Háttéranyag a Gazdasági Informatika mesterszak indításához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Háttéranyag a Gazdasági Informatika mesterszak indításához"

Átírás

1 Háttéranyag a Gazdasági Informatika mesterszak indításához Az alábbi rövid összefoglaló a karunkon indítandó Gazdasági Informatika mesterszak hátterében meghúzódó igényekről és ezen igényeket kielégítésére kidolgozott tanterv tervezési szempontjairól adnak számot. 1. Külső igények A vállalati és közigazgatási szervezetek világában növekvő igény van gazdasági informatikai tudásra. Ezen igények több csatornán is eljutottak karunkra, amelyek tématerületeit és a konkrét szervezeteket az alábbi táblázat mutatja A képzést támogató szervezet/cég neve Elektronikus Közigazgatási és Stratégiai Központ Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Nemzeti Hírközlési Hatóság Nyíregyházi önkormányzat Kopint-Datorg infokommunikációs Zrt. SAS Hungary Kft. Oracle Hungary Morgan Stanley SAP Igényelt szakterület és kompetenciák gazdasági elemző, gazdasági elemző pénzügyi informatika vállalatirányítási rendszerek A támogatás elkötelezettségének a mélységét az alábbi adatok foglalják össze, azon intézményekről amelyek a gazdasági informatika területén stratégiai együttműködést várnak karunktól: Morgan Stanley SAS Intézmény Az elköteleződés jellege Jelenleg 4 projekt fut a karon (appr. 70mFt össztámogatásban) Áprilisban egyetemi keretszerződés és egy pénzügyi informatikai kutatóközpont megalapítása a karon SZIT-en kb 800eFT értékben van SAS telepítve, a lehetséges támogatókkal (Praktiker, IQSYS folynak az 1

2 SAS SAP Oracle Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala egyeztetések) A TMIT-en 2006 óta van SAS szoftver elérés az oktatás és kutatás támogatására, saját belső SAS architektúra alakult ki: elsősorban a SAS Base és SAS Enterprise Miner rendszerek a jelentősek. A SAS International elősegítette a kapcsolatfelvételt az North Caroline State University-vel, ahol gazdaságelemző informatika témájú MSc. programot oktatnak A SAS Hungary 12 oktató számára 6 napos képzést tartott 2008 végén az adatbányászati és üzleti intelligencia rendszerekről. Egyetemi keretszerződés kb. 50MFt értékű szoftveradományról, 50 licensz, innovációs és szakképzési szerződések, ösztöndíjak kb. évi 5-7MFt értékben Az Oracle céggel egyetemi keretszerződés van, amelynek keretében a TMIT-tel tartja a kapcsolatot, oktatói ösztöndíjat és szoftver licenceket biztosít, valamint beoktat egy tárgyba. Az Oracle számára fontos az üzletiintelligencia alkalmazásokhoz értő, gazdasági és informatikai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése Magyarországon. Az intézmény támogató levelet küldött, vezetői 2008 ősze óta arra várnak, hogy együttműködési megállapodás formájában rögzítésre kerüljön az e- közigazgatási képzésben vállalt szerepük. Másrészt olyan hazai felsőoktatási intézmények, ahol létezik Gazdasági Informatika BSc képzés, szintén igénylik, hogy diákjaik a mesterképzés szintjén a BME VIK-en folytathassák tanulmányaikat (pl. Nyugat-magyarországi Egyetem). 2. Belső igények Karunkon jelenleg is futnak olyan szakirányok a BSc képzésben (pl. vállalatirányítás), aminek a mérnökinformatikai mesterszakon nincs folytatása. A BSc VIR szakirány elég népszerű a hallgatók körében (pl. idén 47 hallgató jelentkezett a lehetséges 15 helyre). Az első korosztály ezen a szakirányon 2009 januárjában végzi a BSc képzést, és nem tudnak továbbmenni az érdeklődésüknek megfelelő irányba. Ennek következtében éppen a legjobb hallgatók mennek át más egyetemek (pl. Corvinus Egyetem) MSc képzésére. Hasonló helyzettel néz szembe a 2009 nyarán végzők 2

3 nagyobb csoportja. Ezt a hallgatók számára hátrányos helyzetet oldja fel a Gazdasági Informatika MSc képzés beindítása, amely megteremti a természetes folytatását a BSc-s szakiránynak. 3. Várható hallgatói populáció diákmerítés Az új szak egyelőre 50 főben limitálja magát. Természetesen az elsődleges merítés saját BSc hallgatóink azon köre, akik gazdasági képzettségre is vágynak. Jelentős hallgatói kontingens várható az ELTE Programtervezői Informatikus alapképzésből, a PPKE mérnökinformatikus alapképzéséből és egyéb hazai felsőoktatási intézmények informatikai jellegű alapképzéséből. További merítés lehetséges a BME GTK műszaki menedzser BSc képzését elvégzők köréből. Az ötéves eddigi képzés tapasztalata az volt, hogy a magas pontszámmal bekerülő ambiciózus hallgatók az első két év képzése után mélyebb ismeretekre vágyva, beiratkoztak párhuzamosan a VIK informatikai képzésére. Ezentúl ez a lehetőség tervezetten is rendelkezésükre állhat, mivel a bekerülési követelmények teljesítése érdekében már a BSc megszerzésével párhuzamosan elvégezhetnek informatikai tárgyakat, annak érdekében, hogy később be tudjanak kerülni a gazdaságinformatikus MSc képzésbe. 4. Tudományos hatások A témakör iránt érdeklődő tehetséges mesterszakos hallgatók egy része becsatlakoztatható a doktori iskolába. Ez a doktoranduszi populációnk növekedését eredményezi, illetve tovább stimulálja az idevágó kari kutatásokat, amellyel a tématerület régióbeli tudásközpontjává válhatunk. A doktori szintű kutatási témákra számos tématerületen már most van igény, amelyet a függelék részletez. 5. A tanterv által lefedett kompetenciák a külső igények által meghatározott területeken A tanterv négy szakirányt tartalmaz, amelyek következő igényekre adnak választ: Szakirány Nyújtott kompetenciák Támogató vállalatok, intézmények pénzügyi információs folyamatok elektronikus közigazgatás és Informatikai, algoritmikus és matematikai alapjai a banki és pénzvilági folyamatoknak Hálózatbiztonság Elektronikus dokumentumkezelés Vezetéstámogatási eszközök a közszolgálati rendszer számára Morgan Stanley Oracle Kopint-Datorg Elektronikus Közigazgatási és Stratégiai Központ Tanszékek SZIT, HIT TMIT, IIT 3

4 vállalatirányítási informatika gazdasági elemző informatika Integrált vállalatirányítási és e- üzletviteli rendszerek működtetése, konfigurálása Üzleti intelligencia folyamatok támogatása, elsősorban multinacionális cégek számára (angol nyelvű képzés) SAP SAS ETT közös 6. Konklúziók mire ad választ az új szak indítása Az új szak megtartó lehet azon diákjaink számára, akik gazdasági területre mentek volna mesterképzésre (pl. GTK-ra) A GTK-n alapképzést befejezők egy részét a VIK-re vonzhatja a gazdaságinformatikai képzés Az új szakkal növelhetjük a mesterszakos normatív támogatásunk összegét kívülről becsatlakozó diákokkal (GTK, tudományegyetemek programtervező szakjai etc.) Az új szak jelentős vállalatok és szervezetek által igényelt kompetenciákat fed le, ezért stratégiai helyzetbe hozza a kart. A tanterv alapján jobb képzést hozhatunk létre a Corvinus Egyetem, a Debreceni Egyetem, vagy a Nyugat-Magyarországi Egyetem hasonló képzéseinél Az új szakkal karunk visszafogottan és igényesen alkalmazkodik a más intézményekben tapasztalható szakindítási éhség jelenségéhez. Ennek híján könnyen lemaradhatunk a kevésbé igényes, de a jövőjüket dinamikusan tervező egyetemekhez és főiskolákhoz képest. 7. Kitekintés A szak nappali képzésének beindítása után néhány évvel, várhatóan igény lesz a felnőttek (főállásban dolgozók) számára is mesterképzésre valamilyen, a munkavégzéshez igazodó formában. Ez mind a négy szakirányon várható, és ezzel a térítéses képzési létszám növelhető. A szakindítás azt is elősegítheti, hogy a kialakult/kialakuló kari kompetenciacsoportok és az együttműködő partnerek a tématerületen regionális kutatási-fejlesztési központot hozzanak létre. 4

5 FÜGGELÉK potenciális doktori szintű kutatási területek Nemparaméteres predikció Ismeretlen statisztikájú folyamatok előrejelzése szakértők versenyeztetésének segítségével, különös tekintettel empirikus portfólióstratégiák tervezésére. Tőzsdei idősorok adatbányászata Eseményvezérelt optimális kereskedési startégiák korrelált részévényekre és kötvényekre Aláírás fotonika segítségével Fotonokkal történő adatátviteli folyamatok modellezése. Az e-üzletvitel hatása a termelékenységre A beszállító KKV-k hatékonyságnövekedésének vizsgálata. Adatmátrix alkalmazása termékazonosításra az e-kereskedelemben Lézer segítségével kialakított adatmátrix; alakfelismerés, adatátvitel, hatékonyság-vizsgálat. Hatékony ügyfél-csoportosítási és ügyfélkapcsolati módszerek a közigazgatásban Többdimenziós metrikák kutatása, amelyekkel kimutatható az ügyfél fontossága a kiszolgálási rendszer számára. Internet és az újgenerációs hálózatok összekapcsolása Műszaki és gazdasági elemzés, modellezés és hatásvizsgálat szabályozási céllal. Véletlen bolyongások a tőzsdén A Black-Schole formula olyan általánosítása, amely jobban alkalmazható a részletes információkat tartalmazó tőzsdei adatsorokra. Döntéselőkészítő eljárások intelligens számításokkal Fuzzy modellek segítségével kialakítandó döntési alternatívák. Személyiség / Privacy védő eljárások historikus adathalmazok adatbányászatához Eljárások kidolgozása, ami a törlésre ítélt adatok aggregált lenyomatai felett képesek működni úgy, hogy eredményeik nagy mértékben hasonlítsanak a teljes adatbázis ismeretében dolgozókéhoz. Hierarchikus adatstruktúrák algoritmikus aggregációja adatbányászati eljárások támogatásához Eljárások kidolgozása, ami a tranzakciós adatok automatikus feltárásával a jellemző attribútumokat önműködő módon meghatározza. Hálózatba kapcsolt adatbázisok adatvesztésének és adat-sérülésének kockázati elemzése Az adatvesztés vagy adatsérülések kockázatának metrikája nonprofit környezetben, igazgatási vagy készenléti adatbázisok esetén, adatbiztonságra vonatkozó szabályozási céllal. Adaptív, automatikus adat-előkészítő eljárások kutatása Automatikus sémák felállítása, melyek a várható modellezési eljáráshoz megfelelő adatelőkészítést képesek elvégezni. Szemantika alapú, nyelvfüggetlen tartalmi kivonatolás Szemantikai jellemzők és nyelvi elemek meghatározása automatikus és félautomatikus módszerekre, szövegtömörítés, adatbázis betöltés. Médiatárak tartalmi indexelése és hatékony keresése Video-, hang- és képállományok tartalmi jegyeinek azonosítása lágy számítási módszerekkel, hatékony eljárások készítése. 5

6 Multi-biometrikus azonosítás kockázati jellemzők feltárásával A környezeti hatások kiszűrése a szándékos módosítások azonosításával és kereszt-validációjával multibiometrikus csatornákon. PET technológiák alkalmazása a fogyasztóvédelem informatikai eszközeiként Alkalmazási területek összehasonlító vizsgálata, modellek felállítása, alkalmazási javaslatok kidolgozása. Az elektronikus információszabadság érvényesítésének informatikai támogatása A közérdekű adatok központi elektronikus jegyzéke, az egységes közadatkereső, az adatszolgáltatók informatikai támogatása. Adatvédelmi informatikai megoldások alkalmazása nagy adatkezelőknél Üzleti, jogi és informatikai szempontok közös érvényesítése, integrálási lehetőségek. Deklaratív programozás Logikai és funkcionális programozási eszközök fejlesztése és alkalmazása, különös tekintettel a szemantikus világháló alapjául szolgáló leíró logikákra. Hálózat- és szolgáltatásbiztonság közigazgatási rendszerekben Fokozott biztonságú, nagykiterjedésű, skálázható hálózati rendszerek. Statisztikus kísérlettervezés Az alkalmazandó módszerek függése a minta eloszlásától, elemszámától, a mintaelemek függetlenségétől és a minta reprezentativitásától. Univerzális predikció Szakértők kombinálásával olyan jelenségek elemzése, amelyeknél ez korábban nem látszott lehetségesnek. Összetett vállalati szolgáltatások megbízhatóságának (QoS) vizsgálata Komplex vállalati folyamatok nem funkcionális megbízhatósági paramétereinek becslése, optimalizálása, hibatűrő keretrendszer fejlesztése. Üzleti/vállalati ontológiák Komplex vállalati fogalomtárak vizsgálata, építése, illesztése és felhasználása üzleti folyamatok tervezésében. Többváltozós adatelemzés, csoportos döntések analízise AHP, ANP módszerek kutatása. Hálózatok (közmű hálózatok) szimulációja teljesítmény- és költség- optimalizálásra Egyensúlyi pont keresés, warm-up analízis, futáshossz-vezérlési eljárások kidolgozása. Egészértékű lineáris programozási feladatok megoldása nagyméretű elosztott hálózatokban Skálázható elosztott rendszer tervezése nagyszámú számítógépet tartalmazó hálózatokra. Információkeresés és -feltárás matematikai modelljei Vektor modell, valószínűségi modell kutatása. Gépi tanulási módszerek alkalmazása a trendelemzésben Szemantika-alapú megközelítés és alkalmazása valós problémákban. Kockázatelemzés aukció alkalmazásokban Aukciós mechanizmusok és licitálási stratégiák elemzése kockázat-elkerülés céljából. 6

Melléklet tartalomjegyzék

Melléklet tartalomjegyzék MELLÉKLETEK Melléklet tartalomjegyzék l. A 2006-os intézményi akkreditációs jelentés (szak önértékelés)... 1 2. MAB LB Intézményi akkreditáció ad hoc kollégiumi jelentése... 10 3. Szakkal kapcsolatos elemző-értékelő

Részletesebben

Előterjesztés a Pollack Mihály Műszaki Kar megnevezésének módosítására. Javaslat: Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar

Előterjesztés a Pollack Mihály Műszaki Kar megnevezésének módosítására. Javaslat: Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Előterjesztés a Pollack Mihály Műszaki Kar megnevezésének módosítására Javaslat: Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar 1. Bevezetés A Pollack Mihály Műszaki Kar nevének módosítását elsősorban az alábbiak:

Részletesebben

Új MSc szakok indításának lehetőségei (javaslat a Dékáni Tanács 2010 jún. 30-i ülésére)

Új MSc szakok indításának lehetőségei (javaslat a Dékáni Tanács 2010 jún. 30-i ülésére) Új MSc szakok indításának lehetőségei (javaslat a Dékáni Tanács 2010 jún 30-i ülésére) 1 Szakképzésünk helyzetelemzése A szakok aktuális helyzetét, lehetőségeit nagymértékben determinálja a karon, az intézményben

Részletesebben

Tartalomjegyzék. FuturIT

Tartalomjegyzék. FuturIT Tartalomjegyzék FuturIT Küldetésnyilatkozat 6 Vezetõi összefoglaló 7 Szervezeti felépítés 9 Konzorciumi tagok bemutatása 10 A fejlesztésbe bevont üzleti partnerek 12 Kutatási programjaink bemutatása 14

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

Logisztikai menedzsment mesterképzési szak (MSc) indítási kérelme

Logisztikai menedzsment mesterképzési szak (MSc) indítási kérelme Debreceni Egyetem Logisztikai menedzsment mesterképzési szak (MSc) indítási kérelme Debrecen, 2010. 0 DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR LOGISZTIKAI MENEDZSMENT MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatánál ÁROP- 1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatánál Vezetői információs rendszer koncepció Készítette: Rávezető Projekt Kft. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1 Bevezetés... 3 1.1

Részletesebben

A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása

A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása Budapest, 2012.05.31. Szerkesztette: Gonda János Felelős kiadó: Gábori László Tartalomjegyzék

Részletesebben

Rendszerelemző / Szoftver- és alkalmazásfejlesztő - elemző Szakmabemutató információs mappa

Rendszerelemző / Szoftver- és alkalmazásfejlesztő - elemző Szakmabemutató információs mappa Rendszerelemző / Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: MOCSAI NORBERT SZAKMAI LEKTORÁLÁS: CSIPAI

Részletesebben

Követelmény specifikáció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztési projektje

Követelmény specifikáció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztési projektje Követelmény specifikáció : Az új feladat ellátási rend hatékony megszervezését támogató intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer alkalmazása. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Óbudai Egyetem Pro Scientia et Futuro INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV BUDAPEST, 2012. június ÓBUDAI EGYETEM :: INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV :: 2012 1 Bevezető... 4 1. Vezetői összefoglaló... 5 1.1. Jövőkép... 5

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló a közhasznúsági jelentés 2. számú mellékletét képezi. Az Alapítvány

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

86 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Széchenyi István Egyetem

86 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Széchenyi István Egyetem 86 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Széchenyi István Egyetem Széchenyi István Egyetem Bevezető 87 Bevezető Győrben a felsőoktatási képzés a 18. századig nyúlik vissza, az 1718-ban létrehozott

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezet adószám: 18122772-2-43 1119 Budapest Mérnök u. 39. Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Budapest, 2012. május 21. Dr. Zárda Sarolta rektor 1. Általános beszámoló

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI)

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI) Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu I. INNOVÁCIÓ

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSINFORMATIKAI ÉS TELEMATIKAI EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT. Éves jelentés 2008

KÖZLEKEDÉSINFORMATIKAI ÉS TELEMATIKAI EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT. Éves jelentés 2008 KÖZLEKEDÉSINFORMATIKAI ÉS TELEMATIKAI EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT Éves jelentés 2008 A Közlekedésinformatikai és Telematikai Egyetemi Tudásközpont a Budapesti Műszaki Főiskola önálló kutatásszervezési és kutatásmenedzselési

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

Vas Réka Franciska. Tudásfelmérést támogató oktatási ontológia szerepe és alkalmazási lehetőségei

Vas Réka Franciska. Tudásfelmérést támogató oktatási ontológia szerepe és alkalmazási lehetőségei Vas Réka Franciska Tudásfelmérést támogató oktatási ontológia szerepe és alkalmazási lehetőségei Információrendszerek Tanszék Témavezető: Dr. Gábor András Vas Réka Franciska Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

Harmadik Kötet. Új tanulmányok 1.2 kiadás. 2007. január

Harmadik Kötet. Új tanulmányok 1.2 kiadás. 2007. január Új tanulmányok 1.2 kiadás 2007. január A tanulmány kidolgozását vezeti: Dömölki Bálint A tanulmányt készítik: Dömölki Bálint Kósa Zsuzsanna Kömlődi Ferenc Krauth Péter Rátai Balázs A kidolgozásban közreműködtek:

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Készült a Phare HU0008-02 program támogatásával A felnőttoktatás és az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek javítása Herdon Miklós Készült a Phare HU0008-02-01-0007 számú Vállalkozások felhasználó-orientált

Részletesebben

Bognár László, Kadocsa László *

Bognár László, Kadocsa László * Bognár László, Kadocsa László * Álom és valóság (A Dunaújvárosi Fõiskola 2007 elején) A szerzõk áttekintést nyújtanak a Dunaújvárosi Fõiskola jelenérõl, a befejezett és tervezett fejlesztésekrõl, az intézmény

Részletesebben

Harmadik Kötet. Új tanulmányok 2.1 kiadás. 2007. szeptember

Harmadik Kötet. Új tanulmányok 2.1 kiadás. 2007. szeptember Új tanulmányok 2.1 kiadás 2007. szeptember A tanulmány kidolgozását vezeti: Dömölki Bálint A tanulmányt készítik: Dömölki Bálint Kósa Zsuzsanna Kömlődi Ferenc Krauth Péter Rátai Balázs A kidolgozásban

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben

Jövő Internet Stratégia és Programterv. Készült: A Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform megbízásából (1.1 verzió)

Jövő Internet Stratégia és Programterv. Készült: A Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform megbízásából (1.1 verzió) Jövő Internet Stratégia és Programterv Készült: A Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform megbízásából (1.1 verzió) 2011 A stratégia készítésében részt vettek: Bakonyi Péter, Benczúr András, Máray

Részletesebben

A JÖVŐ INTERNET NEMZETI KUTATÁSI PROGRAM JINKA 2.4

A JÖVŐ INTERNET NEMZETI KUTATÁSI PROGRAM JINKA 2.4 A JÖVŐ INTERNET NEMZETI KUTATÁSI PROGRAM JINKA 2.4 Bakonyi Péter Sallai Gyula Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapest, 2014. december A JÖVŐ INTERNET

Részletesebben

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM 1. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK...3 1.1. Demográfiai összefüggések...3 1.2. Nemzetköziesedés...8 1.3.

Részletesebben