VARGA JÓZSEF HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VARGA JÓZSEF HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM"

Átírás

1 VARGA JÓZSEF HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2014

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Habilitációs kérelem Jelentkezési lap Egyetemi végzettség és a doktori fokozat igazolás (a) Hatósági erkölcsi bizonyítvány (b) Tudományos önéletrajz (c) A doktori fokozat megszerzése óta végzett tudományos munka (d) Tudományos publikációk és hivatkozások listája (e) A tudományos munkásságot reprezentáló 10 legfontosabb közlemény (f) Kutatási programok (g) Tananyagformáló készség bizonyítása (i) Az oktatott tantárgyak felsorolása (j) Tervezett habilitációs előadások (k) Támogató nyilatkozatok (l) Az eljárási díj befizetésének igazolása (m) Nyilatkozat (n) Az oktatási, kutatási és tudományos közéleti tevékenység önértékelése 84. Mellékletek Egyetemi tevékenység elszámolása Publikációs lista

3 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 3

4 4

5 2. JELENTKEZÉSI LAP 5

6 6

7 7

8 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉG ÉS A DOKTORI FOKOZAT IGAZOLÁSA (a) 8

9 3.1. Közgazda diploma 9

10 3.2. Doktori (PhD) oklevél 10

11 11

12 4. HATÓSÁGI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY (b) 12

13 13

14 5. TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ (c) 14

15 Varga József tudományos önéletrajza SZEMÉLYI ADATOK Születési idő és hely: , Nyíregyháza Családi állapot: házasságkötés 1991-ben, három leány- és egy fiúgyermek apja KÉPZÉSI ADATOK : Általános iskola, Nyíregyháza : "Széchenyi István" Közgazdasági Szakközépiskola Pénzügyi Ágazat, Nyíregyháza : Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Pénzügy Szak A Társadalomelméleti Kollégium tagja, diákbizottsági vezető 1986: Tudományos Diákköri Konferencia különdíja 1987: Okleveles közgazda végzettség oklevél száma: Ád-54/1986/ : AIESEC szakmai gyakorlat, München : az MTA aspiráns ösztöndíjasa a MKKE Pénzügy Tanszék : a Friedrich Naumann - Alapítvány ösztöndíjasa, Freie Universität Berlin 1992: Egyetemi doktori fokozat 1993: Nyári egyetem: Universität Tübingen Európai Unió Kurzus 1994: Nyári egyetem: Wirtschaftsuniversität Wien Wirtschaftstätigkeint der Kleinund Mittelbetriebe Kurs 1995: Nyári egyetem: Universität Leipzig Mikroökonomie des deutschen Staathaushaltes Kurs 2003: Ph.D fokozat BKÁE oklevél száma: Ph.D-58/2003. A magyar agrárpolitika egyes pénzügyi vonatkozásai (Certain aspects oft he hungarian agricultural policy) 2003: Pedagógus szakvizsga végzettség oklevél száma: 100/ : Közgazdász-tanár diploma oklevél száma: F-39/ : Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser OKJ bizonyítvány száma: PTL NYELVTUDÁS Felsőfokú német, külkereskedelmi szakmai anyaggal bővített nyelvvizsga Sz /1988 Alapszintű angol és orosz nyelvtudás MUNKAHELYEK 1987-től: a Budapesti Corvinus Egyetem és jogelődjei, Pénzügy Tanszék, ezen belül: : MTA aspiráns : tanársegéd : a tanszék MNB-be kihelyezett oktatója : egyetemi adjunktus 2005-től: egyetemi docens 2013-tól: félállású egyetemi docens 15

16 1987-ben végeztem a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (jelenleg Budapesti Corvinus Egyetem) pénzügy szakán. Egyetemi tanulmányaim befejezése után 1987-től folyamatosan az egyetem a Pénzügy Tanszéken dolgozom. Az egyetemen különböző oktatói szinteken 2013-ig főállásban dolgoztam óta vagyok egyetemi docens tavaszától a Budapesti Corvinus Egyetemen félállású munkaviszonyban dolgozom. Oktatói tevékenységemben pénzügyi tárgyakat tanítottam az osztatlan, később a BA és Msc képzésekben: pénzügytan, pénzügyi számítások, bankismeretek, banküzemtan, monetáris politika. E tárgyak tananyagfejlesztésében is aktívan részt vettem, mindegyik tárgyhoz társszerzőként tananyagot fejlesztettünk. E tárgyak oktatása mellett évi szakszeminarista hallgatóm volt. Oktatásszervező tevékenységemből kiemelendő, hogy a Budapesti Corvinus Egyetemen több tantárgy tárgyfelelőse vagyok. Főállású munkaviszonyom alatt szakirányfelelős és a Közgazdasági Kari Tanács tagja voltam : a Nyugat-Magyarországi Egyetem Pénzügy-Számvitel Tanszék társfőállású, 2002-től félállású adjunktusa A fenti időszakban a Nyugat-magyarországi Egyetemen a budapesti Corvinus Egyetem (illetve jogelődjei) főállása mellett egy évi társfőállásban, ezután félállásban pénzügyi tantárgyakat oktattam. Feladataim közé tartozott a pénzügytan alapozó tárgy mellett a banktan, tőkepiacok működése és a monetáris politika tárgyak oktatása. Ebben a periódusban e tárgyak oktatása mellett jelentős számú szakdolgozat konzulense voltam től: Kaposvári Egyetem Közgazdasági és Pénzügy Tanszék 2006-tól félállású egyetemi docens 2012-től főállású egyetemi docens 2005 és 2012 között a Kaposvári Egyetemen oktatok félállású egyetemi docensként. Oktatási tevékenységem súlypontja a monetáris irányultságú, a modern pénzrendszer működésével foglalkozó tárgyak tanítása. Ide tartozik alapozó tárgyként a pénzügytan, a hitelintézeti rendszer működésével foglalkozó bankismeretek, banküzemtan, a pénzügyi intézményrendszer működése, a hitelintézeti számvitel, a hitelbírálat tárgyak, valamint a pénzügypolitikával foglalkozó gazdaságpolitika és pénzügypolitika I. és II. tárgyak. Részt vettem a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karának kialakításában Balogh László irányításával, a gazdasági és pénzügyi alapszakok és mesterszakok akkreditációs anyagainak kidolgozásában, valamint a közgazdasági oktatás szakmai módszertani előkészítésében. Évek óra tevékenykedem a Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskola munkájában, témavezető vagyok és kötelező tárgy oktatói feladatokat látok el. Rendszeresen részt veszek szakmai vezetőként a KAKTUSZ (Kaposvári Közgazdaságtudományi Szeminárium) munkájában től a Kaposvári Egyetemen főállásban dolgozom őszétől a Baka József Szakkollégium alapító szakmai vezetőtanára vagyok nyarától az akkor megalapított 16

17 Iszlám Tudományok Kutatóintézete alapító intézetigazgatójaként is dolgozom, végül 2013 őszétől megbízott tudományos dékánhelyettesként is tevékenykedem. Mindhárom pozícióban kiemelt feladatom a tudományos konferenciák szervezése, a Gazdaságtudományi Kar publikációs tevékenységének irányítása és a tehetséggondozás felügyelete. A fenti munkaviszonyban végzett oktatói tevékenységem mellett számos helyen óraadóként is dolgoztam. Ezek közül a fontosabb felsőoktatási intézmények: Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Királyhelmeci Kara Babes-Bólyai Egyetem Kolozsvár Educons Univerzitet. Fakultet Poslovne Ekonomije Sremska Kamenica Szabadkai Tagozat ELTE Jogi Továbbképző Intézet ESIAME Főiskola Kodolányi János Főiskola Székesfehérvár Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Kar Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Tatabánya Sapientia Erdélyi Tudományegyetem Csíkszereda Széchenyi István Főiskola/Egyetem Győr. A felsőoktatási intézmények mellett egyéb oktatási intézményeknél is folytattam oktatási tevékenységet, ezek közül kiemelném a Nemzetközi Bankárképző Központot, az Okleveles Könyvvizsgálói Kamarát, az Országos Takarékszövetkezeti Szövetséget, a Perfekt Rt.-t, a Számalk Open Business School-t és a SZTÁV Rt. Ezeknél az intézményeknél a pénzügy tárgykörhöz tartozó tanfolyamokon, kurzusokon pénzügyi, banki és számviteli jellegű tárgyakat oktattam. Jelenlegi kettő kutatási területen dolgozom. Az első terület a monetáris politika, ezen belül a helyi pénzek gazdaságra gyakorolt hatásának kutatása. A gazdasági válságok hatására a helyi pénz kezdeményezések világszerte terjednek. A helyi pénz mechanizmusának tanulmányozása során a helyi pénz elméleti alapjaként Silvio Gesell munkásságával foglalkozom. Azt vizsgálom, hogy a helyi, illetve közösségi fizetőeszköz valóban képes-e hozzájárulni egy régió gazdaságának fejlesztéséhez, amennyiben az lehetővé teszi a kihasználatlan erőforrások és kielégítetlen szükségletek közti szakadék áthidalását, valamint a munka eredményét is a közösségen belül tartja. A második kutatási területem a bankrendszer működésének, ezen belül kiemelten a konvencionális és az iszlám bankrendszer összehasonlító elemzése Az elmúlt évtizedekben az általunk ismert és a közgazdaságtan főáramaként egyedüliként elfogadott bankrendszer mellett megjelent, sőt rohamos gyorsasággal teret hódított egy, a hagyományos fejlett monetarizáltságú országok bankrendszerétől alapvető elveiben eltérő bankrendszer. Ez a más struktúrájú bankszektor az iszlám vallás elvei szerint szerveződött bankrendszer. Az iszlám bankrendszerre az hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt évek válságában stabilabbnak tűnt, mint a hagyományos bankrendszer. Egyéb oktatási funkciók: A Pénzügyminisztérium mérlegképes könyvelő, banki tanácsadó és a banki ügyintézõ szakképzés volt vizsgaelnöke. (8007/1997. (PK.19.) PM tájékoztató) Kaposvár, január

18 6. A DOKTORI FOKOZAT MEGSZERZÉSE ÓTA VÉGZETT TUDOMÁNYOS MUNKA (d) 18

19 Varga József doktori fokozat megszerzése óta (2003) végzett tudományos munkája A doktori fokozat megszerzése (2003) utáni években tudományos tevékenységem négy fő tevékenységi irány köré csoportosítottam: a modern pénz- és bankrendszer működése, a számvitel, a helyi pénzek elemezése és az iszlám bankrendszer működése. Végül az egyéb kategóriába soroltam fenti témakörbe nem tartozó tanulmányaimat. E pontban a 2003 óta végzett tevékenységemet mutatom be, hangsúlyosabban a év közötti időszak eredményeit elemzem. A időszakban 2 könyvet, 14 könyvrészletet, 17 szerkesztett tanulmányt és 3 műhelytanulmányt készítettem. 1. A modern pénz- és bankrendszer működése témakör A modern pénz- és bankrendszer működése témakörben az alábbi publikációk születtek: 1. Kolossváry Ádám, Varga József Fizetési forgalom In: Sulyok-Pap Márta (szerk.) Banküzemtan: Egyetemi tankönyv Budapest: Tanszék Kft., pp Befoglaló mű link(ek): OSZK Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része/oktatási Kolossvári Ádám: 5. alfejezet, Varga József: 1 4., 6. alfejezet [közread. a] Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Pénzügyi Tanszék További kiadásai: 1998, 2003, Huszti Ernő, Dombi Zsuzsa, Lentner Csaba, Tallér Anikó, Tatay Tibor, Varga József (szerk.) A pénzügyi intézményrendszer Magyarországon 2003 Budapest: Nebuló 2001, p. (ISBN: ) Link(ek): OSZK 3. Madaras Attila, Varga József Pénzügyi ismeretek I-II Budapest: Nebuló 2001, p. (ISBN: ) Link(ek): OSZK Könyv/Oktatási anyag/oktatási 19

20 Második kötet megjelenése 2002-ben. Második kiadása: 2003-ban (ISBN ). Az A+Euro-pay Szakközépiskola és az IQSTAR Oktatási Centrum tananyaga. 4. Varga József A fizetési mérleg In: Bánfi Tamás (szerk.) Pénzügytan: Egyetemi tankönyv Budapest: Tanszék Kft., pp (ISBN: ) Befoglaló mű link(ek): OSZK Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része/oktatási További kiadásai: 2008 (ISBN ) 2009 (ISBN ) Első közlés kapcsolt rekordja: [ ] 5. Varga József A belföldi fizetési forgalom In: Tatay Tibor, Vágyi Ferenc Róbert, Varga József (szerk.) A pénzügyi intézményrendszer Magyarországon 2011 Sopron: Soproni Felsőoktatási Alapítvány, pp (ISBN: ) Befoglaló mű link(ek): OSZK, autopszia Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos 6. Baka Istvánné, Dancsó József, Ligeti Sándor, Vágyi Ferenc, Szarvas Ferenc, Varga József, Kürthy Gábor Baka Istvánné, Kürthy Gábor (szerk.) Bankismeretek: Egyetemi tankönyv Budapest: Tanszék Kft., p. (ISBN: ) Link(ek): BCE katalógus Könyv/Felsőoktatási tankönyv/oktatási 7. Varga József A modern pénzrendszer működése: Egyetemi tankönyv Kaposvár: Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, p. (ISBN: ) Link(ek): autopszia Könyv/Felsőoktatási tankönyv/oktatási A publikációk a pénzügyek monetáris orientációjú területeivel foglalkoznak. A kétszintű bankrendszerben végzett pénzteremtés, az árfolyampolitika, a fizetési mérleg felépítése, az értékpapírok és a pénzügyi piacok működése ennek a részterületnek fontosabb sarokpontjai. Ide tartozik a Pénzügytan és a Pénzügyi ismeretek I. könyv és A modern pénzrendszer működése könyv. 20

21 A pénzügyi intézményrendszer Magyarországon szakkönyv a hazai intézményrendszer vizsgálatát tűzte ki. A könyvben szerkesztőbizottsági tagként és szerzőként is részt vettem. Feladatunknak azt tekintettük, hogy a gyorsan változó pénzügyi világban aktuális áttekintést adjunk a pénzügyek különböző területeiről, mint bankrendszer, tőzsde, befektetési piac, magán nyugdíjpénztárak stb. működése. A szakkönyvet a felsőoktatásban is használták, elsősorban Sopronban, Győrben és Kaposváron. A bankrendszer témakörének kutatását foglalja össze a Bankismeretek, illetve a Banküzemtan publikáció. Az utóbbi több kiadást is megért. A fenti publikációk zöméből az ország több egyetemén tanítottak, illetve tanítanak. 2. A számvitel elemzése témakör E témakörben az alábbi publikációim születtek: 1. Szabóné Pintér Etelka, Varga József Számviteli ismeretek Budapest: Nebuló 2001, Könyv/Szakkönyv/Tudományos 2. Tóthné Szabó Erzsébet, Varga József, Vágyi Ferenc Számviteli ismeretek Budapest: Nebuló 2001, Könyv/Szakkönyv/Tudományos 3. Varga József Pénzügyi mutatószámok In: Kövér Ágnes (szerk.) A számvitel alapjai: Számviteli alapismeretek I Miskolc: Vasas-Pesti Kft, pp (ISBN: ) Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos 4. Varga József Egyéb adónemek In: Kövér Ágnes (szerk.) A számvitel adózási alapjai: Számviteli alapismeretek III Miskolc: Vasas-Pesti Kft, pp (ISBN: ) Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos 5. Varga József Számviteli ismeretek. Budapest: Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Magyar Bíróképző Akadémia, p. Könyv/Felsőoktatási tankönyv/oktatási 21

22 Távoktatási tankönyv 6. Varga József A számvitel célja, feladata In: Parádi-Dolgos Anett, Polyák Imre, Varga József (szerk.) A magyar számvitel rendszere, 2013 Sopron: Soproni Felsőoktatásért Alapítvány, pp (ISBN: ) Befoglaló mű link(ek): autopszia Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos CD-kiadvány 7. Varga József Könyvvezetés In: Parádi-Dolgos Anett, Polyák Imre, Varga József (szerk.) A magyar számvitel rendszere, 2013 Sopron: Soproni Felsőoktatásért Alapítvány, pp (ISBN: ) Befoglaló mű link(ek): autopszia Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos CD-kiadvány 8. Varga József A vagyon bemutatása In: Parádi-Dolgos Anett, Polyák Imre, Varga József (szerk.) A magyar számvitel rendszere, 2013 Sopron: Soproni Felsőoktatásért Alapítvány, pp (ISBN: ) Befoglaló mű link(ek): autopszia Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos CD-kiadvány 9. Varga József A jövedelmezőség bemutatása In: Parádi-Dolgos Anett, Polyák Imre, Varga József (szerk.) A magyar számvitel rendszere, 2013 Sopron: Soproni Felsőoktatásért Alapítvány, pp (ISBN: ) Befoglaló mű link(ek): autopszia Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos CD-kiadvány A publikációk másik területe a számvitel. Itt egyrészt az ELTE Jogi Továbbképző Intézet keretében végzett több éves közgazdasági és számviteli oktatás tapasztalatait, másrészt a Bíróképző Akadémia számviteli kurzusának vezetőjeként szerzett tapasztalataimat felhasználva, 2003-ban és 2005-ben a számvitel átfogó, áttekintő könyvét írtam meg. A feladat nagyságrendje szükségessé tette más szakemberek bevonását, így társszerzőként egyes szakmai fejezetek elkészítését vállaltam. 22

23 Külön kiemelendőnek tartom az OITH Bíróképző Akadémia által megjelentetett, egyedi szerzős művemet, melyet távoktatási tankönyvként, jogászok számára keészült e-learning tanfolyamsorozat keretében tananyagként került felhasználásra. 3. A helyi pénzek kutatási témakör A helyi pénzek kutatási témakör 2009 után határozta meg tudományos érdeklődésemet. A témakör jellegénél fogva konferenciaelőadások, szerkesztett tanulmánykötetekben megjelenő publikációk dominálnak. E területen született publikációk: 1. Madaras Attila, Varga József A helyi pénz seigniorage-hatása In: Lázár E (szerk.) Gazdasági és üzleti kihívások a Kárpát-medencében Konferencia helye, ideje: Csíkszereda, Románia, Csíkszereda: Státus Könyvkiadó, pp (ISBN: ) Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 2. MADARAS Attila, PALKÓ Sándor, VARGA József TÖBB MINT KERESKEDŐ (HELYI PÉNZ KERESKEDELEM MARKETING) In: Balázs Judit, Székely Csaba (szerk.) Változó környezet - Innovatív stratégiák: Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából : Tanulmányok Konferencia helye, ideje: Sopron, Magyarország, Sopron: Nyugat-Magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, pp (ISBN: ) Befoglaló mű link(ek): OSZK Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 3. Balogh László, Palkó Sándor, Varga József A helyi pénz mennyiségének becslése pénzügyi szempontból a kaposvári helyi pénz esetében In: Fejér-Király G, Lázár E (szerk.) Vállalkozói és gazdasági trendek a Kárpát-medencében Konferencia helye, ideje: Csíkszereda, Románia, Csíkszereda: Státus Kiadó, pp (ISBN: Ö) Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 3. kötetben 1. kötet:348 p. ISBN kötet:332 p. ISBN kötet:338 p. ISBN Balogh László, Varga József A helyi pénzkezdeményezések alapja: Silvio Gesell pénzelméletének mai üzenete 23

24 In: Róbert Péter (szerk.) Gazdaság és morál: tiszta társadalom, tiszta gazdaság: a június 12-i Kautz Gyula Emlékkonferencia válogatott tanulmányai Konferencia helye, ideje: Győr, Magyarország, Győr: Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, pp (ISBN: ) Link(ek): Teljes dokumentum Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum, OSZK Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos 5. Sárdi G, Parádi-Dolgos A, Varga J Helyi pénzek, helyi célok In: & (szerk.) I. Alternatív Finanszírozási Stratégiák Tudományos Konferencia : Sopron, október 3 Konferencia helye, ideje: Sopron, Magyarország, (Kaposvári Egyetem) Kaposvár: Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar; Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, pp (ISBN: ) Befoglaló mű link(ek): OSZK Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos [elektronikus dok.] 6. János Csongor, Palkó Sándor László, Péli Petra, Varga József Az iszlám bankrendszer működése Európában In: & (szerk.) I. Alternatív Finanszírozási Stratégiák Tudományos Konferencia : Sopron, október 3 Konferencia helye, ideje: Sopron, Magyarország, (Kaposvári Egyetem) Kaposvár: Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar; Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, pp (ISBN: ) Link(ek): autopszia Befoglaló mű link(ek): OSZK Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos [elektronikus dok.] 8. Varga József, Madaras Attila A helyi pénz kezdeményezések elméleti alapjai ACTA SCIENTIARUM SOCIALIUM 16:(38) pp (2013) Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos E területen vizsgálataim kiinduló pontja a monetáris rendszer fenntarthatatlan jellege. Uralkodó monetáris rendszerünk ugyanis olyan sajátosságokkal rendelkezik, amelyek a fenntarthatóság koncepciójával összeférhetetlenek. A gazdasági fellendülések és hanyatlások végtelen sora, az emberek rövid távú gondolkodása, a gazdasági növekedési kényszer, a 24

25 vagyonkoncentráció és a társadalmi tőke alulértékelése mind a jelenlegi globális pénzügyi struktúra természetes velejárója. A Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán több kollégával együtt - már évek óta egyre komolyabb figyelmet szentelek az alternatív finanszírozási stratégiák témájára, ezen belül a helyi pénzek kérdéskörére. Az egyre gyakoribb pénzügyi és egyben gazdasági válságok hatására a helyi pénz kezdeményezések ismét terjedésnek indultak szerte a világban. Tanulmányaimban azt vizsgáltam, hogy a helyi, illetve közösségi fizetőeszköz valóban képese hozzájárulni egy régió gazdaságának fejlesztéséhez, amennyiben az lehetővé teszi a kihasználatlan erőforrások és kielégítetlen szükségletek közti szakadék áthidalását, valamint a munka eredményét is a közösségen belül tartja. A helyi pénz mechanizmusának tanulmányozása során a helyi pénz elméleti alapjaként Silvio Gesell munkásságával foglalkoztam. A helyi pénzek (forgatható utalványok) gyakorlati hátterét a válságok uralta korszakokban találjuk, Gesell munkásságát közvetlenül az évi argentínai és az évi világgazdasági válság befolyásolta. Silvio Gesell ( ) többek között egy sokat vitatott, sajátos elméletet kidolgozó kereskedő, autodidakta közgazdász, biztosítási ügynök, pénzügyminiszter, mezőgazdasági termelő, lapkiadó, gondolkodó, akinek elméletén alapszik a helyi pénzek kibocsátása. Nevesebb közgazdászaink egy részének lesújtó véleménye van Gesell munkásságáról, két lényeges kivételre azonban érdemes hivatkoznom. John Maynard Keynes A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete művében foglalkozik Gesell munkásságával. Keynes úgy gondolta, hogy a jövő többet fog tanulni Gesell szellemétől, mint Marxtól. Irving Fisher magát "Gesell kereskedő szerény tanítványának" tartotta. Fisher lelkesen támogatta a kamatmentes pénzzel folytatott kísérleteket az USA-ban. Véleménye szerint a szabadpénz a legjobb szabályozója lehetne a pénz forgási sebességének, amely a legzavaróbb tényezője az árszínvonal stabilizálásának. Helyes alkalmazása esetén néhány hét alatt kisegítene bennünket a válságból."(gesell 2004, A kiadó előszava 14. o.) Silvio Gesell fő műve - A természetes gazdasági rend a gazdaság megszabadítása a föld bérleti díjtól és a pénz kamatától, a szabad gazdaság létrehozása (Freiwirtschaft) alapján az alábbi gondolatmenet állítható fel: 1. A gazdaságban többek között termelékenységi és műszaki technológiai bonyolultság alapján munkamegosztás válik szükségessé. A munkamegosztás az egyedi termelőknél termékfelesleget hoz létre. Ez a továbbiakban csereszükséglet generál, azaz a gazdaságban csereeszköz-igény lép fel. 2. A gesell-i gondolatmenet alapján a pénzgazdálkodáson alapuló gazdaságban általános jellemvonás, hogy nincs elegendő csereképes pénz a piacon. Ennek főbb oka lehet (például a pénz tartalékolása óvatossági és spekulációs célból). Ennek következtében a pénz forgalma akadályokba ütközik, a javak forgalma lelassul. 3. A fenti forgási sebesség lassulásának orvoslása érdekében a pénzre ezért a pénz felhalmozását büntető díjat kell kivetni. Ennek az intézkedésnek célja a pénz elértéktelenítése (felhalmozási funkció visszaszorítása a forgalmi eszköz funkció javára). A pénzre tárolási díjat kell kivetni, hogy a pénz tárolása gazdaságilag költséges legyen ugyanúgy költséges, mint az áruk tárolása. Ennek a tárolási díjnak lehet megvalósulási formája a Schwundgeld, 25

26 bélyeg(ek) ragasztása a pénz nominális értékének megőrzése érdekében. A fizetési kötelezettség technikailag a pénz tartóját terheli (tehát például bankba helyezés esetén a bankot), mindig aki a pénzt tétlenül tartja Az elmélet lényege a pénz forgási sebességének gyorsítása érdekében a pénztartás elkerülése, a fogyasztási pénz létrehozása. 4.Az áru- és pénztartók között aszimmetrikus hatalom alakul ki: a pénz bármeddig tartható (mert nincs tartási költsége), míg az eladóknál számít az időtényező (romlandó áruk és/vagy tárolási költségek). A TÁMOP-program során elméletileg fogalkoztam az Ithaca Hours, Time Dollars és a LETS rendszerekkel, gyakorlatban helyszíni szemle során kollégáimmal a svájci duális pénzrendszerben a WIR szerepét és Németországban a Chiemgauer működését tanulmányoztuk. A Svájcban működő WIR-rendszer bizonyult számunkra a leghasznosabbnak. Ez elsősorban a kis- és középvállalatok közötti kereskedelem serkentését tűzte ki célul. A WIR elterjedtségét és fontosságát mutatja, hogy a svájci frank mellett saját devizakóddal (CHW) rendelkezik. A WIR Bank (korábban Szövetkezet) 1934-ben kezdte meg működését, ma a világ legsikeresebb kiegészítő valuta rendszerét irányítja Svájcban. A WIR az egyetlen olyan helyi pénz kezdeményezés, amely napjainkig megmaradt, és amelynek sikerült az összes azóta felmerülő gazdasági hanyatlást is túlélnie. A WIR elszámolási rendszer középpontjában a kölcsönös elszámolási kör gondolata áll. A WIR-nek nevezett pénzhelyettesítő kizárólag számlapénz formájában létezik. A Chimgauerrel ellentétben tehát itt pénzteremtésről van szó, melynek fedezetét a térségben működő gazdasági szereplők által termelt árutömeg biztosítja. A szövetkezethez tartozó vállalatok csak annyi WIR-t fogadnak el egymástól, amennyit biztosan tovább tudnak adni. A Chiemgauert, mint utalványrendszert, nonprofit szervezet formájában hozták létre és bocsájtották ki. A 2003-ban Németországban induló kezdeményezés többszöri nekifutás után vált meghatározóvá a Chiemsee térségében. Egy földrajztanár ötlete alapján, 6 diáklány munkássága révén jött létre a ma már több ezer felhasználót számláló kezdeményezés. Publikációimban foglalkoztam a helyi pénzek kaposvári bevezetésének gondolatával is. Alapvetően két modellben gondolkodtam: Kaposvár városa vezeti be a helyi pénz kistérségi szinten vagy a Kaposvári Egyetem teremti meg a helyi pénzt egyetemi körön belül. A második modell esetében kollégáimmal együtt megállapítottam, hogy - évi v=12 forgási sebesség esetén - kb. 260 millió forintot kell betétben elhelyezni, mely 100 százalékos fedezetet teremt a Kaposvári Korona kibocsátásához.a szövetkezetben elhelyezett 260 millió forint betét kamataiból és az utalványok tranzakciós költségeiből fedezni lehetne a szövetkezet működési kiadásait, a fennmaradó részből pedig támogatásokat lehetne később nyújtani a helyi gazdáság számára. A helyi pénzrendszer bevezetés alapvető kérdése, hogy mivel is motiváljuk a helyi vállalkozót illetve a lakosságot, hogy használja az új fizetőeszközt. Szakirodalmi áttekintés alapján 26

27 megállapítható, hogy napjainkba kedvezményes áron történő vásárlással szorgalmazzák ezt, míg korábbi történelmi példák azt mutatják, hogy nem kapcsolódott hozzá ilyennemű vásárlási előny. Jelen gazdasági helyzetben elmondható, hogy a helyi lakosság illetve vállalkozó abban az esetben fogja használni ezt a fizetőeszközt, ha ahhoz valamilyen számszerűsíthető gazdasági érdeke fűződik vagy hosszútávon versenyképességi előnye származik belőle. 4. Az iszlám bankrendszer működése, a konvencionális és az iszlám bankrendszer tevékenységének összehangolása Az iszlám bankrendszer működésének kutatása szervesen kötődik a helyi pénzek kutatási témához, amennyiben mindkettőnek központi gazdasági gondolata a kamatnélküli gazdaság megteremtése. A témakörben az alábbi publikációim születtek: 1. Varga József Az iszlám bankrendszer szerepe a pénzügyi stabilitás helyreállításában A VIRTUÁLIS INTÉZET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA KÖZLEMÉNYEI 4:(1 (No.7)) pp (2012) Link(ek): Egyéb URL 2. Bajkó Attila, Nagy Dániel, Palkó Sándor László, Varga József, Vigyikán Gergely Iszlám bankrendszer áttekintő bemutatása In: Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Adóz(z)unk a jövőnek? Modern pénzügyek Uniós kihívások Konferencia helye, ideje: Sopron, Magyarország, Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, pp (ISBN: ) Link(ek): OSZK Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 3. Bajkó Attila, Varga József Az iszlám és a hagyományos bankrendszer összehasonlító elemzése A VIRTUÁLIS INTÉZET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA KÖZLEMÉNYEI 5:(1 / No ) pp (2013) Link(ek): Egyéb URL Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 4. János Csongor, Palkó Sándor László, Péli Petra, Varga József Az iszlám bankrendszer működése Európában In: & (szerk.) I. Alternatív Finanszírozási Stratégiák Tudományos Konferencia : Sopron, október 3 Konferencia helye, ideje: Sopron, Magyarország, (Kaposvári Egyetem) Kaposvár: Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar; Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, pp (ISBN: ) Link(ek): autopszia Befoglaló mű link(ek): OSZK 27

28 Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos [elektronikus dok.] 5. Attila Bajkó, József Varga, Gábor Sárdi RISE OF THE ISLAMIC BANKING SECTOR In: Szendrő K, Soós M (szerk.) Proceedings of the 4th International Conference of Economic Sciences Konferencia helye, ideje: Kaposvár, Magyarország, Kaposvár: Kaposvár University, pp (ISBN: ) Nyelv: Angol Befoglaló mű link(ek): autopszia 6. Varga József - Wickert Irén: Az iszlám és a hazai bankrendszer működésének összehasonlítása a banki mérlegek tükrében. Szerkesztett tanulmánykötet. V. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl. Kaposvár 2013 (befogadott, megjelenés alatt) 7. Varga József: Az iszlám bank mérlegének elemzése. Szerkesztett tanulmánykötet. ASS Acta Scientiarum Sociolanum Kaposvári Egyetem, Kaposvár szám (befogadott, megjelenés alatt) Az elmúlt évtizedekben az általunk ismert és a közgazdaságtan főáramaként egyedüliként elfogadott bankrendszer mellett megjelent, sőt rohamos gyorsasággal teret hódított egy, a hagyományos fejlett monetarizáltságú országok bankrendszerétől alapvető elveiben eltérő bankrendszer. Ez a más struktúrájú bankszektor az iszlám vallás elvei szerint szerveződött bankrendszer. Az iszlám bankrendszerre az hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt évek válságában stabilabbnak tűnt, mint a hagyományos bankrendszer. Szintén nem lényegtelen körülmény, hogy az iszlám a XX. század egyik legdinamikusabban növekvő világvallása. Az iszlám bankrendszert tömören jellemzi az az öt alapelv, amelyekkel meghatározzák, mik az alapvető különbségek a sariara épülő és az általunk hagyományosnak tartott bankrendszer között az elvi alapokra vetítve. Ezek az elvek az alábbiak szerint szabályozzák az iszlám bankrendszer működését: 1. tilos a kamatfizetést (riba), 2. az üzlet nem irányulhat az iszlám értékrendjével szembenálló termék vagy szolgáltatás előállítására, 3. tilos az amúgy elkerülhető kockázatok vállalása, kerülni kell a spekulatív ügyleteket, 4. az üzlet tagjainak kölcsönösen vállalniuk kell, hogy biztosítják egymást a károk és veszteségek ellen. 5. az ügyletben meg kell jelennie a jótékonysági adakozásnak, a vallásos adónak (zakát). Publikációimban a hitelintézet, a megtakarító és a hitelfelvevő viszonyának három aspektusból történő vizsgálata képezte a középponti gondolatot a hagyományos, illetve az iszlám bankrendszer összehasonlítása során. Az első szempont a kapcsolat típusa. A konvencionális bankrendszerben a megtakarító és a hitelező között nincs közvetlen kapcsolat. Az, akinek megtakarítása van, a banknak adja a pénzét és a banktól várja azt vissza. Nem érdekli, hogy a pénzt mibe fektetik, csak a hozam és a kockázat a fontos. A megtakarító partnere a bank, akitől elvárja a garanciát pénzének 28

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Világgazdasági Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 2002-2008 Budapesti Corvinus Egyetem, PhD, Közgazdaságtudományok doktora, Budapesti

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

A vállalkozások finanszírozása, alternatív finanszírozási lehetőségek a mai időkben Brealey Myerstől a Kékfrankig

A vállalkozások finanszírozása, alternatív finanszírozási lehetőségek a mai időkben Brealey Myerstől a Kékfrankig A vállalkozások finanszírozása, alternatív finanszírozási lehetőségek a mai időkben Brealey Myerstől a Kékfrankig Tökéletes tőkepiac : nincs be-, kilépési korlát árelfogadás (végtelen sok atomisztikus

Részletesebben

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA:

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: PÉCS, 2016. NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: A SZÁMVITEL TUDOMÁNY-SZAKMA-OKTATÁS KONFERENCIA előzetes PROGRAMJA PÉCS, 2016. november 8. A

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYME KTK Pénzügyi és Számviteli Intézet Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia SOPRON 2012.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Döntéselmélet Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE), közgazdász (Gazdálkodási szak, Pénzügy, Vállalatértékelés,

Részletesebben

I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, 2012. október 3

I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, 2012. október 3 I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, 2012. október 3 TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0019 A Kaposvári Egyetem tudományos képzési tevékenységeinek és szakmai műhelyeinek fejlesztése Helyi pénz e-pénz

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals

I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals 1991-2011. közöttiek: Lentner Csaba: A mezőgazdasági hitelek árnyoldalai Megjelent: Gazdálkodás,

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vállalkozások Pénzügyei Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1982 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező_szervező szak Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Lamanda Gabriella március 18.

Lamanda Gabriella március 18. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2014. március 18. Hasznos információk: Tárgy teljesítésének feltételei Tematika átfogó kép Pénzügyi közvetítés és intézményrendszere Árnyék-bankrendszer Bankok

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Bara Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Bara Zoltán egyetemi tanár Közgazdaságtudományi Kar Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1976 Marx Károly Közgazd. Egyetem, Tanárszak \"D\" Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza Személyi adatok: Születési hely idő: Budapest, 1976. május 9. Szülők: dr. Rónay Zoltán ügyvéd (a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja), néhai Szántó Judit, újságíró.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János indian@ktk.pte.hu 72-501-599/23148 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: tudományos ösztöndíjas gyakornok

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező-szervező Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék

Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék Bankmenedzsment Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék Tananyag: Pénzügytan II. Szöveggyűjtemény 7-8-9-10 fejezet (oktatási segédlet) Dr. Huszti Ernő: Banktan Tas Kft. 2003. Vizsgára bocsátás feltétele: Kiválasztott

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1989 MKKE, Okleveles közgazda mezőgazdasági szakon Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR FELHÍVÁS Válság a pénzügyekben pénzügyek a válságban konferencia SOPRON 2009. szeptember 29-30. A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books 1991-2011. közötti publikációk: Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk tükrében

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

Bankügyletek 1-2. előadás. Lamanda Gabriella február 15.

Bankügyletek 1-2. előadás. Lamanda Gabriella február 15. Bankügyletek 1-2. előadás Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2017. február 15. Miről lesz szó? Hasznos információk: Tárgy teljesítésének feltételei Tematika átfogó kép Pénzügyi közvetítés és intézményrendszere

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes Filep Gyuláné Dr. Nagy Éva Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1983-1985 MKKE Közgazdasági Továbbképző Intézet, Szakközgazdász (Vállalati komplex

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelbírálat

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelbírálat PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Hitelbírálat Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Banki szakügyintéző hallgatók számára 2011/2012. II. félév Tantárgyi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat Ssz. Név: Téma: Konzulens: 1. Balázsi Dávid A Götz-G kft. marketing tevékenységének értékelése Égető Ildikó

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA Budapest, 2011 Szerzõ: Gyulai László fõiskolai docens TÁMOP pályázati lektor: Dr. Fazakas Gergely egyetemi adjunktus ISBN 978 963 638 380 0

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: intézeti tanszékvezető adjunktus

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Baricz Rezső

Oktatói önéletrajz Dr. Baricz Rezső professor emeritus Gazdálkodástudományi Kar Vezetői Számvitel Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1959-1963 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Pénzügy (könyvviteli specializáció) 1971-1973 Pénzügyminisztérium,

Részletesebben

A Grameen-modell pénzügyi fenntarthatósága. Sipiczki Zoltán; Pénzügy Msc Konzulens: Gál Veronika Alexandra egyetemi tanársegéd, Kaposvári Egyetem

A Grameen-modell pénzügyi fenntarthatósága. Sipiczki Zoltán; Pénzügy Msc Konzulens: Gál Veronika Alexandra egyetemi tanársegéd, Kaposvári Egyetem A Grameen-modell pénzügyi fenntarthatósága Sipiczki Zoltán; Pénzügy Msc Konzulens: Gál Veronika Alexandra egyetemi tanársegéd, Kaposvári Egyetem 1. BEVEZETÉS Feltételezésem szerint egy megfelelően kialakított

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-2001 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 1991-1997 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 2 Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 3 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS

Részletesebben

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. frida @uni-pen.hu ELŐZŐ MUNKAHELYEK

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. frida @uni-pen.hu ELŐZŐ MUNKAHELYEK SZEMÉLYES ADATOK Név DR PINTÉRNÉ GRUNDMANN FRIDA Cím 8800 NAGYKANIZSA, LEVENTE U 9 Telefon 93/500-782 Fax E-mail frida @uni-penhu Állampolgárság magyar Születési idő 1950 07 13 ELŐZŐ MUNKAHELYEK Időtartam

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A KÖTET SZERZŐI: Botos János történész, a Holokauszt Emlékközpont igazgatóhelyettese Domány Gyula közgazdász, az MNB igazgatóhelyettese

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Malota Erzsébet

Oktatói önéletrajz Dr. Malota Erzsébet egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 BCE, Gazdálkodási Kar, Ph.D. képzés 1993-1996 BCE, Gazdálkodási Kar,

Részletesebben

A kiadványt összeállította: Herczeg Lászlóné projektmenedzser, Somogyi Miklós szakmai vezető. Sopron, 2014. augusztus

A kiadványt összeállította: Herczeg Lászlóné projektmenedzser, Somogyi Miklós szakmai vezető. Sopron, 2014. augusztus ZÁRÓKIADVÁNY A kiadványt összeállította: Herczeg Lászlóné projektmenedzser, Somogyi Miklós szakmai vezető Sopron, 2014. augusztus Összefoglaló a pályázatról A projekt keretében 3 szakképzési kerettanterv

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A pénzpiac, az IS-LM-görbék és az összkeresleti függvény 15. lecke A pénz

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS ATTILA BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Lektorok: DR. MATUKOVICS

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar, magyar-orosz

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Mészáros Tamás

Oktatói önéletrajz Dr. Mészáros Tamás egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipar szak Tudományos fokozatok, címek:: 1984,

Részletesebben

A monetáris rendszer

A monetáris rendszer A monetáris rendszer működése, pénzteremtés Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A monetáris rendszer intézményi kerete Kétszintű bankrendszer,

Részletesebben

A pénzügyek jelentősége

A pénzügyek jelentősége Pénzügyek alapjai A pénzügyi rendszer fogalma, funkciói, elemei, folyamatai és struktúrái és alrendszerei Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi docens vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ száma: 54 344 02 0000 00 00)

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ száma: 54 344 02 0000 00 00) Mérlegképes könyvelő szakmai vizsga - INTENZÍV II. MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ száma: 54 344 02 0000 00 00) Részvétel feltétele: képzésen kizárólag azok vehetnek részt, akik felsőfokú iskolai tanulmányaikat

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc Jogi és menedzsment alapismeretek Programtervező informatikus Bsc Általános információk Heti óraszám: 2 óra Az oktatás féléve: Számonkérés: záródolgozat csoportmunkában egy esettanulmány készítése Tantárgyfelelős:

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR PROGRAM Pénzügyi mágiák pénzügyi kiutak controlling, számviteli és adózási konferencia SOPRON 2010. szeptember 30 október 1. A Nyugat-magyarországi

Részletesebben

Pénzügyek a globalizációban. Szerkesztette: Botos Katalin

Pénzügyek a globalizációban. Szerkesztette: Botos Katalin Pénzügyek a globalizációban Szerkesztette: Botos Katalin JATEPress, Szeged 2004 Szerkesztette: Dr. Botos Katalin, a közgazdaságtudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2002

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2002 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2002 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR Az évkönyvsorozat szerkesztõbizottsága Fazekas Károly igazgatóhelyettes, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Frey Mária tudományos tanácsadó, Foglalkoztatási

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan Felsőoktatási Szakképzés TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan Tanév: 2015/2016. II. A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgyfelelős neve:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSHEZ AZ SZTE KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLÁJÁBAN

PUBLIKÁCIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSHEZ AZ SZTE KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLÁJÁBAN PULIKÁIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK OKTORI FOKOZTSZERZÉSHEZ Z SZTE KÖZGZSÁGTNI OKTORI ISKOLÁJÁN doktori képzés átalakuló szabályozási feltételei miatt az SZTE Közgazdaságtani oktori Iskola Tanácsa a 2011. december

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1965-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi szak

Részletesebben

V/3. Nemzetközi konferencia előadások Magyarországon / International Congress Presentations in Hungary

V/3. Nemzetközi konferencia előadások Magyarországon / International Congress Presentations in Hungary V/3. Nemzetközi konferencia előadások Magyarországon / International Congress Presentations in Hungary 1991-2011 Lentner Csaba: A magyar mezőgazdaság fejlődésének lehetséges irányai, történelmi tények

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005.

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005. CV - Dr. Nagy Enikõ Dr. Nagy Enikõegyetemi tanársegéd Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Iroda: A épület, 315. irodatelefon: 74/528-300/1304Email: neniko@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Nagy Enikõ

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

Pénzügyi alapismeretek tantárgy

Pénzügyi alapismeretek tantárgy Pénzügyi alapismeretek tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A pénzügyi alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

Bankismeretek 4. Lamanda Gabriella

Bankismeretek 4. Lamanda Gabriella Bankismeretek 4. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu Miről volt szó? Monetáris alrendszer: Kétszintű bankrendszer Jegybankok: Cél: inflációs célkövetés rendszere, árstabilitás Eszköz: irányadó ráta

Részletesebben

Hogyan tovább? Érettségi után miért érdemes a Fáyban maradni

Hogyan tovább? Érettségi után miért érdemes a Fáyban maradni Hogyan tovább? Érettségi után miért érdemes a Fáyban maradni Lehetőségeitek az érettségi után Tanulásból elég volt, irány a munka világa Továbbtanulás a felsőoktatásba Szakmai végzettség megszerzése a

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA KÉPZÉSI TERV (Érvényes: 2012-2013. tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) Az SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolában a szervezett képzésben részt

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Vezetéknév / Utónév) Cím SUSKÓ JÁNOS Békéscsaba Kőris utca 7.2.7. 5600 Hungary Telefon Mobil: (+36-20)488-2331 E-mail suskoj@vipmail.hu, suskoj@gmail.com

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kajári Karolina

Oktatói önéletrajz Dr. Kajári Karolina egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1977-1982 Ujvidéki Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Mezőgazdasági és élelmiszeripari Szak 1985-1990

Részletesebben