Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hallgatók a Tudomány Szolgálatában"

Átírás

1 MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében a Hallgatók a Tudomány Szolgálatában Védelmi igazgatás szakos hallgatók I. országos tudományos konferenciája Deméné Völgyi Erika Az életvédelmi létesítmények (Budapest) Budapest, november

2 Bevezető Az 1930-as évektől a haditechnika fejlődése vonta maga után, hogy a háborús összecsapások egy addig nem alkalmazott közegben is folyhassanak. Ez a fejlődés és térfoglalás eredményezte az óvóhelyek létjogosultságát, mivel a II. világháborúban a harci tevékenység a hadszíntértől távol, közvetlenül is érintette a civil lakosságot. Kiépítésre került egy átfogó védelmi rendszer, melynek célja a civilek védelme, a vétlen áldozatok számának csökkentése volt, katonai és polgári erők együttes alkalmazásával. Ez a cél napjainkra sem változott, csak azok a fajta helyzetek, anyagok, ami ellen védekeznünk kell és ami elől rejtőzni szeretnénk. A háború vége nem jelentette a világbékét és a technika sem állt meg ugyanazon szinten, a légoltalmi pincék jelentős része mégis kihasználatlanná, elhanyagolttá vált. Az emberiség rohamosan új távlatokban kezdett kutatni, gondolkozni, újabb és újabb anyagokat felfedezve vagy a régieket más formában területen alkalmazva. A célok is vegyessé váltak, mert az emberiség megmentése, a halálos betegségek leküzdése, utazás és kényelem, kikapcsolódás és a szórakozás mellett a hatalmi törekvések is megtalálták a maguk gyakran veszélyes, tömegpusztító, félelmet keltő fegyverét, mely szintén a kutatásoknak, kísérleteknek, a tudománynak volt köszönhető. A hatalomvágy, az emberek manipulálása és a rajtuk való uralkodás szándéka a legtöbb esetben negatív, elvakult és nem válogat az eszközökben, mely olykor véletlenül vagy akár szándékosan is - ártatlan civil életeket követel. A tanulmány célja a napjainkban gyakran előforduló sorozatos balesetek, természeti katasztrófák globális hatásai miatt teljesen egyértelmű: tájékozódni, tisztában lenni tényekkel, felmérni az adottságokat, a lehetőségeket, az aktuális helyzetet. Rákérdezni, hogy van-e esélye a magyar embernek a túlélésre a XXI. század elején? Milyen lehetőségeink vannak egy nyüzsgő, mindig népes nagyvárosban? Hogyan is állunk légópincékkel, védekezésre és menekítésre alkalmas természetes, illetve mesterséges létesítményekkel? A lakosság hány százalékának lenne esélye a túlélésre? Megfelelően fel vagyunk-e készülve? A szükségnek és a törvényeknek is megfelelően képesek vagyunk-e reagálni adott szituációban? Minden vezető és irányító szereplő tudja-e, hogy mi a feladata, mi múlik rajta? És a lakosság tisztában van-e az életmentő információkkal és birtokolja-e a képességet, mellyel megóvhatja saját és társai életét? Sok a kérdés és remélem, vannak válaszok és nemcsak újabb kérdések, hogy miért nincs? miért nem tanulta meg vagy nézett utána? miért gondolja, hogy ez nem az ő feladata? akkor velünk mi lesz? kinek lenne a felelőssége? kinek LETT VOLNA a felelőssége? 1203

3 1. Magyarország veszélyeztetettsége Kis ország vagyunk Európa szívében, a kontinens közepén, hol föld nem mozog (csak ritkán), tornádó s tájfun sem úgy pusztít; az aszályhoz már hozzászoktunk; a sok vízre úgy ahogy fel vagyunk készülve és egyébként is békés nép a magyar, nem csatázik, nem háborúzik. Mégis érnek és érhetnek váratlan események, katasztrófák, melyek igen negatív hatással vannak az élő szervezetekre, természeti és mesterséges értékeinkre. Napjaink permanens változásai kapcsán átértékelődött a Biztonság, mint értékkategória. A Nemzeti Biztonsági Stratégia összefoglalta mindazon tényezőket, amelyek a biztonságunkat fenyegetik, és kijelölte a kereteket, irányokat, amelyek mentén az ország, a lakosság biztonságát szavatolni lehet és kell. 1 A klasszikus megfogalmazás szerint a katasztrófa az a nagyarányú szerencsétlenség, csapás, megrázó hirtelen bekövetkező esemény, mely emberi élet, anyagi javak, természeti értékek pusztulásával jár. A törvény 2 részletesebben fogalmaz: a szükséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetőleg a minősített helyzetek kihirdetését el nem érő mértékű olyan állapot vagy helyzet (pl. természeti, biológiai eredetű, tűz okozta), amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit és különleges intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli. A katasztrófák eredete sokféle lehet és a hirtelenségéből adódóan fel sem tudunk készülni maximálisan mindre. A természet a maga nagyszerűségével és erőivel az ember számára mindig is kiismerhetetlen és csodálatra méltó volt. A légi háború jelentős fejlődésével hivatottak használatba vonni olyan természetes, majd létrehozni olyan mesterség építményeket, melyek alkalmasak a civil lakosság elsősorban testi épségét megóvni, illetve hosszabb időn át a túléléshez szükséges, élhető körülményeket biztosítani. A világháborús történelem óvóhelyeihez képest a mai védelmi építmények már jelentősen hatékonyabbak és felszereltebbek, felkészülve egy hosszabb időtartamú létfenntartásra, mivel már a veszélyforrások is nagy hatótávolságú és sajnos időben lassúbb 1 Dr. Hornyacsek Júlia: A települési védelmi képességek a katasztrófa-kihívások tükrében. p. 3. Biztonságunk érdekében Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Budapest, ISBN: évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 3. e) pont 1204

4 lefolyású problémát jelentenek. Hazánkban ezen építmények létrehozását, fenntartását törvény 3 szabályozza. Elmondható, hogy Magyarország katasztrófa veszélyeztetettsége közepes mértékű. A veszélyek és kockázati tényezők nagyobb részben ismertek, ezek a hazánkra leginkább jellemző árvizeket, belvizeket, azaz a vízkárokat jelentik. A klasszikus értelembe vett háborús fenyegetettséggel (fegyveres összecsapás, polgárháború, belviszályok) nem számolnak a védelmi szakemberek. Viszont jelentős figyelmet és védelmi felkészülést igényelnek a környezeti- és egészségkárosító anyagokat előállító, felhasználó és tároló üzemek; valamint az ilyen anyagok szállítása, megsemmisítése. A veszélyes anyagok azért is igényelnek több odafigyelést, mert annak ellenére, hogy egyértelmű a térségben, egy adott területen (telep, gyár) való jelenlétük, azaz nem váratlanul kerülnek oda; egészség károsító hatásuk súlyosabb és hosszan tartó következményekkel jár. A balesetek nem a káros anyagok szeszélyessége, hanem az emberi tényező: a felelőtlen viselkedés, figyelmetlenség miatt történnek meg. Az ebből adódó problémákat javarészt megelőzéssel és odafigyeléssel, megfelelő szabályok, jogi keretek felállításával tudjuk kivédeni. Rendelet rögzíti azon védelmi követelményeket 4, melyek a különböző veszélyeztetettségi kategóriába eső településekre vonatkoznak, valamint a települések polgári védelmi besorolását Óvóhelyi védelem A védelmi követelmények egyike, mely az I. és II. kategóriába sorolt települések esetében nagyon fontos, hogy biztosítani kell az óvóhelyi védelmet 6 a lakosság részére. Maga az óvóhely két típusú (+1) lehet: a) egy a célnak megfelelően épített létesítmény; egy eredetileg más rendeltetésű épület, mely műszakilag megfelelően átalakítható (a békeidőszakban egyéb funkciójú épületek: pince, metró, aluljáró, 7 stb.);1. fotó /1992. (XII.29) KTM rendelet az életvédelmi létesítmények létesítéséről, fenntartásáról és békeidőszaki hasznosításáról 4 114/1995. (IX. 27.) Kormány rendelet a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről 5 18/1996. (VII.25.) BM Rendelet a települések polgári védelmi besorolásáról 6 az emberi élet életvédelmi létesítményben történő védelmének módszere fegyveres összeütközések és egyes katasztrófák esetén 7 kettős rendeltetésű építmény 8 Légoltalom (korabeli plakát) 1205

5 b) valamint a természetes képződmények is alkalmazhatók 9, ezeket együttesen életvédelmi létesítményeknek hívjuk. Elhelyezés szerint az objektum lehet épület alatti, épületen kívüli, valamint részben vagy teljesen földbe süllyesztett. A kialakítás egyedi változóktól függ (területi adottság, beépítettség, talajvíz, közműhálózat). Természetesen a társadalom, a lakosság, az egyén elvárása az, hogy rendelkezzen mindenki férőhellyel óvóhelyen; mely elérhető közelségben van és amely megfelelő védelmet nyújt kialakításával (speciális felszerelések, műtárgyak, falvastagság, födémszerkezet teherbírása, stb.) természeti katasztrófák, veszélyes anyagokkal (nukleáris, vegyi) kapcsolatos balesetek, illetve terrorista tevékenységek, támadófegyverek (biológiai is) káros hatásai ellen. 10 Az óvóhelyek létével kapcsolatban rendeletek szabályoznak 11. Az évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról a polgármestert nevezi meg a település védelmi igazgatási feladatok ellátásért és szervezéséért felelős személynek. A polgármester ezen kötelezettségei közé tartozik a polgári védelmi szervezetek bevonásával - az óvóhelyi védelmi feladatokra történő felkészülés-felkészítés is: határozatban kijelöli a település polgári védelmi besorolásának megfelelően az életvédelmi létesítményeket; gondoskodik azok berendezésének, fertőtlenítésének elvégzéséről és a hiányzó óvóhelyjelölések (egyezményes jelek) pótlásáról; az óvóhelyi védelemmel kapcsolatos magatartási szabályokról lakossági tájékoztatás keretében gondoskodik. (tájékoztatás elsősorban rádió-, televízió-közlemények, területi, helyi sajtóközlemények, szórólapok, falragaszok útján történik). A magántulajdonú, illetve bérbe adott kettős rendeltetésű létesítmények hasznosításáról szigorú szabályok szólnak, annak érdekében, hogy az óvóhelyi minőségükben a lehető legrövidebb időn belül alkalmazhatóak legyenek. A fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálat kezelésében lévő életvédelmi objektumokra ezen szabályok hatálya nem terjed ki (kivéve a 9 szükségóvóhely 10 Életvédelmi létesítmények (óvóhelyek) kialakításának gazdaságossági vizsgálata 11 22/1992. (XII.29.) KTM rendelet az életvédelmi létesítmények létrehozásáról, fenntartásáról és békeidőszaki hasznosításáról 37/1995. (IV.5.) Kormányrendelet az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 60/1997. (IV.18.) Kormányrendelet az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól 1206

6 lakóépületekben, lakótelepeken található életvédelmi létesítményeket). Ezekre külön jogszabály vonatkozik évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről 1207

7 2. fotó: Információ Forrás: Az életvédelmi létesítményekkel kapcsolatban vannak nagyon logikus és egyértelmű elvárások, melyek a technikai kivitelezésről szólnak. Legyen egy óvóhelyen légzsilip, gázzsilip, szellőztető és regeneráló gépház, léglökéscsökkentő helyiség; természetesen vészkijáratok (alagutas vészkijárók, aknás vészkijáró, menekülő alagút), tartózkodóterek, mosdó és WC-helyiség, víztároló. 3. fotó: Vízszűrő rendszer Forrás: Az óvóhelyi tartózkodás kényszerű, de létfontosságú; korlátozott élet- és mozgásteret engedve több száz embernek. A körülmények rendkívülisége folytán is, embertársainkra tekintettel szükséges viselkedni: a másokat nem zavaró, csendes, nyugodt magatartás az elvárt; a korlátozottan rendelkezésre álló tiszta levegő miatt pedig érdemes minél kevesebbet mozogni. 1208

8 4. fotó: A Rákosi bunker (F4) szűrőberendezése Forrás: dium=link&utm_campaign=index&token=34b348c1770d16d9c00e677650b9d1a1 A II. világháború áldozatairól készült statisztikai számok jelzik (1. és 2. ábra), hogy ezeknek a létesítményeknek fontos szerepe volt a hátországban, és van napjainkban is. 1. ábra Civil áldozatok Európában 13 Készítő: Deméné Völgyi Erika 13 Forrás: Erdélyi Magyar Adatbank ; Köztes-Európa térképgyűjtemény; 230. Az európai országok embervesztesége a II. világháborúban 1209

9 2. ábra Katonai áldozatok Európában 14 Készítő: Deméné Völgyi Erika 14 Forrás: Erdélyi Magyar Adatbank ; Köztes-Európa térképgyűjtemény; 230a) Katonai emberveszteség a II. világháborúban 1210

10 3. Budapest főváros Budapest az Európai Unió legnépesebb városai közé tartozik. Városképe a világörökség része. Az önkormányzatok működési felállása itt más, mint az országban általában: Budapesten csak települési önkormányzatok vannak; ráadásul a fővárost irányító önkormányzati rendszer kétszintű. Ez a hatáskörök és a feladatok elosztásában is jelentkezik. A főváros a maga 23 kerületével egy külön részt képvisel a települési besorolást és óvóhelyi ellátottságát is illetően: a 23 önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat védelmi munkáját kell összehangolni adott esetben. 3.1 Budapest SWOT elemzése (védelmi szempontból) Erősségek - jól működő kommunikációs csatornák; - gyors döntéshozatal és gyors reagálás; - kapcsolatrendszer jól kiépített itthon és nemzetközileg; - magas szintű és sokféle tapasztalat, szakértelem jellemző; - a vezetés folyamatos törekvése a megfelelő minőségfejlesztésre Gyengeségek: - nagy népsűrűség; - magas az agglomerációból ingázók száma; - ellentétek a különböző szakterületen; - az érintettek gyorsabb, közvetlenebb informálási lehetősége; - változó színvonalú, terheltségű infrastruktúra; - kerületek különböző szintű védelmi felszereltsége és állapota Lehetőségek: - a külső és a belső, valamint a hierarchikus szintek közötti kommunikáció javítása; - a szervezetek közötti együttműködés folyamatosan bővítése; - nagy számú életvédelmi létesítmény megléte; Veszélyek - a munkavállalói elégedettség esetleges csökkenése az anyagi terheinek növekedése és kedvezményeinek csökkentése következtében; - nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek távozása; 1211

11 - a szakember utánpótlás biztosítása az anyagi lehetőségek és a pálya modell által szabott korlátok hatása következtében; - a korlátozott anyagi erőforrások; - minimális számú speciális eszköz és elhasználódó gépjárműpark; - fejlesztésének elmaradása az anyagi korlátok hatása következtében és emiatt a szakmai ellentétek kiéleződése. 3.2 Budapest óvóhelyei Közel 3400 óvóhelyet tartanak számon Budapesten. Ezek a fővárosi lakosság kevesebb, mint a felét, kb. 40%-át képes befogadni. A rögzített és nyilvántartott létesítmények kb. 15%- a használatban lévő, tehát kettős rendeltetésű objektum: például irodák, raktárak, pincék és a legnagyobb a metró. A 3400 életvédelmi létesítmény több mint fele magántulajdonban van, ezeknek karbantartásáról, állapotuknak fenntartásáról a tulajdonosok kötelessége gondoskodni. Metró: A metró, mint életvédelmi létesítmény mind az aktív, mind a passzív személyek védelmét hivatott biztosítani, kettős rendeltetésű, ugyanis békeidőben fontos városi közlekedési funkcióval bír, III. illetve IV. osztályba sorolt minősített, igen nagy létszámú óvóhely. ( )A metró védőképessége a mélyvezetésű vonalaknál III. osztályú, kéreg alatti vonalak esetén IV. osztályú óvóhelynek felel meg. A 2-es és a 3-as metróvonalak közel 26 kilométeréből 20 km-es része rendelkezik az óvóhelyi védelemhez szükséges létesítményekkel. A K-Ny-i vonalon 3, míg az É-D-in 9 védelmi szakasz került kialakításra fotó: Metróalagút Forrás: 15 Mórocza Árpád Pellérdi Dezső: Az óvóhelyi védelem aktualitásának vizsgálata, avagy a 4-es metró és Budapest; Hadmérnök március V. évfolyam 1. szám; 22. old. 1212

12 Készítette: Hajdú D. András Budai Vár - Úri utca: Horthy kormányzó a Magyar Nemzeti Bank védelmére és háború alatti zavartalan működtetésére építette a várban a korabeli legjobb minőségű anyagokból és technikával. F4 objektum Rákosi atombunkere: A 2-es metró építésével egy időben (annak álcázásában) kezdődött az építése; van egy bejárata a metró alagútból is. A Szabadság tértől a Kossuth térig húzódik, vélhetően összeköttetésben van az Országházzal is. Rákosi Mátyás és pártja tagjainak védelmére tervezték. Csepel Tejút utca: Kommunista vezetők mentésére épült titkos objektum. Ma már oktató központnak és polgári védelmi kiállításoknak ad helyet. Az önkormányzati gondoskodásnak köszönhetően minden életfeltételt biztosító berendezése működő képes. Csepel Művek: Különböző elhelyezkedésű (földfelszín feletti és alatti egyaránt) és befogadó képességű vasbeton szerkezetű bunker (kb. 20 db) található a gyár területén. Ezek nem a politikai vezetők, hanem a gyár munkásainak védelmét szolgálták. Az épületek múzeumként, kiállítások helyeként, zenekari próbateremként funkcionálnak. 6. fotó: Csepeli légóbunker Forrás: Budapest Riport Készítette: Ábel Attila 1213

13 7. fotó: Múzeum Forrás: Készítette: Mudra László Budapest Scenes 8. fotó: A Betonkocka Forrás: Készítette: Mudra László Budapest Scenes 1214

14 9. fotó Készítette: Mudra László Budapest Scenes 10. fotó: Csepel Készítette: Mudra László Budapest Scenes 1215

15 11. fotó: Kertvárosi óvóhely Forrás: Készítette: Huszti István 1216

16 Jogszabályi háttér évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról évi LXXVII. törvény a Polgári védelemről évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezésről évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről 114/1995. (IX.27.) Kormányrendelet a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről 18/1996. (VII.25.) BM rendelet a települések polgári védelmi besorolásáról 22/1992. (XII.29.) KTM rendelet az életvédelmi létesítmények létrehozásáról, fenntartásáról és békeidőszaki hasznosításáról 37/1995. (IV.5.) Kormányrendelet az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 60/1997. (IV.18.) Kormányrendelet az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól 1217

17 Befejezés A megfelelő szintű és érzetű biztonsághoz, védelemhez a legoptimálisabb megoldás az lenne, ha mindenkinek adott tartózkodási helyén (lakó- vagy munkahely) rendelkezésére állna egy óvóhely. Amíg ez meg nem valósítható, addig a legtöbb, amit mi polgárok megtehetünk a biztonságunk és a kollektív védelem érdekében, hogy tájékozódunk: jogainkról és kötelezettségeinkről; a szabályokról; a lehetőségeinkről; aktívan részesei vagyunk a felkészítéseknek, gyakorlatoknak. Nem bízhatjuk magunkat öntudatlanul az események sodrására, sem a szakemberek véges energiájára. Biztos vagyok benne, hogy a fővárosi lakosságnak az a 40%-a, akinek esélye lenne az óvóhelyen a megmenekülésre, mindannyian rendelkeznek azzal az információval, hogy hova és miként és mennyi idő alatt kell eljutniuk ahhoz, hogy életben maradjanak egy esetleges katasztrófa helyzetben. Az kétséges, hogy nem tudjuk, vagy csak nem akarjuk tudni ezen objektumok létezését és a hamis biztonságérzet karjaiban ringatózunk. Pedig úgy tűnik, hogy életvédelmi létesítmények vannak: biztató közelségben, nagy részük megfelelő állapotban és berendezésekkel bevethető. Tehát az esély meg van, csak tudnunk kell élni vele. De inkább ne kelljen, az az egészségesebb. A megelőzésben hiszek: felelősség teljes magatartás, hiszen a földet nem nagyapáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön 16 és nem csak mi emberünk vagyunk veszélyben, adott esetben, hanem a sérülékeny és már így is eltűnőben lévő növény- és állatfajainkon keresztül a természetes környezetünk. 16 Navaho indián eredetű mondás 1218

18 Melléklet 1. melléklet: 37/1995. (IV.5) Kormányrendelet (az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről) melléklete 1219

19 2. melléklet: Légoltalmi központ alaprajz 3. melléklet: Budapest székhelyű körzeti (kerületi) parancsnokságok 17 Kerület Besorolás Városrészek 1. I. kerületet I. Várkerület 2. II. kerület II. Budaliget, Adyliget 3. III. kerület I. Óbuda-Békásmegyer 4. IV. kerület I. Újpest 5. V. kerület I. Belváros-Lipótváros 6. VI. kerület II. Terézváros 7. VII. kerület II. Erzsébetváros 8. VIII. kerület II. Józsefváros 9. IX. kerület I. Ferencváros 10. X. kerület I. Kőbánya 11. XI. kerület I. Újbuda 12. XII. kerület I. Hegyvidék 13. XIII. kerület I. Angyalföld 14. XIV. kerület I. Zugló 15. XV. kerület I. Újpalota 16. XVI. kerület II. Cinkota 17. XVII. kerület II. Rákosmente 18. XVIII. kerület I. Pestszentlőrinc-Pestszentimre 19. XIX. kerület I. Kispest 20. XX. kerület I. Pesterzsébet 21. XXI. kerület I. Csepel 22. XXII. kerület I. Budafok-Tétény 23. XXIII. kerület I. Soroksár 17 18/1996. (VII. 25.) BM rendelet a települések polgári védelmi besorolásáról melléklete: : Körzeti polgári védelmi parancsnokságok székhelye és illetékességi területe Budapest székhelyű körzeti (kerületi) parancsnokságok 1220

20 I. csoport: a) az atomerőmű 9 km-es, a kutatóreaktor 1 km-es körzetében lévő településeket; b) azokat a településeket, amelyek területén a 2. számú mellékletben meghatározott normáknál nagyobb mennyiségben veszélyes anyagokat állítanak elő, használnak fel vagy tárolnak, amelyek környezetbe kerülése katasztrófahelyzetet idéz elő; c) azokat a településeket, amelyek területén többfajta, egyenként nem I. csoportba sorolható veszélyforrás együttes hatása érvényesülhet, amely következtében komplex védekezést kell megvalósítani; d) azokat a településeket, amelyek közigazgatási, infrastrukturális és ipari központ jellegük következtében, továbbá a közúti és vasúti közlekedésben betöltött szerepük alapján fegyveres összeütközés során közvetlen hatások által veszélyeztetettek; e) az országhatártól számított 30 km-es sávon belül lévő településeket, amelyek területén veszélyes anyagokat előállító, felhasználó vagy tároló üzem működik, és katasztrófaveszélyeztetésük alapján a II. csoport 1. b) pontba tartoznának; f) az olyan vízépítési műtárgyak körzetében lévő településeket, amelyeknél fegyveres összeütközés vagy terrorcselekmény következményeként elárasztás veszélye alakulhat ki. II. csoport: a) az atomerőmű által közvetetten veszélyeztetett (9 30 km közötti területen lévő) településeket; b) azokat a településeket, amelyek területén olyan veszélyes anyagokat állítanak elő, használnak fel vagy tárolnak, amelyek üzemzavar esetén a közvetlen környezetben élő lakosság és anyagi javaira veszélyt jelentenek; c) azokat az árvizek által veszélyeztetett településeket, amelyek az árvizek előfordulásának gyakorisága, valamint az árvízvédelmi műtárgyak aktuális műszaki-technikai állapota alapján indokoltak; d) azokat a településeket, amelyek területén a veszélyes anyagok vasúti, közúti, vízi úti szállításával (tranzittárolással) kapcsolatos közlekedési csomópontok, átrakóhelyek találhatók /1995. (IX.27.) Kormányrendelet a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről 1221

21 Irodalomjegyzék Életvédelmi létesítmények (óvóhelyek) kialakításának gazdaságossági vizsgálata; Verla József mk. százados; A Polgári Védelem Országos Parancsnokság kiadványa; Rohoska Lajos: Segédlet az életvédelmi létesítmények (óvóhelyek) üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatainak elvégzéséhez, Dr. Hornyacsek Júlia: A települési védelmi képességek a katasztrófa-kihívások tükrében. p. 3. Biztonságunk érdekében Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Budapest, ISBN: Orovecz Isván: Dicső elődeink nyomában, avagy a polgári védelem valóban civillé válásának folyamata ( ), Polgári Védelmi Szemle 2008./1. szám; oldal Dr. Fodor Kálmán: Fejezetek a légoltalom történetéből, Polgári Védelmi Szemle 2008./1. szám; old. Dr. Tóth Rudolf: A lakosságvédelem aktualitása, helye, szerepe napjaink új kihívásainak tükrében; Polgári Védelmi Szemle 2009./2. szám; old. Mórocza Árpád Pellérdi Dezső: Az óvóhelyi védelem aktualitásának vizsgálata, avagy a 4-es metró és Budapest; Hadmérnök március V. évfolyam 1. szám; 22. old. Dr. Endrődi István: A lakosság mint megvédendő cél és feladat, egyben végrehajtó szereplő; Polgári Védelmi Szemle 2010.; old

AZ ÓVÓHELYI VÉDELEM AKTUALITÁSÁNAK VIZSGÁLATA, AVAGY A 4-ES METRÓ ÉS BUDAPEST

AZ ÓVÓHELYI VÉDELEM AKTUALITÁSÁNAK VIZSGÁLATA, AVAGY A 4-ES METRÓ ÉS BUDAPEST V. Évfolyam 1. szám - 2010. március Mórocza Árpád morocza_arpad@hotmail.com Pellérdi Rezső pellerdi.rezso@zmne.hu AZ ÓVÓHELYI VÉDELEM AKTUALITÁSÁNAK VIZSGÁLATA, AVAGY A 4-ES METRÓ ÉS BUDAPEST Absztrakt

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TAR TALO M M UTAT Ó Jelzés a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé. 2. Vasi TISZK alapító okirat módosítása. 3. A 2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadása. 4. NYDOP-2009-3.1.1/A. városközpontok

Részletesebben

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Biztonságunk érdekében Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN A települések katasztrófa-elhárítási feladatai,

Részletesebben

Új kihívások a katasztrófavédelemben

Új kihívások a katasztrófavédelemben Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási jogi tanszék Új kihívások a katasztrófavédelemben Készítette: Csépányi- Barczi Petra Konzulens: Dr. Nyitrai Péter Egyetemi Docens 2013. Tartalom

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori (PhD) értekezés A Magyar Polgári Védelem fejlesztésének szükségessége, lehetséges iránya, a NATO tagság, a Magyar Honvédség korszerűsítése és a hazai katasztrófavédelmi

Részletesebben

É S. a Védelmi Bizottsági elnökök, a polgármesterek, közigazgatási vezetők és a jegyzők katasztrófavédelmi felkészítéséhez

É S. a Védelmi Bizottsági elnökök, a polgármesterek, közigazgatási vezetők és a jegyzők katasztrófavédelmi felkészítéséhez AJÁNLÁS T E M A T I K A É S M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó a Védelmi Bizottsági elnökök, a polgármesterek, közigazgatási vezetők és a jegyzők katasztrófavédelmi felkészítéséhez Készítette: Országos

Részletesebben

DIPLOMAMUNKA Pócsik Attila

DIPLOMAMUNKA Pócsik Attila Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem DIPLOMAMUNKA Pócsik Attila 2010. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar MŰSZAKI ÉS KATASZRÓFAVÉDELMI TANSZÉK A KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA

Részletesebben

MAGYARORSZÁG BIZTONSÁG ASPEKTUSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KATASZTRÓFA VESZÉLYEZTETETTSÉGRE

MAGYARORSZÁG BIZTONSÁG ASPEKTUSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KATASZTRÓFA VESZÉLYEZTETETTSÉGRE Dr. Szilágyi Tivadar MAGYARORSZÁG BIZTONSÁG ASPEKTUSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KATASZTRÓFA VESZÉLYEZTETETTSÉGRE Elméleti háttér tanulmány GÖDÖLLŐ, 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BIZTONSÁG ÉRTELMEZÉSE...

Részletesebben

A KÁRHELYSZÍNI BEAVATKOZÁS SORÁN KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA

A KÁRHELYSZÍNI BEAVATKOZÁS SORÁN KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Cseffó Károly A KÁRHELYSZÍNI BEAVATKOZÁS SORÁN KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) Értekezés Témavezető: Dr.

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2008 KIADVÁNYUNK SZERZÔI: Bognár Balázs pv. fôhadnagy a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága vezetô tanácsosa Demeter István nyugállományú pv. ezredes MPVSZ alelnök

Részletesebben

A KATASZTRÓFÁK CSOPORTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

A KATASZTRÓFÁK CSOPORTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI SZENDI Rebeka A KATASZTRÓFÁK CSOPORTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Annak érdekében, hogy a katasztrófák fenyegetéseivel szemben a káros hatásokra minél jobban fel tudjunk készülni, az ellenük való védekezés minél

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2009 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bognár Balázs pv. százados, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, doktorandusza a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága

Részletesebben

A katasztrófavédelem, azon belül az árvízi védekezés logisztikai támogatásának kérdései a jogszabályok tükrében

A katasztrófavédelem, azon belül az árvízi védekezés logisztikai támogatásának kérdései a jogszabályok tükrében A katasztrófavédelem, azon belül az árvízi védekezés logisztikai támogatásának kérdései a jogszabályok tükrében Horváth Zoltán PhD. jelölt 2010. május-júniusában az utóbbi évek legnagyobb árhulláma vonult

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI ALAPISMERETEK 1.

POLGÁRI VÉDELMI ALAPISMERETEK 1. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Vegyi-, és Katasztrófavédelmi Intézet POLGÁRI VÉDELMI ALAPISMERETEK 1. Budapest 2009. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Vegyi-, és Katasztrófavédelmi Intézet POLGÁRI

Részletesebben

Szervezeti kultúraváltás a professzionális katasztrófavédelmi rendszerben

Szervezeti kultúraváltás a professzionális katasztrófavédelmi rendszerben Szervezeti kultúraváltás a professzionális katasztrófavédelmi rendszerben TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 I. A katasztrófavédelem szervezeti rendszerére ható tényezők... 2 II. A katasztrófavédelmi szervezet

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A KATASZTRÓFÁK CSOPORTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI THE POSSIBILITIES OF GROUPING DISASTERS Az emberiségnek a kezdetektől szembe kellett nézniük a katasztrófák fenyegetéseivel. Annak érdekében, hogy a káros hatásokra

Részletesebben

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI- KATASZTRÓFAIGAZGATÁS

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI- KATASZTRÓFAIGAZGATÁS KÖRNYEZETBIZTONSÁGI- KATASZTRÓFAIGAZGATÁS A téma aktualitása, helye, szerepe a védelmi rendszerekben Prof. Dr. Bukovics István DSc, ny. tű. mk. vezérőrnagy tanszékvezető egyetemi tanár 1 A Földet és az

Részletesebben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÉMAFELVETÉS... 6 3. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS... 8 3.1. A katasztrófákról... 8 3.1.1. A katasztrófa fogalma...

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

A lakosság és az anyagi javak védelmének újszerű értékelése és feladatai a klímaváltozás okozta veszélyhelyzetben

A lakosság és az anyagi javak védelmének újszerű értékelése és feladatai a klímaváltozás okozta veszélyhelyzetben NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Teknős László A lakosság és az anyagi javak védelmének újszerű értékelése és feladatai a klímaváltozás

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Gazdaságdiplomácia szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Gazdaságdiplomácia szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány KATASZTRÓFÁK ESETÉN ALKALMAZOTT SEGÍTSÉGNYÚJTÁS NEMZETKÖZI RENDSZERE AZ ENSZ ÉS

Részletesebben

A FŐVÁROSI METRÓ ÓVÓHELYI FUNKCIÓJÁT BIZTOSÍTÓ MŰSZAKI BERENDEZÉSEK ÉS ESZKÖZÖK BEMUTATÁSA BEVEZETÉS

A FŐVÁROSI METRÓ ÓVÓHELYI FUNKCIÓJÁT BIZTOSÍTÓ MŰSZAKI BERENDEZÉSEK ÉS ESZKÖZÖK BEMUTATÁSA BEVEZETÉS Kasza Anett A FŐVÁROSI METRÓ ÓVÓHELYI FUNKCIÓJÁT BIZTOSÍTÓ MŰSZAKI BERENDEZÉSEK ÉS ESZKÖZÖK BEMUTATÁSA BEVEZETÉS A demokratikus államok alapvető kötelessége, az ország területének védelme mellett, hogy

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. Évfolyam különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről 1107 2011. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben