KEKSZ PROGRAM SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEKSZ PROGRAM SZABÁLYZAT"

Átírás

1 A KEKSz Program célja KEKSZ PROGRAM SZABÁLYZAT 1. Olyan - a szűken vett tanuláson kívüli - tevékenységek szervezése és rendszerezése, amelyek az iskola diákjainak fejlődését, szociális érzékenységét, és a közösség iránt érzett felelősségét növelik. 2. Az iskolában eltöltött idő értékének növelésén túl, a jól megszervezett programokon keresztül az iskola elismertségének növelése főváros- és országszerte, mely mindnyájunknak büszkeségre adhat okot. A KEKSz Program filozófiája A KEKSz rövidítés négy általunk fontosnak tartott értéket foglal össze egy szóban: kreativitás, erőbedobás, közösségépítés és szolgálat. Azt gondoljuk és hisszük, hogy az iskola több, mint csupán tanórák összessége. Az iskola egy közösség, melyet ápolni, építeni kell. S mint közösségnek szolgálnia kell tagjai testi és lelki fejlődését egyaránt. Ezt kívánja elősegíteni a KEKSz Program is saját eszközeivel. Olyan programok szervezésével és összegyűjtésével, melyek keretében a közösség tagjai fejlesztik kreativitásukat és képességeiket (a zene, a képzőművészet, a matematika, vagy akár a szervezés területén), folyamatosan odafigyelnek fizikai erőnlétükre, gondozzák és óvják a természetet és tesznek valamit szűkebb vagy tágabb környezetükben a rászoruló emberekért. Mindezt teszik úgy, hogy közben ápolják kapcsolatukat a közösségük többi tagjával, valamint újabb és újabb kapcsolatokat hoznak létre. A keksz a mindennapi szóhasználatban édes süteményt jelent, amit az étkezés végén ráadásnak fogyasztanak. Ilyen jó szívvel végzett ráadásnak gondoljuk mi is a tanórák után a KEKSz tevékenységet. A KEKSz Program keretében teljesíthető a 2016 január 1-e után érettségiző diákok számára a kötelező közösségi szolgálat, mely az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele. A Köznevelési törvény szerint a közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása. (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, Magyar Közlöny 162. szám, december 29.)

2 Részvétel a KEKSz Programban A KEKSz Programban való részvétel az iskola első két évfolyamába járó tanulói számára kötelező. A programban részt vevő tanulóknak félévenként minimum 10 óra kreativitást, 10 óra erőbedobást, valamint 10 óra szolgálatot kell teljesíteniük. A Köznevelési törvény közösségi szolgálatra vonatkozó előírása az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Azok a tevékenységek, amelyeket legalább egy adott osztály tanulóinak fele együtt végez duplán számítanak, hiszen ebben az esetben Közösségépítés is történik. (Például: ha egy 30 fős osztályból az osztályfőnök által igazoltan legalább 15 tanuló részt vesz a KEKSz Program keretében meghirdetett eseményen, 3 órán keresztül, akkor egyenként 6 pontot teljesítettek). Pontot duplázni minden kategóriában lehetséges, de a közösségi szolgálat óraszámának minimum 50 órának kell lennie. Az előző példa esetében, ha ez szolgálati tevékenység, akkor minden résztvevő diák 6 pontot kap, de 3 órát teljesített a közösségi szolgálatból. A közösségi szolgálat alkalmanként legfeljebb 3 óra lehet. A program természetesen nyitott az iskola minden tanulója és dolgozója számára, így a meghirdetett programokra szeretettel várjuk azokat is, akiknek nem kötelező a KEKSz Programban való részvétel. A KEKSz előírások teljesítése A KEKSz előírásokat háromféleképpen lehet teljesíteni: 1. A KEKSz Program keretében meghirdetett, iskolai szervezésű eseményeken (például: kirándulás, rászoruló gyerekek látogatása, komolyzenei koncert, matematika szakkör, stb.) való részvétellel. 2. A KEKSz szabályzatban szereplő, de nem a KEKSz koordinátor által meghirdetett tevékenységekben (például: zongoraóra, karate edzés, stb.) való részvétellel. 3. Részvétellel saját kezdeményezésű - a KEKSz Program keretében megszervezésre kerülő - programokban (például: ketten szeretnének egyedülálló idős embereket látogatni rendszeresen, és ez nem szerepel a meghirdetett programok között, akkor megkereshetik a KEKSz koordinátort, aki segít nekik megszervezni a programot).

3 A KEKSz tevékenységek adminisztrációja KEKSz órának csak a KEKSz Program szabályzatában foglalt, a KEKSz Program keretében meghirdetett, vagy a koordinátor által azon kívül elfogadott, és ellenőrzött tevékenységekkel töltött idő számít. (Ezt érdemes előzetesen egyeztetni, a későbbi viták elkerülése végett.) A KEKSz tevékenységek nyilvántartása a KEKSz naplóban történik, ami az iskola elektronikus naplójak része. A KEKSz naplót a tanuló vezeti és igazoltatja a szervezővel. A koordinátor a beírt programokat rendszeresen, de évente legalább 2 alkalommal ellenőrzi, elfogadja, vagy hiánypótlásra visszaküldi. A KEKSz naplókban szereplő tevékenységek ekkor kerülnek regisztrálásra. A KEKSz naplóban szereplő tevékenységet kizárólag a koordinátornak, osztályfőnöknek, edzőnek, szakkört tartó tanárnak vagy az adott tevékenységért felelős felnőttnek van joga igazolni, illetve olyan személynek, akinek az aláírását a koordinátor - előzetes egyeztetés alapján - elfogadja. A KEKSz napló mellékleteként a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, mely tartalmazza a szülő egyetértő nyilatkozatát, A KEKSz naplóban regisztrált órákat az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell. Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad, Az elektronikus napló elérhetősége: naplo.karinthy.hu A KEKSz tevékenységek értékelése Attól függően, hogy a tanuló hogyan teljesítette az előírt KEKSz követelményeket, a következő hivatalos záradékok kerülnek az év végi bizonyítványába: 1. "Közösségi munkáját kiválóan, az iskolai közösségi szolgálatot xzy óraszámban teljesítette" (amennyiben az előírtnál lényegesen több (legalább 50%-al több) KEKSz órát teljesített). 2. "Közösségi munkáját jól,, az iskolai közösségi szolgálatot xzy óraszámban teljesítette" (amennyiben az előírt mennyiségű, vagy azt csekély (50%-nál kisebb) mértékben meghaladó mennyiségű KEKSz órát teljesített). 3. "Közösségi munkáját részben, az iskolai közösségi szolgálatot xzy óraszámban teljesítette" (amennyiben KEKSz naplóját leadta, de az előírt mennyiségűnél kevesebb KEKSz órát teljesített).

4 4. "Közösségi munkáját nem, az iskolai közösségi szolgálatot xzy óraszámbanteljesítette" (amennyiben KEKSz naplóját nem adta le a megadott időpontig, vagy az előírt mennyiség 50%-nál kevesebb KEKSz órát teljesített). A bizonyítványba kerülő záradékon kívül a KEKSz Programban kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók és osztályok külön elismerésben is részesülnek: 1. Minden kiváló minősítést megszerző tanuló pályázhat a KEKSz Mesterek csapatába, akik bekapcsolódhatnak a KEKSz Program szervezésébe és irányításába, részt vehetnek az iskola által részben vagy egészen finanszírozott képességfejlesztő tréningeken, országos és nemzetközi rendezvényeken, táborokban, cseréken idehaza és a világ számos pontján. 2. Minden osztály, ahol az összes tanuló kiváló minősítéssel teljesítette mindkét félévet, 1 szabadnapot kap, amit tetszés szerint használhat fel (azonban annak időpontját minden esetben előre egyeztetni kell az igazgatóval). 3. Minden év végén az az osztály, amelyik a legtöbb regisztrált KEKSz órát teljesítette a két félév alatt, 1 napra térítésmentesen igénybe veheti az iskolabuszt (az időpontot és útvonalat természetesen előre egyeztetni kell a gazdasági irodával). A KEKSz Program keretében elszámolható tevékenységek Kreativitás: iskolai szakkörökön való részvétel bármilyen zenei, képzőművészeti tevékenység az iskola honlapjának szerkesztése, fejlesztése az iskolaújsággal kapcsolatos tevékenységek (szerkesztés, cikkek írása stb.) iskolai vagy külső rendezvények szervezésében való részvétel, valamint azokon történő szereplés (plakátrajzolás, színdarab előadása stb.) iskolai keretek között szervezett színház-, hangverseny-, múzeum-, mozivagy operalátogatás Erőbedobás: edzés egyesületben délutáni iskolai sporttevékenység buzogány-, tánc-, szalaggyakorlat stb túrázás (biciklivel, gyalog stb.)

5 Szolgálat: olyan az iskola által vagy egyetértésével szervezett programokon való részvétel önkéntesként, rászoruló emberek támogatására, segítésére vagy a környezetünk megóvására, szebbé tételére irányulnak iskolatársak korrepetálása, segítése kerületi általános iskolások szervezett korrepetálása iskolai rendezvényeken, feladatokban való részvétel pl: KarMUN szervezés, könyvtáros asszisztensi tevékenység, stb valamely non-profit szervezetben (egyesület, alapítvány stb.) végzett önkéntes tevékenység a közösségi szolgálathoz kapcsolódóan ötven órán belül szükség szerint mentorral közösen legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozás 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján A közösségi szolgálat keretei között végezhető a) az egészségügyi, b) a szociális és jótékonysági, c) az oktatási, d) a kulturális és közösségi, e) a környezet- és természetvédelemi, f) a katasztrófavédelmi, g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területén folytatható tevékenység.

BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. igazgató

BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. igazgató BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Budapest, 2013. Kocsisné Hodosi Eszter igazgató Fák, csillagok, állatok és kövek, szeressétek a gyermekeimet. Ha messze

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI

AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2013 Budapest, 2013. július Összeállította: Kocsisné Hodosi Eszter igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés 5.o. 1. Helyzetelemzés

Részletesebben

Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat

Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat - 1 - A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése Emberi Erőforrások Minisztériuma KÖZNEVELÉS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Oktatási és Nevelési Programok Osztálya Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése Simonyi István Budapest, 2013. április 24. 1 Nemzetközi

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Budapest, 2012 TARTALOM ELŐSZÓ... 4 A SEGÉDLET CÉLJA... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 6 A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY... 7 A NEMZETI

Részletesebben

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN 2 TARTALOM KÜLDETÉS... 5 ELŐZMÉNYEK, JELENLEGI ÁLLAPOT... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 1. 1. Nemzeti köznevelési törvény...

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AJÁNLÁS Jelen dokumentummal segíteni kívánjuk a kulturális intézmények munkatársait az iskolai közösségi szolgálathoz kapcsolódó

Részletesebben

A tájékoztatót összeállította : Hegedüs Marietta tanár, iskolai koordinátor hegedus.marietta@gmail.com

A tájékoztatót összeállította : Hegedüs Marietta tanár, iskolai koordinátor hegedus.marietta@gmail.com www.kozossegi.ofi.hu Közösségi Szolgálat Portál A tájékoztatót összeállította : Hegedüs Marietta tanár, iskolai koordinátor hegedus.marietta@gmail.com Kire vonatkozik. első alkalommal a 2016. január 1-je

Részletesebben

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN ANTONI GÁBORNÉ DARÓCZY ESZTER FECZERNÉ BÉDY CSILLA GRUBER MÓNIKA - NAGYNÉ KIJÁTZ EDINA SZUHAJ ESZTER VARGA ATTILÁNÉ VARGÁNÉ KISS ANNA INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK,

Részletesebben

Közösségi szolgálat a köznevelési rendszerben

Közösségi szolgálat a köznevelési rendszerben Közösségi szolgálat a köznevelési rendszerben Budapest, 2013. március 20. Dr. Bodó Márton Fogalmak I. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Corporate Social Responsibility Társadalmi felelősségvállalás (CSR,

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér 3. Tel./fax. 212-57-04/233

1022 Budapest, Marczibányi tér 3. Tel./fax. 212-57-04/233 ANTONI GÁBORNÉ DARÓCZY ESZTER FECZERNÉ BÉDY CSILLA FÓRIS JOHANNA - GRUBER MÓNIKA KÉKESNÉ CZINDER GABRIELLA - KIS BENEDEKNÉ NAGYNÉ KIJÁTZ EDINA PETRÉNYI HAJNALKA - SZUHAJ ESZTER VARGA ATTILÁNÉ VARGÁNÉ KISS

Részletesebben

022 Budapest, Marczibányi tér 3. Tel./fax. 212-57-04/233

022 Budapest, Marczibányi tér 3. Tel./fax. 212-57-04/233 2. Melléklet 022 Budapest, Marczibányi tér 3. Tel./fax. 212-57-04/233 INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015.

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015. Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2015. Tartalom Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly... 0 1039 BUDAPEST... 0 I. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK...

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1086 BUDAPEST, BAUER SÁNDOR U. 6-8. Házirend Hatálybalépési ideje: 2013. június 28. TARTALOM 1. A házirend célja, feladata...3 2. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013 A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola Há zirendje 2013 1 TAR TAL O M Oldal A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi előírások 3 Az iskolai házirend célja és feladata 3 A házirend

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása HÁZIREND mely a ceglédi Református Általános Iskola és kőröstetétleni tagintézményének tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján 1 A Ceglédi Református

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program Pedagógiai Program 2013 1. BEVEZETŐ 3 1.1. Az iskola bemutatása, eredményei 3 1.2. Az oktatás szerkezete, a fejlődés iránya 4 1.3. Az oktatás tárgyi feltételei 5 1.4. Az iskola fenntartója, működtetője

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2. TÁVOLMARADÁS,

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS HÁZIREND Készítette: Szántó Zoltán igazgató Átdolgozva: 2013. március 27. Hatálybalépés: 2013.szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA...

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 1. Jogszabályi háttér A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. -a, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben