VARGA JÓZSEF HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VARGA JÓZSEF HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM"

Átírás

1 VARGA JÓZSEF HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2014

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Habilitációs kérelem Jelentkezési lap Egyetemi végzettség és a doktori fokozat igazolás (a) Hatósági erkölcsi bizonyítvány (b) Tudományos önéletrajz (c) A doktori fokozat megszerzése óta végzett tudományos munka (d) Tudományos publikációk és hivatkozások listája (e) A tudományos munkásságot reprezentáló 10 legfontosabb közlemény (f) Kutatási programok (g) Tananyagformáló készség bizonyítása (i) Az oktatott tantárgyak felsorolása (j) Tervezett habilitációs előadások (k) Támogató nyilatkozatok (l) Az eljárási díj befizetésének igazolása (m) Nyilatkozat (n) Az oktatási, kutatási és tudományos közéleti tevékenység önértékelése 84. Mellékletek Egyetemi tevékenység elszámolása Publikációs lista

3 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 3

4 4

5 2. JELENTKEZÉSI LAP 5

6 6

7 7

8 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉG ÉS A DOKTORI FOKOZAT IGAZOLÁSA (a) 8

9 3.1. Közgazda diploma 9

10 3.2. Doktori (PhD) oklevél 10

11 11

12 4. HATÓSÁGI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY (b) 12

13 13

14 5. TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ (c) 14

15 Varga József tudományos önéletrajza SZEMÉLYI ADATOK Születési idő és hely: , Nyíregyháza Családi állapot: házasságkötés 1991-ben, három leány- és egy fiúgyermek apja KÉPZÉSI ADATOK : Általános iskola, Nyíregyháza : "Széchenyi István" Közgazdasági Szakközépiskola Pénzügyi Ágazat, Nyíregyháza : Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Pénzügy Szak A Társadalomelméleti Kollégium tagja, diákbizottsági vezető 1986: Tudományos Diákköri Konferencia különdíja 1987: Okleveles közgazda végzettség oklevél száma: Ád-54/1986/ : AIESEC szakmai gyakorlat, München : az MTA aspiráns ösztöndíjasa a MKKE Pénzügy Tanszék : a Friedrich Naumann - Alapítvány ösztöndíjasa, Freie Universität Berlin 1992: Egyetemi doktori fokozat 1993: Nyári egyetem: Universität Tübingen Európai Unió Kurzus 1994: Nyári egyetem: Wirtschaftsuniversität Wien Wirtschaftstätigkeint der Kleinund Mittelbetriebe Kurs 1995: Nyári egyetem: Universität Leipzig Mikroökonomie des deutschen Staathaushaltes Kurs 2003: Ph.D fokozat BKÁE oklevél száma: Ph.D-58/2003. A magyar agrárpolitika egyes pénzügyi vonatkozásai (Certain aspects oft he hungarian agricultural policy) 2003: Pedagógus szakvizsga végzettség oklevél száma: 100/ : Közgazdász-tanár diploma oklevél száma: F-39/ : Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser OKJ bizonyítvány száma: PTL NYELVTUDÁS Felsőfokú német, külkereskedelmi szakmai anyaggal bővített nyelvvizsga Sz /1988 Alapszintű angol és orosz nyelvtudás MUNKAHELYEK 1987-től: a Budapesti Corvinus Egyetem és jogelődjei, Pénzügy Tanszék, ezen belül: : MTA aspiráns : tanársegéd : a tanszék MNB-be kihelyezett oktatója : egyetemi adjunktus 2005-től: egyetemi docens 2013-tól: félállású egyetemi docens 15

16 1987-ben végeztem a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (jelenleg Budapesti Corvinus Egyetem) pénzügy szakán. Egyetemi tanulmányaim befejezése után 1987-től folyamatosan az egyetem a Pénzügy Tanszéken dolgozom. Az egyetemen különböző oktatói szinteken 2013-ig főállásban dolgoztam óta vagyok egyetemi docens tavaszától a Budapesti Corvinus Egyetemen félállású munkaviszonyban dolgozom. Oktatói tevékenységemben pénzügyi tárgyakat tanítottam az osztatlan, később a BA és Msc képzésekben: pénzügytan, pénzügyi számítások, bankismeretek, banküzemtan, monetáris politika. E tárgyak tananyagfejlesztésében is aktívan részt vettem, mindegyik tárgyhoz társszerzőként tananyagot fejlesztettünk. E tárgyak oktatása mellett évi szakszeminarista hallgatóm volt. Oktatásszervező tevékenységemből kiemelendő, hogy a Budapesti Corvinus Egyetemen több tantárgy tárgyfelelőse vagyok. Főállású munkaviszonyom alatt szakirányfelelős és a Közgazdasági Kari Tanács tagja voltam : a Nyugat-Magyarországi Egyetem Pénzügy-Számvitel Tanszék társfőállású, 2002-től félállású adjunktusa A fenti időszakban a Nyugat-magyarországi Egyetemen a budapesti Corvinus Egyetem (illetve jogelődjei) főállása mellett egy évi társfőállásban, ezután félállásban pénzügyi tantárgyakat oktattam. Feladataim közé tartozott a pénzügytan alapozó tárgy mellett a banktan, tőkepiacok működése és a monetáris politika tárgyak oktatása. Ebben a periódusban e tárgyak oktatása mellett jelentős számú szakdolgozat konzulense voltam től: Kaposvári Egyetem Közgazdasági és Pénzügy Tanszék 2006-tól félállású egyetemi docens 2012-től főállású egyetemi docens 2005 és 2012 között a Kaposvári Egyetemen oktatok félállású egyetemi docensként. Oktatási tevékenységem súlypontja a monetáris irányultságú, a modern pénzrendszer működésével foglalkozó tárgyak tanítása. Ide tartozik alapozó tárgyként a pénzügytan, a hitelintézeti rendszer működésével foglalkozó bankismeretek, banküzemtan, a pénzügyi intézményrendszer működése, a hitelintézeti számvitel, a hitelbírálat tárgyak, valamint a pénzügypolitikával foglalkozó gazdaságpolitika és pénzügypolitika I. és II. tárgyak. Részt vettem a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karának kialakításában Balogh László irányításával, a gazdasági és pénzügyi alapszakok és mesterszakok akkreditációs anyagainak kidolgozásában, valamint a közgazdasági oktatás szakmai módszertani előkészítésében. Évek óra tevékenykedem a Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskola munkájában, témavezető vagyok és kötelező tárgy oktatói feladatokat látok el. Rendszeresen részt veszek szakmai vezetőként a KAKTUSZ (Kaposvári Közgazdaságtudományi Szeminárium) munkájában től a Kaposvári Egyetemen főállásban dolgozom őszétől a Baka József Szakkollégium alapító szakmai vezetőtanára vagyok nyarától az akkor megalapított 16

17 Iszlám Tudományok Kutatóintézete alapító intézetigazgatójaként is dolgozom, végül 2013 őszétől megbízott tudományos dékánhelyettesként is tevékenykedem. Mindhárom pozícióban kiemelt feladatom a tudományos konferenciák szervezése, a Gazdaságtudományi Kar publikációs tevékenységének irányítása és a tehetséggondozás felügyelete. A fenti munkaviszonyban végzett oktatói tevékenységem mellett számos helyen óraadóként is dolgoztam. Ezek közül a fontosabb felsőoktatási intézmények: Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Királyhelmeci Kara Babes-Bólyai Egyetem Kolozsvár Educons Univerzitet. Fakultet Poslovne Ekonomije Sremska Kamenica Szabadkai Tagozat ELTE Jogi Továbbképző Intézet ESIAME Főiskola Kodolányi János Főiskola Székesfehérvár Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Kar Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Tatabánya Sapientia Erdélyi Tudományegyetem Csíkszereda Széchenyi István Főiskola/Egyetem Győr. A felsőoktatási intézmények mellett egyéb oktatási intézményeknél is folytattam oktatási tevékenységet, ezek közül kiemelném a Nemzetközi Bankárképző Központot, az Okleveles Könyvvizsgálói Kamarát, az Országos Takarékszövetkezeti Szövetséget, a Perfekt Rt.-t, a Számalk Open Business School-t és a SZTÁV Rt. Ezeknél az intézményeknél a pénzügy tárgykörhöz tartozó tanfolyamokon, kurzusokon pénzügyi, banki és számviteli jellegű tárgyakat oktattam. Jelenlegi kettő kutatási területen dolgozom. Az első terület a monetáris politika, ezen belül a helyi pénzek gazdaságra gyakorolt hatásának kutatása. A gazdasági válságok hatására a helyi pénz kezdeményezések világszerte terjednek. A helyi pénz mechanizmusának tanulmányozása során a helyi pénz elméleti alapjaként Silvio Gesell munkásságával foglalkozom. Azt vizsgálom, hogy a helyi, illetve közösségi fizetőeszköz valóban képes-e hozzájárulni egy régió gazdaságának fejlesztéséhez, amennyiben az lehetővé teszi a kihasználatlan erőforrások és kielégítetlen szükségletek közti szakadék áthidalását, valamint a munka eredményét is a közösségen belül tartja. A második kutatási területem a bankrendszer működésének, ezen belül kiemelten a konvencionális és az iszlám bankrendszer összehasonlító elemzése Az elmúlt évtizedekben az általunk ismert és a közgazdaságtan főáramaként egyedüliként elfogadott bankrendszer mellett megjelent, sőt rohamos gyorsasággal teret hódított egy, a hagyományos fejlett monetarizáltságú országok bankrendszerétől alapvető elveiben eltérő bankrendszer. Ez a más struktúrájú bankszektor az iszlám vallás elvei szerint szerveződött bankrendszer. Az iszlám bankrendszerre az hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt évek válságában stabilabbnak tűnt, mint a hagyományos bankrendszer. Egyéb oktatási funkciók: A Pénzügyminisztérium mérlegképes könyvelő, banki tanácsadó és a banki ügyintézõ szakképzés volt vizsgaelnöke. (8007/1997. (PK.19.) PM tájékoztató) Kaposvár, január

18 6. A DOKTORI FOKOZAT MEGSZERZÉSE ÓTA VÉGZETT TUDOMÁNYOS MUNKA (d) 18

19 Varga József doktori fokozat megszerzése óta (2003) végzett tudományos munkája A doktori fokozat megszerzése (2003) utáni években tudományos tevékenységem négy fő tevékenységi irány köré csoportosítottam: a modern pénz- és bankrendszer működése, a számvitel, a helyi pénzek elemezése és az iszlám bankrendszer működése. Végül az egyéb kategóriába soroltam fenti témakörbe nem tartozó tanulmányaimat. E pontban a 2003 óta végzett tevékenységemet mutatom be, hangsúlyosabban a év közötti időszak eredményeit elemzem. A időszakban 2 könyvet, 14 könyvrészletet, 17 szerkesztett tanulmányt és 3 műhelytanulmányt készítettem. 1. A modern pénz- és bankrendszer működése témakör A modern pénz- és bankrendszer működése témakörben az alábbi publikációk születtek: 1. Kolossváry Ádám, Varga József Fizetési forgalom In: Sulyok-Pap Márta (szerk.) Banküzemtan: Egyetemi tankönyv Budapest: Tanszék Kft., pp Befoglaló mű link(ek): OSZK Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része/oktatási Kolossvári Ádám: 5. alfejezet, Varga József: 1 4., 6. alfejezet [közread. a] Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Pénzügyi Tanszék További kiadásai: 1998, 2003, Huszti Ernő, Dombi Zsuzsa, Lentner Csaba, Tallér Anikó, Tatay Tibor, Varga József (szerk.) A pénzügyi intézményrendszer Magyarországon 2003 Budapest: Nebuló 2001, p. (ISBN: ) Link(ek): OSZK 3. Madaras Attila, Varga József Pénzügyi ismeretek I-II Budapest: Nebuló 2001, p. (ISBN: ) Link(ek): OSZK Könyv/Oktatási anyag/oktatási 19

20 Második kötet megjelenése 2002-ben. Második kiadása: 2003-ban (ISBN ). Az A+Euro-pay Szakközépiskola és az IQSTAR Oktatási Centrum tananyaga. 4. Varga József A fizetési mérleg In: Bánfi Tamás (szerk.) Pénzügytan: Egyetemi tankönyv Budapest: Tanszék Kft., pp (ISBN: ) Befoglaló mű link(ek): OSZK Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része/oktatási További kiadásai: 2008 (ISBN ) 2009 (ISBN ) Első közlés kapcsolt rekordja: [ ] 5. Varga József A belföldi fizetési forgalom In: Tatay Tibor, Vágyi Ferenc Róbert, Varga József (szerk.) A pénzügyi intézményrendszer Magyarországon 2011 Sopron: Soproni Felsőoktatási Alapítvány, pp (ISBN: ) Befoglaló mű link(ek): OSZK, autopszia Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos 6. Baka Istvánné, Dancsó József, Ligeti Sándor, Vágyi Ferenc, Szarvas Ferenc, Varga József, Kürthy Gábor Baka Istvánné, Kürthy Gábor (szerk.) Bankismeretek: Egyetemi tankönyv Budapest: Tanszék Kft., p. (ISBN: ) Link(ek): BCE katalógus Könyv/Felsőoktatási tankönyv/oktatási 7. Varga József A modern pénzrendszer működése: Egyetemi tankönyv Kaposvár: Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, p. (ISBN: ) Link(ek): autopszia Könyv/Felsőoktatási tankönyv/oktatási A publikációk a pénzügyek monetáris orientációjú területeivel foglalkoznak. A kétszintű bankrendszerben végzett pénzteremtés, az árfolyampolitika, a fizetési mérleg felépítése, az értékpapírok és a pénzügyi piacok működése ennek a részterületnek fontosabb sarokpontjai. Ide tartozik a Pénzügytan és a Pénzügyi ismeretek I. könyv és A modern pénzrendszer működése könyv. 20

21 A pénzügyi intézményrendszer Magyarországon szakkönyv a hazai intézményrendszer vizsgálatát tűzte ki. A könyvben szerkesztőbizottsági tagként és szerzőként is részt vettem. Feladatunknak azt tekintettük, hogy a gyorsan változó pénzügyi világban aktuális áttekintést adjunk a pénzügyek különböző területeiről, mint bankrendszer, tőzsde, befektetési piac, magán nyugdíjpénztárak stb. működése. A szakkönyvet a felsőoktatásban is használták, elsősorban Sopronban, Győrben és Kaposváron. A bankrendszer témakörének kutatását foglalja össze a Bankismeretek, illetve a Banküzemtan publikáció. Az utóbbi több kiadást is megért. A fenti publikációk zöméből az ország több egyetemén tanítottak, illetve tanítanak. 2. A számvitel elemzése témakör E témakörben az alábbi publikációim születtek: 1. Szabóné Pintér Etelka, Varga József Számviteli ismeretek Budapest: Nebuló 2001, Könyv/Szakkönyv/Tudományos 2. Tóthné Szabó Erzsébet, Varga József, Vágyi Ferenc Számviteli ismeretek Budapest: Nebuló 2001, Könyv/Szakkönyv/Tudományos 3. Varga József Pénzügyi mutatószámok In: Kövér Ágnes (szerk.) A számvitel alapjai: Számviteli alapismeretek I Miskolc: Vasas-Pesti Kft, pp (ISBN: ) Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos 4. Varga József Egyéb adónemek In: Kövér Ágnes (szerk.) A számvitel adózási alapjai: Számviteli alapismeretek III Miskolc: Vasas-Pesti Kft, pp (ISBN: ) Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos 5. Varga József Számviteli ismeretek. Budapest: Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Magyar Bíróképző Akadémia, p. Könyv/Felsőoktatási tankönyv/oktatási 21

22 Távoktatási tankönyv 6. Varga József A számvitel célja, feladata In: Parádi-Dolgos Anett, Polyák Imre, Varga József (szerk.) A magyar számvitel rendszere, 2013 Sopron: Soproni Felsőoktatásért Alapítvány, pp (ISBN: ) Befoglaló mű link(ek): autopszia Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos CD-kiadvány 7. Varga József Könyvvezetés In: Parádi-Dolgos Anett, Polyák Imre, Varga József (szerk.) A magyar számvitel rendszere, 2013 Sopron: Soproni Felsőoktatásért Alapítvány, pp (ISBN: ) Befoglaló mű link(ek): autopszia Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos CD-kiadvány 8. Varga József A vagyon bemutatása In: Parádi-Dolgos Anett, Polyák Imre, Varga József (szerk.) A magyar számvitel rendszere, 2013 Sopron: Soproni Felsőoktatásért Alapítvány, pp (ISBN: ) Befoglaló mű link(ek): autopszia Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos CD-kiadvány 9. Varga József A jövedelmezőség bemutatása In: Parádi-Dolgos Anett, Polyák Imre, Varga József (szerk.) A magyar számvitel rendszere, 2013 Sopron: Soproni Felsőoktatásért Alapítvány, pp (ISBN: ) Befoglaló mű link(ek): autopszia Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos CD-kiadvány A publikációk másik területe a számvitel. Itt egyrészt az ELTE Jogi Továbbképző Intézet keretében végzett több éves közgazdasági és számviteli oktatás tapasztalatait, másrészt a Bíróképző Akadémia számviteli kurzusának vezetőjeként szerzett tapasztalataimat felhasználva, 2003-ban és 2005-ben a számvitel átfogó, áttekintő könyvét írtam meg. A feladat nagyságrendje szükségessé tette más szakemberek bevonását, így társszerzőként egyes szakmai fejezetek elkészítését vállaltam. 22

23 Külön kiemelendőnek tartom az OITH Bíróképző Akadémia által megjelentetett, egyedi szerzős művemet, melyet távoktatási tankönyvként, jogászok számára keészült e-learning tanfolyamsorozat keretében tananyagként került felhasználásra. 3. A helyi pénzek kutatási témakör A helyi pénzek kutatási témakör 2009 után határozta meg tudományos érdeklődésemet. A témakör jellegénél fogva konferenciaelőadások, szerkesztett tanulmánykötetekben megjelenő publikációk dominálnak. E területen született publikációk: 1. Madaras Attila, Varga József A helyi pénz seigniorage-hatása In: Lázár E (szerk.) Gazdasági és üzleti kihívások a Kárpát-medencében Konferencia helye, ideje: Csíkszereda, Románia, Csíkszereda: Státus Könyvkiadó, pp (ISBN: ) Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 2. MADARAS Attila, PALKÓ Sándor, VARGA József TÖBB MINT KERESKEDŐ (HELYI PÉNZ KERESKEDELEM MARKETING) In: Balázs Judit, Székely Csaba (szerk.) Változó környezet - Innovatív stratégiák: Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából : Tanulmányok Konferencia helye, ideje: Sopron, Magyarország, Sopron: Nyugat-Magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, pp (ISBN: ) Befoglaló mű link(ek): OSZK Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 3. Balogh László, Palkó Sándor, Varga József A helyi pénz mennyiségének becslése pénzügyi szempontból a kaposvári helyi pénz esetében In: Fejér-Király G, Lázár E (szerk.) Vállalkozói és gazdasági trendek a Kárpát-medencében Konferencia helye, ideje: Csíkszereda, Románia, Csíkszereda: Státus Kiadó, pp (ISBN: Ö) Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 3. kötetben 1. kötet:348 p. ISBN kötet:332 p. ISBN kötet:338 p. ISBN Balogh László, Varga József A helyi pénzkezdeményezések alapja: Silvio Gesell pénzelméletének mai üzenete 23

24 In: Róbert Péter (szerk.) Gazdaság és morál: tiszta társadalom, tiszta gazdaság: a június 12-i Kautz Gyula Emlékkonferencia válogatott tanulmányai Konferencia helye, ideje: Győr, Magyarország, Győr: Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, pp (ISBN: ) Link(ek): Teljes dokumentum Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum, OSZK Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos 5. Sárdi G, Parádi-Dolgos A, Varga J Helyi pénzek, helyi célok In: & (szerk.) I. Alternatív Finanszírozási Stratégiák Tudományos Konferencia : Sopron, október 3 Konferencia helye, ideje: Sopron, Magyarország, (Kaposvári Egyetem) Kaposvár: Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar; Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, pp (ISBN: ) Befoglaló mű link(ek): OSZK Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos [elektronikus dok.] 6. János Csongor, Palkó Sándor László, Péli Petra, Varga József Az iszlám bankrendszer működése Európában In: & (szerk.) I. Alternatív Finanszírozási Stratégiák Tudományos Konferencia : Sopron, október 3 Konferencia helye, ideje: Sopron, Magyarország, (Kaposvári Egyetem) Kaposvár: Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar; Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, pp (ISBN: ) Link(ek): autopszia Befoglaló mű link(ek): OSZK Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos [elektronikus dok.] 8. Varga József, Madaras Attila A helyi pénz kezdeményezések elméleti alapjai ACTA SCIENTIARUM SOCIALIUM 16:(38) pp (2013) Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos E területen vizsgálataim kiinduló pontja a monetáris rendszer fenntarthatatlan jellege. Uralkodó monetáris rendszerünk ugyanis olyan sajátosságokkal rendelkezik, amelyek a fenntarthatóság koncepciójával összeférhetetlenek. A gazdasági fellendülések és hanyatlások végtelen sora, az emberek rövid távú gondolkodása, a gazdasági növekedési kényszer, a 24

25 vagyonkoncentráció és a társadalmi tőke alulértékelése mind a jelenlegi globális pénzügyi struktúra természetes velejárója. A Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán több kollégával együtt - már évek óta egyre komolyabb figyelmet szentelek az alternatív finanszírozási stratégiák témájára, ezen belül a helyi pénzek kérdéskörére. Az egyre gyakoribb pénzügyi és egyben gazdasági válságok hatására a helyi pénz kezdeményezések ismét terjedésnek indultak szerte a világban. Tanulmányaimban azt vizsgáltam, hogy a helyi, illetve közösségi fizetőeszköz valóban képese hozzájárulni egy régió gazdaságának fejlesztéséhez, amennyiben az lehetővé teszi a kihasználatlan erőforrások és kielégítetlen szükségletek közti szakadék áthidalását, valamint a munka eredményét is a közösségen belül tartja. A helyi pénz mechanizmusának tanulmányozása során a helyi pénz elméleti alapjaként Silvio Gesell munkásságával foglalkoztam. A helyi pénzek (forgatható utalványok) gyakorlati hátterét a válságok uralta korszakokban találjuk, Gesell munkásságát közvetlenül az évi argentínai és az évi világgazdasági válság befolyásolta. Silvio Gesell ( ) többek között egy sokat vitatott, sajátos elméletet kidolgozó kereskedő, autodidakta közgazdász, biztosítási ügynök, pénzügyminiszter, mezőgazdasági termelő, lapkiadó, gondolkodó, akinek elméletén alapszik a helyi pénzek kibocsátása. Nevesebb közgazdászaink egy részének lesújtó véleménye van Gesell munkásságáról, két lényeges kivételre azonban érdemes hivatkoznom. John Maynard Keynes A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete művében foglalkozik Gesell munkásságával. Keynes úgy gondolta, hogy a jövő többet fog tanulni Gesell szellemétől, mint Marxtól. Irving Fisher magát "Gesell kereskedő szerény tanítványának" tartotta. Fisher lelkesen támogatta a kamatmentes pénzzel folytatott kísérleteket az USA-ban. Véleménye szerint a szabadpénz a legjobb szabályozója lehetne a pénz forgási sebességének, amely a legzavaróbb tényezője az árszínvonal stabilizálásának. Helyes alkalmazása esetén néhány hét alatt kisegítene bennünket a válságból."(gesell 2004, A kiadó előszava 14. o.) Silvio Gesell fő műve - A természetes gazdasági rend a gazdaság megszabadítása a föld bérleti díjtól és a pénz kamatától, a szabad gazdaság létrehozása (Freiwirtschaft) alapján az alábbi gondolatmenet állítható fel: 1. A gazdaságban többek között termelékenységi és műszaki technológiai bonyolultság alapján munkamegosztás válik szükségessé. A munkamegosztás az egyedi termelőknél termékfelesleget hoz létre. Ez a továbbiakban csereszükséglet generál, azaz a gazdaságban csereeszköz-igény lép fel. 2. A gesell-i gondolatmenet alapján a pénzgazdálkodáson alapuló gazdaságban általános jellemvonás, hogy nincs elegendő csereképes pénz a piacon. Ennek főbb oka lehet (például a pénz tartalékolása óvatossági és spekulációs célból). Ennek következtében a pénz forgalma akadályokba ütközik, a javak forgalma lelassul. 3. A fenti forgási sebesség lassulásának orvoslása érdekében a pénzre ezért a pénz felhalmozását büntető díjat kell kivetni. Ennek az intézkedésnek célja a pénz elértéktelenítése (felhalmozási funkció visszaszorítása a forgalmi eszköz funkció javára). A pénzre tárolási díjat kell kivetni, hogy a pénz tárolása gazdaságilag költséges legyen ugyanúgy költséges, mint az áruk tárolása. Ennek a tárolási díjnak lehet megvalósulási formája a Schwundgeld, 25

26 bélyeg(ek) ragasztása a pénz nominális értékének megőrzése érdekében. A fizetési kötelezettség technikailag a pénz tartóját terheli (tehát például bankba helyezés esetén a bankot), mindig aki a pénzt tétlenül tartja Az elmélet lényege a pénz forgási sebességének gyorsítása érdekében a pénztartás elkerülése, a fogyasztási pénz létrehozása. 4.Az áru- és pénztartók között aszimmetrikus hatalom alakul ki: a pénz bármeddig tartható (mert nincs tartási költsége), míg az eladóknál számít az időtényező (romlandó áruk és/vagy tárolási költségek). A TÁMOP-program során elméletileg fogalkoztam az Ithaca Hours, Time Dollars és a LETS rendszerekkel, gyakorlatban helyszíni szemle során kollégáimmal a svájci duális pénzrendszerben a WIR szerepét és Németországban a Chiemgauer működését tanulmányoztuk. A Svájcban működő WIR-rendszer bizonyult számunkra a leghasznosabbnak. Ez elsősorban a kis- és középvállalatok közötti kereskedelem serkentését tűzte ki célul. A WIR elterjedtségét és fontosságát mutatja, hogy a svájci frank mellett saját devizakóddal (CHW) rendelkezik. A WIR Bank (korábban Szövetkezet) 1934-ben kezdte meg működését, ma a világ legsikeresebb kiegészítő valuta rendszerét irányítja Svájcban. A WIR az egyetlen olyan helyi pénz kezdeményezés, amely napjainkig megmaradt, és amelynek sikerült az összes azóta felmerülő gazdasági hanyatlást is túlélnie. A WIR elszámolási rendszer középpontjában a kölcsönös elszámolási kör gondolata áll. A WIR-nek nevezett pénzhelyettesítő kizárólag számlapénz formájában létezik. A Chimgauerrel ellentétben tehát itt pénzteremtésről van szó, melynek fedezetét a térségben működő gazdasági szereplők által termelt árutömeg biztosítja. A szövetkezethez tartozó vállalatok csak annyi WIR-t fogadnak el egymástól, amennyit biztosan tovább tudnak adni. A Chiemgauert, mint utalványrendszert, nonprofit szervezet formájában hozták létre és bocsájtották ki. A 2003-ban Németországban induló kezdeményezés többszöri nekifutás után vált meghatározóvá a Chiemsee térségében. Egy földrajztanár ötlete alapján, 6 diáklány munkássága révén jött létre a ma már több ezer felhasználót számláló kezdeményezés. Publikációimban foglalkoztam a helyi pénzek kaposvári bevezetésének gondolatával is. Alapvetően két modellben gondolkodtam: Kaposvár városa vezeti be a helyi pénz kistérségi szinten vagy a Kaposvári Egyetem teremti meg a helyi pénzt egyetemi körön belül. A második modell esetében kollégáimmal együtt megállapítottam, hogy - évi v=12 forgási sebesség esetén - kb. 260 millió forintot kell betétben elhelyezni, mely 100 százalékos fedezetet teremt a Kaposvári Korona kibocsátásához.a szövetkezetben elhelyezett 260 millió forint betét kamataiból és az utalványok tranzakciós költségeiből fedezni lehetne a szövetkezet működési kiadásait, a fennmaradó részből pedig támogatásokat lehetne később nyújtani a helyi gazdáság számára. A helyi pénzrendszer bevezetés alapvető kérdése, hogy mivel is motiváljuk a helyi vállalkozót illetve a lakosságot, hogy használja az új fizetőeszközt. Szakirodalmi áttekintés alapján 26

27 megállapítható, hogy napjainkba kedvezményes áron történő vásárlással szorgalmazzák ezt, míg korábbi történelmi példák azt mutatják, hogy nem kapcsolódott hozzá ilyennemű vásárlási előny. Jelen gazdasági helyzetben elmondható, hogy a helyi lakosság illetve vállalkozó abban az esetben fogja használni ezt a fizetőeszközt, ha ahhoz valamilyen számszerűsíthető gazdasági érdeke fűződik vagy hosszútávon versenyképességi előnye származik belőle. 4. Az iszlám bankrendszer működése, a konvencionális és az iszlám bankrendszer tevékenységének összehangolása Az iszlám bankrendszer működésének kutatása szervesen kötődik a helyi pénzek kutatási témához, amennyiben mindkettőnek központi gazdasági gondolata a kamatnélküli gazdaság megteremtése. A témakörben az alábbi publikációim születtek: 1. Varga József Az iszlám bankrendszer szerepe a pénzügyi stabilitás helyreállításában A VIRTUÁLIS INTÉZET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA KÖZLEMÉNYEI 4:(1 (No.7)) pp (2012) Link(ek): Egyéb URL 2. Bajkó Attila, Nagy Dániel, Palkó Sándor László, Varga József, Vigyikán Gergely Iszlám bankrendszer áttekintő bemutatása In: Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Adóz(z)unk a jövőnek? Modern pénzügyek Uniós kihívások Konferencia helye, ideje: Sopron, Magyarország, Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, pp (ISBN: ) Link(ek): OSZK Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 3. Bajkó Attila, Varga József Az iszlám és a hagyományos bankrendszer összehasonlító elemzése A VIRTUÁLIS INTÉZET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA KÖZLEMÉNYEI 5:(1 / No ) pp (2013) Link(ek): Egyéb URL Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 4. János Csongor, Palkó Sándor László, Péli Petra, Varga József Az iszlám bankrendszer működése Európában In: & (szerk.) I. Alternatív Finanszírozási Stratégiák Tudományos Konferencia : Sopron, október 3 Konferencia helye, ideje: Sopron, Magyarország, (Kaposvári Egyetem) Kaposvár: Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar; Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, pp (ISBN: ) Link(ek): autopszia Befoglaló mű link(ek): OSZK 27

28 Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos [elektronikus dok.] 5. Attila Bajkó, József Varga, Gábor Sárdi RISE OF THE ISLAMIC BANKING SECTOR In: Szendrő K, Soós M (szerk.) Proceedings of the 4th International Conference of Economic Sciences Konferencia helye, ideje: Kaposvár, Magyarország, Kaposvár: Kaposvár University, pp (ISBN: ) Nyelv: Angol Befoglaló mű link(ek): autopszia 6. Varga József - Wickert Irén: Az iszlám és a hazai bankrendszer működésének összehasonlítása a banki mérlegek tükrében. Szerkesztett tanulmánykötet. V. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl. Kaposvár 2013 (befogadott, megjelenés alatt) 7. Varga József: Az iszlám bank mérlegének elemzése. Szerkesztett tanulmánykötet. ASS Acta Scientiarum Sociolanum Kaposvári Egyetem, Kaposvár szám (befogadott, megjelenés alatt) Az elmúlt évtizedekben az általunk ismert és a közgazdaságtan főáramaként egyedüliként elfogadott bankrendszer mellett megjelent, sőt rohamos gyorsasággal teret hódított egy, a hagyományos fejlett monetarizáltságú országok bankrendszerétől alapvető elveiben eltérő bankrendszer. Ez a más struktúrájú bankszektor az iszlám vallás elvei szerint szerveződött bankrendszer. Az iszlám bankrendszerre az hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt évek válságában stabilabbnak tűnt, mint a hagyományos bankrendszer. Szintén nem lényegtelen körülmény, hogy az iszlám a XX. század egyik legdinamikusabban növekvő világvallása. Az iszlám bankrendszert tömören jellemzi az az öt alapelv, amelyekkel meghatározzák, mik az alapvető különbségek a sariara épülő és az általunk hagyományosnak tartott bankrendszer között az elvi alapokra vetítve. Ezek az elvek az alábbiak szerint szabályozzák az iszlám bankrendszer működését: 1. tilos a kamatfizetést (riba), 2. az üzlet nem irányulhat az iszlám értékrendjével szembenálló termék vagy szolgáltatás előállítására, 3. tilos az amúgy elkerülhető kockázatok vállalása, kerülni kell a spekulatív ügyleteket, 4. az üzlet tagjainak kölcsönösen vállalniuk kell, hogy biztosítják egymást a károk és veszteségek ellen. 5. az ügyletben meg kell jelennie a jótékonysági adakozásnak, a vallásos adónak (zakát). Publikációimban a hitelintézet, a megtakarító és a hitelfelvevő viszonyának három aspektusból történő vizsgálata képezte a középponti gondolatot a hagyományos, illetve az iszlám bankrendszer összehasonlítása során. Az első szempont a kapcsolat típusa. A konvencionális bankrendszerben a megtakarító és a hitelező között nincs közvetlen kapcsolat. Az, akinek megtakarítása van, a banknak adja a pénzét és a banktól várja azt vissza. Nem érdekli, hogy a pénzt mibe fektetik, csak a hozam és a kockázat a fontos. A megtakarító partnere a bank, akitől elvárja a garanciát pénzének 28

A SZABADPÉNZ ELMÉLETE A JELENLEGI HAZAI HELYI PÉNZEK MŰKÖDÉSÉBEN BALOGH LÁSZLÓ 1 PARÁDI-DOLGOS ANETT 2 VARGA JÓZSEF 3

A SZABADPÉNZ ELMÉLETE A JELENLEGI HAZAI HELYI PÉNZEK MŰKÖDÉSÉBEN BALOGH LÁSZLÓ 1 PARÁDI-DOLGOS ANETT 2 VARGA JÓZSEF 3 1 A SZABADPÉNZ ELMÉLETE A JELENLEGI HAZAI HELYI PÉNZEK MŰKÖDÉSÉBEN BALOGH LÁSZLÓ 1 PARÁDI-DOLGOS ANETT 2 VARGA JÓZSEF 3 Összefoglalás 2013 júniusában három helyi pénz van forgalomban Magyarországon: a

Részletesebben

Habilitációs kérelem. Kérelem benyújtója: Tatay Tibor

Habilitációs kérelem. Kérelem benyújtója: Tatay Tibor Habilitációs kérelem Kérelem benyújtója: Tatay Tibor Kaposvári Egyetem Kaposvár 2014 1 Tartalomjegyzék 1) Habilitációs kérelem... 3 2) Jelentkezési lap... 5 3) Doktori oklevél és diploma másolat... 8 4)

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati felelõsségvállalásról szóló konferencia elõadásaiból 1

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 00-bme-jav-korr.qxd 2010.02.03. 16:14 Page 1 INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN Szemelvények kiemelt témakörökben Szerkesztette: Hrubos Ildikó Török Imre Műegyetemi Kiadó, 2009 00-bme-jav-korr.qxd

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2014. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2014. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2014. év Lezárva: 2015.01.19. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a féléves jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOI: 1.1475/ME.215.21 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DR. ILYÉS CSABA MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ELEMZÉSE, ALKALMAZÁSA A VÁLLALKOZÁSOK GAZDÁLKODÁSÁBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PÉNZÜGYI SZÁMLÁK TERÜLETÉN

Részletesebben

A hazai kis és közepes vállalkozások

A hazai kis és közepes vállalkozások A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei Dr. Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet kadocsa.gyorgy@kgk.uni-obuda.hu Absztrakt:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre FGSZE 2013 Szerkesztette: Hrubos Ildikó, Luda Szilvia és Török Imre A szerkesztésben közreműködött: Mészöly

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar

Debreceni Egyetem Informatikai Kar Debreceni Egyetem Informatikai Kar Informatika a középiskolában A közgazdaságtan oktatásának informatikai támogatottsága Témavezető: Dr. Dömösi Pál egyetemi tanár Készítették: Miskolczi Anett és Oláh Ferenc

Részletesebben

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Elszigetelten nem lehet a tudományt művelni. A kollektivitás fontos eleme a tudományos tévedések feltárásának." Beck Mihály Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Program és előadás-kivonatok

Részletesebben

2011. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2011. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2011. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Budapest, 2012. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 4 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)... 5

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás.

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás. 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

A közraktár és az árutőzsde szerepe a magyarországi gabonapiacon. Doktori (PhD) értekezés

A közraktár és az árutőzsde szerepe a magyarországi gabonapiacon. Doktori (PhD) értekezés DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR MARKETING ÉS ÜZLETI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi marketing és TQM Szak Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi marketing és TQM Szak Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi marketing és TQM Szak Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány A PÉNZPIACI VERSENY ELEMZÉSE A TAKARÉKSZÖVETKEZETEK SZEMSZÖGÉBŐL

Részletesebben

A közraktár és az árutőzsde szerepe a magyarországi gabonapiacon.

A közraktár és az árutőzsde szerepe a magyarországi gabonapiacon. DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDSÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR MARKETING ÉS ÜZLETI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó

Részletesebben

XXIII XIII. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY. Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr.

XXIII XIII. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY. Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr. XXIII XIII. évfolyam 03. szám, 2014 14. március ELEKTRONIKUS KIADVÁNY különszám Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr. Topár József A hibakeresés,

Részletesebben

Párhuzamos szakképzési rendszerek az iskolarendszeren kívüli képzésben

Párhuzamos szakképzési rendszerek az iskolarendszeren kívüli képzésben OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Fehérvári Anikó Párhuzamos szakképzési rendszerek az iskolarendszeren kívüli képzésben No. 230 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Fehérvári

Részletesebben

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Szabó Andrea A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban PhD értekezés Témavezető: Szalayné Sándor Erzsébet

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 4. szám 35-56. oldal ISSN 2062-0861

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 4. szám 35-56. oldal ISSN 2062-0861 35 Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 4. szám 35-56. oldal ISSN 2062-0861 Macher Judit: A magyarországi nonprofit szektor, különös tekintettel az ezredfordulóra a kutatások tükrében 1. A

Részletesebben

A szociális képzések magyarországi fejlõdésének fõbb állomásai

A szociális képzések magyarországi fejlõdésének fõbb állomásai BUDAI ISTVÁN CSOBA JUDIT GOLDMANN RÓBERT A szociális képzések magyarországi fejlõdésének fõbb állomásai Az államszocializmusban a képzésétõl majdnem teljesen megfosztott szakma mára kiteljesedett feladatkörrel,

Részletesebben

Innovációs rendszerek. Szereplők, kapcsolatok és intézmények

Innovációs rendszerek. Szereplők, kapcsolatok és intézmények Innovációs rendszerek Szereplők, kapcsolatok és intézmények SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2013 A kötet hátteréül a 2012 novemberében, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara és az MTA

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS Lezárva: 2012.04.21. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Gyarapodási jegyzékünk 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai Készítette: Konczosné dr. Szombathelyi Márta

Részletesebben

A KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK SZEREPE AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

A KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK SZEREPE AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola A KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK SZEREPE AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS 13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA REZÜMÉ KÖTET Debrecen, 2012.

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012 XI. évf. 3. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012. július - szeptember

Részletesebben

FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT. Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely

FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT. Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely Aula, 2009 A könyv az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával jelent meg. Szerkesztette: DRÓTOS GYÖRGY és KOVÁTS GERGELY

Részletesebben