Lapunk tartalmából: el tudjuk hagyni azt, hogy a többiek vélt, vagy valós elvárasaira alapozva bizonyos szerepekhez ragaszkodunk,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lapunk tartalmából: el tudjuk hagyni azt, hogy a többiek vélt, vagy valós elvárasaira alapozva bizonyos szerepekhez ragaszkodunk,"

Átírás

1 XIX. évfolyam V. szám Falu Tamás arcképe a Vidéki állomások címu verseskötete borítóján és egy saját kezu dedikálása Lapunk tartalmából:? megemlékezések Falu Tamás születésének 127. évfordulójáról;? ünnepség az 1956-os forradalom évfordulóján;? a 17 ismeretlen honvédmártír tömegsírjának megkoszorúzása;? interjú Dönti Károly polgármesterrel (1. rész);? kiállításmegnyitás az Egressy Gábor Szabadidoközpontban: V. Európai Téli Tárlat 2008;? Halloween az Energy Kid s Tánciskolában (ifjúsági oldal);? Bartos Sándorné, a Magyar Vöröskereszt területi vezetojének írása a szervezet XII. Kongresszusa elott;? az Ócsai Színjátszó Kör és Irodalmi Színpad megalakulásáról;? IN MEMORIAM Kánai Károlyné, Julika;? Tóth Péter Domonkos rendhagyó köszönetnyilvánítása. Kedves Olvasóink! Október vége és november eleje számunkra a megemlékezések és gyászszertartások jegyében múlt el. Eloször is megemlékeztünk az 1956-os magyar forradalom mártírjairól, késobb több halálhírt kaptunk olyan személyeket vesztettünk el a közelmúltban, akiket ismertünk és szerettünk, többek között Kánai Károlyné, Julikát és Tóth Péterné Bartal Katalint, Kati nénit. Még fel sem ocsúdtunk, s máris jött november elseje ismét indultunk koszorúzni, ki-ki a saját hallottjai sírjához vitte az emlékezés virágait, együtt pedig a 64 éve Ócsán kivégzett 17 ismeretlen honvéd közös sírjához. De ezzel a megemlékezések sora még nem ért véget. 127 éve, november 10-én született a nálunk és országszerte is tisztelt költo, író, akit leginkább Falu Tamás néven ismerünk, s szeretünk és nemcsak Ócsához való ragaszkodása miatt, hanem emberi habitusa okán is, amely lírájában nyert kifejezést. Ezekben az agyonhajszolt, sokszor értékvesztett, elanyagiasodott idokben érdemes végiggondolni a költo élete, munkássága lényegét, hozzáállását a legegyszerubb dolgokhoz, hogy tisztán láthassuk saját életünket, szerepünket is a közösségekben. Falu Tamás nem ismerte az érzelmi szélsoségeket, verseinek gyakori témája a szeretet, a megértés, a másik ember megbecsülése. Gyermeki tisztaságigény és humanitás jellemzi, de költészetében az egyszeruség nem jelent egyben felszínességet muvei az élet bonyolultságát és annak számos gondját is viszszatükrözik. Lelki alkatából eredoen azonban ezeket az emberi bajokat, vívódásokat sikerül feloldania a benne élo bölcs életlátásnak és felfogásnak. Költészetébol lelki összhangot, csendet és egyben szerénységet olvasunk ki. Puszta szerénységbol saját eredeti nevét is megváltoztatta (Balassa Lajosként született), nehogy az európai rangú költo, Balassa (vagy Balassi) Bálint nevéhez méltatlanná váljék. Idosebb ócsaiak jól emlékeznek alakjára, esti sétáira, s arra, hogy a községben, de szülohelyén, Kiskunfélegyházán is általános köztisztelet övezte. Ezekben az oszi hónapokban, a megrázó, tragikus eseményektol áthatva, ezekre emlékezve, merítsünk erot a költo bölcs csendjébol, emberi habitusából. Vegyük észre, hogy nem véletlenül szeretjük Falu Tamás költészetét. Hiszen lelkünk mélyén nagyon is hasonlítunk rá, és egymásra ha Falu Tamáshoz hasonlóan el tudjuk hagyni azt, hogy a többiek vélt, vagy valós elvárasaira alapozva bizonyos szerepekhez ragaszkodunk, sokkal közelebb kerülünk egymáshoz. Ez egyetértést jelenthet a mindennapi munkánkban, amely közösségünk hasznára válik. Úgy legyen! Fraszczak Ryszard

