E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, május 19.. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének májusi ülésére Tárgy: A Dél-Balatoni Szennyvízevezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás módosított Társulási Megállapodásának elfogadása. Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Az előterjesztést előkészítette: Beruházási és Üzemeltetési Osztály 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulásból december 31.-napjával kilépett Marcali, Nagybajom, a törvényes lehetőséget kihasználva illetve Balatonberény és Balatonfenyves település, saját kezdeményezésére melyet a képviselőtestület a 195/2013. (XII.12.) határozatával jóváhagyott. Az Országgyűlés december 19-i ülésnapján elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényt (továbbiakban: Mötv.). Ezen törvény a napjától hatályon kívül helyezi a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvényt, továbbá a Mötv. IV. fejezete rögzíti a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó új rendelkezéseket. A Mötv. történő megfelelés érdekében is szükség van a Társulási Megállapodás módosítására. A fentiek miatt, szükségessé vált a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata, és szükség szerinti módosítása. A módosított Társulási Megállapodás az előterjesztés 1. mellékleteként csatolásra került. A Társulási Tanács május 7.-i Társulási Tanácsülésén hozott 14/2014. (V. 07.) számú határozatával elfogadta a felülvizsgált és módosított társulási megállapodást és egyben felkéri a Tagönkormányzatokat a megállapodás elfogadására. A megállapodás módosításához minden tagtelepülés minősített többséggel hozott elfogadó határozata szükséges. Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a felülvizsgált és módosított Társulási Megállapodása kapcsán az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni! HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Siófok Város Képviselő-testülete a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által felülvizsgált és módosított Társulási Megállapodást minősített többséggel hozott határozattal, az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 2

3 2 A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről szóló, eredetiben aláírt határozat kivonatot küldje meg a Dél- Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás részére. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: azonnal Siófok, május 19. Dr. Balázs Árpád polgármester 3

4 TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 1. melléklet Az önkormányzatokról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 16. -a alapján az I. 3. pontban megjelölt önkormányzatok a Dél-Balatoni szennyvízelvezetés és tisztítás feladatainak megoldására, a beruházás előkészítésére és lebonyolítására meg- állapodnak jogi személyiséggel rendelkező, közös alapítású, társulás létrehozásában, melynek működtetése és fenntartása közös. 1. A társulás neve: Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás 2. A társulás székhelye: 8640 Fonyód, Fő u A társulás tagjai: Azon tagok, akik a támogatási szerződés 1. számú módosítása szerint alanyai a Dél-Balatoni települések szennyvízkezelése című projektnek: Balatonberény Község Önkormányzata 8649 Balatonberény, Kossuth L. u. 12. Balatonboglár Város Önkormányzata 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonendréd Község Önkormányzata 8613 Balatonendréd, Fő u. 75. Balatonfenyves Község Önkormányzata 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. Balatonlelle Város Önkormányzata 8638 Balatonlelle, Petőfi u. 2. Balatonszemes Község Önkormányzata 8636 Balatonszemes, Bajcsy Zs. u. 23. Fonyód Város Önkormányzata 8642 Fonyód, Fő u. 19. Gamás Község Önkormányzata 8685 Gamás, Fő u. 83. Karád Község Önkormányzata 8676 Karád, Attila u. 31. Kötcse Község Önkormányzata 8627 Kötcse, Kossuth L. u. 2. Látrány Község Önkormányzata 8681 Látrány, Rákóczi u. 69. Marcali Város Önkormányzata 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Nagybajom Város Önkormányzata 7561 Nagybajom, Fő u. 40. Nagycsepely Község Önkormányzata 8628 Nagycsepely, Kossuth L. u. 17. Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok, Fő tér 1. Somogybabod Község Önkormányzata 8684 Somogybabod, Kossuth L. u. 24. Somogytúr Község Önkormányzata 8683 Somogytúr, Árpád u. 37. Szólád Község Önkormányzata 8625 Szólád, Kossuth L. u. 32. Teleki Község Önkormányzata 8626 Teleki, Rákóczi u. 37. Visz Község Önkormányzata 8681 Visz, Rákóczi u. 32. Zamárdi Város Önkormányzata 8621 Zamárdi, Szabadság tér 4. I. 4

