ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT ZÁRÓJELENTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT ZÁRÓJELENTÉSE"

Átírás

1 ORSZÁGOS KORÁNYI TBC ÉS PULMONOLÓGIAI INTÉZET SEBÉSZETI ÉPÜLET BŐVÍTÉS ÉS REKONSTRUKCIÓ ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT ZÁRÓJELENTÉSE Budapest, május

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Tervpályázat célja, tárgya, jellege II. III. IV. A lebonyolítás rövid ismertetése A pályaművek részletes bírálata Összefoglaló értékelés és ajánlások a kiíró számára V. A pályázat eredménye VI. Kivonat a Bírálóbizottság május 19-i ülésének jegyzőkönyvéből

3 I. A tervpályázat célja, tárgya, jellege A Kiíró az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet volt. A tervpályázat célja az volt, hogy a kiíró a kiírásban megfogalmazott tervezési program megvalósítására pályázati formában kereste a legjobb tervmegoldást és ez alapján a feladat tervezésére legalkalmasabb tervezőt. A kiírás tárgya: az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet sebészeti épület bővítés és rekonstrukció. A tervpályázat jellege nyilvános, formája versenypályázat, és titkos volt. A tervpályázat lebonyolítása a 137/2004. (IV.29.) Kormányrendelet, a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzata, valamint a pályázók részére kiadott tervpályázati dokumentáció előírásai szerint történt. A tervpályázat Bírálóbizottsága: Elnök: Somogyi László Építés Fejlődésért Alapítvány Társelnök: Dr. Kovács Gábor Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet Szavazati jogú tagok: Rimely Károly Magyar Építész Kamara Marosi Miklós Fővárosi Önkormányzat Főépítész. Iroda Papházi András XII ker. Önkormányzat Főépítész és Körny.véd.I. Dinnyés Gyuláné Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet Szíjártó Lajos Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet Vurai Károly Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet Szavazati joggal nem rendelkező szakértők: Jogi szakértő: Dr. Molnár Judit Titkár: Szilágyi Béla ESZCSM Dr. Csekő AttilaOrszágos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet Dr. Karlóczai Kristóf Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet Dr. Molnár Ádám Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet Raduj Klára Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

4 I. A lebonyolítás rövid ismertetése A kiíró a tervpályázati hirdetményt és dokumentációt a jogszabályi előírásoknak megfelelően az általa felkért, illetve létrehozott Bírálóbizottsággal jóváhagyatta. A tervpályázati hirdetmény közzétételére augusztus 31-én került sor oly módon, hogy a hirdetményt a kiíró a Közbeszerzési Értesítőben is megjelentette. A tervpályázattal kapcsolatos kérdések feltevésére október 12-éig volt a pályázóknak módjuk, mellyel kapcsolatosan számos kérdés érkezett a Kiíróhoz. A beérkezett kérdések eredményeként a Bírálóbizottság javasolta a Kiírónak, hogy a pályaművek beadási határidejét és ebből eredően valamennyi kapcsolódó határidőt további két hónappal hosszabbítsa meg. A Kiíró a Bírálóbizottság javaslata alapján a beadási határidőt meghosszabbította, amelynek következtében az elbírálási és eredményhirdetési határidő is módosult. A pályázók által feltett kérdésekre a Kiíró a módosított határidőnek megfelelően adott érdemi tájékoztatást. A pályaművek bontására március.-án került sor. A bontási eljárás során a Bírálóbizottság megállapította, hogy a bontási eljárásig 11 pályamű érkezett be, melynek csomagolása sértetlen volt. A pályaművek feladóvevényeinek ellenőrzése kapcsán megállapította, hogy két pályamű, nevezetesen a sorszámú és a pályamű postára adására a tervpályázati kiírásban meghatározott időpontot követően (2005. március 21-én ) került sor. A Bírálóbizottság sorszámú pályamű tekintetében megállapította, hogy a postai feladóvevény nem rögzíti a feladás pontos időpontját. Erre tekintettel felkérte a tervpályázat lebonyolítóját, hogy keresse meg a Magyar Posta Rt-t a pályamű konkrét feladási időpontja tekintetében. A Magyar Posta Rt a megkeresésre írásban nyilatkozott, melyből megállapítható volt, hogy a pályamű az előírt beadási határidőt követően került feladásra. A Bírálóbizottság a tervpályázati kiírás 1.5. pontja, valamint a 137/2004. (IV.29.) Kormányrendelet alapján a tervcsomag felbontása nélkül a tervpályázatból kizárta a 4-es, a 9- es és a 11-es sorszámú pályaműveket. A Bírálóbizottság a pályázatok felbontását követően megvizsgálta a beérkezett és bírálatban részesülő pályaműveket a tekintetben, hogy megfeleltek-e a tervpályázati kiírás tartalmi előírásainak. Ennek eredményeként az egyes pályaműveket részletes bírálatban részesítette a következők szerint: A pályamű elbírálásának szempontjai Az általános bírálati szempontokat a Tervpályázati Kiírás dokumentációjának 2.3. pontja (24. oldal) tartalmazza. A részletes bírálati szempontok az alábbiak voltak: - a pályázat formai előírásainak teljesítése (kiírás 1.9 pont), - a pályázat tartalmi előírásainak teljesítése (tervezési program), - a bővítés telepítése (külső utak, megközelítés, bejáratok helye, külső és belső parkolóhelyek),

5 - orvos-technológiai szempontok (tartalom, funkcionális elrendezés, kapcsolódás, funkciók helye, funkcionális egységek kialakítása, teljesség, technológiai leírás, a technológia jelölése, stb.), - építészeti kialakítás (telepítés, tömegformálás, belső téralakítás, homlokzatok, ajánlott anyag, használat, ajánlott színek, stb.), - az érvényben lévő hatósági előírások betartása, különös tekintettek a Budapest, XII. ker. Önkormányzat 4/2000. (III.22.) rendeletében előírtnak (homlokzatmagasság, telekhatártól való távolság), - gépészeti szempontok, - tűzvédelmi szempontok (zárt lépcsőház, biztonsági felvonó, stb.), - naturális mutatók, - ütemezhetőség (a megvalósíthatóság fázisai a meglévő funkciók folyamatos működésének biztosítása), - gazdaságosság a választott tartalom, kialakítás és terjedelem függvényében, - egyéb szempontok. III. A pályaművek részletes bírálata 1. számú pályamű: Pályázó a Kiírás formai és tartalmi követelményeit teljesítette, sőt a kötelezően elvárt anyagot, mutatós látványterv ábrákkal bővítette. Ugyanakkor az ütemezés ábrázolását túl egyszerűen oldotta meg. A tervlapok nyilvánosak, grafikailag kellemes hatásúak, s az értelmezhetőséget megfelelő színezés segíti. Műszaki leírása részletező, a programban megadott részlegeket szerepelteti. A bővítést a meglévő Z formájú épület egyik oldalára, annak részben nyugati, illetve nagyrészt déli oldalán lévő, fás domb területére javasolja, megegyezően a legtöbb pályázattal. A javasolt L formájú bővítmény egy nagyobb belső udvarral kapcsolódik a régi épülethez, szabadon hagyva a meglévő homlokzati ablaksort, ezáltal megkönnyítve az ütemezett megvalósítást, elkerülve a csatlakozás alapozási nehézségeit. A bővítmény tömegében még egy kisebb belső udvarra tesz javaslatot, amely köré a funkció jól szervezhető, egyúttal a közvetlen megvilágítás és a természetes szellőzés biztosítható. A külső bejáratok az épület három oldaláról általában megfelelők, kivéve a sürgősségi betegellátás bejárata, ami nehezen megközelíthető. A terv csak külső, terepszinten elhelyezett személygépkocsi parkolóhellyel számol, mintegy 58 férőhellyel, az épületben, illetve alatta parkoló helyet nem helyez el. A terv belső közlekedési rendszere tiszta és világos. A meglévő épület középrészéből kiinduló közlekedő, szabályos észak-dél irányú tengelyt alkotva, a bővítménybe vezet, ott kettőződik.

6 E tengelyre merőlegesen futnak a régi épület középfolyosói, illetve az új épületrész közlekedői. A választott rendszer szinte a körforgalom lehetőségét rejti, s talán erre utal a korszerű, kártyás beléptetés alkalmazására tett javaslat. Kár, hogy egyes szinteken a közlekedő folyosók zsák -ban végződnek (1-2 szint). A funkcionális elrendezés és tartalom a fektető részlegeknél és az ambulancián megfelelő, de a diagnosztikai részlegeknél kisebb hibák fordulnak elő. Így az intenzív terápia kialakítása a mai igényeket nem elégítik ki, a felügyelet megoldatlansága miatt. Továbbá a központi sterilező részlegében a szállítás útvonala zavaros, nem megfelelő, a szennyes tiszta út nem szétválasztott. Az egyes helyiségek berendezésének jelölése szép, mutatós, korrekt, elősegíti a használhatóság megítélését. A terv a megadott ágyszám igényeket pontosan teljesítette. A terv építészeti kialakítása korszerű és kultúrált, az alacsony épületbővítmény tájba illő és a pavilonos elrendezést idézi. Ugyanakkor a régi épület legfelső szintjének kiegészítésénél alkalmazandó LINDAB burkolás nem létszik kívánatosnak. Az érvényben lévő Kerületi Szabályozási Terv előírásait látszólag betartotta, mivel a bővítmény homlokzatmagassága a kimutatás szerint 7,96 m, viszont a régi épület kiegészítését a Bírálóbizottság a homlokzatmagasságra vonatkozó előírás megsértésének tekinti. Gépészeti szempontból a terv nem ábrázolja a hőközpontot, s a tetőre helyezett gépészeti helyiségcsoportok megközelítése nem megoldott. A terv tűzvédelmi kérdéseit nem oldja meg, így zárt lépcsőház, illetve biztonsági felvonó nem található, de ebből a szempontból nem szerencsés a zsák -ban végződő folyosószakasz sem. Az egységes szempontok alapján elvégzett területnagyság elemzés szerint, az egyes részlegek nettó területe az alábbiak szerint alakul: Ambulanciák: 697 m 2 Sürgősségi/betegfelvétel: 256 m 2 Diagnosztika: m 2 Központi egységek: m 2 Betegosztályok: m 2 Egyéb egységek: m 2 Egyebek: 78 m 2 Területek (nettó): m 2 összes hasznos: m 2 közlekedő terület: m 2 összes nettó (főfunkciók): m 2 egyéb területek: m 2 Az ütemezhetőség alapjaiban a megfelelő lehet, de részleteiben nem eléggé kidolgozott. Különösen az előcsarnok környékének ütemezése ellentmondó. A terv a választott megoldások miatt, s a terjedelem szempontjából gazdaságosnak mondható.

7 A pályázó teljesítette a szakmai feltételrendszert, a megtervezett épületben helyet biztosított a pályázati kiírásban megjelölt egészségügyi szolgáltatásoknak. Szakmai értelemben megnehezíti a szolgálatok beosztását az, hogy több osztály is megbontva, egy szint távoli részein van. Előnyösebb lett volna, ha a nagyobb alapterület igényű osztályok esetében is ügyel a tervező arra, hogy a nővér szolgálatok minél kisebb távolságok megtételével érjék el a hotelrész kórtermeit. Hibája ennek a tervnek az is, hogy a tervezett ambulancia zsúfolt, keskenyek a közlekedő utak, kevés a váró terület is. A beteg felvételi osztály elhelyezése sem előnyös, túl közel van az ambulanciához. Ez nem megfelelő módon a felvett súlyos betegek, intézeti betegek és a civil, járó betegek nem kívánatos közelségét eredményezi. Valószínű a tervező azt képzelte, hogy az ambulanciát az akut panaszos betegek keresik fel, akiket rögtön felvehetnek így a beteg felvételi osztályra. Itt nem erről van szó. A műtőblokk mellé rendelt gastroenterológia feliratú szolgáltatás itt nem értelmezhető. Összefoglalás: A terv a bővítés választott megoldása, a tiszta közlekedési rendszer és egyes funkcionális részlegek kifogástalan megoldása miatt, egyes hiányosságok és kifogásolható részletek miatt értékeket hordoz. 2. számú pályamű: A pályázó a kiírás tartalmi és formai követelményeit betartotta. A grafikai előadásmód megfelelő, az értelmezést színezés segíti. Ugyanakkor a helyiségek megnevezését és területét külön Legendában szerepelteti, s ez az lebírálás szempontjából nem szerencsés, de a kiírás szerint ez nem kifogásolható. A rajzi megjelenítés helyenként hibás. A szintkották és a rámpalejtések jelölése hibásak, illetve helytelenek. A műszaki leírás tartalma megfelelő. A bővítés telepítését a meglévő épület északi, valamint a déli oldalára helyezi. Az északi irányba való bővítés a telekhatárhoz való közelség miatt nem elfogadható. Az északi oldalra tervezett parkolók csak a telekhatárhoz túl közeli, költséges támfalrendszer megépítésével lenne megoldható, a terepviszonyok miatt. A választott bővítési javaslat, a fás domb területét a legkevésbé érinti. A déli új szárny és a régi A szárny között kultúrált bejárati útvonal keletkezik. Az északi bővítmény belső udvarral kapcsolódik, melynek egy részén kellemes belső tartózkodó tér kialakítására adódott lehetőség. A külső megközelítési útvonal és a bejáratok helye megfelelő, de a gazdasági bejárat hiányzik. A terv 62 db külső, terepszinten elhelyezett gépkocsi parkolóhelyet ad meg. Az orvos-technológiai megoldások - a sok megfelelő megoldás mellett - számos hibát tartalmaznak. A kardiológia őrző részlege a fő helyiségektől elszakad, mivel más szintre került. A kemoterápia csak más részlegen keresztül közelíthető meg. Az intenzív terápia

8 elrendezése megfelelő, de megközelítése csak a sebészeti osztályon keresztül történhet. A betegfelvételi részleghez érkező mentőbeálló rövid, nem használható jól. A képalkotó diagnosztika együvé került az ambulanciával, ami a fekvő- és járóbeteg keveredését okozza, s ez nem kívánatos. A pályázó a labor-diagnosztikát két önálló egységre szervezi, ezáltal területileg szétbontja. Az izotóp diagnosztika SPECT helyisége nem megközelíthető. A központi műtőegység műtőhelyiségei szűkösek (40,5 m 2 ). Az átöltöző területe kicsi, az elrendezése nem megfelelő. A központi sterilező jól megoldott, különösen kedvező a műtőhöz való kapcsolata. A teher (étel) szállítás megoldatlan, keveredik az ambuláns forgalommal. Az ápolási igazgatás részét képező előadóterem alakja előnytelen. A központi raktárak hiányoznak. A fent leírtak, az orvos-technológia megítélését kedvezőtlenül befolyásolják. Építészetileg és szerkezetileg érinti a régi épületszárnyakat, hogy a felső két szintet visszabontja, majd könnyűszerkezetes módon, s az épületszárny szélességét megnövelve, erkélyek létesítésével visszaépíti. A régi épületszárnyak szélességét meghizlalását a zsűri előnytelen javaslatnak ítélte, noha az erkélyek létesítése leárnyékolás és használható területek szempontjából jó gondolatnak ítélhető. A tervezett homlokzatkialakítás változatos, de kicsit súlyos határú, alapjában azonban elfogadható. Az északi oldalra tervezett bővítés ha kis mértékben is, de sérti a Kerületi Szabályozási Terv 13/a.. (2) pontjában előírtakat, mely szerint A természetvédelmi oltalom alatt álló területek határától számított 20 méteren belül új építmény nem helyezhető el. A terv nem tartja be a fenti szabályzat 8. -ában foglaltakat. mely szerint Az építmény egyetlen homlokzatának magassága sem lehet nagyobb az építési övezetben megengedett építménymagasságnál. Ez az érték legfeljebb 8,0 m lehet, a terven kimutatott 8,83 m-rel (ténylegesen 14,25 m) szemben. Gépészetileg nem elfogadható megoldás, hogy az ambuláns bejárat zavarja a hőközpont kiszolgálását. A terv nem elégíti ki a tűzvédelmi szempontokat, mert a füstmentes lépcsőház és a biztonsági felvonó nem biztosított. Terület nagyságok, az egységes nettó területszámítás alapján: Ambulanciák: m 2 Sürgősségi/betegfelvétel: 611 m 2 Diagnosztika: 931 m 2 Központi egységek: m 2 Betegosztályok: m 2 Egyéb egységek: m 2 Egyebek: 467 m 2

9 Területek (nettó): m 2 összes hasznos: m 2 közlekedő terület: m 2 összes nettó (főfunkciók): m 2 egyéb területek: m 2 Ütemezhetőség szempontjából a választott megoldás egyes részlegek (pl. urológia) kétszeres költözése miatt igen előnytelen, s az ütemezést ellehetetleníti. Gazdaságossági megítélés nehéz, mert a tömör beépítés és az alacsony közlekedő terület arány kedvező, de a választott megoldások hibái a kedvező megítélést nem teszik lehetővé. A pályamű előnye, hogy nagyon szép, a környezetbe harmonikusan illeszkedő színezésű felületeket alkalmaz. Elhelyezi a tervben a pályázati dokumentációban megjelölt szolgáltatásokat. Hibája a munkának az, hogy a képalkotó diagnosztika egységei nem egységes elhelyezésűek. A CT diagnosztika például az ambulancián lenne, távol a képalkotó diagnosztika egyéb egységeitől. Ez a személyzet hatékony munkájának a szervezését akadályozó tényező. Az intenzív osztály és a koronária őrző két szinten van, szerencsésebb lenne az egy szinten történő elhelyezés. A betegellátó osztályok, több osztály esetében is két szintre kerültek. Ez megnehezíti a nővér szolgálatok kiállítását, a betegek felügyeletét. A belgyógyászat egymástól távol lévő két szárnyban van, ami az előzőekhez hasonló gondot jelent. Összefoglalás: A terv erénye a tömörség és a nagyvonalú belső téralakítás, hátránya régi épületben történő szélesítés. 3. számú pályamű: A pályázó a kiírás tartalmi és formai követelményeit a költségbecslés készítés kivételével teljesítette. A pályázati anyag tiszta, világos előadásmóddal készült, kellemes grafikai megjelenítéssel. A feliratokat legenda helyettesíti. A műszaki leírások kellően részletezettek. A meglévő épület bővítése a nyugati, illetve déli oldalon történt. A javasolt megoldás a meglévővel lényegében azonos magasságú, erősen tömbszerű hozzáépítést eredményez, ami nem a pavilon jelleg felé mutat, viszont a beépítés igen tömör. Tervezett parkolóhely 36 db gépkocsira, kizárólag kívül, terepszinten. A bejáratok közül a gazdasági bejárat helye zavarhatja a kemoterápia működését, továbbá szűkös kialakítású. A belső közlekedési rendszer világos, rendezett és logikus. A tervezési programot a terv kulturált elrendezésű funkcionális egységekkel teljesíti.

10 A fekvőrészlegek ágyszáma pontosan megegyezik a programmal, ugyanakkor a kórtermek alapterülete túlméretezett. Különösen kedvező a labordiagnosztika kialakítása. Nem szerencsés viszont a képalkotó diagnosztika elhelyezése a régi épület I. emeletén, jobb lenne az új épületrészben a CT helyiséggel együtt. A elrendezésű műtőcsoport megfelelő kialakítású, de a függőleges összeköttetés megteremtésének lehetőségét elmulasztotta. A szeptikus műtő steril nővérdolgozója elszakad a műtőtől. A központi sterilezőnél a két irányból érkező szennyes anyag útjának elválasztása nem szerencsés. A steril rész és nem steril rész között nem lehet átjárás. Itt a személyzeti forgalom útja nem kiérlelt. Az intenzív terápiás részleg a régi épületbe került. A terem alakja rendkívül elnyújtott, szűkös. Helyesebb lett volna az új részlegek területére telepíteni. A személyzeti öltözőblokkok szűkösek a földszinten és az I. emeleten. Az építészeti kialakítás kultúrált, rutinos, szép belső terek teremtésének lehetőségét hordozza. A homlokzatok kicsit kemény megjelenésűek, de az a grafikai megjelenítésnek és a fém építőanyagok alkalmazásának köszönhető. Ami a Kerületi Szabályozási Terv előírásait illeti, a terv szinte tudatosan nem tartja az előírás szerinti legfeljebb 8,0 m-es értéket, mert a tervező által számított érték 16,87 m. Gépészeti észrevételek nem merültek fel, de a gépészeti tervek és a központi sterilező egy szintre helyezése az adott helyen nem szerencsés. A tűzvédelemmel kapcsolatos kérdések megoldottak, legalábbis amelyek a belső kialakítást illetik. A külső igények teljesítése az egész kórház területén generális probléma. Terület nagyságok, az egységes nettó területszámítás alapján: Ambulanciák: 446 m 2 Sürgősségi/betegfelvétel: 634 m 2 Diagnosztika: m 2 Központi egységek: m 2 Betegosztályok: m 2 Egyéb egységek: m 2 Egyebek: 0 m 2 Területek (nettó): m 2 összes hasznos: m 2 közlekedő terület: m 2 összes nettó (főfunkciók): m 2 egyéb területek: m 2

11 Az ütemezhetőség, a részletes kidolgozás ellenére nem hibátlan, mert az I. ütem ábrázolása nem bizonyítja az épület működő képességét. A II-III. ütemben horizontális szakaszolást javasol, ami nem megoldható. A képalkotó diagnosztika a régi helyén maradt, ami azt jelenti, hogy a funkció átmenetileg szünetel. A pályamunka gondosan megtervezett, szép épületben helyezi el a kiírásban feltételként meghatározott szolgáltatásokat. A terv a rendelkezésre álló területeket jól hasznosítja. Orvos szakmai szempontból nem megfelelő az, hogy a sebészeti osztály fekvő betegei és az ambulancián vizsgálatra váró betegek a rajz alapján egy társalgóban keverednek, a két szolgáltatás nincs megfelelő módon szétválasztva. A korábbi pályaművekhez hasonlóan itt is távoli folyosókon van elhelyezve egy-egy osztály hasonló nővéri felügyeletet igénylő hotelrészlege. A tervben nem szerepel bronchológiai ambulancia/vizsgáló. A sterilizáló alapterülete kicsinek tűnik. Összefoglalás: A pályázat választott megoldása egy olyan koncepciót takar, amely a hatósági előírások esetleges megváltoztatásával számol. Jelenlegi formájában kiírás ellenes. A tömörség gazdaságos lehet. Sok részletében értékeket hordoz. 5. számú pályamű: Pályázó a kiírás formai és tartalmai előírásait kisebb hiányosságoktól eltekintve teljesítette. A pályázathoz költségbecslés nem készült, a tervlapokat nem számozta, stb. A rendkívül szép grafikai megjelenítés megkönnyítette az ábrázolás megítélését, ugyanakkor a szintkották hibái és bizonyos csalafinta ábrázolás rontja az összképet. A műszaki leírások részletezettek, helyenként filozófikus mélységűek. A bővítményt a meglévő épülethez képest két oldalon, az északi és a déli oldalon helyezi el oly módon, hogy a csatlakozásnál 1-1 belső udvar keletkezik; egy kisebb északi és egy nagyobb a déli oldalon. Így sikerül viszonylag tömör elrendezést elérni, miközben az alacsony tömegek pavilonos hatást keltenek. Az épületen kívül 119 db személygépkocsi parkolását teszi lehetővé, belső parkolóhely nincs. A bejáratok helyének megválasztása megfelelő, de a gazdasági bejárat előtti szabad tér nagyon szűkös. Belső közlekedési rendszere világos, logikus. A belső udvar köré szervezés lehetővé tette a helyiségek természetes megvilágítását és szellőzését. A betegszállító felvonók mennyiségi mérete nem megfelelő, túl kicsi, s a tetőre helyezett gépészeti terek megközelítése megoldatlannak ítélhető.

12 A funkcionális részlegek javasolt tartalma, elrendezése és kapcsolatai megfelelőek, a központi sterilező megoldása mintaszerű. Ugyanakkor nem ad fedett mentőbeállót, egyáltalán a betegfelvétel szűk, s a sürgősségi betegellátás területe a várható igénynövekedés függvényében alulméretezettnek tekinthető. A műtőhelyiségek alapterülete kicsi (40,25 m 2 ). A műtőegység steril folyosóján a szennyes és a tiszta forgalom keveredik. A 16 ágyas intenzív osztály kialakításának megoldása megfelel az elvárásoknak, s a felügyelő személyzet megfelelő háttérrel rendelkezik. A terv építészeti kialakítása kultúrált, szép. A homlokzatok színezési javaslata kicsit kontrasztos, kemény színvilágú. A választott bővítési javaslat során a hátsó északi oldalon az épület a természetvédelmi terület határától az előírt 20,0 m helyett mindössze mintegy 11,0 m-re került, sértve ezáltal a Kerületi Szabályozási Terv előírását. Ami a homlokzatmagasság előírásának betartását illet, ez nagyrészt sikerült, de az új épületrész északi homlokzatánál 11,20 m-es magasság mérhető. Gépészeti szempontból hibás, hogy a hőközpont gépeinek cseréje megoldatlan, s a tetőn lévő gépészeti helyiségek megközelítése nem előnyös. Tűzvédelmi szempontból a régi épület szárnyainak végén meglévő lépcsőházak megszüntetése problematikus lehet. A zárt lépcsőház és a biztonsági felvonó megoldott, noha helyük az alsó szinteken kiváló, de a felső szinteken kicsit aszimmetrikus. Az egységesen számított területi adatok a megadott nettó területek alapján számítva: Ambulanciák: 429 m 2 Sürgősségi/betegfelvétel: 128 m 2 Diagnosztika: m 2 Központi egységek: m 2 Betegosztályok: m 2 Egyéb egységek: m 2 Egyebek: 62 m 2 Területek (nettó): m 2 összes hasznos: m 2 közlekedő terület: m 2 összes nettó (főfunkciók): m 2 egyéb területek: m 2 A megvalósítás ütemezése, a gondos kidolgozás ellenére problematikus, mivel vízszintesen is szakaszol és túlságosan sok a költöztetés, ami miatt a folyamatos üzemeltetés lehetetlenné válik. A gazdaságosság kérdésének megítélésénél a rendkívül tömör kialakítást és az alacsony terjedelmi adatokat kedvezően lehet figyelembe venni annak ellenére, hogy költségbecslést nem adott és a beépítési mutatók megtévesztőek.

13 A terv tetszetős épületben helyezi el a kiírásban megjelölt részlegeket és osztályokat. A mentő bejárat előnytelenül a sürgősségi osztály mellett a klinikai labornak viszi a beérkező betegeket. Nem tűnik gyakorlatiasnak ez az elhelyezés. A műtő két szinten lenne telepítve, ez semmiképpen nem támogatható szakmailag. A műtők többsége és az őrző emiatt nincs szintbeli kapcsolatban egymással. Ugyanakkor ezen a szinten foglal el jelentős helyet a spect-izotóp diagnosztika, amit máshová is lehetne tenni. Összefoglalás: Hibái és hiányosságai ellenére a terv komoly orvos-technológiai, funkcionális, tömegformálási és építészeti értéket hordoz. 6. számú pályamű: A pályázó a kiírás tartalmi és formai követelményeinek eleget tett. A tervlapok ábrázolásai világosak, szabatosak, kultúráltak. A megfogalmazás építészeti és orvos-technológiai kvalitásról tesz tanubizonyságot, s ennek megítélését a szép grafikai megjelenítés segíti. Különösen kellemes az ábrázolás színvilága. A műszaki leírás részletező, a programban megadott részlegeket szerepelteti. A bővítést a régi épület középrészétől indított hosszú, É-D-i irányú tömeggel javasolja a déli oldalon, s ez a tömeg 1-1 igen alacsony keresztszárnyat kap. Ez a tömeg elég széles ahhoz, hogy mind a diagnosztikai, mind az egyéb funkciójú helyiségcsoport elhelyezését megoldja. Ugyanakkor az új keresztszárny legalsó szintje teljesen térszint alatti. A gazdasági bejárat eldugott, hosszú ételszállítási útvonalat eredményez. A belső közlekedési rendszer tiszta és világos. Az egymásra merőleges oldal vagy középfolyosó rendszere rövid utakat eredményez, s megfelelő a lépcsőházak és felvonók elhelyezése is. A javasolt külső parkolóhely-szám kevés, mindössze 36. Orvos-technológiai javaslata tartalmi szempontból jó, funkcionálisan is megfelelő, de a kemoterápiás részleg ablaktalan elhelyezése nem elfogadható. A fektető részlegek egyes osztályainak megbontása és két szintre helyezése a kiszolgálás és a személyzeti létszám szempontjából nem szerencsés. A központi műtőegység 4+2 rendszerű. A 2 db szeptikus műtőt a régi szárnyba helyezi, ahol alapterület szempontjából korlátozottak a lehetőségek annak ellenére, hogy a régi szárny megszélesítésére tesz javaslatot. Így ez a részleg, különösen az öltöző helyiségei szűkös méretűek. A régi szárnyba került a központi sterilező is, ami a fenti okokból ugyancsak szűkösnek bizonyult. A hotelszárny kúrafolyosójának létesítésére vonatkozó javaslat kedvezőnek értékelhető.

14 Az építészeti kialakítás kultúrált, színvonalas, mind a belső terek, mind a homlokzatok tekintetében, noha a tömbszerű megjelenés fokozását alacsony épülettömegekkel kellett megoldania, a pavilonos jelleg irányába történő elmozduláshoz. Az érvényben lévő hatósági előírások betartása érdekében tervezett alacsony épületszárnyak csak az átlag homlokzatmagasság-számítás során vezetne eredményre, azonban a Kerületi Szabályozási Terv világosan fogalmaz; az előírt legfeljebb 8,0 m-es homlokzatmagasság tartása minden egyes homlokzatnál tartandó, így ezt a követelményt a terv nem teljesíti. De problematikus lehet a régi hotelszárny szélesítése is, mert egy az előírtnál magasabb épületrészen alakít. Gépészeti szempontból az alapterületekkel bőkezűen bánik, sőt egyes funkciókat duplán ad. Hiba, hogy a klímagépház megközelítése problémás. Tűzvédelmi szempontból legalábbis a belső kialakítást illetően a terv megoldott. Az egységes szempontok alapján elvégzett területnagyság elemzés szerint, az egyes részlegek nettó területe az alábbiak szerint alakul: Ambulanciák: 766 m 2 Sürgősségi/betegfelvétel: 317 m 2 Diagnosztika: m 2 Központi egységek: m 2 Betegosztályok: m 2 Egyéb egységek: m 2 Egyebek: 266 m 2 Területek (nettó): m 2 összes hasznos: m 2 közlekedő terület: m 2 összes nettó (főfunkciók): m 2 egyéb területek: m 2 A pályázat választott megoldása a rendkívül tömör kialakítás és a belső részletalakítás, a régi épületrész előnytelen szélesítése ellenére gazdaságosnak ítélhető. A megvalósítás ütemezése megoldott, de annak bemutatása pontatlan, mert az I. ütem valójában 2 ütemnek tekinthető. A terv előnye, hogy a műtők egy szinten vannak elhelyezve, de a műtő alatt az urológiai osztály van és nem a sebészet. Általában helytelen a tervezőnek az a gyakorlata, hogy agy adott osztályt két szinten képzel el. Ez több osztály esetében is előfordul (pl. sebészet, bronchológia). Ésszerűbb lenne az osztályok egy szinten történő elhelyezése. Jó elképzelés az, hogy nem köti meg az ambulanciák elrendezését azzal, hogy nevesít minden szolgáltatást. Rendelőket rendez be, amelyek igény szerint alakíthatóak, akár még az épület elkészültét követően is.

15 Összefoglalás: A terv magas színvonalú, az egyes kifogásolt funkció elhelyezések korrigálhatók. A hatósági előírás betartásának hiánya ellenére a telepítés és az új részek funkcionális kialakítása komoly értéket hordoz. 7. számú pályamű: A pályázó a kiírás formai és tartalmi követelményeit teljesítette. A grafikai előadásmód megfelelő segítséget nyújt az értelmezhetőségnek. Műszaki leírása részletes. A bővítése a meglévő épülettől délre egyetlen széles, öttraktusos tömb telepítésére tesz javaslatot. A bővítés öt szintjének magassága a régi épületek magasságáig ér, fokozva ez által a megjelenés tömbszerűségét, ugyanakkor igen tömör beépítés szempontjából. A betegfelvétel és az előcsarnok bejáratát egymás mellé az emeletre teszi, s ehhez nagyvonalú feljáró lépcsőt és feljáró rámpát ad. Ezt a megoldást akadálymentesség, valamint a mentőautók mozgása, fordulása és tolatás elkerülése szempontjából nem tartjuk elfogadhatónak. Külső terepszinten 64 db személygépkocsi parkoló helyet alakít ki, belső gépkocsi tárolást nem tervez. Orvos-technológia szempontjából a kiírásnak igyekszik eleget tenni. A szükséges ágyszámot biztosítja, az intenzív terápiás részleg megfelelő. Ugyanakkor a betegfelvétel területe eltúlzott és a képalkotó diagnosztika régi épületbe helyezése előnytelen. A központi műtőegység műtő helyiségei alulméretezettek (40,32 m 2 ), különös tekintettel a növekvő orvosi berendezés, műszer, stb. számára. Nem biztosított a központi sterilezővel való megfelelő kapcsolat. Az építészeti kialakítással kapcsolatban a bejáratoknál említetteken kívül különösebb kifogás nem merült fel, a homlokzatok túl tömörek, de elfogadhatók. A terv az érvényes Kerületi Szabályozási Terv előírását nem tartotta be, mert az előírt 8,0 m- es homlokzatmagassági értéket messze túlhaladja (14,75 m). A régi épületszárny kiegészítése ugyancsak ellentétes a magasságkorlátozással. A terv gépészeti terek kialakításának igényével nem foglalkozik. A választott alaprajzi kialakítás tűzvédelmi szempontból a kívánatos lépcsőház és felvonó lezárását mellőzi.

16 Területi mutatók nagyságok, az egységesen számított nettó területek alapján: Ambulanciák: 476 m 2 Sürgősségi/betegfelvétel: 602 m 2 Diagnosztika: m 2 Központi egységek: m 2 Betegosztályok: m 2 Egyéb egységek: m 2 Egyebek: 117 m 2 Területek (nettó): m 2 összes hasznos: m 2 közlekedő terület: m 2 összes nettó (főfunkciók): m 2 egyéb területek: m 2 A megvalósítás ütemezhetősége kérdéses, mivel a II. ütem elvágja az I-es és II-es ütemet. Terjedelem és tömör beépítés okán gazdaságossággal kapcsolatban nem merült fel kifogás. A pályamű erős hiányossága az, hogy a mentő beállás, mentő forduló tervezése hibás. Ettől az egyébként nagyon súlyos hibától eltekintve a tervnek vannak erényei, így pl. az osztályok elhelyezése, egymáshoz való viszonyuk gyakorlatias a szolgálatok számára, illetve a műtő, intenzív, sebészet elhelyezése orvos szakmailag nagyon átgondolt. A kardiológiai osztály, a belgyógyászat és a speciális ambulanciák, vizsgálók elhelyezése megfelelő. Összefoglalás: A választott beépítés kedvező, de a bejárat súlyosan elhibázott. 8. számú pályamű: Pályázó a kiírásnak formai és tartalmi szempontból messzemenőkig eleget tett, sőt az elvárt anyagot mutatós, látványterv ábrákkal egészítette ki, s az ütemezést minden alaprajzot ábrázoló lapon szerepeltette. A tervlapok ábrázolásai világosak, logikusak. Az ábrák színezése nagymértékben segíti a megérthetőséget, noha az alaprajzok egyes színei kicsit harsányak. Műszaki leírása részletes, foglalkozik az egész kórház építéstörténetével, s kimerítően indokolja a tervező választott megoldásait. A meglévő épület bővítését a déli oldalra két udvar köré szervezett, a pavilonos jelleget idéző, diagnosztika tartalmú, alacsony épületszárnyakkal javasolja, melyet visszahúzott felső szintű, hotel jellegű szárny zár le, de az ambuláns bejárat és a gazdasági bejárat nem válik el eléggé, hiszen az ambulancia megközelítése történhet az előcsarnok felől is.

17 Előnyös, hogy egyetlen pályázóként gondolt a gépkocsi parkolás várhatóan növekvő gondjára és az épület alatt a szintkülönbség miatt föld alá kerülő térben a külső 74 parkolóhely mellett 33 gépkocsi elhelyezésére alakít ki helyet. A terv az orvos-technológiai igények kielégítésénél nagyvonalú. Jól használható, bőséges tereket ad, gondolva a távlati igényekre történő megfelelésre, a flexibilitásra, az esetleges átszervezésekre, új igények megjelenésére. A két belső udvar megteremtette a természetes megvilágítás és szellőzés megoldását az egyes helyiségeknek. A belső forgalom szervezése világos és tiszta megoldást eredményezett. A lépcsőházak és felvonók helye átgondolt és logikus. Ugyanakkor az új déli hotelszárny második kapcsolódása csak a személyzet részére szükséges, itt célszerűen kártyás beléptető alkalmazása indokolt. A régi és az új fektető osztályokat az előcsarnok, illetve a diagnosztika elválasztja egymástól, a kettő között viszonylag hosszú előcsarnok tér keletkezik. Az egyes funkcionális egységek elrendezése jó, az ágyszámra vonatkozó igényeket teljesíti, olyan funkciókra is gondol, amelyek más pályázatnál fel sem merültek, de a működéshez szükségesek (pl. előadóterem, raktárak, műhelyek, stb.). Hangsúlyt helyez a fejlődés előtt álló sürgősségi betegellátás igényeinek kielégítésére, az ápolási igazgatás helyiségcsoportjának elhelyezésére, a megfelelő gépészeti terek kialakítására és megközelíthetőségére. Az építészeti kialakítás megítélésénél a bírálat szükség szerűen figyelembe veszi, hogy a nagyvonalú belső terek, a kellő méretű funkcionális egységek, valamint a bővítmény tömegének alacsonyan tartása kiterjedtebb beépítést kívánt. Építészeti kialakítása nagyvonalú, a homlokzatok megjelenése színvonalas. A terv egyetlenként a mezőnyben eleget tesz a hatósági előírásoknak, mivel a meglévő épület méretét nem növeli, a bővítmény pedig nem magasabb az érvényes Kerületi Szabályozási Terv előírásánál (8,0 m). Gépészeti szempontból a terv megoldásaival kapcsolatban kifogás nem merült fel. A tervező a tűzvédelmi követelményeknek eleget tett, biztonsági felvonót, illetve zárt lépcsőházat tervezett. Az egységesen számított területmutatók (nettó területekből számítva): Ambulanciák: m 2 Sürgősségi/betegfelvétel: m 2 Diagnosztika:. m 2 Központi egységek: m 2 Betegosztályok: m 2 Egyéb egységek: m 2 Egyebek: 567 m 2 Területek (nettó): m 2 összes hasznos: m 2

18 közlekedő terület: m 2 összes nettó (főfunkciók): m 2 egyéb területek: m 2 A terv ütemezhetősége egyszerűen megoldott, átmeneti problémát mindössze a régi-új épületszárnyak találkozásánál lévő ambuláns helyiségek kiesése ( befalazása ) jelenthet. Gazdaságosságának megítélése nehéz, különösen területnagyság szemlélet alapján mert ez a terv többet nyújt, nagyobb alapterületen. Az épület kialakítása nagyon tetszetős, a jövő szempontjából talán a legmegfelelőbb. A több épületrész, amelyek egyrészt egységes egészet alkotnak, zárt folyosókkal megközelíthetőek, de ugyanakkor a külön álló egységek variabilitásának az előnyeit is képviselik igen nagy szabadságot adhatnak a jövő menedzsmentjeinek a tér kihasználását illetően. A jövő kórházi épületeit tervezőknek számolniuk kell azzal, amit ez a terv képvisel, vagyis azzal, hogy az orvostechnika fejlődése sokkal rövidebb ideig bír elviselni egy adott épület térfogatot. Az épületeket évre tervezik, az orvosi diagnosztikai-terápiás technikát viszont csak tíztizenöt évre. Itt is hátrány azonban az, hogy a műtétes szakmák, mindenek előtt a sebészet nincs egy szinten az intenzív osztállyal. Nem szükséges külön bronchológiai rendelő a járó, illetve a fekvő betegellátás számára. Összefoglalás: Ezen pályamű egyedüliként kielégíti a hatósági előírásokból adódó követelményeket, tiszta funkcionális egységeket tervez, melyeket logikus közlekedő utak kötnek össze. Méretezésüknél a tervező gondolt a távlati igényekre is. A régi épületet szinte kizárólag hotelszárnyként kívánja üzemeltetni, s az igényes funkciókat az új, pavilonos jellegű szárnyakba telepíti. A területi adatokat abból a szempontból célszerű összehasonlítani, hogy ezen terv kielégítheti a távlatban a sebészeti centrumépület megteremtésének követelményeit. A terv az orvos-technológiai kialakítás és az építészeti formálás szempontjából kiemelkedő értékeket hordoz. 10. számú pályamű: A pályázó a kiírás formai és tartalmi követelményeinek hiányosan tett eleget. A helyiségek számozása, alapterülete, mérete hiányzik. A szintkották hiányoznak. Egyes alaprajzok nem az előírt léptékben lettek ábrázolva. Az ábrázolás kidolgozatlan, a szerkezetre nem lehet következtetni. Ütemezés nem készült, a műszaki leírás nem részletes.

19 A választott bővítés a meglévő épülettől északi irányba nyúló két tömb, megközelítve a telekhatárt, a meglévő útra telepítve. Kapcsolódásuk a régi épületszárnyhoz esetleges. A terv a funkcionális egységek elhelyezését, nagyságát rendkívül kidolgozatlanul ábrázolja. A részlegek belső alaprajzi és funkcionális kialakítása a fentiek miatt nem világos, részletesen nem bírálható. A terv a hatósági előírásokat nem tartja be, mert a homlokzatmagasságot a régi épület magasságával együtt számolja, s így 13,91 m-es érték adódik. A telepítés a természetvédelmi terület határához alig 8,0, illetve 6,0 m távolságra kerül a minimális 20,0 m-es érték helyett. Építészeti szempontból a választott bővítési hely előnyeit nem sikerült igazolni. Gépészeti utalása hiányos, tűzvédelmi kérdésekkel nem foglalkozik. Területi mutatók: Ambulanciák: 344 m 2 Sürgősségi/betegfelvétel: 620 m 2 Diagnosztika: m 2 Központi egységek: 919 m 2 Betegosztályok: m 2 Egyéb egységek: 0 m 2 Egyebek: 427 m 2 Területek (nettó): m 2 összes hasznos: m 2 közlekedő terület: 0 m 2 összes nettó (főfunkciók): m 2 egyéb területek: 427 m 2 Ütemezési javaslat nem készült, így az nem ítélhető meg. Ez a terv túlságosan elnagyolt, nem igazán derül ki a tervező szándéka. Ezért ennek a részletesebb értékelése nem lehetséges. Összefoglalás: A választott megoldások és ábrázolások véleményünk szerint nem ütik meg a tervpályázat kívánt színvonalát.

20 IV. Összefoglaló értékelés és ajánlások a kiíró számára 1. Építészeti koncepciók: 1.1. A jelenleg készülő szabályozási terv XII. kerület szerepe a pályázatban: A kiírás megfogalmazásakor elhúzódó és nehézkes egyeztetés történt a XII. kerületi Polgármesteri Hivatallal a pályázat és a most készülő szabályozási terv kapcsolatáról. (pl. a jelenleg érvényes előírások szerint az építhető építménymagasság 8,00 méter, míg a rekonstruálandó-bővítendő épület közel ennek duplája). Ez az egyeztetési folyamat meghosszabbította a pályázat tervbe vett előkészítési időpontját is. Sajnálatos módon az Önkormányzat vezetői elzárkóztak az Intézet kérésétől, hogy a pályázat kiírásban és a készülő szabályozási tervben a jelenlegi épületmagasságot, mint a speciális építési helyre jellemző korlátozást lehessen figyelembe venni. A polgármesteri hivatal hivatalos levélben rögzítette álláspontját, majd visszahívta delegált zsűritagját Alapelvek: A Budakeszi úti Korányi Intézet eszmeiségnek legjobban megfelelő, távaltokat is figyelembe vevő tervmegoldás kiválasztása A tervezési pályázat tárgya komplex tüdőgyógyászati és mellkas-sebészeti centrum létrehozása a jelenlegi sebészeti épület felhasználásával. Nem csak a jelenlegi épület korszerűsítése, hanem annak környezetében a megkívánt bővítésekkel élő, működőképes struktúra létrehozása. A meglévő és az új épületrészek szerves egységének többütemű kialakítása. A rendszer kiépítése alapvetően funkcionális-technológiai indíttatású, de kellő építészeti erővel rendelkező legyen. A pályázat helyszíne a sebészeti épület pontosan nem lehatárolt területe. Alapvető koncepcionális cél a meglévő szabályozási kereteken belül megoldást találni a bővítésre. A megkívánt bővítés helye(i), iránya(i) alapvetően építészeti, strukturális és ütemezhetőségi megfontolások alapján döntendőek el. Fontos a meglévő építészeti érték védelme, a meglévő épületben méretéhez, kiépített rendszeréhez illeszkedő, arányos új funkciók betelepítése. Nem cél a meglévő épület indokolatlan szerkezeti átépítése, megszélesítése, szintszámának emelése, csökkentése, aláépítése, kialakult építészeti karakterének alapvető megváltoztatása. Kívánatos a régi és az új építészeti elemek egységének megteremtése. A kiadott tervezési program csak a fő szakmai célkitűzéseket vázolta fel. A fő feladat ennek alapján és szellemében egy új minőségű tüdőgyógyászati és mellkas-sebészeti centrum térbeli modelljének megalkotása. Az új modell kellően rugalmas és előremutató legyen, a következő évtizedek számára nyújtson kellő térbeli keretet, nagy szabadsággal a sokat változó - pontosodó sokszor módosuló részletes program számára.

A pályaművek átvételéről és a felbontásáról jegyzőkönyv készült. E jegyzőkönyvek a bírálatról készített folyamatos jegyzőkönyv mellékletét képezik.

A pályaművek átvételéről és a felbontásáról jegyzőkönyv készült. E jegyzőkönyvek a bírálatról készített folyamatos jegyzőkönyv mellékletét képezik. ZÁRÓJELENTÉS Készült: a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház rekonstrukció, új B épület tervezése című tervezési versenypályázatra beérkezett pályaművek 2005. november 21-től 2005. december 2-ig

Részletesebben

Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye ZÁRÓJELENTÉS

Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye ZÁRÓJELENTÉS Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) tervpályázatról

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Mi kis világunk. Íme: Figyelem! A Budapesti Építész Kamara idôszakos tájékoztatója. 5. évfolyam / 2. szám 2003. június 27.

HÍRLEVÉL. Mi kis világunk. Íme: Figyelem! A Budapesti Építész Kamara idôszakos tájékoztatója. 5. évfolyam / 2. szám 2003. június 27. HÍRLEVÉL A Budapesti Építész Kamara idôszakos tájékoztatója 5. évfolyam / 2. szám 2003. június 27. Mi kis világunk Az építészetünk -ben egyre több a jogszabály, a tulajdonérdek, a befektetési sikervágy,

Részletesebben

NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 130 NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház rekonstrukció, új B épület tervezése 230 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK oldal 1.1. A tervpályázat kiírójának megnevezése

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város EGER. Bárány Uszoda felújítása. Nyílt építészeti tervpályázat 2011. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Eger Megyei Jogú Város EGER. Bárány Uszoda felújítása. Nyílt építészeti tervpályázat 2011. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Eger Megyei Jogú Város EGER Bárány Uszoda felújítása Nyílt építészeti tervpályázat 2011. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kiíró: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1. A tervpályázat

Részletesebben

NYÍLT TERVPÁLYÁZAT INNO-RAAB NEMZETKÖZI TUDÁSPARK. a A győri Széchenyi Egyetemen tervezett. tervezésére KIÍRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

NYÍLT TERVPÁLYÁZAT INNO-RAAB NEMZETKÖZI TUDÁSPARK. a A győri Széchenyi Egyetemen tervezett. tervezésére KIÍRÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 NYÍLT TERVPÁLYÁZAT a A győri Széchenyi Egyetemen tervezett INNO-RAAB NEMZETKÖZI TUDÁSPARK tervezésére KIÍRÁSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK 2 A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA:...3 A TERVPÁLYÁZAT TÁRSKIÍRÓJA:...3

Részletesebben

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei)

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) nyilvános tervpályázati eljárásához (ötletpályázatához) 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Tartalomjegyzék 2 1.1. A tervpályázat

Részletesebben

Tervpályázati kiírás 1. a GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA megvalósítására alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztására 2. Győr, 2003 augusztus 25.

Tervpályázati kiírás 1. a GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA megvalósítására alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztására 2. Győr, 2003 augusztus 25. Tervpályázati kiírás 1 a GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA megvalósítására alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztására 2 Győr, 2003 augusztus 25. 1 A kiírás a településrendezési és építészeti tervpályázatok

Részletesebben

1 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK. old.

1 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK. old. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1. A tervpályázat kiírójának megnevezése 1.2. A tervpályázat tárgya, célja.. 1.3. A tervpályázat jellege, a vonatkozó jogszabályok megnevezése..... 1.4. A tervpályázaton

Részletesebben

Tervtanácsi vélemények alapján átdolgozott kiegészítõ dokumentáció KAPOSVÁR

Tervtanácsi vélemények alapján átdolgozott kiegészítõ dokumentáció KAPOSVÁR Tervtanácsi vélemények alapján átdolgozott kiegészítõ dokumentáció KAPOSVÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA, ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK BAJCSY ZS. UTCA-SZÉCHENYI TÉR-FÕ UTCA-CSOKONAI

Részletesebben

BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59.

BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59. BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59. VUÉK-HÁZ ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK I. Tervpályázati Kiírás 4 II. Tájékoztató Adatok 5 1. Kiíró megnevezése 6 2. Társkiíró megnevezése

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 755-23/2006. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Szakmai program módosítása és tervpályázat kiírása a "Dél-Dunántúli

Részletesebben

AZ IDÕSKORÚAK ELLÁTÁSÁNAK LEHETÕSÉGEI

AZ IDÕSKORÚAK ELLÁTÁSÁNAK LEHETÕSÉGEI Pécsi Tudományegytem Pollack Mihály Mûszaki Kar DLA - Mesteriskola AZ IDÕSKORÚAK ELLÁTÁSÁNAK LEHETÕSÉGEI ELMÉLKEDÉS ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZATOK KAPCSÁN Készítette: Bácsalmásy Zoltán Témavezetõ: Kistelegdi

Részletesebben

KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST, V. KER. KOSSUTH LAJOS TÉR FORMATERVEZÉSI PÁLYÁZAT TERVPÁLYÁZAT ZÁRÓJELENTÉSE

KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST, V. KER. KOSSUTH LAJOS TÉR FORMATERVEZÉSI PÁLYÁZAT TERVPÁLYÁZAT ZÁRÓJELENTÉSE KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST, V. KER. KOSSUTH LAJOS TÉR FORMATERVEZÉSI PÁLYÁZAT TERVPÁLYÁZAT ZÁRÓJELENTÉSE Budapest, 2005. június 16. TARTALOMJEGYZÉK I. Tervpályázat célja, tárgya, jellege

Részletesebben

Pécs város központjának megújítása

Pécs város központjának megújítása Pécs város központjának megújítása Tervpályázati dokumentáció Kiíró Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs Széchenyi tér 1. Lebonyolító / Kapcsolattartó Pécs2010 Menedzsment Központ Kht. Dr. Ferenc-Varga

Részletesebben

B U D A P E S T É P Í T É S Z E T I N Í V Ó D Í J A 2 0 0 4 P Á L Y Á Z A T Z Á R Ó J E L E N T É S

B U D A P E S T É P Í T É S Z E T I N Í V Ó D Í J A 2 0 0 4 P Á L Y Á Z A T Z Á R Ó J E L E N T É S B U D A P E S T É P Í T É S Z E T I N Í V Ó D Í J A 2 0 0 4 P Á L Y Á Z A T Z Á R Ó J E L E N T É S Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala Főépítészi Iroda ZÁRÓJELENTÉS B U D A P E S T É P Í T É S Z

Részletesebben

A SZOMBATHELYI WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ ÚJ ÉPÜLETE ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSRENDEZÉSI ÖTLETPÁLYÁZAT TARTALOMJEGYZÉK

A SZOMBATHELYI WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ ÚJ ÉPÜLETE ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSRENDEZÉSI ÖTLETPÁLYÁZAT TARTALOMJEGYZÉK A SZOMBATHELYI WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ ÚJ ÉPÜLETE ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSRENDEZÉSI ÖTLETPÁLYÁZAT TARTALOMJEGYZÉK Tervlapok (1 pld) 01. Helyszínrajz m = 1:1000 02. Helyszínrajz m = 1:500 03. -2 pince alaprajz

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Fő út Ifjúság utca Sport utca Szélesvíz-patak által határolta terület ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. május AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Részletes vélemények, tapasztalatok az OTÉK-ról [149 vélemény]

Részletes vélemények, tapasztalatok az OTÉK-ról [149 vélemény] Részletes vélemények, tapasztalatok az OTÉK-ról [149 vélemény] 1. Korszerűtlen; sok helyen túl szigorú, értelmetlen megkötéseket tartalmaz; a gazdasági, piaci változásokat nem követi, beruházásellenes,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 28.-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 28.-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 28.-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 65-22 /2011. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: KÖZMEGHALLGATÁS: Az egészségügyi integráció tapasztalatai, hatása

Részletesebben

Zalaegerszeg intézményfejlesztési stratégiája

Zalaegerszeg intézményfejlesztési stratégiája Zalaegerszeg intézményfejlesztési stratégiája 1. a stratégia alapjai, 2. állapotfelmérés és ismertetés, 3. elemzés, 4. második körre kiválasztott épületek, 5. településfejlesztési koncepció kivonat, 6.

Részletesebben

Alátámasztó munkarészek

Alátámasztó munkarészek Magyarpolány Településrendezési Terve Alátámasztó munkarészek Alátámasztó munkarészek Magyarpolány Településrendezési Terve Alátámasztó munkarészek Magyarpolány és térsége Magyarpolány Településrendezési

Részletesebben

Ikt.szám: 3670-12/2013. JEGYZŐKÖNYV. Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2013. december 9-én megtartott üléséről

Ikt.szám: 3670-12/2013. JEGYZŐKÖNYV. Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2013. december 9-én megtartott üléséről Ikt.szám: 3670-12/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2013. december 9-én megtartott üléséről Helyszín: Eger, Kossuth L. u. 28. sz. épület tárgyalója Jelen vannak:

Részletesebben

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett - KÖZOP-5.5.0-09-2010-0006

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett - KÖZOP-5.5.0-09-2010-0006 Pécs Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett - KÖZOP-5.5.0-09-2010-0006 Megvalósíthatósági tanulmány Átdolgozott változat KSZ észrevételek alapján

Részletesebben

Állásfoglalás Budapest, III. kerület, Óbudai (Hajógyári) sziget Kerületi Szabályozási Terve című anyaggal kapcsolatban

Állásfoglalás Budapest, III. kerület, Óbudai (Hajógyári) sziget Kerületi Szabályozási Terve című anyaggal kapcsolatban Állásfoglalás Budapest, III. kerület, Óbudai (Hajógyári) sziget Kerületi Szabályozási Terve című anyaggal kapcsolatban Általános megjegyzés Jelen állásfoglalás az Óbudai sziget Kerületi Szabályozási Terv

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Multifunkcionális sportcsarnok megvalósításának előkészítése Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 189/2011. (IV. 13.) Kt.

Részletesebben

CELLDÖMÖLK TELEPÜLÉSSZERKEZETI

CELLDÖMÖLK TELEPÜLÉSSZERKEZETI CELLDÖMÖLK TELEPÜLÉSSZERKEZETI és SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006. november 220TSZT-A4-08.doc T E R V E Z Õ K J E G Y Z É K E Generáltervezõ: SCHÕMER Településrendezési és Építészeti Kft.. Schõmer András vezetõ

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

CIVIL BESZÁMOLÓ ÉS VÉLEMÉNY AZ AARHUS-I EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2005-2007 MAGYARORSZÁG

CIVIL BESZÁMOLÓ ÉS VÉLEMÉNY AZ AARHUS-I EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2005-2007 MAGYARORSZÁG CIVIL BESZÁMOLÓ ÉS VÉLEMÉNY AZ AARHUS-I EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2005-2007 MAGYARORSZÁG CIVIL BESZÁMOLÓ ÉS VÉLEMÉNY AZ AARHUS-I EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2005-2007 MAGYARORSZÁG Szerkesztette: F. Nagy

Részletesebben