1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg?"

Átírás

1 Fizika! középszint ELS RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehet ségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet jelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellen rizze az eredményt!) 1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg? A) A test szögsebessége a felére csökken. B) A test szögsebessége nem változik. C) A test szögsebessége a kétszeresére n. 2. Egy edényben lév jégre vizet öntünk. Mi lehet az edényben az egyensúly beállta után? A) A jég biztosan megolvad, az edényben csak víz lesz. B) Lehet, hogy csak jég lesz az edényben. C) Az edényben csak kétfázisú rendszer alakulhat ki: víz és jég keveréke. 3. Mekkora a törési szöge annak a fénysugárnak, amely a vízb l érkezik a leveg höz, és beesési szöge megegyezik a határszöggel? A) A törési szög kisebb, mint a beesési szög. B) A törési szög 90 -nál kisebb, de nagyobb, mint a beesési szög. C) A törési szög 90 (a fény a határfelületen halad). írásbeli vizsga / május 18.

2 Fizika! középszint 4. Egy váltóáramú generátor egy nagyon jó hatásfokú transzformátoron keresztül táplál egy fogyasztót. A primer tekercs menetszáma N 1 = 100, a szekunder tekercsé N 2 = 200. A generátor által leadott teljesítmény 2 kw. Mennyi a fogyasztó teljesítménye? (A fogyasztó ohmos ellenállású.) ~ N 1 N 2 A) Majdnem 2 kw (a veszteségek miatt kicsit kisebb). B) Majdnem 4 kw (a veszteségek miatt kicsit kisebb). C) Majdnem 8 kw (a veszteségek miatt kicsit kisebb). 5. Arisztid és Tasziló egy sétabot alakú nyalókát vesznek közösen. Ezt szeretnék egyenl en elosztani, ezért az ábra szerint fellógatva kiegyensúlyozzák, azaz megkeresik azt a pontot a nyalókán, ahol felfüggesztve pontosan vízszintesen lesz a nyalóka egyenes része. Ezután a nyalókát a felfüggesztési pontnál törik el. Igazságosan osztották-e el a nyalókát? A) Igen, mert a két nyalókadarab pontosan egyenl tömeg. B) Nem, mert a nyalóka görbe részének nagyobb a tömege. C) Nem, mert a nyalóka egyenes részének nagyobb a tömege. 6. Egy pohár vizet és egy parafa dugót kétféle módon helyezünk mérlegre. Az egyik esetben a dugó a pohár mellett van, a másik esetben a vízen úszik. Mikor mutat többet a mérleg? A) Mindkét esetben ugyanakkora súlyt mutat a mérleg. B) Akkor mutat többet a mérleg, ha a parafa dugó a pohár mellett van. C) Akkor mutat többet a mérleg, ha a parafa dugó a pohárban úszik. írásbeli vizsga / május 18.

3 Fizika! középszint 7. Két, különböz anyagból készült drót h mérsékletét egyaránt 20 C-kal megnöveljük. Melyik drót tágul jobban? A) Annak a drótnak lesz nagyobb a tágulása, amelyiknek kezdeti h mérséklete magasabb. B) Annak a drótnak lesz nagyobb a tágulása, amelyik nagyobb h tágulási együtthatójú anyagból készült. C) Kevés információ áll rendelkezésre a kérdés eldöntéséhez. 8. Egy adott id pillanatban 1000 darab radioaktív atommagunk van. Egy óra alatt 500 atommag elbomlik. Mit állíthatunk az anyag felezési idejér l? A) A felezési id biztosan pontosan 1 óra. B) A felezési id biztosan több mint 1 óra. C) A felezési id nem állapítható meg 100%-os pontossággal. 9. Hogyan alakíthatja át az atomer m a magenergiát elektromos energiává? A) Az energiaátalakítás folyamata a napelemhez hasonló elven m ködik. A sugárzás energiáját félvezet elemek árammá alakítják. B) Az energiaátalakításkor a felmelegített vízzel el állított g z hozza forgásba a generátort meghajtó turbinát, ugyanúgy, mint egy hagyományos h er m nél. C) A magok hasadásakor felszabaduló nagy mozgási energiájú részecskék áramlása hozza forgásba a generátort meghajtó turbinát. írásbeli vizsga / május 18.

4 Fizika! középszint 10. Egy rugó nyújtatlan állapotból való 5 cm-es megnyújtásához 20 J energiára van szükség. Mennyi energia kell a rugó 5 cm-r l 10 cm-re nyújtásához? A) Kevesebb mint 20 J energia kell. B) Pontosan 20 J energia kell. C) Több mint 20 J energia kell. 11. Egy edényben lév gázt súlyos dugattyú zár el a küls leveg t l. Az edényt nyitott végével felfelé (A) és nyitott végével lefelé (B) is elhelyezzük. Melyik esetben nagyobb a bezárt gáz nyomása? A B A) Ha az edény nyitott vége felfelé van (A). B) Ha az edény nyitott vége lefelé van (B). C) Egyenl a nyomás mindkét esetben. 12. Mit mutat a feszültségmér az alábbi áramkörben a kapcsoló nyitott, illetve zárt állása esetén? (A feszültségmér ideálisnak tekinthet.) U = 4,5V V A) A feszültségmér mindkét esetben 4,5 V-t mutat. B) A feszültségmér mindkét esetben 0 V-t mutat. C) A feszültségmér a kapcsoló nyitott állása esetén 4,5 V-ot, a kapcsoló zárt állásánál 0 V-ot mutat. írásbeli vizsga / május 18.

5 Fizika! középszint 13. Melyik mértékegység lehet a gyorsulás mértékegysége? A) N/kg B) W/J C) J/kg 14. Mennyi ideig tart egy nap a Holdon (azaz két napfelkelte között eltelt id ugyanazon a helyen)? A) Pontosan 24 óra, ugyanúgy, mint a Földön. B) Körülbelül 28 nap, amennyi id alatt a Hold megkerüli a Földet. C) A Holdon nincs napfelkelte, a Nap mindig ugyanazon oldalát süti. 15. Egy homorú gömbtükörrel szeretnénk egy tárgyról nagyított képet vetíteni egy erny re. Lehetséges-e ez? A) Az erny n nem keletkezhet kép, mert csak virtuális kép jöhet létre. B) Lehetséges, de csak kicsinyített képet kaphatunk az erny n. C) Erny n felfogható nagyított kép csak akkor keletkezhet, ha a tárgy a fókuszpont és a gömbi középpont között van. 16. Melyik magyar tudós neve kapcsolódik szorosan a hidrogénbomba fejlesztéséhez? A) Szilárd Leó B) Teller Ede C) Wigner Jen írásbeli vizsga / május 18.

6 Fizika! középszint 17. Melyik bolygóhoz ér körülbelül 12 perc alatt a Napból a fény? A) A Vénuszhoz. B) A Marshoz. C) A Neptunuszhoz. 18. Egy mindkét végén zárt üvegcs ben gáz van, amelyet egy könnyen mozgó, h szigetel dugó oszt két egyenl térfogatú részre. Egyik oldalán a gáz kelvinben mért h mérsékletét 20%-kal növeljük, miközben a másik oldalon a gáz h mérséklete változatlan marad. Mennyivel n a melegített gáz térfogata? A) Kevesebb mint 20%-kal n. B) Pontosan 20%-kal n. C) Több mint 20%-kal n. 19. Egy fémet lézerrel világítunk meg. A lézer fotonjainak energiája 1,6 ev, ennek hatására 0,8 ev energiájú elektronok lépnek ki a fémb l. Mennyi lesz a kilép elektronok energiája, ha ugyanezt a fémet 3,2 ev energiájú fotonokat kibocsátó lézerrel világítjuk meg? A) 0,8 ev B) 1,6 ev C) 2,4 ev 20. Milyen pályán haladhat egy homogén mágneses térbe bel tt elektromos töltés részecske? A) Egyenes vonalú pályán is és körpályán is haladhat. B) Csak körpályán haladhat. C) Csak egyenes vonalú pályán haladhat. írásbeli vizsga / május 18.

7 ELS RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehet ségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet jelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellen rizze az eredményt!) 1. Egy lemezjátszó vízszintes síkban forgó korongján radírgumi helyezkedik el a tengelyt l távol, és a koronggal együtt forog. Milyen er kényszeríti körpályára? A) A gravitációs er. B) A nyomóer. C) A súrlódási er. 2. Melyik esetben végez több munkát ugyanaz az elzárt gáz: ha állandó nyomáson a térfogata n kétszeresére, vagy ha állandó térfogaton a nyomása n kétszeresére? A) Ha a térfogata n kétszeresére. B) Ha a nyomása n kétszeresére. C) Egyforma a munkavégzés mindkét esetben. 3. Egy fonálra felfüggesztett, nyugalomban lév testet kétféle testtel dobunk meg: egy rugalmas gumilabdával, illetve egy lágy gyurmagolyóval. A gumilabda és a gyurmagolyó sebessége azonos, és mindkett é vízszintes irányú. Tömegük szintén egyforma, és jóval kisebb a fonálon függ test tömegénél. Melyik esetben lendül ki jobban a fonálon függ test? A) Amikor gumilabdával dobjuk meg. B) Amikor gyurmagolyóval dobjuk meg. C) Egyformán lendül ki mindkét esetben. v m írásbeli vizsga / október 28.

8 4. Mit vegyünk el egy semleges atomból, hogy iont kapjunk? A) Egy neutront. B) Egy elektront. C) Egy fotont. 5. Lehet-e egy palackba bezárt gáz nyomása negatív, azaz olyan, hogy a palack bels falát nem kifelé nyomja a bezárt gáz, hanem befelé húzza,!szívja"? A) Nem, a bezárt gáz részecskéi mindig kifelé nyomják a palack falát. B) Igen, ilyenkor fordulhat el, hogy a palack behorpad, összeroppan (ha nem elég merev a fala). C) Csak!273 C h mérséklet alatt fordulhat ez el. 6. Kék fényforrásból érkez fény hullámhossza lecsökken, amikor egy másik közegbe lép át. Milyen tulajdonsága változik még meg a fénynek? A) A színe. B) A frekvenciája. C) A sebessége. 7. Melyik elektromos teret nevezzük homogénnek? A) Amelyikben bármely töltésre egyforma nagyságú és irányú er hat. B) Amelyikben egy adott töltésre mindenütt egyforma nagyságú és irányú er hat. C) Amelyikben az elektromos er vonalak egymással mindenütt párhuzamosak. írásbeli vizsga / október 28.

9 8. Egy követ a vízszintes talajról hajítunk el 5 m/s kezd sebességgel. El ször lapos szögben indítjuk, azután pedig meredeken felfelé hajítjuk. Melyik esetben nagyobb földet éréskor a sebességének nagysága? (A közegellenállástól tekintsünk el#) A) Amikor lapos szögben dobtuk el. B) Ugyanakkora a sebesség nagysága földet éréskor mindkét esetben. C) Amikor meredeken felfelé hajítottuk. 9. Hogyan tehet kárt a téli hideg a köztéri k szobrokban? A) A szobor repedéseibe belefagyó víz szétfeszíti a követ, így darabok törhetnek le a szoborból. B) A környezet leh lése miatt a szobor összezsugorodik, s feszültségek ébrednek az anyagban, amit l az eltörhet. C) A hideg merevvé, törékennyé teszi a szobor anyagát, így ha bármi hozzáüt dik, darabok törhetnek le bel le. 10. Mi a különbség egy alfa-részecske és egy 4 He-atommag között? A) Az alfa-részecskében 3 proton és egy neutron van, míg a 4 Heatommagban két proton és két neutron. B) A 4 He-atommagban 3 proton és egy neutron van, míg az alfarészecskében két proton és két neutron. C) Semmi különbség nincsen a két részecske között. 11. Mekkora gravitációs vonzóer t gyakorol a Föld a középpontjában lév 1 kg tömeg anyagdarabra? A) Végtelen nagy. B) 9,81 N. C) Nulla. írásbeli vizsga / október 28.

10 12. Két testet akasztunk egy csigákon átvetett kötélre az ábrán látható módon, és elengedjük ket. Tudjuk, hogy a nagyobbik test nehezebb, mint a kisebb. Mi fog történni? A) A nagyobbik test felhúzza a kisebbiket. B) A két test egyensúlyban lesz. C) A megadott ismeretekb l nem lehet megmondani, hogy mi fog történni. 13. Egy gáz h mérsékletének megadásakor elfelejtettük leírni, hogy melyik h mérsékleti skálát használjuk. Azt tudjuk, hogy a gáz h mérséklete kezdetben 300 fok, majd 400 fokkal n tt, miközben a térfogata változatlan maradt. A nyomása eközben több, mint duplájára n tt. Melyik h mérsékleti skálát használhattuk: a Celsius-skálát vagy a Kelvin-skálát? A) A Celsius-skálát használtuk. B) A Kelvin-skálát használtuk. C) A megadott adatokból nem lehet eldönteni, hogy melyiket használhattuk. 14. Jellemz en melyik berendezés alkatrésze lehet egy mágneses térben forgó tekercs? A) A transzformátornak. B) A cseng nek. C) A generátornak. írásbeli vizsga / október 28.

11 15. Egy pohár leesik a földre és összetörik. Milyen kölcsönhatás tartotta össze a pohár darabjait? A) Az elektromágneses kölcsönhatás. B) A mager ket létrehozó kölcsönhatás. C) A gravitációs kölcsönhatás. 16. Vízszintes talajon, egy kisméret testet a talajjal párhuzamos er vel egyenletesen tolunk, illetve húzunk. ( 0) Mikor van szükségünk nagyobb er re? A) Amikor toljuk. B) Amikor húzzuk. C) A két er egyenl. 17. Egy hosszú tekercsben állandó I áram folyik. Melyik esetben növekszik meg legjobban a tekercs közepén a mágneses mez B mágneses indukciója? A) Amikor rézrudat tolunk a tekercs közepébe. B) Amikor vasrudat tolunk a tekercs közepébe. C) Egyformán növekszik meg a két esetben. 18. Egy alumínium vezetéket szerelés közben harapófogóval megszorítottak. Így a vezeték, amely kezdetben egy állandó keresztmetszet henger volt, középen kissé elvékonyodott. (Lásd az ábrát#) Változott-e emiatt a vezeték ellenállása? A) Igen, az ellenállás lecsökkent. B) Nem, az ellenállás nem változott. C) Igen, az ellenállás megn tt. írásbeli vizsga / október 28.

12 19. Azonos sebességgel haladó elektron és proton közül melyiknek nagyobb a de Broglie-hullámhossza? A) Az elektronnak nagyobb a de Broglie-hullámhossza. B) Mindkét esetben egyforma a de Broglie-hullámhossz. C) A protonnak nagyobb a de Broglie-hullámhossza. 20. Milyen irányú egy olyan üstökös gyorsulása, amely a Nap körül elnyújtott ellipszispályán kering? A) Amikor az üstökös a Naphoz közeledik, gyorsulása azonos irányú a sebességével, amikor távolodik, ellentétes irányú vele. B) Az üstökös gyorsulása mindig a Nap felé mutat. C) Amikor az üstökös a Naptól távolodik, gyorsulása azonos irányú a sebességével, amikor közeledik, ellentétes irányú vele. írásbeli vizsga / október 28.

13 ELS RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehet ségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet jelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellen rizze az eredményt!) 1. A képen egy energiatakarékos izzó dobozán lév címke látható. Mit jelenthetnek a rajta feltüntetett teljesítményadatok? A) Az energiatakarékos ég 9 W teljesítménnyel fogyaszt elektromos energiát, és 40 W teljesítménnyel bocsát ki fényenergiát. B) Az energiatakarékos ég 40 W teljesítménnyel fogyaszt elektromos energiát, és 9 W teljesítménnyel bocsát ki fényenergiát. C) Az energiatakarékos ég 9 W teljesítménnyel fogyaszt elektromos energiát, és annyi fényenergiát bocsát ki id egység alatt, mint egy 40 W teljesítmény hagyományos izzó. 2. Egy lift egyenletesen mozog felfelé. Mit állíthatunk a liftben álló emberre ható nyomóer r l? A) F mg ny B) F mg ny C) F mg ny írásbeli vizsga / május 17.

14 3. Egy radioaktív minta aktivitása 2 perc alatt 100 Bq-r l 80 Bq-re csökken. Mekkora lesz az aktivitás újabb 2 perc múlva? A) Kisebb, mint 60 Bq. B) Pontosan 60 Bq. C) Nagyobb, mint 60 Bq. 4. Egy elektront olyan térbe lövünk be, amelyben homogén elektromos és mágneses mez k vannak jelen. Az elektromos er vonalak párhuzamosak a mágneses indukcióval és az elektron sebességével. Milyen irányú er hatás éri az elektront? A) Csak az er vonalakkal párhuzamos er hatás. B) Csak az er vonalakra mer leges er hatás. C) Az er vonalakkal párhuzamos és az er vonalakra mer leges er hatás is éri az elektront. 5. Az ábrának megfelel en két pontban vízszintesen felfüggesztünk egy B J súlyos, egyenletes (homogén) tömegeloszlású rudat. Melyik kötélben ébred nagyobb er? A) A bal oldali (!B") kötélben ébred nagyobb er. B) A jobb oldali (!J") kötélben ébred nagyobb er. C) Egyforma er ébred mindkét kötélben. írásbeli vizsga / május 17.

15 6. Egy gázt kétféle módon melegítünk fel. (A kezd állapotot az A pont jelöli.) Állandó térfogat mellett növeljük a nyomását a kétszeresére, illetve állandó nyomás mellett növeljük a térfogatát a kétszeresére. Melyik folyamatban melegszik fel jobban a gáz? p A B C A) Az állandó térfogatú melegítés során. B) Az állandó nyomású melegítés során. C) Ugyanakkora lesz a h mérséklet mindkét esetben. V 7. Két pontszer test mozog. Tudjuk, hogy az els nek nagyobb a lendülete, mint a másodiknak. Mit mondhatunk a két test mozgási energiájának viszonyáról? A) Az els test mozgási energiája nagyobb, mint a másodiké. B) A mozgási energiák viszonyát a megadott információ alapján nem lehet megállapítani. C) A második test mozgási energiája nagyobb, mint az els é. 8. Egy kicsiny mágnest hosszú fonálra kötünk, és egy rézlap fölé, illetve egy papírlap fölé lógatjuk. Az így készített ingát el ször a rézlap fölött, majd a papírlap fölött azonos kitérés lengésbe hozzuk. Mit mondhatunk az ingamozgás csillapodásáról? A) Az ingamozgás lassabban csillapodik a rézlap fölött, mint a papírlap fölött. B) Mindkét lap fölött ugyanolyan gyors a lengés csillapodása. C) Az ingamozgás lassabban csillapodik a papírlap fölött, mint a rézlap fölött. írásbeli vizsga / május 17.

16 9. Mib l gondoljuk, hogy az Univerzum egy hatalmas robbanásban ( srobbanás) keletkezett? A) Mert a galaxisok úgy távolodnak egymástól folyamatosan, mintha egyszer régen egy robbanás vetette volna szét az anyagukat. B) Mert a Földet még ma is számos apró k darab, meteorit bombázza, amelyek valószín leg egy hatalmas si robbanás!szilánkjai". C) Mert a csillagok az egész Univerzumban annyira hasonlóak, mintha egy helyen keletkeztek volna, és keletkezésük után szóródtak volna szét. 10. Az ábrán látható elrendezésben egy m = 5 kg tömeg testet er sítünk a kötél függ leges végére, míg a kötél másik végét egy, az asztalon fekv, M tömeg testhez er sítjük. Az alábbiak közül mekkora legyen az M tömeg, hogy biztosan megtartsa a függ testet? (A súrlódás mindenhol elhanyagolható!) M m A) M = 5 kg-os test biztosan megtartja a függ testet. B) M = 50 kg-os test biztosan megtartja a testet. C) Mindkét esetben el tudja húzni a függ m test az asztalon fekv t. 11. Fölülr l nyitott, h szigetelt hengerben egy súrlódásmentesen mozgó, m tömeg h szigetel dugattyú zárja el a küls leveg t az edényben lév gáztól. Egy ugyancsak m tömeg testet helyezünk óvatosan a dugattyúra. A gáznak milyen állapotjelz i változnak meg? m m A) A nyomása, térfogata és h mérséklete. B) A nyomása és térfogata. C) A nyomása és h mérséklete. írásbeli vizsga / május 17.

17 12. Sorosan kapcsolunk két, azonos anyagú és hosszúságú, de különböz keresztmetszet drótdarabot. Melyiken szabadul fel azonos id alatt több h? A) A vastagabb drótdarabon szabadul fel több h. B) A vékonyabb drótdarabon szabadul fel több h. C) Egyforma h mennyiség szabadul fel a két drótdarabon Az alábbiak közül milyen atommag keletkezhet egy 94 Pu izotópból? 237 A) 94 Pu, béta-bomlás során. 234 B) 92 U, alfa-bomlás során. 237 C) 93 Np, gamma-bomlás során. 14. Egy m tömeg testet kétféleképpen függesztünk fel a mellékelt ábrák szerint, egyszer egy gerendáról lelógó kötélre, egyszer pedig egy csigán átvetett kötélre. Melyik esetben ébred nagyobb er a kötélben? (A súrlódás elhanyagolható.) A m B m A) Az A esetben lesz nagyobb a kötéler. B) A B esetben lesz nagyobb a kötéler. C) Ugyanakkora lesz a kötéler mindkét esetben. írásbeli vizsga / május 17.

18 15. Egy foton elnyel dése után az anyag egy negyedakkora energiájú fotont bocsát ki, mint amilyet elnyelt. Mekkora a kibocsátott foton hullámhossza? A) A becsapódó foton hullámhosszának negyede. B) A becsapódó fotonéval egyenl hullámhosszú. C) A becsapódó foton hullámhosszának négyszerese. 16. Mi a szublimáció? A) Egy anyag atomjai vagy molekulái szilárd fázisból közvetlenül gáz fázisba lépnek át. B) Egy gáz molekulái atomokra bomlanak. C) Egy folyadék felforrás nélkül elpárolog. 17. Az ábrán látható módon összeszegecselünk egy vékonyabb és egy vastagabb sárgarézlapot. Merre görbül meg a két lemez, ha egyenletesen melegíteni kezdjük ket? A) A vastagabb rézlap felé görbül. B) Egyenes marad a két lemez. C) A vékonyabb rézlap felé görbül. írásbeli vizsga / május 17.

19 18. Egy medencében nyakig vízben állva figyelünk egy t lünk öt méterre lév embert, aki szintén nyakig merül a kristálytiszta vízbe. Megpróbáljuk megállapítani, milyen szín fürd nadrág van a másikon, de ez nehézséget okoz. Miért? A) A fényelhajlás jelensége miatt a megfigyelt ember fürd nadrágjáról induló fény nem jut a szemünkbe. B) A fénytörés miatt torzított képet látunk, továbbá a vízfelszín csillogása és hullámzása, valamint a víz fényelnyelése is zavarja a megfigyelést. C) A diszperzió jelensége miatt a megfigyelt ember fürd nadrágjáról induló fény a szivárvány színeire bomlik, s így nem dönthet el annak színe. 19. Mikor érheti az embert itt a Földön radioaktív sugárzás? A) Csak atomlétesítmények meghibásodása esetén. B) Csak atomlétesítmények meghibásodása esetén és bizonyos gyógyászati eljárások során. C) Az emberi tevékenységgel kapcsolatos radioaktív sugárzáson kívül valamekkora természetes eredet radioaktív sugárzás is ér bennünket folyamatosan. 20. Az üstökösök mozgására érvényes Kepler els törvénye, azaz az üstökösök ellipszis pályán keringenek a Nap körül. De vajon érvényes-e a második törvény, azaz ha a Naphoz közelebb vannak, az üstökösök sebessége nagyobb? A) Érvényes. B) A Nap régiójában érvényes, távol a Naptól nem érvényes. C) Nem érvényes. írásbeli vizsga / május 17.

20 ELS RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehet ségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet jelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellen rizze az eredményt!) 1. Két, egy egyenes mentén, egy irányba haladó autó tökéletesen rugalmatlanul ütközik úgy, hogy a gyorsabb utoléri a lassabbat. Melyiknek változott nagyobb mértékben a sebessége a rugalmatlan ütközés során? A) Annak, amelyik gyorsabban haladt. B) Annak, amelyik lassabban haladt. C) A rendelkezésre álló adatok alapján nem dönthet el. 2. Körülbelül hányszor messzebb van t lünk a körülbelül 4,5 fényév távolságra lév Proxima Centauri csillag, mint a Nap? A) Körülbelül szer. B) Körülbelül szer. C) Körülbelül 3000-szer. 3. Hogyan tudjuk egy dugattyúval lezárt hengerben lév gáznak megnövelni a h mérsékletét? A rendszer h szigetelt. A) Úgy, hogy megnöveljük a gáz térfogatát. B) Ha h szigetelt a henger, akkor nem tudjuk megnövelni a h mérsékletét. C) Úgy, hogy lecsökkentjük a gáz térfogatát. írásbeli vizsga / október 27.

21 4. A Birodalom visszavág c. film végén a f h s, Luke Skywalker a mélybe zuhan, és pont beleesik egy függ legesen induló negyed körív alakú cs be. A cs ben nem zúzza halálra magát, hanem fokozatosan lassulva, épségben megáll. Ha a valóságban fordulna el ilyesmi, vajon milyen er fékezhetné le a zuhanó h st, hogy megmeneküljön? A) A cs falának nyomóereje fokozatosan fékezné le a testet amennyiben cs íve megfelel. B) A súrlódási er fokozatosan fékezné le a testet, amennyiben a cs íve illetve a súrlódási együttható megfelel. C) A kanyarban ébred centripetális er fokozatosan fékezné le a testet amennyiben a cs íve megfelel. 5. Vajon mindig felbontható-e a fehér fény egy üvegprizma segítségével? A) Igen, mert a fehér fény sosem monokromatikus. B) Nem, mert a fehér fény lehet monokromatikus vagy összetett, és csak az összetett fény bontható fel. C) Nem, mert a fehér fényben nincsenek színek. 6. Egy aeroszolos flakont kiürítünk, azaz addig nyomjuk a szórófejet, amíg jön bel le a permet. Mi van a flakonban miután kiürítettük? A) A flakonban ekkor vákuum van. B) A flakonban ekkor csak leveg van. C) A flakonban ekkor az eredeti tartalmának maradéka van. írásbeli vizsga / október 27.

22 7. A Gömböc nev testet bárhogy helyezzük el, mindig ugyanabba az egyensúlyi helyzetbe tér vissza. Mi történik eközben a súlypontjával? A) A Gömböc súlypontja lesüllyed. B) A Gömböc súlypontja megemelkedik. C) Attól függ, hogy eredetileg hogyan állítottuk le az asztalra. 8. Milyen atommag keletkezik a 89-es rendszámú aktínium bomlásakor? A) 88-as rendszámú rádium. B) 90-es rendszámú tórium. C) Nem keletkezik új atommag, a bomlás ellenére marad az aktínium. 9. Két, egymással derékszöget bezáró síktükörre fénysugár esik úgy, hogy az el ször az egyikr l, utána pedig a másikról ver dik vissza, az ábrán látható módon. A második visszaver dés után merre halad tovább a kétszeresen visszavert fénysugár? A) A kétszeresen visszavert fénysugár a bees fénysugár felé hajolva halad tovább (1.) B) A kétszeresen visszavert fénysugár a bees fénysugárral párhuzamosan halad tovább (2.) C) A kétszeresen visszavert fénysugár a bees fénysugártól távolabb hajolva halad tovább (3.) írásbeli vizsga / október 27.

23 10. Az alábbiak közül melyik az er mértékegysége? A) B) C) m kg 2 s 2 m kg 2 s m kg s 11. Lehet-e jelen egy zárt edényben víz egyszerre mindhárom halmazállapotban (jég, víz, vízg z)? A) Nem, egyszerre legfeljebb egy halmazállapotban lehet jelen a víz egy edényben (vagy jég, vagy víz, vagy vízg z). B) Nem, egyszerre legfeljebb két halmazállapotban lehet jelen a víz egy edényben (vagy jég és víz, vagy pedig víz és vízg z). C) Igen, lehet. 12. Vajon igaz-e, hogy azonos keresztmetszet drótok közül mindig a hosszabbnak nagyobb az ellenállása? A) Igen, mindig igaz. B) Nem, sosem igaz. C) A drótok anyagától függ, hogy igaz-e, vagy sem. 13. Melyik jelenség magyarázható a szilárd testek h tágulásával? A) Az, hogy a magas hegyekben a repedésekbe belefagyó víz megrepeszti a sziklákat. B) Az, hogy a nyári melegben felpúposodnak a villamossínek. C) Az, hogy száraz nyári id szakok alatt a föld megrepedezik. írásbeli vizsga / október 27.

24 14. Mit nevezünk mesterséges radioaktív izotópnak? A) Azt a radioaktív izotópot, amelyik a természetben nem bomlik, csak emberi közbeavatkozás segítségével. B) Azt a radioaktív izotópot, amelyik a természetben nem található meg, de mesterségesen el állítható. C) Azt a radioaktív izotópot, amelyik nem a természetes radioaktív bomlások valamelyikével bomlik el. 15. Egy vízszintes cs ben érintkez golyók vannak. A golyósort állandó nagyságú, kis sebességgel kitoljuk a cs b l. A golyók földre érkezésekor milyen koppanássorozatot hallunk? (A légellenállástól eltekintünk.) A) Egyetlen koppanást hallunk. B) Közel egyenl id közönként hallunk koppanásokat. C) Az egyes koppanások között eltelt id n. 16. Metszhetik-e egymást az elektrosztatikus tér er vonalai? A) Igen, ha legalább két különböz töltés hozza létre a teret. B) Nem, mert az er vonalak mindenütt az elektromos mez által a próbatöltésre kifejtett er irányát mutatják meg. C) Nem, mert ha több töltés hozza létre a teret, a kisebb töltés er vonalai elhajolnak a nagyobb töltés er vonalai el l. 17. Egy áramkörbe két, különböz ellenállású fogyasztót kötünk egymással párhuzamosan. Melyik állítás igaz? A) Az áramkörben az áram csak a kisebb ellenállású fogyasztón folyik. B) Az áramkörben az áram csak a nagyobb ellenállású fogyasztón folyik. C) Az áramkörben az áram mindkét fogyasztón folyik. írásbeli vizsga / október 27.

25 18. Mit ad meg a tömegszám? A) Az atomokban lév neutronok számát. B) Az atomokban lév protonok és neutronok összes tömegét. C) Az atomokban lév nukleonok számát. 19. Két különböz tömeg gömbszer test a világ rben egymás felé gyorsul kölcsönös tömegvonzásuk miatt. Melyiknek nagyobb a gyorsulása? A) A nagyobb tömeg testnek, mert a nagyobb tömeg testre nagyobb vonzóer hat. B) Egyenl, mert a gravitációs gyorsulás a tömegt l független. C) A kisebb tömeg testnek, mert azonos er knél a gyorsulás a tömeggel fordítottan arányos. 20. A hidrogén atom egy elektronjának lehetséges energiaszintjeit a Bohr-modell 2,2aJ a következ formulával adja meg: E n. Mekkora energiával ionizálható 2 n az alapállapotú hidrogén atom? A) 2,2 aj energiával. B) 0,55 aj energiával. C) 1,65 aj energiával. írásbeli vizsga / október 27.

26 ELS RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehet ségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet jelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellen rizze az eredményt!) 1. Egy 75 kg-os súlyemel mérlegen áll. Mit mutat a mérleg, ha éppen egyenletesen emel fel egy 125 kg-os súlyt? A) A mérleg 200 kg-ot mutat. B) A mérleg kevesebb, mint 200 kg-ot mutat. C) A mérleg több, mint 200 kg-ot mutat. 2. Egy prizma segítségével felbonthatjuk a fehér fényt a szivárvány színeire. A prizmának melyik tulajdonsága teszi ezt lehet vé? A) Az, hogy a prizmán bels visszaver dés jöhet létre. B) Az, hogy a prizma anyagának törésmutatója nagyobb, mint a leveg é. C) Az, hogy a prizma anyagának törésmutatója a különböz színekre eltér. 3. Egy termálfürd kültéri medencéjében télen-nyáron egyaránt 35 C-os víz van. Míg télen állandóan fehér párafelh t látunk a medence fölött gomolyogni, nyáron ezt nem tapasztaljuk. Miért? A) Mert a medence vize sokkal jobban párolog télen, amikor nagy a h mérsékletkülönbség a leveg és a víz között. B) Mert nyáron a meleg leveg felfelé áramlik, így gyorsabban elszállítja a medence fölül a párát. C) Mert a vízpára maga nem látható, ám télen a hideg leveg ben kicsapódó apró vízcseppek láthatóvá válnak a medence felett. írásbeli vizsga / május 17.

27 4. Egy farostlemezb l kivágott sík lapot a T pontban az asztalhoz csavarozunk egyetlen csavarral, amely körül a test elfordulhat. A lapot az ábra szerint három fonál segítségével húzzuk, a fonáler k azonos nagyságúak. Melyik fonáler nek a legnagyobb a T pontra vonatkoztatott forgatónyomatéka? A) Az F 1 er nek. B) Az F 2 er nek. C) Az F 3 er nek. 5. Miért érzékelnek a Föld körül kering rhajóban az rhajósok súlytalanságot? A) Mert az rhajó szabadon esik a Föld felé. B) Mert az rhajó távol van a Földt l, és ott már nem hat a Föld gravitációs ereje. C) Mert az rben nincsen leveg. 6. Az úgynevezett grafén egy újfajta, nagyon érdekes tulajdonságokkal rendelkez anyag, amely egymáshoz egy síkban kapcsolódó szénatomokból áll. Így mindössze egyetlen atomnyi vastag. Körülbelül milyen nagyságrend a grafén vastagsága? A) Nagyságrendileg m. B) Nagyságrendileg 10-7 m. C) Nagyságrendileg 10-4 m. írásbeli vizsga / május 17.

28 7. A leveg h mérséklete reggelt l délig 10 C-ot emelkedett. Hány kelvinnel változott a h mérséklet? A) 283 kelvinnel. B) 10 kelvinnel. C) 2730 kelvinnel. 8. Egy R hosszúságú fonálra kötött követ függ leges síkban forgatunk. Mekkora sebességgel kell rendelkeznie a k nek pályája tet pontján ahhoz, hogy a fonál feszes maradjon? A) A k sebessége akár nulla is lehet. B) A k sebessége mindenképpen nullánál nagyobb, de tetsz legesen kicsiny érték lehet. C) A k sebességének egy meghatározott értéknél nagyobbnak kell lennie. ( v g R) 9. Két lézerberendezés közül az egyik vörös, a másik zöld szín fénnyel világít. A berendezések azonos id alatt azonos számú fotont bocsátanak ki. Melyiknek nagyobb a teljesítménye? A) A vörösé. B) A zöldé. C) Azonos a két teljesítmény. 10. Egy pontszer monokromatikus fényforrás elé optikai eszközt helyezünk, melynek hatására a távolabb lév erny n koncentrikus körök sorozata jelenik meg. Mit tettünk a fényforrás és az erny közé? A) Egy polarizátor-lemezt helyeztünk el a fényforrás és az erny között. B) Egy gy jt lencsét tettünk a fényforrás és az erny közé. C) Egy kicsiny lyukkal ellátott lemezt tettünk a fényforrás és az erny közé. írásbeli vizsga / május 17.

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 16. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 17. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fizika

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 29. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 29. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 25. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. november 3. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 19. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 14. Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fizika

Részletesebben

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok

Részletesebben

Modern fizika vegyes tesztek

Modern fizika vegyes tesztek Modern fizika vegyes tesztek 1. Egy fotonnak és egy elektronnak ugyanakkora a hullámhossza. Melyik a helyes állítás? a) A foton lendülete (impulzusa) kisebb, mint az elektroné. b) A fotonnak és az elektronnak

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 17. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fizika középszint írásbeli vizsga

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. november 6. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. november 6. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június I. Mechanika Newton törvényei Egyenes vonalú mozgások Munka, mechanikai energia Pontszerű és merev test egyensúlya, egyszerű gépek Periodikus

Részletesebben

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat Fizika. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak Levelező tagozat 1. z ábra szerinti félgömb alakú, ideális vezetőnek tekinthető földelőbe = 10 k erősségű áram folyik be. föld fajlagos

Részletesebben

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: Válaszoljatok a következő kérdésekre: 1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: a) zéró izoterm átalakulásnál és végtelen az adiabatikusnál

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR I. A feladatlap megoldásához 120 perc áll rendelkezésére. Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat és gondosan ossza be idejét! Használható segédeszközök:

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középszintű érettségi feladatsor Fizika Első rész Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy a jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges,

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány FELVÉTELIZŐK NAPJA 2006. április 22.

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány FELVÉTELIZŐK NAPJA 2006. április 22. ELTE TTK Hallgatói lapítvány FELVÉTELIZŐK NPJ 2006. április 22. Székhely: 1117 udapest, Pázmány Péter sétány 1/; Telefon: 381-2101; Fax: 381-2102; E-mail: alapitvany@alapitvany.elte.hu FIZIK FELTSOR NÉV:.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 18. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

Elektromágnesség tesztek

Elektromágnesség tesztek Elektromágnesség tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilárd, folyékony vagy

Részletesebben

Hőtan I. főtétele tesztek

Hőtan I. főtétele tesztek Hőtan I. főtétele tesztek. álassza ki a hamis állítást! a) A termodinamika I. főtétele a belső energia változása, a hőmennyiség és a munka között állaít meg összefüggést. b) A termodinamika I. főtétele

Részletesebben

d) A gömbtükör csak domború tükröző felület lehet.

d) A gömbtükör csak domború tükröző felület lehet. Optika tesztek 1. Melyik állítás nem helyes? a) A Hold másodlagos fényforrás. b) A foszforeszkáló jel másodlagos fényforrás. c) A gyertya lángja elsődleges fényforrás. d) A szentjánosbogár megfelelő potrohszelvénye

Részletesebben

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás Elektrosztatika 1.1. Mekkora távolságra van egymástól az a két pontszerű test, amelynek töltése 2. 10-6 C és 3. 10-8 C, és 60 N nagyságú erővel taszítják egymást? 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 15. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 15. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fizika emelt szint

Részletesebben

I. DOZIMETRIAI MENNYISÉGEK ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK

I. DOZIMETRIAI MENNYISÉGEK ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK 1 I. DOZIMETRIAI MENNYISÉGEK ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK 1) Iondózis/Besugárzási dózis (ro: Doza de ioni): A leveg egy adott V térfogatában létrejött ionok Q össztöltésének és az adott térfogatban található anyag

Részletesebben

Elektrosztatika tesztek

Elektrosztatika tesztek Elektrosztatika tesztek 1. A megdörzsölt ebonitrúd az asztalon külön-külön heverő kis papírdarabkákat messziről magához vonzza. A jelenségnek mi az oka? a) A papírdarabok nem voltak semlegesek. b) A semleges

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 15. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 15. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS OPTIKA Geometriai optika Snellius Descartes-törvény A fényhullám a geometriai optika szempontjából párhuzamos fénysugarakból áll. A vákuumban haladó fénysugár a geometriai egyenes fizikai megfelelője.

Részletesebben

Munka, energia, teljesítmény

Munka, energia, teljesítmény Munka, energia, teljesítmény Ha egy tárgyra, testre erő hat és annak hatására elmozdul, halad, megváltoztatja helyzetét, akkor az erő munkát végez. Ez a munka annál nagyobb, minél nagyobb az erő (F) és

Részletesebben

34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló 2015. március 17. 14-17 óra. A verseny hivatalos támogatói

34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló 2015. március 17. 14-17 óra. A verseny hivatalos támogatói 34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló 2015. március 17. 14-17 óra A verseny hivatalos támogatói Gimnázium 9. évfolyam 1.) Egy test vízszintes talajon csúszik. A test és a

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY

ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY ÖVEGES JÓZSEF FZKAVERSENY skolai forduló Számításos feladatok Oldd meg az alábbi számításos feladatokat! ibátlan megoldás esetén a szöveg után látható kis táblázat jobb felső sarkában feltüntetett pontszámot

Részletesebben

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam)

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam) I. Mechanika Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam) 1. Newton törvényei - Newton I. (a tehetetlenség) törvénye; - Newton II. (a mozgásegyenlet) törvénye; - Newton III. (a hatás-ellenhatás) törvénye;

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilád, folyékony vagy

Részletesebben

Mérd fel magad könnyedén!

Mérd fel magad könnyedén! Mérd fel magad könnyedén! 1. Töltsük ki arab számokkal a kipontozott helyeket úgy, hogy igaz legyen az alábbi mondat: Ebben a mondatban... db 1-es,... db 2-es,... db 3-as,... db 4-es,... db 5-ös,... db

Részletesebben

Digitális tananyag a fizika tanításához

Digitális tananyag a fizika tanításához Digitális tananyag a fizika tanításához Ismétlés Erőhatás a testek mechanikai kölcsönhatásának mértékét és irányát megadó vektormennyiség. jele: mértékegysége: 1 newton: erőhatás következménye: 1N 1kg

Részletesebben

Thomson-modell (puding-modell)

Thomson-modell (puding-modell) Atommodellek Thomson-modell (puding-modell) A XX. század elejére világossá vált, hogy az atomban található elektronok ugyanazok, mint a katódsugárzás részecskéi. Magyarázatra várt azonban, hogy mi tartja

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 0622 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. november 7. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai

Részletesebben

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER 1. Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. A fény terjedési sebessége: 300.000 km/s, így egy év alatt 60*60*24*365*300 000 km-t,

Részletesebben

Mozgással kapcsolatos feladatok

Mozgással kapcsolatos feladatok Mozgással kapcsolatos feladatok Olyan feladatok, amelyekben az út, id és a sebesség szerepel. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetén jelölje s= a megtett utat, v= a sebességet, t= az id t. Ekkor érvényesek

Részletesebben

A test tömegének és sebességének szorzatát nevezzük impulzusnak, lendületnek, mozgásmennyiségnek.

A test tömegének és sebességének szorzatát nevezzük impulzusnak, lendületnek, mozgásmennyiségnek. Mozgások dinamikai leírása A dinamika azzal foglalkozik, hogy mi a testek mozgásának oka, mitől mozognak úgy, ahogy mozognak? Ennek a kérdésnek a megválaszolása Isaac NEWTON (1642 1727) nevéhez fűződik.

Részletesebben

Bolyai Farkas Országos Fizika Tantárgyverseny 2014 Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely X. Osztály. Válaszoljatok a következő kérdésekre:

Bolyai Farkas Országos Fizika Tantárgyverseny 2014 Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely X. Osztály. Válaszoljatok a következő kérdésekre: Válaszoljatok a következő kérdésekre: 1. feladat Adott mennyiségű levegőt Q=1050 J hőközléssel p 0 =10 5 Pa állandó nyomáson melegítünk. A kezdeti térfogat V=2l. (γ=7/5). Mennyi a végső térfogat és a kezdeti

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 16. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

Félvezetk vizsgálata

Félvezetk vizsgálata Félvezetk vizsgálata jegyzkönyv Zsigmond Anna Fizika BSc III. Mérés vezetje: Böhönyei András Mérés dátuma: 010. március 4. Leadás dátuma: 010. március 17. Mérés célja A mérés célja a szilícium tulajdonságainak

Részletesebben

Gáztörvények tesztek. 2. Azonos fajtájú ideális gáz különböző mennyiségei töltenek ki két hőszigetelt tartályt. Az egyik

Gáztörvények tesztek. 2. Azonos fajtájú ideális gáz különböző mennyiségei töltenek ki két hőszigetelt tartályt. Az egyik Gáztörvények tesztek. Azonos fajtájú ideális gáz különböző mennyiségei töltenek ki két hőszigetelt tartályt. Az egyik gázmennyiség jellemzői,,, a másiké,,. A két tartályt összenyitjuk. Melyik állítás igaz?

Részletesebben

Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006 14. Előadás Folyadékáramlás Kapcsolódó irodalom: Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006 A biofizika alapjai (szerk. Rontó Györgyi,

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam 33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása A feladatok helyes megoldása maximálisan 10 pontot ér. A javító tanár belátása szerint a 10 pont az itt megadottól

Részletesebben

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK a 11. B-nek Elektromos Kondenzátor: töltés tárolására szolgáló eszköz (szó szerint összesűrít) Kapacitás (C): hány töltés fér el rajta 1 V-on A homogén elektromos mező energiát

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 29. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 29. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 25. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló 2014. február 11. (kedd), 14-17 óra Gimnázium 9. évfolyam

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló 2014. február 11. (kedd), 14-17 óra Gimnázium 9. évfolyam 33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló 2014. február 11. (kedd), 14-17 óra Gimnázium 9. évfolyam Figyelem! A feladatok megoldása során adatok elektronikus továbbítására alkalmas

Részletesebben

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó Mechanika Kinematika A mechanika a fizika része mely a testek mozgásával és egyensúlyával foglalkozik. A klasszikus mechanika, mely a fénysebességnél sokkal kisebb sebességű testekre vonatkozik, feloszlik:

Részletesebben

Az SI mértékegységrendszer

Az SI mértékegységrendszer PTE Műszaki és Informatikai Kar DR. GYURCSEK ISTVÁN Az SI mértékegységrendszer http://hu.wikipedia.org/wiki/si_mértékegységrendszer 1 2015.09.14.. Az SI mértékegységrendszer Mértékegységekkel szembeni

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Az úszás biomechanikája

Az úszás biomechanikája Az úszás biomechanikája Alapvető összetevők Izomerő Kondíció állóképesség Mozgáskoordináció kivitelezés + Nem levegő, mint közeg + Izmok nem gravitációval szembeni mozgása + Levegővétel Az úszóra ható

Részletesebben

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. november 7. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. november 7. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. november 7. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. november 7. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el.

A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el. A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el. A NAPRENDSZER ÉS BOLYGÓI A Nap: csillag (Csillag = nagyméretű, magas hőmérsékletű, saját fénnyel rendelkező izzó gázgömb.) 110 földátmérőjű összetétele

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Természettudomány középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 26. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. Enzimek, katalizátorok

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

A NEMZETKÖZI MÉRTÉKEGYSÉG-RENDSZER (AZ SI)

A NEMZETKÖZI MÉRTÉKEGYSÉG-RENDSZER (AZ SI) A NEMZETKÖZI MÉRTÉKEGYSÉG-RENDSZER (AZ SI) A Nemzetközi Mértékegység-rendszer bevezetését, az erre épült törvényes mértékegységeket hazánkban a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény szabályozza. Az

Részletesebben

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. november 6. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. november 6. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉETTSÉGI VIZSGA 2006. november 6. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍÁSBELI VIZSGA 2006. november 6. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése

A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése Tematika 1. Az atommagfizika elemei 2. A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése 3. Magsugárzások detektálása és detektorai 4. Az atomreaktor 5. Reaktortípusok a felhasználás módja

Részletesebben

Newton törvények, Mechanikai erı fajták

Newton törvények, Mechanikai erı fajták Newton törvények, Mechanikai erı fajták 1. Egy játék pisztoly rugója 2N átlagos erıvel 0,2s ideig gyorsítja a 10g-os töltényt kilövéskor. Mekkora sebességgel hagyja el a golyó a játék pisztoly csövét?

Részletesebben

8. A vezetékek elektromos ellenállása

8. A vezetékek elektromos ellenállása 8. A vezetékek elektromos ellenállása a) Fémbôl készült vezeték van az elektromos melegítôkészülékekben, a villanymotorban és sok más elektromos készülékben. Fémhuzalból vannak a távvezetékek és az elektromos

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI 2014.

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI 2014. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI 2014. I. Mechanika 1. Egyenes vonalú mozgások 2. Newton törvényei 3. Pontszerű és merev test egyensúlya, egyszerű gépek 4. Munka, mechanikai energia

Részletesebben

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó CSILLAGÁSZATI TESZT Név: Iskola: Osztály: 1. Csillagászati totó 1. Melyik bolygót nevezzük a vörös bolygónak? 1 Jupiter 2 Mars x Merkúr 2. Melyik bolygónak nincs holdja? 1 Vénusz 2 Merkúr x Szaturnusz

Részletesebben

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek KVANTUMMECHANIKA a11.b-nek HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1 Hősugárzás: elektromágneses hullám A sugárzás által szállított energia: intenzitás I, T és λkapcsolata? Példa: Nap (6000 K): sárga (látható) Föld (300

Részletesebben

MAGFIZIKA. a 11.B-nek

MAGFIZIKA. a 11.B-nek MAGFIZIKA a 11.B-nek ATOMMAG Pozitív töltésű, rendkívül kicsi ATOMMAG Töltése Z e, ahol Z a rendszám 10 átmérő Tömege az atom 99,9%-a Sűrűsége: 10 rendkívül nagy! PROTON Jelentése: első (ld. prototípus,

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok optikából

Kidolgozott minta feladatok optikából Kidolgozott minta feladatok optikából 1. Egy asztalon elhelyezünk két síktükröt egymásra és az asztalra is merőleges helyzetben. Az egyik tükörre az asztal lapjával párhuzamosan lézerfényt bocsátunk úgy,

Részletesebben

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény elektromágneses sugárzás, amely hullámjelleggel és korpuszkuláris sajátosságokkal is rendelkezik. A fény hullámjellege elsősorban az olyan

Részletesebben

Termodinamika. Belső energia

Termodinamika. Belső energia Termodinamika Belső energia Egy rendszer belső energiáját az alkotó részecskék mozgási energiájának és a részecskék közötti kölcsönhatásból származó potenciális energiák teljes összegeként határozhatjuk

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 18. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

Reológia Mérési technikák

Reológia Mérési technikák Reológia Mérési technikák Reológia Testek (és folyadékok) külső erőhatásra bekövetkező deformációját, mozgását írja le. A deformációt irreverzibilisnek nevezzük, ha a az erőhatás megszűnése után a test

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer!

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer! MATEMATIKA C 1. évfolyam 4. modul Még egyszer! Készítette: Kovács Károlyné Matematika C 1. évfolyam 4. modul: Még eygszer! Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

6000 Kecskemét Nyíri út 11. Telefon: 76/481-474; Fax: 76/486-942 bjg@pr.hu www.banyai-kkt.sulinet.hu. Gyakorló feladatok

6000 Kecskemét Nyíri út 11. Telefon: 76/481-474; Fax: 76/486-942 bjg@pr.hu www.banyai-kkt.sulinet.hu. Gyakorló feladatok BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM 6000 Kecskemét Nyíri út 11. Telefon: 76/481-474; Fax: 76/486-942 bjg@pr.hu www.banyai-kkt.sulinet.hu Gyakorló feladatok I. LEGO Robotprogramozó országos csapatversenyre A következő

Részletesebben

A levegő törésmutatójának mérése Michelsoninterferométerrel

A levegő törésmutatójának mérése Michelsoninterferométerrel XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 008. május 3 4. A levegő törésmutatójának mérése Michelsoninterferométerrel Szerző: Kovács Anikó-Zsuzsa, Babes-Bolyai Tudoányegyetem Kolozsvár, Fizika

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

Munka, Energia, Teljesítmény A feladatokat energetikai megfontolással oldjátok meg!

Munka, Energia, Teljesítmény A feladatokat energetikai megfontolással oldjátok meg! Alapfeladatok Munka, Energia, Teljesítmény A feladatokat energetikai megfontolással oldjátok meg! 1. Mekkora munkavégzés árán tudunk feljutni a 100 m magas és 500m hosszú lejtı tetejére, ha tömegünk 80kg?

Részletesebben

Az anyagok változásai 7. osztály

Az anyagok változásai 7. osztály Az anyagok változásai 7. osztály Elméleti háttér: Hevítés hatására a jég megolvad, a víz forr. Hűtés hatására a vízpára lecsapódik, a keletkezett víz megfagy. Ha az anyagok halmazszerkezetében történnek

Részletesebben

TANMENET FIZIKA 8. osztály Elektromosság, fénytan

TANMENET FIZIKA 8. osztály Elektromosság, fénytan TANMENET FIZIKA 8. osztály Elektromosság, fénytan A Kiadó javaslata alapján összeállította: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség vezető tanár Jóváhagyta:... igazgató 2015-2016 Általános célok, feladatok:

Részletesebben

A fordított út módszere és a gráfok

A fordított út módszere és a gráfok A fordított út módszere és a gráfok 1. feladat: Ilonka az els nap elköltötte pénzének felét, a második nap a meglév pénzének egyharmadát, a harmadik nap a meglév pénz felét, negyedik nap a meglév pénz

Részletesebben

Termodinamika. 1. rész

Termodinamika. 1. rész Termodinamika 1. rész 1. Alapfogalmak A fejezet tartalma FENOMENOLÓGIAI HŐTAN a) Hőmérsékleti skálák (otthoni feldolgozással) b) Hőtágulások (otthoni feldolgozással) c) A hőmérséklet mérése, hőmérők (otthoni

Részletesebben

11. Melyik egyenlőség helyes? a) 362 K = 93 o C b) 288 K = 13 o C c) 249 K = - 26 o C d) 329 K = 56 o C

11. Melyik egyenlőség helyes? a) 362 K = 93 o C b) 288 K = 13 o C c) 249 K = - 26 o C d) 329 K = 56 o C Hőtágulás tesztek 1. Egy tömör korongból kivágunk egy kisebb korongnyi részt. Ha az eredeti korongot melegíteni kezdjük, átmérője nő. Hogyan változik a kivágott lyuk átmérője? a) Csökken b) Nő c) A lyuk

Részletesebben

Hullámtan. A hullám fogalma. A hullámok osztályozása.

Hullámtan. A hullám fogalma. A hullámok osztályozása. Hullátan A hullá fogala. A hulláok osztályozása. Kísérletek Kis súlyokkal összekötött ingasor elején keltett rezgés átterjed a többi ingára is [0:6] Kifeszített guikötélen keltett zavar végig fut a kötélen

Részletesebben

t udod- e? Áramlások, örvények és egyéb érdekes jelenségek II. rész

t udod- e? Áramlások, örvények és egyéb érdekes jelenségek II. rész t udod- e? Áramlások, örvények és egyéb érdekes jelenségek II. rész Az energiamegmaradás tétele áramló folyadékoknál, Bernoulli-törvénye A 8. ábrán látható áramcsben ideális folyadék áramlik (súrlódásmentes

Részletesebben

Modern fizika laboratórium

Modern fizika laboratórium Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika közészint ÉRETTSÉGI VIZSGA 0. május 7. FIZIKA KÖZÉPSZITŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMZETI ERŐFORRÁS MIISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól köethetően

Részletesebben

Ismétlő feladatsor: 10.A/I.

Ismétlő feladatsor: 10.A/I. Ismétlő feladatsor: 0.A/I. Harasztos Barnabás 205. január. Feladat Mekkora az alábbi ábrán (szürkével) jelölt síkidom összterülete? A terület egységének a négyzetrács egy négyzetének területét tekintjük!

Részletesebben

Foucault ingakísérlete a Szegedi Dómban

Foucault ingakísérlete a Szegedi Dómban Foucault ingakísérlete a Szegedi Dómban 2005. április 13. És mégis mozog a Föld A világról alkotott kép alakulása Ókorban 6 bolygót ismertek (Merkur,..., Szaturnusz) Ptolemaiosz (120-160) A geocentrikus

Részletesebben

11. Melyik egyenlőség helyes? a) 362 K = 93 o C b) 288 K = 13 o C c) 249 K = - 26 o C d) 329 K = 56 o C

11. Melyik egyenlőség helyes? a) 362 K = 93 o C b) 288 K = 13 o C c) 249 K = - 26 o C d) 329 K = 56 o C Hőtágulás tesztek 1. Egy tömör korongból kivágunk egy kisebb korongnyi részt. Ha az eredeti korongot melegíteni kezdjük, átmérője nő. Hogyan változik a kivágott lyuk átmérője? a) Csökken b) Nő c) A lyuk

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY ALAPMÉRTÉKEGYSÉGEK A fizikában és a méréstudományban mértékegységeknek hívjuk azokat a méréshez használt egységeket,

Részletesebben

Fotó elmélet 2015. szeptember 28. 15:03 Fény tulajdonságai a látható fény. 3 fő tulajdonsága 3 fizikai mennyiség Intenzitás Frekvencia polarizáció A látható fények amiket mi is látunk Ibolya 380-425 Kék

Részletesebben

Ismétlés nélküli permutáció

Ismétlés nélküli permutáció Ismétlés nélküli permutáció Hányféleképpen lehet sorba rendezni n különböz elemet úgy, hogy a sorrend számít? (Ezt n elem ismétlés nélküli permutációjának nevezzük.) Például hány féleképpen lehet sorba

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 19. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

FIZIKA 338 FIZIKA 7 8. ÉVFOLYAM

FIZIKA 338 FIZIKA 7 8. ÉVFOLYAM FIZIKA 338 FIZIKA 7 8. ÉVFOLYAM FIZIKA 339 CÉLOK ÉS FELADATOK A tanulók érdeklıdésének felkeltése a természeti jelenségek, ezen belül a fizikai jelenségek iránt. A fizikai szemléletmód megalapozása. Annak

Részletesebben