OITH MBA Tájékoztatási és Dokumentációs Központ jogi tezaurusza

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OITH MBA Tájékoztatási és Dokumentációs Központ jogi tezaurusza"

Átírás

1 Magyar Bíróképző Akadémia OITH MBA Tájékoztatási és Dokumentációs Központ jogi tezaurusza 1.0 változat Főszerkesztő: Ungváry Rudolf Budapest augusztus 1.

2 II A tezaurusz az ISO nemzetközi és az MSZ magyar tezauruszszabványoknak megfelelően készült. Készítette a Magyar Bíróképző Akadémia megbízásából az Ariel Stúdió Bt. Főszerkesztő: Ungváry Rudolf Az JOGI TEZAURUSZt az OIT MBA Tájékoztatási és Dokumentációs Központjában és Bírósági Integrál Könyvtári Rendszerben alkalmazzák. A 1.0 változat lezárva augusztus 1. Tezaurusz készítés és karbantartás: RELEX AB tezauruszszerkesztő program.

3 III OIT MBA TÁJÉKOZTATÁSI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONTJÁNAK JOGI TEZAURUSZA / Főszerkesztő Ungváry Rudolf ; [közr. a] Magyar Bíróképző Akadémia könyvtára. Budapest : MBA, :32:35 A tezauruszhoz az alábbi dokumentumok kapcsolódnak: JOGI TEZAURUSZ alkalmazási és karbantartási szabályzata : 1.0 változat / [összeáll. Ungváry Rudolf] Rudolf ; [közr. a] Magyar Bíróképző Akadémia könyvtára. Budapest : MBA, p. ; 29 cm :32:35 JOGI TEZAURUSZ. A szabadon válsztható kulcsszavak fölvételi szabályzata / Főszerkesztő Ungváry Rudolf ; [közr. a] Magyar Bíróképző Akadémia könyvtára. Budapest : MBA, p. ; 29 cm :32:35 Tezaurusz szerkesztő és karbantartó programrendszer: RELEX névtér- és tezaurusz-szerkesztő rendszer : Több felhasználó számára hozzáférhető kliens-szerver alkalmazás névterek (tulajdonnév- és köznévterek), tezauruszok, taxonómiák és osztályozási rendszerek (például ETO) osztott kezelésére egy és többnyelvű környezetben az Interneten keresztül : Felhasználói kézikönyv : 1.0 változat / Készítette: Ungváry Rudolf. Budapest : OSZK, p. ; 29 cm

4 IV Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... IV 1. BEVEZETŐ... V 1.1 RENDELTETÉS... V 1.2 A TEZAURUSZ AZONOSÍTÁSA... V 1.3 HASZNÁLAT... V 2. A TEZAURUSZ SZERKEZETE... VI 2.1 A TEZAURUSZBA FÖLVETT KIFEJEZÉSEK... VI Szakterületek, határterületek, általános fogalmak... VI A Eurovoc tezaurusz angol és magyar kifejezései... VII A kifejezések formális csoportjai... VIII A kifejezések szerepe a tezauruszban: deszkriptorok és nemdeszkriptorok... VIII A kifejezések formája... VIII A megjegyzések... IX 2.2 A TEZAURUSZCIKK... XI Deszkriptor- és nemdeszkriptorcikk... XI A kapcsolatok... XII Nemdeszkriptor-deszkriptor kapcsolatok... XII Deszkriptorok közötti kapcsolat... XIII A kapcsolatok (a relációjelek) sorrendje:... XV A kapcsolatok megfelelői felhasználói szinten... XVI 3. A TEZAURUSZ KÉSZÍTÉSE ÉS TÁROLÁSA... XVI IRODALOM... XVI TEZAURUSZ FŐRÉSZ... XVIII

5 V 1. Bevezető 1.1 Rendeltetés ELŐSZÓ A TEZAURUSZ az OIT MBA Tájékoztatási és Dokumentációs Központjában és a Bírósági Integrált Könyvtári Rendszerben a dokumentumok tartalmi feltárásához és kereséséhez használható. Az TEZAURUSZ speciális szaktezaurusz, mely azonban a jogi és közigazgatási szakkifejezéseken kívül határterületi, formai, intézményi és általános jelentésű kifejezéseket is tartalmaz. A tezaurusz háttértezaurusza az egyetemes KÖZTAURUSZ és a földrajzi neveket tartalmazó GEOTAURUSZ. Ez azt jelenti, hogy a jogi tezaurusz alulról kompatibilis a Köztaurusszal, annál speciálisabb lexikai állománya van, de az általános és a határterületi kifejezései megegyeznek a Köztaurusz kifejezéseivel (noha vannak olyan határterületi kifejezései a tezaurusznak, melyek a Köztauruszban nem szerepelnek). Ha a tezaurusz számára új általános vagy a határterületi kifejezésre van szükség, akkor azt első lépésben a Köztauruszból, ha olyan speciális földrajzi névre van szükség, melyet a Köztaurusz nem tartalmaz, akkor azt a Geotauruszból lehet választani. A Jogi tezaurusz, a KÖZTAURUSZ és a GEOTARUSZ a szerkesztés, a forma és számítógépes kezelés és tárolás szempontjából azonos elvek és módszerek szerint strukturált állományt alkot (a magyar és nemzetközi szabványokkal összhangban). A tezauruszban feltüntettük a legfontosabb fogalmi összefüggéseket; ezeknek az összefüggéseknek a segítségével a felhasználó tájékozódhat a kiválasztott kifejezéshez közel álló, további osztályozásra használható kifejezésekről, hogy a dokumentum tartalmát, illetve kérdését a legjobb formában fogalmazhassa meg. A tezauruszban szereplő összefüggések részletesebbek, mint azok a lásd és lásd még utalások, melyek a hagyományos tárgyszójegyzékekben találhatók. Egyrészt pontosabban megállapítható belőlük az összefüggés fajtája, tartalma (például az, hogy generikus, partitív, oksági vagy egyéb rokonsági kapcsolatról van szó, arról tehát, hogy a kapcsolódó kifejezés általánosabb vagy speciálisabb, hogy valaminek a részét jelöli-e vagy valaminek az okát, stb.). Másrészt minden összefüggésnek a fordítottja is szerepel a tezauruszban (az összefüggéseket részletesen A tezaurusz szerkezete című fejezetben ismertetjük). A tezauruszt a könyvtári betűrendbe sorolás szabályait követtük. Az ékezetes betűk a nekik megfelelő nem ékezetes betűkkel azonos besorolásúak (kivéve az o és ö, valamint u és ü betűket), a kis- és a nagybetűk besorolása ugyancsak nem különbözik. A besoroláskor az üres helynek (szóköznek) is szerepe van és minden más jelet megelőz. A gy, ly, ny, sz, ty és zs betűknek nincs önálló értéke (ezért például a szentkoronatan a betűrendben a szennysajtó után következik). Az aposztróf (`) és az indogermán névelő (pl. `s) nem játszik szerepet a rendezésben. A kis- és a nagybetűk, valamint a különféle latin ékezetes betűk (pl. ã, ň, ý) ugyancsak nem játszanak szerepet a rendezésben. Az előbbiek a kisbetűkkel együtt, az utóbbiak az ékezet nélküli betűkkel együtt rendeződnek (például São és Sao egyenértékűek). A karaktersorrend a következő: köz, (, ), 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, ö, p, q, r, s, t, u, ü, v, x, y, z 1.2 A tezaurusz azonosítása A tezaurusz adatai a HUNMARC adatcsere-formátum 040-es mezőjében, ahol a rekord (besorolási tétel) forrását kell megadni: 041 ## $amba-tezaurusz [az eredeti leíró intézmény neve/betűjele/bejelentő jelzete (kódja)] 041 ## $bhun [a leíró katalógus nyelve] A 041-es mező $a almezőben, ahol a létrehozó adatait kell megadni: 041 ## $ahu [a létrehozó országa] 041 ## $amba [a létrehozó intézménye] 1.3 Használat A tezaurusz a monografikus művek, időszaki kiadványok, aprónyomtatványok, plakátok, mozgóképdokumentumok, zeneművek, színházi dokumentumok, régi nyomtatványok, kéziratok, használati (vállalati és egyéb) kiadványok osztályozására (indexelésére) használható. A tezaurusz használatának tudnivalóit a JOGI TEZAURUSZ alkalmazási és karbantartási szabályzat című dokumentum tartalmazza. A tezaurusz használatának gyakorlására alkalmas példákat az Osztályozási példatár tartalmazza.

6 VI 2. A tezaurusz szerkezete 2.1 A tezauruszba fölvett kifejezések Szakterületek, határterületek, általános fogalmak Központi szakkifejezések A tezauruszban a központi szókészletet a jogi, igazságügyi, állam- és közigazgatási, adó-, illeték-, bank-, biztosítás-, értékpapír-, költségvetés-, munka-, pénz-, vállalat- és vámügyi szakkifejezések alkotják. Átfogó, ill. általános jelentésű szavak A tezaurusz átfogó szókészletét alkotják az iparok (építóipar), gazdasági ágak (tercier szektor), ügykörök (vízügy), politikák (kereskedelempolitika, építéspolitika stb.) tudomány- és szakterületek. Annak érdekében, hogy az összetett szavak összetevői alapján is keresni lehessen, és minden fogalomnak meglegyen az általánosabb fölérendeltje, számos általános jelentésű kifejezést is fölvettünk. Például jogszabályokban meghatározott szakkifejezések az ártatlanság vélelme, apaság vélelme, kézbesítési vélelem, ezzel szemben az általnos vélelem viszont nincs jogszabályban meghatározva; mégis fölvettük, mely mint generikus nem-fogalom alá a felsorolt fajfogalmak áttekinthetően csoportosíthatók a tezauruszcikkben. De fölvettük az olyan általános, jogelméleti kifejezéseket is, mint az előbbi vélelem egyik fölérendeltjét, a jogismérv kifejezést, a jogalany kifejezést, annak elvont fölérendeltjét ( társadalmi szerep ), ez utóbbi még elvontabb fölérendeltjét ( társadalmi jelenség ) stb. Ilymódon a tezaurusz minden deszkriptora egy jövőbeli ontológia kialakításához szükséges néhány rendkívül elvont csúcsfogalomba fut össze a generikus reláció mentén. Testületi nevek és címek Ttezauruszokba általában nem veszik fel se a testületi neveket, se a címeket (ezeket a bibliográfiai besorolási adatok szabványai alapján veszik fel a feldolgozás során a bibliográfia rekord vonatkozó tárgyi melléktételeket alkotó adatmezőibe (610, 611, 630). A jogi információkat azonban az jellemzi, hogy erősen intézményekhez, szervezetekhez kötöttek, és vannak olyan jogi dokumentumok, melyek központi jelentőségűek (pl. Büntető törvénykönyv, Munka törvénykönyve). Ennek következtében előre felvettük a fontosabb állami és országos hatáskörű magyar intézmények, továbbá néhány fontosabb jogi dokumentum egységesített besorolási nevét, ill. címét, és ezeket is tezauruszcikkekbe szerkesztettük, adott esetben szakkifejezésekkel összekapcsolva. Következetesen nem vettünk fel a tezauruszba egységesített személyneveket. Ezeket a feldolgozó munka során kell fölvenni, és adott esetbe tárgyi melléktételként a bibliográfiai rekord 600-as mezőjébe kell rögzíteni. Anyagok és objektumok Különleges határterület azoknak a termékeknek, árucikkeknek, eszközöknek és kereskedelmi tevékenységeknek a köre, melyek előállításról, be- és kiviteléről, forgalmazásáról és birtoklásáról, ill. folytatásáról jogszabályok rendelkeznek. Állományukat előre meghatározni nehéz, inkább a gyakorlati feldolgozó munka során kerül sor a felvételükre. Egy részüket azonban már előre fölvettük, mégpedig az Eurovoc tezaurusz alapján. Az Eurovoc tezaurusz lexikai állományának átvétele A határterületi fogalmak kérdésben támaszkodhattunk az Európai Unió joganyagát gyűjtő EUR-Lex rendszer Eurovoc tezauruszának deszkriptoraira, melyeket átvetünk a tezauruszba. Ez a lexikai állomány ugyanis legalább az európai uniós jog vonatkozásában már tartalmazta a fent említett határterületek szakkifejezéseit. Ennek következménye, hogy a tezauruszban olyan speciális terméktípusok nevével is találkozni, mint féllágy sajt, lapos termék és szemüveg. Ezek mindegyikére uniós jogszabályok vonatkoznak, és feltételezhető, hogy a rájuk vonatkozó dokumentumok a magyar joganyagban is visszaköszönnek. Ugyancsak az Eurovoc tezauruszából származnak az uniós joggal, az Unió működésével, szervezeti rendszerével, döntési mechanizmusaival, politikájával összefüggő kifejezések ( EK semmisségi kereset, saját közösségi forrás, tagállami hozzájárulás stb.). Végül az Eurovoc tezauruszából származnak a közösségi, uniós, nemzetközi, kormányközi stb. szervezetek egységesített nevei is. Egyéb határterületi fogalmak Felvettük a tezauruszba a fontosabb nép- és népcsoport (nemzetiség-) neveket (például határon túli magyarság, németek, amerikaiak) [a népnevek (a ság, -ség végűek kivételével) mindig többes számban szerepelnek];

7 VII fontosabb nyelveket (például magyar nyelv, angol nyelv, európai nyelvek) [a nyelvcsaládok többes számban, az egyes beszélt nyelvek egyes számban szerepelnek]; időt, kort, korszakot jelentő kifejezések (például kiegyezés kora, legújabb kor, mohácsi vész, Hunyadiak kora, reneszánsz, világháború ( ), és néhány fontosabb évszázadot és évszámot [a továbbiakban szhükségessé váló számszerű kronológius deszkriptorokat (pl. 1896, ) szükség szerint, a feldolgozás során lehet fölvenni]). A többi határterületi kifejezések esetén (oktatás, életmód, szociológia, statisztika stb.) alapvető probléma a válogatás kérdése. Mivel e téren előre nem számítható ki pontosan, milyen fogalmakra lesz szükség, csak a legfontosabb kifejezések fölvételére szorítkoztunk. Itt különösen érvényes, ami minden tezaurusz esetében általános érvényű, hogy a kiérlelt szókészlete évek alatt, a feldolgozó munka során fölvett lexikai egységek révén alakul ki. A tezaurusz ugyanis nyitott szótár A Eurovoc tezaurusz angol és magyar kifejezései A tezauruszcikkek vezérszavai alatt az Eur-Lex angol megfelelője: előzékkel feltüntetjük a magyar deszkriptorral ekvivalens, a több nyelvű Eurovoc tezauruszban szereplő angol kifejezést. Ha az Eurovoc tezaurusz magyar névalakja (az egyes és többes számú alakok kivételével) eltér az MBA tezauruszban szereplő névalaktól, akkor a forrásra vonatkozó megjegyzésben megadtuk az Eurovocban szereplő magyar névalakot, utána pedig kerek zárójelek között a forrást: (Eurovoc tezauruszban a magyar megfelelő deszkriptor). Az MBA tezauruszban a tezauruszszabványoknak megfelelően minden szaktárgyszó egyesszámban szerepel, hacsak egyesszámú alakban nem létezik (pl. dologi javak). Az Eurovoc tezauruszban egyes esetekben többes számot alkalmaznak, melyet nem követtünk. Az Eurovoc tezauruszban például szerepel, hogy jogszabály kihirdetése és jogszabályok egyszerűsítése ; nyilván jogszabályokat egyenként hirdetnek ki (noha ugyanabban az időpontban egyszerre több is kihirdethető), de az egyszerűsítésükre ugyanez vonatkozik. Nem tartottuk célszerűnek az ellentmondásos gyakorlat követését. A két tezaurusz szókincsét nemcsak a fentiek miatt nem lehetett egymással pontosan megfeleltetni. Egyrészt azért, mert az Eur-Lex rendszer gyűjtőköre csak az uniós joganyag, ezzel szemben az MBA tezauruszt olyan rendszerben használják, melyben a gyűjtőkör lényegesen tágabb. Ezért ami az Eurovoc tezauruszban nem homonima, az a magyar tezauruszban több jelentésű lehet. Másrészt azért, mert a tezauruszban igyekeztünk a nemcsak a magyaros nyelvhasználathoz, hanem a magyarországi könyvtári gyakorlatban meghonosodott társzóhasználathoz (különösen pedig az egyetemes Köztauruszhoz) is igazodni, és ha adott fogalomra volt már közismert tárgyszó, akkor nem az Eurovoc tezaurusz magyar deszkriptorának a megnevezését, hanem az ennek lényegében megfelelő, meghonosodottabb magyar szaktárgyszót választottuk. 1 A fentiek miatt a mérvadó ekvivalens kifejezés az Eurovoc deszkriptorainak átvételében nem az Eurovoc tezaurusz magyar, hanem angol deszkriptora. Hangsúlyozzuk, hogy az angol és a magyar kifejezés nem a köznyelvi, hanem az információkereső-nyelvi jelentés és használat értelmében egyezik meg. Ez azt jelenti, hogy az Eurovoc tezaurusz angol, és a magyar tezaurusz magyar deszkriptora a dokumentumok osztályozásában (a tartalmi feltárásban) azonos szerepet játszik. Például a recording az Eurovoc tezauruszban olyan adathordozót jelent, melyre digitalizált adatokat rögzítettek (az Eurovoc német megfelelője ezért is a pontos beschriebenes Speichermedium ). Az Eurovoc magyar megfelelője a felvétel, melyet homonima volta miatt az MBA tezauruszában nem volt célszerű deszkriptorként minősíteni. Ezért a rekording (s vele a az Eurovocbeli megfelelője, a felvétel ) a tezauruszban az audiovizuális adathordozó. A felvétel természetesen bekerült nemdeszkriptorként a tezauruszba és róla lásd VAGY relációval a szóbajöhető deszkriptorokra (audiovizuális adathordozó, fénykép, iskolai felvétel, munkaerő-alkalmazás, tagfelvétel stb.) utalunk. Például a rule of law az Eurovoc tezauruszban jogállamiság (német megfelelője a Rechtsstaat ). A tezauruszban a jogállam lett a deszkriptor, mivel a legtöbb magyarországi tezauruszban ez a kitüntetett tárgyszó. A jogállamiság nemdeszkriptorként a jogállam deszkriptorra utal. Nem követhettük az Eurovoc tezaurusz magyar változatának életszerűtlen fordításait sem. Az industrial electric machinery Eurovoc-megfelelője az ipari elektromos gépezet, holott ez a magyar szaknyelven villamos fogógép. A hydraulic energy Eurovoc magyar megfelelőjeként a hidraulikus energia szerepel a szakszerű vízi energia helyett. A hypermedia megfelelője a nyelvtanilag hibás hipermédiumok, holott a médium többesszáma a média. Végképp nem követhettük az Eurovoc magyar változatának azt a gyakorlatát, hogy nagyon sok angol kifejezést magyarul névelős ( a, az ) formában adtak meg. Ez az információkereső nyelvek és a tartalmi feldolgozás gyakorlatában funkciótlan megoldás. Például az evaluation of resources (német Eurovocmegfelelője a Schätzung der Ressourcen ) a következő formában szerepel: a források értékelése holott a szakszerű tárgysztói névalak a tömör forrásértékelés lenne (de még a birtokosjelzői alakban sem az a 1 Az Eurovoc tezaurusz magyar fordítását számos olyan megoldás jellemzi, amely az információkereső nyelvek és a tezauruszok gyakorlatától idegen.

8 VIII névelővel együtt!). Joggal kérdezhető, hogy akkor például a büntetés elévülése miért nem szerepel névelővel ugyanabban a tezauruszban? Különösen a földrajzi nevek terén merültek fel ehhez hasonló, szakmailag idegen megoldások: az igazgatási egységek Eurovoc tezauruszbeli magyar nevei gyakran eltértek a szabványos magyar földrajzinév-használattól. A Nyugat-Midlands helyesen Nyugat-Közép-Anglia, a Malajziai-félsziget Maláj félsziget, a Košice régió pedig Kassai kerület stb. Az Eurovoc tezauruszban az Eur-Lex gyűjtökörével összhangban az EU-tagállamok jóformán összes nagyobb igazgatási egysége (pl. Champagne-Ardenne, Belga-Limburg tartomány, Brit Indiai-óceáni Terület) szerepel. Ezek teljes átvétele nem volt célszerű, mivel az MBA tezaurusz gyűjtőköre ezekre a területekre nem terjed ki. Ha valamelyikre a feldolgozó munka során szükség lesz, a Köztauruszból (mely az EU államainak igazgatási egységeit maradéktalanul, és a magyar földrajzi helyesírásnak megfelelő formában tartalmazza) a pontos névalak és kapcsolatai átvehetők A kifejezések formális csoportjai A tezaurusz lexikai egységei a formai szerepük alapján lehetnek szaktárgyszavak, mint pl. jogalap nélküli gazdagodás, alap és felépítmény, lélektan, összesség (tárgyi melléktételként elvileg a bibliográfiai rekord 650-es mezőjébe kerülnek); formai tárgyszavak, mint pl. alkotmánybírósági határozat, adónyilatkozat, alkalmi munkavállalási szerződés (tárgyi melléktételként elvileg a bibliográfiai rekord 655-ös mezőjébe kerülnek); földrajzi nevek, mint pl. az összes magyar megy és vármegye, az összes hivatalosan elismert állam (tárgyi melléktételként elvileg a bibliográfiai rekord 651-es mezőjébe kerülnek); kronológikus kifejezések (mint pl. május 1., 1989, , 20. század) (tárgyi melléktételként elvileg a bibliográfiai rekord 650-es mezőjébe kerülnek); testületei nevek egységesített névalakban, mint pl. Gazdasági Versenyhivatal (Budapest), APEH, Állandó Képviselők Bizottsága, G-8 (tárgyi melléktételként a bibliográfiai rekord 610-es mezőjébe kerülnek); címek egységesített formában, mint pl. COCOM, Hármas könyv, Schengeni egyezmény, Kohéziós Alap (tárgyi melléktételként a bibliográfiai rekord 630-as mezőjébe kerülnek) A kifejezések szerepe a tezauruszban: deszkriptorok és nemdeszkriptorok A tezauruszba felvett kifejezés lehet deszkriptor vagy nemdeszkriptor. A deszkriptorok a tezaurusznak az osztályozásra közvetlenül felhasználható kifejezései, melyek között feltüntettük a legfontosabb fogalmi összefüggéseket. A nemdeszkriptorok egyrészt olyan kifejezések, melyek valamelyik deszkriptor szinonimái vagy szinonimnak tekintett kifejezései. A nemdeszkriptorokat mindig összekapcsoltuk a helyettük használandó kifejezésekkel. A nemdeszkriptorok másrészt olyan speciális kifejezések, melyekről feltételezhető, hogy az átfogó osztályozás esetén nincs szükség a velük való finomabb osztályozásra, s ezért ezeket egyelőre szintén összekapcsoltunk a helyettük használandó, többnyire általánosabb kifejezéssel. lexikai egységek LE összesen deszkriptor nemdeszkr. átl. Hossz bibl. mező bes. mező szaktárgyszavó formai tárgyszó kronológikus tárgyszó földrajzi tulajdonnév magyar testület külföldi testület cím öszesen karakter leghosszabb lexikai egység 80 karakter legrövidebb lexikai egység 1 karakter A kifejezések formája A deszkriptorok és nemdeszkriptorok egy- vagy többtagú összetett kifejezések lehetnek. Az egybeírás szabályait a "OSZK TEZAURUSZ/KÖZTAURUSZ alkalmazási és karbantartási szabályzat" függeléke tartalmazza. A lexikai egységeket a következő alakban vesszük föl: névszói (főnévi, indokolt esetben melléknévi vagy számnévi) forma, például vásárlás, átlátszóság, szimbolikus

9 IX ragozatlan (alanyeseti) forma; egyes számú alak, pl. munkavállaló (és nem munkavállalók ); ragozott birtokos jelzős szerkezet helyett lehetőleg ragozatlan jelzős szerkezet, pl. "lét elmélete helyett lételmélet (de élet eredete ] Többes számban csak akkor szerepel lexikai egység, ha egyes számú alakban nem létezik (pl. dologi javak ), vagy az egyes- és többes számú alakoknak eltérő a jelentésük (pl. médium [valaminek az alanya], média [tömegkommunikációs eszközök]), vagy ha ez a megkülönböztetés célszerű (pl. a népet és nyelvet egyaránt jelentő kifejezések esetében, mint baszkok és baszk nyelv, nyelvcsaládok esetében, mint finnugor nyelvek, szervezett embercsoportok esetében, mint bencések). Nem alkalmazzuk az egyes számú és többes számú alakkal végzett megkülönböztetést nem teljesen egyértelmű esetekben. Például nem használjuk a jogszabály kifejezést a jogszabályokról szóló elméleti fejtegetésre, és a jogszabályok kifejezést azoknak a dokumentumoknak az esetében, melyekben konkrét jogszabályokról (vagy netán több konkrét jogszabályról) van szó. Az utóbbiak esetében ugyanis vagy a jogszabálygyűjteménnyel kell osztályozni vagy olyan dokumentum, melyben keveredik az általános fejtegetés és a konkrét jogszabályok, s ezért jobb, ha csak a jogszabály kifejezéssel fogalmazzuk meg a tartalmat A megjegyzések A szavakhoz magyarázó szövegként megjegyzések is kapcsolódhatnak. A megjegyzés nem része a lexikai egységnek. Az alábbi táblázat tartalmazza az alkalmazott megjegyzéseket és jelöléseiket HUNMARC azonosítóikkal együtt. hívójel és indikátor almező Tartalma jele a tezauruszcikkben 680## i Általános megjegyzés, magyarázat (M:) M: Magyarázat: 691## a Használati megjegyzés (H:) H: Használata: 678## a Történeti megjegyzés (Tört:) T: Tört.: 688## a Megjegyzés az alkalmazás történetéről (Vált:) Vált.: Vált.: 667## a Belső megjegyzés (B:) B: Belső: 670## a Forrás (Forrás:): Forrás: Forrás Szöveges (felhasználóbarát) neve a mutatókban A belső megjegyzést a nyilvános online mutatóban nem kell megjeleníteni, csak a katalogizálási modulban, mivel a feldolgozók tájékoztatására való. Különleges eset a más könyvtári rendszerben használt deszkriptor és a tezaurusz közötti ekvivalencia kapcsolat. A jogi tezauruszban ilyen kapcsolat áll fenn az Eurovoc tezaurusz angol lexikai egységei és a jogi tezaurusz magyar lexikai egységei között. Ezt a kapcsolatot megjegyzések után tüntetjük fel a tezauruszban. hívójel és almező Tartalma Szöveges (felhasználóbarát) neve a indikátor mutatókban 750#7 külső kapcsolat 750#7 a a másik rendszer tárgyszava Eur-Lex angol megfelelője: 750#7 2 a másik rendszer azonosítója Eurovoc tezaurusz szervezet Magyarázat: Meghatározott célt, érdekeket szolgáló strukturált csoport, intézmény enciklopédia Magyarázat: Ismerettár, mely összefüggő fogalmak, egyes szakterületek rendszerezett formájában tájékoztat a gyakorlati élet, a tudományok és a művészet körébe tartozó ismeretekről [VILIRLEX] kártérítés Magyarázat: A károkozás folytán a károsult vagyonában beálló értékcsökkenésnek az elmaradt vagyoni előnynek, továbbá annak a kárpótlásnak vagy költségnek a megtérítése, amely a károsultat ért vagyoni vagy nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges

10 X A magyarázatok együtt is előfordulhatnak: Közületi Döntőbizottság Tört: Az 1940-es évek végén Közületi Egyeztetőbizottság néven létrehozott, majd Közületi Döntőbizottság néven működött testület, ma Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság gépjármű Eur-Lex angol megfelelője: motor vehicle (Eurovoc tezaurusz) jog Magyarázat: A jog gyakorlati kérdései, esetei Használat: Elméleti, módszertani, tudományos dokumentum esetén a jogtudomány használandó hatáskör Magyarázat: Hivatalos szerv, személy intézkedési jogának köre, érvényességi határa Forrás: KISTÉKA-tárgyszó Forrás: intézmény hatásköre (Eurovoc tezauruszban a magyar megfelelő deszkriptor) Eur-Lex angol megfelelője: competence of the institution (Eurovoc tezaurusz) Bécsi Egyezmény Magyarázat: Az ISO és a CEN közötti kapcsolatokat szabályozó nemzetközi egyezmény Tört.: 1961-ben írták alá, felváltotta az 1989-es Lisszaboni Egyezményt Forrás: KISTÉKA-tárgyszó A lexikai egységek között előfordulhatnak többjelentésű kifejezések (homonimák, poliszémák). A homonimák egy részét nemdeszkriptorként vettük föl, és róluk VAGY-kapcsolatban utaltunk a releváns deszkriptorokra. Ezt a megoldást akkor választottuk, ha a homonim kifejezéssel jelölt különböző fogalmakat más-más kifejezéssel is megadhattuk. biztosítás LV biztonságtechnika biztosítási ügylet biztosításügy A homonimák más részénél valamelyik fogalom esetén meg kellett őrizni a homonim kifejezést, mert erőltetés nélkül nem lehetett a fogalmat másként megnevezni. Ebben az esetben az jelű (lásd még más értelemben) relációval jelöltük a homonim kifejezés és a más kifejezéssel megadott fogalmak közötti kapcsolatot. rend M: Szabálynak, törvénynek megfelelő állapot H sorrend F A szellemi állapot adózási rend jelsorrend munkarend státussorrend születési sorrend rendi szervezet társadalmi rend

11 XI 2.2 A tezauruszcikk Deszkriptor- és nemdeszkriptorcikk A tezauruszban vezérszói helyzetben azaz a tezauruszcikk élén minden szó a betűrendnek megfelelő helyen jelenik meg. Az alábbiakban néhány tezauruszcikk látható a vezérszavak betűrendjében: vezérszó jogalkotás M: A jogalkotó hatáskörrel felruházott állami szervek általánosan mindenkire kötelező magatartási szabály (jogi norma) létrehozására irányuló, szigorúan formalizált tevékenysége megjegyzések Forrás: Jogi lexikon (szerk. Lamm Vanda, Peschka Vilmos), Bp , KJK-Kerszöv K. Forrás: polgári jogok (Eurovoc tezauruszban a magyar megfelelő deszkriptor) Eur-Lex angol megfelelője: civil rights (eurovoc) H jogszabályalkotás H& közigazgatási jogalkotás HV szerkesztés relációjelek F állami jog és kötelesség jogi tevékenység A felhatalmazáson alapuló jogalkotás helyi jogalkotás rendeletalkotás törvényalkotási eljárás törvényhozás T jogpolitika a vezérszóhoz kapcsolódó lexikai egységek P jogharmonizáció R jogszabály E jogi szabályozás X jogszokás jogszabályalkotás L jogalkotás közigazgatási jogalkotás M: A közigazgatási szervek közigazgatási normák létrehozására irányuló jogalkotójogalkalmazó tevékenysége Forrás: Patyi András-Varga Zs. András: Általános közigazgatási jog. Bp.: Mandamus Publishing, 2008, L& jogalkotás közigazgatási jog szerkesztés LV jogalkotás kiadványszerkesztés lapszerkesztés A tezauruszcikk betűrendi helyét a cikk élén álló, balra kiugró vezérszó határozza meg. A vezérszó lehet deszkriptor vagy nemdeszkriptor. A deszkriptorok és nemdeszkriptorok a tezauruszcikkek élén (vezérszói helyzetben) félkövéren jelennek meg. A fenti tezauruszcikk deszkriptorok közötti kapcsolatainak olvasata: a jogalkotás [van] állami jog és kötelesség, továbbá [van] jogi rendelkezés (más szóval: a jogalkotás az állami jog és kitelesség egyik fajtája, továbbá a jogi rendelkezésnek is egyik fajtája); a felhatalmazáson alapuló jogalkotás, a helyi jogalkotás, a rendeletalkotás, a törvényalkotási eljárás és a törvényhozás a jogalkotás fajtái; a jogalkotás a jogpolitika része; a jogalkotás része a jogharmonizáció; a jogalkotás eredménye a jogszabály; a jogi szabályozás eredménye, célja a jogalkotás; a jogszokás és a jogalkotás egymáshoz hasonló dolgok. A nemdeszkriptorok a deszkriptorok szinonimái vagy szinonimának tekintett (ún. kváziszinonim) kifejezései. Helyettük a deszkriptorok használandók. A fenti tezauruszcikk nemdeszkriptor deszkriptor kapcsolatai: a jogszabályalkotás helyett a jogalkotás használandó; a közigazgatási jogalkotás helyett a jogalkotás és a közigazgatás együttesen használandó; a szerkesztés helyett vagy a jogalkotás, vagy a kiadványszerkesztés, vagy a lapszerkesztés használandó. Minden vezérszóhoz kapcsolódó kifejezés egyszer vezérszóként is előfordul a tezaurusz megfelelő betűrendi helyén. Például a jogalkotás tezauruszcikkében kapcsolódó kifejezésként szereplő jogszokás vezérszóként az alábbi tezauruszcikk élén szerepel:

12 XII jogszokás F anyagi jogforrás jogalkalmazás R jogi szabályozás X jogalkotás A kapcsolatok A vezérszó kapcsolatait a kapcsolat fajtájától függően különféle jelek (relációjelek) jelölik. Ezek a következők: NEMDESZKRIPTOR-DESZKRIPTOR KAPCSOLATOK A nemdeszkriptorok olyan kifejezések, melyek helyett a hozzájuk kapcsolt deszkriptort, ill. deszkriptorokat (a kitüntetett szinonimákat vagy kváziszinonimáikat) kell osztályozásra használni. Lásd/Helyett kapcsolat L A jelet követő deszkriptor a vezérszó kitüntetett szinonimája vagy kváziszinonimája (szinonimának tekintett kifejezése). A vezérszó ilyenkor mindig nemdeszkriptor, azaz nem kitüntetett szinonima vagy kváziszinonima. alkotmányosság L jogállam Azaz az 'alkotmányosság' kitüntetett szinonim kifejezése a 'jogállam'. H Az előbbi kapcsolat fordítottja: a jelet követő nemdeszkriptornak a vezérszó a kitüntetett szinonimája vagy kváziszinonimája. jogállam H alkotmányosság Lásd ÉS-/Helyett ÉS-kapcsolat Azaz a 'jogállam' az 'alkotmányosság' kitüntetett szinonimája. L& A jelet követő deszkriptorok együttesen a vezérszó kitüntetett kváziszinonimái (ÉS-kapcsolat). Egy nemdeszkriptort legfeljebb három deszkriptor helyettesíthet erkölcsi kopás L& értékcsökkenés kopás H& Azaz az 'erkölcsi kopás' kitüntetett kváziszinonim kifejezései az 'értékcsökkenés' és a 'kopás'. Az előbbi kapcsolat fordítottja: a jelet követő nemdeszkriptornak a vezérszó az egyik kitüntetett szinonim kifejezése (együtt más kitüntetett szinonim kifejezésekkel ÉS-kapcsolatban). értékcsökkenés H& erkölcsi kopás Lásd-VAGY/Helyett VAGY LV Azaz az 'értékcsökkenés' az 'erkölcsi kopás' egyik kitüntetett kváziszinonim kifejezése. A jelet követő deszkriptorok valamelyike a vezérszó kitüntetett szinonimája vagy kváziszinonimája (VAGY-kapcsolat). biztosítás LV biztonságtechnika biztosítási ügylet biztosításügy Azaz a 'biztosítás' kitüntetett kváziszinonim kifejezése vagy a 'biztonságtechnika' vagy a 'bizitosítási ügylet' vagy a 'biztosításügy'.

A besorolási adatcsere-formátum bővülése. A legutóbbi két évtized fejleményei Áttekintés

A besorolási adatcsere-formátum bővülése. A legutóbbi két évtized fejleményei Áttekintés 1 A besorolási adatcsere-formátum bővülése. A legutóbbi két évtized fejleményei Áttekintés A könyvtári, levéltári, irattári és múzeumi (összefoglalóan gyűjteményi) rendszerek adatbázisaiban a metaadattípusokat

Részletesebben

Az ontológiaépítés módszertana. Tóth Máté és Kovács Zoltán Csaba

Az ontológiaépítés módszertana. Tóth Máté és Kovács Zoltán Csaba Az ontológiaépítés módszertana Tóth Máté és Kovács Zoltán Csaba Tartalom 1 Bevezetés... 4 2 A fogalmak osztályozásának alapkérdései... 6 3 Tudásszervezési rendszerek... 11 3.1 A metaadat fogalma... 11

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén BAJA 2005.

SZAKDOLGOZAT. Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén BAJA 2005. SZAKDOLGOZAT Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén A Textlib könyvtári integrált rendszer Web-es környezetben Készítette: Fődi Katalin informatikus-könyvtár

Részletesebben

információkereső nyelvek I SZTE BTK Könyvtártudományi

információkereső nyelvek I SZTE BTK Könyvtártudományi Osztályozási rendszerek, információkereső nyelvek I Darányi Sándor SZTE BTK Könyvtártudományi Tanszék A tantárgy célja A tantárgy az információkeresést elösegítö ismeretábrázolás hagyományos és automatizált

Részletesebben

2 0 0 8 KÖNYVTÁRHASZNÁLAT ÉS SZAKIRODALMI INFORMÁCIÓKERESÉS

2 0 0 8 KÖNYVTÁRHASZNÁLAT ÉS SZAKIRODALMI INFORMÁCIÓKERESÉS 2 0 0 8 KÖNYVTÁRHASZNÁLAT ÉS SZAKIRODALMI INFORMÁCIÓKERESÉS egyetemi jegyzet Szerkesztette: KOÓSNÉ TÖRÖK ERZSÉBET KRISTÓF IB OLYA GÖDÖLLŐ Könyvtárhasználat és szakirodalmi információkeresés Egyetemi jegyzet

Részletesebben

TARTALOM. 1. Szabványügyi ismeretek és az építési termékek műszaki szabályozása 4

TARTALOM. 1. Szabványügyi ismeretek és az építési termékek műszaki szabályozása 4 2 TARTALOM 1. Szabványügyi ismeretek és az építési termékek műszaki szabályozása 4 Bevezető 4 1.1. A műszaki szabályozási rendszer dokumentumai 5 1.1.1. Mi a jogszabályok és a szabványok szerepe a műszaki

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Barcsák Barbara 2013.

SZAKDOLGOZAT. Barcsák Barbara 2013. SZAKDOLGOZAT Barcsák Barbara 2013. MISKOLCI EGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék SZAKDOLGOZAT TERMÉSZETVÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK A GYAKORLATBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

HAZAI JOGALKOTÁSI KONCEPCIÓK ÉS ELMÉLETEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 1

HAZAI JOGALKOTÁSI KONCEPCIÓK ÉS ELMÉLETEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 1 Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 SZILVÁSY GYÖRGY PÉTER HAZAI JOGALKOTÁSI KONCEPCIÓK ÉS ELMÉLETEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 1 Jelen tanulmány

Részletesebben

Tudásszervezési rendszer

Tudásszervezési rendszer 1 Tudásszervezési rendszer A tudásszervezési rendszer funkcióját, szerepét az archívumok világában már korábban megadtuk. Akármilyen tudásszervezési rendszert is használjunk, a keresés teljes folyamatában

Részletesebben

BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK

BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK ÜZLETI JOG BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK A SOROZAT KÖTETEI: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Ergonómia

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME-OMIKK TfcTfl

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME-OMIKK TfcTfl BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME-OMIKK TfcTfl 1 I\ 381.256 GAZD 1 GAZDASÁG-ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR ÜZLETI TUDOMÁNYOK INTÉZET ÜZLETI JOG BACCALAUREUS SCIENTI^ TANKÖNYVEK A SOROZAT KÖTETEI:

Részletesebben

ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMOK FELDOLGOZÁSA. Tóvári Judit

ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMOK FELDOLGOZÁSA. Tóvári Judit Tóvári Judit MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMOK FELDOLGOZÁSA Tóvári Judit Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt

Részletesebben

ATALANTA TÁVOKTATÁSI KÖZPONT ATK. Jogi alaptan

ATALANTA TÁVOKTATÁSI KÖZPONT ATK. Jogi alaptan ATALANTA TÁVOKTATÁSI KÖZPONT ATK Jogi alaptan Szerző: dr. Bednay Dezső Az ATK munkacsoportjának tagja Budapest 2007 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Rész: Az államjog alapjai 3. 1. Az Állam- és jogtudomány

Részletesebben

III/A Modul. Proszeminárium

III/A Modul. Proszeminárium III/A Modul Proszeminárium Szolnok 2010 A kiadványt írta: Kincses Julianna Lektorálta: Nagyné Farkas Rózsa A kiadványt szerkesztették: Gacov Katalin és Kaszab István Gábor A kiadvány a TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0003

Részletesebben

Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság

Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ ELEKTRONIKUS ÚTON VÉGZETT NYILVÁNOS KOMMUNIKÁCIÓ TARTALOMSZABÁLYOZÁSÁNAK ALAPTÉTELEI 2002. március 7. Tartalomjegyzék I. A tartalomszabályozás

Részletesebben

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás)

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás) I. fejezet A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai (Bencze Mátyás) 1. A jogszociológia célja 2000. március 1. napján hatályba lépett a magyar Büntető Törvénykönyv azon módosítása, amelyik szigorúbb

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Jogi alaptan

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Jogi alaptan ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Jogi alaptan Szerző: Dr. Bednay Dezső Budapest, 2011 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 I. Rész: Az államjog alapjai... 6 1. Az Állam- és jogtudomány helye a tudományok összességében...

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Szalai Péter A megkülönböztet képesség jelentése a védjegyjogban

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Szalai Péter A megkülönböztet képesség jelentése a védjegyjogban Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezet je: Dr. Szigeti Péter DSc. egyetemi tanár DOKTORI ÉRTEKEZÉS Szalai Péter A megkülönböztet képesség jelentése a védjegyjogban

Részletesebben

A híradó-informatikai terminológia kérdései a Magyar Honvédségben. 1. rész A terminológia alapjai és környezete

A híradó-informatikai terminológia kérdései a Magyar Honvédségben. 1. rész A terminológia alapjai és környezete HADITECHNIKA Munk Sándor A híradó-informatikai terminológia kérdései a Magyar Honvédségben. 1. rész A terminológia alapjai és környezete A Magyar Honvédségben jelenleg nincs érvényes hatókörû magyar híradó-informatikai

Részletesebben

Tartalom. 2.1. Kutatás és kísérleti fejlesztés (K+F) 25

Tartalom. 2.1. Kutatás és kísérleti fejlesztés (K+F) 25 Tartalom 1. FEJEZET. A KÉZIKÖNYV CÉLJA ÉS TÉMÁI 11 1.1. Bevezető a kutatás és kísérleti fejlesztés (K+F) statisztikai adatainak felhasználói számára 11 1.2. A kézikönyv témája és a K+F statisztika alkalmazásai

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

2012/58-01/Ú sz. MUNKAVÉDELMI MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

2012/58-01/Ú sz. MUNKAVÉDELMI MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ 2012/58-01/Ú sz. MUNKAVÉDELMI MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A HATÓSÁGI GYAKORLAT SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐSÉGGEL BÍRÓ, MUNKAVÉDELMI SZAKTERÜLETET ÉRINTŐ SZABVÁNY ISMERETEKRŐL ÉS KÖVETELMÉNYEKRŐL [Egységes szerkezetbe

Részletesebben

INTERNETES KERESŐRENDSZEREK MŰKÖDÉSE. Bóta László

INTERNETES KERESŐRENDSZEREK MŰKÖDÉSE. Bóta László Bóta László MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK INTERNETES KERESŐRENDSZEREK MŰKÖDÉSE Bóta László Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT Megjelent az MSZ EN ISO 9001: 2009 (ISO 9001:2008) szabvány Czimer Gáborné - Szalai Lívia ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT Az új nemzetközi metrológiai

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: Verebélyi Imre DSc. egyetemi tanár

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: Verebélyi Imre DSc. egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: Verebélyi Imre DSc. egyetemi tanár DOKTORI ÉRTEKEZÉS Glavanits Judit A kockázati tőkebefektetések egyes jogi aspektusai

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE ÉS A KÖZOKTATÁS. Bevezető gondolatok. Az alaptörvény fogalma, helye és jelentősége

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE ÉS A KÖZOKTATÁS. Bevezető gondolatok. Az alaptörvény fogalma, helye és jelentősége 2011. 08. 22. MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE ÉS A KÖZOKTATÁS Bevezető gondolatok Az alaptörvény fogalma, helye és jelentősége A társadalom működését meghatározó jogszabályok egységes, összehangolt rendszere

Részletesebben

módszertani kézikönyve

módszertani kézikönyve A civil szervezetek statisztikai számbavételének módszertani kézikönyve Készítette: Statisztika munkacsoport (ÁROP-1.1.18) Németh Eszter (KSH) Nagy Renáta (KSH) Dr. Sebestény István (KSH) Bécsy Etelka

Részletesebben

Országos Széchényi Könyvtár Magyar ISBN és ISMN Iroda ISMN ÚTMUTATÓ. 2. kiadás

Országos Széchényi Könyvtár Magyar ISBN és ISMN Iroda ISMN ÚTMUTATÓ. 2. kiadás Országos Széchényi Könyvtár Magyar ISBN és ISMN Iroda ISMN ÚTMUTATÓ 2. kiadás Budapest, 2008 Összeállította: Szabó Orsolya és Tóth Eszter ISBN 978-963-200-559-1 Kiadja az Országos Széchényi Könyvtár Magyar

Részletesebben

Dr. Fülöp Sándor. EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület

Dr. Fülöp Sándor. EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület JAVASLATOK A MAGYAR SZENNYEZÉSKIBOCSÁTÁSI ÉS ÁTVITELI NYILVÁNTARTÁS RENDSZER (PRTR) KIALAKÍTÁSÁHOZ Dr. Fülöp Sándor Budapest, 2006 H-PRTR 3 2006 augusztus Támogatók:

Részletesebben