Lezárult a másfél éves önkormányzati ciklus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lezárult a másfél éves önkormányzati ciklus"

Átírás

1 ZEBEGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA SZEPTEMBER ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK Bemutatkoznak a jelöltek. A falu most először nemzetiségi önkormányzati képviselőket is választ. ZEBEGÉNYI SIKER A VIRÁGOS EURÓPA VERSENYEN 9 Ezüstéremmel és különdíjjal jutalmazták a falut a évi Európai Virágos Városok és Falvak versenyének díjkiosztó ünnepségén. Lezárult a másfél éves önkormányzati ciklus ZEBEGÉNYIEK NAPJA 14 Az önkormányzat szervezésében idén is számos sport-, kulturális- és közéleti program várta a helyieket. A nyitónapon átadták a Zebegényért érdemérmeket és a díszpolgári címet is.

2 ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 79./2014. (VII.24.) Kt. határozat - a 167/2013.(XII.19.) kt. határozatában foglaltak szerint - a MACKÓ ház épületét és udvarát, faluház és kiállítótér céljára kívánja hasznosítani. A tervezésre vonatkozó ajánlatokat megismerte. A benyújtott ajánlatok közül a tervezéssel a B. Futura Kft-t javasolja megbízni, az ajánlatban szereplő ,- Ft vállalási áron. A kiviteli tervezés a pályázat függvényében kerül elkészítésre. Felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a tervek elkészíttetésére. 80./2014. (VII.24.) Kt. határozat az emlékmű és kilátó építésére a rendelkezésre álló 13 M Ft-os pályázati keret felhasználásával a Tettekkel Zebegényért Közhasznú Egyesületet bízza meg. 81./2014. (VII.24.) Kt. határozat a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda épületének bővítése valamint átalakítása tárgyú, Hód Kft-vel (2626 Nagymaros, Tégla u.6.) mint a közbeszerzési eljárás nyertesével kötendő vállalkozási szerződést megismerte és elfogadja. Felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 82./2014. (VII.24.) Kt. határozat az Acsay Ferenc vállalkozóval kötött bérleti szerződést felmondja. Meghatalmazza dr. Galambos Károly ügyvéd urat a bérleti szerződés felmondására és a követelés behajtására. 83./2014. (VII.24.) Kt. határozat az eszem-iszom ingatlanra beérkezett hasznosítási javaslatokat megismerte, és a döntés jogát az októberi választásokat követően a soron következő képviselőtestületnek adja át. 84./2014. (VII.24.) Kt. határozat Lehoczky Ottó kérelmét megismerte és a bérleti szerződés kapcsán nem kíván további egyeztető tárgyalásokat folytatni az érintettel. 85./2014. (VII.24.) Kt. határozat Zebegény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Polgár Éva részére díszpolgári címet kíván adományozni. 86./2014. (VII.24.) Kt. határozat, Bahil Emilné dr., valamint Faludiné Kmetty Éva részére Zebegényért érdemrendet kíván adományozni. 87./2014.(VIII.25.) Kt. határozat az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összegét az alábbiak szerint állapítja meg: Egész napos közétkeztetési ellátás esetén 4-6 év 265,- Ft/fő 7-10 év 328,- Ft/fő év 380,- Ft/fő Csak ebéd esetén: év 230,- Ft/fő Az élelmiszer felhasználási minimumok táblázata a határozat mellékletét képezi. Az árak az áfát nem tartalmazzák. Zebegény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, a normatívák figyelembevételével az étkezési térítési díjakról szóló rendeletet nem módosítja. 88./2014.(VIII.25.) Kt. határozat évi helyi gyermekvédelmi feladatairól szóló átfogó értékelést megismerte és változtatás nélkül elfogadja. 89./2014.(VIII.25.) Kt. határozat a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi szakmai beszámolóját megismerte és változtatás nélkül elfogadja. 90./2014.(VIII.25.) Kt. határozat a zebegényi Napraforgó Óvoda 2013/2014 nevelési évre szóló intézményi beszámolóját megismerte, a benne foglaltakkal egyetért, a beszámolót elfogadja. 91./2014.(VIII.25.) Kt. határozat a Mackó ház kezdeti vázlatait megismerte és a benne meghatározott funkciókkal egyetért. A Mackó házra vonatkozó tervezői szerződéstervezetet a tartalmának megismerését követően elfogadja. 92./2014.(VIII.25.) Kt. határozat a zajvédelmi bejelentés tartalmát megismerte, amennyiben a MÁV Zrt. talál lehetőséget a lassítással történő zajcsökkentésre, azt elviekben támogatja, de a probléma megoldására kötelezettséget nem vállal. 93./2014.(VIII.25.) Kt. határozat a fakivágásra irányuló kérelmet megismerte. Felkéri a polgármestert, hogy bízzon meg egy szakértőt a fák állapotáról szóló szakvélemény készítésére, és az elkészült szakvélemény alapján döntsön a fák kivágásáról. 94./2014. (VIII.25.) Kt. határozat Zebegény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Zebegény településen a Helyi Választási Bizottság tagjainak: (név, lakcím) Mohácsi Lászlóné, 2627 Zebegény, Ady Endre utca 47/4. Nagyné Héja Etelka, 2627 Zebegény, Börzsöny út 32. Krebsz Ferencné, 2627 Zebegény, Árpád út 11. Krebsz Judit, 2627 Zebegény, Szőnyi István út 28. Gálné Szabó Anna, 2627 Zebegény, Naphegy 20. póttagjainak: (név, lakcím) Dunai Adrienne, 2627 Zebegény, Ady Endre utca 22. Csabákné Mátéka Ildikó, 2627 Zebegény, Árpád út 31. választotta. Felkéri a polgármestert, hogy az eskütételről gondoskodjon. 95./2014. (VIII.25.) Kt. határozat Zebegény településen a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak: (név, lakcím) Nagy Szilárd, 2627 Zebegény, Börzsöny út 32. Gerhardt Angéla, 2627 Zebegény, Ady Endre utca 8. Polgár Lászlóné, 2627 Zebegény, Napraforgó utca 16. Molnár Edit, 2627 Zebegény, Ady Endre utca 38. Ghyczyné Krebsz Éva, 2627 Zebegény, Táncsics Mihály utca 5. póttagjainak: (név, lakcím) dr. Karoliny Lajosné, 2627 Zebegény, Kossuth út 1. Adamek Ágnes, 2627 Zebegény, Szőnyi István út 29. választotta. Felkéri a polgármestert, hogy az eskütételről gondoskodjon. ÖNKORMÁNYZAT 96./2014. (IX.15.) Kt. határozat az önkormányzat tulajdonában lévő Zebegény, belterületi, 581 helyrajzi számú, 7391 m2 területű, kivett Kálvária művelési ágú terület átminősítéséről döntött. Az átminősítést követően a művelési ág: kivett közterület és Kálvária. Az átminősítéshez szükséges költségeket a évi költségvetésből, a tartalék keretből biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy az átminősítésről gondoskodjon és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon. 97./2014. (IX.15.) Kt. határozat az önkormányzat évi költségvetéséből betervezett és elkülönített ,- Ft keretösszegből Panoráma Futáson résztvevő versenyzők vendéglátására Gózon Francisco képviselő ,- Ft-ot, Máté Endre képviselő ,- Ft-ot ajánl fel. A Nyugdíjas Klub kirándulására Pásztor László alpolgármester ,- Ft-ot, dr. Sántha József Attila képviselő ,- Ft-ot biztosít. A Sárkányfesztivál megrendezésére a szervezők részére dr. Sántha József Attila ,- Ft-ot ajánl fel. A Tettekkel Zebegényért Közhasznú Egyesület részére Pásztor László ,- Ft-ot biztosít a Tökvilág Fesztivál szervezésére. Máté Endre ,- Ft-ot biztosít a Zebegényi Futballcsapat részére a pálya köré elhelyezett korlát befejezéséhez szükséges vasanyag beszerzésére. Krebsz Gábor pedig ,- Ft-ot ajánl fel a Dunai áldozatoknak emléket állító kopjafa állítására. Felkéri a polgármestert a kifizetés teljesítésére. Az óvoda munkatársakat keres A Zebegényi Napraforgó Óvoda pályázatot hirdet Német nemzetiségi óvodapedagógus (2 fő) munkakör betöltésére. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Német nemzetiségi feladatok ellátása vegyes életkorú csoportban. Pályázati feltételek: Főiskola, Német nemzetiségi óvodapedagógus. A munkakör legkorábban napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat részletes kiírása a oldalon olvasható. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Paulikné Petyerák Bernadett nyújt a 27/ vagy a 30/ telefonszámon. 2 ZEBEGÉNYI HÍRNÖK SZEPTEMBER 3

3 ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT Választások 2014 A ZEBEGÉNYI JELÖLTEK BEMUTATKOZNAK október 12-én, vasárnap, helyi és nemzetiségi önkormányzati választások lesznek. Lapunk hasábjain, majd (október 7-én és 8-án) személyesen is bemutatkoznak a zebegényi jelöltek. Önkormányzati jelöltek BLAHÓ CSABA 1975-ben születtem Gyöngyösön. Gyermekkoromat egy kis faluban töltöttem, ahonnan 20 évesen kerültem Budapestre. A második gyerekünk megszületését követően fogalmazódott meg bennünk a gondolat, hogy egy élő közösségben szeretnénk élni, melyet itt Zebegényben találtunk meg. Ennek köszönhető, hogy 2012-ben kisebbik gyerekünk már helyben kezdhette az óvodát, a nagyobbik pedig idén ősszel az iskolát. Az eltelt bő két esztendő ugyan még csak annyira volt elegendő, hogy a község életébe lassan beilleszkedjünk, és lássuk a tennivalók sokaságát, melyek mind szükségesek ahhoz, hogy egy falu közössége egyként éljen és működjön. De biztos vagyok benne, hogy Zebegény jó úton jár, és hogy aktív munkával, a közösség régi és új tagjainak összefogásával továbbra is sikerül megőriznie azt a jó hírnevét, mely a mai napig kiemeli a hazai települések sorából. Ehhez szeretném hozzátenni a magam munkáját. FALUDINÉ KMETTY ÉVA 25 éve vagyok zebegényi lakos és közel 20 éve vagyok helyi vállalkozó. Munkánk mellett gondoskodunk környezetünk szépítéséről és tisztán tartásáról. Ezért szorgalmaztam és támogattam a Virágos Magyarország és a Virágos Európa versenyen való részvételt. Úgy érzem, ez a verseny eredménytől függetlenül ugródeszka lehet a falu számára, ezért gondolom, hogy képviselőként még több segítséget tudok nyújtani, beleértve a civil kapcsolatok további kiépítését is. GÓZON FRANCISCO Talán már nem kell hosszan bemutatkoznom - nem is lehet a megadott keretben - hisz hivatalban lévő képviselőként, bőven nyílt lehetőségem gondolataim kifejtésére. Röviden csak annyit mondanék még el, hogy a frissen beköltözöttek, a gyüttmentek csoportjához tartozom, akik városi (Caracas, Budapest, Madrid) múltjukat hátrahagyva ezt a festői vidéket választották életük helyszínének; a nyugalmat, a természet közelségét, az emberibb közeget keresve. Másfél éve azért vállaltam Máté Endre barátommal együtt a képviselői posztot, mert fontosnak tartottam, hogy - a falu összetételét tekintve - minden csoport képviseltethesse magát a testületben. Azt gondolom, hogy a magunkkal hozott szemléletmód és élettapasztalat hasznos lehet a települést érintő döntések meghozatalában. Eddigi, általam tartalmasnak és gyümölcsözőnek tartott testületi munkánk csak megerősített ebben. GREGORNÉ FERENCI NOÉMI Gregorné Ferenci Noémi vagyok, születésem óta Zebegényben élek a családommal. Sokáig gyógyszertári szakasszisztensként dolgoztam. Jelenleg a váci mentőállomáson dolgozom, és mentő szakápolónak tanulok. Aki ismer, az látja és tudja, hogy mindig szívesen vettem ki a részem a falu közösségi életéből. Akár mint szervező a rendezvényeken, vagy mint kétkezi segítség, amivel a falu szebbé-jobbá tételéhez járultam hozzá. Évek óta érlelődött bennem a gondolat, hogy szeretnék nagyobb felelősséget vállalva segíteni, befolyásolni a falu fejlődését. Településünk jó úton halad, jó most zebegényinek lenni. Célom, hogy az idáig elért eredményeinket tovább vigyük, hiszen Zebegény csak a folyamatos fejlődés útján haladhat tovább. Nem akarok ígérgetni. Csak annyit szeretnék, hogy gyerekeink, unokáink ne csak látogatóba jöjjenek, hanem teremtsünk nekik szerethetőbb, élhetőbb községet. JÁRIK GÁBOR Járik Gábor vagyok, nős, két gyermekem van. Tősgyökeres zebegényi. Önkormányzati képviselőként három ciklusban vettem részt. Környezetvédelmi és idegenforgalmi bizottságban elnöki pozícióban, a pénzügyi bizottságban és a kulturális bizottságban bizottsági tagként tevékenykedtem. A három ciklusban nagy tapasztalatot szereztem a helyi ügyek demokratikus ügyintézése terén. A számomra legkedvesebb munkát a környezetvédelmi bizottságban végezhettem. Meggyőződésem, hogy a falunk életében az elkövetkező években a helyes fejlődési irány, nem lehet más, mint a szolgáltató település arculatának szorgalmazása, azaz az idegenforgalom felé még pozitívabb fordulás. Szeretném - az Önök választása esetén e bizottságban ezt a területet képviselőként, a lehető legkomolyabban minden zebegényi lakos számára képviselni. Bízom a jó és egészséges csapatmunka szellemében való együttmunkálkodás sikereiben. KREBSZ GÁBOR Születésem óta Zebegényben élek. Az elmúlt másfél évben a képviselő testület K.I.S. bizottságának voltam az elnöke. Mandátumunk alatt több, mint 30 bizottsági és testületi ülést tartottunk, melynek eredményeként, Zebegény újra egy összetartó, fejlődő településsé vált. A pénzügyi helyzetet stabilizáltuk és megindult a fejlődés. Zebegény adottságait ismerve, képviselőként, egy boldogabb, gazdagodó, békés Zebegényért kívánok dolgozni. Ehhez kérem október 12-én az Önök támogatását. Megválasztásom esetén továbbra is a becsület és a szorgalom lesz az alapja a képviselői munkámnak. Jelölttársaimat jól ismerve, nagy megnyugvással mondhatom, hogy mindegyikükkel szívesen dolgoznék együtt Zebegény boldogulásáért. Létrehoztam egy saját honlapot, melyben bővebben kifejtem az elképzeléseimet. A KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK menüben tartom a kapcsolatot a zebegényi emberekkel. MÁDAI FERENC Mádai Ferenc vagyok, 61 éves, édesanyám neve Szikriszt Ilona, nagyapám Szikriszt János révén zebegényi gyökerekkel rendelkezem. Két éve költöztünk vissza Zebegénybe. Évtizedeken keresztül gkv. elméleti, ill. gyakorlati oktatóként tevékenykedtem, valamint a mk. vezetésében is részt vettem. A legutóbbi 10 évben üzletvezetőként dolgoztam. Jogszabályi változások miatt úgy döntöttem, hátralévő életemben családom és környezetem javára kívánok tevékenykedni. Ez a motiváció, amiért képviselőjelöltnek indultam. Mit tettem eddig településünkért? Rendszeres résztvevője voltam a falutakarítási napoknak. Ezen túlmenően a Szőnyi Park alatti patakpart szakasz kialakítását végeztem el (több konténernyi szemét kiemelése, leomló támfal beépítése, hullámtörő fal emelése, partoldalak kialakítása). Hogy mit tennék, ha elnyerném bizalmukat? Megtudhatják, ha jelenlétükkel megtisztelnek a meghallgatáson. PÁSZTOR LÁSZLÓ 2000 szeptemberében költöztem a családommal Zebegénybe, ebben az időszakban építettük fel családi házunkat. Az önkormányzati választásokon nem első ízben jelöltetem magam, hiszen már két ciklusban tevékenykedtem képviselőként. Az előző választás után, mint a Pénzügyi Bizottság Elnöke segítettem a testület munkáját. A évi időközi választások óta, mint alpolgármester tevékenykedem, segítve a polgármester Hutter Jánosné munkáját. Zebegény község lakói nagyrészt ismernek hisz, nap mint nap találkozom velük, meghallgatom panaszaikat és lehetőségeimhez mérten megpróbálok segíteni nekik. Renzdezvényeken szívesen veszek részt és segítek. Most is, mint az előző években független képviselőként indulok a választáson. Megválasztásom esetén azon leszek, hogy tanácsaimmal, munkámmal segítsem a község fejlődését, szépítését mindannyiunk örömére. Köszönöm megtisztelő bizalmukat. DR. SÁNTHA JÓZSEF Erdélyben születtem, onnét ered nemzeti elkötelezettségem. Budapesten végeztem az Állatorvostudományi Egyetemen. Zebegényben 20 éve élek. Négy gyermekem közül Péter fiam református teológus hallgató, Zsófi lányom másodéves fogorvos asszisztens, Bori és Totó a zebegényi általános iskola tanulói. Főbb tevékenységeim: a Kenderes Hotel, Dunakanyar Rádió, Dunakanyar Kulturális Alapítvány alapítása, Dunakanyar Művészeti Hetek szervezése, Szob Malomkert Ökogazdaság, lovarda, ipolymenti bivalytenyészet ig, majd 2013-tól önkormányzati képviselő voltam től presbiter vagyok a Nagymarosi Református Gyülekezetben. Önkormányzatunk és a Polgármester Asszony munkáját kiemelkedően sikeresnek, és a helyi közélet szervezése, vezetése szempontjából sorsfordító fontosságúnak tartom, ezért szívesen haladnék tovább a megkezdett úton. Ehhez kérem a Tisztelt Zebegényi Választópolgárok további bizalmát. 4 ZEBEGÉNYI HÍRNÖK SZEPTEMBER 5

4 ÖNKORMÁNYZAT Nemzetiségi önkormányzati jelöltek BODOR KORNÉLIA A kulturális sokszínűség ( ) nem a megosztottság, hanem a gazdagodás forrása olvasható a nemzetiségi törvény bevezetőjében. Sok más mellett, emiatt is fontosnak tartom, hogy a magyar identitásunkkal együtt német őseinkhez való kötődésünket is megéljük, és átadjuk a következő generációknak. Most ősszel, végre Zebegényben is megalakul a nemzetiségi önkormányzat, mely ennek a törekvésnek biztosít közösségi szinten szervezeti, személyi és anyagi feltételeket. A testület, a civilek által hosszú idő óta folytatott hagyományőrző munka segítése mellett, erős nemzetiségi érdekképviseletet lát majd el. Számomra a megalakulás már siker, ha ebben részt vehetek és feladatot kapok az önkormányzati munkában, akkor örömmel elfogadom és igyekszem legjobb tudásom szerint ellátni. Adataim: 1972-ben születtem Zebegényben, három gyermekem van és 1995-ben szereztem közgazdasági diplomát. FALUDY KÁROLY Faludi Károly vagyok, 56 éves zebegényi lakos. A gimnázium után a Kereskedelmi Főiskolán kereskedelmi üzemgazdász diplomát szereztem 1981-ben. Munkámat a Szobi Szörp Rt.-nél kezdtem el kereskedelmi gyakornokként, ahol a Polgármester jelölt HUTTER JÁNOSNÉ Zebegényben születtem és élek családommal és szüleimmel. Igazgatásszervező végzettséggel és helyi jogszabályszerkesztői szakképesítéssel rendelkezem. A évi időközi választások óta vezetem a települést. Az elmúlt, közel másfél év alatt megkezdett munkát szeretném ranglétrát végig járva 1996-ig kereskedelmi igazgatóként dolgoztam től családommal saját vállalkozásba kezdtünk és üzemeltetjük a Coop üzletet, amit folyamatosan fejlesztünk. A közéletben is aktívan részt vettem, 15 évig a Szobi Szörp Rt. által támogatott Sí és Vízisí Egyesület elnöke, majd négy cikluson keresztül 2002-ig önkormányzati képviselő és alpolgármester voltam. Az elmúlt két évben olyan pozitív változások értek a falu életében, melyek alapján úgy döntöttem, hogy munkatapasztalataimmal szívesen támogatnám a helyi közösséget öszszefogó, hagyományokat megóvó Német Nemzetiségi Önkormányzat munkáját. HIMMER ISTVÁNNÉ Zebegényi születésű, zebegényi lakos vagyok. Gyermekkorom óta jelen volt életemben a svábság iránti érdeklődés. Nagyszüleim és az ő korosztályuk családi körben, és egymás között a faluban német /sváb/ nyelven beszéltek ig itt tanítottam ben az akkori iskolavezetés alatt beindult a német nemzetiségi nevelés, művészeti oktatás. Fontos feladat volt az emelt óraszám mellett megismertetni a gyerekekkel a falu múltját, szokásait. Kiállítások, német versenyek, szakkörök, sváb tánctanítás (melynek oktatását én végeztem). Alapító tagja voltam a felnőtt sváb tánccsoportnak. Ez idő alatt a környező sváb településekkel lehetővé vált a kapcsolatteremtés. Most jött el az idő, hogy a német nemzetiségi önkormányzat megalakulhasson. Azzal a céllal indulunk, hogy falunk kamatoztathassa a lehetőségeket. Fontosak a hagyományok, őseink hagyatékának összegyűjtése, átadása. JUNGNÉ HRABANEK ÁGNES Születésem óta itt élek. A múlt iránti érdeklődést otthonról hoztam. Édesanyám a mai napig svábul beszél, ismeri a szokásokat, hagyományokat. Tanítónő vagyok. A német nemzetiségi oktatás beindításában, mint igazgató helyettes tevékenykedtem. Hagyományőrző szakkört és újságot szerkesztettünk a gyermekekkel, ez idő alatt sok értékes riport készült a faluban élő idős emberekkel. A Sebegin Hagyománymentő Egyesületnek egyik alapítója vagyok. Fő célja a sváb szokások, hagyományok ápolása, és az épített, tárgyi emlékek felkutatása, megőrzése. Több kiállítást rendeztünk, tevékenységünket a szomszéd településeken is ismerik. Terveim között szerepel egy falumúzeum/heimatmuseum létrehozása. Fontos, hogy az itt élők és az ide látogatók megismerjék a falu múltját. Az elődök felhalmozta javaknak nem kizárólagos birtokosai, hanem örökösei, meghatározott időre szóló felhasználói vagyunk (Schenk J.) folytatni egy jól működő képviselőtestülettel, bizottsági és szakértői rendszerrel, a lakosság támogatásával, és a feladatellátáshoz biztos hátteret nyújtó hivatal munkájával. A stabil pénzügyi háttér megteremtését követően több évtizedre elegendő feladat vár az önkormányzatra, melyet a folyamatosan változó körülmények között is észszerű ütemezéssel, a lehetőségek feltárásával és kihasználásával kell megoldani. Ezek részletezése a polgármesteri programban lesz majd olvasható. Továbbra is számítok a civil szervezetek és a lakosság támogatására, hiszen csak együtt lehetünk sikeresek. Megtisztelő bizalmukat igyekszem munkámmal megszolgálni. Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati választásokról Mivel a köztársasági elnök a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi általános választását október 12. napjára tűzte ki, így a Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását szintén október 12. napjára tűzte ki. Nemzetiségi jelöltként azok indulhatnak, és azok szavazhatnak rájuk, akik nemzetiségi névjegyzékbe vetetik magukat. Erre lehetőség volt az áprilisi országgyűlési választás előtt is, ha valaki nemzetiségi listára kívánt szavazni. Azoknak, akik az országgyűlési választások előtt vagy azóta nem regisztráltak, most ugyanazt a nyomtatványt kell kitölteniük és a Helyi Választási Irodának eljuttatniuk, ha nemzetiségi jelöltre, listára is szavazni kívánnak az önkormányzati választás napján. A települési és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők számának alakulására ugyanis, a képviselők számát a választás kitűzésének napján a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok számához igazítják. Ha ebben az időpontban, a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a településen kevesebb, mint 100 fő, akkor 3 fő a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma. Így Zebegény településen, figyelembe véve a regisztráltak számát, 3 fő a választható települési német nemzetiségi önkormányzati képviselők száma. Fontos kitétel volt, hogy a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor kell kitűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint a minimális huszonöt főt eléri. A képviselők számát a évi népszámlálás adatai alapján nemzetiségiként regisztrált állampolgárok létszámadatai határozzák meg, azonban ez nem érinti a választási jogosultsághoz szükséges névjegyzékbe való felvételt. Hiszen a nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napon benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben. Tehát aki szeptember 26-ig kérte felvételét a névjegyzékbe, jogosult részt venni a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán. A választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben. A nemzetiséghez tartozás bármikor törölhető. A névjegyzék alapján meghatározott nemzetiségi képviselői helyek ismeretében állapítja meg a jelölt, illetve a lista állításához szükséges ajánlások számát. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges. A települési nemzetiségi választáson kívül területi és országos nemzetiségi önkormányzati választásra is sor kerül, ha van olyan választópolgár, aki bármely nemzetiséginek vallja magát. Zebegény településen a német nemzetiségi jelöltek a következők a Helyi Választási Bizottság sorsolását követő sorrendben: 1. Himmer Istvánné; 2. Jungné Hrabanek Ágnes; 3. Faludi Károly; 4. Bodor Kornélia. A választáson Szavazatszámláló bizottság működik, melynek tagjai: Molnár Edit elnök; Gerhardt Angéla elnökhelyettes; Ghyczyné Krebsz Éva tag; Molnár Edit tag; Nagy Szilárd tag; Polgár Lászlóné tag; Adamek Ágnes póttag; Dr. Karoliny Lajosné póttag. ÖNKORMÁNYZAT Az SZSZB-be nem lehet delegálni, de a jelölő szervezetek egy-egy megfigyelőt bízhatnak meg. DR. BAHIL EMILNÉ JEGYZŐ Avarégetés Az avarégetéssel kapcsolatban ismételten szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy Zebegény környezetvédelmi rendelete (6. 1. pont) szerint a levegő védelmének érdekében a kertben keletkezett zöldhulladékot ELSŐSORBAN KOM- POSZTÁLÁSSAL kell hasznosítani. Amennyiben ez nem megoldható, a SZÁRAZ avar és a kerti hulladék égetése - közterületen és ingatlanon belül - hétfőn és csütörtökön szélcsendes időben megengedett. Tartós füstölés nem megengedett. A komposztálás nem csak környezetvédelmi, de egészségügyi szempontból is előnyös megoldás. Az égetés elhagyásával tisztább marad a falu levegője, ami többek közt a légúti problémákkal (pl. asztma) küzdő helyiek gyerekek és felnőttek egészségi állapotán is sokat segíthet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a nyaralókat, hogy részesítsék előnyben az avar és a zöldhulladék kerti komposztálását, illetve nedves, vizes leveleket a tartós füstölés elkerülése végett ne égessenek! A lombkomposztálásról hasznos tanácsokat a Zebegényi Hírnök szeptemberi számában olvashatnak, mely letölthető a zebegeny. hu honlap Dokumentumtár menüpontjából. Együttműködésüket előre is köszönjük! ÖNKORMÁNYZAT 6 ZEBEGÉNYI HÍRNÖK SZEPTEMBER 7

5 ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzati beszámoló Egy ciklus lezárásával elengedhetetlen a számvetés. Mit és hogyan tudtunk elvégezni, milyen feladatok maradtak el, mi az, amire több figyelmet kell fordítani. Megpróbálom röviden, a teljesség igénye nélkül összefoglalni mindezt. Nézzük a költségvetés adatait: januárban a lakossági díjtartozás (óvodai, iskolai étkezési térítési díj, szemétszállítási díj, bérleti helyiségek bérleti díja) e Ft, a Munkaügyi Központ finanszírozási tartozása az előző évi Startmunka program miatt e Ft összesen e Ft volt. Ez az összeg júniusában a félévi mérlegben e Ft-ra csökkent. Tehát e Ft-ról e Ft-ra, a csökkenés összege e Ft. Pénzeszközünk januárban e Ft, júniusában e Ft. A júniusi mérlegadat tartalmazza az előző évben Kötelező önkormányzati feladatok fejlesztése, felújítása című pályázaton elnyert e Ft-ot, melyet az óvoda bővítésére, felújítására fordítunk. Ugyancsak szerepel a tartalékolt öszszegben az önrészként megjelölt e Ft is ban a költségvetési tartalék összege e Ft volt, a jelenlegi mérlegben ugyan már az új számviteli törvény szabályai szerint tartalék nem szerepel, de a pénzeszköz jelenti ezt, mely félévkor e Ft volt. Szállító kötelezettségünk januárban e Ft (közüzemi díjak, szolgáltatások költségei, melynek jelentős része az általános iskolához kapcsolódott), ez az eredmény idei év júniusában 889 e Ft, ez már azonban nem lejárt tartozást jelent. Az elmúlt másfél évben sem folyószámla, sem munkabérhitel felvételére nem volt szükség. A cikk írásakor a folyószámla egyenleg 34 m Ft, melyből szállítói tartozás 3 m ft, azonban ezek 8 napon belüli tartozások. Kifizetésre került óvodabővítésre 10 m Ft, és további 16 m Ft tartalékolva erre a célra. Tartalékot képez a jegyző munkaügyi perének költségére 5 m Ft. Ezen felül eleget tettünk az általános Iskola évi téves normatíva igényléséből adódó 5 m Ft-os fizetési kötelezettségünknek. Takarékosan, célratörően gazdálkodtunk, melynek eredményeit mutatják a saját forrásaink felhasználása mellett a különböző pályázati pénzek és egyéb lehetőségek, források felhasználása. A ciklustöredékre tervezett feladatok közül számos koncepció előkészítését megkezdte a képviselő-testület, azonban azok teljeskörű elkészítésére már nem nyílt lehetőségünk. Az előkészítő munka során alakultak meg a mezőgazdasági-, településfejlesztési- és természetvédelmi szakcsoportotok, melybekben szakemberek bevonásával folyt a munka. A mezőgazgadsági csoport számba vette az önkormányzat tulajdonában álló földeket és feltárta azok leggazdaságosabb művelési lehetőségeit. Az építész csoport tagjai pedig számos bejárás során készítettek állapotfelmérést a hasznosítatlan önkormányzati ingatlanokon, majd javaslattal éltek azok távlati hasznosítását illetően. Mindkét szakcsoportban önkéntesek tevékenykedtek, így segítő munkájukat ezúton is köszönjük. A koncepciók végleges formába öntése nem történt meg, melynek nyilvánvaló oka, hogy 20 hónapra szóló jogosítvánnyal nem érdemes több évre terjedő határokat szabni, erre az öt éves ciklusban lesz lehetőség. A település rendezési tervének elkészítésére forráshiány, valamint a rendelkezésre álló idő rövidségénél fogva nem volt lehetősége a testületnek, azonban a terv jelentőségére való tekintettel mind a bizottságok mind pedig a testület számos alkalommal igyekezett megtalálni a lehetőséget, a pénzügyi fedezet biztosítására. Az önkormányzat honlapjának működtetésére, átszerkesztésére a jövő év elején működésbe lépő ASP rendszerben lesz lehetőség, amennyiben azonban az új testületnek más elvárásai lesznek, úgy kizárólag szigorú felelősségi rendszerben, külső szakértő megbízásával oldható meg ez a feladat. Pályázatok: IFA (Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítő támogatása, lakossági idegenforgalmi adó adótartozás után befizetett összeg alapján) ) támogatás 2013-ban e Ft, ben e Ft, mely összegeket a falu szépítésére, közterületeink felújítására használtunk. Virágos Magyarország pályázat első helyezettjeként tavaly 500 e Ft-ot és közel 1,5 m Ft értékű szponzori támogatást (növényeket, eszközöket) kaptunk. Kétszer is pályáztunk a Magyarország szeretlek című támogatásra, melyre 2013-ban 250 e Ft-ot, ben 325 e Ft nyertünk. Mindkét összeget a település turisztikai életének fellendítésére fordítottuk, helyi programok támogatásával. Az előzőekben már említett óvodafejlesztésre 20 m Ft-ot nyertünk a Belügyminisztérium pályázatában, melynek kapcsán az óvoda kivitelezési munkálatai várhatóan október végére lezárulnak. A felújítással és bővítéssel lehetőségünk nyílt a férőhelybővítésre és egy mini csoport kialakítására 5 bölcsődés korú gyermek felvételével. Jelenleg elbírálás alatt van az óvoda teljes hőszigetelésére, nyílászárócseréjére és fűtéskorszerűsítésére benyújtott pályázatunk. Településüzemeltetés: A településüzemeltetés napi feladatai mellett meg kellett birkóznunk a as rendkívüli téli időjárás problémáival, és a évi árvízi helyzettel, mely munkálatok során igyekeztünk biztosítani a személy- és vagyonvédelmi feladatok ellátását, valamint a zavartalan közlekedési lehetőségeket. Az elmúlt 20 hónapban az önkormányzat, a közfoglalkoztatásban résztvevők, civil szervezetek és számos önkéntes közreműködésével befejeződtek a patakhidak felújítási munkálatai (Malom híd, Árpád utcai gyalog hidak), elkészült számos virágoskert, a Pille Kert, a mini tanösvények, az üdvözlő és útbaigazító táblák, a padok felújítása, a Kossuth utcai járdaszakasz, a buszmegálló burkolata, a Szőnyi park ciklopfala és lépcsőfelülete, valamint az Almáskerti vízelvezető. Megújultak a Petőfi tér kertjei és a közparkok. Hagyományaink ápolásának érdekében elindítottuk az újszülöttek és zebegényi kötődésű családok gyermekei részére a rózsaültetést a Babaparkban. A Babapark mellett megkezdtük a taposóösvény kiépítését, melynek munkálatai a vége felé közelednek. Elbontottuk a Hunyadi ház romjait, elkészült a Mackó ház vázlatterve, és folyamatban van a jelenleg munkaterületként kezelt FORFA ingatlan hasznosításának végleges megoldása novemberében megnyitottuk a Bárka Mini Galériát, melyben folyamatosan helyi művészek alkotásai tekinthetők meg. A civil szervezetek, vállalkozások és a lakosság lelkes támogatása nagyon fontos és jelentős volt az elmúlt másfél évben. Segítségükkel sikerült a évi Entente Florale Europe Környezetszépítő versenyben ezüst minősítést és különdíjat elérni, melyre valamennyien igen büszkék lehetünk. Megköszönöm a bizottságok, szakértői csoportok, civil szervezetek munkáját, a támogatók anyagi segítségnyújtását, a lakosság áldozatkész összefogását. Kívánok Zebegénynek nyugodt, békés, kiegyensúlyozott és eredményes éveket a következő önkormányzati ciklusra! HUTTER JÁNOSNÉ POLGÁRMESTER Zebegényi ezüst és különdíj a Virágos Európa versenyen A ZSŰRI A KÖZÖSSÉGI ÖSSZEFOGÁST IS ÉRTÉKELTE SZERZŐ LUGOSI BEA FOTÓ SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR KÖZÉLET Szeptember 26-án Százhalombattán tartották meg az Európai Virágos Városok és Falvak versenyének díjkiosztó ünnepségét. A 2014-es versenyen 11 ország 19 települése indult. Zebegény ezüstérmet és különdíjat nyert az európai megmérettetésen. A zsűri elismeréssel szólt Zebegény rendezettségéről, a tájhoz illeszkedő virágos kiültetéseiről, zöldfelületeiről és portáiról. Nagyra értékelték a közösség összefogását is; azokat a programokat, melyekhez a falu számos lakosa csatlakozott a felkészülés időszakában. A verseny követelményei között a virágosítás mellett nagy súllyal szerepelt a környezetvédelem, az ökológia, a környezettudatos oktatás, a természeti és épített örökség megőrzése, illetve a tájvédelem. A zsűritagok kiemelt figyelmet fordítottak továbbá a település tisztaságára és graffitimentességére is. A versenyen különdíjjal jutalmazták a környezettudatos szemléletformálás eszközeként - közös összefogással - létrehozott Pille Kertet, mely a környezetkímélő kertészkedés és a természetes élőhelyek megóvásának jelentőségére hívja fel a kicsik és nagyok figyelmét. Egyben külön kiemelték a közösségi terek kialakítására fordított zebegényi munkát és energiát, elismeréssel illetve a Babaparkot és a falu megújult köztereit is. A versenyben Magyarország mellett Ausztria, Belgium, a Cseh Köztársaság, az Egyesült Királyság, Hollandia, Írország, Németország, Olaszország és Szlovénia vett részt. 8 ZEBEGÉNYI HÍRNÖK SZEPTEMBER 9

6 KÖZÉLET Műszeres favizsgálat Zebegényben Nyáron az önkormányzat szakértőt kért fel öt - a falu területén élő - idős fa műszeres vizsgálatára. A fákat augusztus végén elemezték FAKOPP 2D akusztikus favizsgáló berendezéssel. Az írásos szakértői vélemény szerint a vizsgált példányok esetében egy kivétellel már megindult a törzs belső korhadása, így négy fa esetében a megkezdődött erős korhadás miatt a szakember kivágást javasolt. Ezek a példányok az Árpád u. 7., a Kossuth u. 9. és a Kossuth u. 11. alatti ingatlanok hátsó kerítése mellett patakparton található nyárfák, illetve az óvoda udvarán álló zöld juhar. Az ötödik fa, azaz az Árpád u. 7. szám alatti ingatlan hátsó kerítése mellett álló további egy nyárfa kivágását a szakértő még nem találta indokoltnak; ebben az esetben a száraz ágak eltávolításával és kisebb koronacsökkentéssel a fa továbbra is fenntartható. Az ősz folyamán további egy alkalommal jött el a felkért szakértő, ezúttal újabb négy fát vizsgált meg. Sajnálatos módon a műszeres mérések alapján mindegyiküket életveszélyes, kivágandó példányoknak nyilvánította. Ezek a fák a következők: az iskolaudvaron álló platánfa, a Hét-hídnál álló öreg nyárfa, a Hivatal parkjában álló nagy juharfa, illetve egy a kerékpárút mellett álló platánfa. Az írásos jegyzőkönyv szerint a szóban forgó fák kivágása a törzs belső egészségi állapota miatt indokolt. A szakértői vélemény e négy példány pótlásaként hársfát javasol. A kivágások megkezdődtek. A kivágásra kerülő példányok megfelelő fafajtával történő pótlásáról az önkormányzat - a helyi környezetvédelmi rendeletnek megfelelően - gondoskodni fog. ÖNKORMÁNYZAT Az első közös lekvárfőzés Évről-évre egyre több gőzgombóc készül az immár hagyománnyá vált Gőzgombóc Fesztiválon. Mivel nehéz nagy mennyiségben jó minőségű szilvalekvárt beszerezni, a Sebegin Hagyománymentő Egyesület és a Tettekkel Zebegényért Egyesület közös egy éjszakán át tartó lekvárfőzést szervezett. SZERZŐ SZECSŐDI SZILVIA FOTÓ BÖŐR KATALIN Szeptember 6-án, a délutáni órákban 200 kilogramm szilva várta a résztvevőket. A Fő téren felállított asztaloknál lányok, asszonyok mosták és magozták a szilvát, a férfiak a mosáshoz szükséges vizet hordták. Egyre többen érkeztek segíteni, így gyorsan megtelt a három üst. Aki már főzött szilvalekvárt, az tudja, hogy hamar leég, ezért folyamatosan kevergetni kell főzés közben a lekvárnak valót. A lelkes résztvevők felváltva végezték a feladatot, egész éjszaka, közben jó hangulatban folyt a beszélgetés. A gyerekek is kivették a részüket a teendőkből, és élvezték a régi idők hangulatát idéző közös lekvárfőzést. Remek alkalom volt ez az ismerkedésre, egy jó beszélgetésre, és persze finom pálinka is került elő az este folyamán. Volt aki a lekvárfőzők ellátásáról gondoskodott. Érkezett tepertő, szalonna, kolbász és finom zsír hagymával. A Fő téri sürgés-forgás egy argentin turistacsoport néhány tagjának érdeklődését is felkeltette. Ők is csatlakoztak, figyelték, hogy mi történik, majd segítettek a kavargatásban. A lekvárfőzők lelkesedése másnap reggelig kitartott, addigra készült el az első üstben a lekvár. A legnagyobb üstben még a délelőtt folyamán is főtt. Szombaton aztán üvegekbe került az első közösen főzött szilvalekvár és garantáltan megáll benne a kanál. A család szerepe a gyermekek egészséges táplálkozásának kialakításában KÖZÉLET A táplálkozási szokások gyermekkorban alakulnak ki; ilyenkor formálódik ízlésünk, rögzülnek a táplálkozási minták. Nem mindegy tehát, hogy milyen példát mutat a család. SZERZŐ POKORNY MÁRTA FOTÓ LUGOSI BEA Fel kellene ismerni végre a vitathatatlan tényt, hogy a gyermekek egészséges táplálkozásra szoktatásának legegyszerűbb és legkézenfekvőbb módja, ha a család, amelyben nevelkedik, valamint a környezete példát mutat neki. Ebben van nagyon nagy szerepe a család táplálkozásának és táplálkozási szokásainak, továbbá az édesanya hozzáállásának és tudásának. A családi közös étkezés az utóbbi időben életvitelünk felgyorsulása miatt veszít ugyan fontosságából (ebben az esetben a család ízlésalakító szerepét más veszi át), de mindig is első helyen lesz a minta, amit a család közvetített, ami az egészségtudatos táplálkozást illeti. Legfontosabb napi étkezésünk a reggeli, melyet mégis igen gyakran elhanyagolunk. Ha felnőttkorunkra kialakult ez a helytelen és egészségtelen szokásunk, ügyeljünk arra, hogy gyermekünket ne engedjük óvodába, iskolába reggeli nélkül. Ahhoz, hogy jól induljon a napunk, feltétlenül fontos reggelizni. Az egészséges életmód, a helyes táplálkozási szokások kialakítása elsősorban a család, a szülő feladata. Ennek egyik hatékony eszköze, ha a család felnőtt tagjai követendő példával szolgálnak a gyermeknek, bevonják őt az ételvásárlási és ételkészítési műveletekbe. Ezen tevékenységek során adhatók át leghatékonyabban a helyes táplálkozással, étkezési kultúránkkal kapcsolatos ismeretek. A ráfordított idő és energia meghozza gyümölcsét, hisz nem maradnak el a gyermek tudatos és helyes táplálkozásával járó előnyök, és ami nagyon lényeges, tisztában lehetünk azzal, mit is fogyaszt gyermekünk. A táplálkozási tudatlanság nem hárítható csupán a gyermekekre, hiszen az ő táplálkozásukért felelős felnőttek szerepe jelentős. A gyermekek korai, családi körben megkezdett egészséges táplálkozásra szoktatásával, az étkezéssel összefüggő betegségek gyakorisága jelentősen csökkenthető lenne. A gyermeket leginkább úgy könnyű megtanítani az egészséges táplálkozásra, ha abban nő fel és környezete példát mutat neki, táplálkozásának és táplálkozási szokásainak. Az utóbbi években szinte teljesen átformálódott életmódunk, de változatlanul fontos szerepet tölt be életünkben és utódaink életében az étkezés. Ezért fontos szülőként megragadni azokat a lehetőségeket, melyekkel ösztönözhetjük és segíthetjük gyermekeinket a helyes táplálkozás, egy egészségesebb életmód kialakításában. Az egészség megőrzéséhez, és egyáltalán az egészségnek, mint értéknek a felismeréséhez szükséges tudást, szellemiséget és gyakorlati készséget elsődlegesen a gyermekkori családban kell az egyénnek megkapnia. Itt tanulják meg a felnövekvő gyermekek ennek jelentőségét és azt, hogy kinek-kinek tehetsége szerint mit kell konkrétan tennie ennek érdekében. Az elsődleges mintát azonban az apa és az anya külön-külön és együtt is adja. A család szerepe tehát az egészség szempontjából vitathatatlan. Meghatározza, hogy a gyermek a felnőtté válás után testi, lelki és szociális értelemben, hogyan tudja külső-belső egyensúlyát megőrizni, önmagával, embertársaival és a világgal való harmóniáját tartósan megóvni. 10 ZEBEGÉNYI HÍRNÖK SZEPTEMBER 11

7 KÖZÉLET Kitüntetett zebegényiek Immáron hagyomány, hogy minden évben a Zebegényiek Napján adják át a Zebegényért érdemérmeket és a díszpolgári címet. SZERZŐ POKORNY LAJOS FOTÓ KÓSA JÁNOS A képviselő-testület idén Zebegényért érdeméremmel jutalmazta Bahil Emilné jegyzőt szakmai hozzáértéséért és azért, hogy Zebegény helyt tudott állni kirendeltségként az öt településből álló közös önkormányzati hivatalban. Faludiné Kmetty Évát, a Tettekkel Zebegényért Kiemelten Közhasznú Egyesület vezetőjét szintén Zebegényért érdemrenddel tüntette ki a képviselő-testület, fáradhatatlan közösségi munkájáért, a település életében való aktív közreműködéséért. A képviselő-testület idén egy fiatal művésznőnek ítélte oda a díszpolgári címet. Polgár Éva zongoraművész még csak 31 éves, de már számos elismeréssel, valamint hazai és nemzetközi koncertekkel öregbíti faluja hírnevét. Hutter Jánosné polgármester asszony hosszasan sorolta a művész tanulmányait, érdemeit. Polgár Éva 2001 és 2008 között párhuzamosan végezte a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemet, valamint Finnországban a helsinki Sibelius Akadémiát ben diplomáját kitüntetéssel vette át, másik nagy kitüntetése pedig az volt, hogy Beethoven c-moll zongoraversenyét a híres finn karmester, Okko Kamu vezénylete alatt játszhatta januárja óta az Észak texasi egyetem zongora szakos hallgatója. Polgár Éva zongoraversenyeken elért eredményei között egyik legjelentősebb az osztrák Semmeringi Nyári Akadémia Bartók Díja, nemzetközi ösztöndíjai között pedig legkiemelkedőbb a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj. Polgár Éva négy éves korában költözött Zebegénybe családjával. Elmondta, hogy bár nem őslakos, emlékei szerint első zenei impulzusait óvodás korában itt szerezte és ezek a meghatározó élményei - melyek későbbi zenei fejlődésében is nagy szerepet játszottak - a településhez kötik. A zebegényi környezet hatása mellett sokat köszönhet szüleinek, akik nagy figyelmet fordítottak arra, hogy három gyermeküket a kultúra szeretetére neveljék. A művésznő elmondta, hogy mindhárman zenélnek és ezen kívül az irodalom, a festészet és tánc is közel áll hozzájuk. Polgár Éva zenei fejlődésére az Akadémia professzorai mellett többek között Vásáry Tamás és Szokolay Balázs zongoraművészek is hatással voltak, Szőnyi Zsuzsa és a Bogányi család pedig meghatározóak voltak pályája elindulásában. FORRÁS: DANUBIA TELEVÍZIÓ Tisztelt Olvasó! Sajnálatos, hogy élnek köztünk olyan egyének, akiknek a primitív, rosszindulatú cselekedet az életformájuk. Másodízben fordult elő, hogy a Hajózási Múzeum mindkét kapuján a zárat beragasztották, ezzel megakadályozva a bejutást. Először gyerekcsínynek hittem, de a sok információból már tudom, hogy nem az. Kérem a jóindulatú zebegényi lakosokat, hogy fokozottabban figyeljenek, ha rendellenes dolgot tapasztalnak a Múzeum körül, mert közérdek. Köszönettel, FARKAS JUDITH VII. TÖKVILÁG FESZTIVÁL IPOLYSZALKA ÉS GERESDLAK IS RÉSZT VETT KÖZÉLET A fesztivál a kezdetektől a Szent Mihály napi ünnepkörhöz kapcsolódva mutatja be a magyar és a sváb népzenét, a néptáncot, a népi játékokat, a népi foglalkozásokat, a hagyományos ételeket, italokat. Mindezek mellett szórakoztató gyermek és felnőtt programok színesítik a napot. A kézművesek és a kézműves árusok mutatják be termékeik szépségét, sokszínűségét. SZERZŐ FALUDINÉ KMETTY ÉVA, APFEL JÓZSEFNÉ FOTÓ GÓZON FRANCISCO A határon túli Ipolyszalka már a kezdetektől résztvevője a programnak. A kenyérlángos, és a tökös tócsni készítése mellet, kulturális programot és kézműves foglakozásokat is tartanak. A 2014-es év a TÖKVILÁG FESZTIVÁL szempontjából is különleges. Immár második éve kapcsolódik az Önkormányzat a fesztivál segítségével az Itthon vagy! Magyarország szeretlek c. programsorozathoz. Az Ebben a programban kapott támogatást az Önkormányzat a fesztivál kulturális programjainak támogatására fordította, és e program keretében zajlott az esti máglyagyújtás a Duna-parton. Különleges, mert részesei lehettünk a Virágos Európa (Entente Florale Europe) versenynek, és a szép eredményt a fesztiválon jelenthette be Polgármester Asszony. Különleges, mert testvértelepülésünk énekkara, a geresdlaki Pacsirta Kórus először vett részt színvonalas műsorával a fesztiválon. Örömmel fogadtuk őket, majd Himmer Marika segítségével megismerhették Zebegényt. Az énekkart elkísérte Geresdlak polgármestere és felesége is. Köszönjük a Danubius Néptáncegyüttes gyermek és felnőtt táncosainak a szép előadásokat, a Napraforgó énekkar szép és vidám dalait, a Dinamic táncstúdió fiatalos táncát és a felkért előadók színvonalas műsorait. Nem győzzük megköszönni mindazok segítségét, akik a fesztivál lebonyolításában részt vettek, akár támogatóként, akár fizikai munkájukkal segítettek. Csak a hely szűke miatt nem tudjuk felsorolni a neveket, mert nagyon sokan voltunk. Köszönjük Polgármester Asszony, az Önkormányzat és a hivatali dolgozók segítségét. Végül köszönjük a háttérben, de nagyon fontos munkát végző embereknek, Miklóssy Jánosnak (plakát, szórólap) és Mikes Zoltánnak (hangosítás) a segítséget. 12 ZEBEGÉNYI HÍRNÖK SZEPTEMBER 13

8 KÖZÉLET Zebegényiek Napja Minden év augusztusában 3 nap csak a zebegényieké. Az önkormányzat szervezésében idén is számos sport-, kulturális- és közéleti program várta a helyieket. SZERZŐ POKORNY LAJOS FOTÓ BODOR BÉLÁNÉ, LUGOSI BEA KÖZÉLET Negyedik Zebegényi Sárkányfesztivál A több éve megrendezésre kerülő programsorozat célja eredetileg az volt, hogy a település lakóit, nyaralóit közelebb hozza egymáshoz. Ezt az összekovácsolódást mára a Zebegényiek Napján kívül számos más, évközi rendezvény, fesztivál és esemény is tükrözi. Hutter Jánosné polgármester megnyitóbeszédében elmondta, hogy a sok munka mellett ideje van a pihenésnek is, így a háromnapos program a könnyed kikapcsolódást szolgálta. A Hivatal épületében a Sebegin Hagyománymentő Egyesület tagjai által készített sváb kelmék és a Dunakanyar Művészeti Egyesület művészeinek Zebegénnyel kapcsolatos műveit lehetett megtekinteni. A péntek délutáni - vacsorával egybekötött - megnyitóünnepségre az önkormányzat parkjában került sor. A rendezvény kis koncerttel vette kezdetét: Fórián Rebeka hegedű játékát Túri Péter kísérte zongorán. Ezt követően a Legszebb Konyhakertek versenyére illetve a Nyitott Kertek Hétvégéjére benevezett lakosok vehették át díjaikat a polgármester asszonytól. A falu idén csatlakozott először a Legszebb Konyhakertek országos versenyéhez; a részletekről - a szervezést bonyolító Zöld Munkacsoport nevében - Lugosi Bea tájékoztatta a megjelenteket. A Karcagról indult program célja az otthoni kertgazdálkodás népszerűsítése annak érdekében, hogy a díszkertek mellett újra megjelenjenek a hagyományos konyhakertek is, és a saját veteményes segítségével történő önellátás ismét bekerüljön a köztudatba ban országos szinten már mintegy 60 település 939 kertje vett részt a kezdeményezésben. Idén Zebegényben hét kert jelentkezett a felhívásra: mini-, normál-, illetve zártkert kategóriákban. Bár Zebegény - adottságai miatt - nem tipikus mezőgazdasági település, a kertbejárások során mégis meglepően szép és elismerésre méltó konyhakerteket látott a szakmai zsűri. A helyi megmérettetés legfiatalabb résztvevője 33, míg a legidősebb 83 éves volt. Zebegény első helyezettjei idén Apfel Józsefné, Nánai Lajosné, Páldy Zoltánné, Pásztor Lászlóné és Wetzl Károlyné lettek, Nagy Szilárd pedig különdíjat kapott. A Nyitott Kertek Hétvégéje elnevezésű programot melynek alapötlete Portugáliából származik - szintén először hirdették meg a faluban. A programot Faludiné Kmetty Éva mutatta be a közönségnek. A szervezők célja az volt, hogy a helyi lakosokat közvetlen környezetük virágosítására ösztönözzék; illetve lehetőséget biztosítsanak arra, hogy a hangulatos magánkertek egy-egy napra az érdeklődők előtt is megnyíljanak. Erre a programra is hét zebegényi kert nevezett, melyeket nyár közepén járt be a zsűri. Az önkormányzat tervei szerint jövőre is meghirdetik mindkét versenyt. A megnyitó keretein belül Hutter Jánosné képes beszámolót tartott a Virágos Európa környezetszépítő versenyről. A fényképek kivetítése mellett lejátszották azt a Danubia Televízió által Zebegényről készített filmet is, mely a nemzetközi zsűri látogatására készült. A polgármester asszony köszönetet mondott mindazoknak, akik önfeláldozó munkájukkal segítették a település szépítését, vagy bármivel hozzájárultak a versenyen való részvételhez. A beszámolót követően halászlével, csülkös babgulyással, és egy Virágos Zebegény feliratú tortával vendégelték meg a jelenlévőket. A vacsorát követő kerti partin a Heinczinger zenekar játszott. Szombaton sportversennyel indult a nap. A zebegényi Duna-parton 11 órakor álltak starthoz a duatlon nevezői. Délután kettőtől a gyerekeket várták az önkormányzat parkjába. A kézműves foglalkozásokon többek között gyöngyöt fűzhettek, nemezelhettek, agyagozhattak, kipróbálhatták a szövést, a gyertyafaragást, lehetett íjászkodni, és arcfestéssel mesefigurává változhattak a kicsik. Volt mesetáncház, a Dunán pedig - a Zöld Panoráma Egyesület jóvoltából - sárkányhajózni is lehetett. Délután a bicikliút telt meg szülőkkel és kisgyermekekkel, a sétáló csoportok a Baba park felé igyekeztek. Idén a tavalyi 23- hoz képest jóval több, azaz 56 kisgyermek számára ültettek rózsát szüleik. Hutter Jánosné elmondta, hogy a tavaly elültetett növények gyönyörűen virágoznak, köszönhetően az édesanyáknak, akik gondozzák. A 18 éven felüliek számára is rendeztek programokat a nap folyamán. A Mókus sörözőben 3 fős csapatok nevezhettek sörivó versenyre. A kimerítő küzdelmet végül a nők között a Szivacsok csapat, a férfiaknál pedig az Anonim alkoholisták terápiás csoportja nyerte. A Zebegényiek napján került sor a nemrégiben újonnan megalakult zebegényi labdarúgócsapat bemutatkozó mérkőzésére is. A debütáló meccset Perőcsény ellen játszotta a fehér mezes hazai csapat, amelynek 5:2 sikerrel zárult első mérkőzése. Este a Kertmoziban a Mamma Mia! című filmet vetítették, a bulizni vágyókat pedig a Fortuna zenekar koncertje várta. Vasárnap délelőtt a Havas Boldogasszony templomban, ünnepi szentmisével zárult a háromnapos rendezvény. A DANUBIA TELEVÍZIÓ TUDÓSÍTÁSA ALAPJÁN SZERZŐ HAVASI BETTI FOTÓ GÓZON FRANCISCO Szombat reggel van. Ébredezem. Ahogy kinyitom a szemem, látom, hogy valószínűleg idén is megérkezik hozzánk a jó idő. Felöltözöm. Izgulok. Vajon idén is minden jól sikerül majd? Vajon mindenkinek tetszeni fog? Elindulok. A hegyen már hét ágra süt a nap, a lágy szellő megnyugtatóan simogat, a réten is gyülekeznek, és az első sárkányok is a levegőben táncolnak. Teszem a dolgom. Egy kis idő múlva arra leszek figyelmes, hogy megtelik a rét egésze emberekkel, kicsikkel és nagyokkal, vidámsággal, boldogsággal, együttléttel, szeretettel, színekkel, mesékkel, játékokkal; és minden, ami a hétköznapokban bosszúságot okoz - egyszer csak, huss - eltűnik, nincs tovább. Ezért érdemes. Ezért érdemes volt minden szabadidőnket, pénzünket, energiánkat és lehetőségünket befektetni; ezért tényleg megérte egy kicsit belehalni. És a legjobb az egészben, hogy most lett világos mindannyiunk számára, hogy akármennyire is nehéz volt és lesz, szükség van egy évben legalább egy Zebegényi Sárkányfesztiválra. Szóval, jövőre is: Tedd magad szabaddá! 14 ZEBEGÉNYI HÍRNÖK SZEPTEMBER 15

9 KULTÚRA / HAGYOMÁNY KULTÚRA / HAGYOMÁNY A természet fotósa Természet ahogy én látom címmel nyílt kiállítás augusztus közepén a Könyvtár Galériában. A 25 látványos fotót felsorakoztató tárlat kapcsán az alkotóval, Apfel Ágival beszélgettünk. SZERZŐ LUGOSI BEA FOTÓ APFEL ÁGNES APFEL ÁGI: A HIÚZ MOSOLYA Hogyan indult a természetfotós pályafutásod? Nehéz megmondani, valahogy fokozatosan alakult ki. Már a ballagásomra fényképezőgépet kértem a családtól, de azzal még csak kattintgattam. Talán akkor vált komolyabbá, mikor megvettem a tükörreflexes gépemet makró objektívvel; a természetfotózás már az a kategória, amihez elengedhetetlen egy ilyen eszköz. Ez nagyjából 7-8 évvel ezelőtt történt. Nem igazán tudnám megmagyarázni, miért választottam ezt az irányt. Az első természetfotós próbálkozásaim még csak kirándulásokon ellőtt képek voltak, később már célirányosan dolgoztam ezen a témán. Tanultál fotózni? Kezdetben autodidakta módon igyekeztem fejleszteni magam, könyvekből próbáltam hozzáolvasni a már meglévő ismereteimhez. Aztán úgy döntöttem, keresek egy iskolát, ahol elméletet és gyakorlatot egyaránt APFEL ÁGI: HAJNAL oktatnak. Így találtam rá nagyjából 6 évvel ezelőtt egy tanfolyamokat indító fotósiskolára, ahol nagyszerű tanárokkal dolgoztam. Itt oktat többek közt Máté Bence, hivatásos természetfotós is, aki számos rangos nemzetközi elismerésben részesült már. Van olyan témád, amit különösen kedvelsz? Inkább makrófotós vagyok, ezt talán a kiállítás anyaga is tükrözte. Növények, lepkék, szitakötők főleg az apróbb témák vonzanak. Mostanában a gombákat szemeltem ki új tematikának. Szívesen fotózok madarakat is, de ahhoz már a jelenleginél is komolyabb gépre lenne szükségem. Tavaly például a kertünk végében költő jégmadarakról készítettem épített lesből jó néhány felvételt. Publikáltál már képet valahol? Esetleg pályázaton indultál valamelyik fotóddal? Az angolul is megjelenő Természetfotó Magazinban jelentek meg díjnyertes képeim és más fotóim. Több pályázaton is indultam már. Az első komolyabb eredményemet a román Milvus Természetfotó Versenyen értem el, ahol a képem bekerült a kiállítási anyagba; azaz az első nyolc fotó közt szerepelt. Tavaly az olasz rendezésű Oasis nemzetközi természetfotó pályázaton az 5. helyen végeztem; idén pedig indultam a hazai Év Természetfotósa versenyen, aminek novemberben lesz az eredményhirdetése. Egyedül jársz fényképezni vagy más fotósok társaságában? 2011 óta tagja vagyok a Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesületének, leginkább a klub által szervezett közös fotózásokon szoktam részt venni. Általában tavasszal és ősszel vannak 3-4 napos fotós kirándulásaink. Együtt mentünk például a tiszavirágzásra; az ukrán határ közelében fekvő Márokpapira kockás liliomot fotózni vagy a Mecsekbe a medvehagyma virágzásának idején. De jártam Máté Bence szervezett fotósprogramján is, ahol professzionális természetfotós lesben ülve készíthettünk képeket. Természetfotósként gondolom több maradandó élményben is részed volt. Igen. Az egyik legkedvesebb élményem egy hiúzfotózáshoz fűződik. Szeretem ezt az állatot, gyönyörű bundájával és pamacsos fülével számomra ez a legszebb nagymacska féle. Szervezett keretek közt jutottam el egy németországi vadasparkba, ahol másfél napig álltam lesben, hogy le tudjam fotózni. Végül nagyjából 10 másodperc erejéig egy pompás példány felfutott a kiszemelt sziklára, így sikerült szép felvételeket készítenem róla. Megérte a hidegben ácsorogni. A zebegényi kiállítás után találkozhatunk máshol is a tárlat anyagával? Igen, tavasszal Szobon a Börzsöny Múzeumban tervezünk egy kiállítást. Az alábbi verset Körömi Ferenc, hetvennégy éves kismarosi, nyugdíjas nyomdász küldte lapunknak közlésre. Köszönjük! Séta Zebegényben A festők útján mentem én Egy szép nap reggelén, Jókedvű volt a nyári szél, Kacagva jött felém. Nagy magas boltív, viadukt Ahol utam haladt, Fölötte vidám füttyszóval Egy gyorsvonat szaladt. Tornácos, tornyos, békés ház Emlékjel elején, Szobáiban a tündér táj, Megfestett Zebegény. A fák alatt a kerti pad, S amíg szemem kutat, Elém libben egy kisleány, Karján babát mutat. Falu felett a sok kereszt, A hitvallás jele, Hirdetve ősöknek van itt Legvégső nyughelye. És visz az utam fölfelé, Mit stáció övez, Az út végén kápolna int, Tornya mint kis föveg. És itt terül a hegytetőn A magyar Golgota, Megcsonkolt hazánk emléke Az oszlopok sora. S széjjeltekintve látjuk túl A hömpölygő Dunát, Imára hív a temlom lent, Halljuk zengő szavát, Mely szerte száll a bérceken, S a visszhang így felel: Szeresd e megsebzett hazát, Itt élned, halnod kell! Kedves Olvasók! Előző számunkban, Ábrahám Márta hegedűművész mesterkurzusáról szóló cikkben tévesen közöltük a résztvevők számát és a zárókoncert helyszínét. A kurzuson 8-10 hallgató vett részt, a zárókoncert a Havas Boldogaszszony plébániatemplomban volt. A hibáért elnézést kérünk! SZERKESZTŐSÉG Újabb zebegényi kiadású könyv Megjelent a Borda Antikvárium 20., Zebegényben kiadott könyve, a Régi Magyarországi Vallásos Nyomtatványok sorozat első kötete. Knapp Éva: Martin von Cochem Magyarországon. Első rész. Mennyei követek, Len kötelecske, A két atyafi szent szüzek, Gertrudis és Mechtildis históriája. Zebegény, 2014, Borda Antikvárium, (Vác, Nalors Grafikai Műhely). 119, [1] p. 275 mm 16 ZEBEGÉNYI HÍRNÖK SZEPTEMBER 17

10 SPORT 350 induló az első zebegényi Panorámafutáson Augusztus 30-án, a környéken sosem látott méretű tömegsportesemény színhelye volt Zebegény. A 25, 8 vagy 2 km-es távokat összesen 350-en teljesítették a Dunamenti kerékpárúton. A verseny főszervezője - Markus Hohnstädt - kevesebb, mint egy éve költözött családjával Zebegénybe. Vele beszélgettünk. SZERZŐ MÁTÉ ENDRE FOTÓ KÓSA JÁNOS Mindenekelőtt gratulálok! Zebegényi lakosként csodálkozom és büszke vagyok, hogy ennyien eljöttek hozzánk. Te is elégedett vagy a részvétellel? Én kb. 300 résztvevőben reménykedtem. A verseny híre időben eljutott a hazai futótársadalomhoz, de azon a hétvégén még két hasonló rendezvény is volt Budapesten és környékén. Így nehéz volt kiszámítani előre, hogy mennyien leszünk. A végeredménynek örülök. Honnan érkezett ez a sok résztvevő? Leginkább Budapestről és környékéről, Esztergomból és Vácról; de volt egri, miskolci, pécsi és szombathelyi induló is. Megnéztem a verseny eredménylistáját a panoramafutas.hu honlapon. Meglepődtem, hogy több női induló volt, mint férfi. A nők általában kicsivel többen szoktak lenni. A női magazinokban szinte mindig van fittness oldal, mely hirdeti a futás jelentőségét. Egy konditeremben is azt látjuk, hogy a férfiak súlyzóznak, a futógépeken pedig majdnem csak nők vannak. Milyennek értékeled a versenyt a rendezés és a hangulat tekintetében? Nagyon jónak. Sok pozitív visszajelzést kaptam a profi szervezés és a kiváló hangulat miatt. Nagy sikere volt a gulyásnak, amit Gyurcsók Feri bácsi készített. A rendezésben további 50 önkéntes segített, melynek kisebbik felét az egyesületem tagjai, nagyobbik felét zebegényiek, nagymarosiak és szobiak adták. Itt szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, épp úgy, mint a három település polgármesterének. Külön köszönöm a zebegényi polgármester asszonynak, hogy a verseny védnöke volt; illetve az önkormányzat anyagi és fizikai támogatását. Mondanál pár szót az egyesületedről? Van egy sportegyesületünk, a neve Proathlon, ahol edző és elnök vagyok. Kb. 30 tagunk van, főleg triatlonisták (ami úszást, kerékpározást és futást jelent), de vannak futók is köztünk. Triatlonban volt már országos bajnokunk és senior kategóriában Európa bajnokunk a frankfurti ironman versenyen. Négyen közülünk már indultak a hawaii ironman világbajnokságon, amihez komoly kvalifikációs szintet kell teljesíteni. Hogy tudtok edzeni, mikor te Zebegényben vagy a többiek meg máshol? Interneten kommunikálunk a közös honlapunkon. Én megírom a személyre szabott edzésterveket, a tagok pedig elvégzik azokat és válaszolnak. Térjünk vissza kicsit még a Panorámafutáshoz! Örömmel jelentettétek be a verseny végén, hogy jövőre is lesz. Igen, mint már mondtam, nagyon jól sikerült a rendezvény. Remélem, jövőre még többen leszünk. Bízom benne, hogy zebegényiek is egyre többen jönnek majd szurkolni és részt venni. Nemrég laktok itt, de már a jövő évi versenyen jár az eszed? Megszerettük Zebegényt. Nem csak én, hanem az egész családom. Szeretnénk hosszú távon itt maradni, itt képzeljük el a jövőnket. A 2014-es Panorámafutás zebegényi teljesítői: 25 km: Budai Katalin, Ferenci Péter, Krebsz Tibor 8 km: dr. Béres Gáborné, Polgár Lászlóné, El Koulali Karim, Molnár Gábor, Tóth Bence (korosztályában második), Tóth Dominik (korosztályában harmadik) 2 km: El Koulali András Búcsúzik a szerkesztőség Tisztelt olvasók, kedves zebegényiek! A Zebegényi Hírnök utolsó számát tartják kezükben, hisz a mostani önkormányzati ciklus végeztével - önkormányzati lap szerkesztőiként a mi küldetésünk is véget ér. Sok minden történt, amióta a 2013 januárjában, az akkor frissen megválasztott faluvezetés megkeresett minket azzal a feladattal, hogy hozzunk létre egy - az új vezetés szellemiségével összhangban álló - helyi lapot. A ciklus elején a testület szakértőket vont be az aktív lakosságból, hogy ki-ki a saját területén vegyen részt a falut érintő fontos kérdések megvitatásában. Így jött létre ez az önkormányzati lap is. A felelős kiadó továbbra is a testület és a polgármester maradt, de a szerkesztési munka elvégzésére egy közösségi szerkesztőség jött létre, hozzáértő és lelkes helyi önkéntesekkel. Ezzel szokatlan és új felállás alakult ki, aminek azonnal látható hozadéka lett. Az addig egykézben tartott, jobbára inkább önkormányzati témákkal foglalkozó újság, a lakosság bevonásával - csupa zebegényi önkéntes munkaerővel - egy gazdag tematikájú, sokszínű, dinamikus lappá alakult. A Zebegényi Hírnök helyi tehetségekre támaszkodva igényes és korszerű megjelenési formát öltött; így minőségi fotókkal és tördeléssel, valamint a nyomda nagyvonalú támogatásával olyan színvonalat képviselt, amit a helyi közösségen túl is elismeréssel illetnek. Sikerült mozgósítani a lakosság majd minden csoportját, így a megszokott és kötelező tartalmak mellett - a helyi szervezetek és közéleti személyiségek közreműködésével - új rovatok jöttek létre. Számról számra egyre több írás érkezett hozzánk, ezért az eredetileg tervezett terjedelem nem bizonyult elegendőnek, s a Zebegényi Hírnök oldalas lappá nőtte ki magát. Ezt örömmel vettük, bár egyben sok feladattal is járt; minden lapszámon napokig dolgoztunk, szerkesztőségi üléseink sokszor az éjszakába nyúltak. Ám ez nem panaszként áll itt, hisz a munka során megismertük, megszerettük egymást; a szerkesztőségi munka örömmé, a lap szívügyünkké vált. Bár a csapat összetétele folyamatosan változott, mégis sikerült kialakítani egy egységes arculatot, fenntartani az elért szintet; s ami talán a legfontosabb, létrehozni egy teljesen nyílt, demokratikus szerkesztőségi légkört. Kezdetektől fogva szívesen vártuk a hozzászólalásokat, írásokat bárkitől; ahogy azt a lap hasábjain is megírtuk. A konstruktív kritikák mentén folyamatosan alakítottuk az újságot. Másfél év alatt tizenhárom szám került a zebegényi otthonokba. Tizenhárom szám, melyekkel gazdagabb lett Zebegény közélete, és ez a legfontosabb a számunkra. Nem volt minden rózsás ezen az érdekes és eseménydús úton. Az új felállás olyan kérdéseket is felvetett, amikre nem mindig találtunk választ. Törekedtünk a korrektségre és az egyensúlyra. Ennek ellenére mindvégig előkerült egy-egy hang, ami megkérdőjelezte a munkánkat; a vége felé olyan erővel, hogy már elvette az önkéntes csapat lelkesedését. Mindent összevetve, érdemes és hasznos volt végigcsinálni. A végeredmény mellett sok olyan tanulság is marad ebből a kísérletből, melyekből lehet meríteni, és tanulni a jövőre nézve. Most megköszönjük olvasóink figyelmét; a faluvezetésnek pedig azt, hogy lehetőséget és keretet biztosított a Zebegényi Hírnök létrehozására. Köszönjük minden útközben lemorzsolódott szerkesztőségi tagnak akik ugyanúgy részesei ennek a kezdeményezésnek minden szerzőnek, fotósnak, a grafikusnak, a mindenkori tördelőknek és a nyomdának. Nyugodt lelkiismerettel zárjuk ezt a szakaszt annak reményében, hogy a falu októberben megválasztásra kerülő vezetése is értékelni fogja a Zebegényi Hírnök szellemisségét, és lapunk a jövőben is a helyi közösség színvonalas, értékközvetítő szócsöve lehet. SZERKESZTŐSÉG 18 ZEBEGÉNYI HÍRNÖK SZEPTEMBER 19

11 AKTUÁLIS PROGRAMOK október 7., kedd NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI JELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA Helyszín: KÖNYVTÁR GALÉRIA október 8., szerda ÖNKORMÁNYZATI JELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA Helyszín: ISKOLA EBÉDLŐJE Köszönet Hálás köszönetünket fejezzük ki dr. Zombory Klára orvosnőnek, aki nagy szeretettel és lelkiismeretesen végezte munkáját, egészen a feleségem halálának a beálltáig. Köszönjük a Katolikus Karitász munkatársainak, elsősorban Hontváry Marikának áldozatkész, segítő munkáját is. Köszönjük a rokonoknak, a család barátainak, volt kollégáinak, osztálytársainak, a szomszédoknak és az összes ismerősnek, akik részt vettek az engesztelő szentmisén, az azt követő temetésen, fájdalmunkban osztoztak, sírjára virágot helyeztek. KÁNTOR PÁL ÉS CSALÁDJA Flamenco tánctanfolyam Zebegényben Szeretettel várnak minden érdeklődőt a most induló Flamenco táncórákra, péntek esténként és óra között. A tanfolyamot Farkas Tünde vezeti, helyszíne a Könyvtár Galéria. Az első foglalkozás időpontja október 3. Az óradíj Ft/alkalom. Lányoknak, aszszonyoknak kopogós cipő és bő aljú szoknya; fiúknak és férfiaknak a néptánchoz használatos cipő típus ajánlott. További információk: 30/ , 27/ A zebegényi futballcsapat hátralévő őszi mérkőzéseinek menetrendje vasárnap 15:00 Perőcsény - Zebegény szombat 15:00 Zebegény - Letkés vasárnap 14:00 Gödi SE II. - Zebegény szombat 13:30 Zebegény - Nagymaros szombat 13:30 Zebegény - Csörögi Reménység szombat 13:00 Zebegény - Sződligeti SMTE vasárnap 13:00 Szokolya SK - Zebegény Forrás: Pest Megyei Labdarúgó Szövetség honlapja, ÁLLANDÓ PROGRAMOK hétfő KARATE Helyszín: Iskola, tornaterem ETKA-JÓGA BRIDZSKLUB kedd 9.30 BABA-MAMA KLUB szerda AEROBIC NÉPTÁNC FELNŐTTEKNEK csütörtök OVIS PINDUR házasságkötés Pályi Zsófia és Hirling Bálint én. Csizek Petra és Hatházi László én. Mátéka Ildikó Mária és Csabák László Gyula án. Szabó Beáta és Harsányi Szabolcs Gergő én. Gyarmaty Zsófia és Varasdi Károly én. Danó Réka és Haász Attila Sándor án. Kramplák Zsanett és Takács Dániel én. Gratulálunk! BÚCSÚZUNK Skripek István Szilveszter elhunyt án. Élt 63 évet. Halottunk emlékét kegyelettel megőrizzük. gólyahír TORNA Helyszín: Iskola, tornaterem MOZGÁS-ÜGYES- SÉGFEJLESZTŐ TORNA AN- GOLUL KISIKOLÁSOKNAK Helyszín: Iskola, tornaterem AEROBIC péntek SULIFOCI Helyszín: Iskola, tornaterem AEROBIC KARATE Helyszín: Iskola, tornaterem FLAMENCO TÁNCÓRÁK Kósa Mónika és Kósa János kisfia Marcell Merse, született én. Kismányoky Zsuzsanna Réka és Szász Elemér kisfia Csanád András, született án. Mindannyiuknak jó egészséget kívánunk! IMPRESSZUM ZEBEGÉNYI HÍRNÖK Zebegény község önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám, szeptember Felelős kiadó: Zebegény község képviselőtestülete, 2627 Zebegény Árpád utca 5. Felelős vezető: Hutter Jánosné Havi szerkesztők: Galisz Virág, Gózon Francisco, Lugosi Bea, Pokorny Lajos, Szecsődi Szilvia, Ungi Mariann Címlapfotó: Gózon Francisco Képszerkesztő: Galisz Virág Nyomdai előkészítés: Mega Kft. Grafikai tervezés: Sándor Róbert, Sakál Design, Nyomdai előállítás: Miklóssy János, Demax Művek Nyomdaipari Kft., A leveleket, kéziratokat word-formátumban a címre várjuk. ISSN ZEBEGÉNYI HÍRNÖK SZEPTEMBER

Önkormányzati választások 2014 4. oldal BEMUTATKOZNAK A JELÖLTEK 4 ZEBEGÉNYI SIKER A VIRÁGOS EURÓPA VERSENYEN 9 ZEBEGÉNYIEK NAPJA 14

Önkormányzati választások 2014 4. oldal BEMUTATKOZNAK A JELÖLTEK 4 ZEBEGÉNYI SIKER A VIRÁGOS EURÓPA VERSENYEN 9 ZEBEGÉNYIEK NAPJA 14 ZEBEGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014. SZEPTEMBER BEMUTATKOZNAK A JELÖLTEK 4 Most először nemzetiségi önkormányzati jelölteket is választ a falu. ZEBEGÉNYI SIKER A VIRÁGOS EURÓPA VERSENYEN 9 Ezüstéremmel

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014.

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. Dévaványai Folkműhely Egyesület Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. A Dévaványai Folkműhely Egyesület 2013. augusztus 12-én alakult azzal acéllal, hogy az alapszabályában lefektetett

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zebegény Község Polgármesteri Hivatalában, a helyi Önkormányzat 2013. június 24-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Hutter Jánosné polgármester Pásztor László alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás) 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 15-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott üléséről. (közmeghallgatás)

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-15/2009. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023 J e g y z ő k ö n y v Készült: Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2004. november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. augusztus 25-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről- Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30.

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30. Beoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről 2013. szeptember 30. Határozat Tárgy Határidő Felelős Teljesítés 95/2013. (V. 27.) A módosított napirend elfogadásra került. 96/2013.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 8/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

2014-ben a verseny megújul, változnak a településkategóriák a települések lélekszámától

2014-ben a verseny megújul, változnak a településkategóriák a települések lélekszámától Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1_,::._H számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi "Virágos Magyarországért" országos környezetszépítő

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta: Jegyzőkönyv Készült: a 2013. május 2. napján de. 10.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a hivatali kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 34-4/2013. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Császártöltés község Képviselő-testületének 2013. június 4-én 8,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Képviselőjelöltek bemutatkozása

Képviselőjelöltek bemutatkozása Választási melléklet Tisztelt Választópolgárok! Választási tudnivalók A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 2014. október 12-ére,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől Csanytelek, Volentér János tér 2. : 63/ , 63/ /2014.

Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől Csanytelek, Volentér János tér 2. : 63/ , 63/ /2014. Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől Csanytelek, Volentér János tér 2. : 63/578-510, 63/578-511 Email: jegyzo@csanytelek.hu 1082-9/2014. E l ő t e r j e s z t é s Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1949-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása Módosított határozati javaslatok 2011. december 12-i ülésre 2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása A PVB javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XII.16-i ülésen a szolgáltatóval történt egyeztetést

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2627 Zebegény, Árpád u. 5. Telefon: 27/571510, 27/571511, Fax: 27/370279

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2627 Zebegény, Árpád u. 5. Telefon: 27/571510, 27/571511, Fax: 27/370279 Tárgy: Döntés pályázat benyújtásáról 63/2015.(VI.17.) Kt. határozat Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Tisztelt ráckevei választópolgárok!

Tisztelt ráckevei választópolgárok! Tisztelt ráckevei választópolgárok! Mindannyiunk számára újszerű lesz a vegyes választási rendszer alkalmazása, hiszen négy évvel ezelőtt még egészen más formában választottuk meg képviselőinket. Egy rövid

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2013. (IV.30) önkormányzati rendelete a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról.

1. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én, 8.00 órakor kezdődő ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

Előterjesztés. Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére

Előterjesztés. Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére Előterjesztés Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére Tárgy: közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak kétheti jutalma Előterjesztő: Borza Bertalan intézményvezető

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 26-án 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen voltak: Kavecz László alpolgármester

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 260/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozattal megválasztott

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Képviselő-testület 2015. I. félévi

Részletesebben

Rétsági Nyugdíjas Klubok évi támogatásának megállapítása

Rétsági Nyugdíjas Klubok évi támogatásának megállapítása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:tömör Józsefné jegyző

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. március 25. (szerda) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 23. (hétfő) 16,00 óra Emberi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben