KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETİ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETİ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL"

Átírás

1 KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETİ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL SOPRONI VÍZMŐ ZRT. Sopron,

2 Tartalomjegyzék 1. VEZETÉKEK 1.1. Gerincvezeték 1.2. Bekötıvezeték 2. AKNÁK, TISZTÍTÓ NYÍLÁSOK 2.1. Aknák 2.2. Tisztítónyílások bekötıvezetéken 3. CSATLAKOZÁSOK 3.1. Gravitációs gerincvezeték gravitációs gerincvezetékre 3.2. Gravitációs bekötıvezeték gravitációs gerincvezetékre (közvetlenül csıre) 3.3. Gravitációs bekötıvezeték gravitációs gerincvezetékre (aknára) 3.4. Gravitációs házi szennyvízhálózat gravitációs bekötıvezeték tisztítónyílására (visszakötések kialakítása) 4. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 5. A BELSİ SZENNYVÍZHÁLÓZAT ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 6. MELLÉKLETEK (TÍPUSRAJZOK)

3 BEVEZETÉS A Követelmények gravitációs szennyvízelvezetı rendszerek létesítésénél címő mőszaki irányelv a Soproni Vízmő Zrt. üzemeltetésében lévı szennyvíz-elvezetı hálózatok tervezésénél, létesítésénél, rekonstrukciójánál alkalmazandó anyagokkal, technológiákkal kapcsolatban ad iránymutatást. A követelményben leírtaktól eltérı anyagok, technológiák alkalmazását megelızıen minden esetben egyezetni kell a Soproni Vízmő Zrt.-vel. 1. VEZETÉKEK 1.1. Gerincvezeték - Anyag Kıagyag Új hálózatok létesítésénél, meglévı hálózatok rekonstrukciójánál. Tokos-gumigyőrős kötési rendszerő, mázas kivitelő, EN DINplus minıségő csı és idomai. Polipropilén Új hálózatok létesítésénél, meglévı hálózatok rekonstrukciójánál, maximum NA 300 mmes átmérı esetén. Új hálózatok létesítésénél, meglévı hálózatok rekonstrukciójánál, DN 400 mm, vagy ennél nagyobb átmérı esetén. Polymerbeton Új hálózatok létesítésénél, meglévı hálózatok rekonstrukciójánál, DN 400 mm, vagy ennél nagyobb átmérı esetén. Vasbeton Új hálózatok létesítésénél, meglévı hálózatok rekonstrukciójánál, D 800 mm, vagy ennél nagyobb átmérı esetén. - Csatorna átmérı Minimum DN Esés, vonalvezetés Minimális esés 5. Maximális esés 50.

4 Gerincvezetéken idomokkal kialakított iránytöréseket nem lehet építeni. Olyan vonalvezetés választandó, ami a csatornatisztító géppel való megközelítés feltételeit biztosítja Bekötıvezeték - Anyag Kıagyag Új és meglévı gerincvezetékre létesített bekötés esetén. Tokos-gumigyőrős kötési rendszerő, belül mázas kivitelő, EN DINplus minıségő csı és idomai. Polipropilén Új és meglévı gerincvezetékre létesített bekötés esetén. - Csatornaátmérı Minimum DN 150 mm - Esés, vonalvezetés Minimális esés 10, Maximális esés 50, Olyan vonalvezetés választandó, ami a csatornatisztító géppel való megközelítés feltételeit biztosítja. A vízvezeték alatti mélységi vonalvezetés alkalmazandó. A bekötésekben a gerincvezetékhez és a tisztítónyíláshoz való csatlakozáson kívül idom nem építhetı be. A bekötı vezetékeket lehetıleg közvetlenül csıre kell rákötni. 2. AKNÁK, TISZTÍTÓ NYÍLÁSOK 2.1. Aknák - Anyag Beton. - Elhelyezése Minden töréspontban, gerinccsatlakozásoknál, egyenes szakaszokon max. 80 méterenként szükséges. - Kialakítása (1. ábra)

5 Fedlap és keret Utakon, közlekedési felületeken DN 600 mm átmérıjő, közúti teherbírásnak megfelelı D400 kn-os szürkeöntvény fedlap, csillapító betéttel. A keret D400/F900 terhelési osztályú, gyárilag 16 cm-es betongyőrőbe ágyazott. Csak a járdaszegély tartományában mint elızı, de C250 kn-os teherbírású. A keret gyárilag 12 cm betongyőrőbe ágyazott. A fedlap és a keret járószintbe-emelését beton szintbeállító győrőkkel kell elvégezni. A szintbeállító győrőkkel maximum 20 cm-es emelés megengedett. Ennél nagyobb szintkülönbség áthidalását az aknaszőkítı elem cseréjével, vagy aknamagasító elem beépítésével kell biztosítani. Nagy eséső terepen, illetve 1-2 cm-es emelés estén speciális ragasztóanyag alkalmazható. Amennyiben a fedlapok az útpályába, de nem szilárd burkolatba kerülnek beépítésre, azokat 140 cm x 140 cm x 40 cm betongallérba kell ágyazni. Szőkítı elem Excentrikus kialakítású, DN 100/62,5/60 FSZ mérető aknaszőkítı elem. Szükség esetén kisebb magasságú elem alkalmazható (sekély aknák). Aknamagasító elem DN 100 cm-es belsı átmérıjő csaphornyos kivitelő, győrők közötti vízzáró cementhabarcs tömítéses, beépített aknahágcsóval. Az aknahágcsók tömör acél anyagúak, mőanyag bevonattal ellátottak, oldalcsúszás ellen biztosítottak. Aknafenék (1/2. ábra) A csıátmérınek és a vezeték iránytöréseinek megfelelıen kialakított elıre gyártott aknafenék elem. A folyóka a csı teljes átmérıjének megfelelıen "U" szelvényő. Kiválasztásnál figyelemmel kell lenni a tervezett vagy a késıbbiekben lehetséges csatlakozásokra. Bukóakna (1/3/1. 1/3/2. ábra) 60 cm bukásig (folyásfenék szinttıl mérve) aknán belül. 60 cm feletti bukásnál, DN 200 mm-es átmérıjő gerinc esetén aknán kívül elhelyezett ejtıcsöves kialakítással (bekötések esetén is). Az ejtıcsövet betonba kell ágyazni, az ejtıcsı az aknafaltól max. 30 cm-re lehet. DN 200 mm-nél nagyobb gerincnél az ejtıcsöves kialakítás nem megengedett Tisztítónyílások bekötıvezetéken - Anyag

6 Bekötés anyagával megegyezı. - Elhelyezése Nem zártsorú beépítés esetén telekhatáron belül, legfeljebb 1 m-re. Zártsorú beépítés esetén az épület falsíkján kívül, ahhoz a lehetı legközelebb. - Kialakítás (2. ábra) Fedlap és keret Szürkeöntvény anyagú. A fedlap furattal ellátott. A tokelzáró és a fedlap közötti minimális távolság 5 cm. Tisztító felállás Átmérıje minimum DN 150 mm. A fedlap alatt a csı végén áttoló idom/flexikon győrő (kıagyag rendszereknél) helyezendı el. Az áttoló idom legalább felének szabadon kell maradnia. A keretet és az áttolót/flexikon győrőt betonba kell ágyazni. Tokelzáró használata szükséges. Mind a gerincvezeték mind a ház felé íves kialakítást kell alkalmazni. Bukás kialakítása T idommal történhet. Folyásfenéken, bukó tisztítónál, polipropilén rendszereknél egymást követı két darab 45 o -os idom, kıagyag rendszereknél 90 o -os idom alkalmazandó. Átfolyós tisztító esetén T idom alkalmazandó. Azoknál az ingatlanoknál, ahol szennyvíz mintavételi hely kialakítása szükséges, beton tisztítóaknát kell építeni a 2.1-ban leírtak szerint, minimum 30 cm-es bukással. A befolyó csövet az aknafal síkjától 10 cm-rel hosszabbra kell hagyni. 3. CSATLAKOZÁSOK 3.1. Gravitációs gerincvezeték gravitációs gerincvezetékre Gerincvezetékek csatlakozása csak beton aknában a 2.1. pontban foglaltak szerint történhet Gravitációs bekötıvezeték gravitációs gerincvezetékre (közvetlenül csıre) - Kialakítás (3. ábra) A bekötés nyomvonalának a gerincvezetékre merılegesnek kell lennie. A gerincvezetékrıl történı leágazás az alábbiak szerint történhet:

7 Új gerincvezeték Gerincvezeték átmérıje DN 350 mm-ig DN mm között DN > 500 mm Leágazás módja Leágazó ( T v. "Y") idommal - csak idomcsaládos csı lehet (kıagyag, polipropilén). T idommal v. megfúrással (kıagyagnál). Megfúrással egyéb csıanyagok esetén- (HOBAS, Polymerbeton). Megfúrással v. idomosan. Meglévı gerincvezeték Gerincvezeték átmérıje DN 350 mm-ig DN > 400 mm Leágazás módja Leágazó ( T vagy "Y") idommal. Megfúrással v. idomosan. Meglévı gerincvezetékre történı csatlakozás esetén az alkalmazható megoldások a gerincvezeték anyagától és a leágazás átmérıjétıl függıen eltérıek is lehetnek. Az idom leágazó csonkjának helyzete a vízszinteshez képest a 15 o és 45 o között tetszıleges lehet. A leágazó idom után vagy a csıvel, vagy 45 o -os idommal kell indulni az ingatlan irányába. Az idomok megválasztásánál a bekötı csatorna átmérıjét lehetıleg szőkítı idom alkalmazása nélkül kell elérni Gravitációs bekötıvezeték gravitációs gerincvezetékre (aknára) Aknára bekötés csak mőszakilag indokolt esetben létesíthetı. - Kialakítás (4. ábra) 60 cm-es bukásig aknán belüli bukással kell a bekötést megépíteni. Gumigyőrős tömítéső aknánál a győrők kötési vonalában csatlakozni nem lehet. Az aknafalon való átvezetésnél befalazó idom alkalmazása szükséges. 60 cm-es bukás felett aknán kívül elhelyezett ejtıcsıvel kell a bekötést megépíteni. (Kialakítása a 2/1. pontban leírtak szerint.) Az aknafenék elemet úgy kell kialakítani, hogy a bekötés az annak átmérıjéhez igazodó teljes U szelvényő folyókával csatlakozzon a fı folyásirányhoz.

8 3.4. Gravitációs házi szennyvízhálózat gravitációs bekötıvezeték tisztítónyílására (visszakötések kialakítása) - Kialakítás Amennyiben a házi szennyvízelvezetı hálózat nem nagyobb DN 200 mm és körszelvényő, a megfelelı idom alkalmazásával ( Ü győrő, FLEXIKON, szőkítı idom stb.) kell a tisztítónyílásra csatlakoztatni. Ha a házi szennyvízelvezetı hálózat nagyobb DN 200 mm-nél vagy nem körszelvényő, a tisztítónyílás helyett a 2.1 pont szerinti akna építése szükséges, csak DN 80-as méretben. 4. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Az elkészült csatorna geodéziai bemérést el kell végezni, amelyen fel kell tüntetni a bekötıvezetékek nyomvonalát is. A bemérést a Soproni Vízmő Zrt. részére (1 pld. digitális és 3 pld. papír formátumban) kell az átadási dokumentáció részeként át adni. A kivitelezés során az esetleges megszüntetéseket visszabontással, vagy habbetonnal történı eltömedékeléssel kell megvalósítani. A megépített csatorna megfelelıségét lejtésmérıvel felszerelt csatornakamerával késztett felvétellel és víztartási próbával kell igazolni. 5. A BELSİ SZENNYVÍZHÁLÓZAT ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A belsı szennyvízelvezetı hálózatot vízzáró kivitelben kell megépíteni. A tisztítóidomra csak épületgépészeti (idomos) technológiával lehet csatlakozni. A szennyvízelvezetı hálózatba sem csapadékvíz, sem talajvíz nem vezethetı. Az ingatlan elárasztási szint alatti helységei gravitációsan nem, csak kényszeráramoltatású (nyomott) rendszerrel csatlakoztathatók a szennyvízelvezetı hálózatba. 6. MELLÉKLETEK (TÍPUSRAJZOK)

32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet

32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet 32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet Építıipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat kiadásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. -ában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel

Részletesebben

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató BAKONYTHERM Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató Alkalmazási elınyök természetes anyagokból készül, költségtakarékos beépítés, a kerámiaköpeny speciális kialakításának köszönhetıen kedvezı hıtechnikai

Részletesebben

Új ivóvízbekötés kiépítése, bekötés áthelyezése tájékoztató

Új ivóvízbekötés kiépítése, bekötés áthelyezése tájékoztató E01-01 M02v5 Új ivóvízbekötés kiépítése, bekötés áthelyezése tájékoztató A DRV Zrt. a vízközmű szolgáltatást az 58/2013. (II.27) Korm. rendeletben (továbbiakban Rendelet) leírtak szerint végzi. Ha a bekötés

Részletesebben

SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt. 1163. Budapest XVI. Fuvallat u. 51. Tel./Fax. : 403-1291, mobil: 06-20-3685057, E-mail:szekereslaszlo@freemail.

SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt. 1163. Budapest XVI. Fuvallat u. 51. Tel./Fax. : 403-1291, mobil: 06-20-3685057, E-mail:szekereslaszlo@freemail. SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt. 1163. Budapest XVI. Fuvallat u. 51. Tel./Fax. : 403-1291, mobil: 06-20-3685057, E-mail:szekereslaszlo@freemail.hu Tárgy : Budapest, XVI. ker. Ilona utca (Csömöri út -

Részletesebben

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet. a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrıl és mellékleteirıl

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet. a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrıl és mellékleteirıl 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrıl és mellékleteirıl A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 45. -a (8) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Pipelife PEHD LEFOLYÓ ÉS VÁKUUMOS ES VÍZELVEZET RENDSZER

Pipelife PEHD LEFOLYÓ ÉS VÁKUUMOS ES VÍZELVEZET RENDSZER Pipelife PEHD LEFOLYÓ ÉS VÁKUUMOS ES VÍZELVEZET RENDSZER 2 Pipelife PEHD Lefolyó és vákuumos esővíz elvezető rendszer 2. kiadás: 2009. január 3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...5 1.1 Hagyományos rendszerek

Részletesebben

Alkalmazási útmutató

Alkalmazási útmutató Alkalmazási útmutató Érvényes: 2014. szeptember 1-től. Ezzel a korábbi, 2012. július 2-től érvényes Alkalmazási útmutató hatályát veszti. Megjegyzés: A katalógusban bemutatott termékek színei a nyomdatechnikai

Részletesebben

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 2 3 Villámvédelem robbanásveszélyes területen, problémák a gyakorlatban Mit hozott 2012/2013. az előírások szintjén, szabványkövetés Gyakorlati villámvédelmi problémák 4 Miért is vagyunk itt? A villám

Részletesebben

Válassza a nyugalmat! POROTHERM Profi 25 HG hanggátló tégla

Válassza a nyugalmat! POROTHERM Profi 25 HG hanggátló tégla Válassza a nyugalmat! POROTHERM Profi 25 HG hanggátló tégla Válassza a nyugalmat! Építse be a POROTHERM Profi 25 HG hanggátló téglát! ALKALMAZÁSI ELŐNYÖK: 25 cm vastagságban kielégíti a lakások közti akusztikai

Részletesebben

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Econcept 15A, 25A, 25C, 35A, 35 C Kondenzációs, elıkeveréses égıjő fali gázkazán család Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy,

Részletesebben

Az égéstermék-elvezető hő- és áramlástechnikai méretezése során figyelembe kell venni a szélnyomás értékét.

Az égéstermék-elvezető hő- és áramlástechnikai méretezése során figyelembe kell venni a szélnyomás értékét. A 2010. december 01.-én hatályba lépett MSZ 845:2010 szabvány 11. fejezete az égéstermék elvezető berendezések kitorkollásával kapcsolatban az alábbi előírásokat tartalmazza: Kitorkollás Építmény létesítése

Részletesebben

182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet

182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában

Részletesebben

a. Az elosztói engedélyesek által elfogadott villamosipari termékek felhasználásával létesített berendezések.

a. Az elosztói engedélyesek által elfogadott villamosipari termékek felhasználásával létesített berendezések. 1. Mely esetben jogosult a regisztrált villanyszerelő földkábeles csatlakozóvezeték kivitelezésére? (2 pont) a. Amikor a felhasználó megbízza. b. Minden esetben. c. Ideiglenes vételezés kialakítása esetén.

Részletesebben

tető Természetes pala Alkalmazás technikai útmutató Egy 400 millió éves út a föld mélyéről az Ön tetőjére TERMÉSPALA

tető Természetes pala Alkalmazás technikai útmutató Egy 400 millió éves út a föld mélyéről az Ön tetőjére TERMÉSPALA tető TERMÉSPALA Természetes pala Alkalmazás technikai útmutató Egy 400 millió éves út a föld mélyéről az Ön tetőjére 2 Ez az Alkalmazástechnika évtizedek óta egy bevált szakmai tanácsadó mely Magyarországon

Részletesebben

Tűzvédelmi csappantyú BKA-EN

Tűzvédelmi csappantyú BKA-EN EG-Megfelelőségi tanúsítvány 076 - CPD - 0244 Műszaki dokumentáció Beépítési-, szerelési és üzemeltetési útmutató Ferdinand Schad KG Steigstraße 2-27 D-78600 Kolbingen Telefon +49 (0) 74 63-980 - 0 Telefax

Részletesebben

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről A munkavédelemrő

Részletesebben

Útmutató a Monitoring Információs Rendszer KÖRNYEZETHASZNÁLATI MONITORING adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez

Útmutató a Monitoring Információs Rendszer KÖRNYEZETHASZNÁLATI MONITORING adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez ADATOK Útmutató a Monitoring Információs Rendszer adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez 1 Általános tudnivalók A felszín alatti vizek védelmérıl szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet

Részletesebben

2. TERVEZÉSI ALAPELVEK

2. TERVEZÉSI ALAPELVEK OTSZ 5. rész ÉPÍTMÉNYEK TŐZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI, ÉPÍTMÉNYEK TŐZVÉDELME I/1. FEJEZET Alapelvek Alapvetı célkitőzés, hogy tőz esetén az építmény állékonysága egy elıírt, de korlátozott idıtartamra - amennyiben

Részletesebben

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI FİOSZTÁLYA Dinamikus tömörségés teherbírásmérés kistárcsás könnyő ejtısúlyos berendezéssel Terjedelem: 24 ÚT 2-2.124:2005

Részletesebben

Képernyıs munkahelyek kialakításainál a következı szempontokra kell odafigyelni:

Képernyıs munkahelyek kialakításainál a következı szempontokra kell odafigyelni: Képernyıs munkahelyek kialakításainál a következı szempontokra kell odafigyelni: A képernyı elıtti munkavégzés napjaink általános gyakorlatává vált. A számítógépet, mint a legmodernebb technikát szoktuk

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK 2014. 1 A SZABÁLYZAT SZERKEZETE I. KÖTET: ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Részletesebben

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Üzletszabályzat Azonosító: AD -0004 Jelzés: MVGSJ A 3. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Ügyfélszolgálati irodavezető Műszaki igazgató Vezérigazgató

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OptiJUS Opten Kft. I 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

CWG AK aktívszénszőrı Egyoszlopos médiaszőrı berendezés

CWG AK aktívszénszőrı Egyoszlopos médiaszőrı berendezés BWT Hungária Kft. 2040 Budaörs, Kamaraerdei út 5. CWG AK aktívszénszőrı Egyoszlopos médiaszőrı berendezés 1. ábra CWG AK Egyoszlopos, szakaszos üzemő, idıvezérelt, aktívszén töltető médiaszőrı berendezés.

Részletesebben

45/2013. (X. 14.) NGM rendeletel módosított, 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról

45/2013. (X. 14.) NGM rendeletel módosított, 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról 45/2013. (X. 14.) NGM rendeletel módosított, 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról (A 45/2013. (X. 14.) NGM rendelet módosításait piros színnel lettek

Részletesebben

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet AZ ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEKEN ÉS AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMATOK SORÁN MEGVALÓSÍTANDÓ MINIMÁLIS MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEKRŐL (2004.05.01.-i állapot) A munkavédelemről szóló

Részletesebben

12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet. a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítésérıl. Általános rendelkezések

12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet. a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítésérıl. Általános rendelkezések 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítésérıl A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 45. -a (8) bekezdésének a) pontjában kapott

Részletesebben

S E G É D L E T. MSZ EN szabványok alapján

S E G É D L E T. MSZ EN szabványok alapján S E G É D L E T MSZ EN szabványok alapján E L Ő S Z Ó Mint ismeretes, az égéstermék-elvezető berendezések kitorkollásának helyzete (a nyomásviszonyok annak környezetében), áramlástani szempontból való

Részletesebben

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006)

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305-3-ben leírt intézkedések célja Az építmények megóvása a fizikai

Részletesebben