ÉPKÉZLÁB. a támogatásokról interjú Sárai Ritával az önálló életrôl KIEMELTEN AZ ÉN ÉLETEM EGYMÁS KÖZT. Coloplast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉPKÉZLÁB. a támogatásokról interjú Sárai Ritával az önálló életrôl KIEMELTEN AZ ÉN ÉLETEM EGYMÁS KÖZT. Coloplast"

Átírás

1 I. évfolyam, 1. szám 2009 április ÉPKÉZLÁB G E R I N C S É R Ü L T E K M A G A Z I N J A KIEMELTEN AZ ÉN ÉLETEM EGYMÁS KÖZT a támogatásokról interjú Sárai Ritával az önálló életrôl Coloplast

2 A SZERKESZTÔ LEVELE Kedves Olvasók! Régóta dédelgetett vágyam válik valóra az Ön által kézben tartott magazinnal, szponzorainknak (Coloplast A/S Magyarországi Képviselet és Meyra-Ortopedia Kft.) köszönhetôen. Jómagam 39 éve vagyok gerincsérült és immár 13 éve, hogy az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Paraplég osztályára járok révészként, heti rendszerességgel. Örökzöldként jelentkezik a gerincsérültek körében a probléma, nevezetesen a hiteles, pontos, konkrét és szakszerû információ hiánya. Szándéka szerint ezt a hiányt igyekszik pótolni a magazin, legjobb összegyûjtött tudása révén. A cikkeket sérültek, vagy olyan szakértôk írják, akik az adott témakörben jártasak, abban dolgoznak, vagyis bennfentes érintettként hitelesek. Ahogy a mondás tartja nem halat, hanem a halfogáshoz hálót kíván adni ez a kiadvány. A lap elsô száma ingyenesen elérhetô, és szeretnénk hallani az Önök véleményét is azzal kapcsolatban, hogy a bevezetôben említett célkitûzéseinket mennyiben sikerült megvalósítanunk ezzel a bemutatkozó számmal. Várjuk leveleiket, hozzászólásaikat, és jó olvasást kívánunk! Harmath János ÉPKÉZLÁB Gerincsérültek magazinja Felelôs szerkesztô: Harmath János Szerkesztôk: Mezei Zoltán, Vasváry Annamária Kiadó: Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete ÖNÉ 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. Telefon: Honlap: Grafika: Huszár András Nyomdai elôkészítés és nyomtatás: Pharma Press Kft Bp., Vörösvári út Terjesztés: a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége tagszervezetein keresztül, postai úton az ÖNÉ-n keresztül. Interneten elérhetô: KIEMELTEN a támogatásokról 3 A fogyatékossági támogatásról 4 Jogszabályok hatásai az érintettek ellátására 5 JOGI KISOKOS A fogyatékossággal élô emberek foglalkoztatásával, munkavállalásával kapcsolatos változások 6 AZ ÉN ÉLETEM A választóvíz egy pesthidegkúti tábor volt 8 EGYMÁS KÖZT A magyarországi Önálló Élet Egyesület megalakulásának ismertetése 11 Minden kezdet nehéz, avagy a sorstárs válaszol 12 TEST-GYÓGYÁSZ Aktív kerekesszék aktív élet 13 Gerincsérültek vizelési problémái 14 A tiszta lecsapoló katéterezésrôl 16 MINDENMÁS Várható események 17 Pályázat 17 A következô szám tartalmából 17 BEMUTATKOZÁS Bemutatkozik a Coloplast A/S 18 Bemutatkozik a Meyra-Ortopedia 19 VÉLEMÉNY Kedves Olvasó! 20

3 KIEMELTEN a támogatásokról A fogyatékossággal élô személyekre vonatkozó különbözô szintû jogszabályok napjainkban az élet szinte minden területét átfogják, és a közeljövôben önálló jogterületté forrhatnak össze. A jogszabályok alapvetôen megfelenek az Európai Únió által támasztott követelményeknek, és illeszkednek az Unió által elôirányzott fogyatékosügyi politikába. Sajnos azonban Magyarországon a jó -nak mondott jogszabályok betartása, betarttatása, értelmezése terén jelentôs hiányosságok tapasztalhatók. E hiányosságok pótlását tûzi ki a jelen rovat. Coloplast 3

4 KIEMELTEN a támogatásokról A fogyatékossági támogatásról Dr. Lakatos Mária Csilla Jogi elôadó, MEOSZ A fogyatékossági támogatás egy rendszeres pénzbeli ellátás. Rendeltetése az, hogy segítségével a súlyosan fogyatékos személy részben fedezni tudja azokat a többletköltségeket, amelyek fogyatékosságából adódóan terhelhetik ôt abból kifolyólag, hogy önkiszolgáló képessége részben, vagy teljesen hiányzik, vagy értelmi, érzékszervi fogyatékossága miatt a társadalmi életben (közlekedés, háztartási munkák, hivatalos ügyintézés stb.) nem- vagy nehezebben tud részt venni, mint nem fogyatékossággal élô társai. A súlyos fogyatékosság nem a személyes betegségtudattól függ, annak meghatározása egyértelmûen meghatározott orvosi szempontok szerint történik. Fogyatékossági támogatásra az alábbi fogyatékossági csoportokba tartozó személyek jogosultak: mozgásszervi-, látási-, hallási-, értelmi- fogyatékosok, halmozottan fogyatékosok, valamint autisták. Mozgásszervi fogyatékos továbbá az is, aki szintén szigorúan mozgásszervi okból állandóan ágyhoz van kötve, így segédeszköz használatára nem képes. Mozgásszervi fogyatékos továbbá az is, akinek végtagi bénulása, deformációja, csonkoltsága, túlmozgása olyan fokú, hogy állapota segédeszközzel eredményesen nem javítható. Látási fogyatékos az, akinek látáskiesése 5/70, 5/40, továbbá három méterrôl olvas ujjakat, vagy az egyik, vagy mindkét szemén hiányzik a fényérzékelô képesség. Hallási fogyatékos az, aki a beszédnek hallás utáni értésére nem képes, vagy hallásküszöbe a 80 db-t nem éri el. A fogyatékossági támogatás iránti igény akkor állapítható meg, ha a fogyatékosság tartós. A fogyatékosság akkor minôsül tartósnak, ha az elôreláthatólag három évig fennáll. Mozgásszervi fogyatékosnak minôsül az, aki helyváltoztatás céljából segédeszközök állandó és szükségszerû használatára szorul. Fontos, hogy a használata állandó és szükségszerû legyen. Olyan alapon, hogy a segédeszköz használata biztonságérzetet ad, vagy néha kell, nem érdemes benyújtani az igényt, mert úgyis elutasítja a hatóság. Segédeszközök az egy- vagy két végtagra illeszthetô protézisek, ortézisek (testen viselt- vagy testközeli segédeszköz, járógép, gerincmerevítôk bizonyos fajtái, ortopéd cipô, járóbotok bizonyos fajtái, könyökés hónaljmankók, stb.), a nem testen viselt segédeszközök (kerekes székek fajtái). Fontos, hogy az igénylô a segédeszközre mozgásszervi megbetegedés, sérülés, deformáció, bénulás, csonkoltság okából legyen rászorulva (önmagában a szívbetegség miatti kerekesszék-használat nem alapozza meg a támogatás iránti igényt). A fogyatékossági támogatás iránti igényt abban a hónapban lehet elôterjeszteni, amely hónapban az igénylô betölti 18. életévét. A szükséges dokumentumokat a Magyar Államkincstár Családtámogatási Osztályának az igénylô lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes regionális igazgatóságához kell elôterjeszteni. A fogyatékossági támogatást az erre rendszeresített igénybejelentô lap kitöltésével kell elôterjeszteni, amelyhez mellékelni kell a háziorvos által kitöltött négyoldalas A számú formanyomtatványt. Mellékelni kell továbbá a kezelô szakorvos szakvéleményét. Egyébként célszerû mellékelni minden létezô orvosi papírt április

5 Ha az orvosi dokumentáció nem elégséges, az Igazgatóság megkeresi az Országos Rehabilitációs és Orvosszakértôi Intézetet avégett, hogy végezze el az igénylô felülvizsgálatát. Ha az igénylô a felülvizsgálaton nem jelenik meg, és távolmaradásának okát nem igazolja, a fogyatékossági támogatásra való jogosultságát elveszti. A fogyatékossági támogatásban való részesülés az alábbi három más természetû pénzügyi juttatást kizárja: 1. magasabb összegû családi pótlék 2. súlyos mozgáskorlátozottak részére folyósítandó közlekedési támogatás (benzinpénz, évi 7000 Ft), 3. vakok személyi járadéka A magasabb összegû családi pótlék esetében az eljárás a következô: ha a tartósan beteg, vagy fogyatékos kiskorú gyermek után a gondviselô magasabb összegû családi pótlékot kapott, akkor abban a hónapban, amikor a gyermek betöltötte a tizennyolcadik életévét, a fentieknek megfelelôen be kell nyújtani a fogyatékossági támogatás iránti igényt, egyúttal nyilatkozni kell a formanyomtatvány megfelelô rovatában, hogy a magasabb összegû családi pótlékról lemondanak. KIEMELTEN a támogatásokról A vakok személyi járadékának fogyatékossági támogatásra történô átváltoztatása esetén az igénylô egy más típusú formanyomtatványon nyilatkozik, hogy a vakok személyi járadékáról lemond. A fogyatékossági támogatásnak van egy alacsonyabb és egy magasabb összege. Az alacsonyabb a tárgyév január elsô napján hatályos öregségi nyugdíjminimum 60%-a, a magasabb összeg a tárgyév január elsején érvényes öregségi nyugdíjminimum 80%-a. A magasabb összegû fogyatékossági támogatásra az jogosult, akinek az önkiszolgáló képessége teljesen hiányzik. Az önkiszolgáló képessége annak a súlyosan fogyatékos személynek hiányzik, aki önállóan nem képes étkezni, tisztálkodni, illemhelyet használni, lakáson belül a szükségszerinti segédeszköz használata mellett sem képes közlekedni. Az igénylô a személyi adataiban, valamint a fogyatékosságát érintô minden változásról köteles tájékoztatni az igazgatóságot. Az igénylô arról is köteles tájékoztatni a hatóságot, ha három hónapnál hosszabb idôtartamra külföldre utazik. Jogszabályok hatásai az érintettek ellátására Mezei Zoltán Ügyvezetô igazgató, Meyra-Ortopedia Kft. A gyógyászati segédeszköz ellátás az egészségügyi ellátás szerves része, melyet a törvényeken kívül, egy sor egészségügyi, néhány szociális és kereskedelmi tárgyú rendelet szabályoz. TB-lista A társadalombiztosítási támogatással rendelhetô azaz vényre felírható segédeszközök körét és árát, az érte fizetendô térítési díjat mindig a miniszter rendelete, az ún. segédeszköz lista határozza meg. A korábbiaktól eltérôen azonban ezt a listát az OEP társadalombiztosító jelenteti meg honlapján, táblázatos formában. Ezt ezért érdemes tudni, mert sokan még úgy emlékeznek, az aktuális listának meg kell jelennie nyomtatott formában is a Magyar vagy az Egészségügyi Közlönyben. Ma ez már nincs így, mert a lista folyamatosan, havonta változik, kár lenne a sok papírért, az orvosok számítógépe pedig mindig az aktuális adatokat tartalmazza. Nyomtatva évente egyszer 2009 április 5

6 KIEMELTEN a támogatásokról Az érintetteknek így Önnek is azonban joga van megtudni, milyen eszközök állnak rendelkezésükre, mit választhatnak jobb ellátásuk ér- jelenik meg, minden év júniusát követôen a Közgyógy besorolások miatt. dekében. Ez alkotmányos, tehát legmagasabb szintû jog. Akkor mit is tehet Ön, kedves Olvasó? Reklámtörvény Érdeklôdhet és kérdezhet attól, akiben megbízik! Kérdezhet a Annak érdekében, hogy az állam szûkös anyagi lehetôségei ne felíró orvostól, kérdezhet sorstársaktól, de kérdezhet a gyógyászati segédeszköz forgalmazótól is! Kérdezhet telefonon, - merüljenek ki túl hamar és mindenki ellátható legyen a számára szükséges eszközzel, a törvény komoly szigorításokat tartalmaz ben és természetesen személyesen, amikor ki is próbálhatja az a gyógyászati segédeszközök reklámjával és ismertetésével eszközt, amit késôbb felíratna. kapcsolatban. Praktikusan akkor lehet egy terméket reklámozni, ha az nem rendelhetô támogatással vagy nem gyógyászati terméket Önöknek, mert az többletkiadást okozhat, de Ön kér- Érthetô a különbség? A forgalmazók nem reklámozhatják a segédeszköz. Támogatott azaz vényre felírható eszközt tilos reklámozni, és minden olyan tájékoztatás, ami a használat Ebben a kiadványban a törvényeket betartva mi nem rekdezhet és joga van az Önnek megfelelôt választani! lehetôségein túl mutat, büntethetô. lámozunk Önöknek, de megmutatjuk, hogy Önnek lehetôsége van más minôségû életet élni, joga van választani és kérdezni. Ha ezt Ön elfogadja, és ezt elmondja Sorstársainak is, már nem dolgoztunk hiába. JOGI KISOKOS A fogyatékossággal élô emberek foglalkoztatásával, munkavállalásával kapcsolatos változások Szakály József Fôtitkár, MEOSZ Foglalkoztatás január 01-vel módosításra került a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. Rendelet. A módosítás során a kormányzati oldal azt szerette volna elérni, hogy egységesen az EU-ban alkalmazott ajánlás alapján 75% legyen a maximált bértámogatás. Ez évig a súlyosan fogyatékos munkavállalók bérét 100%-ban támogatták, a jog április

7 szabályban meghatározott, a beosztás és az iskolai végzettség alapján meghatározott összegig. Ezt a támogatási összeget kívánta a kormányzat 75%-ra csökkenteni. A munkavállalók és munkáltatók Országos Fogyatékosügyi Tanácsban ülô érdekvédelmi szervezeteinek munkatársai (VSZOSZ, MEOSZ, ÉFOÉSZ, SINOSZ, MVGYOSZ, FESZT) kérték az elôterjesztôket arra, hogy mutassák meg azt az EU irányelvet, mely elôírja a módosítást az élet minden területén. Miután csak olyan irányelv került elô, mely a gazdasági szférára vonatkozik, az OFT tagjai állást foglaltak abban, hogy a tervezett szigorítás nem vonatkozhat a közhasznú tevékenységet végzô alkalmazottak esetében. A kormányzat elfogadta az OFT állásfoglalását, és a rendeletben már a következô szöveg jelent meg: A bértámogatás mértéke a munkabér és járulékai együttes összegének 100 százaléka a súlyosan fogyatékosnak minôsülô munkavállaló esetén, ha az akkreditált munkáltató közhasznú szervezetként bejegyzett egyesület, alapítvány, közhasznú társaság, non-profit gazdasági társaság, és az általa végzett tevékenység nem minôsül gazdasági tevékenységnek, illetve a támogatással érintett munkavállalók foglalkoztatására nem gazdasági tevékenység keretében kerül sor. Ez azt jelenti, hogy csak akkor kell a 75%-os támogatási határt alkalmazni, ha az illetô alkalmazott alkalmazására gazdasági tevékenység keretében kerül sor. (Itt kell gyorsan megjegyezni, hogy a Támogató szolgálat mûködtetése nem gazdasági tevékenység.) Így azoknak az egyesületeknek, akik akkreditálva vannak, és megváltozott munkaképességû alkalmazottjuk van, továbbra sem kell félni attól, hogy mibôl teremtsék elô az alkalmazott bérének és járulékainak 25 %-át. JOGI KISOKOS Munkavégzés 2009-tôl módosult a nyugdíj mellett végzett munka után felvehetô jövedelem is ig nem volt jövedelem határ, és az elôrehozott öregségi nyugdíjas kivételével csak részmunkaidôben volt foglalkoztatható tôl nincs munkaidô határ, viszont a III. csoportú rokkantsági nyugdíjban lévô személyeknél jövedelemkorlátot vezettek be. A jogszabály alapján, annak az aktív korú III. csoportú rokkantsági nyugdíjasnak szüneteltetni kell a rokkantsági nyugdíjjogosultságát, akinek a keresôtevékenységbôl származó jövedelme (hat egymást követô hónapra vonatkozó nettó átlagjövedelme) meghaladja a rokkantsági nyugdíj alapját képezô havi átlagkeresetének a megállapítást követô rendszeres nyugdíjeme április lésekkel emelt összegének a 90%-át, illetve ha ez az összeg a kevesebb, akkor a mindenkori legkisebb munkabér minimálbér összegét. Ha valaki most minimálbéren van alkalmazva, az nyugodt lehet, mert nem érinti a változás, a munkájáról nem kell lemondani. Itt van az ONYF weblapjáról a kalkulátor: (http:// NYF&rand=e396e5e663f92a9656cb5cfced3ba89f). Arra viszont mindenkinek fel kell hívni a figyelmét, hogy a rokkantsági nyugdíj jogosultságot szüneteltetik és nem a rokkantsági nyugdíj folyósítását szüneteltetik. Ez azt jelentheti, hogy akinél a szüneteltetés életbe lép, és újra kéri a folyósítást, azt esetleg újabb vizsgálatra fogják küldeni. Azokra, akik I. és II. rokkantsági csoportba tartoznak, a módosítások nem vonatkoznak, tehát munkaidôtôl és jövedelemtôl függetlenül megtarthatják a rokkantsági nyugdíjukat vagy rokkantsági járadékukat. A jogszabály alapján az APEH havonta továbbítja a rokkantsági nyugdíjban, járadékban részesülôk jövedelmére vonatkozó adatokat a NYUFIG-hoz. Jogszabályi hivatkozás: évi LXXXIV. törvény, a rehabilitációs járadékról. Jogszabályi hivatkozás: 357/2008. (XII. 31.) Korm. Rendelet a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról Coloplast

8 AZ ÉN ÉLETEM A választóvíz egy pesthidegkúti tábor volt Beszélgetés Sárai Ritával Nagy Attila Újságíró, Humanitás-munkatárs, MEOSZ fotó: Napsugár Anna Sárai Ritával földiek, nevezetesen hódmezôvásárhelyiek vagyunk; még emlékszem nagypapájára, unokatestvérével pedig zenésztársak, mi több, jó barátok voltunk; egy városrészben nôttünk fel. Ezért tehát engedjék meg az olvasók, hogy a most következô beszélgetést tegezôdve folytassuk. A gerincvelô sérült Rita, aki a Gördülô Tánccsoport koreográfusa, szintén kerekes székes élettársával, manapság Óbudán lakik. - Milyen volt a gyermekkorod? - Ha jellemeznem kell, azt mondom: rózsaszín. Az úgynevezett szocializmus éveiben viszonylag jó anyagi körülmények között, kiegyensúlyozott családi életet éltünk. Gondtalan és vidám gyermek voltam, szüleink, az öcsémmel együtt, mindig figyeltek ránk. Minden nyáron kirándultunk, nyaraltunk. Így felnôtt fejjel visszagondolva, az egész szinte tökéletes volt. Édesapám építész, következésképpen egyedibb tervezésû házban laktunk, minden környékbeli gyermek hozzánk járt játszani. A középiskola elvégzését követôen, a szarvasi Óvónôképzô Fôiskolára jelentkeztem, és ekkor hirtelen belecsöppentem a felnôttkorba: negyedikesként szerelmes voltam egy vásárhelyi, fôiskolás fiúba. Férjhez mentem hozzá, és még húszesztendôs sem voltam, amikor április

9 AZ ÉN ÉLETEM terhes lettem, megszületett Niki, így tanulmányaimat levelezô tagozaton fejeztem be. - Hogyan folytatódott a közös élet? - Idôközben férjem diplomát szerzett, és a Bábolnai Mezôgazdasági Kombináttal kötött szerzôdést, számára ez szakmai szempontból csúcsnak számított, sôt, nagyon jó állást kapott. Elköltöztünk, én rendszeresen onnan utaztam Szarvasra, miközben a babát is vittem magammal, akit otthon, Hódmezôvásárhelyen, lepakoltam anyuéknál. Azután letelt a gyes és egy óvodában dolgoztam Bábolnán, jazzbalettet oktattam és bemondó voltam a városi televízióban. - Beszélj kicsit a balesetedrôl! - A táncos társak állandóan ugratnak: ezt már ismerjük, unalmas, legközelebb mondd azt, hogy repülôgép-szerencsétlenség ért. Félretéve a tréfát, 1997 februárjában, a szomszédos községben, Ácson egy ismerôsöm házának padlásán régiségek, kincsek után kutakodtam. Hát, ami azt illeti, a kincs igencsak bejött: ráléptem egy hungarocell lemezre és hat métert zuhantam a betonra. Szombat volt, délután egy gyermekfarsangra kellett volna mennem, arcfestésre. A tizenkettes csigolyám szétrobbant, bevittek Tatabányára, a Szent Borbála Kórházba. - Ott mi történt? - Az egyik orvos valahogy összekapart, utána lelépett és elment síelni. Soha többé nem láttam. Egy valahonnan begyûjtött vasdarab került belém, ami két év múlva eltört, már-már kifúródott a hátamból, miközben az lett volna a funkciója, hogy a gerincemet tartsa. Bekerültem az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetbe, ahol, megérkezvén, a mentôsök letettek a földre. Döbbenten néztem azokat a súlyosan mozgássérült gyermekeket, felnôtteket, akikkel úgynevezett épen még nem találkoztam. Mondtam is magamban, itt tartok, én, aki aerobikoztam, versenytáncos voltam, az ovisoknak táncokat tanítottam be Azt hittem, nem jó helyen vagyok, mert ilyen látványhoz nem voltam hozzászokva. A kitüremkedés miatt kötözték a hátamat, semmit nem tudtak velem tenni. Rettenetesen elkeseredtem, lelkileg teljesen összezuhantam. Jöttek ugyan be hozzám a révészek, egy pszichológus, határozottan emlékszem arra, hogy elzavartam ôket. Nem kommunikáltam velük, semmilyen javaslatot, tanácsot nem fogadtam el, voltaképpen átnéztem rajtuk. Máig is legendaként emlegetnek azért, mert olyan passzívnak bizonyultam, amit ôk addig még senkinél sem tapasztaltak. Édesanyám látva ezt, összecsomagolt és haza vitt, ôszintén szólva, valójában elszöktetett, még a zárójelentést is utólag szereztük meg. Eközben pedig a lányom az apjánál volt Bábolnán, hiszen tartott a tanév. Képzeld el ezt a szituációt, így együtt: baleset, kórház, hihetetlenül rossz lelki állapot, valamint a gyermekem hiánya. Ez a trauma úgyszólván feldolgozhatatlan volt, pusztán vegetáltam. Itt kell elmondanom: a történtek elôtt, mert a férjem rengeteget dolgozott, a nagyszülôk háromszáz kilométerre éltek, sülve-fôve együtt voltam a lányommal, mivel mindig, mindenhova cipeltem magammal. A bábolnai helyi tévében már a kamerákat is megszokta. Önkritikusan azt is bevallom, hogy nem bizonyultam klasszikus, afféle polgári értelemben értendô édesanyának, feleségnek és háziasszonynak, sokkal inkább a karrieremmel törôdtem, a közösségben szerettem mozogni. - Miként sikerült kitörnöd ebbôl a közegbôl? - Egyik bábolnai ismerôsöm felfedezett egy hirdetést, amit az idôközben körünkbôl, nagy-nagy szomorúságunkra eltávozott Jelly Magdi és Barabás Mari adtak fel. Egy rehabilitációs, önálló életvitel tábort szerveztek Pesthidegkúton. Tudtomon kívül, az imént említett hölgy felhívta a szervezôt, nevezetesen Zákány Katit, aki telefonált. Azt sem tudtam, mirôl van szó, hallani sem akartam róla, lecsaptam a kagylót, de ô, közismerten aranyos, szelíden erôszakos modorában, nem hagyott békén. Így azután csak beleültette a bolhát a fülembe. Ráálltam, jól van, egye fene, megnézem, miközben duzzogtam: idô elôtt úgyis hazajövök. Anyósommal érkeztünk meg, hiszen akkor még igen-igen bénaként viselkedtem. Vigyázott rám, mivel olyan voltam, mint a kisbabák: fürdetett, mozgatott, néztem a különbözô, bugyuta tévésorozatokat. Ez volt az életem, semmi cél, semmiféle motiváció. Így teltek a napjaim. A táborban viszont ott voltak a régi, aktív emberek, Pusztafi Laci, meg a többiek, akik fizikai és lelki erôt jelentettek számomra. Úgyszólván leégettek, mivel szembesítettek saját mivoltommal. Megmutatták, hogy önállóan 2009 április 9

10 AZ ÉN ÉLETEM is lehet élni. Voltak programok, így két hétig maradtam, többet fejlôdtem, mint a megelôzô esztendôkben. Egyedül ültem át az ágyra, az autóba, ügyes kislány lettem. - És a tánc? - A táborból ellátogattunk a Mozgássérültek Állami Intézetébe, ahol megnézettek velünk egy videofelvételt. A német kazettán egészségesek táncoltak kerekes székesekkel. Mûfajilag ez a combi dance. Magdi fejébôl pattant ki az a gondolat, hogy ezzel a lehetôséggel kezdeni kellene valamit, mert elszóltam magam: ilyet én is tudok Visszahívtak Pestre, mondván, hogy alakul egy tánccsoport, vegyek részt a munkájában. Az alapító megbeszélésen született meg a Gördülô Tánccsoport elnevezés. Magdi és Marcsi, nagy lelkesedésükben, hirtelen meg is szerveztek egy bemutatkozó fellépést a Kihívás Napjára. Valamit tehát sürgôsen produkálnunk kellett. Törtem a fejem, mit tegyek az ügy érdekében, rájöttem arra, hogy azt adaptálom, amit Bábolnán a gyermekeknek tanítottam. Öt perces táncot kreáltam. Sikerünk volt a Margitszigeten, a kevés érdeklôdôk egyikének megtetszettünk, így hírünk szájhagyomány útján terjedt. Ez immáron tíz éve tart. - Különbözô elismeréseket is kaptál ben a Pannon Példakép Alapítvány elsôként engem tartott érdemesnek a díjra, mert felkeltette érdeklôdésüket táncprojektünk. Ezt követôen a Nemzetközi Nônap alkalmából Lévai Katalin akkori miniszter asszonytól vehettem át kitüntetést. - Úgy tudom, dolgozol? - Igen, a Kreatív kommunikációs szaklapnál vagyok marketingasszisztens. - Niki lányod? - Ô a Szegedi József Attila Tudományegyetem Tanárképzô Fôiskolai Karának hallgatója, a rekreáció és egészségfejlesztés szakon tanul. fotó: Napsugár Anna április

11 EGYMÁS KÖZT A magyarországi Önálló Élet Egyesület megalakulásának ismertetése Renner Erzsébet Révész, ÖNÉ Az önálló élet eszméi a 80-as években terjedtek el Nyugat-Európában, nálunk a 90-es évektôl vannak jelen, pontosabban a Mozgássérültek Marczibányi téri Állami Intézetében 12 súlyosan mozgássérült ember alapította meg 1995-ben a Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesületét. Az Önálló Élet filozófiája Amerikából ered, s átvettük a fô célkitûzéseit. A kaliforniai Berkeley Egyetemen tanuló, lélegeztetô gépen élô Ed Roberts a diákszálló helyett az egyetemi kórházban találta magát, mert a diákszálló nem volt akadálymentes. Diáktársaival egyenrangúan akart élni. Idôközben hasonló helyzetû fiatalok csatlakoztak, akik szintén sokat szenvedtek a kirekesztettség miatti diszkriminációtól. Jogaikért harcoltak. Önálló Élet Központokat hoztak létre. Ez nem önellátást jelent, hanem önmegvalósító, önrendelkezô életformát. A sérült ember kezébe veszi élete irányítását és felelôsséget vállal érte. Elsôként az akadálymentesítéssel foglalkoztunk. Révész munkát 1996 óta az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben végzünk óta a Bethesda és a csepeli Kórház Rehabilitációs osztályán. A sérült emberek a maradandó károsodást ért személyeket megélt tapasztalataikon keresztül segítik. Ez hitelességünk titka. A révész feladata a sorstársának figyelmes meghallgatása és olyan lehetôségek felsorakoztatása, amelyeket megmaradt képességeivel aktívan tud végezni. A sérült személy hozzátartozója is sokszor felkeres bennünket, mert a megváltozott élethelyzetben szüksége van megértésre, segítségre. Ilyenkor sorstársi tanácsadó irodánkban adunk felvilágosítást. A másság megértését az iskolai tudatformáló tevékenység által igyekszünk terjeszteni, próbálunk hatni a társadalom szemléletére. Az oktatási intézményekben elôadást tartunk az ép fiataloknak a mozgássérült emberek élethelyzetérôl. Sérült emberek társadalomba való beilleszkedésérôl írtuk az Önállóság ösvényein, a Magánélet kerekesszékben és az Üzenetek címû könyveket. A kiadványokban saját példánkon keresztül mutatjuk be az önrendelkezô életet, s szeretnénk elôsegíteni a fogyatékosok társadalmi integrációját is. Amennyiben Ön egyetért az Egyesület céljaival és szeretné munkájukat támogatni, kérjük járuljon hozzá adója 1%-val az Egyesület célkitûzéseinek megvalósításához. Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete Adószám: április 11

12 EGYMÁS KÖZT Minden kezdet nehéz, avagy a sorstárs válaszol Harmath János Révész, ÖNÉ Vállalt kötelezettségemnek eleget téve és a teljesség igénye nélkül szeretnék megosztani néhány gondolatot a frissen sérült sorstársakkal, elsôsorban a gerincsérültekre fókuszálva. Hiszem és vallom, mi több hangoztatom, hogy a gerincsérülés egy olyan speciális sérülés, ami ha maradandónak bizonyul, rengeteg tudást, addig ismeretlen eszközt, és egy teljesen más, új mozgáskultúra megtanulását igénylô életforma, amire ha akarom ( és ezzel járok jobban) ha nem be kell rendezkedni, hogy egy jónak mondható életminôségben legyen képes leélni a sérült hátralévô életét. Mire is gondolok: ki ne emlékezne arra a pár fránya zoknira, alsónadrágra, melegítôalsóra, aminek felcibálása, húzása, cincálása eleinte annyira igénybe vette az ember türelmét, kitartását!? /megtanulni öltözni, vetkôzni/ Aztán a /kincstári/ kerekesszék ami mintha saját akarattal rendelkezne mindenfelé kóricált, csak arra nem amerre az ember akarta. /tanulni jól kezelni a kerekesszéket/ Az állandó katéter kivételét követô vízállásjelentés : az Ung Ungvárnál apad, nálam ÁRAD, eláztam, mehetek mosni! (Az én idômben kopogtatással, préseléssel tanultuk kiüríteni a hólyagot, jó néhány éve ennek esetleges káros következménye miatt áttértek az egyszer használatos lecsapoló katéter használatára. Errôl bôvebben lásd a Test-gyógyász rovatunkat!) /megtanulni jól kiüríteni a hólyagot/ A mellékhelyiségben (és csak ott) elvégezni megnyugtató módon a nagyvécét, elkerülve, hogy ezen mûvelet közben az ember lehorzsolja, felsértse az altestét. /elsajátítani az alapvetô higiéniát megelôzve a mûvelet gyakori velejáróját aranyér/ Gyógyszerek: görcsoldók, bélmozgatók, altatók, nyugtatók, antibiotikumok stb. Gyakorta kérdeznek ezen szerek felôl, és a mondandómat mindig ezzel kezdem: az a gyógyszer amit nem szedsz be, annak nem lesz mellékhatása. Az indokolt gyógyszereket nem sorolom ide. Se vége se hossza a felsorolásnak amit még témaként szívesen megemlítenék, de ennél is szívesebben válaszolnék a nekem feltett kérdésekre! Elérhetôségeim: telefonon , H-P: 9-18 h-ig április

13 TEST-GYÓGYÁSZ Aktív kerekesszék aktív élet Hrivnák Gergely Gyógytornász, környezettervezô rehabilitációs szakember, OORI A gerincvelô-sérültek rehabilitációs folyamatában az alkalmazott módszereket és felhasznált eszközöket mindig a sérült aktuális állapota határozza meg. Lehet szó a sérülés szövôdményeinek kezelésérôl, megelôzésérôl; a fizikális képességek fejlesztésérôl; vagy a pszichés állapot javításáról, minden kisebb cél elérésének megvan a saját metódusa. Ami összeköti ôket, az a végsô, hoszszú távú cél. Az akut ellátáson túl ugyanis, a gerincvelô-sérültek rehabilitációjának elsôdleges célja az önállóság legmagasabb szintjének elérése. Az önállóság szintjét az határozza meg, hogy a sérült milyen mértékben képes egyedül megfelelni a társadalmi igényeknek. Ha az ehhez szükséges szint túl magas a sérült képességeihez mérten, akkor segítségre van szüksége, hogy a hiányzó képességeket pótolni tudja. Ez jelentheti a társadalmi igényekhez szükséges elvárás szintek csökkentését (pl. akadálymentesítés), vagy a sérült képességeinek fejlesztését (fizikális tréning, segédeszközök használatának tanulása). Ma Magyarországon az épített környezet minôsége akadálymentesség szempontjából messze elmarad a nyugati normától. Ezért is szükséges, hogy a gerincvelô-sérültek a lehetô legjobb segédeszközt kapják meg ahhoz, hogy visszatérhessenek az aktív, mindennapi életbe. A rehabilitációról kikerülve bárki ellehet otthon egy átlagos standard kerekesszékkel. Nézheti belôle a TV-t, várhatja benne a postást a segéllyel, kimehet vele a konyhába, de az utcára kikerülve (ha nem választja el a lakást az utcától lépcsô) az önálló élettere csak az elsô járdaszegélyig fog tartani. Márpedig, ha valaki igyekszik teljes életet élni, ahhoz túl kell jutni sok-sok járdaszegélyen. Egy gerincvelô-sérült legfontosabb, a teljesebb életet lehetôvé tevô segédeszköze az aktív kerekesszék. Ennek segítségével képes legyôzni Coloplast számtalan akadályt, ami egy standard kerekesszékkel, annak méreteibôl és szerkezetébôl fakadóan, megoldhatatlan probléma. Haladhatunk vele rossz minôségû, egyenetlen talajon, laza szerkezetû talajon (fû, murva, homok), rámpán. Könnyen leküzdhetô az ajtó küszöb, a járdaszegély, sôt még a lépcsôn is tudunk vele közlekedni. Kis ügyességgel lefelé is, de ha megfelelô fizikummal rendelkezünk, akkor korlát segítségével a felfelé haladás is megoldható. Igaz, ez már a kerekesszékes technikák közül is az extrém kategóriába tartozik. Miután súlya a standard székhez viszonyítva meglehetôsen kicsi (maximum 14 kg), valamint pár mozdulattal kiszedhetô a kerék és összecsukható a váz, a személygépkocsiba átülve könnyedén betehetjük magunk mellé, vagy magunk mögé az utastérbe, így a hosszabb utazásokról sem kell lemondanunk, ha épp nincs, aki segítsen. Mindezek révén lehetôvé válik a munkába - iskolába járás, elmehetünk szórakozni, sôt kisebb átalakításokkal a sport is az élet szerves része maradhat. Az aktív kerekesszék nem azért aktív, mert mindent megcsinál, hanem azért, mert lehetôséget nyújt a gerincvelô-sé április 13

14 TEST-GYÓGYÁSZ rülteknek az aktív élet megvalósítására. Ehhez azonban nem elég önmagában a szék. Fontos, hogy a sérült birtokában legyen a használathoz szükséges fizikális képességeknek. Itt nem elsôsorban a kondícióról van szó, bár annak fejlesztése is fontos. Leginkább a koordináció, az egyensúly-érzék fejlesztésére van szükség. A kerekesszékes technikák túlnyomó részének kivitelezéséhez megfelelô egyensúly és ütemérzék kell. Ez azért is jó, mert így a mozgásanyag megtanulása nem igazán korfüggô, és a gerincvelô-sérülés magassága is csak azt befolyásolja, hogy ki milyen gyorsan tanulja meg használni a székét. Ha a felsô végtagok épek, ha megvan az igény és a hajlandóság, bárki elsajátíthatja a kerekesszék használatának technikáit olyan szinten, hogy azzal boldogulni fog a mindennapi életben, otthon és a lakáson kívül egyaránt. Gerincsérültek vizelési problémái dr. Majoros Attila Ph.D, adjunktus Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Coloplast - Milyen vizelettartási problémák fordulhatnak elô gerincsérülés esetén? - A sérülést követôen átmenetileg az úgynevezett gerincvelôi schock idôszaka következik, melyre vizelési képtelenség jellemzô. Késôbb a károsodás helyétôl függôen alakulnak ki azok a vizelettartási és ürítési zavarok, melyek többnyire véglegesek. A gerincvelô vizelési központja (a keresztcsonti gerincvelôben helyezkedik el) feletti sérülések esetén elsôsorban spasztikus mûködészavarok fordulnak elô. Ennek következtében mind a hólyag, mind a záróizom mûködésére a fokozott izomkontrakciós képesség lesz jellemzô. Végeredményben a hólyag kapacitása csökken, ingerlékenysége fokozódik, az akaratlan hólyagizomzat összehúzódások miatt vizeletelfolyás jelentkezik, a hólyagban magas nyomás alakulhat ki, a záróizomzat fokozott tónusa pedig nehezíti a vizeletürítést, vizeletvisszamaradáshoz vezethet. A hólyagban uralkodó magas nyomás és a jelentôs maradék vizelet együttesen a vesefunkció romlását okozhatják. A gerincvelôi vizelési központ alatt elhelyezkedô, perifériás gerincléziók elsôsorban petyhüdt mûködéscsökkenéshez vezetnek a húgyhólyag és a záróizmok mûködésében. A hólyag ellazul, a kapacitás megnô, a hólyag nem tud jól kiürülni, jelentôs maradék vizelet gyülemlik fel, ugyanakkor a záróizomzat gyengesége miatt vizeletelfolyás is elôfordulhat. Attól függôen, hogy a gerincsérülés teljes, vagy részleges a különbözô funkciózavarok is lehetnek teljesek, vagy részlegesek. Gerincsérültekre jellemzô, hogy a vizelési ingereket egyáltalán nem, vagy csak valamelyest csökkent módon (például a hólyagtelôdést alhasi diszkomfortérzésként) érzékelik. - A gerincsérültek vizelési zavarainak milyen kezelési lehetôségei vannak? - A hólyag túlmûködésével magyarázható vizeletelfolyás, vagy magasnyomású hólyagmûködés, csökkent hólyagkapacitás esetén elsô vonalban konzervatív kezeléssel próbálkozunk. Adhatók olyan gyógyszerek, melyek a hólyag ingerlékenységét csökkentik, a hólyagkapacitást növelik. Az inkontinencia (vizeletelfolyás), maradékvizelet és a hólyagnyomás csökkentésének is egyik legjobban bevált módszere a húgyhólyag napi április

15 rendszerességgel végzett intermittáló (lecsapoló) katéterezése, melyet végezhet a beteg maga, de ápoló személyzet is. Sokszor csak a gyógyszeres és intermittáló katéterezés kombinációjának eredményeképpen érhetô el a kontinencia, az alacsony nyomású hólyagmûködés és a maradéknélküli vizeletürítés. Ha a konzervatív kezelési módszerek nem hoznak megfelelô eredményt, akkor invazív módszereket javasolhatunk. Ismeretes a húgyhólyagmûködés átmeneti blokkolása, a hólyagizomzatba adott gyógyszerekkel. Ez a beavatkozás egy endoscopos mûtéti megoldást jelent és hatása csupán 6-9 hónapig tart, így ismétlésre szorul. Végsô esetben a hólyag bélszakasszal történô megnagyobbítása, illetve a vizelet elterelése (nedves bélstoma készítése) is szóba jöhet. A záróizomzat funkciócsökkenésekor elsôsorban a kifolyási ellenállást kell növelnünk. Próbálkozhatunk a medencefenéki izomzat fizioterápiás erôsítésével (gáti torna, elektrostimuláció, magnetoterápia), azonban teljes gyógyulást többnyire csak mûtéti beavatkozás után várhatunk. Enyhébb esetekben a záróizomzat mellé, a nyálkahártya alá fecskendezett párnaképzô anyagok is elégségesek, súlyosabb esetekben azonban valamilyen húgycsôkompressziót létrehozó nyílt mûtéti megoldástól várhatunk jó eredményeket. Ismeretesek speciális szalagok, melyekkel megerôsíthetjük a csökkent záróizom funkciót, azonban a leghatékonyabb kezelési alternatíva a mûvi záróizom beültetése. Ez egy mechanikus szerkezet, mely képes a húgycsô akaratlagosan történô teljes zárására és nyitására. Hólyagürülési zavar, jelentôs maradék vizelet esetén szintén intermittáló (lecsapoló) katéterezés javasolt elsô vonalban. Léteznek a hólyag kontrakciós képességét fokozó gyógyszerek is, azonban hatásuk csekély mértékû. Jobb eredményekre számíthatunk a hólyagon keresztül alkalmazott ingeráram terápia alkalmazásakor. Ezt a kezelést elsôsorban megtartott érzôfunkció esetén javasolhatjuk. Természetesen a segédeszközök, mint a betétek, pelenkák, esetenként a condom urinálok, hasznos, életminôséget javító kiegészítôi a kezelési palettának. Jegyezzük azonban meg, hogy a vizelet állandó katéterrel történô elvezetése a lehetô legrosszabb megoldás. A beteg számára a legtöbb szövôdményt okozza és az életminôséget jelentôsen rontja. - Milyen módjai vannak a tartós vizeletelvezetésnek vizeletvisszatartás (retenció) esetén? - A legjobb, legkevesebb szövôdménnyel jár az intermittáló (lecsapoló) hólyagkatéterezés. A legtöbb beteg képes a technika elsajátítására, de amennyiben a beteg kézfunkciója ezt nem teszi lehetôvé, akkor ápoló személyzet is végezheti. Lehetséges steril körülmények között végrehajtani, azonban leggyakrabban az úgynevezett tiszta lecsapoló katéterezést választják, melyre jellemzô, hogy a betegnek nem kell törekednie a sterilitás szabályainak betartására. TEST-GYÓGYÁSZ Abban az esetben, ha az intermittáló katéterezés bármely oknál fogva nem kivitelezhetô és vizeletelvezetésre van szükség, állandó húgycsôkatétert, vagy az alhas bôrén keresztül bevezetett hólyagkatétert javasolhatjuk. Utóbbi kevesebb szövôdménnyel jár mint a húgycsôvön keresztüli katéter, azonban behelyezése ambuláns mûtétet igényel. - Mi az elônye a lecsapoló katéterezésnek az állandó hólyagkatéterekkel szemben? - Kevesebb szövôdmény kialakulásával kell számolni. Ritkább a húgyúti fertôzés és így a következményes mellékhere, prosztata gyulladás, hólyagkôképzôdés. Húgycsôszûkület, húgycsôsipoly, vérzéses komplikáció is ritkábban fordul elô. - Milyen húgyúti szövôdmények fordulhatnak elô gerincvelôsérülést követôen? - A visszamaradó, pangó vizelet húgyúti fertôzést, hólyaghurutot okoz, mely más szervekre (prosztata, mellékhere, vese) is ráterjedhet. Hólyagkô alakulhat ki. A magasnyomású hólyagmûködés következtében visszaáramolhat a vizelet a hólyagból a vesékbe, mely hosszú távon a vesemûködés csökkenéséhez vezethet. Ha nem történik idôben kezelés, a beteg vesemûködése teljesen kimerülhet. - Milyen ellenôrzô vizsgálatok szükségesek gerincvelôsérültek húgyúti panaszainak gondozása során? - A rendszeres havonta történô vizeletüledékvizsgálat elengedhetetlen. Amennyiben húgyúti infekció igazolódik, akkor vizelettenyésztés elvégzésére is szükség van. Fél évente ultrahang kontroll szükséges a vesék állapotának megítélése és a maradékvizelet ellenôrzése céljából. A vesefunkció követésének legegyszerûbb módszere a szérum kreatinin tartalmának meghatározása, mely rutin laborvizsgálatnak számít. Az alsó húgyútak mûszeres, funkcionális vizsgálatát az urodinamikai mérés jelenti. Ezt a vizsgálatot is célszerû évente elvégezni. - Milyen vizsgálatokat kérhet a háziorvos? - A háziorvos bármely elôbbiekben említett vizsgálatot kérheti illetve javasolhatja. Tekintettel arra, hogy a betegeknek egyébként is urológiai ellenôrzés alatt kellene állniuk, így a háziorvosnak sok esetben csupán a kontrollok idôpontjára kell ügyelni illetve rákérdezni. - Hogyan kell urodinamikai vizsgálat során megjelenni? - A vizsgálat elsô lépése a vizeletáramlás nem invazív mérése (amennyiben ez lehetséges). Célszerû a betegnek tehát telt húgyhólyaggal mennie a megbeszélt idôpontra. Elôzetesen ér április 15

16 TEST-GYÓGYÁSZ demes friss vizeletvizsgálatot végeztetni a húgyúti fertôzés kizárása céljából, mert ilyen esetben az urodinamikai vizsgálat nem elvégezhetô. A hólyagnyomás mérése során a hólyagba és a végbélbe helyezünk katétert. A végbélbe helyezett katéter méri a hasüregi nyomást. Amennyiben a végbél széklettel telt, a nyomásmérés nehézkessé válhat. Javasolt ezért a vizsgálat reggelén székletürítésrôl gondoskodni. Coloplast A tiszta lecsapoló katéterezésrôl Vasváry Annamária Coloplast A/S Magyarországi Képviselete, Coloplast Amit a húgyhólyag önkatéterezésrôl tudni kell Számos oka lehet annak hogy egyes emberek nem tudnak szabadon vizeletet üríteni és lecsapoló katéterezésre van szükségük. Ez az állapot lehet ideiglenes, de akár folyamatos katéterezésre is szükség lehet. Ha Ön egyike ezeknek az embereknek, nincs oka aggodalomra - szakmai segítséggel és a legújabb inkontinencia eszközökkel teljes és független életet élhet. Önkatéterezést kizárólag orvos javaslatára szabad végezni és csak azután alkalmazza, miután orvos vagy szakápoló segítségével a megfelelô technikát már alaposan elsajátította. A lecsapoló katéterek egyszer használatos eldobható eszközök, amelyeket a húgycsövön át vezetnek fel a húgyhólyagba, de csak addig maradnak ott, amíg a hólyag kiürül, aztán eltávolítják. Ezért a lecsapoló katéterezést naponta többször megismétlik. Férfiak és fiúk Amit a vizeletelvezetô rendszerekrôl tudni szeretne... Megfelelô elsajátítás után ez a technika egyszerû, tiszta és nem vezet mindazokhoz a problémákhoz, amelyeket egy állandó katéter okoz. Ez az a módszer, amely a természetes vizeletürítéshez legjobban hasonlít. Önkatéterezésnek is nevezik, mert a felhasználó önállóan végezheti. A lecsapoló katéterezéshez különbözô típusú katéterek állnak rendelkezésre. Minden típus esetén a legfontosabb az, hogy a felülete a lehetô legsimább legyen, mivel a katéterezést újra és újra meg kell ismételni. Ezért nagyon fontos, hogy a katétert annyira simán lehessen bevezetni, amennyire csak lehetséges, hogy a húgycsô hámrétege ne sérüljön. A sima hidrofil bevonattal rendelkezô katéterek a megfelelô választást kínálják, mivel minimalizálják a húgyúti komplikációk esélyét. Ha Ön vagy ismerôse többet szeretne tudni a korszerû segédeszközökrôl, kérjen tiszteletpéldányt az Amit a húgyhólyag önkatéterezésérôl tudni kell vagy az Amit a férfi vizeletelvezetô rendszerekrôl tudni szeretne címû tájékoztató kiadványból április

17 MINDENMÁS Várható események ARANYTÍZ FESZTIVÁL Dátum: április 18-án, h Helyszín: Aranytíz, Budapest, Arany János utca 10. Téma: Az Aranytíz fesztiválja várja az egészséges, valamint az értelmileg és testileg akadályozott embereket, szervezeteket és érdekvédelmi egyesületeket, hogy bemutatkozzanak, és neves hazai mûvészek közremûködésével erôsítsék társadalmi elfogadásukat. Bôvebben: REHA HUNGARY 2009 ÉS ESÉLYEGYENLÔSÉG NAPJA Dátum: Helyszín: Syma Csarnok Téma: rehabilitációs, idôsgondozási, otthonápolás szakkiállítás és konferencia, Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ), a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ), a Fogyatékos Emberek Szövetségének Tanácsa (FESZT) és az Orvosi Rehabilitáció és a Fizikális Medicina Magyarországi Társasága közös szervezésben. Bôvebben: ROLL DANCE BUDAPEST KEREKESSZÉKES KOMBI TÁNCEGYÜTTES TAGFELVÉTELE Dátum: május 15-ig Feltételek: ritmusérzék, a zene szeretete, elhivatottság a tánc iránt, a közönség tisztelete, kerekesszékes jelentkezôk esetén pedig erôs karok a táncos kerekesszék kezeléséhez Jelentkezés: a honlapon megadott címeken Bôvebben: Pályázat Szeretnénk megismerni az Önök történeteit is, ezért pályázatot indítunk Az én életem címmel. A pályamûveket (max. 500 szó terjedelemben) a szerkesztôségbe várjuk. A legjobb írásokat díjazzuk és megjelentetjük. A következô szám tartalmából KIEMELTEN a támogatásokról Lakás átalakítási támogatás Közlekedési támogatások, gépkocsi átalakítások AZ ÉN ÉLETEM Balázs Zoltán EGYMÁS KÖZT Kutyával az emberért Világítótorony projekt LÉLEK-GYÓGYÁSZ A pszichológus válaszol Akadálymentes nyaralás Várható megjelenés: 2009 július Coloplast Észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat a szerkesztôség címére várjuk. Amennyiben szeretne a következô számból saját, névre szóló példányt, illetve, ha érintett sorstársról tudomása van, kérjük jelezze a Szerkesztôség felé április 17

18 BEMUTATKOZÁS Az Épkézláb Gerincsérültek magazinja a következô cégek anyagi támogatásával jöhetett létre: Bemutatkozik a Coloplast A/S Coloplast Tatabánya gyár A Coloplast A/S 1957-ben Dániában alakult, tevékenységét sztómaterápiás eszközök gyártásával kezdte, az elsô öntapadós bélsártartó feltalálója. Ez akkoriban forradalmian új találmánynak számított, és a cég azóta is folyamatosan új megoldásokat, termékeket gyárt és fejleszt. A Coloplast A/S ma már nemzetközileg több mint 7000 fôt foglalkoztat, és szinte minden országban képviselteti magát, az értékesítés 97%-a Dánián kívül történik. A Coloplast termékeket fejleszt és gyárt olyan emberek számára, akiknek életminôségét nagyban befolyásolja ezek használata: sztómazsákok és kiegészítôk, vizeletgyûjtô zsákok, vizeletkondomok, lecsapoló katéterek, kötszerek krónikus sebekre, bôrápoló termékek megelôzésre és bôrproblémák kezelésére. A magyarországi képviselet 1991-ben jött létre, fô feladata a promóciós tevékenység áprilisában megkezdte a termelést a Tatabányán felépült elsô gyár, mely 2003-ban tovább bôvült a második csarnokkal, majd 2004-ben a harmadikkal, így jelenleg Tatabányán összesen 30 ezer négyzetméter területen több mint 900 dolgozó állítja elô a sztómaterápiás eszközöket, ragasztóanyagokat, valamint steril gyártás is folyik ben elkezdte mûködését a nyírbátori gyáregység, amely 20 ezer négyzetméteres gyártócsarnokában legalább 600 dolgozót foglalkoztat, itt készülnek többek között az inkontinencia eszközök. Ezen gyárak létrehozásával a Coloplast A/S Magyarország legnagyobb egészségügyi célú beruházójává vált. Az 50 évvel ezelôtti kezdetek óta a Coloplast mindig az egészségügyi termékek területének élharcosa volt. Jelentôs mennyiségû idôt és anyagi erôforrást áldozott olyan termékek fejlesztésére, amelyek a felhasználók mind magasabb igényeit kielégítik. Aktívan bevonja úgy a szakmai, mint a felhasználói csoportokat a termékfejlesztésbe, és mindig meghallgatja a mondanivalójukat, mert a párbeszéd eredményezheti az innovációt. Mint olyan gyártó, aki jobb életminôséget biztosító termékeket készít olyan felhasználók számára, akiknek intim egészségügyi szükségletei vannak, törekszünk arra, hogy olyan megoldásokat kínáljunk, amelyek pontosan találkoznak a speciális felhasználói igényekkel. A mi teljesítményünk azon múlik, hogy felfogjuk és megértsük a végfelhasználó helyzetét, ezért ôk is aktív partnerek a szakmai résztvevôk mellett a termékfejlesztésben. Vasváry Annamária Key account manager Coloplast A/S Magyarországi Képviselet Coloplast április

19 BEMUTATKOZÁS Bemutatkozik a Meyra-Ortopedia A Meyra-Ortopedia Kft-t 1994-ben alapították, Magyarországon egészségkárosodással és fogyatékkal élô személyek jobb, egyénre szabott ellátása érdekében. Alapítónk az Európa szerte Meyra és Ortopedia márkaneveirôl ismert német gyártó, aki már a múlt század 40-es éveitôl állít elô megváltozott képességû emberek számára közlekedési eszközöket. A termékek fejlesztésében az érintettek által végzett tesztelések fontos szerepet játszanak, hiszen küldetésünk, hogy megoldásokat kínáljunk Önnek! Üzletpolitikánk: Az akadálymentesség teszi lehetôvé azt, hogy az emberek részt vegyenek azokban a társadalmi és gazdasági tevékenységekben, amelyekre az épített környezet szolgál. Az emberek többsége számára a jelenlegi épített környezet akadálymentes; azt mindenki önállóan és természetes módon használja. Ténylegesen olyannyira természetes módon, hogy még azt sem ismerik fel, hogy az akadálymentesség alapvetô, lényegi tulajdonság. Ez azonban nem mindenki számára és nem mindig van így. Az épített környezetet használó emberek nagy csoportja számára ez minden, csak nem természetes. A fizikai vagy érzékszervi fogyatékossággal élô emberek gyakran csak nehezen, vagy a közelben lévô emberek segítségével boldogulnak környezetükben. Mi ehhez kínálunk megoldásokat, hogy a fogyatékosság ne legyen kirekesztô tényezô. Ha kíváncsi az újdonságokra, iratkozzon fel a honlapon az Önt érdeklô hírlevélre! Cégünk tevékenysége: kerekesszékkel történô egyénre szabott ellátás, mely magában foglalja a standard önhajtós, ápolási, aktív és elektromos kerekesszékek adaptálását és szükséges kiegészítôkkel történô felszerelését. A kiválasztáshoz két jól felszerelt budapesti üzlettel és kiterjedt partnerhálózattal rendelkezünk. házi továbbá intézményi betegápolás és gondozás kellékei, életvitelt segítô és könnyítô eszközök telepítése, beleértve a fürdôszobai, konyhai adaptációkat is. tanácsadás a megfelelô termékek kiválasztásához, mozgássérült fürdôszoba és WC kialakításához, akadálymentesítéshez. garanciális és garancián túli javítás és szerviz, bejelentés után rövid idôn belüli kiszállással az ország egész területén. kerekesszékek, kádliftek és betegemelô liftek kölcsönzése, rövidebb és hoszabb idôre. akadálymentesítési feladatok komplett kivitelezése, rámpák, lépcsôliftek és környezeti adaptációk felszerelése. Mezei Zoltán Ügyvezetô igazgató Meyra-Ortopedia Kft április 19

20 VÉLEMÉNY Kedves Olvasó! Ahhoz, hogy magazinunk minél jobban megfelelhessen az Önök elvárásainak, igényeinek, szeretnénk megismerni véleményét az induló számmal kapcsolatban. Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy kitölti és visszaküldi az alábbi kérdôívet, legkésôbb május 15-ig, az ÖNÉ, 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. postacímre, vagy a címre. A visszaküldôk között 3 ajándékcsomagot sorsolunk ki, melyeket postán juttatunk el. A válaszok közül egyes kérdéseknél több is bejelölhetô egyszerre. 1. Milyennek értékeli a Magazin megjelenését? a. Kellemes kézbe venni b. Modern c. Közömbös d. Nem tetszik, mert Ön szerint mennyire van összhangban a tartalom és a vizuális megjelenés? a. Összhangban van b. Néhol nincs összhangban c. Egyáltalán nincs összhangban 3. Az Ön számára mennyire helytállóak a cikkek tartalmilag? a. Valóban fontos témákról van szó b. Többségében fontos témákról van szó c. Nem találtam számomra fontos témát 5. Milyen témákról szeretne olvasni a továbbiakban? a. Élettörténetek, riportok b. Orvosi témák c. Klubélet, kitekintô d. Sportolási lehetôségek e. Juttatások, támogatások f. Pszichológiai témák g. Egyebek, éspedig Összességében hogyan van megelégedve a magazinnal? a. Nagyon elégedett b. Közepesen c. Elégedetlen Egyéb megjegyzések: Mennyire érthetôek a tájékoztató cikkek? a. Érthetô a nyelvezetük b. Kissé nehéz megérteni c. Nehezen érthetôek Név:. Cím:. Telefon:

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakcíme: Tartózkodási címe: TAJ száma:

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Átvettem: 2012 szignó. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Rokkantság és rehabilitáció az Európai Unióban

Rokkantság és rehabilitáció az Európai Unióban Rokkantság és rehabilitáció az Európai Unióban Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 2010-2020: megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt Fő célok: A 20 64 évesek legalább 75

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI

Részletesebben

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Adóazonosító jele: Az ápolt személlyel

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Békésszentandrás Nagyközség Polgármesteri Hivatal Békésszentandrás, Hősök tere 1. telefon: 66/218-344 I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ. megállapításához

KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ. megállapításához Papkeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8183 Papkeszi, Fő u. 42. Tel: 06/88-588-650 KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ megállapításához Ügyfélfogadás rendje: Hétfő és szerda: 8.00 16.00 óráig Péntek: 8.00

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok: Neve:.. Születési neve:... Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Tájékoztató. I. Új igények

Tájékoztató. I. Új igények Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve:

Részletesebben

I. FOGYATÉKOSSÁG ALAPJÁN JÁRÓ JOGOK, A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS:

I. FOGYATÉKOSSÁG ALAPJÁN JÁRÓ JOGOK, A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS: I. FOGYATÉKOSSÁG ALAPJÁN JÁRÓ JOGOK, A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS: A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékos személy az, aki érzékszervi

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:.......... Születési neve:. Anyja neve:..... Születési hely, év, hó, nap:.... Lakóhely:....

Részletesebben

Ügyleírások: Ápolási díj

Ügyleírások: Ápolási díj Ügyleírások: Ápolási díj Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Érkezett: Szignó:. 0501 I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok BELÉPÉSI NYILATKOZAT

1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok BELÉPÉSI NYILATKOZAT Tagnyilvántartási azonosító: Egyesületi azonosító: 1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Csoport azonosító: Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok Név: Születési név: Neme: * Férfi/Nő

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Gyámhivatala 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Tel: 311-630, Tel/fax: 319-051 Iktatóbélyegző helye: Érkezett: Ügyfélfogadási idő: Hétfő és

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1.Neve:... 1.1.2.Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Benyújtandó: Mezőkövesd, Mátyás király út 112. Tel.: 49/511-554 Ügyfélfogadás: H, Sze: 8:00-16:00 P: 8:00-12:00 MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapítására*

K É R E L E M ápolási díj megállapítására* K É R E L E M ápolási díj megállapítására* I. ÁPOLÁST VÉGZŐ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK: 1.) Személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgársága:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: A törvényes

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Érk.:... Üi.:... CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZENTESI JÁRÁSI HIVATALA KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala KÉRELEM az ápolási díj megállapítására/kötelező felülvizsgálatára

Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala KÉRELEM az ápolási díj megállapítására/kötelező felülvizsgálatára Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala KÉRELEM az ápolási díj megállapítására/kötelező felülvizsgálatára 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

KÉRELEM ápolási díj megállapítására

KÉRELEM ápolási díj megállapítására KÉRELEM ápolási díj megállapítására Azonosítószám: Változat: I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

e.) Megállapítja, megszünteti az ápolási díjat és kétévente legalább egyszer felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultságot.

e.) Megállapítja, megszünteti az ápolási díjat és kétévente legalább egyszer felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultságot. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2002.(02.15.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, idő (év, hó, nap):... Lakóhelye:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Ápolási díj megállapítása iránti kérelem

Ápolási díj megállapítása iránti kérelem Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös, Táncsics M. u. 2. Iktató Iktató bélyegző, Ápolási díj megállapítása iránti kérelem Az űrlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BETÜKKEL szíveskedjen kitölteni!

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

Születési neve: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Lakóhely:, u. hsz. em. a. Tartózkodási hely:, u. hsz. em. a. TAJ száma: Adóazonosító jel:

Születési neve: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Lakóhely:, u. hsz. em. a. Tartózkodási hely:, u. hsz. em. a. TAJ száma: Adóazonosító jel: Algyői Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Csoport IG-APTT www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 201. Ügyintéző aláírása: KÉRELEM A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását,

Részletesebben

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.1 PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A TÁMOP 1.1.1 program célja Az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! Érk.dátum: Érk. szám: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! ELLENŐRIZTEM Dátum: Aláírás: 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! Érk.dátum: Érk. szám: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! ELLENŐRIZTEM Dátum: Aláírás: 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

EGYÉNI GONDOZÁSI TERV

EGYÉNI GONDOZÁSI TERV EGYÉNI TERV II/1. számú melléklet (2012) Név: Réthy Virág Kamilla Nyilvántartási szám: 2/2010 Törvényes képviselő neve: - Fogyatékosság típusa, mértéke: A gondozást befolyásoló - lakókörnyezet jellemzői,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási dij megállapítására

KÉRELEM az ápolási dij megállapítására KÉRELEM az ápolási dij megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. 1. Személyes adatok 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve: 1.1.3. Anyja neve: 1.1.4. Születési hely, idő (év, hó, nap):

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 11. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapítására

Kérelem az ápolási díj megállapítására 1. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez [6. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez] I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok Kérelem az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL LAKOSSÁGSZOLGÁLATI IRODA NÉPJÓLÉTI CSOPORT 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Pf.: 23. Tel.: (62) 530-133, Fax.: 530-192 KÉRELEM az ápolási díj

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására /felülvizsgálatához

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására /felülvizsgálatához Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. ( ÁTVÉTEL: SZIGNÓ: ) I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj

Részletesebben

Az egészségkárosodottaknak nyújtott szociális támogatások. Forgó Györgyné. 5. fejezet

Az egészségkárosodottaknak nyújtott szociális támogatások. Forgó Györgyné. 5. fejezet Az egészségkárosodottaknak nyújtott szociális támogatások Forgó Györgyné 5. fejezet A nyugdíj- és nyugdíjszerû ellátások és a fogyatékossági támogatás mellett az egészségkárosodottak számára számos egyéb

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

4.számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

4.számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4.számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok 1.2.1. Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy: 1.2.1.1. súlyosan fogyatékos, 1.2.1.2. fokozott ápolást igénylő

Részletesebben

K É R E L E M az ápolási díj megállapítására

K É R E L E M az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! Érk.dátum: Érk. szám: Aláírás: Melléklet: 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok K É R E L E M az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal Támogató szolgáltatás Támogató szolgálat vezetője: NÉMETH HAJNALKA Az intézmény elérhetőségei: Telefon: 94/554-168, 94/554-169 Fax: 94/554-169 E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu Támogató szolgáltatás ellátási

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapítására

Kérelem az ápolási díj megállapítására Érk.:.. Üi.:. Tételsz.: C 006 75 CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZENTESI JÁRÁSI HIVATALA Kérelem az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1.

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul, formanyomtatványon. elbírálásához csatolni kell:

ÁPOLÁSI DÍJ. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul, formanyomtatványon. elbírálásához csatolni kell: ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult hozzátartozók: a házastárs,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Nagyközség Önkormányzata DFT-Hungária Szolgáltatás Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Szolgáltató Igazgatási és Jogi Osztály Igazgatási

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

1082 Budapest, Baross u TÁJÉKOZTATÓ A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL.

1082 Budapest, Baross u TÁJÉKOZTATÓ A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL. BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA NÉPJÓLÉTI OSZTÁLY Szociális Iroda Tel: 459-2277, Fax: 314-1416 e-mail: szocialis@jozsefvaros.hu 1082 Budapest, Baross u.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Hatályos 2016. 06. 09.-től. 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1.

Részletesebben

Társadalombiztosítási ellátások

Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások Egészségbiztosítási ellátás Családi támogatás Nyugdíjszolgáltatás Eü. szolg. háziorvos fogászat járóbeteg fekvőbeteg

Részletesebben

orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH

orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH Biztosítás orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH A társadalombiztost rsadalombiztosítás s rendszere Egészségbiztosítás Természetbeni szolgáltatások (egészségügyi ellátások) Pénzbeli

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:...

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben