JEGYZŐKÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének április 26-ai rendes üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-ai rendes üléséről."

Átírás

1 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének április 26-ai rendes üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyzők, köztisztviselők és vendégek a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester: Megállapítom, hogy a Közgyűlés 18 jelenlévő képviselővel határozatképes. Három sürgősségi indítvány érkezett. Kérem, szavazzunk a Sürgőségi előterjesztés a TIOP /1. önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázat benyújtásáról és az ehhez szükséges alapító okirat módosításról című előterjesztés napirendre vételéről. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 18 képviselő van jelen, a döntéshez egyszerű többség szükséges. A Közgyűlés 18 igen egyhangú szavazattal a sürgősségi előterjesztést napirendre tűzte. Kérem, szavazzunk a Sürgősségi előterjesztés az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról a soproni 623 hrsz alatti, Sopron, Torkos utca 2. szám alatti ingatlan vonatkozásában című előterjesztés napirendre vételéről. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 18 képviselő van jelen, a döntéshez egyszerű többség szükséges. A Közgyűlés 18 igen egyhangú szavazattal a sürgősségi előterjesztést napirendre tűzte. Kérem, szavazzunk a Sürgősségi előterjesztés a Soproni Erzsébet Oktató Kórház átadásával kapcsolatos intézményi előirányzat-módosításról című előterjesztés napirendre vételéről. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 18 képviselő van jelen, a döntéshez egyszerű többség szükséges. A Közgyűlés 18 igen egyhangú szavazattal a sürgősségi előterjesztést napirendre tűzte.

2 A meghívóban szereplő 8. napirendi pontot, a Tájékoztató a Sopron Régió Turisztikai Nonprofit Kft., a Raabersport Kft. és a Pannon Sopron Kft. taggyűléseiről című anyagot, az előterjesztő visszavonta. A napirendi pontok sorrendjét illetően javaslom, hogy elsőként a 10. napirendi pontot, a sürgősségi előterjesztéseket pedig a meghívóban szereplő előterjesztéseket követően az előbb elfogadott sorrendben tárgyaljuk. Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 18 képviselő van jelen, a döntéshez egyszerű többség szükséges. 97/2012. (IV. 26.) Kgy. H a t á r o z a t : A Közgyűlés 18 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta és meghozta a következő határozatot: 1. Előterjesztés a helyi tömegközlekedés évi feladatainak ellátásáról 2. Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2011. évi beszámoló és évi üzleti terv) 3. Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2011. évi beszámoló, évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, SZMSZ módosítás) 4. Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2011. évi beszámoló és évi üzleti terv) 5. Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2011. évi beszámoló és évi üzleti terv) 6. Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt május 11-én tartandó közgyűlésén szereplő napirendekről (Zárt ülés tartható!) 7. Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 8-ai taggyűlésén szereplő napirendekről 8. Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2011. évi beszámoló és évi üzleti terv) 9. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás) 10. Előterjesztés a Sopron, Várkerület 23. szám alatt található üzlethelyiség elidegenítéséről 11. Előterjesztés a QUEST projekthez való csatlakozásról 12. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás) 13. Előterjesztés térítési díj rendeletek módosításáról (rendeletalkotás) 14. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának évi értékeléséről 15. Tájékoztató az éves ellenőrzési jelentésről, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről 2

3 16. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közbeszerzés helyben központosításáról szóló 8/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás) 17. Előterjesztés szabályozási tervről szóló rendeletek módosításáról (rendeletalkotás) 18. Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás) 19. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás) 20. Sürgősségi előterjesztés a TIOP /1. önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázat benyújtásáról és az ehhez szükséges alapító okirat módosításról 21. Sürgősségi előterjesztés az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról a soproni 623 hrsz. alatti, Sopron, Torkos utca 2. szám alatti ingatlan vonatkozásában (Zárt ülés tartható!) 22. Sürgősségi előterjesztés a Soproni Erzsébet Oktató Kórház átadásával kapcsolatos intézményi előirányzat-módosításról 1. napirendi pont: Előterjesztés a helyi tömegközlekedés évi feladatainak ellátásáról Horváthné Seregély Jolán osztályvezető: Elírás történt a közszolgáltatási szerződés 1. mellékletében: a helyközi járaton vásárolt teljes árú menetjegy ára nem 300 Ft, hanem 350 Ft. Dr. Sárvári Szabolcs aljegyző: A Kisalföld Volán Zrt. Felügyelő Bizottsága az anyagküldés után tárgyalta a Közszolgáltatási szerződés ill. a Részletfizetési megállapodás tervezetet. A megállapodás tervezethez javasolta, hogy az 5%-os kamat összege, az E Ft számszakilag is jelenjen meg a megállapodás 2) pontjában és a megállapodás 3) pontjában a részletfizetés a tőkére és a kamatra is vonatkozzon, tehát az 1) és a 2) pontban meghatározott összeg megfizetésére is. Kérem, ezzel a módosítással elfogadni a megállapodást. Rádonyi László, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság az I. határozati javaslatot 2 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett nem támogatta, a II. javaslatot egyhangúlag támogatta. Dr. Magas László, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság az I. határozati javaslatot 4 igen és 1 nem szavazattal, a II határozati javaslatot 4 igen és 1 nem szavazattal, a rendelettervezetet 4 igen és 1 nem szavazattal támogatta. 3

4 Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Városfejlesztési Bizottság mind a határozati javaslatokat, mind a rendelettervezetet egyhangúlag támogatta. Tóth Éva, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Jogi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatokat és a rendelettervezetet is 3 igen és 2 nem szavazattal támogatta. Bebesi József képviselő: A rokkantnyugdíjasok és a szociális járadékban részesülők vásárolhatnak-e kedvezményes nyugdíjas bérletet? Pócza Mihály vezérigazgató: Aki érvényes igazolványokkal rendelkezik, az vásárolhat kedvezményes bérletet. Biczi László képviselő: A évi költségvetésben van egy 7 M Ft-os sor a racionalizálásról szóló tanulmányra. Miért költjük erre a pénzt, ha 2013 év végéig kötünk szerződést? Horváthné Seregély Jolán osztályvezető: Akkor rendeltük meg a tanulmányt, amikor úgy tudtuk, hogy egy évre kötünk szerződést. A forgalomhálózat felülvizsgálata mindenképpen szükséges és indokolt, hogy egy jól, gazdaságosan működtethető rendszer kialakuljon. Kalmár István képviselő: Látszik, hogy a cég 2011 évi 110 M Ft-os veszteségét 2 év alatt kifizetjük, ugyanakkor ről is vannak restanciáink. Ennek a megtérítésével mi lesz? Ez is Sopront fogja terhelni? Később lesz ezzel kapcsolatban megállapodás? Pócza Mihály vezérigazgató: Ebben a témakörben még egyeztetések folynak nemcsak a város és a Kisalföld Volán Zrt., hanem a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és MNV Zrt. között is. A megoldásra vonatkozóan nem tudok választ adni. Biczi László képviselő: Hogyan érintheti a járatcsökkentés Sopron utazóközönségét, mennyire okoz zsúfoltságot, kényelmetlenséget? 4

5 Pócza Mihály vezérigazgató: A helyközi járatok igénybe vétele adott, hogy ez milyen hatást fog kiváltani; arra később szeretnék válaszolni. Bizonyos helyeken negatív hatás elképzelhető, de összességében a finanszírozási lehetőségeket és kibocsátott teljesítményt figyelembe véve ezt jó megoldásnak tartom. Gőbl Gábor képviselő: A városvezetést nem lepte meg, hogy 2011-ben 110 M Ft-os az a tartozásállomány, ami összejött? Mit tervezünk ban? Van-e elvi határ, meddig nőhet ez a tartozás? Gondolkodik-e a városvezetés radikális járatszám csökkentésben illetve járat szüneteltetésben? Dr. Simon István alpolgármester: A helyi közlekedés vizsgálata alapos körültekintést igényel. A kötelező feladatot közszolgáltatási szerződésben adjuk át a szolgáltatónak, a Kisalföld Volán Zrt.-nek. Minden decemberben döntött a Közgyűlés ármegállapítási jogkörében a viteldíjakról és a menetrendről, járatsűrűségről. Rögzítettük a finanszírozást a mi oldalunkról, a Volán Zrt. által bemutatott költségkimutatás alapján. A törvény szerint a szolgáltatónak minimális hasznot kell elérni, a változásokból adódó veszteséget a megrendelőnek kompenzálnia kell. Mi fix kondíciókat adtunk meg, ragaszkodtunk a korábbi feltételekhez és minőséghez, évente M Ft támogatást adtunk, melyhez állami támogatásra is pályáztunk, amit nem kaptunk meg teljes egészében az utóbbi években. Ehhez képest tett a Kisalföld Volán javaslatot év végén esetleg 6-8% áremelésre. Most jelezte, hogy a gazdasági kondíciók változása miatt nem jött ki a keretből, amivel év elején számolt, és pót-költségigénnyel lépett fel az önkormányzat felé. Ezt mi vitattuk. A tavalyi év vonatkozásában 110 M Ft többletet mutatott ki, amit mi elfogadtunk, a korábbi évek 300 M Ft-os követeléséről folyik az egyeztetés. Ez általános probléma, az ország valamennyi nagyobb önkormányzatánál fennáll. Ilyen komplexitásban értékelje ezt a Tisztelt Közgyűlés. Kalmár István képviselő: A Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén merült fel a kérdés, hogy erre az évre 80 M Ft kompenzációt terveztünk. Eltelt 4 hónap, ez a 80 M Ft fedezni fogja az önkormányzat részéről elvárható költségfinanszírozást? Elég lesz-e? Pócza Mihály vezérigazgató: A kalkuláció kritikus eleme az üzemanyag-ár alakulása, ezt jeleztük az önkormányzatnak. Kérem, vegyék figyelembe, hogy az első negyedévben a múlt évihez képest 10 M Ft-tal magasabb az üzemanyag költségünk. Dr. Simon István alpolgármester: Januártól áprilisig szolgáltatás elrendelés történt és ezekre a hónapokra a tényleges költségek alapján történik az elszámolás, egyébként 80 M Ft önkormányzati támogatással, 45 M Ft-os állami támogatással és a mintegy 1,8 millió km teljesítmény 145 ezer km-rel való csökkentésével, 6,3% jegyáremeléssel számolva a Volán Zrt. részéről már többlet igény 5

6 reálisan nem fog felmerülni. Persze, ha vis major következik be, pl. üzemanyag ár-emelés, a jogos költségei tekintetében többletigénye lehet. Bebesi József képviselő: Ami a Kisalföld Volán-nal szembeni kötelezettség teljesítését illeti, a szándék pozitív. A lakosság felé a szolgáltatásról már nem ez a véleményem, tarifaemelés, járatcsökkentés, járatok megszűnése. A 12-es járat megszűnése körzetünkben a vasúti átjáró lezárása miatt probléma. A szolgáltatás minősége csökken, ez soknak tűnik. Biczi László képviselő: Jó, hogy szembesülünk a valósággal, sajnos csak most, és nem tudtuk a megfelelő lépéseket megtenni. Rossz, ahogyan ez az utazó-közönséget érinti. Megmagyarázhatatlan, miért kellett a 7 M Ft-os tanulmányt megrendelni, hiszen fel sem fogjuk tudni használni. Mágel Ágost képviselő: 1990-től minden Volán-nal kapcsolatos előterjesztés, közösségi közlekedés téma vitát gerjeszt. Miért kellett a tanulmányt megrendelni? Az a tudás, amit egy ilyen felmérés létrehoz, a jövőbeli tervezés szempontjából fontos. Következtetéseket lehet belőle levonni. Hogy ki fogja végezni a szolgáltatást, ebből a szempontból mindegy, nekünk tudnunk kell, milyen kondíciókkal van szükség erre a szolgáltatásra. A menetrend megtárgyalása a Városfejlesztési Bizottság kompetenciája, augusztus-szeptember folyamán megtárgyaltuk, és odafigyeltünk, hogy az átalakítás még ne érintse komolyan az igénybe vevőket. Volt példa járatok visszaállítására is a tapasztalatok alapján. A közösségi közlekedés biztosítása a város közös érdeke, együttműködésre szeretném biztatni az ellenzéki képviselőket. Hosszú tárgyalási szakaszon vagyunk túl, amire kialakult ez a szerződés. Sajnos áremeléssel jár, de azt az összeget valahogyan össze kell hozni, ami biztosítja a közösségi közlekedést. Másik kérdés, hogy kik vehetik igénybe ingyen, ez nem az önkormányzat kompetenciája. Rádonyi László képviselő: Aki kicsit is ismeri a város közlekedését és kötődött a város vezetéséhez, az ellenzéki sorokból is tudja, hogy a város közlekedési szerkezete nem a legoptimálisabb. Bízom abban, hogy ebben a tanulmányban lesz erre megoldás. Biczi László képviselő: Minden tanulmány fontos, mindegyikből lehet tanulni, de mindig a lehető legrosszabb ütemben kezdjük el ezeket gyártatni. Azt kell néznünk, hogy a költségvetésben hol lehet még egy 1-2 M Ft-ot elvonni, még egy picit szorítani. Nem jó helyre megy az a kevés pénz, amiből gazdálkodhatunk. Különböző szempontok vannak, hogyan állunk hozzá egy előterjesztéshez. Jelen pillanatban áremelkedés és színvonalesés következik be a szerződéssel, ezért frakciónk a szavazásnál tartózkodni fog. Dr. Simon István alpolgármester: Látható, hogy a Kisalföld Volán-nak jelentős költségei vannak. Milyen bevételekre számíthat? Állami támogatást kap normatív alapon, önkormányzati támogatást kap (80+40 M 6

7 Ft-ot) az önkormányzat több terhet nem vállalhat. A harmadik bevételi forrás a díj, amiben 6,3%-os emelés történik most. A jogszabály felhatalmazza a szolgáltatót, hogy indokolt költségeit a megrendelőhöz kihelyezze. A vizsgálatról: tudományos alapon kell vizsgálni a gazdaságosságot, a szükségességet, melyik járaton, milyen időpontban mekkora az igénybevétel. Ennek megfelelően kell a menetrendet igazítani. Rádonyi László képviselő: Az elkészítendő tanulmány a mindenkori tömegközlekedés érdekeit fogja szolgálni, ha ezzel meg lehet takarítani a támogatásból, akkor ez jó üzlet volt. Kalmár István képviselő: A os ciklusban vezettük be azt, hogy az önkormányzat kompenzáljon, és ne csak a lakosságra terhelje a díjakat. A tömegközlekedés az önkormányzat alapfeladata. A támogatás összege nagyságrendileg nem változott, sőt, talán még csökkent is. Ugyanakkor más nem alapfeladat (pl. sport) támogatását még növeltük is. Ebben a rendszerben van két bizonytalanság, egyrészt, hogy a 80 M Ft elég lesz-e, illetve mi van a ből származó 200 M Ft-tal? Költségvetési szempontból ez az előterjesztés pozitív, de az összes terhet a lakosság nyakába varrjuk. Korábban kellett volna ezt rendezni, akkor nem dőlne nyakunkba a probléma. Abdai Géza alpolgármester: Megvan annak a diszkrét bája, ahogy ellenzékből felhívják a figyelmet, mi a városvezetés felelőssége, s mikor igyekszünk olyan konstrukciót kidolgozni, akkor azt megtámadják. Egyik azt mondja minek tanulmányt készíteni, másik, hogy hosszabb távon kellene gondolkodni. Mágel Ágost képviselő: A felelősség melyik oldalé? Ennek nincs értelme. A feladat az önkormányzaté. Kalmár úr legyen szíves az önkormányzat érdekeit képviselni. Dr. Fodor Tamás polgármester: Nem 7 M Ft-ról van szó, rosszul idézték. De mi lett volna, ha nem csináltatunk tanulmányt, akkor azt kifogásolja az ellenzék. Egy közlekedési koncepcióról lehet tudni, hogy az egy átfogó dolog, nemcsak a mostani problémákat kezeli, hanem hosszú távú. Időnként akkor is felül kell vizsgálni a közlekedés rendszerét, ha nincs akut probléma, mert a helyzet változik. Ezt tettük ennek a tanulmánynak a keretében. Hogy június elsejével változás lesz, ezzel nem fejeződött be a dolog, hiszen folyamatosan vizsgálni kell a közlekedést. A tömegközlekedés nem Sopron problémája, hanem országos, 10 Mrd Ft-os nagyságrendben az összes Volán társaságot érinti. Sopronnak van egy specialitása, kevesen utaznak a fizetős utasok, az is lehet a tanulmány tárgya, hogyan lehet a lakosságot a tömegközlekedés igénybe vételére késztetni. Az utóbbi évek fejlesztései ezt szolgálják. A járatritkítás önmagában nem tragédia. A tanulmány ad olyan információt, amely kijelöli a megalapozott és felvállalható változtatásokat. 7

8 Dr. Simon István alpolgármester: Minden szolgáltatásnak ára van, korrektül kell vizsgálni a szolgáltatót. Voltak tárgyalásaink és konfliktusaink is a Volán-nal, de jelentős támadás, rossz hangulat nem volt egyetlen előterjesztés után sem a VOLÁN-t illetően. Jobb lenne, ha olcsóbb és magasabb színvonalú lenne, de igényeink legyenek arányosak. Biczi László képviselő: Szerintem a tervezés nem mindig nyugodott racionális alapokon. Nem ismerem a szerződést, de a költségvetés sorait helyesen idéztem. Dr. Fodor Tamás polgármester: Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk az I. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 18 képviselő van jelen, a döntéshez minősített többség szükséges. 98/2012. (IV. 26.) Kgy. H a t á r o z a t : A Közgyűlés 14 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az I. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 433/2011. (XII. 30.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Sopron helyi közforgalmú közlekedését január december 31. közötti időszakban fenntartja. Ennek érdekében: a) a évi XXXIII. törvény 10. (2)-(3) bekezdések alapján a jelenlegi szolgáltató Kisalföld Volán Zrt. felé elrendeli a helyi tömegközlekedési közszolgáltatás biztosítását a január 1. és április 30. közötti időszakra a jelenlegi műszaki, menetrendi feltételek (változatlan teljesítménykibocsátás, változatlan menetrend, stb.) szerint, 4,5%-os díjemelés mellett; május 1. és a közszolgáltatási szerződés megkötése közötti időszakban egyéb feltételek változatlanul hagyása mellett a kibocsátott hasznos km teljesítmény mintegy 145 ezer km-el történő csökkentésével. b) vállalja, hogy az elrendelés időszakában a Kisalföld Volán Zrt.-nek kiegyenlíti a közszolgáltatási kötelezettségből eredő bevételekkel nem fedezett indokolt költségeit; c) felhatalmazza dr. Fodor Tamás polgármestert, hogy a Kisalföld Volán Zrt. közgyűlésének döntését követően a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződést a december 31. napjáig tartó időszakra a Kisalföld Volán Zrt.-vel megkösse. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: december 31. 8

9 KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A 98/2012.(IV. 26.) Kgy. határozat melléklete amely létrejött egyrészről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1., Bankszámlaszáma: ERSTE Bank Hungary Zrt.-nél vezetett , Törzsszám: , KSH száma: , képviseli: Dr. Fodor Tamás polgármester), mint ellátásért felelős és megrendelő (a továbbiakban: Önkormányzat) másrészről Kisalföld Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 9027 Győr, Ipar u. 99., adószám: ; cégjegyzékszám: , bankszámlaszám: , képviseli: Pócza Mihály vezérigazgató, mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 1. A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA 1.1. Jelen szerződés célja, hogy az Önkormányzat ellátási kötelezettségének megfelelően a Szolgáltató közreműködésével teljes körű, jó minőségi színvonalú szolgáltatást biztosítson Sopronban. Ennek érdekében Felek rögzítik az Önkormányzat és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit. 2. SZERZŐDÉS TÁRGYA 2.1. Az Önkormányzat a évi XXXIII. tv. 8. (2) bekezdés a) pontja alapján kizárólagos joggal megbízza a Szolgáltatót Sopron helyi közforgalmú közlekedés üzemeltetési feladatainak ellátásával a jelen szerződésben foglaltak szerint A Szolgáltató a megbízást elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy Sopron helyi közforgalmú közlekedését a mindenkor érvényben lévő menetrendnek megfelelően, az erre a tevékenységre vonatkozó jogszabályok, rendeletek és egyéb előírások valamint az ebben a szerződésben megfogalmazott feltételeknek megfelelően folyamatosan biztosítja. 3. A SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE, IDŐTARTAMA 3.1. Felek jelen szerződést mindkét fél általi aláírásának napjától, december 31. napjáig terjedő időtartamra kötik. 4. A SZEMÉLYI, TÁRGYI, PÉNZÜGYI FELTÉTELEK, ALVÁLLALKOZÓ BEVONÁSA 4.1. A Szolgáltatónak a közszolgáltatási feladat ellátásához rendelkeznie kell: a) a menetrend szerinti személyszállítás végzéséhez szükséges autóbuszos személyszállító engedéllyel; 9

10 b) feddhetetlen előéletű, az ügyvezetést és a szakmai irányítást ellátó személyzettel; c) a tevékenység ellátásához előírt szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek megfelelő munkavállalókkal; d) a tevékenység folyamatos végzéséhez megfelelő mértékű pénzeszközzel; e) kellő számú közforgalmú helyi személyszállításra alkalmas saját tulajdonú, lízingelt, vagy bérelt járművel; f) a járművek javításához a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakműhellyel, illetve ilyen szakműhellyel kötött érvényes szerződéssel A Szolgáltató a 4.1. pontban felsoroltakon kívül vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolításában a minőségbiztosításra vonatkozó ISO 9001:2000-es és az ISO környezetközpontú irányítási rendszer szabványsorozatnak megfelelő, teljes körű minőségbiztosítási rendszert működtet A Szolgáltató feladatai ellátásához az Önkormányzat jóváhagyása alapján alvállalkozót vehet igénybe. Az alvállalkozó működéséért szolgáltató teljes felelősséggel tartozik. 5. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 5.1. A helyi közforgalmú személyszállítást végző járművön bárki utazhat, ha a vonatkozó jogszabályokat és jelen szerződésben, valamint a Szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott általános utazási feltételeket megtartja A helyi közforgalmú közlekedés igénybevételi szabályait és az alkalmazott díj- és jegyrendszert valamint az alkalmazott kedvezményeket jelen Közszolgáltatási szerződés 1., 2.sz. melléklete tartalmazza A Szolgáltató a menetrend szerinti személyszállítást igénybevevőket, utas-baleset, illetve poggyászkár ellen biztosítani köteles. 6. A TELJESÍTMÉNY TERVRE, A VITELDÍJRA ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JEGYFAJTÁKRA VONATKOZÓ JAVASLAT 6.1. Az Önkormányzat a díjat tételesen úgy határozza meg, hogy a hatékonyan működő közlekedési Szolgáltató közlekedési közszolgáltatásokkal felmerülő indokolt költségeire és a működéshez szükséges legfeljebb 1,5%-os nyereségre fedezetet biztosítson tekintettel az elvonásokra és támogatásokra is, valamint biztosítsa a személyszállítási közszolgáltatások egyéni közlekedéssel szembeni versenyképességét A Szolgáltató rendkívüli tarifaváltoztatási kérelmet terjeszthet be, ha a tényleges költségei ill. bevételei tőle független okok következtében a tervezettől olyan jelentős mértékben eltérnek, hogy a tevékenység várhatóan veszteségessé válik és veszélyezteti a gazdálkodásának stabilitását. A rendkívüli tarifaváltoztatási javaslat számszaki és szöveges részében részletesen be kell mutatni azt, hogy a változtatást milyen tényezők és milyen mértékben indokolják. 10

11 6.3. A tarifamódosítás és a rendkívüli tarifamódosítás tekintetében az Önkormányzatnak a döntését úgy kell meghoznia, hogy a Szolgáltató a évi XXXIII. tv. 5/E. (6) bekezdésében foglaltaknak eleget tudjon tenni. 7. A FORGALOM LEBONYOLÍTÁSA 7.1. A Szolgáltató a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek forgalomban tartásával kapcsolatos jogszabályokban előírt feltételeken túlmenően az alábbiak szerint jár el: a) biztosítja a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek egységes külső megjelenését úgy, hogy az utazóközönség számára az jól felismerhető legyen, a járműveken kívülről, a kilátást nem zavaró reklámot helyez el, illetve enged elhelyezni akként, hogy az egységes megjelenés és a jó felismerhetőség követelménye továbbra is érvényesüljön. A reklámbevételek a helyi közösségi közlekedés fenntartására fordítandók. b) gondoskodik a járművek rendszeres külső és belső takarításáról, mosásáról, c) új járművek és eszközök beszerzése, illetve a meglévő járműpark és kiszolgáló eszközök felújítása vagy bármely az értékcsökkenésre ható tevékenység csak az önkormányzat beleegyezésével valósítható meg. d) törekszik az utas kényelmet befolyásoló műszaki, technikai paraméterek szinten tartására (légkondicionálás, fűtés, stb.) A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a jóváhagyott menetrendben meghatározott időben, útvonalon és menetteljesítménnyel a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek közlekedését biztosítsa A Szolgáltató feladatai teljesítése érdekében: a) a járatokat a végállomásról a menetrendszerinti időpontban indítja. A forgalmi szakszolgálat feladata a menetrendi csúszások fokozatos mérséklése és a menetrendszerűség mielőbbi helyreállítása. b) szakembereivel rendszeresen elemzi, hogy a tervezett menetidők milyen mértékig teljesülnek, indokolt esetben forgalomirányítási intézkedéseket tesz, vagy a menetidő módosítását kezdeményezi, c) A szolgálati idő alatt: figyelemmel kíséri az adott szolgálati helyen valamennyi menetrendszerű járat indulását és érkezését, és azt a tényleges időpontok feltüntetésével dokumentálja (naplózás) úgy, hogy a nyilvántartásból a járatot végző gépjármű azonosítható legyen a menetrendtől való eltérés esetén az eltérés okát is rögzíti, külön csoportosítva a Szolgáltatón kívüli okok (közúti forgalmi zavarok, időjárás), valamint a Szolgáltató mulasztására visszavezethető okok (gépkocsivezetők késése) szerint, rögzíti a gépkocsivezetők forgalommal kapcsolatos 18.1.) d. pont szerinti jelentéseit A Szolgáltató jogosult és köteles az utasokat ellenőrizni, hogy rendelkeznek-e érvényes menetjeggyel, vagy bérlettel. Az ellenőrzés módját a Szolgáltató határozza meg az Önkormányzat egyetértésével. 11

12 8. A MENETREND 8.1. Amennyiben az Önkormányzat részéről a menetrend módosítására igény merül fel, azt az Önkormányzat írásban a Szolgáltató tudomására hozza. A Szolgáltató a jóváhagyott teljesítmény terv figyelembevételével a javaslatot véleményezi. Egyetértés esetén a menetrendet a módosításra irányuló igény kézhezvételétől számított 15 napon belül módosítja. Az Önkormányzat a javaslat Szolgáltató általi elfogadásának tekinti, ha Szolgáltató a megkeresést követő 15 napon belül nem válaszol a javaslatra. Eltérő vélemény esetén a kérdés tárgyalás útján történő megoldását kezdeményezi. Megegyezés hiányában az Önkormányzat javaslata alapján járnak el, figyelemmel jelen szerződés 6. pontjára Az Önkormányzat által jóváhagyott menetrend a közszolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi; módosítását, szerződésmódosításként kell kezelni A Szolgáltató bármikor előterjeszthet rendkívüli menetrend-változtatási javaslatot. A javaslatnak az indokokat, a változtatás gazdasági hatásait valamint a szolgáltatási színvonalra gyakorolt hatását is tartalmaznia kell Az Önkormányzat bármikor előterjeszthet rendkívüli menetrend-változtatási javaslatot. A javaslat alapján a Szolgáltató 15 napon belül kidolgozza a változtatás gazdasági hatásait valamint a szolgáltatási színvonalra gyakorolt hatását. Bevezetéséről az Önkormányzat ennek birtokában dönt Az Önkormányzat részéről felmerülő, a jóváhagyott teljesítményi terven felüli, rendkívüli menetrend-változtatási igény esetén a Szolgáltató megvizsgálja az igény teljesítésének gazdasági kihatásait, és 10%-ot meghaladó hasznos kilométer változás esetén 10 napon belül nyilatkozik arról, hogy a teljesítésre milyen feltételek mellett vállalkozik. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az igényt minden esetben kielégíti, ha azzal kapcsolatos költségei közvetlenül megtérülnek, illetve az Önkormányzat részéről megtérítésre kerülnek Előre látható események bekövetkeztekor, vagy egyéb útvonal, menetrend, helyi közforgalmú megállóhely megváltoztatására irányuló igény felmerülésekor (pld.: gépjárműforgalmat akadályozó csőtörés, építkezés, egyéb forgalmi akadály, lakossági, képviselői bejelentés, közérdekű események, városi szervezésű rendezvény stb.) szükségessé váló új útvonal, megállóhely és menetrend változtatási feladatokat a Szolgáltató az Önkormányzat és az esemény érintettje határozza meg. Ezen esetek bekövetkeztekor a Szolgáltató az üzemeltetési többletköltséget vagy megtakarítást kidolgozza. A költségváltozások hatásainak ellentételezését illetőleg továbbhárítását az érdekeltek az eset sajátosságainak figyelembevételével határozza meg. Az előre nem látható események (vis maior) bekövetkeztekor a Szolgáltató saját hatáskörében dönt Közérdekű események, városi szervezésű rendezvény, közműhiba elhárítása, építkezés miatt szükségesé váló útvonal és menetrend változás esetében az üzemeltetési költségtöbbletek továbbhárításra kerülnek elsődlegesen az esemény érintettje terhére, de ettől a szerződő felek eltérhetnek. 12

13 9. ESÉLYEGYENLŐSÉG 9.1. A Szolgáltató a rendelkezésére álló mozgássérültek szállítására alkalmas (alacsony padlós, részben alacsony padlós, és tolószéket emelő szerkezettel ellátott) gépjárműveinek 30%-át köteles fix fordákban közlekedtetni, és ezeket a fordákat az utazóközönség számára meghirdetni. A Szolgáltató kötelessége biztosítani, hogy ha egy ilyen fordában közlekedő gépjármű kiesik, azt minél előbb hasonlóan mozgássérültek közlekedésére alkalmas autóbusszal pótolja. 10. UTASTÁJÉKOZTATÁS A Szolgáltató menetrendi tájékoztató füzetet ad ki olyan példányszámban, hogy az elővételi pénztárakban és utazási irodákban évközben is elérhető legyen. A menetrendfüzetben egyéb (helyközi-, távolsági-, nemzetközi autóbusz, valamint vasúti) utazási adatok is feltüntethetők. A menetrendfüzet minimális tartalmi követelményeit a 4. számú melléklet tartalmazza A menetrendváltozásról a Szolgáltató a helyi médiumok útján is tájékoztatja az utazóközönséget, így a legnagyobb példányszámú helyi lapban, valamint a megyei napilapban, illetve a leghallgatottabb soproni rádióban, és a helyi televízióban Rendkívüli menetrendváltozás esetén a menetrendváltozást a pont szerinti médiumokban meghirdeti, továbbá a végállomásokon és a megállóhelyi táblákon az utasokat tájékoztatja A végállomásokon, a megállóhelyoszlopokon valamennyi az adott megállóhelyet érintő járat útvonalát és menetrendjét feltünteti. A járati útvonalon a megálló nevét megjelöli A menetrendi hirdetményeken feltünteti a Szolgáltató telefon és elérhetőségét, ahol bejelenthetik az utasok a plakátok rongálódását, hiányát, illetve utazási felvilágosítást kérhetnek A város frekventált pontjain, legalább 20 helyen feltünteti magyar és német nyelven az utazási feltételek kivonatát, a menetrendet, valamint a viteldíjakat A Szolgáltató élőszóban és telefonon a teljes városi tömegközlekedési rendszerre vonatkozó menetrendi felvilágosítást nyújt az üzemidő alatt. A telefonszámokat és az információ szolgáltatás időtartamát megjelenteti a telefonkönyvben, a menetrendi füzetben, és a saját honlapján A Szolgáltató a tájékoztató feliratok elhasználódása vagy megrongálása esetén azokat pótolja, a menetrendi adatok aktualizálását biztosítja Valamennyi autóbuszon a Szolgáltató audiovizuális utastájékoztatást biztosít A Szolgáltató a járművein hangos reklámot nem alkalmazhat, belső reklámfeliratokat csak olyan mértékben helyez el, amelyek az utas tájékoztatást és a kilátást nem zavarják. 13

14 A Szolgáltató az Interneten saját honlapot üzemeltet és tart karban, amin szerepelnie kell: a) az utazási feltételeknek, b) a menetrendnek, útvonal és időpontkereső funkciókkal, c) a forgalmi változásokról szóló értesítésnek, melynek az egyéb médiumokban kiadott értesítéssel egy időben kell történnie A Szolgáltató levelezőlistát alakít ki és tart fenn, melyre utasok iratkozhatnak fel, melyre megküldik a forgalmat érintő változásokat, beleértve az alkalmi tereléseket is, továbbá a menetrendi változásokat, a médiumokban és a honlapon közzététellel megegyező időpontban Az Önkormányzat és a Szolgáltató jogosult a szerződés tartalmáról a lakosságot tájékoztatni. Sopron város egészének vagy meghatározó részének közösségi közlekedését érintő lakossági fórumain a szerződő felek képviselői közösen vesznek részt Az NYDOP-3.2.1/B azonosító számú, Komplex fejlesztés a dinamikus és fenntartható közösségi közlekedésért Sopronban pályázat keretében 10 darab utastájékoztató információs oszlop működik az alábbi helyszíneken, ahol a Szolgáltató audiovizuális utastájékoztatást biztosít: Jereván Lakótelep Decentrum IV. László király utca Lackner autóbusz pályaudvar Erzsébet utca Medicina Patika GYSEV vasútállomás Mátyás király utca Várkerület 87. sz. ALPHA Park Fapiac Várisi út Szanatórium. 11. AZ UTASOKKAL VALÓ KAPCSOLAT A Szolgáltató gépjárművezetőit, valamint forgalomirányító dolgozóit és jegyellenőreit szükség szerint megtartott tanfolyamon oktatja az utasokkal kapcsolatos magatartás szabályaira, az utasokkal való együttműködési készség fejlesztési technikákra, így különösképpen az udvariasságra, a tájékoztatási kötelezettségre, a szolgáltatói szemlélet érvényesítésére, gépkocsivezetők esetén, a fentieken túlmenően az ajtók kezelésének szabályaira, a gépjárművön történő dohányzásra és a vezetéstechnikai tudnivalókra A Szolgáltató a gépkocsivezetők és a forgalomirányító dolgozók számára az évszaknak megfelelő formaruhát biztosít, és megköveteli szolgálat közben a tiszta, esztétikus állapotú formaruha viselését. 14

15 11.3. Az utasok által benyújtott panaszok kezelésének rendjét a Szolgáltató az alábbi alapelvek figyelembevételével alakítja ki: a) az üzletág központjában és a közönségszolgálati irodában a szóban előadott és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek rögzítéséről gondoskodik, b) az írásban érkező panaszokat külön nyilvántartásba veszi, c) mind az üzletág központjában és a közönségszolgálati irodában rögzített, mind a Szolgáltatóhoz írásban érkezett panaszokat 30 napon belül kivizsgálja, és intézkedést tesz a jogosnak ítélt panaszok okainak megszüntetéséről, d) az intézkedésről a panasztevőt tájékoztatja, az Önkormányzatot pedig a bejelentésről a negyedéves jelentésben értesíti. 12. BÉRLET- ÉS MENETJEGY ÁRUSÍTÁS A Szolgáltató a bérletjegyek, valamint a menetjegyek árusítását a következő minimális elvárások szerint biztosítja: a) Menetjegyet elővételben az alábbi helyeken értékesít: a 10 db fixtelepítésű jegy- és bérletértékesítő automatáknál folyamatosan, a menetjegy árusítással megbízott 3 bizományosnál a nyitvatartási idő alatt folyamatosan. valamennyi gépkocsivezetőnél járatvégzés idején, üzemidő alatt. közszolgálati információs iroda pénztárában, a helyközi autóbuszpályaudvar elővételi pénztárában nyitvatartási idő alatt. b) Bérleteket az alábbi helyeken értékesít: a 10 db fixtelepítésű jegy- és bérletértékesítő automatáknál folyamatosan közszolgálati információs iroda pénztárában, a helyközi autóbuszpályaudvar elővételi pénztárában nyitvatartási idő alatt c) A közszolgálati információs iroda, valamint a jegy és bérletárusító helyek nyitva tartása munkanapokon min. napi 8 óra, a bérletárusítás időszakában a közszolgálati információs iroda, valamint a bérletárusító helyek nyitvatartása (minden hónap 1-6. napjain) min. napi 10 óra. 13. KÖLTSÉG, KÖLTSÉGNYILVÁNTARTÁS, KALKULÁCIÓ A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységi körében gazdaságos, ésszerű és takarékos intézkedésekkel csökkenti a közforgalmú közlekedés költségeit. a számviteli rendjét úgy alakítja ki, hogy a helyi közforgalmú közlekedés költségei elkülöníthetők és megállapíthatók legyenek. 15

16 Költség-elszámolási gyakorlatában biztosítja, hogy a felmerült költségek közvetlenül arra a tevékenységre kerüljenek elszámolásra, amelynek érdekében felmerültek, és így a közvetett költségek aránya minél alacsonyabb legyen. 14. A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEINEK ÉS RÁFORDÍTÁSAINAK ALAKULÁSÁRÓL A Szolgáltató a közforgalmú közlekedés bevételeinek és ráfordításainak alakulásáról negyedévente és azt a negyedévet követő hó utolsó napjáig történő beérkezéssel megküldi az önkormányzat jegyzőjének papír alapon és elektronikus formában A negyedéves tájékoztató és az értékelő beszámoló minimális tartalmát az 5. számú melléklet tartalmazza. 15. KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG, VESZTESÉG-KIEGYENLÍTÉS Az Önkormányzatnak a díj megállapítási jogát a évi XXXIII. tv. 5/E. (5) bekezdésében foglaltaknak szerint kell gyakorolnia Ha a jóváhagyott menetrend és a megállapított díjszabás évi XXXIII. tv. 5/E. (5) bekezdésében foglaltaknak nem felel meg, akkor az Önkormányzat a Szolgáltatónak üzemeltetési hozzájárulást fizet. A Felek a évi üzemeltetési hozzájárulás mértékét Ft-ban határozzák meg. A évi üzemeltetési hozzájárulás mértékét január 1-ig külön megállapodásban rögzítik, amely tartalmazza a fizetés feltételeit is. A évi üzemeltetési hozzájárulás az alábbi ütemezés szerint kerül átutalásra: Az 1-4 havi támogatás számla alapján, a számla benyújtását követően, a jogszabályban meghatározott határidőn belül. Az 5-12 havi támogatás 4 egyenlő havi részletben. Az első részlet jelen szerződés aláírásától számított 15. napon belül, a következő részletek július 1; szeptember 1; november 1. napjáig kerülnek átutalásra. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a évi normatív támogatás igénylésére pályázik. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, amennyiben a normatív támogatás mértéke a Ft-ot nem éri el, úgy a pályázaton elnyert normatív támogatási összeget saját költségvetéséből kiegészíti. Szolgáltató kötelezettséget vállal, amennyiben a normatív támogatás mértéke a Ft-ot meghaladja, a Ft feletti összeggel az Önkormányzati támogatás mértékét csökkenti Ha a tényleges bevételek és költségek a személyi jellegű költségek kivételével az év során jelentős mértékben eltérnek a kalkulált bevételektől és költségektől, a Szolgáltató a jelen szerződés 6.2. pontja szerint jár el. Amennyiben nincs lehetőség új tarifa megállapítására vagy az Önkormányzat nem kíván módosítani a tarifán, az Önkormányzat az üzemeltetői hozzájárulást a szükséges mértékben növelheti, vagy az éves zárást követően veszteségtérítést fizet. 16

17 15.4. A felek az üzemeltetési hozzájárulás egyéb nem pénzbeli módjaiban is megállapodhatnak Ha az eredmény alakulás kedvezőbb a tervezettnél, a Felek a megállapított üzemeltetői hozzájárulás csökkentett összegéről dönthetnek Amennyiben az Önkormányzat a jelen szerződés szerinti támogatások összegét a fizetési határidőn belül nem egyenlíti ki, akkor késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli, a fizetési határidő lejártát követő nappal kezdődően A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat összegével egyezik meg. 16. AZ ÖNKORMÁNYZAT ELLENŐRZÉSI JOGOSULTSÁGA Az Önkormányzat szabályszerű megbízólevéllel rendelkező képviselői vagy megbízottjai útján rendszeresen, vagy eseti jelleggel is jogosult ellenőrizni, a Szolgáltató által vállalt feladatok teljesítését. Az ellenőrzés alkalmával a Szolgáltató a tevékenység teljesítésével kapcsolatos kérdésekben köteles tájékoztatást adni, különösen az alábbi kérdésekben: a) a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolításáról, a járatok közlekedéséről, a zsúfoltság és a menetrendszerűség alakulásáról, a járati és a forgalomirányító személyzet utasokkal kapcsolatos magatartásáról, b) a forgalomirányító szolgálati helyen a naplózásról, valamint a járati személyzet bejelentéseinek dokumentációjáról, c) az utas panaszok intézésének módjáról, d) a járművek megjelenéséről, tisztaságáról, a járműveken és a megállóhelyeken alkalmazott utas tájékoztatásról, e) a soproni helyi közösségi közlekedési közszolgáltatáshoz kapcsolódó könyvelését. 17. AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI Az Önkormányzat a helyi közforgalmú közlekedés megfelelő kialakítása és működtetése érdekében együttműködik a Szolgáltatóval, és őt a tevékenységében segíti. Ennek keretében: a) átadja mindazokat a birtokában lévő információkat, amelyek a helyi közforgalmú közlekedés kialakítása és működtetése szempontjából a Szolgáltató számára jelentőséggel bírnak, b) a város közlekedésfejlesztési terveinek elkészítésébe a Szolgáltató szakembereit bevonja, c) a hálózat és a menetrend kialakításának elveinél, illetve annak változtatása során a Szolgáltató véleményét kikéri, 17

18 d) együttműködik a Szolgáltatóval a megállóhelyek kijelölésében, gondoskodik a kijelölt megállóhelyek kialakításáról, kihelyezi a megállóoszlopot és a KRESZ 107. sz. ábra szerinti jelzőtáblát, kiépíti a leszállófelületeket, autóbuszöblöket, és anyagi lehetőségei szerint gondoskodik a megállók kulturált felszereléséről, rendben tartásáról, e) forgalomtechnikai intézkedésekkel segíti a tömegközlekedés lebonyolítását. f) az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy a tarifa megállapítással egy időben megállapított üzemeltetői támogatást az éves költségvetésében előirányozza. Az Önkormányzat vállalja, hogy ezeket az előirányzatokat csak a Szolgáltatóval lefolytatott egyeztetések után ütemezi át, vagy zárolja Az Önkormányzat gondoskodik a helyi közforgalmú közlekedésre kijelölt utak, autóbusz-fordulók és autóbusz megállóhelyek építéséről, fenntartásáról, tisztántartásáról, hó eltakarításáról. 18. AZ UTAZÁSI IGÉNYEK FIGYELÉSE A menetrendi javaslat és a teljesítmény terv megalapozása érdekében a Szolgáltató az alábbi feladatokat végzi el: a) Szolgáltató köteles március 15. és április 15. között legalább 3 munkanapon és 2 ünnepnapon és 1 iskola szüneti napon kikérdezéses és keresztmetszeti utasszámlálást végezni, annak adatait feldolgozni, és megrendelő részére május 1. napjáig menetrend módosítási javaslatával együtt átadni korlátlan felhasználási lehetőséggel. b) A a) pontban megfogalmazott utasszámlálásra a Szolgáltató előzetes költségkalkulációt készít. A költségkalkulációt az Önkormányzat véleményezi és annak elfogadását követően annak költségét a Szolgáltató a évi üzleti tervébe, tarifa javaslatába beépíti. c) a járatok kihasználását forgalmi irányító személyzete, valamint rendszeres vezetői ellenőrzés révén folyamatosan figyelemmel kíséri, különös tekintettel a csúcsidei zsúfoltság alakulására, d) kötelezi a gépkocsivezetőket, hogy a zsúfoltságról és az utas-lemaradásról a forgalmi irányító személyzetet értesítsék, megszervezi ezen jelentések nyilvántartását, és kiértékelését, e) figyelemmel kíséri az utazási igényeket befolyásoló tényezők alakulását, f) rendszerezett formában nyilvántartja az utazóközönségtől, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetektől, intézményektől, egyéb szervezetektől beérkező a menetrendre, helyi közösségi közlekedésre vonatkozó észrevételeket, javaslatokat, igényeket. 19. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI A szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. Amennyiben a szerződés megkötését követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállt körülményre tekintettel a szerződés a felek bármelyikének 18

19 lényeges és jogos érdekét sérti ideértve, ha a szerződéskötést követően alkotott jogszabály a szerződés tartalmi elemeit valamelyik fél lényeges és jogos érdekének sérelmével járó módon változtatja meg a módosításban érdekelt fél írásban kezdeményezheti a másik félnél a szerződés módosítását, megjelölve, hogy azt milyen okból és milyen körben kéri. A megkeresés kézhezvételét követő 30 napon belül a felek megtárgyalják a szerződés közös megegyezéssel történő módosításának lehetőségét, és a szerződést a vonatkozó jogszabályok, valamint a felek méltányos érdekeinek figyelembe vételével, közös megegyezéssel módosíthatják A Szolgáltató az olyan szerződésmódosítási szándékát, amely a közszolgáltatási kötelezettség alóli teljes, vagy részleges mentesítésére irányul, legalább az erre javasolt időpontot megelőző 6 hónappal korábban, írásban kezdeményezheti, melyre az Önkormányzat 3 hónapon belül köteles nyilatkozni A személyszállítási tevékenység ellátásával vagy az érintett járatok üzemeltetésével kapcsolatos előírást tartalmazó jogszabály megjelenése vagy azok módosítása automatikusan külön erre vonatkozó megegyezés nélkül módosítja a szerződés érintett előírásait. A felek ezekről tudomást szerezve értesítik egymást, megjelölve a szerződés változó tartalmú pontjait, illetve ha erre szükség van, kezdeményezik a jogszabályváltozások következményeként mellőzhetetlen szerződés-módosításokat. 20. EGYES SZERZŐDÉSSZEGÉSEK SPECIÁLIS JOGKÖVETKEZMÉNYEI Ha a kimaradt járatok száma, továbbá a járművek tisztaságával, a személyzet magatartásával, az utas tájékoztatással kapcsolatos jogos kifogások száma havi szinten a 2%-ot meghaladja Önkormányzat jogosult hibás teljesítési kötbért alkalmazni, melynek mértéke Ft/alkalom/járat. 21. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA ÉS A SZERZŐDÉSSZEGÉS SZANKCIÓI A szerződő felek kifejezik azon szándékukat, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymás között tárgyalással rendezik, és a felmondási jogukkal csak a tárgyalások meghiúsulása és rendkívüli nyomós okok esetén élnek A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés határozott időtartamára tekintettel bármelyik Fél által kizárólag rendkívüli felmondással, az alábbiakban meghatározott esetekben szüntethető meg Az Önkormányzat jogosult áttekinteni az üzemeltetés rendszerébe épített ellenőrzésen túl a szolgáltatás ellátása minőségének szerződésben rögzített teljesülését. Felmondásra okot adó körülmény beállta esetén az Önkormányzat az oknak és a helyzetnek megfelelő határidő megjelölésével felszólítja a Szolgáltatót a szerződésszegés kiküszöbölésére. Amennyiben a Szolgáltató a felszólításnak az Önkormányzat által szabott türelmi időn belül nem tesz eleget, és a szerződésszegő helyzet továbbra is fennáll, az Önkormányzat a Szolgáltatóhoz intézett megkeresésében jogosult a szerződést felmondani legfeljebb 6 hónap felmondási idővel. 19

20 21.4. A Szolgáltató abban az esetben jogosult a szerződést felmondani, ha az Önkormányzat a szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi és a Szolgáltató írásbeli felhívása ellenére nem tesz intézkedéseket a jogellenes helyzet megszüntetésére, az adott helyzetnek megfelelő határidővel, illetőleg a szerződés megkötésének vagy közös megegyezésen alapuló módosításának időpontjában a közszolgáltatási jogok gyakorlásával összefüggésben fennálló körülmények a Szolgáltató által bizonyítottan és rajta kívül álló okokra visszavezethetően oly mértékben megváltoznak, hogy a szerződésszerű teljesítés a Szolgáltatótól nem várható el, és a szerződés feltételeinek módosításában a felek nem jutnak közös megegyezésre A menetrend megváltoztatása minden esetben a szerződés módosításának minősül. A módosítás nem vonatkozhat a szerződés hatályának meghosszabbítására A felmondásnak minden esetben tartalmaznia kell a felmondás előzményeit, a felmondás okát és az annak jogszerűségére vonatkozó hivatkozást, a közszolgáltatási jogok megszűnésének, illetőleg a közszolgáltatási tevékenység megszüntetésének határidejét, amely nem haladhatja meg az ugyanezen időponttól számított 6 hónapot Az Önkormányzat a szerződést rendkívüli felmondással abban az esetben mondhatja fel, ha a Szolgáltató a szerződésben meghatározott lényeges kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megszegi és a szerződésszegést az Önkormányzat írásbeli felszólítása ellenére, az abban foglalt határidőre nem orvosolja, a Szolgáltató a Közszolgáltatási Szerződésben vállalt hálózaton vagy annak egy részén a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés saját hibából egyoldalúan véglegesen vagy többször időlegesen megszünteti, szünetelteti. (Nem tekinthetők felmondási alapnak a jogszerű sztrájk következtében elmaradt járatok.) a Szolgáltató az autóbuszjáratokat saját hibából a Közszolgáltatási Szerződés mellékletét képező menetrendtől folyamatosan vagy többször ismétlődően eltérően közlekedteti, ezen belül különösen ilyen módon az egyes vonalakon a napi üzemidőt csökkenti, a gyakoriságot elmulasztja, az előírt napi járatszám alatt teljesít, a vonalhálózatot vagy annak egy részét az Önkormányzat egyetértése nélkül megváltoztatja, a kapacitását visszatartja, illetve csökkenti, a menetrend szerinti közforgalmú autóbuszjáratok közlekedtetésére, a személyszállítási tevékenységre, valamint az ehhez használt járművek üzemben tartására és üzemeltetésére vonatkozó jogszabályok súlyos és ismételt megszegése esetén, vagy ha a területi közlekedési felügyelet a menetrend szerinti személyszállítás végzésére jogosító autóbuszos személyszállító engedélyét határozatával visszavonja vagy a Szolgáltató által üzemeltethető járművek számát az engedélykivonat bevonása vagy az abban megjelölt jogosultság szűkítése mellett ismételten korlátozza, az állami és/vagy önkormányzati költségvetést terhelő forrásokat, támogatásokat, juttatásokat nem a céljának, rendeltetésének és az erre előírt feltételeknek megfelelően vagy a jogszabályokban foglaltak megsértésével használja fel és ezt az erre jogosult hatóságok vizsgálatai megállapítják, illetve a Szolgáltatót jogerősen elmarasztalják, 20

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2010. ( XI.25.) Kgy. számú határozat melléklete KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (9400 Sopron, Fő Tér 1.), képviseli: Dr. Fodor Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.31.)

Részletesebben

Cím: Sürgősségi előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2011. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás, szerződéskötés, normatív támogatás)

Cím: Sürgősségi előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2011. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás, szerződéskötés, normatív támogatás) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64 221/2010. Cím: Sürgősségi előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2011. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Témafelelős: Czirokné Tárgy: Helyi közösségi közlekedés támogatása Melléklet: 1. sz.: TISZA VOLÁN Zrt. előterjesztése

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40059 69/2014 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI 630/2012. Előadó: Petrovszki Zoltán Mell.: szerződésmódosítás Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/939-1/2013/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos

Részletesebben

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára J A V A S L A T a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Ózd, 2014. április 30. Ózd Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti kistermében megtartott rendes üléséről.

Jegyzőkönyv. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti kistermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: V/48036-13/2011. Jegyzőkönyv Készült: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Előterjesztés 1. sz. melléklete KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS e g y r é s z r ő l : Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1. adószáma: 15735595-2-08 számlaszáma: 11737007-15466004

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS a 281/2014. (XII. 19.) határozat 1. melléklete KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kazincbarcika Város Önkormányzata - székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4; képviseli: Szitka Péter

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

határozata az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének jóváhagyásáról

határozata az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről Tömör István polgármester által képviselt Balatonkenese Város Önkormányzata ( 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. ), mint érintett önkormányzat

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2008. június 23-ai ülésére Tárgy: Beszámoló az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 2007.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. január 26-i ülésére Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása 2015. évben Sorszám: / Előterjesztő: Siklósi István polgármester Készítette: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző Véleményező Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról Biatorbágy Város önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2013. (IX.26.) önkormányzati határozatával döntött a Boldog Gizella Alapítvánnyal

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon 2/3. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Veszprém megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Pápa, Várpalota, Zirc, Balatonfűzfő, Veszprém, Balatonfüred, Ajka) 1. A menetjegyek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/215-1/2012/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Helyi menetrend szerinti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. február 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. február 22-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Gemenc Volán Zrt. beszámolója a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllői

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 20.049/2015. Javaslat Salgótarján megyei jogú város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítását célzó közszolgáltatási

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP) által finanszírozott fogszabályzás támogatása Előadó:

Részletesebben

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában Tárgy: 154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában H a t á r o z a t i j a v a s l a t: A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú)

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) 6/2014. (I. 16.) határozat 1. sz. melléklete MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) Melyet megkötöttek egyrészről: a BARCIKA ART Kft. (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5., képviseletében: Kazincbarcika

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. június 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. június 25-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. június 25-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Régiójával ellátási

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 12. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. OKTÓBER 11. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI ZMJVK 158/2012. (X.10.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Pénzügyi Bizottság 2011. május 26-ai rendkívüli I. nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Pénzügyi Bizottság 2011. május 26-ai rendkívüli I. nyilvános ülésén. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottságától Ügyiratszám: 40215-16/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Helye: Készült: Polgármesteri Hivatal Főkönyvelői iroda Sopron, Fő tér 1. a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: HM Verga Zrt. megkeresése - együttműködési megállapodás megkötése Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének megkötéséről

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének megkötéséről Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. március 8-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei

Részletesebben

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár)

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 2/1. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 1. A menetjegyek és bérletek fajtái

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Az előterjesztés száma: 101/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Kulturális,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Általános rendelkezés 1.

Általános rendelkezés 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.25.) számú rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Pénzügyi Bizottság 2014. május 14-ei rendkívüli nyilvános ülésén. bizottsági tagok és meghívottak a jelenléti ív szerint.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Pénzügyi Bizottság 2014. május 14-ei rendkívüli nyilvános ülésén. bizottsági tagok és meghívottak a jelenléti ív szerint. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottságától Ügyiratszám: 40104-16/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Helye: Készült: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Fogadótermében Sopron, Fő tér 1. a

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Iksz: F-1754-2/2012. Témafelelős: Cseuz András Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedési

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás

Együttműködési Megállapodás Együttműködési Megállapodás Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban/fővárosi kerületekben Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Azonosítószám:. (továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/22-3/3/2015. Tárgy: A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 9-i rendes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. május 13-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J A V A S L A T. tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére

J A V A S L A T. tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére J A V A S L A T tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózdi Vízmű Kft. Ózd, 2012.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 6 ^ l m BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens

Részletesebben

A SOPRONI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ ÉS REHABILITÁCIÓS KHT NONPROFIT TÁRSASÁGGÁ ALAKÍTÁSÁRÓL

A SOPRONI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ ÉS REHABILITÁCIÓS KHT NONPROFIT TÁRSASÁGGÁ ALAKÍTÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 64521/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A SOPRONI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ ÉS REHABILITÁCIÓS KHT NONPROFIT TÁRSASÁGGÁ ALAKÍTÁSÁRÓL Előterjeszt

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Vontatásszolgáltatás

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra

JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 50-5/2012.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ GZT-821 forgalmi rendszámú

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben