Megalakult a Szent Anna Oltáregylet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megalakult a Szent Anna Oltáregylet"

Átírás

1 9. évf. 1. szám jan. 22. Megalakult a Szent Anna Oltáregylet A legutóbbi képviselõ testületi ülésen örömmel jelezhettük, hogy megalakult a Szent Anna Oltáregylet. Az Egyletet és megalakulásának elõzményeit szeretném bemutatni: Az elmúlt egy-két évben a biai egyházközösségen belül több olyan aktív kisközösség alakult (babamama klub, Mécs-közösségek), melyeknek áldásos mûködése következtében sok gyermekes család és ezen belül sok gyakorló édesanya, asszonytárs találkozhatott. Az ismétlõdõ találkozások, beszélgetéseink során hamar kiderült, hogy hasonló élethelyzetünk, értékrendünk nem csak közös együttléteinket teszik kellemessé, hanem az együtt gondolkodásunknak, együtt cselekvéseinknek az alapját képezik. Egy ilyen együtt gondolkodás eredménye képen született az a felismerés, hogy elõdeinkhez hasonlóan nekünk is megvan a felelõsségünk a közvetlen környezetünk és ezen belül a templomunk, egyházközségünk értékeinek megóvása terén. Megkerestük Lujza nénit (Hollósi Lászlónét), aki régóta teljesít a templomban és a templom körül szolgálatot, és kértük, hogy meséljen nekünk a hagyományosan asszonyok által végzett feladatokról. Így került szóba a hajdan mûködött oltáregylet. Lujza néni elbeszélésébõl kiderült, hogy az egyes feladatok idõvel módosultak, de megértettük, hogy az örökölt tárgyi, szellemi és lelki vagyonunk a megõrzése, és továbbadása érdekében nekünk is minden tõlünk telhetõt meg kell tennünk. A tradíciókkal és elõdeinkkel való közösségvállalás jegyében választottuk az oltáregylet formát, azzal a céllal, hogy kincseinket kétkezi munkával, a kialakult közösségi kapcsolatokkal, barátságokkal, szervezett programokkal, és nem utolsó sorban egyéni és közös imádsággal óvjuk, védjük és gyarapítjuk. Egyletünk nem zárt közösség. Hisszük, hogy vállalt feladataink csak akkor érnek célt, ha minél többen tudunk azonosulni velük. Végül hadd idézzem alapító okiratunk záró mondatát: Szándékaink megvalósulásához és a mindig helyes út megtalálásához kérjük a gondviselõ Isten áldását. Szijártóné T Dorottya 1

2 A 2011-es év beszámolói Beszámoló az egyházközség 2011-es év pénzforgalmáról I: Bevételek: Hívek önkéntes adományai (egyh.adó, persely stóla) Egyházi adó Sírhelyek megváltása Állami és önkormányzati támogatás Összesen: II. Kiadások Plébánia, templom Temetõ (üzemeltetés, úrnafalépítés, vízdíj) Bérköltség (pléb. helyettes, kántor, sekrestyés) Összesen Maradvány III. Átfutó tételek (gyûjtések) Katolikus iskolák javára Péterfillér Missziók javára Szentföld Egyházmegyei célra Karitász Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Év végi statisztika Egyházközségünkben a 2011-es évben 33 keresztelõ és 38 temetés volt. Templomunkban 3 esküvõt tartottak. Alapítványi beszámoló Mint minden évben, most is szeretnénk beszámolni a Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány éves munkájáról, céljairól az egyházközségnek. Ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek egymás iránt gyengédek, a tisztelet dolgában egymással versengõk, az igyekezetben nem lusták, lélekben buzgók: az Úrnak szolgáltok! (Római ) A 2011-es évet az Alapítvány közel 2 millió Ft-tal kezdte. Két programot emelnénk ki, a medjugorjei zarándoklatot, ahol az alapítvány a buszköltséget vállalta magára, ill. a szervezésben segített. Ez Ft-ot jelentett. A másik mátraverebélyszentkúti zarándoklatunk, aminek teljes költségét Ft-ot álltuk. Ezt a zarándoknapot szeretnék minden éven megszervezni és amennyiben tudjuk, a teljes költséget felvállalni. A plébániára és kertre is évek óta gondot fordítunk. Idén a plébániát egy modern pellet-kazán vásárlásában segítettük Ft értékben, ezáltal a fûtés korszerûsítése olcsóbbá tette az egyházközség számára a plébánia fenntartását. A kertbõl és a raktárakból idén 2 konténernyi szemetet szállítottunk el, ez Ft kiadást jelentett. A téli kápolna átalakításában, kitakarításban is részt vállaltunk, Ft-ért egy új beépített szekrényt vásároltunk, amiben többek közt a ministránsruhák lettek elhelyezve. A Baba-Mama klub kérését támogatva a játékoknak polcot vásároltunk a plébánia nagytermében. Az alapítvány 2 hetes üdülési joggal rendelkezik Sopronba, aminek éves díja: Ft. 1-1 hetet 2 biai házaspárnak tudtunk felajánlani, akik nagy örömmel éltek a lehetõséggel. 2

3 Könyvekkel támogattuk a Forrás újság Bibliai rejtvény rovatát, valamint Bibliákat vásároltunk, hogy minden kereszteléskor átadhassunk egyet: Ft. Szükségessé vált egy áldoztató kehely aranyoztatása, aminek munkadíja: Ft. Év végén pedig a rorátéra járó gyerekek kirándulását támogattuk Ft értékben. Bevételeink: 2010-es év adó 1%-ból befolyt összeg: Ft egyedi támogatások: Ft Hálásan köszönjük! Isten fizesse meg! Így összességében elmondható, hogy a 2011-es év gazdag volt eseményekben, programokban, kb Ft-tal támogattuk az egyházközséget és az itt folyó életet. Lehetõségeinkhez képest az elmúlt évben ennyit tudtunk tenni, segíteni. Az idei évet Ft-tal tudjuk kezdeni. A legutóbbi kuratóriumi ülésen új tagokat választottunk az elhunyt Kõnig Kanti néni és Andrész Matyi bácsi helyett. Köszönjük Görög Évának, Andrész Zoltánnak és Deák Lászlónak- az egyházközség világi elnöke akik vállalták, hogy részt vesznek az alapítvány további munkájában. Még egyszer köszönjük mindazoknak, akik imájukkal, munkájukkal, pénzbeli adományaikkal segítették az Alapítványt, és kérjük, hogy amennyiben jónak találják munkánkat és céljainkat, támogassanak továbbra is. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány kuratóriuma Bankszámlaszám: Az alapítvány kuratóriuma Aki szépen énekel... Az új evangelizáció éve egyházzenei megújulás Mintegy negyed évszázaddal ezelõtt, zsinati hatásra, megíródott az Éneklõ Egyház tõl pedig szinte kétévente láttak napvilágot különféle énekes kiadványok színesítendõ a szent liturgiát, azon belül is a szent zenét: Introitusok könyve (2000), Communiók könyve (2002), Offertóriumok könyve (2005). De vajon érzékelhetõ-e szabad legyen így fogalmaznom az egyházi könnyûzenében bármi változás, javulás? Hála a Szentlélek megerõsítõ, megvilágosító kegyelmének, igen! A gitáros zene sokáig valóban nem volt liturgikusnak nevezhetõ. Sokan megtûrték, mert látták evangelizáló hatását, s így egyre inkább közkedvelt lett. De sok szerzõnek nem is volt célja, hogy liturgikus zenét írjon, mint inkább olyan evangelizáló hatással bíró énekeket, melyek Krisztushoz vezetik a mai fiatalokat, és rávilágítják õket arra, hogy a különféle szórakozóhelyek világa csak szemfényvesztés; az igazi boldogságot Istenben lehet megtalálni. Miféle változások figyelhetõek meg? Egyre több gitáros kórus ismeri fel, hogy ha nem játszik liturgikus zenét, akkor nincs létjogosultsága a szent liturgiában. Már internetrõl is letölthetõek a gitárra írt olvasmányközi zsoltárok (melyek bár könnyûzenei jegyeket hordoznak, mégis az adott olvasmányokhoz kötõdnek). Egyre több ének születik, melyeket lehet szentmisében énekelni. S ezen kívül hamarosan megjelenik egy könyv is, mely tartalmazza mindazon fontos dolgokat, melyeket gitárosként ismerni és tudni kell mind a szent zenérõl, mind a szent liturgiáról. Isten dicsõségére és a lelkek javára...! Szalai Péter 3

4 Családjaink A Csány család Decemberben véget ért a család éve, azonban tekintettel egyházközségünk családjait bemutató írások sikerére, ebben az évben is folytatódik ez az interjúsorozat. Puskás Bálinték javaslatára Csány Zoltánnal és feleségével, Dórával beszélgettem. Ideköltözésetek után nem sokkal, úgy 15 éve ismerkedtünk meg. Miért éppen Biatorbágyot választottátok? Dóra: Zoli kivitelezõ mérnökként több házat is épített Biatorbágyon. Egy alkalommal eljöttem vele, és megfogott az itteni csönd és nyugalom (akkoriban a zajos Rottenbiller utcában laktunk Budapesten). Volt egy kis spórolt pénzünk, amibõl vettünk egy telket a Kossuth közben, de aztán mégis a házvásárlás mellett döntöttünk Zoli: Egy alkalommal véletlenül botlottam bele a Széchenyi utcában, egy jól megépített, szép, de lepusztult polgári házba, ami nagyon megtetszett. Szép sorban felújítottuk, sokat és szívesen dolgoztunk rajta kétkezûleg is. A tetõtér kialakítását is Dorkával ketten készítettük. Gyönyörû a kertetek is, aminek mindenki a csodájára jár. Zoli: Dorka a fõkertész nálunk. Dóra: Volt egy kerttervezési könyvünk, amit érdeklõdéssel lapozgattam. Aztán készítettem néhány tervet, és kiválasztottuk a legmegfelelõbbet. Elõször a nagy fákat ültettük el, utána meg az apróságokat. Ez tényleg jól sikerült, ma is így csinálnám. Dóra, neked mi a végzettséged? Dóra: A Könnyûipari Mûszaki Fõiskola bõrfeldolgozó ipari szak fejlesztõ tagozatát végeztem, de szakmámban sohasem dolgoztam. Egy evangélikus-református missziológiával foglalkozó alapítványnál voltam irodavezetõ. Teológusokat készített föl ez a nemzetközi szervezet a missziós munkára. Hogy te katolikus vagy, ez nem volt probléma a munkahelyeden? Dóra: Ez számukra nem volt fontos. Ott leginkább teológusok voltak, és így a szervezési kérdésekben sokat tudtam segíteni. Zoli: Dorkához közelebb állt a protestáns hit, találkozásunk révén Spányi atyának köszönhetõen tért a katolikus egyházba. Dóra: Ez józan belátás volt, fontosnak tartottam, hogy együtt legyen a család. Zoli, úgy tudom, a te felmenõid között is voltak evangélikusok. Zoli: Igen, édesanyám katolikus, édesapám evangélikus volt. A nyolc testvér édesanyánkkal a terézvárosi templomba, édesapám pedig az evangélikusokhoz járt. Többnyire azért otthon maradt vasárnap és terített asztallal és hangulatos meleg reggelivel várt minket otthon, mire megérkeztünk a misérõl. Nem volt abból soha feszültség, hogy mind a nyolcan katolikusok lettetek, sõt egyikõtök szalézi szerzetes? Zoli: Házasságkötésükkor édesanyám aláírta a nyilatkozatot a gyerekek katolikus nevelésérõl, és mindketten olyan emberek voltak, akik komolyan vették, hogy az aláírt szó kötelez, édesapám ugyanakkor ragaszkodott a saját hitéhez. Elfogadta, hogy a katolikus egyházba kereszteltek minket, oda járunk hittanra, ott kapjuk a tanítást. Édesapámmal vallási kérdésekrõl nem nagyon beszélgettünk, vallási nevelésünk érzelmi alapú volt az õ részérõl, amit életével, példájával oltott belénk. Dóra, te hogyan kerültél be az egyházba? Dóra: Szüleim nem templomba járók. Édesanyám református családból származik, édesapám katolikus néha emlegeti gyerekkori ministráns élményeit. 4

5 Fõiskolás koromban jártam egy gyülekezetbe, aminek Biblia Szól volt a neve. Nagyon tisztán hirdették az evangéliumot. Zoli: Egy idõben jártam hozzájuk én is, hasznos és eredményes volt. Ez egy új keresztény egyház, a fõ vezérelve a Biblia és annak magyarázata, és megélése. Rita húgom járt oda, és hívott, hallgassam meg a tanításukat. Õ mutatott be Dorkának is. Szerettünk ide járni. Jó közösség volt. Egy református teológus barátunk vezetésével börtönmisszió szolgálatot is vittünk Tökölön. Az ott megélt hitünk, máig sokat jelent nekem. Egy dolog nem tetszett nekünk, amikor más egyház került szóba, mert másokról (például a katolikusokról) helyenként elég sarkosan fogalmaztak. Közben természetesen megmaradtam katolikusnak, és ezt tudták,és elfogadták. Dóra: Házasságunk után a Rózsák terére jártunk, ott adott minket össze az akkori plébános, Spányi Antal atya. Felnõttként Õ keresztelt meg, hozzá jártam mint lelki vezetõhöz. Tartott nekem egy kis kiigazítást, mert nagyon sok mindent nem értettem a katolikus liturgiában. Biatorbágyon hogyan kapcsolódtatok be az egyházközségi életbe? Zoli: Egyik mise után Hagyó József atyának bemutatkoztunk, elmondtuk, hogy most költöztünk ide, és érdeklõdtünk, van-e hasonló fiatalokból álló közösség, ahová csatlakozhatnánk. Azt mondta, hogy még nincs, de mások is keresnek ilyet, így ismertünk meg benneteket. Megalakult egy kis imaközösség, három, majd négy házaspárral, ami ma is mûködik. Dóra: Volt egy idõszak, amikor megpróbáltuk ezt a közösséget bõvíteni, lejártunk a plébániára, és ott többekkel találkoztunk. Beszélgettünk egy bibliai szakaszról, imádkoztunk, ismerkedtünk. Aztán ez az igyekezet kimerült, sajnálom, jó törekvés ezzel újra próbálkozni. Akkor jóval kevesebben voltunk. Azóta a ti életetekben is történt nagy változás, megszületett Valika. Zoli: Valika most négy és fél éves, tizenöt évet vártuk és imádkoztunk érte, most már értem, hogy miért. Nagyon aranyos, mosolygós kislány, mindenkit képes megragadni. Dóra: Gyakran elmegyünk szüleimhez, a Balatonra, akik nagyon várják a találkozást. Mérnökként mindketten sokat segítettetek közösségetekben. Nekünk a házbõvítéseinkben, de a plébánia kialakításában is volt beleszólásotok. Zoli: Egyszerûen az történt, hogy megkérdeztetek, én meg elmondtam a véleményemet, és meggyõztem Imre atyát, hogy valóban érdemes most kialakítani a nagytermet. Ez azért nem olyan nagy dolog... Azóta nem egy plébániaépület, templom építését kísérted figyelemmel, hiszen néhány éve az egyházmegye fõépítésze vagy. Fõépítészként mi a feladatod? Zoli: Az egyházmegyénél megkeresnek építkezési kérdésekkel, én pedig megpróbálok segíteni. Arra törekszem, hogy az egyházmegye építkezései rendben és költséghatékonyan történjenek. Nagyon sok feladat tartozik ide: versenyezetés, ajánlatkérés, ajánlatok elbírálása, véleményezés, mûszaki felügyelet és még sok más. Nagyon sok munkával jár, de szeretem ezt a feladatot. Amikor elmegyek egy-egy templomba, érzem magam körül a történelmet, olyan emberekkel beszélhetek, olyan miliõben vagyok, ahol szeretek dolgozni. Dóra, Te Vali születése óta itthon vagy. Dóra: Igen, de szeretnék már elhelyezkedni. Keresek egy álláshelyet, de négy- vagy hatórás foglalkoztatást nem nagyon hirdetnek. Hogyan szeretnétek látni az egyházközségünket néhány év múlva? Dóra: Nagyon szépen énekel a templomi kórus, de nagyon hiányolom a hívek éneklését. Minden misén fel kellene hívni a figyelmet, hogy énekeljük ezt együtt, hangosan, hallják meg kívül is, hogy zeng a templom az énektõl, mert 5

6 úgy tud az ember lelke igazán a miséhez kapcsolódni. Nem hogy hallgatom, hanem hogy együtt éneklem. Ezért úgy látom, érdemes lenne az énekek szövegét kivetíteni, és újra meg újra elmondani, énekeljünk együtt! Zoli: Ez közös vágyunk. Horvátországi nyaralásaink erõs élménye ez a fajta közös ima, de a piaristáknál is átéltem ezt. A templomi éneklés elsõsorban nem mûvészi teljesítmény, hanem ima. Úgyhogy zengjenek a templomok! Megfigyeltem, amikor közösségi éneklés van, és mindenki bátran énekel, akkor a hangok egyszerûen összeállnak, akkor is ha egyenként külön-külön talán nem tökéletesek. Természetesen mindent lehet még jobban csinálni, ha szakavatott kezek irányítanak. Kivel készüljön a sorozat következõ beszélgetése? Szívesen vennénk, ha Kiss Mihályék megtisztelnének a staféta átvételével. Köszönöm a beszélgetést. Géczy Árpád Életadó szeretetforrás A cím a házasélet lényegére utal... Tervezett sorozatommal a nemi erkölcsre és a termékenységre vonatkozó katolikus tanítást próbálom felvázolni (I. tisztaság; II. tisztátalanság; III. természetes családtervezés; IV. fogamzásgátlás; V. meddõségkezelés; VI. mesterséges megtermékenyítés). Sajnos nagyon kevés tiszta forrásból ismerheti meg az ember (még hívõként is!) az életnek és a szeretetnek ezeket az igazságait, pedig központi helyet foglalnak el Isten tervében, életünk megszentelésében. Ismét mindenki figyelmébe ajánlom az alábbi katolikus könyveket: 1. Christopher WEST: Jó hírek a házasságról és a szexualitásról 2. Mary Beth BONACCI: Igazi szerelem 3. TOMKA Ferenc: Biztos út I. A nemi tisztaság erénye Mi a tisztaság (önmegtartóztatás) erénye? Tágabb értelemben a tisztaság erénye a szexualitásra vonatkozó keresztény tanítás megélésének, gyakorlati megvalósításának az állapota, hivatásunknak megfelelõ formában (szüzesség vagy hitvesi hûség). A tisztaság õrzésének kötelezettségét természettörvényként ismerjük fel, mint a boldog házasság, az egészséges családi és társadalmi élet, végsõ soron pedig mint a végtelenre, a teljességre irányuló vágyaink igazi beteljesedésének a feltételét. Igazi megértése mégis csak a kinyilatkoztatás fényénél bontakozhatott ki: az ószövetségi ne törj házasságot parancs az igazságosság és a társadalmi rend elvén nyugodott, Jézus tanítása és az egyház küldetése által viszont a nemi tisztaság az Istennel való egység, az Istennek szentelt élet jelképe, az életszentség sarokköve lett. Szûkebb értelemben tisztaság alatt az önmegtartóztatás erényét értjük, mert ez az alapja minden más törvény megtartásának. Mi a szüzesség (abszolút önmegtartóztatás)? A szerzeteseknek, a klerikusi cölibátusra kötelezetteknek életre szóló, a házasságra készülõknek pedig egymás melletti elkötelezõdésükig (házasságkötésükig) abszolút, kivétel nélküli önmegtartóztatást kell gyakorolniuk. Ezt nevezzük szüzességnek, ami alatt tehát a biológiai tényeken és állapoton túl egy erénynek számító életformát értünk. Az eredeti szüzesség elvesztése után is bármikor lehetõség van az ún. másodlagos vagy lelki szüzesség megvalósítására. Ez erkölcsileg a tulajdonképpeni, biológiai szüzességgel egyenértékû tisztaságot jelent. Sajátos okból, sokszor önszántukon kívül kényszerülnek a végleges és abszolút önmegtartóztatásra az 6

7 egyedülállók (betegség vagy sikertelen társkeresés miatt egyedül maradottak), ill. a külön élõ házasok (polgárilag elváltak). Mi a hitvesi hûség (relatív önmegtartóztatás)? A hûség a házasság lényegi tulajdonsága, a házasélet tisztaságának alapvetõ feltétele. Kettõs értelme van: kizárólagosság és véglegesség, melyek azt tanúsítják, hogy az igazi, teljes szeretet, az önajándékozás nem tûr meg sem szétforgácsolódást, sem próbálkozásokat. A kizárólagosság hûsége a monogámia lényege: egy idõben nem tart fenn az ember kettõs kapcsolatot, illetve nem sérti meg a fennálló házasságát kívülálló féllel. A véglegesség hûsége a házasság tartósságát biztosítja, és a teljes elkötelezõdés (hûségeskü) által jut kifejezésre. Az érvényes házassági köteléket (rendkívüli esetektõl eltekintve) csak a halál oldja fel, ezért a hitvesi hûség megõrzése érdekében a rendetlen szerelmi, érzéki vágyakozások korlátozására szükség van a házaspárok életében is (azért nevezzük ezt a fajta önmegtartóztatást relatívnak, mert csak a házastárson kívüli személyekkel kapcsolatban kötelez). Képes-e mindenki tisztaságban (önmegtartóztatásban) élni? Az abszolút önmegtartóztatás képessége, mely az Istennek szentelt élethivatást választóknál véglegesen, a házasságban élõknél általában csak idõszakosan bontakozik ki (születésszabályozás, rendkívüli távollét vagy betegség), nem nehezebb feladat, mint a relatív önmegtartóztatás, ami a házastársi életközösség könnyebbségének tûnik. Mindkettõ feltételezi, hogy nem vagyunk a rabjai ösztöneinknek, melyek olykor rendkívül megnehezítik cselekedeteink tudatos és szándékos irányítását, de teljesen lehetetlenné soha sem teszik azt. Az érzelmi és érzéki vágyakozás (szerelem, hormonális késztetés) nem jelent legyõzhetetlen kísértést az ember számára, mert értelemmel és szabad akarattal rendelkezünk. Az önfegyelmezés, önmegtartóztatás (continentia) képessége ezért mindenki számára lehetõséget biztosít a tisztaság állapotának õrzésére. Hogyan õrizhetjük meg a tisztaság (önmegtartóztatás) erényét? A tisztaságért folytatott küzdelemben az õszinte bûnbánatra való készségen, az alázatos, aszketikus életformán és a kegyelemre való imádságos ráhagyatkozáson kívül szükségünk van a lejtõn való lecsúszás veszélyének felismerésére és a kísértésként megjelenõ nemi energiák más területen való lekötésére ( szublimálás ; pl. közösségi szolgálat, kötelességteljesítés). Fontos az egyház tanításának alapos megismerése és a kedvezõ életkörülmények kialakítása ( tûzveszélyes helyek és rossz hatások, társaságok kerülése). A helyes alapelvek tisztázása az értelem feladata, helytelen vágyaink legyõzése pedig jó szándékunk, akarati döntésünk gyümölcse, ami azonban komoly tanulást és gyakorlást kíván. Miért szent a hitvesi egyesülés? A szexualitás Isten alkotása és ajándéka; szent jellege a házasság szentségi jellegének misztériumából forrásozik. Azért alkotott Isten férfit és nõt, hogy a saját bensõ életének, a szentháromságos szeretetegységnek tükrözõdései, teremtõ mûvének pedig részesei, együttmûködõi lehessünk. Szeretetben egyesülve megsejtjük, milyen boldogság vár bennünket az Õ országában, illetve milyen fontos az önajándékozás, ami megszabadít bennünket a magunkba zárkózás kísértésétõl. A testi intimitásnak e szent jellege csak akkor érvényesül, hogyha a természettörvénnyel összhangban éli meg az ember: a szexualitás igazsága szerint, vagyis méltó módon és rendeltetésszerûen (Isten akarata, törvénye, terve alapján). Mit kíván a házasélet méltósága? A házasélet méltósága a tisztaság erényén, vagyis a hitvesi hûségen kívül megkívánja, hogy az egyesülés a két személy hitvesi elkötelezõdésének, hûségesküjének a megújítása (vagyis a teljes és kölcsönös önátadásnak a jele) legyen, és a mély lelki egység sziklaalapján álljon. A tel- 7

8 jes önátadás magában foglalja a termékenység manipulációjának, és az önzõ kielégülés rutinjának a kizárását (ez a legmegfelelõbben a tervezett együttlétek által valósul meg, míg a spontán egyesülések az ösztönösség kényszerének a lehetõségét, veszélyét hordozzák). Szükséges mindemellett, hogy a testi egyesülés emberi módon és a természet rendje szerint, vagyis önmagában gyermek nemzésére alkalmas házastársi cselekedet által teljesedjen be. Mi a házasélet rendeltetése? A hitvesi egyesülésnek (mint magának a házasságnak is) kettõs célja, értelme, irányultsága van: a felek java és a gyermekek nemzése. Úgy is mondhatjuk, hogy a szexualitásnak egyesítõ (unitív) és nemzõ (reproduktív) funkciója, feladata van. E két funkció Isten akarata szerint szoros egységet alkot, ezért emberi szétválasztása elfogadhatatlan manipuláció. A kettõ egymásra épül, egymást feltételezi, mégsem kötõdik össze minden esetben, hiszen a természet törvényei szerint nem minden egyesülés vezet fogamzáshoz. Lehet csak egyesítõ szerepû a szexuális kapcsolat például a nõi ciklus terméketlen szakaszai alatt, vagy egyéb termékenységi akadályok miatt (meddõség vagy a ciklus természetes szünetelése). Az egyesítõ funkció boldogságot hordoz, a nemzõ funkció pedig felelõsséget ró a házasfelekre. Atanáz atya NAPTÁR A szentmise minden vasárnap 8-kor és fél 10-kor kezdõdik. Kedden este szentségimádás van a templomban egyházközségünkért és hazánkért. Szerda esténként 6-kor zsolozsmás szentmise van a templomban, utána felnõtt katekézis A templomi énekkar szombatonként reggel 9-kor próbál a plébánián. A gyerekkórus próbái péntekenként 17 órakor kezdõdnek a plébánián Fogadóórák idõpontjai: hétfõ: ; kedd: ; péntek: Bibliai rejtvény Anagramma A bibliai földrajzi nevek betûit összekevertük. Milyen helyeket rejtenek a betûcsoportok? ÁRUS JELMEZ TEÁZÓ TENGERI FAUN MARKA EGYHASI ÍNSÉG AMAZ SÁRI A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le február 5-ig! A helyes megfejtõk között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával. Az elõzõ szám helyes megfejtése: 1. b; 2. c; 3. a; 4. a; 5. c Készüljünk a szentmisére! A szentmisék olvasmányai Olvasmány Szentlecke Evangélium Jan. 22. Jón 3, Kor 7,29-31 Mk 1,14-20 Jan. 29. MTörv 18, Kor 7,32-35 Mk 1,21-28 Febr.5. Jób 7, Kor 9, Mk 1,29-39 Febr. 12. Lev 13, Kor 10,31 11,1 Mk 1,40-45 Felelõs kiadó: a Biai Egyházközség Képviselõ-testülete Szerkesztõbizottság: Géczy Árpád, dr. Kerkovits Gábor, Nánási Tamás, Beregszászi Georgina Tördelés: Horváth Árpád Sokszorosítás: Krónikás Bt. 8

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

2016 Irgalmassággal belépve az új évbe

2016 Irgalmassággal belépve az új évbe III. évfolyam 1. szám 2016. január 2016 Irgalmassággal belépve az új évbe Az irgalmasság jel, hogy viszszataláltam a felebaráti szeretethez, már nem magamnak élek, hanem másokért. Megbocsátás és megbékélés

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

SZASZÁÉK gondoskodnak.

SZASZÁÉK gondoskodnak. ÉBREDÉS A PÁRI IFJÚSÁGI ÉS NEMZETISÉGI EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓ SZÓRÓLAPJA 2009. JÚNIUS PÁRI, Nagy utca 24. Teleház Telefon: 74/887-391 E-mail: ebredes.pari@vipmail.hu Meghívó PÖRKÖLTFŐZŐ VERSENY A Pári Ifjúsági

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

Széchenyista Öregdiákok Baráti Társasága

Széchenyista Öregdiákok Baráti Társasága GÁNÓCZY JÓZSEF Széchenyista Öregdiákok Baráti Társasága Társaságunk tevékenységének ismertetését a Széchenyi István Gimnázium megteremtõjével kezdem, mivel a gimnázium szinte együtt keletkezett otthonával,

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra A Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia lapja Felelős kiadó: Pavlekovics Ferenc. Szerkeszti: Várbiró Péter. 7632 Pécs, Berzsenyi Dániel u. 16. telefon/fax. 06-72-438-086 Hivatali órák: munkanapokon 8-10 és

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről

Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről A rend elnevezése: A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek Megélhető-e ma ez a név és ez a karizma? Meg tudjuk-e ezt érteni? A purgatoire szót a

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 PROGRAMOK Adventben a roráték hétfőn és pénteken reggel 6 órakor lesznek, melyet agapé követ a hittanteremben.

Részletesebben

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész Az Igazság valós természete VALÓSÁG A valóság az, ami VAN. Csak egy valóság létezik! Nem függ a mi elképzeléseinktől A valóság az objektív, tényszerű létezés

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

Életfa. 2008. m á j u s. // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója //

Életfa. 2008. m á j u s. // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // Életfa // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // Új Pünkösd Az Atya szeretet végtelen, Mindig segít az embereken. Már Ádámnak megmondta: Ember küzdj, és bízva bízzál Én nem hagylak el téged

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011.

VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011. 1 VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011. Tartalom: I. Bevezetés II. Céljaink megvalósítása munkacsoportjaink által 1. Liturgikus munkacsoport 2. Közösségi munkacsoport 3. Karitatív

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

Szabó Józsué Dániel PORTFÓLIÓ

Szabó Józsué Dániel PORTFÓLIÓ Szabó Józsué Dániel PORTFÓLIÓ plakát plakát roll-up, fagyiölcsér kampány üzlet portál könyv A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,

Részletesebben

Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka

Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka Mérlegen 1996: az Akadémia a nemzet tanácsadója Nemzeti stratégia, döntéshozók, társadalom 2001: a stratégiai kutatások haszna a kutatók, a társadalom

Részletesebben

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 3. szám 2010. Május, Pünkösd Az Úr legyen veletek! (Ruth könyve 2. rész 4. vers) Egyszerûen szép bibliai köszöntés

Részletesebben

Az SVKI stratégiai és védelmi kutatócsoportja

Az SVKI stratégiai és védelmi kutatócsoportja NB03_bel.qxd 2009.04.08 5:43 du. Page 70 70 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. ÁPRILIS Karácsony Veronika Nõk a haderõben, 2008 Az SVKI stratégiai és védelmi kutatócsoportja 2008 õszén kérdõíves vizsgálatot folytatott,

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM?

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM? GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 12. szám 2015. december AJÁNDÉK TEHER, GOND, ÖRÖM? Kinek mit, mennyiért, hogyan? És főleg: mikor lesz erre időm?rohantunkban nem is olyan könnyű a megoldás. Ráadásul

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET VALLÁSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÁNONJOGI PROGRAM AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PhD tézisek Készítette: Fügedy Antal Levente Témavezető:

Részletesebben

Családakadémia Hírlevél

Családakadémia Hírlevél Családakadémia Hírlevél 57. szám digitális változat Tartalom: Csak 9 februári hétvége Csak 8 Visszatekintés Csak 6 Jegyesoktatás Elnökségi ülés Szervezői tapasztalatcsere Közérdekű hirdetmények Bizalompedagógia

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

Testületi Krónika. 2008. március 6-án megtartott telefonon történõ megkeresésrõl: 2008. március 13-án megtartott testületi ülésen:

Testületi Krónika. 2008. március 6-án megtartott telefonon történõ megkeresésrõl: 2008. március 13-án megtartott testületi ülésen: Testületi Krónika 2008. március 6-án megtartott telefonon történõ megkeresésrõl: A képviselõtestület határozatot hozott: Pályázat benyújtásáról, buszöblök, illetve buszforduló kialakítására az ÉAOP-2007-3.1.4.

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: János 5:46 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: Ismerjük fel, hogy Jézus adta Mózesnek a törvényeket a Sínaihegyen! Érezni: Tartsuk a törvényt

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn . ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn A BIBLIA LEGSZEBB SZÖVEGEI Összeállította és jegyzetekkel ellátta: SZABÓ FERENC és PUSKELY MÁRIA '. r-- ', ::, ".' '.: :. i'.:'. Michelangelo: Pieta, részlet. Firenzei dóm.

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi

Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXII. évfolyam 2015. DECEMBER Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi szentmisém (egy kápolnában, ahol nem volt világítás, csak néhány gyertyafény pislákolt

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

A Perinatus Alapítvány programjai a Születés hete rendezvénysorozaton 2011 május 1-8. A részvétel a teljes programon ingyenes

A Perinatus Alapítvány programjai a Születés hete rendezvénysorozaton 2011 május 1-8. A részvétel a teljes programon ingyenes A Perinatus Alapítvány programjai a Születés hete rendezvénysorozaton 2011 május 1-8. A részvétel a teljes programon ingyenes 2011. május 1. vasárnap Úgy szülünk, ahogy születünk? 12 éve dolgozom a születés

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

AKTUÁLIS. Adventi várakozásban

AKTUÁLIS. Adventi várakozásban AKTUÁLIS A Jobbik Magyarországért Mozgalom 2003 óta hagyománnyá vált keresztállítási missziójához egyre több településen mûködõ szervezetük kapcsolódik. Az idén ötven helyen állítottak keresztet Advent

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Szószék - Úrasztala - Szertartások

Szószék - Úrasztala - Szertartások Szószék - Úrasztala - Szertartások SIMÉN DOMOKOS MILYEN JÓ AZ AJÁNDÉKOZÓ ISTEN! Mt 20, 1-16 Joachim Jeremiás Jézus példázatai" című könyve szerint Jézus valódi példázatai - a szinoptikusoknál 40, Tamás

Részletesebben

Teljes számadás. Budapest ünnepnapja

Teljes számadás. Budapest ünnepnapja Teljes számadás Szerzõ Administrator 2012. január 13. Utolsó frissítés 2012. február 03. Schlagwortos tartalomjegyzék a honlaptalan korszakból:- Budapestért díj - Kudlik Júlia: A rák ellen az emberért,

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Pestszentimrei. A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja

Pestszentimrei. A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja IV. évfolyam 2. szám (29.) - Betegek Világnapja Február 11. Épp a mai vasárnapon, február 11- én - amikor megjelenik hírlevelünk

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

A LÖFAN Mazsorett Csoport megalakulásának. 25-én gálamûsorral ünnepelte a tornacsarnokban.

A LÖFAN Mazsorett Csoport megalakulásának. 25-én gálamûsorral ünnepelte a tornacsarnokban. XVI. évfolyam 3. szám, 2012. március 195 Ft KÖZÉLETI LAP Mazsorettgála 2012. A LÖFAN Mazsorett Csoport megalakulásának 15. évfordulóját 2012. február 25-én gálamûsorral ünnepelte a tornacsarnokban. BALOGH

Részletesebben

Karácsonyi reménnyel

Karácsonyi reménnyel RÉPCESZEMEREI Hírlevél V. évfolyam, 2. szám 2009. december Karácsonyi reménnyel Szépen lassan fogyunk, hiszen idén is többen szenderültek örök nyugalomra a szemerei temetőben, mint ahány gyermekkel gyarapodott

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XV. évfolyam 8. szám 2015. november Családszinódus után 2015. október 4-25. között tartották Rómában a XIV. Püspöki Szinódust, melynek témája a család

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére MÉGIS A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz érte cserébe, MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN! ( a calcuttai gyermekotthon faláról ) Kertész Imre atya emlékére Kertész

Részletesebben

Mi lesz veled. A Nyíregyháza környéki tanyavilág lakói hagyományosan

Mi lesz veled. A Nyíregyháza környéki tanyavilág lakói hagyományosan Mi lesz veled *» * A Nyíregyháza környéki tanyavilág lakói hagyományosan evangélikusok, a gyerekek közül sokan most is a városi evangélikus iskolákba járnak. A fiatalok viszont már a közeli megyeszékhelyen

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

Az evangélium kezdete

Az evangélium kezdete Márk evangéliuma Lekció: Ézs. 40.1-11 2010. febr. 7. Textus: Mk. 1.1-15 Gazdagrét Az evangélium kezdete Márk evangéliuma a négy evangélium közül a legkorábban íródott, valamint a legrövidebb, a legtömörebb.

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Dudáné Driszkó Adrienn. 10+1 tanács pedagógusoknak. a gyermekközpontú oktatás. megvalósításához

Dudáné Driszkó Adrienn. 10+1 tanács pedagógusoknak. a gyermekközpontú oktatás. megvalósításához Dudáné Driszkó Adrienn 10+1 tanács pedagógusoknak a gyermekközpontú oktatás A B C A k a d é m i a K f t w w w. a b c a k a d e m i a. h u Oldal: 1 Manapság nagyon divatos szakkifejezések, fogalmak tarkítják

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben