ÓBUDAI BETEKINTŐ. Ismerjük meg az óbudai szaléziakat! interjú Tran Si Nghi Ferenc SDB atyával

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓBUDAI BETEKINTŐ. Ismerjük meg az óbudai szaléziakat! interjú Tran Si Nghi Ferenc SDB atyával"

Átírás

1 ÓBUDAI BETEKINTŐ Ismerjük meg az óbudai szaléziakat! interjú Tran Si Nghi Ferenc SDB atyával Papszentelése: június 27 Örökfogadalma: augusztus 15 Honnan származol és hogyan kerültél kapcsolatba a szaléziakkal? 7. osztályos voltam Vietnámban, és nagyon szerettem a focit. Sajnos a közelünkben nem volt pálya, csak az úton játszottunk nyáron gyakran egész nap. A szomszéd nénit viszont nagyon zavarta a játékunk, így elhatároztuk, hogy új helyet keresünk. Bátyám (aki ekkor már szalézi volt) hívott minket vasárnaponként focizni az oratóriumba. A játék mellett meséltek nekünk Don Boscóról is, amire eleinte természetesen nem nagyon figyeltem. 3 éven keresztül minden vasárnap ott voltam a pályán, de amikor gimnáziumba kerültem, az igazgató atya jelöltnek hívott meg. Ezután vasárnaponként nem focizni, hanem hittanra mentem a rendházba, Don Boscóról tanultam, szentségimádáson vettem részt. A gimnázium évei alatt jól megismerem Don Boscót, a szalézi lelkiséget, amelynek alapja a vidámság. Ezután már szalézi akartam lenni. Mi fogott meg leginkább a szaléziak hivatásában? Legjobban az vonzott, hogy a fiataloknak lelki vezetőként szolgálhatok. Ez elsősorban a papok karizmája. Azért akartam pap lenni, hogy a fiatalokkal a szentmisén és a gyónásban találkozhassak. Miben más a szaléziak tevékenysége Vietnámban, mint Magyarországon? Hogy sikerült itt beilleszkedned? Nincs nagy különbség, hiszen Don Bosco karizmája minden szalézi oratóriumban ugyanaz. Különbség csak a kultúrában és a fiatalok szokásaiban van. Tehát ugyanazt a tevékenységet kell végezni mindenhol, csak más módszerrel. Óbudán az első két évben jobbára csak figyeltem, és hallgattam, hogy megtudjam, mi hiányzik a fiataloknak. Mit gondolsz legfontosabb feladatnak a mai fiatalok nevelésében? Legfontosabb a lelki élet fejlesztése. Ahogy Don Bosco kérte Istentől: Da mihi animas caetera tolle, vagyis Lelkeket adj nekem, a többit vedd el! Át kell adni a Jézusba vetett bizalmat. Papok nélkül ebben nem igazán lehet segíteni. Külföldiként többet kell készülnöd a prédikációkra, előadásokra, mint egy magyar papnak. Ki segít ebben? Van aki átnézze, javítsa az esetleges hibákat? Sok segítséget kaptam ebben Frank Pál atyától, aki gyakran átnézi a prédikációkat, kijavítja és magyarosítja őket. Ferenc atya hamarosan hosszabb szabadságra megy Vietnámba (lassan négy éve nem volt otthon a szerk.). Mivel töltöd majd otthon napjaidat? Először otthon meglátogatom majd a rendházakat, és elmesélem, mivel foglalkozunk, mit dolgozunk Magyarországon. Elmesélem azt is, hogy bár kevés itt a szalézi, mégis erősek. A leendő misszionáriusoknak tanácsokat fogok adni, hogy az első évek nehézségein hogyan lendüljenek túl. Ezután természetesen meglátogatom szüleimet és testvéreimet is, hogy kipihenjem magam. Néha hiányzik Vietnám, de ha ott leszek, biztosan hiányzik majd a magyar oratórium. A szentmisében, imádságban viszont így is találkozunk!

2 Kedves Testvérek! Új esztendőben, új lendülettel Bosco Szent János hónapjában és a hivatások szalézi évében szeretném megcsillantani szentünknek mostanában kevéssé hangsúlyozott tulajdonságát. Ez az idei szalézi rendfőnöki jelmondattal, strennával áll szoros kapcsolatban. Ennek magyarázatából idézek: Meghívlak benneteket, hogy a fiatalok számára igazi lelki vezetőkké váljatok, mint Keresztelő János, aki rámutat Jézusra az ő tanítványai előtt: Íme, az Isten Báránya! A rendfőnök atya nyíltan fölszólítja a legalábbis Don Boscót tisztelőket -, hogy imádkozzanak és cselekedjenek a hivatásokért. Nagy ínség van ezen a téren és segíteni kell a fiatalokat, hogy rámutassunk nekik a mi Napunkra, Krisztus Urunkra, aki a felhők fölött ma is ott ragyogtatja a napot, és meghív mindenkit az életszentségre: szerzetesként, papként, családosként... Don Bosco szenteket akart, vidám szenteket, akik Isten jóságától áthatott emberek. Hadd idézzem az ő írását, melyet akkor írt, miután meghalt Savio Domonkos: Életének ártatlansága, Isten iránti szeretete, az égi dolgok utáni vágyakozása Domonkos értelmét olyan állapotban tartotta, hogy mondhatnánk, általában Istennél időzött.... A hálaadás vég nélkül tartott. Mitöbb, ha nem hívták, elfelejtette a reggelit, a kikapcsolódást, sőt néha az iskolát is, mivel imádságba merült. Jobban mondva az isteni jóság szemlélésébe, amely kimondhatatlan módon közvetíti végtelen irgalmának kincseit. Az ilyen, szinte követhetetlennek tűnő áhítat azért legalább egy dologra rávilágít: Isten imádása az alapja keresztény életünknek. Tényleg ekkora öröm Istent imádni? És mire való ez igazán? tehetjük föl a kérdést. A Bölcsesség könyvének idézete valamelyest választ ad kérdésünkre: Mert Isten csak azt szereti, aki a bölcsesség bizalmasa, mivel az ékesebb a napnál és minden csillagképnél, a fényhez hasonlítva különb annál is, mert azt felváltja az éjjel, a bölcsességen azonban nem vesz erőt a gonoszság! Elér tehát erejével egyik határtól a másikig, s a mindenséget üdvösen igazgatja (Bölcs 7,28-30 és 8,1). Az ismereteken túli isteni bölcsesség megszerzése mindnyájunk nagy ajándékává lehet, ha időt szentelünk Istennek az ima különféle fajtáin keresztül, és aszerint is törekszünk élni. Erőst úgy tűnik, hogy van hová fejlődnünk. Imádkozzunk egymásért, különösen az ingadozókért, hivatásukat keresőkért! Krisztusban szeretettel: Óbuda, január 13. P. Andrásfalvy János SDB, igazgató JÁTÉK Bosco Szent János jelmondata egy ószövetségi mondat ( Da mihi animas, caetera tolle, vagyis Lelkeket adj nekem, a többit vedd el! ). Vajon pontosan honnan származik? A megfejtéseket január 25-ig várjuk írásban, vagy a címen. A helyes megfejtők nyereményben részesülnek!

3 GYERMEKEK A MISÉN Elsősorban: nagy örömmel vesszük, hogy gyerekek jönnek a szentmisékre. Még 1992 táján Gyula bácsi alapította a gyerekmisét, amit nemes egyszerűséggel rumlis misének nevezett, magam is jelen voltam az alapításnál, mint 20 évvel és ugyanannyi kilóval kevesebb kispap. Mi, szaléziak nagy örömmel vesszük, ha gyerekek vagy fiatalok jönnek a szentmisére, ami manapság hazánkban, bizony, nem gyakori jelenség. Azon túl jelenlétük nem mindig azt jelenti, hogy mind jól nevelten, kis felnőtt módjára vesznek részt, bár ma is vannak ilyenek. Két dolgot érdemes látnunk: az aprócska teremtések nem vagy nehezen tudnak uralkodni hangkibocsátó egységeiken; a nagyobbacskáknál előfordulhat, hogy kamaszok lévén vérmérsékletük, még csiszolatlan szokásaik, vagy serdülési fázisukra jellemző ingadozásaik miatt csintalankodnak. Don Bosco oratóriumában volt Savio Domonkos, a szent növendék, és Magone Mihály, a csibészek kapitánya, aki a Fekete kéz bandának volt a vezetője s eltartott egy ideig, míg tisztára mosta az oratóriumban kissé bepiszkolódott kezét. Mindemellett szülők és nevelők feladata, hogy a szentmise mégse váljon csatatérré, a kellő pillanatban fogják vissza, csitítsák porontyaikat, így alakítva ki bennük az áhítat megfelelő hozzáállását, amely a példa és gyakorlás által később elmélyül, és páratlan ajándék minden hívő felnőtt számára. Mivel idén már nincs három délelőtti szentmise, mostanában a 9-es és a fél 11-es mise is kap egy adagot a gyermekzsivajból, bár az utóbbi most is számottevően csöndesebb, mint a 9-es. Mit tegyünk hát? (vö. ApCsel) Törekedjünk az áhítat fenntartására: jó példával, rövid, suttogó magyarázatokkal és buzdítással, netán megengedett az is, hogy az apró, kiabáló teremtménnyel tegyünk egy kört, akár picit kimenve majd bejőve, míg csillapodnak indulatai. Ha mégiscsak el kell viselnünk picinyek némely önkéntelen kurjongatását, nagyobbak zabolátlan duruzsolását, akkor még mielőtt méltatlankodni kezdenénk, egy pillanatra előbb adjunk hálát az Úrnak, hogy ők itt vannak az Egyház élő, felnövekvő tagjaiként. Elöregedő magyar társadalmunkban és a Családok évében először gondoljunk arra, hogy De jó, hogy egyáltalán van kinek példát mutatnom, van itt olyan gyerek, akit most el kell elviselnem, esetleg alkalmam nyílhat őt jó tanácsaimban részesítenem, de felnőve talán hálás lesz az elfogadó keresztény közösségért, ahol hitében növekedhetett. Miután ezt a röpke lelki gondolatmenetet végigjártam két eredmény valószínű: lehet, hogy a zörejt okozó csemete immáron abbahagyta döngicsélését, netán magába szállt. (Talán éppen az én jó példámon épült?) Ekkor egy közösségi lelki élménnyel gazdagabban folytathatom szentmisén való részvételemet. amennyiben a gyermek vagy ifjonc olyan csökönyösséget mutat, amelyben hosszabb távon pillanatnyi szeszélyének kívánja alárendelni a szent szertartás áhítatát, akkor nyilván az illető palánta szülője, rokona, animátora, ezek híján barátja vagy egy áhítatos hívő nagy tapintattal és egyben határozottsággal, mindazonáltal csöndes szavakkal szólítsa fel a gyermeket viselkedésének megzabolázására. A 9-es mise gyerekmise, a többi nem kifejezetten az, de a felnőtt hívek magas fokban épületes jelenlétén túl örülünk minden gyermek és ifjú részvételének, különösen akkor, ha ifjúi erőik önkéntelen felszínre bukkanásai mellett komolyan törekszenek az áhítatos magatartásra. P. Andrásfalvy János SDB, igazgató

4 ORATÓRIUMI HÍREK Gyerekfarsang Szeretettel hívjuk a gyerekeket március 6-án (vasárnap) 15 órától a szalézi farsangi mulatságra! További részletek hamarosan! II. országos Don Bosco csocsóbajnokság Remek hangulatban zajlott az immár második alkalommal megrendezett országos csocsóbajnokság. Hazánk számos szegletéből (Szombathelytől Kazincbarcikáig, Pécstől Balassagyarmatig) érkeztek versenyzők és szurkolók, hogy Bosco Szent János atyánk égi születésnapját közösen ünnepelhessük. M Az animátorok elérhetősége: várjuk észrevételeiket! Kérjük imáikat is a szaléziak, munkatársak, animátorok és segítők munkájára! EGYÉB PROGRAMOK Továbbra is folytatódik a Nyugdíjas- és a Baba-mama Klub. Sok szeretettel várják az új érdeklődőket is! o Információk a Baba-Mama Klubról: Márialigeti Vajesz (30 / ) Ebben az évben is folytatódik a gyermek-reggeliztetés az óbudai szalézi oratóriumban. Imáik és nagylelkű anyagi támogatásuk mellett szükség van a szabadidő felajánlására, vagyis a kétkezi munkára is! A program hétköznap reggelenként 6:15-től 7:45-ig tart. Heti, kétheti vagy akár havi egy felajánlott reggel is nagy segítség és szép áldozat! o A beosztás és jelentkezési lehetőség nemsokára elérhető lesz a honlapon! Esti torna nőknek! Pilates jellegű, erősítő, alakformáló órák keddenként órakor kezdődnek, az óbudai Szalézi Rendház Savio termében (Bp. 1037, Bécsi út. 173.). Órarend: Február 1., 8., 15., 22. Március: 1., 8., 15., 22., 29. A bérlet ára februárra 2000Ft, márciusra 2500Ft (500Ft/alkalom). Szeretettel vár mindenkit: Ónodi Bori 20/ ) STRENNA 2011 Gyertek és meglátjátok! a 2011-es strenna A strenna egy Don Boscó-i szalézi hagyomány, melyet a rendfőnök ajándékoz a Szalézi Családnak, minden évben iránymutatásul. A 2011 es év strennája különösképpen érinti az életünket, a küldetésünket, és nagy jelentősége van, mivel arról a képességünkről szól, amely segít felfedezni az élethivatásunkat az Egyházban és a Szalézi Családban - mondta a rendfőnök.

5 SZALÉZI IMASZÁNDÉK 2011 JANUÁR: SZALÉZIAK DÉL-ÁZSIÁBAN Azok a szaléziak, akik Dél-Ázsiában, főleg Pakisztánban élnek és dolgoznak, tudjanak kapcsolatot építeni más keresztény testvéreikkel. FEBRUÁR: SZALÉZIAK AFRIKÁBAN A fiatal afrikai keresztények tudjanak tudatosan előkészülni a házasság szentségére, főleg azok, akik Zambia, Namíbia, Malawi és Zimbabwe szalézi intézeteiben készülnek a felnőtt életre. MÁRCIUS: KÖZEL-KELETI MIGRÁNSOK Azok a szaléziak, akik Közel-Keleten élnek és dolgoznak, kísérjék el a migránsokat hivatásuk útján is, főleg azokat, akik részt vesznek a szalézi nevelő-lelkipásztori közösségek életében. SZALÉZI HIRDETÉSEK A harangláb pályázat nyertese hozzálátott a kivitelezési előkészületeknek. Örömmel vesszük a hívek adományait, mivel a kivitelezés reményeink szerint február-március táján megkezdődik, és nyilván pénzbe fog kerülni. A pontos árajánlat készülőfélben. A Segítő Szűz Mária szobor a hívek adományaiból restaurálás miatt nem látható eredeti helyén. Reméljük, hogy mihamarabb visszahelyezhetjük megszépült formájában. Óbudán Bosco Szent János ünnepére készülve triduumot tartunk. A beszédek az esti szentmise keretében lesznek január 26 és 28 (szerda péntek) között. A tartományi Don Bosco ünnep január 29-én, szombaton lesz fél 11 órai kezdettel az Óbudai Kulturális Központban a San Marco utcában. Minden érdeklődőt szeretettel várunk: a műsort a nyergesújfalui diákok, a Don Bosco Nővérek Óvodája és kispapok adják, a kiállítást a Szent Péter és Pál Szalézi Iskolánk rendezi. A nap programja: o 9:30 Érkezés o 10:30 Szentmise o 11:30 Don Bosco díj és Savio Domonkos-díj átadása o 11:45 Műsor o 13:00 Agapé Január hónap során csütörtökönként reggel 6 órakor a hivatásokért (papi, szerzetesi, családi) ajánlunk fel szentmisét, ha tehetjük, éljünk a lehetőséggel. A lelkészségünkön az igazgatónál be lehet jelentkezni házszentelésre azokban az otthonokban, ahol ezt kívánják 2011-re a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia meghirdette a Család Évét. Kérjük a Szent Család áldását családjainkra, kérjük az első magyar szent családnak, Szent István királynak, Boldog Gizellának és Szent Imre hercegnek közbenjáró támogatását. Kérjük a példamutató családapa, Boldog Batthyány-Strattmann László könyörgését családjainkért és egész nemzetünkért!

6 ELŐDEINK Ádám Antal SDB ( ) szalézi szerzetes pap nyughelye: Péliföldszentkereszt temető Antal atya Tolnán született. Családja Újpestre költözött, itt végezte az elemi iskola négy osztályát. Az újpesti szaléziakat megismerve, közvetítésükkel jutott a rend nyergesújfalui intézményébe, ahol gimnáziumi tanulmányait végezte. Hamar megismerte és megszerette Don Boscót, és hivatást érzett arra, hogy őt kövesse ban Péliföldszentkereszten megkezdi a novíciátust, majd 1929-ben fogadalommal kötelezi el magát a szalézi életre ben teszi le örökfogadalmát, majd 1939-ben, Esztergomban a papi szentségben részesült. Szalézi nevelőként működött Esztergom-Táborban, Nyergesújfalun, Mosonmagyaróváron, Balassagyarmaton, végül a tanakajdi noviciátusban. Itt érte 1950-ben a rendek feloszlatásának gyötrelme és 1992 között szülővárosához közel, Mözsön tevékenykedett kántorként ben visszatért újjászerveződő rendjébe: az óbudai közösségben lelkész, gyóntató, kórházlelkész és a ház könyvtárosa lett ben egy szerencsétlen kimenetelű baleset következtében combnyaktörést szenvedett, és innentől kezdve mozgásában erősen korlátozott lett. Sokat szenvedett, de keresztjét türelemmel viselte egészen haláláig. Forrás: IMÁDKOZZUNK EGYÜTT! A Család évében hívjuk a családokat és az egész templomközösséget közös, otthoni esti imára. Nagy közösségformáló ereje van az egy célért, szándékért folytatott imának. Amennyiben a családnak van lehetősége otthon, este leülni együtt imádkozni, úgy az alábbi formát is lehet használni: a keresztvetés után egy kis csöndben mindenki átgondolja a napját, majd megoszt egy jó élményt az aznapi eseményekből, amiért hálás, amit megköszön Istennek. Miután végigért a kör, egy Miatyánkkal és Üdvözléggyel kérjük az Úr áldását pihenésünkre, és egy további Üdvözléggyel a kápolnáért és az idejáró családokért imádkozzunk. LELKI ÚTRAVALÓ Megmondom mit akar veletek az ördög: lustálkodva akar látni és nem elfoglalva. Amikor lustálkodtok azt mondja: nekem már nincsen semmi dolgom. (Don Bosco)

7 J A N U Á R Nap Egyházi ünnep Rendszeres programok Eseti programok 17. Hétfő Remete Antal 18. Kedd Árpád-házi Szent Margit 10:00 Nyugdíjas Klubja 19. Szerda 10:00 Baba-Mama Klub 18:00 Széchenyi-kör 20. Csütörtök Boldog Özséb Hittanórák 21. Péntek Szent Ágnes vértanú 16:00 Pénteki Oratórium 22. Szombat Boldog Laura Vicuña, Boldog Batthyány- Stratmann László 23. Vasárnap Évközi 3. vasárnap Mt 4, Hétfő Szalézi Szt. Ferenc 25. Kedd Szt. Pál megtérése 26. Szerda 10:00 Baba-Mama klub 27. Csütörtök Szt. Angéla Hittanórák 28. Péntek Aquinói Szt. Tamás 16:00 Pénteki Oratórium 29. Szombat 30. Vasárnap Évközi 4. vasárnap Mt 5, 1-12 Don Bosco Kilenced kezdete 18:00 Don Bosco triduum 18:00 Don Bosco triduum 18:00 Don Bosco triduum Tartományi / egyéb programok 18:00 Pénteki oratóriumi mise 10:30 Tartományi Don Bosco ünnepség 31. Hétfő BOSCO SZT. JÁNOS F E B R U Á R 1. Kedd 10:00 Nyugdíjas Klubja 2. Szerda Urunk bemutatása Gyertyaszentelő Boldogasszony 10:00 Baba-Mama Klub 3. Csütörtök Szent Balázs 17:00 Hittanórák 4. Péntek Szent Ágota 16:00 Pénteki Oratórium 5. Szombat 6. Vasárnap Évközi 5. vasárnap Mt 5, Hétfő Boldog IX. Piusz pápa 8. Kedd Szent Ambrus 9. Szerda Boldog Palomino Yenes Euzébia 10:00 Baba-Mama klub 10. Csütörtök Hittanórák 11. Péntek Lourdes-i Szűz Mária 16:00 Pénteki Oratórium 12. Szombat 13. Vasárnap Évközi 6. vasárnap Mt 5, Hétfő Szent Cirill és Metód 20:00 Közös kápolnai szentségimádás Megemlékezés az összes elhunyt szalézi rendtársról

