Pusztavámi FalunaPok június

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pusztavámi FalunaPok 2014. június 13 14 15."

Átírás

1 idôszaki havilap ingyenes iii. évfolyam 7. szám július Pusztavámi FalunaPok június Három napos mulatság zajlott Pusztavámon. A megnyitó péntek délután a Mûvelôdési Házban kezdôdött, ahol Merkatz László Pusztavám polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Ekkor adták át az önkormányzat által alapított díjakat, ám elôtte a helyi fúvószenekar tagjai eljátszották a Himnuszt, majd a legkisebb német néptánccsoport tagjai szórakoztatták a szépszámú közönséget. eddigi munkáját, és reményét fejezte ki, hogy a jövôben is együttmûködnek. Cseh István a polgárôrség nevében kitûntetéseket adott át: Petrovics István (posztumusz) Pusztavám korábbi polgármesterének, a helyi azok 17,30-tôl a nagy sátorban meghallgathatták ôket. Június 15-én (vasárnap) több program is színesítette a kis sváb település falunapját: 11 órakor Mise a katolikus templomban Istentisztelet 16:00- AZ ÜNNEPÉLYES AVATÁST ÉS SZENTE- LÉST SPÁNYI ANTAL MEGYÉSPÜSPÖK CE- LEBRÁLTA. Díszpolgári kitüntetésben részesült: Petrovics István (posztumusz), az elismerést felesége, Gabika vehette át. Folytatva a kitüntetettek névsorát: Pusztavámi Kálmánné a Pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkar tagja Német Kisebbégért díjban részesült. Molnár Sándorné és Róth Antalné pedagógusok Pusztavám Község Közoktatásáért kitüntetést kapták. Pusztavám Község egészségügyéért, szociális helyzetének javításáért díjat idén Fogarasi Csabáné egészségügyi dolgozó kapta. Merkatz Ildikó a helyi Karitász vezetôje Pusztavám Közéletéért díját vehette át. Fülöp Gyula polgárôr Pusztavám Község Közrendjéért kitüntetést kapta. A méltatást Kubinyi Balázs alpolgármestertôl hallottuk, a díjakat Merkatz László polgármester adta át. Az elsô napi program kiemelt eseménye a 15 éves Pusztavámi Polgárôr Egyesület köszöntése volt. Beszédet mondott: Cseh István a Megyei Polgárôr Szövetség Fejér Megyei elnöke és Kovács Ferenc alezredes a Móri Rendôrkapitányság vezetôje ugyancsak megköszönte a pusztavámi polgárôrök A katolikus templom megújult terét és az új toronyórát Spányi Antal megyéspüspök szentelte föl A fôzôverseny gyôztese lett a Pusztavámi Német Nemzetiségi Fúvószenekar csapata egy lengyel étel elkészítésével. Takács Józsefné csapatkapitány átveszi az oklevelet Merkatz Lászlótól polgárôrség alapításáért, Horváth Judit alapító elnöknek, Hadusfalvy István alapító titkárnak, Limbacher Róbertnek, Bese Andrásnak, Zombó Kálmánnak, Pintér Istvánnak, Farkas Ervinnek, Finta Bálintnak, Friedmann Ferencnek, Friedmann Attilának, Huszár Miklósnak, Schüldt Józsefnek és Horváth Józsefnek. Nagy sikert aratott Kosztics László csókakôi fafaragó mûvész borászattal kapcsolatos kiállításának megnyitója. A június 14-i programok közül nagy figyelmet érdemelt a 9 órakor startoló foci-és fôzôverseny, amelyet a helyi sporttelepen rendeztek meg. Több mint tíz csapat nevezett, közülük a fúvószenekar vitte el a pálmát. Akik kíváncsiak voltak Marót Viki és a Novakultúr zenekar fellépésére, kor volt az evangélikus templomban, majd a szokásos faluebéd következett, ami most is mint minden évben ingyenes volt. A jó ételhez jó zene is dukált, Vásárhelyi Prodán Miklós magyar nóta-és operett-énekes szórakoztatta a nagyérdemû közönséget. Az ebéd után rögtön fúvószenekari gálamûsor következik, ahol az Aba-i, a Martonvásár-i, az Oroszlány-i, és a 25 éves Pusztavámi Német Nemzetiségi Fúvószenekar játszott a sátorban. A katolikus templom körüli teret felújították, sôt, a templomtorony új órát kapott. Az ünnepélyes avatást és szentelést Spányi Antal megyéspüspök celebrálta. Ezen a napon a katolikus templomban 17 személy bérmálkozott meg. Kép és szöveg: Nédó Géza

2 Pusztavámi Falunap (2014) Díszpolgári kitüntetésben részesült Petrovics István (posztumusz), az elismerést felesége, Gabika (j) vehette át. Pusztavám Község egészségügyéért, szociális helyzetének javításáért díjat idén Fogarasi Csabáné (Erika) egészségügyi dolgozó kapta Molnár Sándorné pedagógus Pusztavám Község Közoktatásért díjban részesült Merkatz Ildikó a helyi Karitász vezetôje Pusztavám Közéletéért díját vehette át Róth Antalné pedagógus Pusztavám Község Közoktatásért díjban részesült Finta János a Pusztavámi Polgárôr Egyesület elnöke is elismerésben részesült Pusztavámi Kálmánné (középen) a Pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkar tagja Német Kisebbségért címet vihette haza. A pusztavámi polgárôrség korábbi elnökének, Horváth Juditnak, Cseh István a Fejér Megyei Polgárôrség elnöke adta át kitüntetését 2 Pusztavámi Krónika július

