Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték"

Átírás

1 Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték A NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Nestlé Hungária Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.; cégjegyzékszáma: ( Szervező ) Játék lebonyolítója: Publicis Reklámügynökség Kft. (Cím: 1036 Budapest, Bécsi út 49.) ( Lebonyolító ) és Artifical Group Kft. (1053, Budapest, Veres Pálné utca 9. I/II) A Szervező a Facebook (https://www.facebook.com/nescafe.hu) és Instagram (http://instagram.com/nescafe_hu) oldalán nyereményjátékot indít ( Játék ), melynek keretében az alább meghatározott időszakban a rajongóknak lehetőségük nyílik az általuk elkészített fotóikat szeretem a reggelt tematikában feltölteni a saját publikus Instagram profiljukra, valamint a feltöltött képek alatt #szeretemareggelt hashtag használatával jelezni, hogy a játékban részt kívánnak venni. A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes. A Játék teljes időtartama: június 15. 0:00 július 31.23: A játék menete: A játék során a résztvevők a jelen játékszabályzat szerinti tematikának megfelelően reggeli hangulatokról, tárgyakról kell készítsenek saját fényképeket, amelyeket a környezetükben, otthonukban, lakóhelyükön vagy a természetben készíthetnek el. Saját fotójukat a játékban való részvételhez fel kell tölteniük saját publikus Instagram profiljukra jelen játékszabályzatnak megfelelően (továbbiakban: Pályázat). Az ily módon feltöltött és a jelen játékszabályzatnak mindenben megfelelő képek közül kerülnek kisorsolásra a Pályázatok, akiknek nyereménye hetente 3 db Nescafé bögre A Pályázatok közül továbbá a Szervező kiválasztja azokat a képeket, amelyek bekerülnek a NESCAFÉ Szeretem a reggelt kampány hivatalos dalának videó klipjébe. Ugyanazon fotóval a játékos csak egyszer vehet részt a játékban. Azonos képek közül csak az először feltöltött kép és az azt feltöltő játékos vehet részt a Játékban. Egy játékos több képpel is részt vehet a játékban. 2. Részvételi feltételek A Játékban az a játékos vehet részt ( Játékos ), aki:

2 - 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy és állandó magyarországi lakóhellyel rendelkezik; - A #szeretemareggelt hashtaggel feltöltött képe saját maga által készített és a jelen játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelel. - A játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul elfogadja. A Játékból ki vannak zárva: - a Szervező és a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, ezen megbízottak munkavállalói, és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. (1) bekezdés),- a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. (1) bekezdés) A Játékos a Játékban történő részvétellel, azaz a fotója Instagram alkalmazásban történő közzétételével és az #szeretemareggelt hashtag használatával egyidejűleg elismeri, hogy a jelen játékszabályzatban rögzített feltételeket feltétel nélkül maradéktalanul elfogadja.. Játékos a kép feltöltésével a képre Szervező részére időben és területileg korlátlan, valamint harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot biztosít külön díjazás nélkül. A Nestlé Hungária Kft. a felvételeket nem köteles felhasználni. 3. Nyeremények A nyeremény tárgya: hetente kisorsolásra kerül 3 db Nescafé bögre, összesen 7x3 6x3 = 21 db bögre június :00 óra :59:59 óra között beérkezett képeket július 1-én 11:00-kor sorsoljuk június :00 óra -július 5. 23:59:59 óra között beérkezett képeket július 8-án 11:00-kor sorsoljuk július 6. 00:00 óra :59:59 óra között beérkezett képeket július 15-én 11:00-kor sorsoljuk július :00 óra :59:59 óra között beérkezett képeket július 22-én 11:00-kor sorsoljuk július :00 óra :59:59 óra között beérkezett képeket július 29-én 11:00-kor sorsoljuk július :00 óra :59:59 óra között beérkezett képeket augusztus 5-én 11:00-kor sorsoljuk - A nyeremény nyertesei véletlen szerű gépi sorsolással lesznek kiválasztva. Huszonegy (21) játékos, mint nyertes és Huszonegy (21) játékos, mint pótnyertes kerül kiválasztásra a képet

3 feltöltők közül. Sorsolás helyszíne: Publicis Reklámügynökség Kft. (Cím: 1036 Budapest, Bécsi út 49.). A sorsolások nem nyilvánosak. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni Szja fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik 4. Nyertesek értesítése Szervező legfeljebb 1 (egy) alkalommal kísérli meg értesíteni a nyerteseket a nyertesek kiválasztását követő 5 (öt) munkanapon belül a nyertesek Instagram képe alá írt kommentben. Amennyiben a nyertesek a Szervező értesítéseire az utolsó értesítéstől számított legfeljebb 3 (három) naptári napon belül nem reagálnak Facebook üzenetben vagy az NESCAFÉ Instagram oldalán keresztüli kapcsolatfelvételben, úgy az a nyertes vonatkozásában jogvesztő határidővel bír, vagyis nem jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére. A nyeremény átvételével kapcsolatosan a nyertessel a Szervező, illetve a Lebonyolító a nyertességről való értesítést követően külön egyeztet Facebook üzenetben vagy a NESCAFÉ Instagram oldalán keresztüli kapcsolatfelvétel után. Ha a nyeremény átvételéhez a nyertes részéről további információ megadása szükséges, akkor a kérdéseket válaszadási határidő megjelölésével Szervező vagy Lebonyolító Facebook üzenetben, vagy a NESCAFÉ Instagram oldalán történt kapcsolatfelvétel után a játékos ott megadott elérhetőségein teszi fel. Amennyiben a válaszadási határidőig a nyertestől nem érkezik válasz, akkor Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Játékost kizárja és a nyereményt ne adja át. Amennyiben a nyertes Játékos a fentiek szerint nem jelentkezik a nyertességről való értesítésre vagy egyéb, jelen játékszabályzatban meghatározott okból kizárásra kerül, illetve a nyeremény átvételére való jogosultságát elveszíti, úgy helyébe a soron következő pótnyertes lép, aki a fentiek szerint kerül értesítésre. A pótnyertesekre szintén a jelen bekezdésben leírtak irányadóak. A Szervező nem vállal felelősséget azért, amennyiben rendszerműködés, illetve az Instagram egyéb hibájából vagy olyan hibából, egyéb okból adódóan, amelyért a Szervező, illetve a Lebonyolító nem felelős, nem jelentkezik időben, illetve nem tud megjelenni a nyeremény igénybevétele érdekében. 5. Adatvédelem és szerzői jog Azáltal, hogy a Játékos a Játékon részt vesz: feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét a nyertes-lista kommunikálásához; továbbá nevét, telefonszámát, címét, és lakcímét a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező és Megbízottjai a nyereményjáték lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje;

4 tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen illetve későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül. feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során, illetve adó-nyilvántartási kötelezettségének teljesítése során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa. szavatolja, hogy ő a feltöltött fénykép kizárólagos szerzője, az saját, eredeti szellemi alkotása, amelynek közlési jogát sem részben, sem egészben nem ruházta át harmadik félre. A Pályázat tárgyát képező fényképre vonatkozóan a Játékos vagy bármely más, harmadik személyek a Kiíróval szemben díjazás, kártérítés jogcímén követelést, igényt nem támaszthat a Játékos módban, mértékben, időben és térben, valamint egyéb tekintetben korlátlan, kizárólagos felhasználási engedélyt ad a Szervező részére, aki ezáltal jogosult a Pályázat tárgyát képező fényképet szerzői jogdíj illetve bármely díj nélkül a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény 17. -ában felsorolt összes módon felhasználni, így különösen a NESCAFÉ Szeretem a reggelt kampány hivatalos dalának videó klipjében szerepeltetni. Szervező nem vállal felelősséget a Pályázatok tekintetében harmadik személyek által támasztott semminemű igényért. A Pályázat benyújtásával a Játékos egyben tudomásul veszi, hogy a Szervezőt nem terheli hasznosítási kötelezettség a Pályázatban beküldött fényképre vonatkozóan, melyeket a feltöltéssel a Szervezőre átruház bármilyen külön díjazás nélkül.adatfeldolgozó: Publicis Reklámügynökség Kft. (Cím: 1036 Budapest, Bécsi út 49.) A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőknek arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését a https://www.nestle.hu/info oldalon keresztül. Ezen kívül a résztvevőket megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozásuk alapján Szervező által meghozott döntéssel nem értenek egyet, úgy a résztvevők bírósághoz fordulhatnak. A Játékosok a játékban való részvétellel minden tekintetben elfogadják a játékszabályzat minden rendelkezését. 6. Kizárás A feltöltött #szeretemareggelt hashtaggel elátott kép: nem sértheti más szerzői jogait, nem lehet obszcén, jó ízlést sértő, esetleg bántó, a jó hírnevet sértő, uszító jellegű nem lehet Nescafé arculatával össze nem egyeztethető, konkurens társaság termékeit, logóját ábrázoló, illetve a játék témájához nyilvánvalóan nem illeszkedő

5 nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki, erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló jeleneteket, kijelentéseket nem tartalmazhatnak, nem lehet pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú, nem tartalmazhat a Nestlé Hungária Kft.-re illetve a Cereal Partners és a Nestlé termékekre vonatkozó a játék szellemiségével össze nem függő kijelentéseket, a Pályázat nem tartalmazhat a Nestlé Hungária Kft. versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket, nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára, nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot, nem lehet a promóció témájával vagy címével összefüggésben nem álló, nem valósíthat meg plagizálást nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást, nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket, nem sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését, illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jóízlést A Szervező, illetve a Lebonyolító a Játékból indoklás nélkül bármikor kizárhatja azt a Játékost, aki nem felel meg a fenti kritériumoknak, a Játékban saját vagy harmadik személy által létrehozott, illetve működtetett Instagram profil útján nem saját képet, vagy olyan képet tölt fel, amely obszcén, ízléstelen, jogszabályt, egyéb előírást, mások jogait vagy jogos érdekét, vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai vagy erkölcsi normát, a Nestlé Hungária Kft üzleti érdekeit, jó hírnevét, illetve a jelen játékszabályzatot stb. sérti, továbbá amelynek felhasználására nincs jogosultsága, illetve, aki a Játékba nem illő tartalmat jelenít meg, valamint harmadik személy adataival vagy nem valós adatokkal regisztrál, illetve vesz részt, továbbá bármely egyéb jogellenes visszaélést követ el. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt/felhasználót terheli. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból a Játékost, amennyiben a nyereményre azért nem jogosult, mert az általa a regisztráció során megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi (*-gal jelölt feltételek) és /vagy tárgyi (**-gal jelölt feltételek) feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékos az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért a Játékos helytállni tartozik. 7. Általános rendelkezések

6 Szervező jogosult kizárni a nyereményjátékból azt a Játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a nyereményjáték során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót szüneteltesse, vagy törölje. A részvételi feltételeket tartalmazó játékszabályzatot a Szervező az NESCAFÉ Magyarország Facebook oldalán, Instagram oldalán és a weboldalon teszi közzé. A Szervező biztosítja a játékszabályzat előbbiek szerinti folyamatos elérhetőségét a Játék időtartama alatt. A Játékosok vállalják, hogy nyertesség esetén a Szervező a nyertes képüket, a nyerés tényét, illetve a nyereményeket a nyertes Instagram felhasználóneve feltüntetésével weboldalán, Facebook posztjaiban, blog bejegyzéseiben, sajtóközlemény formájában marketing tevékenységével stb összefüggésben bármilyen módon felhasználja az 5. pontban írtak szerint. A nyertes Játékosok a Szervező kérésére ezt aláírásukkal megerősített nyilatkozatban is elismerik. A Játék során előforduló téves adatszolgáltatásért, hiányosságokért sem a Szervező, sem Lebonyolító, sem a promócióban részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak, és erről levelezést nem folytatnak. A NESCAFÉ Szeretem a reggelt Instagram játékban az Instagram nem vesz részt, a Játékot kizárólag a Szervező indítja. A Játékban való részvételhez igénybe vett internet hozzáférés kapcsán az adott internet szolgáltatás szolgáltatójának üzletszabályzata, valamint az Instagram szabályzatai változatlanul irányadóak. Szervezőt és Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli a feltöltött tartalmakat illetően, ezért nem fogad el semmilyen reklamációt azokkal kapcsolatban. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot bármikor megváltoztassa, vagy a Játékot megszüntesse. A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi saját Facebook és weboldalán. A résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A jelen Játékszabályzat megtalálható a https://www.facebook.com/nescafe.hués internetes oldalon. A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

7 Jelen nyereményjátékot a Facebook és az Instagram semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. Szervező Facebookot és az Instagramot a nyereményjátékkal összefüggésben teljeskörűen mentesíti. Budapest, június 15.

8 Hozzájárulok ahhoz, hogy a Nestlé Hungária Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.; cégjegyzékszáma: ) a NESCAFÉ szeretem a reggelt kampány játékban, az általam önkéntesen megadott szöveget és #szeretemaregelt hashtaggel feltöltött fényképeimet a felhasználás módjának, idejének és területének korlátozása nélkül felhasználja, és erre másnak engedélyt adjon. Ennek alapján a Nestlé Hungária Kft. jogosult arra, hogy a felvételeket átdolgozza, és azt a marketingtevékenysége során felhasználja, különösen arra, hogy azokat bármely médiumban közzétegye. A Nestlé Hungária Kft. a felvételeket nem köteles felhasználni. A jelen hozzájárulásom megadásáért ellenszolgáltatásra nem tartok igényt. Hozzájárulási nyilatkozat A jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott személyes adataimat a Nestlé Hungária Kft. kezelje a felvétel felhasználásával összefüggésben az adatkezelési cél megvalósulásáig, és az adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben. Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a személyes adataimat a Nestlé Hungária Kft. az ügynökség, mint adatfeldolgozó részére továbbítsa.

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Magyar Cukor Zrt. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA.

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. E.ON Közös nevező! Facebook aktivitáshoz kötött nyereményjáték

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A FrieslandCampina Hungária zrt. (1134 Budapest Váci út 33.) továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos

Részletesebben

AZ ALKALMAZÁST ÉS AZ AZON KERESZTÜL ELÉRHETÔ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA.

AZ ALKALMAZÁST ÉS AZ AZON KERESZTÜL ELÉRHETÔ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. OMV Top Wash Nyereményjáték Facebook és az OMV Magyarország honlapján elérhetô alkalmazás felhasználási feltételei és az alkalmazáson keresztül elérhetô nyereményjáték játékszabályzata OMV Hungária Ásványolaj

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata A fogyasztói nyereményjáték és promóció szervezője a DAMONA-VITAL Kereskedelmi Kft. (Cg.:

Részletesebben

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparhuseg.hu

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat )

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. NYEREMÉNYJÁTÉK 1.1. AzAlba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű

Részletesebben

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen az Festival Travel International Kft., a Meex oldal, Meex Lounge Debrecen, MEEX Lounge Szeged Facebook

Részletesebben

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft.

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft. Business Wine borkóstoló és üzletember találkozó rendezvények www.businesswine.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A businesswine.hu weboldal üzemeltetőjének adatai: Cégnév: GM

Részletesebben

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 1. A JÁTÉK

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1 Általános szerződési feltételek 1. Az Általános szerződési feltételek hatálya Jelen ÁSZF a www.teeapes.com címen elérhető honlap használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak

Részletesebben

NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ elnevezésű akció ( Promóció ) szervezője a Nikon Értékesítési Magyarországi

Részletesebben