2 Falu Tamás három dimenzióban Az emlékfüzet borítóján levı portréja I. AZ IDİBEN A holnap olyan messze van, holnap ugyan még élek-e? Mindenütt köd borong s homály, talány az ember élete. Falu Tamás: Napok Ez a költészet, ez a gondolat és érzelemvilág már többszörösen kiállta az idık (társadalmi viharok) próbáját. 1881: a születés: a Monarchia, a Kiegyezés boldog idıszaka. Majd az elsı világháború szörnyő korszaka, a proletárdiktatúra (Trianon) nemzet-veszejtı évei Konszolidáció, gazdasági világválság, a fasizmus világpusztítása És ı élt, dolgozott, írt. Jöttek a mellızés, majd az újrafelfedezés évtizedei, majd a megnyugvás kora, a hosszú élet csendes, bölcs, reménythagyományozó várakozása az elmúlásra. Örökségünk anyagiakban értékelhetetlen! Utcanév, intézménynév, patinás városi könyvtár és 11 verseskötet, valamint ugyanennyi regény, számtalan örökérvényő gondolat II. EMLÉK- SZOBÁBAN november 10. jeles dátum Ócsa kultúrtörténetében. Ezen az ıszi napon (a résztvevık emlékezete szerint napsütéses) megkoszorúzták a költı sírját az ócsai temetıben, megtartatott a nagyközségi könyvtár és a Falu Tamás emlékszoba átadó és névadó ünnepsége, leleplezték a ház falán Falu Tamás dombormővét, és délután elıadás hangzott el a költı írói (költıi) munkásságáról. Emlékplaketteket és emléklapokat adtak át. A Magyar Rádió rendezésében emlékmősor hangzott el. Az emlékszoba az akkori Vasút utca (ma Falu Tamás utca) felıli szoba lett. Lajos bácsi, családi nevén Balassa Lajos) nagyon szerette ezt a szobát. Naponta itt rejtızött el Múzsájával, kedves bútorai, könyvei közé. Gyakran itt fogadott barátokat, vendégeket (maradandó kép bennem, amikor foteljében ülve dedikálja egyik látogatásom alkalmával a Vidéki állomások kötetét). Az emlékszoba ma is él, gazdagodik, szépül! Elég egy nagyon kicsi ház is, csak benn szentéllyé magasodjon, s két szívre legyen írva benne ez az egy drága szó, hogy otthon! Falu Tamás: Otthon

3 Ne fájjon a lelkem, Ne fájjon a testem, Legyen, ki felemel, Amikor elestem. Amit méznek érzek, Epévé ne váljék, Kövessen a béke Mint jóságos árnyék. S ha majd jı a halál, Szóljon hozzám szépen, S ne a hátán vigyen, Hanem az ölében. Ott lenn, a sír mélyén én folyton figyelek, amíg keringenek fölöttem a nyarak és telek. Hallgatom majd az esıt mely nevem törli le, és naplót is írok majd, semmivel, semmire. Falu Tamás: Naptár Falu Tamás: Esti ima III. A SÍREMLÉK ALATT Fekete márvány, Kisfaludi Stróbl Zsigmond bronz dombormőve: a költı feleségével, Bér Jolánnal. A mélyben is örökre együtt Az ısz, a szomorkás november minden évben elhozza ide a tisztelıket. Miként ebben az évben is méltatás, emlékezés, költemények és a fıhajtás koszorúi. A szépre, a vigaszra szomjazók zarándokhelye lett ez a parcella Legyen megemlékezı írások befejezése az a néhány gondolat, amelyet Bukodi Jánosné igazgatóhelyettes mondott el november 10-én, a költı születésnapján. Virág Miklós Köd-permet hull hővös szele Falu Tamás novembere Megérkezik ıszi fénnyel Nyárból ellopott reménnyel Fán maradt levél mondja Gyász csak az élıknek gondja A küszöb is partja a létnek Ha rajta soha át nem lépnek A sürgönydrót felesleg lenne Ha nem ülne rá fáradt fecske A csipkén át minek néznének Hiány nélkül minden fél élet S nem lennének soha árvák Az örömöt nem cenzúráznák Hajnali vonatosok fáradt Arcán nem virágozna bánat Az utcák egymáshoz elmennének Rózsák portulák ölelnének A kis kamilla minden álma Virág-gyógyulásra várna Falu Tamás novembere Köd-permet hull hővös szele Nyárból ellopott reménnyel Megérkezik ıszi fénnyel S szól Értessz még Új Évezred Ha EMBER vagy meg kell érezned Az ıszbıl fakadó élet-regét A Költı bölcs üzenetét Virág Miklós: Falu Tamás novembere A szerzı felolvasta saját versét a költı sírjánál

4 Bukodi Jánosné felszólalása Megemlékezés a költı sírjánál Tisztelt Emlékezık! Ha tudni akarod: ki voltam. Ne keress rólam adatot. Az életet átrobotoltam, S éltem, ahogy adatott. Sohasem ott voltam, ahol voltam, Hanem, hol a messzeség kékül Kötél nélkül hintáztam. Szárnyak nélkül repültem, S boldog voltam boldogság nélkül. Írja Falu Tamás az Életrajz címő versében még 1931 februárjában. Én megszegtem eme kérést, mert kerestem, kutattam és nagyon sokat olvastam Falu Tamásról. Hogy ki is volt İ? Keresztlevele tanúsága szerint november 10én született Markbreiter Adolf magánzó és Fuchs Laura házasságából Kiskunfélegyházán. Teljesen véletlen, hogy az ember hol születik - írja - Én véletlenül Kiskunfélegyházán születtem, így beleszülettem Petıfi szeretetébe. Ez a szeretet késıbb csodálattá fokozódott, s lelki motort adott a költészet felé. Német eredető családi nevének magyarosításához 1894-ben járult hozzá a belügyminiszter és a Monor melletti Vasad pusztán töltött nyugodt, tanyasi évek, a monori elemi iskola és a kecskeméti ref. kollégiumban zajló diákévek után már Balassa Lajos néven érettségizett 1899-ben. Érettségi után a pályaválasztás következett. Orvos szeretett volna lenni, de egy kisebb operációt végig nézve, elájul. Így İ is, az akkori kor divatos pályáját, a jogot választja. Ügyvédi vizsga letétele után a monori közjegyzıi irodában kapott állást, Nagyrıcére, majd Ceglédre kerül augusztusában nevezik ki Ócsára közjegyzınek, ezután itt élt haláláig, illetve Dabason közjegyzı volt nyolcvan éves koráig. FALU TAMÁS, a költı január 1-jén született. Ekkor, ezen a már tudatosan választott néven jelent meg İsz címő verse a Hét-ben. Falu Tamás egyre nevesebb költı lett. Ez a kettısség minden elınyével és hátrányával élete végéig elkísérte. Már, majd egy év telt el Az ısz címő vers megjelenése után, amikor december 18-án Kiss József, A hét nagytekintélyő fıszerkesztıje a következıket írta Monorra dr. Balassa Lajosnak: Tisztelt Uram! Nagyon régen várom Önt. Írja meg kérem, milyen úton, módon lehetne az én kollégámmal, Falu Tamással megismerkedni? Vagy túl szerény, vagy nagyon zárkózott a barátunk. Én sem vagyok túlságosan hepciáskodó, de annyira mégsem tartom üveg alatt magamat. Szívesen látja és várja Kiss József. A leleplezés után Falu Tamást hamarosan befogadták a hazai irodalmi életbe.

5 A Hét címő lapnak megszőnéséig munkatársa, ig az Új Idık - nek is, a Nyugat közli regényét, a Pesti Hírlap tárcaírója. 57-tıl az Élet és Irodalom-ban, a Vigília-ban és több más lapban jelennek meg írásai. Beválasztják a Petıfi, majd a Kisfaludy Társaságba ben országos jelentıségő, rangos esemény szervezıjévé választották: İ képviselte a hivatalos magyar irodalmi életet Linzben, a Batsányi János hamvainak hazahozatala alkalmából rendezett ünnepélyen. A magyar irodalom történetében a következıket olvashatjuk: Falu Tamás költészetét kezdettıl fogva halk, szerény tónus jellemezte. Szívesen idézte az apró élettényeket, ezekbıl igyekezett általános érvényő tanítást elvonatkoztatni. Noha kortársa volt Ady nemzedékének, mégis inkább a konzervatív líra egyszerőségére törekedett. A látványból és a hétköznapi bölcselkedésbıl józan, kicsit ironikus költészetet teremtett. ( ) Minden jelenség költıi témát kínált neki, s az élet maga is olyan volt számára, mint a nagy kaland, melyet azonban szükségszerően követ majd az elmúlás. ( ) Szelíd kékszín a tintám, nincsen rikító mintám, én nem vagyok divatlap, nem hódolok divatnak. Ez az ars poeticám. Divatnak nem hódolok. Ahogy letettem az alapkövet, én azon futok végig. Verseimben népies elemek is vannak ( ) Nagyon megszerettem a falusi élete, úgyhogy nem cseréltem volna el, és ma sem cserélném el a fıvárosi zajos élettel. Laktam a fıvárosban, és bejártam a világnak nevezetes fıvárosait, mindig hazavágytam az ócsai csendbe. A csönd tulajdonképpen verseimnek a melegágya. Séta közben szoktak eszméim, gondolataim jönni, és a csend indít versírásra. A Vasút utca hosszú utca, A fél községet általfutja. Utasok járják éjjel, nappal, A szívükben nehéz csomaggal. ( ) Séták kezdıdnek napsütött utcákon, S csak új ruhát lát, aki kitekint. Kart karba öltve mennek boldog párok ( ) A költınknek, Falu Tamásnak az életébe is kellett egy biztos pont, a támasz, a feleség: Bér Jolán augusztus 18-án vette feleségül polgáriskolai tanárnıt. Sajnos gyermekük nem született, gyermek hiányáról, gyermekutáni vágyakozásáról több verset is írt. Nem csak verset, de a képzeletbeli gyermekrıl még regény is íródott. Bér Jolánnal, a feleséggel, annak október 22-én bekövetkezett haláláig éltek együtt. A feleségének hiányát nagyon sok versében megörökítette. A szemérmesen visszafogott szavú költınek A lélek mindenütt kihajt címő kötetében jelennek meg elıször szerelmes versei. Ezek a tiszta, minden érzékiségtıl mentes, a kedves iránti mély tiszteletet kifejezı versek, a szerelemben mindig jelenlévı aktív együttrezdülést, együttérzést magasztalják. Együtt futottunk át a réten A kaput el egyszerre értük. Éveink karonfogva szálltak, Mi egymás életét is éltük. (Feleségemnek) Mécses szeretnék lenni a szobádban, Így lehetnél csak este az enyém. Arannyal zengı lángom beragyogna És árnyadat a falra festeném. Kihallgatnám a némaság beszédét, Mit a szíved az éjnek tartogat És az utolsó sápadt lobbanással Megcsókolnám az árnyékodat. (Mécses) Falu Tamás munkásságát több állami díjjal is elismerték, elıször a munkaérdemrend ezüst fokozatát,majd 90. születésnapján az arany fokozatot is megkapta ben, pontosan 37 éve Ócsa Nagyközség díszpolgárává választja. Nem csak Ócsának, de az országnak is İ az elsı díszpolgára. 31 évvel halála után a költıre és munkásságára emlékezve, irodalmi díjat alapított a Magyar Írók Egyesülete és Ócsa Város Önkormányzat Képviselı-testülete. Falu Tamás-díjat elsı alkalommal az idei évben Borbély László író vehetett át. Valóra vált az, amit a Könyvtár címő versében nagyon régen álmodott; Azt hittem, egyszer könyv leszek én is, Ha mindent, mindent elolvasok. Szürke ruhámból könyvtábla válik, Valaki megfog, egy polcra állít, Esténként olvas soká, sokáig, Megemlékezésemet a Földszint címő versének részletével fejezem be, amelyet ajánlok mindnyájunknak! Az emberek lelke ma kérges, Ma zsivaj kell és emelet. Földszinten éltem, de az éghez Mégis én voltam közelebb. Ócsa, november 10. Bukodi Jánosné

6 Megemlékezés az 1956-os forradalomról Irodalmi mősor a gimnáziumunk tanulóinak elıadásában Az ÓPKE küldöttségének koszorúzása A magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 52. évfordulóján, október 23-án Ócsa lakói, városunk vezetıi, oktatási és kulturális intézményeinek, civil szervezeteinek képviselıi lerótták tiszteletüket a Köztársaság téren levı emlékmő elıtt a szabadságharcban, s az utána következı megtorlásokban életüket vesztett hısöknek. A kifejezetten hideg, csontig ható idıben a megemlékezés a Himnusz hangjaival kezdıdött, az Ócsai Fúvószenekar elıadásában. Bukodi Károly alpolgármester felszólalásában méltatta az `56-os forradalomban résztvevık áldozatkészségét, a nemzeti oldal iránti elkötelezettségét, a késıbbi kirekesztettségüket, amivel a szabadságért és az igazságért folytatott harcukat megtorolták, majd megállapította, hogy október 23. a szabadság közös emléke ( ), amelynek össze kell kötnie bennünket, ha komolyan vesszük azokat az értékeket, amelyekre a demokráciánk épületét felhúztuk. Emlékezzünk tehát azokra, akik a szabadság hatalmas kincsét örökségül hagyták ránk, s legyünk méltók ehhez az örökséghez. Koszorúzások után az ünnepség a Szózat eléneklésével ért végett. Egressy Gábor Szabadidıközpont koszorúja Fraszczak Ryszard

7 Emlékezés szimbólumokkal Emlékezzünk A síremlék mementója tüntetni. Ez azonban nem sikerült, mert késıbb a mieink kiszedték a holttesteket a romok alól és az ócsai temetıbe, egy közös sírba temették el. A sírra csak egy szerény betonkocka került ezzel a felirattal: 17 magyar november 3-án, az Ócsai Polgári Kör kezdeményezésére, a kivégzés színhelyére (ma a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem gyakorlótere) kopjafát illetve emléktáblát állítottak az embertelenül kivégzett ócsai honvéd mártírok emlékére. De a civil szervezet kötelességének érezte, hogy itt az ócsai temetıben is álljon egy, a mártírok emlékéhez méltó síremlék. Ócsa lakosságának összefogásával november 2-án került sor Kiss Károly kıfaragó által tervezett és kivitelezett, méltó emlékmő felavatására. Az emlékmő sokatmondóan szimbolizálja, hogy az itt fekvı 17 katona nem hiába halt meg. Az Ócsai Polgári és Kulturális Egyesület minden évben megemlékezik és koszurút helyez el a 17 katona sírjánál, ezzel ırizve az azóta már az Egyesületbe integrálódott Polgári Kör hagyományait, és ırizve az emlékét annak a 17 katonának, akik életüket és vérüket adták a szabadságért. Annak ellenére, hogy Széchenyi István írása szerint szabadságát az ember rendszerint akkor becsüli, amikor már nem szabad, vagy ha szabadságát végtelen áldozatokkal vívta ki, én mégis buzdítok mindenkit arra, hogy ırizzük meg mártírjaink által keservesen kivívott szabadságunkat. Vallom, hogy a megemlékezés ennek egyik módja. Emlékezünk a 64 éve Ócsán kivégezett 17 ismeretlen honvédmártírra, akiknek a sírjánál idén november 1jén rövid fıhajtással róttuk le kegyeletünket. Az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület minden évben elhelyezi koszorúját ezen a napon, hogy soha ne feledjük, milyen szörnyőséges esemény történt november 3-án. Biztosan nem elıször írjuk le a történetet, de nem lehet elégszer ismételni ahhoz, hogy soha többé ilyen ne forduljon elı kicsiny hazánkban. Pappné Hajdu Katalin Mi is történt? (Forrás: Sághi Zoltán, az Ócsai Polgári Kör volt elnöke írásából) november 3-án érték el a szovjet csapatok Ócsa községét. Nem voltak harcok a község birtoklásáért. Ennek ellenére a felszabadítás 17 honvéd és 6 civil áldozatot követelt. Mint azt a leírásokból és néhány szemtanú emlékeibıl tudjuk, a 17 fegyvertelen hadifoglyot egy géppisztolysorozattal lekaszaboltak. A halottakat és a súlyos sebesülteket egy birkahodályba becibálták és rájuk szakították a tetıt. A szemtanú elmondása szerint: Apám összeszedte a katonák papírjait, hogy tudja majd értesíteni a hozzátartozókat, de a szovjet tiszt kitépte a kezébıl a papírokat és apró darabokra tépte egy kivétellel valamennyit. Az az egy véletlenül leesett a földre. Feltételezhetı, hogy az áldozatokat nyomtalanul akarták el- Wass Albert jelkép a síremléken golyó a kısziklában a kı marad

8 Dönti Károly Ócsa kulturális életérıl, oktatásról, az egészségház jövıjérıl Interjú Ócsa polgármesterével - Az Ócsai Hírmondó, az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület szócsöveként elsısorban a kultúra fejlesztésével, helyzetével kapcsolatos kérdésekre összpontosít. Fiatal városunk kulturális élete, kulturális programok kínálata, az önszervezıdı civil egyesületek mőködése, hagyományápolás szeretnénk kitérni. Ez egy nagyon általános téma, de olyan tısgyökeres ócsai lévén biztosan számunkra sok új dolgot tud errıl mondani. - Abban a minıségemben is, mint polgármester, de úgy is, mint magánember két dologra rendkívül büszke vagyok Ócsa vonatkozásában. Az egyik Ócsának a kulturális élete, a másik pedig az oktatás helyzete, lehetıségei. Mind a kettıért komoly erıfeszítéseket kellett tenni. A kultúrával, Ócsa kulturális helyzetével kapcsolatban kiemelném elsısorban az Ócsai Kulturális Napokat. Ez rendkívül fontos eseménysor, amelynek évrıl évre történı megrendezése egyre nagyobb terhet jelent a szervezık számára. Korábban azok eltartottak még három hétig is, olyan programok voltak, mint képzımővészeti tábor a gyerekek számára, ahol szobrászattal, festészettel, fazekassággal, kézmővességgel foglalkoztak, ez egy hétig tartott, s utána kiállításokat rendeztünk. Késıbb aztán ezek elmaradtak, nem azért, mert a gyerekek kevésbé lettek volna aktívak, hanem azért, mert annak anyagi okai voltak. Aztán az idıtartam elkezdett szőkülni, s most nem egészen egy hétnél, legfeljebb egy hétnél tartunk, de ennek a színvonala azért büszkeségre ad okot. Végtelenül örülök a hetvenes évek elején megkezdett egyház zenei napoknak, hangversenyeknek a mőemléktemplomban, ezek folyamatosan mennek, és nem utolsó sorban ugyanazon a szinten mőködı, Gregor József és barátai címő Ócsai Zenei Napoknak. Tehát Ócsa gazdag kultúrával rendelkezik, ezekbıl hagyomány épül, ezeknek a színvonala nem csökkent. Ezen kívül rendkívül örülök annak, hogy az önszervezıdı civil szervezetek is aktívak. Évrıl évre új, gazdag programokkal jelentkeznek az Ócsai Kulturális Napokon, de külön szeretném megemlíteni az új, néhány éves, babamúzeum mőködését, amely a népviseletünknek a fennmaradását, s annak a bemutatását szolgál. Ez a 24. óra után jött létre, de látok lehetıséget arra, hogy az nem fog elhalni. Ennek a tárgyi feltételeivel kapcsolatos gondok még elıttünk állnak. Akkor lennék igazán büszke, ha állandó intézményt tudnánk létesíteni, ahol bemutatásra kerülnének. Ezeket most a teljesség igénye nélkül mondtam, mert nagyon sok olyan tevékenységet nem soroltam, például a népdalkör, vagy táncosok, de képtelenség is lenne mindenkit felsorolni, anélkül, hogy valakinek a kihagyását nem veszélyeztetne az ember. - A skanzen megnyitása milyen évekre esett? ben alapítva lett a Tájvédelmi Körzet és a Tájház ami nem skanzen, azért, mert nem ide telepítették az épületeket, hanem ezek eredetileg is ott voltak és a tulajdonosoktól lettek megvásárolva tıl kezdıdıen. - Hadd kérdezzem meg, hogy ezekben a törekvésekben milyennek látja az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület szerepét? - Az ÓPKE korábban Ócsai Kulturális Egyesület néven a rendszerváltás idején alakult. Lényege a következı volt: jött a romániai forradalom és Ócsáról is megindultak a segélyszállítmányok. Ezekben többen vettek részt és engem is megkerestek otthon, azzal, hogy csináljunk egy lapot Ócsán és, tekintettel arra, hogy abban az idıben nem lehetett csak úgy létrehozni egy újságot, úgy döntöttünk, hogy alapítunk egy egyesületet. Ennek amúgy is a legfıbb ideje volt, mert rendszerváltás elıtt civil szervezetek nem igazán tevékenykedtek, nemcsak nálunk, hanem sehol az országban, ellentétben a két háború közötti idıvel, amikor sok civil szervezet, több tíz szervezet mőködött. Így tehát létrehoztuk az Egyesületet, hogy fıként a kultúrát karolja fel, ápolja a hagyományainkat. Volt egy alakuló ülés, amelyen elég szép számmal jelentek meg, megírták a belépési nyilatkozatokat, az egyesület elnöke Szabó Zoltán lett és így létrehoztuk az Ócsai Hírmondó címő újságot. Az elsı fıszerkesztıje László Imre ócsai baptista lelkész volt. Nekem az volt a véleményem, hogy azért célszerő egyházi személynek lenni, mert akkor ugyan nem volt jellemzı a pártosodás, de mindenképpen pártokon kívül mőködı szervezet lengyel ez, és tényleg kultúrával, és nem politizálással foglalkozzon. Ez benne is van az alapszabályban az van benne, hogy pártoktól független, nemzeti érzelmő és keresztény erkölcső tagokat tömörítsen. Majd László Imre lelkész külföldre távozása után a fıszerkesztı Tóth Péter domonkos lett, aki közelmúltig, elköltözése idejéig töltötte be ezt a funkciót. A lapra rendkívül büszke vagyok, mondhatom, hogy a szívem csücske. Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy a tény, hogy hosszú évek alatt tudott fennmaradni, abban nekem is volt szerepem, nem írásban, hanem fenntartásában, de sokáig például szerkesztettem benne keresztrejtvényt. Tehát így alakult az újság és azóta is él. - Az oktatás helyzetét említette, tudná ezt bıvebben az olvasóinknak leírni? - Az oktatással kapcsolatosan annyit, hogy az általános iskolánk,

9 Élet a gyerektáborban nagyságrendrıl beszélünk, durván ezer gyereket tanít. A feltételrendszer rendkívül rossz volt annak idején: öt épületben folyt a tanítás ben adtuk át az iskola legújabb részét, addig folyt az építkezés, tehát a régi általános iskola mellé sikerül egy beruházással új épületszárnyat emelni, körülbelül 530 millió forintért. Ez 2002-ben befejezıdött, de sajnos, kinıttük, tovább kellene építeni ahhoz, hogy megfelelı helyek álljanak rendelkezésre. Tekintettel arra,hogy nálunk nagy a gyermeklétszám, ez a kérdés már égetıvé vált. A probléma az, hogy a fenntartási, létszámtól függı normatívák évrıl-évre csökkennek, és nagy erıfeszítésbe kerül, nehogy létszám leépítéssel és kelljen ezt a munkát ellátni az ott dolgozó pedagógusoknak. Most is kénytelenek voltunk összevonni osztályt és hát nem tudjuk jelen pillanatban, hogy mit hoz a jövı. A másik pedig az, hogy a gimnáziumunk `52-ben alakult, aztán `86-ban került vissza a megyétıl hozzánk, de sajnos, a megszőnés veszélye fenyegette. Az akkori Tanács úgy döntött, hogy nem megszünteti, hanem fejleszti. Úgy is történt, több ütemben fejlesztettük, különbözı pályázati pénzek és saját erı bevonásával, több száz milliós ráfordítással elértük,hogy a megye negyedik gimnáziuma lett és a korábbi 120 fı tanulói létszám helyett 470 diák tanul benne. Tizennégy településrıl járnak ide tanulók és a színvonalon nagyon eredményesen dolgoznak, amit mutatnak részben a fıiskolai és egyetemi felvételi arányszámok, valamint a hatszoros túljelentkezések. Ennek a fenntartását Ócsa már nem bírta, átadtuk a megyének a fenntartás szempontjából. Sajnos nincs forrás ahhoz, hogy vissza tudjuk venni a fenntartását. Tehát az oktatásnak technikai feltételei, a személyi feltételei szintén adottak. Természetesen, mindenen lehet javítani. - Az egészségház Ócsa egyik égetı problémája. Tudná felvázolni az eddigi törekvéseket? - Az egészségházzal az a gond, hogy a `70-es évek elején épült a jelenlegi rendelı, amit egészségháznak hívunk. Azért vigyázni kell, hogy a fejünkre ne boruljon, mert repedeznek a falak, többnyire a hozzáépítés nem megfelelı színvonalon történt. Hosszú évek erıfeszítése eredményeként, most eljutottunk oda, hogy nem hitelbıl, hanem saját erıbıl építünk egészségházat, amely a régi központi iskola helyén épül, amivel én nem értek egyet, mert azt szerettem volna, hogy az egészségház a jelenlegi helyén épüljön fel. De ezen már nincs mit vitatkozni, mert a testület eldöntötte a kérdést. Tehát itt a régi központi iskola, a volt leányiskola helyén fog megépülni. A bontás kivitelezıit a testület már kiválasztotta. Hétfın, november 17-én lesz a terület átadása a bontáshoz. Elıreláthatólag, ami azért nem biztos, olyan 300 milliós beruházás lesz, viszont ennek eredménye egy teljesen korszerő egészségház lesz, de sajnos szakrendelık nélkül. - Ha megengedi, néhány szóban kérném, hogy vázolja fel Ócsa testvérvárosi kapcsolatait. Legalább az Olvasók tájékoztatása végett. - Ócsának két testvérvárosa van. Az egyik Felvidéken Palást, a másik egy észt Kose település. Leginkább Palástról beszélnék, hiszem immár tíz éve tartanak a kapcsolataink. Nem ismeretlen Ócsa elıtt Palást. Onnan származik Szőcs Gyula esperes plébános úr, aki Ócsán az úgy nevezett Katolikus Iskolát, mostani Katolikus közösségi Házat megépítette. Nos, az elsı miséje Paláston volt, de Ócsán van eltemetve és itt volt húsz évig esperes, plébános. A testvéröcse, Szőcs Jenı, pedig itt volt az általános iskola igazgatója. Azért vannak palásti kötödéseink más neves személyiségekkel kapcsolatosan is, például Bereczkiné Magyar Mária és dr. Bálintné Magyar Ilona szintén Palásti kötıdésőek, de Fülöp István tanár úr szintén palásti kötıdéső volt. A két háború között Ócsa küldöttsége felkereste Palástot, és zászlót adományozott neki. Ennek a küldöttségnek van ma is élı tagja, Irma néni. Ez a kapcsolat megújult tíz évvel ezelıtt. Minden évben találkozunk, közös programokat rendezünk, és amit én nagyonnagyon fontosnak tartok, a gyerekeinket elküldjük egymáshoz egy-egy hétre azért, hogy a palásti gyerekek jobban megismerjék a magyar történelmi helyeket, hiszen magyar történelmet ott nem tanítanak, a magyar, ócsai gyerekek pedig megismerik a felvidéki helyeket, várakat, amelyekrıl csak a történelemtanítás közben hallottak. Ez a kapcsolat késıbb személyes ismeretségekkel, barátságokkal gazdagodott. Az észt kapcsoltunk egy pályázat kapcsán jött létre, kialakulóban van. Egy-egy közös találkozás volt, például, ha jól emlékszem, az elmúlt év novemberében volt a kapcsolat felvétele, az ócsai küldöttség néhány napra Észtországban járt és hasonlóak az elképzeléseink egymás kultúrájának, tudományát és zenés kapcsolataink támogatására. Az interjú második részét a karácsonyi számunkban fogjuk leközölni, addig is köszönjük szépen. Fraszczak Ryszard

10 V. Európai Téli Tárlat 2008 az ócsai Egressy Gábor Szabadidoközpontban Külso és belso tájrekvizitumok Köszönto Dönti Károly polgármester részérol A közös együttmunkálkodás arra kiváltképp jó, hogy a muvésztábor több helyrol esetünkben a honi alkotókon kívül Romániából és Bulgáriából jövo tagjai az egymás megismerésén kívül az alkotásmódok, technikák, stb. megannyi, egyénre szabott változatával is találkozhassanak. A világképek sajátosságában rejlo személyesség ahány muvész, annyi karakteres kifejezésmód az alfája és omegája mindennek. Az egyediség ezáltal tükrözodik. Ócsa, a kis alföldi város ezúttal ötödször hívta meg a tájhoz kötodo vagy épp annak jobb megismerését vágyó képzomuvészeket. Ebben a közös ügy reményében kit-kit másképp megérinto toborzásban azonban a különféle habitusokat összeköto azonosság a lényeg: az esztétikailag mérheto szép legyen a mu absztrakt vagy figurális, több más egyéb mellett, váljék az ember boldogságforrásává. Szinte mindegy is, hogy miképp valósul meg ez a ma még talán nemegyszer eszményi állapot. A táj igézetében az itt kiállítók egy kis kivétellel természetbarát képzomuvészek, vagy a külso valóságot a lélek kibogozhatatlan, csak szomjúhozásban rokon terrénumaira fordítva? Grafikai hálóval (Miklosovits László, Kovács Johanna), az élményrétegeket fölvillantó lírai absztrakttal (Büki Attila), netán a messzirol jött muvész szülötte földjét természetesen más tájrekvizitumok révén megszólaltató színekben gazdag lát o- mással (Vihra Petrova Grigorova)? Katona Zsombori Mária fél-figurális, fél-absztrakt festményei témájukat merítsék a hétköznapokból vagy a Bibliából bizonyos érzelmi stációk kivetítoi, míg Kéri Mihály jobbára drámai fogantatású tájélménye szinte létesszencia. Ebben a tájat belülrol és kívülrol is megérinto vonulásban az a különös, hogy a valósághoz közeli látványvilág lásd Boitor Viorica Maria Ócsai kapu címu festményét csaknem szakrálissá válik. Ez a fénykapu egyben mennyei kapu is, épp azzal a többlettel, amely révén a kisváros ha csak pillanatra is elszakadni látszik földi tereitol, és különleges pályára lép. Nem szükséges itt azonnal kozmosz méretu mozgásra gondolni, de valamino érzelmi kitárulkozásra, vagy ahhoz közeli élményre, igen. Vihra Petrova Grigorova épp ellenkezo módon éri el a hatást: a lombok izgató zöldje (Ócsai táj) és az ég valószínutlen vörösét a föld barnájára borító, a szem érzékiségét elohívó látványa (Este) a vastag festékrétegtol (faktúra) lesz eleven. O az anyag költészetében fedezi föl azokat az elemeket érzelemgócokat, amelyek lehet hogy jó értelembe vett dekorativitásukkal is hatnak, ám emez érzelem-tájrekonstrukciók igaz volta tagadhatatlan. Katona Zsombori Mária világa, legalább is külföldi társaiéhoz viszonyítva, bonyolultabb. Nemcsak azért, mert érzelmi villódzásában alig tesz különbséget a figurális és absztrakt ábrázolásmód között legnagyobb hatású festménye, az Elmélkedés a jelenen, múlton és jövon folthatásszeru alakrajzában is

Berczeli. X. évfolyam 8. szám 2005. október

Berczeli. X. évfolyam 8. szám 2005. október X. évfolyam 8. szám 2005. október Október elseje Tiszabercelen immáron 12. alkalommal az Idısekrıl szól. Nem volt ez másképpen a 2005.évben sem, hiszen már a költségvetés tervezésekor gondot viselt a Képviselıtestület

Részletesebben

Berczeli. A 10 éves Berczeli Napló XI. évfolyamának 9. száma, 2006. november.

Berczeli. A 10 éves Berczeli Napló XI. évfolyamának 9. száma, 2006. november. Berczeli A 10 éves Berczeli Napló XI. évfolyamának 9. száma, 2006. november. (BN.) November 3-án, végre sor került az iskolai ebédlı tényleges birtokbavételére. Iskolásaink remek az étkezés köré szıtt

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011. december Polgármesteri tájékoztató Tisztelt Boldogházi Lakosok! A naptári év végéhez közeledve az alábbi rövid összefoglalót készítettem az év eseményeirıl. Az önkormányzatok

Részletesebben

szabadságharcra. Pluhár László, Elek polgármestere mondta el: Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

szabadságharcra. Pluhár László, Elek polgármestere mondta el: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! XII. évfolyam 10. szám (142. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2008. október 30. Emlékezéssé szelídülı fájdalom... Mindenszentek és halottak napja Egymás után lobbantak lángra a karcsú fehér gyertyák

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel INGYENES VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2013. október-november-december 2013. október-november-december 2 Közélet Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Szent istván király ünnepén. Szeretettel hívjuk Visegrád város minden lakosát. Szent István-napi ünnepségünkre,

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Szent istván király ünnepén. Szeretettel hívjuk Visegrád város minden lakosát. Szent István-napi ünnepségünkre, Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXII. évfolyam 8. szám 2006. augusztus Szent istván király ünnepén Szeretettel hívjuk Visegrád város minden lakosát Szent István-napi ünnepségünkre,

Részletesebben

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat.

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat. Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. JÚLIUS 13.

