SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JELENLÉTI ÍV. Csönge Márta elnök. Rettegi Attila tag. Eck-Varga Zsuzsanna tag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JELENLÉTI ÍV. Csönge Márta elnök. Rettegi Attila tag. Eck-Varga Zsuzsanna tag"

Átírás

1 - FELJEGYZÉS Tárgy: Ügyrendi Bizottság nyilvános ülése Helyszín: Városháza I. emelet 118. számú helyisége -én óra Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS Csönge Márta elnök Rettegi Attila tag Eck-Varga Zsuzsanna tag Dr.Gyimesi József tag Dr.Kövesdi Zoltán tag Dr.Tóth Csaba Dr.Buzás László tag tag Dr.Bánhalmi- ke Erzsébet Nagyné Dr.Gats Andrea jogi Heckenast Gusztáv Gerencsér Gyula, a igazgatója 1

2 Csönge Márta, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Bejelentette, hogy Eck-Varga Zsuzsanna, Rettegi Attila és Dr.Gyimesi József, a bizottság tagjai igazoltan vannak távol. Ezután ismertette a napirendi pontokat, amit a bizottság egyhangúlag elfogadott. NYILVÁNOS ÜLÉS 1./ napirendi pont: Javaslat a Szombathely, Kossuth L. u. 2. szám alatti ingatlan : Dr. Bánhalmi- Dr.Bonczó Eszter: A pályázati ajánlatában a pályázó kötelezettséget vállalt arra, hogy a négy munkanélkülivé vált dolgozót továbbfoglalkoztatja. Erre való utalás. Csönge Márta: kapcsolatos: kártalanításra nem tarthat igényt. Ez tudatosan van így kikötve? Dr.Bonczó Eszter: Pályázati felhívásban ez kikötés volt, semmit nem változtattak rajta. Ez a Csönge Márta: nem érti. Dr.Bonczó Eszter: Azokat a tevékenységi köröket használták, amelyhez a TEAOR- kiírásban is. Csönge Márta: Dr.Bonczó Eszter: is hozzátartoznak, azokat kiadja. Dr.Buzás László: körét nem változtatja meg. Ennek pontosítását az alábbiak szerint javasolja: A lezettséget vállal arra, hogy e körben a tevékenységi körét nem változtatja meg. Dr.Tóth Csaba: A közétkeztetésbe beletartozik a munkahelyi és a diákétkeztetés is, éttermibe nem fér bele, hogy a szobákat kiadja. A 718 m 2 2

3 bent van az a 70 m 2 akkor, azokat a pályázó nem tudja hasznosítani. Dr.Kaczmarski János: végez, valamint a vendégszobákat is üzemelteti. gáltatásokat is Dr.Tóth Csaba: Érti, hogy ezt a profilt szeretnék megkötni, de ugyanakkor nem adhatja tovább albérletbe harmadik személy részére, tehát nem tudja hasznosítani a szobákat. Csönge Márta: A közétkeztetési tevékenységgel köteles üzemeltetni, A 3./ pont második mondatát az alábbiakkal egészítette ki: hogy profilkötöttség terheli és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységi körét a bérbeadó hozzájárulása nélkül nem változtatja meg. Dr.Buzás László: A tevékenységi körét miért ne változtathatná meg. Dr.Nagy Tibor: Szeretné felhívni a bizottság figyelmét arra, hogy megkötni. Dr.Kövesdi Zoltán: A múltkori bizottsági ülésen elhangzott, hogy milyen állapotban felújításokat az önkormányzat végezze el. Kérdése: mi az a kiindulási pont, ami szerint az épületet átadják? Csönge Márta: A megtekintett állapotban adják az ép Dr.Boncó Eszter berendezéseket, hanem helyette elvégzi a felújítást. Dr.Kaczmarski János: berendezéseket. Dr.Kövesdi Zoltán: Tehát, akkor felújítás nem lesz? Dr.Nagy Tibor: Dr.Kaczmarski János: Dr.Kövesdi Zoltán: Tehát az eredeti 3

4 Dr.Bonczó Eszter: legkisebb munka is építésengedély köteles. A tulajdonos hozzájárulása nélkül semmit nem tehet. Dr.Kövesdi Zoltán: Kérdés az, hogy a felújítási kötelezettség mire terjed ki. Dr.Bonczó Eszter: Csönge Márta: felszerelési tárgyakat, de véleménye szerint az nem azonos a felszereltséggel. Ezt hogyan kell érteni? Dr.Bonczó Eszter: Az épület elválaszthatatlan része a tárgyi eszközök. Csönge Márta: ztetés ellenére ismételten megszegi, A vagy helyett és-re javította, mert ha Zseli Imre: Dr.Kövesdi Zoltán: végére kellene beírni. Dr.Tóth Csaba: Harmadik személynek nem engedheti át a használatot, mert azt tiltja Zseli Imre: engedhesse át másnak. Dr.Buzás László: k második mondatát az alábbiak szerint javasolta módosítani: arra, hogy e körben a tevékenységi körét nem változtatja meg. Csönge Márta: forintért a konyhai gépeket stb. Zseli Imre: szó. Dr.Buzás László: A mert szerinte ez így helyes. 4

5 Dr.Tóth Csaba: vállalt? Zseli Imre: A pályázó azt írta, hogy pályázatuk sikeressége esetén vállalják, hogy a Dr.Tóth Csaba: ki: 16./ Étkezde négy munkanélkülivé vált dolgozójának foglalkoztatását. Dr.Nagy Tibor hogy azt befizette. Csönge Márta: Dr.Nagy Tibor: Kereskedelmi Bank Rt-nél vezetett számú számlájára egy összegben megfizette és azt eredeti banki bizonylattal igazolta. gy összegben átutalta a bérbeadó 5./ pont szerinti számlájára és azt eredeti banki bizonylattal igazolta. Dr.Tóth Csaba: a bérlemény összes helyiségét, így a vendégszobákat is rendeltetésüknek Dr.Nagy Tibor: Dr.Bonczó Eszter: Dr.Nagy Tibor: Mihez képest? Dr.Bonczó Eszter: Az értesítés Csönge Márta: Dr.Nagy Tibor: Ha szervez rendezvényt bérleti díjat nem számlázhat. Dr.Tóth Csaba: A pályázat kiírása szerint átengedheti a bérlet hasznosítás jogát. Más számára albérletbe, vagy bérbe adás tilalma ugyanazt jelenti, oda nem engedhet be egy csapatot és annak nem számlázhat. Dr.Nagy Tibor: kell kérni. 5

6 Csönge Márta: ározza meg ezeket a tevékenységeket. Dr.Nagy Tibor: Igen. Csönge Márta: - Dr.Bonczó Eszter: Dr.Nagy Tibor: A pályázati kiírásna Nagyné Dr.Gats Andrea: javasolta módosítani: A bérbeadó a írásának napjától számított 10 évig Dr.Buzás László: elfogadásra. Csönge Márta: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, szavazást rendelt el az 108/2005. (VII.5.) ÜB. számú határozat Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Kossuth Lajos utca 2. szám alatti volt Hivatali tervezetét jogi szempontból felülvizsgálta és azt az alábbi módosításokkal javasolja a polgármester úrnak aláírása: 1./ A bizottság javasolja, hogy a pályázati ki Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (Vasszécseny, Kossuth L. u. 36.) július 6. -vel. 2./ 2./ A bérbeadó a számított 10 évig 3./ ak szerint módosul: arra, hogy e körben a tevékenységi körét nem változtatja meg. 4./ Bank Rt-nél vezetett számú számlájára egy összegben megfizette és azt eredeti banki bizonylattal igazolta. 6

7 5./ A összegben átutalta a bérbeadó 5./ pont szerinti számlájára és azt eredeti banki bizonylattal igazolta. 6./ a bérlemény összes helyiségét, így a vendégszobákat is latát bármely más jogcímen harmadik személy részére nem engedheti át. 7./ 16./ Étkezde négy munkanélkülivé vált dolgozójának foglalkoztatását. 8./ 17./ pontra, a 17./ pontja pedig 18./ pontra módosul. : : Csönge Márta, a bizottság elnöke Dr.Bánhalmi- azonnal 2./napirendi pont: Javaslat a Sugár úti Sportcsarnok bérleti-, üzemeltetési : Dr. Bánhalmi- Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Meghívottak: Gerencsér Gyula, az Önkormányzati Házkezelési zgatója Pintér Imre, az UNIHALL Kft. tulajdonosának Dr.Kövesdi Zoltán: - lló Ferencné és Pintér Imre Csönge Márta: Köszöntötte az Ismertette, hogy a Dr.Kövesdi Zoltán ügyvéd úr ismertetni fog. 7

8 Dr.Kövesdi Zoltán: munkát. Pintér Imre: Azt vártuk, hogy Önök írják meg, de azt mondták, hogy az UNIHALL Dr.Kövesdi Zoltán: gy elég bonyolult jogi munka. Úgy érzi, szükséges lenne jogi, szakmai szempontokat figyelembe venni, noha nyilvánvalóan azok a szempontok, amit Önök módosítási javaslatokat. Általános jelleggel meg kellene határozni a szombathelyi kluboknak, milyen helyiséget vehetnek igénybe, milyen óraszámban, és ezek kereteit pontosabban, pl. a FALCO a meccseit hol játszhatja a kiscsarnokban, vagy a nagycsarnokban. Pintér Imre: A szombathelyi fontos jogászok a kiírásban ezt így fogalmazták meg, így emelték be. Ezt itt írták. Dr.Kövesdi Zoltán: Ügyrendi Bizottság kezébe van adva a labda, azt ne dobják vissza, hanem próbáljanak valamit kialakítani. Nyilván a bizottságnak nem az a feladata, hogy t lásson el. 1.2./ pont: Bérbe- képviseli. Bérbe- -e el, vagy a cég általános keretein belül, jegyzési jogosultság keretein belül, vagy más fog Szombathelyen eljárni. pontosabban kellene megfogalmazni. 1.5./ pont: e célra létrehozott cégére ruházhatja át : Milyen cégre ruházhatj kellene határozni. Pl. Kft., Rt., Bt., ezekhez pontos cégadatokra van szükség. Ezek nagyon fontos adatok, amelyekre szükség van. Önök aláírják a Pintér Imre: Polgármester úrtól megkérdezték ezt. Azt mondta, hogy velük akar céget. Ez még nincsen eldöntve. Dr.Kövesdi Zoltán: adatokra van szükség. 2.1.c./ - esítményeket tovább bérbe adni. mit gondolnak. Egyes rendezvények, egyes részeit. Ezt is pontosítani kellene. Gerencsér Gyula: Nem az egészet, hanem pl. éttermet stb. 8

9 Dr.Kövesdi Zoltán: 2.2.d./ pontban A nincs limitálva az összeghatár. Pintér Imre: Nem tudja, meg kell vizsgálniuk. Azt gondolja, hogy egy Dr.Kövesdi Zoltán: te nagyobb összeget. A 2.2.f./ pont: vannak. De ezt is pontosítani kell. Teljesen lebontani nem lehet, de a FALCO a bajnoki és kupameccseket a nagycsarnokban játssza. Pintér Imre: Kivéve akkor, hogyha a FALCO olyan rosszul szerepel, hogy Dr.Kövesdi Zoltán: el meccsre, akkor nem érdemes az üzemeltetési költségek miatt a nagycsarnokot igénybe venni. Azt szeretné, hogy ez szerepeljen a - határozza meg a helyet. Tehát egy mellékletet kellene készíteni, egy keretmeghatározást és azt, hogy melyik részt használhatják. Ne legyen bizonytalanság. Addig nem lehet beírni, amíg - és nagycsarnokban. Ezek a tárgyalások úgymond még folyamatban vannak. Dr.Kövesdi Zoltán: problémás lesz. 2.2 rendezvényeire. Mi az a közösségi tér jelleg? Dr.Bonczó Eszter: Dr.Kövesdi Zoltán: egyéb. Akkor legyen non profit rendezvény. ális és 9

10 önkormányzat szervezésében az már nem non profit volt. Dr.Kövesdi Zoltán: Egy kicsit pontosabban írják körül, hogy mik ezek, mert az egyéb kifejezés zavaró. Pintér Imre: Ha az önkormányzat azt mondja, hogy kiadja, akkor odaadta. Dr.Kövesdi Zoltán: 2.2.g./ második mondata: Feltéve, ha az önkormányzat azt Pintér Imre: Ha valaki azt mondja, hogy minden évben ekkor van a Savaria kiállítás, tíz éven keresztül április 5- tizenegy évvel korábban mondja meg az önkormányzat, hogy mit akar csinálni. Dr.Kövesdi Zoltán: Pintér Imre: n. Dr.Kövesdi Zoltán: Az önkormányzat 90 nappal korábban köteles Önökkel Pintér Imre: Látom az indokaimat nem fogadja el. Mi van, ha az önkormányzatnak jön egy olyan dolog, hogy két héten belül kell valami és azt mondják, bocsi 90 nap. Dr.Kövesdi Zoltán: Elmondja azokat a felvetéseket, amelyek az Ügyrendi Bizottság ülésén jogi szempontként felmerültek, hogy a akar kötni. 2.2.h./ hogy a bankgarancia kinek szól, melyek a lehívások feltételei, ki hívhatja le. 2.2.k./ A berendezési és felszerelési tárgyak eredeti állapotában bérbeüzemeltetésbe adónak visszaadni. Nyilván van amortizáció, rendes ák 2.2.i./ seken. Konzultatív jellegre gondoltak? Pintér Imre: Nem tudja. 10

11 Dr.Kövesdi Zoltán: 2.4./ pont: Ennél a pontnál építési engedélyhez kötött beruházási munkálatokat nem végezhet. Mert az megfoghatatlan, hogy átalakítás c./ pont: A bérleményben a használat során keletkezett kárt megtéríteni. Kivel köteles a kárt megtéríttetni? Pintér Imre: Aki a kárt okozza. Dr.Kövesdi Zoltán: Rendben, de ez felesleges. Utalni kell arra, hogy a 2.,5.2.c./ pont: almassági ügyek, jótállási, szavatossági. Mire gondolnak? Pintér Imre: ekelje. Dr.Kövesdi Zoltán: Aggályos még a / pont: Tehát ,- forint bérleti díjat fizet Önöknek az Önkormányzat. A 2.7/ pont szerint pedig Önök fizetnek egy összeget. Ezt a Gerencsér Gyula: Azt nem lehet. Dr.Kövesdi Zoltán: Miért nem? Gerencsér Gyula: A bérbeadó a Házkezelési Kft., az Önkormányzat pedig a sportköröket támogató. Dr.Kövesdi Zoltán: Egyébként egy engedményezéssel simán menne. A bérleti díj jogcíme a kérdéses / pont: Ehhez a ponthoz kérdése, hogy milyen bérleti díj 20 %-a? Pintér Imre: Ezt mi fizettük be. Dr.Kövesdi Zoltán: Két bérleti díjról beszélnek. Pl: a befolyt bérleti díj 20 %-a, kit befolyt? Gerencsér Gyula: Dr.Kövesdi Zoltán: Ennek mi a rendje. Évente kell. Gerencsér Gyula: Gyakorlatilag azt jelenti, hogy évente 2 millió forintot erre a célra kell szánni és a harmadik évben jelenik meg a felújítás, akkor 6 millió forintot rá kell fordítani. 11

12 Dr.Kövesdi Zoltán: Ezt is pontosítani kellene. Tehát a befolyt bérleti díjat kalkulált százalék. Ennek a rendje nincsen leszabályozva külön megállapodásba rögzíti a régi sportcsarnok és a szabadtéri karbantartási és felújítási, illetve az átadás utáni felújítási munkákat. pénzügyi ráfordítást igényel. Ezeket tisztázni javasolja. Gerencsér Gyula: meghatározta. Erre fognak egy ütemezést csinálni arra vonatkozóan, hogy Dr.Kövesdi Zoltán: dést kötni. Gerencsér Gyula: A megállapodás évekre szólhat. Dr.Kövesi Zoltán: elállhat, ha nem teljesíti. 4./e./ pont: Ez a pont is túl általános. Ez megint nem jó, hogy egy évben háromnál súlyosan, vagy írásbeli figyelmeztetés ellenére ismételten megszegi. Ez a megszövegezés is túl általános. 7.2./ pontban foglalt elállás megfogalmazása gyakorlatilag egyoldalú elállási jogot biztosít. Itt nincs elég kötelezettségvállalás. Azt szeretnék rögzíteni a tárgyalni és mennyi legyen a kitétel. Ne legyen meghatározva egy olyan rendszer: közüzemi díjak emelkedése, ami Önöknek egyoldalú elállási jogot biztosítana. 10./ pont: foglaltakon kívül egymással szemben semmiféle igényük nem áll fenn. Ez sem jogi kategória. Kérte továbbá, hogy az elhangzottak figyelembevételével üzemeltetési legyen megfogalmazva. Azok a terminológiák, amiket alkalmaznak általában Pintér Imre: Ahogyan Ön kezdte, az rettenetesen rossz érzés egy tárgyalóféllel kapcsolatban. A polgármester úrral és a kollégákkal is tárgyaltak. A kollégái 12

13 megcsinálni szívesen veszik, ha a bérbeadó, azaz az Önkormányzat ami jogilag, meg Ptk. szempontból tökéletesen a helyén van. Véleménye szerint lenne. Dr.Kövesdi Zoltán: om június 17. óta itt van a stb. Kicsit sarkosan fog most fogalmazni. Kifejezetten rosszul esett neki az, amiket hallott. Pintér Imre: Totálisan jó szándékkal álltak az egészhez. A világon nem született olyan jogász, aki minden pontra olyat fog írni, hogy év múlva is az alapján Önkormányzattal és a Házkezelési Kft. munkatársaival, vagy ha nem, akkor a a sportot. Önök tudják azt, hogy a sportegyesületek sorsa manapság hogyan ortegyesületek ott megkapják a maximális támogatottságot. A másik oldalon az önkormányzat ha nem akarta volna fenntartani a négy egyesületnek, akkor azt mondta volna, hogy kiadja egy Kht-nak 150 millió forintért. Az önkormányzat azt mondta, erre nincsen pénze, nem akar erre ennyi pénzt költeni, hanem van rá kb. 50 millió ll adni arra, hogy tudjon hogy kell a csarnok és az üres, nem fognak semmire sem hivatkozni. A másik oldalon Önöknek is figyelembe kell venni, hogy annyiért fogják üzemeltetni a csarnokot, amennyiért más nem vállalta volna el. Hasonló csarnokokra hogy átnézik és megmondják, mi az új tervezettel kapcsolatban a véleményük. Dr.Kövesdi Zoltán: ne essék, mindenki szülessen. 13

14 Pintér Imre: Mai napon olvasta, hogy 56 dollár lett egy hordó olaj ára, és azt mondták, hogy ez év végére lehet 80 dollár is. assák meg a nagyságára nincsenek hatással. Önök sem akarnak minket bevinni egy Azt mondták, hogy 30 %-ig nem szólalhatnak meg. Ha 30 % fölé megy azt már nem tudják elvállalni. Az összes többit, ha Ön azt mondja, hogy úgy kell megcsinálni, akkor azt úgy kell megcsinálni és kész, én nem vagyok jogász. mesek egymásba, hanem akkor kell, ha esetleg válóper van. Több pályázó kérte, hogy a csarnok mert azt nem lehet kiszámítani. A gyakorlat fogja megmutatni azt, hogy a csarno Dr.Kövesdi Zoltán: Nem is szabad mindent beleírni, csak azt, ami kell. Csönge Márta: Úgy gondolja, hogy mindketten ugyanazt akarják. Nincsenek nagyon messze az álláspontok, csak szövegbeli finomításokról van szó. Megdöbbenve h van a bizottsági ülés, ezért azt most tudják megtárgyalni. Az egy napos összehozni, akkor az alatt át tudják -án jár le. Pintér Imre: július 8. napjáig a sportegyesületekkel nem tudják letárgyalni, nem edzhetnek a nagycsarnokban. Nekik is érdekük, hogy minél több ember legyen ott és ez egy sikeres teremsport legyen. Hogyan tudnak még jobban és DOBO SE-vel és a FALCO- valami óraszámot meg akarnak fogalmazni ezzel kapcsolatban ám legyen, de hogyha elég annyi, hogy a FALCO kupameccsei a nagycsarnokban lesznek, ezért akarják a FALCO-t is érdekeltté szeretnék tenni, hogy a csarnok jól az üzemeltetését. Tényleg nem lehet ezeket belefogalmazni egzakt módon, pl. 15 óra stb. A Sugár úton kapott tájékoztatóból indultak ki, de biztos abban, hogy ez nem fogja fedni a valóságot. Ezt úgy beleírni nem lehet. Mindegyik egyesülettel egyéni megállapodást kötnek. 14

15 Pintér Imre: Minden évben ha kell közösen leülnek és megbeszélik, hogy az magukat. Azt mondták, hogy a FALCO-val emberileg semmi problémájuk nem lesz, de a DOBO SE- Van egy olyan érzése, igazából azért szeretné az önkormányzat ilyen nagyon pontosan megfogalmazni, mert tudják azt, hogy ez a négy egyesület, de lehet, hogy csak belefogalmaztuk, ne aggódjatok itt van. Utána pedig lesz, ami lesz. Pintér Imre: Ezt úgyis meg lehet fogalmazni, hogy mi az önkormányzat igénye, mert ad 50 millió forintot. Tegye meg a kikötéseket Azt tudomásul kell venni, és arra kérnénk Önöket, a döntések olyanok legyenek, hogy a nagycsarnokban a rugalmasság biztosítva legyen. Az összes többinek a rugalmassági foka lehet lényegesen kisebb. A FALCO-nak naponta edzeni kell. Ha naponta edz valaki és ez a nagycsarnokban lenne, onnantól kezdve a nagycsarnok nem lenne kiadható. A helyi ismeretek tudatában Önök tudnak egy jobb megfogalmazást, FALCO-nak a nagycsarnokban kell játszania a bajno fogalmazzák bele. Dr.Kövesdi Zoltán: Lényeges a pénzügyi garancia, valamint a kártérítési Pintér Imre: Jelen pillanatban nem tudják megmondani azt, hogy létrehoznak-e egy külön céget az üzemeltetésre, de a pályázatukban azt írták. A polgármester UNIHALL Kft-vel kötnék meg. Megkérdezte polgármester urat, hogyan legyen ha az UNIHALL Kft. egy különálló egységet hozna létre és azzal üzemeltetné a sportcsarnokot. Dr.Kövesdi Zoltán: Kérdése: az üzemeltetésre milyen céget akarnak létrehozni. pl. -nek milyen tulajdoni arányában. Ezeket is le kell írni. Pintér Imre: Abban a pillanatban, amikor az UNIHALL Kft- vállalnia a Kft-ért, Kht-ért, akkor teljesen mindegy szerinte, hogy milyen van vagy 4-5 -os kezességet vállal. Dr.Kövesdi Zoltán: Átbeszéltek mindent, de el kellene dönteni azt, hogy ki dolgozza át a s 15

16 Nagyné Dr.Gats Andrea: sportszervezetek támogatás formájában kapták meg az összeget. Most viszont ez egy egész más jogviszonnyá fordul át, mert az önkormányzat fogja visszabérelni a c aggályos az összeghatár. Létezik-e más konstrukció, amivel meg lehetne egyezni. Pintér Imre: Önök biztosítsanak minket arról, hogy a sportegyesületek havonta átutalják az 50 milliót. További kérdés, milyen arányban? Nagyné Dr.Gats Andrea: Önnek teljesen igaza van, csak pont az, amit az ügyvéd úr is elmondott a legnagyobb aggály azzal kapcsolatban merült fel, hogy ebben a bb jogviszony, és van róla összesen tíz mondat. Amit havonta automatizmusként kifizet az önkormányzat az négymillió forint + ÁFA, és ennek nem jelent meg semmilyen körülírt garanciája. Csönge Márta: Ennek lenne garanciája az egyesületekkel kötött szer Pintér Imre: Ezzel kapcsolatban elmondta, azt a szövegrészt emelték be a Csönge Márta: Ezt át kell beszélni a Hivatal jogászaival. Pintér Imre Nagyné Dr.Gats Andrea: Az önkormányzat beszerzéseire komoly jogszabály vonatkozik. Például az 50 millió forintos értékhatár - ingatlan hasznosítására - közbeszerzési értékhatárral ütközik. Nem tehetik meg, hogy ekkora pénzért helyiségeket béreljenek. Azt megtehetnék, hogy a kiemelt egyesületeket ekkora összegben támogatja az önkormányzat. Ez lenne a járható út. Dr. Zselló Amikor a pályázatot kiírta az önkormányzat pontosan tudta, hogy bérleti díjat kell fizetni ezeknek az Dr.Kövesdi Zoltán be, hogy az összeg ezeknek az Nagyné Dr.Gats Andrea: Ebben a pontban kijelenti, hogy ezt a kapacitás lekötést vállalja. Neki a módjával van problémája. Csönge Márta: Az elhangzottak alapján már tudják, mely pontokon kell változtatni, valamint azt is, hogy az UNIHALL Kft. mit szeretne, hiszen azonosak a célok. 16

17 Pintér Imre: Mikor idejöttek az alpolgármester úr azt mondta, hogy most jön a feketeleves. Dr.Kövesdi Zoltán: Egy pályázati kiírásnál mások az elvárások, mint egy hosszú tá pontosításokat szeretné átvezetni, jogilag helyesen megfogalmazva. Mindenki ajánlata. Csak pontosítani szeretnének, Pintér Imre: akarnak és módosításokat fogalmaz alatt ki. Nagyné Dr.Gats Andrea: Ilyen nincs, és nem is lesz, ani. Azt nem tudják -ére szeretné-e kibérelni a csarnokot, vagy nem. Ez több szempontból is ugrás a mélybe. Pintér Imre: rendezvények lesznek. Azt, hogy telelesz a sportcsarnok abban biztosak. Ez egy érdekes piac ilyen szempontból. Rátaláltak egy Pannon- szombathelyi cégre, aki ilyennel foglalkozik. Az UNIHALL Kft. csak bérléssel, üzemeltetéssel és fenntartással foglalkozik. Dr.Kövesdi Zoltán: Nincs is értelme Szombathelyen egy ötödik Pintér Imre: Reménykednek abban, mivel a város felépített egy ilyen szuperlétesítményt, hogy segítenek abban a csarnok kapacitása le legyen kötve. A város nem csinál konkurenciákat a csarnokkal szemben. Biztos, hogy város azért épít egy ilyen csodálatos csarnokot, hogy egy kisebbet fenntartson csak azért, hogy a másiknak konkurenciája legyen. Egy ilyen városi van ebben a városban. 17

18 Meg eleve ott van az önkormányzat irodája, aki rendezvényszervezéssel foglalkozik, az a csarnokkal is számoljon. Csönge Márta: bizottság ülésén és elmondták észrevételeiket. Pintér Imre: július 7- napján aláírásra kerüljön. Dr.Kaczmarski János: Dr.Kövesdi Zoltán: Gyakorlatilag egy világmegváltoztatás nincsen benne, hanem csak jogi. Dr.Kaczmarski János: Az üzemeltetési kötelezettség az egyik sarokpont. Jobban örültek volna neki, ha a sportegyesületekkel már tárgyalt volna a Kft. Dr.Kövesdi Zoltán: Attól kell tartani, ha neki az üzleti érdeke úgy kívánja, akkor bezsúfolja az egyesületeket. Legnagyobb problémája a bankgaranciával, kártérítési igénnyel és a felújítási kötelezettséggel van. Ezek nem ismertek, sem az atlétikapályára vonatkozóan, sem a régi csarnokra. Ott bármi lehet. Dr.Bonczó Eszter: Leírták, hogy mit kérnek. Gerencsér Gyula: - Dr.Kövesdi Zoltán: Kérdése: mennyi annak az összege? Gerencsér Gyula: Azért írták úgy be, hogy felmérik. 20 millió forint három év alatt, Így van, igazuk van. Nem lettek bizonyos dolgok megoldva az elmúlt és meg fogják csináltatni. Dr.Kövesdi Zoltán: meg kellene határozni. Gerencsér Gyula: állapítani, hogy mi ez. Azt vállalták, hogy megcsináltatják, de igazából nem tudják pontosan. Dr.Kövesdi Zoltán: Aggálya, ha nem lesz megcsináltatva, akkor azt fogja mondani, tények elé állíthatja az önkormányzatot és akkor kit fognak találni. Jó, akkor 50 18

19 millió forintért ne csináltassa meg a Házkezelési Kft. Azt látja, hogy vállalják a kötelezettségeket, de az nincsen limitálva. Gerencsér Gyula: Azt az önkormányzat vagyonába ruházzák be. Biztos, hogy lesznek bizony Csönge Márta: Dr.Kaczmarski János: Dr.Bonczó Eszter: Nem mi csináljuk meg. Nagyné Dr.Gats Andrea: UNIHALL Kft. között köttetik. A Házkezelési Kft-nek van jogi egysége, aki ezt az pont. Véleménye szerint ez megfogalmazva mindenféle garanciák nélkül, automatizmusként, havi négymillió egyszázezer forint terhet jelent az önkormányzatnak, és erre a másik oldalról semmiféle kötelezettség nincs. Csönge Márta: Az megold fogalmazzák meg. Gerencsér Gyula: Hiába adná oda holnap a Házkezelési Kft. jogászának, aki nem is látta ezt. Az Eszter viszont ezzel foglalkozott. Nagyné Dr.Gats Andrea: Dr.Kaczmarski János: Nem tudnak mit csinálni. Dr.Kövesdi Zoltán: Pragmatikusan olyannak kellene elkészíteni a összehívni a bizottságot, hanem azt on kapja meg mindenki és azt nézze ily Dr.Kaczmarski János: Dr.Bonczó Eszter: Nem beszéltek róla hetek óta. Polgármester úr június 9. napján adta át az értesítést. Dr.Kövesdi Zoltán: benne egy jogszabályi hivatkozás sem. 19

20 Csönge Márta: A megtárgyalás, valamint az elhangzottak alapján és a felmerült -tervezetet. Dr.Kaczmarski János: Nagyné Dr.Gats Andrea: Ki lehet javítani, de az érdemi dolgokat nem lehet Dr.Kövesdi Zoltán: Adnak egy keretösszeget, ami 10 millió legyen, valamint a k Nagyné Dr.Gats Andrea: Kérdése: mennyi óraszámot írjanak be? Gerencsér Gyula: Ezt nem lehet megcsinálni. Dr.Kövesdi Zoltán: Azt is bele kellene írni, hogy az önkormányzat támogatást ad és közvetlen idetelepíti a céget. Dr.Tóth Csaba: Az az egyesület, amelyik kapja a támogatást az engedményezi a támogatás összegét. Nagyné Dr.Gats Andrea: Ezzel az a baj, hogy ez csak erre az évre igaz, mert vannak kiemelt sportegyesületeink. Dr.Kövesdi Zoltán: Ha beleírnák, hogy évente kijelöli ezeknek a körét és ebben az összegben évente meghatározná a támogatandókat is. Dr.Boncó Eszter: Nem kell beleírni. Nagyné Dr.Gats Andrea: Azt kifogásolja, hogy szerinte az önkormányzat nevére nem lehet bérleti díjat számlázni. Dr. Kövesdi Zoltán: Bele kellene írni, hogy kötelezettséget vállal arra, hogy mennyi támogatást ad, amit nevesíteni kell. Dr.Tóth Csaba: A támogatás folyósításának feltétele, hogy az engedményezési nyilatkozat meglegyen. A tárgyalások során az egyesületekkel már megkötik az engedményezési megállapodást. Dr.Boncó Eszter Csönge Márta: Dr.Tóth Csaba: Dr.Kövesdi Zoltán: Csönge Márta: Dr.Kaczmarski János: hogy dolgozik a Hivatal. Gerencsér Gyula: Ki mondta, hogy nem dolgozik. 20

21 Csönge Márta: pontnál, mert tudják, hogy a Hivatal dolgozik. Gerencsér Gyula július 8. napján aláírásra kerüljön. Meg kellene szervezni, hogy azt alá is lehessen írni. Javasolta, hogy Heckenast úr beszélje meg polgármester úrral az aláírást. Dr.Kövesdi Zoltán: orint értékben, valamint az üzemeltetésre milyen -e stb. Csönge Márta: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, szavazást rendelt el. határozatot: 109/2005. (VII.5.) ÜB. számú határozat Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Sugár úti Sportcentrum bérleti-üzemeltetési átdolgozásra javasolta. Javasolta továbbá, hogy az elhangzott észrevételek alapján a - tagjaival, akiknek egyetértése után a bérleti- úrnak aláírásra javasolja. : Csönge Márta, a bizottság elnöke igazgatója Dr.Bánhalmi- Zseli Imre, a Munkaügyi, Informatikai és Szervezési Osztály : azonnal Több napirendi pont nem lévén az ülést órakor berekesztette. k. m. f. (: Szabó Józsefné :) (: Csönge Márta :) jkv. a bizottság elnöke 21

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről.

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Szám: 572-25/2011. 25. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Jelenlévők:

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2005. június 20-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2008. január 31.-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2008. január 31.-én megtartott nyílt ülésér l 2008. január 31. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2008. Határozatok száma: 1-20/2008. Rendelet száma: 1/2008 JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot.

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 07-én (Csütörtök) 16.30 órakor tartott azonnali soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820. Jegyzőkönyv

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820. Jegyzőkönyv Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820 19/R/2015. Jegyzőkönyv Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 4. napján 14 00 órai kezdettel a Centrál

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 4-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász Péter Stumpf

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. június 24-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. január 11-én (Szerda) 16.30 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. január 11-én (Szerda) 16.30 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. január 11-én (Szerda) 16.30 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2013. március 19-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2013. március 19-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2013. március 19-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti

Részletesebben

18. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. május 17-én összehívott munkatervszerinti üléséről.

18. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. május 17-én összehívott munkatervszerinti üléséről. Szám: 572-18/2011. 18. JEGYZŐKÖNYV Készült 2011. május 17-én összehívott munkatervszerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem Jelenlévők: Ónody Miklós polgármester Novozánszki

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2013. január 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2013. január 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2013 Határozatok száma: 1-5/2013. (01.03.) JEGYZ KÖNYV 2013. január 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér l 1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képvisel -testületének. 4/2009. számú JEGYZ KÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képvisel -testületének. 4/2009. számú JEGYZ KÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képvisel -testületének 4/2009. számú JEGYZ KÖNYVE Készült: 2009. március 26-án 17 00 órai kezdettel megtartott képvisel -testületi ülésr l Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 218/12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. június 26-án tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS. Iktatószám: 336-12/2005. Helyszín: Városháza, Nagyterem. Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV. Dr.

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS. Iktatószám: 336-12/2005. Helyszín: Városháza, Nagyterem. Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV. Dr. 1 Iktatószám: 336-12/2005. Tárgy: 2005. november 24- Helyszín: Városháza, Nagyterem - Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV ALÁÍRÁSA MEGJEGYZÉS Dr. Ipkovich György Csermelyi András Feiszt György Abajkovics Péter

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5. Jelen vannak:

Részletesebben