Alapismeretek az Európai Unióról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapismeretek az Európai Unióról"

Átírás

1 Alapismeretek az Európai Unióról 1

2 Az Európai Unió vagy EU részben r kormányk nyközi és s nemzetek fölötti f integráci ció,, amely jelenleg 27 európai országb gból áll. Az Európai Unió ezen a néven n 1992-ben jött létre l az Európai Uniós s Szerződéssel (ismertebb nevén n a maastrichti szerződéssel); ssel); ez a szerződés s november 1-jén 1 n lépett l hatályba. Az EU számos jellegzetessége ge létezett l azonban már m r 1992 előtt is; elődjeinek története az 1950-es évekre nyúlik vissza. 2

3 Az Európai Unió jogi alapja tagállamainak számos egymást követk vető szerződéséből l jött j létre. l Az évek során n ezeket jelentősen bővítettb tették: minden újabb szerződés s kiegész szítette a megelőzőket. Az első ilyen szerződés s az 1951-es (1952-ben hatályba lépett) l párizsi p szerződés s volt, ami létrehozta az Európai Szén- és s Acélk lközösséget eredetileg hat európai ország g között. k Ez a szerződés s azóta hatály lyát t vesztette, funkcióit it a rár következő szerződések sek vették át. Az 1957-es római r szerződés s azonban jelenleg is hatályos, bár b r számos bővítésen b ment keresztül, melyek közül k l legjelentősebb az 1992-es maastrichti szerződés, s, amely elsőként alkotta meg ezen a néven n az Európai Uniót. 3

4 A római r szerződés s következk vetkező kiegész szítéséről l a tíz t új j tagállam csatlakozási si szerződése se részekr szeként egyeztek meg, amely május m 1-1 jén n lépett l hatályba. Négy főf intézm zménye van: az Európai Unió Tanácsa, az Európai Parlament, az Európai Bíróság B és s az Európai Bizottság. Mindegyiknek külön k elnöke, külön k n szerepe és s külön k felelőss ssége van. 4

5 Az EU tevékenys kenysége a politika minden területet felöleli, leli, az egészs szségügytől l a gazdaságpolitik gpolitikán át a külügyekig k és s a védelmi v kérdk rdésekig; hatalmának jellege azonban a különbk nböző területeken más m és s más. m Attól l függf ggően, hogy a tagállamai mennyi hatalmat ruháztak rá, r, hasonlít t az EU egyfajta föderációra (péld ldául a pénzp nzügyek, az agrárpolitika, rpolitika, a kereskedelem és s a környezetvédelem terén), konföder derációra (péld ldául a szociál- és s gazdaságpolitika, gpolitika, a fogyasztóvédelem és s a belügyek terén), vagy éppen nemzetközi zi szervezetre (péld ldául a külügyek terén). 5

6 6

7 Az Európai Unió túlnyomó része Európa nyugati és s középsk pső részén n terül l el, az Unió azonban magába foglal számos Európán n kívüli k területet is (ezek neve legküls lső régiók), több t tagállam llamának egykori gyarmatosításai sai folytán. Az Európai Uniónak nak jelenleg 20 országgal van közös s szárazf razföldi határa: (nyugatról l keletre) Suriname, Brazília, Holland Antillák, Marokkó, Andorra, Norvégia, Monaco, Svájc, Liechtenstein, Vatikán, San Marino, Horvátorsz tország, Oroszország (a Kalinyingrádi területen is), Szerbia, Albánia, Macedónia, Ukrajna, Moldova, Fehéroroszorsz roroszország, Törökország. Határosnak tekinthető még Észak- Ciprus, amely csak de jure része az EU-nak (az újraegyesítési si tárgyalt rgyalások folyamatban vannak). 7

8 Mindezen felül l az EU-nak további 5 állammal van közös k s tengeri határa: Saint Lucia Antigua és Barbuda Dominika Mauritius Marokkó. 8

9 Némiképp bonyolítja az Európai Unió jellegét, hogy tagállamainak legtöbb polgára automatikusan európai állampolgár r is. Ezt azt jelenti, hogy a brit (a Man- szigetek, Guernsey és s Jersey lakosaitól eltekintve), francia, holland és s dán d n (a Feröer szigetiek kivétel telével) állampolgárok egyaránt európai polgárok, még m g ha olyan államok területein is születtek, amelyek kívül l esnek az Európai Unió különféle szerződésekben sekben megállap llapított határain. 9

10 Az Európai Unió legtávolibb pontjai: Az egész EU-ter területet figyelembe véve: v ve: o legészakibb pont Nuorgam,, Finnország o legdélibb libb pont Saint-Joseph Joseph, Réunion, Franciaország o legnyugatibb pont La Pointe-Noire Noire, Guadeloupe, Franciaország o legkeletibb pont Sainte-Rose Rose, Réunion, Franciaország Csak az európai kontinentális területet figyelembe véve: v ve: o legészakibb pont Nuorgam,, Finnország o legdélibb libb pont Punta de Tarifa, Spanyolország o legnyugatibb pont Cabo da Roca,, Portugália o legkeletibb pont Tulcea,, Románia. 10

11 Az EU-int intézmények elhelyezkedése Az EU-nak nincs hivatalos fővárosa, f intézm zményei több t város v között k vannak elosztva: * Brüsszel az Európai Bizottság és s a Európai Unió Tanácsa (más s néven n Miniszterek Tanácsa) székhelye, és s itt kerül l sor az Európai Parlament bizottsági ülésére és s kisebb üléseire (mini sessions). Az EU legfrissebb bővítése b óta Brüsszelben tartották k az Európai Tanács összes csúcs csértekezletét. t. A fentiek alapján n ezt a várost tekintik az EU de facto központjának. nak. * Strasbourg az Európai Parlament székhelye, és s itt kerül l sor az évi 12, egy hetes plenáris ülésekre (plenary( sessions). Ez a bölcsője a kibővült Európa pa történelmi intézm zményeinek is (Európa Tanács, Emberi Jogok Európai Bírósága), B melyekkel az EU együttm ttműködik. * Az Európai Bíróság B és s az Európai Parlament titkárs rsága, valamint az Európai Befektetési Bank Luxembourg városv rosában találhat lható. * Az Európai Központi K Bank Frankfurtban helyezkedik el. 11

12 Az Európai Unió hatása jóval meghaladja a határait, mivel ahhoz, hogy a területén eladjanak valamit, érdemes megfelelni a szabványainak. Mihelyt egy nem-tagállam ország gyárai, termelői és kereskedői megfelelnek az EU-szabványoknak, az uniós csatlakozás költségeinek legnagyobb része semmivé foszlik. A teljes taggá váláshoz szükséges jogharmonizáció pedig növeli a jólétet (a vám költségeinek kiküszöbölésével), és mindössze a törvények tényleges megváltoztatásához szükséges apró beruházás van hátra. 12

13 Ami a gazdaságon gon túli t kérdk rdéseket illeti, az Európai Unió támogatói i arra hivatkoznak, hogy az EU kihatással lehet a békére b és s a demokráci ciára. A Nyugat-Eur Európa törtt rténetére jellemző visszatérő háborúknak vége v szakadt az EGK (ahogy akkoriban nevezték) megalakulásakor. Az 1970-es évek elején n GörögorszG gország, g, Portugália és s Spanyolország g egyaránt diktatúrák k voltak, de e három h ország üzleti vezetői i be akartak kerülni az EU-ba ba,, s ez erős s lökést l adott a demokráci ciák létrejöttéhez. Mások úgy vélekednek, v hogy a második m világh gháború óta létezl tező európai béke b nagyobb részben a Szovjetunió fenyegetésének nek köszönhető, és s a diktatúrák k amúgy is véget v értek volna. 13

14 Az EU jelenleg a Balkán és Dél-Kelet felé terjeszti befolyását. Számos olyan ország lett tagja (közt ztük k Magyarország), g), amelyek korábban a vasfügg ggöny mögött m voltak, és középtávon számos további országot tervez felvenni soraiba. Azt remélik, hogy Spanyolország, Portugália és s GörögorszG gország g belépéséhez hasonlóan an ezeknek az államoknak a felvétele is segíteni fog megszilárd rdítani a gazdasági gi és s politikai stabilitást. st. 14

15 A további keleti bővítésnek b is lennének nek hosszú távú gazdasági gi előnyei, de a többi t európai országokat jelenlegi állapotukban nem tekintik alkalmasnak a belépésre, különösen k a keletebbre eső országok gazdasági gi problémái i miatt. Ha végül v l felvesznek olyan országokat, amelyek politikailag jelenleg instabilak, az remélhet lhetőleg leg segít t majd megbirkózni a jugoszláv v háborh borúk és más s problémák k megmaradt következmk vetkezményeivel, és s a jövőben j elkerülhetik lhetik a ciprusi konfliktushoz hasonló helyzeteket. 15

16 A tagjelöltek ltek körül k újabb vitákat kavart Törökország g kérdk rdése. Az ország g csatlakozási si tárgyalt rgyalások az EU- val előrel reláthatólag október elején kezdődnek. dnek. Franciaország, NémetorszN metország, Hollandia és s az EU más m s régi r tagjai aggodalommal tekintenek TörökorszT kország belépésére. Törökország g számos törvt rvénymódosítást st léptetett életbe, hogy megfeleljenek az EU belépési követelmk vetelményeinek. TörökorszT kország csatlakozása de facto megoldást adna a ciprusi területi konfliktusra. 16

17 Tagállamok és s bővítésb Az Európai Uniónak nak 27 tagállama van, melyek összterülete km², összlakossága pedig 496 millió. Ha ország g lenne, terület szerint a hetedik legnagyobb, népessn pesség szerint pedig Kína K és s India után n a harmadik legnagyobb lenne a FöldF ldön. 17

18 1957 Belgium, Hollandia, Luxemburg, NSZK, Franciaország, Olaszország g (alapító tagok) 1973 Dánia, Egyesült Királys lyság, Írország 1981 Görögország 1985 Grönland, mely 1979-ben önrendelkezést kapott DániD niától, egy népszavazn pszavazást st követk vetően en kilép 1986 Portugália, Spanyolország 1990 Kelet-Németorsz metország g (NDK) csatlakozik az NSZK-hoz, így az EU részr szévé válik 1995 Ausztria, Finnország, Svédorsz dország 2004 Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, g, Lettország, Litvánia, Magyarország, g, Málta, M Szlovákia, Szlovénia 2007 Bulgária, Románia Tagállamok és s bővítésb 2007 Hollandiához csatlakozott 3 kis karibi sziget, így bővül b l az EU területe 18

19 Leendő tagok és s további országok Horvátorsz tország g az Európai Unió hivatalos tagjelöltje. ltje. Törökország g az Európai Unió hivatalos tagjelöltje, ltje, bár b r csatlakozásának időpontj pontjára nincs konkrét t becslés. s. Számos jelenlegi tagországban gban azonban jelentős s ellenáll llás s van TörökorszT kország g tagságával szemben. A további bővítésekről l informáci ció Az Európai Unió bővítése szócikkben találhat lható. Macedónia az Európai Unió hivatalos tagjelöltje ltje december 16. óta, azonban a csatlakozási si tárgyalt rgyalásokat nem indított tották k meg, mivel az ország még g nem tudta teljesíteni teni a koppenhágai kritériumokat. riumokat. A Balkán-félsziget lsziget nyugati részr szének integráci ciójára jelenleg kiemelt figyelmet fordít t az Európai Unió,, ezért társult rsulási si tárgyalt rgyalásokat kezdtek Szerbiával, Bosznia-Hercegovin Hercegovinával val és s Albáni niával. Andorra, Izland, Liechtenstein, Monaco, Norvégia, San Marino, Svalbard, Svájc és s a Vatikán n nem tagállamok, de külön k n megállapod llapodásokat kötöttek k ttek az Unióval. Az Európai Szabadkereskedelmi TársulT rsulás s (EFTA) tagjai Svájc kivétel telével az Európai Gazdasági TérsT rséget létrehozl trehozó egyezmény részesei, r ezek az országok részesei r a közös k s piacnak. 19

20 Gazdasági adatok 2006-ban az EU rendelkezett a Föld F legnagyobb gazdaságával: GDP-je 13,4 trillió USA-doll dollár r volt az Amerikai Egyesült Államoké 13. Az Európai Unió továbbra is jelentős s kereskedelmi többlettel t rendelkezik. Az Európai Unióra azonban 2004 folyamán n többnyire t stagnáló gazdasági gi növekedn vekedés és s alacsony foglalkoztatottság nyomta rár a bélyegb lyegét t (az Unió átlagát t tekintve). Az EU gazdasága előrel reláthatólag tovább fog növekedni n a következő évtizedben, amint több t ország g csatlakozik az Unióhoz különösen, mivel az új j tagállamok rendszerint szegényebbek az EU-átlagn tlagnál,, s így a várt v gyors GDPnövekedés s segíthet elérni az egyesült Európa dinamikáját. A teljes Unió egy főre f eső GDP-je azonban rövid r távon t esni fog. Hosszú távon az EU gazdaságát t jelentős s demográfiai problémák k fenyegetik, mivel a szület letési ráta r alacsonyabb, mint ami a lélekszl lekszám m fenntartásához szüks kséges. 20

21 Intézm zményes keretek Az Európai Unió több intézm zményt foglal magába: Európai Parlament (732 tag, max.. 750) Az Európai Unió Tanácsa (vagy Miniszterek Tanácsa csa ) ) (25 tag) Európai Bizottság g (25 tag) Európai Bíróság B g (25 bíró b (valamint az elsőfok fokú bíróság g 25 bírája)) b Európai Számvev mvevőszék k (25 tag) Az Európai Tanács (25 tag) nem intézm zmény, csak kvázi-intézmény ny. Több pénzp nzügyi szervezet is létezik l az EU-n belül: l: Európai Központi K Bank (ami a nemzeti központi k bankokkal együtt alkotja a Központi Bankok Európai Rendszerét) Európai Befektetési Bank (beleértve az Európai Befektetési Alapot) A szerződések sek számos tanácsad csadó bizottságot is létrehoztak l az intézm zményekhez: Régiók k Bizottsága, ami a regionális kérdk rdésekben ad tanácsot Gazdasági és s Szociális Bizottság, ami gazdasági gi és s szociális kérdk rdésekben ad tanácsot (elsősorban sorban munkaadók és s alkalmazottak viszonyaiban) Politikai és s Biztonsági Bizottság, amit a közös k kül- és s biztonságpolitika kontextusában hoztak létre, l s amely a globális lis biztonság g nemzetközi zi kérdéseit felügyeli és s ezekben ad tanácsot. 21

22 Létezik egyfajta alapvető feszülts ltség g az Európai Unióban a kormányk nyköziség és s a nemzetekfölöttis ttiség kérdése között. k A kormányk nyköziség a nemzetközi zi szervezetek olyan döntd ntéshozási si módszere, m ahol a hatalmat a tagállamok birtokolják és s a döntd ntéseket egyhangúlag hozzák. A kormányok által kijelölt lt független f személyeknek, ill. a választott v képviselk pviselőknek pusztán n tanácsad csadó vagy végrehajtv grehajtó szerepe van. Jelenleg a legtöbb nemzetközi zi szervezet a kormányk nyköziség alapján n működik. m 22

23 Az Európai Unió egyes politikai erői i a kormányk nyköziséget preferálj lják, míg m g mások m a nemzetekfölöttis ttiséget részesítik előnyben. A nemzetekfölöttis ttiség támogatói i arra hivatkoznak, hogy ez gyorsabb ütemű integráci ciót t tesz lehetővé,, mint máskülönben lehetséges volna. Ahol a döntd ntéseket egyhangúságra gra törekvt rekvő kormányok hozzák, évekbe telhet, míg g megszületik egy döntd ntés, ha egyáltal ltalán n megszületik. A A kormányk nyköziség szósz szólói i másfelm sfelől l azzal érvelnek, hogy a nemzetekfölöttis ttiség fenyegetést jelent a nemzeti szuverenitásra sra és s a demokráci ciára, arra hivatkozva, hogy csak a nemzeti kormányoknak lehet meg a szüks kséges demokratikus legitimitásuk. A kormányk nyköziséget az euroszkeptikusabb államok kedvelik, mint példp ldául az Egyesült Királys lyság, Dánia D és Svédorsz dország; míg m g az integráci ció hívei, példp ldául a Benelux országok, Franciaország, NémetorszN metország és s Olaszország többnyire a nemzetekfölöttis ttiség felé hajlik. 23

24 Az EU legfontosabb elvei Áruk és s szolgáltat ltatások szabad kereskedelme a tagállamok között k (ezt a célt c az Európai Gazdasági TérsT rség g kiterjesztette a négy n EFTA-állam közül l háromra h is) Közös EU-versenyt versenytörvény,, amely a cégek c és s a tagállamok versenyellenes tevékenys kenységét t szabályozza (előbbit a trösztellenes törvt rvény és s a vállalkozv llalkozások összeolvadását t szabályoz lyozó törvény révén, r utóbbit az államoknak nyújtott segélyek rendszere révén) r A schengeni egyezmény lehetővé tette a tagállamai közötti k belső határellen rellenőrzések eltörl rlését és s a külsk lső határok ellenőrz rzésének összehangolását. Ez nem vonatkozik az Egyesült Királys lyságra és Írországra, viszont a nem EU-tag tagállam Izland és s Norvégia szintén n részt r vesz az együttm ttműködésben. A tagállamok polgárai szabadon megválaszthatj laszthatják, hol éljenek és s dolgozzanak az Európai Unión n belül, l, feltéve, hogy gondoskodni tudnak magukról l (ezt szintén kiterjesztették k a többi t EEA-tag tagállamra). A tőke t szabad áramlása a tagállamok (és( s a többi t EEA-tag tagállam) ) között. k A kormányzati rendeletek, a vállalati v jog és s a védjegyek v szabályoz lyozásának összehangolása. sa. Egységes ges pénznem, p az euró (az Egyesült Királys lyságot és s DániD niát t kivéve). ve). Svédorsz dország, bár r nincs saját t kimaradási klauzulája, nem csatlakozott a II-es árfolyamrendszerhez (ERM II), s ezzel önként nt kizárta magát t a monetáris unióból. A környezetvk rnyezetvédelmi irányelvek nagyarány nyú egyeztetése az Unió országaiban. 24

25 Közös s agrár- és s halászati politika. A közvetett k adózás, az áfa (hozzáadott adottérték-adó) ) egységes ges rendszere, valamint egységes ges vám v m különfk nféle termékeken. Elmaradott területek fejlesztésének támogatt mogatása (szervezeti és s kohézi ziós s alap). Kutatások támogatt mogatása. Az EU legfontosabb elvei Egységes ges külsk lső vámtarifa, egységes ges álláspont a nemzetközi zi kereskedelmi tárgyalt rgyalásokon. A tagjelölt lt országok és s más m s kelet-eur európai országok programjainak támogatt mogatása, segély számos fejlődő országnak. 25

26 Az EU legfontosabb elvei Együttm ttműködés s bűnügyi b téren, t ideértve a hírszerzh rszerzésben sben való együttm ttműködést (az EUROPOL és s a Schengeni Informáci ciós s Rendszer révén), r megegyezés s a bűncselekmények nyek és s a gyorsított kiadatási eljárások egységes ges megállap llapításáról. l. Az egységes ges kül- és s biztonságpolitika mint távlati t cél, c bár b ez még m g messze van a tényleges t megvalósítást stól. A 2003-as iraki invázi ziót t illető ellentétek tek a tagállamok között k (a nyolcak levele szerint) és s az akkor még m g tagjelölt lt államok között (a vilniusi levél l szerint) mutatják, milyen messze van még m g az EU attól, hogy ez a cél c l valóra válhasson. v Az egységes ges biztonságpolitika mint cél, c ideértve a tagból álló,, békefenntartb kefenntartó célú Gyorsreagálású Hadtestet, az EU-katonas katonaságot és s az EU-műholdk holdközpontot (hírszerz rszerzési si célból). l). Egységes ges menekült ltügyi és s bevándorl ndorlási politika. 26

27 Európai Parlament Az Európai Parlament (EP) az Európai Unió (EU) parlamentális lis testülete, amelyet az EU állampolgárai közvetlenk zvetlenül l választanak v öt éves időtartamra. A Miniszterek Tanács csával együtt alkotja az EU törvényhozói i hatalmi ágát. Két K t helyen ülésezik, Brüsszelben és Strasbourgban. Az Európai Parlament nem alkothat önállóan törvt rvényt, de módosíthatja vagy megvétózhatja azokat számos politikai területen. Bizonyos területeken tanácskoz cskozási si joga van. Az EP felügyeli az Európai Bizottság g munkáját, jóváhagyja j a testület kinevezését és s bizalmatlansági szavazással ssal visszahívhatja. vhatja. Ellenőrzi az EU költsk ltségvetését t is. Az EP képviselk pviselői helyeinek felosztása sa nem csupán n a tagállamok népessn pessége alapján történik, a kisebb államok ennél l több t képviselk pviselőt t küldhetnek, k hogy megfelelően en legyenek képviselve. k Más s európai szervezetektől l eltérően en az Európai Parlament az egyetlen, amelyet közvetlenk zvetlenül l választanak v és s törvt rvényhozói i joga van. 27

28 Az Európai Szén- és s Acélk lközösség g (ESZAK) feláll llította a 'Közgy zgyűlést' 1952 szeptemberében, ben, amelynek 78 tagját t a hat ESZAK tagállam nemzeti parlamentje választotta. v Ezt terjesztették k ki 1958 márciusm rciusában, hogy az Európai Gazdasági KözössK sség és s az Euratom is képviselve k legyen. Ekkor kapta az Európai Parlamentáris ris Gyűlés s nevet től l lett Európai Parlament a testület neve ben újra növeltn velték k a képviselk pviselők k számát és s ekkortól l választjv lasztják őket közvetlenk zvetlenül. l. Ezután n a képviselk pviselők k létszl tszámát t minden alkalommal megnövelt velték, amikor új államok csatlakoztak. A Parlament létszl tszámát t 750 főben f maximalizált lták, viszont a bővítések következtk vetkeztében jelenleg ennél l több, t 785 tagja van. 28

29 Az Európai Parlament körülbelk lbelül l 496 millió EUállampolgárt képvisel. A tagjait európai parlamenti képviselk pviselőnek hívjh vják, és s január 1-je óta 785-en vannak. Ötévente egyszer tartanak választv lasztásokat sokat az általános választv lasztójog alapján. Nincs egységes ges választv lasztási si rendszer, minden tagállam szabadon dönt d választv lasztási si rendszeréről l az alábbi három h megkötéssel: Arányos képviseleti k rendszernek kell lennie, akár pártlistás, s, akár r egyéni jelöltes ltes rendszert alkalmaznak. A választv lasztási si területet körzetekre k kell osztani, ha ez nem változtatja v meg a rendszer arányos természet szetét. t. A bekerülési küszk szöb b nem haladhatja meg a szavazatok öt t százal zalékát. 29

30 A legutóbbi választv lasztásokat sokat 2004 júniusj niusában tartották. Ez volt a világt gtörténelem legnagyobb nemzetközi zi szavazása, sa, közel k 400 millió részvételre jogosult állampolgárral. Következő most vasárnap!!! 30

31 EP oszágonk gonkéntinti összetételetele Németország g 99 Franciaország g 78 Egyesült Királys lyság g 78 Olaszország g 78 Spanyolország g 54 Lengyelország g 54 Románia 35 Hollandia 27 Görögország g 24 Belgium 24 Portugália 24 Csehország g 24 Magyarország g 24 (22) Svédorsz dország g 19 Ausztria 18 Bulgária 18 Szlovákia 14 Dánia 14 Finnország g 14 Írország g 13 Litvánia 13 Lettország g 9 Szlovénia 7 Észtország g 6 Ciprus 6 Luxemburg 6 Málta 5 31

32 Az EP módosm dosíthatja vagy elutasíthatja thatja a jogszabályokat a kodifkáci ciós eljárás s alá tartozó területeken, amelyek az uniós s törvt rvényhozás háromnegyedére re terjednek ki. A fennmaradó területeken egyetért rtési vagy tanácskoz cskozási si joga van. Az előbbi azt jelenti, hogy megvétózhatja az előterjeszt terjesztést, st, de nem módosíthatja, az utóbbi pedig azt, hogy véleményt nyilváníthat. Az EP felügyeli az EU költsk ltségvetését, t, amit mindig el kell fogadnia. 32

33 Annak ellenére, hogy Brüsszelt emlegetik az Európai Unió fővárosaként, és s az EU két k t végrehajtv grehajtói i intézm zményének, nek, a Miniszterek Tanács csának és s az Európai Bizottságnak itt van a székhelye, a Parlamentnek amszterdami szerződés alapján n havonta Strasbourgban kell üléseznie. Ezért emlegetik néha n 'Strasbourgi' Parlament'-ként nt.. A döntéselőkészítői és s a bizottsági munkák k Brüsszelben folynak, itt tartják k a politikai csoportok is üléseiket. A Titkárs rság g központja k Luxembourg városv rosában van. Az EP havonta csak 4 napot tölt t Strasbourgban,, ekkor vannak a végsv gső plenáris szavazások. sok. A többi t plenáris ülést Brüsszelben tartják. Több alkalommal is kifejezte az EP azt a kívánsk nságát, hogy maga szeretné az ülései helyét t megválasztani és s felhagyni ezzel a két k t székhely khelyű rendszerrel, de az európai kormányok ezt a jogot meghagyták k maguknak. 33

34 Bizottságok Belügy BUDG - Költségvetési bizottság CONT - Költségvetési felügyelet bizottsága ECON - Gazdasági és s monetáris ügyek bizottsága EMPL - Foglalkoztatás és s szociális ügyek bizottsága ENVI - Környezeti, közegészségügyi gyi és élelmiszerbiztonsági bizottság ITRE - Ipari, fejlesztési si és energiaügyi gyi bizottság IMCO - Belső piaci és fogyasztóvédelmi bizottság TRAN - Közlekedési és s turisztikai bizottság REGI - Regionális fejlesztési si bizottság AGRI - Mezőgazdas gazdasági gi és vidékfejleszt kfejlesztési si bizottság PECH - Halászati bizottság CULT - Kulturális lis és s oktatási bizottság JURI - Jogi ügyek bizottsága LIBE - Polgárjogi, igazságügyi gyi és s belügyi bizottság AFCO - Alkotmányos ügyek bizottsága FEMM - Nők k jogai és s nemi egyenlőség g bizottsága PETI - Petíci ciós s bizottság Külügy AFET - Külügyi bizottság DROI - Emberjogi albizottság SEDE - Biztonsági és s védelmi v albizottság DEVE - Fejlesztési si bizottság INTA - Nemzetközi zi kereskedelmi bizottság 34

35 Európai NéppN ppárt - Európai Demokraták k (EPP-ED) ED) Európai NéppN ppárt (EPP) Európai Demokraták k (ED) 277 Európai Szocialisták k PártjP rtjának (PES) 218 Liberálisok és s Demokraták k Szövets vetsége Európáé áért (ALDE) Európai Liberáldemokrata és Reform Párt P (ELDR) Európai Demokrata Párt P (EDP) +2 nemzeti párt p 106 Unió a Nemzetek Európájáé áért (UEN) Szövets vetség g a Nemzetek Európájáé áért (AEN) EU Demokraták k (EUD) +3 nemzeti párt p 44 Európai Zöldek Z - Európai Szabad Szövets vetség g (Greens( Greens-EFA) ) Európai Zöldek Z (EGP) Európai Szabad Szövets vetség g (EFA) +1 nemzeti párt p 42 Európai Egyesült Baloldal Északi Zöld Z Baloldal (GUE-NGL) Európai Baloldal Északi Zöld Z Baloldali Szövets vetség g (NGLA) +5 nemzeti párt p 41 Függetlenség és s Demokrácia (IND/DEM) Európai Független F Demokraták k Szövets vetsége (AIDE) EU Demokraták k (EUD) +3 nemzeti párt p 23 Identitás, Hagyomány, Szuverenitás s (ITS) Euronat + 5 független f nemzeti párt p 20 függetlenek 14 35

36 Weboldalak ://www.euvonal.hu/ 36

Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén. 2007 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén. 2007 European Parliament, Visits and Seminars Unit Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén Az előadás három fő témája Hatáskörmegosztás a tagállami és a közösségi szint között. Brüsszeli döntéshozatal menete = együttműködés a közösségi szervek

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar KöztK ztársaság kormánya Roma Integráci ció Évtizede Program elnöks kségének átadása Szűcs Erika miniszter Szociális és s Munkaügyi Minisztérium 2008. június j 24. Roma Integráci ció Évtizede

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda FIATALOK A KÖZÉLETBENK CIVIL ARÉNA AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVR SZVÉTEL FEJÉR MEGYÉBEN C. MŰHELYKONFERENCIAM 2009.SZEPTEMBER 25. Foglalkoztatási és s Szociális Hivatal Mobilitás s Országos Ifjúsági Szolgálat

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

Az Európai Unió története

Az Európai Unió története Az Európai Unió története 1945-1959 1959 Béke Európában az együttm ttműködés s kezdetei EU gyökerei a II. világh gháborúig nyúlnak vissza Az európaiak eltökélt lték, hogy hasonló öldöklés és s pusztítás

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci Nemzetközi zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági gi integráci ciók k elmélete lete Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár Harsányi János FıiskolaF 2008. 1 Az Uruguay-fordul forduló után Nyugtalanító

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

A magyar uniós elnökség és a régiók jövője című konferencia. 2009. május 21-22. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola

A magyar uniós elnökség és a régiók jövője című konferencia. 2009. május 21-22. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hol tart az Európai Unió a többszintű kormányzás intézményrendszerének kiépítésében Dr. Szalay András EU Régiók Bizottsága tagja Veszprémi önkormányzati képviselő A magyar uniós elnökség és a régiók jövője

Részletesebben

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20.

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20. REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési si Konferencia Magyar-Szerb területi együttm ttmőködések a gazdaságfejleszt gfejlesztés s szolgálat latában 2009. október 20. Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, üzleti,

Részletesebben

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete NATO ismertetése Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Angolul North Atlantic Treaty Organisation, rövidítve NATO. 28 észak-amerikai és európai ország szövetsége, amelyet a II. világháború után 1949.április

Részletesebben

DEMIN XV. Hete Gabriella

DEMIN XV. Hete Gabriella Egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatók k minőségir girányítási rendszer tanúsítás s akkreditálása DEMIN XV. Nemzeti Akkreditáló Testület Hete Gabriella minőségir girányítási vezető Előad adás s tartalma

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

SODICO projekt 2013/02/20. /02/20.,, Budapest (HU) Domenico Campogrande

SODICO projekt 2013/02/20. /02/20.,, Budapest (HU) Domenico Campogrande SODICO projekt 2013/02/20. /02/20.,, Budapest (HU) «A szociális partnerek és s a paritásos alapok szerepe az EU építőiparában» Domenico Campogrande a FIEC szociális igazgatója 1. A FIEC és s az építőipar

Részletesebben

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva A szociális hálóh mint erőforr forrás Hálózati munka Pataki Éva A képzk pzés s az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Teoretikus hátterekh Szociálökol kológiai elv (Germain( Germain/Gitterman):

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

makrogazdasági (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006.

makrogazdasági (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006. Ásványolajok jövedéki szabályoz lyozását érintő aktuális változások, makrogazdasági gi kérdések (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006.

Részletesebben

GYÖNGYÖS. István. MELLearN workshop Budapest 2007. november 29.

GYÖNGYÖS. István. MELLearN workshop Budapest 2007. november 29. GYÖNGYÖS Dr. Piros Márta, M Fodor Mónika, M Dr. Réthy István MELLearN workshop Budapest 2007. november 29. Károly Róbert R FiskolaF bemutatása 20 éve folyó közgazdasági, gi, és s a Fiskola F több, t mint

Részletesebben

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20.

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. EOS Cégcsoport Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. Tartalomjegyzék Az EOS világszerte Mire van szükségem, ha az export piacra

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

Az én Európám. Készítette: Majláth Norbert

Az én Európám. Készítette: Majláth Norbert Az én Európám Készítette: Majláth Norbert Európa Európa Földünk egyik kontinense, amelynek határai nyugaton az Atlanti-óceán, északon a Jegestenger, keleten az Urál hegység, az Urál folyó és a Kaszpi-tenger,

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

gi- kapcsolati tért Politikai identitás Lengyelország: ntések, amelyek Geopolitikai szemléletm letmód Csehország:

gi- kapcsolati tért Politikai identitás Lengyelország: ntések, amelyek Geopolitikai szemléletm letmód Csehország: KözépEurópa mint egységes ges gazdasági gi kapcsolati tért Kockázatok, kihívások, lehetőségek: együttm ttműködés a szomszédos országokkal Kőrösi Csaba, 2008. 05. 13. Politikai identitás Lengyelország:

Részletesebben

M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista

M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista Partner Country Partner Provider Name Ausztria Hutchison 3G Austria (Ausztria) Mobilkom Austria (Ausztria) ONE GmbH (Ausztria) T-Mobile A (Ausztria) Belgium Base

Részletesebben

tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal

tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességes versenyért rt Dr. Zavodnyik József Gazdasági Versenyhivatal 2006 A A verseny esetén n közérdek, k hogy nemes verseny legyen Kuncz Ödön, 1924 a a tisztességtelen

Részletesebben

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16.

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16. PROJEKTTERVEZÉS Art A program definíci ciója Olyan egymásra épülő projektekből álló tevékenys kenységi lánc, l melynek minden eleme, mérhető hozzáadott érékkel viszi közelebb k a szélesebb közössk sséget

Részletesebben

Turisztikai Konferencia 2004. április 16. 1

Turisztikai Konferencia 2004. április 16. 1 A turizmus lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési si Terv pályázati rendszerében Veszprém m Megyei Turisztikai Hivatal Turisztikai Konferencia 2004. április 16. Nyirádi Ágnes Főtanácsadó Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Az európai országok. Ausztria,Belgium,Bulgária,Ciprus,Cseh ország,dánia,egyesült Királyság,Észtország,Finnország,Franci

Az európai országok. Ausztria,Belgium,Bulgária,Ciprus,Cseh ország,dánia,egyesült Királyság,Észtország,Finnország,Franci Az én Európám Készítette:Lipcsei Márk 7.a. Az európai országok Ausztria,Belgium,Bulgária,Ciprus,Cseh ország,dánia,egyesült Királyság,Észtország,Finnország,Franci aország,görögország,hollandia,írorszá g,lengyelország,lettország,litvánia,lu

Részletesebben

Egész Európa jelképe AZ EURÓPAI ZÁSZLÓ

Egész Európa jelképe AZ EURÓPAI ZÁSZLÓ Európa Tanács Európai Unió Egész Európa jelképe AZ EURÓPAI ZÁSZLÓ www.coe.int europa.eu.int Európa Tanács Európai Unió Egész Európa jelképe AZ EURÓPAI ZÁSZLÓ AZ EURÓPAI ZÁSZLÓ AZ EURÓPAI ZÁSZLÓ TIZENKÉT

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK. (Vélemények)

BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK. (Vélemények) 2008.6.7. C 141/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Ajánlattételi felhívás 2008 Kultúra program (2007 2013) A programba tartozó tevékenységek végrehajtása: többéves együttműködési projektek;

Részletesebben

Az Európai Táj Egyezmény végrehajtásának helyzete nemzetközi kitekintés és hazai helyzet

Az Európai Táj Egyezmény végrehajtásának helyzete nemzetközi kitekintés és hazai helyzet Az Európai Táj Egyezmény végrehajtásának helyzete nemzetközi kitekintés és hazai helyzet Dr. Kiss Gábor KVvM Tájvédelmi és Ökoturisztikai Osztály Az Európai Táj Egyezmény - történeti közelítés 2000. október

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

Magyarország g a XXI. zi erőviszonyaiban

Magyarország g a XXI. zi erőviszonyaiban Magyarország g a XXI. század zad nemzetközi zi erőviszonyaiban Bodrog-parti beszélget lgetések 2011. december 15. SárospatakS Dr. Barta Róbert történész, egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Történelmi

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai 2012. ősz Dr. Lattmann Tamás Az uniós jog természete Közösségi jog : acquis communautaire (közösségi vívmányok) része a kötelező szabályok összessége Európai Bíróság

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

Stratégiai tervezési alapismeretek

Stratégiai tervezési alapismeretek InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

2009. szeptember 24.,, Biharugra. Schmidt András KvVM Természetvédelmi Szakállamtikárság

2009. szeptember 24.,, Biharugra. Schmidt András KvVM Természetvédelmi Szakállamtikárság Szakmai rendezvény ny az extenzív v halastavi gazdálkod lkodásról és s a kárókatonáról 2009. szeptember 24.,, Biharugra A kárókatona k katona probléma Magyarországon gon és s az Európai Unióban Schmidt

Részletesebben

2004.3.31. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94.

2004.3.31. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94. A BIZOTTSÁG 592/2004/EK RENDELETE (2004. március 30.) a 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek jegyzéke tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

Részletesebben

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

reformprogram végrehajtv 2007.

reformprogram végrehajtv 2007. A szak- és s felnőttk ttképzést érintő reformprogram végrehajtv grehajtásához hoz szüks kséges törvények módosm dosításáról 2007. A FIATAL MUNKAVÁLLALÓK (15-24 ÉVES) FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁI AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) bejelentés nyelve francia angol spanyol

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) bejelentés nyelve francia angol spanyol Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM Az OHIM tölti ki: Érkezett Oldalszám 0 (kötelező A Madridi Jegyzőkönyv alapján tett nemzetközi védjegybejelentés Az OHIM előtt folyó eljáráshoz szükséges részletek

Részletesebben

HURO 2008/01 Partnerségi FórumF Nagyvárad, 2008. november 25. UNG-TISZA TISZA-TÚR-SAJÓ (Hernád-Bódva-Szinva) Korlátolt Felelőss sségű Európai Területi Együttm ttműködési Csoportosulás Előad adó: Dányádi

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT A DHANVANTARI Kft. a logisztikai szolgáltatást szerződött partnerei útján látja el. A termékek központi raktározása M5-Gyál Business Parkban (cím: 2360 Gyál, Bem J. u. 32.), az AUTÓKER

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31.

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai Kellermann Éva tréner, pályp lyázati tanácsad csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós programok Kifejezetten

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2014. január 1-től 2014. I. félévre vonatkozó országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok (táblázatban

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TÖRTÉNETE 2006.09.27.

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TÖRTÉNETE 2006.09.27. AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TÖRTÉNETE 2006.09.27. ELŐZMÉNYEK 1795 KANT 1849 VIKTOR HUGO 1930 ORTEGA Y GASSET 1923 COUDENHOVE-CALERGI 1929-1930 BRIAND 1. VILÁGHÁBORÚ NÉPSZÖVETSÉG 1943 CHURCILL 2. VILÁGHÁBORÚ

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

A kiiskolázottak ndorlása

A kiiskolázottak ndorlása A kiiskolázottak elvándorl ndorlása agyelszívás A kiművelt emberfők k elvándorl ndorlása Pártálláspontok miatt hosszú ideig nemigen lehetett a kivándorl ndorlás s problémájáról l beszélni, holott súlyos

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

A magyar EU-eln. szociális modell megőrz. 3. Polgárbar dságpolitika

A magyar EU-eln. szociális modell megőrz. 3. Polgárbar dságpolitika Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Tanács A magyar EU-eln elnökség g prioritásai 1. NövekedN vekedés és s foglalkoztatás s az európai szociális modell megőrz rzéséért 2. Erősebb Európa 3. Polgárbar

Részletesebben

Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét

Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét Nemzetközi zi előzm zmények és kapcsolódások sok az aszály és s a szárazod razodás vonatkozásában Prof. Em. Dr. Vermes LászlL szló

Részletesebben

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Mi az az Erasmus+ program? Az Európai Bizottság idén már 28 éves programja Plusz, mert a 28 évvel ezelőtt alapított

Részletesebben

Monetáris Unió.

Monetáris Unió. Monetáris Unió Ajánlott irodalom: Horváth Zoltán (2007): Kézikönyv az Európai Unióról 303-324. oldal Felhasznált irodalom: Györgyi Gábor: Magyarország: az eurokritériumok romlása a konvergencia programokban

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

LEADER Program: partnerségben

LEADER Program: partnerségben LEADER Program: partnerségben Kárpát-medencei TérsT rség Rajnai GáborG ECOVAST Egyesület Esztergom 2008.05.14. 1 LEADER Térségi programozás!? Links (Kapcsolat) between Actions for the Development of the

Részletesebben

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem Magyarország 2008 Egészség g és kényelem A SISTEM-AIR CSOPORT A SISTEM-AIR az európai központi porszívó gyártás és kereskedelem kiemelkedö képviselöje mind a lakossági, mind az ipari szektor területén.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Európai Fogyasztói Központ. sek. (Budapest, dr. Kriesch Attila Igazgató

Európai Fogyasztói Központ. sek. (Budapest, dr. Kriesch Attila Igazgató Távollévők k között k kötött, k tt, határon átnyúló szerződések sek (Budapest, 2015. március 19.. ) dr. Kriesch Attila Igazgató Az előadáson elhangzottak kizárólag az Európai Fogyasztói Magyarország szakmai

Részletesebben

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között IP/08/1831 Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án. Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között A szélessávú szolgáltatások elterjedtsége továbbra

Részletesebben

A gyógyászati segédeszköz forgalmazás, házhoz szállítás szabályozásának aktualitásai

A gyógyászati segédeszköz forgalmazás, házhoz szállítás szabályozásának aktualitásai Gyógy gyászati segédeszk deszközök k on-line értékesítése, se, a házhoz h száll llítás s szabályoz lyozás változásai,,webáruházak, webshopok és webpatikák egészséggel kapcsolatos termékek online értékesítése''

Részletesebben