunkra a Jóisten adja,

Részletesebben

SZÉKI ÉNEKEK. LASSÚ Éjfél után mondta meg, hogy mi baja: Ő szeretne, de az anyja nem hagyja.

SZÉKI ÉNEKEK. LASSÚ Éjfél után mondta meg, hogy mi baja: Ő szeretne, de az anyja nem hagyja. SZÉKI ÉNEKEK Azt hallottam, jó galambom, hogy itt akarsz hagyni, Velem egy faluban nem is akarsz lakni. Csak azt mondd meg, jó galambom, melyik úton mész el, Felszántatom azt az utat aranyos ekével. Felszántatom

Részletesebben

VAJDAKAMARÁSON GYŰJTÖTT NÉPDALOK

VAJDAKAMARÁSON GYŰJTÖTT NÉPDALOK VAJDAKAMARÁSON GYŰJTÖTT NÉPDALOK Vajdakamarási Általános Iskola 2007. ELŐSZÓ 2006. november 13-17. között a Vajdakamarási Általános Iskolában megünnepeltük a magyar népdal és népköltészet hetét. Ennek

Részletesebben

Fáj a szívem egy fekete csikóért sziront art khe

Fáj a szívem egy fekete csikóért sziront art khe Fáj a szívem egy fekete csikóért sziront art khe Fáj a szívem egy fekete csikóért Gyűjtemény a lóalakot megjelenítő magyar népdalkincsből A kötetet illusztrálta: Gábor Feri Sziront'Art Közhasznú Egyesület

Részletesebben

SOLYMÁRI FÉRFIKÓRUS SOLYMÁRON ISMERT RÉGI MAGYAR ÉS NÉMET NÉPDALOK, NÓTÁK ÉS ÉNEKEK SZÖVEGGYŰJTEMÉNYE

SOLYMÁRI FÉRFIKÓRUS SOLYMÁRON ISMERT RÉGI MAGYAR ÉS NÉMET NÉPDALOK, NÓTÁK ÉS ÉNEKEK SZÖVEGGYŰJTEMÉNYE SOLYMÁRI FÉRFIKÓRUS SOLYMÁRON ISMERT RÉGI MAGYAR ÉS NÉMET NÉPDALOK, NÓTÁK ÉS ÉNEKEK SZÖVEGGYŰJTEMÉNYE A GYÜJTEMÉNY MEGÍRÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZŐI ÉS AZ ÉNEKSZÁMOK EGY RÉSZÉNEK ÖSSZEGYŰJTŐI SZIRMAI JÁNOS, A

Részletesebben

100 forintnak 50 a fele

100 forintnak 50 a fele Daloskönyv 1 Tartalom 100 forintnak 50 a fele... 4 A Harmonikás... 4 Lidi néni... 4 A Börtön ablakába zeneszöveg... 5 Egy szál harangvirág... 5 Fekete vonat... 5 Kicsiny falum, ott születtem én... 6 Kislány

Részletesebben

AKKOR SIRASSATOK ENGEM Katona Pista összegyűjtött nótái

AKKOR SIRASSATOK ENGEM Katona Pista összegyűjtött nótái AKKOR SIRASSATOK ENGEM Katona Pista összegyűjtött nótái 1 2. kiadás ISBN 978 80 89001 48 4 Katona István Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely 2 AKKOR SIRASSATOK ENGEM KATONA PISTA ÖSSZEGYŰJTÖTT

Részletesebben

Készülve a tavaszi ünnepünkre (március 15), tekintsük át egy közismert 48-as katonadal, a Kossuthnóta

Készülve a tavaszi ünnepünkre (március 15), tekintsük át egy közismert 48-as katonadal, a Kossuthnóta Opus 2 Etûdök az ének-zene tanításához KIRÁLY KATALIN A Kossuth-nóta üzenete: Készülve a tavaszi ünnepünkre (március 15), tekintsük át egy közismert 48-as katonadal, a Kossuthnóta szöveges változatait,

Részletesebben

Meg kell a búzának érni Válogatás Ág Tibor korai népzenei gyűjtéséből IV.

Meg kell a búzának érni Válogatás Ág Tibor korai népzenei gyűjtéséből IV. Meg kell a búzának érni Válogatás Ág Tibor korai népzenei gyűjtéséből IV. 1 A kiadvány megjelenését támogatták: Szlovák Köztársaság Kormányhivatala Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej

Részletesebben

KOTTÁK ANALITIKUS FELTÁRÁSA

KOTTÁK ANALITIKUS FELTÁRÁSA Gyöngyös KOTTÁK ANALITIKUS FELTÁRÁSA (TARTALOMJEGYZÉK-MUTATÓ) * Összeállította: Lovász Béláné Utolsó frissítés: 2012. szeptember 3. * A zenei gyűjtemény egyes kottáinak tartalmi feltárása nem teljes körű.

Részletesebben

Gyermekversek Irta Pósa Lajos.

Gyermekversek Irta Pósa Lajos. Gyermekversek Irta Pósa Lajos. Harmadik, bővitett kiadás, sok képpel. Singer és Wolfner kiadása Budapest, Andrássy-ut 10. TARTALOM Előszó az első kiadáshoz. Imádság. Keringélő dal. Iczinke piczinke. A

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENEI HANGFELVÉTELEK ANALITIKUS FELTÁRÁSA

A MAGYAR NÉPZENEI HANGFELVÉTELEK ANALITIKUS FELTÁRÁSA Gyöngyös A MAGYAR NÉPZENEI HANGFELVÉTELEK ANALITIKUS FELTÁRÁSA (TARTALOMJEGYZÉK-MUTATÓ) (Nagylemezek (LP), CD és kazetta) * Összeállította: Lovász Béláné Utolsó frissítés dátuma: 2011. július 12. 2.1.

Részletesebben

Slágerek. Kenéz Heka Etelka

Slágerek. Kenéz Heka Etelka Slágerek Kenéz Heka Etelka Kenéz Heka Etelka Slágerek és saját versek Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 963 460 975 9 Régi idők dalai versekben

Részletesebben

Egy régi hangra várva

Egy régi hangra várva Egy régi hangra várva Még az a szerencse, hogy van hangom, tudok beszélni, mert már se a szemem, se a fülem nem olyan, mint valamikor. De hát mit várjon az ember már ebben a korban? Habár, az igazsághoz

Részletesebben

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön (Évnyitótól évzáróig) Ünnepi mûsorok szöveggyûjteménye 1 2 Tartalom: Iskola, iskola, ki a csoda jár oda? (Tanévnyitó) Október a magyar történelemben Sírnék,

Részletesebben

Farsang az óvodában - versgyőjtemény

Farsang az óvodában - versgyőjtemény Farsang az óvodában hgm 1 A tartalomból Hercegnı, királylány Tél hercegnı Éjkirálynı Hókirálynı Hópihécske Hópihe kislány İszanyó Hajnalcsillag Angyal Csipkerózsika Hófehérke Piroska Minny egér Menyasszony

Részletesebben

Mesék bátor gyerekeknek

Mesék bátor gyerekeknek A mese olyan történet, amelyben mindenért meg kell dolgozni, semmi sem magától szép és jó, semmi sem magától működik rendben. A hős épp azért jár be egy utat, hogy széppé, jóvá, működővé tegye maga körül

Részletesebben

GLOSSZA. (Műfordítások)

GLOSSZA. (Műfordítások) GLOSSZA (Műfordítások) ÉNEK St. O. Josif Járomban a tehenek, mindjárt útra kelnek; bűbájos szekeresek szekér mellett mennek. Csálé hó! nyög a szekér, nagy a terű rajta. Hideg eső, őszi szél kijut minden

Részletesebben

KILENCEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS

KILENCEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS MUZSIKÁLÓ NAGYVILÁG Király Katalin Ének-zene 6. osztály KILENCEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Ünnepek, jeles napok Ének Szent István királyhoz Bozóky énekeskönyv, 1797 2. Reád emlékezvén

Részletesebben

Száll az ének, szól a rege

Száll az ének, szól a rege Szántó Lóránt Száll az ének, szól a rege Boldog község története versekben és népszínművekben 2009. Készült: a Magyar Nyelv Éve ~ 2009 tiszteletére, a boldogi új iskola felavatásának 50. évfordulója alkalmából

Részletesebben

Álomba ringató mesék

Álomba ringató mesék Álomba ringató mesék Álomba ringató mesék Pallas Gyöngyös 2006 Pallas Antikvárium Kft. 2006 BORSÓSZEM HERCEGKISASSZONY VOLT egyszer egy királyfi, aki hercegkisasszonyt akart feleségül venni, de nem ám

Részletesebben