E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, május 19.. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének májusi ülésére Tárgy: A Dél-Balatoni Szennyvízevezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás módosított Társulási Megállapodásának elfogadása. Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Az előterjesztést előkészítette: Beruházási és Üzemeltetési Osztály 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulásból december 31.-napjával kilépett Marcali, Nagybajom, a törvényes lehetőséget kihasználva illetve Balatonberény és Balatonfenyves település, saját kezdeményezésére melyet a képviselőtestület a 195/2013. (XII.12.) határozatával jóváhagyott. Az Országgyűlés december 19-i ülésnapján elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényt (továbbiakban: Mötv.). Ezen törvény a napjától hatályon kívül helyezi a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvényt, továbbá a Mötv. IV. fejezete rögzíti a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó új rendelkezéseket. A Mötv. történő megfelelés érdekében is szükség van a Társulási Megállapodás módosítására. A fentiek miatt, szükségessé vált a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata, és szükség szerinti módosítása. A módosított Társulási Megállapodás az előterjesztés 1. mellékleteként csatolásra került. A Társulási Tanács május 7.-i Társulási Tanácsülésén hozott 14/2014. (V. 07.) számú határozatával elfogadta a felülvizsgált és módosított társulási megállapodást és egyben felkéri a Tagönkormányzatokat a megállapodás elfogadására. A megállapodás módosításához minden tagtelepülés minősített többséggel hozott elfogadó határozata szükséges. Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a felülvizsgált és módosított Társulási Megállapodása kapcsán az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni! HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Siófok Város Képviselő-testülete a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által felülvizsgált és módosított Társulási Megállapodást minősített többséggel hozott határozattal, az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 2

3 2 A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről szóló, eredetiben aláírt határozat kivonatot küldje meg a Dél- Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás részére. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: azonnal Siófok, május 19. Dr. Balázs Árpád polgármester 3

4 TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 1. melléklet Az önkormányzatokról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 16. -a alapján az I. 3. pontban megjelölt önkormányzatok a Dél-Balatoni szennyvízelvezetés és tisztítás feladatainak megoldására, a beruházás előkészítésére és lebonyolítására meg- állapodnak jogi személyiséggel rendelkező, közös alapítású, társulás létrehozásában, melynek működtetése és fenntartása közös. 1. A társulás neve: Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás 2. A társulás székhelye: 8640 Fonyód, Fő u A társulás tagjai: Azon tagok, akik a támogatási szerződés 1. számú módosítása szerint alanyai a Dél-Balatoni települések szennyvízkezelése című projektnek: Balatonberény Község Önkormányzata 8649 Balatonberény, Kossuth L. u. 12. Balatonboglár Város Önkormányzata 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonendréd Község Önkormányzata 8613 Balatonendréd, Fő u. 75. Balatonfenyves Község Önkormányzata 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. Balatonlelle Város Önkormányzata 8638 Balatonlelle, Petőfi u. 2. Balatonszemes Község Önkormányzata 8636 Balatonszemes, Bajcsy Zs. u. 23. Fonyód Város Önkormányzata 8642 Fonyód, Fő u. 19. Gamás Község Önkormányzata 8685 Gamás, Fő u. 83. Karád Község Önkormányzata 8676 Karád, Attila u. 31. Kötcse Község Önkormányzata 8627 Kötcse, Kossuth L. u. 2. Látrány Község Önkormányzata 8681 Látrány, Rákóczi u. 69. Marcali Város Önkormányzata 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Nagybajom Város Önkormányzata 7561 Nagybajom, Fő u. 40. Nagycsepely Község Önkormányzata 8628 Nagycsepely, Kossuth L. u. 17. Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok, Fő tér 1. Somogybabod Község Önkormányzata 8684 Somogybabod, Kossuth L. u. 24. Somogytúr Község Önkormányzata 8683 Somogytúr, Árpád u. 37. Szólád Község Önkormányzata 8625 Szólád, Kossuth L. u. 32. Teleki Község Önkormányzata 8626 Teleki, Rákóczi u. 37. Visz Község Önkormányzata 8681 Visz, Rákóczi u. 32. Zamárdi Város Önkormányzata 8621 Zamárdi, Szabadság tér 4. I. 4

5 4. A társulás működési területe: A 3. pontban megjelölt önkormányzatok közigazgatási területe. 5. A társulás létrejötte és időtartama: A társulás az utolsó képviselő-testületi jóváhagyás napjától kezdődően határozatlan időtartamra, de legalább a megvalósításra vonatkozó támogatási szerződés szerinti időtartamra jön létre, figyelembe véve a támogatás elszámolásának és dokumentumai megőrzésének időtartamára vonatkozó kötelezettségeket. A társulás létrejöttéhez a társuló képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges. 6. A társulásban részt vevő képviselő-testületek: A társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges: a) a megállapodás jóváhagyásához, b) a megállapodás módosításához, c) a megállapodás megszüntetéséhez, társulás megszűntetéséhez d) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, e) a társulási megállapodás év közbeni felmondásához. A társulás jogi személy. A társulás gazdálkodásának alapja a költségvetése, melyet határozattal fogad el. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi gazdasági feladatait Fonyód Kistérség Többcélú Társulása látja el annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervén keresztül a vele kötött megállapodás alapján. a székhely település Polgármesteri Hivatala látja el. A Társulás irányító szerve a Társulási Tanács. A társulás felett a törvényességi ellenőrzési felügyeleti jogkört a Somogy megyei Kormányhivatal látja el. A Társulási Tanács (a továbbiakban: Tanács) által elfogadott költségvetése, zárszámadása Fonyód Város Önkormányzata költségvetésének, zárszámadásának részét képezi. 7. A társulás célja, feladata: A társulás célja, feladata a Balaton vízminőségének védelme, a térség fejlődésének elősegítése érdekében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési szabályzat megállapításáról szóló évi CXII. törvény hatálya alá tartozó, továbbá a Balaton vízgyűjtő területéhez tartozó az I. 3. pontban részletesen felsorolt - települési önkormányzatok hiányzó szennyvízcsatornahálózatainak kiépítése, rekonstrukciója és új szennyvíztisztító telepek építése, illetve a térség szennyvíztisztító telepei terhelésének, megfelelő technológiájának biztosítása, 5

6 amelyek a fenti törvényi rendelkezés alapján nem rendelkeznek a fejlődéshez előírt, ott megjelölt feltételekkel. A társulás célja, feladata a Dél-Balatoni nagyprojekt keretében a KEOP számú támogatási szerződésben meghatározott beruházások előkészítéséhez, majd azon tagok tekintetében, amelyek másként nem döntenek, a kivitelezéséhez szükséges feltételek biztosítása, annak társulás keretében történő megvalósítása a KEOP / (somogytúri agglomeráció) KEOP / (karádi agglomeráció) KEOP / (siófoki agglomeráció) KEOP / (kéthelyi agglomeráció) KEOP / (balatonlellei agglomeráció) támogatási szerződésekben meghatározottak szerint. 1. A Társulás szervei: a Társulás Tanácsa, a Társulás elnöke, a Társulás alelnöke, a Társulás Pénzügyi Bizottsága. 2. Társulási Tanács: 4. A Társulási Tanács a döntéseit ülésén, határozattal hozza. 6 II. A társulás működése A Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amelynek tagjai a társult települések polgármesterei. A Társulási Tanács gyakorolja a tagok által ráruházott jogokat és ellátja a feladatokat. A Társulási Tanács megalakultnak tekintendő, ha a képviselő testületek mindegyike jóváhagyta a megállapodást és a társulási tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását. A Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg a működésére vonatkozó szabályokat. A Tanács tagjai kötelesek képviselőtestületeiknek beszámolni a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről. 3. A Társulási Tanács tagjai maguk közül elnököt és alelnököt választanak. Az elnököt és az alelnököt nyílt szavazással, minősített többséggel választják meg. Az elnök, alelnök megbízása 4 évre, azon belül legfeljebb polgármesteri megbízatása idejére szól. A társulást az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök képviseli.

7 A határozat évente növekvő arab számot, a meghozatal évét, hónapját (római számmal) és napját (arab számmal), továbbá a döntést, a végrehajtásért felelős személy megnevezését és a végrehajtás határidejét tartalmazza. A Társulási Tanács határozatainak jelzése:../.. ( hó/ nap) számú társulási tanácsi határozat (sorszám)/(évszám) Az ülés határozatképes, ha azon a Társulási Tanácsnak legalább a szavazatok több mint felével rendelkező képviselője jelen van. Javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlevő képviselők szavazatainak több mint felét. Szavazni személyesen vagy a társulás tagjai által írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet. Minősített többség szükséges: társulási megállapodás módosításának kezdeményezéséhez, SZMSZ elfogadásához, költségvetés, beszámoló elfogadásához, működési hozzájárulás meghatározásához, pályázat benyújtásához, munkaszervezet meghatározásához, Pénzügyi Bizottság megválasztásához, elnök, alelnök. A minősített többségű határozathoz az összes tag szavazatának több mint fele. 5. A helyettesítés rendje: A társulási tanács ülését az elnök, távollétében az alelnök hívja össze és vezeti. 6. Az ülést össze kell hívni: szükség szerint, de legalább évente két alkalommal, a társulási tanács által meghatározott időpontban, a társulás bármely tagjának napirendet tartalmazó indítványára, Somogy Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére. 7. A Társulási Tanács jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, közbeszerzési szabályzatát, megállapítja adott időszakra és a tagokra eső hozzájárulás mértékét, 7

8 dönt a költségvetés, zárszámadás, a társulás éves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról, megválasztja 4 évre a társulási tanács elnökét, alelnökét meghatározza munkaszervezetét, létszámát, kinevezi és felmenti a társulás projektmenedzserét, a társulás működésének (szakmai és pénzügyi) ellenőrzésére 3 tagú Pénzügyi Bizottságot választ. 8. A Dél-Balatoni szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósításával kapcsolatosan a tanács a következő fő feladatokat látja el: beruházás terveztetése, költségvetés összeállítása, a támogatásokra pályázat benyújtása, műszaki ellenőrök kiválasztása, közbeszerzési eljárások alapján kivitelezők és beszállítók kiválasztása, a megvalósulás és a kivitelezések folyamatos ellenőrzése, a beruházások finanszírozása, az önkormányzati saját erők és támogatások összehangolt biztosítása, a pénzügyi ütemezés szerinti kifizetések a teljesítések leigazolása után, Kincstárral, központi alapokkal, pénzintézetekkel való kapcsolattartás, beszámolási kötelezettség teljesítése, a megvalósult létesítmények, eszközök átvétele, döntés a létesítmények tulajdonjogának rendezéséről. 9. A Társulási Tanács minden üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a társulási tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet tizenöt napon belül meg kell küldeni a Somogy Megyei Kormányhivatal vezetőjének. 10. A Pénzügyi Bizottság működése: A költségvetés, mérleg és éves beszámoló ellenőrzésének ellátására a társulás 3 főből álló Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A Pénzügyi Bizottság tagjait a társulási tanács 4 évre, de legfeljebb polgármesteri megbízatásának idejére választja. A Pénzügyi Bizottság tagjai újraválaszthatók, illetőleg bármikor indokolás nélkül visszahívhatók. A Pénzügyi Bizottság tagjai sorából elnököt választ. A Pénzügyi Bizottság feladatának ellátása érdekében betekinthet a társulás könyvelésébe, nyilvántartásaiba, irataiba, megvizsgálhatja a létrejött szerződések jogszerűségét, felvilágosítást kérhet a társulási tanács tagjaitól, a társulás alkalmazottaitól. A társulás éves pénzügyi terve, mérlege és éves beszámolója csak a Pénzügyi Bizottság véleményezésével együtt terjeszthető a társulási tanács elé. A Pénzügyi Bizottság ügyrendjét és működésének részletes szabályait maga állapítja 8

9 meg. 11. A társulásban foglalkoztatott személy alkalmazásának feltételei: A társulás alkalmazottainak jogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A Társulás alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulás elnöke jogosult. III. A társulás működésének biztosítása, finanszírozása 1. A társulás működését és feladatvállalását az alábbi anyagi eszközök biztosítják: a társulásban résztvevők által vállalt feladatok megvalósításához évenként meghatározott külön hozzájárulás, központi támogatások, pályázat útján elnyert támogatások, egyéb befizetések, felajánlások. 2. A társulás működésének és feladatellátásának alapját a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a projekt előkészítésére és megvalósításra vonatkozóan megkötendő támogatási szerződésben foglalt állami támogatás és a társuló önkormányzatok által vállalt önerő biztosítja. A társulásban résztvevő tagok a 4 %-os működési költség kivételével az önerő hozzájárulást szükség esetén a rész beruházások előkészítési és megvalósítási költségének arányában fizetik be a társulás számlájára. A 4%-os működési költséget a társult önkormányzatok tárgyév január 31-ig fizetik be a Társulás Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél vezetett számú számlájára, amelynek összegét a jelen megállapodás 1. függeléke tartalmazza. A működési költség arányát az éppen hatályos társulási megállapodás tartalmazza. Annak összegét (ha a megállapodás nem rögzíti) és fizetésének rendjét a Tanács a költségvetésének tárgyalása során határozza meg. A projekt előkészítése elhúzódása miatt, a évre visszamenőleg valamint a évre a 4 %-os működési költséget meg kell fizetni ig (a án hatályossá vált társulási megállapodás 2. melléklet tartalmazza). A tervezési díj önrészének (melyet a án hatályossá vált társulási megállapodás 2. melléklete tartalmaz) 70 %-át ig, 30 % át ig kell befizetni a társulás számlájára. A fizetési határidők be nem tartása esetén a társulás jogosult azonnali beszedési megbízást érvényesíteni 1. mellékletben foglaltak szerint. Vállalt működési hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás: a) A pénzügyi hozzájárulást nem teljesítő önkormányzatot a Társulás Elnöke köteles felszólítani 15 napon belüli teljesítésre. b) Az a.) pontban meghatározott teljesítés elmaradása esetén a második fizetési 9

10 felszólítást követően a nem teljesítő önkormányzattal szemben a társulás elnöke a fizetési határidőt követő 10 napon belül köteles fizetési meghagyást kibocsájtani a 1. mellékletben szereplő felhatalmazó levélen alapuló azonnali beszedési meg- bízás benyújtására, egyúttal értesíti a kötelezettet az azonnali beszedési megbízást alá- támasztó dokumentumok egyidejű csatolásával. A fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a 2. a-b pontban rögzítettek az irányadók.a társulás székhelye szerinti önkormányzat (a továbbiakban: székhely önkormányzat) a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult. Amennyiben a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a társulási tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi szék- hely önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást (inkasszót) fizetési meghagyást nyújtson be. 3. A társulás polgári jogi megállapodást köt a pályázati cél megvalósítására, s az azzal járó kötelezettségek teljesítésére a beruházás előkészítésében és megvalósításában érintett azon szerződő felekkel, akik részesei a nagyprojekt megvalósításának, azonban a társulásnak jogalanyai nem lehetnek. 4. A tagok a működéshez szükséges tárgyi eszközök, vagyonértékű jogok ideiglenes vagy végleges átengedésével is hozzájárulhatnak a társulás működéséhez. Ennek tényét külön megállapodásban kell rögzíteni. IV. A TÁRSULÁS VAGYONA, TULAJDONA A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, melynek szaporulata a társulást illeti meg. A megvalósuló Dél-balatoni nagyberuházással létrejövő műtárgyak, szennyvízrendszerek, a szellemi termékek (tervek) a társulás tulajdonát képezik. A társulás megszűnése esetén a közös tulajdont a tagok között a vagyoni részesedés arányában meg kell osztani. A társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó közös vagyonból az egyes önkormányzatok fő szabályként a székhelyük szerinti beruházásban, a vagyon fekvése szerint és a saját hozzájárulásuk arányában szereznek tulajdoni részesedést a Ptk. közös tulajdon megszűnésére vonatkozó szabályai szerint, amelyet tárgyi eszközként aktiválnak. A társuló önkormányzatok fő szabályként az 25/2002 (II. 27) Kormányrendeletben megjelölt agglomerációs besorolásnak megfelelően szerezhetnek tulajdont az elszámolás során. A társulás által vásárolt, vagy egyéb jogcímen megszerzett vagyontárgyak tulajdonjoga a társulást illeti meg. A tagsági jogviszony megszűnése (kilépés, kizárás) esetén a távozó taggal el kell 10

11 számolni, az e pontban foglaltaknak megfelelően, azzal hogy a távozó tagot - a Társulás felé fennálló tartozásai kiegyenlítse után - illető vagyontárgy kiadását legfeljebb 4 évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás feladatának ellátását. Ebben az esetben a Társulás távozó tagját - külön megállapodás alapján - használati díj illeti meg. V. Csatlakozás a társuláshoz A társuláshoz csatlakozni csak azon önkormányzatnak lehet, akire a társulás célja vonatkoztatható és a társulási megállapodásban foglaltakat elfogadja, továbbá az állami támogatás igénybevételére vonatkozó megállapodás hatálya a támogatóval történt egyeztetés és szerződésmódosítás következtében kiterjeszthető rá. A csatlakozáshoz ezen túl szükséges a társulás tagjainak minősített többségű határozata a csatlakozás elfogadásáról. VI. A társulási megállapodás felmondása, a társulás megszűnése 1. A társulási megállapodás év közbeni felmondásához a társulásban résztvevő képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. Egyéb esetben a társulási megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjával lehet. A felmondásról szóló a képviselő-testület által minősített többségű szavazataránnyal hozott - döntést a képviselő-testület legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni. A társulási megállapodás nem mondható fel a Társulás által megkötött KEOP számú továbbá a KEOP / (somogytúri agglomeráció) KEOP / (karádi agglomeráció), KEOP / (siófoki agglomeráció), KEOP / (kéthelyi agglomeráció), KEOP / (balatonlellei agglomeráció) a Támogatási szerződés maradéktalan, a Támogató által is elfogadott lezárásáig (beleértve minden elszámolási, fenntartási kötelezettséget). Azon tagok, melyek beruházására vonatkozóan a Társulás a támogatási szerződéshez kapcsolódó második fordulóra (megvalósítási szakasz) a saját nevében pályázatot nyújt be, a Társulási Megállapodást nem mondhatják fel a megvalósítási szakaszra kötött támogatási szerződés Támogató által is elfogadott lezárásáig (beleértve minden elszámolási, fenntartási kötelezettséget), kivéve ha a támogatási szerződés megkötésére nem kerül sor március 1. napjáig. 2. A társulási megállapodás felmondása esetén a felmondó képviselő-testületnek a felmondás időpontjától is a Társulásban vállalt addigi kötelezettségeiért teljes felelősséget kell vállalnia, továbbá vállalnia kell a szennyvízelvezetésre és tisztításra vonatkozó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megkötendő támogatási szerződésben foglalt azon jogkövetkezményeket, amelyeket a szerződés a projekt megvalósításának meghiúsulásához köthet a kilépésre tekintettel. (Pl.: A társulás uniós pályázó képességének elveszítése.) A Társulás bármely tagja jogosult a megvalósítási szakaszra önállóan (Társuláson kívül) pályázatot benyújtani, amennyiben a taggal a 25/2002 Kormányrendelet (II.27) rendelet szerinti agglomerációba tartozó valamennyi tag település képviselő-testülete minősített 11

12 többséggel ugyanígy dönt és a pályázatot az egy agglomerációba tartozó települések együtt nyújtják be. 3. A társulás tagjainak több mint fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja a társulásból azt a képviselő-testületet, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. A társulásból kizárt tag hozzájárulásának visszatérítésére az előkészítő szakasz megvalósulása után (jogerős tervek rendelkezésre állnak) olyan időpontban tarthat igényt, amely a társulás létét, működését nem veszélyezteti és csak abban az esetben, ha hozzájárulás a ráeső támogatás elszámolásához nem került felhasználásra. 4. A társulás megszűnik: ha a társulás valamennyi tagja elhatározta megszűntetését, a bíróság jogerős döntése alapján, ha a társulás tagjainak száma kettő alá csökken. A társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról, megszüntetéséről, vagy felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számítva legkésőbb 30 napon belül döntenek. A társulás tagjai a kilépéskor és a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni. A kilépő tag köteles a Társulással szemben fennálló tartozását rendezni. A Társulás jogosult a megvalósítási szakaszra vonatkozó pályázathoz kapcsolódó tervek és tanulmányok felhasználására vonatkozó engedélyt megtagadni, amennyiben a kilépő tag a Társulás felé fennálló tartozását nem rendezi. VII. A Társulás ellenőrzésének rendje A Társulási Tanács tagjai a Társulás működéséről, pénzügyi helyzetéről, valamint a társulási cél megvalósulásáról évente tájékoztatják a képviselő-testületeket. A Társulás pénzügyi-gazdasági ellenőrzését külön megállapodás alapján a Fonyód Kistérség Többcélú Társulás által megbízott belső ellenőr végzi. 12

13 VIII. Vegyes rendelkezések A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Mag yarország helyi önkormányzatokról önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény,a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény, a Ptk., valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak. A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő, illetve a társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre, megegyezésre. A jogvita eldöntésére hatáskörtől függően a Fonyódi Városi Bíróság, illetve a Somogy Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírják. 13

14 Záradék: A Társulási Megállapodást Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonendréd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Fonyód Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Gamás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Karád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Kötcse Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Nagycsepely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Siófok Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Teleki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Visz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Zamárdi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Ádánd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete határozatával jóváhagyta, és előírásait elfogadta önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként. 14

15 Balatonberény Önkorm. Balatonboglár Önkorm. Balatonendréd Önkorm. Balatonfenyves Önkorm. Balatonföldvár Önkorm. Balatonlelle Önkormányzat Balatonszemes Önkorm. Fonyód Önkormányzat Gamás Önkormányzat Karád Önkormányzat Kötcse Önkormányzat Látrány Önkormányzat Marcali Önkormányzat Nagybajom Önkorm. Nagycsepely Önkorm. Siófok Önkormányzat Somogybabod Önkorm. Somogytúr Önkorm. Szólád Önkormányzat Teleki Önkormányzat Visz Önkormányzat Zamárdi Önkormányzat Ádánd Önkormányzat Nagyberény Önkormányzat 15

16 1. melléklet Felhatalmazó levél... (számlavezető neve és címe) Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább meg- nevezett Jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a kö- vetkezőkben foglalt feltételekkel: Számlatulajdonos Önkormányzata megnevezése: Számlatulajdonos székhelye: Felhatalmazással érintett bankszámla száma: Jogosult neve: Dél- Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás Jogosult székhelye/címe: 8640 Fonyód, Fő u. 19. Jogosult bankszámla száma: A felhatalmazás a Dél- Balatoni nagyprojekt előkészítéséhez szükséges, önkormányzatunkat terhelő 25 %-os önrész mértékéig Ft-, és esetleges- a minden- kori jegybanki alapkamat legfeljebb kétszeresét kitevő mértékű- késedelmi kamatai erejéig terjed. A jelen felhatalmazó levél alapján Önök, bankszámlánkat előzetes értesítésünk és hozzájárulásunk nélkül jogosultak megterhelni. Tudomásul veszem/vesszük, hogy a Dél- Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás által benyújtott azonnali beszedési megbízás teljesítése során Önök a követelés összege és jogalapja vizsgálatának mellőzésével járnak el. Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a jelen felhatalmazó levél visszavonására csak a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás (8640 Fonyód, Fő u. 19.) írásbeli hozzájárulásával együtt vagyunk jogosultak Kelt,, év, hó.. nap.. Számlatulajdonos Záradék

17 .. Hitelintézet, mint a Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Dél- Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulással (8640 Fonyód, Fő u. 19.) szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti. Kelt,, év,. hó.. nap.. Hitelintézet 2

18 1. függelék Projekt Agglomeráció Település bekerülés Balatonlelle ,6684 Balatonboglár ,1512 Balatonlelle Fonyód ,5691 Balatonszemes 0 0,0000 Magyar Állam ,7456 Össz: ,1342 Karád ,4183 Teleki ,1587 Karád Nagycsepely ,7226 Kötcse ,0616 Szólád ,4913 Össz: ,8526 Somogytúr ,6148 Somogybabod ,9078 Somogytúr Látrány ,8032 Visz ,3658 Gamás ,4755 Össz: ,1671 Balatonberény 0 0,0000 Kéthely Balatonfenyves 0 0,0000 Magyar Állam ,1068 Össz: ,1068 Siófok ,4426 Balatonendréd ,1170 Siófok Zamárdi ,1287 Balatonföldvár ,2785 Magyar Állam ,0268 Össz: ,9935 Marcali Marcali ,9244 Nagybajom Nagybajom ,8215 % 2. függelék 3

19 Település Projekt bekerülés % Működési költség felosztása % Balatonlelle 0,6684 1,6975 Balatonboglár 0,1512 0,3840 Fonyód 0,5691 1,4453 Karád 7, ,8401 Teleki 1,1587 2,9427 Nagycsepely 1,7226 4,3748 Kötcse 3,0616 7,7755 Szólád 2,4913 6,3271 Somogytúr 2,6148 6,6407 Somogybabod 1,9078 4,8452 Látrány 6, ,2779 Visz 1,3658 3,4687 Gamás 4, ,3663 Siófok 1,4426 3,6637 Balatonendréd 3,1170 7,9162 Zamárdi 0,1287 0,3269 Balatonföldvár 0,2785 0,7073 Összesen: 39, ,0000 4

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta és Sárpilis Községek Önkormányzatainak Képviselő testületei, annak érdekében, hogy a Magyarországi

Részletesebben

[Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

[Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS [Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről, Ják község Önkormányzata (9798 Ják, Kossuth L. u. 14. sz. képviseli Szemes

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.szám: E-23003-3 /2013 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről A 2010. február 9-i módosítás dőlt betűvel, vastagon szedve Bácsborsód község önkormányzata

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 11-i ülése

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 11-i ülése Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 11-i ülése Tárgy: A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előterjesztő: Gáncs István polgármester Tisztelt

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 51/2012. (V. 24.) KT. sz.

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálat

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben)

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben) FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben) Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., törzsszám: 733568, adószám:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

ELŐ TERJESZTÉS a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 864-32/2012. 0. ELŐ TERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Hajdúsági

Részletesebben

1. A Társulási Megállapodás 2. A társulás neve, székhelye, jogállása: pontja az alábbiak szerint módosul:

1. A Társulási Megállapodás 2. A társulás neve, székhelye, jogállása: pontja az alábbiak szerint módosul: Melléklet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 74/2015. (VI.26.) számú határozathoz A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása az időközben bekövetkezett változások

Részletesebben

TÁRGY: Ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása

TÁRGY: Ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 36. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016.

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) FAX: (06-32) JAVASLAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) FAX: (06-32) JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-30/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT a pásztói hulladékgazdálkodási

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA amely létrejött KŐRÖSHEGY Község Önkormányzata Székhely: 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Adószám: 15731735-2-14 Képviseli: Marczali Tamás polgármester

Részletesebben

NAGYKUN HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁRSULÁS társulási megállapodása

NAGYKUN HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁRSULÁS társulási megállapodása Oldal: 1 / 5 NAGYKUN HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁRSULÁS társulási megállapodása 1. A társulás neve, székhelye A társulás neve: Nagykun Hagyományőrző Társulás A társulás székhelye: Kisújszállás, Szabadság tér 1. szám

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesterétől 9/2008

Ásotthalom Község Polgármesterétől 9/2008 Ásotthalom Község étől 9/2008 Témafelelős: Dr. Karsai Éva Ikt. szám: 1328/2008. Véleményező Bizottság: SZISB Tárgy: A Közösségi Pszichiátriai ellátás társulásban történő ellátására vonatkozó Együttműködési

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása Sápi András Intézményi referens Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Sorszám: IV/11

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 05-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 05-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 05-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2012. (IX.05.) KT.

Részletesebben

HAJDÚSÁGI SZILÁRD HULLADÉKLERAKÓ ÉS HASZNOSÍTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA

HAJDÚSÁGI SZILÁRD HULLADÉKLERAKÓ ÉS HASZNOSÍTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA I. számú melléklet HAJDÚSÁGI SZILÁRD HULLADÉKLERAKÓ ÉS HASZNOSÍTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2013. 1 A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (székhely: 4220 Hajdúböszörmény,

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Gyermekvédelmi szakellátási intézményi társulás létrehozása Mell.: 1 db társulási megállapodás tervezet Szentes Város Önkormányzata Helyben

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. sz. melléklet Tervezet amely létrejött a Veszprém Megyei Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.; képviseletében: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke) és Pápa Város

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ügyszám: 277/2012. Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár község képviselő-testülete 2012. január 16-án (hétfő) 17:30-kor

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában a társulási megállapodás módosítása Előkészítette: dr. Bimbó Mária osztályvezető Igazgatási Osztály Sorszám: IV/10. Döntéshozatal módja: minősített

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS módosításokkal egységes szerkezetben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS módosításokkal egységes szerkezetben TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS módosításokkal egységes szerkezetben 4. sz. melléklet Tervezet amely létrejött a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.; képviseletében: Lasztovicza

Részletesebben

3./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további teendők ellátásával.

3./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további teendők ellátásával. 352/2013. (VI.19.) Tárgy: Központi Ügyelet Feladat Ellátására kötött megállapodás felülvizsgálata Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi

Részletesebben

Szeged Algyő IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 1. számú módosítás. (egységes szerkezet)

Szeged Algyő IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 1. számú módosítás. (egységes szerkezet) ...Kgy. sz. határozat melléklete Szeged Algyő IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 1. számú módosítás (egységes szerkezet) Kelt: 2011... TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS PREAMBULUM

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 30.989/2012 Javaslat a gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 29-én 16 órakor megtartott ülésének könyvéből. Tárgy: Tura Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodás módosításának

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának módosításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának módosításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2010. szeptember 16-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 25. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére Tárgy: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodás módosítása Előterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Társulási megállapodás módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Melléklet:

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

3. ELŐ TERJESZTÉS. Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

3. ELŐ TERJESZTÉS. Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére 3. ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: A Munkaszervezet jogutód nélküli megszűntetéséről, valamint a Társulás jövőbeni működéséről

Részletesebben

J a v a s l a t. Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás felülvizsgálatára és módosítására

J a v a s l a t. Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás felülvizsgálatára és módosítására MISKOLC KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE JK. 28.353-6/2011 előadó: dr. Arnóczki Tímea J a v a s l a t Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás felülvizsgálatára

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben)

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) Ikt.szám: IV. /2013. Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 75/2005.( III. 30.) számú h a t á r o z a t a Támogató Szolgálat Társulás megalakításának hozzájárulásáról A Közgyűlés 1.) Az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben

Készült: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács június 2-án megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből:

Készült: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács június 2-án megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből: KIVONAT Készült: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács 2014. június 2-án megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből: Társulási Tanács 27/2014. (VI.02.) határozata Gyöngyös Körzete

Részletesebben

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási Szentes Város Jegyzőjétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az Eperjes

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Önkormányzati Társulás társulási megállapodását (a továbbiakban: Társulási Megállapodás) az alábbiak szerint módosítják:

Önkormányzati Társulás társulási megállapodását (a továbbiakban: Társulási Megállapodás) az alábbiak szerint módosítják: Tolna, Fadd, Fácánkert, Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Gerjen települések Szennyvíztisztító-telep fejlesztése tárgyú pályázat megvalósítására létrehozott Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának

Részletesebben

Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatalára Ózd, január 24.

Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatalára Ózd, január 24. Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatalára Ózd, 2013. január 24. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Megállapodás. I. Általános rendelkezések

Megállapodás. I. Általános rendelkezések Megállapodás Körjegyzőség létrehozásáról és fenntartásáról amely létrejött egyrészről Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - képviselő: Nagy György polgármester - (2822. Szomor, Vörörsmarty

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Bordány Nagyközség Polgármesterétől T/123/2015.

Bordány Nagyközség Polgármesterétől T/123/2015. Bordány Nagyközség Polgármesterétől T/123/2015. Előterjesztés Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény vagyonfelosztási szerződéséről Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselők! Bordány Nagyközség a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693. Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2. Tel.: 85/530-016. Ügyiratszám: 980-54/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 49/2010 (03.29.)Öh. sz. határozata A nevelési tanácsadás

Részletesebben

A DEBRECENI AGGLOMERÁCIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A DEBRECENI AGGLOMERÁCIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A határozati javaslat melléklete A DEBRECENI AGGLOMERÁCIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére Tárgy: Az Életfa Kulturális Alapítványnak Békés Város Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötésére irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság:

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Szám: /2016/I. TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés k.) pontjában biztosított szabad társulási jog alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Gyöngyös Körzete települési önkormányzati képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye, melynek 32. cikke (1) bekezdése k) pontja,

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rg ysoroza t

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rg ysoroza t Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (178-180) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés Balkány

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Intézményfenntartó társulási megállapodás

Intézményfenntartó társulási megállapodás Intézményfenntartó társulási megállapodás Sajószentpéter Város Önkormányzata (székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., képviseli: Dr. Faragó ), - gesztor önkormányzat Alacska Község Önkormányzata

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Magyarország helyi önkormányzatairól

Magyarország helyi önkormányzatairól Magyarország helyi önkormányzatairól Közös hivatal alakítás Készült : 2012. X.24. Baranya Megyei Kormányhivatal Átmeneti szabályozás/t8887.sz. A közös önkormányzati hivatal alakításával kapcsolatos döntéseket

Részletesebben

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1.

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1. J a v a s l a t a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodássak kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 47/2010.(XI.12.) határozata

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 47/2010.(XI.12.) határozata Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 47/2010.(XI.12.) határozata a Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló 19/2010.(VI.17.) sz. önkormányzati határozata módosításáról

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL mely létrejött MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1.) Ágfalva Község Önkormányzata (székhely: 9423

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 28-i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 28-i ülésére Vaszar Község Polgármesterétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 28-i ülésére Az önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/21-8/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Együttműködési megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására

Együttműködési megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására Együttműködési megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására Jelen együttműködési megállapodás (továbbiakban: megállapodás) Bajót Község Önkormányzata (szh.: 2533 Bajót, Kossuth

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére 39/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 26i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Megállapodás jogi segítségnyújtó tevékenység

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllői

Részletesebben

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitánysága és a Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata közötti együttműködési

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V/2014. Nyü. Ügyiratszám:./2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: Csanádpalota - Kövegy

Részletesebben