3 A nemzeti összetartozás napján Merkatz László polgármester és dr. Légrádi Gábor jegyzô koszorúz Az evangélikus egyház nevében Ribárszki Ákos (j) és Pintér István helyezte el a megemlékezés virágait Trianonra emlékeztünk Pusztavámon június 4-én, éppen a 94 évvel ezelôtti békediktátum aláírásának pillanatában. Az ünnepségen Ribárszki Ákosné (Noémi) mondott el egy Vass Albert verset kitûnôen, majd Grósz István 7. osztályos tanuló szavalt egy költeményt. Két testvér Török Beatrix és Török Anita népdalokat énekelt. Merkatz László településünk polgármestere mondott ünnepi beszédet, majd ezt követôen az önkormányzat, a Fi- desz és a Jobbik helyi szervezete, az evangélikus egyház képviselôje koszorúzott az emlékmûnél. A trianoni békeszerzôdés évfordulóját Nemzeti Összetartozás Napjának nevezzük kezdte beszédét a polgármester. Az összetartozásnak ez az élménye savanyú talajon nô, de ott virágzik, és gyümölcsöket hoz. A szétszabdalt nemzettest a magyarokban fájdalmasan ugyan, de erôteljesen tudatosítja az együvé tartozást. Aki már éhezett, az tud igazán hálát adni, ha táplálékra lel. Aki már fuldokolt valaha, az érti meg, hogy mit ér egy szusz levegô. Akik megjárták Auschwitzot, a Gulágot vagy a diktatúrák itthoni börtöneit, azok tudják, mit ér a szabadság. Akiket megpróbáltak, megpróbálnak akadályozni az összetartozásban, azok értik meg, micsoda ajándék az összetartozás. Összetartozni az akadályok ellenére, összetartozni a határok felett mi, magyarok, ebbôl tettünk szert páratlan tapasztalatra az elmúlt kilenc évtizedben, 94 évben. Páratlan tapasztalatra, mert a világ kevés nemzetének kellett hasonló helyzetet feldolgoznia, hasonló kihívásokkal szembesülnie, hasonló közösségi feladatokat teljesítenie. Melyik nemzetnek kellett saját fiait határon félve átcsempészett élelemmel, gyógyszerrel és Bibliával, irodalommal ellátnia, mint nekünk az erdélyi magyarságot a diktatúra idején? Melyik nemzetnek kellett fû alatt szervezkedve, sorok közé üzenetet rejtve, különbözô kulturális mozgalmakat, például táncház-mozgalmat indítva a nemzeti összetartozás tudatát ébren tartania az anyaországban? Óriási terhet jelentett, de óriási teljesítményekre adott lehetôséget. XX. századi kultúránk tetemes része ezekkel a kihívásokkal viaskodott, nyíltan, vagy tudat alatt ezekre keresett választ és ezekbôl hozott létre kápráztató értékeket. Az összetartozásnak ez az öröksége arra kötelez, hogy jól éljünk vele. Megôrizzük, átadjuk a következô nemzedékeknek, és úgy ápoljuk kapcsolatainkat, hogy összetartozásunkból a jövôben is nagy értékek szülessenek szellemi és anyagi értelemben - hazánk, nemzetünk, térségünk, Európa és nagyvilág számára. Az egyetlen kérdés, amit a békeszerzôdés évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás Napján mindig át kell gondolnunk, hogy mit tudunk tenni a trianoni és párizsi békeszerzôdés által diktált feltételek között a magyarság egyben tartásáért, magyarként való megmaradásáért? Az erdélyi, felvidéki, vajdasági, bánsági, kárpátaljai, ôrségi vagy muraközi magyarok kiismerték már évtizedek alatt helyzetük, benne a mostoha-anyaországuk természetét, és nem várnak csodákat. Viszont várnak konkrét segítséget pl. oktatási együttmûködés, jogvédelem, kulturális együttmûködések, határátkelôk, hidak, közlekedési szolgáltatások, határ menti és testvér-települési kapcsolatok fejlesztése és számos egyéb területen való összefogás képében. Várják a kinyújtott kezet! És mindezt nemcsak a trianoni határon túliak várják. Nincs külön magyarországi érdek és határon túli magyar érdek A Fidesz nevében Bartók Béla (j) és Zombó Norbert koszorúzott ebben az értelemben sem: minden magyar érdeke, hogy kihozzuk a határ feletti összetartozásból, amit lehet. Erre hívja fel évrôl évre a figyelmet a Nemzeti Összetartozás Napja. De nemcsak az Összetartozás Napján, hanem az év minden napján, és nemcsak ünnepi keretek között, hanem szürke hétköznapi aprómunkával kell ezért az eredménymaximálásért mindent megtennünk. Isten Áldja Magyarországot! Isten Áldjon minden magyart! N. G. A Jobbik nevében Szatzker György (j) és Kellner Tibor helyezte el a virágokat az trianoni emlékmû talpazatán Tisztelt Pusztavámi Lakosok! Amint azt már korábban is jeleztük, ez év május 1-je és szeptember 30-a közötti idôszakban a háztartásokban keletkezô lomokat (maximum 3m3/alkalom/háztartás) rugalmas lomtalanítás keretében szállítja el a Zöld Bicske Kft. (korábbi nevén: Saubermacher-Bicske Kft.). Lomhulladéknak tekinthetôk a háztartásokban életvitelszerû használatból keletkezett lakossági hulladékok, amely mérete, vagy egyéb tulajdonsága miatt nem helyezhetô el a mindennap használt gyûjtôedényben (kukában). Pusztavámi Krónika július Azért nevezzük rugalmas lomtalanításnak, mert: a lomtalanítás nem egyszerre történik az egész településen, hanem egyénileg kérhetô valamelyik háztartási hulladékszállítással azonos napra (kuka ürítés napjára) idôpontot kérhet a 22/ es telefonszámon a lomok elszállítására, legalább egy héttel a kívánt szállítás elôtt. A lomtalanítást csak a díjhátralékkal nem rendelkezô ingatlantulajdonosok vehetik igénybe. Elônyei: rugalmasság, hiszen az Önöknek megfelelô idôpontban kerül sor a lomtalanításra, az ingatlan elé kitett lomokat nem szórják szét illetéktelen személyek (csak a bejelentkezô ismeri az idôpontot). Lomtalanításkor a Zöld Bicske Kft. nem szállítja el az alábbi hulladékokat: Veszélyes hulladékokat: festék- és lakkhulladékokat, oldószereket, hígítókat, vegyszermaradékokat (savak, lúgok, stb.), növényvédô szereket, azok flakonjait, gépekbôl, és a háztartásból származó fáradt olajokat, hajtógázas szóró palackokat, lejárt szavatosságú gyógyszereket, akkumulátort, szárazelemeket, fénycsöveket, izzókat, irodatechnikai hulladékokat (tinta- és festékkazetták, patronok, tonerek). Elektronikai hulladékot (rádió, tv készülék, monitor, számítógép, mikrohullámú sütô, stb.). Továbbá az építésbôl, bontásból származó anyagokat, törmeléket, többlet kommunális hulladékot, autó alkatrészeket, sík üveget. A lomtalanításhoz a hulladékszállító nem biztosít konténert! Dr. Légrádi Gábor jegyzô 3

4 Pedagógus nap Pusztavámon Merkatz László Pusztavám polgármestere köszöntötte a pedagógusokat, az óvónôket, a dadákat, a konyhai dolgozókat és a technikai személyzetet június 1-jén a helyi Mûvelôdési Házban a Pedagógus Nap alkalmából. Az ünnepségen megjelent Dr. Légrádi Gábor településünk jegyzôje, valamint Bartók Béla alpolgármester. településnél, elengedhetetlen. A falu vezetése köszönetét fejezi ki azoknak, akik ebben a munkában részt vesznek. Természetesen azoknak is köszönettel tartozunk, akik évtizedeken át szolgálták Pusztavámot, s ma már nyugdíjasok. Köszönjük! Nyugdíjasaink felé fordulva kívánom, hogy még nagyon sokáig éljenek erôben, egészségben, barátságban. Aktív Egészségügyi kártya az idôs embereknek Pusztavám Község Önkormányzata Képviselôtestületének döntése értelmében, minden 62. életévét betöltött pusztavámi lakóhellyel rendelkezô lakos részére, egy darab Dr. Card egészségkártyát biztosítunk. Az egészségkártya lényege: Ez egy bankkártya nagyságú kártya, amely tartalmazza a tulajdonosa legfontosabb egészségügyi adatait. Így sürgôsségi esetben a kezelôorvos azonnal megkapja a páciensérôl azon információkat, amelyek megkönnyítik a diagnózis felállítását. Fontos azonban, hogy ez a kitöltött kártya mindig a személyi okiratokkal együtt a tulajdonosnál legyen! A Dr. Card egészségkártya tartalmát internetes felületen is lehet rögzíteni, így a megfelelô szakember bárhol az országban hozzáférhet a szükséges adatokhoz. Hivatalunk lehetôséget és segítséget biztosít ennek a regisztrációnak a lebonyolítására. Kérjük, hogy aki szeretne Dr. Card egészségkártyát, jelentkezzen a Pusztavámi Polgármesteri Hivatalban az alábbiakban megadott idôpontok egyikén. A regisztrációhoz kérjük a személyi okmányok bemutatását (személyi ig. TAJ azonosító, lakcímkártya) július ig minden ügyfélfogadási idôpontban. L. A. Szemétszállítás keddenként! Ezúton szeretnénk Önöket értesíteni, hogy Pusztavám területén a kommunális hulladékszállítás július 1-tôl a megszokott szerdai napok helyett keddi napokon lesz. A változás a Zöld Bicske Nonprofit Kft. szolgáltatási idôszaka alatt marad érvényben. Megértésüket köszönjük. Zöld Bicske Nonprofit Kft. A pedagógusnap résztvevôi A polgármester megköszönte mindazoknak a fáradságát, akik a meghívást elfogadták (sajnos igen sokan távol maradtak. a szerk.). Hangsúlyozta: A pedagógus napról 1951-ben született döntés, s már egy évvel késôbb meg is ünnepelték e napot. Ünnep, hiszen ilyenkor megállhatunk néhány percre, s valami nagyon fontosat adhatunk magunkból a másik embernek: az idônket, a türelmünket, a figyelmünket. Ünnep az is, amikor egy hivatást méltatunk. Fontos, hogy azokkal, akik nevelik, oktatják gyermekeinket, együtt tudjunk ünnepelni, gondolatot cserélni. Pusztavámon nem csak gyermekmegôrzô az óvoda, hanem fontos színtere életünknek. Megnyugtató érzés a szülôknek, hogy gyermekeik jó kezekben vannak. Iskolánk eredményei büszkeségre adnak okot. Gondolhatunk itt németnyelvi, de akár más jellegû tanulmányi versenyekre is. Aki utána néz, láthatja: olyan szakmai munka folyik a helyi általános iskolában, ami egy ekkora kollégáinknak pedig azt, hogy nagyon sokáig lendületesen, elhivatottsággal, kitartással tudják szolgálni ezt a települést. Munkájukat nagyon szépen köszönjük, ezáltal a mi feladatainkat is megkönnyítik. Köszönjük, hogy jó kezekben tudhatjuk gyermekeinket, úgy nôhetnek fel, hogy ebben a nagycsaládban otthonra találnak. Arra törekszünk, hogy munkájuk alapfeltételeit megteremtsük. Tisztaszívbôl kívánok mindenkinek jó egészséget. A beszéd elhangzása után a jelenlévôk egy-egy pohár pezsgôvel koccintottak, majd dr. Légrádi Gábor jegyzô és Bartók Béla alpolgármester egy-egy szál virágot nyújtott át az ünnepség résztvevôinek. Az összejövetel a fehér asztalnál folytatódott, ahol üdítô és ínycsiklandozó sütemény várta a pedagógusokat, óvónôket, nyugdíjas pedagógusokat, dadákat, szakácsokat, konyhalányokat, mûszaki szak-személyzetet és a vendégeket. N. G. 1. A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolája tanítói állást hirdet augusztus 16-ai kezdéssel határozatlan idejû szerzôdéssel. Elônyt jelent a német nemzetiségi tanítói végzettség. 2. A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolája német nyelv + bármely szakos tanári állást hirdet augusztus 16-ai kezdéssel, határozatlan idejû szerzôdéssel. ÁLLÁSHIRDETÉS Bolondballagás Elônyt jelent a német nemzetiségi végzettség. 3. A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolája történelem-magyar szakos tanári állást hirdet augusztus 16-ai kezdéssel. Határozott idejû szerzôdéssel (várhatóan 3 év). Érdeklôdni a 06 20/ es telefonszámon lehet. Visztné Kemele Szilvia tagintézmény-vezetô A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolája takarítónôi állást hirdet 2 mûszakos munkarenddel. Az állás betölthetô augusztus 16-tól. Érdeklôdni Munkalehetôség a 22/ es telefonszámon, vagy személyesen az iskolában. Visztné Kemele Szilvia tagintézményvezetô A pusztavámi általános iskola végzôs diákjai június 12-én tartották meg szokásos Bolondballagásukat. A képen (középen) Róth Antalné osztályfônök. 4 Pusztavámi Krónika július

5 25 éves a Pusztavám Község Német Nemzetiségi Fúvószenekara A 25 éves pusztavámi fúvósok kitüntetését Gerlinger Tibor adta át Balázs Attila karmesternek A Pusztavám Község Német Nemzetiségi Fúvószenekar 1989-ben alakult tudtuk meg Somlainé Szlávik Évától, az egyesület elnökétôl. A kiváló szakmai munka és áldozatvállalás eredményeként a kezdeti évek után az együttes a község egyik legjelentôsebb közösségformáló tényezôjévé vált; megalakulásától kezdve aktív résztvevôje a község és a környezô települések rendezvényeinek, rendszeresen képviseli Pusztavámot a nemzetközi és a belföldi fúvószenekari találkozókon és vidéki fellépéseken. Többször szerepeltek külföldön, különösen jelentôs a németországi testvértelepüléseken, Geretsried és Hahnbach városában mûködô zenekarokkal folyamatosan ápolt baráti kapcsolatuk. Az együttes legsikeresebb külföldi szerepléseire 2003-ban és 2013-ban a franciaországi Chamalières-ben, a 2006-os finnországi utazásuk során a Szentpétervárhoz közel esô Imatraban és 2011-ben Karlovy Varyban és Prágában került sor. A zenekar nemcsak hagyományos német nemzetiségi fúvószenét játszik koncertjeiken Balázs Attila karmester irányításával, hanem felhangzanak régmúlt korok zenéi, kortárs magyar szerzôk mûvei és modern, szórakoztató darabok is. Az együttes kimagasló szakmai munkát folytatva a évi Koncertfúvós és Nemzetiségi kategóriákban elért arany minôsítések után, 2008 ôszén Szórakoztató-show kategóriában arany, Koncert-fúvószenekari kategóriában kiemelt arany minôsítést ért el. A zenekar sokrétûségének bemutatására promóciós célokkal az eltelt években három reprezentatív CD készült. A 2014-ben 25 éves Pusztavám Község Német Nemzetiségi Fúvószenekar mindent megtesz, hogy szakmailag is elismert fellépéseivel, Pusztavámra utaló megjelenésével, a nemzetiségi hagyományok megôrzésével, ápolásával méltón nevesítse, öregbítse a község, Fejér megye és Magyarország hírnevét. A csoport nyitott a belföldi és határon túli kapcsolatok kiépítésére, fellépésekre, és megragad minden lehetôséget a szakmai fejlôdésre. Az egyesület aktív mûködése keretet biztosít egy lelkes, elhivatott, zeneszeretô fiatal csoport értelmes és értékes idôtöltéséhez, a zenei- és a nemzeti kultúrák megismeréséhez és megismertetéséhez, a nemzetiségi hagyományok ápolásához. Az idei Falunapon a 25 éves zenekart Merkatz László Pusztavám polgármestere és Gerlinger Tibor a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte. Két zenekari tagot külön is jutalmaztak: Engel Györgyöt és Varga Józsefet. A szép jubileumi évhez mi is gratulálunk. Engel György június 9-én született Oroszlányban. Édesapja sok hangszalagot és lemezt gyûjtött, amit nagyon sûrûn hallgatott. Általános iskolás korában hallotta elôször a mai fúvószenekart egy próbán. Nagyon tetszett neki, s miután egy nagyon jó ismerôse megkedveltette vele a hangszert, jelentkezett klarinétoktatásra. Varga Józseffel kezdtek el járni órákra, s 1989-ben együtt is kerültek be a pusztavámi, majd késôbb az Oroszlányi Ifjúsági Fúvószenekarba. Az utóbbiban ig játszottak együtt ben több zenészkollégájával együtt, megalakítottak egy kisebb zenekart, amit 2008-ig vezetett. A mai napig mindketten játszanak a Pusztavámi Német Nemzetiségi Fúvószenekarban és a kisebb zenekarban is, ami 2012-ig az állandó kísérô zenekara volt a Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoportoknak. Egyikük sem hivatásos zenész, de intenzíven részt vesznek az egyesület életében. Az egyesületen belül különbözô tisztségeket töltöttek, ill. töltenek be. Varga József 1980-ban született, azóta Pusztavámon él. A német fúvószenével kis gyerekként ismerkedett meg, otthon mindig német zene szólt. Az általános iskolában barátja, Engel György beszélt rá, hogy tanuljon klarinétozni. Azóta (1989) játszanak együtt a Pusztavámi Fúvószenekarban. Váratlanul ért mindnyájunkat Pratsler János barátunk halálhíre. Hirtelen, mondhatni elôzmény nélkül ment el. Ahogy élt, kirobbant életünkbôl. Kórházba került, amit megelôzött néhány napos rosszullét. Kevesen tudtunk róla inkább csak sejtették néhányan hogy baj van, talán beteg. Nem panaszkodott, nem állt meg, hiszen még küldetése volt. Határidôs volt az új fejôház átadása munkahelyén, júniusban a templom búcsújára el akart készülni az ottani munkálatokkal, évzáró bajnoki volt a sportegyesületnél, éremeséllyel. Végezte a képviselôi munkát, utcabejárást vállalt. Természetesen ott volt a családja is, akiknek mindig, mindent meg akart tenni, vagy talán annál is többet. Nem állt meg, küzdött, harcolt. De élete legfontosabb harcát nem nyerhette meg. Milyen furcsa most kimenni a Tejtermelô ZRt-hez. A munka folyik talán lassabban a gépek jönnek, mennek, de nem az igazi. Valami, pontosabban valaki hiányzik, aki Pusztavámi Krónika július szerves része, mozgatója volt mindennek. Milyen furcsa is a sors, szeretett labdarúgócsapata, a Pusztavámi TC kiharcolta a bronzérmet. A legénység az utolsó mérkôzés elôtt még János életében vehette át az érmeket. A játékosok más, normális körülmények között önfeledten ünnepeltek volna, ám most a nyakba akasztott érmet mindenki csendesen vette tudomásul, nem úgy, mint egy dobogós csapattól elvárható lenne. A szakosztályvezetô készült, hogy másnap Pünkösd hétfôn bevisz neki is egy érmet a kórházba. Nem volt ünnep, nem volt ének, mert beteg a csapatfônök, az életéért küzd az Elnök Úr, nem lehet közöttünk apánk. Milyen furcsa. Átvette a katolikus egyház világi elnöki posztját és folytatta az elôdje által megkezdett munkát. De ahogy elôdje Staudt János, úgy most Ô sem lehetett ott a munka beteljesülésénél. A templom búcsúján a megyéspüspök beszédében Búcsú Pracsitól kitért arra, hogy gyönyörû a megújult templomtér, hogy szívet melengetô érzés látni a mûködô toronyórát, és büszkeség rátekinti a páratlan értékû Szentháromság szoborra. De! De, aki mindezek létrejöttéért oly sokat tett, az most nem lehet itt. Sokan értetlenül állunk János halála elôtt. Felrémlik emlékeinkben, hogy nemrég, virágvasárnap ünnepén még barkaágakat osztogatott a testvérek között a templomajtóban. Elôbukkan a kép, ahogy MAR-del kocsijával naponta száguld le-fel a faluban. Ahogy utazunk Geretsriedbe nyugdíjas búcsúztatóra, avagy Székelyudvarhelyre kapcsolatépítésre, fôzôversenyre. Életének fordulópontja volt, hogy az elhalálozott Petrovics István képviselô helyére beülhetett. Képviselôi munkáját is tisztességgel, örömmel, mindenki megelégedésére végezte, mint ahogy mindig, mindenben segítette szülôfaluját. Családjának némi vigaszt nyújthat, hogy hívô emberként, pünkösd ünnepén távozott e világból. A kiáradó Szentlélek vitte magával. Kedves János! Emlékedet megôrizzük itt a faluban, az országban és a határokon túl is a messzi Németországtól a Székely-hegyekig! Nyugodj békével! Merkatz László Pratsler János barátunk a virágvasárnapi barka-osztáson. 5

6 PUSZTAVÁM MÓRI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG (A GYÜLEKEZETEK TÖRTÉNETE) VII. befejezô rész A gyülekezet ismét a szomszédos, nagy múltú, német eredetû Pusztavám filiája. Az eltérô adottságokkal rendelkezô anya- és leánygyülekezet jól kiegészíti egymást. Puskás János nyugdíjba vonulása (1995) után néhány hónapig Cserági István nagyvelegi lelkész helyettesített, majd Kapi Zoltán néhai Kapi Béla püspök unokája lett a gyülekezetek lelkipásztora november 3-án, az imaház felavatásának 10. évfordulóján a gyülekezetet alapító Puskás János nyugalmazott lelkész szolgált december 13-án a 12. évfordulót ünneplô gyülekezet elôtt Szebik Imre, az egyházkerület püspöke hirdette az igét november 4-én a 15. évfordulón Ittzés János püspök prédikációjából meríthetett erôt a móri hívek közössége. A kis filia 1998-ban kívül felújította imaházát, a következô évben, pedig a belsô felújítás során komfortosította imatermét: bevezették a földgázt, majd 2006-ban csatornázást végeztek. Az imaház 2000-ben került hivatalosan, ajándékozás jogcímén a leányegyház tulajdonába. A gyülekezet különbözô eredetû evangélikus közösségekbôl hozott hagyományokkal rendelkezô városi gyülekezet, amely templomépítési terveket is dédelgetett. Ám a körülmények egyelôre ezt nem teszik lehetôvé. A kis közösség hálás mindazért a jóért, amit Urától kapott. A 20. évfordulón (2006. Szentháromság ünnepe után 22. vasárnapon) Lackner Pál tábori püspök, Szarka István esperes és Lacknerné Puskás Sára, a 25. évfordulón (2011. Szentháromság ünnepe után 21. vasárnapon) Szemerei János püspök és Szarka István szolgált a helyi lelkésszel. A 2012-es választások eredményeként Móron is új presbitérium alakult. Ezúttal másodfelügyelôt is választottak. A presbitérium tagjai: Kapi Zoltán lelkész, dr. Jáni János másodfelügyelô, Malatidesz Ádám, Németh Miklós és Stettner András gondnokok, Szauter Jánosné és Lernerné Jászsági Emese pénztáros, Martonné Jáni Csilla jegyzô, Varga Marianna egyházfi, Budererné Madarász Mária, Czetli Józsefné, Holczinger Györgyné, Lepsényi Gyuláné, Móricz Ákosné, Négele Ferencné, Stettner János és Wágnerné Selmeczi Mónika. Kántor: Boros Miklósné. Ám a vezetéssel szembe menô erôk is felszínre kerültek, amelyek a felügyelô, a lelkész, majd a jegyzô lemondásához vezettek, holott kezdeményezôi, elindítói és részesei voltak annak a folyamatnak, amelynek eredményeként a móri imaház belsô tere negyed évszázad múltával kibôvült, megújult, szent helyhez méltóbbá, templommá vált. A gyülekezet február 17-én templomszentelési istentiszteleten adott hálát megújult imaházáért. A lemondott lelkész helyére az egyházkerület püspöke Kadlecsik Zoltán szákszendi lelkészt küldte ki helyettesítésre július 31-ig Pusztavámon a lelki töltekezésre a rendszeres istentiszteletek, ádventi és böjti bibliaórák, és az immár rendszeressé vált évenként tartandó evangelizációs napok, valamint az ugyancsak hagyományossá vált ökumenikus hetek adnak lehetôséget. A gyermekek hittan oktatása és konfirmációi felkészítése biztosított. Az elnökség együttmûködésének szép példája a lelkész és a felügyelô rendszeres, heti gyakorisággal tartott munkamegbeszélése. Móron a vasárnapi istentiszteleteket általában személy látogatja, s csak kevéssel marad ez alatt a rendszeresen úrvacsorával élôk száma. Itt is rendszeresek a heti bibliaórák, a hittanórák (a Dr. Zimmermann Ágoston iskolában és az imaházban), a konfirmációs órák és évenkénti gyakorisággal tartanak evangelizációs és ökumenikus ima heti alkalmakat. Az evangelizációs szolgálatot az utóbbi években Szeverényi János országos missziói lelkész végezte. Dr. Jáni János A szerzô a Magyarországi Evangélikus Egyház Gyûjteményi Tanácsának tagja. Lektorálta: Kapi Zoltán lelkész és Macher János felügyelô. Forrás: A reformációtól-napjainkig. Evangélikus gyülekezetek, egyházmegyék, kerületek a Dunántúlon. I-II. köt. Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület, Gyôr, ( o.) Javított és kiegészített változat. Lezárva június 30-án. V é g e Ballagás és tanévzáró az iskolában A Pusztavámi Általános Iskola június 21-én tartotta ez évi tanévzáró- és ballagási ünnepségét, amely kiegészült egy nyugdíjas búcsúztatóval is. Visztné Kemele Szilvia a tagintézmény vezetôje meleg szavakkal köszöntötte a meghívott vendégeket: Pojányi Balázst a móri tankerület igazgatóját, Kajos Péternét a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola igazgatónôjét, Merkatz Lászlót községünk polgármesterét, Kubinyi Balázs és Bartók Béla alpolgármester urakat, Gerlinger Tibort a német nemzetiségi önkormányzat elnökét, Brücklné Studt Mónika óvodavezetôt, Ribárszki Ákost, Veres Pétert, Gerendai Sándort a történelmi egyházak vezetôit, Horváthné Dobos Juditot a szülôi munkaközösség elnökét, Szabó Pétert az alapítvány kuratóriumának elnökét. Visztné Kemele Szilvia igazgatónô ezt követôen a 8. osztályos tanulóktól búcsúzott. Egy ideillô Márai Sándor idézetet olvasott fel: Az utakat sokáig nem érti meg az ember, / Csak lépdel az utakon és másra gondol. / Néha széles az egyik út és aszfaltos, / néha rögös, barázdás, és meredek. / Az utakat sokáig csak alkalomnak tekintjük, / lehetôségnek, melynek segítségével eljuthatunk a hivatalba, / a kedvesünkhöz, vagy a rikkantó tavaszi erdôbe. / De egy napon megtudjuk, hogy az utaknak céljuk, / értelmük van, elvezetnek valahová. / És minden út összefut végül egyetlen közös célban. / De ezt csak az utolsó pillanatban értjük meg, / közvetlenül a cél elôtt. A ti utatok 8 éven át vezetett a mai naphoz mondta Visztné Kemele Szilvia igazgató nô ami alatt 14 különbözô utat, különbözô diákot ismerhettünk meg bennetek. Emlékeztek-e még az elsô évnyitóra? Látjátok-e még magatokat büszke kis elsôsként, hátatokon az új iskolatáskával? Vidáman, de megszeppenve léptétek át iskolánk kapuját. Alsó tagozatos éveitek alatt aztán szép lassan kitárult elôttetek egy széles Az idei 8. osztály ballagása az évzáró ünnepségen út, alkalmat adva sok-sok ismeret megszerzésére. Vidámságotokat megôrizve teltek a felsôs évek is, ami azonban már többször volt rögös és barázdás, hiszen a dolgozatok, a napi felelések, a nem szeretem házi feladatok hozzátartoztak a nem oly távoli felvételiig és a mai napig vezetô úthoz. Az igazgató nô három kollégától (két pedagógustól és egy technikai dolgozótól) búcsúzott, akik nyugdíjba vonultak: Róth Antalnétól, és Molnár Sándornétól, valamint Gaszner Ferencnétôl. Finta János címzetes nyugalmazott iskolaigazgatónak jutott az a nemes feladat, hogy a most nyugdíjba vonulóktól búcsút vegyen, Munkájukat meleg szavakkal méltatta. A tanévzáró ünnepség egyik meglepetése volt, hogy a nyugdíjba vonuló pedagógusok részére az igazgatónô átnyújthatta az Emberi Erôforrások Minisztériuma által adományozott kitüntetéseket. Az ünnepségen különbözô üzeneteket, táviratok szövegeit olvasta fel Visztné. Egyebek mellett Petrovics Istvánné Gabika nyugalmazott pedagógusét. Visztné Kemele Szilvia az elmúlt tanévben elért eredményekrôl is beszámolt: Az iskola magatartás átlaga: 4,2, szorgalom átlaga: 3,6, tanulmányi átlaga: 4,0, jeles bizonyítványt 18-an, kitûnô bizonyítványt 24-en vehettek át. Az országos versenyek kiemelkedô eredményeiért 10-en kaptak nevelôtestületi dicséretet. 14 igazgatói dicséret, 23 osztályfônöki dicséret, 66 szaktanári dicséret tükrözi a diákok éves munkáját. Ebben a tanévben nincs olyan tanuló, akinek évet kellene ismételnie, viszont 7 tanulónknak augusztus 27-én javítóvizsgát kell tennie hangsúlyozta az igazgatónô. A ballagási és tanévzáró ünnepség végén az arra érdemes diákok, könyvjutalomban részesültek. N. G 6 Pusztavámi Krónika július

7 Augusztus 1-jétôl mûködik a pusztavámi piac Településünk képviselô-testülete munkaterv szerinti ülését június 25-én tartotta, melyen 12 napirendi pontot tárgyaltak. Elsô napirend során a képviselôk elé került az óvoda és iskola évérôl szóló tájékoztató beszámoló. Mindkét beszámoló megmutatta, hogy a település intézményeiben igen színvonalas munka folyik, a pusztavámi gyermekek jó helyen, jó kezekben vannak. Második napirend során hozzászólás és kiegészítés nélkül elfogadta a testület a második félévi munkatervét. Harmadik napirend során a képviselôk és a lakosság tájékoztatót hallgatott meg a két ülés közötti eseményekrôl. Negyedik-ötödik napirend alatt a testületi tagok döntöttek a hulladékszállítási és a kábeltévé szolgáltatási közbeszerzés kiírásáról. Hatodik napirend a víziközmû-társulat megszüntetésérôl szólt, melyhez a megszüntetést levezénylô cégrôl további árajánlatok beszerzését rendelte el a testület. Következô napirend ismét tájékoztató volt, ezúttal a hivatal által végzett pályázati munkáról kaptak átfogó képet a képviselôk. Nyolcadik napirend során határozatot hozott a testület a településrendezési terv részleges módosításáról, melyhez várjuk a javaslatokat, észrevételeket. Jelenleg a szakcég kiválasztása az elsô lépés. A Pusztavám- patak vízrendezésére elkészült a tanulmányterv ismertették a testülettel, illetve az arra eddig beérkezett árajánlatot is. A Bajcsy utcai keresztezôdés lakossági panasz kezelésérôl kapott ezután tájékoztatást a testület és a lakosság érdeklôdô része. Felsorolásra kerültek az eddigi hivatali, polgármesteri lépések. Tudatosítva lett, hogy bár a döntés nem a képviselô-testület kezében van, amit lehet, a hivatal megtesz a helyezte rendezése érdekében. Utolsó elôtti napirend során a képviselô-testület, megismerhette a piac mûködési (üzemeltetési) szabályzatát. Terveink szerint augusztus elsejétôl mûködni is fog a piac. Ezután képviselôi bejelentések következetek fôleg útépítéssel kapcsolatban melyekre a választ (egy kivétellel) helyben megadtuk. Merkatz László polgármester Anyakönyvi hírek. Születés: Nyikos Zoé (június 17.) anyja: Farkasfalvi Erzsébet Házasságkötés: Netzkár Anita Mengyán Tamás (június 7.), Moller Krisztina Hibácskay Gábor Ernô (június 21.) Haláleset: Pratsler János (június 9.) Pusztavámi Krónika július Túl vagyunk az idei falunapi forgatagon. Az idôjárás kegyes volt hozzánk, a jó szerencsénk is mellénk állt, de egy kicsit mégis más volt minden, mint az eddigi években. Valaki nagyon hiányzott a szervezésbôl, a kivitelezésbôl, a jókedvbôl Idén rendhagyó módon, pénteken rendeztük az ünnepi ceremóniát, a kitüntetések átadását, a legfiatalabb, legidôsebb lakónk köszöntését. Ezen a napon volt a 15 éves Polgárôrség köszöntése, az alapító polgárôrök kitüntetése. Erre az alkalomra egy fafaragó-népi iparmûvész alkotó páros kiállításának a megnyitóját is megvalósítottuk. Szépen összegyûltünk ezen a meleg délutánon a mûvelôdési ház nagytermében. Az eltérô témájú programok között felüdülésként meghallgathattuk Varga Nóri népdalcsokrát, megnézhettük a tánccsoport legkisebbjeinek mûsorát, valamint az oroszlányi Shilouette balettcsoport egy rövid bemutatóját. Az ünnepi megnyitó zárásaként pedig a meghívott vendégeinket állófogadásra invitáltuk. Az állófogadás menüsorainak elkészítését teljes egészében mindenki maximális megelégedésére a Pusztavámi Mozgássérült Klub készítette. Köszönet érte nekik! Szombaton az eddigi évek hagyományaihoz méltóan, a Pusztavámi Német Nemzetiségi Fúvószenekar reggeli ébresztôjével indítottuk a napot. Reggel nyolc óra körül már szépen szállingóztak a résztvevôk a falunapi foci-fôzôverseny megnyitására. Nagy meglepetésünkre sokan teljes komplett konyhai felszereléssel, dekorációval, hûtôszekrénnyel, üsttel érkeztek a helyszínre. Idén négy új csapatunk is volt a Móri rendôrkapitányság, a Pusztavámi Wittner Spar, a Pusztavámi Posta és a Móri Polgármesteri Hivatal csapata. Nagyon jó hangulatban telt ez a délelôtt. Szinte minden helyen dekorálták a sátrat, jellegzetes ételeket készítettek, és volt olyan csapat is, akik még jelmezt is öltöttek. Ilyen volt például a tánccsoport, akik görög jelmezt húztak, vagy a Móri Polgármesteri Hivatal, akik bajor ruhába bújtak. Részt vett a fôzésen a móri rendôrség csapata, a úvószenekar csapata, a tánccsoport, az énekkar, a Mozgássérült Klub, a Nyugdíjas Klub, a Wittner Spar csapata, a Pusztavámi Posta csapata, az Erdészet csapata, az Alu-span és a Móri Polgármesteri Hivatal népes csapata. Elkészültek a jobbnál jobb ételek, mindenhol lehetett kóstolni, nem fukarkodtak a résztvevôk a kínálásban. Déltôl a zsûrizés idôtartama alatt a nézôket egy Foci Freestyler csoport, és a móri karate csoport szórakoztatta. Délután három órától a szokásos gyermekszigeten szakképzett iparmûvészek, népmûvelôk segítségével kötöttük le az ide látogató gyermekek Falunapok figyelmét. Falovacskát, csuhédíszeket készíthettek, mesét hallgathattak a Csókakôi Kresz Mária Alapítvány jóvoltából, amit a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozott. Ehhez a témához szorosan kapcsolható volt a Diósdi Bajvívó Egyesület középkori harcászati bemutatója, ami fôleg a kicsi fiúcskák körében nagy sikert aratott, de a nagyobbak is értékelték az élethû jelmezekbe bújt fegyveresek harcát. A délután további részében a Marót Viki és Novakultúr zenekar adott egy kis ízelítôt a Rock & Roll világából, valamint hangolt rá mindenkit az esti bálra, melyben a Sváb Hangulat Zenekar biztosította a talpalávalót. A falunapi programsorozat vasárnapi indítója a faluebéd volt, melynek elkészítését idén is a Pusztavámi Nyugdíjas Klub vidám csapatára bíztuk. De milyen jó, hogy rájuk bíztuk, ugyanis nagyon finomra sikerült az étel. Nagyon köszönjük nekik ezt a fáradhatatlan lelkesedést, amellyel minden évben hozzájárulnak a sikerhez. Az ebéd idôtartama alatt Vásárhelyi Prodán Miklós magyarnóta énekes szórakoztatta az ebédelôket. Rögtön ebéd után 13 órakor elkezdôdött a fúvószenekari gálamûsor. Ezen a rendezvényen négy település fúvósai kápráztatták el a közönséget. Az Abai, a Martonvásári, az Oroszlányi és az idén 25 éves Pusztavámi zenekar. Hatalmas hangulatot teremtettek és maradandó élményt nyújtottak a hallgatóknak. Nagy köszönet illeti a Pusztavámi Zenekart, akik összehozták és koordinálták ennek a megvalósulását. A délután további részében Ruff Niki és zenekara az Elements mutatkozott be, valamint egy mulatós zenekar, a Jambó is lehetôséget kapott. Köszönjük nekik, hogy jelenlétükkel emelték a nap színvonalát. Az este színvonalát pedig a pusztavámi Beatang zenekar emelte. Nagy köszönet mindenkinek, aki segítségével, közremûködésével vagy akár jelenlétével hozzájárult a évi Pusztavámi Falunapok sikeréhez. Leitner Andrea Tisztelt Pusztavámi lakosok! A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat tisztelettel felhívja a választópolgárok figyelmét, hogy az ôszi német nemzetiségi választáson német nemzetiségi képviselôre az szavazhat, aki a német nemzetiségi névjegyzékben szerepel és az választható, aki a német nemzetiségi névjegyzékbe felvételre került. Erre tekintettel, tisztelettel felkérünk mindenkit, aki német nemzetiségûnek vallja magát, hogy a német nemzetiségi névjegyzékbe kérje a felvételét, lehetôség szerint július 23. napjáig. Ez az idôpont határozza meg a választható képviselôk számát, és szeretnénk, ha minél szélesebb körben tudnánk a pusztavámi németség érdekeit képviselni. (Ezen idôpontot követôen is lehet kérni a regisztrációt, ez azonban már a német nemzetiségi képviselôk számának meghatározására nincs ráhatással.) A regisztrációval kapcsolatos további segítséget, tájékoztatást kérhetnek a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökétôl és tagjaitól, továbbá a Helyi Választási Irodától. Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 7

8 Bravúros bronzérem a labdarúgóknál Még egy vereség is belefért Fehérvárcsurgó Pusztavám 1-0 (0-0) Fehérvárcsurgó, megyei II. osztályú labdarúgó mérkôzés, vezette: Béd Imre Pusztavám: Kiss V. Rozembaum, Netzkár (Tálas), Kertai, Klein Magosi, Kocsis D., Fett (Veress), Czéh M.(Szántó) Zóka, Zséfár Edzô: Kocsis Jenô Végig izgalmas, jó színvonalú mérkôzést láthattunk Fehérvárcsurgón. A hazaiak annak köszönhetik gyôzelmüket, hogy sokkal jobban akarták ezt a gyôzelmet. Fájdalmas kimondani, de ezzel a mostani teljesítményével Pusztavám, nem érdemelt volna gyôzelmet igaz, vereséget sem. A játék képe alapján igazságosabb lett volna a döntetlen. A mély szakmai értékelés nem a mi feladatunk, ám annyit véleményként el kell mondani, hogy a Pusztavám nem a megszokott játékát nyújtotta. A nézôtérrôl az volt a benyomásunk, mintha a fiúk elégedettek lennének önmagukkal. A hazaiak nagyobb szívvel, lelkesedéssel játszottak. A Fehérvárcsurgó minden elismerést megérdemel, mert számukra nem volt elveszett labda, taktikusan, okosan, és gyorsan játszottak. Valószínû, hogy az áhított 11. helyet megszerzik. A mi szemszögünkbôl kár a verségért, hiszen egy esetleges gyôzelem után, Ercsivel szemben maradt volna az egy pontos hátrány. Mint tudjuk, Ercsi az utolsó fordulóban Tordason játszik. Feltételezhetôen ott veszít. Mi viszont hazai pályán a Csákvár II ellen játszunk, s ha nyerünk, akár még az ezüstérem is elérhetô lett (!) volna. Mindez múlt idô! Következik az utolsó forduló, bronzéremmel a zsebben! Gyôzelemmel búcsúztunk a szezontól Pusztavám Csákvár II 4-1 (2-0) Pusztavám, megyei II. osztályú labdarúgó mérkôzés, vezette: Varga György Pusztavám: Kiss V. (Fülöp Á.) Rozembaum, Netzkár (Czéh K.), Kertai, Klein Magosi (Szántó), Kocsis D., Katóka (Tálas), Czéh M.(Veress) Zóka, Zséfár Edzô: Kocsis Jenô Gólok: Netzkár (12. p. és 45. p.), Zséfár (82. p.), Veress (85. p.) A Csákvár II nagy ellenállást nem tanúsított a már bronzérmes Pusztavám ellen. Az eredményt látva, sima mérkôzésnek tûnik a találkozó, a hazai gárda kiheverte múlt heti vereségét, amelyet Fehérvárcsurgón szenvedett el. A csapat legjobb összeállításában lépett pályára, tagjait nem sújtotta sérülés és eltiltás. Amirôl álmodott a PTC (a képzeletbeli dobogóra való felállást), elérte. Az ôt követô 4. helyezett Vál, 6 ponttal maradt le tôlünk. Nagy kérdés, hogy jövôre a pusztavámi csapat egyben tud-e maradni? Ha igen, akkor ismét versenyben lehet a dobogó valamelyik fokáért. A csapatnak és az edzôknek ezúton is gratulálunk! N. G. A szezon végén (a Falunapon) a felnôtt és ifjúsági csapat egy edzômérkôzést játszott egymással. Fiataljaink a bajnokságban a 6. helyezést érték el. Gratulálunk! Tézsla Ágnes (b) és Szeiffert László a móri edzôteremben Önzetlenül segítve egymást A testépítôkrôl azt tartják, hogy magányos harcosok, olyan emberek, akik egyedül edzenek, versenyeznek, örülnek vagy éppen szomorkodnak. A valóságban azonban egészen mások: társra, edzôpartnerre vágynak, mert könnyebb elviselni a sikert, de olykor a vereséget is. Tézsla Ágnes és párja Szeiffert László hosszú órákat töltenek a móri edzôteremben. Együtt mennek, s együtt indulnak haza. Egy napon meglátogattuk ôket. Szeiffert László testépítô nemrég Szegeden járt, ahol a Magyar Bajnokságot rendezték, ami egyben Európa bajnoki kvalifikációs verseny is volt. Súlycsoportjában nyolcan indultak, s ô a 4. helyet szerezte meg. A sportoló elmondta, hogy nagyon erôs mezôny gyûlt össze, mondhatni az ország legjobb testépítôi. Kissé csalódott, hiszen ha a 3. helyet elcsípi, már részesült volna a pénzdíjból. Nem pihenhetett babérjain, mert Budaörsön június 7-én került sor a Világkupára. Kategóriájában bronzérmet szerzett! A fárasztó verseny után most egy kis pihenô következik, aztán ôsszel folytatja. Ausztriában egy, idehaza pedig két nagyon fontos versenyen indul. Ezektôl az eredményektôl függ, hogy jogot szerez-e az indiai Világbajnokságra. László az edzôteremben elmondta, hogy az utazás, a nemzetközi versenyeken való részvétel nagy anyagi terhet ró rá, minden idegszálával támogatókat keres. Sikerült is találnia, de ez még kevés az üdvösséghez. Nem adja fel, tovább kutat a lehetséges szponzorok között. Tézsla Ágnes szinte kislánykorában, 20 évvel ezelôtt kezdte a testépítôk önsanyargató sportját. Talajtornászként indult, de hamar megismerkedett a súlyzókkal, aztán maradt is a hideg vasak birodalmában. Az edzôtermek állandó látogatója lett, mindennaposakká váltak az erôfejlesztô gyakorlatok. Hamarosan elsajátította a harcmûvészetek szinte mindegyik ágát. A testépítéssel versenyszerûen 8 éve foglalkozik. Eredményei elkápráztatóak: kategóriájában négyszeres magyar bajnok, Európa bajnok, Világkupa-gyôztes versenyzô. A világranglistán jelenleg a 4. helyen áll. A kiváló eredményért természetesen nagyon meg kell küzdenie. Sok lemondással jár a kitûnô fizikum, a hibátlan alak. Ágnes ebben az évben nem versenyez, ahogy fogalmazott, pihenéssel tölti, persze rendszeresen edz. A 2015-ben megrendezésre kerülô Világbajnokságra készül, ahol fogalmazott egy aranyérmet szeretne hazahozni hazájának. Véletlen az, hogy egy testépítô hölgy és egy testépítô férfi egy párt alkot? kérdeztük. Nem véletlen! felelt határozottan Ágnes. Mi sokkal jobban tudjuk tolerálni egymást, mint azok, akik nem ezt a sportágat ûzik. Vannak az életünknek olyan szakaszai, fôleg a felkészülési idôszakra gondolok, amikor fontos a megértés és az önzetlen segítségnyújtás. Szeiffert László végezetül még elmondta, hogy kik támogatták a versenyzésben: a Predator s Gym és a Fejér Megyei Önkormányzat. Winkler Trans Kft., W. M. Market., Crasy Daisy Biotech USA üzlet., Pisch Gábor., Predator s Gym., Ara étterem. Külön köszönetét fejezi ki Tézsla Ágnesnek, a Hardcore Body konditerem tulajdonosának és minden barátjának a rengeteg segítségért. Kép: Nédó Géza Pusztavámi Krónika ISSN Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Tagjai: Kubinyi Balázs alpolgármester, Nédó Géza főszerkesztő, Leitner Andrea művelődésszervező, Brücklné Staudt Mónika óvodavezető, Visztné Kemele Szilvia iskolaigazgató. Műszaki szerkesztő: Losjak László, A szerkesztőség telefonszáma: 30/ Kiadó: Pusztavámi Községi Művelődési Ház A szerkesztőség címe: Nyomdai munka: ALTO Nyomda Kft. Székesfehérvár, Irinyi Dániel u. 6. sz. Telefon: 22/ , címe: 8 Pusztavámi Krónika július

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az adományozható iskolai díjak kritériumrendszere Tartalom 1. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Für unsere Schule, für das Ungarndeutschtum ( Iskolánkért a magyarországi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE a díszpolgári cím adományozásáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda 2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda Fővédnökök: Dr. Gyenesei István Önkormányzati Minisztérium miniszter Dr.

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUMMAL AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ szervezet/intézmény/egyesüle t Bice-bóca Hátrányos Helyzetűek Nagycsaládosok e tevékenység

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Osztályfőnökök Németh Istvánné 1.a Lakatos Istvánné 1.b Szabó Erika 1.c Lévai Sándorné 5.a Krauszné Wittner Judit 2.a Krauszné Beck Orsolya 5.b Kovács Zita 2.b Véghné Zsurma Katalin 2.c Ihászné Csilla

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság 2014. november 29. BÉKÉSCSABA Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség Lakótelepi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUMMAL AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ szervezet/intézmény/egyesület tevékenység honlap Bice-bóca Hátrányos Helyzetűek Nagycsaládosok

Részletesebben

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 6/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 14-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével a következő napirendek megtárgyalását fogadja el:

képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével a következő napirendek megtárgyalását fogadja el: Iktatószám: Sz-89-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: A 2014. február 18-án, a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola (Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 3.) épületében, 18 00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2013. augusztus 8-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2013. augusztus 8-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2013. augusztus 8-i határozatai 56/2013. (VIII.08.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny 2015. április 25. Budapest Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség GoldStarS Sportegyesület

Részletesebben

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-12/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. november 29-én 18.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Részvétel a 2016. évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató Az előterjesztést az MBSZ Elnöksége 2016. július 6-i ülésén 30/2016. számú határozatával elfogadta. 1 A

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 39/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 40/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 41/2014.

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása 2013/2014. tanév Eseménynaptár A munkaértekezletek időpontja minden hónap első keddje. Szükség esetén rendkívüli munkaértekezletet hívhatnak össze a vezetők. Időpont Feladat Felelős(ök) 2013.08.21. 2013.08.26-28.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:./2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen 2011. április 27.-én megtartott üléséről a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2016. II. félévi pályázati döntéséről

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára Általános adatok Szervezet neve: Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány Címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Víg u.63.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben