Jkv Változat: 1. Sorszám: 1. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület január 10-én megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jkv-2010-01-10. Változat: 1. Sorszám: 1. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2010. január 10-én megtartott üléséről"

Átírás

1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Jkv Változat: 1. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület január 10-én megtartott üléséről Készült: a Képviselő-testület január 10-én, órakor kezdődő üléséről a Rózsa Művelődési Házban. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. (A jelenlévő 28 fővel a Képviselő-testület határozatképes.) Dr. Mester László: köszönti a megjelent Képviselő-testület tagjait, meghívott vendégeket, a Hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, majd megnyitja az ülést, szavaztat a napirend elfogadásáról. (jelen van 28 fő képviselő) 1/2010. (I. 10.) sz. határozat Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 28 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a napirendi pont tárgyalását, a tárgyalás módjára és időrendjére vonatkozó javaslatot az alábbiak szerint: 1./ Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelete az első szabadon választott Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat megalakulásának, Pestszentlőrinc községgé és megyei várossá nyilvánításának, Pestszentimre önállóvá válásának és a kisebbségi önkormányzatok létrejötte emlékének megörökítéséről 1. Dr. Mester László: A mai ünnepi megemlékezés illetve testületi ülés tárgya: Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelete az első szabadon választott Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat megalakulásának, Pestszentlőrinc községgé és megyei várossá nyilvánításának, Pestszentimre önállóvá válásának és a kisebbségi önkormányzatok létrejötte emlékének megörökítéséről. A kiinduló pontja a települések önállóvá válása és mi a tét, tehetnénk fel a kérdést, így 100 vagy 80 év távlatából. A tét az volt, hogy a két település kap nagyobb mozgásteret, kap nagyobb lehetőséget a további vagy a korábbinál dinamikusabb fejlődésre. Ez volt a tét és ezt a tétet és a felelősséget érezték sokan, hiszen elhangoztak aggályok is, aggódó megjegyzések, talán félelemérzet is megjelent a hozzászólásokban, amit alapvetően az táplált, hogy megakadályozza-e ez a két település korábban elindult fejlődését és fejlesztését az önállóvá válás? Valóban az azt megelőző években mind a két település fejlődött, nőtt a lakosság száma, új munkahelyek keletkeztek, szaporodtak a civil szerveződések, a különböző közösségek, akik megtehették, a vagyonosabb polgárok, és segíteni akartak a település fejlődésében, azok elindították a parcellázásokat, vagy éppen egy-egy terület átadásával segítették a település fejlődését. Tehát elindult már egy fejlődés és így 80 vagy 100 év távlatából biztosan mondhatjuk, akár feltehetjük a történelmi kérdést, hogy helyes volt ez a döntés? Igen az volt, de azt is látjuk már, ha fellapozzuk a helytörténeti krónikákat, és itt egy pillanatra hadd álljak 1184 Budapest XVIII., Üllői út 400.

2 Jkv Változat: 1. 2 meg, mert úgy gondolom, hogy kötelességem ezt az alkalmat felhasználni és megköszönni azoknak a munkáját, akik az elmúlt évtizedben sokat tettek azért, hogy a hely története megismerhető, hogy egy-egy évforduló kapcsán, ha visszalapozunk a helytörténeti krónikákban, a visszaemlékezésekben, akkor nagyon pontosan nyomon követhetjük az eseményeket. Így tudjuk nyomon követni tehát azt is, hogy ez az önállóvá válás egy újabb lehetőséget jelentett a két településnek. Sokfajta kapcsolódása volt az önállóvá válásnak, ugyanúgy részesei voltak a kisebb helyi közösségek ennek az egyfajta küzdelemnek, részesei voltak annak, hogy közös akarattal formálódott a korábban megszületett szándék. Ha végig nézzük ezeket a krónikákat látunk kapcsolódásokat, összefüggéseket is, akár azt is, hogy sok esetben különböző helyi közösségek vagy éppen a vallási gyülekezetek, egyházi közösségek vezetői, képviselői játszottak a közigazgatásban is meghatározó szerepet. A legjobb talán Pestszentimre önállóvá válásának példája, ezt a fajta összekapcsolódást nagyon jól fémjelzi Békési Sándor vagy dr. Széky Endre vagy dr. Samu Mihály neve és munkássága. Ennek a 80 illetve 100 évre visszatekintésnek van másfajta évfordulós kapcsolódása is, rendeletben foglaltam, és olvashatjuk ezt, benne van ebben a történelemben az is, hogy január elsejétől Pestszentlőrinc megyei város lett és ez újfajta történelmet jelentett a település fejlődésében, fejlesztésében. Benne van ebben az évfordulós eseménysorozatban, hogy idén lesz 20 éve, hogy megalakult itt a kerületben az első szabadon választott önkormányzati Képviselő-testület. Az első 10 év ami érdekes az évforduló miatt is - még az előző évszázad utolsó évtizede volt, a második 10 év már az új évezred, új évszázad első évtizede. Történészek majd egészen biztosan megpróbálják pontosan leírni, értékelni, talán valahogy szakaszolni is ezeket az évtizedeket. Mi talán valamilyen módon egyfajta megközelítésben - elfogadhatjuk ezt az évszázadokhoz kapcsolódó szakaszolást. Mind tudjuk azt, hogy az Önkormányzat első évtizede volt talán a megalapozó évtized, amikor igyekezett kiépíteni szervezet és intézményrendszerét, megerősíteni a működési feltételrendszert, megteremteni a pénzügyi és gazdasági feltételeket, a működéshez megfogalmazni a célokat, a terveket, a koncepciókat. És talán a második évtized, az új évezred első évtizede volt az, amire mondhatjuk, hogy sikerült közös munkával egy dinamikus fejlődési pályára állítani ezt a 100 ezer lakosú települést, amely az ország 17. legnagyobb települése. A kerület arculata sokat változott az elmúlt években és a dinamikus fejlődési pályára lépett, a mögöttünk hagyott év is nagyon jó jellemzője a mögöttünk hagyott évben, 2009-ben milliárdos beruházások fejeződtek be vagy éppen indultak el. Ez mondhatjuk, egyfajta önkormányzati felelősség és kötelezettség is volt, hogy azt amit elődeink elkezdtek azt folytassuk. Ugyanígy az évfordulós megemlékezések sorában fontosnak tartjuk rögzíteni ebben a helytörténeti jelentőségű rendeletben, hogy ben alakultak meg a nemzetiségi kisebbségi önkormányzatok a kerületben mint az országban számtalan helyen -, majd néhány év múlva az első hármat követte a többi kisebbségi önkormányzat megalakulása és azóta, most már több, mint 10 év eltelt, ismét elmondhatjuk amit már elmondtunk sokszor - értékelve a kapcsolatrendszert, a közös munkát, hogy szoros szimbiózisban élünk itt a kerületben a nemzetiségi kisebbségi önkormányzatokkal. Egyáltalán a létrejöttük, működésük gazdagították, erősítették a kerületi demokratikus intézményrendszert és annak demokratikus működését, gazdagították kulturális életünket, gazdagították értékeinket, tanultunk és tanulunk egymástól, gazdagították a helyi kultúrát és tanultunk és tanulunk egymástól abban a tekintetben is, hogy hogyan kell toleránsan viszonyulni egymás életéhez, cselekedeteihez és tanuljuk azt is, hogy mennyire fontos megismerni egymás szokásait, kultúráját. Ezzel a rendelettel, amit ma elfogadunk igazán mi is a célunk? Az, hogy valamilyen évszámot rögzítünk egy rendeletben és aztán majd tovább lépünk vagy igazán az évszámokban akarunk felidézni és látni valamit vagy éppen valakiket. Ez a rendelet szól a megemlékezésről, szól a tiszteletadásról, szól a főhajtásról, szól azokról, akiknek a nevét feljegyezték a krónikák, tudjuk, hogy akár a 100 éves évforduló vagy a 80 éves évforduló kapcsán, hogy felhasználták saját vagyonukat arra, hogy segítsék egy település fejlődését, fejlesztését, persze a tiszteletadás szól a Bókay családnak, szól a Szemere

3 Jkv Változat: 1. 3 Miklósnak, szól a Hőry családnak vagy folytathatnám még vagy szól a tiszteletadás azoknak, akik a helyi közigazgatás szervezésében kiemelkedő munkát végeztek, szól Kuszenda Lajosról, szól Orbán Kálmánról, de gondolhatjuk azt, teljesen jogosan, hogy nemcsak azokról kell, hogy szóljon az a képzeletbeli filmszalag, amit talán ilyenkor az emlékezés kapcsán elindítunk, nemcsak az ismert nevekről kell szólnia, hanem szólnia kell azokról, akik a közigazgatásban, a köz szolgálatában, névtelenül - úgy névtelenül, hogy a krónikák 100 év távlatából sem említik a nevüket -, de sokat tettek, hogy a település működjön, hogy sokfajta szolgáltatást kapjanak az emberek, de szól ez a megemlékezés azokról és azoknak is, akik nem a vagyonukkal, hanem a kétkezi munkájukkal tették a dolgukat, és tettek sokat azért, hogy egy település vagy kisebb közösség működjön. Szól a tiszteletadás azoknak és azokról, a szüleinkről, a nagyszüleinkről és az ő szüleikről, akiknek a nevét nem jegyzik fel a krónikák, a mi emlékezetünk őrzi, de mi tudjuk, hogy mit tettek a társadalom legfontosabb sejtjeiben, a családban azért, hogy bennünket felneveljenek, hogy helyet találjunk az életben és hogy legyen mibe kapaszkodnunk és így fonódnak össze ezek a közösségek és így teremtődnek az értékek is. Amikor elfogadjuk ezt a rendeletet akkor nem egyszerűen megörökítünk egy évfordulót, hanem új felelősséget is vállalunk, vállaljuk azt, hogy amit elődeink elkezdtek azt tovább akarjuk folytatni. Ennek a rendeletnek az elfogadásával kimondjuk vagy megerősítjük megint azt, hogy amikor azt mondjuk, hogy haza, az számunkra jelenti a XVIII. kerületet, Pestszentimrét vagy Pestszentlőrincet, szűkebb pátriánkat is. Ezt mondjuk ki többet között ezzel a rendelettel, mert tudjuk, hogy nekünk nem térkép e táj. És akkor, amikor sokszor idézzük - eseményeken is - Tamási Áront, akinek szavait sokszor magunkénak érezzük, hogy Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne., akkor tudjuk, hogy ez az otthon Pestszentlőrinc-Pestszentimre, ami nagyon fontos és vállaljunk a felelősséget, hogy megőrizzük nyugalmát, biztonságát és tovább folytatjuk fejlesztését, amit elődeink elkezdtek, ezt az örökséget csak így lehet gondozni, ápolni és gyarapítani. Hozzászólások következnek, elsőként kéri, hogy a szocialista párt képviselőcsoportja képviseletében Szaniszló Sándor alpolgármester szólaljon fel. Szaniszló Sándor: Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Minden küzdelmünk, győzelmünk és szenvedésünk hamarosan nem lesz más, mint tintafolt egy papírlapon. hangzik el egy manapság népszerű regény oldalain. Amikor egy ilyen jubileumot ünneplünk magától adódik a lehetőség picit hátradőlünk és eltűnődünk azon, hogy mit örököltünk hogy mit hagytak ránk elődeink. Pestszentlőrinc-Pestszentimre története az élni akarásról, az egyéni boldogulásról, az áldozatvállalásról szól, ha ezt tekintjük, akkor azt is mondhatjuk akár, hogy egy szerencsés korszakban élünk. Szerencsés korszakban van részünk, hiszen nekünk nem kell egy városrészt felépíteni, nincs szükség arra, hogy újjáépítsük a kerületet egy mindent romba döntő háború után, megvan az infrastruktúránk, vannak útjaink, van tömegközlekedésünk, van egészségügyi ellátásunk. Ebben a kerületben azt is tudjuk, hogy az a 100 éve forgó film, amelynek első vágóképeit alapítóink tették le, ők örökítették meg, annak mi is részesei vagyunk. Részesei vagyunk abban a tekintetben, hogy nyomot hagyunk magunk után. A sorsunkat valószínűleg a történelem nem fogja megemlíteni, de úgy hagyunk nyomott, hogyha itt élünk, együtt élünk, együtt formáljuk a kerületet, akkor az megmarad. Megmarad gyermekeinknél, unokáinknál, azok életében, akik még itt élnek. Az igazságnak az is része, ha 100 év távlatából tekintjük, hogy egy kerület építése nem szokott egyhangúan történni, nem szokott úgy történni, hogy mindenki mindenkivel egyetért, de egy dolog biztos - különösen ilyen hosszú távon -, hogy a mindenkori kormánypárt és ellenzék közösen része a filmnek. Petőfi Sándornak van egy idézete amely így szól: Az idő igaz, s eldönti mi nem az. Kívánom, hogy az idő igazolja munkánkat, mindennapi életünket, a példamutatásunkat, hogy 100 év múlva elmondhassák azt, hogy megvolt a folytonosság és minden megadatott ahhoz, hogy 100 év múlva is ugyanígy éljen tovább a kerület, ennek megfelelően a Szocialista Párt képviselői nevében kedves kerületünknek kívánok sikerélményekben gazdag hosszú időszakot,

4 Jkv Változat: 1. 4 egészségben, összefogásban és optimizmusban, hogyha eljön a következő 100 év, akkor el lehessen mondani, hogy ismét van mire alapozni. Köszönöm a figyelmet. dr. Mester László: megadja a szót a FIDESZ képviselőcsoportnak, Lévai István Zoltán frakcióvezetőnek. Lévai István Zoltán: Köszöntök minden kedves megjelent vendéget, Hölgyeim és Uraim, frakciónk is fontosnak tartja a helyi rendeletünkben megfogalmazott alapértékek mostani deklarációját az ünnepi rendelet elfogadásával. Mi úgy gondoljuk, hogy a rendelet megalkotása során két pontra kell emlékeznünk, ill. deklarálnunk két olyan vezérmotívumot, ami egyrészről a múltunkra való emlékezést és egy pillanatra való megállást teszi lehetővé, valamint felelősséget ahhoz, hogy azt amit elődeink elkezdtek, megteremtettek, működőképessé tettek, azt felelősen tudjuk folytatni. Úgy gondolom, hogy mindenkire emlékeznünk kell, aki részt vett ennek a történelmi pillanatnak az felidézésében és most egy fejezet lezárult, de nem végérvényesen, nyílt egy új fejezet, ami más, egy új rendszer, gondolok itt arra, hogy az önkormányzati rendszernek a működőképessége az elkövetkezendő időszakban még nehezebb lesz. Egy új fejezetet kell nyitnunk, új alapokra kell helyeznünk a működést, mert nehéz időszak előtt állunk. Ehhez kívánok mindenkinek erőt, egészséget, a közös munkához és összefogást, hiszen összefogás nélkül nem fogjuk tudni teljesíteni azt a küldetést, amit őseink megalapoztak. dr. Mester László: megadja a szót Csomó Tamásnak a KDNP képviselőcsoport vezetőjének. Csomó Tamás: Hölgyeim és Uraim, a név kötelez ezért az emlékezést egy olyan gondolattal folytatnám és egészíteném ki, ami a kereszténységnek a városunkban megnyilvánulása. Nem véletlen, hogy mindkét településrész neve egy-egy szenthez kötődik, olyannyira nem, hogy Pestszentimre lakói maguk választották ezt, polgármester úr által ismertetett módon. Azt gondolom, hogy őseink tudták, hogy melyik az az ősforrás és ezt a nevünkben is kifejezték azzal, hogy egy-egy példaképet választottak, azon emberek közül, akik ehhez az ősforráshoz közel álltak. Azt gondolom, hogy mi ehhez az ősforráshoz ill. ehhez a gondolatkörhöz mind a 100 év alatt hűek maradtunk, mert meg kell említenem, hogy akkor, amikor 1990-ben alkalom volt arra, hogy visszataláljunk ehhez az ősforráshoz, mi ezt megtettük és nem maradtunk másokkal szemben abban a szégyenben, hogy ne tegyük meg. Ezért arra kérem az utókort, magunkat is, hogy maradjunk mindig hűek ehhez az ősforráshoz és próbáljunk minél jobban kiteljesíteni. Köszönöm. dr. Mester László: megadja a szót Bohoczki Józsefnek, a Szabad Demokrata Szövetség képviselőcsoport vezetőjének. Bohocki József: Tisztelt Képviselő-testület, Polgármester Úr, Kedves Vendégek! Polgármester úr is elmondta, egy ilyen megemlékezés, egy ilyen rendeletalkotás kifejezi egy területhez, egy közösséghez való kötődésünket, identitásunkat. Az önálló közigazgatási egységet az ember mesterségesen hozza létre, de meghatározott kereteken ad és utat mutat a kerület intenzívebb fejlődésének. Ez azonban vagy a semmiből vagy egy elhanyagoltabb területből egy új település fejlődését teszi lehetővé. Kerületünk két településrésze máshogyan alakult ki, az önállósodás megnyitotta a fejlődés útját, ezek az adminisztratív lépések a két településrész születésnapjának is tekinthetők, tehát méltóak a megemlékezésre. Szentlőrincpuszta előbb Vecsés külterülete volt, Pesthez közeli részének leválásával megszületett Kispest, három évvel később Pusztaszentlőrinc maradék területét is megkapta, melyre nyaralókat építettek, de alkalmas volt ipari üzemek létesítésére is. 100 éve ezen a területen létrehoztak egy önálló községet Pestszentlőrinc néven. Az önállósulás további

5 Jkv Változat: 1. 5 fejlődést eredményezett, 1936-ban Pestszentlőrinc város lett. Pestszentimre hasonló módon az önálló községgé válás után indult el a fejlődés útján. Soroksárpéteri 80 évvel ezelőtt 1930-ban vált le Soroksárról, egy évvel később megkapta a Pestszentimre nevet. Megemlítem, hogy korábban már volt egy rövid önálló szakasza, a Tanácsköztársaság idején, akkor Marx-falva néven illették ben, 60 évvel ezelőtt a fővároshoz csatoltak, több szomszédos települést, létrehozva a mai nagy Budapestet. Az akkori Pestszentlőrinc és Pestszentimre megint elvesztették önállóságukat, ez a dátum azonban a XVIII. kerület születésnapja. 20 éve, ben az önkormányzatok létrejöttével a kerületek visszanyerték önállóságukat. Ennek köszönhető, hogy ma itt vagyunk és megemlékezhetünk múltunkról és tervezhetjük jövőnket. Ma már tudatos tervezéssel a kerület lakóinak igényei szerint fejleszthetjük lakóövezetünket. Két éve, hogy elkészítettük az Integrált Városfejlesztési Stratégiát, amely biztosítja azt, hogy a fejlesztések egységes rendszerben és igazságosan és kiegyensúlyozottan folyjanak a kerület egész területén. Az IVS meghatározza a kerület fő fejlesztési területeit. Ezek közül a lakótelepi rekonstrukciót már elkezdtük, küszöbön áll a pestszentimrei városközponti rekonstrukció, és remélhetőleg Pestszentlőrinc városközpont fejlesztésének a tervei is elfogadásra kerülnek ebben a jeles évben. Pestszentlőrinc-Pestszentimre, a XVIII. kerület története távolra nyúlik vissza. Az események során sokféle momentum, a jövőnket meghatározó momentum található. Ezek közül van ami előre vetít és van ami kevésbé, van amire szívesen emlékszünk és van amit csak a történelmi hűség kedvéért említünk meg. Megfogalmaztuk rendeletünket, mely szűkebb pátriánk közigazgatási keretét meghatározó döntéseket ünnepé nyilvánítja. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben megfogalmazott rendeletet alkossa meg. dr. Mester László: megadom a szót Berkes Péternek az Magyar Demokrata Fórum képviselőjének. Berkes Péter: Köszönöm a szót Elnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Amikor idefelé jöttem, azon tanakodtam, hogy hogyan kellene megszólítanom ezt a csodálatos közönséget, és azt mondtam, hogy Tisztelt Ünnepi Gyülekezet! Azért jöttünk össze, hogy ünnepeljünk, megemlékezzünk valamiről, Pestszentlőrinc 100 éves és Pestszentimre 80 éves múltját. Ez egy olyan csodálatos dolog, amit nagyon kevesen mondhatnak el magukról és a jelen a miénk. Amikor 1998-ban képviselőként azt mondtam a székfoglaló beszédemben, hogy Tisztelt Képviselő-testület, egy hajóban evezünk, ott van a bal oldal és a jobb oldal, ha ellenkező irányba húzzuk az evezőt, akkor az a hajó nem fog elmenni sehova, el fog süllyedni. Én ezt kívánom a továbbiakban is, akkor, amikor eljön egy nehéz időszak és össze kell fognunk azért, hogy kerületünket jobbá tegyük, jobbítsuk ehhez kívánok nagyon sok erőt és egészséget mindenkinek és én is ezt a határozati javaslatot elfogadásra javaslom. Köszönöm, hogy meghallgattak. dr. Mester László: köszöni szépen, felkéri dr. Katona Bélát a Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnökét, hogy szólaljon fel. dr. Katona Béla: Polgármester Úr, Képviselők, Hölgyek és Urak, Kedves Vendégeink! Először és valószínűleg utoljára szólalok fel a kerület testületi ülésén és azért is vállaltam el, mert azt hiszen, hogy nagyon fontos dologról van itt szó. Látszólag csak egy önkormányzati határozat, de ez sokkal többről szól. Ez egy közösség életéről és arról, hogy a közösségért végzett munkát ez a testület elismeri és folytatni akarja. Polgármester úr elég részletes történelmi áttekintést adott arról, hogyan vált először önállóvá először Pestszentlőrinc majd Pestszentimre, hogyan lett Pestszentlőrincből város, hogyan egyesült a két település egy kerületben és azok akik itt éltek és élnek ma is, azok pontosan tudják, hogy mennyi munka van abban, hogy mindkét településrész aki ehhez a kerülethez tartozik nagyjából úgy érezze, hogy nincsen hátrányban a másikkal szemben. Nagyon sokan és nagyon sokat dolgoztak, hogy ez

6 Jkv Változat: 1. 6 így legyen. Természetesen szól ez a mai határozat erről a 20 évről, amióta a szabadon választott Önkormányzat megalakult és szól arról is, hogy hogyan kapcsolódtak be a kisebbségi önkormányzatok a kerület életének a szervezésébe. A másik gondolat, ami eszembe jutott, hogy nagyon fontos egy kerületnél az, hogy legyenek Pándy Tamások, legyenek Téglás Tivadarok, legyenek azok a segítőik, akikkel évtizedek óta, hihetetlen sziszi-fuszi munkával összegyűjtötték azokat az emlékeket, amelyek pontossá és megismerhetővé teszik a két településnek a múltját, és nemcsak megismerhetővé, hanem érthetővé is teszik, hogy akkor, abban a pillanatban miért úgy történt, ahogy történt. Elég sok kerületet ismerek Budapesten, nagyon sok helyen dolgoznak lokálpatrióták, lelkes helytörténettel foglalkozó tudósok, amatőrök, kisebb-nagyobb csapatok, de én nagyon büszke vagyok a pestszentlőrinci és pestszentimrei helytörténészeinkre. Nagyon büszke vagyok, mert megadják nekünk azt a lehetőséget, hogy ismerjük a településünk múltját. A harmadik dolog, ami itt jutott eszembe, hogy nagyon fontos, hogy a politikai élet minden résztvevője legalább ezekben a dolgokban egyetértsen, mert látszólag egy határozatról van szó, de a valóságban ennél sokkal többről van szó. A valóságban egy közösségről van szó, egy közös együttműködésről van szó, és arról, hogy tudunk-e most és a jövőben együtt dolgozni azért, hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimre méltó legyen a múltjához és a jövője még szebb legyen, mint ahogy 100 évvel ezelőtt gondolták azok, akik alapították. Csak 43 éve kötődöm ehhez a kerülethez, és ez először csak egy munkakapcsolat volt, de ahogy teltek-múltak az évek, egyre inkább találkoztam nagyon sok olyan emberrel, akik önzetlenül, lelkesen és nagyon eredményesen dolgozik a kerület feladatainak megoldása érdekében. Egyre inkább kezdtem érezni és a mai napig is úgy érzem, hogy itt ebben a közösségben, ebben a XVIII. kerületben, itt van egy olyan szellem, nemcsak a Képviselő-testületben, hanem sokkal szélesebb réteg van a kerületben, akik önként hajlandóak együttműködni annak érdekében, hogy a jelen feladatait megoldják és a jövőt meg megalapozzák. Így, 66 évesen az embernek van otthon egy csomó kitüntetése, oklevele, emlékérme stb., de nálam fő helyen a XVIII. kerület Díszpolgára címe van, mert ez a 43 év, amit ebben a közösségben töltöttem, ez számomra felejthetetlen és megtisztelő. Azt javaslom, hogy Önök is legyenek büszkék arra, hogy ennek a közösségnek a részesei és tegyenek meg ne többet, csak annyit amit eddig, annak érdekében, hogy ennek a valaha két településnek a jövője is szép legyen. dr. Mester László: köszöni szépen elnök úrnak a beszédet, megadja a szót dr. Téglás Tivadar helytörténésznek. dr. Téglás Tivadar: Tisztelt Megjelentek! Hölgyeim, Uraim! Egy gyertya lángja szerény fényt ad, mégis ünnepet idézhet. Hasonlóan sikerülhet néhány gondolattal múltunk egyik meghatározó eseményére is villanófényt vetni. Azok a polgártársaink, akik városunkban élnek, iskolába, munkahelyre vagy éppen bölcsődébe sietnek, vajon tudják-e, hogy mindennapjaikban a település történelmi múltja is körülveszi őket. Sokan nem tudják, hiszen a múlt nincs önmagában, azt fel kell tárni, meg kell mutatni, folyamatosan, következetesen. Bizton mondhatjuk, hogy teszünk is ezért. A figyelem egyik bizonyítéka ez a mai ünnepi ülés. A honfoglalástól napjainkig századok váltottak századokat, a régi Szentlőrinc területén is, az Árpád-kor templomépítő őseivel, a parasztháborúval, török nyilával, óriási latifundiumok születésével, világháborúkkal, romokkal és újjáépítésekkel, korszakzárásokkal és újrakezdésekkel, önállósulási törekvésekkel. Mindezek itt hagyták történelmi nyomaikat a klasszikus értelemben vett pátriánk múltjában is. A történelem villanóképei után a mai ünnepi órák és percek a 100 esztendővel ezelőtt történtek megidézését kérik és várják, melynek eredményeképpen január elsején Pusztaszentlőrinc, Kispest csatolt pusztája, társközsége, Pestszentlőrinc néven önálló nagyközség lett. Így ma, Tisztelt Jelenlévők, Centenáriumot ünnepelünk! Mikor a XX. század egykori otthonunkba beköszöntött, egyre erőteljesebben jelentkeztek azok a törekvések, melyek Pusztaszentlőrinc településrésznek

7 Jkv Változat: 1. 7 Kispesttől történő elszakadását, önálló községgé válását szorgalmazták. A mozgalom élén a parcellázásokkal fejlődésünknek utat nyitó Erik Szidónia férje, a 45 éves dr. Bókay Árpád professzor állt, aki akkor már a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt, nemesi címet viselt és otthonunk egyik legtekintélyesebb birtokosaként ismerték. Mögötte sorakozott a Szentlőrinci Polgári Kör szellemi erejével, tagjainak társadalmi tekintélyéjével, és az önállósítást előkészítő bizottság vezérkara. Mi táplálta elődeinknél az önállósodás elszánt követelését már a XIX. század utolsó éveitől? Tudták, hogy otthonunk területe jóval nagyobb, mint azt a szárnyai alá fogadó Kispest. Lakossága a XX. század kezdetére a közös közigazgatásban élők 40 %-át adja ki. Számuk igényesen épült otthonaikkal együtt lendületesen növekszik. Európai hírű tudósok villái díszítik utcáikat, melyek az egyetemes tudomány otthonainak számítanak, Eötvös Lóránd, Puskás Tivadar, Margó Tivadar munkásságával. Egyértelmű tény, önállósodási törekvéseik szilárd alapokra épültek. Ott voltak az önálló település vezetéséhez szükséges szellemi erők, a nagybirtokosok részéről befizetett adók is biztosíthatták az önálló település fenntartásának költségeit. A tények előtt az országos és a megyei vezetés is meghajolt és az akkori Belügyminisztérium október 14- én meghozta döntését, melyben Pusztaszentlőrincet Pestszentlőrinc néven január elsejével nagyközséggé nyilvánította. A 7812 helyi lakos jóleső érzéssel olvashatta újságjában a lelkesült sorokat, idézem: Szabad, önálló község lett Pusztaszentlőrinc, mely ezután, mint Pestszentlőrinc fogja polgárainak a közigazgatását, ügyes-bajos dolgait intézni. Szomszédaink is mosolyogva gratuláltak, még akkor is, ha valami keserűség is volt abban a mosolyban. Reméljük, hogy az immár nagyközséggé lett Pestszentlőrinc a legszebb egyetértésben marad továbbra is községünkkel és kívánjuk polgárai naggyá, virágzóvá tegyék. Kedves Barátaim! Gondoljunk tisztelettel azokra az elődökre is, akik ezt a harcot megvívták és az önálló település első vezetői voltak: Kubinyi Imrére, Krauschneider Józsefre, Brinkman Lajosra és társaikra. Méltó elődeink ők, a helyi település élén tevékenykedő későbbi vezetőknek. Tisztelt Megjelentek! Évszázados múltunkra jó érzéssel, tisztelettel, lokálpatrióta büszkeséggel nézhetünk. Amit látunk, jelenünknek és jövőnknek is erőt adhat, mikor az ünnep emelkedett napjai utáni napokban a cselekvő hétköznapok jönnek. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket és a meghívást. dr. Mester László: megadja a szót Pándy Tamás helytörténésznek felkéri, hogy kapcsolódjon az alkalomhoz és gazdagítsa ismereteiket. Pándy Tamás: Tisztelettel köszöntök mindenkit, kivételesen olvasni fogom a beszédet, mert különben itt maradhatunk, de igyekszik az ember mindenről megemlékezni. 80 évvel ezelőtt, januárjában lehorgasztott fejű, szabad emberek ültek Pestszentimre Községházáján, pedig akkor kapták meg azt a bizonyos levelet a belügyminisztertől, amelyet évtizedek óta vártak, hogy önálló legyen Pestszentimre. Ez a szomorúság azért volt, mert az a település, melytől elváltunk, Soroksár, minden egyes négyzetcentiméterhez ragaszkodott, és tulajdonképpen csak azt a területet kapta meg a mai Pestszentimre, ami akkor már ki volt parcellázva. Tehát nagyon megfosztva volt a község azért, mert nem volt szabad területe, melyen akár földművelést is tudott volna végezni. Persze ez a szomorúság nem tarthatott sokáig, mert ott volt a feladat, hogy egy 8000 lakosú települést létre kellett hozni, meg kellett alapozni a nagyközséget. Ez a nagyközség el kellett, hogy feledtesse azt a bélyeget, hogy ez volt Magyarország legszegényebb települése. Ez csodák éveit indította el, s ez az év azért meghatározó Imre fejlődésében, mert az addigi fejlődésnek nem is tudom hányadik hatványára emelte ennek a területnek a felemelkedését ill. azt a felmutatható fejlődését, ami ezt a területet jellemezte. Egy felsorolás erejéig szeretném elmondani, hogy azok az embereket, akik itt nagyon sokat tettek ezért az egész településért polgármester úr már említette - az Orbán Kálmánt, aki a jegyzője volt, de a későbbi Keresztes Albert főjegyző ugyancsak meghatározó személyisége volt ennek az időszaknak. valamint dekóderezték Pintér

8 Jkv Változat: 1. 8 Kálmánt, Pestszentimre első községi orvosát, valamint közfelkiáltással bírói székbe ültették Békéssy Sándort. Dr. Széky Endréről se feledkezzünk meg, ő is megfelelő mértékben járult hozzá ennek a településnek az előrelépéséhez. Egy idézetet szeretnék felolvasni a Képviselőtestület 1942-ben készült jegyzőkönyvéből, amely az így megtett útról a következőket írja: Hatalmas lendülettel fejlődött a község az elmúlt 10 év alatt, mióta önálló. Nem mi mondjuk, ők mondták, ők már csak tudták! Tulajdonképpen azzal kezdődött, hogy a mai Ady Endre utcai emeletes iskolát ők adták át az új településnek, a nagyközségnek. Soroksár ugyan megkapta a pénzt egy településen belüli emeletes iskolaépület és két óvoda létrehozásához, de ebből csupán csak az emeletes iskola valósult meg, az első önálló beruházása az óvoda építése volt a nagyközségnek. Közben, rettenetes huzavona után 1931-ben, éppen dr. Schaub Mihálynak a levelezése és javaslatai alapján, kérték a Pestszentimre név felvételét. Ez is egy nagyon kiemelkedő eseménye Pestszentimre és a XVIII. kerület történetének. Dr. Schaub Mihály szavaiból, melyben ajánlotta a településnek a Pestszentimre név felvételét, egy pár mondatot felidézek: Szent Imre ugyanis, nemcsak a magyarságnak, a magyar ifjúságnak, hanem a vallásos és erkölcsi tisztaságnak is a mintaképe, egy most alakuló és első lépéseit élő új község minden egyes lakosa olyan erkölcsi tisztasággal kíván az életben indulni, mint amilyet a történelemben Szent Imre képviselt. Egyébként akkor ünnepeltük Szent Imre halálának 900. évfordulóját és ez volt az apropója annak, hogy ezt a települést Szentimréről nevezzék el. A Képviselő-testület legfontosabb feladatának tekintette, hogy munkához jussanak az emberek, szövőszékek csattogtak utcaszerte, napestig villogtak a hímző és varrótűk. Többek között tanfolyamot szervezett Pándy Gyula, a földművelésügyi miniszter növényvédelmi községi biztosa, a gyümölcsfák és egyéb haszonnövények szakszerű termesztéséről azért, hogy a családok saját ellátásukról gondoskodni tudjanak. A Katolikus Egyház, a Református Egyház kiteljesítette működését, a katolikusok ebben az időszakban avatták fel nagytemplomukat, reformátusoknak meg a villany bevezetésével sikerült a díszes tornyukat megvilágítani, hogy este is észleljék a látogatók, ezt a kicsit csodának tűnő tornyot azon a bizonyos településen. Meghatározó volt a Kultúrháznak a szerepe, ahol jelenleg a PIK áll annak a helyén volt mindez. Sok minden történt, ami akkoriban nagy közönségsikert aratott, felavatták a strandot. Agárdi Kálmán, neves filmszakmai ember felépítette Bauhaus stílusú filmpalotáját, mai nevén a Balassi Mozit. Ugyanúgy Bauhaus stílusjegyeket visel az emeletes gyógyszertár épülete, ahol Molnár Antal gyógyszerésznek kiemelkedő szerepe volt a község, a vármegye életében és Ő volt az egyedüli aki az Országgyűlés Felső Házának póttagja volt, Pestszentimrén lakott. A község egészségügye is nagyon komoly előrehaladást mutatott, szülőotthont létesítettek az anyák, csecsemők védelmében a Stefánia Szövetség és a Zöld Kereszt révén. A válság éveiben is munkásakciókat szerveztek, közkönyhát üzemeltettek és minden évben a vármegye legnagyobb pénzadományával segítették az ott lakó szegényeket és azok megélhetését. A községi vezetés bevezettette a villanyt, a Nagykőrösi utat, Nemes utcát kiépítették és ehhez már buszjárat is tartozott, sok olyan dolog történt, ami meghatározó volt Imre történelmében, például vasúti végállomássá vált Pestszentimre az 1930-as évek végén, de ugyanúgy mondhatnák még a Posta fejlődését, a polgári iskola építését és azoknak az óvodai intézményeknek a létrehozását ami segítette az ott élőket. A lakosság létszáma egyre növekedett, nagyon fontos volt, hogy a lakost elérte 1937-ben. A község megvásárolta a mai Hősök terét és kialakította a teret rajta, 1943-ban avatták azt az első szobrát a településnek, amelyet az I. és II. világháborús magyar hősök emlékműveként tisztelünk. A helyi lakosok kertjeik rendben tartása mellett az előttük lévő utcát is széppé varázsolták, fákat, virágokat ültettek, gondoztak. A szó szerint virágzó kertváros vonzotta az újabb idetelepülőket, a szemétbánya fojtó bűze, miazmás levegője ellenére, sokan itt vettek telket ill. hétvégi házat. A kvalifikáltabb szakmunkások, tisztviselők kezdték felfedezni a szépülő, erősen kulturálódó, jó közbiztonsággal rendelkező, javuló közlekedésű Pestszentimrét. A hagyományos helyi összefogásra jó példa Pestszentimre kiürítésének megakadályozására írt petíció, amit minden egyház, párt és civil szervezet, a községi vezetéssel együtt aláírt, sajnos

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Pf.: 76. Tel.: (88) 592-660 Fax: (88) 592-676 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. június 29. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 15. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Kinyílt elõttük a világ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. február 4., V. évf., 4. szám

ÚJPESTI NAPLÓ. Kinyílt elõttük a világ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. február 4., V. évf., 4. szám INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. február 4., V. évf., 4. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu FOTÓ: VÁRAI MIHÁLY Kinyílt elõttük a világ Átvették diplomájukat

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Iktatószám: /2007 ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 14-334, 13-775 13-863 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült az Országos

Részletesebben

Ikt.sz.: IUB/16-2/2014. IUB-8/2014. sz. ülés (IUB-8/2014-2018. sz. ülés)

Ikt.sz.: IUB/16-2/2014. IUB-8/2014. sz. ülés (IUB-8/2014-2018. sz. ülés) Ikt.sz.: IUB/16-2/2014. IUB-8/2014. sz. ülés (IUB-8/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Igazságügyi bizottságának 2014. június 18-án, szerdán, 10 óra 6 perckor az Országház Nagy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Benczés Miklós, Földesi Norbert (igazoltan távol), Dr. Mokrai Mihály

JEGYZŐKÖNYV. Benczés Miklós, Földesi Norbert (igazoltan távol), Dr. Mokrai Mihály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE IX-4234-16/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 22. napján 09.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Közgyűlési termében

Részletesebben

A Képviselő-testületről felvételt készített a Zemplén Televízió és tudósított az Újhelyi Körkép.

A Képviselő-testületről felvételt készített a Zemplén Televízió és tudósított az Újhelyi Körkép. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-4/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje: 2014. február

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER. Nem hagyom magam megfélemlíteni

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER. Nem hagyom magam megfélemlíteni KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER Az összefogás győzelme volt a nándorfehérvári diadal A közgazdaságtan természetéből adódóan más tudomány a fizika, mint a történelem;

Részletesebben

A család minden tagja számára

A család minden tagja számára NOE Levelek A család minden tagja számára 193-194. 2007. december Nagycsalád 2007. december 1 Tartalomjegyzék 20 éve a családok szolgálatában.................... 3 Így ünnepeltünk.............................

Részletesebben

Napirend előtt: - Nyíregyháza Város Közbiztonságáért Sztárek Ferenc díj átadása. - Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács Bütyök József díj átadása

Napirend előtt: - Nyíregyháza Város Közbiztonságáért Sztárek Ferenc díj átadása. - Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács Bütyök József díj átadása 819 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 64-78/2011. c./ rendelete: 17-21/2011. Napirend előtt: - Nyíregyháza

Részletesebben

Jegyzőkönyvvezető: Varga Erzsébet (Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége beszédgyorsíró szolgálat)

Jegyzőkönyvvezető: Varga Erzsébet (Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége beszédgyorsíró szolgálat) Jegyzőkönyv az Országos Köznevelési Tanács 2005. december 8-án, csütörtökön az Oktatási Minisztérium (Budapest V., Szalay utca 10-14.) 101. számú tanácstermében megtartott üléséről Napirend: 1. A 2006.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Dátum: 2010. szeptember 27. 13.14. Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Dátum: 2010. szeptember 27. 13.14. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 10sze27a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2010. szeptember 27.

Részletesebben

2015. április Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1

2015. április Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1 2015. április Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1 Hírlétra BALETT TANFOLYAM Balett tanfolyamot indít a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár óvodás és iskolás korú gyermekek részére. Toborzó és bemutató foglalkozásra

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (szószerinti) Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2015. március 30-i soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (szószerinti) Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2015. március 30-i soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (szószerinti) Készült: a 2015. március 30-i soron kívüli üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Andrási András Pál, Baráth Zsolt György, Berec Zsolt Miklós,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-i rendkívüli ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 2099/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Lesencefalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Jkv-2011-09-15. Változat: 1. 2

Jkv-2011-09-15. Változat: 1. 2 BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Jkv-2011-09-15. Változat: 1. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Készült:

Részletesebben

Hazánk. és ezért tûntek el a történelembõl a hozzánk hasonló keleti népek, a hunok, az avarok, a besenyõk adta meg a kérdésre

Hazánk. és ezért tûntek el a történelembõl a hozzánk hasonló keleti népek, a hunok, az avarok, a besenyõk adta meg a kérdésre K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Méltósággal ünnepelt az állami rendezvényekrõl kizárt nemzet K Ö Z É L E T Ünnepelt az ország. Ünnepünk ez évben is kétarcú volt, méltósággal,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL MEGHÍ VÓ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének alakuló ülésére ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Szám: 527-13 - /2014. MEGHÍVÓ A Magyarország

Részletesebben

Albertirsa választott

Albertirsa választott XXVI. évfolyam, 11. szám 2014. november Október 23-ra emlékeztek 10-11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Részletesebben

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Szerencsés egyházközség

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Szerencsés egyházközség Karácsonyi Ének Szánd meg Uram Isten A sírót, a kérőt, Adj egy karácsonyfát, Egy egekig érőt. Aggass valamit rá, Kicsinek és nagynak, Subát a szegénynek, Szívet a gazdagnak. Gyűjtsd alá a Népek Apraját

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról szóló 26/2010.(II.1.) számú határozat módosítására

7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról szóló 26/2010.(II.1.) számú határozat módosítására 1970 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. szeptember 20-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 206-225/2010. c./ rendeletei: 22-24/2010. Napirend előtt: Ivancho

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről 5087-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről Az ülés helye: Baja, Városháza Díszterem, Szentháromság tér 1. Jelen vannak: Dr. Balogh László, Fercsák Róbert,

Részletesebben

A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.

A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra került. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2015. március 2-i üléséről. Időpontja: 2015. március 2. 15:35 órai kezdettel Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Tóth Imre

Részletesebben

Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély.

Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély. Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély. Akció! 60% befizetés esetén további 2% engedmény a teljes

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben