Közösségi szolgálat. Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közösségi szolgálat. Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium"

Átírás

1 Közösségi szolgálat Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Készítette: Leskóné Sárosi Mária iskolai koordinátor

2 Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény rögzíti, hogy az érettségi nemcsak szellemi, tantárgyi tudást mér. Megfogalmazza azt a pedagógiai célt is, hogy a szociális készségek, a társadalmi érzékenység kimunkálása is szükséges ahhoz, hogy valaki érett legyen, és a középiskolai tanulmányait befejezze. Ennek a pedagógiai célnak az elérését hivatott segíteni az iskolánkban a 2012-es évtől megszervezett közösségi szolgálat, mely hozzájárul ahhoz, hogy az igen sokszínű társadalmi háttérrel rendelkező, és igen változatos szociális környezetből érkező tanulóink embertársaik problémáira érzékenyebbé, egymás iránt toleránsabbá, befogadóbbá váljanak. Segíti a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység és segítő magatartás kialakítását. A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium a közösségi szolgálat programját a helyi adottságok, lehetőségek és a fogadó szervezetek felkészültségének figyelembevételével alakítja ki, miközben igyekszik a tanulók elképzeléseihez és terveihez is igazodni. Jogszabályi háttér Törvények: Nemzeti köznevelési törvény Nemzeti alaptanterv Nemzeti Önkéntes Stratégia Civil törvény Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény A Köznevelési törvény végrehajtási rendelete A közösségi szolgálat fogalma: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása. 1 Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2 1 A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 4. (13) bekezdés 2 A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 6. (4) bekezdés 2

3 Az érettségi vizsga megkezdéséhez a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. 3 Tevékenységi területek A törvényi előírásokat figyelembe véve a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium a közösségi szolgálatot a helyi lehetőségeket és a tanulói igényeket szem előtt tartva a következő területeken igyekszik megszervezni: a) az egészségügyi, b) a szociális és jótékonysági, c) az oktatási, d) a kulturális és közösségi, e) a környezet- és természetvédelemi, f) a katasztrófavédelmi, g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős, h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység. Kapcsolat a fogadó szervezetekkel Iskolánkban a fogadó szervezetekkel történő kapcsolatfelvételnek több útja lehetséges: iskolai oldalról történő kezdeményezés, a fogadó szervezet irányából érkező felkérés az együttműködésre, a tanuló (esetleg a szülő) részéről érkező ajánlat a közösségi szolgálat helyszínére. A fogadó szervezetekkel az iskola együttműködési megállapodást köt. A tanulókat és szülőket tájékoztatjuk a választható lehetőségekről, a tanuló önként választhatja ki azt a helyet, tevékenységet, amely számára a legvonzóbb, leghasznosabb, amelyhez kellően motivált. A szolgálat teljesítése kizárólag abban az esetben fogadható el, ha az adott szervezettel az iskolának érvényes együttműködési megállapodása van. A szolgálat dokumentálása a közösségi szolgálati naplóban történik, melyet a diák vezet. A fogadó szervezet a tevékenység elvégzését aláírással és pecséttel igazolja. A közösségi szolgálatra fordított idő A közösségi szolgálatra fordított idő nem haladhatja meg: 3 A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 97. (2) bekezdés 3

4 tanítási szünet ideje alatt: a napi 3 órát és a heti 12 órát tanítási időben: a heti 6 órát o tanítási napokon a napi 2 órát és a heti 6 órát o tanítási napon kívül a napi 3 órát és a heti 6 órát A közösségi szolgálat egy-egy alkalommal legkevesebb egy, legfeljebb három órás időkeretben végezhető (60 perces órákkal számolva). Nem végezhető olyan tevékenység, amellyel a diák saját maga, vagy mások testi épségét veszélyezteti. A közösségi szolgálat célja: a személyiség fejlesztése (felelősségvállalás, érzelmi intelligencia, együttműködés, empátia, problémamegoldás, konfliktuskezelés), a szociális érzékenység kibontakoztatása, segítségnyújtás, a segítő és a segített között lehetőleg hosszú távú közvetlen kapcsolat kialakítása. A közösségi szolgálati program értéke: újfajta pedagógiai kultúrát jelent az élménypedagógián keresztül; tanórán kívüli tevékenységgel, informális és nem formális eszközök felhasználásával erősíti a tanulók szociális érzékenységét; a diákok a munka világáról (különféle szervezetek működésével, munkakörökkel kapcsolatban) közvetlen tapasztalatot szerezhetnek, amely pályaorientáció szempontjából segítséget jelent a számukra; számos tulajdonság, a későbbi munkavállaláshoz szükséges készség így a gyakorlatban, valódi élethelyzetben tud fejlődni; a tanulók tapasztalatot szerezhetnek társadalmi problémákkal kapcsolatban; olyan gyakorlati terep, ahol az iskolában elsajátított elméleti ismeretek mellett az életvezetési készségeik is fejlődhetnek. A közösségi szolgálat megszervezése iskolánkban Személyi feltételek Az iskolai koordinátor kijelölése, feladatai: A közösségi szolgálat megszervezése és lebonyolítása Együttműködő szervezetek felkutatása, szerződéskötés 4

5 Kapcsolattartás az együttműködő szervezetekkel Tanulók, szülők tájékoztatása, jelentkeztetés Az elvégzett közösségi szolgálat igazolása A közösségi szolgálattal kapcsolatos kérdésekben együttműködés az osztályfőnökökkel, igazgatósággal A közösségi szolgálat munkatervének kidolgozása Iskolai kimutatás naprakész vezetése (az osztálynaplóban és a törzslapon az osztályfőnök dokumentálja a közösségi szolgálat teljesítését!) Kérdőívek megíratása, értékelése, tanulói tapasztalatok, beszámolók, élménygyűjtemények (videó, interjú, fotó ) feldolgozása Az osztályfőnök feladatai: A diák szolgálati naplója alapján naplóban, törzskönyvben, bizonyítványban rögzíti a teljesített órák számát. Kapcsolatot tart, támogatást nyújt a diákoknak, feldolgozza velük az élményeket (osztályfőnöki órai beszélgetés, értékelő lap, poszterek, stb). A Közösségi szolgálatban érintett évfolyamok Az 50 órás közösségi szolgálatot a tanulók a 9. (beleértve a 9. AJTP és a 9. NYEK osztályait is), a 10. és a 11. évfolyamon teljesítik, lehetőség szerint 40%-40%-20%-os bontásban a különböző évfolyamokon. Ettől a %-os megosztástól el lehet térni, de mindenképpen szem előtt kell tartani, hogy a diákoknak a 11. évfolyamon az érettségi előkészítő foglalkozások bevezetésével megnövekednek tanulmányi terheik, így kevesebb idejük jut a közösségi szolgálati tevékenységekre. Célszerű tehát a tevékenység legnagyobb részét (akár az összes órát) az első két évben teljesíteni. A tevékenység igazolása Az 50 óra közösségi szolgálat dokumentálása a diákok részéről a közösségi szolgálati napló fogadó szervezet által igazolt - bejegyzéseivel, egy záró kérdőív kitöltésével és egy 2-3 oldalas fényképes élménybeszámolóval, úgynevezett élménygyűjteménnyel történik. Az élménygyűjtemény bevezetése a 2014/15-ös tanévben 9. évfolyamot végző tanulóknál jelenik meg először és felmenő rendszerben kerül bevezetésre. A közösségi szolgálat tervezése évfolyamonként 9. évfolyam: 1-2 óra tájékoztató, felkészítő, érzékenyítő foglalkozás óra teljesítendő közösségi szolgálat 1-2 óra feldolgozó / nyári tevékenységre felkészítő foglalkozás 10. évfolyam: 5

6 1-2 óra ráhangoló foglalkozás / a nyári tevékenységek feldolgozása óra teljesítendő közösségi szolgálat 1-2 óra feldolgozó / nyári tevékenységre felkészítő foglalkozás 11. évfolyam: 8 óra teljesítendő közösségi szolgálat 2 óra programzárás A koordinátor feladatterve 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam egyéb feladatok szeptember kérdőív megíratása a közösségi szolgálatot még nem végzett diákokkal; tájékoztató, felkészítő, érzékenyítő foglalkozás; jelentkezési lapok kitöltése; ráhangoló foglalkozás / a nyári tevékenységek feldolgozása; jelentkezési lapok kitöltése; jelentkezési lapok kitöltése; naplók begyűjtése, nyári adatok könyvelése; együttműködés i szerződések ellenőrzése, megújítása; október november december január jelentkezési lapok kiértékelése; ráhangolás, a közösségi szolgálat figyelemmel kísérése; szülők tájékoztatása a közösségi szolgálatról az első szülői értekezleten; jelentkezési lapok kiértékelése; ráhangolás, február ráhangolás, ráhangolás, jelentkezési lapok kiértékelése; ráhangolás, ajánlatok a közösségi szolgálatban lemaradt diákok részére ajánlatok a közösségi szolgálatban lemaradt diákok részére hiányzó (eltűnt, elveszett) közösségi szolgálati naplók pótlása (pótrendelés) 6

7 március április május június a közösségi szolgálat figyelemmel kísérése; nyárra vonatkozó tervek megbeszélése; együttműködési szerződések ellenőrzése, megújítása; naplók kiadása a nyári tevékenységek adminisztrálásához; nyárra vonatkozó tervek megbeszélése; együttműködési szerződések ellenőrzése, megújítása; naplók kiadása a nyári tevékenységek adminisztrálásához ; záró kérdőív (tapasztalatok, élmények); végső igazolások kiadása; naplórendelés a bejövő osztályok számára; (beiratkozáskor a napló árának beszedése) Folyamatos odafigyelést igénylő feladatok: együttműködési szerződések érvényességének felülvizsgálata, lejárt szerződések újrakötése; lehetőség szerint személyes kapcsolatfelvétel / kapcsolattartás a fogadó intézmények mentoraival; aktuális tevékenységi lehetőségek közvetítése, a diákok jelentkeztetése; az éppen aktuális közösségi szolgálati tevékenységek figyelemmel kísérése; elvégzett órák igazolása; iskolai kimutatás (lehetőség szerinti) naprakész vezetése; Közösségi szolgálati tevékenységek iskolán belül, az iskola igazgatója általi igazolással Tantárgyi lemaradás esetén diáktárs korrepetálása. Feltételek: o szaktanári javaslatra alakulnak ki tanulópárok; 7

8 o csak a segítő diáknak aki egyébként az adott tantárgyból jeles eredménnyel rendelkezik ismerhető el a korrepetáló tevékenység közösségi szolgálatként; o az adott szaktanár mentorként irányítja és felügyeli a folyamatot, méri eredményességét; optimális esetben a mentor mindkét diákot tanítja, de legalább jól ismeri; o a korrepetálásra irányuló szaktanári kezdeményezést az igazgatónak jóvá kell hagynia; o a részletek előzetes egyeztetése szükséges az iskolai koordinátorral; o rögzített időpontban zajlik, tanítási órán és szilenciumi foglalkozáson kívül; Bizonyos vöröskeresztes szervezői tevékenység (pl. véradás megszervezésében, lebonyolításában való aktív segédkezés) közösségi szolgálati tevékenységként történő elismerése. Iskolán kívüli kulturális vagy jótékonysági rendezvényeken való részvétel. Országos vagy megyei rendezvények (konferenciák, versenyek) programjainak megszervezésében és lebonyolításában való segítségnyújtás. Kortársoktatói tevékenység vöröskeresztes és bűnmegelőzési témákban. Szűkebb környezetünk (iskola, iskolaudvar) rendezése, takarítása, csinosítása. Tankönyvosztásnál felmerülő, közösségi szolgálatként végezhető feladatok. Az iskolai közösségi szolgálat megszervezésénél, adminisztrációjánál jelentkező feladatokban való részvétel elismerése. Szeretetszolgálat megszervezése, rászorult emberek segítése. Valamennyi felsorolt tevékenység közösségi szolgálatként való elismertetésének feltétele az, hogy a szervező / kezdeményező / patronáló / mentoráló tanár a tevékenységet, annak időpontját, helyszínét és a jelentkező diákokat előzetesen bejelentse az iskolai koordinátornak, majd a program megvalósulása után írásban leadja a programon valójában is részt vevők névsorát, a teljesített órák számát. A tevékenységek igazolása a koordinátor ajánlásával az iskola igazgatójának joga és feladata. Együttműködő partnereink A sárospataki székhelyű állami, önkormányzati intézményekkel, a civil és nonprofit szervezetekkel, az egyházakkal és segítő szolgálatokkal való együttműködés során törekszünk a folyamatosságra, a szerződéseket időről időre újrakötjük, hogy a tanulóknak a tevékenységi körök gazdag választékát nyújthassa iskolánk. Együttműködő partnereink köre azonban ettől szélesebb, folyamatosan bővülő, változó, mert az egyes tanulók egyéni elképzeléseit és igényeit szem előtt tartva teret kapnak a diákok lakóhelyén működő, egyéb szempontból a célnak megfelelő intézmények, szervezetek, egyesületek is. Együttműködő partnereink listája szükség szerint frissítve az iskola közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumainak elektronikus mappájában található meg. 8

9 9