Negyedidőszaki üledékek vizsgálata a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézetében (MTA FKI)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Negyedidőszaki üledékek vizsgálata a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézetében (MTA FKI) 1970-2000"

Átírás

1 Negyedidőszaki üledékek vizsgálata a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézetében (MTA FKI) BALOGH JÁNOS 1 - DI GLERIA MÁRIA 2 -KIS ÉVA 3 - SCHWEITZER FERENC 4 Bevezetés Magyarország negyedidőszaki löszeit hagyományosan litosztratigráiíai és paleopedológiai módszerekkel a MTA FKI fennállása óta folyamatosan kutatják. Pécsi Márton irányításával indult meg a hazai lösz alapfeltárások rendszeres vizsgálata, az általa szervezett löszkutató munkacsoport csekély számú, de hatékonyan dolgozó munkatársai ma is számos új és hiánypótló kutatással gazdagítják a negyedidőszaki üledékekről szóló tudásunkat. Ádám László, Góczán László, Hahn György, Havas Ferencné, Marosi Sándor, Schweitzer Ferenc, Szebényi Lászlóné, Szilárd Jenő alapító tagja a lösz-munkacsoportnak, míg a hetvenes évektől fokozatosan csatlakozott Balogh János, Gerei László, di Gleria Mária, Kis Éva, Reményi Miklósné és Ringer Árpád. Hahn György 1962-ben Pécsi Márton munkatársaként kapcsolódott be a hazai löszfeltárások és negyedidőszaki üledékek földtani kutatásába végéig mint tudományos munkatárs dolgozott az MTA FKI-ben. Az ezredfordulóra sajnálatos módon megfogyatkozott löszkutató munkacsoport Schweitzer Ferenc intézet igazgató vezetésével dolgozza fel azt a nagymennyiségű laboratóriumi elemzést a lösz és köztes fosszilis talajok fizikai és kémiai tulajdonságaira vonatkozóan. Különösen nagy tömegben állnak rendelkezésre a szemcseösszetételi adatok. Ezekből új szempontok szerint olyan következtetések levonására nyílik lehetőség, amelyekre az alapvizsgálatok keretében eddig nem került sor. A Központi Földtani Hivatal munkatársaként 1975-ben védte meg kandidátusi disszertációját A magyarországi hegységelőteri, dombvidéki és medencebeli löszök és lösszerü üledékek morfogenetikája és kronológiája" kutatási témában tól ismét az FKI munkatársa, 1989-ben szerezte meg az akadémiai doktori fokozatát A magyarországi löszök kronoszratigráfiája és gyakorlati hasznosításuk" címmel. Pécsi Mártontól átvéve 1992-ig vezette a Negyedidőszaki és Geomorfológiai 1 tudományos munkatárs, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet 2 vegyész, MTA Földrajztudományi Kutatóintézrt 3 tudományos főmunkatárs, a földrajztudomány kandidátusa, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet 4 intézeti igazgató, a földrajztudomány doktora, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet 39

2 Löszkutatás Az intézet lösz adatbázisában olyan régi téglagyári feltárások leírásai és feldolgozásai is találhatók (1. ábra), amelyek helye már csak nyomokban lelhető fel, földtani rétegzettségük pedig csak fúrásokkal tisztázható. l.ábra Az MTA FK1 talaj laboratóriumában vizsgált fontosabb negyedidőszaki üledékfeltárások (főként löszök és édesvízi mészkövek) területi eloszlása Mint tudjuk, a régi falvak melletti téglagyárakat többnyire szeméttel töltötték fel, így szelvényeik kutatás céljából használhatatlanná váltak. Ezért fontos ezek közül a legtöbbet vizsgált alapfeltárások és a kisebb feltárások dokumentálása. A löszkutatás iránt érdeklődők ezeket a részletesen vizsgált löszfeltárásokat csak leírásokból ismerhetik meg. A Nemzetközi Földrajzi Unió (1GU) keretében működő löszbizottság 1971-ben rendezte meg Magyarországon konferenciáját. A sikeres nemzetközi szimpózium (PÉCSI M., SZEBÉNYI E. 1971) eredményeként hazánkban is bevezették a 14 C kormeghatározási módszert, 1972-től a paleomágneses vizsgálatokat, a hetvenes évek végétől a TL vizsgálatokat,,8 0 oxigénizotóp vizsgálatokat és az aminosavas molluszka vizsgálatokat. Az új abszolút kronológiai adatok az utolsó interglaciális löszeinek és fosszilis talajainak besorolását kortanilag forradalmasították. Ehhez számos hazai és nemzetközi kutató és intézmény adott segítséget intézetünknek. Az 1. táblázatban láthatjuk között vizsgált feltárások helyeit. A táblázat felsorolásai mögött több tízezer vizsgálati adat található; ezek bemutatása e tanulmányban nem lehetséges. A fontosabb eredmények számos publikációban, doktori disszertációban, megbízásos munkákban szerepeltek. Pécsi M. (1993) Negyedkor és löszkutatás" című könyvében összefoglalta és értékelte az alapfeltárások vizsgálati adatait. 40

3 Feltárás éve Feltárás helye Talajfizikai és kémiai vizsgálatok 1970 Dunaföldvár Dunaszekcső Sásd Paks Belena (Bulgária) Dunaföldvár Mohács Dunaszekcső Dunaföldvár fúrás Freiland (Ausztria) + Opatia (Horvátország) Karlovác (Szerbia) 1971 Titel (Jugoszlávia) Szalánkemén=Szlankamen (Szerbia) Dunaföldvár fúrás Paks fúrás Mohács Dunaföldvár fúrás Mende Dunaföldvár Visonta Dunakömlöd Vértesszöllős fúrás Románia Tápiósüly Mende Dunaalmás Dunaföldvár Paks fúrás Tápiósüly Neszmély Tamási Hévízgyörk Dunaföldvár Noszvaj Mende Törökszentmiklós Martfű Dunaújváros Szakmar Paks + Paleomágneses vizsgálatok 41

4 Dunaújváros Hodmezővaaarhely Törökszentmiklós Dunaalmás Paks-Dunakömlőd Paks Paks 4.sz. fúrás Paks l.sz. fúrás Szlankamen (Szerbia) Lovasberény Kula-Feketics (Szerbia) Paks 3.sz fúrás Paks 2.sz. fúrás Visonta Tiszaföldvár Dunakömlöd fúrás Nyergesújfalu Paks Dévaványa Solt / Tétel-halom Pilismarót Szentendre Gerecse I. fúrás Gerecse III. fúrás Paks fúrás Tata fúrások Dunaalmás fúrás Süttö Szeged Dunaújváros fúrás Visonta Duna-Tisza köze Pilismarót Pannonhalma Dunaszekcső Mende Tata Pécel Visonta Abasár Solt Visonta + +

5 1985 Yenan (Kína) Pécel Süttő Almásneszmély Bodrogzsadány Csőszhalom Báta Solt Hajós Hajdúböszörmény Postavölgy Nagyhegyesd Mogyoród Nyíregyháza Dióskál Csór Anna-bánya (Gerecse) Dunaújváros Serényfalva Mezőtúr Szeged Hódmezővásárhely Apaj Szekszárd Polgár-Csőhalom Basaharc Mende Szabadság-hegy Kistelek Kiskunhalas Bogoljubovo (Oroszország) Basaharc Ófalu Kiskunhalas Kecel Pörösföldek (Mogyoród) Missisipi ment (USA) Apaj Zalaegerszeg Zalalövő Pula Basaharc + 43

6 1991 Visegrád Albertirsa Szigetköz Paks Dunaújváros Abony Vének Várpalota Mogyoród Szentendre Káli-medence Siófok Paks Györköny Dunaföldvár Tengelic Földespuszta (Tolna-megye) Paks Szárazd Udvari Dolni-Vcstonice (Csehország) Stillfried (Ausztria) Háros Szentendre Németkér Jászapáti Pilismarót-Bánom Fülöpháza Albertirsa Háros Fülöpháza Udvari Susak Püspökszilágy Paks Visz Csákvár Püspökszilágy Kiskörös Püspökszilágy Kunszentmárton + 1. táblázat: Az MTA FKl talaj laboratóriumban vizsgált löszfeltárások között 44

7 A löszök szedimentológiai laborvizsgálata Az üledékes kőzetek, köztük a lösz és a löszszerű üledékek litológiai osztályozásának egyik igen lényeges tényezője a szemcseösszetétel. Mind az ún. típusos", mind az egyéb löszváltozatok, ill. löszszerű üledékek elkülönítésében számottevő szerepe van a szemcsék méretének, az egyes méretkategóriákba sorolt szemcsék súlyszázalékos részesedésének. A löszök, löszszerű és más üledékek, valamint a löszösszleteket tagoló fosszilis talajok és talajkezdemények mechanikai elemzése során kilenc szemnagyság tartományt különítettünk el (mm 0 gr %): 1. <0,002; 2. 0,002-0,005; 3. 0,005-0,01; 4. 0,01-0,02; 5. 0,02-0,05; 6. 0,05-0,1; 7. 0,1-0,2; 8. 0,2-0,5; 9. >0,5. A finomabb szemcsefrakciók elválasztása a szilárd részecskék ülepedésére vonatkozó STOKES-féle törvényen alapszik, amelynek lényege, hogy nyugvó vízoszlopban a különböző nagyságú szilárd részecskék ülepedési sebessége különböző (KLIMES-SZMIK A. 1962). Főleg ezen az alapon és a CaC0 3 tartalom figyelembe vételével dönthető el, hogy egy-egy azonos vagy közel azonos fizikai alaki jelleggel rendelkező üledék lösz-e vagy más képződmény, és milyen további változatok elkülönítésére van lehetőség. A rétegzett, áttelepített, de egyébként uralkodóan löszfrakciót tartalmazó üledéket általában már nem számítják a löszök - helyesebben a típusos" löszök - közé (SZILÁRD J. 1983). Nem lehet lösznek minősíteni azt az üledéket sem, amely ugyan külső jellege alapján annak tűnik, de löszfrakciót csak alárendelt súlyszázalékban tartalmaz. Ilyen szempontból mutatkozik meg tehát a szemeloszlási elemzések jelentősége. Természetesen a terepi megfigyelések és a genetikai sajátosságok a szemeloszlási és CaC0 3 tartalom alapján levonható eredményeket gazdagítják. A szedimentológiai vizsgálatoknál Pécsi M. és munkatársai által 1967-ben kidolgozott, nemzetközileg elfogadott kategóriákat használjuk (PÉCSI M. 1967). Az alapvizsgálatok közül CaC0 3 tartalmat, humuszt és desztillált vizes ph-t határozunk meg legtöbbször. A kilenc szemcsefrakcióból összevonások után kaptuk meg az agyag (0,005>), iszap (0,002-0,005), lösz (0,02-0,05), homok (0,05<) kategóriákat. A szemeloszlási kategóriákat súlyszázalékban a publikált szelvények jobb oldalán tüntetjük fel, míg a CaC0 3 %-os megoszlását a szelvény bal oldalán tüntetjük fel (4. ábra). A lösz fogalmának értelmezése, sajátos tulajdonságainak eredete, meghatározása évszázados kutatástörténete során sokféle elméletet, magyarázatot és vitát szült. A napjainkig is meglevő löszproblémának, a fogalom meghatározási különbségének az oka az, hogy a löszt (egyes kutatók, helyenként - időnként) eltérő szempontokat figyelembe véve határozták meg (definiálták), vagy jellemezték. A legáltalánosabb a petrográfiai és genetikai szempontú löszmeghatározás. E két esetben is több azonos paramétert vettek alapul, vagy bizonyos tényezőket eltérően hangsúlyoztak, vagy súlyoztak. A lösz petrográfiai szempontú meghatározása az anyag fizikai - kémiai - ásványtani tulajdonságain alapul. A genetikai (geomorfológiai, sztratigráfiai) szempontú löszmeghatározások főként a lösz ásványi anyagának, szemcseösszetételének származására, a szállításának, lerakódásának módjára, az ásványi anyag lerakódás utáni átalakulása körülményeire alapoznak (2. ábra). 45

8 Löszüledékek képződési stádiumai Kvarc és egyéb ásványok finomszemcsés részecskéinek képződése aprózódás útján sivatagokban és a periglaciális zónában Szállítás Eolikus, fluviális és egyéb úton Ülepedés szárazföldi körülmények között Üledék löszösödése Üledékképződés Lösz(ök) Löszüledékek fejlődése Mállás Áthalmozódás Mállási kérgek Talajok hgyeb loszos üledékek lerakódása Eltemetődés Eltemetett mállási kérgek Eltemetett (pako) talajok LÖsszerű üledékek 2. ábra A löszképzödés folyamata HELLER (1999) szerint A magyarországi löszösszleteket tagoló fosszilis talajok kronológiai és litosztratigráfiai besorolása, regionális elterjedésének vizsgálata az alapszelvények feldolgozásai alapján az ezredfordulóra csaknem befejeződött. A huszonegyedik század löszkutatásának egyik fontos feladata a homogénnek tűnő löszüledékek osztályozása, a különböző típusú löszök, löszvariánsok nevezéktani elkülönítése (3. ábra) és területi elterjedésének kutatása. 46

9 TÍPUSOS LÖSZ szemcseátmérő lsuly-%) 0(XE 00, w ^05 0 ^ (mm) sor tsúly-%) 90 aoo2 HOMOKOS LÖSZ szemcseátmérő ,02 0,05 0,1 0,2 (mm) (súly-%)» 0(XE LEJTŐLÖSZ szemcseátmérő 0.01 o,k 0,05 o.i 0.2 (mm) BARNA LÖSZ szemcseátmérő isuiy-%) Oj00e 00) 00? 005 ^ 0>, (mmj sor [11 IV 3. ábra Néhány magyarországi lösztípus görbéi (Elemzések BALOGHNÉ Dl GLERIA M ) I = Típusos lösz: 1 - Dunaújváros, 6,60-6,80 m; 2 = Paks, nr 3 = Dunaföldvár, 16,70-16,80 m; 4 - Dunaszekcső, 2,73-3,08 m; 5 = Mende, 12,30-13,10 m; 6 = Basaharc, 7,20-7,70 m. II = Homokos lösz a Duna-Tisza közéről: 1 = Bácsalmás, nr 2 = Csávoly, 0,90-1,80 m; 3 = Kecskemét, 0,60-1,10 m; 4 = Császártöltés, 3,45-3,50 m III = Lejtőlösz: 1 - Veszprém, 1,10-1,45 m; 2 = Zirc, 2,5-3,0 nr 3 = Csillaghegy, 3,00-3,20 m; 4 = Süttő, 1,70-2,10 m; 5 = Tamási, 7,30-7,50 m. IV - Barna lösz: 1 = Egyházasdaróc; 2 = Vép; 3 = Lócs-Bő; 4 = Dióskál Paleomágneses vizsgálatok A. COX 1968-ban közölte paleomágneses polaritás-skáláját. Pécsi M és munkatársai a Cox féle skála megalkotása után néhány évvel már számos feltárásban kutattak a negyedidőszaki üledékben előforduló mágneses anomáliák előfordulását A paleomágneses laboratóriumi vizsgálatok során a mágneses szuszceptibilitás értékeit is mindig mérték. Kutatásaikat elsősorban a fosszilis talajok rétegeire összpontosították, annak ellenere, hogy a talajok mágneses stabilitása lényegesen gyengébb, mint a löszöké, azonban időben jobban besorolható, párhuzamosítható vezérvonalat adnak. A talajok stabil mágnesezettségének hiánya a paleomágneses laboratóriumi mérések során igen hamar megmutatkozott, ezért előtérbe került az igen jól mérhető és a 47

10 terepi körülmények közt is jól vizsgálható mágneses szuszceptibilitás értékeinek értelmezése (PÉCSI M. - HELLER F. és mts. 1995). A magyarországi löszöket hagyományosan litosztratigráfiai és paleopedológiai módszerekkel vizsgálva 2 nagy sorozatra, az ún. fiatal" és idősebb löszökre" tagolták. A két sorozaton belüli löszösszletek kronológiai vizsgálatához már a '70-es évek eleje óta (PÉCSI M., PEVZNER, M. A. 1974; MÁRTON P. 1974) használjuk a paleomágneses vizsgálati módszereket. A kutatásokban az MTA FKI-ban PÉCSI M. irányításával a lösz munkacsoport tagjain kívül több külsős geofizikus és löszkutató dolgozott. Nagy volumenű vizsgálatokat végzett MÁRTON P. (ELTE, Budapest) és PEVZNER, M. A. (Moszkva), a vizsgálatokba később kapcsolódott be - AN Zisheng (Xian, Kína), KUKLA G. (Palisades, USA), OBDYKE, N. D. (Florida, USA) VELICHKO, A. A. (Moszkva) HELLER F. B. (Svájc). A Brunhes-Matuyama határt és a Matuyamán belüli helyenként paleomágneses eseményt a paleopedológiai és magnetosztratigráfíai módszerekkel összevetve a '70-es évek végére sikerült kimutatni (4. ábra; PÉCSI M. 1975, 1977, 1979, 1993, 1996). A Brunhes korszakon belüli változásokat a több száz vizsgálat ellenére sem tudtuk egyértelmű pontossággal meghatározni. A litosztratigráfiai besorolás alapján az elmúlt közel harminc évben Paks, Mende, Basaharc löszös alapfeltárásaiban, a fiatal összletckben" a Blake-Event (kb év), valamint az ennél fiatalabb Göteborg ( év), Mono ( év) és a Laschamp ( év) paleomágneses esemény kimutatásával próbálkoztunk Az első paleomágneses eseményt a Brunhesen belül a hódmezővásárhelyi téglagyár l4 C adatokkal datált rétegsorában sikerült kimutatni Márton P-nek (1979), amely a kronológiai besorolás alapján a Mono paleomágneses időszakra datálható (5. ábra). Számos eredménytelen kísérlet után a Brunhes időszak vizsgálatára 1989-ben a kronosztratigráfiai szempontból részletesen megkutatott Paks, Mende, Basaharc téglagyári alapfeltárások szelvényeit választottuk (6. ábra), amelyek a BD" talajkomplexum horizontjai a negyedidőszaki löszös üledéksorozatokban a Kárpát-medencében és az Adria régió alapfeltárásaiban is jól nyomon követhetők (7. ábra; BALOGH J., BOGNÁR A., Dl GLERIA M., KIS É., SÜMEGI P., SZÖÖR GY., SCHWEITZER F. 1998). A paleomágneses vizsgálati eredményektől a Blake-esemény és a Riss-Würm határ és a Brunhes Matuyama határ bizonyítását vártuk. A dupla paleotalajok litosztratigráfiai, ill. kronológiai értékelése máig sem kellően tisztázott kérdés. Ha elvileg a duplatalajok egységeit külön-külön interglaciális képződményeknek értelmezzük (PÉCSI M. 1993), akkor a két talajegység között mintegy százezer év korkülönbség is lehet. Ez esetben jelentős eróziós hézag tételezhető fel a duplatalajok egységei között. Esetenként a duplatalajokat értelmezik úgy is, hogy a talajképződés hosszú folyamata csak aránylag rövid időre szakadt meg, és bizonyos mennyiségű ásványi anyag gyors felhalmozódása után hasonló genetikájú talajképződés folytatódott egy intervallumon belül. Módszertanilag a részletes paleopedológiai elemzések és esetenként a paleomágneses vizsgálatokat alátámasztó TL vizsgálatok eredményei nyújthatnak segítséget az eredmények kronológiai besorolásában. A paleomágneses méréseket az ELTE Geofizikai tanszékén MÁRTON P. paleomágneses laboratóriumában végeztük. A feltárásokban a BD" talajkomplexumot Pakson 22 x 2-es, Menden 21 x 2-es, Basaharcon 19 x 2-es irányított kockával mintáztuk meg. 48

11 Pataomág- twf CaC0 3 %) Uu^" neswség m a 10 0 (siily-%) ábra Paks téglagyári löszfeltárás alapszelvénye (PÉCSI M ; paleomágneses vizsgálatok PEVZNERM.) 49

12 Mélység (m) Litológia Minták Log INRM CnT) Mágneses szuszceptibüitás x 10 ~ 3 Sl Königsberg! arány, 0 Deklináció Inklináció 3-5. ábra abra Hódmezővásárhely téglagyári feltárás infúziós löszszelvényének pal eomágneses elemzése (MÁRTON P.) RA= réti talaj; AI= agyagos iszap; KJA= iszapos agyag karbonát konkréciókkal; IA= iszapos agyag; TA= tarka agyag; 1= iszap; A= agyag; 50

13 -90* Inkíináció inklináció Szuszeptibililás C mért és számított mágnesezettségi értékek 6. ábra Paks téglagyári feltárás BD,-BD 2 talaj horizontjának paleomágneses vizsgálati eredményei (BALOGH J.) 51

14 7. ábra A susak-szigeti löszfeltárás földtani és magnetosztratigráfiai szelvénye. (Felvételezte: BALOGH J., BOGNÁR A., Di GLERIA M., KIS É., SZÖŐR GY., SCHWEITZER F. 1998). 52

15 Vizsgálatainkat a talajkomplexum talajrétegeire koncentráltuk, annak ellenére, hogy a talajok mágnesezettség; stabilitása lényegesen gyengébb, mint a löszöké, azonban időben jobban besorolható, párhuzamosítható vezérvonalat adnak. A talajok stablil mágnesezettségének hiánya már korábbi vizsgálatainknál is megmutatkozott, ezért a váltóáramú mágnesezés módszerét csak az első lépésben (kis értékkel) alkalmaztuk, a kezdeti remanens mágnesezettség mérése után. A mintákat 50 oe váltóterű mágnesezéssel tisztítottuk. A további mágneses tisztítást 2 lépéses termomágnesezéssel végeztük. A mintákat az egész mérési eljárás folyamán mágnesesen árnyékolt térben tartottuk. 150 C és 250 C-ra hevítés és lehűtés után újra mértük a mágneses irányokat. Paleomágneses inklinációs pólusváltozást Paks és Mende feltárásban a BD 2 talajhorizontban, míg paleomágneses eseményre utaló igen határozott negatív deklinációt Basaharcon a BDi-BD 2 közötti löszrétegben sikerült kimutatni (6. ábra). A minták mágnesezettsége igen labilis volt. Ez az eddigi litológiai és magnetosztratigráfiai vizsgálatink alapján szinte várható is volt. A szárazföldi üledékekben mágneses térfordulást, paleomágneses eseményt" - a sajátos fosszilis felszínformálódási folyamatokkal az üledékek primer helyzetben bekövetkezett mozgásait, bemosódásos folyamatokat is figyelembe véve - ez ideig ezekben az üledéksorokban nem sikerült kimutatnunk. Azonos földtani rétegekben egy szelvényen belül is számíthatunk kis távolságokon belül begyűjtött minták mágnesezettségi irányainak kisebb-nagyobb eltérésére. Ezt a löszös üledékekben végzett többszáz mérési eredmény is alátámasztja. Figyelembe véve eddigi vizsgálatainkat - felülvizsgálva eddigi mágneses eredmények tendenciáját is -, célszerű méréseinket újraértékelni. A magnetosztratigráfiai vizsgálatok céljából minden mintán mértük a kezdeti mágnesezettséghez kapcsolódó mágneses susceptibilitás értékét. A fosszilis talajok K = 1000 (x 10' 6 Sí) körüli, míg a löszös üledékek K = 500 (x 10" 6 Sí) körüli értékeket mutatnak (6. ábra). A mágnesezhetőség mérése a löszök és a gyengén talajosodott rétegek elkülönítésére kiválóan alkalmas. A susceptibilitás löszsztratigráfiai felhasználására KUKLA G. és AN Zhisheng (1988) kínai löszterületen dolgozott ki módszert, amelyet HELLER F. és Liu TUNGSHENG (1987) is alkalmazott a kínai löszök jellemzésére. A kezdeti mágnesezettséget, a susceptibilitást és a litológiai sajátosságokat összevetve tárgyalják a vizsgálati módszer használatát. A lehetséges üledékhiány és a sajátos szárazföldi felszínfejlődési folyamatok miatt az inklinációs változás hiányában a mért adatok alapján a mágneses értékek tendenciájából lehet következtetni a paleomágneses eseményekre. Mint pl. MÁRTON P. (1979) Hódmezővásárhely feltárás szelvényében az infúziós löszben az inklináció előjelváltozásának bekövetkezését a mért értékek tendenciája is mutatja. COX 1968-ban közölt egy paleomágneses polaritás-skálát, amely az első 3,5 millió évre visszamenőleg K/A korokon /rövidebb eseményekre vonatkozóan mélytengeri üledékek paleomágnességén/ alapul. 3,5 < t <10 millió év között, ahol már nem állt rendelkezésre megfelelő sűrűségű radioaktív koradat, a térfordulásokra vonatkozó információ a középóceáni hátságok mágneses anomáliáinak a "spreading"-elmélet alapján történő értelmezéséből származik /azonos spreading sebességet feltételezve/. 53

16 A COX-féle skálán a pozitív és negatív polaritású intervallumok összhosszúsága közelítőleg azonos. Ezen felül az egyes polaritás intervallumok közepes hosszúsága szintén közel ugyanaz. A szóban forgó polaritás-skála statisztikus anlízise nyomán COX többek között arra a következtetésre jutott, hogy a kisebb mint év tartamú polaritás intervallumok száma az utóbbi 10 millió évben nagyobb kell legyen, mint amennyit 1968-ig felfedeztek! COX "jóslatát" a '80-as-'90-es évek paleomágneses vizsgálatai megerősítették. A Brunhes epochának nevezett, 0,73 millió éves normális polaritású intervallumon belül több rövid fordított polaritású időszakot mutattak ki. A negyedidőszaki löszös üledéksorozatok rétegeit különböző TL-módszerekkel, valamint 14 C adatokkal vizsgáltuk. A más-más időben és műhelyben végzett analízisek során nagyon eltérő kordatálási adatokat kaptunk. A korábbi paleopedológiai és TL vizsgálatok alapján a "BD" talaj horizontban mért mágneses anomáliák a Blake paleomágneses időszakba (kb év) sorolhatók. A legújabb HORVÁTH E., GÁBRIS GY. (1997), PÉCSI M. (1998) publikált adatai alapján a "BD 2 " talajhorizont TL adatokkal meghatározott kora ezer év. Megnevezés Jelzés Kor (ezer év) Talaj típus mai talaj ,3 csernozjom, v. barnaföld Dunaújváros-Tápiósüly sorozat a fiatal löszök felső része Humusz horizont 1 hí valószínű W 3 humuszos szint (lösz) Humusz horizont 2 h valószínű W 2 /W 3 humuszos szint (lösz) Mende-Basaharc sorozat, a fiatal löszök alsó része Mende Felső 1 MF! valószínű W 2 /W 3 erdős sztyepp talaj Mende Felső 2 MF valószínű W,/W 2 erdős sztyepp talaj Mende-Basaharc sorozat, a fiatal löszök alsó része Basaharc Dupla 1 BD, valószínű R 2 /W, erdős sztyepp talaj Basaharc Dupla 2 BD valószínű R/W, erdős sztyepp talaj Basaharc Alsó BA valószínű R,/R 2 erdős sztyepp talaj, helyenként talaj komplexum 2.táblázat A fiatal löszök lehetséges tagolása Magyarországon. PÉCSI MÁRTON Basaharc, Mende típusfeltárások alapján. A 2. táblázat adataiból adódó éves eltérés megerősíti azt a feltételezést, hogy a Blake paleomágneses esemény több más rövid paleomágneses korhoz hasonlóan kettős tagozódásu (pl.: Bivai_ 2, Reunion^). A "BD" talajkomplexum a löszrégiókra jellemző interglaciális (barna erdőtalaj) jellegzetesen elkülönül az interstadiális sztyepp talajoktól, vagy más típusú talajoktól. A paleopedológiai sajátosságokat támasztják alá a paleomágneses vizsgálati eredmények, amelyek a "BD 2 " fosszilis talajhorizontban mért pólusváltozást a Blake 2 mágneses korral párhuzamosítják, és a vizsgált üledéksort a Riss/Würm interglaciálisra valószínűsítik. 54

17 Összefoglalás A tanulmány a MTA FKI löszkutató munkacsoportjának években végzett negyedidőszak kutatási tevékenységét mutatja be. Természetesen a negyedidőszaki üledékek vizsgálata során a löszrétegekben végzett kutatások teljes összefoglalása a terjedelem miatt sem lehetséges. A cikk a tudományos szempontok szerint vizsgált fontosabb löszfeltárások helyét, fizikai és kémiai, valamint paleomágneses kutatási módszereit tárgyalja. Az eredmények folyamatosan fontos és alapvető adatokat szolgáltattak a pleisztocén ún. jeges és jégmentes ciklusos klímaváltozásokkal jellemzett földtörténetéhez. A vizsgált időszakban vezették be először a hazai geokronológia új fizikai és geokémiai módszereit (C 14, TL, ThU, ESR, oxigénizotópia, magnetosztratigráfia stb.). E munkákban a löszmunkacsoport tagjai és külső szakemberek ma már egyre nélkülözhetetlenebb szerepet vállalnak a löszrétegtan finomításában, nemzetközi szintű korrelálásában. Irodalom: BALOGH, J. (1995): Paleomagnetic changes within the Brunnes Epoch in the Basaharc Loess profile, Hungary.- GeoJournal 36: o. BALOGH, J. (1997): The Blake paleomagnetic event in the Basaharc double paleosol complex of loess profiles Paks, Mende and Basaharc, Hungary.- Zeitschift f. Geomorfologie Supplement-Band 110: 85-93o. BALOGH JÁNOS (2003) : Magnetostratigraphic investigations. - In: Susak : environmental reconstruction of a loess island in the Adriatic / ed. by Andrija Bognár, Ferenc Schweitzer and Gyula Szöőr. - Bp. : Geographical Research Institute, Research Centre for Earth Sciences, H.A.S., o. Cox, A. (1968): Geomagnetic polarity intervals.- J. Geophys. Res. 73: o. HELLER, F., B. MEILI, J. WANG, H. LI & T. Liu (1987): Magnetization and sedimentation history of loess in the Centrall loess Plateau of China.- In: Liu, T. (ed.): Aspects of loess research. China Ocean Press, Beijing, o. HORVÁTH E., GÁBRIS GY. (1997): Geochronology of middle and upper pleistocene loess sections in Hungary Quaternary Research, Washington 48: o. KULKA, G. & Z. An (1989): Loess stratigraphy in central China.-Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology 72: o. MÁRTON, P., M. PÉCSI, E. SZEBÉNYI & M.WAGNER (1979): Alluvial loess (infusion loess) on the Great Hungarian Plain - its lithological, pedological, stratigraphical and paleomagnetic analysis in the Hódmezővásárhely Brickyard explosure.- In: Pécsi, M. (ed.): Studies on Loess. Akadémiai Kiadó, Budapest, o. PÉCSI, M. (1975): Lithostratigraphical subdivision of the loess sequences in Hungary. Föld. Közi., 23(99): o. [Hungar. with Engl, summary]. PÉCSI, M. (1993): Qaternary and Loess Research.- Akadémiai Kiadó, Budapest, 375 o. [Hungar. With Engl, summary]. PÉCSI MÁRTON - SCHWEITZER FERENC - BALOGH JÁNOS - BNÉ DI GLERIA MÁRIA -HELLER F.B.et al: (1995) A new loess-paleosol lithostratigraphical sequence at Paks (Hungary). - In: Concept of loess, loess-paleosol stratigraphy. Ed. Pécsi M. - Schweitzer F. Bp. Geogr. Res. Inst. HAS o. (Loess inform 3.). PÉCSI, M. (1998): Lösz és őstalajsorozatok és negyedidőszaki ősföldrajzi változások kutatásának elvi, módszertani kérdései. Fülöp József emlékkönyv, Akadémiai Kiadó, Budapest, o. 55

18 PÉCSI, M. - SZEBÉNYI E. (1971): Guide book for Loess Symposium in Hungary. - IGU European Reg. Conference, Budapest o. PÉCSI, M. & G. RICHTER (1996): Loss.- Gebrüder Borntraeger, Berlin - Stuttgart, 391 o. PÉCSI, M. & M. A. PEVZNER (1974): Paleomagnetic measurements in the loess sequences at Paks and Dunaföldvár, Hungary.- Földr. Közi. 22(98): o. PÉCSI, M., É. PÉCSI-DONÁTH, E. SZEBÉNYI, GY. HAHN, F. SCHWEITZER & M. A. PEVZNER (1977): Paleographical reconstruction of fossils soils in Hungarian loess.- Földr. Közi. 25(101): SCHWETZER, F., BALOGH J., BOGNÁR A., DI GLERIA M., KIS E., SÜMEGI P., SZÖŐR GY. (1998): Globális klímaváltozások és környezet fejlődések rekonstrukciói a mediterrán térségi és a Kárpátmedencebeli lösztípusszelvények korrelativ elemzése alapján.- AKA. 92/ /36 MTA. FKI. 97 o. kézirat 56

Ősföldrajzi változások vizsgálata a szulimáni feltárás környezetében

Ősföldrajzi változások vizsgálata a szulimáni feltárás környezetében Ősföldrajzi változások vizsgálata a szulimáni feltárás környezetében Kis ÉVA 1 A vizsgálatoknak az volt a célja, hogy a negyedidőszaki üledékek új módszerrel történő kutatása során minél több, a pleisztocénban

Részletesebben

A PORVIHAROK ÉS A HULLÓPOROS SZEDIMENTÁCIÓ JELENTŐSÉGE A TALAJKÉPZŐDÉSBEN

A PORVIHAROK ÉS A HULLÓPOROS SZEDIMENTÁCIÓ JELENTŐSÉGE A TALAJKÉPZŐDÉSBEN A PORVIHAROK ÉS A HULLÓPOROS SZEDIMENTÁCIÓ JELENTŐSÉGE A TALAJKÉPZŐDÉSBEN Varga György 1 Kovács János 2,3 Bradák Balázs 1 Szeberényi József 1 Kiss Klaudia 1 1 MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

Részletesebben

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE ALAPJÁN Dr. Móczár Balázs BME Geotechnikai Tanszék Szabványok MSz 14043/2-79 MSZ EN ISO 14688 MSZ 14043-2:2006 ISO 14689 szilárd kőzetek ISO 11259 talajtani

Részletesebben

Vízkutatás, geofizika

Vízkutatás, geofizika Vízkutatás, geofizika Vértesy László, Gulyás Ágnes Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, 2012. Magyar Vízkútfúrók Egyesülete jubileumi emlékülés, 2012 február 24. Földtani szelvény a felszínközeli

Részletesebben

KIS ÉVA. Publikációs jegyzék

KIS ÉVA. Publikációs jegyzék KIS ÉVA Publikációs jegyzék BALOGH J. KIS É. SCHWEITZER F. VICZIÁN I. 2006. Feltételezett klímaváltozások kapcsolata az árvizekkel és belvizekkel a Tisza Jász Nagykun Szolnok megyei árterein. In: A globális

Részletesebben

Ujabb adatok a Nyírség - Hajdúhát (Hajdúság) közötti tájhatár kérdéséhez

Ujabb adatok a Nyírség - Hajdúhát (Hajdúság) közötti tájhatár kérdéséhez Ujabb adatok a Nyírség - Hajdúhát (Hajdúság) közötti tájhatár kérdéséhez LÓKI JÓZSEF 1 - SZABÓ JÓZSEF 2 Előzmények A természeti tájak határait sokszor nem lehet valamennyi lényeges tájalkotó elemet figyelembe

Részletesebben

Vízi szeizmikus kutatások a Balaton nyugati medencéiben

Vízi szeizmikus kutatások a Balaton nyugati medencéiben Doktoranduszi Beszámoló Vízi szeizmikus kutatások a Balaton nyugati medencéiben Visnovitz Ferenc Környezettudományi Doktori Iskola II. évf. Témavezető: Dr. Horváth Ferenc egyetemi tanár Budapest, 2012.06.04

Részletesebben

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve Az előadás vázlata: Bevezetés Helyszíni viszonyok Geológiai adottságok Talajviszonyok Mérnökgeológiai geotechnikai

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel

Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel Dr. Gyuricza Csaba SzIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Növénytermesztési Intézet, Gödöllő Dr. László Péter MTA Talajtani

Részletesebben

Késő-miocén üledékrétegek szeizmikus kutatása a Balaton középső medencéjében

Késő-miocén üledékrétegek szeizmikus kutatása a Balaton középső medencéjében Környezettudományi Doktori Iskolák Konferenciája Késő-miocén üledékrétegek szeizmikus kutatása a Balaton középső medencéjében Visnovitz Ferenc ELTE, Környezettudományi Doktori Iskola II. évf. Témavezető:

Részletesebben

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők A talaj termékenységét gátló földtani tényezők Kerék Barbara és Kuti László Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Környezetföldtani osztály kerek.barbara@mfgi.hu környezetföldtan Budapest, 2012. november

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI LÖSZTÍPUSOK MÁGNESES SZÖVETÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE ÉS SZEREPÜK A PLEISZTOCÉN KORI KÖRNYEZETREKONSTRUKCIÓKBAN BRADÁK BALÁZS

MAGYARORSZÁGI LÖSZTÍPUSOK MÁGNESES SZÖVETÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE ÉS SZEREPÜK A PLEISZTOCÉN KORI KÖRNYEZETREKONSTRUKCIÓKBAN BRADÁK BALÁZS MAGYARORSZÁGI LÖSZTÍPUSOK MÁGNESES SZÖVETÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE ÉS SZEREPÜK A PLEISZTOCÉN KORI KÖRNYEZETREKONSTRUKCIÓKBAN BRADÁK BALÁZS Doktori értekezés tézisei Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi

Részletesebben

Egy egyedülálló dél-alföldi löszszelvény malakológiai vizsgálata és a terület felső-würm paleoklimatológiai rekonstrukciója

Egy egyedülálló dél-alföldi löszszelvény malakológiai vizsgálata és a terület felső-würm paleoklimatológiai rekonstrukciója SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Egy egyedülálló dél-alföldi löszszelvény malakológiai vizsgálata és a terület felső-würm paleoklimatológiai rekonstrukciója

Részletesebben

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barta Györgyi Ipari műemlékek megőrzése és hasznosítása nemzetközi konferencia 2006. szeptember 29 30. Mi a barnaövezet? 1980-as években az USA-ban.

Részletesebben

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével Völgyesi Péter 1 *, Jordán Győző 2 & Szabó Csaba 1 *petervolgyesi11@gmail.com, http://lrg.elte.hu 1 Litoszféra Fluidum Kutató

Részletesebben

Az Atommagkutató Intézet K-Ar laboratóriuma és tevékenysége. Balogh Kadosa

Az Atommagkutató Intézet K-Ar laboratóriuma és tevékenysége. Balogh Kadosa Az Atommagkutató Intézet K-Ar laboratóriuma és tevékenysége Balogh Kadosa TARTALOM A K-Ar módszer Mire használható? Laboratóriumunk tevékenysége. Helyünk a világban. Műszeres eredmények. Módszertani eredmények.

Részletesebben

A MAGSAT MESTERSÉGES HOLD MÁGNESES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA AZ

A MAGSAT MESTERSÉGES HOLD MÁGNESES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA AZ A MAGSAT MESTERSÉGES HOLD MÁGNESES M ADATAINAK FELDOLGOZÁSA AZ EURÓPAI RÉGIR GIÓRA Wittmann Géza, Ph.D. PhD eredmények a magyar geofizikában Magyar Tudományos Akadémia 2005. október 28. Mesterséges holdak

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LÖSZÖK ÉS TERASZOK ÚJ (1989-ES) KRONOSZTRATIGRÁFIAI TAGOLÁSÁNAK ALAPJAI

A MAGYARORSZÁGI LÖSZÖK ÉS TERASZOK ÚJ (1989-ES) KRONOSZTRATIGRÁFIAI TAGOLÁSÁNAK ALAPJAI A MAGYARORSZÁGI LÖSZÖK ÉS TERASZOK ÚJ (1989-ES) KRONOSZTRATIGRÁFIAI TAGOLÁSÁNAK ALAPJAI HAHN GYÖRGY Miskolci Egyetem, Társadalomföldrajz Tanszék 1. A korábbi magyar terasztagolási séma Magyarországon a

Részletesebben

Városi talajok jellemzésének lehetőségei Sopron példáján

Városi talajok jellemzésének lehetőségei Sopron példáján Városi talajok jellemzésének lehetőségei Sopron példáján Horváth Adrienn Szűcs Péter Kámán Orsolya Németh Eszter Bidló András NymE-EMK-KFI Termőhelyismerettani Intézeti Tanszék 2012. augusztus 31. Városi

Részletesebben

A talaj vízforgalma és hatása a mezőgazdasági termelésre

A talaj vízforgalma és hatása a mezőgazdasági termelésre ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Sivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapja 2015. június 17. A talaj vízforgalma és hatása a mezőgazdasági termelésre Koltai Gábor 1 Rajkai Kálmán 2 Schmidt Rezső

Részletesebben

Egy zebegényi rézsűmozgás okai

Egy zebegényi rézsűmozgás okai Egy zebegényi rézsűmozgás okai Kecskés Gábor Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi kar Közmű és Mélyépítési Tanszék Praxis Építőipari Mérnökiroda kft. Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség konferenciája

Részletesebben

Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig

Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig www.meetthescientist.hu 1 26 ? ÚTKERESÉS?? Merre menjek? bankár fröccsöntő?? politikus? bogarász?? jogász? tudományos kutató

Részletesebben

Az Alföld rétegvíz áramlási rendszerének izotóphidrológiai vizsgálata. Deák József GWIS Kft Albert Kornél Micro Map BT

Az Alföld rétegvíz áramlási rendszerének izotóphidrológiai vizsgálata. Deák József GWIS Kft Albert Kornél Micro Map BT Az Alföld rétegvíz áramlási rendszerének izotóphidrológiai vizsgálata Deák József GWIS Kft Albert Kornél Micro Map BT Koncepcionális modellek az alföldi rétegvíz áramlási rendszerek működésére gravitációs

Részletesebben

Berente község talajtani viszonyai. Dobos Endre Kovács Károly Miskolci Egyetem, Földrajz- Geoinformatika intézet

Berente község talajtani viszonyai. Dobos Endre Kovács Károly Miskolci Egyetem, Földrajz- Geoinformatika intézet Berente község talajtani viszonyai Dobos Endre Kovács Károly Miskolci Egyetem, Földrajz- Geoinformatika intézet VÁLTAKOZÓ AGYAG, MÁRGA ÉS HOMOK RÉTEGEK EREDETI HELYZETŰ MIOCÉN ÜLEDÉKSOR HOMOK VÁLTAKOZÓ

Részletesebben

FAVA XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2011. április 5-6. Siófok. Tartalom

FAVA XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2011. április 5-6. Siófok. Tartalom FAVA XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2011. április 5-6. Siófok Szongoth Gábor A Geo-Log (első) 20 éve a Vízkutatásban Tartalom Bevezetés A Geo-Log története A Geo-Log szakmai (tudományos)

Részletesebben

A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon*

A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon* TANULMÁNYOK DR. ENYEDI GYÖRGY A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon* A magyar területfejlesztési politikának egyik sarkalatos célja az ország különböző területein élő népesség életkörülményeinek

Részletesebben

A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok

A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok Jankovics M. Éva MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport SZTE ÁGK Vulcano Kutatócsoport Szeged, 2014.10.09. ábrák, adatok forrása: tudományos publikációk

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben

7. A talaj fizikai tulajdonságai. Dr. Varga Csaba

7. A talaj fizikai tulajdonságai. Dr. Varga Csaba 7. A talaj fizikai tulajdonságai Dr. Varga Csaba Talajfizikai jellemzők Szemcseösszetétel (textúra) Talajszerkezet Térfogattömeg, tömörség Pórustérfogat Vízgazdálkodási jellemzők Levegő és hőgazdálkodás

Részletesebben

Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán

Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán Allow Khomine 1, Szanyi János 2, Kovács Balázs 1,2 1-Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék 2-Miskolci

Részletesebben

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272 1997.05.22. Székesfehérvár 74399953967 271 1997.07.19. Székesfehérvár 77745272516 270 1997.09.02. Budapest 72606002573 264 1997.10.18. Székesfehérvár 73516505996 200 1997.11.04. Székesfehérvár 73916032558

Részletesebben

A DÉL-BUDAI KESERŰVIZEK ÉS A VEGETÁCIÓS MINTÁZAT ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ ELEMZÉSE

A DÉL-BUDAI KESERŰVIZEK ÉS A VEGETÁCIÓS MINTÁZAT ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ ELEMZÉSE A DÉL-BUDAI KESERŰVIZEK ÉS A VEGETÁCIÓS MINTÁZAT ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ ELEMZÉSE Dallos Emília Bernadett Környezettudomány szak Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék Témavezető: Mádlné

Részletesebben

AZ ÁSVÁNYOK KÉPZŐDÉSE ÉS ÁTALAKULÁSA A TALAJBAN ÉS A LÖSZBEN. Bevezetés

AZ ÁSVÁNYOK KÉPZŐDÉSE ÉS ÁTALAKULÁSA A TALAJBAN ÉS A LÖSZBEN. Bevezetés Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. AZ ÁSVÁNYOK KÉPZŐDÉSE ÉS ÁTALAKULÁSA A TALAJBAN ÉS A LÖSZBEN Pécsi Márton 1 - Nemecz Ernő 2 - Hartyáni Zsuzsa 3 - Horváth Tímea 4 Bevezetés A löszök jellemző tulajdonságai

Részletesebben

Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu. Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu

Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu. Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu 1. Elérhetőségek Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu 2. Hallgatói feladatok Zárthelyi dolgozat: 30% 1. HF: 40 % (határidő: 8. hét,

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

FÖLDMÁGNESES MÉRÉSEK A RÉGÉSZETBEN

FÖLDMÁGNESES MÉRÉSEK A RÉGÉSZETBEN FÖLDMÁGNESES MÉRÉSEK A RÉGÉSZETBEN Lenkey László Régészeti geofizika, konferencia, Budapest, 2013. november 5. FÖLDMÁGNESES KUTATÓMÓDSZER I. Min alapszik? 1. Anyagok eltérő mágneses tulajdonságain: 2.

Részletesebben

Bevezetés. Földrajzi Közlemények 2013. 137. 3. pp. 312 322. Abstract

Bevezetés. Földrajzi Közlemények 2013. 137. 3. pp. 312 322. Abstract Földrajzi Közlemények 2013. 137. 3. pp. 312 322. Lokális talajváltozatok a verőcei téglagyár környezetében a Pécsi-féle löszrétegtan nyitott kérdései Bradák Balázs Kiss Klaudia Barta Gabriella Varga GyÖrgy

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA LÖSZÖS ALAPKŐZETŰ, ELTÉRŐ GENETIKÁJÚ FOSSZILIS TALAJOK MIKROMORFOLÓGIAI MEGHATÁROZÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Részletesebben

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371 1996.12.25. Székesfehérvár 77185818432 371 1997.01.03. Budapest 78472120542 306 1997.01.05. Csíkszereda 76736716540 177 1997.03.29. Budapest 73911985594 48 1997.04.26. Székesfehérvár 78395363431 350 1997.05.02.

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

TALAJAZONOSÍTÁS Kötött talajok

TALAJAZONOSÍTÁS Kötött talajok 2008 PJ-MA SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK TALAJAZONOSÍTÁS Kötött talajok Előadó: Dr. Mahler András mahler@mail.bme.hu Tanszék: K épület, mfsz. 10. &

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN

FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN Készítette: KLINCSEK KRISZTINA környezettudomány szakos hallgató Témavezető: HORVÁTH ÁKOS egyetemi docens ELTE TTK Atomfizika Tanszék

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

Stratégiai jellegő geomorfológiai kutatások az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében

Stratégiai jellegő geomorfológiai kutatások az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében Stratégiai jellegő geomorfológiai kutatások az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében A magyarországi vörösiszap-tározók környezetföldrajzi vizsgálata Magyarország védett árterei árvízvédelmi biztonságának

Részletesebben

A VÁROSI HŐSZIGET VIZSGÁLATA MODIS ÉS ASTER MÉRÉSEK FELHASZNÁLÁSÁVAL

A VÁROSI HŐSZIGET VIZSGÁLATA MODIS ÉS ASTER MÉRÉSEK FELHASZNÁLÁSÁVAL 35. Meteorológiai Tudományos Napok, Magyar Tudományos Akadémia, 2009. november 20. A VÁROSI HŐSZIGET VIZSGÁLATA MODIS ÉS ASTER MÉRÉSEK FELHASZNÁLÁSÁVAL Dezső Zsuzsanna, Bartholy Judit, Pongrácz Rita Eötvös

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI HALLGATÓI SZEMINÁRIUM MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN KERETÉBEN DR. KULCSÁR BALÁZS PH.D. ADJUNKTUS DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR MŰSZAKI ALAPTÁRGYI

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Mura (3-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Mura (3-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár (3-1 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép egerszeg lövő Z a la Ke rka karos Dr áva ra Mu 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 4 8 12 16 km (3-1 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK

Részletesebben

Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS

Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS - 1 - Építőanyag, 1954. 9. pp. 307-312 Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS 1. Bevezetés Az Építéstudományi Intézet Minősítő Laboratóriumába 1953.

Részletesebben

Bevezetés a földtörténetbe

Bevezetés a földtörténetbe Bevezetés a földtörténetbe 5. hét (hosszabbítás: még egy kicsit a lemeztektonikáról) İskörnyezet és ısföldrajz Japán, 2011. 03. 11.: Honshu keleti partjainál 8,9-es erısségő földrengés és cunami Japán,

Részletesebben

geofizikai vizsgálata

geofizikai vizsgálata Sérülékeny vízbázisok felszíni geofizikai vizsgálata Plank Zsuzsanna-Tildy Péter MGI 2012.10.17. Új Utak a öldtudományban 2012/5. 1 lőzmények 1991 kormányhatározat Rövid és középtávú környezetvédelmi intézkedési

Részletesebben

A DUNA -TISZA KÖZI HÁTSÁG KÖZÉPSŐ RÉSZÉNEK NEGYEDIDŐSZAK VÉGI FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE Jenei Mária 1

A DUNA -TISZA KÖZI HÁTSÁG KÖZÉPSŐ RÉSZÉNEK NEGYEDIDŐSZAK VÉGI FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE Jenei Mária 1 A DUNA -TISZA KÖZI HÁTSÁG KÖZÉPSŐ RÉSZÉNEK NEGYEDIDŐSZAK VÉGI FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE Jenei Mária 1 Bevezetés A Duna-Tisza közi Hátságon az utolsó lösz lerakódásakor, közvetlenül előtte és az utána keletkezett

Részletesebben

A Bátaszéki Téglagyár pleisztocén képzôdményei

A Bátaszéki Téglagyár pleisztocén képzôdményei MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 2000 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 18: 21 27 A Bátaszéki Téglagyár pleisztocén képzôdményei Farkas Szilvia Abstract: The Pleistocene fossils of the Bátaszék brickyard. The loess sediments

Részletesebben

N I. 02 B. Mágneses anyagvizsgálat G ép. 118 2011.11.30. A mérés dátuma: A mérés eszközei: A mérés menetének leírása:

N I. 02 B. Mágneses anyagvizsgálat G ép. 118 2011.11.30. A mérés dátuma: A mérés eszközei: A mérés menetének leírása: N I. 02 B A mérés eszközei: Számítógép Gerjesztésszabályzó toroid transzformátor Minták Mágneses anyagvizsgálat G ép. 118 A mérés menetének leírása: Beindítottuk a számtógépet, Behelyeztük a mintát a ferrotestbe.

Részletesebben

Bevezetés. Földrajzi Közlemények 2013. 137. 3. pp. 302 311. COMPLEX INVESTIGATION OF THE SÜTTŐ LOESS-PALEOSOL SEQUENCE. Abstract

Bevezetés. Földrajzi Közlemények 2013. 137. 3. pp. 302 311. COMPLEX INVESTIGATION OF THE SÜTTŐ LOESS-PALEOSOL SEQUENCE. Abstract Földrajzi Közlemények 2013. 137. 3. pp. 302 311. A SÜTTŐI LÖSZ-PALEOTALAJ SOROZAT KOMPLEX VIZSGÁLATA Horváth Erzsébet Novothny Ágnes Barta Gabriella COMPLEX INVESTIGATION OF THE SÜTTŐ LOESS-PALEOSOL SEQUENCE

Részletesebben

Talajvizsgálat! eredmények gyakorlati hasznosítása

Talajvizsgálat! eredmények gyakorlati hasznosítása a legszebb koronájú törzsekben. Sok, virággal túlterhelt fának koronáját láttam mér kettéhasadva, letörve lógni a csonka törzsön. A hasznos rovarok közül a méhek jelentőségét kívánom befejezésül megemlíteni.

Részletesebben

A D-e-METER FÖLDMINŐSÍTÉSI VISZONYSZÁMOK ELMÉLETI HÁTTERE ÉS INFORMÁCIÓTARTALMA

A D-e-METER FÖLDMINŐSÍTÉSI VISZONYSZÁMOK ELMÉLETI HÁTTERE ÉS INFORMÁCIÓTARTALMA A D-e-METER FÖLDMINŐSÍTÉSI VISZONYSZÁMOK ELMÉLETI HÁTTERE ÉS INFORMÁCIÓTARTALMA Debreczeni Béláné 1, Kuti László 2, Makó András 1, Máté Ferenc 1, Szabóné Kele Gabriella 3, Tóth Gergely 4 és Várallyay György

Részletesebben

Talajok osztályozása az új szabványok szerint

Talajok osztályozása az új szabványok szerint Talaj- és kőzetosztályozás Talajok osztályozása az új szabványok szerint :5 Geotechnikai vizsgálatok. 1. rész: Azonosítás és leírás. MSZ EN ISO 14688-2:5 Geotechnikai vizsgálatok. 2. rész: Osztályozási

Részletesebben

KELET-HORVÁTORSZÁGI LÖSZ-PALEOTALAJ SOROZATOK MALAKOLÓGIAI ELEMZÉSE

KELET-HORVÁTORSZÁGI LÖSZ-PALEOTALAJ SOROZATOK MALAKOLÓGIAI ELEMZÉSE 127 KELET-HORVÁTORSZÁGI LÖSZ-PALEOTALAJ SOROZATOK MALAKOLÓGIAI ELEMZÉSE MALACOLOGICAL INVESTIGATIONS ON EAST-CROATIAN LOESS-PALEOSOL PROFILES MOLNÁR DÁVID 1 SÁVAI SZILVIA 1 HUPUCZI JÚLIA 1 GALOVIĆ, LIDIJA

Részletesebben

A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben

A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben Rotárné Szalkai Ágnes, Gál Nóra, Kerékgyártó Tamás, Maros Gyula, Szőcs Teodóra, Tóth György, Lenkey

Részletesebben

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz?

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? MISKOLCI EGYETEM KÚTFŐ PROJEKT KÖZREMŰKÖDŐK: DR. TÓTH ANIKÓ NÓRA PROF. DR. SZŰCS PÉTER FAIL BOGLÁRKA BARABÁS ENIKŐ FEJES ZOLTÁN Bevezetés Kútfő projekt: 1.

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015

AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015 Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015 HORVÁTH GYULA TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

Részletesebben

Biomassza termelés és hasznosítás az Észak-Alföldi Régió településein Szénégető László

Biomassza termelés és hasznosítás az Észak-Alföldi Régió településein Szénégető László Biomassza termelés és hasznosítás az Észak-Alföldi Régió településein Szénégető László Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Megújuló energiatermelés hazai lehetőségei Kiváló biomassza- és földhőtermelés

Részletesebben

Hordalékviszonyok hatása az árvízi biztonságra a Tisza-völgyben avagy mit tudunk manapság mérni, modellezni és mindebből becsülni

Hordalékviszonyok hatása az árvízi biztonságra a Tisza-völgyben avagy mit tudunk manapság mérni, modellezni és mindebből becsülni Tisza-völgyi Műhely alapító konferencia Szolnok, 2011. március 30. Hordalékviszonyok hatása az árvízi biztonságra a Tisza-völgyben avagy mit tudunk manapság mérni, modellezni és mindebből becsülni Dr.

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS MENETRENDI ÉRTESÍTÉS KVZrt-9/2013-2014. Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-től (vasárnaptól) a 2014-2015 évi Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend életbelépésétől a Bács-Kiskun

Részletesebben

Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián

Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián A kőolaj (más néven ásványolaj) a Föld szilárd kérgében található természetes eredetű, élő szervezetek bomlásával, átalakulásával keletkezett ásványi termék.

Részletesebben

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET AZ ÉLŐ ÉS AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET MEGISMERÉSE AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET Az élőlények és az élettelen természet kapcsolata. Az élettelen természet megismerése. A Földdel foglalkozó tudományok. 1.

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Talajaink klímaérzékenysége, talajföldrajzi vonatkozások. Összefoglaló. Summary. Bevezetés

Talajaink klímaérzékenysége, talajföldrajzi vonatkozások. Összefoglaló. Summary. Bevezetés Talajaink klímaérzékenysége, talajföldrajzi vonatkozások Máté Ferenc 1 Makó András 1 Sisák István 1 Szász Gábor 2 1 Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar 2 Debreceni Egyetem, Agrártudományi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 8

ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 8 Sztanó Orsolya & Csontos László ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 8 Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék 1. A földtan tárgya, célja, eszközei. Az elemzés alapelvei: aktualizmus, anyag-alak-folyamat.

Részletesebben

Az UHI projekt eredményei. Dr. Ba ra n ka Györgyi

Az UHI projekt eredményei. Dr. Ba ra n ka Györgyi Az UHI projekt eredményei Dr. Ba ra n ka Györgyi Országos Meteorológiai Szolgálat baranka.gy@met.hu Vázlat 1. Az UHI projekt bemutatás 2. Főbb eredmények 3. Döntéstámogató rendszer 4. A hősziget-hatás

Részletesebben

XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről

XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről MAJOR PÁL EMLÉKÉRE Siófok, 2012. március 27-28. Major Pál 1930-2011 SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 1952-1959: Budapesti Műszaki Egyetem

Részletesebben

a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építõmérnöki Kar Építõanyagok és Mérnökgeológia

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Családnév: Dr MÉSZÁROS 2. Keresztnév: Julia 3. Születési dátum: 15 th of July 1952 4. Állampolgárság: Hungarian 5. Családi állapot: Elvált, egy lánygyermek 6. Iskolai végzettség:

Részletesebben

Jelentés az Ali Baba-barlangban a 2011. évben végzett kutató munkáról

Jelentés az Ali Baba-barlangban a 2011. évben végzett kutató munkáról GBTE-03/2012. Jelentés az Ali Baba-barlangban a 2011. évben végzett kutató munkáról Kapja: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9021 Győr, Árpád u. 28-32.) Duna-Ipoly

Részletesebben

A Médiatanács 1612/2015. (XII. 15.) sz. döntése

A Médiatanács 1612/2015. (XII. 15.) sz. döntése A Médiatanács 1612/2015. (XII. 15.) sz. döntése Műsorterjesztési platformok: M1 DVB-T (HD) DVB-S2 (HD) on-line, egyidejű streaming a fentiekkel azonos földrajzi lefedettség mellett Az M1 médiaszolgáltatás

Részletesebben

A Kárpát-medence félsivatagi és sztyepsíkság-formálódása és a messinai sókrízis

A Kárpát-medence félsivatagi és sztyepsíkság-formálódása és a messinai sókrízis Földrajzi Értesítő 2001. L. évf. 1 4. füzet, pp. 9 31. A Kárpát-medence félsivatagi és sztyepsíkság-formálódása és a messinai sókrízis SCHWEITZER FERENC 1 A b s t r a c t Formation of semidesert and steppe

Részletesebben

VÖRÖSISZAP TALAJJAVÍTÓ HATÁSÁNAK KÖRNYEZETTOXIKOLÓGIAI ELEMZÉSE MIKROKOZMOSZ KÍSÉRLETEKBEN

VÖRÖSISZAP TALAJJAVÍTÓ HATÁSÁNAK KÖRNYEZETTOXIKOLÓGIAI ELEMZÉSE MIKROKOZMOSZ KÍSÉRLETEKBEN VÖRÖSISZAP TALAJJAVÍTÓ HATÁSÁNAK KÖRNYEZETTOXIKOLÓGIAI ELEMZÉSE MIKROKOZMOSZ KÍSÉRLETEKBEN Ujaczki Éva, Simo Zsófia, Dr. Feigl Viktória, Dr. Molnár Mónika, Dr. Gruiz Katalin Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Dr. Márton László PhD 1022 BUDAPEST, HERMAN O. U. 15. Tel.: 06/30/3418702, E-MAIL: marton@rissac.huc A levegőből

Részletesebben

Ivóvíz arzéntartalmának eltávolítása membrántechnológiával

Ivóvíz arzéntartalmának eltávolítása membrántechnológiával Systems Kft. OMFB 00235/2001 számú projekt Ivóvíz arzéntartalmának eltávolítása membrántechnológiával Előadó: Bakos Tamás műszaki igazgató Systems Kft. 2003. március 31 A projekt célja Membrántechnológiai

Részletesebben

Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat. HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke

Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat. HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke Helyzetértékelés Nemzetközi kitekintés A golfozók és golfpályák alakulása

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése Boda Erika III. éves doktorandusz Konzulensek: Dr. Szabó Csaba Dr. Török Kálmán Dr. Zilahi-Sebess

Részletesebben

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során?

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Tósné Lukács Judit okl. hidrogeológus mérnök egyéni vállalkozó vízimérnök tervező,

Részletesebben

A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése

A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése Janovics R. 1, Bihari Á. 1, Major Z. 1, Molnár M. 1, Mogyorósi M. 1, Palcsu L. 1, Papp L. 1, Veres

Részletesebben

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája 2015 Tematika Matematikai statisztika 1. Időkeret: 12 héten keresztül heti 3x50 perc (előadás és szeminárium) 2. Szükséges előismeretek:

Részletesebben

Fekvése. 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék,

Fekvése. 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék, ALFÖLD Fekvése 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék, É-mo-i hgvidék hegylábi felszínek) Szerkezeti határok: katlansüllyedék

Részletesebben

A széleróziós információs rendszer alapjai

A széleróziós információs rendszer alapjai 1. Bevezetés A széleróziós információs rendszer alapjai Dr. Lóki József 1, Négyesi Gábor 2 1 Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék, 4010 Debrecen Egyetem tér 1. Pf. 9. 52/512900/22113

Részletesebben