5 4. A társulás működési területe: A 3. pontban megjelölt önkormányzatok közigazgatási területe. 5. A társulás létrejötte és időtartama: A társulás az utolsó képviselő-testületi jóváhagyás napjától kezdődően határozatlan időtartamra, de legalább a megvalósításra vonatkozó támogatási szerződés szerinti időtartamra jön létre, figyelembe véve a támogatás elszámolásának és dokumentumai megőrzésének időtartamára vonatkozó kötelezettségeket. A társulás létrejöttéhez a társuló képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges. 6. A társulásban részt vevő képviselő-testületek: A társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges: a) a megállapodás jóváhagyásához, b) a megállapodás módosításához, c) a megállapodás megszüntetéséhez, társulás megszűntetéséhez d) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, e) a társulási megállapodás év közbeni felmondásához. A társulás jogi személy. A társulás gazdálkodásának alapja a költségvetése, melyet határozattal fogad el. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi gazdasági feladatait Fonyód Kistérség Többcélú Társulása látja el annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervén keresztül a vele kötött megállapodás alapján. a székhely település Polgármesteri Hivatala látja el. A Társulás irányító szerve a Társulási Tanács. A társulás felett a törvényességi ellenőrzési felügyeleti jogkört a Somogy megyei Kormányhivatal látja el. A Társulási Tanács (a továbbiakban: Tanács) által elfogadott költségvetése, zárszámadása Fonyód Város Önkormányzata költségvetésének, zárszámadásának részét képezi. 7. A társulás célja, feladata: A társulás célja, feladata a Balaton vízminőségének védelme, a térség fejlődésének elősegítése érdekében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési szabályzat megállapításáról szóló évi CXII. törvény hatálya alá tartozó, továbbá a Balaton vízgyűjtő területéhez tartozó az I. 3. pontban részletesen felsorolt - települési önkormányzatok hiányzó szennyvízcsatornahálózatainak kiépítése, rekonstrukciója és új szennyvíztisztító telepek építése, illetve a térség szennyvíztisztító telepei terhelésének, megfelelő technológiájának biztosítása, 5

6 amelyek a fenti törvényi rendelkezés alapján nem rendelkeznek a fejlődéshez előírt, ott megjelölt feltételekkel. A társulás célja, feladata a Dél-Balatoni nagyprojekt keretében a KEOP számú támogatási szerződésben meghatározott beruházások előkészítéséhez, majd azon tagok tekintetében, amelyek másként nem döntenek, a kivitelezéséhez szükséges feltételek biztosítása, annak társulás keretében történő megvalósítása a KEOP / (somogytúri agglomeráció) KEOP / (karádi agglomeráció) KEOP / (siófoki agglomeráció) KEOP / (kéthelyi agglomeráció) KEOP / (balatonlellei agglomeráció) támogatási szerződésekben meghatározottak szerint. 1. A Társulás szervei: a Társulás Tanácsa, a Társulás elnöke, a Társulás alelnöke, a Társulás Pénzügyi Bizottsága. 2. Társulási Tanács: 4. A Társulási Tanács a döntéseit ülésén, határozattal hozza. 6 II. A társulás működése A Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amelynek tagjai a társult települések polgármesterei. A Társulási Tanács gyakorolja a tagok által ráruházott jogokat és ellátja a feladatokat. A Társulási Tanács megalakultnak tekintendő, ha a képviselő testületek mindegyike jóváhagyta a megállapodást és a társulási tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását. A Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg a működésére vonatkozó szabályokat. A Tanács tagjai kötelesek képviselőtestületeiknek beszámolni a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről. 3. A Társulási Tanács tagjai maguk közül elnököt és alelnököt választanak. Az elnököt és az alelnököt nyílt szavazással, minősített többséggel választják meg. Az elnök, alelnök megbízása 4 évre, azon belül legfeljebb polgármesteri megbízatása idejére szól. A társulást az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök képviseli.

7 A határozat évente növekvő arab számot, a meghozatal évét, hónapját (római számmal) és napját (arab számmal), továbbá a döntést, a végrehajtásért felelős személy megnevezését és a végrehajtás határidejét tartalmazza. A Társulási Tanács határozatainak jelzése:../.. ( hó/ nap) számú társulási tanácsi határozat (sorszám)/(évszám) Az ülés határozatképes, ha azon a Társulási Tanácsnak legalább a szavazatok több mint felével rendelkező képviselője jelen van. Javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlevő képviselők szavazatainak több mint felét. Szavazni személyesen vagy a társulás tagjai által írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet. Minősített többség szükséges: társulási megállapodás módosításának kezdeményezéséhez, SZMSZ elfogadásához, költségvetés, beszámoló elfogadásához, működési hozzájárulás meghatározásához, pályázat benyújtásához, munkaszervezet meghatározásához, Pénzügyi Bizottság megválasztásához, elnök, alelnök. A minősített többségű határozathoz az összes tag szavazatának több mint fele. 5. A helyettesítés rendje: A társulási tanács ülését az elnök, távollétében az alelnök hívja össze és vezeti. 6. Az ülést össze kell hívni: szükség szerint, de legalább évente két alkalommal, a társulási tanács által meghatározott időpontban, a társulás bármely tagjának napirendet tartalmazó indítványára, Somogy Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére. 7. A Társulási Tanács jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, közbeszerzési szabályzatát, megállapítja adott időszakra és a tagokra eső hozzájárulás mértékét, 7

8 dönt a költségvetés, zárszámadás, a társulás éves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról, megválasztja 4 évre a társulási tanács elnökét, alelnökét meghatározza munkaszervezetét, létszámát, kinevezi és felmenti a társulás projektmenedzserét, a társulás működésének (szakmai és pénzügyi) ellenőrzésére 3 tagú Pénzügyi Bizottságot választ. 8. A Dél-Balatoni szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósításával kapcsolatosan a tanács a következő fő feladatokat látja el: beruházás terveztetése, költségvetés összeállítása, a támogatásokra pályázat benyújtása, műszaki ellenőrök kiválasztása, közbeszerzési eljárások alapján kivitelezők és beszállítók kiválasztása, a megvalósulás és a kivitelezések folyamatos ellenőrzése, a beruházások finanszírozása, az önkormányzati saját erők és támogatások összehangolt biztosítása, a pénzügyi ütemezés szerinti kifizetések a teljesítések leigazolása után, Kincstárral, központi alapokkal, pénzintézetekkel való kapcsolattartás, beszámolási kötelezettség teljesítése, a megvalósult létesítmények, eszközök átvétele, döntés a létesítmények tulajdonjogának rendezéséről. 9. A Társulási Tanács minden üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a társulási tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet tizenöt napon belül meg kell küldeni a Somogy Megyei Kormányhivatal vezetőjének. 10. A Pénzügyi Bizottság működése: A költségvetés, mérleg és éves beszámoló ellenőrzésének ellátására a társulás 3 főből álló Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A Pénzügyi Bizottság tagjait a társulási tanács 4 évre, de legfeljebb polgármesteri megbízatásának idejére választja. A Pénzügyi Bizottság tagjai újraválaszthatók, illetőleg bármikor indokolás nélkül visszahívhatók. A Pénzügyi Bizottság tagjai sorából elnököt választ. A Pénzügyi Bizottság feladatának ellátása érdekében betekinthet a társulás könyvelésébe, nyilvántartásaiba, irataiba, megvizsgálhatja a létrejött szerződések jogszerűségét, felvilágosítást kérhet a társulási tanács tagjaitól, a társulás alkalmazottaitól. A társulás éves pénzügyi terve, mérlege és éves beszámolója csak a Pénzügyi Bizottság véleményezésével együtt terjeszthető a társulási tanács elé. A Pénzügyi Bizottság ügyrendjét és működésének részletes szabályait maga állapítja 8

9 meg. 11. A társulásban foglalkoztatott személy alkalmazásának feltételei: A társulás alkalmazottainak jogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A Társulás alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulás elnöke jogosult. III. A társulás működésének biztosítása, finanszírozása 1. A társulás működését és feladatvállalását az alábbi anyagi eszközök biztosítják: a társulásban résztvevők által vállalt feladatok megvalósításához évenként meghatározott külön hozzájárulás, központi támogatások, pályázat útján elnyert támogatások, egyéb befizetések, felajánlások. 2. A társulás működésének és feladatellátásának alapját a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a projekt előkészítésére és megvalósításra vonatkozóan megkötendő támogatási szerződésben foglalt állami támogatás és a társuló önkormányzatok által vállalt önerő biztosítja. A társulásban résztvevő tagok a 4 %-os működési költség kivételével az önerő hozzájárulást szükség esetén a rész beruházások előkészítési és megvalósítási költségének arányában fizetik be a társulás számlájára. A 4%-os működési költséget a társult önkormányzatok tárgyév január 31-ig fizetik be a Társulás Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél vezetett számú számlájára, amelynek összegét a jelen megállapodás 1. függeléke tartalmazza. A működési költség arányát az éppen hatályos társulási megállapodás tartalmazza. Annak összegét (ha a megállapodás nem rögzíti) és fizetésének rendjét a Tanács a költségvetésének tárgyalása során határozza meg. A projekt előkészítése elhúzódása miatt, a évre visszamenőleg valamint a évre a 4 %-os működési költséget meg kell fizetni ig (a án hatályossá vált társulási megállapodás 2. melléklet tartalmazza). A tervezési díj önrészének (melyet a án hatályossá vált társulási megállapodás 2. melléklete tartalmaz) 70 %-át ig, 30 % át ig kell befizetni a társulás számlájára. A fizetési határidők be nem tartása esetén a társulás jogosult azonnali beszedési megbízást érvényesíteni 1. mellékletben foglaltak szerint. Vállalt működési hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás: a) A pénzügyi hozzájárulást nem teljesítő önkormányzatot a Társulás Elnöke köteles felszólítani 15 napon belüli teljesítésre. b) Az a.) pontban meghatározott teljesítés elmaradása esetén a második fizetési 9

10 felszólítást követően a nem teljesítő önkormányzattal szemben a társulás elnöke a fizetési határidőt követő 10 napon belül köteles fizetési meghagyást kibocsájtani a 1. mellékletben szereplő felhatalmazó levélen alapuló azonnali beszedési meg- bízás benyújtására, egyúttal értesíti a kötelezettet az azonnali beszedési megbízást alá- támasztó dokumentumok egyidejű csatolásával. A fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a 2. a-b pontban rögzítettek az irányadók.a társulás székhelye szerinti önkormányzat (a továbbiakban: székhely önkormányzat) a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult. Amennyiben a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a társulási tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi szék- hely önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást (inkasszót) fizetési meghagyást nyújtson be. 3. A társulás polgári jogi megállapodást köt a pályázati cél megvalósítására, s az azzal járó kötelezettségek teljesítésére a beruházás előkészítésében és megvalósításában érintett azon szerződő felekkel, akik részesei a nagyprojekt megvalósításának, azonban a társulásnak jogalanyai nem lehetnek. 4. A tagok a működéshez szükséges tárgyi eszközök, vagyonértékű jogok ideiglenes vagy végleges átengedésével is hozzájárulhatnak a társulás működéséhez. Ennek tényét külön megállapodásban kell rögzíteni. IV. A TÁRSULÁS VAGYONA, TULAJDONA A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, melynek szaporulata a társulást illeti meg. A megvalósuló Dél-balatoni nagyberuházással létrejövő műtárgyak, szennyvízrendszerek, a szellemi termékek (tervek) a társulás tulajdonát képezik. A társulás megszűnése esetén a közös tulajdont a tagok között a vagyoni részesedés arányában meg kell osztani. A társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó közös vagyonból az egyes önkormányzatok fő szabályként a székhelyük szerinti beruházásban, a vagyon fekvése szerint és a saját hozzájárulásuk arányában szereznek tulajdoni részesedést a Ptk. közös tulajdon megszűnésére vonatkozó szabályai szerint, amelyet tárgyi eszközként aktiválnak. A társuló önkormányzatok fő szabályként az 25/2002 (II. 27) Kormányrendeletben megjelölt agglomerációs besorolásnak megfelelően szerezhetnek tulajdont az elszámolás során. A társulás által vásárolt, vagy egyéb jogcímen megszerzett vagyontárgyak tulajdonjoga a társulást illeti meg. A tagsági jogviszony megszűnése (kilépés, kizárás) esetén a távozó taggal el kell 10

11 számolni, az e pontban foglaltaknak megfelelően, azzal hogy a távozó tagot - a Társulás felé fennálló tartozásai kiegyenlítse után - illető vagyontárgy kiadását legfeljebb 4 évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás feladatának ellátását. Ebben az esetben a Társulás távozó tagját - külön megállapodás alapján - használati díj illeti meg. V. Csatlakozás a társuláshoz A társuláshoz csatlakozni csak azon önkormányzatnak lehet, akire a társulás célja vonatkoztatható és a társulási megállapodásban foglaltakat elfogadja, továbbá az állami támogatás igénybevételére vonatkozó megállapodás hatálya a támogatóval történt egyeztetés és szerződésmódosítás következtében kiterjeszthető rá. A csatlakozáshoz ezen túl szükséges a társulás tagjainak minősített többségű határozata a csatlakozás elfogadásáról. VI. A társulási megállapodás felmondása, a társulás megszűnése 1. A társulási megállapodás év közbeni felmondásához a társulásban résztvevő képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. Egyéb esetben a társulási megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjával lehet. A felmondásról szóló a képviselő-testület által minősített többségű szavazataránnyal hozott - döntést a képviselő-testület legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni. A társulási megállapodás nem mondható fel a Társulás által megkötött KEOP számú továbbá a KEOP / (somogytúri agglomeráció) KEOP / (karádi agglomeráció), KEOP / (siófoki agglomeráció), KEOP / (kéthelyi agglomeráció), KEOP / (balatonlellei agglomeráció) a Támogatási szerződés maradéktalan, a Támogató által is elfogadott lezárásáig (beleértve minden elszámolási, fenntartási kötelezettséget). Azon tagok, melyek beruházására vonatkozóan a Társulás a támogatási szerződéshez kapcsolódó második fordulóra (megvalósítási szakasz) a saját nevében pályázatot nyújt be, a Társulási Megállapodást nem mondhatják fel a megvalósítási szakaszra kötött támogatási szerződés Támogató által is elfogadott lezárásáig (beleértve minden elszámolási, fenntartási kötelezettséget), kivéve ha a támogatási szerződés megkötésére nem kerül sor március 1. napjáig. 2. A társulási megállapodás felmondása esetén a felmondó képviselő-testületnek a felmondás időpontjától is a Társulásban vállalt addigi kötelezettségeiért teljes felelősséget kell vállalnia, továbbá vállalnia kell a szennyvízelvezetésre és tisztításra vonatkozó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megkötendő támogatási szerződésben foglalt azon jogkövetkezményeket, amelyeket a szerződés a projekt megvalósításának meghiúsulásához köthet a kilépésre tekintettel. (Pl.: A társulás uniós pályázó képességének elveszítése.) A Társulás bármely tagja jogosult a megvalósítási szakaszra önállóan (Társuláson kívül) pályázatot benyújtani, amennyiben a taggal a 25/2002 Kormányrendelet (II.27) rendelet szerinti agglomerációba tartozó valamennyi tag település képviselő-testülete minősített 11

12 többséggel ugyanígy dönt és a pályázatot az egy agglomerációba tartozó települések együtt nyújtják be. 3. A társulás tagjainak több mint fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja a társulásból azt a képviselő-testületet, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. A társulásból kizárt tag hozzájárulásának visszatérítésére az előkészítő szakasz megvalósulása után (jogerős tervek rendelkezésre állnak) olyan időpontban tarthat igényt, amely a társulás létét, működését nem veszélyezteti és csak abban az esetben, ha hozzájárulás a ráeső támogatás elszámolásához nem került felhasználásra. 4. A társulás megszűnik: ha a társulás valamennyi tagja elhatározta megszűntetését, a bíróság jogerős döntése alapján, ha a társulás tagjainak száma kettő alá csökken. A társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról, megszüntetéséről, vagy felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számítva legkésőbb 30 napon belül döntenek. A társulás tagjai a kilépéskor és a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni. A kilépő tag köteles a Társulással szemben fennálló tartozását rendezni. A Társulás jogosult a megvalósítási szakaszra vonatkozó pályázathoz kapcsolódó tervek és tanulmányok felhasználására vonatkozó engedélyt megtagadni, amennyiben a kilépő tag a Társulás felé fennálló tartozását nem rendezi. VII. A Társulás ellenőrzésének rendje A Társulási Tanács tagjai a Társulás működéséről, pénzügyi helyzetéről, valamint a társulási cél megvalósulásáról évente tájékoztatják a képviselő-testületeket. A Társulás pénzügyi-gazdasági ellenőrzését külön megállapodás alapján a Fonyód Kistérség Többcélú Társulás által megbízott belső ellenőr végzi. 12

13 VIII. Vegyes rendelkezések A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Mag yarország helyi önkormányzatokról önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény,a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény, a Ptk., valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak. A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő, illetve a társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre, megegyezésre. A jogvita eldöntésére hatáskörtől függően a Fonyódi Városi Bíróság, illetve a Somogy Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírják. 13

14 Záradék: A Társulási Megállapodást Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonendréd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Fonyód Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Gamás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Karád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Kötcse Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Nagycsepely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Siófok Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Teleki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Visz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Zamárdi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Ádánd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete határozatával jóváhagyta, és előírásait elfogadta önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként. 14

15 Balatonberény Önkorm. Balatonboglár Önkorm. Balatonendréd Önkorm. Balatonfenyves Önkorm. Balatonföldvár Önkorm. Balatonlelle Önkormányzat Balatonszemes Önkorm. Fonyód Önkormányzat Gamás Önkormányzat Karád Önkormányzat Kötcse Önkormányzat Látrány Önkormányzat Marcali Önkormányzat Nagybajom Önkorm. Nagycsepely Önkorm. Siófok Önkormányzat Somogybabod Önkorm. Somogytúr Önkorm. Szólád Önkormányzat Teleki Önkormányzat Visz Önkormányzat Zamárdi Önkormányzat Ádánd Önkormányzat Nagyberény Önkormányzat 15

16 1. melléklet Felhatalmazó levél... (számlavezető neve és címe) Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább meg- nevezett Jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a kö- vetkezőkben foglalt feltételekkel: Számlatulajdonos Önkormányzata megnevezése: Számlatulajdonos székhelye: Felhatalmazással érintett bankszámla száma: Jogosult neve: Dél- Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás Jogosult székhelye/címe: 8640 Fonyód, Fő u. 19. Jogosult bankszámla száma: A felhatalmazás a Dél- Balatoni nagyprojekt előkészítéséhez szükséges, önkormányzatunkat terhelő 25 %-os önrész mértékéig Ft-, és esetleges- a minden- kori jegybanki alapkamat legfeljebb kétszeresét kitevő mértékű- késedelmi kamatai erejéig terjed. A jelen felhatalmazó levél alapján Önök, bankszámlánkat előzetes értesítésünk és hozzájárulásunk nélkül jogosultak megterhelni. Tudomásul veszem/vesszük, hogy a Dél- Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás által benyújtott azonnali beszedési megbízás teljesítése során Önök a követelés összege és jogalapja vizsgálatának mellőzésével járnak el. Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a jelen felhatalmazó levél visszavonására csak a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás (8640 Fonyód, Fő u. 19.) írásbeli hozzájárulásával együtt vagyunk jogosultak Kelt,, év, hó.. nap.. Számlatulajdonos Záradék

17 .. Hitelintézet, mint a Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Dél- Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulással (8640 Fonyód, Fő u. 19.) szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti. Kelt,, év,. hó.. nap.. Hitelintézet 2

18 1. függelék Projekt Agglomeráció Település bekerülés Balatonlelle ,6684 Balatonboglár ,1512 Balatonlelle Fonyód ,5691 Balatonszemes 0 0,0000 Magyar Állam ,7456 Össz: ,1342 Karád ,4183 Teleki ,1587 Karád Nagycsepely ,7226 Kötcse ,0616 Szólád ,4913 Össz: ,8526 Somogytúr ,6148 Somogybabod ,9078 Somogytúr Látrány ,8032 Visz ,3658 Gamás ,4755 Össz: ,1671 Balatonberény 0 0,0000 Kéthely Balatonfenyves 0 0,0000 Magyar Állam ,1068 Össz: ,1068 Siófok ,4426 Balatonendréd ,1170 Siófok Zamárdi ,1287 Balatonföldvár ,2785 Magyar Állam ,0268 Össz: ,9935 Marcali Marcali ,9244 Nagybajom Nagybajom ,8215 % 2. függelék 3

19 Település Projekt bekerülés % Működési költség felosztása % Balatonlelle 0,6684 1,6975 Balatonboglár 0,1512 0,3840 Fonyód 0,5691 1,4453 Karád 7, ,8401 Teleki 1,1587 2,9427 Nagycsepely 1,7226 4,3748 Kötcse 3,0616 7,7755 Szólád 2,4913 6,3271 Somogytúr 2,6148 6,6407 Somogybabod 1,9078 4,8452 Látrány 6, ,2779 Visz 1,3658 3,4687 Gamás 4, ,3663 Siófok 1,4426 3,6637 Balatonendréd 3,1170 7,9162 Zamárdi 0,1287 0,3269 Balatonföldvár 0,2785 0,7073 Összesen: 39, ,0000 4

Őcsény-Decs szennyvíztisztító telep és csatornahálózat felújítására létrehozott ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Őcsény-Decs szennyvíztisztító telep és csatornahálózat felújítására létrehozott ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Őcsény-Decs szennyvíztisztító telep és csatornahálózat felújítására létrehozott ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA ( m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

módosítva és egységes szerkezetbe foglalva

módosítva és egységes szerkezetbe foglalva Dél-Balatoni REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA módosítva és egységes szerkezetbe foglalva -1- Az alábbiakban felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei,

Részletesebben

Társulási Megállapodás

Társulási Megállapodás Társulási Megállapodás mikrotérségi óvoda és bölcsőde közös fenntartására 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) amely létrejött egyrészről Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott

KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott BOGÁD, ROMONYA, NAGYKOZÁR ÉS KOZÁRMISLENY SZENNYVÍZKEZELÉSÉNEK FEJLESZTÉSE, A TOVÁBBIAKBAN KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott BOGÁD, ROMONYA, NAGYKOZÁR, KOZÁRMISLENY ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETFEJLESZTÉSITÁRSULÁS

Részletesebben

Döntés az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Döntés az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosításáról Az előterjesztés száma: 92/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az Első

Részletesebben

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata 1 1/2014. Készült: 2 példányban. példány Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

Részletesebben

DERECSKE-LÉTAVÉRTES KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

DERECSKE-LÉTAVÉRTES KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA DERECSKE-LÉTAVÉRTES KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Derecske-Létavértes kistérség települési önkormányzati képviselő-testületei a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE 11. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (2014. SZEPTEMBER 18.)

NYÍLT ÜLÉSE 11. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (2014. SZEPTEMBER 18.) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 11. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 18.) Rendelet: 8/2014. (IX.23.) Ör. Határozatok: 88/2014. 98/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati épülete

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. TERVEZET ZIRCI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA MÓDOSÍTÁSA A társult önkormányzatok, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 108/2008.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 78/2008.(V.29.)

Részletesebben

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 257/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 315-10/2013.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 315-10/2013. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 315-10/2013. 9. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Bihari

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

Eljárási rendelkezések

Eljárási rendelkezések Kétsoprony Község Képviselőtestületének az 10/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelete a Szociális ellátásokról. Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2015. február 11-én megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1-4. c.) határozatai: 9-12. d.) rendelete: -. /2015. T Á R G Y S O R O

Részletesebben

KIVONAT TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRA

KIVONAT TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRA KIVONAT Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2005. január 20-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből 10/2005. (01.20.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Véleményezi: E- 87 Nagykovácsi, 2012. június 18. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: - Melléklet: - vonatkozó jogszabályi kiemelések - PBZS TKT határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont)

ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont) ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont) Készült: Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.08.09-i ülésére Tárgy: nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata.

Részletesebben