1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg?"

Átírás

1 Fizika! középszint ELS RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehet ségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet jelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellen rizze az eredményt!) 1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg? A) A test szögsebessége a felére csökken. B) A test szögsebessége nem változik. C) A test szögsebessége a kétszeresére n. 2. Egy edényben lév jégre vizet öntünk. Mi lehet az edényben az egyensúly beállta után? A) A jég biztosan megolvad, az edényben csak víz lesz. B) Lehet, hogy csak jég lesz az edényben. C) Az edényben csak kétfázisú rendszer alakulhat ki: víz és jég keveréke. 3. Mekkora a törési szöge annak a fénysugárnak, amely a vízb l érkezik a leveg höz, és beesési szöge megegyezik a határszöggel? A) A törési szög kisebb, mint a beesési szög. B) A törési szög 90 -nál kisebb, de nagyobb, mint a beesési szög. C) A törési szög 90 (a fény a határfelületen halad). írásbeli vizsga / május 18.

2 Fizika! középszint 4. Egy váltóáramú generátor egy nagyon jó hatásfokú transzformátoron keresztül táplál egy fogyasztót. A primer tekercs menetszáma N 1 = 100, a szekunder tekercsé N 2 = 200. A generátor által leadott teljesítmény 2 kw. Mennyi a fogyasztó teljesítménye? (A fogyasztó ohmos ellenállású.) ~ N 1 N 2 A) Majdnem 2 kw (a veszteségek miatt kicsit kisebb). B) Majdnem 4 kw (a veszteségek miatt kicsit kisebb). C) Majdnem 8 kw (a veszteségek miatt kicsit kisebb). 5. Arisztid és Tasziló egy sétabot alakú nyalókát vesznek közösen. Ezt szeretnék egyenl en elosztani, ezért az ábra szerint fellógatva kiegyensúlyozzák, azaz megkeresik azt a pontot a nyalókán, ahol felfüggesztve pontosan vízszintesen lesz a nyalóka egyenes része. Ezután a nyalókát a felfüggesztési pontnál törik el. Igazságosan osztották-e el a nyalókát? A) Igen, mert a két nyalókadarab pontosan egyenl tömeg. B) Nem, mert a nyalóka görbe részének nagyobb a tömege. C) Nem, mert a nyalóka egyenes részének nagyobb a tömege. 6. Egy pohár vizet és egy parafa dugót kétféle módon helyezünk mérlegre. Az egyik esetben a dugó a pohár mellett van, a másik esetben a vízen úszik. Mikor mutat többet a mérleg? A) Mindkét esetben ugyanakkora súlyt mutat a mérleg. B) Akkor mutat többet a mérleg, ha a parafa dugó a pohár mellett van. C) Akkor mutat többet a mérleg, ha a parafa dugó a pohárban úszik. írásbeli vizsga / május 18.

3 Fizika! középszint 7. Két, különböz anyagból készült drót h mérsékletét egyaránt 20 C-kal megnöveljük. Melyik drót tágul jobban? A) Annak a drótnak lesz nagyobb a tágulása, amelyiknek kezdeti h mérséklete magasabb. B) Annak a drótnak lesz nagyobb a tágulása, amelyik nagyobb h tágulási együtthatójú anyagból készült. C) Kevés információ áll rendelkezésre a kérdés eldöntéséhez. 8. Egy adott id pillanatban 1000 darab radioaktív atommagunk van. Egy óra alatt 500 atommag elbomlik. Mit állíthatunk az anyag felezési idejér l? A) A felezési id biztosan pontosan 1 óra. B) A felezési id biztosan több mint 1 óra. C) A felezési id nem állapítható meg 100%-os pontossággal. 9. Hogyan alakíthatja át az atomer m a magenergiát elektromos energiává? A) Az energiaátalakítás folyamata a napelemhez hasonló elven m ködik. A sugárzás energiáját félvezet elemek árammá alakítják. B) Az energiaátalakításkor a felmelegített vízzel el állított g z hozza forgásba a generátort meghajtó turbinát, ugyanúgy, mint egy hagyományos h er m nél. C) A magok hasadásakor felszabaduló nagy mozgási energiájú részecskék áramlása hozza forgásba a generátort meghajtó turbinát. írásbeli vizsga / május 18.

4 Fizika! középszint 10. Egy rugó nyújtatlan állapotból való 5 cm-es megnyújtásához 20 J energiára van szükség. Mennyi energia kell a rugó 5 cm-r l 10 cm-re nyújtásához? A) Kevesebb mint 20 J energia kell. B) Pontosan 20 J energia kell. C) Több mint 20 J energia kell. 11. Egy edényben lév gázt súlyos dugattyú zár el a küls leveg t l. Az edényt nyitott végével felfelé (A) és nyitott végével lefelé (B) is elhelyezzük. Melyik esetben nagyobb a bezárt gáz nyomása? A B A) Ha az edény nyitott vége felfelé van (A). B) Ha az edény nyitott vége lefelé van (B). C) Egyenl a nyomás mindkét esetben. 12. Mit mutat a feszültségmér az alábbi áramkörben a kapcsoló nyitott, illetve zárt állása esetén? (A feszültségmér ideálisnak tekinthet.) U = 4,5V V A) A feszültségmér mindkét esetben 4,5 V-t mutat. B) A feszültségmér mindkét esetben 0 V-t mutat. C) A feszültségmér a kapcsoló nyitott állása esetén 4,5 V-ot, a kapcsoló zárt állásánál 0 V-ot mutat. írásbeli vizsga / május 18.

5 Fizika! középszint 13. Melyik mértékegység lehet a gyorsulás mértékegysége? A) N/kg B) W/J C) J/kg 14. Mennyi ideig tart egy nap a Holdon (azaz két napfelkelte között eltelt id ugyanazon a helyen)? A) Pontosan 24 óra, ugyanúgy, mint a Földön. B) Körülbelül 28 nap, amennyi id alatt a Hold megkerüli a Földet. C) A Holdon nincs napfelkelte, a Nap mindig ugyanazon oldalát süti. 15. Egy homorú gömbtükörrel szeretnénk egy tárgyról nagyított képet vetíteni egy erny re. Lehetséges-e ez? A) Az erny n nem keletkezhet kép, mert csak virtuális kép jöhet létre. B) Lehetséges, de csak kicsinyített képet kaphatunk az erny n. C) Erny n felfogható nagyított kép csak akkor keletkezhet, ha a tárgy a fókuszpont és a gömbi középpont között van. 16. Melyik magyar tudós neve kapcsolódik szorosan a hidrogénbomba fejlesztéséhez? A) Szilárd Leó B) Teller Ede C) Wigner Jen írásbeli vizsga / május 18.

6 Fizika! középszint 17. Melyik bolygóhoz ér körülbelül 12 perc alatt a Napból a fény? A) A Vénuszhoz. B) A Marshoz. C) A Neptunuszhoz. 18. Egy mindkét végén zárt üvegcs ben gáz van, amelyet egy könnyen mozgó, h szigetel dugó oszt két egyenl térfogatú részre. Egyik oldalán a gáz kelvinben mért h mérsékletét 20%-kal növeljük, miközben a másik oldalon a gáz h mérséklete változatlan marad. Mennyivel n a melegített gáz térfogata? A) Kevesebb mint 20%-kal n. B) Pontosan 20%-kal n. C) Több mint 20%-kal n. 19. Egy fémet lézerrel világítunk meg. A lézer fotonjainak energiája 1,6 ev, ennek hatására 0,8 ev energiájú elektronok lépnek ki a fémb l. Mennyi lesz a kilép elektronok energiája, ha ugyanezt a fémet 3,2 ev energiájú fotonokat kibocsátó lézerrel világítjuk meg? A) 0,8 ev B) 1,6 ev C) 2,4 ev 20. Milyen pályán haladhat egy homogén mágneses térbe bel tt elektromos töltés részecske? A) Egyenes vonalú pályán is és körpályán is haladhat. B) Csak körpályán haladhat. C) Csak egyenes vonalú pályán haladhat. írásbeli vizsga / május 18.

7 ELS RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehet ségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet jelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellen rizze az eredményt!) 1. Egy lemezjátszó vízszintes síkban forgó korongján radírgumi helyezkedik el a tengelyt l távol, és a koronggal együtt forog. Milyen er kényszeríti körpályára? A) A gravitációs er. B) A nyomóer. C) A súrlódási er. 2. Melyik esetben végez több munkát ugyanaz az elzárt gáz: ha állandó nyomáson a térfogata n kétszeresére, vagy ha állandó térfogaton a nyomása n kétszeresére? A) Ha a térfogata n kétszeresére. B) Ha a nyomása n kétszeresére. C) Egyforma a munkavégzés mindkét esetben. 3. Egy fonálra felfüggesztett, nyugalomban lév testet kétféle testtel dobunk meg: egy rugalmas gumilabdával, illetve egy lágy gyurmagolyóval. A gumilabda és a gyurmagolyó sebessége azonos, és mindkett é vízszintes irányú. Tömegük szintén egyforma, és jóval kisebb a fonálon függ test tömegénél. Melyik esetben lendül ki jobban a fonálon függ test? A) Amikor gumilabdával dobjuk meg. B) Amikor gyurmagolyóval dobjuk meg. C) Egyformán lendül ki mindkét esetben. v m írásbeli vizsga / október 28.

8 4. Mit vegyünk el egy semleges atomból, hogy iont kapjunk? A) Egy neutront. B) Egy elektront. C) Egy fotont. 5. Lehet-e egy palackba bezárt gáz nyomása negatív, azaz olyan, hogy a palack bels falát nem kifelé nyomja a bezárt gáz, hanem befelé húzza,!szívja"? A) Nem, a bezárt gáz részecskéi mindig kifelé nyomják a palack falát. B) Igen, ilyenkor fordulhat el, hogy a palack behorpad, összeroppan (ha nem elég merev a fala). C) Csak!273 C h mérséklet alatt fordulhat ez el. 6. Kék fényforrásból érkez fény hullámhossza lecsökken, amikor egy másik közegbe lép át. Milyen tulajdonsága változik még meg a fénynek? A) A színe. B) A frekvenciája. C) A sebessége. 7. Melyik elektromos teret nevezzük homogénnek? A) Amelyikben bármely töltésre egyforma nagyságú és irányú er hat. B) Amelyikben egy adott töltésre mindenütt egyforma nagyságú és irányú er hat. C) Amelyikben az elektromos er vonalak egymással mindenütt párhuzamosak. írásbeli vizsga / október 28.

9 8. Egy követ a vízszintes talajról hajítunk el 5 m/s kezd sebességgel. El ször lapos szögben indítjuk, azután pedig meredeken felfelé hajítjuk. Melyik esetben nagyobb földet éréskor a sebességének nagysága? (A közegellenállástól tekintsünk el#) A) Amikor lapos szögben dobtuk el. B) Ugyanakkora a sebesség nagysága földet éréskor mindkét esetben. C) Amikor meredeken felfelé hajítottuk. 9. Hogyan tehet kárt a téli hideg a köztéri k szobrokban? A) A szobor repedéseibe belefagyó víz szétfeszíti a követ, így darabok törhetnek le a szoborból. B) A környezet leh lése miatt a szobor összezsugorodik, s feszültségek ébrednek az anyagban, amit l az eltörhet. C) A hideg merevvé, törékennyé teszi a szobor anyagát, így ha bármi hozzáüt dik, darabok törhetnek le bel le. 10. Mi a különbség egy alfa-részecske és egy 4 He-atommag között? A) Az alfa-részecskében 3 proton és egy neutron van, míg a 4 Heatommagban két proton és két neutron. B) A 4 He-atommagban 3 proton és egy neutron van, míg az alfarészecskében két proton és két neutron. C) Semmi különbség nincsen a két részecske között. 11. Mekkora gravitációs vonzóer t gyakorol a Föld a középpontjában lév 1 kg tömeg anyagdarabra? A) Végtelen nagy. B) 9,81 N. C) Nulla. írásbeli vizsga / október 28.

10 12. Két testet akasztunk egy csigákon átvetett kötélre az ábrán látható módon, és elengedjük ket. Tudjuk, hogy a nagyobbik test nehezebb, mint a kisebb. Mi fog történni? A) A nagyobbik test felhúzza a kisebbiket. B) A két test egyensúlyban lesz. C) A megadott ismeretekb l nem lehet megmondani, hogy mi fog történni. 13. Egy gáz h mérsékletének megadásakor elfelejtettük leírni, hogy melyik h mérsékleti skálát használjuk. Azt tudjuk, hogy a gáz h mérséklete kezdetben 300 fok, majd 400 fokkal n tt, miközben a térfogata változatlan maradt. A nyomása eközben több, mint duplájára n tt. Melyik h mérsékleti skálát használhattuk: a Celsius-skálát vagy a Kelvin-skálát? A) A Celsius-skálát használtuk. B) A Kelvin-skálát használtuk. C) A megadott adatokból nem lehet eldönteni, hogy melyiket használhattuk. 14. Jellemz en melyik berendezés alkatrésze lehet egy mágneses térben forgó tekercs? A) A transzformátornak. B) A cseng nek. C) A generátornak. írásbeli vizsga / október 28.

11 15. Egy pohár leesik a földre és összetörik. Milyen kölcsönhatás tartotta össze a pohár darabjait? A) Az elektromágneses kölcsönhatás. B) A mager ket létrehozó kölcsönhatás. C) A gravitációs kölcsönhatás. 16. Vízszintes talajon, egy kisméret testet a talajjal párhuzamos er vel egyenletesen tolunk, illetve húzunk. ( 0) Mikor van szükségünk nagyobb er re? A) Amikor toljuk. B) Amikor húzzuk. C) A két er egyenl. 17. Egy hosszú tekercsben állandó I áram folyik. Melyik esetben növekszik meg legjobban a tekercs közepén a mágneses mez B mágneses indukciója? A) Amikor rézrudat tolunk a tekercs közepébe. B) Amikor vasrudat tolunk a tekercs közepébe. C) Egyformán növekszik meg a két esetben. 18. Egy alumínium vezetéket szerelés közben harapófogóval megszorítottak. Így a vezeték, amely kezdetben egy állandó keresztmetszet henger volt, középen kissé elvékonyodott. (Lásd az ábrát#) Változott-e emiatt a vezeték ellenállása? A) Igen, az ellenállás lecsökkent. B) Nem, az ellenállás nem változott. C) Igen, az ellenállás megn tt. írásbeli vizsga / október 28.

12 19. Azonos sebességgel haladó elektron és proton közül melyiknek nagyobb a de Broglie-hullámhossza? A) Az elektronnak nagyobb a de Broglie-hullámhossza. B) Mindkét esetben egyforma a de Broglie-hullámhossz. C) A protonnak nagyobb a de Broglie-hullámhossza. 20. Milyen irányú egy olyan üstökös gyorsulása, amely a Nap körül elnyújtott ellipszispályán kering? A) Amikor az üstökös a Naphoz közeledik, gyorsulása azonos irányú a sebességével, amikor távolodik, ellentétes irányú vele. B) Az üstökös gyorsulása mindig a Nap felé mutat. C) Amikor az üstökös a Naptól távolodik, gyorsulása azonos irányú a sebességével, amikor közeledik, ellentétes irányú vele. írásbeli vizsga / október 28.

13 ELS RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehet ségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet jelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellen rizze az eredményt!) 1. A képen egy energiatakarékos izzó dobozán lév címke látható. Mit jelenthetnek a rajta feltüntetett teljesítményadatok? A) Az energiatakarékos ég 9 W teljesítménnyel fogyaszt elektromos energiát, és 40 W teljesítménnyel bocsát ki fényenergiát. B) Az energiatakarékos ég 40 W teljesítménnyel fogyaszt elektromos energiát, és 9 W teljesítménnyel bocsát ki fényenergiát. C) Az energiatakarékos ég 9 W teljesítménnyel fogyaszt elektromos energiát, és annyi fényenergiát bocsát ki id egység alatt, mint egy 40 W teljesítmény hagyományos izzó. 2. Egy lift egyenletesen mozog felfelé. Mit állíthatunk a liftben álló emberre ható nyomóer r l? A) F mg ny B) F mg ny C) F mg ny írásbeli vizsga / május 17.

14 3. Egy radioaktív minta aktivitása 2 perc alatt 100 Bq-r l 80 Bq-re csökken. Mekkora lesz az aktivitás újabb 2 perc múlva? A) Kisebb, mint 60 Bq. B) Pontosan 60 Bq. C) Nagyobb, mint 60 Bq. 4. Egy elektront olyan térbe lövünk be, amelyben homogén elektromos és mágneses mez k vannak jelen. Az elektromos er vonalak párhuzamosak a mágneses indukcióval és az elektron sebességével. Milyen irányú er hatás éri az elektront? A) Csak az er vonalakkal párhuzamos er hatás. B) Csak az er vonalakra mer leges er hatás. C) Az er vonalakkal párhuzamos és az er vonalakra mer leges er hatás is éri az elektront. 5. Az ábrának megfelel en két pontban vízszintesen felfüggesztünk egy B J súlyos, egyenletes (homogén) tömegeloszlású rudat. Melyik kötélben ébred nagyobb er? A) A bal oldali (!B") kötélben ébred nagyobb er. B) A jobb oldali (!J") kötélben ébred nagyobb er. C) Egyforma er ébred mindkét kötélben. írásbeli vizsga / május 17.

15 6. Egy gázt kétféle módon melegítünk fel. (A kezd állapotot az A pont jelöli.) Állandó térfogat mellett növeljük a nyomását a kétszeresére, illetve állandó nyomás mellett növeljük a térfogatát a kétszeresére. Melyik folyamatban melegszik fel jobban a gáz? p A B C A) Az állandó térfogatú melegítés során. B) Az állandó nyomású melegítés során. C) Ugyanakkora lesz a h mérséklet mindkét esetben. V 7. Két pontszer test mozog. Tudjuk, hogy az els nek nagyobb a lendülete, mint a másodiknak. Mit mondhatunk a két test mozgási energiájának viszonyáról? A) Az els test mozgási energiája nagyobb, mint a másodiké. B) A mozgási energiák viszonyát a megadott információ alapján nem lehet megállapítani. C) A második test mozgási energiája nagyobb, mint az els é. 8. Egy kicsiny mágnest hosszú fonálra kötünk, és egy rézlap fölé, illetve egy papírlap fölé lógatjuk. Az így készített ingát el ször a rézlap fölött, majd a papírlap fölött azonos kitérés lengésbe hozzuk. Mit mondhatunk az ingamozgás csillapodásáról? A) Az ingamozgás lassabban csillapodik a rézlap fölött, mint a papírlap fölött. B) Mindkét lap fölött ugyanolyan gyors a lengés csillapodása. C) Az ingamozgás lassabban csillapodik a papírlap fölött, mint a rézlap fölött. írásbeli vizsga / május 17.

16 9. Mib l gondoljuk, hogy az Univerzum egy hatalmas robbanásban ( srobbanás) keletkezett? A) Mert a galaxisok úgy távolodnak egymástól folyamatosan, mintha egyszer régen egy robbanás vetette volna szét az anyagukat. B) Mert a Földet még ma is számos apró k darab, meteorit bombázza, amelyek valószín leg egy hatalmas si robbanás!szilánkjai". C) Mert a csillagok az egész Univerzumban annyira hasonlóak, mintha egy helyen keletkeztek volna, és keletkezésük után szóródtak volna szét. 10. Az ábrán látható elrendezésben egy m = 5 kg tömeg testet er sítünk a kötél függ leges végére, míg a kötél másik végét egy, az asztalon fekv, M tömeg testhez er sítjük. Az alábbiak közül mekkora legyen az M tömeg, hogy biztosan megtartsa a függ testet? (A súrlódás mindenhol elhanyagolható!) M m A) M = 5 kg-os test biztosan megtartja a függ testet. B) M = 50 kg-os test biztosan megtartja a testet. C) Mindkét esetben el tudja húzni a függ m test az asztalon fekv t. 11. Fölülr l nyitott, h szigetelt hengerben egy súrlódásmentesen mozgó, m tömeg h szigetel dugattyú zárja el a küls leveg t az edényben lév gáztól. Egy ugyancsak m tömeg testet helyezünk óvatosan a dugattyúra. A gáznak milyen állapotjelz i változnak meg? m m A) A nyomása, térfogata és h mérséklete. B) A nyomása és térfogata. C) A nyomása és h mérséklete. írásbeli vizsga / május 17.

17 12. Sorosan kapcsolunk két, azonos anyagú és hosszúságú, de különböz keresztmetszet drótdarabot. Melyiken szabadul fel azonos id alatt több h? A) A vastagabb drótdarabon szabadul fel több h. B) A vékonyabb drótdarabon szabadul fel több h. C) Egyforma h mennyiség szabadul fel a két drótdarabon Az alábbiak közül milyen atommag keletkezhet egy 94 Pu izotópból? 237 A) 94 Pu, béta-bomlás során. 234 B) 92 U, alfa-bomlás során. 237 C) 93 Np, gamma-bomlás során. 14. Egy m tömeg testet kétféleképpen függesztünk fel a mellékelt ábrák szerint, egyszer egy gerendáról lelógó kötélre, egyszer pedig egy csigán átvetett kötélre. Melyik esetben ébred nagyobb er a kötélben? (A súrlódás elhanyagolható.) A m B m A) Az A esetben lesz nagyobb a kötéler. B) A B esetben lesz nagyobb a kötéler. C) Ugyanakkora lesz a kötéler mindkét esetben. írásbeli vizsga / május 17.

18 15. Egy foton elnyel dése után az anyag egy negyedakkora energiájú fotont bocsát ki, mint amilyet elnyelt. Mekkora a kibocsátott foton hullámhossza? A) A becsapódó foton hullámhosszának negyede. B) A becsapódó fotonéval egyenl hullámhosszú. C) A becsapódó foton hullámhosszának négyszerese. 16. Mi a szublimáció? A) Egy anyag atomjai vagy molekulái szilárd fázisból közvetlenül gáz fázisba lépnek át. B) Egy gáz molekulái atomokra bomlanak. C) Egy folyadék felforrás nélkül elpárolog. 17. Az ábrán látható módon összeszegecselünk egy vékonyabb és egy vastagabb sárgarézlapot. Merre görbül meg a két lemez, ha egyenletesen melegíteni kezdjük ket? A) A vastagabb rézlap felé görbül. B) Egyenes marad a két lemez. C) A vékonyabb rézlap felé görbül. írásbeli vizsga / május 17.

19 18. Egy medencében nyakig vízben állva figyelünk egy t lünk öt méterre lév embert, aki szintén nyakig merül a kristálytiszta vízbe. Megpróbáljuk megállapítani, milyen szín fürd nadrág van a másikon, de ez nehézséget okoz. Miért? A) A fényelhajlás jelensége miatt a megfigyelt ember fürd nadrágjáról induló fény nem jut a szemünkbe. B) A fénytörés miatt torzított képet látunk, továbbá a vízfelszín csillogása és hullámzása, valamint a víz fényelnyelése is zavarja a megfigyelést. C) A diszperzió jelensége miatt a megfigyelt ember fürd nadrágjáról induló fény a szivárvány színeire bomlik, s így nem dönthet el annak színe. 19. Mikor érheti az embert itt a Földön radioaktív sugárzás? A) Csak atomlétesítmények meghibásodása esetén. B) Csak atomlétesítmények meghibásodása esetén és bizonyos gyógyászati eljárások során. C) Az emberi tevékenységgel kapcsolatos radioaktív sugárzáson kívül valamekkora természetes eredet radioaktív sugárzás is ér bennünket folyamatosan. 20. Az üstökösök mozgására érvényes Kepler els törvénye, azaz az üstökösök ellipszis pályán keringenek a Nap körül. De vajon érvényes-e a második törvény, azaz ha a Naphoz közelebb vannak, az üstökösök sebessége nagyobb? A) Érvényes. B) A Nap régiójában érvényes, távol a Naptól nem érvényes. C) Nem érvényes. írásbeli vizsga / május 17.

20 ELS RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehet ségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet jelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellen rizze az eredményt!) 1. Két, egy egyenes mentén, egy irányba haladó autó tökéletesen rugalmatlanul ütközik úgy, hogy a gyorsabb utoléri a lassabbat. Melyiknek változott nagyobb mértékben a sebessége a rugalmatlan ütközés során? A) Annak, amelyik gyorsabban haladt. B) Annak, amelyik lassabban haladt. C) A rendelkezésre álló adatok alapján nem dönthet el. 2. Körülbelül hányszor messzebb van t lünk a körülbelül 4,5 fényév távolságra lév Proxima Centauri csillag, mint a Nap? A) Körülbelül szer. B) Körülbelül szer. C) Körülbelül 3000-szer. 3. Hogyan tudjuk egy dugattyúval lezárt hengerben lév gáznak megnövelni a h mérsékletét? A rendszer h szigetelt. A) Úgy, hogy megnöveljük a gáz térfogatát. B) Ha h szigetelt a henger, akkor nem tudjuk megnövelni a h mérsékletét. C) Úgy, hogy lecsökkentjük a gáz térfogatát. írásbeli vizsga / október 27.

21 4. A Birodalom visszavág c. film végén a f h s, Luke Skywalker a mélybe zuhan, és pont beleesik egy függ legesen induló negyed körív alakú cs be. A cs ben nem zúzza halálra magát, hanem fokozatosan lassulva, épségben megáll. Ha a valóságban fordulna el ilyesmi, vajon milyen er fékezhetné le a zuhanó h st, hogy megmeneküljön? A) A cs falának nyomóereje fokozatosan fékezné le a testet amennyiben cs íve megfelel. B) A súrlódási er fokozatosan fékezné le a testet, amennyiben a cs íve illetve a súrlódási együttható megfelel. C) A kanyarban ébred centripetális er fokozatosan fékezné le a testet amennyiben a cs íve megfelel. 5. Vajon mindig felbontható-e a fehér fény egy üvegprizma segítségével? A) Igen, mert a fehér fény sosem monokromatikus. B) Nem, mert a fehér fény lehet monokromatikus vagy összetett, és csak az összetett fény bontható fel. C) Nem, mert a fehér fényben nincsenek színek. 6. Egy aeroszolos flakont kiürítünk, azaz addig nyomjuk a szórófejet, amíg jön bel le a permet. Mi van a flakonban miután kiürítettük? A) A flakonban ekkor vákuum van. B) A flakonban ekkor csak leveg van. C) A flakonban ekkor az eredeti tartalmának maradéka van. írásbeli vizsga / október 27.

22 7. A Gömböc nev testet bárhogy helyezzük el, mindig ugyanabba az egyensúlyi helyzetbe tér vissza. Mi történik eközben a súlypontjával? A) A Gömböc súlypontja lesüllyed. B) A Gömböc súlypontja megemelkedik. C) Attól függ, hogy eredetileg hogyan állítottuk le az asztalra. 8. Milyen atommag keletkezik a 89-es rendszámú aktínium bomlásakor? A) 88-as rendszámú rádium. B) 90-es rendszámú tórium. C) Nem keletkezik új atommag, a bomlás ellenére marad az aktínium. 9. Két, egymással derékszöget bezáró síktükörre fénysugár esik úgy, hogy az el ször az egyikr l, utána pedig a másikról ver dik vissza, az ábrán látható módon. A második visszaver dés után merre halad tovább a kétszeresen visszavert fénysugár? A) A kétszeresen visszavert fénysugár a bees fénysugár felé hajolva halad tovább (1.) B) A kétszeresen visszavert fénysugár a bees fénysugárral párhuzamosan halad tovább (2.) C) A kétszeresen visszavert fénysugár a bees fénysugártól távolabb hajolva halad tovább (3.) írásbeli vizsga / október 27.

23 10. Az alábbiak közül melyik az er mértékegysége? A) B) C) m kg 2 s 2 m kg 2 s m kg s 11. Lehet-e jelen egy zárt edényben víz egyszerre mindhárom halmazállapotban (jég, víz, vízg z)? A) Nem, egyszerre legfeljebb egy halmazállapotban lehet jelen a víz egy edényben (vagy jég, vagy víz, vagy vízg z). B) Nem, egyszerre legfeljebb két halmazállapotban lehet jelen a víz egy edényben (vagy jég és víz, vagy pedig víz és vízg z). C) Igen, lehet. 12. Vajon igaz-e, hogy azonos keresztmetszet drótok közül mindig a hosszabbnak nagyobb az ellenállása? A) Igen, mindig igaz. B) Nem, sosem igaz. C) A drótok anyagától függ, hogy igaz-e, vagy sem. 13. Melyik jelenség magyarázható a szilárd testek h tágulásával? A) Az, hogy a magas hegyekben a repedésekbe belefagyó víz megrepeszti a sziklákat. B) Az, hogy a nyári melegben felpúposodnak a villamossínek. C) Az, hogy száraz nyári id szakok alatt a föld megrepedezik. írásbeli vizsga / október 27.

24 14. Mit nevezünk mesterséges radioaktív izotópnak? A) Azt a radioaktív izotópot, amelyik a természetben nem bomlik, csak emberi közbeavatkozás segítségével. B) Azt a radioaktív izotópot, amelyik a természetben nem található meg, de mesterségesen el állítható. C) Azt a radioaktív izotópot, amelyik nem a természetes radioaktív bomlások valamelyikével bomlik el. 15. Egy vízszintes cs ben érintkez golyók vannak. A golyósort állandó nagyságú, kis sebességgel kitoljuk a cs b l. A golyók földre érkezésekor milyen koppanássorozatot hallunk? (A légellenállástól eltekintünk.) A) Egyetlen koppanást hallunk. B) Közel egyenl id közönként hallunk koppanásokat. C) Az egyes koppanások között eltelt id n. 16. Metszhetik-e egymást az elektrosztatikus tér er vonalai? A) Igen, ha legalább két különböz töltés hozza létre a teret. B) Nem, mert az er vonalak mindenütt az elektromos mez által a próbatöltésre kifejtett er irányát mutatják meg. C) Nem, mert ha több töltés hozza létre a teret, a kisebb töltés er vonalai elhajolnak a nagyobb töltés er vonalai el l. 17. Egy áramkörbe két, különböz ellenállású fogyasztót kötünk egymással párhuzamosan. Melyik állítás igaz? A) Az áramkörben az áram csak a kisebb ellenállású fogyasztón folyik. B) Az áramkörben az áram csak a nagyobb ellenállású fogyasztón folyik. C) Az áramkörben az áram mindkét fogyasztón folyik. írásbeli vizsga / október 27.

25 18. Mit ad meg a tömegszám? A) Az atomokban lév neutronok számát. B) Az atomokban lév protonok és neutronok összes tömegét. C) Az atomokban lév nukleonok számát. 19. Két különböz tömeg gömbszer test a világ rben egymás felé gyorsul kölcsönös tömegvonzásuk miatt. Melyiknek nagyobb a gyorsulása? A) A nagyobb tömeg testnek, mert a nagyobb tömeg testre nagyobb vonzóer hat. B) Egyenl, mert a gravitációs gyorsulás a tömegt l független. C) A kisebb tömeg testnek, mert azonos er knél a gyorsulás a tömeggel fordítottan arányos. 20. A hidrogén atom egy elektronjának lehetséges energiaszintjeit a Bohr-modell 2,2aJ a következ formulával adja meg: E n. Mekkora energiával ionizálható 2 n az alapállapotú hidrogén atom? A) 2,2 aj energiával. B) 0,55 aj energiával. C) 1,65 aj energiával. írásbeli vizsga / október 27.

26 ELS RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehet ségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet jelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellen rizze az eredményt!) 1. Egy 75 kg-os súlyemel mérlegen áll. Mit mutat a mérleg, ha éppen egyenletesen emel fel egy 125 kg-os súlyt? A) A mérleg 200 kg-ot mutat. B) A mérleg kevesebb, mint 200 kg-ot mutat. C) A mérleg több, mint 200 kg-ot mutat. 2. Egy prizma segítségével felbonthatjuk a fehér fényt a szivárvány színeire. A prizmának melyik tulajdonsága teszi ezt lehet vé? A) Az, hogy a prizmán bels visszaver dés jöhet létre. B) Az, hogy a prizma anyagának törésmutatója nagyobb, mint a leveg é. C) Az, hogy a prizma anyagának törésmutatója a különböz színekre eltér. 3. Egy termálfürd kültéri medencéjében télen-nyáron egyaránt 35 C-os víz van. Míg télen állandóan fehér párafelh t látunk a medence fölött gomolyogni, nyáron ezt nem tapasztaljuk. Miért? A) Mert a medence vize sokkal jobban párolog télen, amikor nagy a h mérsékletkülönbség a leveg és a víz között. B) Mert nyáron a meleg leveg felfelé áramlik, így gyorsabban elszállítja a medence fölül a párát. C) Mert a vízpára maga nem látható, ám télen a hideg leveg ben kicsapódó apró vízcseppek láthatóvá válnak a medence felett. írásbeli vizsga / május 17.

27 4. Egy farostlemezb l kivágott sík lapot a T pontban az asztalhoz csavarozunk egyetlen csavarral, amely körül a test elfordulhat. A lapot az ábra szerint három fonál segítségével húzzuk, a fonáler k azonos nagyságúak. Melyik fonáler nek a legnagyobb a T pontra vonatkoztatott forgatónyomatéka? A) Az F 1 er nek. B) Az F 2 er nek. C) Az F 3 er nek. 5. Miért érzékelnek a Föld körül kering rhajóban az rhajósok súlytalanságot? A) Mert az rhajó szabadon esik a Föld felé. B) Mert az rhajó távol van a Földt l, és ott már nem hat a Föld gravitációs ereje. C) Mert az rben nincsen leveg. 6. Az úgynevezett grafén egy újfajta, nagyon érdekes tulajdonságokkal rendelkez anyag, amely egymáshoz egy síkban kapcsolódó szénatomokból áll. Így mindössze egyetlen atomnyi vastag. Körülbelül milyen nagyságrend a grafén vastagsága? A) Nagyságrendileg m. B) Nagyságrendileg 10-7 m. C) Nagyságrendileg 10-4 m. írásbeli vizsga / május 17.

28 7. A leveg h mérséklete reggelt l délig 10 C-ot emelkedett. Hány kelvinnel változott a h mérséklet? A) 283 kelvinnel. B) 10 kelvinnel. C) 2730 kelvinnel. 8. Egy R hosszúságú fonálra kötött követ függ leges síkban forgatunk. Mekkora sebességgel kell rendelkeznie a k nek pályája tet pontján ahhoz, hogy a fonál feszes maradjon? A) A k sebessége akár nulla is lehet. B) A k sebessége mindenképpen nullánál nagyobb, de tetsz legesen kicsiny érték lehet. C) A k sebességének egy meghatározott értéknél nagyobbnak kell lennie. ( v g R) 9. Két lézerberendezés közül az egyik vörös, a másik zöld szín fénnyel világít. A berendezések azonos id alatt azonos számú fotont bocsátanak ki. Melyiknek nagyobb a teljesítménye? A) A vörösé. B) A zöldé. C) Azonos a két teljesítmény. 10. Egy pontszer monokromatikus fényforrás elé optikai eszközt helyezünk, melynek hatására a távolabb lév erny n koncentrikus körök sorozata jelenik meg. Mit tettünk a fényforrás és az erny közé? A) Egy polarizátor-lemezt helyeztünk el a fényforrás és az erny között. B) Egy gy jt lencsét tettünk a fényforrás és az erny közé. C) Egy kicsiny lyukkal ellátott lemezt tettünk a fényforrás és az erny közé. írásbeli vizsga / május 17.

Kiadandó feladatok, Fizika 1.

Kiadandó feladatok, Fizika 1. Kiadandó feladatok, Fizika 1. Kinematika 1. Egy követ h = 125m magasról kezdősebesség nélkül leejtünk. Ezután 1 másodperccel utána dobunk egy másik követ függőlegesen lefelé irányuló v o kezdősebességgel.

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 12. évfolyam Juhász Zoltán TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A laboratórium

Részletesebben

Nukleáris fizika II. rész

Nukleáris fizika II. rész Fizikai Intézet Dr. Paripás Béla Nukleáris fizika II. rész Miskolc, 015 Tartalomjegyzék 1. Ionizáló sugárzások külső és belső természetes forrásai... 3. Az anyag hullámtermészete... 7 3. A határozatlansági

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 11. évfolyam Horváth Petra TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3 A laboratórium

Részletesebben

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. november 6. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. november 6. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉETTSÉGI VIZSGA 2006. november 6. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍÁSBELI VIZSGA 2006. november 6. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL

Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL Tartalomjegyzék Bevezetés 9 Előszó..................................... 9 Hogyan használjuk ezt a könyvet?..................... 11 Jelölések....................................

Részletesebben

III. Szerkezeti ismeretek

III. Szerkezeti ismeretek III. Szerkezeti ismeretek 1. A gépkocsi felépítése A személygépkocsi f bb szerkezeti egységei (1. ábra) a kocsiszekrény (karosszéria), a motor és segédberendezései, az er átviteli szerkezetek, a kormány,

Részletesebben

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete Magfizika (Vázlat) 1. Az atommaggal kapcsolatos ismeretek kialakulásának történeti áttekintése a) A természetes radioaktivitás felfedezése b) Mesterséges atommag-átalakítás Proton felfedezése Neutron felfedezése

Részletesebben

TANÍTÁSA A FIZIKA MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT. Népességnövekedés fizikus szemmel (Dr. Nánai László)

TANÍTÁSA A FIZIKA MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT. Népességnövekedés fizikus szemmel (Dr. Nánai László) A FIZIKA TANÍTÁSA MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT Népességnövekedés fizikus szemmel (Dr. Nánai László) Kutatás alapú tanulás számítógéppel segített mérések alkalmazásával (Dr. Gingl Zoltán Kopasz Katalin Tóth Károly)

Részletesebben

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok Moduláris szakmai vizsgára felkészítés környezetvédelmi területre Általános környezetvédelmi technikusi feladatok II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-..3-07/1-F-008-0011

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA Általános Gépészeti Tanszék Dr. Iró Béla Dr. Zsenák Ferenc ÁLTALÁNOS GÉPTAN KÉZIRAT GYŐR, 000 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 1. A mechanikai munka és átvitele...4 1.1 Egyenes vonalú

Részletesebben

1. A gázok tulajdonságai

1. A gázok tulajdonságai 1. A gázok tulajdonságai Korábban már tanultunk arról, hogy az anyagok különböző halmazállapotokban lehetnek. Ezek közül az időjárást és az éghajlatot tanulmányozva számunkra a gáz halmazállapot a legfontosabb.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA Jókainé Szatura Zsuzsanna Előadásanyag 2005/2006 Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak Az anyagban található ábrák forrásai : Dr. Tóth Árpád : Általános és szervetlen

Részletesebben

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken doktori (PhD) értekezés Borbélyné Dr Kiss Ildikó Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen, 1997. Ezen

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

Az egzotikus atommagok szerkezete

Az egzotikus atommagok szerkezete Az egzotikus atommagok szerkezete Horváth Ákos ELTE TTK, Atomfizikai Tanszék 1. Felfedezetlen területek az izotópok térképén 1932-ben James Chadwick felfedezte a neutront, azóta tudjuk miből állnak a körülöttünk

Részletesebben

Anyag, energia, erők

Anyag, energia, erők Tartalom Mi az anyag, az energia, mik az erők és a kölcsönhatások? Ezek legfontosabb tulajdonságai. Megjegyzés Ez egy elég rövid és érthető téma. Azt magyarázza el, hogy miből van az anyagi világ és mi

Részletesebben

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse.

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse. Előszó,,Ha az ember magára tekint, először a testét látja, azaz bizonyos anyagmennyiséget, amelyet a magáénak mondhat. De hogy megérthesse, hogy mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette

Részletesebben

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás HU IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Tartalom A készülék használata el tt Bevezetés...3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...6 2.

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben

Pelyhe János: Világítástechnikai Jegyzet 2006 / Színház és Filmművészeti Egyetem FÉNYTAN I.-II. (1.-2. tétel)

Pelyhe János: Világítástechnikai Jegyzet 2006 / Színház és Filmművészeti Egyetem FÉNYTAN I.-II. (1.-2. tétel) FÉNYTAN I.-II. (1.-2. tétel) A FÉNY A fény az emberi szem számára érzékelhető elektromágneses sugárzás. amely a szemben fényérzetet kelt, és ez által látható Alapmeghatározásai - elektromágneses hullám

Részletesebben

Készüljünk a kompetenciamérésre Gyakorló feladatok

Készüljünk a kompetenciamérésre Gyakorló feladatok Készüljünk a kompetenciamérésre Gyakorló feladatok 1. feladat Egy vitorlásklub olyan jelvényt készített a tagjai számára, amelyen két vitorlás hajó látható. A grafikus a második vitorlást eltolással hozta

Részletesebben

A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell

A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell Horváth Dezső MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, Budapest 1. Bevezetés A CERN nagy hadronütköztető (LHC) gyorsítóját 2008-ban indítják,

Részletesebben

A RÁDIÓAMATŐR. ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN. Lektor és szerkesztő: Papp József

A RÁDIÓAMATŐR. ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN. Lektor és szerkesztő: Papp József A RÁDIÓAMATŐR ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN Lektor és szerkesztő: Papp József HAJDÚ QTC 2015. A kiadvány szabadon terjeszthető, ára kizárólag

Részletesebben

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok

Részletesebben

Matematika 5. Gondolkodni jó! feladatainak megoldása

Matematika 5. Gondolkodni jó! feladatainak megoldása Dr. Czeglédy István fôiskolai tanár Dr. Czeglédy Istvánné vezetôtanár Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Zankó Istvánné tanár Matematika 5. Gondolkodni jó! feladatainak megoldása általános iskola 5. osztály

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés Hartman Mátyás Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés A követelménymodul száma: 2203-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

7.A A villamos áram hatásai Hıhatás

7.A A villamos áram hatásai Hıhatás 7.A A villamos áram hatásai Hıhatás Sorolja fel a villamos áram hatásait! Ismertesse a villamos- és a hıenergia közötti kapcsolatot! Magyarázza el az áram hıhatásának okait! Mutasson be hıhatáson alapuló

Részletesebben

Elektromágnesség tesztek

Elektromágnesség tesztek Elektromágnesség tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben