E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének február 27-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére"

Átírás

1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: Pf.: 76. fax: E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének február 27-i ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról IV. negyedév Előterjesztő: Előkészítő: Sándor Tamás aljegyző Bognárné Huszár Mónika ügyintéző Az előterjesztést megtárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. Ellenőrizte: Bérczes Beáta Sándor Tamás Máténé dr. Ignácz Anita jogi előadó aljegyző jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A IV. negyedévben lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült jelentést csatoltan előterjesztem. V á r p a l o t a, február 11. Talabér Márta polgármester Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota Gárdonyi Géza u. 39. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a február 27-i ülésén elfogadta az alábbi határozatot: /2014. (II. 27.) képviselő-testületi h a t á r o z a t: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 43/2013. (III.21.), 125/2013. (VI.12.), 127/2013. (VI.12.), 157/2013. (VIII.29.), 169/2013. (IX.26.), 178/2013. (IX.26.), 190/2013. (X.30.), 192/2013. (X.30.), 194/2013. (X.30.), 198/2013. (X.30.), 202/2013. (X.30.), 216/2013. (XI.14.), 223/2013. (XI.28.), 234/2013. (XI.28.), 247/2013. (XII.12.) és a 257/2013. (XII.23.) lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült jelentést e l f o g a d j a. V á r p a l o t a, február 27. Talabér Márta polgármester Máténé dr. Ignácz Anita jegyző 2

3 43/2013. (III.21.) képviselő-testületi határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Várpalota város forgalmi rendjéről szóló 45/2010. (XI.30.) önkormányzati rendeletén a következő esedékes felülvizsgálat időpontjáig nem kíván módosítani. Határidő: a következő esedékes felülvizsgálatra október Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 30/2013. (XI.04.) önkormányzati rendelete Várpalota város forgalmi rendjéről szóló 45/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 125/2013. (VI.12.) képviselő-testületi határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a évi munkatervéről szóló 248/2012. (XII. 13.) kt. határozatban a képviselő-testület júniusi ülésére tervezett előterjesztés Várpalota város sportfejlesztési koncepciója benyújtásának határidejét a december havi képviselő-testületi ülésre módosítja. 253/2013. (XII.12.) képviselő-testületi határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Várpalota város sportfejlesztési koncepciója benyújtásának határidejét a április havi képviselő-testületi ülésre módosítja. ( ) 127/2013. (VI.12.) képviselő-testületi határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 261/2012. (XII. 13.) képviselő-testületi határozatban meghatározott előterjesztés a Várpalotai Ifjúsági Koncepció benyújtásának határidejét a november havi képviselő-testületi ülésre módosítja. Határidő: a képviselő-testület november havi ülésének az időpontja Varga Szilvia ifjúsági, köznevelési és szociális referens 230/2013. (XI.28.) képviselő-testületi határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal a Várpalotai Ifjúsági Koncepciót elfogadja. 157/2013. (VIII.29.) képviselő-testületi határozat: 1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tanulás értékének megbecsülése érdekében, a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért tanulók segítésének támogatására kiírt középiskolai tanulmányi ösztöndíjra pályázók közül szeptember január közötti időszakban 5 hónapon keresztül az alább felsorolt középiskolás diákokat támogatja. ( ) 2. A Képviselő-testület felkéri Várpalota Város Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy a nyertes pályázók értesítéséről és a támogatásról szóló oklevél átadásáról gondoskodjon. Határidő: október 23. Felelős: Máténé dr. Ignácz Anita jegyző Varga Szilvia ifjúsági, köznevelési és szociális referens ( ) 4. A Képviselő-testület felkéri Várpalota Város Jegyzőjét, hogy a 81/2011. (IV. 29.) képviselő-testületi határozattal elfogadott szabályzat értelmében, az ösztöndíjban részesülő tanulók és tanintézményük nevét, valamint a támogatás havi összegét hozza nyilvánosságra. Határidő: október 31. Felelős: Máténé dr. Ignácz Anita jegyző Varga Szilvia ifjúsági, köznevelési és szociális referens 3

4 169/2013. (IX.26.) képviselő-testületi határozat: 1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete naptári évben is csatlakozik az 51/2007. (III.26.) Kormányrendeletben szabályozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához, melynek keretében támogatja a szociálisan rászoruló várpalotai felsőoktatási hallgatókat Ft előirányzat keretösszegig, amely összeget a évi költségvetésben működési céltartalékba kíván helyezni. Az előirányzat forrása: Várpalota Város Önkormányzatának évi költségvetése. 2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló nyilatkozatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg. Határidő: a nyilatkozat megküldésére: október 11. a pénzügyi fedezet biztosítására: évi költségvetés tervezése és elfogadása Felelős: Máténé dr. Ignácz Anita jegyző Szász Andrea irodavezető Varga Szilvia ifjúsági, köznevelési és szociális referens 178/2013. (IX.26.) képviselő-testületi határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármester által 188. sorszámon előterjesztett, Települési Értéktár Bizottság létrehozása tárgyú előterjesztést első olvasatként elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, mérje fel, melyek azok a helyi szervezetek, személyek, akik a Települési Értéktár Bizottság munkájában részt kívánnak venni és javaslatát terjessze a Képviselő-testület október havi ülése elé. Határidő: október havi képviselő-testületi ülés Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Vagyongazd. Iroda 186/2013. (X.03.) képviselő-testületi határozat: 1.) Várpalota Város Önkormányzata a nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló évi XXX. törvény 3. (2) bekezdésben foglalt feladatok végrehajtására Települési Értéktár Bizottságot hoz létre, melynek személyi összetételét az alábbiak szerint határozza meg: ( ) 190/2013. (X.30.) képviselő-testületi határozat: 1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat által javasolt módosításokkal jóváhagyja az Ellátásért felelősök közötti megállapodás a közösen használt víziközmű-rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről szóló megállapodás tervezetét, egyben felhatalmazza t a megállapodás aláírására. 2. Az egységes szerkezetű megállapodás jelen határozat 1. számú mellékletét képezi. Határidő: november 10. Bérczes Beáta jogi előadó Határidőben végrehajtásra került, a megállapodás aláírásra került. 192/2013. (X.30.) képviselő-testületi határozat: ( ) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Bakony Volán Zrt.-vel megkötött, a helyi közlekedés folyamatos működtetési ráfordításának pénzügyi támogatásáról szóló megállapodás módosításához hozzájárul, az abban szereplő évre szóló támogatási összeget Ft-tal megnöveli a évi általános tartalék terhére. Határidő: az új menetrend bevezetésére november 1. a megállapodás módosítására november 15. Nagy György irodavezető, Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző 4

5 194/2013. (X.30.) képviselő-testületi határozat: 1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a határozat 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja a várpalotai köznevelési intézmények működését biztosító ingatlanokra és ingóságokra vonatkozóan Várpalota Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között január 01-jére visszamenőleges hatállyal megkötni kívánt használati szerződést. 2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a határozat 2. sz. mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja a várpalotai oktatási-nevelési intézmények fenntartási- valamint működtetési költségeinek viseléséről Várpalota Város Önkormányzata és a Várpalotai Polgármesteri Hivatal, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Várpalotai Tankerülete között január 01-jére visszamenőleges hatállyal megkötni kívánt megállapodást. 3. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét a határozat 1. sz. mellékletben foglalt szerződés és a határozat 2. sz. mellékletben foglalt megállapodás mellékletekben foglalt formában és tartalommal történő aláírására. Határidő: azonnal Bérczes Beáta jogi előadó Határidőben végrehajtásra került, a használati szerződés és a megállapodás aláírásra került. 198/2013. (X.30.) képviselő-testületi határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri Várpalota Város Jegyzőjét, hogy a Képviselő-testület november havi ülésére a helyi adókról szóló 57/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést készítse elő az alábbi javaslatok figyelembe vételével: ( ) 221/2013. (XI.28.) képviselő-testületi határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 57/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában a évre vonatkozó törvényi szabályozás elfogadását követően kíván döntést hozni. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 36/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 57/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 202/2013. (X.30.) képviselő-testületi határozat: 1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 254/2012. (XII.13.) képviselő-testületi határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg a 7/2011. (II.03.) képviselő-testületi határozatának 2.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2.) A Képviselő-testület a Munkácsy Mihály utcában és a Tési úton kialakított, eddig nem értékesített önkormányzati ingatlanokat Ft/m2+ÁFA induló áron versenyeztetés útján értékesíti azzal, hogy a vevők vállalják, hogy a felépült házra 5 éven belül jogerős használatba vételi engedéllyel rendelkeznek. További Ft vételárkedvezmény illeti meg azt a személyt, aki évet be nem töltött gyermeket saját háztartásában nevel, vagy 2. vállalja, hogy 5 éven belül 18. évet be nem töltött gyermeket saját háztartásában fog nevelni. Kettő vagy több 18 év alatti eltartott gyermek saját háztartásban történő nevelése esetén a kedvezmény mértéke Ft. A még meg nem született gyermek/gyermekek után járó vételárkedvezmény összegének erejéig Várpalota Város Önkormányzata jelzálogjogot jegyeztet be a megvásárolt ingatlanra. A licit feltételeit a nemzeti vagyon értékesítésére vonatkozó Versenyeztetési szabályzat alapján Várpalota Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 42/1997. (XI. 05.) önkormányzati rendelet 4. melléklete szerint kell meghatározni és közzétenni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírás fenti feltételek mellett történő előkészítésére, közzétételére, a pályázati eljárás lefolytatására, adásvételi szerződések megkötésére, azok a Magyar Állam részére való megküldésére. Határidő: a pályázati kiírás közzétételére november 30. Horváthné dr. Csősz Zsófia vagyongazdálkodási ügyintéző A pályázati kiírás határidőben közzétételre került, pályázat nem érkezett. 5

6 216/2013. (XI.14.) képviselő-testületi határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatokat nyújt be a Miniszterelnökség Civil Alap keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 pályázati kiírására az alábbi tárgyban, és költségtervvel: 1. A társadalmi emlékezést és emlékeztetést segítő programok a magyar holokauszt témakörében, különös tekintettel a helyi jelentőségű kezdeményezések megvalósítására témakörben: PORRAJMOS EMLÉKNAP a roma holokauszt Grábler-tavi áldozatainak emlékére (2014. augusztus 2., szombat) Költségterve: ,- Ft 2. A magyar holokauszttal kapcsolatos tudományos publikációk, egyéb szakmai kiadványok megjelentetése témakörben: ROMA HOLOKAUSZT A GRÁBLER-TÓNÁL forráskiadvány Költségterve: ,- Ft A Képviselő-testület felhatalmazza a város polgármesterét a pályázatok pályázati űrlapjának az aláírására, és Várpalota Város Önkormányzata nevében, a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára által kidolgozott programleírásnak megfelelő tartalommal történő benyújtására. Határidő: a pályázatok benyújtására: november 15. A január 8-i hivatalos értesítés alapján az 1. pályázat Ft, a 2. pályázat Ft támogatásban részesült. A támogatási összegeknek megfelelően csökkentett tartalmú költségtervek alapján a támogatói okiratok kiadása folyamatban van. 223/2013. (XI.28.) képviselő-testületi határozat: 1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Többcélú Társulási Megállapodásának módosítását jelen határozat 1. számú Mellékletét képező módosító okirat szerint elfogadja. 2. Az egységes szerkezetű Többcélú Társulási Megállapodás jelen határozat 2. számú Mellékletét képezi, melyet a képviselő-testület jóváhagy, egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 3. A Társulási Tanács felkéri a polgármestert, hogy a módosító okirat és az egységes szerkezetű megállapodás Magyar Államkincstárhoz való megküldéséről gondoskodjon. Határidő: a képviselő-testületi határozatok beérkezését követő 8 napon belül dr. Szivák-Döbörhegyi Csilla jogi előadó Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 553/2013. (XI. 28.) határozatában további módosító javaslatokat fogalmazott meg a Többcélú Társulási Megállapodás módosításával kapcsolatban, így az az előterjesztett formában nem került aláírásra. Mivel a Társulási Tanács által javasolt módosításokat törvényességi szempontból mindenképpen végre kell hajtani, a Többcélú Társulási Megállapodás eredeti előterjesztés szerinti módosítása továbbra is folyamatban van. 234/2013. (XI.28.) képviselő-testületi határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szervezet küldetésének és értékrendjének az ismerete alapján, a Várpalota város területén élő 60 év feletti korú lakosság életkörülményeinek a javítása érdekében kifejezi, hogy Várpalota Város Önkormányzata csatlakozni kíván a KárpátHáló Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért hálózati együttműködéshez. A Képviselő-testület felhatalmazza t a határozat mellékletét képező csatlakozási szándéknyilatkozat és az annak mellékletét képező alapító okirat, adatkezelési nyilatkozat és minőségirányítási nyilatkozat aláírására. Határidő: azonnal Bérczes Beáta jogi előadó A csatlakozási szándéknyilatkozat és az annak mellékletét képező alapító okirat, adatkezelési nyilatkozat és minőségirányítási nyilatkozat aláírásra került. 6

7 247/2013. (XII.12.) képviselő-testületi határozat: 1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérésére a várpalotai Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek fejlesztéséhez Ft-tal járul hozzá. 2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy Várpalota Város Önkormányzatának évi költségvetése Általános tartaléka terhére az 1.) pontban megjelölt összeg átutalásáról az Országos Mentőszolgálat Alapítvány Citibank számú számlaszámára december 20-ig gondoskodjon. Határidő: a döntés megküldésére: azonnal Járási Melinda egészségügyi, szociális és esélyegyenlőségi referens Szász Andrea pénzügyi irodavezető 257/2013. (XII.23.) képviselő-testületi határozat: 1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Raiffeisen Bank Zrt.-vel fennálló ,-Ft összegű likviditási hitel igénybevételét biztosító bankszámlahitel-szerződését változatlan feltételek mellett legkésőbb december 31-i fordulónappal lejáró, maximum ,-Ft összegű folyószámla vagy működési hitelkeretté változtatja a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követően, annak megfelelően. 2.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Várpalota Város Önkormányzata évi költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből biztosítja. 3.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza t és Máténé Dr. Ignácz Anita jegyzőt a hitelszerződés aláírására. Határidő: december 31. Felelős: Máténé Dr. Ignácz Anita jegyző Szász Andrea irodavezető A hitelszerződés december 30-án aláírásra került. 7

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Pf.: 76. Tel.: (88) 592-660 Fax: (88) 592-676 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2009. év 1/2009.(I.16.) Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.22.) határozata módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. június 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. június 19-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 508-16/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 25-én megtartott soros üléséről Jegyzőkönyvvezető: Provoda Józsefné 2 J

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592-660 Pf.: 76 Fax: 88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 14 fő (Cserna

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 186/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 58. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 12-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 12-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. október 30-i

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére

E L Ő T ER J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T ER J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bükkösd község településrendezési tervével kapcsolatban

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai

2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai 2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai 1/2006.(I.24.)Kt Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Németh Szilárd javaslatára úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjére

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 21-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 21-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből. 210/2009. (X.21.) sz. Kth. Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2010. évre vonatkozóan 2009. október 21-én megtartott ülése könyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. sz. mellékletét

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben