Felvételi tájékoztató a ös tanévre Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felvételi tájékoztató a 2014 2015-ös tanévre Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium"

Átírás

1 Felvételi tájékoztató a ös tanévre Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Elsősorban református vallású, jól tanuló és fegyelmezett magaviseletű gyerekek jelentkezését várjuk. Szívesen látjuk az iskolában a Budapesten és tágabb körzetében élő diákokon kívül azokat is, akik az ország távolabbi pontjain élnek, hiszen intézményünk saját kollégiummal rendelkezik. Az iskolába való bejutás feltétele a sikeres felvételi vizsga, valamint az, hogy a tanulók és szüleik elfogadják az iskola sajátosságából fakadó elvárásokat és lelkészi ajánlást adjanak be. Az érdeklődő diákoknak és szüleiknek több formában is igyekszünk eligazodást nyújtani. Nyílt délutánok 2013 októberétől január végéig péntekenként 15 órától szívesen látjuk az érdeklődőket, tájékoztatjuk őket az iskola sajátosságairól, képzési formáiról és körbevezetjük őket az épületben. (Bejelentkezni a es telefonszám 111-es mellékén lehet.) Nyílt nap: november 9. (szombat) Ezen alkalmon a diákok 9:00 és 11:30 óra között kisebb csoportokban az iskolával ismerkednek, a szülők 9:30 órától kezdve általános tájékoztatást kapnak a Baár Madasról, illetve válaszolunk a fölmerülő kérdésekre. Ismertető anyagok A Baár-Madast bemutató ismertető anyagokat eljuttatjuk a budapesti református gyülekezetekbe. Az érdeklődők októbertől a portán is átvehetik ezeket. Az iskola honlapján megtalálhatók az aktuális, felvételihez kapcsolódó hírek. Telefonos érdeklődés A felvételivel kapcsolatban felmerülő minden kérdésre telefonon keresztül is válaszolunk. A beiskolázásért felelős igazgatóhelyettest, Farsang Dorottyát elérhetik a es telefonszám 102-es mellékén. A felvételi eljárás A felvételi vizsgák rendjét és a jelentkezés módját minden évben a tanév rendjéről kiadott miniszteri rendelet határozza meg. Ennek függvényében állapítjuk meg saját vizsgarendünket, betartva a 20/2012. EMMI rendelet 27. (2) bekezdését. A felvételi vizsga menete A négy évfolyamos képzésre jelentkezők írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek. Az egységes központi írásbeli vizsgán magyar nyelvi és matematikai (alapvetően kompetenciát mérő) feladatsorokat kell megoldaniuk. A szóbeli vizsgán olvasási-szövegértési képességeket, magyar nyelvi és irodalmi, természettudományos, valamint hittanbéli, bibliaismereti tájékozottságot vizsgálunk. A témák az általános iskolai kerettantervi alapkövetelményekhez kapcsolódnak. A témakörök megtalálhatók az iskola honlapján. A hat évfolyamos képzésre jelentkezők írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek. Az egységes, központi írásbeli vizsgán magyar nyelvi és matematikai (alapvetően kompetenciát mérő) feladatsorokat kell megoldaniuk.

2 A szóbeli meghallgatáson olvasási-szövegértési képességeket, magyar nyelvi és irodalmi, illetve matematikai ismereteket, valamint hittanbéli, bibliaismereti tájékozottságot vizsgálunk. A témakörök megtalálhatók az iskola honlapján. A felvételi sorrend kialakítása A felvételizők teljesítményét pontozással értékeljük, és az így kialakított sorrend alapján hozzuk meg a döntésünket. Pontegyenlőség esetén a központi felvételi szabályoknak megfelelően a halmozottan hátrányos helyzetű, majd a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően a református vallású, majd azt a tanulót részesítjük előnyben, akinek testvére az intézménybe jár vagy járt. A felvételi eljárás során az Nkt 51. -ának (5) bekezdése szerint biztosítjuk a sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó jogszabályok érvényesülését (például hosszabb felkészülési időt biztosítunk, segédeszköz használatát tesszük lehetővé, mentesítünk egyes vizsgarészek alól). A Baár-Madas általános iskolájának tanulói az érvényes jogszabályoknak és a pedagógiai programnak megfelelően az általános képzési formákra vizsga nélkül kerülhetnek be, a tagozatos csoportoknál a négy és a hat évfolyamos képzés esetében is ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk, mint más iskolából jelentkezőkre. négy évfolyamos képzés A négy évfolyamos képzésre jelentkezőknél az elérhető maximális pontszám tagozatonként változó összetevőkkel 350. általános angol, német tagozat (01, 02) - általános iskolai 6., 7. év végi eredmények (magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, biológia) és 7. év végi eredmények (fizika, kémia, földrajz közül kettő) jegyeinek összege: 70 pont - egységes központi matematika írásbeli eredménye kétszeres szorzóval: 100 pont - egységes központi magyar nyelvi írásbeli eredménye kétszeres szorzóval: 100 pont - a szóbeli meghallgatás (magyar: 25 pont, természettudományok: 25 pont, hittan, bibliaismeret: 30 pont) eredménye 80 pont Összes elérhető pontszám 350 pont biológia tagozat (03) - általános iskolai 6., 7. év végi eredmények (magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, biológia) és 7. év végi eredmények (fizika, kémia, földrajz közül kettő) jegyeinek összege: 70 pont - egységes központi matematika írásbeli eredménye kétszeres szorzóval: 100 pont - egységes központi magyar nyelvi írásbeli eredménye kétszeres szorzóval: 100 pont - a szóbeli meghallgatás (biológia-kémia: 50 pont, hittan, bibliaismeret: 30 pont) eredménye: 80 pont Összes elérhető pontszám 350 pont hat évfolyamos képzés A hat évfolyamos képzésre jelentkezőknél elérhető maximális pontszám tagozatonként változó összetevőkkel 350. matematika tagozat (04) - általános iskolai 4., 5. év végi és 6. első félévi eredmények (magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika) jegyeinek összege: 70 pont

3 - egységes központi matematika írásbeli eredménye háromszoros szorzóval: 150 pont - egységes központi magyar nyelvi írásbeli eredménye: 50 pont - a szóbeli meghallgatás (matematika: 50 pont, hittan, bibliaismeret: 30 pont) eredménye: 80 pont Összes elérhető pontszám 350 pont magyar (nyelvi-kommunikációs) tagozat (05) - általános iskolai 4., 5. év végi és 6. első félévi eredmények (magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika) jegyeinek összege: 70 pont - egységes központi matematika írásbeli eredménye: 50 pont - egységes központi magyar írásbeli eredménye háromszoros szorzóval: 150 pont - a szóbeli meghallgatás (magyar nyelv és irodalom: 50 pont, hittan, bibliaismeret: 30 pont) eredménye: 80 pont Összes elérhető pontszám 350 pont Értesítés a vizsga eredményéről: Az ideiglenes felvételi jegyzéket az iskola épületében az igazgatói hirdetőn tesszük közzé. Minden jelentkező értesítést kap vizsgaeredményéről. Határozatunkat a felvételi eljárás általános szabályainak megfelelően postázzuk. Határidők, fontos dátumok négy évfolyamosok Tanulói jelentkezési lap leadása a központi írásbeli vizsgára: december 10., Baár Madas Bemutatkozó lap, lelkészi ajánlás leadása: december 10., Baár Madas Központi írásbeli felvételi vizsga: január 18., óra, Baár Madas Jelentkezési lap benyújtása: február 14., saját iskola Tanulói adatlap elküldése: február 14., 9001 Győr, Pf Szóbeli felvételi vizsga: február között, Baár Madas hat évfolyamosok Tanulói jelentkezési lap leadása a központi írásbeli vizsgára: december 10., Baár Madas Bemutatkozó lap, lelkészi ajánlás leadása: december 10., Baár Madas Központi írásbeli felvételi vizsga: január 18., óra, Baár Madas Jelentkezési lap benyújtása: február 14., saját iskola vagy Baár Madas Tanulói adatlap elküldése: február 14., 9001 Győr, Pf Szóbeli felvételi vizsga: február között, Baár Madas

4 Szóbeli felvételi témakörök a négy évfolyamos általános képzésre jelentkezők számára Általános műveltség, magyar nyelv és irodalom A szóbeli meghallgatáson a jelentkező egy kb soros részletet kap egy az iskolai tananyagban nem szereplő, - szépirodalmi műből. Ezt a szövegrészletet a vizsgabizottság előtt hangosan fel kell olvasnia, majd válaszolnia kell a vizsgáztató tanár által feltett kérdésekre, amelyek túlnyomó része az olvasott szöveghez kapcsolódik. A vizsga során az olvasási készségre, szövegértésre, az olvasottakkal kapcsolatban önálló vélemény megfogalmazására vagyunk kíváncsiak. A kapott szöveghez kapcsolódó témakörök: Alapvető történelmi ismeretek (honfoglalás, államalapítás, jelentősebb Árpád-házi királyok, a Hunyadiak, törökellenes küzdelmek, Rákóczi-féle szabadságharc, es szabadságharc, Trianon stb.) Nemzeti ünnepeink Híres magyarok egykor és most (pl. tudósok, feltalálók, történelmi személyiségek, sportolók) Szókincs (ritkább szavak ismerete, szinonimák megadása, szólások jelentésének ismeret stb.) Az általánosan elfogadott kötelező olvasmányok ismerete (pl. Kincskereső kisködmön, Tüskevár, A Pál utcai fiúk, Egri csillagok, Toldi, A kőszívű ember fiai stb.) Legjelentősebb íróink, költőink életrajza, költői munkássága (pl. Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre stb.) Legalapvetőbb magyar költemények (pl. Himnusz, Szózat) beható ismerete. Jártasság a magyar mondavilágban (pl. Attila, csodaszarvas, honfoglalás, Szent István, Szent László, Mátyás király stb.) Nyelvtani ismeretek: szóelemek, szófajok, mondatelemzés, alapvető helyesírási szabályok Természettudomány Biomok Rovarok és gerincesek A mozgás szervrendszere A táplálkozás szervrendszere Nemzeti parkok Magyarországon Földtörténeti korok Az éghajlat és a mezőgazdasági termelés kapcsolata

5 Ősföldek és ásványkincshelyzetek A víz (fizikai, kémisi, földrajzi vonatkozások) Környezetszennyezés és környezetvédelem Energiaforrások, energiatakarékosság Mozgások, hidrosztatika Elektromos jelenségek Egészséges életmód Egy tetszőlegesen választott magyar természettudós munkájának bemutatása Hittan, bibliaismeret A Biblia. Általános ismeretek a Bibliáról. A bibliai őstörténet. Mózes első könyve részek. Ősatyák története (Ábrahám, Iszák, Jákób, József), Dávid király Jézus születésének története, karácsony Jézus szenvedése és feltámadása Jézus példázatai Jézus messiási csodái Pál apostol Keresztyén ünnepeink Gyülekezetismeret. Saját gyülekezet vagy templom, a település református vonatkozásainak bemutatása A Miatyánk és Apostoli Hitvallás ismerete Tízparancsolat + Mózes

6 Szóbeli felvételi témakörök a négy évfolyamos biológiatagozatos képzésre jelentkezők számára Ismertesd a mérsékelt övi lombhullató erdőről tanultakat (földrajzi elhelyezkedés, klíma jellemzése, típusaik, élőviláguk)! Mit jelent a Földön megfigyelhető függőleges övezetesség? Hogyan változnak felfelé, illetve lefelé haladva a környezeti tényezők, hogyan alkalmazkodnak ehhez az itt élő élőlények? Példákkal ismertesd, milyen kölcsönhatások figyelhető meg az életközösségekben a különböző fajok között! Hogyan befolyásolják egymás egyedszámát a táplálkozási kapcsolatban álló élőlények? Milyen globális, az egész Földre ható problémákat ismersz? Hogyan lehetne megoldani ezeket? A mozgás szervrendszere, csontok közötti kapcsolatok, a mozgási szervrendszer leggyakoribb sérülései, ezek elsősegélye, ismertesd az emberi szervezet számára legfontosabb tápanyagokat! Csoportosítsd a vitaminokat oldásuk szerint, ismertesd szerepüket, hiánytüneteiket! Jellemezd az emberi gázcserét, ismertesd a légző szervrendszer részeit, és a légzőmozgásokat! Mi jellemzi az ember keringési szervrendszerét, milyen összetevői vannak a vérnek, hogyan épül fel az emberi szív, milyen értípusok vannak? Az elemek (értelmezés, csoportosítás, példák, jellemző fizikai, kémiai sajátosságok) + Hittan, bibliaismeret

7 Szóbeli felvételi témakörök a hat évfolyamos emelt szintű matematikai képzésre jelentkezők számára A természetes számok: Számolás fejben, műveletek, műveleti sorrend, aritmetikai feladatok. Az egész számok: Ellentett, abszolút érték, összeadás, kivonás, szorzás, osztás. Oszthatóság: Osztó, többszörös, páros-, páratlan számok, oszthatósági szabályok. A törtek: A tört értelmezése, 1-gyel való összehasonlítás, egyszerűsítés és bővítés, műveletek (azonos nevezőjű törtek összeadása, kivonása, szorzás és osztás egész számmal), mennyiség törtrésze. A tizedes törtek: A tizedes tört fogalma, egyszerűsítés és bővítés; kerekítés; összeadás, kivonás, szorzás és osztás egész számmal. Geometriai alapismeretek: Ponthalmazok, az egyenes és részei, háromszögek, négyszögek, sokszögek, a kör, testek. Szögek: a szögek fajtái, szögmérés. Hittan, bibliaismeret A Biblia. Általános ismeretek a Bibliáról. A bibliai őstörténet. Mózes első könyve részek. Ősatyák története (Ábrahám, Iszák, Jákób, József), Dávid király Jézus születésének története, karácsony Jézus szenvedése és feltámadása Jézus példázatai Jézus messiási csodái Pál apostol Keresztyén ünnepeink Gyülekezetismeret. Saját gyülekezet vagy templom, a település református vonatkozásainak bemutatása A Miatyánk és Apostoli Hitvallás ismerete Tízparancsolat + Mózes

8 Szóbeli felvételi témakörök a hat évfolyamos emelt szintű magyar nyelv és irodalmi képzésre jelentkezőknek A szóbeli felvételi vizsgán elsősorban a készségeket, képességeket kívánjuk feltérképezni. Néhány kérdés azonban kapcsolódik a teljes 5., illetve 6. évfolyam első félévének irodalmi és nyelvi törzsanyagához. A tanulók egy irodalmi vagy egy ismeretterjesztő szöveg néhány soros részletét kapják kézhez. Ezt kell először hangosan, szépen artikulálva felolvasniuk. Minden kérdés ehhez a szöveghez kapcsolódik. A ténykérdések a korosztály számára készült tankönyveket veszik alapul. Irodalmi és nyelvi ismeretkörök Néhány elbeszélő műfaj szerzőkkel és/vagy műcímekkel (mítosz, rege/monda, elbeszélés, elbeszélő költemény, regény). A ballada mint kevert műfaj. Otthon, család, kötődések a megismert lírai alkotásokban. Alapvető hangtani ismeretek, a hangok kapcsolódásának szabályszerűségei, a magán- és mássalhangzótörvények. A szavak szerkezeti elemzése, a legfőbb toldalékok felismerése és megnevezése. Alapvető szófajtani ismeretek. Jelentéstani ismeretek: azonos alakú, többjelentésű, rokon értelmű, hasonló alakú, de eltérő jelentésű szavak. Közmondások, szólások jelentésének magyarázata. A helyesírási alapelvek alkalmazása, főleg hangtani és szófajtani ismeretekhez kapcsolva. Az alapkövetelmények mindkét tagozat esetében azonosak, de a nyelvi, kommunikációs készségek az irodalmi tehetséggondozó tagozaton súlyozottabbak. Különösen kíváncsiak vagyunk az irodalomtagozatra jelentkezők egyéni érdeklődésére, eddigi sikereire, motivációjára a következő területeken: szép magyar beszéd, versmondás, színjátszás, éneklés stb. Hittan, bibliaismeret Megegyezik a matematika tagozat témaköreivel

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA ÉS DIÁKOTTHONA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE BEVEZETÉS Kedves iskolánk iránt érdeklődő 8. osztályos diákok! Nagyon örülünk, hogy gimnáziumunkban

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014/2015-ÖS TANÉV

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014/2015-ÖS TANÉV PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014/2015-ÖS TANÉV Az iskola kódja: 031197 Az iskola címe: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12.,Telefon: 52/ 531-867 www.csokonaigimnazium.hu

Részletesebben

Kny osztály. C osztály. magyar-olasz két tanítási nyelvű osztály kód: 06. általános tantervű csoport igazolt sportolóknak kód: 04.

Kny osztály. C osztály. magyar-olasz két tanítási nyelvű osztály kód: 06. általános tantervű csoport igazolt sportolóknak kód: 04. PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015/2016-OS TANÉV Az iskola kódja: 031197 Az iskola címe: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12.,Telefon: 52/ 531-867 www.csokonaigimnazium.hu

Részletesebben

F E L V É T E L I K Ö V E T E L M É N Y E K SZ A K O N K É N T. I. KLASSZIKUS HUMÁN OSZTÁLY (A osztály)

F E L V É T E L I K Ö V E T E L M É N Y E K SZ A K O N K É N T. I. KLASSZIKUS HUMÁN OSZTÁLY (A osztály) F E L V É T E L I K Ö V E T E L M É N Y E K SZ A K O N K É N T I. KLASSZIKUS HUMÁN OSZTÁLY (A osztály) Szóbeli vizsga: magyar nyelv- és irodalomból, valamint történelemből A. Követelmények magyar nyelv-

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 2013/2014-es tanév ELÉRHETŐSÉGEK Cím: Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém Cserhát ltp. 11. 8200 Telefon: 88-566-360 88-566-361 Fax:

Részletesebben

ÉRDI VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM

ÉRDI VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRDI VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM (OM azonosító: 032551) A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE a 2014/2015-ös tanévre BEISKOLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK ITT TALÁLHATÓK: http://vmg-erd.hu/ http://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2013_2014beiskolazas/

Részletesebben

A Fazekas József Általános Iskola házirendje

A Fazekas József Általános Iskola házirendje A Fazekas József Általános Iskola házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március4-én A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a diákönkormányzat. 2013. 1 1. Bevezetés...3

Részletesebben

Tájékoztató a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium bejövő osztályainak felvételi eljárásáról Iskolánk OM kódja: 037775

Tájékoztató a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium bejövő osztályainak felvételi eljárásáról Iskolánk OM kódja: 037775 Tájékoztató a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium bejövő osztályainak felvételi eljárásáról Iskolánk OM kódja: 037775 A Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium a 2014/2015-ös tanévben

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014 Felvételi tájékoztató szülői értekezlet: 2012. november 21. szerda 17.

II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014 Felvételi tájékoztató szülői értekezlet: 2012. november 21. szerda 17. II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014 Felvételi tájékoztató szülői értekezlet: 2012. november 21. szerda 17.00 Nyílt napok: 2012. november 27-28. kedd-szerda (9 00-12 00 ) négy évfolyamos

Részletesebben

TOLDY FERENC GIMNÁZIUM

TOLDY FERENC GIMNÁZIUM TOLDY FERENC GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 2015-2016 A Toldy Ferenc Gimnáziumról Iskolánkat 1854-ben alapították a budai polgárok. A Budai Főreáliskola hetven évvel később vette

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA (OM azonosító: 036378)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA (OM azonosító: 036378) A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA (OM azonosító: 036378) "Az iskola megszentelt tűzhelye az örökkévaló eszméknek és ideális eszményeknek." VÁRUNK A 2015

Részletesebben

A diákéletet sok tanórán kívüli program színesíti, ezek közül is kiemelkedik a Gólyaest, a Rákóczi Kincsestár és a Rákóczi nap.

A diákéletet sok tanórán kívüli program színesíti, ezek közül is kiemelkedik a Gólyaest, a Rákóczi Kincsestár és a Rákóczi nap. BUDAPEST II. KERÜLETI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015 Felvételi tájékoztató szülői értekezlet: 2013. november 27. szerda 17.00 Nyílt napok: Vált.!! 2013. november 27-28. szerda-csüt.

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata 1.1 A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása. A fenti jogszabályban foglalt

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Felvételi a középfokú iskolákban a 2012/2013. tanévben

Oktatási Hivatal. Felvételi a középfokú iskolákban a 2012/2013. tanévben Oktatási Hivatal Felvételi a középfokú iskolákban a 2012/2013. tanévben 2012 Tartalom 1. A középfokú felvételi eljárás résztvevői... 3 2. A középfokú felvételi eljárás szakaszai... 3 3. Az általános felvételi

Részletesebben

A BETHLEN GÁBOR GIMNÁZIUM felvételi tájékoztatója

A BETHLEN GÁBOR GIMNÁZIUM felvételi tájékoztatója A BETHLEN GÁBOR GIMNÁZIUM felvételi tájékoztatója BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1115. Budapest, Bartók Béla út 141. Tel: 06-1-203-8932 (112 m.); 06-1-203-8933 Fax: 371-0628 Kapcsolattartó:

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a tanév középfokú beiskolázásához 2/8 Hajdúböszörményi Jelen tájékoztató a nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 3.2.1. A Bornemisza Péter Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatának PEDAGÓGIAI PROGRAMja... 1 3.2.2. A Felnőttoktatási tagozat helyi tanterve... 3 3.2.2.6.1. Bibliaismeret tanterv A gimnázium

Részletesebben

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28. XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.)OM rend.1.számú mellékletének kiegészítése) Tartalomjegyzék

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a magyar nyelv és irodalom tantárgy

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat 4. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára cím Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára alcím Kötelező

Részletesebben

FELVÉTELI 2013/2014-es tanévre GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK)

FELVÉTELI 2013/2014-es tanévre GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK) FELVÉTELI 2013/2014-es tanévre GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK) A hozott pontok számítására vonatkozó kérdések 1. Figyelembe lehet-e venni a magatartás és szorgalom jegyet a hozott pontszám kiszámításánál?

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE 2007.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE 2007. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE Szentes, Petőfi u. 15. sz. 2007. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. ÉVFOLYAM... 3 5. ÉVFOLYAM...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az 5 8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése,

Részletesebben