Szerzõ, szerkesztõ: Olvasószerkesztõ: Tipográfia: BORGISZ BT. ISBN Kereskedelmi forgalomba nem hozható

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerzõ, szerkesztõ: Olvasószerkesztõ: Tipográfia: BORGISZ BT. ISBN 963 86308 0 9. Kereskedelmi forgalomba nem hozható"

Átírás

1

2 Szerzõ, szerkesztõ: HÍDVÉGI MÁRTA Lektorálták: KÕPATAKINÉ MÉSZÁROS MÁRIA TÓTH EGON Olvasószerkesztõ: HIDALMÁSI ANNA Tipográfia: BORGISZ BT. Borítóterv: KOVÁCS DÁVID ISBN Kereskedelmi forgalomba nem hozható Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány 1054 Budapest, Báthori u. 10. Tel./Fax:

3 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ CENTRUMOK HEVES MEGYEI GYÓGYPEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI KÖZPONT Budapest, 2002

4

5 ELÕSZÓ A SOROZATHOZ A közoktatásról szóló törvény, gyógypedagógiai szolgáltató centrumról mint külön intézménytípusról nem rendelkezik. A célterület igénye és a napi gyakorlat azonban fokozatosan és igen határozottan életre hív(ott) olyan intézményeket, amelyek a törvény által meghatározott szolgáltatásokon kívül más, a törvényben nem jelzett szolgáltatásokat is nyújtanak. A Közalapítvány kuratóriuma, felismerve e folyamat fontosságát, olyan pályázati programcsomagot indított útjára, amely a gyógypedagógiai szolgáltatások területén innovációs jelleggel bír. A már mûködõ gyógypedagógiai szolgáltató centrumok, környezetük igényeire reagálva, rendszerük tudatos fejlesztésével, olyan egyedi intézményi modelleket alakítottak ki, melyek a pályázati program keretében, mûködési formájuk leírására, bemutatására vállalkoztak. A szakma elismert szakembereinek értékelése nyomán Gyógypedagógiai szolgáltató centrumok könyvsorozatunkban 8 sikeres modell-intézmény mutatkozik be. A nyolc kötet mindegyikét, külön-külön vagy együttesen ajánlom a téma iránt érdeklõdõ gyakorlati szakembereknek, akik hasonló gyógypedagógiai szolgáltató centrum kialakításán gondolkodnak, esetleg elkezdték már annak megvalósítását. Ajánlom továbbá érdeklõdõ elméleti szakembereknek, akik a közoktatásban megjelenõ új intézménytípus rendszerszemléletû megközelítésében érdekeltek, valamint mindazoknak, akik a fogyatékos gyermekek, szüleik és a velük foglalkozók részére nyújtott szolgáltatások iránt érdeklõdnek. Tóth Egon a kuratórium elnöke

6

7 A tanulmány egy évek óta folyó, tudatos, a környezeti változások ismeretére és az igények összetételére válaszolni szándékozó fejlesztési folyamat leírása. A bemutatott szolgáltató központ tevékenységrendszere egyre szélesebb körben és egyenletesen magas színvonalon próbálja kielégíteni az igényeket. Az elmúlt húsz év gyógypedagógiai történelmét is olvashatjuk a sorok között. A törvényi változások, a helyi sajátosságok, a szûkebb és a tágabb környezeti elvárások messzemenõ figyelembe vétele, rugalmasság, a szervezeti kultúra fejlesztésének tudatos tervezése és tudatos megvalósítására való törekvés jellemzi. A központ dolgozói között folyamatos interaktív munka folyik, tudatos szakmai fejlesztést, az egyéni kompetenciák szélesedõ körét célzó képzési rendszerrel. Egyértelmûen és világosan látható, hogy a megfogalmazott tervezés helyzetelemzésen, annak adatain alapul. A fejlesztési elképzelések merészek. Nemcsak a jelenlegi kihívások számára keresnek megoldást, hanem több megye összefogását is célozzák. Kõpatakiné Mészáros Mária

8

9 TARTALOMJEGYZÉK Elõszó I. Fejezet: Bemutatkozás A központ fõbb mutatói a tervezett teljeskörû ellátás esetén Az ellátás megvalósulásának helyszínei Szervezeti változások tervezése II. Fejezet: A régmúlt és a múlt Gödrök a futópályán Gátak a futópályán III. Fejezet: Egyes szolgáltatások alakulása A múlt és a jelen közti átmenet illusztrálása adatokkal IV. Fejezet: Jelen Az intézmény bemutatása a minõségbiztosítás szempontjából Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság A vizsgálati körülmények megteremtése Korai fejlesztés Képzési kötelezettek fejlesztõ felkészítése Logopédiai ellátás Utazótanári szolgáltatás Az utazótanári ellátási rendszer alakulása Nevelési tanácsadás Konduktív pedagógiai szakszolgálat Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Pedagógiai szakmai szolgáltatások Kapcsolatrendszerünk V. Fejezet: A jövõ terveink Összefoglalás Források, irodalom Mellékletek

10

11 ELÕSZÓ Az út 1974-tõl huszonhat éven át különbözõ futásnemekben megtett hosszútávfutásról szól. Az út kétharmadánál tartunk. Kezdetben váltófutás volt: új pályán, jó képességû futó adta át a stafétabotot utódjának 1979-ben. Ekkor a pályán már segítõ edzõk, felügyelõk, szurkolók ellendrukkerek is felsorakoztak. Akadályfutássá alakult a futásnem. Hol egy mély gödröt ástak, hol egy magas gátat tettek be váratlanul, nem figyelmeztetve a szegény futót. Bizonyos esetekben a hosszútávfutó magányosnak érezhette magát. Két esetben olyan futót tettek mellé a pályára, aki teljesen alkalmatlan volt a futásra, akadályozta a versenyzõt. Végre jó futók is megjelentek. Ekkor már a táv felénél tartó futó másodállásban edzõje lett az új futóknak, akik közül az egyik a táv kétharmadánál utolérte õt. Újból váltófutássá alakult a futásnem, a veterán futó átadta a stafétabotot a friss, jó erõben lévõ futónak. A pályán jó csapat fut. Több a drukker is, mint az ellendrukker. A salakot egyengetik, a sportcsarnok megtelt jó sportolókkal, hozzáértõ edzõkkel és tanácsadókkal.

12 I. FEJEZET BEMUTATKOZÁS A KÖZPONT FÕBB MUTATÓI A TERVEZETT TELJES- KÖRÛ ELLÁTÁS ESETÉN Körzet: Heves megye Ellátandók köre: értelmi, beszéd-, mozgás- és más fogyatékosok, családjaik, segítõik, intézményeik, az intézmények fenntartói, oktatásukban-fejlesztésükben részt vevõ szakemberek A fogyatékosok életkora: 0 20 év Fenntartó: Heves Megye Önkormányzata Eger Az intézmény típusa: többcélú közoktatási intézmény önálló gazdálkodással, mely pedagógiai szakszolgálati és szakmai szakszolgáltatási feladatokat lát el. Intézményegységei: tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs bizottság egységes pedagógiai szakszolgálat gyógypedagógiai szakmai szolgáltató központ AZ ELLÁTÁS MEGVALÓSULÁSÁNAK HELYSZÍNEI Bázisintézmény: Heves Megyei Gyógypedagógiai Szakszolgáltató Központ, Eger Decentrumok: Hatvan, Heves, Gyöngyös speciális általános iskoláiban mûködõ szakemberek A bázisintézménybõl és a decentrumokból utazótanárok viszik ki a szolgáltatást a helyszínekre. SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK TERVEZÉSE Egységes szolgáltatói filozófiával egységes szervezetet alkotunk, közvetlen és információs szolgáltatásokat nyújtunk. Stratégiánk alapján a segítõ szolgáltatások (egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi, civil szervezeti) megkeresésével minõségközpontú, rendszerelvû, partnerközpontú szervezetként a megye gyógypedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltató bázisintézményévé szándékozunk alakulni.

13 14 A MÚLTRA ÉPÍTKEZÕ JELEN A központi igényekre rugalmasan reagáló alternatív rövid és hosszú távú tervezéssel a jogszabályi lehetõségek kereteit kívánjuk kihasználni. Egyes szolgáltatások bevezetésével esetleg hatni tudunk a jogszabály-rendezésekre is. Módszertani tapasztalatainkat és tudásunkat más megyék, régiók érdeklõdõ szakembereivel megosztjuk. MEGYEI JELLEMZÕK Pétervásárai kistérség Gyöngyösi kistérség Pétervására Egri kistérség Eger Lõrinci Gyöngyös Füzesabony Füzesabonyi kistérség Hatvan Hatvani kistérség Heves Hevesi kistérség

14 A MÚLTRA ÉPÍTKEZÕ JELEN 15 Területe: 3637 négyzetkilométer, lakóinak száma: fõ. Az ország egyik legkisebb megyéje. Területének közel 13%-a országos és helyi jelentõségû, védett természeti terület és érték. A települések száma egyenletes eloszlással 118. Ebbõl 7 város. Heves Megyei Közgyûlés Eger Gyöngyös Hatvan Heves Füzesabony Lõrinci Pétervására Eger megyei jogú város. A megye lakosságának száma fokozatosan csökken. Az utóbbi évtizedben országos mértéket meghaladóan csökkent a gyermekkorú, és nõtt a hatvan évnél idõsebb korúak száma. A megye száznyolc településén 155 óvoda, 139 általános iskola mûködik. Nappali tagozaton diák tanul, 2741 pedagógus foglalkozik velük. A jobb tájékozódáshoz a következõ statisztikai táblázatok és grafikonok áttekintését javasoljuk: 1. A települések fontosabb adatai a) településjegyzék, b) óvoda, általános iskola. 2. Az oktatás országos helyzetének áttekintése, l960 l999 3/a Az óvodai ellátás adatai területi egységenként, /b Az általános iskolai ellátás adatai területi egységenként, /c Az általános iskolák fõbb adatai Heves megyében 3/d Az óvodák fõbb adatai Heves megyében 4/a A gyógypedagógiai oktatás összefoglaló adatai Heves megyében 4/b A gyógypedagógiai oktatás fõbb adatai Heves megyében, /c Az önálló gyógypedagógiai intézmények fõbb adatai Heves megyében, /d Gyógypedagógiai oktatás a fogyatékos osztályokkal (is) mûködõ intézményekben, /e Gyógypedagógiai oktatásban részesülõk (fõ) grafikus ábrázolása 5/a Megyei településtérkép a logopédiai hálózatról 5/b Megyei településtérkép az integráltan nevelt értelmi fogyatékosokról, az összevont osztályokról és a speciális általános iskolákról Az adatok tájékoztatóak intézményünk státusának megértéséhez és tájékozódóak saját munkánk értékeléséhez, a helyzetelemzéshez, a további feladatok tervezéséhez.

15 16 BEMUTATKOZÁS 1. A) TELEPÜLÉSJEGYZÉK HEVES MEGYE STATISZTIKAI KISTÉRSÉGEINEK TELEPÜLÉSJEGYZÉKE AUGUSZTUS 1-JÉTÕL ÉRVÉNYES EGRI KISTÉRSÉG Andornaktálya Bélapátfalva Bodony Demjén Eger Egerbakta Egerszalók Egerszólát Felsõtárkány Kerecsend Maklár Nagytálya Nagyvisnyó Noszvaj Ostoros Parád Parádsasvár Recsk Sirok Szilvásvárad FÜZESABONYI KISTÉRSÉG Aldebrõ Besenyõtelek Dormánd Egerfarmos Feldebrõ Füzesabony Kál Kápolna Kompolt Mezõszemere Mezõtárkány Nagyút Poroszló Sarud Szihalom Tarnaszentmária Tófalu Újlõrincfalva Verpelét GYÖNGYÖSI KISTÉRSÉG Abasár Adács Atkár Detk Domoszló Gyöngyös Gyöngyöshalász Gyöngyösoroszi Gyöngyöspata Gyöngyössolymos Gyöngyöstarján Halmajugra Karácsond Kisnána Ludas Markaz Mátraszentimre Nagyfüged Nagyréde Vámosgyörk Vécs Visonta Visznek HATVANI KISTÉRSÉG Apc Boldog Csány Ecséd Hatvan Heréd Hort Lõrinci Nagykökényes Petõfibánya Rózsaszentmárton Szücsi Zagyvaszántó HEVESI KISTÉRSÉG Átány Boconád Erdõtelek Erk Heves Hevesvezekény Kisköre Kömlõ Pély Tarnabod Tarnaméra Tarnaörs Tarnaszentmiklós Tarnazsadány Tenk Tiszanána Zaránk

16 BEMUTATKOZÁS 17 PÉTERVÁSÁRAI KISTÉRSÉG Balaton Bátor Bekölce Bükkszenterzsébet Bükkszentmárton Bükkszék Egerbocs Egercsehi Erdõkövesd Fedémes Hevesaranyos Istenmezeje Ivád Kisfüzes Mátraballa Mátraderecske Mikófalva Mónosbél Pétervására Szajla Szentdomonkos Szúcs Tarnalelesz Terpes Váraszó 1. B) ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA KSH STATISZTIKAI ÉVKÖNYV HEVES MEGYE, Óvoda Általános iskola óvoda- óvodás osztály- peda- tanuló ebbõl Ssz. Település férõhely pedagó- gyer- terem gógus 8. napközi gus mek osztályos ellátásban részesülõ 1. Eger megyei jogú város Füzesabony Gyöngyös Hatvan Heves Lõrinci Pétervására Abasár Adács Aldebrõ Andornaktálya Apc Atkár Átány Balaton Bátor Bekölce Besenyõtelek Bélapátfalva Boconád Bodony Boldog

17 18 BEMUTATKOZÁS Óvoda Általános iskola óvoda- óvodás osztály- peda- tanuló ebbõl Ssz. Település férõhely pedagó- gyer- terem gógus 8. napközi gus mek osztályos ellátásban részesülõ 23. Bükkszenterzsébet Bükkszentmárton 25. Bükkszék Csány Demjén Detk Domoszló Dormánd Ecséd Egerbakta Egerbocs Egercsehi Egerfarmos Egerszalók Egerszólát Erdõkövesd Erdõtelek Erk Fedémes Feldebrõ Felsõtárkány Gyöngyöshalász Gyöngyösoroszi Gyöngyöspata Gyöngyössolymos Gyöngyöstarján Halmajugra Heréd Hevesaranyos Hevesvezekény Hort Istenmezeje Ivád Karácsond Kál Kápolna Kerecsend Kisfüzes 61. Kisköre

18 BEMUTATKOZÁS 19 Óvoda Általános iskola óvoda- óvodás osztály- peda- tanuló ebbõl Ssz. Település férõhely pedagó- gyer- terem gógus 8. napközi gus mek osztályos ellátásban részesülõ 62. Kisnána Kompolt Kömlõ Ludas Maklár Markaz Mátraballa Mátraderecske Mátraszentimre Mezõszemere Mezõtárkány Mikófalva Mónosbél Nagyfüged Nagykökényes Nagyréde Nagytálya Nagyút Nagyvisnyó Noszvaj Novaj Ostoros Parád Parádsasvár Petõfibánya Pély Poroszló Recsk Rózsaszentmárton Sarud Sirok Szajla Szentdomonkos Szihalom Szilvásvárad Szúcs Szücsi Tarnabod Tarnalelesz

19 20 BEMUTATKOZÁS Óvoda Általános iskola óvoda- óvodás osztály- peda- tanuló ebbõl Ssz. Település férõhely pedagó- gyer- terem gógus 8. napközi gus mek osztályos ellátásban részesülõ 101. Tarnaméra Tarnaörs Tarnaszentmária 104. Tarnaszentmiklós Tarnazsadány Tenk Terpes 108. Tiszanána Tófalu 110. Újlõrincfalva 111. Vámosgyörk Váraszó Verpelét Vécs Visonta Visznek Zagyvaszántó Zaránk Városok összesen Községek összesen Megye összesen

20 BEMUTATKOZÁS AZ OKTATÁS ORSZÁGOS HELYZETÉNEK ÁTTEKINTÉSE KSH STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, Középiskolában tanuló Felsõfokú oktatásban részesülõ Év Óvodás Alapfokú Általános Szakmun- Szakis- Össze- ebbõl Össze- ebbõl oktatásban iskolai kás tanuló kolai sen nappali sen nappali részesülõ nappali tanuló tagozaton tagozaton tagozatos tanuló

21 22 BEMUTATKOZÁS 3. A) AZ ÓVODAI ELLÁTÁS ADATAI TERÜLETI EGYSÉGENKÉNT 1999 KSH STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, Megye, régió Férõhely Óvodás Pedagógus Egy peda- Száz gyermek gógusra férõhelyre jutó óvodás Budapest Pest Közép-Magyarország Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Gyõr-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Magyarország Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld ÖSSZESEN

22 BEMUTATKOZÁS B) AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ADATAI TERÜLETI EGYSÉGENKÉNT, 1999 Megye, régió Tanuló Ebbõl Osztály- Pedagógus Osztály Egy elsõ terem osztályra évfolyamos jutó tanuló Budapest Pest Közép-Magyarország Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Gyõr-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Magyarország Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld ÖSSZESEN

23 24 BEMUTATKOZÁS 3. C) AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK FÕBB ADATAI HEVES MEGYÉBEN Megnevezés Iskola Osztályterem Tornaterem Tanári képesítésû pedagógus Tanítói képesítésû pedagógus Nem pedagógus végzettségû oktató Pedagógus összesen Ebbõl: nõ Tanuló összesen Ebbõl: 1-4. osztályos osztályos osztályos gimnáziumban 8 osztályos gimnáziumban 1. évfolyamos évfolyamos napközis Osztály Ebbõl: összevont Napközis csoport Egy osztály teremre jutó tanuló Egy pedagógusra jutó tanuló Egy osztályra jutó tanuló Egy osztáyteremre 1,44 1,21 1,03 1,00 0,98 0,97 0,94 0,94 0,93 0,92 0,90 jutó osztáy Egy napközis csoportra jutó tanuló Napközis tanulók - 36,2 38,0 37,1 35,2 35,7 33,3 33,2 34,5 34,6 35,3 aránya %

24 BEMUTATKOZÁS D) AZ ÓVODÁK FÕBB ADATAI HEVES MEGYÉBEN Megnevezés Összesen Óvoda Férõhely Óvodás gyermek Gyermekcsoport Óvodapedagógus Ebbõl: óvodapedagógusi képesítéssel nem rendelkezõ Fõfoglalkozású dajka férõhelyre jutó óvodás gyermek Egy óvodapedagógusra jutó óvodás gyermek Ebbõl önkormányzati Óvoda Férõhely Óvodás gyermek Gyermekcsoport Óvodapedagógus Ebbõl: óvodapedagógusi képesítéssel nem rendelkezõ Fõfoglalkozású dajka férõhelyre jutó óvodás gyermek Egy óvodapedagógusra jutó óvodás gyermek Ebbõl alapítvány, természetes személy Óvoda Férõhely Óvodás gyermek Gyermekcsoport Óvodapedagógus Ebbõl: óvodapedagógusi képesítéssel nem rendelkezõ Fõfoglalkozású dajka férõhelyre jutó óvodás gyermek Egy óvodapedagógusra jutó óvodás gyermek

25 26 BEMUTATKOZÁS 4. A) A GYÓGYPEDAGÓGIAI OKTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI HEVES MEGYÉBEN Megnevezés Intézmény Osztályterem Pedagógus Ebbõl: gyógypedagógus Tanuló Osztály Ebbõl összevont B) A GYÓGYPEDAGÓGIAI OKTATÁS FÕBB ADATAI, 1999 A intézmény Intéz- Óvodás Nap- Osztály- Pedagó- Ebbõl: típusa mény korú Általános Szak- Tanuló közis terem gus gyógypegyermek iskolai tanuló csoport dagógus Önálló intézmény Intézményen belül mûködõ fogyatékos osztály Összesen C) AZ ÖNÁLLÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK FÕBB ADATAI, 1999 Iskola Óvodáskorú Általános Szak- Tanuló Osztály Peda- Ebbõl: gyermek Iskolai tanuló csoport terem gógus gy.ped. 1. Móra Ferenc Általános Iskola, Eger Szalapart u. Óvoda és Általános Iskola, Eger Mlinkó István Óvoda és Általános Iskola, Eger Egri Autisták Speciális Iskolája és Óvodája Általános Iskola és Óvoda, Gyöngyös Lesznai Anna Óvoda és Általános Iskola, Hatvan Benedek Elek Általános Iskola, Heves Kisegítõ Általános Iskola, Szajla Összesen

26 BEMUTATKOZÁS D) GYÓGYPEDAGÓGIAI OKTATÁS A FOGYATÉKOS OSZTÁLYOKKAL (IS) MÛKÖDÕ INTÉZMÉNYEKBEN, 1999 Iskola Általános Szak- Tanuló Osztály- Peda- Ebbõl: iskolai tanuló csoport terem gógus gy.ped. 1. Kálváriaparti Általános Iskola, Gyöngyös Általános Iskola, Pétervására Községi általános iskolák 3. Átány Besenyõtelek Bélapátfalva Egerbakta Egerszalók Erdõtelek Erk Gyöngyösoroszi Gyöngyöspata Kál Kerecsend Kisköre Kömlõ Mátraderecske Nagyfüged Pély Poroszló Sarud Sirok Tarnalelesz Tarnaörs Tarnazsadány Tiszanána Verpelét Összesen

27 28 BEMUTATKOZÁS 4. E) GYÓGYPEDAGÓGIAI OKTATÁSBAN RÉSZESÜLÕK /FÕ/ GRAFIKUS ÁBRÁZOLÁSA Tanuló

28 BEMUTATKOZÁS A) MEGYEI TELEPÜLÉSTÉRKÉP A LOGOPÉDIAI HÁLÓZATRÓL Logopédiai ellátás: teljesen X részben (utazó logopédusok) Megjegyzés: A hevesi térségben az ellátást bejárással biztosítják, de a szülõk ezt nem tudják igénybe venni az utazási nehézségek miatt 5. B) MEGYEI TELEPÜLÉSTÉRKÉP AZ INTEGRÁLTAN NEVELT ÉRTELMI FOGY- ATÉKO-SOKRÓL, AZ ÖSSZEVONT OSZTÁLYOKRÓL ÉS A SPECIÁLIS ÁLTALÁNOS ISKOLÁKRÓL (SAJÁT ADATOK) speciális általános iskolák X kihelyezett osztályok integrált értelmi és más fogyatékosok 47 településen: 190 e.fé.f. 20 településen: 32 kps.é.f.? településen: 3277 más f. 27 településen: 56 kihelyezett osztály (saját adatok)

29 30 BEMUTATKOZÁS

30 II. FEJEZET A RÉGMÚLT ÉS A MÚLT Biztos alap nélkül tartóslag semmi sem állhat. (gróf Széchenyi István) Az elmúlt huszonhat évet mutatom be, kiemelve azokat a szubjektív szakmai tényezõket, melyek meghatározták a fejlõdés irányát, tempóját, szakszerûségét. Egy 12 négyzetméteres szobában, melyet a közepén függönnyel kettéválasztottak, kezdte meg mûködését az állandó áthelyezõ bizottság. A két gyógypedagógus és a fél állású adminisztrátor munkája: évente gyermek vizsgálata. Rendezetlen közoktatási ellátásban, a hõskorban éltünk. Új feladat volt, új kihívás, frissen végzett diplomások új szemlélettel vakon hittek a gyors sikerben. A humán erõforrás volt a nagy erõsségünk. Már a kezdetekben szoros együttmûködés alakult ki a gyógypedagógiai intézmények igazgatói, a gyógypedagógiai szakfelügyelõ és a megyei tanács gyógypedagógiai fõelõadója között. Tudatos, harcos, szakszerû, elhivatott szakmai teamet alkottunk. Ma úgy mondhatnánk, hogy szakmai szolgáltatásokat nyújtottunk az általános iskolák pedagógusainak, valamint a településeken mûködõ tanácsok elõadóinak. El kellett fogadtatni, hogy a fogyatékos gyermekeket is magas színvonalon kell ellátni. Osztályok, iskolák, új diákotthon nyitását, szolgáltatások beindítását szorgalmaztuk. Erõs, befolyásos áthelyezõ bizottságot alakítottunk ki. A mûvelõdési/oktatási minisztérium szakreferense, valamint a Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskoláról Lányiné dr. Engelmayer Ágnes pszichológus szinte havonta hívott össze bennünket ( áthelyezõsöket ) országos értekezletre, ahol a frissen kialakult intézményrendszer szakmai, törvényi jobbításán dolgoztunk. GÖDRÖK A FUTÓPÁLYÁN A kisegítõ iskola létérõl, tanulói összetételérõl, feladatáról, hasznáról-káráról állandó viták folytak. A 70-es évek közepétõl az alsó fokú oktatás fejlesztési lehetõségein belül az akkori iskolarendszer diszfunkcióit világosan látták a szakemberek. Az értelmi fogyatékos gyermekek iskoláztatásának elsõ, nagy feltáró erejû elemzését az ún. Budapest-vizsgálat végezte el. A vizsgálat eredményeibõl a köztudatban a nem értelmi fogyatékosok magas (?) kisegítõ iskolai arányának ténye csapódott le. Ezután a Zala megyei vizsgálat kutatási eredményei is azt mutatták, hogy az alacsony

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatatok:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatatok: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatatok: Név: Székesiné Huszka Katalin Születési hely: Kistelek Születési dátum: 1961. 01. 09. Lakcím: 6760, Kistelek, József Attila u. 25. Telefonszám: 06-70-6196701 E-mail

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 39 igen szavazattal elfogadta a napirendet az írásbeli meghívóban foglaltak szerint:

Jegyzőkönyv. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 39 igen szavazattal elfogadta a napirendet az írásbeli meghívóban foglaltak szerint: Jegyzőkönyv Készült: 2009. október 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

Szerkesztõ: OROSZ LAJOS. Olvasószerkesztõ: Tipográfia: BORGISZ BT. ISBN 963 86308 1 7. Kereskedelmi forgalomba nem hozható

Szerkesztõ: OROSZ LAJOS. Olvasószerkesztõ: Tipográfia: BORGISZ BT. ISBN 963 86308 1 7. Kereskedelmi forgalomba nem hozható Szerkesztõ: OROSZ LAJOS Szerzõk: BERTALAN EDIT GÁLNÉ VÉGH EDIT LÕRINCZ ZSUZSANNA OROSZ LAJOS Lektorálták: GAÁL ÉVA MESTERHÁZI ZSUZSA Olvasószerkesztõ: HIDALMÁSI ANNA Tipográfia: BORGISZ BT. Borítóterv:

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest 13. Tankerülete 1138 Budapest, Tomori köz 6. azonosító szám: 1285-1/2013/KIK/198 Budapest XIII. kerületi Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 9. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 9. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 9. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat közoktatási feladatainak ellátására vonatkozó intézkedési

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 I. A közoktatás helyzete Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2008. október 31-én a Heves Megyei Közgyűlés üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2008. október 31-én a Heves Megyei Közgyűlés üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2008. október 31-én a Heves Megyei Közgyűlés üléséről. Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

I N T É Z M É N Y V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T

I N T É Z M É N Y V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T I N T É Z M É N Y V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T az Emberi Erőforrások Minisztere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapjánhirdetett Bogyiszlói Általános Iskola Intézményvezető

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A M O N O R I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Készítette: Marunák Ferenc általános iskolai tanár, igazgató 2200 Monor, Ady E. út

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 5. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT 1. 6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI 2. 7. CÉLMEGHATÁROZÁS 3.

TARTALOMJEGYZÉK 5. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT 1. 6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI 2. 7. CÉLMEGHATÁROZÁS 3. TARTALOMJEGYZÉK 5. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT 1. 6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI 2. 7. CÉLMEGHATÁROZÁS 3. 8. HELYZETELEMZÉS 4. 4.1.Az iskola múltja 4. 4.2.Az iskola jelene 5. 4.3.

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben

Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon

Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT. 5510 Dévaványa Hősök tere 1. Igazgatói pályázat Diósné Ambrus Erzsébet 2014. DÉVAVÁNYA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT. 5510 Dévaványa Hősök tere 1. Igazgatói pályázat Diósné Ambrus Erzsébet 2014. DÉVAVÁNYA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL DÉVAVÁNYA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5510 Dévaványa Hősök tere 1. IGAZGATÓI PÁLYÁZAT KÉSZÍTETTE: DIÓSNÉ AMBRUS ERZSÉBET ÓVODAPEDAGÓGUS INTÉZMÉNYVEZETŐ EGYÜTT-ÉRTÜK 1 Nem ismerek érdemet, csak kötelességet,

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben Előadó: dr. Bogárdi Dóra dr. Kozicz Ágnes dr. Ottrok Viktória Az eljárás megindítása A 2013. évben indított Méltó kezdet A fiatalok

Részletesebben

Elősző Kiknek szól ez a kiadvány? E kiadvány irói olyan intézmények pedagógusai

Elősző Kiknek szól ez a kiadvány? E kiadvány irói olyan intézmények pedagógusai Elősző Kiknek szól ez a kiadvány? Mindenkinek, aki szeretne új ismeretekkel, új tapasztalatokkal gazdagodva hozzájárulni a befogadó közoktatási rendszer alakításához a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T A NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ÁLTAL MEGHIRDETETT KERTVÁROSI CSICSERGŐ ÓVODA

P Á L Y Á Z A T A NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ÁLTAL MEGHIRDETETT KERTVÁROSI CSICSERGŐ ÓVODA P Á L Y Á Z A T A NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ÁLTAL MEGHIRDETETT KERTVÁROSI CSICSERGŐ ÓVODA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE Készítette: SZEDLÁK IRÉN 4400.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 72/2004. (III. 24.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 72/2004. (III. 24.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 72/2004. (III. 24.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közoktatási intézkedési tervének felülvizsgálatáról, módosításáról A Közgyűlés 1./

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete Pályázat az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola CSÓLYOSPÁLOSI TAGINTÉZMÉNYE tagintézmény-vezető

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 9. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 9. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 9. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 29-22 Készítették: Panyik Anita munkaszervezet-vezető, Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezete

Részletesebben

A SÚLYOS ÉS HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ EMBEREK HELYZETE MAGYARORSZÁGON

A SÚLYOS ÉS HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ EMBEREK HELYZETE MAGYARORSZÁGON Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK VII. DISABILITY STUDIES FT DS A SÚLYOS ÉS HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ EMBEREK HELYZETE MAGYARORSZÁGON TANULMÁNYKÖTET MÁSODIK RÉSZ Nagy Esztike

Részletesebben

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a magyar oktatási rendszerben, az Integrációs Program (IPR) megvalósulása Zala megye általános iskoláiban

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a magyar oktatási rendszerben, az Integrációs Program (IPR) megvalósulása Zala megye általános iskoláiban Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési Szak Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. február 25-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. február 25-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. február 25-ei ülésére Tárgy: Közoktatási i terv felülvizsgálata Tisztelt Képviselő-testület! A közoktatásról szóló 1993. évi

Részletesebben