Módszertani ajánlások a Közösségi Szolgálat szervezéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módszertani ajánlások a Közösségi Szolgálat szervezéséhez"

Átírás

1 Módszertani ajánlások a Közösségi Szolgálat szervezéséhez Dr. Bodó Márton Budapest január 17.

2 Az iskolai közösségi szolgálat A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása. (A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény Értelmező rendelkezés 4. (13.) bekezdés)

3 ÖNKÉNTESSÉG Szolgálat Kommunikáció Problémamegoldás Szociális kohézió Állampolgári aktivitás Szolidaritás OKTATÁS Tanulás Állampolgárságra nevelés Emberi jogok KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Pedagógiai és segítő cél Élménypedagógia Tapasztalati úton történő egymástól tanulás TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS Támogatás Fenntartható fejlődés és környezetvédelem Csoportkohézió

4 A paradigmaváltás Szociális kompetencia Tehetséggondozás, felzárkózás Személyiség-gazdagítás Tanulási kudarcok csökkentése Iskolai konfliktusok számának csökkentése Tanulással kapcsolatos motiváció erősítése Szülők bevonása Versenyképesség Tudás tanulási kompetencia

5 Jogi háttér I. Nemzeti köznevelési törvény Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele. Először a január 1-je után megkezdett rendes érettségi vizsgát tevőket érinti. Nappali tagozatos diákokra vonatkozik. (Magántanulókra is.) A felnőttoktatásban és sajátos nevelési igényű tanulók esetében e kötelezettség nem áll fenn.

6 Jogi háttér II. Végrehajtási rendelet A középiskola feladata a megszervezés. Lehetőség szerint: évfolyamon három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg. (Ettől indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.) Közösségi szolgálati idő: egy óra, azaz hatvan perc. Alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás időkeret Az ötven órán belül szükség szerint a mentorral közösen legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.(5-40-5)

7 Jogi háttér III. (20/2012. EMMI rendelet) A közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei: egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelemi, MINÉL TÖBBFÉLE TEVÉKENYSÉGET SZERVEZZEN AZ ISKOLA katasztrófavédelmi, közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

8 Alapelvek arányosság szabad választás kölcsönösség változatosság közvetlenség kettős cél együttműködés anyagi érdektől függetlenség részrehajlás -ellenesség a helyi közösség erősítésének szervezett keretek közöttiség

9 Célok Átfogó cél: Az iskola a tanulók elképzeléseihez, az intézmény arculatához igazodó közösségi szolgálatot szervezzen. Konkrét célkitűzések: Az érintettek összefogása, iskolán belüli és iskolán kívüli lehetőségek megvalósítása. Várt eredmények: A tanulók saját élményeken keresztül szereznek új ismereteket, miközben a tevékenységeken keresztül számos kompetenciájuk fejlődik. A végzett tevékenységek a helyi közösség (iskola és környezete, lakóhely) javára is szolgálnak. Az iskolában meghonosodik az élménypedagógia új kultúrája.

10 Támogatás OFI Segédlet GYIK Módszertani ajánlás

11 Módszertani ajánlás Segítség a tervezéshez és a megvalósításhoz, valamint ezek nyomon követéséhez A közösségi szolgálat tevékenységeihez kapcsolódó iskolai feladatok főbb elemei részletesen: I. Tervezés II. Tevékenységek III. Kísérés IV. Lezárás

12 Feladatmegosztás Az igazgató feladata, hogy kinevezze a koordinátort! iskola, igazgató a tevékenység megszervezése a létszámtól függő koordináló pedagógus/ok kijelölése igazolás kiadása pedagógiai programban rögzítése a szervezett tevékenységeknek egyéb iskolai dokumentumokba n való adminisztrálás tantestület tájékoztatása koordináló pedagógus fogadó szervezetek felkutatása, kiválasztása jelentkezési lap, tevékenységnapló elkészítése diákok felkészítése pedagógiai feldolgozás, kísérés, iskolai zárás megszervezése tájékoztatás kapcsolattartás a megvalósított projektek dokumentálása osztályfőnök diák, szülő fogadó intézmény adminisztráció (napló, törzslap, bizonyítvány) egyéni célok kialakítása szülőkkel, diákokkal közösen jelentkezési lap összegyűjtése tájékoztatás kísérés, feldolgozás egyénileg, csoportosan tervezésben való részvétel (tevékenységi ötletek) jelentkezési lap kitöltése közösségi szolgálati tevékenységnapló vezetése kapcsolattartó személy kijelölése jelenléti ív vezetése felügyelet esetleges biztosítása a közösségi szolgálati napló aláírása teljesítést követően szóbeli vagy írásbeli visszajelzés a diákok számára

13 I. Tervezés A tapasztalatok összegyűjtése: ötletek, motivációk az intézmény arculata a korábbi gyakorlatok, szemlélet megléte a pedagógiai programmal összhangban lévő tevékenységi körök listája az önkormányzattal, civil szervezetekkel való együttműködés lehetőségei Tájékoztatás: A tanulókat tájékoztatni kell a lehetőségekről, a helyekről, illetve a tevékenységekről. Szempont: szabad választás A szülőket is tájékoztatni kell!

14 I. Tervezés Az elinduláshoz szükséges feladatok - lehetséges közreműködők Fontos, hogy a tanulók maguk választhassák ki a végzett tevékenységeket! Kapcsolatfelvétel önkormányzat, civil szervezetek Jelentkezési lap szülői aláírás Megállapodás, együttműködési megállapodás Dokumentációs feladatok

15 II. Tevékenységek Dokumentáció, adminisztrációs teendők: Az iskola pedagógiai programjában rögzíti, mely évfolyamon, vagy évfolyamokon és mely tevékenységi körben iskolán belül és kívül szervezi meg a közösségi szolgálatot. A tanulók és pedagógusok felkészítésének lehetséges módjai, 60 órás ingyenes tanártovábbképzés a második félévben! A programra való felkészítés megszervezése. Együttműködési megállapodás: A szolgálat szervezése a fogadószervezeteknél, magánszemélyeknél. Kapcsolattartás

16 Forgatókönyv - példa Szeptember IDŐ AZ ÉV TESZI RENDJE Egyeztetés az intézményekkel, tanárok felkészítése, Önkéntes központokkal való kapcsolatfelvétel Október eleje Október közepe Bevezető tréning, öt órában helyválasztás, beosztás Szolgálati hely megismerése, a feladatok felvétele Október-Május December Március Május vége Utolsó tanítási hét A szolgálat végzése Első reflexiós tréning 2 óra Második reflexiós tréning Felkészülés a bemutatóra Zárás az egész iskola előtt, TESZI láng átadása

17 A közösségi szolgálat dokumentációja 1. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzíti a dokumentumokban: a tanuló által kitöltött jelentkezési lap osztálynapló és a törzslap igazolás két példányban közösségi szolgálati napló 2. Az iskola rögzíti az iratkezelési szabályzatban a dokumentációt érintő feltételeket. 3. Az előírás szerinti együttműködési megállapodás megkötése.

18 III. Kísérés Fontos a tevékenység folyamatos pedagógiai kísérése! Új szerepe van itt a pedagógusnak. Rossz célok Ismerjék meg a fogyatékkal élő gyerekeket. Szeretetet fognak adni. Tudják le az 50 órát. A 10 méteres kerítés legyen lefestve. Jó célok Szeretném megtudni miként élnek a gyerekek. Hogyan érzik magukat, miért szomorúak, mivel lehet őket felvidítani. Szeretném elérni azt, hogy várjanak, és fontos legyek. Célom, hogy tudatosan megéljem a saját érzéseimet.

19 IV. Lezárás Ne kapcsolódjon számszerű értékelés a közösségi szolgálat tevékenységeihez! Ne legyen kötelező jellegű a zárásban való aktív részvétel, vagyis a diák eldönthesse, milyen mértékben vesz részt az egyébként mindenkit érintő foglalkozásban! Ne minősítsük negatívan a tevékenység diákra tett hatását!

20 Egészségügy Speciális előkészítést igénylő terület Több adminisztrációval és felelősséggel jár Többnyire csak 16 éves kortól fogadnak diákokat Egyszerre egy időben kis létszám Szülői hozzájárulás egészségügyi állapotról kell, korházi osztályonként más egészségügyi előfeltétel lehetséges Nagyon fontos a jó mentor a tevékenység során Felelősség

21 Szociális területen A területek egy részén kell csak együttműködési megállapodást kötni. A kölcsönös tisztelet és a partneri viszony nagyon fontos. A fogadó szervezetek jó, ha jelenléti ívet vezetnek.

22 Szociális intézményekben Kölcsönösség A területek egy részén kell csak együttműködési megállapodást kötni. A kölcsönös tisztelet és a partneri viszony nagyon fontos. A fogadó szervezetek jó, ha jelenléti ívet vezetnek. A tevékenységek megvalósulhatnak komplex programként (sétáltatás, orvoshoz kísérés, bevásárolás, színházba kísérés, közös farsang), stb. A program lényege a szociális érzékenyítés, generációk összekapcsolása, egymástól való tanulás.

23 Oktatás és Kultúra Egymás támogatása, változatosság Lehetőség van az iskola falain belül is kisebbek korrepetálásával, mások oktatásával teljesíteni. Lehet múzeumokban, könyvtárakban, kultúrházakban is végezni. Fontos, hogy a tanulás és szolgálat együttesen jelenjen meg!

24 Környezetés természetvédelem A fő cél a személyes kapcsolatokon keresztüli tanulás. Ide sorolható az állatmenhelyek tevékenysége is. Azoknak, akik nehezen teremtenek kapcsolatot jó lehetőség. A szemétszedés önmagában csak önkéntesség. arányosság

25 Az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal és az idős emberekkel közös sport- és szabadidős tevékenységek Mosolyország Alapítvány Részrehajlás mentesség ÉRTELMI SÉRÜLTEKET SZOLGÁLÓ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉSALAPÍTVÁNYOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

26 Katasztrófavédelem 173 fogadó hellyel 1500 diák tavalyi évben Pályaorientáció Önkéntesség

27 A pedagógiai haszon Élménypedagógia az iskola falait lebontja. Szociális, társadalmi érzékenyítés. Hatás van a tanár-diák-szülő viszonyra A tanuláshoz való viszony javul. Pályaválasztás szempontjából motiváló. Az agresszió csökken. Az iskolai keretek között rosszul teljesítők számára kitörési lehetőség. Életstratégia, önismeret.

28 A leggyakoribb kérdések a) Hol végezhető a közösségi szolgálat? b) Milyen tevékenységek végezhetők? c) Lehet-e egy évfolyamon végezni? GYIK d) Hány órát teljesíthet a diák egy napon? e) Hány tevékenységet kell végezni az 50 óra alatt? Van-e ezeknek minimum-határuk? f) Mikor kell együttműködési szerződés? Megállapodás? g) Mikor kell mentor? h) A pedagógusnak mindig jelen kell lennie? i) Ki ellenőrzi a teljesítést?

29 Segítő diákok pályázat A pályázat célja A pályázat kategóriái A kategória: A középiskolákban nappali képzésben tanuló diák(ok) által készített 2-4 perces film, videoklip. B kategória: A középiskolákban az Iskolai Közösségi Szolgálat programot koordináló pedagógus(ok), osztályfőnök(ök) által a megvalósított (megvalósuló, folyamatban lévő) program 2-3 oldalnyi szövegesképes ismertetése. A pályázat lezárult

30 Tanártovábbképzés 60 órás (OFI fejlesztése) Ebben a félévben A résztvevők számára ingyenes Gyakorlatorientált módon (terepgyakorlat közvetlen élményekkel) Érzékenyítés Interaktív felkészítés Önkéntességre nevelés Országosan az Educatio szervezésében

31 kozossegi.ofi.hu https://facebook.com/kozossegi.szolgalat

32 diák/év 50 óra/diák 5 millió óra/év GDP-re is hat! Történelmi pillanatokban, válságban sokkal erősebbre szőhető a közösségi háló (Kopp Mária) Köszönöm a figyelmet!

Önkéntesség és közösségi szolgálat a köznevelési rendszer részeként

Önkéntesség és közösségi szolgálat a köznevelési rendszer részeként Önkéntesség és közösségi szolgálat a köznevelési rendszer részeként Budapest, 2012. augusztus 31. Dr. Bodó Márton Fogalmak tisztázása I. Corporate Social Responsibility Társadalmi felelősségvállalás (CSR,

Részletesebben

Közösségi szolgálat a köznevelési rendszerben

Közösségi szolgálat a köznevelési rendszerben Közösségi szolgálat a köznevelési rendszerben Budapest, 2013. március 20. Dr. Bodó Márton Fogalmak I. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Corporate Social Responsibility Társadalmi felelősségvállalás (CSR,

Részletesebben

Alapelvek A helyi közösség erősítése: Szabad választás elve: Anyagi érdektől függetlenség elve: Szervezett keretek közöttiség elve: Kettős cél elve:

Alapelvek A helyi közösség erősítése: Szabad választás elve: Anyagi érdektől függetlenség elve: Szervezett keretek közöttiség elve: Kettős cél elve: Alapelvek A helyi közösség erősítése: Az iskolai közösségi szolgálat során végzett feladat olyan tevékenységet/tevékenységeket) jelent, amely (ek) a helyi közösség javát szolgálják, és amelyek az iskolában

Részletesebben

A közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség, a tevékenység kiválasztásában azonban megvalósulhat a szabad döntés.

A közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség, a tevékenység kiválasztásában azonban megvalósulhat a szabad döntés. Az iskolai közösségi szolgálat A köznevelési törvény 2016-tól az érettségi bizonyítvány kiadását 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséhez köti így az érettségi a tantárgyi tudás mérésén túl a szociális

Részletesebben

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN 2 TARTALOM KÜLDETÉS... 5 ELŐZMÉNYEK, JELENLEGI ÁLLAPOT... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 1. 1. Nemzeti köznevelési törvény...

Részletesebben

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése Emberi Erőforrások Minisztériuma KÖZNEVELÉS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Oktatási és Nevelési Programok Osztálya Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése Simonyi István Budapest, 2013. április 24. 1 Nemzetközi

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok

A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nemzeti köznevelési törvény (Részlet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényből) Részletek a törvényből: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi,

Részletesebben

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése Emberi Erőforrások Minisztériuma KÖZNEVELÉS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Oktatási és Nevelési Programok Osztálya Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése Simonyi István 1 Iskolai Közösségi Szolgálat = Önkéntes

Részletesebben

Workshop - Jó gyakorlat börze. MRE Zsinati Székház - Budapest, 2015. március 12.

Workshop - Jó gyakorlat börze. MRE Zsinati Székház - Budapest, 2015. március 12. Workshop - Jó gyakorlat börze MRE Zsinati Székház - Budapest, 2015. március 12. Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Jogszabályi háttér. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Jogszabályi háttér A kötelezően alkalmazandó jogszabály A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.(VI.04.) Korm.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Törvényi háttér 1. 1. Nemzeti köznevelési törvény (Részlet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényből) Részletek a törvényből: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA: Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele,

Részletesebben

Közösségi szolgálat törvényi háttere

Közösségi szolgálat törvényi háttere Közösségi szolgálat törvényi háttere 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (részletek) A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett

Részletesebben

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Budapest, 2012 TARTALOM ELŐSZÓ... 4 A SEGÉDLET CÉLJA... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 6 A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY... 7 A NEMZETI

Részletesebben

A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok, következtetések: 1. 3. 20/2012. EMMI rendelet (1) Az iskola pedagógiai programjáról

A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok, következtetések: 1. 3. 20/2012. EMMI rendelet (1) Az iskola pedagógiai programjáról 1 A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok, következtetések: 1. 1. Nemzeti köznevelési törvény 1. 2. A Köznevelési törvény végrehajtási rendelet 1. 3. 20/2012. EMMI rendelet (1) Az iskola pedagógiai

Részletesebben

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Iskolai Közösségi Szolgálatának szabályzata

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Iskolai Közösségi Szolgálatának szabályzata A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Iskolai Közösségi Szolgálatának szabályzata A 2011. december 23-án elfogadott Nemzeti köznevelési törvénnyel bevezette az iskolai közösségi szolgálatot, mint az

Részletesebben

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK http://www.youtube.com/watch?v=melbotthh6i&feature=player_detailpage

Részletesebben

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN ANTONI GÁBORNÉ DARÓCZY ESZTER FECZERNÉ BÉDY CSILLA GRUBER MÓNIKA - NAGYNÉ KIJÁTZ EDINA SZUHAJ ESZTER VARGA ATTILÁNÉ VARGÁNÉ KISS ANNA INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK,

Részletesebben

Törvényi háttér. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet

Törvényi háttér. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet 6.1. melléklet: Törvényi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AJÁNLÁS Jelen dokumentummal segíteni kívánjuk a kulturális intézmények munkatársait az iskolai közösségi szolgálathoz kapcsolódó

Részletesebben

Tanévkezdő Országjáró sorozat. ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT szekció

Tanévkezdő Országjáró sorozat. ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT szekció Tanévkezdő Országjáró sorozat ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT szekció DRK Dóczy Gimnáziuma, 2014. augusztus 28. Budapest, KRE ÁJK, 2014. augusztus 29. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL röviden a Szülőknek és a diákoknak

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL röviden a Szülőknek és a diákoknak A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL röviden a Szülőknek és a diákoknak A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT definíciója a következő: 4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Iktatási szám:../2015. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL amelyet egyrészről iskola: Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola székhely: 2060

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Pedagógiai Program ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZABÁLYZATA 2013. 1. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

Milyen tevékenységre vonatkozik (I.)

Milyen tevékenységre vonatkozik (I.) KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Kire vonatkozik. első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulókra ez a 2012/2013. tanévben 9. évfolyamos középiskolai tanulókat már érinti Milyen tevékenységre

Részletesebben

A tájékoztatót összeállította : Hegedüs Marietta tanár, iskolai koordinátor hegedus.marietta@gmail.com

A tájékoztatót összeállította : Hegedüs Marietta tanár, iskolai koordinátor hegedus.marietta@gmail.com www.kozossegi.ofi.hu Közösségi Szolgálat Portál A tájékoztatót összeállította : Hegedüs Marietta tanár, iskolai koordinátor hegedus.marietta@gmail.com Kire vonatkozik. első alkalommal a 2016. január 1-je

Részletesebben