Részletesebben

Január Nagyboldogasszony FERGETEG hava Február Böjt elõ JÉGBONTÓ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Január Nagyboldogasszony FERGETEG hava Február Böjt elõ JÉGBONTÓ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 1. szám Január Nagyboldogasszony FERGETEG hava Február Böjt elõ JÉGBONTÓ hava 2015. január február Ára: 150 Ft LAKITELEKI Ismét kihunyt egy Lámpás... ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Csányi

Részletesebben

Koszorúzások, fáklyafényes megemlékezések az 56-os jubileumi ünnepségsorozat zárónapján

Koszorúzások, fáklyafényes megemlékezések az 56-os jubileumi ünnepségsorozat zárónapján LIX. évfolyam 2. szám 2007. január 19. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb január 26-án. Kik kapjanak CSEPELÉRT - díjat 2007-ben? Február 16-ig várják a javaslatokat! Tisztelt Csepeliek! A Csepeli

Részletesebben

Advent és a karácsonyfa szimbolikája

Advent és a karácsonyfa szimbolikája KULTURÁLIS MELLÉKLET AZ ÜLLİI HÍRMONDÓ KULTURÁLIS MELLÉKLETE AZ ÜLLİI MECÉNÁS MŐVÉSZETI KLUB IDİSZAKOSAN MEGJELENİ KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓJA 20. szám / 2010. év 3. megjelenés Szerkeszti: N. Kékedy Ibolya,

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2012. 20. évfolyam 74. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 13-22. oldal Tartalom Kovács Gusztáv: Elkezdődött 1 Kovács Blanka (11.E): μετάνοια 2-3 Marján Babett (12.A): Beszélgetés

Részletesebben

SZABADSÁG UTÁN VÁGYAKOZÓ FORRADALMÁROK

SZABADSÁG UTÁN VÁGYAKOZÓ FORRADALMÁROK XXVi. év fo lyam 19. szám 2011. november 11. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu sms: 06-20/940-2066 köz éle ti lap meg je le nik két he ten te szerencsen és kör nyé kén SZABADSÁG UTÁN VÁGYAKOZÓ FORRADALMÁROK

Részletesebben

2 2010. december KRÓNIKA. December

2 2010. december KRÓNIKA. December 2 2010. december November 16-án a kistérségi Kulturális és sportélet összehangolásáról tartott 8 polgármester megbeszélést Tápiógyörgyén. November 20-án a Pest Megyei Természetbarát Klubok tartották éves

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

NİNAP NEMZETKÖZI NİNAP 2009. Márai Sándor: Füveskönyv (részlet) A nıkrıl általában. Köszönet a nıknek.

NİNAP NEMZETKÖZI NİNAP 2009. Márai Sándor: Füveskönyv (részlet) A nıkrıl általában. Köszönet a nıknek. XIII. évfolyam 2. szám (146. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2009. február 25. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 2009. február 16-i tv beszéde teljes terjedelemben Tudom, hogy látták a tévében, vagy olvassák

Részletesebben

Székesfehérvár és Vidéke

Székesfehérvár és Vidéke II. évfolyam 4. szám 2013. február 21. Székesfehérvár és Vidéke Az újság a 130 éves múltú, azonos címmel megjelent napilap utódjaként a 2013-as Szent István Emlékév eseményeihez kapcsolódva jelenik meg.

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

Lébény IV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény IV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2010. december Ingyenes kiadvány IV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN Mikor lesz végre karácsony? Diákkoromban többször hallottam egy első hallásra hihető, ám mégis dőre állítást:

Részletesebben

Az egyetemes kereszténység ünnepe

Az egyetemes kereszténység ünnepe CIII. évfolyam, 44. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Karácsonyi Múzsa Lapunkban tízoldalas, ünnepi Magyar Múzsa mellékletet olvashatnak. A tartalomból: Templomõrzõ

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Steinbach József lett az új dunántúli református

Részletesebben

(Folytatás a 2. oldalon) hogy e kapcsolatnak elsõsorban a sport, a kultúra, kell a civil szervezetek közötti kapcsolatteremtést.

(Folytatás a 2. oldalon) hogy e kapcsolatnak elsõsorban a sport, a kultúra, kell a civil szervezetek közötti kapcsolatteremtést. Vasvári Újság Vasvár, 2005. május 26. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Sportöltözõt avattunk Május 1-jén délután sportöltözõt avattunk. Az eseményt a sportbarátok, a sportolók, a város

Részletesebben

Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott

Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye X. évfolyam 2. szám 2010. június muveszetbarat.mateszalka.hu Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott

Részletesebben

Adventi várakozás. Katolikus karácsonyi miserend. Adventi alkalmak a katolikus egyháznál. 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3

Adventi várakozás. Katolikus karácsonyi miserend. Adventi alkalmak a katolikus egyháznál. 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3 Advent (úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (december 25-ét) megelõzõ negyedik vasárnaptól karácsonyig számított idõszak. Advent elsõ vasárnapja egyúttal

Részletesebben

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu

Részletesebben

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kívánunk Kedves Olvasóinknak! ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. december XX. évfolyam / 4., 79. szám TÉL 1275 1992

Részletesebben

Jánosi Gusztáv emlékezete

Jánosi Gusztáv emlékezete 2011. október Balatonkenesei Hírlap 3 Jánosi Gusztáv emlékezete Településeink többsége felismerte, hogy mennyire fontos a hagyományok ápolása, a múlt dicsõ tetteinek és jeles személyiségeinek bemutatása.

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

Önkormányzati hírek Költségvetésünkrıl

Önkormányzati hírek Költségvetésünkrıl 2009. április hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa Nemzeti ünnepünkrıl 2009. március 15-én, nemzeti ünnepünk alkalmából koszorúzással és gyertyagyújtással egybekötött ünnepi megemlékezést

Részletesebben