Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!"

Átírás

1 bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Azzal, hogy a Biohulladék Magazin ez évi második kiadásában a biológiai hulladékkezelés mellett nagy teret szentelünk a megújuló energia témakörének, azt a korábban már bejelentett szándékunkat szeretnénk érvényesíteni, hogy a hulladékhasznosítás, energiatermelés és a mezôgazdaság komplex, fenntartható, a körforgásra alapuló együttmûködését tarjuk az egyetlen járható útnak a 21. században. A biológiailag bontható szerves hulladékok hasznosításából, komposztálásából vagy anaerob kezelésébôl keletkezô termékeket felhasználhatjuk energianövények termesztésére, természetesen nem élelmiszer-elôállítás helyett, hanem csakis amellett, és csak azokon a területeken, amelyek erre hivatottak. A telepeket bemutató rovatban a Linzi mechanikai-biológiai hulladékkezelô (MBH) telepet mutatjuk be, amellyel kapcsolatban újra azt szeretném hangsúlyozni, hogy hazánk 2009-re nem fogja tudni teljesíteni a kötelezô biológiailag bontható hányad csökkentést, ha nem épülnek és mûködnek nálunk is MBH telepek. Ezek racionális mûködéséhez pedig mindenképpen szükség lenne a nem veszélyes települési szilárd hulladék lerakhatósági feltételeinek jogszabályokban rögzített szabályozására is. Ezért közösen kell lobbiznunk, hiszen e nélkül a szabályozás nélkül a - többek között EU támogatásból megépülô - MBH telepeket mûködtetô lerakók, rövid idôn belül hasonló helyzetben lesznek, mint az elmúlt években a szigetelt lerakók a szigetelés nélküliekkel szemben, azaz teljesen egyenlôtlen versenyhelyzetben. A dinamikusan fejlôdô iparággá vált biológiailag bontható mûanyagokról szól a piacvezetô Novamont cég PR cikke, a hulladékgazdálkodás legnagyobb seregszemléjérôl a müncheni IFAT-ról pedig egyik fiatal kollégánk számol be Önöknek. Remélem ezzel az eddiginél szélesebb témakört felölelô Magazinunkkal is sok újdonsággal tudunk Önöknek szolgálni! Dr. Alexa László Tartalomjegyzék / Table of contents Bevezetô / Editorial... 1 Látogatás a linzi mechanikai-biológiai hulladékkezelô telepen / Visit at the Mechanical-biological waste treatment plant in Linz... 2 IFAT 2008 Rekord növekedés / IFAT 2008 Record growth... 8 Komposztálható mûanyagok a Novamonttól / Compostable plastics by Novamont Tudományos melléklet / Scientific section Energia alapanyagot a szántóföldrôl / Energy raw material from the field Biogáztermelés fenntartható módon / Biogas production in a sustainable way Növényi alapanyagok bioetanol elôállítás céljára / Vegetable raw materials in bioethanol production Fás szárú energianövények termesztése komposzt felhasználásával / Utilizing composts in the cultivation of woody energy crops Dear Readers, With devoting considerable attention to renewable energy issues besides biological waste treatment in the second issue of Biowaste Magazine in 2008, we are realizing our intention announced earlier that we see the complex and sustainable cooperation, based on cycling and recycling, between waste utilization, energy generation and agriculture to be the only feasible approach in the 21st century. Products generated through the utilization, composting or anaerobic treatment of biodegradable organic waste can be used for cultivating energy crops, obviously not instead of but besides food production, and only in those areas which have been designated for such purposes. In our model plant column the mechanicalbiological waste treatment (MBT) plant in Linz is introduced, in relation to which I would like to emphasize again that Hungary will not be able to satisfy the requirements for reducing the ratio of the biodegradable component in waste by 2009 unless MBT plants are built and put in operation in the country. For the rational operation of MBT plants it would in turn be necessary to regulate the conditions for the disposal of non-hazardous municipal solid waste. We need to join our efforts in lobbying for this to happen since without such legislation landfill sites operating MBT plants constructed using EU funding as well will be in a completely unequal competition situation similar to that between insulated and noninsulated landfills in recent years. In the PR article in the present issue biodegradable plastics are introduced by the market leader company, Novamont. One of our young colleagues prepared a report for you on the IFAT trade fair in Munich, one of the largest waste management events. I hope that the current issue of our Magazine, dealing with issues wider in scope than before, brings you numerous pieces of novel information. László Alexa Biohulladék 1

2 Mintatelep Model plant Látogatás a > BA gi BE á TA profikomp kft. linzi mechanikai-biológiai hulladékkezelô telepen Annak ellenére, hogy a világon számos sikeresen mûködô mechanikai-biológiai hulladékkezelô (MBH) telep létezik, a Biohulladék Magazinban eddig csak komposztálásról szóló sikertörténeteket mutattunk be. Itt az ideje, hogy e hiányosságot pótoljuk és ellátogassunk a Linz Service GmbH-hoz, ahol az újrahasznosítható összetevôk kinyerése, és a maradék hulladék mennyiségének csökkentése érdekében deponálás elôtt több lépcsôben is kezelik a kommunális hulladékot. Szerettük volna megtudni, hogyan is mûködik a rendszer, különösen, hogy az MBH fontosságát Magyarországon is egyre inkább felismerik. Kérdéseinket Wolfgang Nagl úrnak, az ausztriai Linz város MBH telepe operatív vezetôjének tettük fel. MMiért döntöttek úgy, hogy mechanikai-biológiai hul ladék kezelô telepet hoznak létre Linzben? Az 1995-ben bevezetett új hulladéklerakásra vonatkozó szabályozás miatt újra kellett értékelnünk hulladékártalmatlanítási gyakorlatunkat. Az új szabályozás elôírta, hogy kevés számú kivételtôl eltekintve minden hulladékfajtát lerakás elôtt kezelni kell. Így, annak érdekében, hogy gyakorlatunk a 2004 elején életbe lépô rendelkezéseknek megfeleljen, rendszerünket át kellett alakítanunk. Ennek azonnal neki is fogtunk, de még így sem volt túl sok idônk egy teljesen új koncepciót kidolgozni. Ez idô tájt készült egy tanulmány, amely a legjobb hulladékkezelési megoldást kereste Linz város számára, figyelembe véve a már meglévô körülményeket, valamint a jövôben tervezett és lehetséges tevékenységeket. A tanulmányt egy nemzetközi szakértôi csoport készítette és különbözô javaslatokat kínált. Akkoriban politikai okokból kifolyólag hulladékégetôt nem lehetett építeni. Számításba véve, hogy a meglévô, nagy szabad kapacitású hulladéklerakót épp akkor modernizálták és szerelték fel csúcstechnológiával, végül egy MBH-telep létrehozása mellett döntöttünk. 2 Biohulladék

3 Mintatelep Model plant A telephelyet a már meglévô komposztáló telep területén jelölték ki. A hatóságokkal együttmûködve elkészítettük a projekt környezetvédelmi hatásvizsgálatát, melyre az engedélyt végül 2002 végén kaptuk meg. Mivel azonnal elkezdtük a munkát, elértük a kitûzött célt, így 2004 elejétôl a telep készen állt a kommunális hulladék kezelésére. A jövôbeni igényekre felkészülve éves szinten tonna MBH-kapacitást céloztunk meg. Ez nagyrészt Linz város kb lakójának, illetve a külvárosok további polgárának kommunális hulladékát jelenti. Jelenleg körülbelül tonna kommunális hulladékot kezelünk, Linz város és a környezô terület 60 településének hulladékát. A telepet Linz város önkormányzatának leányvállalata, a Linz Service GmbH üzemelteti. Melyik MBH technológiát választották? Hogyan mûködik? Abban az idôben még nem nagyon volt MBH-telep mûködtetésével kapcsolatos tapasztalat. Így a technológia kiválasztásához elôször tesztelnünk kellett a hulladékokat és a különbözô gépeket. A cél az volt, hogy maximális tömegcsökkenést érjünk el a lerakóba szánt frakcióknál. Végül a KCA-Linde nevû cég által kidolgozott A naponta érkezô hulladék elôször egy tárolóba kerül, majd felaprítjuk és dobrosta segítségével rostáljuk. Itt a magas fûtôértékû (a rostán fennmaradó) hulladékot elkülönítjük, ezek egyéb üzemekben a fosszilis tüzelôanyagokat kiváltva másodlagos tüzelôanyagként hasznosulnak. Visit at the Mechanicalbiological waste treatment plant in Linz However, there are many successful mechanical-biological waste treatment plants worldwide in our Biowaste Magazine until now we have reported only about compost success stories. Now it s time to make up our leeway and introduce the Linz Service GmbH, which treats communal waste before land filling in more steps to recover recyclable components and to reduce the amount of residual waste. It is very interesting for us how does the system work, especially as the importance of MBT is becoming increasingly recognized in Hungary. We asked Mr. Wolfgang Nagl, the chief of operation of MBT plant in Linz, Austria. Why did you decide to establish a mechanical-biological waste treatment plant in Linz? With the new regulation in 1995 for the dumping of wastes we had to reassess our whole practice of going for landfill MBH-telep, Linz Ausztria / MBT plant Linz Austria > Biohulladék 3

4 Mintatelep Model plant in our dumping site. The new regulation indicates that all wastes have to be treated before going to landfill. Only some exceptions are allowed. So we were forced to adjust our system to fulfil the requirements of the regulations, which came into force at the beginning of We immediately started the activities. Time wasn t too long for developing a completely new concept. At this time a study was made to find the best solution for the city of Linz under consideration of the existing circumstances and future activities. The study was made by an international expert team and several possibilities were proposed. At that time a waste incineration plant was not possible for political reasons. Knowing that the existing landfill site was being upgraded with state of the art technology at this time and that a large area was still available for landfill, the final decision was to build an MBT plant. The site was located on the area of the already existing composting plant. For the project an environmental impact assessment was carried out together with the authorities. Finally we got the permission for the project at the end of Having started immediately we reached the goal Hulladékátvevô terület / Delivery area MBH eljárást választottuk ki telepünk számára. A naponta érkezô hulladék elôször egy tárolóba kerül, majd felaprítjuk és dobrosta segítségével rostáljuk. Itt a magas fûtôértékû (a rostán fennmaradó) hulladékot elkülönítjük, ezek egyéb üzemekben a fosszilis tüzelôanyagokat kiváltva másodlagos tüzelôanyagként hasznosulnak. A rostán átesô kisebb frakciót egy keverôdobban homogenizáljuk, majd alagutakba töltjük, ahol a biológiai kezelés zajlik. Az alagutak belsejében levegô és víz segítségével biztosítjuk a biológiai eljáráshoz szükséges optimális körülményeket. 4 hét elteltével a hulladékot kiveszszük az alagútból és a hulladéklerakó közelében elhelyezkedô komposztáló telepre visszük. Itt további 8-12 hét utókezelésre van szükség ahhoz, hogy a hulladék az ártalmatlanítási feltételeknek megfeleljen. Minden szállítmányt tesztelünk, és jelentést készítünk róla, mielôtt a lerakóba kerülne. A folyamat önmagában nagyon egy sze rûnek tûnik, de mint tudjuk, a Mechanikai kezelés / Mechanical treatment 4 Biohulladék

5 Mintatelep Model plant Egy alagút belülrôl / View inside a tunnel részletekre nagyon fontos odafigyelni. Például, az elkülönített mágnesvas nem olyan minôségû, mint szeretnénk, sok mûanyag van benne. Vagy pl. ahhoz, hogy az alagútban lévô mikroorganizmusok megfelelôen mûködjenek, nagyon fontos pontosan odafigyelni a levegô- és nedvességtartalomra. A folyamatot számítógépek irányítják, a szükséges korrekciókat a személyzetnek kell elvégeznie. A levegô gázkibocsátó rendszeren keresztül távozik az alagútból, amely savmosó és közömbösítô rendszerrel van ellátva a kibocsátások csökkentése érdekében. A távozó levegô végül egy biológiai szûrôn, biofilteren megy keresztül, amely a kellemetlen szagokat csökkenti a kívánt szintre. Mikor döntöttek úgy, hogy a tech nológiát kiegészítik a Gore TM Cover érlelô rendszerrel? Ahogy már említettem, nem volt könnyû olyan technológiát találni, amely segítségével a szabályozás által lerakhatónak minôsülô frakciót tudunk elôállítani. Hagyományos komposztáló Néhány adat a telep teljesítményére vonatkozóan: Körülbelül a hulladék felébôl másodlagos energiaforrás lesz. Nagyjából 3% a fém aránya, és 1% körüli annak a hulladéknak a mennyisége, amelyet a telepen nem tudunk kezelni, így hulladékégetôbe szállítjuk. A telepre érkezô hulladék kb. negyede kerül végül lerakóba. to treat communal waste at the beginning of To be prepared for the future the target was to have an MBT capacity of 85,000 tons a year for mainly communal wastes in order to serve the approx inhabitants of the city of Linz and additional 30,000 inhabitants in the suburbs. At the moment we are treating approx. 76,000 tons of communal waste of the city of Linz and the surrounding 60 communities. The plant is operated by Linz Service GmbH, a subsidiary firm of Magistrate Linz. Which MBT technology did you chose? How does it work? At that time the operation experiences of MBT plants didn t really exist. So we made trial tests with the material and different machines to be able to make the right decision. The target was to maximize the fraction determined for the landfill site. Finally, the process developed by the Company KCA-Linde was chosen for our MBT plant. The delivery of the wastes will be done to a storage bay during the day. The waste will then be treated by a shredder and a screening drum. Here the high caloric value material will be separated for further use as a substitute for fossil energy in other plants. The smaller material will then be mixed in a mixing drum and fed into the different tunnels. In the tunnels the biological treatment takes place. Air and water are brought into the tunnels to create optimized conditions for the biological process. After 4 weeks we take the material out of the tunnel and transport it onto the composting site which is located near the dumping site. The material has to undergo follow-up treatment for approx. 8 to 12 weeks to fulfill the requirements for dumping. Each charge will be analyzed and reported before dumping. The process itself looks very simple, but as you know it is the details that are most difficult. E.g. the separated magnetic iron is not of the quality that we want to have. A lot of plastic materials are still among the iron. Or to keep the tunnel alive means that we need to observe the tunnel - air and water - very carefully. The process itself is controlled by computers. Adjustment is necessary by the staff. Also we have to say that the off-gas system for the air leaving the tunnels is treated by acid scrubber and neutralization scrubber systems to reduce the emissions and then the air is treated by a biological filter to reduce the odor to the required level. > Biohulladék 5

6 Mintatelep Model plant > When did you decide to complete your technology with the Gore TM Cover system for maturity? As already mentioned the technology for establishing a fraction which is suitable for dumping according to the regulation was not easy. We started like a normal composting plant with trapezoid compost heaps. Later on we optimized to triangle heaps. We had to solve abrasion problems because of the glass in the communal waste. We did have already a stable operation. After approx. 1.5 years suddenly the people around the industrial area complaining about odor problems. Actually we could not understand that but we were forced to examine the point. Company W.L. Gore & Associates GmbH was on the market to cover wastes with special covers to prevent odor emissions or, let me say, to reduce the odor emissions. At that time we conducted experiments with environmental authorities and solved the problem by using the Gore TM Cover system. Odor emissions are reduced by approx. 80 % of the total emissions. Our target now is to use the Gore TM Cover also for optimized biological treatment of the approx. 20,000 tons a year. Now you have a combined technology. Are you satisfied with its operation? What is your output like? You can never be satisfied. Optimization can always be done. Maybe we can find a way to operate the system as an officially called closed system. This Gore takarórendszer MBH kezelésû hulladékok számára / Gore cover system for MBT material mechanikai hulladékkezelés /mechanical treatment biológiai hulladékkezelés/ biological treatment szennyezett levegô tisztítása / biofilter telepként kezdtük a tevékenységünket trapéz átmérôjû komposzthalmokkal, késôbb az optimalizálás érdekében áttértünk a háromszög keresztmetszetre. A kommunális hulladékban lévô üveg miatt kopási problémák is adódtak, ezeket meg kellett oldani. A telep mûködése ugyanakkor zökkenômentes volt. Körülbelül másfél év elteltével azonban az ipari terület környékén élô emberek hirtelen panaszkodni kezd- aprítógép/ shredder vas /iron vasfém leválasztó /magnetic iron separation magas fûtûértékô frakció (hasznosítás)/ high calorific value fraction (utilisation) 6 Biohulladék

7 Mintatelep Model plant tek a szagok miatt. Ôszintén szólva, nem értettük miért, de vizsgálatot kellett indítanunk. A W.L. Gore & Associates GmbH olyan speciális takaróanyagot kínál, amely megelôzi, vagy legalábbis csökkenti a szagkibocsátást. A környezetvédelmi hatóságokkal együttmûködve kísérleteket végeztünk, amelyek eredményeképp a Gore TM Cover takarórendszer bizonyult a legmegfelelôbbnek a szagprobléma megoldásra. A szagkibocsátás 80%- kal csökkent. További tervünk, hogy a Gore TM Cover takarórendszert évi kb tonna hulladék optimalizált biológiai kezelésére is használjuk majd. Jelenleg tehát egy kombinált technológiát alkalmaznak. Elégedett a mûködéssel? Milyen a telep teljesítménye? Sosem lehetünk elégedettek, optimalizálni mindig lehet. Talán megtaláljuk a módját annak, hogy hivatalosan is elismert zárt rendszerként mûködjünk. Ez tovább javíthatná a biológiai kezelést, és így több lehetôségünk is nyílna, pl. növelhetnénk az MBH-telep kapacitását. Néhány adat a telep teljesítményére vonatkozóan: Körülbelül a hulladék felébôl másodlagos energiaforrás lesz. Nagyjából 3% a fém aránya, és 1% körüli annak a hulladéknak a mennyisége, amelyet a telepen nem tudunk kezelni, így hulladékégetôbe szállítjuk. A telepre érkezô hulladék kb. negyede kerül végül lerakóba. A maradék a biológiai folyamat során keletkezô anyagés vízveszteség. Úgy véljük, az MBH-telep meg fe lelôen hasznosítja a kommunális hulladék különbözô frakcióit. Terveznek mostanában bôvítést vagy fejlesztést a telepen? Nos, a magas fûtôértékû frakciót egy pelletáló üzembe szállítjuk és a kész pelletet a közeljövôben egy nagyolvasztóban hasznosítjuk redukáló anyagként folyékonyacél-gyártásra. Ugyanakkor egy saját, a linzi háztartások számára elektromos áramot és fûtési melegvizet elôállító erômû létrehozásában is gondolkodunk, amely a hulladékot használná fûtôanyagként. Lám milyen inspiráló is tud lenni a hulladékkezelés! could be a further improvement of the biological treatment because we would have more opportunities e.g. capacity increase of the MBT plant. Some data to our output situation of the MBT plant: Approximately half of the material is used for substitute energy. About 3 % is metal, about 1 % cannot be treated in our plant and has to go to a waste incineration plant. Approx. a quarter of the input into our MBT plant is finally dumped. The rest is loss of material in the biological process and loss of water. We think that the MBT plant reaches the goal for finding the right usage for the different fractions of the communal waste. Are you planning some enlargement or some development nowadays at the plant? Actually we are delivering the high caloric fraction to a pelleting plant for using the produced pellets in a blast furnace as a reduction material for hot metal production in the near future. Also a power plant of our own - using wastes as burning material - is being discussed for the production of electrical energy and hot water for heating purposes for households in the city of Linz. You see that waste treatment can be very captivating. levegôtisztítás/ air cleaning savas mosó / acid scrubber közömbösítô / neutralization scrubber biofilter / biofilter dobrosta / screening drum dobrosta / screening drum érlelô alagutak/tunnels kémény / chimney rosta / screen prés (hasznosítás) /press (utilisation) víz / water levegô / air prés / press közepes fûtôértékû frakció / middle calorific value fraction alacsony fûtôértékû frakció /low calorific value utóérlelés / maturation lerakó / landfill Biohulladék 7

8 nemzetközi International > Jenei Csaba profikomp kft. IFAT 2008 Rekord növekedés A 2008-as IFAT, amely a 15. volt a sorban, és amelyet május 5 9. között tartottak az Új Müncheni Kereskedelmi és Kiállítási Központban, rekordokat döntött, de nemcsak méretében és a látogatók számában volt minden eddiginél nagyobb az idei seregszemle. 8 Biohulladék

9 nemzetközi International Csabai Jenei, Profikomp Ltd. Összehasonlítva az elôzô éviekkel, a kiállítók száma 2575-re nôtt. Ez több mint 350 kiállítóval több és 16%- os növekedést jelent az elôzô évihez képest. Természetesen az elfoglalt terület is növekedett m 2 -rel m 2 -re. Így az IFAT 2008 nemcsak a sorban a legnagyobb, hanem a világ legfontosabb és legnagyobb környezetvédelmi kiállítása is lett. Európai kiállítás nemzetközi résztvevôk Örvendetes, hogy a rendezvényen nemcsak a németországi kiállítók száma növekedett, hanem a külföldi ki- állítóké is. Az idei 28 %-os növekedés meglepô, hiszen Németország élenjáró a vezetô környezetvédelmi technológiák területén, mégis a külföldi cégek egyharmadát tették ki a kiállító cégeknek. Ez az erôs nemzetközi irányultság természetesen megmutatkozott a konferenciák programjaiban, az elôadások témáiban, de az országonkénti programokban is. Spanyolország, Közép- és Kelet-Európa, Oroszország, az arab országok, Szaúd-Arábia, India, Kína és Japán kapott különleges figyelmet a 2008-as fórumok során. Természetesen a szervezô Messe München International-t nem kell félteni a nemzetközi (mély) vizektôl, hiszen egyike a világ vezetô kiállításszervezôinek. 6 leányvállalatával és 66 IFAT 2008 Record growth IFAT 2008, the 15th IFAT trade fair which was organized between 5 9 May in the New Munich Trade Fair Centre, broke some records. However, it not only surpassed previous numbers in terms of fair size and number of visitors, but also from other aspects. The number of exhibitors grew to 2575 in Compared to last year, this is more than 350 more exhibitors and represents a 16% rise. Naturally, this meant that the exhibition area also grew - by m 2 to m 2. Thus, IFAT 2008 was not only the largest IFAT fair ever, but has also become the world s most important and largest environmental trade fair. European trade fair international participants It is a welcome fact that not only the number of German exhibitors but also foreign ones grew. This year s 28% growth is surprising since Germany is a market leader in environmental technologies. > Biohulladék 9

10 nemzetközi International Still, one third of exhibiting companies came from abroad. This strong foreign presence could be seen in the choice of topics for conferences and presentations as well as country programs. During the forums organized in 2008, Spain, Central- Eastern Europe, Russia, Arabic countries, Saudi-Arabia, India, China and Japan received special attention. Naturally, the organizer, Messe München International, has sufficient experience in dealing with such international diversity as it is one of the leading trade fair organizers in the world. With its 6 daughter companies and 66 representatives, it organizes more than 40 conferences a year in regions including Asia, Russia, the Middle East and South America. One of the notable events in the future is IFAT CHINA 2008 which takes place in Shanghai between September and will provide an opportunity for the profession to introduce its activities and technology. Where theory and practice come together IFAT is the trade fair where industry has a chance to meet investors, endusers with researchers, and researchers with policy makers thus, this is the place where market, innovation and opinion leaders can meet. IFAT provides a unique opportunity for information exchange and technology transfer. Besides this, accompanying programs like presentations and forums provide additional platforms for networking. Dr. Johannes F. Kirchoff, president of IFAT s advisory board, talked wisely about the significance of treating critical environmental problems appropriately: Now and in the future we need activities conducted in a sustainable way in order to ensure the future of humanity on this planet. In order for this to happen, designers, producers, process planners, service providers, those financing production, end-users and waste managers who are all very important from the point of view of the environment can introduce their concepts, innovative products and technologies at IFAT in Presentations and forums on the most topical issues Naturally, presentations and forums concentrated on the issues that are most topical in 2008: Technical and scientific topics related to drinking water, wastewater and waste; képviselôjével több, mint 40 kiállítást szerveznek évente Ázsiát, Oroszországot, a Közel-Keletet és Dél-Amerikát is beleértve. Egyik következô iparági eseményük az IFAT CHINA 2008, amely szeptember ig Sanghajban nyújt lehetôséget a szakmának a bemutatkozásra. Ahol az elmélet és a gyakorlat találkozik Az IFAT az a kiállítás ahol az ipar találkozhat a befektetôkkel, az alkalmazók találkozhatnak a kutatókkal, és a tudomány a döntéshozókkal így ez az a hely ahol a piac, az innováció és a közvéleményt formálók összejöhetnek. Az IFAT egyedülálló lehetôség a hatékony információcserére és a technológia transzferre. Mindemellett az elôadások és a fórumok, amelyek a kiállítás közben zajlanak kiváló lehetôséget nyújtanak a további kapcsolatteremtésre. Az IFAT tanácsadó testületének elnöke Dr. Johannes F. Kirchoff bölcsen fogalmazta meg a kritikus környezetvédelmi problémák helyes kezelésének jelentôségét: Most és az elkövetkezô idôkben fenntartható módon végzett tevékenységekre van szükség, annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az emberiség jövôjét ezen a bolygón. Ennek érdekében a 2008-as IFAT-on a termékek tervezôi, gyártói, a folyamatok tervezôi, a szolgáltatók, a termelést finanszírozók, a felhasználók és a hulladékot kezelôk, akik mind nagyon fontosak környezetünk szempontjából bemutathatják és koncepcióikat, innovatív termékeiket és technológiáikat. 10 Biohulladék

11 nemzetközi International Elôadások és fórumok a legaktuálisabb témákban Természetesen az elôadások és fórumok követték a 2008-as aktualitásokat: Technikai és tudományos témák, amelyek az ivóvíz, a szennyvíz és a hulladék témakörhöz kapcsolódnak; Fenntarthatóság, klímaváltozás, a szilárdhulladék, mint energiaforrás és biogáz; Katasztrófa elhárítás; Regionális és országonkénti sajátosságok. A rendezvényt kísérô talán két legfontosabb konferencia a 14. Víz, szennyvíz és szilárd hulladék szimpózium és a 3. Fenntartható vízgazdálkodás eleget téve a 21. kihívásainak konferencia volt, amelyek jó lehetôséget nyújtottak a kiállítóknak bemutatni a prezentációk és panelbeszélgetések alatt az új termékfejlesztéseiket, a várható trendeket. Kiállítói trendek A standok sokszínûsége és változatossága természetesen leírhatatlan. Sok cég nem csak a termékeik, szolgálta- tásaik bemutatásával operált, hanem átadták ezt a szerepet a profiknak, így találkozhattunk lakberendezôk által minimál stílusban berendezett standokkal vagy akár kertészeti kiállításokat megszégyenítô szépségû kertekkel a dobrosták alatt. A hulladékhasznosítás témakörében mindenesetre az energia volt a slágertermék a biohulladék kezeléssel foglalkozó pavilonokban pedig a leggyakrabban emlegetett szó bizonyára a biogáz volt a Grüss Gott mellett. További információk: Sustainability, climate change, solid waste as an energy source, and biogas; Disaster management; Regional and country specialties. The two perhaps most important accompanying events were the 14 th European Water, Wastewater and Solid Waste Symposium and the 3 rd Conference on Sustainable Water Management in Response to 21 st Century Pressures, which provided great opportunities for exhibitors to introduce their new products and highlight expected trends, in the form of presentations and panel discussions. Exhibitor trends The colorfulness and diversity of stands cannot be described in writing. A number of companies not only introduced their products and services but also presented them in a very professional way. Thus we saw stands planned by interior designers in a minimalist style and beautiful gardens placed under drum screens. The most popular product in the field of waste utilization was energy, while the most often heard expression in stands dealing with biowaste, besides Grüss Gott, was biogas. Further information: Biohulladék 11

12 PR-cikk PR article Compostable plastics by Novamont Making Sustainable Development a Reality Since its establishment, Living chemistry for the quality of life has been the dream and mission of Novamont. Once a research centre Novamont has now become a young industrial reality involved in the development of products coming from renewable raw materials of agricultural origin. Our aim is to make a significant contribution to the creation of a new industrial policy that will combine the demands of development with sustainability creating an integrated system between chemistry, agriculture, business and environment for real sustainable development. This means helping solve the urgent problems of environmental pollution by utilising renewable resources of agricultural origin, minimising production of post-consumer waste and developing processes with a low impact on the environment. Komposztálható mûanyagok a Novamonttól A fenntartható fejlôdés gyakorlatban történô megvalósítása A Novamont cég álma és küldetése megalapítása óta az Élô kémia az életminôségért mondatban megfogalmazott cél megvalósítása volt. A cég a kezdetekben kutatóközpontként mûködött, de mára egy fiatal, gyorsan fejlôdô ipari üzemmé alakult, amely mezôgazdasági eredetû, megújuló alapanyagokból gyártott termékek fejlesztésével foglalkozik. Célja, hogy hozzájáruljon egy új ipari politika megalkotásához, amely összekapcsolja a fejlesztés igényeit és a fenntarthatóságot, megteremtve a kémia, a mezôgazdaság, az üzleti világ és a környezet integrált rendszerét a valódi fenntartható fejlôdés érdekében. Mindez elôsegíti a környezetszennyezés sürgetô problémáinak megoldását a mezôgazdasági eredetû megújuló nyersanyagok alkalmazásán keresztül, a termelôdô hulladék mennyiségének minimalizálásával, valamint alacsony környezetterheléssel járó folyamatok kifejlesztésével. Cégtörténet A Novamont 1989-ben alakult a Fertec egy, a Montedison irányítása alatt álló cég, melynek küldetése az volt, hogy összehangolja a Montecatini kémiai kultúráját a Gruppo Ferruzzi mezôgazdasági-ipari kultúrájával által gyártott termékek fejlesztése és értékesítése céljából. A Fertec-kel történt egyesülést követôen 1991-ben a Novamont folytatta küldetését, azaz a zöld, évente megújuló nyersanyagok hasznosítása új módjainak kutatását. A nyersanyagot bio-mûanyaggá alakítva olyan termékek elôállításán dolgozott, amelyeknek alacsony a káros környezeti hatása, de emellett rendelkeznek a hagyományos termékek minden fontos tulajdonságával is ben a Lecce Pen-nel együtt mû köd ve a Novamont kifejlesztette a Zöld Tollat, az elsô Mater-Bi - bôl készült tárgyat. A Zöld Toll nagy sikert aratott a Rio-i Környezet és Fejlôdés Konferencián ( Föld Csúcs ), mint azon lehetséges új generációs termékek jelképe, amelyek a gazdasági nyereségességet és a környezeti kérdésekre fordított megfelelô figyelmet kombinálják. Ugyanezen év szeptemberében a németországi Fürstenfeldbruckban megkezdôdött a szelektív hulladékgyûjtésben használandó Mater-Bi gyûjtôzsákok gyártása. Azonnal felismerték, hogy a zsák nélkülözhetetlen eszköz a szilárd települési hulladékok komposztálásra kerülô, szerves részének hatékony gyûjtésében. Ez volt az 12 Biohulladék

13 PR-cikk PR article elsô lépés egy hálózat kialakításában, amelynek olyan települések tagjai, amelyek integrált települési hulladékgyûjtô rendszert mûködtetnek a szerves frakció újrahasznosítására fókuszálva. Mára a hálózat több mint 3500 települést fog össze a világ minden részérôl. Európai szinten a Novamont mindig aktívan részt vett a megújuló nyersanyagok innovatív ipari, mezôgazdasági és környezetvédelmi szabályozásban betölthetô szerepérôl szóló vitában. A Novamont az IBAW (jelenleg European Bioplastics Association, Európai Biomûanyag Egyesület) és az Európai Komposzt Hálózat egyik alapító tagja, valamint szakértôket delegál a CEN-be (European Committee for Standardization, Európai Szabványügyi Bizottság) és az ERRMA-ba (European Renewable Resources Materials Association, Európai Megújuló Nyersanyagok Egyesülete). Az alacsony környezeti hatással járó rendszerek fejlesztésére és a megújuló forrásból származó anyagok felhasználására való állandó törekvésnek köszönhetôen a Novamont elismert nemzetközi vezetô vállalat. Ezen felül, egyfajta modelljévé vált a fenntartható cégeknek, amelyek figyelmet fordítanak a környezeti, kulturális és etnikai értékekre. Ennek a munkának az eredménye a Mater-Bi, egy bio-mûanyag család, melyet számos célra alkalmaznak szerte a világban. Mit jelent az, hogy egy termék komposztálható? Manapság a lebontható, biológiailag lebontható és komposztálható fogalmakat gyakran használják szatyrok, zacskók és csomagolóanyagok jellemzésére. Sokszor azonban helytelenül alkalmazzák ezeket a kifejezéseket, ami így számos félreértés forrása lehet. Tisztázásukra álljon itt néhány meghatározás: Biológiailag lebontható mûanyagok olyan bio-mûanyagok tartoznak ebben a csoportba, amelyek a természetben elôforduló mikroorganizmusok tevékenysége során lebomlanak. Komposztálható mûanyagok olyan bio-mûanyagok tartoznak ide, amelyek a biológiailag lebomló társaikhoz hasonlóan a természetben elôforduló mikroorganizmusok tevékenysége során lebomlanak, és ez a folyamat egy meghatározott idôkereten belül zajlik le. Ezek a mûanyagok biztonságosan komposztálhatók a szilárd települési hulladék szerves frakciójával együtt a komposzt, mint talajjavító anyag elôállítása érdekében. A komposztálható mûanyagok nem gátolják a komposztálás folyamatát, mert biológiailag lebomlók, felaprózódnak, biztonságosak, és nem szennyezik a komposzt végterméket. Az EN számú európai szabványnak való megfelelés azt jelzi, hogy mindezek a követelmények teljesülnek. Minden Novamont termék igazoltan komposztálható az EN szabványnak megfelelôen. Lebontható mûanyagok ezek a mûanyagok, amelyeket oxodegradálható mûanyagoknak is szoktak nevezni, polietilén alapúak, de tartalmaznak egy olyan fém adalékanyagot, amely lebomlásukat segíti. Lebomlásuk az UV fény vagy száraz meleg hatására ismételt töredezésként indul meg, és idôpontja a csomagolásba programozható, jellemzôen 18 hónap és 4 év közötti idôintervallum alatt történik meg. Mostanáig egyetlen lebontható mûanyag sem felelt meg az EN szabvány által támasztott elvárásoknak. Az Európai Unió csomagolóanyagokra és csomagolási hulladékokra vonatkozó szabályozásának kialakítását követôen egy komposztálható és biológiailag lebomló csomagolásra vonatkozó EU szabvány az EN került elôterjesztésre és elfogadásra az EU minden tagállamában (ennek megfelelô szabványok léteznek az Egyesült Államokban, Ka- Company history Novamont was born in 1989 with the aim of developing and marketing the products created by Fertec - a company controlled by Montedison whose mission was to harmonise the Montecatini chemical culture with that of the Gruppo Ferruzzi agro-industrial one. After merging with Fertec in 1991, Novamont went on finding new ways in the utilisation of green raw materials, annually renewable resources, transforming them into bioplastics for applications with a low impact on the environment, but with all the characteristics of the traditional products. In 1992, together with Lecce Pen, Novamont developed the Green Pen, the first object in Mater-Bi ever to be created. The Green Pen was greeted by the Rio Earth Summit as the symbol of a possible new generation of products that could eventually combine economic profitability with adequate attention to environmental themes. In September of the same year, the production of Mater-Bi waste bags for separate waste collection started in Fuerstenfeldbruck (Germany). They were immediately recognised as indispensable instruments for the effective collection of the organic fraction of municipal wastes which were to be destined to composting. It was the first step in the creation of a network of municipalities which are operating an integrated system of municipal waste collection focused on the recycling of the organic fraction. Today that network includes more than 3500 municipalities all over the world. At the European level Novamont has always played an active part in the debate on the role that renewable raw materials can play in the definition of innovative industrial, agricultural and environmental policies. Novamont is a founding member of IBAW (now European Bioplastics Association), the European Compost Network and contributes experts to CEN the European Committee for Standardization and ERRMA - European Renewable Resources Materials Association.. Thanks to its constant efforts in developing systems with a low environmental impact and materials from renewable sources, Novamont is recognised as an international leader. Moreover, it has become a model of a sustainable firm that pays attention to environmental, cultural and ethical values. The result of this work, Mater-Bi, is a family of bio-plastics used across the globe in a vast range of applications. Compostability Unearthed Nowadays, the terms degradable, biodegradable, compostable are commonly used to describe packaging or bags but often the terms are used incorrectly and the source of much confusion. To help understand the terms, here are some descriptions: Biodegradable plastics these are bioplastics which degrade through the action of naturally occurring micro-organisms. Compostable plastics these are bioplastics > Biohulladék 13

14 PR-cikk PR article > which like their biodegradable counterparts degrade through the action of naturally occurring micro-organisms but do so within a specified timeframe. These plastics can be safely composted together with the organic fraction of the municipal solid waste to produce compost, a soil improver. Compostable plastics do not hamper the composting process because they are biodegradable, disintegrable, safe and do not pollute the final compost. Compliance with the European Norm EN indicates that all these requirements are satisfied. All Novamont products are certified as compostable according to EN Degradable plastics these plastics, sometimes referred to as oxo-degradable plastics, are based on polyethylene but contain a metal additive to promote degradation. Degradation occurs in the form of repeated fragmentation following exposure to UV light or dry heat and can be programmed into the packaging typically taking between 18 months and four years. Up to now, no degradable plastic has managed to get certified according to EN Following the development of the EU Packaging Regulations an EU standard for compostable and biodegradable packaging - EN was introduced and adopted by all European states (equivalent standards exist in the USA, Canada, India and Australia). These standards ensure that a product is biodegradable, compostable and is safe. In order to gain certification to EN13432 (the European norm) the final packaging product must be fully tested and approved. The tests include: Biodegradability - determined by measuring the actual metabolic conversion of the compostable material into water, carbon dioxide and new cell biomass within 6 months. Disintegrability material is mixed with organic waste for three months after which time no more than 10% of material fragment should be larger than 2mm. Absence of any negative effect on the composting process. Low levels of heavy metals and no adverse effect of the quality of compost produced. The composted packaging material must also not have ph, salinity, volatile solids, N, P, Mg K different than the control compost. There are a number of certification bodies across the EU. In Germany the main certification body is the DIN Certco. Packaging which is certified to DIN EN is also an acceptable feedstock to commercial composting systems. In addition to certification to DIN EN it is possible to have products certified as home compostable by the Belgian certification company, AIB Vinçotte. Once a product has been certified as compostable it can claim to be compostable and display the relevant logo (see below). A product which is home compostable is also compostable in an industrial composting plant, but the opposite is not guaranteed. nadában, Indiában és Ausztráliában is). Ezek a szabványok biztosítják, hogy a termék biológiailag lebomló, komposztálható és biztonságos. Az EN szabvány (az európai norma) szerinti minôsítés megszerzésének érdekében a végsô csomagolás teljes tesztelése és jóváhagyása szükséges. A tesztek a következô tulajdonságokat vizsgálják: Biológiai lebonthatóság mérik a komposztálandó anyag 6 hónapon belül vízzé, szén-dioxiddá és biomasszává történô átalakulását. Felaprózódás az anyagot 3 hónapra szerves hulladékkal keverik össze, amely idôtartam után részecskéinek maximum 10%-a lehet 2 mm-nél nagyobb méretû. Nincsen negaítv hatással a komposztálás folyamatára. Követelmény a nehézfémek alacsony szintje; az anyag semmilyen ked vezôt len hatással nem lehet az elôállított komposzt minôségére. A komposztált csomagolóanyagnak szintén nem lehet a kontroll komposzttól eltérô ph-ja, sótartalma, illékony szilárd anyag, N, P, Mg, és K tartalma. Számos minôsítô intézet mûködik az Európai Unióban. Németországban a legjelentôsebb minôsítô szervezet a DIN Certco. A DIN Certco (Berlin) által igazoltan komposztálható termékek védjegye / Logo for compostable products certified by DIN Certco, Berlin A DIN EN minôsítéssel rendelkezô csomagolóanyag a kereskedelmi komposztáló rendszerek elfogadott nyersanyaga is. A DIN EN minôsítésen felül megszerezhetô a belga minôsítô szervezet, az AIB Vinçotte házilag komposztálható minôsítése is. Amint egy termék megszerezte a komposztálható minôsítést, ez feltün tethetô rajta, valamint jogosult a megfelelô védjegy használatára (ld. lentebb). Egy házilag komposztálható termék az ipari komposztáló rendszer keretein belül is komposztálható, ennek ellenkezôje azonban nem garantált. Az AIB Vinçotte (Belgium) által igazoltan házilag komposztálható termékek védjegye / Logo for Home compostable products, certified by AIB Vincotte, Belgium Komposztálható zsákok beszerzésére irányuló tender esetén elô kell írni, hogy az ajánlatok hivatkozzanak az EN szabványra. Amennyiben a szóban forgó kezelô rendszer egy otthoni komposztáló, a Vinçotte által igazolt házilag komposztálható kell, hogy legyen a hivatkozás. A beszerzô hatóságoknak fontos arról is meggyôzôdniük, hogy a kiválasztott termék valóban rendelkezik-e a megfelelô minôsítéssel. Érdemes megemlíteni, hogy egyetlen oxo-degradálható mûanyag sem felel meg az EN szabvány követelményeinek, ezért nem tekinthetô komposztálhatónak. Továbbá, a közelmúltban Ausztráliában és Olaszországban lezajlott perekben olyan döntés született, hogy a lebontható 14 Biohulladék

15 PR-cikk PR article kifejezés alkalmazása félrevezetheti a közvéleményt, valamint nincs tudományos bizonyíték arra nézve, hogy az ezzel a jelzôvel illetett termékek bármilyen környezeti elônyt nyújtanának. További részletekért keresse fel a weboldalt. Mater-Bi a komposztálható polimer When looking to purchase compostable bags it is essential that reference to EN is made in any tender. In case the intended disposal system is an home composter, then the OK Compost Home by Vinçotte should be the reference. Purchasing authorities should also ask to see evidence that the products to be purchased are certified. It is worth noting that no oxo-degradable plastic has ever met the criteria for EN and so should not be considered compostable. In addition, recent court cases in Australia and in Italy decided that the use of the word degradable could be misleading to the public and that there was no scientific evidence that they bestowed any environmental benefit see for more details. A Mater-Bi több kategóriában is kipróbált technológia különösen alkalmas élelmiszer- és kerti hulladékok begyûjtésére. A Mater-Bi olyan, biológiailag teljesen lebomló és természetes körülmények között komposztálható anyagok csoportja, amelyek a hagyományos Mater-Bi - the compostable polymer mûanyagokkal megegyezô mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek. different grades - specifically proven for food and Mater-Bi is the proven technology with Mezôgazdasági eredetû megújuló forrásokat tartalmaz (genetikailag nem módosí- garden waste. Mater-Bi is a fully biodegradable and naturally compostable range of materials that guarantees tott kukoricakeményítô); elôsegíti az üvegházhatású gázok kibocsátásának, valamint az energia és egyéb, nem meg- plastic materials. It contains renewable resources the same mechanical features of other traditional újuló erôforrások felhasználásának csökkentését. A Mater-Bi minden of agricultural origin (non-genetically-modified csoportja komposztálható, amelyet az EN szabvány tanúsít. corn starch); it helps to reduce emissions of A Mater-Bi megalkotásával a Novamont cégnek sikerült a greenhouse gases, and the consumption of energy kukoricakeményítô molekulaszerkezetét úgy módosítania, kiegészítenie, hogy növelje nedvességállóságát, és bôvítse szerkezeti adottságait. A Mater-Bi azon kevés bio-polimerek egyike, melyek a különbözô felhasználási céloknak megfelelôen különbözô formában és minôségben állnak rendelkezésre. Két termékcsoport kifejezetten hulladékgazdálkodási célokra lett kifejlesztve: Kerti hulladék ez a csoport kifejezetten a kerti hulladék összegyûjtésére alkalmas zsákok gyártására lett kifejlesztve. Természetébôl adódóan a kerti hulladék biológiailag aktív és agresszív, ezért elengedhetetlen, hogy a gyûjtôzsákok a magas szintû biológiai aktivitásnak ellen tudjanak állni, valamint ez alatt az idô alatt szilárdságukat legalább 3 hétig megôrizzék. Pontosan ez az, amit a Mater-Bi -bôl készült termékek nyújtnak. Amint az elvárható, ezek a termékek a szúrásnak, szakításnak és vágásnak is ellenállnak. Élelmiszer-hulladék ez a csoport speciálisan a merevfalú, szellôztetett konyhai gyûjtô edé nyek ben alkalmazott zacskók elôállítására lett kifejlesztve. Kutatások igazolják, hogy az élelmiszerhulladék-gyûjtô rendszerekben való lakossági részvétel, valamint a visszanyert hulladék aránya konyhai gyûjtôedények használatával jelentôsen növelhetô. A gyûjtôedénybe helyezett zacskó használatával a részvételi arány még magasabb lehet, a visszanyerési arányok pedig lényegesen jobbak, mint zacskó > Biohulladék 15

16 MBH MBT and non-renewable resources. All grades of Mater-Bi are certified as compostable according to EN13432 (see previous page). In creating Mater-Bi Novamont succeeded in modifying the molecular structure of cornstarch by complexing it and increasing its waterresistance and adding capabilities to its structural characteristics. Mater-Bi is one of the few biopolymers which is available in different forms and gradations for different applications. As such we have developed two grades specifically for waste management applications: Garden Waste this grade has been specifically developed for the production of bags for the collection of garden waste. By its nature, garden waste is biologically active and aggressive, so it is vital that collection bags can withstand high levels of biological activity whilst maintaining its strength for at least 3 weeks which is what products made from Mater-Bi do. As you would expect, these products also have a high resistance to piercing, ripping and tearing. Food Waste this grade has been specifically developed for the production of bags for use in solid sided and vented kitchen caddy collection systems. Research is showing that using a kitchen caddy can help substantially increase participation and recovery in food waste collection systems. By using a bag in conjunction with the caddy, participation can be higher and recovery rates much greater than systems without bags. The bags themselves have a high transpiration rate meaning that when used in a vented caddy, the food waste can breathe leading to reduced odours and increased drying of the food waste creating a better feedstock for composters whilst maximising collection efficacy. Mater-Bi grades for food waste bags are also certified home compostable according to the AIB Vincotte certification scheme OK Compost Home. Mater-Bi is also used in a wide range of applications including food packaging, tableware, hygiene products, nappy liners, agricultural films, carrier bags and tyres. nélküli rendszerek alkalmazása esetén. Maguk a zacskók magas párolgási mutatóval rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy szellôztetett gyûjtôedényben történô alkalmazás során az élelmiszerhulladék lélegzik, és így kevesebb kellemetlen szag keletkezik. Továbbá, a hulladék erôteljesebb száradása révén a komposzttelepekre jobb nyersanyag érkezik, maximalizálva ezzel a gyûjtés hatékonyságát. A Mater-Bi élelmiszerhulladék-gyûjtô zacskói igazoltan komposztálhatóak házilag az AIB Vinçotte OK Compost Home védjegye alapján. A Mater-Bi -t széles körben alkalmazzák: használják például élelmiszerek csomagolására, valamint edények, higiéniai termékek, pelenkaborítások, agrofóliák, hordtáskák és gumiabroncsok elôállítására is. A szerves hulladék szelektív gyûjtésével és a komposztálással kapcsolatos további információért keresse fel honlapunkat, vagy küldjön t az alábbi címre: Információ a Mater-Bi anyagokról és azok alkalmazásáról: Friedrich von Hesler Novamont GmbH Kölner Strasse 3 D Eschborn Németország Telefon: Fax: Fur further information on separate collection of organic waste and composting please contact: Information on Mater-Bi materials and its applications are available from: Friedrich von Hesler Novamont GmbH Kölner Strasse 3, D Eschborn Germany Phone: Fax: Biohulladék

17 BIOGÁZ Biogas Judit Simon, Profikomp Kft. > Simon Judit PROFIKOMP KFT. Conference on biogas in Budapest Biogas: energy supply of the future conference in Budapest Biogáz konferencia Budapesten Abiogáz a holnap energiaellátásának biztos alkotórésze. A Magyar Biogáz Egyesület mindezt jól tudja, ezért került ismét immár hagyományként megrendezésre a Hungexpo területén április végén a III. Biogáz Szakmai Nap. Az eseményen mind a külföldi mind a hazai szakemberek egyaránt szép számmal képviselték magukat. A biogáz termelés egyes mûszaki és technológiai kérdései címmel meghirdetett konferencián az elôadók az anaerob technológiában és az üzemek építésében szerzett gyakorlati tapasztalataikról számoltak be. A délelôtt kezdôdô elôadássorozatot Prof. Dr. Kovács Kornél, a Magyar Biogáz Egyesület elnöke nyitotta meg. Köszöntô beszédében üdvözölte a megjelenteket, külön kiemelve azt a egyetemi hallgatót, akik elsô ízben jelentkeztek a konferenciára. Ôk lehetnek azok, akik a jövôben még inkább elôrevihetik a biotechnológiai eljárások fejlesztését, elterjesztését. Rövid tájékoztatót kaptunk az Egyesület tevékenységérôl, és a Zöldász program sikerérôl. A Zöldász kampány célja a biogáz, mint megújuló energiaforrás megismertetése, fontosságának és Biogas will certainly be a part of our future energy supply. The Hungarian Biogas Association is well aware of this fact and this is why now as part of an established tradition the III. Biogas Professional Day was organized at the end of April in the Budapest Fair Centre. Both Hungarian and foreign experts in the field were present at the event. At the conference, entitled Certain technical and technological issues of biogas production, presenters shared their experiences gained from using anaerobic technology and biogas plant construction. The conference was opened by Prof. Dr. Kornél Kovács, the president of the Hungarian Biogas Association. In his welcome speech he greeted those present, devoting special attention to the university students who participated at this biogas event for the first time. They are the ones who will develop and promote biotechnological processes in the future. Prof. Kovács also summarized the activities of the Biogas Association and reported on the success of their Zöldász program. The objective of the Zöldász campaign is to raise awareness of the importance and potential of biogas as a renewable energy source, as well as to encourage applications for different proposals. After the opening speech, which mainly addressed future generations, Sven- Göran Sjöholm from Sweden shared his experiences with the audience. Mr. Sjöholm (marketing director of Swedish Biogas International AB) believes that there are three key issues that are indispensable for biogas production. First, the assessment of the substrate, or in other words ensuring that feedstock is available in the long run. Second, it is important to select the most appropriate technology. Finally, we must not forget about the responsibility of governments, both national and local, to provide sufficient incentives for implementation. The first bio-methane production project was implemented at a wastewater treatment plant in the city of Linköping in Sweden. Utilizing of the biogas produced in this city of 140 thousand > Biohulladék 17

18 BIOGÁZ Biogas residents was an important criterion for successful implementation of the project in order to reduce very high transportation costs. The first bus to run on bio-methane was purchased in 1992 and it was in 2002 that an additive was mixed into the system for the first time in order to increase biogas yield. In 2006, 7.5 million m 3 of purified gas was produced. Bio-methane is transported to the fuel station at the bus station where 65 buses run on this renewable fuel. All in all, 1300 vehicles use bio-methane fuel. The compressed gas is transported in containers to other settlements. The two fuel stations which operate in Linköping do not have sufficient capacity; there is so much demand that talk has started about opening a fifth station. Through processing 50 thousand tons of organic waste, 6% of the buses run on bio-methane. The biogas produced at the wastewater plant is purified on four lines, and the resulting bio-manure is utilized in agriculture. The company believes that awarenessraising is one of their important tasks. People need to be taught that gas-based transportation is not dangerous and is environmentally friendly. In his presentation, Martin Bauer, the managing director of Heat GmbH, shared some of the observations he made in Austria. In his opinion, if the appropriate technology is selected, no matter what kind of waste is used to produce biogas (expired packaged food, used oil, restaurant and slaughterhouse waste), there will not be odor emissions related problems. He also put forth the opinion that it is more cost-effective to establish regional systems. His further messages centered around five important issues. First of all, in his view, it is indispensable to discuss issues related to the input material, such as having a performance bond, the state of the incoming waste (whether it is transported in containers or not), its composition and homogeneity, the quality of the substrate (e.g. food industry waste, biowaste), how hygienization is achieved and the drawing up of a detailed contract with suppliers that details the quality and quantity of the material as well as specifying guarantees and penalties, to ensure compliance. The second important issue is that of receiving the material while the third is producing the energy. How much energy can be produced with the given technology? Provided pre-treatment is conducted well, energy yield will be high. Mr. Bauer believes that it is more profitable to use more numerous, smaller fermentors, which means that when a benne rejlô lehetôségeknek a bemutatása, pályázatok meghirdetése. A nagyrészt a jövô nemzedékéhez célzott nyitóbeszéd után a svédországi Sven-Göran Sjöholm avatta be tapasztalataiba a hallgatóságot. A Swedish Biogas International AB cég értékesítési igazgatója szerint három alappillér van, ami a biogáz elôállításhoz elengedhetetlen. Az elsô a szubsztrát felmérése, azaz a hosszú távú alapanyag biztosítás. A második a legmegfelelôbb technológia kiválasztása, a harmadik a kormány, az önkormányzat felelôssége, hogy kellô motivációt nyújtsanak a megvalósításhoz. Az elsô biometán elôállítási projekt Linköping városában egy szennyvíztisztító telepen valósult meg. Fontos kritérium volt, hogy az elôállított biogázt ebben a 140 ezer lakosú városban használják fel, megspórolva ezzel a rendkívül magas szállítási költségeket ben vették meg az elsô biometánnal mûködô autóbuszt ben vittek be elôször adalékanyagot a rendszerbe, evvel is növelve a biogázkihozatalt ban már 7,5 millió m 3 volt a tisztított gáz mennyisége. A biometánt a buszpályaudvar töltôállomására juttatják el, ahol 65 autóbusz közlekedik A biometánt a buszpályaudvar töltôállomására juttatják el, ahol 65 autóbusz közlekedik ezzel az üzemanyaggal, összességében pedig elmondható, hogy 1300 jármû használja ezt a hajtóanyagot. 18 Biohulladék

19 BIOGÁZ Biogas ezzel az üzemanyaggal, összességében pedig elmondható, hogy 1300 jármû használja ezt a hajtóanyagot. Más településekre konténerekben jut el a sûrített gáz. A Linköpingben mûködô két töltôállomás mára már olyannyira kevésnek bizonyult, hogy már az ötödik állomás megnyitására is felmerült az igény. Évi 50 ezer tonna szerves hulladék feldolgozásával a tömegközlekedésben indított buszok 6 %-a biometánnal üzemel. A szennyvíztisztító telepen termelt biogázt négy vonalon finomítják, a keletkezett biotrágya a mezôgazdasági területeken kerül felhasználásra. A cég fontos feladatának érzi a megfelelô tudatformálást. Meg kell tanítani az embereket arra, hogy a gázüzemû közlekedés nem veszélyes, és kör nye zet kímélô. Martin Bauer, a Heat GmbH ügyvezetô igazgatójának elôadásában ausztriai megfigyeléseit osztotta meg a közönséggel. Bár a hulladékból termelt biogáz betáplálási ára kisebb, és szélesebb skálájú (lejárt szavatosságú ételek, fáradt olaj, éttermi- vágóhídi hulladék) elmondása szerint, ha jó a technológia megválasztása, bármilyen alapanyagot is használunk, nem lehet probléma a szagemisszióval. Ô is fontosnak tartja a regionális koncepciók megvalósítását, ami anyagilag kifizetôdôbb. Öt nagyobb pont köré maintenance work is carried out, operating építette fel további mondanivalóját. capacity will still be available. Combining Az input anyagra vonatkozó kérdések different technologies also contributes elengedhetetlenek. Ilyen a szerzôdéses to success. As the fifth issue, Mr. Bauer biztosíték kötése; a beérkezô hulladék talked in brief about the utilization of the fermented material. állapota (konténerben érkezik-e); öszszetétele, homogenitása; a szubsztrát Martin Schlerka, the managing director of Biogest GmbH, discussed his practical minôsége (élelmiszeripari hulladék, experience with using Power Ring biohulladék); a higiénizáció megoldása; illetve a beszállítókkal való részle- around 100 wastewater treatment plants, fermentation technology. They operate tes szerzôdéskötés az anyag milyenségére, mennyiségére vonatkozóan, ki- hours out of an annual As raw the utilization rate of which is about 8500 materials, they use agricultural materials as térve az esetleges szankciókra, kötbérre is. well as liquid and solid manure. The mixer ensures good conditions for decomposition Másik kérdéskör az átvétel, a harmadik lényeges pedig az energia ki- outside the system, so in case of failure it of biomass. The gas storage tank is placed nyerése. Mennyi energiát tudok termelni a technológia során? hiszen What kind of substrate is used and what can be replaced easily. ha az elôkezelés jó, akkor magas az is the generated biogas used for? In the view of Zsolt Eszes, it does not matter energia kihozatal is. Bauer úr véleménye szerint elônyösebb több, kisebb which of these questions is emphasized; the success of the process lies in selecting the fermentorral dolgozni, így marad üresen néhány fermentor egy esetleges Inwatech Ltd., believes that it is important right fermentor. Mr. Eszes, the director of karbantartás esetére. A technológiák to construct the plant using stainless kombinálása is növeli a sikert. Ötödik steel as corrosion of the reactor cannot pontként az erjesztett anyag felhasználásáról esett néhány szó. be avoided, and plants built of wood and normal steel have a shorter life-span than those described. A long life-span, Martin Schlerka-tól, a Biogest GmbH modular elements and the fact that it can ügyvezetô igazgatójától a Power Ring be transported ensure that a plant has a fermentortechnika gyakorlati tapasztalatait hallhattuk. Közel 100 szenny- An expert from Agrotel GmbH gave a variety of applications. víztisztító telepük kihasználtsága az presentation on dual membrane biogas éves 8760 órából 8500 órára tehetô. storage tanks. The program of the conference was really Alapanyagként mezôgazdasági alapanyagokat, folyékony és szilárd trá- enlivened in the two and a half hour long break by visiting the RENEXPO trade fair. gyát használnak. A keverô jó feltételeket biztosít a biomassza lebontásá- information in person at the exhibition Participants could visit stands and collect hoz. A gáztároló kívül található, így stands, which introduced renewable energy egy meghibásodás esetén könnyen sources and production methods, a very kicserélhetô. young sector at the moment in Hungary. Following the reviving break, Dr. Imre Milyen szubsztrátot használunk, Kalmár, research director of the Faculty és mire használjuk a képzôdött biogázt? Bármelyik kérdést is helyez- College of Szolnok, posed the question of of Technology and Agriculture at the zük elôtérbe, Eszes Zsolt szerint a why it is necessary to conduct laboratory fermentor a lelke az erjesztési eljárásnak. Az Inwatech Kft. vezetôje szerint the technology already exists. The answer experiments for biogas production when azért fontos koracélból építeni az üzemet, mert korrózió mindig éri a reak- is obvious, since if by modifying the technology as much as 5-10% more energy can be produced, it is still worthwhile tort, és a fából, acélból készült üzem conducting research. The most important nem olyan élettartamú, mint az általa objective is waste elimination. For this bemutatott reaktor. A magas élettartam, az áttelepíthetôség, és a modu- focus on the reduction of environmental reason, all research activities which láris elemek a garancia az alkalmazási problems and the utilization of renewable terület sokféleségéhez. energies are useful and indispensable. In his remarkable presentation, István A további szemelvényben tájékozódhat tunk a kettôs membrános bio- Barta, the managing director of BIO- Genezis Ltd. called the annual 5 million gáz tárolókról az Agrotel GmbH tons of waste deposited at disposal sites a szakemberétôl. > Biohulladék 19

20 BIOGÁZ Biogas certain kind of gift for our grandchildren. Projected over 20 years, this means 200 million tons of waste in turn responsible for the emission of 153 million tons of greenhouse gases. However, if this deposited waste is viewed as an energy source, 350 million GJ methane could be produced. Dr. Zsolt Németh delivered a very interesting and effective presentation on ultrasonic raw material pre-treatment. Using this process increases biogas yield and can also hasten the fermentation process. As an example, he mentioned experiments conducted in the city of Bad Bramstädt where the length of time the material needed to be kept in the reactor was reduced from 20 days to 4, and biogas yield was also increased. All this was achieved by breaking up the substrate and creating an extremely homogeneous raw material with a large surface area. The professional significance of the conference and its growing popularity guarantee that in the future the event will become even more important and internationally-recognized. The objective, to make biogas a better known and more sought after renewable energy source, will surely be achieved through this series of events. Nagyban színesítette a konferencia programját a két és fél órás szünetben a RENEXPO kiállítás megtekintése. Itt ki-ki saját maga információt gyûjthetett a Magyarországon még gyerekcipôben járó megújuló energiaforrásról, illetve annak elôállítási módszereirôl. Miért is szükségesek a biogáz elôállí tási laboratóriumi kísérletek, ha már van kész technológia? tette fel a kérdést a frissítô szünet után a Szolnoki Fôiskola Mûszaki és Mezôgazdasági Fakultásának kutatási igazgatója, dr. Kalmár Imre. A válasz kézenfekvô, hiszen ha az adott technológia módosításával akár 5 10%-os többlet energiát nyerhetünk, már megérte mindennemû kutatás. Hiszen a legfôbb cél a hulladék megsemmisítése. Ezért minden kutatómunka, ami a környezeti problémák csökkenését, és a megújuló energia felhasználását eredményezi, hasznos és elengedhetetlen. Barta István, a BIO-Genezis Kft. ügyvezetôjének figyelemfelkeltô elô adásá ban az unokáinknak szánt ajándéknak nevezte azt az 5 millió tonna éves szintû hulladék mennyiséget, amelyet a depóniákban lerakunk. Ez húsz évre vetítve 200 millió tonna hulladék, amely miatt 153 millió tonna üvegházhatású gáz keletkezik. De ha ezt a lerakott hulladékot pusztán energiaforrásnak te kintjük, akkor 350 millió GJ metánt tudnánk elôállítani. Dr. Németh Zsolt az ultrahangos alapanyag elôkezelésérôl tartott igazán érdekes és hatásos elôadást. Ezzel az eljárással nô a biogázhozam és a fermentáció is felgyorsítható. Példaként említette a Bad Bramstädt városában végzett kísérleteket is, ahol ultrahangos eljárással 20 napról 4 napra csökkent a reaktorban a tartózkodási idô, és nôtt a biogázkihozatal. Mindez azáltal, hogy a szubsztrátot szétroncsolva, egy rendkívül homogén, nagy felületû alapanyagot kaptak. A konferencia szakmai fontossága, egyre növekvô látogatottsága biztos garancia arra, hogy ez a rendezvény még jelentôsebbé válhasson az évek múlásával. A cél hogy a biogáz, mint megújuló energiaforrás elismertebb és keresettebb legyen, ezzel a rendezvénysorozattal biztosan megvalósul. A KVI-Plusz Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. A szag, mint környezeti probléma (Országos Szagvédelmi Konferencia) címmel egynapos szakmai konferenciát rendez. A konferencia fôbb témái: a szaghatás, mint az élhetô környezet minôségét rontó tényezô jellemzôi, a zavaró szagterhelés élettani hatásai, szagmérés, a szagmérés szabványi, technikai hátterének bemutatása; a szaghatás mértékének számszerûsítése, a szagegység, a szaghatás objektív értékelése; a környezeti szagforrások azonosítása, a szag eredetével kapcsolatos vitás esetek kezelése; lakosságot zavaró fontosabb szagforrás típusok ismertetése, jellemzô szagkibocsátásaik bemutatása; a zavaró környezeti szaghatással kapcsolatos jelenlegi környezetvédelmi jogi szabályozás bemutatása, a jogalkalmazás hatósági gyakorlata; a különbözô szagkibocsátások csökkentésére leggyakrabban alkalmazott berendezések, technológiai megoldások bemutatása, az ezekkel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok; a szagvédelmi szempontok érvényesítése a környezeti hatásvizsgálatokban, szagvédelmi hatásterület meghatározása. A konferencia idôpontja: október. 9. A konferencia helyszíne: Budapest, HUNGUEST HOTEL GRIFF Rendezvényterem (1113 Budapest, Bartók Béla u. 152.) Részvételi díj: 9000 Ft/fô A konferencia részletes programja ill. a jelentkezéssel kapcsolatos információk a weboldalon érhetôk el. A szakmai konferencia a Magyar Mérnöki Kamara Továbbképzési Bizottsága által akkreditált szabadon választható szakmai program; a szakmai program figyelembe vett pontértéke a hallgatóknak 1,5 pont. 20 Biohulladék

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Egy rövid szünet után bővített kiadással jelentkezik a Biohulladék Magazin legújabb száma, amelyet szeretettel ajánlok szíves figyelmükbe.

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Reményeink szerint a Biohulladék Magazin legújabb számának összeállításával bizonyítani tudjuk kedves olvasóinknak, hogy a lap legfontosabb

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Bevezetômet ezúttal nagy örömmel azzal kezdhetem, hogy tovább erôsödik a Biohulladék Magazin csapata, hiszen ettôl a számtól kezdve a lapnak

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Az idei évben a Biohulladék Magazint kiadó Profikomp Kft. 10 éves lett, és ez az évforduló kiváló lehetôséget biztosít a vissza- és az elôretekintésre.

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! A BIOHULLADÉK MAGAZIN újabb kétnyelvû számának bevezetôjében a biohulladék-kezelés minden szintjén megjelenô komplexitására szeretném felhívni

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! BEVEZETÔ EDITORIAL Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! A BIOHULLADÉK MAGAZIN második kétnyelvû számát tartják kezükben, amely nem kis büszkeségünkre immáron nem csak Önökhöz, de több európai ország,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies HUNGARY ACCESSING THE EU The win-win business experience of HEBC companies MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN A Magyar EU Bôvítési Üzleti Tanács tagvállalatainak üzleti tapasztalatai CONTENTS

Részletesebben

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Atel Csepeli Vállalatcsoport Atel Csepeli Vállalatcsoport Éves Jelentés Annual Report 2006 Atel Csepel Business Atel Csepeli Vállalatcsoport Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága,

Részletesebben

KÖZCÉLÚ PROJEKTJELENTÉS

KÖZCÉLÚ PROJEKTJELENTÉS 1 KÖZCÉLÚ PROJEKTJELENTÉS Újszilvás TERRE PROJEKT 2012-2014 A vidékünk zöldebb jövőjéért 2 A TERRE projekt (Territory, Energy & Employment) a SEE (South East Europe Programme) keretében az Európai Unió

Részletesebben

A tel Csepeli Vállalatcsoport A tel Csepel Business

A tel Csepeli Vállalatcsoport A tel Csepel Business A tel Csepeli Vállalatcsoport A tel Csepel Business Környezetvédelmi jelentés Environmental Report 2007 Az Atel Csepeli Vállalatcsoport teljes jogú tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ

Részletesebben

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report 2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report Jelentéstételi időszak / Reporting period 2011. Legutóbbi

Részletesebben

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

Years PROGRESS IS THE ONLY WAY AZ EGYETLEN ÚT A FEJLÔDÉS. The Annual Report of the Hungarian European Business Council

Years PROGRESS IS THE ONLY WAY AZ EGYETLEN ÚT A FEJLÔDÉS. The Annual Report of the Hungarian European Business Council 2008 PROGRESS IS THE ONLY WAY The Annual Report of the Hungarian European Business Council AZ EGYETLEN ÚT A FEJLÔDÉS A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 10 Years R E P O R T / 1 0 Hungarian

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette:

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette: MELLÉKLET 2014/6. Szerkesztette: molnár szilvia, Martinkó józsef FTC-stadion Groupama Aréna melléklet 1 A legek stadionja Interjú Fürjes Balázzsal Határidő előtt, többletköltség nélkül, rekordsebességgel

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

PREDICTABILITY AND COMPETITIVENESS KISZÁMÍTHATÓSÁG ÉS VERSENYKÉPESSÉG. The Annual Report of the Hungarian European Business Council

PREDICTABILITY AND COMPETITIVENESS KISZÁMÍTHATÓSÁG ÉS VERSENYKÉPESSÉG. The Annual Report of the Hungarian European Business Council 2011 PREDICTABILITY AND COMPETITIVENESS The Annual Report of the Hungarian European Business Council KISZÁMÍTHATÓSÁG ÉS VERSENYKÉPESSÉG A Magyar Európai Üzleti Tanács 13 éves jelentése Years H E B C R

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Hervé Le Bouc a COLAS új elnök-vezérigazgatója / 3 Szenvedély és elképzelés 24 év az útépítés szolgálatában / 4 Interjú Hervé Le Bouc úrral / 7 Alkalmazkodás

Részletesebben

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008 Kiadás Issue 1/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Celebrating 15 years in Hungary www.eston.hu

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben

Gyöngyös, 2013. november 13.

Gyöngyös, 2013. november 13. Gyöngyös, 2013. november 13. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2013. november 13. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA Tudományos Diákköri Tanács Elnök:

Részletesebben

klenen 15 PROGRAMFÜZET Energiahatékonysági mintaprojektek bemutatása, tapasztalatcsere és az előadások összefoglalói

klenen 15 PROGRAMFÜZET Energiahatékonysági mintaprojektek bemutatása, tapasztalatcsere és az előadások összefoglalói klenen 15 PROGRAMFÜZET és az előadások összefoglalói Osszuk meg tapasztalatainkat, dolgozzunk együtt a természet egyensúlyának megôrzéséért Energiahatékonysági mintaprojektek bemutatása, tapasztalatcsere

Részletesebben

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29.

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29. Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ Centrul Transfrontalier de Competenţă în Domeniul Dezvoltării Rurale Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development konferencia A partnerség szerepe

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Dear Reader!

Tisztelt Olvasó! Dear Reader! Tisztelt Olvasó! Dear Reader! Napjaink egyre nagyobb problémája a termékhamisítás és az eredetvédelem, amely mindkettõ nagyban csökkenti a betegbiztonságot, és károkat okoz a gyártóknak, kereskedõknek.

Részletesebben

A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése

A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése EU & GOVERNMENT SERVICES A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése 2008. december 8. ADVISORY 1 TARTALOM 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1. Az intézkedés fejlesztéspolitikai megalapozottsága...

Részletesebben

A mai modern vezetô. Transformational Leader. A HBLF évente megjelenô KIADVÁNYA THE ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF. 30 issue 2014

A mai modern vezetô. Transformational Leader. A HBLF évente megjelenô KIADVÁNYA THE ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF. 30 issue 2014 X X X. s z á m 30 issue 2014 d e c e m b e r w w w. h b l f. h u A HBLF évente megjelenô KIADVÁNYA THE ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF Founding Members of 202020 Club; HBLF 202020 Club launching event; February

Részletesebben

Tiszta Kék Platform Magyar Vállalatvezetôk az Éghajlatváltozás Ellen. Bright Blue Hungarian Corporate Climate Platform

Tiszta Kék Platform Magyar Vállalatvezetôk az Éghajlatváltozás Ellen. Bright Blue Hungarian Corporate Climate Platform Founded by The Prince of Wales in 1992. X X V I I. s z á m 2 7 i s s u e 2011 DECEMBER w w w. h b l f. h u A HBLF félévente megjelenô KIADVÁNYA THE SEMI-ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF Tiszta Kék Platform Magyar

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben