Önkormányzati választások oldal BEMUTATKOZNAK A JELÖLTEK 4 ZEBEGÉNYI SIKER A VIRÁGOS EURÓPA VERSENYEN 9 ZEBEGÉNYIEK NAPJA 14

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati választások 2014 4. oldal BEMUTATKOZNAK A JELÖLTEK 4 ZEBEGÉNYI SIKER A VIRÁGOS EURÓPA VERSENYEN 9 ZEBEGÉNYIEK NAPJA 14"

Átírás

1 ZEBEGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA SZEPTEMBER BEMUTATKOZNAK A JELÖLTEK 4 Most először nemzetiségi önkormányzati jelölteket is választ a falu. ZEBEGÉNYI SIKER A VIRÁGOS EURÓPA VERSENYEN 9 Ezüstéremmel és különdíjjal jutalmazták a falut a évi Európai Virágos Városok és Falvak versenyének díjkiosztó ünnepségén. ZEBEGÉNYIEK NAPJA 14 Az önkormányzat szervezésében idén is számos sport-, kulturális- és közéleti program várta a helyieket. Önkormányzati választások oldal

2 ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 79/2014. (VII.24.) Kt. határozat - a 167/2013.(XII.19.) kt. határozatában foglaltak szerint - a MACKÓ ház épületét és udvarát, faluház és kiállítótér céljára kívánja hasznosítani. A tervezésre vonatkozó ajánlatokat megismerte. A benyújtott ajánlatok közül a tervezéssel a B. Futura Kft-t javasolja megbízni, az ajánlatban szereplő ,- Ft vállalási áron. A kiviteli tervezés a pályázat függvényében kerül elkészítésre. Felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a tervek elkészíttetésére. 80/2014. (VII.24.) Kt. határozat az emlékmű és kilátó építésére a rendelkezésre álló 13 M Ft-os pályázati keret felhasználásával a Tettekkel Zebegényért Közhasznú Egyesületet bízza meg. 81/2014. (VII.24.) Kt. határozat a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda épületének bővítése valamint átalakítása tárgyú, Hód Kft-vel (2626 Nagymaros Tégla u.6.) mint a közbeszerzési eljárás nyertesével kötendő vállalkozási szerződést megismerte és elfogadja. Felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 82/2014. (VII.24.) Kt. határozat az Acsay Ferenc vállalkozóval kötött bérleti szerződést felmondja. Meghatalmazza dr. Galambos Károly ügyvéd urat a bérleti szerződés felmondására és a követelés behajtására. 83/2014. (VII.24.) Kt. határozat az eszem-iszom ingatlanra beérkezett hasznosítási javaslatokat megismerte, és a döntés jogát az októberi választásokat követően a soron következő képviselőtestületnek adja át. 84/2014. (VII.24.) Kt. határozat Lehoczky Ottó kérelmét megismerte és a bérleti szerződés kapcsán nem kíván további egyeztető tárgyalásokat folytatni az érintettel. 85/2014. (VII.24.) Kt. határozat Zebegény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Polgár Éva részére díszpolgári címet kíván adományozni. 86/2014. (VII.24.) Kt. határozat, Bahil Emilné dr., valamint Faludiné Kmetty Éva részére Zebegényért érdemrendet kíván adományozni. 87/2014.(VIII.25.) Kt. határozat az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összegét az alábbiak szerint állapítja meg: Egész napos közétkeztetési ellátás esetén 4-6 év 265,- Ft/fő 7-10 év 328,- Ft/fő év 380,- Ft/fő Csak ebéd esetén év 230,- Ft/fő Az élelmiszer felhasználási minimumok táblázata a határozat mellékletét képezi. Az árak az áfát nem tartalmazzák. Zebegény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, a normatívák figyelembevételével az étkezési térítési díjakról szóló rendeletet nem módosítja. 88/2014.(VIII.25.) Kt. határozat évi helyi gyermekvédelmi feladatairól szóló átfogó értékelést megismerte és változtatás nélkül elfogadja. 89/2014.(VIII.25.) Kt. határozat a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi szakmai beszámolóját megismerte és változtatás nélkül elfogadja. 90/2014.(VIII.25.) Kt. határozat a zebegényi Napraforgó Óvoda 2013/2014 nevelési évre szóló intézményi beszámolóját megismerte, a benne foglaltakkal egyetért, a beszámolót elfogadja. 91/2014.(VIII.25.) Kt. határozat a Mackó ház kezdeti vázlatait, megismerte, és 2 ZEBEGÉNYI HÍRNÖK SZEPTEMBER

3 ÖNKORMÁNYZAT a benne meghatározott funkciókkal egyetért. Mackó házra vonatkozó tervezői szerződéstervezetet a tartalmának megismerését követően elfogadja. 92/2014.(VIII.25.) Kt. határozat a zajvédelmi bejelentés tartalmát megismerte, amennyiben a MÁV Zrt. talál lehetőséget a lassítással történő zajcsökkentésre, azt elviekben támogatja, de a probléma megoldására kötelezettséget nem vállal. 93/2014.(VIII.25.) Kt. határozat a fakivágásra irányuló kérelmet megismerte. Felkéri a polgármester, hogy bízzon meg egy szakértőt a fák állapotáról szóló szakvélemény készítésére, és az elkészült szakvélemény alapján döntsön a fák kivágásáról. 94/2014. (VIII.25.) Kt. határozat Zebegény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Zebegény településen a Helyi Választási Bizottság tagjainak (név, lakcím) Mohácsi Lászlóné, 2627 Zebegény, Ady Endre utca 47/4. Nagyné Héja Etelka, 2627 Zebegény, Börzsöny út 32. Krebsz Ferencné, 2627 Zebegény, Árpád út 11. Krebsz Judit, 2627 Zebegény, Szőnyi István út 28. Gálné Szabó Anna, 2627 Zebegény, Naphegy 20. póttagjainak (név, lakcím) Dunai Adrienne, 2627 Zebegény, Ady Endre utca 22. Csabákné Mátéka Ildikó, 2627 Zebegény, Árpád út 31. választotta. Felkéri a polgármestert, hogy az eskütételről gondoskodjon. 95/2014. (VIII.25.) Kt. határozat Zebegény településen a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak (név, lakcím) Nagy Szilárd, 2627 Zebegény, Börzsöny út 32. Gerhardt Angéla, 2627 Zebegény, Ady Endre utca 8. Polgár Lászlóné, 2627 Zebegény, Napraforgó utca 16. Molnár Edit, 2627 Zebegény, Ady Endre utca 38. Ghyczyné Krebsz Éva, 2627 Zebegény, Táncsics Mihály utca 5. póttagjainak (név, lakcím) dr. Karoliny Lajosné, 2627 Zebegény, Kossuth út 1. Adamek Ágnes, 2627 Zebegény, Szőnyi István út 29. választotta. Felkéri a polgármestert, hogy az eskütételről gondoskodjon. 96/2014. (IX.15.) Kt. határozat Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Zebegény, belterületi, 581 helyrajzi számú, 7391 m2 területű, kivett Kálvária művelési ágú terület átminősítéséről döntött. Az átmenősítést követően a művelési ág: kivett közterület és Kálvária. Az átminősítéshez szükséges költségeket a évi költségvetésből, a tartalék keretből biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy az átminősítésről gondoskodjon és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon. 97/2014. (IX.15.) Kt. határozat az önkormányzat évi költségvetéséből betervezett és elkülönített ,- Ft keretösszegből Panoráma Futáson résztvevő versenyzők vendéglátására Gózon Francisco képviselő ,- Ft-ot, Máté Endre képviselő ,- Ft-ot ajánl fel. A Nyugdíjas Klub kirándulására Pásztor László alpolgármester ,- Ft-ot, dr. Sántha József Attila képviselő ,- Ft-ot biztosít. A Sárkányfesztivál megrendezésére a szervezők részére dr. Sántha József Attila ,- Ft-ot ajánl fel. A Tettekkel Zebegényért Közhasznú Egyesület részére Pásztor László ,- Ft-ot biztosít a Tökvilág Fesztivál szervezésére. Máté Endre ,- Ft-ot biztosít a Zebegényi Futballcsapat részére a pálya köré elhelyezett korlát befejezéséhez szükséges vasanyag beszerzésére. Krebsz Gábor pedig ,- Ft-ot ajánl fel a Dunai áldozatoknak emléket állító kopjafa állítására. Felkéri a polgármestert a kifizetés teljesítésére. Az óvoda munkatársakat keres Zebegényi Napraforgó Óvoda pályázatot hirdet Német nemzetiségi óvodapedagógus (2 fő) munkakör betöltésére. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Német nemzetiségi feladatok ellátása vegyes életkorú csoportban. Pályázati feltételek: Főiskola, Német nemzetiségi óvodapedagógus. A munkakör legkorábban napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat részletes kiírása a oldalon olvasható. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Paulikné Petyerák Bernadett nyújt a 27/ vagy a 30/ telefonszámon. 3

4 ÖNKORMÁNYZAT Választások 2014 A ZEBEGÉNYI JELÖLTEK BEMUTATKOZNAK október 12-én, vasárnap helyi és nemzetiségi önkormányzati választások lesznek. Lapunk hasábjain, majd ( xxxyyy hol és mikor) személyesen is bemutatkoznak a zebegényi jelöltek. Önkormányzati jelöltek BLAHÓ CSABA 1975-ben születtem Gyöngyösön. Gyermekkoromat egy kis faluban töltöttem, ahonnan 20 évesen kerültem Budapestre. A második gyerekünk megszületését követően fogalmazódott meg bennünk a gondolat, hogy egy élő közösségben szeretnénk élni, melyet itt Zebegényben találtunk meg. Ennek köszönhető, hogy 2012-ben kisebbik gyerekünk már helyben kezdhette az óvodát, a nagyobbik pedig idén ősszel az iskolát. Az eltelt bő két esztendő ugyan még csak annyira volt elegendő, hogy a község életébe lassan beilleszkedjünk, és lássuk a tennivalók sokaságát, melyek mind szükségesek ahhoz, hogy egy falu közössége egyként éljen és működjön. De biztos vagyok benne, hogy Zebegény jó úton jár, és hogy aktív munkával, a közösség régi és új tagjainak összefogásával továbbra is sikerül megőriznie azt a jó hírnevét, mely a mai napig kiemeli a hazai települések sorából. Ehhez szeretném hozzátenni a magam munkáját. FALUDINÉ KMETTY ÉVA 25 éve vagyok zebegényi lakos és közel 20 éve vagyok helyi vállalkozó. Munkánk mellett gondoskodunk környezetünk szépítéséről és tisztán tartásáról. Ezért szorgalmaztam és támogattam a Virágos Magyarország és a Virágos Európa versenyen való részvételt. Úgy érzem, ez a verseny eredménytől függetlenül ugródeszka lehet a falu számára, ezért gondolom, hogy képviselőként még több segítséget tudok nyújtani, beleértve a civil kapcsolatok további kiépítését is. GÓZON FRANCISCO Tisztelt Zebegényiek! Talán már nem kell hosszan bemutatkoznom - nem is lehet a megadott keretben - hisz hivatalban lévő képviselőként, bőven nyílt lehetőségem gondolataim kifejtésére. Röviden csak annyit mondanék még el, hogy a frissen beköltözöttek, a gyüttmentek csoportjához tartozom, akik városi (Caracas, Budapest, Madrid) múltjukat hátrahagyva ezt a festői vidéket választották életük helyszínének; a nyugalmat, a természet közelségét, az emberibb közeget keresve. Másfél éve azért vállaltam Máté Endre barátommal együtt a képviselői posztot, mert fontosnak tartottam, hogy - a falu összetételét tekintve - minden csoport képviseltethesse magát a testületben. Azt gondolom, hogy a magunkkal hozott szemléletmód és élettapasztalat hasznos lehet a települést érintő döntések meghozatalában. Eddigi, általam tartalmasnak és gyümölcsözőnek tartott testületi munkánk csak megerősített ebben. GREGORNÉ FERENCI NOÉMI Gregorné Ferenci Noémi vagyok, születésem óta Zebegényben élek a családommal. Sokáig gyógyszertári szakasszisztensként dolgoztam. Jelenleg a váci mentőállomáson dolgozom, és mentő szakápolónak tanulok. Aki ismer, az látja és tudja, hogy mindig szívesen vettem ki a részem a falu közösségi életéből. Akár mint szervező a rendezvényeken, vagy mint kétkezi segítség, amivel a falu szebbé-jobbá tételéhez járultam hozzá. Évek óta érlelődött bennem a gondolat, hogy szeretném nagyobb felelősséget vállalva segíteni, befolyásolni a falu fejlődését. Településünk jó úton halad, jó most zebegényinek lenni. Célom, hogy az idáig elért eredményeinket tovább vigyük, hiszen Zebegény csak a folyamatos fejlődés útján haladhat tovább. Nem akarok ígérgetni. Csak annyit szeretnék, hogy gyerekeink, unokáink ne csak látogatóba jöjjenek, hanem teremtsünk nekik szerethetőbb, élhetőbb községet. JÁRIK GÁBOR Járik Gábor vagyok nős, két gyermekem van. Tősgyökeres zebegényi. 4 ZEBEGÉNYI HÍRNÖK SZEPTEMBER

5 ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzati képviselőként három ciklusban vettem részt. Környezetvédelmi és idegenforgalmi bizottságban elnöki pozícióban, a pénzügyi bizottságban és a kulturális bizottságban bizottsági tagként tevékenykedtem. A három ciklusban nagy tapasztalatot szereztem a helyi ügyek demokratikus ügyintézése terén. A számomra legkedvesebb munkát a környezetvédelmi bizottságban végezhettem. Meggyőződésem, hogy a falunk életben az elkövetkező években a helyes fejlődési irány, nem lehet más, mint a szolgáltató település arculatának szorgalmazása, azaz az idegenforgalom felé még pozitívabb fordulás. Szeretném - az Önök választása esetén e bizottságban ezt a területet képviselőként, a lehető legkomolyabban minden zebegényi lakos számára képviselni. Bízom a jó és egészséges csapatmunka szellemében való együttmunkálkodás sikereiben. KREBSZ GÁBOR Születésem óta Zebegényben élek. Az elmúlt másfél évben a képviselő testület K.I.S. bizottságának voltam az elnöke. Mandátumunk alatt több, mint 30 bizottsági és testületi ülést tartottunk, melynek eredményeként, Zebegény újra egy összetartó, fejlődő településsé vált. A pénzügyi helyzetet stabilizáltuk és megindult a fejlődés. Zebegény adottságait ismerve, képviselőként, egy boldogabb, gazdagodó, békés Zebegényért kívánok dolgozni. Ehhez kérem október 12-én az Önök támogatását. Megválasztásom esetén továbbra is a becsület és a szorgalom lesz az alapja a képviselői munkámnak. Jelölttársaimat jól ismerve, nagy megnyugvással mondhatom, hogy mindegyikükkel szívesen dolgoznék együtt Zebegény boldogulásáért. Létrehoztam egy saját honlapot, melyben bővebben kifejtem az elképzeléseimet. A KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK menüben tartom a kapcsolatot a zebegényi emberekkel. MÁDAI FERENC Mádai Ferenc vagyok, 61 éves, édesanyám neve Szikriszt Ilona, nagyapám Szikriszt János révén zebegényi gyökerekkel rendelkezem. Két éve költöztünk vissza Zebegénybe. Évtizedeken keresztül gkv. elméleti, ill. gyakorlati oktatóként tevékenykedtem, valamint a mk. vezetésében is részt vettem. A legutóbbi 10 évben üzletvezetőként dolgoztam. Jogszabályi változások miatt úgy döntöttem, hátralévő életemben családom és környezetem javára kívánok tevékenykedni. Ez a motiváció, amiért képviselőjelöltnek indultam. Mit tettem eddig településünkért? Rendszeres résztvevője voltam a falutakarítási napoknak. Ezen túlmenően a Szőnyi Park alatti patak partszakasz kialakítását végeztem el (több konténernyi szemét kiemelése, leomló támfal beépítése, hullámtörő fal emelése, partoldalak kialakítása). Hogy mit tennék, ha elnyerném bizalmukat? Megtudhatják, ha jelenlétükkel megtisztelnek a meghallgatáson. PÁSZTOR LÁSZLÓ 2000 szeptemberében költöztem a családommal Zebegénybe, ebben az időszakban építettük fel családi házunkat. Az önkormányzati választásokon nem első ízben jelöltetem magam, hiszen már két ciklusban tevékenykedtem képviselőként. Az előző választás után, mint a Pénzügyi Bizottság Elnöke segítettem a testület munkáját. A évi időközi választások óta, mint alpolgármester tevékenykedem, segítve a polgármester Hutter Jánosné munkáját. Zebegény község lakói nagyrészt ismernek hisz, nap mint nap találkozom velük, meghallgatom panaszaikat és lehetőségeimhez mérten megpróbálok segíteni nekik. Renzdezvényeken szívesen veszek részt és segítek. Most is, mint az előző években független képviselőként indulok a választáson. Megválasztásom esetén azon leszek, hogy tanácsaimmal, munkámmal segítsem a község fejlődését, szépítését mindannyiunk örömére. Köszönöm megtisztelő bizalmukat. DR. SÁNTHA JÓZSEF Erdélyben születtem, onnét ered nemzeti elkötelezettségem. Budapesten végeztem az Állatorvostudományi Egyetemen. Zebegényben 20 éve élek. Négy gyermekem közül Péter fiam református teológus hallgató, Zsófi lányom másodéves fogorvos asszisztens, Bori és Totó a zebegényi általános iskola tanulói. Főbb tevékenységeim: a Kenderes Hotel, Dunakanyar Rádió, Dunakanyar Kulturális Alapítvány alapítása, Dunakanyar Művészeti Hetek szervezése, Szob Malomkert Ökogazdaság, lovarda, ipolymenti bivalytenyészet ig, majd 2013-tól önkormányzati képviselő voltam től presbiter vagyok a Nagymarosi Református Gyülekezetben. Önkormányzatunk és a Polgármester Asszony munkáját kiemelkedően sikeresnek, és a helyi közélet szervezése, vezetése szempontjából sorsfordító fontosságúnak tartom, ezért szívesen haladnék tovább a megkezdett úton. Ehhez kérem a Tisztelt Zebegényi Választópolgárok további bizalmát. 5

6 ÖNKORMÁNYZAT Nemzetiségi önkormányzati jelöltek BODOR KORNÉLIA A kulturális sokszínűség ( ) nem a megosztottság, hanem a gazdagodás forrása olvasható a nemzetiségi törvény bevezetőjében. Sok más mellett, emiatt is fontosnak tartom, hogy a magyar identitásunkkal együtt német őseinkhez való kötődésünket is megéljük, és átadjuk a következő generációknak. Most ősszel, végre Zebegényben is megalakul a nemzetiségi önkormányzat, mely ennek a törekvésnek biztosít közösségi szinten szervezeti, személyi és anyagi feltételeket. A testület, a civilek által hosszú idő óta folytatott hagyományőrző munka segítése mellett, erős nemzetiségi érdekképviseletet lát majd el. Számomra a megalakulás már siker, ha ebben részt vehetek és feladatot kapok az önkormányzati munkában, akkor örömmel elfogadom és igyekszem legjobb tudásom szerint ellátni. Adataim: 1972-ben születtem Zebegényben, három gyermekem van és 1995-ben szereztem közgazdasági diplomát. FALUDY KÁROLY Faludi Károly vagyok, 56 éves zebegényi lakos. A gimnázium után a Kereskedelmi Főiskolán kereskedelmi üzemgazdász diplomát szereztem 1981-ben. Munkámat a Szobi Szörp Rt.-nél kezdtem el kereskedelmi gyakornokként, ahol a ranglétrát végig járva1996-ig kereskedelmi igazgatóként dolgoztam.1995-től családommal saját vállalkozásba kezdtünk és üzemeltetjük a Coop üzletet, amit folyamatosan fejlesztünk. A közéletben is aktívan részt vettem, 15 évig a Szobi Szörp Rt. által támogatott Sí és Vízisí Egyesület elnöke, majd négy cikluson keresztül 2002-ig önkormányzati képviselő és alpolgármester voltam. Az elmúlt két évben olyan pozitív változások értek a falu életében, melyek alapján úgy döntöttem, hogy munkatapasztalataimmal szívesen támogatnám a helyi közösséget öszszefogó, hagyományokat megóvó Német Nemzetiségi Önkormányzat munkáját. HIMMER ISTVÁNNÉ Zebegényi születésű, zebegényi lakos vagyok. Gyermekkorom óta jelen volt életemben a svábság iránti érdeklődés. Nagyszüleim és az ő korosztályuk családi körben, és egymás között a faluban német /sváb/ nyelven beszéltek ig itt tanítottam ben az akkori iskolavezetés alatt beindult a német nemzetiségi nevelés, művészeti oktatás. Fontos feladat volt az emelt óraszám mellett megismertetni a gyerekekkel a falu múltját, szokásait. Kiállítások, német versenyek, szakkörök, sváb tánctanítás (melynek oktatását én végeztem). Alapító tagja voltam a felnőtt sváb tánccsoportnak. Ez idő alatt a környező sváb településekkel lehetővé vált a kapcsolatteremtés. Most jött el, az idő, hogy a német nemzetiségi önkormányzat megalakulhasson. Azzal a céllal indulunk, hogy falunk kamatoztathassa a lehetőségeket. Fontosak a hagyományok, őseink hagyatékának összegyűjtése, átadása. JUNGNÉ HRABANEK ÁGNES Születésem óta itt élek. A múlt iránti érdeklődést otthonról hoztam. Édesanyám a mai napig svábul beszél, ismeri a szokásokat, hagyományokat. Tanítónő vagyok. A német nemzetiségi oktatás beindításában, mint igazgató helyettes tevékenykedtem. Hagyományőrző szakkört és újságot szerkesztettünk a gyermekekkel, ez idő alatt sok értékes riport készült a faluban élő idős emberekkel. A Sebegin Hagyománymentő Egyesületnek egyik alapítója vagyok. Fő célja a sváb szokások, hagyományok ápolása, és az épített, tárgyi emlékek felkutatása, megőrzése. Több kiállítást rendeztünk, tevékenységünket a szomszéd településeken is ismerik. Terveim között szerepel egy falumúzeum/heimatmuseum létrehozása. Fontos, hogy az itt élők és az ide látogatók megismerjék a falu múltját. Az elődök felhalmozta javaknak nem kizárólagos birtokosai, hanem örökösei, meghatározott időre szóló felhasználói vagyunk (Schenk J.) Polgármester jelölt HUTTER JÁNOSNÉ Zebegényben születtem és élek családommal és szüleimmel. Igazgatásszervező végzettséggel és helyi jogszabályszerkesztői szakképesítéssel rendelkezem. A évi időközi választások óta vezetem a települést. Az elmúlt közel másfél év alatt megkezdett munkát szeretném folytatni egy jól működő képviselőtestülettel, bizottsági és szakértői rendszerrel, a lakosság támogatásával, és a feladatellátáshoz biztos hátteret nyújtó hivatal munkájával. A stabil pénzügyi háttér megteremtését követően több évtizedre elegendő feladat vár az önkormányzatra, melyet a folyamatosan változó körülmények között is észszerű ütemezéssel, a lehetőségek feltárásával és kihasználásával kell megoldani. Ezek részletezése a polgármesteri programban lesz majd olvasható. Továbbra is számítok a civil szervezetek és a lakosság támogatására, hiszen csak együtt lehetünk sikeresek. Megtisztelő bizalmukat igyekszem munkámmal megszolgálni. 6 ZEBEGÉNYI HÍRNÖK SZEPTEMBER

7 Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati választásokról Mivel a köztársasági elnök a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi általános választását október 12. napjára tűzte ki, így a Nemzeti Választási Bizottsága a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását szintén október 12. napjára tűzte ki. Nemzetiségi jelöltként azok indulhatnak, és azok szavazhatnak rájuk, akik nemzetiségi névjegyzékbe vetetik magukat. Erre lehetőség volt az áprilisi országgyűlési választás előtt is, ha valaki nemzetiségi listára kívánt szavazni. Azoknak, akik az országgyűlési választások előtt vagy azóta nem regisztráltak, most ugyanazt a nyomtatványt kell kitölteniük és a Helyi Választási Irodának eljuttatniuk, ha nemzetiségi jelöltre, listára is szavazni kívánnak az önkormányzati választás napján. A települési és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők számának alakulására ugyanis, a képviselők számát a választás kitűzésének napján a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok számához igazítják. Ha ebben az időpontban, a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a településen kevesebb, mint 100 fő, akkor 3 fő a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma. Így Zebegény településen, figyelembe véve a regisztráltak számát, 3 fő a választható települési német nemzetiségi önkormányzati képviselők száma. Fontos kitétel volt, hogy a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor kell kitűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint a minimális huszonöt főt eléri. A képviselők számát a évi népszámlálás adatai alapján nemzetiségiként regisztrált állampolgárok létszámadatai határozzák meg, azonban ez nem érinti a választási jogosultsághoz szükséges névjegyzékbe való felvételt. Hiszen a nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napon benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben. Tehát aki szeptember 26-ig kéri felvételét a névjegyzékbe, jogosult részt venni a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán. A választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben. A nemzetiséghez tartozás bármikor törölhető. A névjegyzék alapján meghatározott nemzetiségi képviselői helyek ismeretében állapítja meg a jelölt, illetve a lista állításához szükséges ajánlások számát. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges. A települési nemzetiségi választáson kívül területi és országos nemzetiségi önkormányzati választásra is sor kerül, ha van olyan választópolgár, aki bármely nemzetiséginek vallja magát. Zebegény település a német nemzetiségi jelöltek a következők a Helyi Választási Bizottság sorsolását követő sorrendben: 1. Himmer Istvánné; 2. Jungné Hrabanek Ágnes; 3. Faludi Károly; 4. Bodor Kornélia. A választáson Szavazatszámláló bizottság működik, melynek tagjai: Molnár Edit elnök; Gerhardt Angéla elnökhelyettes; Ghyczyné Krebsz Éva tag; Molnár Edit tag; Nagy Szilárd tag; Polgár Lászlóné tag; Adamek Ágnes póttag; Dr. Karoliny Lajosné póttag. ÖNKORMÁNYZAT Az SZSZB-be nem lehet delegálni, de a jelölő szervezetek egy-egy megfigyelőt bízhatnak meg. BAHIL EMILNÉ JEGYZŐ Avarégetés Az avarégetéssel kapcsolatban ismételten szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy Zebegény környezetvédelmi rendelete (6. 1. pont) szerint a levegő védelmének érdekében a kertben keletkezett zöldhulladékot ELSŐSORBAN KOM- POSZTÁLÁSSAL kell hasznosítani. Amennyiben ez nem megoldható, a SZÁRAZ avar és a kerti hulladék égetése - közterületen és ingatlanon belül - hétfőn és csütörtökön szélcsendes időben megengedett. Tartós füstölés nem megengedett. A komposztálás nem csak környezetvédelmi, de egészségügyi szempontból is előnyös megoldás. Az égetés elhagyásával tisztább marad a falu levegője, ami többek közt a légúti problémákkal (pl. asztma) küzdő helyiek gyerekek és felnőttek egészségi állapotán is sokat segíthet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a nyaralókat, hogy részesítsék előnyben az avar és a zöldhulladék kerti komposztálását, illetve nedves, vizes leveleket a tartós füstölés elkerülése végett ne égessenek! A lombkomposztálásról hasznos tanácsokat a Zebegényi Hírnök szeptemberi számában olvashatnak, mely letölthető a zebegeny. hu honlap Dokumentumtár menüpontjából. Együttműködésüket előre is köszönjük! ÖNKORMÁNYZAT 7

8 ÖNKORMÁNYZAT Tisztelt Olvasó! Egy ciklus lezárásával elengedhetetlen a számvetés. Mit és hogyan tudtunk elvégezni, milyen feladatok maradtak el, mi az, amire több figyelmet kell fordítani. Megpróbálom röviden, a teljesség igénye nélkül összefoglalni mindezt. Nézzük a költségvetés adatait: januárban a lakossági díjtartozás (óvodai, iskolai étkezési térítési díj, szemétszállítási díj, bérleti helyiségek bérleti díja) e Ft, a Munkaügyi Központ finanszírozási tartozása az előző évi Startmunka program miatt e Ft összesen e Ft volt. Ez az összeg júniusában a félévi mérlegben e Ft-ra csökkent. Tehát e Ft-ról e Ft-ra, a csökkenés összege e Ft. Pénzeszközünk januárban e Ft, júniusában e Ft. A júniusi mérlegadat tartalmazza az előző évben Kötelező önkormányzati feladatok fejlesztése, felújítása című pályázaton elnyert e Ft-ot, melyet az óvoda bővítésére, felújítására fordítunk. Ugyancsak szerepel a tartalékolt öszszegben az önrészként megjelölt e Ft is ban a költségvetési tartalék összege e Ft volt, a jelenlegi mérlegben ugyan már az új számviteli törvény szabályai szerint tartalék nem szerepel, de a pénzeszköz jelenti ezt, mely félévkor e Ft volt. Szállító kötelezettségünk januárban e Ft (közüzemi díjak, szolgáltatások költségei, melynek jelentős része az általános iskolához kapcsolódott), ez az eredmény idei év júniusában 889 e Ft, ez már azonban nem lejárt tartozást jelent. Az elmúlt másfél évben sem folyószámla, sem munkabérhitel felvételére nem volt szükség. A cikk írásakor a folyószámla egyenleg 34 m Ft, melyből szállítói tartozás 3 mft, azonban ezek 8 napon belüli tartozások. Kifizetésre került óvodabővítésre 10 m Ft, és további 16 m Ft tartalékolva erre a célra. Tartalékot képez a jegyző munkaügyi perének költségére 5 m Ft. Ezen felül eleget tettünk az Általános Iskola évi téves normatíva igényléséből adódó 5 m Ft-os fizetési kötelezettségünknek. Takarékosan, célratörően gazdálkodtunk, melynek eredményeit mutatják a saját forrásaink felhasználása mellett a különböző pályázati pénzek és egyéb lehetőségek, források felhasználása. A ciklustöredékre tervezett feladatok közül számos koncepció előkészítését megkezdte a képviselő-testület, azonban azok teljeskörű elkészítésére már nem nyílt lehetőségünk. Az előkészítő munka során alakult meg a mezőgazdasági-, településfejlesztési- és természetvédelmi szakcsoportot, melyben szakemberek bevonásával folyt a munka. A mezőgazgadsági csoport számba vette az önkormányzat tulajdonában álló földeket és feltárta azok leggazdaságosabb művelési lehetőségeit. Az építész csoport tagjai pedig számos bejárás során készítettek állapotfelmérést a hasznosítatlan önkormányzati ingatlanokon, majd javaslattal éltek azok távlati hasznosítását illetően. Mindkét szakcsoportban önkéntesek tevékenykedtek, így segítő munkájukat ezúton is köszönjük. A koncepciók végleges formába öntése nem történt meg, melynek nyilvánvaló oka, hogy 20 hónapra szóló jogosítvánnyal nem érdemes több évre terjedő határokat szabni, erre az öt éves ciklusban lesz lehetőség. A település rendezési tervének elkészítésére forráshiány, valamint a rendelkezésre álló idő rövidségénél fogva nem volt lehetősége a testületnek, azonban a terv jelentőségére való tekintettel mind a bizottságok mind pedig a testület számos alkalommal igyekezett megtalálni a lehetőséget, a pénzügyi fedezet biztosítására. Az önkormányzat honlapjának működtetésére, átszerkesztésére a jövő év elején működésbe lépő ASP rendszerben lesz lehetőség, amennyiben azonban az új testületnek más elvárásai lesznek, úgy kizárólag szigorú felelősségi rendszerben, külső szakértő megbízásával oldható meg ez a feladat. Pályázatok: IFA (Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítő támogatása, lakossági idegenforgalmi adó tartózkodás után befizetett összeg alapján) ) támogatás 2013-ban e Ft, ben e Ft, mely összegeket a falu szépítésére, közterületeink felújítására használtunk. Virágos Magyarország pályázat első helyezettjeként tavaly 500 e Ft-ot és közel 1,5 m Ft értékű szponzori támogatást (növényeket, eszközöket) kaptunk. Kétszer is pályáztunk a Magyarország szeretlek című támogatásra, melyre 2013-ban 250 e Ft-ot, ben 325 e Ft nyertünk. Mindkét összeget a település turisztikai életének fellendítésére fordítottuk, helyi programok támogatásával. Az előzőekben már említett óvodafejlesztésre 20 m Ft-ot nyertünk a Belügyminisztérium pályázatában, melynek kapcsán az óvoda kivitelezési munkálatai várhatóan október végére lezárulnak. A felújítással és bővítéssel lehetőségünk nyílt a férőhelybővítésre és egy mini csoport kialakítására 5 bölcsődés korú gyermek felvételével. Jelenleg elbírálás alatt van az óvoda teljes hőszigetelésére, nyílászárócseréjére és fűtéskorszerűsítésére benyújtott pályázatunk. Településüzemeltetés: A településüzemeltetés napi feladatai mellett meg kellett birkóznunk a as rendkívüli téli időjárás problémáival, és a évi árvízi helyzettel, mely munkálatok során igyekeztünk bizto- 8 ZEBEGÉNYI HÍRNÖK SZEPTEMBER

Lezárult a másfél éves önkormányzati ciklus

Lezárult a másfél éves önkormányzati ciklus ZEBEGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014. SZEPTEMBER ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014 4 Bemutatkoznak a jelöltek. A falu most először nemzetiségi önkormányzati képviselőket is választ. ZEBEGÉNYI SIKER

Részletesebben

interjú Beer Miklóssal GŐZGOMBÓC ÉS GEREBLYE 7 Hagyománymentő és faluszépítő programok a lakosság részvételével. Köszönet az önkénteseknek!

interjú Beer Miklóssal GŐZGOMBÓC ÉS GEREBLYE 7 Hagyománymentő és faluszépítő programok a lakosság részvételével. Köszönet az önkénteseknek! ZEBEGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014. ÁPRILIS Beer Miklóssal, a Váci Egyházmegye megyéspüspökével Gyarmati Orsolya készített riportot a megújuló egyházról, értékekről és erényről. GŐZGOMBÓC ÉS GEREBLYE

Részletesebben

interjú Krebsz Ferenccel

interjú Krebsz Ferenccel ZEBEGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014. NYÁR Tizenhat évig volt a falu polgármestere, számos jelentős fejlesztés kötődik az általa irányított időszakhoz. A mai is aktív - sokak által Fradi néven ismert

Részletesebben

Aradi Lászlóval. Zebegény újra sportol. interjú ÉREZHETŐ AZ ÖSSZEFOGÁS INTERJÚ AZ ALPOLGÁRMESTERREL 2 AZ A TITOKZATOS GŐZGOMBÓC 16

Aradi Lászlóval. Zebegény újra sportol. interjú ÉREZHETŐ AZ ÖSSZEFOGÁS INTERJÚ AZ ALPOLGÁRMESTERREL 2 AZ A TITOKZATOS GŐZGOMBÓC 16 ZEBEGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2013. JÚNIUS Zebegény újra sportol Sokan nosztalgiáznak a faluban arról, hogy egykor szervezett sport folyt Zebegényben. Volt kézilabda és focicsapat, zebegényi sportegyesület,

Részletesebben

Hirling Emmával. interjú ÉVZÁRÓ KONCERT A HAGYOMÁNYTEREMTÉS JEGYÉBEN MEGEMLÉKEZÉS A MÁLENKIJ ROBOTRÓL 16 17 BÁRKA MEGNYITÓ 18 FARSANG 19 20. 10.

Hirling Emmával. interjú ÉVZÁRÓ KONCERT A HAGYOMÁNYTEREMTÉS JEGYÉBEN MEGEMLÉKEZÉS A MÁLENKIJ ROBOTRÓL 16 17 BÁRKA MEGNYITÓ 18 FARSANG 19 20. 10. ZEBEGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014. JANUÁR-FEBRUÁR ÉVZÁRÓ KONCERT A HAGYOMÁNYTEREMTÉS JEGYÉBEN A POLGÁRMESTER KÖSZÖNTŐ SORAI A zene a legtitokzatosabb és legemelkedettebb dolgokat is elmondja,

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

NÉGY ÉVSZAK ÚRHIDÁN KÖRNYEZETNEVELÉSRŐL SZÓLÓ ELŐADÁSSOROZAT 2010 SZEPTEMBER

NÉGY ÉVSZAK ÚRHIDÁN KÖRNYEZETNEVELÉSRŐL SZÓLÓ ELŐADÁSSOROZAT 2010 SZEPTEMBER 2010 SZEPTEMBER NÉGY ÉVSZAK ÚRHIDÁN KÖRNYEZETNEVELÉSRŐL SZÓLÓ ELŐADÁSSOROZAT Iskolánk (ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskola) alapítványa az Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Alapítvány az Új Magyarországért

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

H I R D E T M É N Y XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. 2006. szeptember. Tisztelt Választópolgárok!

H I R D E T M É N Y XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. 2006. szeptember. Tisztelt Választópolgárok! XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Tisztelt Választópolgárok! 2006. október 1-jén ismét települési önkormányzati képviselõk, polgármesterek, és megyei közgyûlési tagok választására kerül sor. Ez a tájékoztató segítséget

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ

Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ XX. évfolyam IX. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az 1956. évi forradalom, szabadságharc 54. évfordulójának és a Magyar Köztársaság kikiáltásának

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

hartian_valasztas 9/23/14 13:36 Page 1 2014/3

hartian_valasztas 9/23/14 13:36 Page 1 2014/3 hartian_valasztas 9/23/14 13:36 Page 1 2014/3 VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM hartian_valasztas 9/23/14 13:37 Page 2 Az Újhartyáni Önkormányzat hivatalos lapja Engedélyszám: ISSN 2062-6339. Példányszám: 1200 db.

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12. Péceli Hírek 2014. szeptember 12. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12. Milyen lecsót főztek a házigazdák? Felvételünkön: Szűcs Lajos országgyűlési

Részletesebben

PARÁDI MOZAIK. Parád Nagyközség Önkormányzatának információs lapja XX. évf. 5. szám. VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. szeptember

PARÁDI MOZAIK. Parád Nagyközség Önkormányzatának információs lapja XX. évf. 5. szám. VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. szeptember PARÁDI MOZAIK Parád Nagyközség Önkormányzatának információs lapja XX. évf. 5. szám VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. szeptember TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával

Részletesebben

Nagymaros és Grevesmühlen már hivatalosan is testvérváros

Nagymaros és Grevesmühlen már hivatalosan is testvérváros Közélet Kultúra Mindennapok 2014. október 10. 120 forint Nagymaros és Grevesmühlen már hivatalosan is testvérváros Szeptember 27-én, szombaton a Sváb sörfeszt és szüreti mulatságon nagy közönség előtt

Részletesebben

a Mi Lapunk A tartalomból: AZ OKTÓBER 12-I VÁLASZTÁSOK SZATYMAZI POLGÁRMESTER- ÉS KÉPVISELŐ JELÖLTEK NÉVSORA A 2.-6. OLDALON Kedves Olvasó!

a Mi Lapunk A tartalomból: AZ OKTÓBER 12-I VÁLASZTÁSOK SZATYMAZI POLGÁRMESTER- ÉS KÉPVISELŐ JELÖLTEK NÉVSORA A 2.-6. OLDALON Kedves Olvasó! a Mi Lapunk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014. szeptember XVII. évf. 9. szám Smasszer A rend e megszerkesztett káosz Szájukra égett az utolsó szó jogán Szentek a börtön sarkán térdepelve Maguk

Részletesebben

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 4. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. április A T A V A S Z KÖ S Z Ö N T É S E VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN 2 - DUNAVARSÁNYI

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Kétszer ülésezett májusban a képviselő-testület

Kétszer ülésezett májusban a képviselő-testület Közélet Kultúra Mindennapok 2014. június 10. 120 forint Tíz éves lett a Nagymarosi Női Kar Jubilált a Nagymarosi Női Kar, hiszen már 10 éve annak, hogy többen összefogtak és megalapították a kórust. Erre

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

Bársonyos. Pálinkáspoharak gyűjtése! II. Ongai Pálinkaverseny!

Bársonyos. Pálinkáspoharak gyűjtése! II. Ongai Pálinkaverseny! Onga új övezeténél nagy telken, 3 szintes családi ház 70%-os készültséggel áron alul eladó. Érd.: 46/439-304 Pálinkáspoharak gyűjtése! Az Ongai Kulturális Egyesület a Dravas Közösségi Ház és Múzeum egyik

Részletesebben

Polgár Évával. interjú. Kedves Olvasók! ZEBEGÉNYI NYÁR KÉPRIPORT 8 EGYÉVES A KERÉKBÁR 9 TELJESÍTMÉNY A VÉGLETEKIG 15. 6. oldal

Polgár Évával. interjú. Kedves Olvasók! ZEBEGÉNYI NYÁR KÉPRIPORT 8 EGYÉVES A KERÉKBÁR 9 TELJESÍTMÉNY A VÉGLETEKIG 15. 6. oldal ZEBEGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2013. AUGUSZTUS Kedves Olvasók! Immár a negyedik lapszámot tartják kezükben. Szeretnénk megköszönni az eddig beérkezett döntően pozitív visszajelzéseket, melyek megerősítenek

Részletesebben

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám 2014/4. szám Kedves Besnyőiek! A 2010-14-es önkormányzati ciklus végére érvén a Besnyői Hírmondó ez évi 5. lapszámát ajánlom szíves figyelmükbe, melyben végre új háziorvosunk érkezéséről adhatunk hírt,

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai IDŐSZAKI VÁLASZTÁS. 2009. április 5-én MEGHÍVÓ A MÁRCIUS 15-EI ÜNNEPSÉGSOROZATRA. Iskolaválasztás: 9-10. oldal

HÍRADÓ. Albertirsai IDŐSZAKI VÁLASZTÁS. 2009. április 5-én MEGHÍVÓ A MÁRCIUS 15-EI ÜNNEPSÉGSOROZATRA. Iskolaválasztás: 9-10. oldal XXI. évfolyam, 3. szám Iskolaválasztás: 9-10. oldal 2009. március Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Részletesebben

B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Önkormányzati választás 2010

B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Önkormányzati választás 2010 k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a 2 0 1 0. s z e p t e m b e r Önkormányzati választás 2010 Október 3-án dönthetünk az önkormányzati képviselőtestület összetételéről Már csak alig 1 hét van hátra

Részletesebben

Tanévnyitó. Tisztelt Olvasók!

Tanévnyitó. Tisztelt Olvasók! Tanévnyitó Széchenyi teljesítménytúra az alsó tagozaton Immár hagyománnyá vált a szeptember elsõ felében megrendezésre kerülõ Széchenyi-emléktúra, melyen évrõl évre az iskola is képviselteti magát. Az

Részletesebben