8 15. Kedd 10:00 Nyugdíjas Klub 16. Szerda 10:00 Baba-Mama klub 18:00 Széchenyi-kör A szervita rend hét 17. Csütörtök 17:00 Hittanórák alapítója 18. Péntek Animátor hétvége 19. Szombat Animátor hétvége 20. Vasárnap Évközi 7. vasárnap Mt 5, Animátor hétvége 21. Hétfő 22. Kedd Szent Péter székfoglalása 23. Szerda 10:00 Baba-Mama klub 24. Csütörtök Szent Mátyás 17:00 Hittanórák 25. Péntek 26. Szombat Versiglia Szent Alajos és Caravario Szent Kallixtusz szalézi vértanúk 27. Vasárnap Évközi 8. vasárnap Mt 6, Hétfő 16:00 Pénteki Oratórium M Á R C I U S 1. Kedd 10:00 Nyugdíjas Klub 2. Szerda 10:00 Baba-Mama klub 3. Csütörtök 17:00 Hittanórák 4. Péntek Boldog Meszlényi Zoltán 5. Szombat 6. Vasárnap Évközi 9. vasárnap Mt 7, Hétfő 8. Kedd 9. Szerda Hamvazószerda 10:00 Baba-Mama klub 10. Csütörtök 17:00 Hittanórák 11. Péntek 16:00 Pénteki Oratórium 12. Szombat 13. Vasárnap Nagyböjt 1. vasárnapja Mt 4, :00 Farsang kicsiknek 20:00 Közös kápolnai szentségimádás 14. Hétfő 15. Kedd NEMZETI ÜNNEP 16. Szerda 10:00 Baba-Mama klub 18:00 Széchenyi-kör 17. Csütörtök Szent Patrik 17:00 Hittanórák 18. Péntek 16:00 Pénteki Oratórium 19. Szombat Szent József Templomi buszos kirándulás 20. Vasárnap Nagyböjt 2. vasárnapja Jn 1, Hírlevél, a Segítő Szűz Mária Lelkészség értesítője. Megjelenik 400 példányban. Felelős kiadó: P. Andrásfalvy János SDB Szerkesztők: Jani Áron, Nacsa Lőrinc A kiadó címe: 1032 Budapest, Bécsi út 175. Tel: Hírbeküldés: A következő szám március 20-án jelenik meg.

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május Fény és Forrás 2009. május 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május kegyelmével Isten akaratát, és örvendezünk a kegyelem által bennünk megtermő gyümölcsnek. Ez mind a jelen pillanat isteni

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

HÍRDETNÜNK KELL A KERESZTÉNY REMÉNYT!

HÍRDETNÜNK KELL A KERESZTÉNY REMÉNYT! 2 Kertvárosi Krónika 2013. március-április HÍRDETNÜNK KELL A KERESZTÉNY REMÉNYT! Benedek pápa a szeretet és a hit összefüggése után egy újabb nagy enciklikában a keresztény reménységet állítja középpontba.

Részletesebben

A SZENT IDÔ AZ IDÔ SZENT!

A SZENT IDÔ AZ IDÔ SZENT! II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM [2] 2011. JANUÁR 30. SAVARIA SZALÉZI KÖRTÉR A SZENT KVIRIN SZALÉZI PLÉBÁNIA ÉS RENDHÁZ ÉRTESÍTÔJE Ahogy búcsúztattuk az óévet, egy újabb, visszavonhatatlanul elmúló esztendôt végleg

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Feltámadás mindenütt Kedves

Részletesebben

Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket (vö. 2Kor 8,9)

Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket (vö. 2Kor 8,9) HÚSVÉT 2014. 1 Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket (vö. 2Kor 8,9) Ezzel a mottóval fogalmazta meg Ferenc pápa nagyböjti üzenetét. És valóban Szent Pál apostol szavai megelevenedtek előttünk

Részletesebben

Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások.

Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Gyermekeink lelki élete a család imájának gyümölcse Kedves Testvérek! A múlt hónapban a családok

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

VILÁGP STA. A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL

VILÁGP STA. A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tél A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

Szenvedés nélkül nincs átalakulás A húsvéti út

Szenvedés nélkül nincs átalakulás A húsvéti út Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./1.) 2010. március 26. szám Szenvedés nélkül nincs átalakulás A

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

VILÁGP Újfolyam, IX. évf. 4. sz.

VILÁGP Újfolyam, IX. évf. 4. sz. VILÁGP STA Újfolyam, IX. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2013. tél Az Ige testté lett Jn 1,14 Az igazságosság, a béke és a teremtés megőrzése JPIC iroda Körömben 5. oldal Hová bújt a karácsony?

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

ÕSZRE MINDEN BEÉRIK ujsziv.hu

ÕSZRE MINDEN BEÉRIK ujsziv.hu ÚJ SZÍV XII. évfolyam 3. szám 1 ÕSZRE MINDEN BEÉRIK ujsziv.hu Régóta szerettük volna, hiányoltuk, tervezgettük, aztán végre a nyár elején nekiálltunk. Most már elmondhatjuk, sõt büszkék is lehetünk rá,

Részletesebben

Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék

Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2014. 12. 24. - XXIV. ÉVF. 7. SZ. Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt

Részletesebben

Keresni és megtalálni!

Keresni és megtalálni! Amikor a napkeleti bölcsek megérkeztek Jeruzsálembe, azt kérdezték: Hol van a zsidók újszülött királya? (Mt 2,2) Ezt kérdezzük mi is. A napkeleti bölcsek példáján keressük az utat: hol van Jézus? Ma is

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Bátor Új Évet Kívánok Mindnyájunknak!

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Bátor Új Évet Kívánok Mindnyájunknak! Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XVI. évfolyam 1. szám 2015. január 11. Bátor Új Évet Kívánok Mindnyájunknak! Az új év kezdetén boldogságot szokás kívánni

Részletesebben

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás 2 Kertvárosi Krónika 2011. március-április CSALÁDOK IMÁJA Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért. Adj nekünk erőt, hogy az első magyar szent család Szent István, Boldog Gizella

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, II. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2006. tél BENNÜNK IS SZÜLESSEN MEG A MEGVÁLTÓ! Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból Tisztelt Béla

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. március de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig (Mt 28, 20) Gondolatok Húsvétra Mienk a Húsvét ünnepe, mely ennyi jóval van tele Üljük

Részletesebben

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam VILÁGP X., jubileumi évfolyam STA Újfolyam, X. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2014. tél Hűséges az Isten (1Kor 1,9) Isten szava: fáklya és világosság A bibliaolvasás értékéről 5. oldal

Részletesebben

A Szeged-Alsóvárosi Ferences Plébánia Hírlevele

A Szeged-Alsóvárosi Ferences Plébánia Hírlevele - XXX. évfolyam, 4. szám 2008. advent A Szeged-Alsóvárosi Ferences Plébánia Hírlevele Mit jelent advent? Advent a Karácsonyra való felkészülés időszaka. Általában négy hét, amikor a legkisebbektől a legnagyobbakig

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben