Veszprémi Autós- Motoros Iskola Szolgáltató KFT 8200 Veszprém, Eötvös K. u / címünk:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprémi Autós- Motoros Iskola Szolgáltató KFT 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 2. 88/425-833 E-mail címünk: v-ami@invitel.hu"

Átírás

1 Veszprémi Autós- Motoros Iskola Szolgáltató KFT 8200 Veszprém, Eötvös K. u / címünk: Cégbíróság bejegyzés száma: Képzési engedély száma: VE/KV/NS/A/49/2/2006 Felnőttképzési nyilvántartási szám: Minőségi autósiskola tanúsítvány száma: SMARTD-02/2007 Cégvezető: Kocsis István Iskolavezető: Hajdu Béla tel.:06-20/ cím: Iskolavezetői oklevél száma: 0145/2008 Ügyfélfogadás: 8200 Veszprém, Eötvös K. u / Hétfő, Szerda, Csütörtök: Kedd, Péntek: VÁLLALÁSI FELTÉTELEK E-LEARNING KÉPZÉSHEZ Tisztelt Hölgyem/Uram! Üdvözöljük Önt a Veszprémi Autós- Motoros Iskola Kft kollektívájának nevében. Ezúton tájékoztatjuk Önöket üzletszabályzatunkról, képzési szolgáltatás feltételeiről, a tanulók saját, alapvető jogairól és a kölcsönös kötelezettségekről, amelyet a járművezetői elméleti és gyakorlati oktatás során alkalmazunk. A Veszprémi Autós- Motoros Iskola Kft segédmotoros-kerékpár (AM), motorkerékpár [A1, A2, A], személygépkocsira (B), (C) és (CE) kategóriákra képez ki járművezetői jelölteket e-learning képzés keretében. A tanfolyam célja, hogy olyan járművezetőket képezzünk, akik képesek önálló, biztonságos, hatékony és kultúrált közlekedésre. Az e-titán Elektronikus Oktató Rendszer használatához, eléréséhez, valamint az e-learning képzésben való részvételhez legalább az alábbi informatikai környezettel kell rendelkezni: Operációs rendszer: Windows XP (SP2 vagy újabb), Windows Vista, Windows7 Böngésző: Internet Explorer 8/9, Mozilla Firefox 4.5 Flash lejátszó: Adobe Flash Player 10 Képernyőfelbontás: 1024x768 és 1920x1080 között (optimális 1024x768) Internetletöltési sebesség: minimum 768 Kbps A nem megfelelő informatikai háttér miatti felhasználási zavarokért a Szolgáltatót (E-Educatio Információtechnológia Zrt.) nem terheli felelősség. Tanfolyamra az vehető fel, (35/2000. BM rendelet) aki a megszerezni kívánt vezetői engedély, járművezetői igazolvány kiadásának feltételéül külön jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, továbbá büntetőjogi felelőssége tudatában aláírásával igazolja, hogy az adatok valódiak, amit a képzőszerv köteles ellenőrizni. Életkori feltételek: C kategória 21.életév C+E kategória 21. életév Tanfolyamra jelentkezés feltétele: A jelentkező (tanuló) kitölti a jelentkezési lapot. Az e-learning képzéshez történő regisztrációhoz a jelentkezőnek hoznia kell az orvosi alkalmasságot bizonyító igazolást (13/1992. NM rendelet alapján). Ezen igazolás a C ill. CE kategóriákra vonatkozó, I. fokú és 2. csoportú ALKALMASSÁGI VÉLEMÉNY, melyet a körzeti háziorvos vagy üzemorvos állít ki. A tanfolyamra történő jelentkezés feltétele alapfokú iskolai végzettség megléte. Az eredeti bizonyítványt a vizsgaigazolás átvételekor kell bemutatni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségén. A képzőszerv által végzett regisztrációt követően a tanulónak a megadott címére az etitán Elektronikus Oktató Rendszer megküldi az e-learning képzésben való részvételhez szükséges regisztrációs URL-t, melynek használatával a Tanuló megadhatja az egyedi - 1 -

2 autentikációhoz használni kívánt felhasználónevét és jelszavát. A Tanuló által az egyedi autentikációhoz használt felhasználónév és jelszó titokban tartásáért a tanuló felel, és köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót (E-Educatio Információtechnológia Zrt.-t cím:1111 Budapest, Budafoki út 59. II.em.201., Tel: , ), illetve jelszavát megváltoztatni, ha felhasználóneve és jelszava illetéktelenül harmadik személy tudomására jutott. Az értesítés és/vagy a jelszó megváltoztatásának késedelméből vagy elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel. A felhasználónév és jelszó birtokában a Tanuló megkezdheti a képzést oldalon. A Tanuló a felhasználási jogosultságát másnak nem engedheti át. A Tanuló számára az e- learning képzésben való részvétel időtartama korlátozott, azaz meghatározott időtartam alatt végezheti el a képzést. A határidő leteltét követően a Tanulónak az e-learning tananyaghoz való hozzáférési jogosultsága megszűnik. Elméleti és járművezetői gyakorlat tantárgyai és óraszáma i (24/2005. GKM rendelet) Megnevezés C CE Tananyagban eltölthető és képzésre fordítható idő (óra/nap) Pótképzésre fordítható idő (óra/nap) + 1 vizsgaóra A gyakorlati órák időtartama: 50 perc Az órák között 10 perc szünet van, de 2 óra egyben is megtartható. A gyakorlati óraszámok a tanuló számára a kötelező minimumot jelentik. Tilos az e-learning tananyagot vagy annak részeit, beleértve a médiaelemeket, szövegeket bármilyen más módon felhasználni, illetve tilos másolni, továbbadni, többszörözni, átdolgozni, harmadik személynek átadni. Az e-learning képzés sikeres elvégzéséről tanfolyam-igazolás kerül kiállításra, melyet mind a tanuló mind a képzőszerv részére a rendszer automatikusan megküld. Felmentési lehetőségek: Mentesítések a szerkezeti és üzemeltetési ismeretek és a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tan- és vizsgatárgyakból - Bármely egyetemen, főiskolán szerzett = gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél; = gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél; = gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél; = szakirányú műszaki oktatói oklevél. - A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett = harcjármű üzemben tartó szakos oklevél; = katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél; = gépjármű technikus tiszti képesítés; = harcjármű üzemeltetői üzemmérnök. - Műszaki ismeretek szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés). - Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi) = közúti járműgépész; = közlekedésgépész; /90 90/90 10/15 10/15 Gyakorlat (óra) Alapoktatás 6 6 Főoktatás 23 8

3 = gépjármű-technikai; = gépjárműüzemi; = mezőgazdasági gépész; = mezőgazdasági gépjavító; = építőgépész; = gépjárművezető és -karbantartó. - Szakképesítés - szakmunkás bizonyítvány = autószerelő; = anyagmozgatógép-szerelő; = építőgép-szerelő; = mezőgazdasági gépszerelő; = gépjárművezető és -karbantartó; = mezőgazdasági gépész; = fakitermelési gépkezelő; = állattartó telepi gépész; = kertészeti gépész; = növénytermesztő gépész; = erdőgazdasági gépész; = mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető; = mezőgazdasági gépjavító és karbantartó. - A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány. A felsorolt szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói részére iskolai tantervbe építetten szervezett közúti járművezetői tanfolyam esetén a felmentés megadható, a vizsgaigazolás azonban csak az érettségi bizonyítvány (technikusi oklevél, szakmunkás végzettséget, illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány) bemutatása esetén állítható ki. Mentesítések a Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás tan- és vizsgatárgyból - Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés = munkavédelmi szakmérnöki oklevél; = munkavédelmi üzemmérnöki oklevél; = felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél; = munkavédelmi technikusi oklevél; = középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél. - A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében január 1-je után tett sikeres vizsga a Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás vizsgatárgyból.. Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, és a rendeletben előírt életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb, és megfelel a jogszabályban meghatározott egészségügyi, pályaalkalmassági és közlekedésbiztonsági feltételeknek október 1.-je után a tanuló a tananyagba történő első belépéstől számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tennie. Ezen időponton túl a teljes elméleti képzést meg kell ismételni. A járművezetési gyakorlat tantárgy oktatását az elméleti tantárgyból tett sikeres vizsga után szabad megkezdeni. A jármű technikai kezelésének, manőverezési feladatoknak és biztonsági ellenőrzésének elsajátítására irányuló alapoktatást gyakorlópályán kell végezni (gyér forgalmi úton). Oktatási helyszín: Tanpálya: Vp- Gyulafirátót, Hamuház u. A közúti forgalmi feladatok oktatására irányuló főoktatást csak a sikeres rutin vizsga után kezdhető meg. A vezetési gyakorlat tantárgyat csak szakoktatói felügyelet mellett, annak jelenlétében és járműben tartózkodás mellett lehet gyakorolni. Választható gépkocsitípus: IVECO EUROSTAR Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki a rendeletben előírt életkort betöltötte, az elméleti tantárgyból sikeresen vizsgázott és a tanfolyam gyakorlati részét elvégezte. Az egyes járműkategóriákhoz tartozó vizsgákat az első sikeres elméleti vizsga időpontjától számított 2 éven belül lehet letenni

4 Tanfolyami díjaink: - bár mindig meghatározóak az üzemanyag árszintek, illetve a piac árai mindig a legalacsonyabb árszint felé tartanak. A változás jogát fenntartjuk. Oktatási tandíjak: Kategória E-learning tananyag Elmélet Biztonsági üzemeltetés és ellenőrzés Elmélet póttandíj Gyakorlat Pótóra C /óra CE /óra A tanfolyam díjak a Veszprémi Autós-Motoros Iskola Kft irodájában kerülnek befizetésre. A tanuló személyes befizetése alapján és átvételi elismervény ellenében! Az elméleti tandíjat a regisztrációkor, a gyakorlati tandíjat a gyakorlati oktatás megkezdésekor kell rendezni! Részletfizetési lehetőséget biztosítunk. A teljes tandíjat az utolsó vizsgáig (forgalmi vizsgáig) a tanulónak be kell fizetni. Ennek hiányában vizsgára nem bocsátható. Más képzőszervhez történő távozása esetén fennálló tartozását köteles megtéríteni távozása előtt. Az átjelentkezés 3 példányos, Képzési Igazolás nyomtatványon történik. Ezen nyomtatványt, az a képzőszerv adja ki, ahonnan a tanuló távozni kíván a kéréstől számított 3 munkanapon belül. Elméleti tandíjat visszatéríteni nem áll módunkban. Gyakorlati tandíjat csak akkor térítünk vissza, ha szolgáltatásunkat nem vette igénybe. A visszatérítés írásbeli kérelem alapján történik, 10% kezelési költség és postaköltség levonásával. Oktatási helyszínek: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: Sebestyén Kft. Veszprém, Tüzér u.85. Gyakorlati oktatás helye: Gyulafirátót, Hamuház u. A gyakorlati oktatás időtartama alatt az oktató a felelős a jármű és tanuló biztonságáért, az oktatás hatékony, etikus megtartásáért, viszont ez nem mentesíti a tanulót a jármű biztonságáért és az állagáért való felelősségben. Bármilyen szándékos rongálás anyagi felelősséggel jár. A tanuló köteles az oktatóval egyeztetett időpontban vezetésre alkalmas állapotban megjelenni, és a gyakorlati foglalkozáson hiányzás nélkül részt venni, ott olyan magatartást tanúsítani, amely biztosíték az önálló, hatékony, biztonságos és kultúrált közlekedés elsajátításához. A gyakorlati vezetésen való meg nem jelenést a tanulónak 24 órával előtte be kell jelentenie, amennyiben ezt nem teszi meg úgy a lekötött időtartam jóváírásra kerül. Az első gyakorlati vezetési órán a tanuló köteles megjelenni. Amennyiben az oktató gépjármű oktatás közben meghibásodik, úgy 20 perc vezetés után 1 órának számít. A képzés felügyeletét és a vizsgáztatást a Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége végzi, mint elsőfokú hatóság. Székhelye: 8200 Veszprém, Kádártai u. 33. Tel: 88/ Vizsgadíjak: Kategória Elmélet Gyakorlat Kresz Szü Munkavédelem üz. és ell. Biztonsági Rutin Forgalmi C Ft Ft Ft Ft Ft Ft CE Ft Ft Ft Ft Ft A vizsgadíjat készpénzben kell befizetni az iskola pénztárába, amelyet átvételi elismervénnyel igazolunk. A képzőszerv a tanuló vizsgadíját a vizsgaidőpont megkérésekor készpénzben fizeti be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségén

5 A vizsga időpontját az oktató és a tanuló közös egyeztetéssel határozza meg (nincs külön értesítés). A tanuló a megbeszélt napon és időpontban, a vizsga időpont előtt 1 órával köteles megjelenni, személyét igazoló fényképes okmánnyal, ha már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, akkor ezen igazolvánnyal. A vizsgát a vizsgabiztos felfüggesztheti, ha a tanuló a vizsgabiztost döntésének meghozatalában, előny adásával, vagy ígéretével, ill. fenyegetéssel befolyásolni törekedett, a vizsga rendjét megzavarta. A 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet alapján iskolánk igény szerint szervez elsősegély-nyújtási ismeretek tanfolyamot. ( előtt szerzett B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezőket érinti) A tanfolyam tandíja: Ft., vizsgadíja: Ft. A vezetői engedély kiadásának feltétele: A sikeres forgalmi vizsga után 3 munkanappal, a vizsgáztatási előírások teljesítését, a vizsgázó kérelmére a Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége vizsgaigazolás kiállításával igazolja. A kiadáshoz szükséges, az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító - a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolás ( előtt szerzett B kategóriás jogosítvány esetén), valamint az alapfokú iskolai képzettséget igazoló eredeti bizonyítvány bemutatása. A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító - a Magyar Vöröskereszt által kiállított - igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján: - az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, - az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, - védőnői, - dietetikusi, - mentőtiszti, - gyógytornász, - egészségügyi szakoktatói, - diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint - a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és - az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, továbbá minden olyan vizsgázó, aki július 1-je és december 31-e között D kategóriára vezetői engedélyt, vagy trolibusz kategóriára járművezetői engedélyt szerzett; január 1-je után: = bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, = trolibusz kategóriára járművezetői engedélyt, = Mezőgazdasági vontató, Segédmotoros kerékpár, Lassú jármű kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett. A vezetői engedélyt az Okmányirodában (Veszprém, Vörösmarty tér 3. Tel: 88/ , ) lehet igényelni a Közlekedési Felügyelőségen kapott vizsgaigazolással az ott kapott tájékoztató szerint. Ön megismerkedett azokkal a jogokkal és kötelezettségekkel, illetve lehetőségekkel, amelyek végigkísérik a regisztrációtól a vezetői igazolvány megszerzéséig. Bármilyen problémával, gonddal, feltevéssel keressenek bennünket, az ajtónk nyitva áll. Jó tanulást és sikeresen befejeződő vizsgát kívánunk! Veszprém, év hó nap. Hajdu Béla sk. Iskolavezető - 5 -

MAGYAR AUTÓKLUB AUTÓSISKOLA

MAGYAR AUTÓKLUB AUTÓSISKOLA MAGYAR AUTÓKLUB AUTÓSISKOLA Zalaegerszeg, Alsóerdei u. 3/a VÁLLALÁSI FELTÉTELEK B vagy T kategóriás Elméleti és gyakorlati képzéséhez Zalaegerszeg, 2013. szeptember 01. Készítette: Németh Dezső Iskolavezető

Részletesebben

Rodeo Kkt. Baktalórántháza 4561 Vasút út 49. Tel: 06-20/925-3147, 30-338- 2229 E-mail: rodeokkt@gmail.com. Tájékoztató

Rodeo Kkt. Baktalórántháza 4561 Vasút út 49. Tel: 06-20/925-3147, 30-338- 2229 E-mail: rodeokkt@gmail.com. Tájékoztató Tájékoztató 1. A képző szerv neve: RODEO Oktatói és Szolgáltató Kkt Baktalórántháza, Vasút út 49 Tel: 06-20-9253-147 Fantázianév: RODEÓ Autósiskola Levelezési cím: 4561 Baktalórántháza, Zrínyi út 10 Iskolavezető

Részletesebben

Tájékoztató "C" kategória

Tájékoztató C kategória Tájékoztató "C" kategória Képzőszerv neve: Zi-Ti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Képzőszerv rövidített neve: Zi-Ti Kft. Tel./Fax: 06 29 267 466 mobil:06 20 979 38 68 Honlap cím:

Részletesebben

Vállalási feltételek. 4. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Tóth Gábor Telefonszáma: 06-30/554-5013, e-mail: tothgabor@profijogsi.hu

Vállalási feltételek. 4. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Tóth Gábor Telefonszáma: 06-30/554-5013, e-mail: tothgabor@profijogsi.hu 1 Vállalási feltételek 1. A KÉPZŐ SZERV MEGNEVEZÉSE: PROFI Autósiskola Oktatási és Szolgáltató Kft. Címe: 6640 Csongrád Tulipán u. 5. /4. Telefonszáma: 30/15-5966 e-mail: info@profijogsi.hu www.profijogsi.hu.

Részletesebben

A GALGÓCZY AUTÓSISKOLA VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI

A GALGÓCZY AUTÓSISKOLA VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI 1 A GALGÓCZY AUTÓSISKOLA VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ A gépjárművezető képzés és vizsgára bocsátás feltételeiről Érvényes: 2014. augusztus 15.-től Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy

Részletesebben

HAMBALKÓ ÉS TÁRSA AUTÓSISKOLA KFT.

HAMBALKÓ ÉS TÁRSA AUTÓSISKOLA KFT. HAMBALKÓ ÉS TSA AUTÓSISKOLA KFT. 2400 Dunaújváros,Piac tér 2.Szolg.ház 1.em. 7020 Dunaföldvár, Fehérvári utca 17. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 17-0073-05 Iskolavezető: 06/30/947-21-41 Irodavezető:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Autósiskola Zrt. Régióközpontjaink: 9700 Szombathely, Puskás T. u. 7., 9028 Győr, Jereváni u. 42. Adószám: 24652780, Cg. 18-10-100703. Bankszámlaszám (Szombathely): 11747006-20230687 TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

AUTÓS MOTOROS ISKOLA. Vállalkozási feltételek:

AUTÓS MOTOROS ISKOLA. Vállalkozási feltételek: AUTÓS MOTOROS ISKOLA Vállalkozási feltételek: 1. Név: KOBELA AUTÓS ISKOLA Cím: 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 39. Telefon: 0/ 94 99 86, 76/ 48 48 49 Email cím: info@kobela.hu, kobelajanos@freemail.hu

Részletesebben

Í R Á S OS TÁJÉKOZT A T Ó

Í R Á S OS TÁJÉKOZT A T Ó Í R Á S OS TÁJÉKOZT A T Ó A képzési szolgáltatásról és a vizsgára bocsátás feltételeiről Tisztelt Hallgatónk! Üdvözöljük abból az alkalomból, hogy Autósiskolánk szolgáltatását választotta vezetői engedélye

Részletesebben

Tájékoztató Vállalási feltételek

Tájékoztató Vállalási feltételek Tájékoztató Vállalási feltételek Nyilv.sz.: 01094-2008 1. Képző szerv neve: GÖRÖMBÖLYI ZSOLT AUTÓS-MOTOROS ISKOLA Címe: 3529 Miskolc Budai József u. 28.. Tel.: 06-30/370-9375, www.jogsitanoda.hu, gorombolyiautosiskola@gmail.com

Részletesebben

BÓNA VILMOS Autósiskola Kft.

BÓNA VILMOS Autósiskola Kft. BÓN VILMOS utósiskola Kft. VÁLLLÁSI FELTÉTELEI, ÍRÁSOS TÁJÉKOZTÓ Gépjárművezető képzés és vizsgára bocsátás feltételeiről tanfolyamra jelentkező hallgatók számára 72 Szeged, Szilágyi u.2.i.em.03. Ügyfélfogadó:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK A képzőszerv megnevezése: IKON Autósiskola Címe: 5126 Jászfényszaru, Aradi út 7. Telefon: 06 70 4570926 Honlap, e-mail: www.ikonautosiskola.hu, info@ikonautosiskola.hu Cégforma:

Részletesebben

BAJÁKI AUTÓSISKOLA. Tisztelt leendő járművezető hallgató! ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

BAJÁKI AUTÓSISKOLA. Tisztelt leendő járművezető hallgató! ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK BAJÁKI AUTÓSISKOLA ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Cím: 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZA DESSEWFFY U 18/B Telefon mobil: 06-20-3294867 Vállalkozási forma: egyéni vállalkozó Vállalkozói engedély száma:

Részletesebben

Tisztelt érdeklődő! járművet NEM vezethet. Az orvosi igazolást elegendő a vizsgára jelentéskor leadni. ) nem kell

Tisztelt érdeklődő! járművet NEM vezethet. Az orvosi igazolást elegendő a vizsgára jelentéskor leadni. ) nem kell Tisztelt érdeklődő! Mezei Béla magánoktató vagyok és az alábbi feltételekkel vállalom az Ön hajtó M, -1, 2,, 24+, B, és T járműkategóriák képzését és vizsgára bocsátását: 1. tanfolyamra jelentkezőnek JELENTKEZÉSI

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú melléklete alapján Tartalom VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK... 1 1.) Bodó Autósiskola a továbbiakban Képzőszerv.... 2 2.) Egyéni vállalkozás...

Részletesebben

Vállalkozási feltételek

Vállalkozási feltételek Csigavér 01 Autósiskola Kft. 1096. Bp., Haller u. 16-18. Asz.: 12904664-1-43 Hatályos: 2015.01.01. 2. sz. melléklet Tájékoztató Vállalkozási feltételek Tájékoztató Vállalási feltételek 1. Képző szerv:

Részletesebben

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I AuTÓTh Kfc. 2400. Dunaújváros, Vasmű út 39. II. emelet 208. : (25) 400-800. Az AuTóTh-Iskolában folyó "AM" Moped járművezető képzés V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I Érvényes: 2014 április 23-tól Tóth

Részletesebben

SARRÓ AUTÓSISKOLA. ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK. Cím: 6090 Kunszenmiklós, Rákóczi u. 4.

SARRÓ AUTÓSISKOLA. ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK. Cím: 6090 Kunszenmiklós, Rákóczi u. 4. SARRÓ AUTÓSISKOLA ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Cím: 6090 Kunszenmiklós, Rákóczi u. 4. Weblap, E-mail cím: WWW.SARRO.HU autosiskola@sarro.hu Telefonmobil: 06-20-9445-927 Vállalkozási forma:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A BEISKOLÁZÁSI ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A BEISKOLÁZÁSI ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEKRŐL BERECZKI MÁTÉ Elérhetőségek: Szakképző Iskola és Sportiskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. Felnőttképzési Tagozat Tel/Fax: 79/425 619 Felnőttképzési ny. szám: 00457-2009. Akkreditációs lajstromszám :AL-2610

Részletesebben

d) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a K kategóriás jármű vezetője kivételével a jogszabályban előírt életkornál

d) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a K kategóriás jármű vezetője kivételével a jogszabályban előírt életkornál 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet Hatályos: 2012.01.02 - Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a) a tanfolyam elméleti részét az 5. (3) bekezdésében foglaltak szerint

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Zselic Autósiskola Szolgáltató Betéti Társaság Kaposvár

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Zselic Autósiskola Szolgáltató Betéti Társaság Kaposvár VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Zselic Autósiskola Szolgáltató Betéti Társaság Kaposvár Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelve érezzük magunkat, hogy családias hangulatú iskolánkban kíván felkészülni a vezetői engedély

Részletesebben

Tájékoztató és vállalkozási feltételek

Tájékoztató és vállalkozási feltételek Tájékoztató és vállalkozási feltételek Képzőszerv megnevezése: JÁRÁSI AUTÓSISKOLA Székhelye: 3527 Miskolc, Zielinsky Sz. u. 4. 1/2. Cégforma: Egyéni vállalkozó Vállalkozói igazolvány száma: ES- 614568

Részletesebben

Tájékoztató "A 1" kategória érvényes B kategóriával

Tájékoztató A 1 kategória érvényes B kategóriával Tájékoztató "A 1" kategória érvényes B kategóriával Képzőszerv neve: Zi-Ti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Képzőszerv rövidített neve: Zi-Ti Kft. Honlap cím: www.ziti.hu Tel./Fax.

Részletesebben

Általános feltételek. (Írásos tájékoztató)

Általános feltételek. (Írásos tájékoztató) Általános feltételek (Írásos tájékoztató) Képzőszerv megnevezése. BEST Autósiskola KKT. Cím: Zalaszentgrót,Dózsa Gy.u.9 Telefon: 20/9834 230 E mail,honlap : www.bestautosiskola.hu, bestautosiskola@fibermail.hu

Részletesebben

Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek

Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek 1. Képző szerv neve: Szremkó Mihály Autósiskola Címe: 6500. Baja, Magyar u. 6. Telefonszám: 06-20/977-21-65 Cég formája: Egyéni vállalkozás 2. Vállalkozói engedély

Részletesebben

Tájékoztató. Vállalkozói feltételek B kategóriára

Tájékoztató. Vállalkozói feltételek B kategóriára Tájékoztató Vállalkozói feltételek B kategóriára 1. A képzőszerv megnevezése: Alapi Autósiskola székhelye: 1046 Budapest, Sporttelep u. 21. tartózkodási hely: 1048 Budapest, Külső Szilágyi út 104. honlap:

Részletesebben

ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK 2-4 Kerék Kft. 6723 Szeged, Csörlő u. 2/c 62/631-286 20/560-3514, 20/499-0829 feketepapp@gmail.com ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK 2-4 Kerék Kft. írásos tájékoztatója és vállalási feltételek

Részletesebben

Vállalkozási feltételek.

Vállalkozási feltételek. Üdvözöljük Önt az iskolánknál, ezúton tájékoztatjuk az általános tudnivalókról a tanfolyami és vizsgadíjakról, valamint jogokról és kötelezettségekről! Vállalkozási feltételek. 1, Képző szerv megnevezése:

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a

Részletesebben

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: Webjogsi KMR Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden

Részletesebben