Jkv Változat: 1. Sorszám: 1. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület január 10-én megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jkv-2010-01-10. Változat: 1. Sorszám: 1. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2010. január 10-én megtartott üléséről"

Átírás

1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Jkv Változat: 1. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület január 10-én megtartott üléséről Készült: a Képviselő-testület január 10-én, órakor kezdődő üléséről a Rózsa Művelődési Házban. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. (A jelenlévő 28 fővel a Képviselő-testület határozatképes.) Dr. Mester László: köszönti a megjelent Képviselő-testület tagjait, meghívott vendégeket, a Hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, majd megnyitja az ülést, szavaztat a napirend elfogadásáról. (jelen van 28 fő képviselő) 1/2010. (I. 10.) sz. határozat Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 28 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a napirendi pont tárgyalását, a tárgyalás módjára és időrendjére vonatkozó javaslatot az alábbiak szerint: 1./ Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelete az első szabadon választott Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat megalakulásának, Pestszentlőrinc községgé és megyei várossá nyilvánításának, Pestszentimre önállóvá válásának és a kisebbségi önkormányzatok létrejötte emlékének megörökítéséről 1. Dr. Mester László: A mai ünnepi megemlékezés illetve testületi ülés tárgya: Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelete az első szabadon választott Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat megalakulásának, Pestszentlőrinc községgé és megyei várossá nyilvánításának, Pestszentimre önállóvá válásának és a kisebbségi önkormányzatok létrejötte emlékének megörökítéséről. A kiinduló pontja a települések önállóvá válása és mi a tét, tehetnénk fel a kérdést, így 100 vagy 80 év távlatából. A tét az volt, hogy a két település kap nagyobb mozgásteret, kap nagyobb lehetőséget a további vagy a korábbinál dinamikusabb fejlődésre. Ez volt a tét és ezt a tétet és a felelősséget érezték sokan, hiszen elhangoztak aggályok is, aggódó megjegyzések, talán félelemérzet is megjelent a hozzászólásokban, amit alapvetően az táplált, hogy megakadályozza-e ez a két település korábban elindult fejlődését és fejlesztését az önállóvá válás? Valóban az azt megelőző években mind a két település fejlődött, nőtt a lakosság száma, új munkahelyek keletkeztek, szaporodtak a civil szerveződések, a különböző közösségek, akik megtehették, a vagyonosabb polgárok, és segíteni akartak a település fejlődésében, azok elindították a parcellázásokat, vagy éppen egy-egy terület átadásával segítették a település fejlődését. Tehát elindult már egy fejlődés és így 80 vagy 100 év távlatából biztosan mondhatjuk, akár feltehetjük a történelmi kérdést, hogy helyes volt ez a döntés? Igen az volt, de azt is látjuk már, ha fellapozzuk a helytörténeti krónikákat, és itt egy pillanatra hadd álljak 1184 Budapest XVIII., Üllői út 400.

2 Jkv Változat: 1. 2 meg, mert úgy gondolom, hogy kötelességem ezt az alkalmat felhasználni és megköszönni azoknak a munkáját, akik az elmúlt évtizedben sokat tettek azért, hogy a hely története megismerhető, hogy egy-egy évforduló kapcsán, ha visszalapozunk a helytörténeti krónikákban, a visszaemlékezésekben, akkor nagyon pontosan nyomon követhetjük az eseményeket. Így tudjuk nyomon követni tehát azt is, hogy ez az önállóvá válás egy újabb lehetőséget jelentett a két településnek. Sokfajta kapcsolódása volt az önállóvá válásnak, ugyanúgy részesei voltak a kisebb helyi közösségek ennek az egyfajta küzdelemnek, részesei voltak annak, hogy közös akarattal formálódott a korábban megszületett szándék. Ha végig nézzük ezeket a krónikákat látunk kapcsolódásokat, összefüggéseket is, akár azt is, hogy sok esetben különböző helyi közösségek vagy éppen a vallási gyülekezetek, egyházi közösségek vezetői, képviselői játszottak a közigazgatásban is meghatározó szerepet. A legjobb talán Pestszentimre önállóvá válásának példája, ezt a fajta összekapcsolódást nagyon jól fémjelzi Békési Sándor vagy dr. Széky Endre vagy dr. Samu Mihály neve és munkássága. Ennek a 80 illetve 100 évre visszatekintésnek van másfajta évfordulós kapcsolódása is, rendeletben foglaltam, és olvashatjuk ezt, benne van ebben a történelemben az is, hogy január elsejétől Pestszentlőrinc megyei város lett és ez újfajta történelmet jelentett a település fejlődésében, fejlesztésében. Benne van ebben az évfordulós eseménysorozatban, hogy idén lesz 20 éve, hogy megalakult itt a kerületben az első szabadon választott önkormányzati Képviselő-testület. Az első 10 év ami érdekes az évforduló miatt is - még az előző évszázad utolsó évtizede volt, a második 10 év már az új évezred, új évszázad első évtizede. Történészek majd egészen biztosan megpróbálják pontosan leírni, értékelni, talán valahogy szakaszolni is ezeket az évtizedeket. Mi talán valamilyen módon egyfajta megközelítésben - elfogadhatjuk ezt az évszázadokhoz kapcsolódó szakaszolást. Mind tudjuk azt, hogy az Önkormányzat első évtizede volt talán a megalapozó évtized, amikor igyekezett kiépíteni szervezet és intézményrendszerét, megerősíteni a működési feltételrendszert, megteremteni a pénzügyi és gazdasági feltételeket, a működéshez megfogalmazni a célokat, a terveket, a koncepciókat. És talán a második évtized, az új évezred első évtizede volt az, amire mondhatjuk, hogy sikerült közös munkával egy dinamikus fejlődési pályára állítani ezt a 100 ezer lakosú települést, amely az ország 17. legnagyobb települése. A kerület arculata sokat változott az elmúlt években és a dinamikus fejlődési pályára lépett, a mögöttünk hagyott év is nagyon jó jellemzője a mögöttünk hagyott évben, 2009-ben milliárdos beruházások fejeződtek be vagy éppen indultak el. Ez mondhatjuk, egyfajta önkormányzati felelősség és kötelezettség is volt, hogy azt amit elődeink elkezdtek azt folytassuk. Ugyanígy az évfordulós megemlékezések sorában fontosnak tartjuk rögzíteni ebben a helytörténeti jelentőségű rendeletben, hogy ben alakultak meg a nemzetiségi kisebbségi önkormányzatok a kerületben mint az országban számtalan helyen -, majd néhány év múlva az első hármat követte a többi kisebbségi önkormányzat megalakulása és azóta, most már több, mint 10 év eltelt, ismét elmondhatjuk amit már elmondtunk sokszor - értékelve a kapcsolatrendszert, a közös munkát, hogy szoros szimbiózisban élünk itt a kerületben a nemzetiségi kisebbségi önkormányzatokkal. Egyáltalán a létrejöttük, működésük gazdagították, erősítették a kerületi demokratikus intézményrendszert és annak demokratikus működését, gazdagították kulturális életünket, gazdagították értékeinket, tanultunk és tanulunk egymástól, gazdagították a helyi kultúrát és tanultunk és tanulunk egymástól abban a tekintetben is, hogy hogyan kell toleránsan viszonyulni egymás életéhez, cselekedeteihez és tanuljuk azt is, hogy mennyire fontos megismerni egymás szokásait, kultúráját. Ezzel a rendelettel, amit ma elfogadunk igazán mi is a célunk? Az, hogy valamilyen évszámot rögzítünk egy rendeletben és aztán majd tovább lépünk vagy igazán az évszámokban akarunk felidézni és látni valamit vagy éppen valakiket. Ez a rendelet szól a megemlékezésről, szól a tiszteletadásról, szól a főhajtásról, szól azokról, akiknek a nevét feljegyezték a krónikák, tudjuk, hogy akár a 100 éves évforduló vagy a 80 éves évforduló kapcsán, hogy felhasználták saját vagyonukat arra, hogy segítsék egy település fejlődését, fejlesztését, persze a tiszteletadás szól a Bókay családnak, szól a Szemere

3 Jkv Változat: 1. 3 Miklósnak, szól a Hőry családnak vagy folytathatnám még vagy szól a tiszteletadás azoknak, akik a helyi közigazgatás szervezésében kiemelkedő munkát végeztek, szól Kuszenda Lajosról, szól Orbán Kálmánról, de gondolhatjuk azt, teljesen jogosan, hogy nemcsak azokról kell, hogy szóljon az a képzeletbeli filmszalag, amit talán ilyenkor az emlékezés kapcsán elindítunk, nemcsak az ismert nevekről kell szólnia, hanem szólnia kell azokról, akik a közigazgatásban, a köz szolgálatában, névtelenül - úgy névtelenül, hogy a krónikák 100 év távlatából sem említik a nevüket -, de sokat tettek, hogy a település működjön, hogy sokfajta szolgáltatást kapjanak az emberek, de szól ez a megemlékezés azokról és azoknak is, akik nem a vagyonukkal, hanem a kétkezi munkájukkal tették a dolgukat, és tettek sokat azért, hogy egy település vagy kisebb közösség működjön. Szól a tiszteletadás azoknak és azokról, a szüleinkről, a nagyszüleinkről és az ő szüleikről, akiknek a nevét nem jegyzik fel a krónikák, a mi emlékezetünk őrzi, de mi tudjuk, hogy mit tettek a társadalom legfontosabb sejtjeiben, a családban azért, hogy bennünket felneveljenek, hogy helyet találjunk az életben és hogy legyen mibe kapaszkodnunk és így fonódnak össze ezek a közösségek és így teremtődnek az értékek is. Amikor elfogadjuk ezt a rendeletet akkor nem egyszerűen megörökítünk egy évfordulót, hanem új felelősséget is vállalunk, vállaljuk azt, hogy amit elődeink elkezdtek azt tovább akarjuk folytatni. Ennek a rendeletnek az elfogadásával kimondjuk vagy megerősítjük megint azt, hogy amikor azt mondjuk, hogy haza, az számunkra jelenti a XVIII. kerületet, Pestszentimrét vagy Pestszentlőrincet, szűkebb pátriánkat is. Ezt mondjuk ki többet között ezzel a rendelettel, mert tudjuk, hogy nekünk nem térkép e táj. És akkor, amikor sokszor idézzük - eseményeken is - Tamási Áront, akinek szavait sokszor magunkénak érezzük, hogy Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne., akkor tudjuk, hogy ez az otthon Pestszentlőrinc-Pestszentimre, ami nagyon fontos és vállaljunk a felelősséget, hogy megőrizzük nyugalmát, biztonságát és tovább folytatjuk fejlesztését, amit elődeink elkezdtek, ezt az örökséget csak így lehet gondozni, ápolni és gyarapítani. Hozzászólások következnek, elsőként kéri, hogy a szocialista párt képviselőcsoportja képviseletében Szaniszló Sándor alpolgármester szólaljon fel. Szaniszló Sándor: Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Minden küzdelmünk, győzelmünk és szenvedésünk hamarosan nem lesz más, mint tintafolt egy papírlapon. hangzik el egy manapság népszerű regény oldalain. Amikor egy ilyen jubileumot ünneplünk magától adódik a lehetőség picit hátradőlünk és eltűnődünk azon, hogy mit örököltünk hogy mit hagytak ránk elődeink. Pestszentlőrinc-Pestszentimre története az élni akarásról, az egyéni boldogulásról, az áldozatvállalásról szól, ha ezt tekintjük, akkor azt is mondhatjuk akár, hogy egy szerencsés korszakban élünk. Szerencsés korszakban van részünk, hiszen nekünk nem kell egy városrészt felépíteni, nincs szükség arra, hogy újjáépítsük a kerületet egy mindent romba döntő háború után, megvan az infrastruktúránk, vannak útjaink, van tömegközlekedésünk, van egészségügyi ellátásunk. Ebben a kerületben azt is tudjuk, hogy az a 100 éve forgó film, amelynek első vágóképeit alapítóink tették le, ők örökítették meg, annak mi is részesei vagyunk. Részesei vagyunk abban a tekintetben, hogy nyomot hagyunk magunk után. A sorsunkat valószínűleg a történelem nem fogja megemlíteni, de úgy hagyunk nyomott, hogyha itt élünk, együtt élünk, együtt formáljuk a kerületet, akkor az megmarad. Megmarad gyermekeinknél, unokáinknál, azok életében, akik még itt élnek. Az igazságnak az is része, ha 100 év távlatából tekintjük, hogy egy kerület építése nem szokott egyhangúan történni, nem szokott úgy történni, hogy mindenki mindenkivel egyetért, de egy dolog biztos - különösen ilyen hosszú távon -, hogy a mindenkori kormánypárt és ellenzék közösen része a filmnek. Petőfi Sándornak van egy idézete amely így szól: Az idő igaz, s eldönti mi nem az. Kívánom, hogy az idő igazolja munkánkat, mindennapi életünket, a példamutatásunkat, hogy 100 év múlva elmondhassák azt, hogy megvolt a folytonosság és minden megadatott ahhoz, hogy 100 év múlva is ugyanígy éljen tovább a kerület, ennek megfelelően a Szocialista Párt képviselői nevében kedves kerületünknek kívánok sikerélményekben gazdag hosszú időszakot,

4 Jkv Változat: 1. 4 egészségben, összefogásban és optimizmusban, hogyha eljön a következő 100 év, akkor el lehessen mondani, hogy ismét van mire alapozni. Köszönöm a figyelmet. dr. Mester László: megadja a szót a FIDESZ képviselőcsoportnak, Lévai István Zoltán frakcióvezetőnek. Lévai István Zoltán: Köszöntök minden kedves megjelent vendéget, Hölgyeim és Uraim, frakciónk is fontosnak tartja a helyi rendeletünkben megfogalmazott alapértékek mostani deklarációját az ünnepi rendelet elfogadásával. Mi úgy gondoljuk, hogy a rendelet megalkotása során két pontra kell emlékeznünk, ill. deklarálnunk két olyan vezérmotívumot, ami egyrészről a múltunkra való emlékezést és egy pillanatra való megállást teszi lehetővé, valamint felelősséget ahhoz, hogy azt amit elődeink elkezdtek, megteremtettek, működőképessé tettek, azt felelősen tudjuk folytatni. Úgy gondolom, hogy mindenkire emlékeznünk kell, aki részt vett ennek a történelmi pillanatnak az felidézésében és most egy fejezet lezárult, de nem végérvényesen, nyílt egy új fejezet, ami más, egy új rendszer, gondolok itt arra, hogy az önkormányzati rendszernek a működőképessége az elkövetkezendő időszakban még nehezebb lesz. Egy új fejezetet kell nyitnunk, új alapokra kell helyeznünk a működést, mert nehéz időszak előtt állunk. Ehhez kívánok mindenkinek erőt, egészséget, a közös munkához és összefogást, hiszen összefogás nélkül nem fogjuk tudni teljesíteni azt a küldetést, amit őseink megalapoztak. dr. Mester László: megadja a szót Csomó Tamásnak a KDNP képviselőcsoport vezetőjének. Csomó Tamás: Hölgyeim és Uraim, a név kötelez ezért az emlékezést egy olyan gondolattal folytatnám és egészíteném ki, ami a kereszténységnek a városunkban megnyilvánulása. Nem véletlen, hogy mindkét településrész neve egy-egy szenthez kötődik, olyannyira nem, hogy Pestszentimre lakói maguk választották ezt, polgármester úr által ismertetett módon. Azt gondolom, hogy őseink tudták, hogy melyik az az ősforrás és ezt a nevünkben is kifejezték azzal, hogy egy-egy példaképet választottak, azon emberek közül, akik ehhez az ősforráshoz közel álltak. Azt gondolom, hogy mi ehhez az ősforráshoz ill. ehhez a gondolatkörhöz mind a 100 év alatt hűek maradtunk, mert meg kell említenem, hogy akkor, amikor 1990-ben alkalom volt arra, hogy visszataláljunk ehhez az ősforráshoz, mi ezt megtettük és nem maradtunk másokkal szemben abban a szégyenben, hogy ne tegyük meg. Ezért arra kérem az utókort, magunkat is, hogy maradjunk mindig hűek ehhez az ősforráshoz és próbáljunk minél jobban kiteljesíteni. Köszönöm. dr. Mester László: megadja a szót Bohoczki Józsefnek, a Szabad Demokrata Szövetség képviselőcsoport vezetőjének. Bohocki József: Tisztelt Képviselő-testület, Polgármester Úr, Kedves Vendégek! Polgármester úr is elmondta, egy ilyen megemlékezés, egy ilyen rendeletalkotás kifejezi egy területhez, egy közösséghez való kötődésünket, identitásunkat. Az önálló közigazgatási egységet az ember mesterségesen hozza létre, de meghatározott kereteken ad és utat mutat a kerület intenzívebb fejlődésének. Ez azonban vagy a semmiből vagy egy elhanyagoltabb területből egy új település fejlődését teszi lehetővé. Kerületünk két településrésze máshogyan alakult ki, az önállósodás megnyitotta a fejlődés útját, ezek az adminisztratív lépések a két településrész születésnapjának is tekinthetők, tehát méltóak a megemlékezésre. Szentlőrincpuszta előbb Vecsés külterülete volt, Pesthez közeli részének leválásával megszületett Kispest, három évvel később Pusztaszentlőrinc maradék területét is megkapta, melyre nyaralókat építettek, de alkalmas volt ipari üzemek létesítésére is. 100 éve ezen a területen létrehoztak egy önálló községet Pestszentlőrinc néven. Az önállósulás további

5 Jkv Változat: 1. 5 fejlődést eredményezett, 1936-ban Pestszentlőrinc város lett. Pestszentimre hasonló módon az önálló községgé válás után indult el a fejlődés útján. Soroksárpéteri 80 évvel ezelőtt 1930-ban vált le Soroksárról, egy évvel később megkapta a Pestszentimre nevet. Megemlítem, hogy korábban már volt egy rövid önálló szakasza, a Tanácsköztársaság idején, akkor Marx-falva néven illették ben, 60 évvel ezelőtt a fővároshoz csatoltak, több szomszédos települést, létrehozva a mai nagy Budapestet. Az akkori Pestszentlőrinc és Pestszentimre megint elvesztették önállóságukat, ez a dátum azonban a XVIII. kerület születésnapja. 20 éve, ben az önkormányzatok létrejöttével a kerületek visszanyerték önállóságukat. Ennek köszönhető, hogy ma itt vagyunk és megemlékezhetünk múltunkról és tervezhetjük jövőnket. Ma már tudatos tervezéssel a kerület lakóinak igényei szerint fejleszthetjük lakóövezetünket. Két éve, hogy elkészítettük az Integrált Városfejlesztési Stratégiát, amely biztosítja azt, hogy a fejlesztések egységes rendszerben és igazságosan és kiegyensúlyozottan folyjanak a kerület egész területén. Az IVS meghatározza a kerület fő fejlesztési területeit. Ezek közül a lakótelepi rekonstrukciót már elkezdtük, küszöbön áll a pestszentimrei városközponti rekonstrukció, és remélhetőleg Pestszentlőrinc városközpont fejlesztésének a tervei is elfogadásra kerülnek ebben a jeles évben. Pestszentlőrinc-Pestszentimre, a XVIII. kerület története távolra nyúlik vissza. Az események során sokféle momentum, a jövőnket meghatározó momentum található. Ezek közül van ami előre vetít és van ami kevésbé, van amire szívesen emlékszünk és van amit csak a történelmi hűség kedvéért említünk meg. Megfogalmaztuk rendeletünket, mely szűkebb pátriánk közigazgatási keretét meghatározó döntéseket ünnepé nyilvánítja. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben megfogalmazott rendeletet alkossa meg. dr. Mester László: megadom a szót Berkes Péternek az Magyar Demokrata Fórum képviselőjének. Berkes Péter: Köszönöm a szót Elnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Amikor idefelé jöttem, azon tanakodtam, hogy hogyan kellene megszólítanom ezt a csodálatos közönséget, és azt mondtam, hogy Tisztelt Ünnepi Gyülekezet! Azért jöttünk össze, hogy ünnepeljünk, megemlékezzünk valamiről, Pestszentlőrinc 100 éves és Pestszentimre 80 éves múltját. Ez egy olyan csodálatos dolog, amit nagyon kevesen mondhatnak el magukról és a jelen a miénk. Amikor 1998-ban képviselőként azt mondtam a székfoglaló beszédemben, hogy Tisztelt Képviselő-testület, egy hajóban evezünk, ott van a bal oldal és a jobb oldal, ha ellenkező irányba húzzuk az evezőt, akkor az a hajó nem fog elmenni sehova, el fog süllyedni. Én ezt kívánom a továbbiakban is, akkor, amikor eljön egy nehéz időszak és össze kell fognunk azért, hogy kerületünket jobbá tegyük, jobbítsuk ehhez kívánok nagyon sok erőt és egészséget mindenkinek és én is ezt a határozati javaslatot elfogadásra javaslom. Köszönöm, hogy meghallgattak. dr. Mester László: köszöni szépen, felkéri dr. Katona Bélát a Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnökét, hogy szólaljon fel. dr. Katona Béla: Polgármester Úr, Képviselők, Hölgyek és Urak, Kedves Vendégeink! Először és valószínűleg utoljára szólalok fel a kerület testületi ülésén és azért is vállaltam el, mert azt hiszen, hogy nagyon fontos dologról van itt szó. Látszólag csak egy önkormányzati határozat, de ez sokkal többről szól. Ez egy közösség életéről és arról, hogy a közösségért végzett munkát ez a testület elismeri és folytatni akarja. Polgármester úr elég részletes történelmi áttekintést adott arról, hogyan vált először önállóvá először Pestszentlőrinc majd Pestszentimre, hogyan lett Pestszentlőrincből város, hogyan egyesült a két település egy kerületben és azok akik itt éltek és élnek ma is, azok pontosan tudják, hogy mennyi munka van abban, hogy mindkét településrész aki ehhez a kerülethez tartozik nagyjából úgy érezze, hogy nincsen hátrányban a másikkal szemben. Nagyon sokan és nagyon sokat dolgoztak, hogy ez

6 Jkv Változat: 1. 6 így legyen. Természetesen szól ez a mai határozat erről a 20 évről, amióta a szabadon választott Önkormányzat megalakult és szól arról is, hogy hogyan kapcsolódtak be a kisebbségi önkormányzatok a kerület életének a szervezésébe. A másik gondolat, ami eszembe jutott, hogy nagyon fontos egy kerületnél az, hogy legyenek Pándy Tamások, legyenek Téglás Tivadarok, legyenek azok a segítőik, akikkel évtizedek óta, hihetetlen sziszi-fuszi munkával összegyűjtötték azokat az emlékeket, amelyek pontossá és megismerhetővé teszik a két településnek a múltját, és nemcsak megismerhetővé, hanem érthetővé is teszik, hogy akkor, abban a pillanatban miért úgy történt, ahogy történt. Elég sok kerületet ismerek Budapesten, nagyon sok helyen dolgoznak lokálpatrióták, lelkes helytörténettel foglalkozó tudósok, amatőrök, kisebb-nagyobb csapatok, de én nagyon büszke vagyok a pestszentlőrinci és pestszentimrei helytörténészeinkre. Nagyon büszke vagyok, mert megadják nekünk azt a lehetőséget, hogy ismerjük a településünk múltját. A harmadik dolog, ami itt jutott eszembe, hogy nagyon fontos, hogy a politikai élet minden résztvevője legalább ezekben a dolgokban egyetértsen, mert látszólag egy határozatról van szó, de a valóságban ennél sokkal többről van szó. A valóságban egy közösségről van szó, egy közös együttműködésről van szó, és arról, hogy tudunk-e most és a jövőben együtt dolgozni azért, hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimre méltó legyen a múltjához és a jövője még szebb legyen, mint ahogy 100 évvel ezelőtt gondolták azok, akik alapították. Csak 43 éve kötődöm ehhez a kerülethez, és ez először csak egy munkakapcsolat volt, de ahogy teltek-múltak az évek, egyre inkább találkoztam nagyon sok olyan emberrel, akik önzetlenül, lelkesen és nagyon eredményesen dolgozik a kerület feladatainak megoldása érdekében. Egyre inkább kezdtem érezni és a mai napig is úgy érzem, hogy itt ebben a közösségben, ebben a XVIII. kerületben, itt van egy olyan szellem, nemcsak a Képviselő-testületben, hanem sokkal szélesebb réteg van a kerületben, akik önként hajlandóak együttműködni annak érdekében, hogy a jelen feladatait megoldják és a jövőt meg megalapozzák. Így, 66 évesen az embernek van otthon egy csomó kitüntetése, oklevele, emlékérme stb., de nálam fő helyen a XVIII. kerület Díszpolgára címe van, mert ez a 43 év, amit ebben a közösségben töltöttem, ez számomra felejthetetlen és megtisztelő. Azt javaslom, hogy Önök is legyenek büszkék arra, hogy ennek a közösségnek a részesei és tegyenek meg ne többet, csak annyit amit eddig, annak érdekében, hogy ennek a valaha két településnek a jövője is szép legyen. dr. Mester László: köszöni szépen elnök úrnak a beszédet, megadja a szót dr. Téglás Tivadar helytörténésznek. dr. Téglás Tivadar: Tisztelt Megjelentek! Hölgyeim, Uraim! Egy gyertya lángja szerény fényt ad, mégis ünnepet idézhet. Hasonlóan sikerülhet néhány gondolattal múltunk egyik meghatározó eseményére is villanófényt vetni. Azok a polgártársaink, akik városunkban élnek, iskolába, munkahelyre vagy éppen bölcsődébe sietnek, vajon tudják-e, hogy mindennapjaikban a település történelmi múltja is körülveszi őket. Sokan nem tudják, hiszen a múlt nincs önmagában, azt fel kell tárni, meg kell mutatni, folyamatosan, következetesen. Bizton mondhatjuk, hogy teszünk is ezért. A figyelem egyik bizonyítéka ez a mai ünnepi ülés. A honfoglalástól napjainkig századok váltottak századokat, a régi Szentlőrinc területén is, az Árpád-kor templomépítő őseivel, a parasztháborúval, török nyilával, óriási latifundiumok születésével, világháborúkkal, romokkal és újjáépítésekkel, korszakzárásokkal és újrakezdésekkel, önállósulási törekvésekkel. Mindezek itt hagyták történelmi nyomaikat a klasszikus értelemben vett pátriánk múltjában is. A történelem villanóképei után a mai ünnepi órák és percek a 100 esztendővel ezelőtt történtek megidézését kérik és várják, melynek eredményeképpen január elsején Pusztaszentlőrinc, Kispest csatolt pusztája, társközsége, Pestszentlőrinc néven önálló nagyközség lett. Így ma, Tisztelt Jelenlévők, Centenáriumot ünnepelünk! Mikor a XX. század egykori otthonunkba beköszöntött, egyre erőteljesebben jelentkeztek azok a törekvések, melyek Pusztaszentlőrinc településrésznek

7 Jkv Változat: 1. 7 Kispesttől történő elszakadását, önálló községgé válását szorgalmazták. A mozgalom élén a parcellázásokkal fejlődésünknek utat nyitó Erik Szidónia férje, a 45 éves dr. Bókay Árpád professzor állt, aki akkor már a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt, nemesi címet viselt és otthonunk egyik legtekintélyesebb birtokosaként ismerték. Mögötte sorakozott a Szentlőrinci Polgári Kör szellemi erejével, tagjainak társadalmi tekintélyéjével, és az önállósítást előkészítő bizottság vezérkara. Mi táplálta elődeinknél az önállósodás elszánt követelését már a XIX. század utolsó éveitől? Tudták, hogy otthonunk területe jóval nagyobb, mint azt a szárnyai alá fogadó Kispest. Lakossága a XX. század kezdetére a közös közigazgatásban élők 40 %-át adja ki. Számuk igényesen épült otthonaikkal együtt lendületesen növekszik. Európai hírű tudósok villái díszítik utcáikat, melyek az egyetemes tudomány otthonainak számítanak, Eötvös Lóránd, Puskás Tivadar, Margó Tivadar munkásságával. Egyértelmű tény, önállósodási törekvéseik szilárd alapokra épültek. Ott voltak az önálló település vezetéséhez szükséges szellemi erők, a nagybirtokosok részéről befizetett adók is biztosíthatták az önálló település fenntartásának költségeit. A tények előtt az országos és a megyei vezetés is meghajolt és az akkori Belügyminisztérium október 14- én meghozta döntését, melyben Pusztaszentlőrincet Pestszentlőrinc néven január elsejével nagyközséggé nyilvánította. A 7812 helyi lakos jóleső érzéssel olvashatta újságjában a lelkesült sorokat, idézem: Szabad, önálló község lett Pusztaszentlőrinc, mely ezután, mint Pestszentlőrinc fogja polgárainak a közigazgatását, ügyes-bajos dolgait intézni. Szomszédaink is mosolyogva gratuláltak, még akkor is, ha valami keserűség is volt abban a mosolyban. Reméljük, hogy az immár nagyközséggé lett Pestszentlőrinc a legszebb egyetértésben marad továbbra is községünkkel és kívánjuk polgárai naggyá, virágzóvá tegyék. Kedves Barátaim! Gondoljunk tisztelettel azokra az elődökre is, akik ezt a harcot megvívták és az önálló település első vezetői voltak: Kubinyi Imrére, Krauschneider Józsefre, Brinkman Lajosra és társaikra. Méltó elődeink ők, a helyi település élén tevékenykedő későbbi vezetőknek. Tisztelt Megjelentek! Évszázados múltunkra jó érzéssel, tisztelettel, lokálpatrióta büszkeséggel nézhetünk. Amit látunk, jelenünknek és jövőnknek is erőt adhat, mikor az ünnep emelkedett napjai utáni napokban a cselekvő hétköznapok jönnek. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket és a meghívást. dr. Mester László: megadja a szót Pándy Tamás helytörténésznek felkéri, hogy kapcsolódjon az alkalomhoz és gazdagítsa ismereteiket. Pándy Tamás: Tisztelettel köszöntök mindenkit, kivételesen olvasni fogom a beszédet, mert különben itt maradhatunk, de igyekszik az ember mindenről megemlékezni. 80 évvel ezelőtt, januárjában lehorgasztott fejű, szabad emberek ültek Pestszentimre Községházáján, pedig akkor kapták meg azt a bizonyos levelet a belügyminisztertől, amelyet évtizedek óta vártak, hogy önálló legyen Pestszentimre. Ez a szomorúság azért volt, mert az a település, melytől elváltunk, Soroksár, minden egyes négyzetcentiméterhez ragaszkodott, és tulajdonképpen csak azt a területet kapta meg a mai Pestszentimre, ami akkor már ki volt parcellázva. Tehát nagyon megfosztva volt a község azért, mert nem volt szabad területe, melyen akár földművelést is tudott volna végezni. Persze ez a szomorúság nem tarthatott sokáig, mert ott volt a feladat, hogy egy 8000 lakosú települést létre kellett hozni, meg kellett alapozni a nagyközséget. Ez a nagyközség el kellett, hogy feledtesse azt a bélyeget, hogy ez volt Magyarország legszegényebb települése. Ez csodák éveit indította el, s ez az év azért meghatározó Imre fejlődésében, mert az addigi fejlődésnek nem is tudom hányadik hatványára emelte ennek a területnek a felemelkedését ill. azt a felmutatható fejlődését, ami ezt a területet jellemezte. Egy felsorolás erejéig szeretném elmondani, hogy azok az embereket, akik itt nagyon sokat tettek ezért az egész településért polgármester úr már említette - az Orbán Kálmánt, aki a jegyzője volt, de a későbbi Keresztes Albert főjegyző ugyancsak meghatározó személyisége volt ennek az időszaknak. valamint dekóderezték Pintér

8 Jkv Változat: 1. 8 Kálmánt, Pestszentimre első községi orvosát, valamint közfelkiáltással bírói székbe ültették Békéssy Sándort. Dr. Széky Endréről se feledkezzünk meg, ő is megfelelő mértékben járult hozzá ennek a településnek az előrelépéséhez. Egy idézetet szeretnék felolvasni a Képviselőtestület 1942-ben készült jegyzőkönyvéből, amely az így megtett útról a következőket írja: Hatalmas lendülettel fejlődött a község az elmúlt 10 év alatt, mióta önálló. Nem mi mondjuk, ők mondták, ők már csak tudták! Tulajdonképpen azzal kezdődött, hogy a mai Ady Endre utcai emeletes iskolát ők adták át az új településnek, a nagyközségnek. Soroksár ugyan megkapta a pénzt egy településen belüli emeletes iskolaépület és két óvoda létrehozásához, de ebből csupán csak az emeletes iskola valósult meg, az első önálló beruházása az óvoda építése volt a nagyközségnek. Közben, rettenetes huzavona után 1931-ben, éppen dr. Schaub Mihálynak a levelezése és javaslatai alapján, kérték a Pestszentimre név felvételét. Ez is egy nagyon kiemelkedő eseménye Pestszentimre és a XVIII. kerület történetének. Dr. Schaub Mihály szavaiból, melyben ajánlotta a településnek a Pestszentimre név felvételét, egy pár mondatot felidézek: Szent Imre ugyanis, nemcsak a magyarságnak, a magyar ifjúságnak, hanem a vallásos és erkölcsi tisztaságnak is a mintaképe, egy most alakuló és első lépéseit élő új község minden egyes lakosa olyan erkölcsi tisztasággal kíván az életben indulni, mint amilyet a történelemben Szent Imre képviselt. Egyébként akkor ünnepeltük Szent Imre halálának 900. évfordulóját és ez volt az apropója annak, hogy ezt a települést Szentimréről nevezzék el. A Képviselő-testület legfontosabb feladatának tekintette, hogy munkához jussanak az emberek, szövőszékek csattogtak utcaszerte, napestig villogtak a hímző és varrótűk. Többek között tanfolyamot szervezett Pándy Gyula, a földművelésügyi miniszter növényvédelmi községi biztosa, a gyümölcsfák és egyéb haszonnövények szakszerű termesztéséről azért, hogy a családok saját ellátásukról gondoskodni tudjanak. A Katolikus Egyház, a Református Egyház kiteljesítette működését, a katolikusok ebben az időszakban avatták fel nagytemplomukat, reformátusoknak meg a villany bevezetésével sikerült a díszes tornyukat megvilágítani, hogy este is észleljék a látogatók, ezt a kicsit csodának tűnő tornyot azon a bizonyos településen. Meghatározó volt a Kultúrháznak a szerepe, ahol jelenleg a PIK áll annak a helyén volt mindez. Sok minden történt, ami akkoriban nagy közönségsikert aratott, felavatták a strandot. Agárdi Kálmán, neves filmszakmai ember felépítette Bauhaus stílusú filmpalotáját, mai nevén a Balassi Mozit. Ugyanúgy Bauhaus stílusjegyeket visel az emeletes gyógyszertár épülete, ahol Molnár Antal gyógyszerésznek kiemelkedő szerepe volt a község, a vármegye életében és Ő volt az egyedüli aki az Országgyűlés Felső Házának póttagja volt, Pestszentimrén lakott. A község egészségügye is nagyon komoly előrehaladást mutatott, szülőotthont létesítettek az anyák, csecsemők védelmében a Stefánia Szövetség és a Zöld Kereszt révén. A válság éveiben is munkásakciókat szerveztek, közkönyhát üzemeltettek és minden évben a vármegye legnagyobb pénzadományával segítették az ott lakó szegényeket és azok megélhetését. A községi vezetés bevezettette a villanyt, a Nagykőrösi utat, Nemes utcát kiépítették és ehhez már buszjárat is tartozott, sok olyan dolog történt, ami meghatározó volt Imre történelmében, például vasúti végállomássá vált Pestszentimre az 1930-as évek végén, de ugyanúgy mondhatnák még a Posta fejlődését, a polgári iskola építését és azoknak az óvodai intézményeknek a létrehozását ami segítette az ott élőket. A lakosság létszáma egyre növekedett, nagyon fontos volt, hogy a lakost elérte 1937-ben. A község megvásárolta a mai Hősök terét és kialakította a teret rajta, 1943-ban avatták azt az első szobrát a településnek, amelyet az I. és II. világháborús magyar hősök emlékműveként tisztelünk. A helyi lakosok kertjeik rendben tartása mellett az előttük lévő utcát is széppé varázsolták, fákat, virágokat ültettek, gondoztak. A szó szerint virágzó kertváros vonzotta az újabb idetelepülőket, a szemétbánya fojtó bűze, miazmás levegője ellenére, sokan itt vettek telket ill. hétvégi házat. A kvalifikáltabb szakmunkások, tisztviselők kezdték felfedezni a szépülő, erősen kulturálódó, jó közbiztonsággal rendelkező, javuló közlekedésű Pestszentimrét. A hagyományos helyi összefogásra jó példa Pestszentimre kiürítésének megakadályozására írt petíció, amit minden egyház, párt és civil szervezet, a községi vezetéssel együtt aláírt, sajnos

9 Jkv Változat: 1. 9 hiába. Az újjáépítés a romváros megléte után a hagyományosnak mondható összefogással, relatíve hamar megvalósult. Az említett katolikus és református templom is megérezte a háború pusztító hatását. Az összefogásra van sok példa. A Szociáldemokrata Párt tagjai készítették el dr. Széky Endre református lelkész parókiájának közepét, ugyanakkor a Református Kultúrházban tartotta nagygyűlését a Kommunista Párt. Dr. Schaub Mihály katolikus plébános zongorakíséretével meneteltek a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének tagjai a hadifoglyok segélykoncertjén. Pestszentimre egy emberként ünnepelte a 40-es villamost. Az 50-es években társadalmi munkával megvalósult beruházások sorozata. A 40-es villamos meghosszabbítása, körzeti orvosi rendelők, 51-es villamos kiépítése. Ennyit tudtam megemlíteni ebből a 80 évből és remélem, hogy a következő 80 évben sokkal több lehetőség lesz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. dr. Mester László: köszöni a hozzászólásokat, véleményeket. A megközelítésekből, felszólalásokból, úgy gondolja, nincs akadálya a rendeletalkotásnak. (Elhangzik a Kerületi Fanfár) Dr. Mester László: Kéri a testületet, hogy döntsenek a rendelet megalkotásáról, melynek pontos címe: Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelete az első szabadon választott Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat megalakulásának, Pestszentlőrinc községgé és megyei várossá nyilvánításának, Pestszentimre önállóvá válásának és a kisebbségi önkormányzatok létrejötte emlékének megörökítéséről. Az alkalmat felhasználva megköszöni dr. Feitl István történésznek a rendeleti kezdeményezést és a rendelet megfogalmazásában való közreműködést. Kéri a szavazást kézfelemeléssel tegyék meg. Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 29 igen szavazattal egyhangúlag megalkotja 01/2010. (I.10.) sz. rendeletét: 01/2010. (I. 10.) Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet az első szabadon választott Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat megalakulásának, Pestszentlőrinc községgé és megyei várossá nyilvánításának, Pestszentimre önállóvá válásának és a kisebbségi önkormányzatok megalakulása emlékének megörökítéséről január 1-jén Pestszentlőrinc, január 8-án Pestszentimre önálló községi, január l-jén Pestszentlőrinc megyei városi rangot kapott. Pestszentimre esetében a községgé válás, Pestszentlőrinc esetében a községgé válás, majd a városi rangra emelkedés kifejezte azt a rendkívül gyors fejlődést, amelyen a század első évtizedeiben a két település keresztül ment, és amelynek révén polgárainak száma megsokszorozódott. A községi és városi rang megszerzése egyben az önkormányzatiság megerősödésének is kitüntetett időszaka volt, és egyben az egyik történelmi előzménye az 1990-ben a szabadon választott parlament által törvényben helyreállított polgári demokratikus önkormányzati működésnek. Ez teljesült ki a kisebbségi önkormányzatok 1995-ös választásával és létrejöttével.

10 Jkv Változat: Budapest XVIII. kerület Pestszent1őrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete e történelmi események évfordulója alkalmával az évi LXIII. törvénnyel módosított évi LXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselőtestülete Pestszentlőrinc január 1-jei és Pestszentimre január 8-ai községgé alakulása, Pestszentlőrinc január l-jei megyei várossá alakulása, valamint az évben választott önkormányzat, továbbá az évben választott kisebbségi önkormányzatok létrejöttének emlékét önkormányzati rendeletben örökíti meg. 2. A községekké, a megyei várossá alakulás, az évi újjáalakulás és a kisebbségi önkormányzatok létrejöttének öt éves évfordulóit - az esedékes év január harmadik munkanapját - emléknappá nyilvánítja. 3. A rendelet elfogadásával az első szabadon választott Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat megalakulásának, Pestszentlőrinc megyei várossá nyilvánításának, Pestszentimre önállóvá válásának és a kisebbségi önkormányzatok létrejötte emlékének megörökítéséről szóló 1/2006. (I. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet hatályát veszti. 4. Jelen rendelet kihirdetése napján, január 10-én lép hatályba. Budapest, január 10. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző INDOKOLÁS Dr. Mester László s.k. polgármester Az évi LXIII. törvénnyel módosított évi LXV. törvény 1. (4) bekezdése értelmében az önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi közügy megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, amit jogszabály nem tilt, és ami jogszabályt nem sért. E szakasz szellemében az önkormányzat rendeletben a település életében kiemelkedő jelentőségű eseményekkel összefüggésben helyi ünnepnapokat, emléknapokat jelölhet meg, kinyilváníthatja, illetve megörökítheti véleményét egy-egy helyi történelmi esemény jelentőségéről. A rendelet célja a folyamatosság kinyilvánítása, a település önkormányzati hagyományának felmutatása és megörökítése, ezzel a demokratikus önkormányzatiság melletti hangsúlyos és egységes állásfoglalás. Ebbe beletartozik az alkotmányunk szerint államalkotó tényezőnek nyilvánított kisebbségi önkormányzati rendszer létrejötte és működése is. l. -hoz: Önkormányzatunk Képviselő-testülete a történelmi események emléke együttes megörökítésével hivatalosan kinyilvánítja álláspontját a városi önkormányzati keretek kialakításának mind múltbeli, mind jelenbeli kitüntetett jelentőségéről. 2. -hoz: Az ötévenkénti emléknappal olyan helyi évfordulót ünnepelhetünk, amely a demokratikus önkormányzás jelentőségét fejezi ki a kerület polgárai számára. A szakasz a megemlékezés formájáról nem rendelkezik, lehetőséget adva a mindenkori önkormányzatnak ennek meghatározására. 3. -hoz: Egyben a korábbi külön évfordulókról való emlékrendelet és annak megünneplése beolvad a jelen rendeletben meghatározott emléknapba, így az önálló rendelet fenntartása szükségtelenné válik.

11 Jkv Változat: hoz: A rendelet elfogadása és a kihirdetés napjának egybeesése további ünnepi nyomatékot ad a döntés jelentőségének. Budapest, január 10. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Dr. Mester László s.k. polgármester dr. Mester László: megállapítja, hogy a rendeletet egyhangúan elfogadták. (Elhangzik a Magyar Nemzeti Himnusz zenéje.) dr. Mester László: ezzel ünnepélyessé tették a döntést, kéri, hogy szavazzanak a szokásos megjelentetésről szóló kiegészítő határozatról. (jelen van 29 fő képviselő) 2/2010. (I. 10.) sz. határozat Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 29 igen szavazattal egyhangúlag felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 01/2010. (I.10.) számú önkormányzati rendelet Városkép újságban való megjelentetéséről. Határidő: a Városkép újság következő száma Felelős: polgármester dr. Mester László: már hagyomány, hogy évek óta, jelképesen egy Újévi Koncerttel kezdik az évet, amely ma órakor lesz a Pestszentimrei Sportkastélyban, amelyre tisztelettel meghív mindenkit. Köszöni a hivatal dolgozóinak az ülés előkészítését, ami nem kis munka volt és az irodavezetőknek is a részvételt. Köszöni, hogy együtt voltak és mindenkinek Boldog Új Évet kívánva, az ünnepi ülést bezárja. K.m.f. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna címzetes főjegyző Dr. Mester László polgármester Jegyzőkönyv lezárva: január 10-én órakor. Jegyzőkönyvvezető: Pongóné Márton Márta

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 16-17 /2012. (II. 20.) számú határozatok.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 108-112 /2012. (XII. 11.) számú határozatok.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol maradtak: Nagy Ramón Sándor és Egyed Béla képviselők, igazoltan.

Jegyzőkönyv. Távol maradtak: Nagy Ramón Sándor és Egyed Béla képviselők, igazoltan. Jegyzőkönyv Készült 2014. augusztus 25.-én a Községházán 13 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester és Major Mária

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről.

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG BALATONRENDES KÖZSÉG SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: Á. 29-87/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ábrahámhegy,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés) Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:1-3/2013. (I. 18.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

1.) Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Intézményirányító Társulás létrehozásáról szóló megállapodás és alapító okirat módosítása

1.) Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Intézményirányító Társulás létrehozásáról szóló megállapodás és alapító okirat módosítása ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: Á. 29-77/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-4 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-14/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 30-án

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 19-én 14.00 órakor kezdődő a Balatonszemesi Községházának tanácskozó termében közösen

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. augusztus 18. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 18-án 17.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazás után megállapítja, hogy a HVB tagjai. 4 igen 0 nem szavazattal szavaztak a megalakulásról. H A T Á R O Z A T

JEGYZŐKÖNYV. Szavazás után megállapítja, hogy a HVB tagjai. 4 igen 0 nem szavazattal szavaztak a megalakulásról. H A T Á R O Z A T JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. augusztus 27-én, a Makó székhelyű Helyi Választási Bizottság alakuló ülésén, a Makói Polgármesteri Hivatal emeleti kistárgyalójában Jelen vannak: Bálint József, Mátó Erzsébet,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy tanácskozó terme

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy tanácskozó terme Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes város, Tiszagyenda és Tiszaroff Községek Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2006. december 14-én megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 3. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Hajnal Istvánné alpolgármester:

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Ikt.sz.: 570 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. április 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V A J KA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-100 fax: (88) 212-794 Ügyszám: 06/49-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak:

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 622 12/2013. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2015. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője. Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2012. szeptember 25-én (kedden) 10.00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 18-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. július 12. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 12-én 18.00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 21/2015. (IV.8.) Helyi Építési Szabályzat módosítása Rendelet

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-9/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. november 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben