OITH MBA Tájékoztatási és Dokumentációs Központ jogi tezaurusza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OITH MBA Tájékoztatási és Dokumentációs Központ jogi tezaurusza"

Átírás

1 Magyar Bíróképző Akadémia OITH MBA Tájékoztatási és Dokumentációs Központ jogi tezaurusza 1.0 változat Főszerkesztő: Ungváry Rudolf Budapest augusztus 1.

2 II A tezaurusz az ISO nemzetközi és az MSZ magyar tezauruszszabványoknak megfelelően készült. Készítette a Magyar Bíróképző Akadémia megbízásából az Ariel Stúdió Bt. Főszerkesztő: Ungváry Rudolf Az JOGI TEZAURUSZt az OIT MBA Tájékoztatási és Dokumentációs Központjában és Bírósági Integrál Könyvtári Rendszerben alkalmazzák. A 1.0 változat lezárva augusztus 1. Tezaurusz készítés és karbantartás: RELEX AB tezauruszszerkesztő program.

3 III OIT MBA TÁJÉKOZTATÁSI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONTJÁNAK JOGI TEZAURUSZA / Főszerkesztő Ungváry Rudolf ; [közr. a] Magyar Bíróképző Akadémia könyvtára. Budapest : MBA, :32:35 A tezauruszhoz az alábbi dokumentumok kapcsolódnak: JOGI TEZAURUSZ alkalmazási és karbantartási szabályzata : 1.0 változat / [összeáll. Ungváry Rudolf] Rudolf ; [közr. a] Magyar Bíróképző Akadémia könyvtára. Budapest : MBA, p. ; 29 cm :32:35 JOGI TEZAURUSZ. A szabadon válsztható kulcsszavak fölvételi szabályzata / Főszerkesztő Ungváry Rudolf ; [közr. a] Magyar Bíróképző Akadémia könyvtára. Budapest : MBA, p. ; 29 cm :32:35 Tezaurusz szerkesztő és karbantartó programrendszer: RELEX névtér- és tezaurusz-szerkesztő rendszer : Több felhasználó számára hozzáférhető kliens-szerver alkalmazás névterek (tulajdonnév- és köznévterek), tezauruszok, taxonómiák és osztályozási rendszerek (például ETO) osztott kezelésére egy és többnyelvű környezetben az Interneten keresztül : Felhasználói kézikönyv : 1.0 változat / Készítette: Ungváry Rudolf. Budapest : OSZK, p. ; 29 cm

4 IV Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... IV 1. BEVEZETŐ... V 1.1 RENDELTETÉS... V 1.2 A TEZAURUSZ AZONOSÍTÁSA... V 1.3 HASZNÁLAT... V 2. A TEZAURUSZ SZERKEZETE... VI 2.1 A TEZAURUSZBA FÖLVETT KIFEJEZÉSEK... VI Szakterületek, határterületek, általános fogalmak... VI A Eurovoc tezaurusz angol és magyar kifejezései... VII A kifejezések formális csoportjai... VIII A kifejezések szerepe a tezauruszban: deszkriptorok és nemdeszkriptorok... VIII A kifejezések formája... VIII A megjegyzések... IX 2.2 A TEZAURUSZCIKK... XI Deszkriptor- és nemdeszkriptorcikk... XI A kapcsolatok... XII Nemdeszkriptor-deszkriptor kapcsolatok... XII Deszkriptorok közötti kapcsolat... XIII A kapcsolatok (a relációjelek) sorrendje:... XV A kapcsolatok megfelelői felhasználói szinten... XVI 3. A TEZAURUSZ KÉSZÍTÉSE ÉS TÁROLÁSA... XVI IRODALOM... XVI TEZAURUSZ FŐRÉSZ... XVIII

5 V 1. Bevezető 1.1 Rendeltetés ELŐSZÓ A TEZAURUSZ az OIT MBA Tájékoztatási és Dokumentációs Központjában és a Bírósági Integrált Könyvtári Rendszerben a dokumentumok tartalmi feltárásához és kereséséhez használható. Az TEZAURUSZ speciális szaktezaurusz, mely azonban a jogi és közigazgatási szakkifejezéseken kívül határterületi, formai, intézményi és általános jelentésű kifejezéseket is tartalmaz. A tezaurusz háttértezaurusza az egyetemes KÖZTAURUSZ és a földrajzi neveket tartalmazó GEOTAURUSZ. Ez azt jelenti, hogy a jogi tezaurusz alulról kompatibilis a Köztaurusszal, annál speciálisabb lexikai állománya van, de az általános és a határterületi kifejezései megegyeznek a Köztaurusz kifejezéseivel (noha vannak olyan határterületi kifejezései a tezaurusznak, melyek a Köztauruszban nem szerepelnek). Ha a tezaurusz számára új általános vagy a határterületi kifejezésre van szükség, akkor azt első lépésben a Köztauruszból, ha olyan speciális földrajzi névre van szükség, melyet a Köztaurusz nem tartalmaz, akkor azt a Geotauruszból lehet választani. A Jogi tezaurusz, a KÖZTAURUSZ és a GEOTARUSZ a szerkesztés, a forma és számítógépes kezelés és tárolás szempontjából azonos elvek és módszerek szerint strukturált állományt alkot (a magyar és nemzetközi szabványokkal összhangban). A tezauruszban feltüntettük a legfontosabb fogalmi összefüggéseket; ezeknek az összefüggéseknek a segítségével a felhasználó tájékozódhat a kiválasztott kifejezéshez közel álló, további osztályozásra használható kifejezésekről, hogy a dokumentum tartalmát, illetve kérdését a legjobb formában fogalmazhassa meg. A tezauruszban szereplő összefüggések részletesebbek, mint azok a lásd és lásd még utalások, melyek a hagyományos tárgyszójegyzékekben találhatók. Egyrészt pontosabban megállapítható belőlük az összefüggés fajtája, tartalma (például az, hogy generikus, partitív, oksági vagy egyéb rokonsági kapcsolatról van szó, arról tehát, hogy a kapcsolódó kifejezés általánosabb vagy speciálisabb, hogy valaminek a részét jelöli-e vagy valaminek az okát, stb.). Másrészt minden összefüggésnek a fordítottja is szerepel a tezauruszban (az összefüggéseket részletesen A tezaurusz szerkezete című fejezetben ismertetjük). A tezauruszt a könyvtári betűrendbe sorolás szabályait követtük. Az ékezetes betűk a nekik megfelelő nem ékezetes betűkkel azonos besorolásúak (kivéve az o és ö, valamint u és ü betűket), a kis- és a nagybetűk besorolása ugyancsak nem különbözik. A besoroláskor az üres helynek (szóköznek) is szerepe van és minden más jelet megelőz. A gy, ly, ny, sz, ty és zs betűknek nincs önálló értéke (ezért például a szentkoronatan a betűrendben a szennysajtó után következik). Az aposztróf (`) és az indogermán névelő (pl. `s) nem játszik szerepet a rendezésben. A kis- és a nagybetűk, valamint a különféle latin ékezetes betűk (pl. ã, ň, ý) ugyancsak nem játszanak szerepet a rendezésben. Az előbbiek a kisbetűkkel együtt, az utóbbiak az ékezet nélküli betűkkel együtt rendeződnek (például São és Sao egyenértékűek). A karaktersorrend a következő: köz, (, ), 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, ö, p, q, r, s, t, u, ü, v, x, y, z 1.2 A tezaurusz azonosítása A tezaurusz adatai a HUNMARC adatcsere-formátum 040-es mezőjében, ahol a rekord (besorolási tétel) forrását kell megadni: 041 ## $amba-tezaurusz [az eredeti leíró intézmény neve/betűjele/bejelentő jelzete (kódja)] 041 ## $bhun [a leíró katalógus nyelve] A 041-es mező $a almezőben, ahol a létrehozó adatait kell megadni: 041 ## $ahu [a létrehozó országa] 041 ## $amba [a létrehozó intézménye] 1.3 Használat A tezaurusz a monografikus művek, időszaki kiadványok, aprónyomtatványok, plakátok, mozgóképdokumentumok, zeneművek, színházi dokumentumok, régi nyomtatványok, kéziratok, használati (vállalati és egyéb) kiadványok osztályozására (indexelésére) használható. A tezaurusz használatának tudnivalóit a JOGI TEZAURUSZ alkalmazási és karbantartási szabályzat című dokumentum tartalmazza. A tezaurusz használatának gyakorlására alkalmas példákat az Osztályozási példatár tartalmazza.

6 VI 2. A tezaurusz szerkezete 2.1 A tezauruszba fölvett kifejezések Szakterületek, határterületek, általános fogalmak Központi szakkifejezések A tezauruszban a központi szókészletet a jogi, igazságügyi, állam- és közigazgatási, adó-, illeték-, bank-, biztosítás-, értékpapír-, költségvetés-, munka-, pénz-, vállalat- és vámügyi szakkifejezések alkotják. Átfogó, ill. általános jelentésű szavak A tezaurusz átfogó szókészletét alkotják az iparok (építóipar), gazdasági ágak (tercier szektor), ügykörök (vízügy), politikák (kereskedelempolitika, építéspolitika stb.) tudomány- és szakterületek. Annak érdekében, hogy az összetett szavak összetevői alapján is keresni lehessen, és minden fogalomnak meglegyen az általánosabb fölérendeltje, számos általános jelentésű kifejezést is fölvettünk. Például jogszabályokban meghatározott szakkifejezések az ártatlanság vélelme, apaság vélelme, kézbesítési vélelem, ezzel szemben az általnos vélelem viszont nincs jogszabályban meghatározva; mégis fölvettük, mely mint generikus nem-fogalom alá a felsorolt fajfogalmak áttekinthetően csoportosíthatók a tezauruszcikkben. De fölvettük az olyan általános, jogelméleti kifejezéseket is, mint az előbbi vélelem egyik fölérendeltjét, a jogismérv kifejezést, a jogalany kifejezést, annak elvont fölérendeltjét ( társadalmi szerep ), ez utóbbi még elvontabb fölérendeltjét ( társadalmi jelenség ) stb. Ilymódon a tezaurusz minden deszkriptora egy jövőbeli ontológia kialakításához szükséges néhány rendkívül elvont csúcsfogalomba fut össze a generikus reláció mentén. Testületi nevek és címek Ttezauruszokba általában nem veszik fel se a testületi neveket, se a címeket (ezeket a bibliográfiai besorolási adatok szabványai alapján veszik fel a feldolgozás során a bibliográfia rekord vonatkozó tárgyi melléktételeket alkotó adatmezőibe (610, 611, 630). A jogi információkat azonban az jellemzi, hogy erősen intézményekhez, szervezetekhez kötöttek, és vannak olyan jogi dokumentumok, melyek központi jelentőségűek (pl. Büntető törvénykönyv, Munka törvénykönyve). Ennek következtében előre felvettük a fontosabb állami és országos hatáskörű magyar intézmények, továbbá néhány fontosabb jogi dokumentum egységesített besorolási nevét, ill. címét, és ezeket is tezauruszcikkekbe szerkesztettük, adott esetben szakkifejezésekkel összekapcsolva. Következetesen nem vettünk fel a tezauruszba egységesített személyneveket. Ezeket a feldolgozó munka során kell fölvenni, és adott esetbe tárgyi melléktételként a bibliográfiai rekord 600-as mezőjébe kell rögzíteni. Anyagok és objektumok Különleges határterület azoknak a termékeknek, árucikkeknek, eszközöknek és kereskedelmi tevékenységeknek a köre, melyek előállításról, be- és kiviteléről, forgalmazásáról és birtoklásáról, ill. folytatásáról jogszabályok rendelkeznek. Állományukat előre meghatározni nehéz, inkább a gyakorlati feldolgozó munka során kerül sor a felvételükre. Egy részüket azonban már előre fölvettük, mégpedig az Eurovoc tezaurusz alapján. Az Eurovoc tezaurusz lexikai állományának átvétele A határterületi fogalmak kérdésben támaszkodhattunk az Európai Unió joganyagát gyűjtő EUR-Lex rendszer Eurovoc tezauruszának deszkriptoraira, melyeket átvetünk a tezauruszba. Ez a lexikai állomány ugyanis legalább az európai uniós jog vonatkozásában már tartalmazta a fent említett határterületek szakkifejezéseit. Ennek következménye, hogy a tezauruszban olyan speciális terméktípusok nevével is találkozni, mint féllágy sajt, lapos termék és szemüveg. Ezek mindegyikére uniós jogszabályok vonatkoznak, és feltételezhető, hogy a rájuk vonatkozó dokumentumok a magyar joganyagban is visszaköszönnek. Ugyancsak az Eurovoc tezauruszából származnak az uniós joggal, az Unió működésével, szervezeti rendszerével, döntési mechanizmusaival, politikájával összefüggő kifejezések ( EK semmisségi kereset, saját közösségi forrás, tagállami hozzájárulás stb.). Végül az Eurovoc tezauruszából származnak a közösségi, uniós, nemzetközi, kormányközi stb. szervezetek egységesített nevei is. Egyéb határterületi fogalmak Felvettük a tezauruszba a fontosabb nép- és népcsoport (nemzetiség-) neveket (például határon túli magyarság, németek, amerikaiak) [a népnevek (a ság, -ség végűek kivételével) mindig többes számban szerepelnek];

7 VII fontosabb nyelveket (például magyar nyelv, angol nyelv, európai nyelvek) [a nyelvcsaládok többes számban, az egyes beszélt nyelvek egyes számban szerepelnek]; időt, kort, korszakot jelentő kifejezések (például kiegyezés kora, legújabb kor, mohácsi vész, Hunyadiak kora, reneszánsz, világháború ( ), és néhány fontosabb évszázadot és évszámot [a továbbiakban szhükségessé váló számszerű kronológius deszkriptorokat (pl. 1896, ) szükség szerint, a feldolgozás során lehet fölvenni]). A többi határterületi kifejezések esetén (oktatás, életmód, szociológia, statisztika stb.) alapvető probléma a válogatás kérdése. Mivel e téren előre nem számítható ki pontosan, milyen fogalmakra lesz szükség, csak a legfontosabb kifejezések fölvételére szorítkoztunk. Itt különösen érvényes, ami minden tezaurusz esetében általános érvényű, hogy a kiérlelt szókészlete évek alatt, a feldolgozó munka során fölvett lexikai egységek révén alakul ki. A tezaurusz ugyanis nyitott szótár A Eurovoc tezaurusz angol és magyar kifejezései A tezauruszcikkek vezérszavai alatt az Eur-Lex angol megfelelője: előzékkel feltüntetjük a magyar deszkriptorral ekvivalens, a több nyelvű Eurovoc tezauruszban szereplő angol kifejezést. Ha az Eurovoc tezaurusz magyar névalakja (az egyes és többes számú alakok kivételével) eltér az MBA tezauruszban szereplő névalaktól, akkor a forrásra vonatkozó megjegyzésben megadtuk az Eurovocban szereplő magyar névalakot, utána pedig kerek zárójelek között a forrást: (Eurovoc tezauruszban a magyar megfelelő deszkriptor). Az MBA tezauruszban a tezauruszszabványoknak megfelelően minden szaktárgyszó egyesszámban szerepel, hacsak egyesszámú alakban nem létezik (pl. dologi javak). Az Eurovoc tezauruszban egyes esetekben többes számot alkalmaznak, melyet nem követtünk. Az Eurovoc tezauruszban például szerepel, hogy jogszabály kihirdetése és jogszabályok egyszerűsítése ; nyilván jogszabályokat egyenként hirdetnek ki (noha ugyanabban az időpontban egyszerre több is kihirdethető), de az egyszerűsítésükre ugyanez vonatkozik. Nem tartottuk célszerűnek az ellentmondásos gyakorlat követését. A két tezaurusz szókincsét nemcsak a fentiek miatt nem lehetett egymással pontosan megfeleltetni. Egyrészt azért, mert az Eur-Lex rendszer gyűjtőköre csak az uniós joganyag, ezzel szemben az MBA tezauruszt olyan rendszerben használják, melyben a gyűjtőkör lényegesen tágabb. Ezért ami az Eurovoc tezauruszban nem homonima, az a magyar tezauruszban több jelentésű lehet. Másrészt azért, mert a tezauruszban igyekeztünk a nemcsak a magyaros nyelvhasználathoz, hanem a magyarországi könyvtári gyakorlatban meghonosodott társzóhasználathoz (különösen pedig az egyetemes Köztauruszhoz) is igazodni, és ha adott fogalomra volt már közismert tárgyszó, akkor nem az Eurovoc tezaurusz magyar deszkriptorának a megnevezését, hanem az ennek lényegében megfelelő, meghonosodottabb magyar szaktárgyszót választottuk. 1 A fentiek miatt a mérvadó ekvivalens kifejezés az Eurovoc deszkriptorainak átvételében nem az Eurovoc tezaurusz magyar, hanem angol deszkriptora. Hangsúlyozzuk, hogy az angol és a magyar kifejezés nem a köznyelvi, hanem az információkereső-nyelvi jelentés és használat értelmében egyezik meg. Ez azt jelenti, hogy az Eurovoc tezaurusz angol, és a magyar tezaurusz magyar deszkriptora a dokumentumok osztályozásában (a tartalmi feltárásban) azonos szerepet játszik. Például a recording az Eurovoc tezauruszban olyan adathordozót jelent, melyre digitalizált adatokat rögzítettek (az Eurovoc német megfelelője ezért is a pontos beschriebenes Speichermedium ). Az Eurovoc magyar megfelelője a felvétel, melyet homonima volta miatt az MBA tezauruszában nem volt célszerű deszkriptorként minősíteni. Ezért a rekording (s vele a az Eurovocbeli megfelelője, a felvétel ) a tezauruszban az audiovizuális adathordozó. A felvétel természetesen bekerült nemdeszkriptorként a tezauruszba és róla lásd VAGY relációval a szóbajöhető deszkriptorokra (audiovizuális adathordozó, fénykép, iskolai felvétel, munkaerő-alkalmazás, tagfelvétel stb.) utalunk. Például a rule of law az Eurovoc tezauruszban jogállamiság (német megfelelője a Rechtsstaat ). A tezauruszban a jogállam lett a deszkriptor, mivel a legtöbb magyarországi tezauruszban ez a kitüntetett tárgyszó. A jogállamiság nemdeszkriptorként a jogállam deszkriptorra utal. Nem követhettük az Eurovoc tezaurusz magyar változatának életszerűtlen fordításait sem. Az industrial electric machinery Eurovoc-megfelelője az ipari elektromos gépezet, holott ez a magyar szaknyelven villamos fogógép. A hydraulic energy Eurovoc magyar megfelelőjeként a hidraulikus energia szerepel a szakszerű vízi energia helyett. A hypermedia megfelelője a nyelvtanilag hibás hipermédiumok, holott a médium többesszáma a média. Végképp nem követhettük az Eurovoc magyar változatának azt a gyakorlatát, hogy nagyon sok angol kifejezést magyarul névelős ( a, az ) formában adtak meg. Ez az információkereső nyelvek és a tartalmi feldolgozás gyakorlatában funkciótlan megoldás. Például az evaluation of resources (német Eurovocmegfelelője a Schätzung der Ressourcen ) a következő formában szerepel: a források értékelése holott a szakszerű tárgysztói névalak a tömör forrásértékelés lenne (de még a birtokosjelzői alakban sem az a 1 Az Eurovoc tezaurusz magyar fordítását számos olyan megoldás jellemzi, amely az információkereső nyelvek és a tezauruszok gyakorlatától idegen.

8 VIII névelővel együtt!). Joggal kérdezhető, hogy akkor például a büntetés elévülése miért nem szerepel névelővel ugyanabban a tezauruszban? Különösen a földrajzi nevek terén merültek fel ehhez hasonló, szakmailag idegen megoldások: az igazgatási egységek Eurovoc tezauruszbeli magyar nevei gyakran eltértek a szabványos magyar földrajzinév-használattól. A Nyugat-Midlands helyesen Nyugat-Közép-Anglia, a Malajziai-félsziget Maláj félsziget, a Košice régió pedig Kassai kerület stb. Az Eurovoc tezauruszban az Eur-Lex gyűjtökörével összhangban az EU-tagállamok jóformán összes nagyobb igazgatási egysége (pl. Champagne-Ardenne, Belga-Limburg tartomány, Brit Indiai-óceáni Terület) szerepel. Ezek teljes átvétele nem volt célszerű, mivel az MBA tezaurusz gyűjtőköre ezekre a területekre nem terjed ki. Ha valamelyikre a feldolgozó munka során szükség lesz, a Köztauruszból (mely az EU államainak igazgatási egységeit maradéktalanul, és a magyar földrajzi helyesírásnak megfelelő formában tartalmazza) a pontos névalak és kapcsolatai átvehetők A kifejezések formális csoportjai A tezaurusz lexikai egységei a formai szerepük alapján lehetnek szaktárgyszavak, mint pl. jogalap nélküli gazdagodás, alap és felépítmény, lélektan, összesség (tárgyi melléktételként elvileg a bibliográfiai rekord 650-es mezőjébe kerülnek); formai tárgyszavak, mint pl. alkotmánybírósági határozat, adónyilatkozat, alkalmi munkavállalási szerződés (tárgyi melléktételként elvileg a bibliográfiai rekord 655-ös mezőjébe kerülnek); földrajzi nevek, mint pl. az összes magyar megy és vármegye, az összes hivatalosan elismert állam (tárgyi melléktételként elvileg a bibliográfiai rekord 651-es mezőjébe kerülnek); kronológikus kifejezések (mint pl. május 1., 1989, , 20. század) (tárgyi melléktételként elvileg a bibliográfiai rekord 650-es mezőjébe kerülnek); testületei nevek egységesített névalakban, mint pl. Gazdasági Versenyhivatal (Budapest), APEH, Állandó Képviselők Bizottsága, G-8 (tárgyi melléktételként a bibliográfiai rekord 610-es mezőjébe kerülnek); címek egységesített formában, mint pl. COCOM, Hármas könyv, Schengeni egyezmény, Kohéziós Alap (tárgyi melléktételként a bibliográfiai rekord 630-as mezőjébe kerülnek) A kifejezések szerepe a tezauruszban: deszkriptorok és nemdeszkriptorok A tezauruszba felvett kifejezés lehet deszkriptor vagy nemdeszkriptor. A deszkriptorok a tezaurusznak az osztályozásra közvetlenül felhasználható kifejezései, melyek között feltüntettük a legfontosabb fogalmi összefüggéseket. A nemdeszkriptorok egyrészt olyan kifejezések, melyek valamelyik deszkriptor szinonimái vagy szinonimnak tekintett kifejezései. A nemdeszkriptorokat mindig összekapcsoltuk a helyettük használandó kifejezésekkel. A nemdeszkriptorok másrészt olyan speciális kifejezések, melyekről feltételezhető, hogy az átfogó osztályozás esetén nincs szükség a velük való finomabb osztályozásra, s ezért ezeket egyelőre szintén összekapcsoltunk a helyettük használandó, többnyire általánosabb kifejezéssel. lexikai egységek LE összesen deszkriptor nemdeszkr. átl. Hossz bibl. mező bes. mező szaktárgyszavó formai tárgyszó kronológikus tárgyszó földrajzi tulajdonnév magyar testület külföldi testület cím öszesen karakter leghosszabb lexikai egység 80 karakter legrövidebb lexikai egység 1 karakter A kifejezések formája A deszkriptorok és nemdeszkriptorok egy- vagy többtagú összetett kifejezések lehetnek. Az egybeírás szabályait a "OSZK TEZAURUSZ/KÖZTAURUSZ alkalmazási és karbantartási szabályzat" függeléke tartalmazza. A lexikai egységeket a következő alakban vesszük föl: névszói (főnévi, indokolt esetben melléknévi vagy számnévi) forma, például vásárlás, átlátszóság, szimbolikus

9 IX ragozatlan (alanyeseti) forma; egyes számú alak, pl. munkavállaló (és nem munkavállalók ); ragozott birtokos jelzős szerkezet helyett lehetőleg ragozatlan jelzős szerkezet, pl. "lét elmélete helyett lételmélet (de élet eredete ] Többes számban csak akkor szerepel lexikai egység, ha egyes számú alakban nem létezik (pl. dologi javak ), vagy az egyes- és többes számú alakoknak eltérő a jelentésük (pl. médium [valaminek az alanya], média [tömegkommunikációs eszközök]), vagy ha ez a megkülönböztetés célszerű (pl. a népet és nyelvet egyaránt jelentő kifejezések esetében, mint baszkok és baszk nyelv, nyelvcsaládok esetében, mint finnugor nyelvek, szervezett embercsoportok esetében, mint bencések). Nem alkalmazzuk az egyes számú és többes számú alakkal végzett megkülönböztetést nem teljesen egyértelmű esetekben. Például nem használjuk a jogszabály kifejezést a jogszabályokról szóló elméleti fejtegetésre, és a jogszabályok kifejezést azoknak a dokumentumoknak az esetében, melyekben konkrét jogszabályokról (vagy netán több konkrét jogszabályról) van szó. Az utóbbiak esetében ugyanis vagy a jogszabálygyűjteménnyel kell osztályozni vagy olyan dokumentum, melyben keveredik az általános fejtegetés és a konkrét jogszabályok, s ezért jobb, ha csak a jogszabály kifejezéssel fogalmazzuk meg a tartalmat A megjegyzések A szavakhoz magyarázó szövegként megjegyzések is kapcsolódhatnak. A megjegyzés nem része a lexikai egységnek. Az alábbi táblázat tartalmazza az alkalmazott megjegyzéseket és jelöléseiket HUNMARC azonosítóikkal együtt. hívójel és indikátor almező Tartalma jele a tezauruszcikkben 680## i Általános megjegyzés, magyarázat (M:) M: Magyarázat: 691## a Használati megjegyzés (H:) H: Használata: 678## a Történeti megjegyzés (Tört:) T: Tört.: 688## a Megjegyzés az alkalmazás történetéről (Vált:) Vált.: Vált.: 667## a Belső megjegyzés (B:) B: Belső: 670## a Forrás (Forrás:): Forrás: Forrás Szöveges (felhasználóbarát) neve a mutatókban A belső megjegyzést a nyilvános online mutatóban nem kell megjeleníteni, csak a katalogizálási modulban, mivel a feldolgozók tájékoztatására való. Különleges eset a más könyvtári rendszerben használt deszkriptor és a tezaurusz közötti ekvivalencia kapcsolat. A jogi tezauruszban ilyen kapcsolat áll fenn az Eurovoc tezaurusz angol lexikai egységei és a jogi tezaurusz magyar lexikai egységei között. Ezt a kapcsolatot megjegyzések után tüntetjük fel a tezauruszban. hívójel és almező Tartalma Szöveges (felhasználóbarát) neve a indikátor mutatókban 750#7 külső kapcsolat 750#7 a a másik rendszer tárgyszava Eur-Lex angol megfelelője: 750#7 2 a másik rendszer azonosítója Eurovoc tezaurusz szervezet Magyarázat: Meghatározott célt, érdekeket szolgáló strukturált csoport, intézmény enciklopédia Magyarázat: Ismerettár, mely összefüggő fogalmak, egyes szakterületek rendszerezett formájában tájékoztat a gyakorlati élet, a tudományok és a művészet körébe tartozó ismeretekről [VILIRLEX] kártérítés Magyarázat: A károkozás folytán a károsult vagyonában beálló értékcsökkenésnek az elmaradt vagyoni előnynek, továbbá annak a kárpótlásnak vagy költségnek a megtérítése, amely a károsultat ért vagyoni vagy nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges

10 X A magyarázatok együtt is előfordulhatnak: Közületi Döntőbizottság Tört: Az 1940-es évek végén Közületi Egyeztetőbizottság néven létrehozott, majd Közületi Döntőbizottság néven működött testület, ma Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság gépjármű Eur-Lex angol megfelelője: motor vehicle (Eurovoc tezaurusz) jog Magyarázat: A jog gyakorlati kérdései, esetei Használat: Elméleti, módszertani, tudományos dokumentum esetén a jogtudomány használandó hatáskör Magyarázat: Hivatalos szerv, személy intézkedési jogának köre, érvényességi határa Forrás: KISTÉKA-tárgyszó Forrás: intézmény hatásköre (Eurovoc tezauruszban a magyar megfelelő deszkriptor) Eur-Lex angol megfelelője: competence of the institution (Eurovoc tezaurusz) Bécsi Egyezmény Magyarázat: Az ISO és a CEN közötti kapcsolatokat szabályozó nemzetközi egyezmény Tört.: 1961-ben írták alá, felváltotta az 1989-es Lisszaboni Egyezményt Forrás: KISTÉKA-tárgyszó A lexikai egységek között előfordulhatnak többjelentésű kifejezések (homonimák, poliszémák). A homonimák egy részét nemdeszkriptorként vettük föl, és róluk VAGY-kapcsolatban utaltunk a releváns deszkriptorokra. Ezt a megoldást akkor választottuk, ha a homonim kifejezéssel jelölt különböző fogalmakat más-más kifejezéssel is megadhattuk. biztosítás LV biztonságtechnika biztosítási ügylet biztosításügy A homonimák más részénél valamelyik fogalom esetén meg kellett őrizni a homonim kifejezést, mert erőltetés nélkül nem lehetett a fogalmat másként megnevezni. Ebben az esetben az jelű (lásd még más értelemben) relációval jelöltük a homonim kifejezés és a más kifejezéssel megadott fogalmak közötti kapcsolatot. rend M: Szabálynak, törvénynek megfelelő állapot H sorrend F A szellemi állapot adózási rend jelsorrend munkarend státussorrend születési sorrend rendi szervezet társadalmi rend

11 XI 2.2 A tezauruszcikk Deszkriptor- és nemdeszkriptorcikk A tezauruszban vezérszói helyzetben azaz a tezauruszcikk élén minden szó a betűrendnek megfelelő helyen jelenik meg. Az alábbiakban néhány tezauruszcikk látható a vezérszavak betűrendjében: vezérszó jogalkotás M: A jogalkotó hatáskörrel felruházott állami szervek általánosan mindenkire kötelező magatartási szabály (jogi norma) létrehozására irányuló, szigorúan formalizált tevékenysége megjegyzések Forrás: Jogi lexikon (szerk. Lamm Vanda, Peschka Vilmos), Bp , KJK-Kerszöv K. Forrás: polgári jogok (Eurovoc tezauruszban a magyar megfelelő deszkriptor) Eur-Lex angol megfelelője: civil rights (eurovoc) H jogszabályalkotás H& közigazgatási jogalkotás HV szerkesztés relációjelek F állami jog és kötelesség jogi tevékenység A felhatalmazáson alapuló jogalkotás helyi jogalkotás rendeletalkotás törvényalkotási eljárás törvényhozás T jogpolitika a vezérszóhoz kapcsolódó lexikai egységek P jogharmonizáció R jogszabály E jogi szabályozás X jogszokás jogszabályalkotás L jogalkotás közigazgatási jogalkotás M: A közigazgatási szervek közigazgatási normák létrehozására irányuló jogalkotójogalkalmazó tevékenysége Forrás: Patyi András-Varga Zs. András: Általános közigazgatási jog. Bp.: Mandamus Publishing, 2008, L& jogalkotás közigazgatási jog szerkesztés LV jogalkotás kiadványszerkesztés lapszerkesztés A tezauruszcikk betűrendi helyét a cikk élén álló, balra kiugró vezérszó határozza meg. A vezérszó lehet deszkriptor vagy nemdeszkriptor. A deszkriptorok és nemdeszkriptorok a tezauruszcikkek élén (vezérszói helyzetben) félkövéren jelennek meg. A fenti tezauruszcikk deszkriptorok közötti kapcsolatainak olvasata: a jogalkotás [van] állami jog és kötelesség, továbbá [van] jogi rendelkezés (más szóval: a jogalkotás az állami jog és kitelesség egyik fajtája, továbbá a jogi rendelkezésnek is egyik fajtája); a felhatalmazáson alapuló jogalkotás, a helyi jogalkotás, a rendeletalkotás, a törvényalkotási eljárás és a törvényhozás a jogalkotás fajtái; a jogalkotás a jogpolitika része; a jogalkotás része a jogharmonizáció; a jogalkotás eredménye a jogszabály; a jogi szabályozás eredménye, célja a jogalkotás; a jogszokás és a jogalkotás egymáshoz hasonló dolgok. A nemdeszkriptorok a deszkriptorok szinonimái vagy szinonimának tekintett (ún. kváziszinonim) kifejezései. Helyettük a deszkriptorok használandók. A fenti tezauruszcikk nemdeszkriptor deszkriptor kapcsolatai: a jogszabályalkotás helyett a jogalkotás használandó; a közigazgatási jogalkotás helyett a jogalkotás és a közigazgatás együttesen használandó; a szerkesztés helyett vagy a jogalkotás, vagy a kiadványszerkesztés, vagy a lapszerkesztés használandó. Minden vezérszóhoz kapcsolódó kifejezés egyszer vezérszóként is előfordul a tezaurusz megfelelő betűrendi helyén. Például a jogalkotás tezauruszcikkében kapcsolódó kifejezésként szereplő jogszokás vezérszóként az alábbi tezauruszcikk élén szerepel:

12 XII jogszokás F anyagi jogforrás jogalkalmazás R jogi szabályozás X jogalkotás A kapcsolatok A vezérszó kapcsolatait a kapcsolat fajtájától függően különféle jelek (relációjelek) jelölik. Ezek a következők: NEMDESZKRIPTOR-DESZKRIPTOR KAPCSOLATOK A nemdeszkriptorok olyan kifejezések, melyek helyett a hozzájuk kapcsolt deszkriptort, ill. deszkriptorokat (a kitüntetett szinonimákat vagy kváziszinonimáikat) kell osztályozásra használni. Lásd/Helyett kapcsolat L A jelet követő deszkriptor a vezérszó kitüntetett szinonimája vagy kváziszinonimája (szinonimának tekintett kifejezése). A vezérszó ilyenkor mindig nemdeszkriptor, azaz nem kitüntetett szinonima vagy kváziszinonima. alkotmányosság L jogállam Azaz az 'alkotmányosság' kitüntetett szinonim kifejezése a 'jogállam'. H Az előbbi kapcsolat fordítottja: a jelet követő nemdeszkriptornak a vezérszó a kitüntetett szinonimája vagy kváziszinonimája. jogállam H alkotmányosság Lásd ÉS-/Helyett ÉS-kapcsolat Azaz a 'jogállam' az 'alkotmányosság' kitüntetett szinonimája. L& A jelet követő deszkriptorok együttesen a vezérszó kitüntetett kváziszinonimái (ÉS-kapcsolat). Egy nemdeszkriptort legfeljebb három deszkriptor helyettesíthet erkölcsi kopás L& értékcsökkenés kopás H& Azaz az 'erkölcsi kopás' kitüntetett kváziszinonim kifejezései az 'értékcsökkenés' és a 'kopás'. Az előbbi kapcsolat fordítottja: a jelet követő nemdeszkriptornak a vezérszó az egyik kitüntetett szinonim kifejezése (együtt más kitüntetett szinonim kifejezésekkel ÉS-kapcsolatban). értékcsökkenés H& erkölcsi kopás Lásd-VAGY/Helyett VAGY LV Azaz az 'értékcsökkenés' az 'erkölcsi kopás' egyik kitüntetett kváziszinonim kifejezése. A jelet követő deszkriptorok valamelyike a vezérszó kitüntetett szinonimája vagy kváziszinonimája (VAGY-kapcsolat). biztosítás LV biztonságtechnika biztosítási ügylet biztosításügy Azaz a 'biztosítás' kitüntetett kváziszinonim kifejezése vagy a 'biztonságtechnika' vagy a 'bizitosítási ügylet' vagy a 'biztosításügy'.

VIZUÁLIS TEZAURUSZ. A Magyar Nemzeti Filmarchívum tezaurusza. Magyar Nemzeti Filmarchívum. Előszó. Budapest. 2005. május 31. 2.

VIZUÁLIS TEZAURUSZ. A Magyar Nemzeti Filmarchívum tezaurusza. Magyar Nemzeti Filmarchívum. Előszó. Budapest. 2005. május 31. 2. Magyar Nemzeti Filmarchívum VIZUÁLIS TEZAURUSZ A Magyar Nemzeti Filmarchívum tezaurusza Előszó 2.0 változat Szerkesztette: Ungváry Rudolf Budapest 2005. május 31. II A tezaurusz az ISO 2788 86 nemzetközi

Részletesebben

Ungváry Rudolf: Relex Relációkat és lexikai egységeket kezelő névtérszerkesztő a weben

Ungváry Rudolf: Relex Relációkat és lexikai egységeket kezelő névtérszerkesztő a weben Ungváry Rudolf: Relex Relációkat és lexikai egységeket kezelő névtérszerkesztő a weben Rendeltetés: Több felhasználó számára hozzáférhető kliens-szerver alkalmazás névterek, tezauruszok, taxonómiák és

Részletesebben

7. AZ INFORMÁCIÓS TEZAURUSZOK. Oktató: dr. Pálvölgyi Mihály. BDF KIT. 2006-07. tanév I. félév

7. AZ INFORMÁCIÓS TEZAURUSZOK. Oktató: dr. Pálvölgyi Mihály. BDF KIT. 2006-07. tanév I. félév 7. AZ INFORMÁCIÓS TEZAURUSZOK Oktató: dr. Pálvölgyi Mihály. BDF KIT. 2006-07. tanév I. félév TARTALOMJEGYZÉK 7.1. ALAPFOGALMAK 7.2. A TEZAURUSZ RÉSZEI 7.3. MAGYARORSZÁGI TEZAURUSZOK TÖRTÉNETE, ALKALMAZÁSA

Részletesebben

Jogi tezaurusz. A szabadon választható kulcsszavak fölvételi szabályzata

Jogi tezaurusz. A szabadon választható kulcsszavak fölvételi szabályzata Magyar Bíróképző Akadémia Jogi tezaurusz. A szabadon választható kulcsszavak fölvételi szabályzata 1.0 változat Főszerkesztő: Ungváry Rudolf Budapest 2009. augusztus 1. 2 A tezaurusz az ISO 2788 86 nemzetközi

Részletesebben

A KÖZTAURUSZ ÉS AZ ONTOLÓGIÁK CSÚCSFOGALMAI

A KÖZTAURUSZ ÉS AZ ONTOLÓGIÁK CSÚCSFOGALMAI A KÖZTAURUSZ ÉS AZ ONTOLÓGIÁK CSÚCSFOGALMAI Ungváry Rudolf Országos Széchényi Könyvtár Források Köztaurusz. Az Országos Széchényi Könyyvtárés a közművelődési könyvtárak egyetemes tezaurusza. 200-. Lexikai

Részletesebben

Online információkeresés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Online információkeresés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Online információkeresés Dr. Nyéki Lajos 2016 Dokumentum és információ A dokumentum az ismeretek lelőhelye, hordozója. Az információkeresés viszont nem dokumentumokra irányul. A dokumentumgyűjtemények

Részletesebben

OSZK TEZAURUSZ/KÖZTAURUSZ

OSZK TEZAURUSZ/KÖZTAURUSZ Előszó20021231.rtf Országos Széchényi Könyvtár OSZK TEZAURUSZ/KÖZTAURUSZ Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak egyetemes tezaurusza 4.0 változat Főszerkesztő: Ungváry Rudolf Budapest

Részletesebben

PIAC_ Nemzetközi Határozatkereső rendszer fejlesztése. Szakmai fórum február 29.

PIAC_ Nemzetközi Határozatkereső rendszer fejlesztése. Szakmai fórum február 29. PIAC_13-1-2013-0117 Nemzetközi Határozatkereső rendszer fejlesztése Szakmai fórum 2016. február 29. A LEXPERT Nemzetközi Határozatkereső projekt célja Egy olyan új alkalmazás létrehozása, amely - naprakészen

Részletesebben

Könyvtári szabványok és szabályzatok jegyzéke

Könyvtári szabványok és szabályzatok jegyzéke Könyvtári szabványok és szabályzatok jegyzéke SZABVÁNY/SZABÁLYZAT LEVÁLTÓ NEMZETKÖZI SZABVÁNY KORÁBBAN (A visszavont szabványok piros színnel kiemelve.) MSZ ISO 4:2000 Információ és dokumentáció. A kiadványok

Részletesebben

АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE

АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE Szirén rendszernek a segítségével a hálózaton keresztül helyi és körzeti/területi könyvtárakkal tudunk

Részletesebben

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 )

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/361 MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) Az Európai Unióról szóló szerződés Korábbi számozás az Európai Unióról szóló Új számozás az Európai Unióról szóló I.

Részletesebben

OSZKÁR TEZAURUSZ. Műszaki, mezőgazdasági, természettudományi és gazdasági fogalmak makrotezaurusza. Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár

OSZKÁR TEZAURUSZ. Műszaki, mezőgazdasági, természettudományi és gazdasági fogalmak makrotezaurusza. Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár OSZKÁR TEZAURUSZ Műszaki, mezőgazdasági, természettudományi és gazdasági fogalmak makrotezaurusza a Műszaki Könyvtárak Osztott Katalogizálási Rendszere

Részletesebben

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Könyvtárhasználat Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Ez a mű Creative Commons Nevezd meg!-ne add el!-így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc alatt van. A licenc szövegének megtekintéséhez látogasd

Részletesebben

használata Az EU emblémájának az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012.

használata Az EU emblémájának az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012. Az EU emblémájának használata az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012. október Szervezeti közlemény 2 Bevezetés számos olyan programmal rendelkezik,

Részletesebben

Észrevételek a Földrajzinevek-tára jövőbeni kialakításáról

Észrevételek a Földrajzinevek-tára jövőbeni kialakításáról 1 Észrevételek a Földrajzinevek-tára jövőbeni kialakításáról Bevezető A névterek jelentősége Az Internet megjelenésével kezdődött el a névterek kialakulása a fejlett államokban [14]. Bízvást mondhatjuk,

Részletesebben

1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése

1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése Mi mit jelent a katalógusban? 1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése 1, A találatok részletes

Részletesebben

A földrajzi névtér jellemzői

A földrajzi névtér jellemzői Ungváry Rudolf: A földrajzi névtér jellemzői A meglévő földrajzi névterek kritikája Ungváry Rudolf, Országos Széchényi Könyvtár A földrajzi nevek jelentősége - Államigazgatási (irányítási, statisztikai)

Részletesebben

KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mi az OPAC? Az OPAC az Online Public Access Catalogue rövidítése. Jelentése olyan számítógépes katalógus, mely nyilvános, bárki számára közvetlenül, általában ingyen

Részletesebben

Ungváry Rudolf: Tezauruszok mint kisvilágok. Kapcsoltság a fogalmak között

Ungváry Rudolf: Tezauruszok mint kisvilágok. Kapcsoltság a fogalmak között Ungváry Rudolf: Tezauruszok mint kisvilágok. Kapcsoltság a fogalmak között A tezaurusz (IKNY-i szótár) fogalmak hálózataként is vizsgálható - nem véletlenszerű, hanem skálafüggetlen hálózatok (Barabási)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Információs rendszerek (gyakorlat) A tárgyi keresés: a szimpatikus tárgyszó és a titokzatos deszkriptor

Információs rendszerek (gyakorlat) A tárgyi keresés: a szimpatikus tárgyszó és a titokzatos deszkriptor Információs rendszerek (gyakorlat) A tárgyi keresés: a szimpatikus és a titokzatos deszkriptor Mielőtt hozzákezd a fejezet feladatainak megoldásához, ismételje át a tárgyszavazás és az információs tezauruszok

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSI STRATÉGIÁJA

DIGITALIZÁLÁSI STRATÉGIÁJA A THURY-VÁR NONPROFIT KFT. KRÚDY GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR DIGITALIZÁLÁSI STRATÉGIÁJA 2015 Összeáll. Budai László könyvtárvezető, szakmai ig. h. Jóváhagyta: Pappné Csővári Zsófia ügyvezető ig. Érvényes: 2015.

Részletesebben

ÉPÍTÉSJOGI ÉS ÉPÍTÉSIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÉPÍTÉSJOGI ÉS ÉPÍTÉSIGAZGATÁSI ISMERETEK ÉPÍTÉSJOGI ÉS ÉPÍTÉSIGAZGATÁSI ISMERETEK BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK DR. BANKÓ SÁNDOR BEVEZETŐ A tárgy oktatásának célja Az

Részletesebben

MOKKA - ODR adattartalmak : tapasztalatok, lehetőségek. MOKKA-ODR fórum MKE 41. vándorgyűlés Debrecen, július. 10.

MOKKA - ODR adattartalmak : tapasztalatok, lehetőségek. MOKKA-ODR fórum MKE 41. vándorgyűlés Debrecen, július. 10. MOKKA - ODR adattartalmak : tapasztalatok, lehetőségek MOKKA-ODR fórum MKE 41. vándorgyűlés Debrecen, 2009. július. 10. Miről lesz szó? MOKKA = rekordok betöltése és letöltése MOKKA/ODR országos rendszerré

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1 MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 2009. június 24. 1 MŰSZAKI TARTALMÚ JOGSZABÁLYOK EGYSZERŰSÍTÉSE, SZABVÁNYOK MEGISMERTETÉSE ÁROP-1.1.3-2008-0002 azonosító számú projekt A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai 2012. ősz Dr. Lattmann Tamás Az uniós jog természete Közösségi jog : acquis communautaire (közösségi vívmányok) része a kötelező szabályok összessége Európai Bíróság

Részletesebben

Bánki Zsolt István Csáki Zoltán Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtár és Informatika. Networkshop 2014 Pécs

Bánki Zsolt István Csáki Zoltán Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtár és Informatika. Networkshop 2014 Pécs Bánki Zsolt István Csáki Zoltán Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtár és Informatika Networkshop 2014 Pécs A szemantikus web építőelemeinek számító terminológiákat (Linked Open Data ajánlásoknak) megfelelő formátumban

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 4. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0198 (COD) 10904/16 ADD 1 MIGR 128 CODEC 1018 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. június 30. Címzett: az

Részletesebben

Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció július 8.

Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció július 8. Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció 2016. július 8. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Feszty Árpád - táblaképek Budapest, V. Markó u. 27. I. emelet 37. könyvtár A FT Könyvtára

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Keresés osztályozási jelzet szerint a BDK online katalógusában

Keresés osztályozási jelzet szerint a BDK online katalógusában Keresés osztályozási jelzet szerint a BDK online katalógusában Az Osztályozási jelzet menüpont segítségével a művek tartalmának feltárására szolgáló Egyetemes Tizedes Osztályozás jelzetei szerint keresheti

Részletesebben

Kézikönyvek, segédkönyvek

Kézikönyvek, segédkönyvek Kézikönyvek, segédkönyvek Fajtájuk, felépítésük és használatuk 2010.10.17. Készítette : Platthy Zsuzsa Informatikus könyvtáros Meghatározás: Segédkönyvek A gyors tájékozódás segédeszközei. Jellemzőjük:

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai I. Tantárgyi útmutató /NAPPALI 2011-2012 1. félév Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma: 24 Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

MHT Vándorgyűlés 2013

MHT Vándorgyűlés 2013 MHT Vándorgyűlés 2013 Az építési termékekre vonatkozó szabályok dr. Hajtó Ödön KÖZBESZERZÉS AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/17/EK IRÁNYELVE a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai, az ágazatokban

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

Különgyűjtemények a könyvtárakban

Különgyűjtemények a könyvtárakban Különgyűjtemények a könyvtárakban Állomány rendezés Az egységes gyűjtemény részgyűjteményekre való felosztása Az állomány hasonló méretű állománytestekre van felosztva Központi gyűjteményrész (törzsgyűjtemény)

Részletesebben

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály 2016. A könyvtárosok, mint információközvetítő

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2013/2014. tanév országos döntő I. kategória, 7-8. évfolyam 2014. április 23. szerda versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma: Elérhető pontszám: 71

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELŐ TESZT a Bibliográfiai adatfeldolgozás tantárgy ismeretanyagának elsajátításához

ÖNÉRTÉKELŐ TESZT a Bibliográfiai adatfeldolgozás tantárgy ismeretanyagának elsajátításához ÖNÉRTÉKELŐ TESZT a Bibliográfiai adatfeldolgozás tantárgy ismeretanyagának elsajátításához 1 Készült a Bibliográfiai adatfeldolgozás című felsőoktatási tankönyv 1. és 3. kötetének anyagához Összeállította:

Részletesebben

Videoportál metaadat szerkezete

Videoportál metaadat szerkezete Videoportál metaadat szerkezete Bánki Zsolt István Petőfi Irodalmi Múzeum Videoportál workshop 2009. október 27. Metaadat fogalma Adatok az adatokról A metaadattal összekötött tartalmat

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 3. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 1. Általános rendelkezések (1) Az Edutus Főiskola (továbbiakban Főiskola) a Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban SZMR)

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok Könyvtárhasználat / könyvtárismeret Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok KÖNYVEK ELHELYEZÉSE A POLCON FELTÁRÁS SZÉPIRODALMI DOKUMENTUMOK ISMERETKÖZLŐ (SZAKIRODALMI) DOK. /SZAKRENDI CSOPORTOSÍTÁS/

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK HU 2011.8.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 842/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2011. augusztus 19. a közbeszerzési hirdetmények közzétételére

Részletesebben

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Szakirodalom-kutatás Szakmai közösség: eredetiség nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Kétféle ismeret van: magunk rendelkezünk a szükséges információval, vagy tudjuk, hogy

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata I. A Könyvtárra vonatkozó adatok -A Könyvtár elnevezése: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

Gazdasági jog alapjai

Gazdasági jog alapjai I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Gazdasági jog I. Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma:

Részletesebben

AZ OLVASÓHOZ. Ez a kiadvány tájékoztató jellegű és nem alapozza meg az Európai Unió intézményeinek felelősségét.

AZ OLVASÓHOZ. Ez a kiadvány tájékoztató jellegű és nem alapozza meg az Európai Unió intézményeinek felelősségét. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. november 19. (OR. en) 13708/14 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK PROAPP 19 JAI 717 CATS 139 SCHENGEN 31 Tárgy: A TANÁCS egységes szerkezetbe foglalt HATÁROZATA

Részletesebben

Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek összefoglalása

Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek összefoglalása Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek összefoglalása Az általános iskola végére elsajátítandó ismeretek 1. Dokumentumtípusok Könyv Hagyományos (nyomtatott) Időszaki kiadványok Nem hagyományos (nem ny.)

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Általános rész A felvételi eljárásban részt vevő tanuló tetszőleges számú Jelentkezési lapot állíthat ki. Egy Jelentkezési

Részletesebben

Kártérítési jog. Kártérítési felelősség. Ptk. 339. Szerződésen kívüli károkozás. Kár. Felelősség feltételei- Szerződésszegésnél

Kártérítési jog. Kártérítési felelősség. Ptk. 339. Szerződésen kívüli károkozás. Kár. Felelősség feltételei- Szerződésszegésnél Kártérítési felelősség Kártérítési jog Dr. Kenderes Andrea Ptk. 339. -361. Kontraktuális Szerződésszegés Deliktuális Szerződésen kívüli károkozás Lényegében azonosak Ptk. 339. Aki másnak jogellenesen kárt

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.07.25. COM(2009) XXX végleges Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) a [ ] 2006/43/EK irányelv alapján egyes harmadik országok illetékes hatóságainak megfelelőségéről

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Információk rendszerezése a könyvtárban 2007.09.17-18.

Információk rendszerezése a könyvtárban 2007.09.17-18. Könyv dokumentum információ Könyvtár típusai, jellemzői, feladatai Információk rendszerezése a könyvtárban 2007.09.17-18. Kiss Danuta Könyvtári szakinformátor NyME Központi Könyvtára danuta.kiss@emk.nyme.hu

Részletesebben

Kézikönyv. Üzemi adatok

Kézikönyv. Üzemi adatok Kézikönyv Üzemi adatok Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 PAGE TITLE... 6 3 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 13 2 » Kattintson a Törzsadatok bejegyzésre. 3 1 abas-erp utasítás áttekintés»

Részletesebben

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása Előadók: Toldi Klára Vincze Andrea 1 Előzmények 1997-2002 A nemzetközi könyvtári trendek hatására a hazai könyvtárügyben is megjelenik az informatika

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Gy ű j t ő k ö r i Sz a b á ly z a t a. A gyűjtőkör

Az Edutus Főiskola Könyvtára Gy ű j t ő k ö r i Sz a b á ly z a t a. A gyűjtőkör 1. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Gy ű j t ő k ö r i Sz a b á ly z a t a 1. A gyűjtőkör (1) A gyűjtőkör, a könyvtár állományának tartalmi és formai jegyeket viselő stratégiailag megfogalmazott

Részletesebben

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma és története Komanovics Adrienne Pécs, 2012 Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma Komanovics Adrienne, 2012 2 A nemzetközi jog fogalma: A nemzetközi jog a nemzetközi

Részletesebben

KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ FELEK 1. Bethlen Gábor Református Gimnázium 2. Csongrád megyei Levéltár hódmezővásárhelyi fiókja 3. Erzsébet Kórház és Rendelőintézet

Részletesebben

TextLib könyvtári integrált rendszer WebOPAC keresőfelülete

TextLib könyvtári integrált rendszer WebOPAC keresőfelülete TextLib könyvtári integrált rendszer WebOPAC keresőfelülete Útmutatómmal segíteni kívánok nyújtani azoknak, akik TextLib integrált könyvtári rendszert asználó könyvtárak internetes WebOPAC felületén kutatnak.

Részletesebben

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály Vállalkozásjog Készítette: Hutflesz Mihály A magyar jogrendszer. A jogalkotás rendszere, jogszabályi hierarchia, jogértelmezés, jogalkotás. JOGALKOTÓ SZERV Országgyőlés Kormány Miniszterelnök Miniszter

Részletesebben

2. Témakör. Magyar Szabványügyi Testület. Szabványosítás. Minőségirányítási rendszerszabványok.

2. Témakör. Magyar Szabványügyi Testület. Szabványosítás. Minőségirányítási rendszerszabványok. 2. Témakör Magyar Szabványügyi Testület. Szabványosítás. Minőségirányítási rendszerszabványok. TARTALOMJEGYZÉK 2.1. Magyar Szabványügyi Testület... 2 2.1.1. MSZT tagjai, szervei, feladata... 2 2.1.2. MSZT

Részletesebben

A besorolási adatcsere-formátum bővülése. A legutóbbi két évtized fejleményei Áttekintés

A besorolási adatcsere-formátum bővülése. A legutóbbi két évtized fejleményei Áttekintés 1 A besorolási adatcsere-formátum bővülése. A legutóbbi két évtized fejleményei Áttekintés A könyvtári, levéltári, irattári és múzeumi (összefoglalóan gyűjteményi) rendszerek adatbázisaiban a metaadattípusokat

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

A földrajzi nevek és szerepük tárgyi kifejezésként

A földrajzi nevek és szerepük tárgyi kifejezésként A földrajzi nevek és szerepük tárgyi kifejezésként Nemzetközi fejlődés, problémák és tapasztalatok a Köztauruszban és Geotauruszban Pászti László, Ungváry Rudolf Az információkereső-nyelvi szavak típusai

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI JOGI ÉS MÓDSZERTANI FÜZETEK. Dr. Hazafi Zoltán, BM december 9.

KÖZSZOLGÁLATI JOGI ÉS MÓDSZERTANI FÜZETEK. Dr. Hazafi Zoltán, BM december 9. KÖZSZOLGÁLATI JOGI ÉS MÓDSZERTANI FÜZETEK Dr. Hazafi Zoltán, BM 2015. december 9. Bibó: a közigazgatás alapvetően rossz, amit meg kell javítani Közigazgatási szakvizsga: a törvényhozás és a Kormány a jogszabályokban

Részletesebben

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története 1 A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma 2 Eljárásfajták a közigazgatásban Az eljárás és az eljárásjog definiálása Magyary Zoltán:

Részletesebben

6. TÁRGYSZAVAZÁS. Oktató: dr. Pálvölgyi Mihály. Szombathely: BDF KIT, tanév, 1. félév

6. TÁRGYSZAVAZÁS. Oktató: dr. Pálvölgyi Mihály. Szombathely: BDF KIT, tanév, 1. félév 6. TÁRGYSZAVAZÁS Oktató: dr. Pálvölgyi Mihály. Szombathely: BDF KIT, 2006-07.tanév, 1. félév TARTALOM 6.1. ALAPFOGALMAK, TÖRTÉNET, ELTERJEDÉS 6.2. TÁRGYSZAVAK ÉS RENDSZERBE SZERVEZÉSÜK 6.3.NYELVI ÉS LOGIKAI

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

2. lecke Bevezetés az elektronikus dokumentumok bibliográfiai leírásába

2. lecke Bevezetés az elektronikus dokumentumok bibliográfiai leírásába 2. lecke Bevezetés az elektronikus dokumentumok bibliográfiai leírásába Ebben a leckében a bibliográfiai leírás elkészítéséhez szükséges alapfogalmakról, a bibliográfiai leírás elkészítéséhez szükséges

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

Angol szótár V2.0.0.0

Angol szótár V2.0.0.0 Angol szótár V2.0.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355 - 712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail: info@szis.hu. Internet: www.szis.hu.

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN A Z E L M É L E T T Ő L A G Y A K O R L A T I G, A Z A Z A S T R A T É G I Á T Ó L A V A L Ó S E R E D M É N Y E K I G K I S E B B S É G V É D E L E M E U R Ó

Részletesebben

2. előadás: A magyar nemzeti szabványosítás

2. előadás: A magyar nemzeti szabványosítás 2. előadás: A magyar nemzeti szabványosítás 2. előadás: A magyar nemzeti szabványosítás TARTALOMJEGYZÉK 2.1. A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)... 2 2.1.1. Az MSZT tagjai, szervei, feladata... 2 2.1.2.

Részletesebben

2. 3. Keresés az Interneten. Navigáció az Interneten: Megoldások. Internetes keresés buktatói. 1. Keresőmotorok. Webes keresési lehetőségek

2. 3. Keresés az Interneten. Navigáció az Interneten: Megoldások. Internetes keresés buktatói. 1. Keresőmotorok. Webes keresési lehetőségek Keresés az Interneten Navigáció az Interneten: Keresőrendszerek, keresési tippek Egyszerű keresőrendszerek Tematikus keresőrendszerek, katalógusok Portálok Adatbázisok, online folyóiratok Elektronikus

Részletesebben

Különírás-egybeírás automatikusan

Különírás-egybeírás automatikusan Különírás-egybeírás automatikusan Ludányi Zsófia ludanyi.zsofia@nytud.mta.hu Magyar Tudományos Akadémia, Nyelvtudományi Intézet Nyelvtechnológiai Osztály VII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései

Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései - Simon Krisztina- Könyvtáros szaktanácsadó simon.krisztina@pepint.sulinet.hu Simon.krisztina@fppti.hu Iskola működését szabályozó dokumentumok

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 20. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 20. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 20. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0248 (NLE) 11844/16 TRANS 327 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA a Veszélyes

Részletesebben

Adatkeresés az interneten. Cicer Norbert 12/K.

Adatkeresés az interneten. Cicer Norbert 12/K. Adatkeresés az interneten Cicer Norbert 12/K. Internetes keresőoldalak Az internet gyakorlatilag végtelen adatmennyiséget tartalmaz A dokumentumokat és egyéb adatokat szolgáltató szerverek száma több millió,

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Harmadik országból érkező idénymunkások

Harmadik országból érkező idénymunkások Harmadik országból érkező idénymunkások Szerkesztői bevezető Jelen tanulmánykötet szerkesztési elvei között szerepelt, hogy a Magyarországot és az Európai Uniót érintő migráció kapcsán a lehető legtöbb

Részletesebben

Dr. Móréné Horkay Edit. KOZMOS 2013. november 6.

Dr. Móréné Horkay Edit. KOZMOS 2013. november 6. Dr. Móréné Horkay Edit KOZMOS 2013. november 6. CPNP Kozmetikai termék bejelentési portál 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (EKR) végrehajtására létrehozott online rendszer. F O N T O

Részletesebben

A gyűjteményi rendszerek azonosító (besorolási) metaadatai. Ungváry Rudolf

A gyűjteményi rendszerek azonosító (besorolási) metaadatai. Ungváry Rudolf A gyűjteményi rendszerek azonosító (besorolási) metaadatai Ungváry Rudolf Nem ígérhetek mást, mint vért és könnyeket! Sir Winston Churchill, 1939 Koncentráljunk az adatokra! adat elsődleges adat könyv/irat

Részletesebben

Üzleti jog III. JOGRENDSZER, JOGÁGAK. Üzleti jog III. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1

Üzleti jog III. JOGRENDSZER, JOGÁGAK. Üzleti jog III. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1 Üzleti jog III. JOGRENDSZER, JOGÁGAK Üzleti jog III. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1 Gondolatmenet I. A jogrendszer fogalma és típusai II. A jogrendszer tagozódása III. Jogágak Üzleti jog III. BME GTK Üzleti

Részletesebben