Lapunk tartalmából: el tudjuk hagyni azt, hogy a többiek vélt, vagy valós elvárasaira alapozva bizonyos szerepekhez ragaszkodunk,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lapunk tartalmából: el tudjuk hagyni azt, hogy a többiek vélt, vagy valós elvárasaira alapozva bizonyos szerepekhez ragaszkodunk,"

Átírás

1 XIX. évfolyam V. szám Falu Tamás arcképe a Vidéki állomások címu verseskötete borítóján és egy saját kezu dedikálása Lapunk tartalmából:? megemlékezések Falu Tamás születésének 127. évfordulójáról;? ünnepség az 1956-os forradalom évfordulóján;? a 17 ismeretlen honvédmártír tömegsírjának megkoszorúzása;? interjú Dönti Károly polgármesterrel (1. rész);? kiállításmegnyitás az Egressy Gábor Szabadidoközpontban: V. Európai Téli Tárlat 2008;? Halloween az Energy Kid s Tánciskolában (ifjúsági oldal);? Bartos Sándorné, a Magyar Vöröskereszt területi vezetojének írása a szervezet XII. Kongresszusa elott;? az Ócsai Színjátszó Kör és Irodalmi Színpad megalakulásáról;? IN MEMORIAM Kánai Károlyné, Julika;? Tóth Péter Domonkos rendhagyó köszönetnyilvánítása. Kedves Olvasóink! Október vége és november eleje számunkra a megemlékezések és gyászszertartások jegyében múlt el. Eloször is megemlékeztünk az 1956-os magyar forradalom mártírjairól, késobb több halálhírt kaptunk olyan személyeket vesztettünk el a közelmúltban, akiket ismertünk és szerettünk, többek között Kánai Károlyné, Julikát és Tóth Péterné Bartal Katalint, Kati nénit. Még fel sem ocsúdtunk, s máris jött november elseje ismét indultunk koszorúzni, ki-ki a saját hallottjai sírjához vitte az emlékezés virágait, együtt pedig a 64 éve Ócsán kivégzett 17 ismeretlen honvéd közös sírjához. De ezzel a megemlékezések sora még nem ért véget. 127 éve, november 10-én született a nálunk és országszerte is tisztelt költo, író, akit leginkább Falu Tamás néven ismerünk, s szeretünk és nemcsak Ócsához való ragaszkodása miatt, hanem emberi habitusa okán is, amely lírájában nyert kifejezést. Ezekben az agyonhajszolt, sokszor értékvesztett, elanyagiasodott idokben érdemes végiggondolni a költo élete, munkássága lényegét, hozzáállását a legegyszerubb dolgokhoz, hogy tisztán láthassuk saját életünket, szerepünket is a közösségekben. Falu Tamás nem ismerte az érzelmi szélsoségeket, verseinek gyakori témája a szeretet, a megértés, a másik ember megbecsülése. Gyermeki tisztaságigény és humanitás jellemzi, de költészetében az egyszeruség nem jelent egyben felszínességet muvei az élet bonyolultságát és annak számos gondját is viszszatükrözik. Lelki alkatából eredoen azonban ezeket az emberi bajokat, vívódásokat sikerül feloldania a benne élo bölcs életlátásnak és felfogásnak. Költészetébol lelki összhangot, csendet és egyben szerénységet olvasunk ki. Puszta szerénységbol saját eredeti nevét is megváltoztatta (Balassa Lajosként született), nehogy az európai rangú költo, Balassa (vagy Balassi) Bálint nevéhez méltatlanná váljék. Idosebb ócsaiak jól emlékeznek alakjára, esti sétáira, s arra, hogy a községben, de szülohelyén, Kiskunfélegyházán is általános köztisztelet övezte. Ezekben az oszi hónapokban, a megrázó, tragikus eseményektol áthatva, ezekre emlékezve, merítsünk erot a költo bölcs csendjébol, emberi habitusából. Vegyük észre, hogy nem véletlenül szeretjük Falu Tamás költészetét. Hiszen lelkünk mélyén nagyon is hasonlítunk rá, és egymásra ha Falu Tamáshoz hasonlóan el tudjuk hagyni azt, hogy a többiek vélt, vagy valós elvárasaira alapozva bizonyos szerepekhez ragaszkodunk, sokkal közelebb kerülünk egymáshoz. Ez egyetértést jelenthet a mindennapi munkánkban, amely közösségünk hasznára válik. Úgy legyen! Fraszczak Ryszard

2 Falu Tamás három dimenzióban Az emlékfüzet borítóján levı portréja I. AZ IDİBEN A holnap olyan messze van, holnap ugyan még élek-e? Mindenütt köd borong s homály, talány az ember élete. Falu Tamás: Napok Ez a költészet, ez a gondolat és érzelemvilág már többszörösen kiállta az idık (társadalmi viharok) próbáját. 1881: a születés: a Monarchia, a Kiegyezés boldog idıszaka. Majd az elsı világháború szörnyő korszaka, a proletárdiktatúra (Trianon) nemzet-veszejtı évei Konszolidáció, gazdasági világválság, a fasizmus világpusztítása És ı élt, dolgozott, írt. Jöttek a mellızés, majd az újrafelfedezés évtizedei, majd a megnyugvás kora, a hosszú élet csendes, bölcs, reménythagyományozó várakozása az elmúlásra. Örökségünk anyagiakban értékelhetetlen! Utcanév, intézménynév, patinás városi könyvtár és 11 verseskötet, valamint ugyanennyi regény, számtalan örökérvényő gondolat II. EMLÉK- SZOBÁBAN november 10. jeles dátum Ócsa kultúrtörténetében. Ezen az ıszi napon (a résztvevık emlékezete szerint napsütéses) megkoszorúzták a költı sírját az ócsai temetıben, megtartatott a nagyközségi könyvtár és a Falu Tamás emlékszoba átadó és névadó ünnepsége, leleplezték a ház falán Falu Tamás dombormővét, és délután elıadás hangzott el a költı írói (költıi) munkásságáról. Emlékplaketteket és emléklapokat adtak át. A Magyar Rádió rendezésében emlékmősor hangzott el. Az emlékszoba az akkori Vasút utca (ma Falu Tamás utca) felıli szoba lett. Lajos bácsi, családi nevén Balassa Lajos) nagyon szerette ezt a szobát. Naponta itt rejtızött el Múzsájával, kedves bútorai, könyvei közé. Gyakran itt fogadott barátokat, vendégeket (maradandó kép bennem, amikor foteljében ülve dedikálja egyik látogatásom alkalmával a Vidéki állomások kötetét). Az emlékszoba ma is él, gazdagodik, szépül! Elég egy nagyon kicsi ház is, csak benn szentéllyé magasodjon, s két szívre legyen írva benne ez az egy drága szó, hogy otthon! Falu Tamás: Otthon

3 Ne fájjon a lelkem, Ne fájjon a testem, Legyen, ki felemel, Amikor elestem. Amit méznek érzek, Epévé ne váljék, Kövessen a béke Mint jóságos árnyék. S ha majd jı a halál, Szóljon hozzám szépen, S ne a hátán vigyen, Hanem az ölében. Ott lenn, a sír mélyén én folyton figyelek, amíg keringenek fölöttem a nyarak és telek. Hallgatom majd az esıt mely nevem törli le, és naplót is írok majd, semmivel, semmire. Falu Tamás: Naptár Falu Tamás: Esti ima III. A SÍREMLÉK ALATT Fekete márvány, Kisfaludi Stróbl Zsigmond bronz dombormőve: a költı feleségével, Bér Jolánnal. A mélyben is örökre együtt Az ısz, a szomorkás november minden évben elhozza ide a tisztelıket. Miként ebben az évben is méltatás, emlékezés, költemények és a fıhajtás koszorúi. A szépre, a vigaszra szomjazók zarándokhelye lett ez a parcella Legyen megemlékezı írások befejezése az a néhány gondolat, amelyet Bukodi Jánosné igazgatóhelyettes mondott el november 10-én, a költı születésnapján. Virág Miklós Köd-permet hull hővös szele Falu Tamás novembere Megérkezik ıszi fénnyel Nyárból ellopott reménnyel Fán maradt levél mondja Gyász csak az élıknek gondja A küszöb is partja a létnek Ha rajta soha át nem lépnek A sürgönydrót felesleg lenne Ha nem ülne rá fáradt fecske A csipkén át minek néznének Hiány nélkül minden fél élet S nem lennének soha árvák Az örömöt nem cenzúráznák Hajnali vonatosok fáradt Arcán nem virágozna bánat Az utcák egymáshoz elmennének Rózsák portulák ölelnének A kis kamilla minden álma Virág-gyógyulásra várna Falu Tamás novembere Köd-permet hull hővös szele Nyárból ellopott reménnyel Megérkezik ıszi fénnyel S szól Értessz még Új Évezred Ha EMBER vagy meg kell érezned Az ıszbıl fakadó élet-regét A Költı bölcs üzenetét Virág Miklós: Falu Tamás novembere A szerzı felolvasta saját versét a költı sírjánál

4 Bukodi Jánosné felszólalása Megemlékezés a költı sírjánál Tisztelt Emlékezık! Ha tudni akarod: ki voltam. Ne keress rólam adatot. Az életet átrobotoltam, S éltem, ahogy adatott. Sohasem ott voltam, ahol voltam, Hanem, hol a messzeség kékül Kötél nélkül hintáztam. Szárnyak nélkül repültem, S boldog voltam boldogság nélkül. Írja Falu Tamás az Életrajz címő versében még 1931 februárjában. Én megszegtem eme kérést, mert kerestem, kutattam és nagyon sokat olvastam Falu Tamásról. Hogy ki is volt İ? Keresztlevele tanúsága szerint november 10én született Markbreiter Adolf magánzó és Fuchs Laura házasságából Kiskunfélegyházán. Teljesen véletlen, hogy az ember hol születik - írja - Én véletlenül Kiskunfélegyházán születtem, így beleszülettem Petıfi szeretetébe. Ez a szeretet késıbb csodálattá fokozódott, s lelki motort adott a költészet felé. Német eredető családi nevének magyarosításához 1894-ben járult hozzá a belügyminiszter és a Monor melletti Vasad pusztán töltött nyugodt, tanyasi évek, a monori elemi iskola és a kecskeméti ref. kollégiumban zajló diákévek után már Balassa Lajos néven érettségizett 1899-ben. Érettségi után a pályaválasztás következett. Orvos szeretett volna lenni, de egy kisebb operációt végig nézve, elájul. Így İ is, az akkori kor divatos pályáját, a jogot választja. Ügyvédi vizsga letétele után a monori közjegyzıi irodában kapott állást, Nagyrıcére, majd Ceglédre kerül augusztusában nevezik ki Ócsára közjegyzınek, ezután itt élt haláláig, illetve Dabason közjegyzı volt nyolcvan éves koráig. FALU TAMÁS, a költı január 1-jén született. Ekkor, ezen a már tudatosan választott néven jelent meg İsz címő verse a Hét-ben. Falu Tamás egyre nevesebb költı lett. Ez a kettısség minden elınyével és hátrányával élete végéig elkísérte. Már, majd egy év telt el Az ısz címő vers megjelenése után, amikor december 18-án Kiss József, A hét nagytekintélyő fıszerkesztıje a következıket írta Monorra dr. Balassa Lajosnak: Tisztelt Uram! Nagyon régen várom Önt. Írja meg kérem, milyen úton, módon lehetne az én kollégámmal, Falu Tamással megismerkedni? Vagy túl szerény, vagy nagyon zárkózott a barátunk. Én sem vagyok túlságosan hepciáskodó, de annyira mégsem tartom üveg alatt magamat. Szívesen látja és várja Kiss József. A leleplezés után Falu Tamást hamarosan befogadták a hazai irodalmi életbe.

5 A Hét címő lapnak megszőnéséig munkatársa, ig az Új Idık - nek is, a Nyugat közli regényét, a Pesti Hírlap tárcaírója. 57-tıl az Élet és Irodalom-ban, a Vigília-ban és több más lapban jelennek meg írásai. Beválasztják a Petıfi, majd a Kisfaludy Társaságba ben országos jelentıségő, rangos esemény szervezıjévé választották: İ képviselte a hivatalos magyar irodalmi életet Linzben, a Batsányi János hamvainak hazahozatala alkalmából rendezett ünnepélyen. A magyar irodalom történetében a következıket olvashatjuk: Falu Tamás költészetét kezdettıl fogva halk, szerény tónus jellemezte. Szívesen idézte az apró élettényeket, ezekbıl igyekezett általános érvényő tanítást elvonatkoztatni. Noha kortársa volt Ady nemzedékének, mégis inkább a konzervatív líra egyszerőségére törekedett. A látványból és a hétköznapi bölcselkedésbıl józan, kicsit ironikus költészetet teremtett. ( ) Minden jelenség költıi témát kínált neki, s az élet maga is olyan volt számára, mint a nagy kaland, melyet azonban szükségszerően követ majd az elmúlás. ( ) Szelíd kékszín a tintám, nincsen rikító mintám, én nem vagyok divatlap, nem hódolok divatnak. Ez az ars poeticám. Divatnak nem hódolok. Ahogy letettem az alapkövet, én azon futok végig. Verseimben népies elemek is vannak ( ) Nagyon megszerettem a falusi élete, úgyhogy nem cseréltem volna el, és ma sem cserélném el a fıvárosi zajos élettel. Laktam a fıvárosban, és bejártam a világnak nevezetes fıvárosait, mindig hazavágytam az ócsai csendbe. A csönd tulajdonképpen verseimnek a melegágya. Séta közben szoktak eszméim, gondolataim jönni, és a csend indít versírásra. A Vasút utca hosszú utca, A fél községet általfutja. Utasok járják éjjel, nappal, A szívükben nehéz csomaggal. ( ) Séták kezdıdnek napsütött utcákon, S csak új ruhát lát, aki kitekint. Kart karba öltve mennek boldog párok ( ) A költınknek, Falu Tamásnak az életébe is kellett egy biztos pont, a támasz, a feleség: Bér Jolán augusztus 18-án vette feleségül polgáriskolai tanárnıt. Sajnos gyermekük nem született, gyermek hiányáról, gyermekutáni vágyakozásáról több verset is írt. Nem csak verset, de a képzeletbeli gyermekrıl még regény is íródott. Bér Jolánnal, a feleséggel, annak október 22-én bekövetkezett haláláig éltek együtt. A feleségének hiányát nagyon sok versében megörökítette. A szemérmesen visszafogott szavú költınek A lélek mindenütt kihajt címő kötetében jelennek meg elıször szerelmes versei. Ezek a tiszta, minden érzékiségtıl mentes, a kedves iránti mély tiszteletet kifejezı versek, a szerelemben mindig jelenlévı aktív együttrezdülést, együttérzést magasztalják. Együtt futottunk át a réten A kaput el egyszerre értük. Éveink karonfogva szálltak, Mi egymás életét is éltük. (Feleségemnek) Mécses szeretnék lenni a szobádban, Így lehetnél csak este az enyém. Arannyal zengı lángom beragyogna És árnyadat a falra festeném. Kihallgatnám a némaság beszédét, Mit a szíved az éjnek tartogat És az utolsó sápadt lobbanással Megcsókolnám az árnyékodat. (Mécses) Falu Tamás munkásságát több állami díjjal is elismerték, elıször a munkaérdemrend ezüst fokozatát,majd 90. születésnapján az arany fokozatot is megkapta ben, pontosan 37 éve Ócsa Nagyközség díszpolgárává választja. Nem csak Ócsának, de az országnak is İ az elsı díszpolgára. 31 évvel halála után a költıre és munkásságára emlékezve, irodalmi díjat alapított a Magyar Írók Egyesülete és Ócsa Város Önkormányzat Képviselı-testülete. Falu Tamás-díjat elsı alkalommal az idei évben Borbély László író vehetett át. Valóra vált az, amit a Könyvtár címő versében nagyon régen álmodott; Azt hittem, egyszer könyv leszek én is, Ha mindent, mindent elolvasok. Szürke ruhámból könyvtábla válik, Valaki megfog, egy polcra állít, Esténként olvas soká, sokáig, Megemlékezésemet a Földszint címő versének részletével fejezem be, amelyet ajánlok mindnyájunknak! Az emberek lelke ma kérges, Ma zsivaj kell és emelet. Földszinten éltem, de az éghez Mégis én voltam közelebb. Ócsa, november 10. Bukodi Jánosné

6 Megemlékezés az 1956-os forradalomról Irodalmi mősor a gimnáziumunk tanulóinak elıadásában Az ÓPKE küldöttségének koszorúzása A magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 52. évfordulóján, október 23-án Ócsa lakói, városunk vezetıi, oktatási és kulturális intézményeinek, civil szervezeteinek képviselıi lerótták tiszteletüket a Köztársaság téren levı emlékmő elıtt a szabadságharcban, s az utána következı megtorlásokban életüket vesztett hısöknek. A kifejezetten hideg, csontig ható idıben a megemlékezés a Himnusz hangjaival kezdıdött, az Ócsai Fúvószenekar elıadásában. Bukodi Károly alpolgármester felszólalásában méltatta az `56-os forradalomban résztvevık áldozatkészségét, a nemzeti oldal iránti elkötelezettségét, a késıbbi kirekesztettségüket, amivel a szabadságért és az igazságért folytatott harcukat megtorolták, majd megállapította, hogy október 23. a szabadság közös emléke ( ), amelynek össze kell kötnie bennünket, ha komolyan vesszük azokat az értékeket, amelyekre a demokráciánk épületét felhúztuk. Emlékezzünk tehát azokra, akik a szabadság hatalmas kincsét örökségül hagyták ránk, s legyünk méltók ehhez az örökséghez. Koszorúzások után az ünnepség a Szózat eléneklésével ért végett. Egressy Gábor Szabadidıközpont koszorúja Fraszczak Ryszard

7 Emlékezés szimbólumokkal Emlékezzünk A síremlék mementója tüntetni. Ez azonban nem sikerült, mert késıbb a mieink kiszedték a holttesteket a romok alól és az ócsai temetıbe, egy közös sírba temették el. A sírra csak egy szerény betonkocka került ezzel a felirattal: 17 magyar november 3-án, az Ócsai Polgári Kör kezdeményezésére, a kivégzés színhelyére (ma a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem gyakorlótere) kopjafát illetve emléktáblát állítottak az embertelenül kivégzett ócsai honvéd mártírok emlékére. De a civil szervezet kötelességének érezte, hogy itt az ócsai temetıben is álljon egy, a mártírok emlékéhez méltó síremlék. Ócsa lakosságának összefogásával november 2-án került sor Kiss Károly kıfaragó által tervezett és kivitelezett, méltó emlékmő felavatására. Az emlékmő sokatmondóan szimbolizálja, hogy az itt fekvı 17 katona nem hiába halt meg. Az Ócsai Polgári és Kulturális Egyesület minden évben megemlékezik és koszurút helyez el a 17 katona sírjánál, ezzel ırizve az azóta már az Egyesületbe integrálódott Polgári Kör hagyományait, és ırizve az emlékét annak a 17 katonának, akik életüket és vérüket adták a szabadságért. Annak ellenére, hogy Széchenyi István írása szerint szabadságát az ember rendszerint akkor becsüli, amikor már nem szabad, vagy ha szabadságát végtelen áldozatokkal vívta ki, én mégis buzdítok mindenkit arra, hogy ırizzük meg mártírjaink által keservesen kivívott szabadságunkat. Vallom, hogy a megemlékezés ennek egyik módja. Emlékezünk a 64 éve Ócsán kivégezett 17 ismeretlen honvédmártírra, akiknek a sírjánál idén november 1jén rövid fıhajtással róttuk le kegyeletünket. Az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület minden évben elhelyezi koszorúját ezen a napon, hogy soha ne feledjük, milyen szörnyőséges esemény történt november 3-án. Biztosan nem elıször írjuk le a történetet, de nem lehet elégszer ismételni ahhoz, hogy soha többé ilyen ne forduljon elı kicsiny hazánkban. Pappné Hajdu Katalin Mi is történt? (Forrás: Sághi Zoltán, az Ócsai Polgári Kör volt elnöke írásából) november 3-án érték el a szovjet csapatok Ócsa községét. Nem voltak harcok a község birtoklásáért. Ennek ellenére a felszabadítás 17 honvéd és 6 civil áldozatot követelt. Mint azt a leírásokból és néhány szemtanú emlékeibıl tudjuk, a 17 fegyvertelen hadifoglyot egy géppisztolysorozattal lekaszaboltak. A halottakat és a súlyos sebesülteket egy birkahodályba becibálták és rájuk szakították a tetıt. A szemtanú elmondása szerint: Apám összeszedte a katonák papírjait, hogy tudja majd értesíteni a hozzátartozókat, de a szovjet tiszt kitépte a kezébıl a papírokat és apró darabokra tépte egy kivétellel valamennyit. Az az egy véletlenül leesett a földre. Feltételezhetı, hogy az áldozatokat nyomtalanul akarták el- Wass Albert jelkép a síremléken golyó a kısziklában a kı marad

8 Dönti Károly Ócsa kulturális életérıl, oktatásról, az egészségház jövıjérıl Interjú Ócsa polgármesterével - Az Ócsai Hírmondó, az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület szócsöveként elsısorban a kultúra fejlesztésével, helyzetével kapcsolatos kérdésekre összpontosít. Fiatal városunk kulturális élete, kulturális programok kínálata, az önszervezıdı civil egyesületek mőködése, hagyományápolás szeretnénk kitérni. Ez egy nagyon általános téma, de olyan tısgyökeres ócsai lévén biztosan számunkra sok új dolgot tud errıl mondani. - Abban a minıségemben is, mint polgármester, de úgy is, mint magánember két dologra rendkívül büszke vagyok Ócsa vonatkozásában. Az egyik Ócsának a kulturális élete, a másik pedig az oktatás helyzete, lehetıségei. Mind a kettıért komoly erıfeszítéseket kellett tenni. A kultúrával, Ócsa kulturális helyzetével kapcsolatban kiemelném elsısorban az Ócsai Kulturális Napokat. Ez rendkívül fontos eseménysor, amelynek évrıl évre történı megrendezése egyre nagyobb terhet jelent a szervezık számára. Korábban azok eltartottak még három hétig is, olyan programok voltak, mint képzımővészeti tábor a gyerekek számára, ahol szobrászattal, festészettel, fazekassággal, kézmővességgel foglalkoztak, ez egy hétig tartott, s utána kiállításokat rendeztünk. Késıbb aztán ezek elmaradtak, nem azért, mert a gyerekek kevésbé lettek volna aktívak, hanem azért, mert annak anyagi okai voltak. Aztán az idıtartam elkezdett szőkülni, s most nem egészen egy hétnél, legfeljebb egy hétnél tartunk, de ennek a színvonala azért büszkeségre ad okot. Végtelenül örülök a hetvenes évek elején megkezdett egyház zenei napoknak, hangversenyeknek a mőemléktemplomban, ezek folyamatosan mennek, és nem utolsó sorban ugyanazon a szinten mőködı, Gregor József és barátai címő Ócsai Zenei Napoknak. Tehát Ócsa gazdag kultúrával rendelkezik, ezekbıl hagyomány épül, ezeknek a színvonala nem csökkent. Ezen kívül rendkívül örülök annak, hogy az önszervezıdı civil szervezetek is aktívak. Évrıl évre új, gazdag programokkal jelentkeznek az Ócsai Kulturális Napokon, de külön szeretném megemlíteni az új, néhány éves, babamúzeum mőködését, amely a népviseletünknek a fennmaradását, s annak a bemutatását szolgál. Ez a 24. óra után jött létre, de látok lehetıséget arra, hogy az nem fog elhalni. Ennek a tárgyi feltételeivel kapcsolatos gondok még elıttünk állnak. Akkor lennék igazán büszke, ha állandó intézményt tudnánk létesíteni, ahol bemutatásra kerülnének. Ezeket most a teljesség igénye nélkül mondtam, mert nagyon sok olyan tevékenységet nem soroltam, például a népdalkör, vagy táncosok, de képtelenség is lenne mindenkit felsorolni, anélkül, hogy valakinek a kihagyását nem veszélyeztetne az ember. - A skanzen megnyitása milyen évekre esett? ben alapítva lett a Tájvédelmi Körzet és a Tájház ami nem skanzen, azért, mert nem ide telepítették az épületeket, hanem ezek eredetileg is ott voltak és a tulajdonosoktól lettek megvásárolva tıl kezdıdıen. - Hadd kérdezzem meg, hogy ezekben a törekvésekben milyennek látja az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület szerepét? - Az ÓPKE korábban Ócsai Kulturális Egyesület néven a rendszerváltás idején alakult. Lényege a következı volt: jött a romániai forradalom és Ócsáról is megindultak a segélyszállítmányok. Ezekben többen vettek részt és engem is megkerestek otthon, azzal, hogy csináljunk egy lapot Ócsán és, tekintettel arra, hogy abban az idıben nem lehetett csak úgy létrehozni egy újságot, úgy döntöttünk, hogy alapítunk egy egyesületet. Ennek amúgy is a legfıbb ideje volt, mert rendszerváltás elıtt civil szervezetek nem igazán tevékenykedtek, nemcsak nálunk, hanem sehol az országban, ellentétben a két háború közötti idıvel, amikor sok civil szervezet, több tíz szervezet mőködött. Így tehát létrehoztuk az Egyesületet, hogy fıként a kultúrát karolja fel, ápolja a hagyományainkat. Volt egy alakuló ülés, amelyen elég szép számmal jelentek meg, megírták a belépési nyilatkozatokat, az egyesület elnöke Szabó Zoltán lett és így létrehoztuk az Ócsai Hírmondó címő újságot. Az elsı fıszerkesztıje László Imre ócsai baptista lelkész volt. Nekem az volt a véleményem, hogy azért célszerő egyházi személynek lenni, mert akkor ugyan nem volt jellemzı a pártosodás, de mindenképpen pártokon kívül mőködı szervezet lengyel ez, és tényleg kultúrával, és nem politizálással foglalkozzon. Ez benne is van az alapszabályban az van benne, hogy pártoktól független, nemzeti érzelmő és keresztény erkölcső tagokat tömörítsen. Majd László Imre lelkész külföldre távozása után a fıszerkesztı Tóth Péter domonkos lett, aki közelmúltig, elköltözése idejéig töltötte be ezt a funkciót. A lapra rendkívül büszke vagyok, mondhatom, hogy a szívem csücske. Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy a tény, hogy hosszú évek alatt tudott fennmaradni, abban nekem is volt szerepem, nem írásban, hanem fenntartásában, de sokáig például szerkesztettem benne keresztrejtvényt. Tehát így alakult az újság és azóta is él. - Az oktatás helyzetét említette, tudná ezt bıvebben az olvasóinknak leírni? - Az oktatással kapcsolatosan annyit, hogy az általános iskolánk,

9 Élet a gyerektáborban nagyságrendrıl beszélünk, durván ezer gyereket tanít. A feltételrendszer rendkívül rossz volt annak idején: öt épületben folyt a tanítás ben adtuk át az iskola legújabb részét, addig folyt az építkezés, tehát a régi általános iskola mellé sikerül egy beruházással új épületszárnyat emelni, körülbelül 530 millió forintért. Ez 2002-ben befejezıdött, de sajnos, kinıttük, tovább kellene építeni ahhoz, hogy megfelelı helyek álljanak rendelkezésre. Tekintettel arra,hogy nálunk nagy a gyermeklétszám, ez a kérdés már égetıvé vált. A probléma az, hogy a fenntartási, létszámtól függı normatívák évrıl-évre csökkennek, és nagy erıfeszítésbe kerül, nehogy létszám leépítéssel és kelljen ezt a munkát ellátni az ott dolgozó pedagógusoknak. Most is kénytelenek voltunk összevonni osztályt és hát nem tudjuk jelen pillanatban, hogy mit hoz a jövı. A másik pedig az, hogy a gimnáziumunk `52-ben alakult, aztán `86-ban került vissza a megyétıl hozzánk, de sajnos, a megszőnés veszélye fenyegette. Az akkori Tanács úgy döntött, hogy nem megszünteti, hanem fejleszti. Úgy is történt, több ütemben fejlesztettük, különbözı pályázati pénzek és saját erı bevonásával, több száz milliós ráfordítással elértük,hogy a megye negyedik gimnáziuma lett és a korábbi 120 fı tanulói létszám helyett 470 diák tanul benne. Tizennégy településrıl járnak ide tanulók és a színvonalon nagyon eredményesen dolgoznak, amit mutatnak részben a fıiskolai és egyetemi felvételi arányszámok, valamint a hatszoros túljelentkezések. Ennek a fenntartását Ócsa már nem bírta, átadtuk a megyének a fenntartás szempontjából. Sajnos nincs forrás ahhoz, hogy vissza tudjuk venni a fenntartását. Tehát az oktatásnak technikai feltételei, a személyi feltételei szintén adottak. Természetesen, mindenen lehet javítani. - Az egészségház Ócsa egyik égetı problémája. Tudná felvázolni az eddigi törekvéseket? - Az egészségházzal az a gond, hogy a `70-es évek elején épült a jelenlegi rendelı, amit egészségháznak hívunk. Azért vigyázni kell, hogy a fejünkre ne boruljon, mert repedeznek a falak, többnyire a hozzáépítés nem megfelelı színvonalon történt. Hosszú évek erıfeszítése eredményeként, most eljutottunk oda, hogy nem hitelbıl, hanem saját erıbıl építünk egészségházat, amely a régi központi iskola helyén épül, amivel én nem értek egyet, mert azt szerettem volna, hogy az egészségház a jelenlegi helyén épüljön fel. De ezen már nincs mit vitatkozni, mert a testület eldöntötte a kérdést. Tehát itt a régi központi iskola, a volt leányiskola helyén fog megépülni. A bontás kivitelezıit a testület már kiválasztotta. Hétfın, november 17-én lesz a terület átadása a bontáshoz. Elıreláthatólag, ami azért nem biztos, olyan 300 milliós beruházás lesz, viszont ennek eredménye egy teljesen korszerő egészségház lesz, de sajnos szakrendelık nélkül. - Ha megengedi, néhány szóban kérném, hogy vázolja fel Ócsa testvérvárosi kapcsolatait. Legalább az Olvasók tájékoztatása végett. - Ócsának két testvérvárosa van. Az egyik Felvidéken Palást, a másik egy észt Kose település. Leginkább Palástról beszélnék, hiszem immár tíz éve tartanak a kapcsolataink. Nem ismeretlen Ócsa elıtt Palást. Onnan származik Szőcs Gyula esperes plébános úr, aki Ócsán az úgy nevezett Katolikus Iskolát, mostani Katolikus közösségi Házat megépítette. Nos, az elsı miséje Paláston volt, de Ócsán van eltemetve és itt volt húsz évig esperes, plébános. A testvéröcse, Szőcs Jenı, pedig itt volt az általános iskola igazgatója. Azért vannak palásti kötödéseink más neves személyiségekkel kapcsolatosan is, például Bereczkiné Magyar Mária és dr. Bálintné Magyar Ilona szintén Palásti kötıdésőek, de Fülöp István tanár úr szintén palásti kötıdéső volt. A két háború között Ócsa küldöttsége felkereste Palástot, és zászlót adományozott neki. Ennek a küldöttségnek van ma is élı tagja, Irma néni. Ez a kapcsolat megújult tíz évvel ezelıtt. Minden évben találkozunk, közös programokat rendezünk, és amit én nagyonnagyon fontosnak tartok, a gyerekeinket elküldjük egymáshoz egy-egy hétre azért, hogy a palásti gyerekek jobban megismerjék a magyar történelmi helyeket, hiszen magyar történelmet ott nem tanítanak, a magyar, ócsai gyerekek pedig megismerik a felvidéki helyeket, várakat, amelyekrıl csak a történelemtanítás közben hallottak. Ez a kapcsolat késıbb személyes ismeretségekkel, barátságokkal gazdagodott. Az észt kapcsoltunk egy pályázat kapcsán jött létre, kialakulóban van. Egy-egy közös találkozás volt, például, ha jól emlékszem, az elmúlt év novemberében volt a kapcsolat felvétele, az ócsai küldöttség néhány napra Észtországban járt és hasonlóak az elképzeléseink egymás kultúrájának, tudományát és zenés kapcsolataink támogatására. Az interjú második részét a karácsonyi számunkban fogjuk leközölni, addig is köszönjük szépen. Fraszczak Ryszard

10 V. Európai Téli Tárlat 2008 az ócsai Egressy Gábor Szabadidoközpontban Külso és belso tájrekvizitumok Köszönto Dönti Károly polgármester részérol A közös együttmunkálkodás arra kiváltképp jó, hogy a muvésztábor több helyrol esetünkben a honi alkotókon kívül Romániából és Bulgáriából jövo tagjai az egymás megismerésén kívül az alkotásmódok, technikák, stb. megannyi, egyénre szabott változatával is találkozhassanak. A világképek sajátosságában rejlo személyesség ahány muvész, annyi karakteres kifejezésmód az alfája és omegája mindennek. Az egyediség ezáltal tükrözodik. Ócsa, a kis alföldi város ezúttal ötödször hívta meg a tájhoz kötodo vagy épp annak jobb megismerését vágyó képzomuvészeket. Ebben a közös ügy reményében kit-kit másképp megérinto toborzásban azonban a különféle habitusokat összeköto azonosság a lényeg: az esztétikailag mérheto szép legyen a mu absztrakt vagy figurális, több más egyéb mellett, váljék az ember boldogságforrásává. Szinte mindegy is, hogy miképp valósul meg ez a ma még talán nemegyszer eszményi állapot. A táj igézetében az itt kiállítók egy kis kivétellel természetbarát képzomuvészek, vagy a külso valóságot a lélek kibogozhatatlan, csak szomjúhozásban rokon terrénumaira fordítva? Grafikai hálóval (Miklosovits László, Kovács Johanna), az élményrétegeket fölvillantó lírai absztrakttal (Büki Attila), netán a messzirol jött muvész szülötte földjét természetesen más tájrekvizitumok révén megszólaltató színekben gazdag lát o- mással (Vihra Petrova Grigorova)? Katona Zsombori Mária fél-figurális, fél-absztrakt festményei témájukat merítsék a hétköznapokból vagy a Bibliából bizonyos érzelmi stációk kivetítoi, míg Kéri Mihály jobbára drámai fogantatású tájélménye szinte létesszencia. Ebben a tájat belülrol és kívülrol is megérinto vonulásban az a különös, hogy a valósághoz közeli látványvilág lásd Boitor Viorica Maria Ócsai kapu címu festményét csaknem szakrálissá válik. Ez a fénykapu egyben mennyei kapu is, épp azzal a többlettel, amely révén a kisváros ha csak pillanatra is elszakadni látszik földi tereitol, és különleges pályára lép. Nem szükséges itt azonnal kozmosz méretu mozgásra gondolni, de valamino érzelmi kitárulkozásra, vagy ahhoz közeli élményre, igen. Vihra Petrova Grigorova épp ellenkezo módon éri el a hatást: a lombok izgató zöldje (Ócsai táj) és az ég valószínutlen vörösét a föld barnájára borító, a szem érzékiségét elohívó látványa (Este) a vastag festékrétegtol (faktúra) lesz eleven. O az anyag költészetében fedezi föl azokat az elemeket érzelemgócokat, amelyek lehet hogy jó értelembe vett dekorativitásukkal is hatnak, ám emez érzelem-tájrekonstrukciók igaz volta tagadhatatlan. Katona Zsombori Mária világa, legalább is külföldi társaiéhoz viszonyítva, bonyolultabb. Nemcsak azért, mert érzelmi villódzásában alig tesz különbséget a figurális és absztrakt ábrázolásmód között legnagyobb hatású festménye, az Elmélkedés a jelenen, múlton és jövon folthatásszeru alakrajzában is

11 csaknem nonfiguratív mu, hanem azért is, mert drámai komolysága mellett (Golgota) nem restell egy futamot szánni a négy testben háromságot láttató groteszkre ( Huncut mami ). A Golgota a sejtelmesebb nem tudhatni, hogy a kereszten valódi korpuszt látunk-e vagy a fát körülcsavaró háncs-testet a Huncut mami társas magánya viszont (foképp a kötélháló, rácsháló mögé bújtatott alakkal) épp az ábrázolt családi idillt töri szét. A Nemzetközi Téli Tárlat grafikai anyaga vessük közbe: négyük közül Kéri Mihály és Büki Attila festo is színvonalban semmivel sem marad alatta a festészeti arzenálnak. Sot némelykor felül is múlja azt. A rajzos, grafikai jelleg amelyben mindvégig az alakrajz dominál a Miklosovits László és a Kovács Johanna-muvek sajátja. Miklosovits álomszép sorozatban, a szürreális beütésektol sem riadva veti papírra látomását. Az Ócsai hajnalok I. IV. címu kollekció mindenik lapja mesteri mutatvány a motívum-kavalkádról. Templomtorony, kétfedelu repülogép, kopjafaerdo, gitáros alak, egy önarcképszeru vigyázó, mind-mind eleme játékos fölhajtója annak a révületnek, a hajnal ködébe épült, s a megbilleno képzeletet megbilleno szerkezettel visszaadó idojátéknak, amely a visszaemlékezo személyenszemélyeken kívül (mindvégig aktív ez az állapot) a tárgyi környezetet ugyancsak szereplové teszi. A halovány színezés, a képzelgés sejtelmét fátyolba vonó enyhe sárgák, kékek, zöldek, pirosak hangulati varázsa, s nem utolsósorban a miniátori pontosságú munka itt is megteszi a hatását: az ócsai hajnal meseigazsága buvkörbe emeltetik. Kovács Johanna drámai fogantatású emberei csontok csupasz pálcikavalóságából épített földi halandók vagy Marson inneni-túli drótcsuklós lények minden porcikájukkal ellent mondanak ennek a világnak. Jóllehet itt (mármint a muvésztábornak helyet adó városban) születtek, de nem vagy csak igen nagy áttételekkel kapcsolódnak a másokat vallomásra bíró vagy éppenséggel szépségével lenyugözo tájhoz. És a városhoz sem. A drámai múltat fölidézvén talán még az Hommage címu lap (ceruza, papír) kapcsolódik különleges térosztásával, szakadozott kontúrú ember- és állatalakjaival valamino régvolt, szenvedéseiben is örömteli világhoz, amely akár lehetett az Alföld a horizont mint hegység síkján is. A grafikai történés, amikor a szellos vonalháló vagy a satírozott alak egymást erosítve foglalja el eme sajátosnak, szikárnak rajzolt lét pozícióit ebbe valamino mítoszi üdv éppúgy beletartozhatik, mint a félelem, maga a, noha átszellemített, valóság (Morkis; Iskolai történet). A talán legartisztikusabb muvész, Büki Attila mindezt pont o- sabban érzelemvilágának, átváltozásra hajlamos képzetének hullámzásait finom akvarellekben rögzíti. Alkatához nagyon is jól illik mert a külvilág szinte mindig érzelemtartományként jelenik meg a kartonon a lírai absztrakt. A Rezdület éppen azt a megnevezhetetlen krátert, a barnába zárt, leheletnyi kékek tavát hozza elénk, amelyben a révület csaknem olyan fontos alakító ero, mint a másutt a zenei ritmusra épült vertikális hullámmozgás (Parafrázis). Bükinél nincs nyomasztó színtömeg, csak halk visszavonások, szinte el sem hangzott sóhajok vannak, mikor is a Hóolvadás két oldalról észlelheto harántmozgása úgy nyomja össze az ollóba került, a földfelszín foltjaiba megképzodött idot, hogy csak ámulunk az eszköztelenség révén is fölöttébb kifejezo grafikán. Kéri Mihály két oldalról itteni képei szerint (vegyes technika) a városképhez (Ócsai) sziluett) és valamino belso értéktartományhoz igazodva (Teljesen ismeretlen táj III.) közelíti meg a számára nagyon is lényeges valós á- got. Ki tagadná a konstruktív, még a kubisztikus élményeket is sejtelemszeruen visszaadó városkép hat é- konyságát, melynek hold sütötte éjszakájában Aknay János, a jóbarát, kifeszített szárnyú angyalai szerkezetet irányító háttérmögöttesek (Ócsai látkép). A tornyok keverte lég ajzószerei, a falnyílásokat megszabdaló negatív bábuk (kör, ellipszis) pedig paradox: nyugodtságukkal szinte kifeszítik az éles háromszögek zárta konstrukció vázát. Ám Kéri mégsem ebben az attraktív, szemet vonzó árnyékrajzban jóllehet rajzi üzenete kifogástalan futja ki grafikai invencióját. Az egyszeru ecsetvonással papírra vitt hurok (Utolsó tánc), de még inkább a Teljesen ismeretlen táj II. fa-testet egyfajta korpusznak láttató szenvedéstörténete rajzi és érzelmi valós ágában is zárt kör: a gondolkodó emberben zajló dráma megrendíto, ugyanakkor míves foglalata. Ha Közép-Európa muvészei olyan intenzíven fognak kezet, mint ahogyan azt az ócsai tárlat sugallja, a félelem aligha költözik be a közösség és az egyén hajdan történelmi átkoktól súlyosult életébe, mindennapjainkba. Szakolczay Lajos irodalom- és muvészetkritikus

12 Halloween az Energy Kid s Tánciskolában A tánciskola vezetıjeként fontosnak tartom, hogy a tánc és versenyzés mellett egyéb közös programokat szervezzek a táncos gyerekeknek, testvéreiknek és szülıknek. Hamarosan a Diótörı címő karácsonyi mesebalettet nézzük meg közösen és elmegyünk a Bodies kiállításra is. Október végén közösen halloweenoztunk a szabadidıközpontban. Tököt faragtunk, sütıtökös sütit és sütıtököt ettünk és persze jól éreztük magunkat. A Halloween nem más, mint a rejtelmek éjszakája. Halloween eredete az egykori kelta ünnep, a Samhain idıszakáig vezethetı viszsza. A kelták az újesztendıt november elsején ünnepelték. Ez a nap jelentette számukra a nyár végét és egyben a téli, sötét, fényben szegény idıszak kezdetét, ebbıl adódóan az évnek ezt az idıszakát a halálhoz és az elmúláshoz társították. A kelták hittek abban, hogy az október 31-i éjszaka a legalkalmasabb a jövendımondásra és a jóslásra. Az Amerikából átvett ünnep szerint Halloween éjszakáján az emberek házról-házra mennek és énekelnek. Akkoriban a szegény emberek házaltak, a tehetısebbek pedig süteményekkel (amit a lélek süteményének neveztek) ajándékozták meg ıket, azzal a kéréssel, hogy cserébe imádkozzanak elhunyt családtagjaikért. Ez a szokás idıvel valóban átalakult, hiszen napjainkban leginkább a gyerekek kántálnak, cserébe pedig édességet, süteményt, gyümölcsöt vagy pénzt kapnak. A hagyomány, hogy ezen az éjszakán jelmezt viselünk, mind kelta mind pedig európai gyökerekbıl ered. Tánciskolánkban elıször két éve kérték a táncosok, hogy az amerikai hagyományoknak megfelelıen beöltözve keressük fel a táncos gyerekek házait. Megszerveztük és meg is valósítottuk. Boszorkány, Drakula és egyéb jelmezekbe bújva jártuk a házakat és győjtöttük a csokikat, gyümölcsöket. Nagyon átfagytunk, de nagyon jól éreztük magunkat. Idén, hogy a kisebbek is csatlakozni tudjanak az ünnepléshez olyan programot szerveztünk, mely a 6 éveseknek és a huszonéves táncosoknak is megfelelı volt. Közösen készítettünk töklámpásokat. Mindenki faragott, nagyok a kicsiknek segítettek, igazi team-munkaként készültek a bájos és néha rémséges maszkhoz hasonlító tökcsodák. A nagy munka során jól esett a sütıtökös sütemény is, a sült tök és azt is megtudtuk, hogy a sütıtök nem csak sütve fogyasztható, hanem nyersen is. Akár csemegének is jó, akár salátába. Remekül éreztük magunkat, a kisebbeknek igazi csoda volt, mikor a lámpásokat meggyújtottuk és a körülöttünk lévı fényeket lekapcsoltuk. Csillogó szemmel nézték a csodát, melyben a lámpások életre keltek és igazi arcok, maszkok elevenedtek meg elıttük, melyek a saját kezük munkájával készültek. Valóban csodás és misztikus volt Következı közös ünneplésünk a karácsonyi vetélkedı lesz, mely 2008-ra szintén táncsulis hagyománnyá nıtte magát. Papp Katalin / /

13 A Magyar Vöröskereszt XII. Kongresszusa elıtt Véradással segítsünk embertársainknak A Magyar Vöröskeresztnek idén, december 5-én egy ciklus befejezésére, égy egyben számvetésre is készül. Tevékenységünk irányvonalát a Magyar Vöröskereszt XI. Kongreszszusának határozatai adták, és a Dabas Körzeti Szervezetünk kitőzött feladatát figyelembe véve végeztük. Mindennapjainkat meghatározta a véradásszervezés, az elsısegély oktatás-vizsgáztatás, segélyezés az adományszerzés, egészségnevelés munkája. Célunk, hogy minél több együttmőködött, támogatót és önkéntest nyerjünk meg. Bármely karitatív szervezet mőködésének biztosításához óhatatlanul szükség van a további generációk kinevelésére, a fiatalok felkészítésére akár fıállásban akár önkéntesként tevékenységet fog végezni. Az iskolákban a szőkre szabott óra kereten belül nehezen valósítható meg az élethelyzetek megoldásának gyakorlata, a tanórák keretében kevés lehetıség nyílik az elsısegélynyújtás elméleti és gyakorlati feladatainak megoldására, balesetek megelızésére, életmentés oktatására. A vöröskereszt ezt az őrt kívánja betölteni az iskolákban szervezett tanfolyamokkal, vetélkedıkkel. Az ócsai általános iskolából egy pedagógus és egy tanuló részt vett Dabason Sebfelelısi képzésen. Az iskola egy jól felszerelt elsısegélynyújtó dobozt kapott a Vöröskereszttıl, a diák sok új ismerettel lett gazdagabb. Friss kezdeményezésnek számít a vöröskereszt tavaly nyáron elindított balatoni elsısegélynyújtó szolgálata, ahol a körzetünkbıl hat kiképzett ifjú vöröskeresztes önkéntes kisebb-nagyobb sérüléseket látott el. A vöröskereszt Verıcén megtartott táborában Ócsáról két általános iskolás gyerek részt vett. A tábor költségét, 46 ezer forintot a Dabas Körzeti Szervezet fedezte. A táborban a gyermekek felügyeletét, a programok szervezését önkéntesek és a Vöröskereszt fıállású munkatársai látták el. A gyerekek élményekkel és új ismeretekkel lettek gazdagabbak. Az emberi segítség legnemesebb formája a véradás. A vérellátás állami feladat, de a szervezésben a véradók elismerésében szinte egyedüliként a vöröskereszt tudja felvállalni a nem kis önkéntes erıt igénylı néha nem hálás feladatot. Az elızı évben az ócsai véradóknak egy ingyenes szőrést végeztettünk a szív és érrendszerre irányult. Színházjeggyel ajándékoztuk a többszörös véradókat a Szabadidı Központban megtartott elıadásra. November 27-e a Véradók Napja. Emberek ezrei köszönhetik életüket, gyógyulásukat véradóknak. Mi ezúton is mondunk helyettük köszönetet minden véradónak és mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárulnak a véradás sikerességéhez (pl. Helységet biztosítják a Szabadidı Központban). Szeretet ünnepe, Karácsony közeledik, mindannyian azon gondolkodunk, vajon milyen ajándékkal lephetnénk meg szeretteinket. Az ajándékok tárháza rendkívül széles. Sokan választják az ajándékozás egy különös formáját is, a VÉR- ADÁST, amivel a bajba jutott embertársainkon segíthetnek. Bartos Sándorné MVK Területi vezetı

14 Megalakult az Ócsai Színjátszó Kör és Irodalmi Színpad A Színjátszó kör az Egressy Gábor Szabadidıközpont keretein belül kezdte meg munkáját. Legfıbb célja, hogy összefogja az ócsai és a környezı települések fiataljait, megismertesse ıket az irodalom a színjátszás szépségeivel, erısítse a fiataljainkban a csapatszellemet, felszínre hozza a bennük rejlı vagy éppen felszínre törı vágyat az irodalom mővészete, a játékosan hangzó ám annál komolyabb munkával járó színjátszás iránt. Biztosítson számukra egy kulturált, játékos ugyanakkor szellemi frissességet biztosító környezetet, ami által megismerhetik hasonló érdeklıdéső társaikat. Ehhez a törekvéshez a Színjátszókör nagy támogatást kapott Az Egressy Gábor Szabadidıközpont vezetıségétıl, ami által biztosított egy nyugodt, kulturált környezet a Színjátszókör számára, ugyanakkor kellı felkészülés után, fellépési lehetıséget biztosít rendezvényein, segítséget nyújt önálló produkciók megvalósításában. A Színjátszókör gondolatával a közelmúltban városunkba költözı Illés Anna kereste meg a Szabadidıközpont vezetıségét, akik támogatásukról biztosították az ötlet megvalósításában. Alábbiakban pár kérdésen keresztül érdeklıdünk a megalakulásról, tervekrıl, célokról: - Mikor gondolt elıször arra, hogy városunkban Színjátszó-kört alapít? Illés Anna: - Ez már azon a napon megfogalmazódott bennem, mikor párommal, aki ócsai, ide költöztünk. - Honnan jött az ötlet? - Mielıtt Ócsára költöztünk volna, elızıleg Felsıpakonyon mőködtettem egy amatır színjátszó csoportot, több mint két éven keresztül. Már ott is azon volt a hangsúly, hogy a fiataloknak egy olyan közösséget hozzunk lére, ahol a színjátszáson és az irodalom szeretetén keresztül, egy jó hangulatú és baráti környezetben lehetnek. - Milyen céljai és jövıbeni tervei vannak az Irodalmi színpaddal? - Az elsıdleges célom, hogy egy legalább fıbıl álló lelkes fiatalt összegyőjtsek, hogy városunk életében aktívan részt vegyenek és programjait színesítsék. A bennük rejlı tehetséget kibontakoztathassák. Másodlagos célom, hogy a csoport tagjai megtanuljanak feltételek nélkül bízni egymásban, merjenek, segítséget kérni valamint segítsenek egymásnak, akár a tanulás, akár az iskolaválasztás, akár az élet bármely területén. Számomra fontos, hogy ne csak a képességeiket, készségeiket fejlesszem, hanem a szülık segítségével és közremőködésével felkészítsük İket az Életre, arra, ami vár rájuk, valamint arra, hogy bárhol, bármikor képesek legyenek megırizni önmagukat, ne adják fel álmaikat és ki tudják használni természetükben rejlı elınyeiket. - Milyen alapvetı filozófiai gondolat húzódik meg a Színjátszókör ötlete mögött? - Az Élet Egy Színház, mindenkinek megvan a szerepe, a kérdés csak az: Tiéd lehet-e a Fıszerep!? A Színjátszókör folyamatosan várja az érdeklıdıket, nem csak a fiatalok körébıl, hiszen nincs korhatár és a részvétel teljesen ingyenes. A foglalkozások minden héten, pénteken fél ötkor kezdıdnek az Egressy Gábor Szabadidıközpontban. Jelentkezni folyamatosan lehet a foglalkozásokon vagy telefonon. Információ: Illés Anna, tel.: Putnoki Dávid Kalendárium c. versébıl közzétesszük a két hónapra vonatkozó versét November Nagypelyhekben hull arcunkra a hó, hóembert építeni, szánkózni volna jó. Ilyenkor emlékezünk kedves halottainkra, könny csordul arcunkra, virág kerül sírokra. Elıfordul még, hogy otthon fosztanak, győlik a csuhéj, benne gyerekek ugrálnak. Szürke macska nyávog, illegeti farkát, meleg tejet lefetyel, úgy alussza álmát. Hótömeg lapul szántásra, mezıre, szél sikolt a forró kályha csövébe. Varjúk kárognak, keresik táplálékukat, s károgják: lesz még nyár, s jó falat. December Szívekbe hála, s szeretet költözik, felnıtt s gyerek Karácsonyt ünneplik. Most az erıben is békésebb az élet, fenyıfa ágain fehér gyertyák égnek. A falvakban mindig szebb víg harangszó csendül, sül Vének s fiatalok misére a Karácsony, a kalácsom. készülıdnek, világra jött Urunk, érte örvendeznek. Hófúvásos utak, jégcsap csüng tőz ropog a kályhában, mesél anya Álmunkban újra virít kankalin tavasszal majd minden madár az ereszen, kedvesen. és pipitér, visszatér. Putnoki Dávid: Kalendárium

15 2008. október 28-án elhunyt Kánai Károlyné, az ócsai Bolyai János Gimnázium nyugdíjas iskolatitkára. Julika 26 éven keresztül kiválóan látta el munkáját intézményünkben. Mindvégig a tapintat, a magas fokú diplomáciai érzék volt a jellemzı rá, no meg az elegancia, az ízléses megjelenés, az ápoltság és a kulturált beszéd. Julika nem egyszerő titkárnı volt, hanem egy egyszemélyes intézmény, titkársági hivatal volt a gimnáziumban. Róla meg lehetett volna mintázni az ideális titkárságvezetı modelljét. IN MEMORIAM Kánai Károlyné Nagy türelemmel, megértéssel és igényességgel tárgyalt mindenkivel. Megnyugtatta az ideges alaptermészetőeket, bátorította a gyámoltalanokat, munkakörében nevelte a diákokat arra, hogy miként kell megjelenni, hogyan kell köszönni, kérni, világosan, érthetıen beszélni, ügyeket intézni, határidıt betartani. Segítségét a diákok sosem érezték kioktatásnak. Nagyon szerették és tisztelték, de így voltunk ezzel valamennyien. Ideális iskolatitkár volt, mindent tudott az intézmény mőködésérıl. Évekre visszamenıleg emlékezett ügyekre, dolgokra, eseményekre. Mindent el lehetett neki mondani, így legtöbbet İ tudott az iskoláról, hiszen nála futottak össze a szálak. De mindig csak annyit adott tovább, amennyit kellett, és akkor, amikor arra szükség volt. Mint a közalkalmazotti tanács tagja, következetesen és meggyızıen képviselte a nem pedagógus munkakörben dolgozók érdekeit is. Julika néni ahogy a diákok szólították szerette a békességet, a nyugalmat és a rendet maga körül. Úgy gondolom, ilyen lehetett édesanyaként, nagymamaként, feleségként is; példás családi életet élt. Sajnáljuk, hogy ilyen hamar itt hagyott bennünket. Nem ezt a sorsot érdemelte, hiszen példamutatóan, kiegyensúlyozottan és egészségesen élt. Életvitele mintaszerő volt, de úgy látszik, a sorsunk nemcsak a mi kezünkben van. Nagy tisztelettel és szeretettel gondolunk rá, hiszen Kánai Károlynét mindenki elismerte és nagyra tartotta Ócsán és a környékén. Bizonyíték erre, hogy elismerésként a várostól megkapta az Ócsa Ifjúságáért kitüntetı díjat is. Emléke örökké köztünk él, hiszen munkájával hozzájárult a gimnázium elismertségéhez és a fiatalok neveléséhez. Megbecsüléssel, tisztelettel és hálával fogunk emlékezni Rá! Zsadányi László igazgató Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola Ócsa RENDHAGYÓ KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Tóth Péterné Bartal Katalin ( ) A csomagolás lázában egymást gyızködtünk Édesanyámmal, hogy ez is felesleges holmi, meg az is, ez is az, meg az is, - és különben is fizikailag képtelenség 300 m 2 eztis, aztisát 54 m 2 -be bezsúfolni. Ez az attrakció! Még a botcsinálta szovjet-orosz elnökjelölt Zsirinovskijnak sem sikerült volna, aki egy külföldi útja alkalmával annyi ajándékot kapott majd letörlesztésre, hogy a légikisasszony összecsapta a kezét: Zsirinovszkij úr, enynyi minden az egész repülıgépbe sem fér bele!, így válaszolt: legyek csak elnök, és megmutatom, hogy mi fér bele ebbe a kócerájba! Már az akadálymentesítés (8 lépcsı) ügye is dőlıre jutott: doktor Strenner Zoltán, települési képviselınk, az egészségügyi bizottság révén Édesanyám megkezdte menetelését Jákob létráján, melynek hegye az égig ér: ahol az Atya trónol, s melyen Isten angyalai le- is feljárnak. /Mózes I / S mi, komisz kölykei az Úrnak sírva fakadunk. Pedig megadatott, hogy naponta többször imádkozhatjuk: Jöjjön el a Te országod!, megadatott, hogy hihetjük: a mi hazánk a mennyben van!, s hogy Boldogok azok, akik az Úrban hunytak el!, mert tetteik elkísérik ıket (Titkos Jelenések Könyve, 14, 13/ Magunkat siratjuk. De ezt már hasonló élménybıl megírták mások, szebben. (József Attila Kései sirató) És mégis szerencsétlenebbül, mert gyızködjük magunkat, hogy a legdrágább koporsót vegyük meg, koszorúk százait tegyük a sírra, s mi az, hogy egy szál virágot, s a legegyszerőbbnél egy fokkal jobb koporsót! S ha hiszel, add Isten nevében árkülönbözetét a Szeretetszolgálat kosarába, fizesd be az árvízkárosultak számlájára, a leukémiás gyerekekére, a vakok, süketek intézetébe!... Novemberi temetıket járva megcsendesedik az ember. A sírokon ellobbannak a gyertyák is, kihunynak a mécsesek is. Megcsípi a dér a koszorúk virágait, s azt a bizonyos egy szál virágot is. Jákob létrájának a hegye az égig ér Mégis mégis köszönet mindenkinek, ócsaiaknak, inárcsiaknak, akik ezekben a napokban velünk voltak. A család nevében: Tóth Péter Domonkos c. prépost, ny. plébános

16 Uitz Erika gobelinkészítı kiállítása az Unió Galéria Kamaratermében (OPKE EMBLÉMA KÖNYVEK) (PECSÉT) Az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület tisztelettel meghívja Tagjait és Pártolóit a december 6-án, órakor, az Egressy Gábor Szabadidő Központban tartandó Mikulás Bálra Zene: Vörös István és Kisegyüttese A belépő ára: 3000 Ft/fő, amely a vacsorát is magában foglalja Tombolatárgyakat köszönettel elfogadunk! Kis aprósüteménnyel, itallal hozzájárulhatunk a bál jó hangulatához! A belépők az Egressy Gábor Szabadidőközpontban vásárolhatók. Ócsai Hírmondó Az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület folyóirata Megjelenik: kéthavonta Felelıs kiadó: Pappné Hajdu Katalin Szerkeszti: Szerkesztıbizottság Fıszerkesztı: Fraszczak Ryszard Levélcím: Egressy Gábor Szabadidıközpont, 2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u Telefon: Készült: Mátyús Bt. Nyomda, Dabas, Nyomdavezetı: Mátyus Gyula Telefon: Kéziratokat nem ırzünk meg, és nem küldünk vissza. Az aláírt cikkekért a szerzık vállalják a felelısséget, a Szerkesztıség egyben fenntartja magának a leadott kéziratok tartalmát és szellemét nem érintı rövidítés jogát.

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet, amely

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( )

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( ) dezs.extra.hu tételek gyûjteménye Ady Endre Szerzõ dezs Irodalom tétel Ady Endre (18771919) Életrajz 1877.nov.22én született Érmindszenten. Apja hétszilvafás nemes volt. Elszegényedés. Nemesi család. Paraszti

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

a fák táncra állanak.

a fák táncra állanak. 2015. április 10-én ismét a költészet parkjává alakul a KÖSZI előtti tér. A Költészet Napja Kőbányán ebben az évben is olyan különleges rendezvény lesz, amelyre érdemes jelentkezni gyerekeknek és felnőtteknek

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 2005

CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 2005 Sorszám:... TELEPÜLÉS A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 25 (25549) 5 6 7 8 Település:... MEGYE 9 1 Mintakód: 1 2 3 4 5 6 TELEPNAG 11 TELEP3 12 KÉRDEZİ KÓDJA KÉRDEZTE:... 13 14 15 16

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. november 10-én tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a közmővelıdési tevékenységrıl, javaslat a 2010. évi közmővelıdési

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7.

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. A PROJEKT TÁRGYA: Erkel Ferenc életének és korának megismertetése, feldolgozása, bemutatása születésének 200. évfordulója alkalmából.

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július ÚNYI ÚJSÁG XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július T A R T A L O M Fejezetek Úny község történelmébıl Óvodai hírek Iskolai hírek Testületi Tallózó Anyakönyvi hírek Berhidai

Részletesebben

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ a csapat/ osztály neve: OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ LÁZÁR ERVIN: HÉT SZERETİM I. A BŐVÉSZ 1. Magyarázd meg az alábbi kifejezések jelentését! - fekete kalapos lámpák: - optimális : - kommentár: - az amik

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI?

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? az ifjúság nevelése egy olyan országban, mely létéhez és szabadságához ragaszkodik, tekintettel minden honpolgárnak hazája iránti kötelességére, tökéletes kell, hogy legyen (Széchenyi

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M PÁLYÁZAT AZ ÁDÁM JENİ ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETİI MUNKAKÖRÉRE KÉSZÍTETTE: REGİSNÉ NYIRİ ILDIKÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 2013. MÁJUS 24. 1 VEZETİI PROGRAM SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Tíz

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Ópályi Hírlap. Székelyföldre zarándokolt a Baráti Kör

Ópályi Hírlap. Székelyföldre zarándokolt a Baráti Kör www.opalyi.hu Ópályi Hírlap Az Ópályiak Baráti Körének Lapja - Felelős kiadó: Tisza-kiadó Bt. - Eng. Sz: 710/2/1995 - www.obkweb.hu Főszerkesztő: Erdélyi Miklós - Szerkesztés: Farkas Ferenc - Nyomdai munkák:

Részletesebben

Fedezze fel a lapokban rejlô ajándékot!

Fedezze fel a lapokban rejlô ajándékot! unite for children 202 Karácsonyi katalógus Fedezze fel a lapokban rejlô ajándékot! Az UNICEF termékek megvásárlásával Ön is részt vehet a Föld legkiterjedtebb segélyakciójában. Minden megvásárolt UNICEF

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek Petıfi SándorS Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola Kiskırösi Négyek Apja: Petrovics István mészáros mester volt. Anyja: Hrúz Mária, szlovák anya nyelvő volt. Petıfinek volt egy fiú öccse, akit Istvánnak

Részletesebben

K S É Z S Í Z TE T T E TE T : E : NG N U G Y U E Y NN N É N CS. E R E I R K I A

K S É Z S Í Z TE T T E TE T : E : NG N U G Y U E Y NN N É N CS. E R E I R K I A 2015. október 16. OLVASÁS ÉJSZAKÁJA KÉSZÍTETTE: NGUYENNÉ CS. ERIKA Olvasás éjszakája Ideje: 2015. október 16. éjszaka (20.00 órától másnap reggel 8.00 óráig) Célja: Az olvasás népszerűsítése, az olvasni

Részletesebben

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre Felsıörsi Hírmondó IX. évfolyam 8. szám 2006. november A képviselıtestület kiadványa TARTALOMJEGYZÉK A testületi ülésen történt 1 Az iskola hírei 2 Mindenszentek 2 A Teleházban történt októberben A Káli-medencében

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

I. Pátka Község Díszpolgára cím alapítása

I. Pátka Község Díszpolgára cím alapítása Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 9/2007 (VI. 27.) számú rendelete Az önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

ZENE JÁTÉK I. + Kártyacsomag + Útmutató ZENE JÁTÉK II. + Munkafüzet + Útmutató

ZENE JÁTÉK I. + Kártyacsomag + Útmutató ZENE JÁTÉK II. + Munkafüzet + Útmutató Bánki Vera Stark Gábor Széplaki Gyöngyi Kismartony Katalin ZENE JÁTÉK I. + Kártyacsomag + Útmutató ZENE JÁTÉK II. + Munkafüzet + Útmutató Tankönyv az alapfokú nevelés-oktatás 1-4. évfolyamai számára Miben

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 2014.02.21. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megemlékezést tartottak a városházán. A nyíregyházi önkormányzat idén immár negyedik alkalommal hirdetett a témában

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Kiskegyed Otthona. A Kiskegyed Otthona magazin fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos szeptemberében végzett kutatása alapján

Kiskegyed Otthona. A Kiskegyed Otthona magazin fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos szeptemberében végzett kutatása alapján Kiskegyed Otthona A Kiskegyed Otthona magazin fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos 2007. szeptemberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. szeptemberében

Részletesebben

2010. június 13 Trianon 90 év 2010. június 4-én délután fél ötkor országszerte megkondultak a harangok. Megkondultak, mert 90 évvel ezelőtt ezen a napon írták alá azt a békeszerződést, mellyel Magyarországot

Részletesebben

A Gondozási Központ 2o11. évi beszámolója

A Gondozási Központ 2o11. évi beszámolója A Gondozási Központ 2o11. évi beszámolója MOTTÓNK: Mert ti lesztek majd az öregek, S mindazt, mit nekik tettetek Azt adják nektek a gyerekek, Azért elıre intelek titeket, Szeressétek az öregeket. (II.

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére MÉGIS A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz érte cserébe, MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN! ( a calcuttai gyermekotthon faláról ) Kertész Imre atya emlékére Kertész

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév Erasmus Krétán Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Erasmusos diákként egy szemesztert Krétán tölthettem el, jelenleg még csak az ösztöndíjam felénél tartok, de mondhatom nem bántam meg, hogy ezt

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7.

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Hétfı Hétfın reggel indultunk a Keleti pályaudvarról az erdei iskolába, melyet már nagyon vártam. Sok gyerek utazott együtt, mert nemcsak az én osztályom, hanem az

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál

Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 52 (2014): 7 11. A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK LEKTORÁLT FOLYÓIRATA Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál I. Tisztelt Gyászolók! A végső búcsúvétel idején

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Újabb emlékhelyek Edelényben

Újabb emlékhelyek Edelényben Újabb emlékhelyek Edelényben Az Edelényi Füzetek 32. köteteként jelent meg 2004 tavaszán az Emlékhelyek Edelényben címő könyv, amely a városban található emléktáblákat, szobrokat, emlékmőveket és a nevezetes

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel hívja és várja a diákokat és kedves felkészítı kollégákat a Mária napok versenyeire. A kiírt versenyek és idıpontjaik: Március 21.,

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben

A HAPPY-hét időpontja: 2014. március 24-28.

A HAPPY-hét időpontja: 2014. március 24-28. 2014. 03.26-án a Zipernowsky Károly Általános Iskola Tematikus Napjainak keretében a felső tagozatos diákok Irodalmi Teadélutánon vettek részt az iskola könyvtárában. A foglalkozás témája az aktuális Happy

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Gyomaendrıd Város Önkormányzata október 23-i ünnepi testületi ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Gyomaendrıd Város Önkormányzata október 23-i ünnepi testületi ülésérıl. Gyomaendrıd Város Önkormányzata 17-1993. Jegyzıkönyv Készült Gyomaendrıd Város Önkormányzata 1993. október 23-i ünnepi testületi ülésérıl. Jelen vannak: dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán,

Részletesebben

I n t é z m é n y i m u n k a t e r v

I n t é z m é n y i m u n k a t e r v I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2009/2010. tanév Aug. 24-tıl Munkaszerzıdések elıkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok elıkészítése Aug. 27. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 28.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. június 25-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 6-8. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben