Választások adventje. Szinte közhelynek számít, de minden adventi időszak kezdetén hallhatjuk egyházközségeink. a gondolatot, hogy az adventi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Választások adventje. Szinte közhelynek számít, de minden adventi időszak kezdetén hallhatjuk egyházközségeink. a gondolatot, hogy az adventi"

Átírás

1 MINDENRE VAN ERŐM A KRISZTUSBAN Les Zoltán főszerkesztő Választások adventje Szinte közhelynek számít, de minden adventi időszak kezdetén hallhatjuk egyházközségeink szószékeiről azt a gondolatot, hogy az adventi várakozás nem paszszív időtöltés, hanem nagyon is aktív periódus kell hogy legyen. Felkészülünk karácsony ünnepére, és ennek a felkészülésnek nem a külsőségekben kell elsősorban megnyilvánulnia, hanem az állandó Istenre való figyelésben, és az ebből fakadó tettekben. Amilyen a várakozásunk, olyan lesz az ünnepünk is. Az idei advent azonban többről szól, és meghatározhatja az előttünk levő néhány év egyházi életét. Az idei advent a választások adventje. E lapszámunk megjelenésekor már túl leszünk az országos elnökválasztás első fordulóján, és készülődünk a második, mindent eldöntő fordulóra. Talán nem túlzás azt állítani, hogy az emberek nagy többségének kisebb gondja is nagyobb annál, hogy ki lesz a következő államelnök. Az én életem úgysem fog jobbra változni, úgysem számít az én szavazatom, nem befolyásolhatom a nagypolitikát a kiábrándultság, csalódottság szavai ezek, nagyon sokszor valós tapasztalatokon alapszanak. Egy fecske nem csinál nyarat, tartja az ősi mondás, egy szavazat nem számít, mondja a csalódott választó. Azt, hogy ez a vélemény mennyire sarkított legjobban azok az esetek bizonyíthatják, amikor szó szerint néhány szavazaton múlik az, hogy ki viszi el a pálmát. Van azonban az adventi időszakban egy másik választás is, amely egyházi életünk elkövetkezendő három évét sokkal inkább meghatározza, ez pedig a decemberben esedékes presbiterválasztás. Egyházunk elöljáróiról döntünk, azokról, akiknek feladata (a lelkipásztorral közösen) gyülekezeteink vezetése, gyermekeink tanítása, betegeink meglátogatása, a keresztyén hit megélése és hirdetése. A szomorú az, amikor ezt a választást is ugyanaz a passzivitás jellemzi, mint a világi választásokat. Pedig itt igazán nem lehet azzal takarózni, hogy az én szavazatom nem számít. Nem csak lehetőség, de kötelességünk is komolyan venni saját közösségünk problémáit, és olyan vezetőket állítani egyházközségeink élére, akik az anyaszentegyház érdekeit saját, önös emberi érdekeik felettinek tartják. A változás mindig az egyénben kezdődik: Isten mindig az egyént szólítja meg, számunkra sokszor érthetetlen módon nem mondja azt, hogy egy ember nem számít. Ő utánamegy a századik elveszett juhnak, és visszaviszi nyájához. Ha Istennek ennyire fontosak vagyunk, századikként, elveszettként, akkor higgyük el bátran, hogy a mi véleményünk is számít az igazán nagy dolgokban. Legyen tehát ez az előttünk levő advent a befelé fordulás mellett az aktív várakozás időszaka is, melyben nemcsak egyénként, de közösségként is épülhetünk, gazdagodhatunk. MAROS-MEZŐSÉGI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE II. évfolyam, 19. szám november A tartalomból: Te kézen fogsz, és hazavezetsz Károly Károly áhítata Presbiterválasztás Egyházunk törvénykönyvéből Adventi kaland Veress László írása Tegnap harangoztak, holnap harangoznak Kiss Szabolcs beszámolója Lehet, vagy nem lehet? Szabó László beszámolója Test és lélek Gállné Szabó Tünde írása

2 Károly Károly Madarasi-Fekete A hit világában, Jézus mellett át szabad élnem reményvesztett pillanatokat, mert akkor az addigi reménységünknél egy mélyebb reménységre tudunk találni. Mária és Márta reménykedtek, hogy Jézus hátha megérkezik. Ez a reménységük elfogyott, mikor Jézus késett. Gondoljunk arra, hogy mit élhettek át. Az emberi érzésekkel mennyire nem értették meg Jézust. 2 Maros-Mezőségi Kéve Te kézen fogsz, és hazavezetsz Küldének azért a testvérek ő hozzá, mondván: Uram, ímé, akit szeretsz, beteg. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, monda: Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőíttessék általa az Istennek Fia. (Ján 11, 3-4, olvasásra Ján 11, 1-45) A beteg Lázár Jézus barátja. Jobb ilyen sorrendbe tenni a történet építőkockáit, mert Lázár betegen is Jézus barátja és erről az oldalról nézve tudunk mit kezdeni a feszültséggel. Tudjuk, ez egy folyamat, nem könnyű lecke, nekirugaszkodunk, de élet, halál kérdésében, ahogy a történet is elénk tárja, csak emberek vagyunk. De Jézus barátai. A mai evangélium erőteljesen hoz két világot, emberit és istenit. Érzelmi, emberi világot és a hit világát. Megjelenik a két világ Jézus szavaiban, de azokéban is, akik érintkeznek vele. És nemcsak megjelenik, hanem ellentmondásokat is hoz. Hogyan lehet ezeket az ellentmondásokat feloldani? 1. Mária és Márta üzenetet küldött Jézusnak, mert olyan helyzetben találták magukat, aminek a határait nem volt erejük kifeszíteni. Beteg lett a testvérük. A betegség kényelmetlen, mert érezzük, hogy beszükít. Egyetlen vágyunk, hogy meggyógyuljunk. Üzenetet küldünk Jézusnak, mert akarjuk, hogy most is tudjon rólunk. Mert a sátán azt súgja, hogy Jézus kiejtett a kezéből. Üzentél már Jézusnak vagy tényleg hiszel a sátánnak és zúgolódsz magadban? 2. Mária és Márta Jézus szeretetét kéri. Az ember legfőbb vágya, hogy biztonságban érezze magát, hogy szeressék. A beteg és a hozzátartozója fél, mert habár mindent megtesz, ez mégsem elég, ezért Jézus szeretetére van szüksége. A lelkünkben minél nagyobb a szeretet, annál kevesebb a félelem, de ez sajnos fordítva is igaz. A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet (1Ján 4,18a). Érezted már, hogy csak azért viselhetted a betegséget és a beteg gondozását, mert Jézus ajándékozott meg minden nap az ő szeretetéből? 3. A legtöbb esetben már csak kiáltani tudunk. Ez is a megedződés része. A történet fontos eseménye, hogy Lázár meghal. Nem a tetőpont, habár legtöbbször a végső állomásnak gondoljuk a halált. A betegségben vagy a halálban a hit világa azt mondatja velem, hogy Isten magához hív, hogy Isten üdvözíteni akar. Ott él bennem a feltámadás hite. De ezzel együtt ott él bennem az emberi világ is. Átélek reményvesztett pillanatokat. Mi lesz velem ezután, hogy alakul nélküle az életem, ezt nem fogom kibírni. A hit világában, Jézus mellett át szabad élnem reményvesztett pillanatokat, mert akkor az addigi reménységünknél egy mélyebb reménységre tudunk találni. Mária és Márta reménykedtek, hogy Jézus hátha megérkezik. Ez a reménységük elfogyott, mikor Jézus késett. Gondoljunk arra, hogy mit élhettek át. Az emberi érzésekkel mennyire nem értették meg Jézust. Megtörténik, hogy úgy maradsz Jézus mellett és úgy várod őt, hogy közben nem tudod emberileg megérteni, elveszíted a reménységet. Jézus megérkezik, Ő a Reménység, feltámasztja Lázárt, a négynapos halottat. Mária és Márta elveszítette azt a reménységét, hogy Jézus beteget gyógyít, de találkozott azzal a reménységgel, hogy Jézus halottakat támaszt fel. 4. Mindez az Isten dicsőségére történt, hogy némelyek higgyenek. Az emberi érzelem világából Jézus vezet át a hit világába. Egyszerűen olyan dolog történik, ami nem szokványos az emberi észnek. Most amikor a temetőkertekben emlékeztünk, találkoztunk a halál élményével, rájövünk, hogy az életünket másképp kellene élni, talán a sok teher miatt reményvesztettnek érezzük magunkat, engedjük-e Jézusnak, hogy a halál igézetéből átvezessen egy nagyobb reménységre, az élet igézetébe? Hogy miközben emberi érzéseim, erőm cserben hagynak, addig megtalál engem, akiről hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Istennek Fia, aki e világra jövendő vala (Ján 11, 27) Ámen.

3 Presbiterválasztás Idén decemberben egyházunkban tisztségviselőket választunk. A tapasztalat azt mutatja, hogy sokak számára nem teljesen tiszta az, hogy mi is egy presbiter feladata, mik a kötelességei. Az alábbiakban egyházi törvénykönyvünk a presbiter személyéről és a presbiter- illetve gondnokválasztás menetéről szóló részeit közöljük. Reméljük, ezzel segítünk abban, hogy egyházközségeinkben a megfelelő személyeket válasszuk a megfelelő feladatra. Az Erdélyi Református Egyházkerület címere C) A presbiter 28.. A presbiter az egyházközség lelki, szellemi és anyagi ügyeinek intézésében, az egyházi önkormányzat gyakorlásában és az egyházi fegyelem fenntartásában közreműködő egyházközségi tisztségviselő. A presbitereket az egyházközség választójogosult tagjai a választhatóság jogával bíró, köztiszteletben álló, 25. életévüket betöltött egyháztagok közül választják, akik az istentiszteleteken rendszeresen részt vesznek, úrvacsorával rendszeresen élnek, az egyház munkáiban közreműködnek, az egyház rendtartásait és jogszabályait tiszteletben tartják és tisztes családi életet élnek. Kötelességei: a) őrködik az igehirdetés, a vallástanítás és a gyülekezetépítés jó rendje fölött; b) támogatja a lelkipásztort minden irányban egyházvédő és egyházépítő munkájában; c) részt vesz a presbitérium gyűlésein, tanácskozásain és mindenfajta presbiteri továbbképzőn; d) közreműködik a presbitérium által alkotott bizottságokban, s külön megbízatások esetén azok teljesítésében eljár; e) buzdítja az egyházközség tagjait az egyház iránti kötelességeik teljesítésére, a híveket szeretettel figyelmezteti Isten törvényeinek megtartására, meginti azokat, akik rendetlenül élnek (1Thessz 5,14); f) rendszeresen látogatja az egyházközségnek felügyeletére bízott tagjait, különösen az elhagyatottakat, betegeket, a lelkigondozói és missziói munkában a lelkipásztornak segít, látogatásairól a lelkipásztornak jelentést tesz; g) mind magán-, mind családi életében az egyház iránti törhetetlen ragaszkodásával, tisztes magaviseletével, az istentiszteleten való buzgó részvétellel, a sákramentumokkal való éléssel az egyháztagok előtt példát mutat Elveszíti tisztségét az a presbiter, aki: a) három egymás után következő presbiteri gyűlésen nem jelenik meg, és elmaradását a presbitérium felhívásának kézbesítésétől számított 15 nap alatt nem igazolja; b) aki vonakodik a számára kiosztott munkát teljesíteni; c) aki elhanyagolja az istentiszteletek látogatását; d) aki nem él rendszeresen úrvacsorával; e) aki akár házasságkötésénél, akár vegyes házassága esetén nemén lévő gyermekeinek református nevelésében és taníttatásában egyházunk kárára jár el. Ezek a mulasztások és cselekedetek a presbiteri tisztség presbitériumi vagy fegyelmi határozattal történő elvesztését vonják maguk után A presbiter az egyházközségtől fizetést nem kaphat. Az egyházközség főállású tisztviselője kivéve a Kánonban meghatározott eseteket presbiter nem lehet. A presbiterek választásáról II. évfolyam, 19. szám 40.. A lelkipásztort, a kántort és a presbitereket az egyházközség választásra jogosult tagjai választják; a főgondnokot és a gondnokot a presbitérium titkos szavazással választja; a többi egyházközségi alkalmazottat a presbitérium alkalmazza és bocsátja el A presbiterek szolgálati ideje 6 év, oly módon azonban, hogy fele részük 3 évenként kilép. Az első választás alkalmával a kilépőket sorshúzás útján kell meghatározni. Később mindig azoknak a helye üresedik meg, akik a hatévi szolgálati időt kitöltötték. Az egyházközségi főgondnokot, gondnokot és pótpresbitereket 3 évre választják. (folytatás az 5. oldalon) 3 A presbiter az egyházközség lelki, szellemi és anyagi ügyeinek intézésében, az egyházi önkormányzat gyakorlásában és az egyházi fegyelem fenntartásában közreműködő egyházközségi tisztségviselő. A presbitereket az egyházközség választójogosult tagjai a választhatóság jogával bíró, köztiszteletben álló, 25. életévüket betöltött egyháztagok közül választják, akik az istentiszteleteken rendszeresen részt vesznek, úrvacsorával rendszeresen élnek, az egyház munkáiban közreműködnek, az egyház rendtartásait és jogszabályait tiszteletben tartják és tisztes családi életet élnek.

4 Veress László Marosszentkirály Kellenek ezek a kis örömök, izgalmak és kalandok az ember életébe! Isten bizonyára nem irigyli tőlünk életünk ártatlan örömeit. De arra is figyelmeztet, hogy a nagy rohanásban, az izgalom és a kaland lázas keresésében ki ne maradjon életünkből életünk legnagyobb, legszebb és legszentebb kalandja: a Vele való találkozás. 4 Maros-Mezőségi Kéve Adventi kaland Adventben vagyunk. Az év utolsó hónapjában gyakran elhangzik ez a mondat. Vele együtt az is, hogy ez a latin eredetű szó eljövetelt és megérkezést jelent. Az adventi idő a várakozás ideje, a Jézus érkezésére való előkészület időszaka. Ilyenkor legalább négy héten át újra és újra szóba kerül, hogy valójában egész életünk adventben telik el: naponta készen kellene lennünk arra, hogy az érkező Jézust befogadhassuk. Aztán eltelik az adventi időszak, és minden visszakerül a rendes kerékvágásba, azaz marad minden a régiben. És egy újabb esztendőig nem használjuk többé ezt a kifejezést. Lelkipásztorok és hitoktatók olykor bosszankodvanevetve mesélik, hogy bár évente elmondják a gyerekeknek, hogy mit jelent az advent szó, mégis a megkérdezettek évről-évre úgy tesznek, mintha először hallanának róla. Bár olyan nagyon hangsúlyozzuk, hogy egész életünk adventben telik el, magát a szót csak olyan ritkán használjuk, hogy értelméről és az ünnep üzenetéről folyamatosan megfeledkezünk. Mostanában figyeltem fel arra, hogy egészen másképp van ez az angol nyelvben, ahol maga az advent szó bizonyára nem szerepel sűrűbben a köz- és egyházi nyelvben, mint nálunk, mégis a kifejezés nagyon gyakran előfordul a számtalanszor használt adventure szóban, ami kalandot jelent. Elgondolkodtatott ez a különös egybeesés: advent-adventure, adventkaland: vajon több köze is van egymáshoz a kettőnek, mint egy egyszerű egybecsengés? Egy lehetséges kaland elé mindig nagy várakozással tekintünk. Legyen az egy hegyi gyalogtúra, vagy váratlan lehetőség vitorlás hajón keresztülszelni az Atlanti-óceánt; ejtőernyőzés vagy búvárkodás: a kalandban benne van az újnak, a soha nem tapasztaltnak az öröme és feszültsége, egy olyan izgalom, amit gyerekként talán éppen az angyalt várva éltünk át először. A kalandhoz ugyanakkor hozzátartozik a kockázat is. Nem ritkán egyenesen az életét kockáztatja az, aki kalandot akar átélni. Kalandra vágyni annyit jelent, mint sóvárogni valami újra, valami szokatlanra. Aki kalandot él át, az, ha csak rövid ideig is, de megszabadul a hétköznapok szürkeségétől, kilép a mindennapok taposómalmából, és valami olyan újszerű élménynek lesz a részese, amit elfelejteni többé nem lehet. Ebből a szemszögből nézve valóban szoros a kapcsolat az advent és a kaland között. Adventben élni annyit jelent, mint várni, valami újra, valami szokatlanra, vágyakozni valami olyan meghatározó élményre, ami gyökeresen átalakítja életünket. Mégis van egy alapvető különbség a kaland és az advent lényege között. A kaland mindig mozgalmasságot, pattanásig feszült idegeket jelent. Az advent viszont az elcsendesedésnek, a megnyugvásnak az ideje. Adventet ünnepelni annyit jelent, mint a nagy rohanásban, a kis hétköznapi kalandok forgatagában egy kis időt szánni a csendre, a nyugalomra. Sajnos éppen ez az, amit olyan nehéz megtenni! A nagy rohanásban alig van időnk az elcsendesedésre. Márpedig az érkező Jézust csak ebben a csendben lehet felismerni. Izráel népe hosszú évszázadokon keresztül várakozott a megígért Messiásra. Várták őt megrendítő nagy vágyakozással és szenvedélylyel. Személyes életük és népük életének nagy kalandját várták tőle. Annyira várták, hogy amikor végre megérkezett, már nem ismerték fel. Forgalmas hétköznap volt az, amikor a megígért Megváltó végre megérkezett. Nagy volt a nyüzsgés Betlehemben: a népszámlálásra érkezők életét most ez töltötte be, és abban a zsibvásárban nem vették észre a beteljesülő próféciákra utaló egyértelmű jeleket! Ma ugyan nem jár ilyen felfordulással egyegy népszámlálás, és az ilyen jellegű bürokratikus rendelkezéseket a hatóságok nem is időzítik erre az időszakra. A mai ember viszont megtalálja magának az alkalmat a nyüzsgésre. A szuper- és hipermarketek csillogó-villogó világa az izgalomnak, az újszerűségnek azt az ízét próbálja nyújtani az átlagemberek sokaságának, amit a kevesek a vitorlázásban, az ejtőernyőzésben vagy a búvárkodásban találnak meg. Kellenek ezek a kis örömök, izgalmak és kalandok az ember életébe! Isten bizonyára nem irigyli tőlünk életünk ártatlan örömeit. De arra is figyelmeztet, hogy a nagy rohanásban, az izgalom és a kaland lázas keresésében ki ne maradjon életünkből életünk legnagyobb, legszebb és legszentebb kalandja: a Vele való találkozás. Az adventi időszakban igen sok elfoglaltságunk lesz. Keressük az alkalmat az elcsendesedésre is! Ha testünk gondozását magától értetődő és fontos feladatnak tartjuk, akkor fordítsunk naponta pár percet lelkünk ápolására is! Szakítsunk naponta egy kis időt a csendességre, a Szentírás olvasására, az elmélkedésre és az imádkozásra is. Ezekben a csendes pillanatokban lép be életünkbe Jézus, hogy életünk minden örömét igazán gazdaggá tegye.

5 Presbiterválasztás (folytatás a 3. oldalról) A pótpresbiterek száma a presbitérium létszámának egynegyede A presbiterek, főgondnokok, gondnokok és pótpresbiterek ciklusuk lejárta után újraválaszthatók Annak a helyébe, aki a 3 évenként tartandó rendszeres választások közötti idő alatt presbiteri tisztségét elveszíti, más egyházközségbe költözik, lemond vagy meghal, az elnökség a pótpresbiterek közül a sorrendben következőt hívja be szolgálatra. A pótpresbiterek közül behívott presbiter szolgálati ideje addig tart, ameddig azé tartott volna, akinek helyére lépett. A presbitériumnak a presbiteri tiszt megüresedését kimondó határozata ellen az Egyházmegyei Tanácshoz, a pótpresbiter behívása ellen a presbitériumhoz lehet fellebbezni Ha a választás ellen az egyházközség választásra jogosult tagja közül valaki panasszal él, és ha a választási jegyzőkönyvből kitűnik, hogy a II. évfolyam, 19. szám Tegnap harangoztak, holnap harangoznak... Fotó: Vetési László Több éves csend után október 4-én ismét megszólaltak Mezőpagocsa református harangjai. Hálaadó istentiszteletre hívogattak a felújított harangláb felszentelése alkalmából, melyen főtiszteletű Kató Béla püspök úr hirdette Isten Igéjét a 69. Zsoltár alapján. A gyülekezetet nagytiszteletű Jakab István esperes úr és a pagocsai ortodox lelkipásztor köszöntötte, a déli harangszó és a nagysármási fúvószenekar szolgálata után ünnepi ebédre került sor a pagocsai kultúrotthonban. Az Uzdiszentpéteri Missziós Egyházközséghez tartozó szórványok közül a legkevesebb gyülekezeti tagot számlál a mezőpagocsai, összesen nyolcat tavaszán az esperesi vizitációs bizottság megállapította, hogy a harangláb állapota egyre romlik, az értékes, szép hangzású harangokat meg kell menteni. Ennek érdekében, ott azonnal a község lakosaihoz fordultunk segítségért, akik támogatásuk felől biztosítottak. Így indult el a romos harangláb közös erővel történő javítása. A felújítási munka során több kérdés is megfogalmazódott, többek között az is, hogy érdemes-e egyáltalán felújítani a haranglábat. A kérdésre az egyházközség történelmi tényeiből is keresve a választ, felkutattuk a pagocsai gyülekezet jegyzőkönyveit, melyekben érdekes adatokra leltünk. Egy 1967-ben, a pagocsavölgyi gyülekezetben feljegyzett közgyűlési határozat szerint a haranglábat Mezőpagocsáról Pagocsa- Völgyébe kell költöztetni, mivel Pagocsán már nagyon kevés gyülekezeti tag él. Annak ellenére, hogy az idők során többször is próbálkoztak a harangok eltávolításával, ma még mindig ott áll a 120 éves harangláb, mely túlélt két világháborút, és Isten gondviselésével és kegyelméből most ismét megújulhatott. Mindez igen beszédes számunkra és hisszük, hogy az Úr Isten az Anyaszentegyházát építőket Pagocsán is szeretné látni és megtartani. Úgy ahogy ennek bizonyítékát láthatjuk a múlt századokban is. Egy 1893-as presbiteri határozat szerint a haranglábat Vályi János lelkipásztor idejében helyezték és építették mai helyére, mely akkor a református iskola területe volt. (folytatás a 8. oldalon) választás törvényellenesen folyt le, vagyis: a) a választásra kitűzött napot megelőzően két vasárnap nem hirdették ki; b) a szavazás nem az érvényes választói névjegyzék alapján történt; c) a szavazás nem volt titkos, az egyházmegye elnöksége a választást megsemmisíti és 15 napi határidővel új választást rendel el. A választási eljárás vagy valamelyik presbiter megválasztása elleni fellebbezés a választás napját követő 15 nap alatt adható be a presbitérium lelkész-elnökéhez, aki azt a legközelebbi rendkívüli ülés elé terjeszti, és a presbitérium esetleges észrevételeivel együtt 8 napon belül az espereshez juttatja. A fellebbezésről az Egyházmegyei Tanács dönt. (2006. évi 1. jogszabály, a Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról.) 5 Kiss Szabolcs Uzdiszentpéter 2014 nyarán fontos volt a munka is, de számunkra még többet jelentett ez az őszi találkozó, mely megerősített abban a tudatban, hogy vannak még mellettünk olyanok, akikre számíthatunk, és tudjuk, hogy hatalmas Istenünk van, Akinek hálaadással tárhatjuk fel szívünk kérését mindenkor, mert meghallgatásra talál(t)

6 Szabó László Marosvásárhely Felsőváros A mezőzáhi nagy halastó partján egy kicsit úgy éreztük, mintha lélekben ott lettünk volna a Genezáreti tónál, ahol az Úr Jézus Simon Péternek azt parancsolta: Evezz a mélyre és vesd ki újra a hálódat! (Luk 5 ). Megérthettük, hogy nekünk is szól ma a parancs: lelkészként, presbiterként, gyülekezeti tagokként legyünk kitartó emberhalászok és tudjunk Jézusnak gyűjteni lelkeket. 6 Maros-Mezőségi Kéve Lehet, vagy nem lehet? Szokták mondani, hogy lehetetlenség nincs, csak tehetetlenség. Az a lelkes munkaközösség is, amely a mezőszengyeli református templom felújításán szorgoskodott, bebizonyította ennek az állításnak az igazát. A lehet nem lehet vita az 1937-es esztendőben lángolt fel a magyar értelmiség köreiben, azt követően, hogy Makkai Sándor püspök lemondott és Erdélyből az Anyaországba távozott. Talán csakazértis-dacból, hitvallásként tervezte meg Debreczeni László építőművész éppen 1937-ben és építette fel dr. Albert Sándorné Kovács Ottília kegyúri adományával a szengyeli református templomot ízléses, erdélyi (transszilván) stílusban. Reményik Sándor és barátai fogalmazták meg annak idején azt a jelszót, amit Jakab István maros-mezőségi esperes a október 25-ei szengyeli templomszentelésen idézett: Lehet, mert kell!. Ugyanezt sugallta a szentelésen szót kérő presbiter, aki meghatóan szavalta Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz című versét. Olyan jó volt érezni a megszépült templomban, hogy egy élő közösséghez tartozunk, amelyhez kívánatos csatlakozni. Erdélyi egyházkerületünk új püspöke, aki számára nem lehetett, hogy távol maradjon ettől a gyülekezeti alkalomtól, elismerően méltatta ezt az új, eredeti módszert, amely más egyházmegyék számára is példaértékű: Erdélyben szolgál 560 lelkipásztor, de 5000 presbiter, akik, ha öszszefognak és évente egy napot önkénteskednek, akkor csodákat tehetnek. A szengyeli filiát nagy ügyszeretettel pásztoroló Mezőzáhon Lakó Jenő lelkipásztor is köszönetet mondott azoknak a jótevő lelkeknek, akik pénzbeli- és építőanyagban összeadott adományokkal, valamint hat teljes szombatot kitöltő jókedvű önkéntes munkával javították ki a szinte nyolcvan éves istenháza fogyatékosságait. Mezőbergenyéből, Nagysármásról, Galambodról, Mezőpanitból, Csittszentiványról került munkás kéz, állványzat, áramfejlesztő, betonkavaró, mész, ereszcsatorna, láncfűrész és fűnyírógép, házikenyér, kalács és hozzávalók a finom halászléhez, gulyáshoz. És sok nevetés, derűs, bátorító emberi szó. Igehirdetéssel szolgáltak az esperes úr, a mezőméhesi, uzdiszentpéteri és felsővárosi lelkipásztorok. A nagy munkálatról rendszeresen beszámolt Mezey Sarolta, a Népújság munkatársa. A nagytakarítást a mezőbodoni nőszövetség tagjai végezték. A Barabási Lőrinc mezőbergenyei kurátor által vezetett munkabrigádot az a krisztusi indulat vezérelte, amelyről Kató Béla püspök úr prédikált, hogy Tartozunk mi, az erősek, hogy a gyengék erőtlenségét hordozzuk!. Elhangzott, hogy az Úr Jézus törlesztette a keresztfán a mi bűneink adósságát. Ezért nekünk is igyekeznünk kell Isten iránti hálából, hogy szolgatársaink, embertársaink felé és egyházunk, nemzeti közösségünk felé adózzunk lehetőségeink szerint, jó kedvvel. A püspök úr templomszentelő áldása előtt a csittszentiványi Balogh Károly lelkipásztor, Béres Csaba meggyesfalvi kántor úr és a jövendőbeli záhi tiszteletes asszony örvendeztették meg a népes gyülekezetet fiatalos zeneszámaikkal és Székely Rozália szavalta el saját versét a reménységről. A mezőszengyeli közösség hálás vendégszeretettel köszöntötte az egyházmegye lelkészeit, és a szentelésre összegyűlt presbitereket, akiket Lakó Jenő tiszteletes úr és Gombos József szentkirályi gondnok, az egyházmegyei Presbiteri Szövetség elnöke kalauzoltak a mezőzáhi tó partján álló vendéglőbe, az eljegyzésnek is beillő lakomára. A bőséges ebéd után a 150 vendég a záhi templomba vonult, ahol presbiteri konferencia keretében Szabó Árpád udvarfalvi lelkipásztor előadását, Gombos József elnöki jelentését, végül Szántó Mihály mezőbodoni lelkipásztor záróáhítatát hallgattuk meg. A mezőzáhi nagy halastó partján egy kicsit úgy éreztük, mintha lélekben ott lettünk volna a Genezáreti tónál, ahol az Úr Jézus Simon Péternek azt parancsolta: Evezz a mélyre és vesd ki újra a hálódat! (Luk 5 ). Megérthettük, hogy nekünk is szól ma a parancs: lelkészként, presbiterként, gyülekezeti tagokként legyünk kitartó emberhalászok és tudjunk Jézusnak gyűjteni lelkeket. Nem a magunk szaktudására, halászati ismereteire és tapasztalatára támaszkodva, hanem a halfogás Urában bízva. Egy tartalmas, szép nap után búcsút vettünk vendéglátóinktól, akiknek szervezőmunkáját illesse köszönet. Adja Isten, hogy a szépen megújult szengyeli templom legalább évente egyszer újra zsúfolásig megteljen. Mezőszengyelben ne csak a katolikus toronyóra jelezze a pontos időt, de a református templom is - amelynek falán a jelképes napóra árnyéka most visszatért néhány fokot, ahogy egykor Ezékiás király is kapott még 15 kegyelmi évet Istentől (Éz. 38,8 ) - legyen a jövőben egy élni akaró kisközösség megbecsült hajléka, és egy erős Mezőségi Egyházmegye tevékeny hitének iskolapéldája. Fotó: Vetési László

7 Test és lélek Rák avagy a rosszindulatú sejtburjánzás I. rész II. évfolyam, 19. szám A rákos sejt nem egy külső ellenség - mint például a vírus, a baktérium vagy a toxinok - hanem olyan sejt, mely eddig teljes erejével egy bizonyos szervet s ezáltal a teljes szervezetet szolgálta. Egyszerre azonban, nem tudni mi okból, megváltoztatja eddigi működésmódját, s kilép a közösségből és eddigi szolgálattevő szerepéből. Saját célokat kezd kifejleszteni, s ezek kíméletlen megvalósítására tör. Felhagy eddigi tevékenységével, és saját szaporodását állítja előtérbe, könyörtelen osztódással gyorsan terjed, a szervek határaira nincs tekintettel (infiltrálódik a környező szövetekbe), a testben mindenütt saját támaszpontokat épít ki (metasztázis). A rákos sejtek igen eredményes terjeszkedése csak akkor fejeződik be, ha az embert, akit táptalajukká tettek, szó szerint felemésztik. A rákos sejt ellátási problémákon bukik el. Már csak az a kérdés, hogy az egykoron oly derék sejt miért teszi mindezt? Motivációját valójában elég könnyű elképzelni. Eddig egy sejt volt a többi közül, s egy másikért kellett - egyáltalán nem látványos - munkát végeznie. S ezt hosszú ideig meg is tette. Egyszerre azonban a sejt szabadságra vágyik és visszaemlékszik korábbi szabadságára, az őssejti állapotra, amikor még szabad lehetett abban a választásában, hogy milyen szerepet töltsön be a születendő emberi szervezetben. Ezért feláldozza az eddigi közösséget egyéni érdekeiért, s könyörtelen magatartással saját szabadsága megvalósítására tör. A vállalkozás sikeres, hiszen lázadására túl későn derül fény, csak akkor, amikor már észlelhetővé válik a többiek feláldozása. Magatartása csak addig sikeres, amíg az ember, a gazda él az ő vége a rákfejlődés végét is jelenti. A rákos sejt szabadságvágyában és lázadásában nem számít arra, hogy önmagát is elpusztítja, ha az ember, kinek szolgálatára rendeltetett, már nem él. A rákos sejt okfejtése ugyanolyan, mint korunk emberéé, csak más a kiindulópontja. Mindketten élni akarnak, mindketten meg akarják valósítani a teljes szabadságot és függetlenséget. Eközben egyik oldal sincs tekintettel a másikra. Az ember mindaddig operálja, besugározza, mérgezi a rákos sejteket, ameddig csak tudja ha mégis ők győznek, feláldozzák az embert. A természet ősi konfliktusa ez: enni vagy felfalva lenni. Bár látjuk a rákos sejt könyörtelenségét és rövidlátását, látjuk-e azonban azt is, hogy mi is ugyanígy viselkedünk, látjuk-e, hogy mi, emberek, túlélésünket ugyanezzel a rákos koncepcióval próbáljuk biztosítani? Mert ez a rákos megbetegedés kulcsa. Nem véletlen, hogy korunk annyira szenved a ráktól, oly megszállottan küzd ellene, s mindemellett olyan eredménytelenül. A rák korunk és kollektív világképünk megjelenítése. Csak azt éljük meg magunkban rákként, amit amúgy is élünk. Napjainkat az egyéni érdekek könyörtelen expanziója és megvalósítása jellemzi. A politikai, gazdasági, vallási és egyéni életben mást sem teszünk, mint saját céljainkat s érdekeinket, tekintet nélkül bármely határra, kiterjesztjük - ledomináljuk, infiltráljuk a környezetünket, érdekeinknek mindenütt megpróbálunk támaszpontokat (metasztázis) biztosítani, csak saját elképzeléseinket s céljainkat engedjük érvényesülni, s minden mást önös érdekeink szolgálatába állítunk (parazitaelv). A mi okfejtésünk is olyan, mint a rákos sejté. Olyan tempóban szaporodunk, hogy mi is alig bírjuk ellátni magunkat. Kommunikációs rendszerünk az egész világra kiterjed, de szomszédunkkal vagy partnerünkkel még mindig nemigen sikerül kommunikálnunk. Szabadidőnkkel semmit sem tudunk kezdeni. Szabadságunk csak álom, igazán a munka szolgálatában, rabságában élünk. Élelmiszereket állítunk elő és semmisítünk meg, csak hogy az árakat manipuláljuk. Kényelmesen beutazhatjuk az egész világot, de magunkat még mindig nem ismerjük. Korunk filozófiája nem ismer más célt, mint a haladást és a növekedést. Dolgozunk, kísérletezünk, kutatunk, hogy miért? A haladásért. S mi a haladás célja? Még nagyobb haladás! Az emberiség céltalan körforgása ez. Egyre újabb és újabb célokkal kell előállnia, hogy ne essék kétségbe. Korunk emberének vaksága, rövidlátása és önzősége semmivel sem áll a rákos sejté fölött. A gazdasági dominancia fokozása céljából évtizedeken keresztül használtuk környezetünket, mint táptalajt és gazdát, hogy aztán ma csodálkozva megállapítsuk, hogy a gazda halála saját halálunkat is magában hordozza. Az emberek az egész világot saját táptalajuknak tekintik, a világ: növényekből, állatokból, nyersanyagokból áll. Minden egyesegyedül azért létezik, hogy mi a földet határtalanul birtokunkba vehessük. Hogyan merészkedünk arra, hogyan lehetünk olyan arcátlanok, hogy panaszkodunk a rák miatt? Hiszen a rák csak tükröt tart elénk saját viselkedésünket, érveinket, s amihez ezek vezetnek, saját végünket láthatjuk meg benne. 7 Gállné Szabó Tünde, Várhegy Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Mt 5,7 Irgalmas Isten! Könyörtelen világunk mindennapi látása megbetegítette minden érzékszervünket. Mi is szívtelenül tudunk embertársakat az út mellett a porban hagyni, szemet hunyni igazságtalanságok fölött, vagy saját érdekeinket szem előtt tartva szívtelenül élni, Mennyei tűzzel való tisztításra van szükségünk. Add meg ezt nekünk Krisztusunk, hogy ne az utolsó ítélet égető tüze legyen az a hely, ahol megérezzük irgalmatlanságunk következményeit. Te, Aki könyörültél a világon, könyörülj rajtunk is feltámadott Úr! Ámen

8 Maros-Mezőségi Kéve Tegnap harangoztak, holnap harangoznak... (folytatás az 5. oldalról) A presbitérium ugyanis elhatározta, hogy a harangláb kijavíttassék, és a tanítói telekre áthelyeztessék ben Szentkirályi Gyula gondnoksága alatt Andrásofszky Efraim kolozsvári harangöntőtől új harangot rendeltek. Ennek érdekében a pagocsaiak két alkalommal is tánczvigalmat szerveznek azért, hogy a 320 Ft-os számlát kifizethessék szeptember 7-én tartott esperesi vizitáción feljegyzik: Elismeréssel állapítják meg, hogy a harangláb 2100 lej költséggel legutóbb megújíttatott. Tíz évvel később, 1938-ban (Székely Ernő lévita, Szalai Albert gondnok) a világháborúba elvitt egyik harang helyébe a gyülekezet Hőnig Frigyes aradi harangöntőtől egy újabb harangot vásárol. A meglévő harang hangjának legjobban megfelelő G hangú, 81 kg-os harangot Isten kegyelméből és a hívek adakozásából lejért vásárolhatták meg. A harang javára adakozott többek között méltóságos Szentkirályi Béla is 2000 lejt. Az írásos említések alapján a haranglábat 1987-ben javították utoljára, Szegedi László beszolgáló lelkipásztor idejében nyarán fontos volt a munka is, de számunkra még többet jelentett ez az őszi találkozó, mely megerősített abban a tudatban, hogy vannak még mellettünk olyanok, akikre számíthatunk, és tudjuk, hogy hatalmas Istenünk van, Akinek hálaadással tárhatjuk fel szívünk kérését mindenkor, mert meghallgatásra talál(t). Támogatóink voltak: Erdélyi Református Egyházkerület, Maros-Mezőségi Református Egyházmegye, Brassói Református Egyházmegye, Ploiești-i Református Missziós Egyházközség, Mezőbergenyei Református Egyházközség, Mezőzáhi Református Missziós Egyházközség, Mezőpagocsa Polgármesteri Hivatala, Viorel Şuteu polgármester és Muruţanu Alexandru pagocsai lakos. A pagocsai gyülekezet tagjai: Varró Jenő Levente gondnok úr családja, Pál Ilonka családja és Kertész Rozália családja. Borbély István családja Nagysármásról és Mészáros Viktória Marosszentgyörgyről. A munkáért köszönetünket fejezzük ki Béres Pál, fiai - Elemér és ifj. Pál feketei, valamint Horváth István mezőbándi reformátusoknak. Külön köszönetet mondunk Nagy Sándor mezőfelei lelkipásztor úrnak és felesége, Nagy Irma Lilike tiszteletes asszonynak, akik az ünnepi istentisztelet alatt a kántori szolgálatról és hangosításról gondoskodtak. Jelenlétükkel megtiszteltek a szomszéd gyülekezetek lelkipásztorai, az egyházmegye főgondnoka, Nagy Sándor, gondnoka, Nagy Győző, Ilyés Tóth Sándor mezőcsávási főgondnok és Vetési László szórványügyi előadó, a Diaszpóra Alapítvány elnöke. Isten iránti hálával mondunk köszönetet azon támogatóinknak is, akik imádságos szívvel és lélekkel hordozták e nemes célt! A Maros-Mezőségi Református Egyházmegye lapja Kiadja a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye Esperesi Hivatala Marosvásárhely Bernády tér, 3. Tel: gmail.com Főszerkesztő: Les Zoltán Szerkesztők: Jakab István, Domahidi Béla, Nemes Gyula, Gállné Szabó Tünde, Szabó László, Veress László Korrektor Bálint Boglárka Támogatók: TIMKO TIBERIUGLAS Pál István (Udvarfalva) Blondy Románia Presbiteri Szövetség A Maros-Mezőségi Református Egyházmegye gyülekezetei és hívei ISSN NYOMDA Novaprint Management S.R.L. Marosvásárhely Gyülekezeteink: Mezőkölpény Mezőkölpény (Culpiu) Marosvásárhelytől északnyugatra, tőle 20 km távolságra, a Komlódpatak völgyére nyíló völgykatlanban fekvő, a DN15E jelzésű főúton megközelíthető, közigazgatási szempontból Mezőcsáváshoz tartozó település. Levéltári adatok szerint a helyi református egyház már a reformáció századában létezett. A gyülekezet temploma a 16. században, késő román stílusban épült, de a sok renoválás, újjáépítés során, korábbi építészeti szépségét szinte teljesen elveszítette. A templomot 1790-ben kezdték el felújítani, majd 1818-ban a főhajót az eredetivel azonos méretű résszel bővítették. A főhajó kazettás mennyezetének királykazettáján Malakiás próféta szavait örökítették meg: FELTÁMAD NÉKTEK, KIK FÉLITEK AZ ÉN NEVEMET AZ IGAZSÁGNAK NAPJA. A homokkőből faragott szószék oldalát stukkó díszíti. A szószék eredeti szépségét a között végzett restaurálás során kapta vissza. A szószékkoronát 1757-ben, Vajda István patrónus készíttette. A művészi fafaragvány csúcsán a református szimbólum, a fiait vérével tápláló pelikán. A templom jelenleg felújítás alatt álló orgonája Vas István marosvásárhelyi orgonaépítő műve. A templom mellett álló harangláb szakemberek által is megcsodált ácsművészeti munka, amelynek eredete homályba vész. A hagyomány szerint Madarasról került ide, de ennek ellentmond egy dokumentum. Az 1758-ból, Mária Terézia idejéből származó Regestrum bejegyzése szerint: van egy jó kötésekre épült régi haranglábunk. A templom előtti hosszú, korábban zsindellyel, ma cseréppel fedett portikus is fából épült. Bejáratát 1833-ban faragott kapu díszíti. Rajta a következő bibliai idézet: HOGYHA JÓT TSELEKEDÉL, AVAGY NEM LÉSZSZ É KEDVES, HOGYHA PEDIG NEM JÓL TSELEKEDÉNDEL A TE BŰNÖD AVAGY NEM AZ AJTÓ ELŐTT ÁLL-É (1Móz 4,7). A 194 lelket számláló helyi gyülekezet szorgos népe szereti és védi egyházát. A templom utolsó, teljes felújítását között végezték el. Soli Deo Gloria! Zöld Imre, református lelkész Fotó: Magyari Hunor

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén J e g y z ő k ö n y v amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén A közgyűlés helye: A közgyűlés időpontja: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

Részletesebben

14. Rák. (Rosszindulatú sejtburjánzás)

14. Rák. (Rosszindulatú sejtburjánzás) 14. Rák (Rosszindulatú sejtburjánzás) A rák megértéséhez különösen fontos az analóg gondolkodás. Tudatosítanunk kell azt a tényt, hogy az általunk észlelt vagy definiált teljességek (egység az egységek

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon 2014. 09. 01. A gyülekezetek segítése a cél Szórványgondozó lelkipásztorok gyűltek össze szeptember 1-én Algyógyon, hogy a szórványgyülekezetek

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény Demeter Sándor Lóránd A törött cserépedény Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

2006. évi 1. jogszabály A Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról

2006. évi 1. jogszabály A Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról 2006. évi 1. jogszabály A Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról 1 A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL 2 ELSŐ RÉSZ AZ EGYHÁZKÖZSÉG Első fejezet Az egyházközségekről

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom,

Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom, A TASSI ÉS A GYULAI SZERETETOTTHON 2004 2009 Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom, amelyet általában nem ismernek az emberek mivel nem találkoznak vele naponként, vagy téves elképzelésük van

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

2. Neve: Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége. 3. Székhelye: Kolozsvár, I. C. Brătianu utca szám.

2. Neve: Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége. 3. Székhelye: Kolozsvár, I. C. Brătianu utca szám. AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PRESBITERI SZÖVETSÉGÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Azonképpen ti is, minthogy lelki ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok. (1Kor 14,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL

A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL ELSŐRÉSZ AZ EGYHÁZKÖZSÉG Elsőfejezet Az egyházközségekről általában 1.. Az egyházközség az egyház tagjainak egy meghatározott területen, az

Részletesebben

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/15203/ Szakál Péter, 2014-11-25 04:00:00 A Dunántúli Református Egyházkerület ünnepi közgyűlésén adták át

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Zsobokon

Lelkészbeiktatás Zsobokon Lelkészbeiktatás Zsobokon 2016. 09. 29. Szeptember utolsó vasárnapján ünnepi népviseletbe öltözött emberek lepték el a közel 300 lelket számláló kalotaszegi település, Zsobok utcáit. Nem mindennapi eseményre

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

választási különkiadás január Vadosfai Evangélikus Gyülekezet 9346 Vadosfa, Kossuth Lajos u. 13. Telefon (egyházi): 06-20/824

választási különkiadás január Vadosfai Evangélikus Gyülekezet 9346 Vadosfa, Kossuth Lajos u. 13. Telefon (egyházi): 06-20/824 választási különkiadás 2012. január Vadosfai Evangélikus Gyülekezet 9346 Vadosfa, Kossuth Lajos u. 13. Telefon (egyházi): 06-20/824 e-mail: vadosfa@lutheran.hu 6887 honlap: http://vadosfa.lutheran.hu/

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt 2014 böjt Hálaadás 1. oldal H á l a a d á s a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt Mikor pedig böjtöltök. ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat,

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Preambulum Jézus mondja: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet,

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot)

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS

Részletesebben

A kiegyezést (1867) követően 14 év előkészítő munkával, 1881-ben Debrecenben létrejött a Magyar Református Egyház teljes szervezeti egysége.

A kiegyezést (1867) követően 14 év előkészítő munkával, 1881-ben Debrecenben létrejött a Magyar Református Egyház teljes szervezeti egysége. Preambulum A magyar reformátusság a reformáció korától kezdődően mindig több ország területén és több állam szervezeti keretei között élt, egyházjogi közösségben a Kárpát-medencében élő, a reformációhoz

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Miskolci és Északmagyarországi

Miskolci és Északmagyarországi Miskolci és Északmagyarországi Regionális Testvéri Találkozó 2016 június 30. - július 03. MIÉRTT 2016 2016 június 30 és július 03 között egy többnapos keresztény fesztivált tartunk, melynek célja, hogy

Részletesebben

2005. OKTÓBER VIII. évfolyam 1. szám Újpest-Belsõvárosi Református Gyülekezet

2005. OKTÓBER VIII. évfolyam 1. szám Újpest-Belsõvárosi Református Gyülekezet INFÓ 2005. OKTÓBER VIII. évfolyam 1. szám Újpest-Belsõvárosi Református Gyülekezet Reformáció ünnepére Ürögdi Ferenc: Az én Istenem Az én Istenem erős, mint a szikla, ÉS gyöngéd, mint a simogató kéz; Vagyonnal,

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Ökumenikus Imalánc Brassóban

Ökumenikus Imalánc Brassóban Ökumenikus Imalánc Brassóban 2016. 12. 15. 1990-ben a Brassó-Bolonyai Árpád-házi Szent Margit Nőszövetség néhai elnöknője és az akkori plébános közös imára hívta a Brassó és környéke történelmi egyházak

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. János 15,16 Jézus Péter bárkáját választja, a mélyre küldi, és olyan döntést kíván tőle, amely egyedül személyes hitén

Részletesebben

REFORMÁTUS EGYHÁZ. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HIVATALOS KÖZLÖNYE február 28.

REFORMÁTUS EGYHÁZ. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HIVATALOS KÖZLÖNYE február 28. REFORMÁTUS EGYHÁZ 2011. új folyam I. (LXIII.) 2. szám A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HIVATALOS KÖZLÖNYE 2011. február 28. Tartalomjegyzék A Zsinati Tanács 2011. február 23-i ülésének határozatai ZS.T.

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Jegyzőkönyv, 2. napirendi pont: Aktuális ügyeink:

Jegyzőkönyv, 2. napirendi pont: Aktuális ügyeink: Jegyzőkönyv, mely felvétetett a Budapest-Soroksári Református Egyházközség Presbitériumának gyűlésén 2011. október 6-án a Lelkészi Hivatalban, 18 órától. Jelen vannak: Kiss Péter lelkipásztor, Székely

Részletesebben

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b)

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Gyülekezeti jelentés a 2013. esztendőről Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Isten kegyelméből ismét esztendőforduló idején vagyunk. Ideje van most a visszatekintésnek,

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Oltár az ismeretlen istennek

Oltár az ismeretlen istennek 1 Textus: Ap.Csel. 17, 16-23. Bevezetés: 1. ATHÉN: Pál korában ünnepelte fennállásának 1000 éves évfordulóját. A demokrácia miatt roppant büszke volt. Még a rómaiak is meghagyták a függetlenségét. A kultúra

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

2016 május. 1445 Budapest, Pf. 356 Tel./Fax: (1) 314-1302 E-mail: emoalapitvany@upcmail.hu Bankszámla: 11991102-02117573 Adószám: 18002320-1-42 108

2016 május. 1445 Budapest, Pf. 356 Tel./Fax: (1) 314-1302 E-mail: emoalapitvany@upcmail.hu Bankszámla: 11991102-02117573 Adószám: 18002320-1-42 108 2016 május 1445 Budapest, Pf. 356 Tel./Fax: (1) 314-1302 E-mail: emoalapitvany@upcmail.hu Bankszámla: 11991102-02117573 Adószám: 18002320-1-42 108 Kérlek pedig téged... Onézimoszért...(Filemon 1,10) Az

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? Életidőnk Nagy, meghatározó döntéseink emlékszünk-e rájuk? Nagy, meghatározó

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE a. évi életéről Kitöltési útmutató: 1.) Az egyes kérdésekre a lehető legpontosabb számadat írandó be. 2.) Készítendő: 4 példányban! Beküldendő az Esperesi

Részletesebben