SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JELENLÉTI ÍV. Csönge Márta elnök. Rettegi Attila tag. Eck-Varga Zsuzsanna tag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JELENLÉTI ÍV. Csönge Márta elnök. Rettegi Attila tag. Eck-Varga Zsuzsanna tag"

Átírás

1 - FELJEGYZÉS Tárgy: Ügyrendi Bizottság nyilvános ülése Helyszín: Városháza I. emelet 118. számú helyisége -én óra Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS Csönge Márta elnök Rettegi Attila tag Eck-Varga Zsuzsanna tag Dr.Gyimesi József tag Dr.Kövesdi Zoltán tag Dr.Tóth Csaba Dr.Buzás László tag tag Dr.Bánhalmi- ke Erzsébet Nagyné Dr.Gats Andrea jogi Heckenast Gusztáv Gerencsér Gyula, a igazgatója 1

2 Csönge Márta, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Bejelentette, hogy Eck-Varga Zsuzsanna, Rettegi Attila és Dr.Gyimesi József, a bizottság tagjai igazoltan vannak távol. Ezután ismertette a napirendi pontokat, amit a bizottság egyhangúlag elfogadott. NYILVÁNOS ÜLÉS 1./ napirendi pont: Javaslat a Szombathely, Kossuth L. u. 2. szám alatti ingatlan : Dr. Bánhalmi- Dr.Bonczó Eszter: A pályázati ajánlatában a pályázó kötelezettséget vállalt arra, hogy a négy munkanélkülivé vált dolgozót továbbfoglalkoztatja. Erre való utalás. Csönge Márta: kapcsolatos: kártalanításra nem tarthat igényt. Ez tudatosan van így kikötve? Dr.Bonczó Eszter: Pályázati felhívásban ez kikötés volt, semmit nem változtattak rajta. Ez a Csönge Márta: nem érti. Dr.Bonczó Eszter: Azokat a tevékenységi köröket használták, amelyhez a TEAOR- kiírásban is. Csönge Márta: Dr.Bonczó Eszter: is hozzátartoznak, azokat kiadja. Dr.Buzás László: körét nem változtatja meg. Ennek pontosítását az alábbiak szerint javasolja: A lezettséget vállal arra, hogy e körben a tevékenységi körét nem változtatja meg. Dr.Tóth Csaba: A közétkeztetésbe beletartozik a munkahelyi és a diákétkeztetés is, éttermibe nem fér bele, hogy a szobákat kiadja. A 718 m 2 2

3 bent van az a 70 m 2 akkor, azokat a pályázó nem tudja hasznosítani. Dr.Kaczmarski János: végez, valamint a vendégszobákat is üzemelteti. gáltatásokat is Dr.Tóth Csaba: Érti, hogy ezt a profilt szeretnék megkötni, de ugyanakkor nem adhatja tovább albérletbe harmadik személy részére, tehát nem tudja hasznosítani a szobákat. Csönge Márta: A közétkeztetési tevékenységgel köteles üzemeltetni, A 3./ pont második mondatát az alábbiakkal egészítette ki: hogy profilkötöttség terheli és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységi körét a bérbeadó hozzájárulása nélkül nem változtatja meg. Dr.Buzás László: A tevékenységi körét miért ne változtathatná meg. Dr.Nagy Tibor: Szeretné felhívni a bizottság figyelmét arra, hogy megkötni. Dr.Kövesdi Zoltán: A múltkori bizottsági ülésen elhangzott, hogy milyen állapotban felújításokat az önkormányzat végezze el. Kérdése: mi az a kiindulási pont, ami szerint az épületet átadják? Csönge Márta: A megtekintett állapotban adják az ép Dr.Boncó Eszter berendezéseket, hanem helyette elvégzi a felújítást. Dr.Kaczmarski János: berendezéseket. Dr.Kövesdi Zoltán: Tehát, akkor felújítás nem lesz? Dr.Nagy Tibor: Dr.Kaczmarski János: Dr.Kövesdi Zoltán: Tehát az eredeti 3

4 Dr.Bonczó Eszter: legkisebb munka is építésengedély köteles. A tulajdonos hozzájárulása nélkül semmit nem tehet. Dr.Kövesdi Zoltán: Kérdés az, hogy a felújítási kötelezettség mire terjed ki. Dr.Bonczó Eszter: Csönge Márta: felszerelési tárgyakat, de véleménye szerint az nem azonos a felszereltséggel. Ezt hogyan kell érteni? Dr.Bonczó Eszter: Az épület elválaszthatatlan része a tárgyi eszközök. Csönge Márta: ztetés ellenére ismételten megszegi, A vagy helyett és-re javította, mert ha Zseli Imre: Dr.Kövesdi Zoltán: végére kellene beírni. Dr.Tóth Csaba: Harmadik személynek nem engedheti át a használatot, mert azt tiltja Zseli Imre: engedhesse át másnak. Dr.Buzás László: k második mondatát az alábbiak szerint javasolta módosítani: arra, hogy e körben a tevékenységi körét nem változtatja meg. Csönge Márta: forintért a konyhai gépeket stb. Zseli Imre: szó. Dr.Buzás László: A mert szerinte ez így helyes. 4

5 Dr.Tóth Csaba: vállalt? Zseli Imre: A pályázó azt írta, hogy pályázatuk sikeressége esetén vállalják, hogy a Dr.Tóth Csaba: ki: 16./ Étkezde négy munkanélkülivé vált dolgozójának foglalkoztatását. Dr.Nagy Tibor hogy azt befizette. Csönge Márta: Dr.Nagy Tibor: Kereskedelmi Bank Rt-nél vezetett számú számlájára egy összegben megfizette és azt eredeti banki bizonylattal igazolta. gy összegben átutalta a bérbeadó 5./ pont szerinti számlájára és azt eredeti banki bizonylattal igazolta. Dr.Tóth Csaba: a bérlemény összes helyiségét, így a vendégszobákat is rendeltetésüknek Dr.Nagy Tibor: Dr.Bonczó Eszter: Dr.Nagy Tibor: Mihez képest? Dr.Bonczó Eszter: Az értesítés Csönge Márta: Dr.Nagy Tibor: Ha szervez rendezvényt bérleti díjat nem számlázhat. Dr.Tóth Csaba: A pályázat kiírása szerint átengedheti a bérlet hasznosítás jogát. Más számára albérletbe, vagy bérbe adás tilalma ugyanazt jelenti, oda nem engedhet be egy csapatot és annak nem számlázhat. Dr.Nagy Tibor: kell kérni. 5

6 Csönge Márta: ározza meg ezeket a tevékenységeket. Dr.Nagy Tibor: Igen. Csönge Márta: - Dr.Bonczó Eszter: Dr.Nagy Tibor: A pályázati kiírásna Nagyné Dr.Gats Andrea: javasolta módosítani: A bérbeadó a írásának napjától számított 10 évig Dr.Buzás László: elfogadásra. Csönge Márta: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, szavazást rendelt el az 108/2005. (VII.5.) ÜB. számú határozat Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Kossuth Lajos utca 2. szám alatti volt Hivatali tervezetét jogi szempontból felülvizsgálta és azt az alábbi módosításokkal javasolja a polgármester úrnak aláírása: 1./ A bizottság javasolja, hogy a pályázati ki Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (Vasszécseny, Kossuth L. u. 36.) július 6. -vel. 2./ 2./ A bérbeadó a számított 10 évig 3./ ak szerint módosul: arra, hogy e körben a tevékenységi körét nem változtatja meg. 4./ Bank Rt-nél vezetett számú számlájára egy összegben megfizette és azt eredeti banki bizonylattal igazolta. 6

7 5./ A összegben átutalta a bérbeadó 5./ pont szerinti számlájára és azt eredeti banki bizonylattal igazolta. 6./ a bérlemény összes helyiségét, így a vendégszobákat is latát bármely más jogcímen harmadik személy részére nem engedheti át. 7./ 16./ Étkezde négy munkanélkülivé vált dolgozójának foglalkoztatását. 8./ 17./ pontra, a 17./ pontja pedig 18./ pontra módosul. : : Csönge Márta, a bizottság elnöke Dr.Bánhalmi- azonnal 2./napirendi pont: Javaslat a Sugár úti Sportcsarnok bérleti-, üzemeltetési : Dr. Bánhalmi- Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Meghívottak: Gerencsér Gyula, az Önkormányzati Házkezelési zgatója Pintér Imre, az UNIHALL Kft. tulajdonosának Dr.Kövesdi Zoltán: - lló Ferencné és Pintér Imre Csönge Márta: Köszöntötte az Ismertette, hogy a Dr.Kövesdi Zoltán ügyvéd úr ismertetni fog. 7

8 Dr.Kövesdi Zoltán: munkát. Pintér Imre: Azt vártuk, hogy Önök írják meg, de azt mondták, hogy az UNIHALL Dr.Kövesdi Zoltán: gy elég bonyolult jogi munka. Úgy érzi, szükséges lenne jogi, szakmai szempontokat figyelembe venni, noha nyilvánvalóan azok a szempontok, amit Önök módosítási javaslatokat. Általános jelleggel meg kellene határozni a szombathelyi kluboknak, milyen helyiséget vehetnek igénybe, milyen óraszámban, és ezek kereteit pontosabban, pl. a FALCO a meccseit hol játszhatja a kiscsarnokban, vagy a nagycsarnokban. Pintér Imre: A szombathelyi fontos jogászok a kiírásban ezt így fogalmazták meg, így emelték be. Ezt itt írták. Dr.Kövesdi Zoltán: Ügyrendi Bizottság kezébe van adva a labda, azt ne dobják vissza, hanem próbáljanak valamit kialakítani. Nyilván a bizottságnak nem az a feladata, hogy t lásson el. 1.2./ pont: Bérbe- képviseli. Bérbe- -e el, vagy a cég általános keretein belül, jegyzési jogosultság keretein belül, vagy más fog Szombathelyen eljárni. pontosabban kellene megfogalmazni. 1.5./ pont: e célra létrehozott cégére ruházhatja át : Milyen cégre ruházhatj kellene határozni. Pl. Kft., Rt., Bt., ezekhez pontos cégadatokra van szükség. Ezek nagyon fontos adatok, amelyekre szükség van. Önök aláírják a Pintér Imre: Polgármester úrtól megkérdezték ezt. Azt mondta, hogy velük akar céget. Ez még nincsen eldöntve. Dr.Kövesdi Zoltán: adatokra van szükség. 2.1.c./ - esítményeket tovább bérbe adni. mit gondolnak. Egyes rendezvények, egyes részeit. Ezt is pontosítani kellene. Gerencsér Gyula: Nem az egészet, hanem pl. éttermet stb. 8

9 Dr.Kövesdi Zoltán: 2.2.d./ pontban A nincs limitálva az összeghatár. Pintér Imre: Nem tudja, meg kell vizsgálniuk. Azt gondolja, hogy egy Dr.Kövesdi Zoltán: te nagyobb összeget. A 2.2.f./ pont: vannak. De ezt is pontosítani kell. Teljesen lebontani nem lehet, de a FALCO a bajnoki és kupameccseket a nagycsarnokban játssza. Pintér Imre: Kivéve akkor, hogyha a FALCO olyan rosszul szerepel, hogy Dr.Kövesdi Zoltán: el meccsre, akkor nem érdemes az üzemeltetési költségek miatt a nagycsarnokot igénybe venni. Azt szeretné, hogy ez szerepeljen a - határozza meg a helyet. Tehát egy mellékletet kellene készíteni, egy keretmeghatározást és azt, hogy melyik részt használhatják. Ne legyen bizonytalanság. Addig nem lehet beírni, amíg - és nagycsarnokban. Ezek a tárgyalások úgymond még folyamatban vannak. Dr.Kövesdi Zoltán: problémás lesz. 2.2 rendezvényeire. Mi az a közösségi tér jelleg? Dr.Bonczó Eszter: Dr.Kövesdi Zoltán: egyéb. Akkor legyen non profit rendezvény. ális és 9

10 önkormányzat szervezésében az már nem non profit volt. Dr.Kövesdi Zoltán: Egy kicsit pontosabban írják körül, hogy mik ezek, mert az egyéb kifejezés zavaró. Pintér Imre: Ha az önkormányzat azt mondja, hogy kiadja, akkor odaadta. Dr.Kövesdi Zoltán: 2.2.g./ második mondata: Feltéve, ha az önkormányzat azt Pintér Imre: Ha valaki azt mondja, hogy minden évben ekkor van a Savaria kiállítás, tíz éven keresztül április 5- tizenegy évvel korábban mondja meg az önkormányzat, hogy mit akar csinálni. Dr.Kövesdi Zoltán: Pintér Imre: n. Dr.Kövesdi Zoltán: Az önkormányzat 90 nappal korábban köteles Önökkel Pintér Imre: Látom az indokaimat nem fogadja el. Mi van, ha az önkormányzatnak jön egy olyan dolog, hogy két héten belül kell valami és azt mondják, bocsi 90 nap. Dr.Kövesdi Zoltán: Elmondja azokat a felvetéseket, amelyek az Ügyrendi Bizottság ülésén jogi szempontként felmerültek, hogy a akar kötni. 2.2.h./ hogy a bankgarancia kinek szól, melyek a lehívások feltételei, ki hívhatja le. 2.2.k./ A berendezési és felszerelési tárgyak eredeti állapotában bérbeüzemeltetésbe adónak visszaadni. Nyilván van amortizáció, rendes ák 2.2.i./ seken. Konzultatív jellegre gondoltak? Pintér Imre: Nem tudja. 10

11 Dr.Kövesdi Zoltán: 2.4./ pont: Ennél a pontnál építési engedélyhez kötött beruházási munkálatokat nem végezhet. Mert az megfoghatatlan, hogy átalakítás c./ pont: A bérleményben a használat során keletkezett kárt megtéríteni. Kivel köteles a kárt megtéríttetni? Pintér Imre: Aki a kárt okozza. Dr.Kövesdi Zoltán: Rendben, de ez felesleges. Utalni kell arra, hogy a 2.,5.2.c./ pont: almassági ügyek, jótállási, szavatossági. Mire gondolnak? Pintér Imre: ekelje. Dr.Kövesdi Zoltán: Aggályos még a / pont: Tehát ,- forint bérleti díjat fizet Önöknek az Önkormányzat. A 2.7/ pont szerint pedig Önök fizetnek egy összeget. Ezt a Gerencsér Gyula: Azt nem lehet. Dr.Kövesdi Zoltán: Miért nem? Gerencsér Gyula: A bérbeadó a Házkezelési Kft., az Önkormányzat pedig a sportköröket támogató. Dr.Kövesdi Zoltán: Egyébként egy engedményezéssel simán menne. A bérleti díj jogcíme a kérdéses / pont: Ehhez a ponthoz kérdése, hogy milyen bérleti díj 20 %-a? Pintér Imre: Ezt mi fizettük be. Dr.Kövesdi Zoltán: Két bérleti díjról beszélnek. Pl: a befolyt bérleti díj 20 %-a, kit befolyt? Gerencsér Gyula: Dr.Kövesdi Zoltán: Ennek mi a rendje. Évente kell. Gerencsér Gyula: Gyakorlatilag azt jelenti, hogy évente 2 millió forintot erre a célra kell szánni és a harmadik évben jelenik meg a felújítás, akkor 6 millió forintot rá kell fordítani. 11

12 Dr.Kövesdi Zoltán: Ezt is pontosítani kellene. Tehát a befolyt bérleti díjat kalkulált százalék. Ennek a rendje nincsen leszabályozva külön megállapodásba rögzíti a régi sportcsarnok és a szabadtéri karbantartási és felújítási, illetve az átadás utáni felújítási munkákat. pénzügyi ráfordítást igényel. Ezeket tisztázni javasolja. Gerencsér Gyula: meghatározta. Erre fognak egy ütemezést csinálni arra vonatkozóan, hogy Dr.Kövesdi Zoltán: dést kötni. Gerencsér Gyula: A megállapodás évekre szólhat. Dr.Kövesi Zoltán: elállhat, ha nem teljesíti. 4./e./ pont: Ez a pont is túl általános. Ez megint nem jó, hogy egy évben háromnál súlyosan, vagy írásbeli figyelmeztetés ellenére ismételten megszegi. Ez a megszövegezés is túl általános. 7.2./ pontban foglalt elállás megfogalmazása gyakorlatilag egyoldalú elállási jogot biztosít. Itt nincs elég kötelezettségvállalás. Azt szeretnék rögzíteni a tárgyalni és mennyi legyen a kitétel. Ne legyen meghatározva egy olyan rendszer: közüzemi díjak emelkedése, ami Önöknek egyoldalú elállási jogot biztosítana. 10./ pont: foglaltakon kívül egymással szemben semmiféle igényük nem áll fenn. Ez sem jogi kategória. Kérte továbbá, hogy az elhangzottak figyelembevételével üzemeltetési legyen megfogalmazva. Azok a terminológiák, amiket alkalmaznak általában Pintér Imre: Ahogyan Ön kezdte, az rettenetesen rossz érzés egy tárgyalóféllel kapcsolatban. A polgármester úrral és a kollégákkal is tárgyaltak. A kollégái 12

13 megcsinálni szívesen veszik, ha a bérbeadó, azaz az Önkormányzat ami jogilag, meg Ptk. szempontból tökéletesen a helyén van. Véleménye szerint lenne. Dr.Kövesdi Zoltán: om június 17. óta itt van a stb. Kicsit sarkosan fog most fogalmazni. Kifejezetten rosszul esett neki az, amiket hallott. Pintér Imre: Totálisan jó szándékkal álltak az egészhez. A világon nem született olyan jogász, aki minden pontra olyat fog írni, hogy év múlva is az alapján Önkormányzattal és a Házkezelési Kft. munkatársaival, vagy ha nem, akkor a a sportot. Önök tudják azt, hogy a sportegyesületek sorsa manapság hogyan ortegyesületek ott megkapják a maximális támogatottságot. A másik oldalon az önkormányzat ha nem akarta volna fenntartani a négy egyesületnek, akkor azt mondta volna, hogy kiadja egy Kht-nak 150 millió forintért. Az önkormányzat azt mondta, erre nincsen pénze, nem akar erre ennyi pénzt költeni, hanem van rá kb. 50 millió ll adni arra, hogy tudjon hogy kell a csarnok és az üres, nem fognak semmire sem hivatkozni. A másik oldalon Önöknek is figyelembe kell venni, hogy annyiért fogják üzemeltetni a csarnokot, amennyiért más nem vállalta volna el. Hasonló csarnokokra hogy átnézik és megmondják, mi az új tervezettel kapcsolatban a véleményük. Dr.Kövesdi Zoltán: ne essék, mindenki szülessen. 13

14 Pintér Imre: Mai napon olvasta, hogy 56 dollár lett egy hordó olaj ára, és azt mondták, hogy ez év végére lehet 80 dollár is. assák meg a nagyságára nincsenek hatással. Önök sem akarnak minket bevinni egy Azt mondták, hogy 30 %-ig nem szólalhatnak meg. Ha 30 % fölé megy azt már nem tudják elvállalni. Az összes többit, ha Ön azt mondja, hogy úgy kell megcsinálni, akkor azt úgy kell megcsinálni és kész, én nem vagyok jogász. mesek egymásba, hanem akkor kell, ha esetleg válóper van. Több pályázó kérte, hogy a csarnok mert azt nem lehet kiszámítani. A gyakorlat fogja megmutatni azt, hogy a csarno Dr.Kövesdi Zoltán: Nem is szabad mindent beleírni, csak azt, ami kell. Csönge Márta: Úgy gondolja, hogy mindketten ugyanazt akarják. Nincsenek nagyon messze az álláspontok, csak szövegbeli finomításokról van szó. Megdöbbenve h van a bizottsági ülés, ezért azt most tudják megtárgyalni. Az egy napos összehozni, akkor az alatt át tudják -án jár le. Pintér Imre: július 8. napjáig a sportegyesületekkel nem tudják letárgyalni, nem edzhetnek a nagycsarnokban. Nekik is érdekük, hogy minél több ember legyen ott és ez egy sikeres teremsport legyen. Hogyan tudnak még jobban és DOBO SE-vel és a FALCO- valami óraszámot meg akarnak fogalmazni ezzel kapcsolatban ám legyen, de hogyha elég annyi, hogy a FALCO kupameccsei a nagycsarnokban lesznek, ezért akarják a FALCO-t is érdekeltté szeretnék tenni, hogy a csarnok jól az üzemeltetését. Tényleg nem lehet ezeket belefogalmazni egzakt módon, pl. 15 óra stb. A Sugár úton kapott tájékoztatóból indultak ki, de biztos abban, hogy ez nem fogja fedni a valóságot. Ezt úgy beleírni nem lehet. Mindegyik egyesülettel egyéni megállapodást kötnek. 14

15 Pintér Imre: Minden évben ha kell közösen leülnek és megbeszélik, hogy az magukat. Azt mondták, hogy a FALCO-val emberileg semmi problémájuk nem lesz, de a DOBO SE- Van egy olyan érzése, igazából azért szeretné az önkormányzat ilyen nagyon pontosan megfogalmazni, mert tudják azt, hogy ez a négy egyesület, de lehet, hogy csak belefogalmaztuk, ne aggódjatok itt van. Utána pedig lesz, ami lesz. Pintér Imre: Ezt úgyis meg lehet fogalmazni, hogy mi az önkormányzat igénye, mert ad 50 millió forintot. Tegye meg a kikötéseket Azt tudomásul kell venni, és arra kérnénk Önöket, a döntések olyanok legyenek, hogy a nagycsarnokban a rugalmasság biztosítva legyen. Az összes többinek a rugalmassági foka lehet lényegesen kisebb. A FALCO-nak naponta edzeni kell. Ha naponta edz valaki és ez a nagycsarnokban lenne, onnantól kezdve a nagycsarnok nem lenne kiadható. A helyi ismeretek tudatában Önök tudnak egy jobb megfogalmazást, FALCO-nak a nagycsarnokban kell játszania a bajno fogalmazzák bele. Dr.Kövesdi Zoltán: Lényeges a pénzügyi garancia, valamint a kártérítési Pintér Imre: Jelen pillanatban nem tudják megmondani azt, hogy létrehoznak-e egy külön céget az üzemeltetésre, de a pályázatukban azt írták. A polgármester UNIHALL Kft-vel kötnék meg. Megkérdezte polgármester urat, hogyan legyen ha az UNIHALL Kft. egy különálló egységet hozna létre és azzal üzemeltetné a sportcsarnokot. Dr.Kövesdi Zoltán: Kérdése: az üzemeltetésre milyen céget akarnak létrehozni. pl. -nek milyen tulajdoni arányában. Ezeket is le kell írni. Pintér Imre: Abban a pillanatban, amikor az UNIHALL Kft- vállalnia a Kft-ért, Kht-ért, akkor teljesen mindegy szerinte, hogy milyen van vagy 4-5 -os kezességet vállal. Dr.Kövesdi Zoltán: Átbeszéltek mindent, de el kellene dönteni azt, hogy ki dolgozza át a s 15

16 Nagyné Dr.Gats Andrea: sportszervezetek támogatás formájában kapták meg az összeget. Most viszont ez egy egész más jogviszonnyá fordul át, mert az önkormányzat fogja visszabérelni a c aggályos az összeghatár. Létezik-e más konstrukció, amivel meg lehetne egyezni. Pintér Imre: Önök biztosítsanak minket arról, hogy a sportegyesületek havonta átutalják az 50 milliót. További kérdés, milyen arányban? Nagyné Dr.Gats Andrea: Önnek teljesen igaza van, csak pont az, amit az ügyvéd úr is elmondott a legnagyobb aggály azzal kapcsolatban merült fel, hogy ebben a bb jogviszony, és van róla összesen tíz mondat. Amit havonta automatizmusként kifizet az önkormányzat az négymillió forint + ÁFA, és ennek nem jelent meg semmilyen körülírt garanciája. Csönge Márta: Ennek lenne garanciája az egyesületekkel kötött szer Pintér Imre: Ezzel kapcsolatban elmondta, azt a szövegrészt emelték be a Csönge Márta: Ezt át kell beszélni a Hivatal jogászaival. Pintér Imre Nagyné Dr.Gats Andrea: Az önkormányzat beszerzéseire komoly jogszabály vonatkozik. Például az 50 millió forintos értékhatár - ingatlan hasznosítására - közbeszerzési értékhatárral ütközik. Nem tehetik meg, hogy ekkora pénzért helyiségeket béreljenek. Azt megtehetnék, hogy a kiemelt egyesületeket ekkora összegben támogatja az önkormányzat. Ez lenne a járható út. Dr. Zselló Amikor a pályázatot kiírta az önkormányzat pontosan tudta, hogy bérleti díjat kell fizetni ezeknek az Dr.Kövesdi Zoltán be, hogy az összeg ezeknek az Nagyné Dr.Gats Andrea: Ebben a pontban kijelenti, hogy ezt a kapacitás lekötést vállalja. Neki a módjával van problémája. Csönge Márta: Az elhangzottak alapján már tudják, mely pontokon kell változtatni, valamint azt is, hogy az UNIHALL Kft. mit szeretne, hiszen azonosak a célok. 16

17 Pintér Imre: Mikor idejöttek az alpolgármester úr azt mondta, hogy most jön a feketeleves. Dr.Kövesdi Zoltán: Egy pályázati kiírásnál mások az elvárások, mint egy hosszú tá pontosításokat szeretné átvezetni, jogilag helyesen megfogalmazva. Mindenki ajánlata. Csak pontosítani szeretnének, Pintér Imre: akarnak és módosításokat fogalmaz alatt ki. Nagyné Dr.Gats Andrea: Ilyen nincs, és nem is lesz, ani. Azt nem tudják -ére szeretné-e kibérelni a csarnokot, vagy nem. Ez több szempontból is ugrás a mélybe. Pintér Imre: rendezvények lesznek. Azt, hogy telelesz a sportcsarnok abban biztosak. Ez egy érdekes piac ilyen szempontból. Rátaláltak egy Pannon- szombathelyi cégre, aki ilyennel foglalkozik. Az UNIHALL Kft. csak bérléssel, üzemeltetéssel és fenntartással foglalkozik. Dr.Kövesdi Zoltán: Nincs is értelme Szombathelyen egy ötödik Pintér Imre: Reménykednek abban, mivel a város felépített egy ilyen szuperlétesítményt, hogy segítenek abban a csarnok kapacitása le legyen kötve. A város nem csinál konkurenciákat a csarnokkal szemben. Biztos, hogy város azért épít egy ilyen csodálatos csarnokot, hogy egy kisebbet fenntartson csak azért, hogy a másiknak konkurenciája legyen. Egy ilyen városi van ebben a városban. 17

18 Meg eleve ott van az önkormányzat irodája, aki rendezvényszervezéssel foglalkozik, az a csarnokkal is számoljon. Csönge Márta: bizottság ülésén és elmondták észrevételeiket. Pintér Imre: július 7- napján aláírásra kerüljön. Dr.Kaczmarski János: Dr.Kövesdi Zoltán: Gyakorlatilag egy világmegváltoztatás nincsen benne, hanem csak jogi. Dr.Kaczmarski János: Az üzemeltetési kötelezettség az egyik sarokpont. Jobban örültek volna neki, ha a sportegyesületekkel már tárgyalt volna a Kft. Dr.Kövesdi Zoltán: Attól kell tartani, ha neki az üzleti érdeke úgy kívánja, akkor bezsúfolja az egyesületeket. Legnagyobb problémája a bankgaranciával, kártérítési igénnyel és a felújítási kötelezettséggel van. Ezek nem ismertek, sem az atlétikapályára vonatkozóan, sem a régi csarnokra. Ott bármi lehet. Dr.Bonczó Eszter: Leírták, hogy mit kérnek. Gerencsér Gyula: - Dr.Kövesdi Zoltán: Kérdése: mennyi annak az összege? Gerencsér Gyula: Azért írták úgy be, hogy felmérik. 20 millió forint három év alatt, Így van, igazuk van. Nem lettek bizonyos dolgok megoldva az elmúlt és meg fogják csináltatni. Dr.Kövesdi Zoltán: meg kellene határozni. Gerencsér Gyula: állapítani, hogy mi ez. Azt vállalták, hogy megcsináltatják, de igazából nem tudják pontosan. Dr.Kövesdi Zoltán: Aggálya, ha nem lesz megcsináltatva, akkor azt fogja mondani, tények elé állíthatja az önkormányzatot és akkor kit fognak találni. Jó, akkor 50 18

19 millió forintért ne csináltassa meg a Házkezelési Kft. Azt látja, hogy vállalják a kötelezettségeket, de az nincsen limitálva. Gerencsér Gyula: Azt az önkormányzat vagyonába ruházzák be. Biztos, hogy lesznek bizony Csönge Márta: Dr.Kaczmarski János: Dr.Bonczó Eszter: Nem mi csináljuk meg. Nagyné Dr.Gats Andrea: UNIHALL Kft. között köttetik. A Házkezelési Kft-nek van jogi egysége, aki ezt az pont. Véleménye szerint ez megfogalmazva mindenféle garanciák nélkül, automatizmusként, havi négymillió egyszázezer forint terhet jelent az önkormányzatnak, és erre a másik oldalról semmiféle kötelezettség nincs. Csönge Márta: Az megold fogalmazzák meg. Gerencsér Gyula: Hiába adná oda holnap a Házkezelési Kft. jogászának, aki nem is látta ezt. Az Eszter viszont ezzel foglalkozott. Nagyné Dr.Gats Andrea: Dr.Kaczmarski János: Nem tudnak mit csinálni. Dr.Kövesdi Zoltán: Pragmatikusan olyannak kellene elkészíteni a összehívni a bizottságot, hanem azt on kapja meg mindenki és azt nézze ily Dr.Kaczmarski János: Dr.Bonczó Eszter: Nem beszéltek róla hetek óta. Polgármester úr június 9. napján adta át az értesítést. Dr.Kövesdi Zoltán: benne egy jogszabályi hivatkozás sem. 19

20 Csönge Márta: A megtárgyalás, valamint az elhangzottak alapján és a felmerült -tervezetet. Dr.Kaczmarski János: Nagyné Dr.Gats Andrea: Ki lehet javítani, de az érdemi dolgokat nem lehet Dr.Kövesdi Zoltán: Adnak egy keretösszeget, ami 10 millió legyen, valamint a k Nagyné Dr.Gats Andrea: Kérdése: mennyi óraszámot írjanak be? Gerencsér Gyula: Ezt nem lehet megcsinálni. Dr.Kövesdi Zoltán: Azt is bele kellene írni, hogy az önkormányzat támogatást ad és közvetlen idetelepíti a céget. Dr.Tóth Csaba: Az az egyesület, amelyik kapja a támogatást az engedményezi a támogatás összegét. Nagyné Dr.Gats Andrea: Ezzel az a baj, hogy ez csak erre az évre igaz, mert vannak kiemelt sportegyesületeink. Dr.Kövesdi Zoltán: Ha beleírnák, hogy évente kijelöli ezeknek a körét és ebben az összegben évente meghatározná a támogatandókat is. Dr.Boncó Eszter: Nem kell beleírni. Nagyné Dr.Gats Andrea: Azt kifogásolja, hogy szerinte az önkormányzat nevére nem lehet bérleti díjat számlázni. Dr. Kövesdi Zoltán: Bele kellene írni, hogy kötelezettséget vállal arra, hogy mennyi támogatást ad, amit nevesíteni kell. Dr.Tóth Csaba: A támogatás folyósításának feltétele, hogy az engedményezési nyilatkozat meglegyen. A tárgyalások során az egyesületekkel már megkötik az engedményezési megállapodást. Dr.Boncó Eszter Csönge Márta: Dr.Tóth Csaba: Dr.Kövesdi Zoltán: Csönge Márta: Dr.Kaczmarski János: hogy dolgozik a Hivatal. Gerencsér Gyula: Ki mondta, hogy nem dolgozik. 20

21 Csönge Márta: pontnál, mert tudják, hogy a Hivatal dolgozik. Gerencsér Gyula július 8. napján aláírásra kerüljön. Meg kellene szervezni, hogy azt alá is lehessen írni. Javasolta, hogy Heckenast úr beszélje meg polgármester úrral az aláírást. Dr.Kövesdi Zoltán: orint értékben, valamint az üzemeltetésre milyen -e stb. Csönge Márta: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, szavazást rendelt el. határozatot: 109/2005. (VII.5.) ÜB. számú határozat Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Sugár úti Sportcentrum bérleti-üzemeltetési átdolgozásra javasolta. Javasolta továbbá, hogy az elhangzott észrevételek alapján a - tagjaival, akiknek egyetértése után a bérleti- úrnak aláírásra javasolja. : Csönge Márta, a bizottság elnöke igazgatója Dr.Bánhalmi- Zseli Imre, a Munkaügyi, Informatikai és Szervezési Osztály : azonnal Több napirendi pont nem lévén az ülést órakor berekesztette. k. m. f. (: Szabó Józsefné :) (: Csönge Márta :) jkv. a bizottság elnöke 21

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JELENLÉTI ÍV. Csönge Márta elnök. Rettegi Attila tag. Eck-Varga Zsuzsanna tag

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JELENLÉTI ÍV. Csönge Márta elnök. Rettegi Attila tag. Eck-Varga Zsuzsanna tag FELJEGYZÉS Tárgy: Ügyrendi Bizottság nyilvános ülése Helyszín: Városháza I. emelet 118. számú helyisége -án 17 00 óra Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS Csönge Márta elnök Rettegi Attila

Részletesebben

Tervezet. Szombathelyi Önkormányzati Házkezelési Kft. Székhelye: 9700 Szombathely, Welther K. u. 4.)

Tervezet. Szombathelyi Önkormányzati Házkezelési Kft. Székhelye: 9700 Szombathely, Welther K. u. 4.) Tervezet Szombathelyi Önkormányzati Házkezelési Kft. Székhelye: 9700 Szombathely, Welther K. u. 4.) Képviseli : Adószáma: 11302320-2-18 Számlaszáma: OTP 11747006-20130161 Cégjegyzékszáma: 18-09-101245

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín:

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE A TÁRGYALJÁK: - PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG - SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG A HATÁROZATI JAVASLATOT TÖRVÉNYESSÉGI SZEMPONTBÓL MEGVIZSGÁLTAM: /: D R. KACZMARSKI JÁNOS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: Határozatai: 101--102 T á r

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-14/2015. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli, nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín: Szombathely Megyei Jogú

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterejszti Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bartalos Sándorné képviselő Kovács József képviselő Molnárné Rózsa Marianna képviselő Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző

JEGYZŐKÖNYV. Bartalos Sándorné képviselő Kovács József képviselő Molnárné Rózsa Marianna képviselő Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2012. március 22. napján 15.30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Meghívottak: Igazoltan távol: Polgárdi Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 26-án (hétfő) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON

4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON 4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON 4/2003. számú Ügyviteli Utasítás - ingatlanrészek,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 18-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012.

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. 88/2012. (XII. 13.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bérleti üzemeltetői szerződés

Bérleti üzemeltetői szerződés Bérleti üzemeltetői szerződés ) amely létrejött egyrészröl : Szombathelyi Önkorrrlányzati Házkezelési Kft. Székhelye: 9700 Szombathely, Welther K. u. 4.) Képviseli: Gerencsér Gyula ügyvezető Adószáma:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2014. november 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tisztelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

GARÁZS BÉRLETI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület augusztus 30-i ülésére

GARÁZS BÉRLETI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület augusztus 30-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 12-én - kedden - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének július 20-án tartott üléséről

Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének július 20-án tartott üléséről Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott üléséről Leányvár, 2011. július 20. Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Leányvár Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. június 18. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2000. augusztus 3-án 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén Gyömrőn, Szabadság tér 1. hivatalos helyiségében.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pintér Ádám, Tolonics Gyula és Magyar Judit képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Pintér Ádám, Tolonics Gyula és Magyar Judit képviselők Szám: 12/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 29-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott rendkívüli üléséről Jelen lévő

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti:Mezőfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. április 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 2-án 9.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/ , 88/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/ , 88/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:91-3 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 17 órától

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 19-i üléséről

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 19-i üléséről 122 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 19-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán Támba Borbála Buzák Zsolt Terdik Tibor képviselők Tanácskozási joggal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 6/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2011.március 29-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2011.március 29-én tartott üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2011.március 29-én tartott üléséről. Jelen vannak: Bolyki

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 26-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 26-án megtartott üléséről Határozatok száma: 33-38. 1 TARTALOMJEGYZÉK 33/2015.(V.26.) PBH.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. január 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

3. s z á m ú. Készült a 2012. február 9-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

3. s z á m ú. Készült a 2012. február 9-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. február 9-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők.

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők. 1 J E GY Z Ő K Ö NY V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta: Jegyzőkönyv Készült: a 2013. május 2. napján de. 10.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a hivatali kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

95 íjdáh. Tárgy: Hozzájárulás a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata által kötendő bérleti szerződéshez

95 íjdáh. Tárgy: Hozzájárulás a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata által kötendő bérleti szerződéshez 95 íjdáh BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 97 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. szeptember 8-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-7 /2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére I. A pályázat célja: Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő Pomáz, Huszár utca 3. 1689/194 hrsz

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. augusztus 2-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző,

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-17/2014. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés

Részletesebben