1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg?"

Átírás

1 Fizika! középszint ELS RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehet ségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet jelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellen rizze az eredményt!) 1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg? A) A test szögsebessége a felére csökken. B) A test szögsebessége nem változik. C) A test szögsebessége a kétszeresére n. 2. Egy edényben lév jégre vizet öntünk. Mi lehet az edényben az egyensúly beállta után? A) A jég biztosan megolvad, az edényben csak víz lesz. B) Lehet, hogy csak jég lesz az edényben. C) Az edényben csak kétfázisú rendszer alakulhat ki: víz és jég keveréke. 3. Mekkora a törési szöge annak a fénysugárnak, amely a vízb l érkezik a leveg höz, és beesési szöge megegyezik a határszöggel? A) A törési szög kisebb, mint a beesési szög. B) A törési szög 90 -nál kisebb, de nagyobb, mint a beesési szög. C) A törési szög 90 (a fény a határfelületen halad). írásbeli vizsga / május 18.

2 Fizika! középszint 4. Egy váltóáramú generátor egy nagyon jó hatásfokú transzformátoron keresztül táplál egy fogyasztót. A primer tekercs menetszáma N 1 = 100, a szekunder tekercsé N 2 = 200. A generátor által leadott teljesítmény 2 kw. Mennyi a fogyasztó teljesítménye? (A fogyasztó ohmos ellenállású.) ~ N 1 N 2 A) Majdnem 2 kw (a veszteségek miatt kicsit kisebb). B) Majdnem 4 kw (a veszteségek miatt kicsit kisebb). C) Majdnem 8 kw (a veszteségek miatt kicsit kisebb). 5. Arisztid és Tasziló egy sétabot alakú nyalókát vesznek közösen. Ezt szeretnék egyenl en elosztani, ezért az ábra szerint fellógatva kiegyensúlyozzák, azaz megkeresik azt a pontot a nyalókán, ahol felfüggesztve pontosan vízszintesen lesz a nyalóka egyenes része. Ezután a nyalókát a felfüggesztési pontnál törik el. Igazságosan osztották-e el a nyalókát? A) Igen, mert a két nyalókadarab pontosan egyenl tömeg. B) Nem, mert a nyalóka görbe részének nagyobb a tömege. C) Nem, mert a nyalóka egyenes részének nagyobb a tömege. 6. Egy pohár vizet és egy parafa dugót kétféle módon helyezünk mérlegre. Az egyik esetben a dugó a pohár mellett van, a másik esetben a vízen úszik. Mikor mutat többet a mérleg? A) Mindkét esetben ugyanakkora súlyt mutat a mérleg. B) Akkor mutat többet a mérleg, ha a parafa dugó a pohár mellett van. C) Akkor mutat többet a mérleg, ha a parafa dugó a pohárban úszik. írásbeli vizsga / május 18.

3 Fizika! középszint 7. Két, különböz anyagból készült drót h mérsékletét egyaránt 20 C-kal megnöveljük. Melyik drót tágul jobban? A) Annak a drótnak lesz nagyobb a tágulása, amelyiknek kezdeti h mérséklete magasabb. B) Annak a drótnak lesz nagyobb a tágulása, amelyik nagyobb h tágulási együtthatójú anyagból készült. C) Kevés információ áll rendelkezésre a kérdés eldöntéséhez. 8. Egy adott id pillanatban 1000 darab radioaktív atommagunk van. Egy óra alatt 500 atommag elbomlik. Mit állíthatunk az anyag felezési idejér l? A) A felezési id biztosan pontosan 1 óra. B) A felezési id biztosan több mint 1 óra. C) A felezési id nem állapítható meg 100%-os pontossággal. 9. Hogyan alakíthatja át az atomer m a magenergiát elektromos energiává? A) Az energiaátalakítás folyamata a napelemhez hasonló elven m ködik. A sugárzás energiáját félvezet elemek árammá alakítják. B) Az energiaátalakításkor a felmelegített vízzel el állított g z hozza forgásba a generátort meghajtó turbinát, ugyanúgy, mint egy hagyományos h er m nél. C) A magok hasadásakor felszabaduló nagy mozgási energiájú részecskék áramlása hozza forgásba a generátort meghajtó turbinát. írásbeli vizsga / május 18.

4 Fizika! középszint 10. Egy rugó nyújtatlan állapotból való 5 cm-es megnyújtásához 20 J energiára van szükség. Mennyi energia kell a rugó 5 cm-r l 10 cm-re nyújtásához? A) Kevesebb mint 20 J energia kell. B) Pontosan 20 J energia kell. C) Több mint 20 J energia kell. 11. Egy edényben lév gázt súlyos dugattyú zár el a küls leveg t l. Az edényt nyitott végével felfelé (A) és nyitott végével lefelé (B) is elhelyezzük. Melyik esetben nagyobb a bezárt gáz nyomása? A B A) Ha az edény nyitott vége felfelé van (A). B) Ha az edény nyitott vége lefelé van (B). C) Egyenl a nyomás mindkét esetben. 12. Mit mutat a feszültségmér az alábbi áramkörben a kapcsoló nyitott, illetve zárt állása esetén? (A feszültségmér ideálisnak tekinthet.) U = 4,5V V A) A feszültségmér mindkét esetben 4,5 V-t mutat. B) A feszültségmér mindkét esetben 0 V-t mutat. C) A feszültségmér a kapcsoló nyitott állása esetén 4,5 V-ot, a kapcsoló zárt állásánál 0 V-ot mutat. írásbeli vizsga / május 18.

5 Fizika! középszint 13. Melyik mértékegység lehet a gyorsulás mértékegysége? A) N/kg B) W/J C) J/kg 14. Mennyi ideig tart egy nap a Holdon (azaz két napfelkelte között eltelt id ugyanazon a helyen)? A) Pontosan 24 óra, ugyanúgy, mint a Földön. B) Körülbelül 28 nap, amennyi id alatt a Hold megkerüli a Földet. C) A Holdon nincs napfelkelte, a Nap mindig ugyanazon oldalát süti. 15. Egy homorú gömbtükörrel szeretnénk egy tárgyról nagyított képet vetíteni egy erny re. Lehetséges-e ez? A) Az erny n nem keletkezhet kép, mert csak virtuális kép jöhet létre. B) Lehetséges, de csak kicsinyített képet kaphatunk az erny n. C) Erny n felfogható nagyított kép csak akkor keletkezhet, ha a tárgy a fókuszpont és a gömbi középpont között van. 16. Melyik magyar tudós neve kapcsolódik szorosan a hidrogénbomba fejlesztéséhez? A) Szilárd Leó B) Teller Ede C) Wigner Jen írásbeli vizsga / május 18.

6 Fizika! középszint 17. Melyik bolygóhoz ér körülbelül 12 perc alatt a Napból a fény? A) A Vénuszhoz. B) A Marshoz. C) A Neptunuszhoz. 18. Egy mindkét végén zárt üvegcs ben gáz van, amelyet egy könnyen mozgó, h szigetel dugó oszt két egyenl térfogatú részre. Egyik oldalán a gáz kelvinben mért h mérsékletét 20%-kal növeljük, miközben a másik oldalon a gáz h mérséklete változatlan marad. Mennyivel n a melegített gáz térfogata? A) Kevesebb mint 20%-kal n. B) Pontosan 20%-kal n. C) Több mint 20%-kal n. 19. Egy fémet lézerrel világítunk meg. A lézer fotonjainak energiája 1,6 ev, ennek hatására 0,8 ev energiájú elektronok lépnek ki a fémb l. Mennyi lesz a kilép elektronok energiája, ha ugyanezt a fémet 3,2 ev energiájú fotonokat kibocsátó lézerrel világítjuk meg? A) 0,8 ev B) 1,6 ev C) 2,4 ev 20. Milyen pályán haladhat egy homogén mágneses térbe bel tt elektromos töltés részecske? A) Egyenes vonalú pályán is és körpályán is haladhat. B) Csak körpályán haladhat. C) Csak egyenes vonalú pályán haladhat. írásbeli vizsga / május 18.

7 ELS RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehet ségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet jelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellen rizze az eredményt!) 1. Egy lemezjátszó vízszintes síkban forgó korongján radírgumi helyezkedik el a tengelyt l távol, és a koronggal együtt forog. Milyen er kényszeríti körpályára? A) A gravitációs er. B) A nyomóer. C) A súrlódási er. 2. Melyik esetben végez több munkát ugyanaz az elzárt gáz: ha állandó nyomáson a térfogata n kétszeresére, vagy ha állandó térfogaton a nyomása n kétszeresére? A) Ha a térfogata n kétszeresére. B) Ha a nyomása n kétszeresére. C) Egyforma a munkavégzés mindkét esetben. 3. Egy fonálra felfüggesztett, nyugalomban lév testet kétféle testtel dobunk meg: egy rugalmas gumilabdával, illetve egy lágy gyurmagolyóval. A gumilabda és a gyurmagolyó sebessége azonos, és mindkett é vízszintes irányú. Tömegük szintén egyforma, és jóval kisebb a fonálon függ test tömegénél. Melyik esetben lendül ki jobban a fonálon függ test? A) Amikor gumilabdával dobjuk meg. B) Amikor gyurmagolyóval dobjuk meg. C) Egyformán lendül ki mindkét esetben. v m írásbeli vizsga / október 28.

8 4. Mit vegyünk el egy semleges atomból, hogy iont kapjunk? A) Egy neutront. B) Egy elektront. C) Egy fotont. 5. Lehet-e egy palackba bezárt gáz nyomása negatív, azaz olyan, hogy a palack bels falát nem kifelé nyomja a bezárt gáz, hanem befelé húzza,!szívja"? A) Nem, a bezárt gáz részecskéi mindig kifelé nyomják a palack falát. B) Igen, ilyenkor fordulhat el, hogy a palack behorpad, összeroppan (ha nem elég merev a fala). C) Csak!273 C h mérséklet alatt fordulhat ez el. 6. Kék fényforrásból érkez fény hullámhossza lecsökken, amikor egy másik közegbe lép át. Milyen tulajdonsága változik még meg a fénynek? A) A színe. B) A frekvenciája. C) A sebessége. 7. Melyik elektromos teret nevezzük homogénnek? A) Amelyikben bármely töltésre egyforma nagyságú és irányú er hat. B) Amelyikben egy adott töltésre mindenütt egyforma nagyságú és irányú er hat. C) Amelyikben az elektromos er vonalak egymással mindenütt párhuzamosak. írásbeli vizsga / október 28.

9 8. Egy követ a vízszintes talajról hajítunk el 5 m/s kezd sebességgel. El ször lapos szögben indítjuk, azután pedig meredeken felfelé hajítjuk. Melyik esetben nagyobb földet éréskor a sebességének nagysága? (A közegellenállástól tekintsünk el#) A) Amikor lapos szögben dobtuk el. B) Ugyanakkora a sebesség nagysága földet éréskor mindkét esetben. C) Amikor meredeken felfelé hajítottuk. 9. Hogyan tehet kárt a téli hideg a köztéri k szobrokban? A) A szobor repedéseibe belefagyó víz szétfeszíti a követ, így darabok törhetnek le a szoborból. B) A környezet leh lése miatt a szobor összezsugorodik, s feszültségek ébrednek az anyagban, amit l az eltörhet. C) A hideg merevvé, törékennyé teszi a szobor anyagát, így ha bármi hozzáüt dik, darabok törhetnek le bel le. 10. Mi a különbség egy alfa-részecske és egy 4 He-atommag között? A) Az alfa-részecskében 3 proton és egy neutron van, míg a 4 Heatommagban két proton és két neutron. B) A 4 He-atommagban 3 proton és egy neutron van, míg az alfarészecskében két proton és két neutron. C) Semmi különbség nincsen a két részecske között. 11. Mekkora gravitációs vonzóer t gyakorol a Föld a középpontjában lév 1 kg tömeg anyagdarabra? A) Végtelen nagy. B) 9,81 N. C) Nulla. írásbeli vizsga / október 28.

10 12. Két testet akasztunk egy csigákon átvetett kötélre az ábrán látható módon, és elengedjük ket. Tudjuk, hogy a nagyobbik test nehezebb, mint a kisebb. Mi fog történni? A) A nagyobbik test felhúzza a kisebbiket. B) A két test egyensúlyban lesz. C) A megadott ismeretekb l nem lehet megmondani, hogy mi fog történni. 13. Egy gáz h mérsékletének megadásakor elfelejtettük leírni, hogy melyik h mérsékleti skálát használjuk. Azt tudjuk, hogy a gáz h mérséklete kezdetben 300 fok, majd 400 fokkal n tt, miközben a térfogata változatlan maradt. A nyomása eközben több, mint duplájára n tt. Melyik h mérsékleti skálát használhattuk: a Celsius-skálát vagy a Kelvin-skálát? A) A Celsius-skálát használtuk. B) A Kelvin-skálát használtuk. C) A megadott adatokból nem lehet eldönteni, hogy melyiket használhattuk. 14. Jellemz en melyik berendezés alkatrésze lehet egy mágneses térben forgó tekercs? A) A transzformátornak. B) A cseng nek. C) A generátornak. írásbeli vizsga / október 28.

11 15. Egy pohár leesik a földre és összetörik. Milyen kölcsönhatás tartotta össze a pohár darabjait? A) Az elektromágneses kölcsönhatás. B) A mager ket létrehozó kölcsönhatás. C) A gravitációs kölcsönhatás. 16. Vízszintes talajon, egy kisméret testet a talajjal párhuzamos er vel egyenletesen tolunk, illetve húzunk. ( 0) Mikor van szükségünk nagyobb er re? A) Amikor toljuk. B) Amikor húzzuk. C) A két er egyenl. 17. Egy hosszú tekercsben állandó I áram folyik. Melyik esetben növekszik meg legjobban a tekercs közepén a mágneses mez B mágneses indukciója? A) Amikor rézrudat tolunk a tekercs közepébe. B) Amikor vasrudat tolunk a tekercs közepébe. C) Egyformán növekszik meg a két esetben. 18. Egy alumínium vezetéket szerelés közben harapófogóval megszorítottak. Így a vezeték, amely kezdetben egy állandó keresztmetszet henger volt, középen kissé elvékonyodott. (Lásd az ábrát#) Változott-e emiatt a vezeték ellenállása? A) Igen, az ellenállás lecsökkent. B) Nem, az ellenállás nem változott. C) Igen, az ellenállás megn tt. írásbeli vizsga / október 28.

12 19. Azonos sebességgel haladó elektron és proton közül melyiknek nagyobb a de Broglie-hullámhossza? A) Az elektronnak nagyobb a de Broglie-hullámhossza. B) Mindkét esetben egyforma a de Broglie-hullámhossz. C) A protonnak nagyobb a de Broglie-hullámhossza. 20. Milyen irányú egy olyan üstökös gyorsulása, amely a Nap körül elnyújtott ellipszispályán kering? A) Amikor az üstökös a Naphoz közeledik, gyorsulása azonos irányú a sebességével, amikor távolodik, ellentétes irányú vele. B) Az üstökös gyorsulása mindig a Nap felé mutat. C) Amikor az üstökös a Naptól távolodik, gyorsulása azonos irányú a sebességével, amikor közeledik, ellentétes irányú vele. írásbeli vizsga / október 28.

13 ELS RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehet ségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet jelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellen rizze az eredményt!) 1. A képen egy energiatakarékos izzó dobozán lév címke látható. Mit jelenthetnek a rajta feltüntetett teljesítményadatok? A) Az energiatakarékos ég 9 W teljesítménnyel fogyaszt elektromos energiát, és 40 W teljesítménnyel bocsát ki fényenergiát. B) Az energiatakarékos ég 40 W teljesítménnyel fogyaszt elektromos energiát, és 9 W teljesítménnyel bocsát ki fényenergiát. C) Az energiatakarékos ég 9 W teljesítménnyel fogyaszt elektromos energiát, és annyi fényenergiát bocsát ki id egység alatt, mint egy 40 W teljesítmény hagyományos izzó. 2. Egy lift egyenletesen mozog felfelé. Mit állíthatunk a liftben álló emberre ható nyomóer r l? A) F mg ny B) F mg ny C) F mg ny írásbeli vizsga / május 17.

14 3. Egy radioaktív minta aktivitása 2 perc alatt 100 Bq-r l 80 Bq-re csökken. Mekkora lesz az aktivitás újabb 2 perc múlva? A) Kisebb, mint 60 Bq. B) Pontosan 60 Bq. C) Nagyobb, mint 60 Bq. 4. Egy elektront olyan térbe lövünk be, amelyben homogén elektromos és mágneses mez k vannak jelen. Az elektromos er vonalak párhuzamosak a mágneses indukcióval és az elektron sebességével. Milyen irányú er hatás éri az elektront? A) Csak az er vonalakkal párhuzamos er hatás. B) Csak az er vonalakra mer leges er hatás. C) Az er vonalakkal párhuzamos és az er vonalakra mer leges er hatás is éri az elektront. 5. Az ábrának megfelel en két pontban vízszintesen felfüggesztünk egy B J súlyos, egyenletes (homogén) tömegeloszlású rudat. Melyik kötélben ébred nagyobb er? A) A bal oldali (!B") kötélben ébred nagyobb er. B) A jobb oldali (!J") kötélben ébred nagyobb er. C) Egyforma er ébred mindkét kötélben. írásbeli vizsga / május 17.

15 6. Egy gázt kétféle módon melegítünk fel. (A kezd állapotot az A pont jelöli.) Állandó térfogat mellett növeljük a nyomását a kétszeresére, illetve állandó nyomás mellett növeljük a térfogatát a kétszeresére. Melyik folyamatban melegszik fel jobban a gáz? p A B C A) Az állandó térfogatú melegítés során. B) Az állandó nyomású melegítés során. C) Ugyanakkora lesz a h mérséklet mindkét esetben. V 7. Két pontszer test mozog. Tudjuk, hogy az els nek nagyobb a lendülete, mint a másodiknak. Mit mondhatunk a két test mozgási energiájának viszonyáról? A) Az els test mozgási energiája nagyobb, mint a másodiké. B) A mozgási energiák viszonyát a megadott információ alapján nem lehet megállapítani. C) A második test mozgási energiája nagyobb, mint az els é. 8. Egy kicsiny mágnest hosszú fonálra kötünk, és egy rézlap fölé, illetve egy papírlap fölé lógatjuk. Az így készített ingát el ször a rézlap fölött, majd a papírlap fölött azonos kitérés lengésbe hozzuk. Mit mondhatunk az ingamozgás csillapodásáról? A) Az ingamozgás lassabban csillapodik a rézlap fölött, mint a papírlap fölött. B) Mindkét lap fölött ugyanolyan gyors a lengés csillapodása. C) Az ingamozgás lassabban csillapodik a papírlap fölött, mint a rézlap fölött. írásbeli vizsga / május 17.

16 9. Mib l gondoljuk, hogy az Univerzum egy hatalmas robbanásban ( srobbanás) keletkezett? A) Mert a galaxisok úgy távolodnak egymástól folyamatosan, mintha egyszer régen egy robbanás vetette volna szét az anyagukat. B) Mert a Földet még ma is számos apró k darab, meteorit bombázza, amelyek valószín leg egy hatalmas si robbanás!szilánkjai". C) Mert a csillagok az egész Univerzumban annyira hasonlóak, mintha egy helyen keletkeztek volna, és keletkezésük után szóródtak volna szét. 10. Az ábrán látható elrendezésben egy m = 5 kg tömeg testet er sítünk a kötél függ leges végére, míg a kötél másik végét egy, az asztalon fekv, M tömeg testhez er sítjük. Az alábbiak közül mekkora legyen az M tömeg, hogy biztosan megtartsa a függ testet? (A súrlódás mindenhol elhanyagolható!) M m A) M = 5 kg-os test biztosan megtartja a függ testet. B) M = 50 kg-os test biztosan megtartja a testet. C) Mindkét esetben el tudja húzni a függ m test az asztalon fekv t. 11. Fölülr l nyitott, h szigetelt hengerben egy súrlódásmentesen mozgó, m tömeg h szigetel dugattyú zárja el a küls leveg t az edényben lév gáztól. Egy ugyancsak m tömeg testet helyezünk óvatosan a dugattyúra. A gáznak milyen állapotjelz i változnak meg? m m A) A nyomása, térfogata és h mérséklete. B) A nyomása és térfogata. C) A nyomása és h mérséklete. írásbeli vizsga / május 17.

17 12. Sorosan kapcsolunk két, azonos anyagú és hosszúságú, de különböz keresztmetszet drótdarabot. Melyiken szabadul fel azonos id alatt több h? A) A vastagabb drótdarabon szabadul fel több h. B) A vékonyabb drótdarabon szabadul fel több h. C) Egyforma h mennyiség szabadul fel a két drótdarabon Az alábbiak közül milyen atommag keletkezhet egy 94 Pu izotópból? 237 A) 94 Pu, béta-bomlás során. 234 B) 92 U, alfa-bomlás során. 237 C) 93 Np, gamma-bomlás során. 14. Egy m tömeg testet kétféleképpen függesztünk fel a mellékelt ábrák szerint, egyszer egy gerendáról lelógó kötélre, egyszer pedig egy csigán átvetett kötélre. Melyik esetben ébred nagyobb er a kötélben? (A súrlódás elhanyagolható.) A m B m A) Az A esetben lesz nagyobb a kötéler. B) A B esetben lesz nagyobb a kötéler. C) Ugyanakkora lesz a kötéler mindkét esetben. írásbeli vizsga / május 17.

18 15. Egy foton elnyel dése után az anyag egy negyedakkora energiájú fotont bocsát ki, mint amilyet elnyelt. Mekkora a kibocsátott foton hullámhossza? A) A becsapódó foton hullámhosszának negyede. B) A becsapódó fotonéval egyenl hullámhosszú. C) A becsapódó foton hullámhosszának négyszerese. 16. Mi a szublimáció? A) Egy anyag atomjai vagy molekulái szilárd fázisból közvetlenül gáz fázisba lépnek át. B) Egy gáz molekulái atomokra bomlanak. C) Egy folyadék felforrás nélkül elpárolog. 17. Az ábrán látható módon összeszegecselünk egy vékonyabb és egy vastagabb sárgarézlapot. Merre görbül meg a két lemez, ha egyenletesen melegíteni kezdjük ket? A) A vastagabb rézlap felé görbül. B) Egyenes marad a két lemez. C) A vékonyabb rézlap felé görbül. írásbeli vizsga / május 17.

19 18. Egy medencében nyakig vízben állva figyelünk egy t lünk öt méterre lév embert, aki szintén nyakig merül a kristálytiszta vízbe. Megpróbáljuk megállapítani, milyen szín fürd nadrág van a másikon, de ez nehézséget okoz. Miért? A) A fényelhajlás jelensége miatt a megfigyelt ember fürd nadrágjáról induló fény nem jut a szemünkbe. B) A fénytörés miatt torzított képet látunk, továbbá a vízfelszín csillogása és hullámzása, valamint a víz fényelnyelése is zavarja a megfigyelést. C) A diszperzió jelensége miatt a megfigyelt ember fürd nadrágjáról induló fény a szivárvány színeire bomlik, s így nem dönthet el annak színe. 19. Mikor érheti az embert itt a Földön radioaktív sugárzás? A) Csak atomlétesítmények meghibásodása esetén. B) Csak atomlétesítmények meghibásodása esetén és bizonyos gyógyászati eljárások során. C) Az emberi tevékenységgel kapcsolatos radioaktív sugárzáson kívül valamekkora természetes eredet radioaktív sugárzás is ér bennünket folyamatosan. 20. Az üstökösök mozgására érvényes Kepler els törvénye, azaz az üstökösök ellipszis pályán keringenek a Nap körül. De vajon érvényes-e a második törvény, azaz ha a Naphoz közelebb vannak, az üstökösök sebessége nagyobb? A) Érvényes. B) A Nap régiójában érvényes, távol a Naptól nem érvényes. C) Nem érvényes. írásbeli vizsga / május 17.

20 ELS RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehet ségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet jelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellen rizze az eredményt!) 1. Két, egy egyenes mentén, egy irányba haladó autó tökéletesen rugalmatlanul ütközik úgy, hogy a gyorsabb utoléri a lassabbat. Melyiknek változott nagyobb mértékben a sebessége a rugalmatlan ütközés során? A) Annak, amelyik gyorsabban haladt. B) Annak, amelyik lassabban haladt. C) A rendelkezésre álló adatok alapján nem dönthet el. 2. Körülbelül hányszor messzebb van t lünk a körülbelül 4,5 fényév távolságra lév Proxima Centauri csillag, mint a Nap? A) Körülbelül szer. B) Körülbelül szer. C) Körülbelül 3000-szer. 3. Hogyan tudjuk egy dugattyúval lezárt hengerben lév gáznak megnövelni a h mérsékletét? A rendszer h szigetelt. A) Úgy, hogy megnöveljük a gáz térfogatát. B) Ha h szigetelt a henger, akkor nem tudjuk megnövelni a h mérsékletét. C) Úgy, hogy lecsökkentjük a gáz térfogatát. írásbeli vizsga / október 27.

21 4. A Birodalom visszavág c. film végén a f h s, Luke Skywalker a mélybe zuhan, és pont beleesik egy függ legesen induló negyed körív alakú cs be. A cs ben nem zúzza halálra magát, hanem fokozatosan lassulva, épségben megáll. Ha a valóságban fordulna el ilyesmi, vajon milyen er fékezhetné le a zuhanó h st, hogy megmeneküljön? A) A cs falának nyomóereje fokozatosan fékezné le a testet amennyiben cs íve megfelel. B) A súrlódási er fokozatosan fékezné le a testet, amennyiben a cs íve illetve a súrlódási együttható megfelel. C) A kanyarban ébred centripetális er fokozatosan fékezné le a testet amennyiben a cs íve megfelel. 5. Vajon mindig felbontható-e a fehér fény egy üvegprizma segítségével? A) Igen, mert a fehér fény sosem monokromatikus. B) Nem, mert a fehér fény lehet monokromatikus vagy összetett, és csak az összetett fény bontható fel. C) Nem, mert a fehér fényben nincsenek színek. 6. Egy aeroszolos flakont kiürítünk, azaz addig nyomjuk a szórófejet, amíg jön bel le a permet. Mi van a flakonban miután kiürítettük? A) A flakonban ekkor vákuum van. B) A flakonban ekkor csak leveg van. C) A flakonban ekkor az eredeti tartalmának maradéka van. írásbeli vizsga / október 27.

22 7. A Gömböc nev testet bárhogy helyezzük el, mindig ugyanabba az egyensúlyi helyzetbe tér vissza. Mi történik eközben a súlypontjával? A) A Gömböc súlypontja lesüllyed. B) A Gömböc súlypontja megemelkedik. C) Attól függ, hogy eredetileg hogyan állítottuk le az asztalra. 8. Milyen atommag keletkezik a 89-es rendszámú aktínium bomlásakor? A) 88-as rendszámú rádium. B) 90-es rendszámú tórium. C) Nem keletkezik új atommag, a bomlás ellenére marad az aktínium. 9. Két, egymással derékszöget bezáró síktükörre fénysugár esik úgy, hogy az el ször az egyikr l, utána pedig a másikról ver dik vissza, az ábrán látható módon. A második visszaver dés után merre halad tovább a kétszeresen visszavert fénysugár? A) A kétszeresen visszavert fénysugár a bees fénysugár felé hajolva halad tovább (1.) B) A kétszeresen visszavert fénysugár a bees fénysugárral párhuzamosan halad tovább (2.) C) A kétszeresen visszavert fénysugár a bees fénysugártól távolabb hajolva halad tovább (3.) írásbeli vizsga / október 27.

23 10. Az alábbiak közül melyik az er mértékegysége? A) B) C) m kg 2 s 2 m kg 2 s m kg s 11. Lehet-e jelen egy zárt edényben víz egyszerre mindhárom halmazállapotban (jég, víz, vízg z)? A) Nem, egyszerre legfeljebb egy halmazállapotban lehet jelen a víz egy edényben (vagy jég, vagy víz, vagy vízg z). B) Nem, egyszerre legfeljebb két halmazállapotban lehet jelen a víz egy edényben (vagy jég és víz, vagy pedig víz és vízg z). C) Igen, lehet. 12. Vajon igaz-e, hogy azonos keresztmetszet drótok közül mindig a hosszabbnak nagyobb az ellenállása? A) Igen, mindig igaz. B) Nem, sosem igaz. C) A drótok anyagától függ, hogy igaz-e, vagy sem. 13. Melyik jelenség magyarázható a szilárd testek h tágulásával? A) Az, hogy a magas hegyekben a repedésekbe belefagyó víz megrepeszti a sziklákat. B) Az, hogy a nyári melegben felpúposodnak a villamossínek. C) Az, hogy száraz nyári id szakok alatt a föld megrepedezik. írásbeli vizsga / október 27.

24 14. Mit nevezünk mesterséges radioaktív izotópnak? A) Azt a radioaktív izotópot, amelyik a természetben nem bomlik, csak emberi közbeavatkozás segítségével. B) Azt a radioaktív izotópot, amelyik a természetben nem található meg, de mesterségesen el állítható. C) Azt a radioaktív izotópot, amelyik nem a természetes radioaktív bomlások valamelyikével bomlik el. 15. Egy vízszintes cs ben érintkez golyók vannak. A golyósort állandó nagyságú, kis sebességgel kitoljuk a cs b l. A golyók földre érkezésekor milyen koppanássorozatot hallunk? (A légellenállástól eltekintünk.) A) Egyetlen koppanást hallunk. B) Közel egyenl id közönként hallunk koppanásokat. C) Az egyes koppanások között eltelt id n. 16. Metszhetik-e egymást az elektrosztatikus tér er vonalai? A) Igen, ha legalább két különböz töltés hozza létre a teret. B) Nem, mert az er vonalak mindenütt az elektromos mez által a próbatöltésre kifejtett er irányát mutatják meg. C) Nem, mert ha több töltés hozza létre a teret, a kisebb töltés er vonalai elhajolnak a nagyobb töltés er vonalai el l. 17. Egy áramkörbe két, különböz ellenállású fogyasztót kötünk egymással párhuzamosan. Melyik állítás igaz? A) Az áramkörben az áram csak a kisebb ellenállású fogyasztón folyik. B) Az áramkörben az áram csak a nagyobb ellenállású fogyasztón folyik. C) Az áramkörben az áram mindkét fogyasztón folyik. írásbeli vizsga / október 27.

25 18. Mit ad meg a tömegszám? A) Az atomokban lév neutronok számát. B) Az atomokban lév protonok és neutronok összes tömegét. C) Az atomokban lév nukleonok számát. 19. Két különböz tömeg gömbszer test a világ rben egymás felé gyorsul kölcsönös tömegvonzásuk miatt. Melyiknek nagyobb a gyorsulása? A) A nagyobb tömeg testnek, mert a nagyobb tömeg testre nagyobb vonzóer hat. B) Egyenl, mert a gravitációs gyorsulás a tömegt l független. C) A kisebb tömeg testnek, mert azonos er knél a gyorsulás a tömeggel fordítottan arányos. 20. A hidrogén atom egy elektronjának lehetséges energiaszintjeit a Bohr-modell 2,2aJ a következ formulával adja meg: E n. Mekkora energiával ionizálható 2 n az alapállapotú hidrogén atom? A) 2,2 aj energiával. B) 0,55 aj energiával. C) 1,65 aj energiával. írásbeli vizsga / október 27.

26 ELS RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehet ségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet jelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellen rizze az eredményt!) 1. Egy 75 kg-os súlyemel mérlegen áll. Mit mutat a mérleg, ha éppen egyenletesen emel fel egy 125 kg-os súlyt? A) A mérleg 200 kg-ot mutat. B) A mérleg kevesebb, mint 200 kg-ot mutat. C) A mérleg több, mint 200 kg-ot mutat. 2. Egy prizma segítségével felbonthatjuk a fehér fényt a szivárvány színeire. A prizmának melyik tulajdonsága teszi ezt lehet vé? A) Az, hogy a prizmán bels visszaver dés jöhet létre. B) Az, hogy a prizma anyagának törésmutatója nagyobb, mint a leveg é. C) Az, hogy a prizma anyagának törésmutatója a különböz színekre eltér. 3. Egy termálfürd kültéri medencéjében télen-nyáron egyaránt 35 C-os víz van. Míg télen állandóan fehér párafelh t látunk a medence fölött gomolyogni, nyáron ezt nem tapasztaljuk. Miért? A) Mert a medence vize sokkal jobban párolog télen, amikor nagy a h mérsékletkülönbség a leveg és a víz között. B) Mert nyáron a meleg leveg felfelé áramlik, így gyorsabban elszállítja a medence fölül a párát. C) Mert a vízpára maga nem látható, ám télen a hideg leveg ben kicsapódó apró vízcseppek láthatóvá válnak a medence felett. írásbeli vizsga / május 17.

27 4. Egy farostlemezb l kivágott sík lapot a T pontban az asztalhoz csavarozunk egyetlen csavarral, amely körül a test elfordulhat. A lapot az ábra szerint három fonál segítségével húzzuk, a fonáler k azonos nagyságúak. Melyik fonáler nek a legnagyobb a T pontra vonatkoztatott forgatónyomatéka? A) Az F 1 er nek. B) Az F 2 er nek. C) Az F 3 er nek. 5. Miért érzékelnek a Föld körül kering rhajóban az rhajósok súlytalanságot? A) Mert az rhajó szabadon esik a Föld felé. B) Mert az rhajó távol van a Földt l, és ott már nem hat a Föld gravitációs ereje. C) Mert az rben nincsen leveg. 6. Az úgynevezett grafén egy újfajta, nagyon érdekes tulajdonságokkal rendelkez anyag, amely egymáshoz egy síkban kapcsolódó szénatomokból áll. Így mindössze egyetlen atomnyi vastag. Körülbelül milyen nagyságrend a grafén vastagsága? A) Nagyságrendileg m. B) Nagyságrendileg 10-7 m. C) Nagyságrendileg 10-4 m. írásbeli vizsga / május 17.

28 7. A leveg h mérséklete reggelt l délig 10 C-ot emelkedett. Hány kelvinnel változott a h mérséklet? A) 283 kelvinnel. B) 10 kelvinnel. C) 2730 kelvinnel. 8. Egy R hosszúságú fonálra kötött követ függ leges síkban forgatunk. Mekkora sebességgel kell rendelkeznie a k nek pályája tet pontján ahhoz, hogy a fonál feszes maradjon? A) A k sebessége akár nulla is lehet. B) A k sebessége mindenképpen nullánál nagyobb, de tetsz legesen kicsiny érték lehet. C) A k sebességének egy meghatározott értéknél nagyobbnak kell lennie. ( v g R) 9. Két lézerberendezés közül az egyik vörös, a másik zöld szín fénnyel világít. A berendezések azonos id alatt azonos számú fotont bocsátanak ki. Melyiknek nagyobb a teljesítménye? A) A vörösé. B) A zöldé. C) Azonos a két teljesítmény. 10. Egy pontszer monokromatikus fényforrás elé optikai eszközt helyezünk, melynek hatására a távolabb lév erny n koncentrikus körök sorozata jelenik meg. Mit tettünk a fényforrás és az erny közé? A) Egy polarizátor-lemezt helyeztünk el a fényforrás és az erny között. B) Egy gy jt lencsét tettünk a fényforrás és az erny közé. C) Egy kicsiny lyukkal ellátott lemezt tettünk a fényforrás és az erny közé. írásbeli vizsga / május 17.

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 16. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 17. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fizika

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 29. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 29. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 17. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fizika

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 28. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 25. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. november 3. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 18. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron

Részletesebben

Modern fizika vegyes tesztek

Modern fizika vegyes tesztek Modern fizika vegyes tesztek 1. Egy fotonnak és egy elektronnak ugyanakkora a hullámhossza. Melyik a helyes állítás? a) A foton lendülete (impulzusa) kisebb, mint az elektroné. b) A fotonnak és az elektronnak

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. november 7. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. november 7. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 19. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 27. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 27. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 14. Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fizika

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június 1. Egyenes vonalú mozgások kinematikája mozgásokra jellemzı fizikai mennyiségek és mértékegységeik. átlagsebesség egyenes vonalú egyenletes mozgás egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás mozgásokra

Részletesebben

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok

Részletesebben

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást! 2006/I/I.1. * Ideális gázzal 31,4 J hőt közlünk. A gáz állandó, 1,4 10 4 Pa nyomáson tágul 0,3 liter térfogatról 0,8 liter térfogatúra. a) Mennyi munkát végzett a gáz? b) Mekkora a gáz belső energiájának

Részletesebben

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Ideális gázok részecske-modellje (kinetikus gázmodell) Az ideális gáz apró pontszerű részecskékből áll, amelyek állandó, rendezetlen mozgásban vannak.

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középszintű érettségi feladatsor Fizika Első rész Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy a jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges,

Részletesebben

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük.

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük. Mágneses mező tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

FIZIKA FELVÉTELI MINTA

FIZIKA FELVÉTELI MINTA Idő: 90 perc Maximális pon: 100 Használhaó: függvényábláza, kalkuláor FIZIKA FELVÉTELI MINTA Az alábbi kérdésekre ado válaszok közül minden eseben ponosan egy jó. Írja be a helyesnek aro válasz beűjelé

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 17. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fizika középszint írásbeli vizsga

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória Oktatási Hivatal A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai fizikából I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható. Megoldandó

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 30. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 30. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 10. évfolyam 2015.

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 10. évfolyam 2015. Tanulói munkafüzet FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János Szakképző Iskola és ban 1 Tartalom Munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok... 2 1-2.

Részletesebben

DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam

DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam Bor Pál Fizikaverseny 2012/2013-as tanév DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam Versenyző neve:.. Figyelj arra, hogy ezen kívül még két helyen (a belső lapokon erre kijelölt téglalapokban) fel kell írnod

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 13. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 17. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

Javítási útmutató Fizika felmérő 2015

Javítási útmutató Fizika felmérő 2015 Javítási útmutató Fizika felmérő 2015 A tesztkérdésre csak 2 vagy 0 pont adható. Ha a fehér négyzetben megadott választ a hallgató áthúzza és mellette egyértelműen megadja a módosított (jó) válaszát a

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

25. Képalkotás. f = 20 cm. 30 cm x =? Képalkotás

25. Képalkotás. f = 20 cm. 30 cm x =? Képalkotás 25. Képalkotás 1. Ha egy gyujtolencse fókusztávolsága f és a tárgy távolsága a lencsétol t, akkor t és f viszonyától függ, hogy milyen kép keletkezik. Jellemezd a keletkezo képet a) t > 2 f, b) f < t

Részletesebben

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: Válaszoljatok a következő kérdésekre: 1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: a) zéró izoterm átalakulásnál és végtelen az adiabatikusnál

Részletesebben

Digitális tananyag a fizika tanításához

Digitális tananyag a fizika tanításához Digitális tananyag a fizika tanításához A lencsék fogalma, fajtái Az optikai lencsék a legegyszerűbb fénytörésen alapuló leképezési eszközök. Fajtái: a domború és a homorú lencse. optikai középpont optikai

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Hallgatói Alapítvány FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSOR - A -

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Hallgatói Alapítvány FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSOR - A - FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSOR - A - HALLGATÓ NEVE: CSOPORTJA: Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc A feladatsor megoldásához kizárólag Négyjegyű Függvénytáblázat és szöveges információ megjelenítésére

Részletesebben

Fizika vizsgakövetelmény

Fizika vizsgakövetelmény Fizika vizsgakövetelmény A tanuló tudja, hogy a fizika alapvető megismerési módszere a megfigyelés, kísérletezés, mérés, és ezeket mindig valamilyen szempont szerint végezzük. Legyen képes fizikai jelenségek

Részletesebben

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás Elektrosztatika 1.1. Mekkora távolságra van egymástól az a két pontszerű test, amelynek töltése 2. 10-6 C és 3. 10-8 C, és 60 N nagyságú erővel taszítják egymást? 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés

Részletesebben

Biofizika tesztkérdések

Biofizika tesztkérdések Biofizika tesztkérdések Egyszerű választás E kérdéstípusban A, B,...-vel jelölt lehetőségek szerepelnek, melyek közül az egyetlen megfelelőt kell kiválasztani. A választ írja a kérdés előtt lévő kockába!

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. november 6. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. november 6. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 19. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A Egyenáram tesztek 1. Az alábbiak közül melyik nem tekinthető áramnak? a) Feltöltött kondenzátorlemezek között egy fémgolyó pattog. b) A generátor fémgömbje és egy földelt gömb között szikrakisülés történik.

Részletesebben

2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, pontrendszerek

2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, pontrendszerek Keresés (http://wwwtankonyvtarhu/hu) NVDA (http://wwwnvda-projectorg/) W3C (http://wwww3org/wai/intro/people-use-web/) A- (#) A (#) A+ (#) (#) English (/en/tartalom/tamop425/0027_fiz2/ch01s03html) Kapcsolat

Részletesebben

FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK FIZIKA KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: - ismeretei összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt

Részletesebben

Fizika előkészítő feladatok Dér-Radnai-Soós: Fizikai Feladatok I.-II. kötetek (Holnap Kiadó) 1. hét Mechanika: Kinematika Megoldandó feladatok: I.

Fizika előkészítő feladatok Dér-Radnai-Soós: Fizikai Feladatok I.-II. kötetek (Holnap Kiadó) 1. hét Mechanika: Kinematika Megoldandó feladatok: I. Fizika előkészítő feladatok Dér-Radnai-Soós: Fizikai Feladatok I.-II. kötetek (Holnap Kiadó) 1. hét Mechanika: Kinematika 1.5. Mennyi ideig esik le egy tárgy 10 cm magasról, és mekkora lesz a végsebessége?

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat Fizika. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak Levelező tagozat 1. z ábra szerinti félgömb alakú, ideális vezetőnek tekinthető földelőbe = 10 k erősségű áram folyik be. föld fajlagos

Részletesebben

Hőtan I. főtétele tesztek

Hőtan I. főtétele tesztek Hőtan I. főtétele tesztek. álassza ki a hamis állítást! a) A termodinamika I. főtétele a belső energia változása, a hőmennyiség és a munka között állaít meg összefüggést. b) A termodinamika I. főtétele

Részletesebben

Beküldési határidő: 2015. március 27. Hatvani István Fizikaverseny 2014-15. 3. forduló

Beküldési határidő: 2015. március 27. Hatvani István Fizikaverseny 2014-15. 3. forduló 1. kategória (Azok részére, akik ebben a tanévben kezdték a fizikát tanulni) 1.3.1. Ki Ő? Kik követték pozíciójában? 1. Nemzetközi részecskefizikai kutatóintézet. Háromdimenziós képalkotásra alkalmas berendezés

Részletesebben

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június I. Mechanika Newton törvényei Egyenes vonalú mozgások Munka, mechanikai energia Pontszerű és merev test egyensúlya, egyszerű gépek Periodikus

Részletesebben

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, egyenáram Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,

Részletesebben

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz?

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz? Rezgés tesztek 1. Egy rezgés kitérés-idő függvénye a következő: y = 0,42m. sin(15,7/s. t + 4,71) Mekkora a rezgés frekvenciája? a) 2,5 Hz b) 5 Hz c) 1,5 Hz d) 15,7 Hz 2. Egy rezgés sebesség-idő függvénye

Részletesebben

A fény visszaverődése

A fény visszaverődése I. Bevezető - A fény tulajdonságai kölcsönhatásokra képes egyenes vonalban terjed terjedési sebessége függ a közeg anyagától (vákuumban 300.000 km/s; gyémántban 150.000 km/s) hullám tulajdonságai vannak

Részletesebben

Fizikaverseny, Döntő, Elméleti forduló 2013. február 8.

Fizikaverseny, Döntő, Elméleti forduló 2013. február 8. Fizikaverseny, Döntő, Elméleti forduló 2013. február 8. 1. feladat: Az elszökő hélium Több helyen hallhattuk, olvashattuk az alábbit: A hélium kis móltömege miatt elszökik a Föld gravitációs teréből. Ennek

Részletesebben

Fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei és kísérletei

Fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei és kísérletei Fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei és kísérletei I. Mechanika: 1. A gyorsulás 2. A dinamika alaptörvényei 3. A körmozgás 4. Periodikus mozgások 5. Munka, energia, teljesítmény II. Hőtan: 6. Hőtágulás

Részletesebben

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés: Összefüggések: 69. Lineáris hőtágulás: Hosszváltozás l = α l 0 T Lineáris hőtágulási Kezdeti hossz Hőmérsékletváltozás 70. Térfogati hőtágulás: Térfogatváltozás V = β V 0 T Hőmérsékletváltozás Térfogati

Részletesebben

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

Ph 11 1. 2. Mozgás mágneses térben

Ph 11 1. 2. Mozgás mágneses térben Bajor fizika érettségi feladatok (Tervezet G8 2011-től) Munkaidő: 180 perc (A vizsgázónak két, a szakbizottság által kiválasztott feladatsort kell kidolgoznia. A két feladatsor nem származhat azonos témakörből.)

Részletesebben

Fizika példák a döntőben

Fizika példák a döntőben Fizika példák a döntőben F. 1. Legyen két villamosmegálló közötti távolság 500 m, a villamos gyorsulása pedig 0,5 m/s! A villamos 0 s időtartamig gyorsuljon, majd állandó sebességgel megy, végül szintén

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középszintű érettségi feladatsor Fizika Első rész Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy a jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges,

Részletesebben

Elektromágnesség tesztek

Elektromágnesség tesztek Elektromágnesség tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

Szaktanári segédlet. FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia

Szaktanári segédlet. FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Szaktanári segédlet FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia 1 Tartalom Munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok... 2 1-2. Elektrosztatika... 4 3. Egyszerű áramkörök... 9 4. Ohm

Részletesebben

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor 1. Speciális relativitáselmélet 1. A Majmok bolygója című mozifilm és könyv szerint hibernált asztronauták a Föld távoli jövőjébe utaznak, amikorra az emberi

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI I.Mechanika 1. Newton törvényei 2. Egyenes vonalú mozgások 3. Munka, mechanikai energia 4. Periodikus mozgások 5. Munka,energia,teljesítmény II.

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés A fény Történeti áttekintés Arkhimédész tükrök segítségével gyújtotta fel a római hajókat. A fény hullámtermészetét Cristian Huygens holland fizikus alapozta meg a 17. században. A fénysebességet először

Részletesebben

XVIII. TORNYAI SÁNDOR ORSZÁGOS FIZIKAI FELADATMEGOLDÓ VERSENY

XVIII. TORNYAI SÁNDOR ORSZÁGOS FIZIKAI FELADATMEGOLDÓ VERSENY Hódmezővásárhely, 014. március 8-30. évfolyamon 5 feladatot kell megoldani. Egy-egy feladat hibátlan megoldása 0 pontot ér, a tesztfeladat esetén a 9. évfolyam 9/1. feladat. Egy kerékpáros m/s gyorsulással

Részletesebben

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR I. A feladatlap megoldásához 120 perc áll rendelkezésére. Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat és gondosan ossza be idejét! Használható segédeszközök:

Részletesebben

FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. EMELT SZINT. 240 perc

FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. EMELT SZINT. 240 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. FIZIKA EMELT SZINT 240 perc A feladatlap megoldásához 240 perc áll rendelkezésére. Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét! A feladatokat

Részletesebben

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai Hidrosztatika A Hidrosztatika a nyugalomban lévő folyadékoknak a szilárd testekre, felületekre gyakorolt hatásával foglalkozik. Tárgyalja a nyugalomban lévő folyadékok nyomásviszonyait, vizsgálja a folyadékba

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA m ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 17. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fizika emelt szint írásbeli vizsga

Részletesebben

d) A gömbtükör csak domború tükröző felület lehet.

d) A gömbtükör csak domború tükröző felület lehet. Optika tesztek 1. Melyik állítás nem helyes? a) A Hold másodlagos fényforrás. b) A foszforeszkáló jel másodlagos fényforrás. c) A gyertya lángja elsődleges fényforrás. d) A szentjánosbogár megfelelő potrohszelvénye

Részletesebben

Gimnázium-szakközépiskola 12. Fizika (Közép szintű érettségi előkészítő)

Gimnázium-szakközépiskola 12. Fizika (Közép szintű érettségi előkészítő) 12. évfolyam Az középszintű érettségi előkészítő elsődleges célja az előzőleg elsajátított tananyag rendszerező ismétlése, a középszintű érettségi vizsgakövetelményeinek figyelembevételével. Tematikai

Részletesebben

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI 1. Egyenes vonalú mozgások 2012 Mérje meg Mikola-csőben a buborék sebességét! Mutassa meg az út, és az idő közötti kapcsolatot! Három mérést végezzen, adatait

Részletesebben

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny 9. osztály

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny 9. osztály Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny 9. osztály segédeszköz (számológép, könyv, jegyzet, függvénytáblázat) használható. Egy feladat teljes és hibátlan megoldása 20 pontot ér. Minden feladatot külön

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2005. november 5. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. november 5., 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fizika

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középszintű érettségi feladatsor Fizika Első rész Az alábbi kérdésekre adott válaszleetőségek közül pontosan egy a jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali feér négyzetbe! (Ha szükséges,

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány FELVÉTELIZŐK NAPJA 2006. április 22.

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány FELVÉTELIZŐK NAPJA 2006. április 22. ELTE TTK Hallgatói lapítvány FELVÉTELIZŐK NPJ 2006. április 22. Székhely: 1117 udapest, Pázmány Péter sétány 1/; Telefon: 381-2101; Fax: 381-2102; E-mail: alapitvany@alapitvany.elte.hu FIZIK FELTSOR NÉV:.

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

OPTIKA. Vékony lencsék képalkotása. Dr. Seres István

OPTIKA. Vékony lencsék képalkotása. Dr. Seres István OPTIKA Vékony lencsék képalkotása Dr. Seres István Vékonylencse fókusztávolsága D 1 f (n 1) 1 R 1 1 R 2 Ha f > 0, gyűjtőlencse R > 0, ha domború felület R < 0, ha homorú felület n a relatív törésmutató

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 18. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilárd, folyékony vagy

Részletesebben

Newton törvények, erők

Newton törvények, erők Newton törvények, erők Newton I. törvénye: Minden test megtartja nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását (állandó sebességét), amíg a környezete ezt meg nem változtatja (amíg külső

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam 2015. egyetemi docens

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam 2015. egyetemi docens Tanulói munkafüzet FIZIKA 9. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János egyetemi docens Tartalomjegyzék 1. Az egyenletes mozgás vizsgálata... 3 2. Az egyenes vonalú

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint ÉRETTSÉGI VIZSGA 0. október 7. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint,

Részletesebben

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás A nyomás IV. fejezet Összefoglalás Mit nevezünk nyomott felületnek? Amikor a testek egymásra erőhatást gyakorolnak, felületeik egy része egymáshoz nyomódik. Az egymásra erőhatást kifejtő testek érintkező

Részletesebben

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny Nyomás Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny, mértékegysége N (newton) Az egymásra erőt kifejtő testek, tárgyak érintkező felületét nyomott felületnek

Részletesebben

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója 3 10 5 N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához?

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója 3 10 5 N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához? Fényemisszió 2.45. Az elektromágneses spektrum látható tartománya a 400 és 800 nm- es hullámhosszak között található. Mely energiatartomány (ev- ban) felel meg ennek a hullámhossztartománynak? 2.56. A

Részletesebben

Mágneses indukcióvektor begyakorló házi feladatok

Mágneses indukcióvektor begyakorló házi feladatok Mágneses indukcióvektor begyakorló házi feladatok 1. Egy vezető keret (lapos tekercs) területe 10 cm 2 ; benne 8A erősségű áram folyik, a menetek száma 20. A keretre ható legnagyobb forgatónyomaték 0,005

Részletesebben

Fizika 12. osztály. 1. Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai vizsgálata... 2. 2. Helmholtz-féle tekercspár... 4. 3. Franck-Hertz-kísérlet...

Fizika 12. osztály. 1. Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai vizsgálata... 2. 2. Helmholtz-féle tekercspár... 4. 3. Franck-Hertz-kísérlet... Fizika 12. osztály 1 Fizika 12. osztály Tartalom 1. Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai vizsgálata.......................... 2 2. Helmholtz-féle tekercspár.....................................................

Részletesebben

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás 1 Felhasznált irodalom Hodossy László: Elektrotechnika I. Torda Béla: Bevezetés az Elektrotechnikába

Részletesebben

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Elektrotechnika. Ballagi Áron Elektrotechnika Ballagi Áron Mágneses tér Elektrotechnika x/2 Mágneses indukció kísérlet Állandó mágneses térben helyezzünk el egy l hosszúságú vezetőt, és bocsássunk a vezetőbe I áramot! Tapasztalat:

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István OPTIKA Fénykibocsátás mechanizmusa Dr. Seres István Bohr modell Niels Bohr (19) Rutherford felfedezte az atommagot, és igazolta, hogy negatív töltésű elektronok keringenek körülötte. Niels Bohr Bohr ezt

Részletesebben

11. ÉVFOLYAM FIZIKA. TÁMOP 3.1.3 Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

11. ÉVFOLYAM FIZIKA. TÁMOP 3.1.3 Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban TÁMOP 3.1.3 Természettudományos 11. ÉVFOLYAM FIZIKA Szerző: Pálffy Tamás Lektorálta: Szabó Sarolta Tartalomjegyzék Bevezető... 3 Laborhasználati szabályok, balesetvédelem, figyelmeztetések... 4 A mágneses

Részletesebben

Erők (rug., grav., súrl., közegell., centripet.,), és körmozgás, bolygómozgás Rugalmas erő:

Erők (rug., grav., súrl., közegell., centripet.,), és körmozgás, bolygómozgás Rugalmas erő: Erők (rug., grav., súrl., közegell., centripet.,), és körmozgás, bolygómozgás Rugalmas erő: A rugalmas test (pl. rugó) megnyúlása egyenesen arányos a rugalmas erő nagyságával. Ezért lehet a rugót erőmérőnek

Részletesebben

Fizika 7. 8. évfolyam

Fizika 7. 8. évfolyam Éves órakeret: 55,5 Heti óraszám: 1,5 7. évfolyam Fizika 7. 8. évfolyam Óraszám A testek néhány tulajdonsága 8 A testek mozgása 8 A dinamika alapjai 10 A nyomás 8 Hőtan 12 Összefoglalás, ellenőrzés 10

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 18. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilád, folyékony vagy

Részletesebben