KÖZÖS DOLGAINK beszélgetések a szakmáról A KKK kerékpáros Stratégiája Makadám Klub

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÖS DOLGAINK beszélgetések a szakmáról A KKK kerékpáros Stratégiája Makadám Klub 2011.04.12."

Átírás

1 KÖZÖS DOLGAINK beszélgetések a szakmáról A KKK kerékpáros Stratégiája Makadám Klub Sztaniszláv Tamás főtanácsos KKK Hálózatfejlesztési- és Döntés-előkészítési Osztály

2 Szakmai területek: Kerékpáros Magyarország Program Infrastruktúra fejlesztés (KKK) Kerékpáros közlekedés népszerűsítése és biztonságának növelése Kerékpáros turizmus Kerékpársport, rekreáció Intézményi háttér

3 Előzmények Közlekedésépítési Szemle 59.évf.11.szám: Sztaniszláv Tamás: miért éppen kerékpár? Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ stratégiája: A kerékpárral közlekedők jelentős számú növekedése, a légszennyezési problémák, a városi közlekedés túlzsúfoltsága egyre inkább stratégiai kérdéssé teszi a biztonságos kerékpározás feltételeinek megteremtését. Ehhez szükséges, hogy a KKK: irányítsa a kerékpárutakra vonatkozó műszaki szabályozások kidolgozását, felügyelje a kerékpárutak tervezésének minőségét, vegyen részt a támogatások szakmai bírálatában, teremtsen pályázati lehetőséget a műszakilag nem megfelelő kerékpárutak felújítására, fenntartására, ellenőrizze a hazai forrásból támogatott kerékpárutak fenntartását, szankcionálja ennek elmaradását, vezesse naprakészen a térinformatikai alapú kerékpárút nyilvántartást

4 Előzmények

5 Alapvető célok a jelentős számban növekvő kerékpáros forgalom biztonságos közlekedési feltételeinek megteremtéséhez a műszaki feltételek biztosítása, kiemelten a lakott területen kívüli, nagyobb sebességű és nagyobb teherforgalmú szakaszokon légszennyezési problémákkal, gépjármű forgalommal túlterhelt lakott területi szakaszokon is segítse megteremteni a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeit, annak érdekében, hogy a túlzsúfoltság, légszennyezés és a baleseti kockázat csökkentése érdekében a közösségi és a kerékpáros közlekedés irányába terelje a napi közlekedőket.

6 Tartalom, a feladatok bontása Stratégia Akcióterv Megtalálható: (KMP -> Szervezet -> KKK) A KKK által végzendő feladatok A KKK szakmai irányítása A KKK által koordinált feladatok A KKK közreműködése

7 A KKK által végzendő feladatok Országos kerékpáros koncepció és hálózati terv (KKHT) kidolgozása és aktualizálása. Jelenleg: OTrT, KözOP útrehabilitáció keretében, önkormányzatok Cél, hogy meg kell fogalmazni az egyes kerékpárút kategóriák célját, jelentőségét, beruházóját (ÚME tartalmazza): szabadidős (turisztikai)/ hivatásforgalmi (közlekedésbiztonsági) cél országos / regionális / helyi jelentőségű központi forrás / önkormányzati forrás (támogatással) térképi és listás megjelenítés (OTrT és közlekedésbiztonsági nyomvonaltervek) EU forrás (KözOP?) igénybe vételének megcélzása koncepció megfogalmazása , részletes terv készítése kidolgozása összhangban az Összközlekedési koncepcióval támogatási források hozzárendelése a időszakra

8 A KKK által végzendő feladatok Kiemelt jelentőségű kerékpáros nyomvonalak engedélyezési terveinek elkészíttetése A EU támogatási periódusra elő kell készíteni engedélyes terveket Hazai forrású támogatások lebonyolítása. A KKK jogelődje, az UKIG 1990-es évek elején központi megvalósításban, majd az évi XXX törvény alapján céltámogatás formájában forrást biztosított az önkormányzati törzsvagyonba tartozó közlekedési létesítmények (önkormányzati utak, hidak, csomópontok, kerékpárutak, járdák) megvalósításához egyéb források bevonásával, amely 2003-ban megszűnt ban jelentős civil nyomásra újra megindult a hazai útpénztári támogatás, amelyre 2009-ben a gazdasági válság, majd ben kormányváltás és az elvonások okozta forráshiány miatt nem került sor. Hazai támogatásra az EU források hézagossága (KMR és felújítás /kiemelten az állami tulajdonban maradt/ nem kaphat támogatást) miatt jelentős igény van. Olyan irányú döntés esetén vagy a KKK vagy a Magyar Közút NZrt beruházásában kell lebonyilítani az országos jelentőségű kerékpárutak megépítését. A KKK-ban a személyi feltételek ennek lebonyolításához jelenleg hiányosak.

9 A KKK által végzendő feladatok A kerékpáros közlekedésbiztonság feltételeinek megteremtése. a kis értékű közlekedésbiztonsági beavatkozások támogatását ki kell terjeszteni a kerékpáros átvezetések, típusváltások támogatási lehetőségével a hidak, felüljárók kialakításánál, korszerűsítésénél, bővítésénél, felújításánál a kialakuló gyakorlatnak megfelelően a kerékpározási igény potenciális felmerülése esetén is meg kell oldani a biztonságos kerékpáros átvezetést minden közúti beavatkozás tervezésénél (csomópont, körforgalom, átépítés, burkolatfelújítás, elkerülő utak bekötései, stb) figyelemmel kell lenni arra, hogy a beavatkozás biztosítsa a kerékpárosok biztonságos forgalmát is figyelemmel kell kísérni a kerékpárosokat érintő baleseti gócpontokat, a kerékpárosok által jelzett valós közlekedési veszélyeket és kezdeményezni kell ezeknek a megszüntetését forgalomtechnikai vagy építési beavatkozással jogszabályok előkészítése, véleményezése (pl: KRESZ) baleseti helyzet elemzése, ezek csökkentése érdekében javaslat készítése kerékpáros fórumok nyomon követése a balesetveszélyes helyek feltárása érdekében.

10 A KKK által végzendő feladatok Fenntartás ellenőrzés (utánkövetés) A KKK 2009 elkezdte a hazai forrású támogatásból megvalósult kerékpárutak ellenőrzését, amit folytatni kellene. Megadott szempontok és jegyzőkönyvezési, dokumentálási előírások szerint őszi (45) és tavaszi (51) ellenőrzésre került sor. Az ellenőrzés eredményéről és a lehetséges szankciókról a KKK értesítette az érintetteket. A második ellenőrzés (ahol lehetőséget kell biztosítottunk a támogatott részvételére is) határozott javulást mutatott a fenntartási állapot. Kialakítandó a civil kontroll. Az angol kerékpáros ranger rendszer hazai adaptációja Hosszabb távon: a 2008-ban kidolgoztatott Karbantartási modell című tanulmány leporolása és bevezetése (Jogszabályi és finanszírozási feltételek biztosítása)

11 A KKK által végzendő feladatok Kerékpáros nyilvántartás (KeNyi) naprakész vezetése Jelenlegi feltöltöttség: forrás az adatfeltöltésre forrás és személyi feltétel a topológiai javításokra forrás az internetes felületre konvertálásra forrás a verziószám módosítására forrás a további funkcióbővítésre EU forrás felhasználása?? 2013-tól a KIRA rendszerhez igazítás KeNyi ÚME (ÚT ) adatfeltöltés a támogatás feltétele

12 A KKK által végzendő feladatok Önkormányzati döntéshozók műszaki felkészítése A kerékpározás útjai kézikönyv kidolgozása és terjesztése (www.kerekparozz.hu honlap A közlekedési tárca háttérintézményi feladatainak ellátása szakvélemények megfogalmazása az ÚME alóli felmentések kerékpáros vonatkozásiról interpellációk, ügyfél-megkeresések háttér információjának elkészítése felkészítők, előadásvázlatok készítése konferenciák szervezése, azokon részvétel, előadások tartása (eddigi mintegy 6-7 rendezvényünkön fős részvétel, mintegy 30 előadás tartása)

13 KKK szakmai irányítási feladatok Útügyi szabályozás műszaki megalapozása (K+F) A kerékpáros forgalom előrebecslésének módszertana szabadidős és közlekedési célú kerékpárforgalmi létesítmények esetén A kerékpáros forgalom számlálásának munkamódszere és a mérésekből egy területi egységre, útvonalra vonatkozó adatok meghatározásának módszertana A kerékpáros forgalom konfliktus elemzésének módszere a különböző kerékpárforgalmi létesítmények esetén Megépült kerékpárforgalmi létesítmények közlekedési, gazdasági és egyéb hatásainak vizsgálata A kerékpáros közlekedés társadalmi hasznossága és annak pénzügyi számszerűsítése A kerékpáros létesítmény típusok baleseti kockázatainak elemzése Útügyi szabályozás ÚME van, megjelent, Útmutató van, nem jelent meg, más ÚME-kkal összehangolás szükséges

14 KKK szakmai irányítási feladatok EU forrású kerékpáros pályázatok szakmai irányítása KözOP tervbírálat (előírás) engedélyes terv alapján a pályázatnak és a kerékpárosoknak való megfelelés nyilatkozat kiadása ROP források esetén egyeztetés (javaslat) kiírásból kimaradt jelentkeznek a tervezők az ajánlás alapján koncepciók véleményezése (kezdeményezés) Kerékpáros hatósági építési engedélyezési eljárás egyszerűsítése eljárás egyszerűsítése KeNyi ÚME előírása

15 KKK szakmai irányítási feladatok kerékpárutak karbantartása Mintegy 3500 km kerékpárút, mint jelentős nemzeti vagyon fenntartása KKK tanulmány 2008-ban (jogi és pénzügyi háttér hiánya) KKK fenntartás ellenőrzés Támogatási forrás biztosítása Együttműködési Megállapodás javaslat

16 KKK által koordinált feladatok Kerékpáros Tárcaközi Koordináció Amennyiben a minisztérium továbbra is feladatának tekinti a kerékpáros célok és feladatok megvalósításának koordinálása érdekében a koordináció szervezését, akkor a téma- és napirendi pontok megfogalmazását, az ülések megszervezését a KKK munkatársa látja el. Közlekedésbiztonsági és népszerűsítő akciók A minisztérium feladatkörébe tartoznak közlekedésbiztonsági és népszerűsítő akciók, amelyekben a KKK a minisztérium által meghatározott mértékben vesz részt. Ezek közül a Kerékpárosbarát Település és Munkahely (KBT-KBM) pályázatot az eddigieknek megfelelően a KKK bonyolítja le a minisztérium anyagi és erkölcsi támogatása mellett. KETOSZ létrehozása és szalmai támogatása.

17 KKK közreműködése Közlekedésbiztonsági és népszerűsítő akciók A minisztérium feladatkörébe tartoznak közlekedésbiztonsági és népszerűsítő akciók, amelyekben a KKK a minisztérium által meghatározott mértékben vesz részt. Ezek közül a Bringázz a Munkába (BaM!), a kerékpáros oktatás és az Európai Mobilitási Hét programjainak szakmai és lebonyolítási ellenőrzésbe az igények szerint vonja be a KKK-t. Részvétel az EU pályázatok bírálatában Amennyiben a minisztérium elrendeli, képviseletében a KKK munkatársa vesz részt a hivatalos bírálaton.

18 KKK közreműködése Kerékpáros turisztikai fejlesztés A KeNyi turisztikai vonatkozásai együttműködés turisztikai célú térkép- és honlapkészítőkkel Együttműködés a turisztikai szakállamtitkársággal kerékpáros turisztikai stratégia kidolgozása Balatoni Bringakörút fejlesztése EuroVelo6 nyomvonal kiépítése

19 EuroVelo6 nyomvonal kitáblázása

20

21

22 NONSZENSZEK BEÉPÍTETT BALESETVESZÉLY A KözOP útrehabilitáció keretében megvalósuló kerékpárutak megszakítása a külterület határán! Jelenleg kizárólag külterületi határvonalig építhető kerékpárút, ami sok kistelepülés esetén még nem a lakott terület határán van (90 km/h megengedett sebesség), pedig az induló tervezési diszpozíció előírta a biztonságos csatlakozás megteremtését.

23 NONSZENSZEK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG Hidak felüljárók építése és felújítása esetén biztonságosan át kell vezetni a kerékpáros forgalmat akkor is, ha még nincs meg hozzá a kerékpárút! Rossz gyakorlat: M0 Csömör M5 55.sz.főút Szegednél M3 Nyíregyháza Nyírbátor M6-os Érdi csomópontok térségében a kerékpárút átvezetés Kapuvári Kis-Rába híd felújítása Budapesti hidak Székesfehérvár nagysebességű vonat keresztezés

24 NONSZENSZEK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG Hidak felüljárók építése és felújítása Jó gyakorlat: Szentes Csongrád 451.sz.főút M3 és a 49.sz főút keresztezése Gyomaendrőd, 47.sz.főút Kőrös híd Az újonnan épült Duna hidak Újra megjelent a rossz gyakorlat szelleme!

25 NONSZENSZEK KOORDINÁCIÓHIÁNY A ROP által támogatott közúti fejlesztések esetén meg kell oldani a kerékpárosok biztonságos átvezetését, még akkor is, ha nincs jelenleg önálló kapcsolódó kerékpáros létesítmény. Közútkezelő a fenntartási költség növekedésére hivatkozva nem támogatja a közúton előforduló kerékpáros létesítmény megvalósítását.

26 Honlapjaink

27 Honlapjaink

28 Honlapjaink

29 Honlapjaink

30

Nemzeti Kerékpáros Koncepció 2014--2020

Nemzeti Kerékpáros Koncepció 2014--2020 Nemzeti Kerékpáros Koncepció 2014--2020 2013. május Magyar Természetjárók Szövetsége Összefoglaló Háttér: A European Cyclists' Federation, a Kerékpáros Magyarország Szövetség, a Kerékpárosbarát Települések

Részletesebben

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel)

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) JELENTÉS a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 13006 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

A Kerékpáros Kerekasztal összefoglaló értékelése és módosító javaslatai az Operatív Programok tervezeteihez 2013. november 15.

A Kerékpáros Kerekasztal összefoglaló értékelése és módosító javaslatai az Operatív Programok tervezeteihez 2013. november 15. A Kerékpáros Kerekasztal összefoglaló értékelése és módosító javaslatai az Operatív Programok tervezeteihez 2013. november 15. Bevezetés A European Cyclists' Federation (ECF), a Kerékpáros ország Szövetség

Részletesebben

Érdi Kerékpáros Koncepció

Érdi Kerékpáros Koncepció Fejlesztési javaslatok Érd M.J.V. kerékpárosbaráttá tételéhez Magyar Kerékpárosklub Tekergő Kerékpáros Egyesület 2008. december Tartalomjegyzék 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 A KONCEPCIÓ LÉTREHOZÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ

Részletesebben

KERÉKPÁROS MAGYARORSZÁG PROGRAM 2007-2013 2007-2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Háttér... 3 1. Lehetőségek és adottságok a kerékpározás fejlesztése területén... 5 1.1. Kerékpáros közlekedés...

Részletesebben

27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

KERÉKPÁROS MAGYARORSZÁG PROGRAM 2007-2013

KERÉKPÁROS MAGYARORSZÁG PROGRAM 2007-2013 KERÉKPÁROS MAGYARORSZÁG PROGRAM 2007-2013 Vitaanyag! 2007-2013 1 Tartalomjegyzék Háttér...3...3 1. Lehetőségek és adottságok a kerékpározás fejlesztése területén...4 1.2. Kerékpáros közlekedés...4 1.2.

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI I.

A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI I. A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI I. KÉZIKÖNYV A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSÉHEZ Készítette: Deák Alexandra Budapest, 2010 június hó 2 A kézikönyvet készítették Pej Kálmán vezetésével Bencze-Kovács Virág Bodor

Részletesebben

ORSZÁGOS KERÉKPÁRÚT HÁLÓZAT MAGYARORSZÁGI SZAKASZAI FENNTARTÁSÁNAK, ÜZEMELTETÉSÉNEK, IGAZGATÁSÁNAK MODELLJE MINTARENDSZERE A FERT-TÓ MENTÉN

ORSZÁGOS KERÉKPÁRÚT HÁLÓZAT MAGYARORSZÁGI SZAKASZAI FENNTARTÁSÁNAK, ÜZEMELTETÉSÉNEK, IGAZGATÁSÁNAK MODELLJE MINTARENDSZERE A FERT-TÓ MENTÉN JAVÍTOTT példány ORSZÁGOS KERÉKPÁRÚT HÁLÓZAT MAGYARORSZÁGI SZAKASZAI FENNTARTÁSÁNAK, ÜZEMELTETÉSÉNEK, IGAZGATÁSÁNAK MODELLJE ÉS MINTARENDSZERE A FERT-TÓ MENTÉN Készült a Közlekedési Koordinációs Központ

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI-../2013 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25.-i ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei kerékpárút-hálózat áttekintése,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv.421-312010 Előadó: Bába Sándor Mell.: l pid. Közlekedésfejlesztési koncepció Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve Közlekedési koncepció MEGRENDELŐ: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELI: VANTARA GYULA POLGÁRMESTER TERVEZÉSI KONZULENSEK: LUKÁCSI

Részletesebben

JELENTÉS. 1291 2012. augusztus

JELENTÉS. 1291 2012. augusztus JELENTÉS az állami közutak felújítását, javítását, karbantartását célzó intézkedések eredményességének és az állami közutak állapotára gyakorolt hatásának ellenőrzéséről 1291 2012. augusztus Iktatószám:

Részletesebben

Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez

Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez TÁJÉKOZTATÓ AZ NKP-II 2007. ÉVI VÉGREHAJTÁSI TERVÉRŐL 1-9. Tematikus akcióprogramok táblázatai A táblázatok az NKP-II céljainak megvalósulását szolgáló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK HELYZETÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK HELYZETÉRŐL Szolnok,. szeptember hó 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. Jász-Nagykun-Szolnok megye országos közúthálózatának jellemzése III.

Részletesebben

5. 2007-2013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE

5. 2007-2013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE 5. 2007-2013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE A 3. A városrészek területi megközelítésű elemzése című fejezetben kijelölésre kerültek azok a városrészek, melyek fejlesztése prioritást

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió kulturális helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása c. komponenséhez Kódszám: NYDOP-2.1.1/A-13 1 Tartalomjegyzék A.

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Stratégiai Környezeti Vizsgálat (Jelen dokumentáció az NKS társadalmi megvitatásra került verziójára (2013. október) készült, továbbá tartalmazza a társadalmi egyeztetés

Részletesebben

Cross-border bike. Kerékpáros turizmus a magyar-horvát határtérségben. Workshop-sorozat összefoglaló tanulmánya

Cross-border bike. Kerékpáros turizmus a magyar-horvát határtérségben. Workshop-sorozat összefoglaló tanulmánya Cross-border bike Kerékpáros turizmus a magyar-horvát határtérségben Workshop-sorozat összefoglaló tanulmánya Megbízó: Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Készítette: DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Sorszám Munkaanyag Szakterület Észrevétel Válasz. Nem igényel módosítást.

Sorszám Munkaanyag Szakterület Észrevétel Válasz. Nem igényel módosítást. 2 vasút Személyszállításban a nagytávolságú, nemzetközi közlekedés tendenciái megkövetelik, hogy hazai mértékben is foglalkozzunk egy lehetséges nagysebességű összeköttetés kiépítésével, melyben hazánk

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülésének 8. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülésének 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülésének 8. számú napirendi pontja Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi, Tolna megyét érintő

Részletesebben

A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014 2019 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA

A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014 2019 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014 2019 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Elfogadta: a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a /2015. (V. 7.) KGY. számú határozatával BEVEZETÉS Magyarország helyi

Részletesebben

1. sz. melléklet. Készítették: Józsa Tamás Dr. Temesvári Balázs Sarkady Attila

1. sz. melléklet. Készítették: Józsa Tamás Dr. Temesvári Balázs Sarkady Attila 1. sz. melléklet V e s z p r é m V á r o s f e j l e s z t é s i A k c i ó t e r v e 2 0 0 7-2 0 0 8 Készítették: Józsa Tamás Dr. Temesvári Balázs Sarkady Attila Farkas András Veszprém, 2007. január T

Részletesebben

I. A célok meghatározása, felsorolása. Kormányzati Informatika

I. A célok meghatározása, felsorolása. Kormányzati Informatika I. A célok meghatározása, felsorolása Kormányzati Informatika A Kormány kiemelt célja a hatékony állam megteremtése, működtetése és a bürokratizmus csökkentése. A hatékony állam a XXI. században nem működhet

Részletesebben

A kerékpározás, mint horizontális szempont különböző fejlesztési területekbe történő integrálását definiáló szakmai útmutató

A kerékpározás, mint horizontális szempont különböző fejlesztési területekbe történő integrálását definiáló szakmai útmutató A kerékpározás, mint horizontális szempont különböző fejlesztési területekbe történő integrálását definiáló szakmai útmutató Társadalmi egyeztetés - WORKSHOP 2014. Március 24. Balogh Zsuzsanna, Tendli

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 31. (1) szerinti véleményezési szakaszra Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben