Pusztavámi FalunaPok június

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pusztavámi FalunaPok 2014. június 13 14 15."

Átírás

1 idôszaki havilap ingyenes iii. évfolyam 7. szám július Pusztavámi FalunaPok június Három napos mulatság zajlott Pusztavámon. A megnyitó péntek délután a Mûvelôdési Házban kezdôdött, ahol Merkatz László Pusztavám polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Ekkor adták át az önkormányzat által alapított díjakat, ám elôtte a helyi fúvószenekar tagjai eljátszották a Himnuszt, majd a legkisebb német néptánccsoport tagjai szórakoztatták a szépszámú közönséget. eddigi munkáját, és reményét fejezte ki, hogy a jövôben is együttmûködnek. Cseh István a polgárôrség nevében kitûntetéseket adott át: Petrovics István (posztumusz) Pusztavám korábbi polgármesterének, a helyi azok 17,30-tôl a nagy sátorban meghallgathatták ôket. Június 15-én (vasárnap) több program is színesítette a kis sváb település falunapját: 11 órakor Mise a katolikus templomban Istentisztelet 16:00- AZ ÜNNEPÉLYES AVATÁST ÉS SZENTE- LÉST SPÁNYI ANTAL MEGYÉSPÜSPÖK CE- LEBRÁLTA. Díszpolgári kitüntetésben részesült: Petrovics István (posztumusz), az elismerést felesége, Gabika vehette át. Folytatva a kitüntetettek névsorát: Pusztavámi Kálmánné a Pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkar tagja Német Kisebbégért díjban részesült. Molnár Sándorné és Róth Antalné pedagógusok Pusztavám Község Közoktatásáért kitüntetést kapták. Pusztavám Község egészségügyéért, szociális helyzetének javításáért díjat idén Fogarasi Csabáné egészségügyi dolgozó kapta. Merkatz Ildikó a helyi Karitász vezetôje Pusztavám Közéletéért díját vehette át. Fülöp Gyula polgárôr Pusztavám Község Közrendjéért kitüntetést kapta. A méltatást Kubinyi Balázs alpolgármestertôl hallottuk, a díjakat Merkatz László polgármester adta át. Az elsô napi program kiemelt eseménye a 15 éves Pusztavámi Polgárôr Egyesület köszöntése volt. Beszédet mondott: Cseh István a Megyei Polgárôr Szövetség Fejér Megyei elnöke és Kovács Ferenc alezredes a Móri Rendôrkapitányság vezetôje ugyancsak megköszönte a pusztavámi polgárôrök A katolikus templom megújult terét és az új toronyórát Spányi Antal megyéspüspök szentelte föl A fôzôverseny gyôztese lett a Pusztavámi Német Nemzetiségi Fúvószenekar csapata egy lengyel étel elkészítésével. Takács Józsefné csapatkapitány átveszi az oklevelet Merkatz Lászlótól polgárôrség alapításáért, Horváth Judit alapító elnöknek, Hadusfalvy István alapító titkárnak, Limbacher Róbertnek, Bese Andrásnak, Zombó Kálmánnak, Pintér Istvánnak, Farkas Ervinnek, Finta Bálintnak, Friedmann Ferencnek, Friedmann Attilának, Huszár Miklósnak, Schüldt Józsefnek és Horváth Józsefnek. Nagy sikert aratott Kosztics László csókakôi fafaragó mûvész borászattal kapcsolatos kiállításának megnyitója. A június 14-i programok közül nagy figyelmet érdemelt a 9 órakor startoló foci-és fôzôverseny, amelyet a helyi sporttelepen rendeztek meg. Több mint tíz csapat nevezett, közülük a fúvószenekar vitte el a pálmát. Akik kíváncsiak voltak Marót Viki és a Novakultúr zenekar fellépésére, kor volt az evangélikus templomban, majd a szokásos faluebéd következett, ami most is mint minden évben ingyenes volt. A jó ételhez jó zene is dukált, Vásárhelyi Prodán Miklós magyar nóta-és operett-énekes szórakoztatta a nagyérdemû közönséget. Az ebéd után rögtön fúvószenekari gálamûsor következik, ahol az Aba-i, a Martonvásár-i, az Oroszlány-i, és a 25 éves Pusztavámi Német Nemzetiségi Fúvószenekar játszott a sátorban. A katolikus templom körüli teret felújították, sôt, a templomtorony új órát kapott. Az ünnepélyes avatást és szentelést Spányi Antal megyéspüspök celebrálta. Ezen a napon a katolikus templomban 17 személy bérmálkozott meg. Kép és szöveg: Nédó Géza

2 Pusztavámi Falunap (2014) Díszpolgári kitüntetésben részesült Petrovics István (posztumusz), az elismerést felesége, Gabika (j) vehette át. Pusztavám Község egészségügyéért, szociális helyzetének javításáért díjat idén Fogarasi Csabáné (Erika) egészségügyi dolgozó kapta Molnár Sándorné pedagógus Pusztavám Község Közoktatásért díjban részesült Merkatz Ildikó a helyi Karitász vezetôje Pusztavám Közéletéért díját vehette át Róth Antalné pedagógus Pusztavám Község Közoktatásért díjban részesült Finta János a Pusztavámi Polgárôr Egyesület elnöke is elismerésben részesült Pusztavámi Kálmánné (középen) a Pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkar tagja Német Kisebbségért címet vihette haza. A pusztavámi polgárôrség korábbi elnökének, Horváth Juditnak, Cseh István a Fejér Megyei Polgárôrség elnöke adta át kitüntetését 2 Pusztavámi Krónika július

3 A nemzeti összetartozás napján Merkatz László polgármester és dr. Légrádi Gábor jegyzô koszorúz Az evangélikus egyház nevében Ribárszki Ákos (j) és Pintér István helyezte el a megemlékezés virágait Trianonra emlékeztünk Pusztavámon június 4-én, éppen a 94 évvel ezelôtti békediktátum aláírásának pillanatában. Az ünnepségen Ribárszki Ákosné (Noémi) mondott el egy Vass Albert verset kitûnôen, majd Grósz István 7. osztályos tanuló szavalt egy költeményt. Két testvér Török Beatrix és Török Anita népdalokat énekelt. Merkatz László településünk polgármestere mondott ünnepi beszédet, majd ezt követôen az önkormányzat, a Fi- desz és a Jobbik helyi szervezete, az evangélikus egyház képviselôje koszorúzott az emlékmûnél. A trianoni békeszerzôdés évfordulóját Nemzeti Összetartozás Napjának nevezzük kezdte beszédét a polgármester. Az összetartozásnak ez az élménye savanyú talajon nô, de ott virágzik, és gyümölcsöket hoz. A szétszabdalt nemzettest a magyarokban fájdalmasan ugyan, de erôteljesen tudatosítja az együvé tartozást. Aki már éhezett, az tud igazán hálát adni, ha táplálékra lel. Aki már fuldokolt valaha, az érti meg, hogy mit ér egy szusz levegô. Akik megjárták Auschwitzot, a Gulágot vagy a diktatúrák itthoni börtöneit, azok tudják, mit ér a szabadság. Akiket megpróbáltak, megpróbálnak akadályozni az összetartozásban, azok értik meg, micsoda ajándék az összetartozás. Összetartozni az akadályok ellenére, összetartozni a határok felett mi, magyarok, ebbôl tettünk szert páratlan tapasztalatra az elmúlt kilenc évtizedben, 94 évben. Páratlan tapasztalatra, mert a világ kevés nemzetének kellett hasonló helyzetet feldolgoznia, hasonló kihívásokkal szembesülnie, hasonló közösségi feladatokat teljesítenie. Melyik nemzetnek kellett saját fiait határon félve átcsempészett élelemmel, gyógyszerrel és Bibliával, irodalommal ellátnia, mint nekünk az erdélyi magyarságot a diktatúra idején? Melyik nemzetnek kellett fû alatt szervezkedve, sorok közé üzenetet rejtve, különbözô kulturális mozgalmakat, például táncház-mozgalmat indítva a nemzeti összetartozás tudatát ébren tartania az anyaországban? Óriási terhet jelentett, de óriási teljesítményekre adott lehetôséget. XX. századi kultúránk tetemes része ezekkel a kihívásokkal viaskodott, nyíltan, vagy tudat alatt ezekre keresett választ és ezekbôl hozott létre kápráztató értékeket. Az összetartozásnak ez az öröksége arra kötelez, hogy jól éljünk vele. Megôrizzük, átadjuk a következô nemzedékeknek, és úgy ápoljuk kapcsolatainkat, hogy összetartozásunkból a jövôben is nagy értékek szülessenek szellemi és anyagi értelemben - hazánk, nemzetünk, térségünk, Európa és nagyvilág számára. Az egyetlen kérdés, amit a békeszerzôdés évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás Napján mindig át kell gondolnunk, hogy mit tudunk tenni a trianoni és párizsi békeszerzôdés által diktált feltételek között a magyarság egyben tartásáért, magyarként való megmaradásáért? Az erdélyi, felvidéki, vajdasági, bánsági, kárpátaljai, ôrségi vagy muraközi magyarok kiismerték már évtizedek alatt helyzetük, benne a mostoha-anyaországuk természetét, és nem várnak csodákat. Viszont várnak konkrét segítséget pl. oktatási együttmûködés, jogvédelem, kulturális együttmûködések, határátkelôk, hidak, közlekedési szolgáltatások, határ menti és testvér-települési kapcsolatok fejlesztése és számos egyéb területen való összefogás képében. Várják a kinyújtott kezet! És mindezt nemcsak a trianoni határon túliak várják. Nincs külön magyarországi érdek és határon túli magyar érdek A Fidesz nevében Bartók Béla (j) és Zombó Norbert koszorúzott ebben az értelemben sem: minden magyar érdeke, hogy kihozzuk a határ feletti összetartozásból, amit lehet. Erre hívja fel évrôl évre a figyelmet a Nemzeti Összetartozás Napja. De nemcsak az Összetartozás Napján, hanem az év minden napján, és nemcsak ünnepi keretek között, hanem szürke hétköznapi aprómunkával kell ezért az eredménymaximálásért mindent megtennünk. Isten Áldja Magyarországot! Isten Áldjon minden magyart! N. G. A Jobbik nevében Szatzker György (j) és Kellner Tibor helyezte el a virágokat az trianoni emlékmû talpazatán Tisztelt Pusztavámi Lakosok! Amint azt már korábban is jeleztük, ez év május 1-je és szeptember 30-a közötti idôszakban a háztartásokban keletkezô lomokat (maximum 3m3/alkalom/háztartás) rugalmas lomtalanítás keretében szállítja el a Zöld Bicske Kft. (korábbi nevén: Saubermacher-Bicske Kft.). Lomhulladéknak tekinthetôk a háztartásokban életvitelszerû használatból keletkezett lakossági hulladékok, amely mérete, vagy egyéb tulajdonsága miatt nem helyezhetô el a mindennap használt gyûjtôedényben (kukában). Pusztavámi Krónika július Azért nevezzük rugalmas lomtalanításnak, mert: a lomtalanítás nem egyszerre történik az egész településen, hanem egyénileg kérhetô valamelyik háztartási hulladékszállítással azonos napra (kuka ürítés napjára) idôpontot kérhet a 22/ es telefonszámon a lomok elszállítására, legalább egy héttel a kívánt szállítás elôtt. A lomtalanítást csak a díjhátralékkal nem rendelkezô ingatlantulajdonosok vehetik igénybe. Elônyei: rugalmasság, hiszen az Önöknek megfelelô idôpontban kerül sor a lomtalanításra, az ingatlan elé kitett lomokat nem szórják szét illetéktelen személyek (csak a bejelentkezô ismeri az idôpontot). Lomtalanításkor a Zöld Bicske Kft. nem szállítja el az alábbi hulladékokat: Veszélyes hulladékokat: festék- és lakkhulladékokat, oldószereket, hígítókat, vegyszermaradékokat (savak, lúgok, stb.), növényvédô szereket, azok flakonjait, gépekbôl, és a háztartásból származó fáradt olajokat, hajtógázas szóró palackokat, lejárt szavatosságú gyógyszereket, akkumulátort, szárazelemeket, fénycsöveket, izzókat, irodatechnikai hulladékokat (tinta- és festékkazetták, patronok, tonerek). Elektronikai hulladékot (rádió, tv készülék, monitor, számítógép, mikrohullámú sütô, stb.). Továbbá az építésbôl, bontásból származó anyagokat, törmeléket, többlet kommunális hulladékot, autó alkatrészeket, sík üveget. A lomtalanításhoz a hulladékszállító nem biztosít konténert! Dr. Légrádi Gábor jegyzô 3

4 Pedagógus nap Pusztavámon Merkatz László Pusztavám polgármestere köszöntötte a pedagógusokat, az óvónôket, a dadákat, a konyhai dolgozókat és a technikai személyzetet június 1-jén a helyi Mûvelôdési Házban a Pedagógus Nap alkalmából. Az ünnepségen megjelent Dr. Légrádi Gábor településünk jegyzôje, valamint Bartók Béla alpolgármester. településnél, elengedhetetlen. A falu vezetése köszönetét fejezi ki azoknak, akik ebben a munkában részt vesznek. Természetesen azoknak is köszönettel tartozunk, akik évtizedeken át szolgálták Pusztavámot, s ma már nyugdíjasok. Köszönjük! Nyugdíjasaink felé fordulva kívánom, hogy még nagyon sokáig éljenek erôben, egészségben, barátságban. Aktív Egészségügyi kártya az idôs embereknek Pusztavám Község Önkormányzata Képviselôtestületének döntése értelmében, minden 62. életévét betöltött pusztavámi lakóhellyel rendelkezô lakos részére, egy darab Dr. Card egészségkártyát biztosítunk. Az egészségkártya lényege: Ez egy bankkártya nagyságú kártya, amely tartalmazza a tulajdonosa legfontosabb egészségügyi adatait. Így sürgôsségi esetben a kezelôorvos azonnal megkapja a páciensérôl azon információkat, amelyek megkönnyítik a diagnózis felállítását. Fontos azonban, hogy ez a kitöltött kártya mindig a személyi okiratokkal együtt a tulajdonosnál legyen! A Dr. Card egészségkártya tartalmát internetes felületen is lehet rögzíteni, így a megfelelô szakember bárhol az országban hozzáférhet a szükséges adatokhoz. Hivatalunk lehetôséget és segítséget biztosít ennek a regisztrációnak a lebonyolítására. Kérjük, hogy aki szeretne Dr. Card egészségkártyát, jelentkezzen a Pusztavámi Polgármesteri Hivatalban az alábbiakban megadott idôpontok egyikén. A regisztrációhoz kérjük a személyi okmányok bemutatását (személyi ig. TAJ azonosító, lakcímkártya) július ig minden ügyfélfogadási idôpontban. L. A. Szemétszállítás keddenként! Ezúton szeretnénk Önöket értesíteni, hogy Pusztavám területén a kommunális hulladékszállítás július 1-tôl a megszokott szerdai napok helyett keddi napokon lesz. A változás a Zöld Bicske Nonprofit Kft. szolgáltatási idôszaka alatt marad érvényben. Megértésüket köszönjük. Zöld Bicske Nonprofit Kft. A pedagógusnap résztvevôi A polgármester megköszönte mindazoknak a fáradságát, akik a meghívást elfogadták (sajnos igen sokan távol maradtak. a szerk.). Hangsúlyozta: A pedagógus napról 1951-ben született döntés, s már egy évvel késôbb meg is ünnepelték e napot. Ünnep, hiszen ilyenkor megállhatunk néhány percre, s valami nagyon fontosat adhatunk magunkból a másik embernek: az idônket, a türelmünket, a figyelmünket. Ünnep az is, amikor egy hivatást méltatunk. Fontos, hogy azokkal, akik nevelik, oktatják gyermekeinket, együtt tudjunk ünnepelni, gondolatot cserélni. Pusztavámon nem csak gyermekmegôrzô az óvoda, hanem fontos színtere életünknek. Megnyugtató érzés a szülôknek, hogy gyermekeik jó kezekben vannak. Iskolánk eredményei büszkeségre adnak okot. Gondolhatunk itt németnyelvi, de akár más jellegû tanulmányi versenyekre is. Aki utána néz, láthatja: olyan szakmai munka folyik a helyi általános iskolában, ami egy ekkora kollégáinknak pedig azt, hogy nagyon sokáig lendületesen, elhivatottsággal, kitartással tudják szolgálni ezt a települést. Munkájukat nagyon szépen köszönjük, ezáltal a mi feladatainkat is megkönnyítik. Köszönjük, hogy jó kezekben tudhatjuk gyermekeinket, úgy nôhetnek fel, hogy ebben a nagycsaládban otthonra találnak. Arra törekszünk, hogy munkájuk alapfeltételeit megteremtsük. Tisztaszívbôl kívánok mindenkinek jó egészséget. A beszéd elhangzása után a jelenlévôk egy-egy pohár pezsgôvel koccintottak, majd dr. Légrádi Gábor jegyzô és Bartók Béla alpolgármester egy-egy szál virágot nyújtott át az ünnepség résztvevôinek. Az összejövetel a fehér asztalnál folytatódott, ahol üdítô és ínycsiklandozó sütemény várta a pedagógusokat, óvónôket, nyugdíjas pedagógusokat, dadákat, szakácsokat, konyhalányokat, mûszaki szak-személyzetet és a vendégeket. N. G. 1. A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolája tanítói állást hirdet augusztus 16-ai kezdéssel határozatlan idejû szerzôdéssel. Elônyt jelent a német nemzetiségi tanítói végzettség. 2. A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolája német nyelv + bármely szakos tanári állást hirdet augusztus 16-ai kezdéssel, határozatlan idejû szerzôdéssel. ÁLLÁSHIRDETÉS Bolondballagás Elônyt jelent a német nemzetiségi végzettség. 3. A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolája történelem-magyar szakos tanári állást hirdet augusztus 16-ai kezdéssel. Határozott idejû szerzôdéssel (várhatóan 3 év). Érdeklôdni a 06 20/ es telefonszámon lehet. Visztné Kemele Szilvia tagintézmény-vezetô A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolája takarítónôi állást hirdet 2 mûszakos munkarenddel. Az állás betölthetô augusztus 16-tól. Érdeklôdni Munkalehetôség a 22/ es telefonszámon, vagy személyesen az iskolában. Visztné Kemele Szilvia tagintézményvezetô A pusztavámi általános iskola végzôs diákjai június 12-én tartották meg szokásos Bolondballagásukat. A képen (középen) Róth Antalné osztályfônök. 4 Pusztavámi Krónika július

5 25 éves a Pusztavám Község Német Nemzetiségi Fúvószenekara A 25 éves pusztavámi fúvósok kitüntetését Gerlinger Tibor adta át Balázs Attila karmesternek A Pusztavám Község Német Nemzetiségi Fúvószenekar 1989-ben alakult tudtuk meg Somlainé Szlávik Évától, az egyesület elnökétôl. A kiváló szakmai munka és áldozatvállalás eredményeként a kezdeti évek után az együttes a község egyik legjelentôsebb közösségformáló tényezôjévé vált; megalakulásától kezdve aktív résztvevôje a község és a környezô települések rendezvényeinek, rendszeresen képviseli Pusztavámot a nemzetközi és a belföldi fúvószenekari találkozókon és vidéki fellépéseken. Többször szerepeltek külföldön, különösen jelentôs a németországi testvértelepüléseken, Geretsried és Hahnbach városában mûködô zenekarokkal folyamatosan ápolt baráti kapcsolatuk. Az együttes legsikeresebb külföldi szerepléseire 2003-ban és 2013-ban a franciaországi Chamalières-ben, a 2006-os finnországi utazásuk során a Szentpétervárhoz közel esô Imatraban és 2011-ben Karlovy Varyban és Prágában került sor. A zenekar nemcsak hagyományos német nemzetiségi fúvószenét játszik koncertjeiken Balázs Attila karmester irányításával, hanem felhangzanak régmúlt korok zenéi, kortárs magyar szerzôk mûvei és modern, szórakoztató darabok is. Az együttes kimagasló szakmai munkát folytatva a évi Koncertfúvós és Nemzetiségi kategóriákban elért arany minôsítések után, 2008 ôszén Szórakoztató-show kategóriában arany, Koncert-fúvószenekari kategóriában kiemelt arany minôsítést ért el. A zenekar sokrétûségének bemutatására promóciós célokkal az eltelt években három reprezentatív CD készült. A 2014-ben 25 éves Pusztavám Község Német Nemzetiségi Fúvószenekar mindent megtesz, hogy szakmailag is elismert fellépéseivel, Pusztavámra utaló megjelenésével, a nemzetiségi hagyományok megôrzésével, ápolásával méltón nevesítse, öregbítse a község, Fejér megye és Magyarország hírnevét. A csoport nyitott a belföldi és határon túli kapcsolatok kiépítésére, fellépésekre, és megragad minden lehetôséget a szakmai fejlôdésre. Az egyesület aktív mûködése keretet biztosít egy lelkes, elhivatott, zeneszeretô fiatal csoport értelmes és értékes idôtöltéséhez, a zenei- és a nemzeti kultúrák megismeréséhez és megismertetéséhez, a nemzetiségi hagyományok ápolásához. Az idei Falunapon a 25 éves zenekart Merkatz László Pusztavám polgármestere és Gerlinger Tibor a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte. Két zenekari tagot külön is jutalmaztak: Engel Györgyöt és Varga Józsefet. A szép jubileumi évhez mi is gratulálunk. Engel György június 9-én született Oroszlányban. Édesapja sok hangszalagot és lemezt gyûjtött, amit nagyon sûrûn hallgatott. Általános iskolás korában hallotta elôször a mai fúvószenekart egy próbán. Nagyon tetszett neki, s miután egy nagyon jó ismerôse megkedveltette vele a hangszert, jelentkezett klarinétoktatásra. Varga Józseffel kezdtek el járni órákra, s 1989-ben együtt is kerültek be a pusztavámi, majd késôbb az Oroszlányi Ifjúsági Fúvószenekarba. Az utóbbiban ig játszottak együtt ben több zenészkollégájával együtt, megalakítottak egy kisebb zenekart, amit 2008-ig vezetett. A mai napig mindketten játszanak a Pusztavámi Német Nemzetiségi Fúvószenekarban és a kisebb zenekarban is, ami 2012-ig az állandó kísérô zenekara volt a Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoportoknak. Egyikük sem hivatásos zenész, de intenzíven részt vesznek az egyesület életében. Az egyesületen belül különbözô tisztségeket töltöttek, ill. töltenek be. Varga József 1980-ban született, azóta Pusztavámon él. A német fúvószenével kis gyerekként ismerkedett meg, otthon mindig német zene szólt. Az általános iskolában barátja, Engel György beszélt rá, hogy tanuljon klarinétozni. Azóta (1989) játszanak együtt a Pusztavámi Fúvószenekarban. Váratlanul ért mindnyájunkat Pratsler János barátunk halálhíre. Hirtelen, mondhatni elôzmény nélkül ment el. Ahogy élt, kirobbant életünkbôl. Kórházba került, amit megelôzött néhány napos rosszullét. Kevesen tudtunk róla inkább csak sejtették néhányan hogy baj van, talán beteg. Nem panaszkodott, nem állt meg, hiszen még küldetése volt. Határidôs volt az új fejôház átadása munkahelyén, júniusban a templom búcsújára el akart készülni az ottani munkálatokkal, évzáró bajnoki volt a sportegyesületnél, éremeséllyel. Végezte a képviselôi munkát, utcabejárást vállalt. Természetesen ott volt a családja is, akiknek mindig, mindent meg akart tenni, vagy talán annál is többet. Nem állt meg, küzdött, harcolt. De élete legfontosabb harcát nem nyerhette meg. Milyen furcsa most kimenni a Tejtermelô ZRt-hez. A munka folyik talán lassabban a gépek jönnek, mennek, de nem az igazi. Valami, pontosabban valaki hiányzik, aki Pusztavámi Krónika július szerves része, mozgatója volt mindennek. Milyen furcsa is a sors, szeretett labdarúgócsapata, a Pusztavámi TC kiharcolta a bronzérmet. A legénység az utolsó mérkôzés elôtt még János életében vehette át az érmeket. A játékosok más, normális körülmények között önfeledten ünnepeltek volna, ám most a nyakba akasztott érmet mindenki csendesen vette tudomásul, nem úgy, mint egy dobogós csapattól elvárható lenne. A szakosztályvezetô készült, hogy másnap Pünkösd hétfôn bevisz neki is egy érmet a kórházba. Nem volt ünnep, nem volt ének, mert beteg a csapatfônök, az életéért küzd az Elnök Úr, nem lehet közöttünk apánk. Milyen furcsa. Átvette a katolikus egyház világi elnöki posztját és folytatta az elôdje által megkezdett munkát. De ahogy elôdje Staudt János, úgy most Ô sem lehetett ott a munka beteljesülésénél. A templom búcsúján a megyéspüspök beszédében Búcsú Pracsitól kitért arra, hogy gyönyörû a megújult templomtér, hogy szívet melengetô érzés látni a mûködô toronyórát, és büszkeség rátekinti a páratlan értékû Szentháromság szoborra. De! De, aki mindezek létrejöttéért oly sokat tett, az most nem lehet itt. Sokan értetlenül állunk János halála elôtt. Felrémlik emlékeinkben, hogy nemrég, virágvasárnap ünnepén még barkaágakat osztogatott a testvérek között a templomajtóban. Elôbukkan a kép, ahogy MAR-del kocsijával naponta száguld le-fel a faluban. Ahogy utazunk Geretsriedbe nyugdíjas búcsúztatóra, avagy Székelyudvarhelyre kapcsolatépítésre, fôzôversenyre. Életének fordulópontja volt, hogy az elhalálozott Petrovics István képviselô helyére beülhetett. Képviselôi munkáját is tisztességgel, örömmel, mindenki megelégedésére végezte, mint ahogy mindig, mindenben segítette szülôfaluját. Családjának némi vigaszt nyújthat, hogy hívô emberként, pünkösd ünnepén távozott e világból. A kiáradó Szentlélek vitte magával. Kedves János! Emlékedet megôrizzük itt a faluban, az országban és a határokon túl is a messzi Németországtól a Székely-hegyekig! Nyugodj békével! Merkatz László Pratsler János barátunk a virágvasárnapi barka-osztáson. 5

6 PUSZTAVÁM MÓRI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG (A GYÜLEKEZETEK TÖRTÉNETE) VII. befejezô rész A gyülekezet ismét a szomszédos, nagy múltú, német eredetû Pusztavám filiája. Az eltérô adottságokkal rendelkezô anya- és leánygyülekezet jól kiegészíti egymást. Puskás János nyugdíjba vonulása (1995) után néhány hónapig Cserági István nagyvelegi lelkész helyettesített, majd Kapi Zoltán néhai Kapi Béla püspök unokája lett a gyülekezetek lelkipásztora november 3-án, az imaház felavatásának 10. évfordulóján a gyülekezetet alapító Puskás János nyugalmazott lelkész szolgált december 13-án a 12. évfordulót ünneplô gyülekezet elôtt Szebik Imre, az egyházkerület püspöke hirdette az igét november 4-én a 15. évfordulón Ittzés János püspök prédikációjából meríthetett erôt a móri hívek közössége. A kis filia 1998-ban kívül felújította imaházát, a következô évben, pedig a belsô felújítás során komfortosította imatermét: bevezették a földgázt, majd 2006-ban csatornázást végeztek. Az imaház 2000-ben került hivatalosan, ajándékozás jogcímén a leányegyház tulajdonába. A gyülekezet különbözô eredetû evangélikus közösségekbôl hozott hagyományokkal rendelkezô városi gyülekezet, amely templomépítési terveket is dédelgetett. Ám a körülmények egyelôre ezt nem teszik lehetôvé. A kis közösség hálás mindazért a jóért, amit Urától kapott. A 20. évfordulón (2006. Szentháromság ünnepe után 22. vasárnapon) Lackner Pál tábori püspök, Szarka István esperes és Lacknerné Puskás Sára, a 25. évfordulón (2011. Szentháromság ünnepe után 21. vasárnapon) Szemerei János püspök és Szarka István szolgált a helyi lelkésszel. A 2012-es választások eredményeként Móron is új presbitérium alakult. Ezúttal másodfelügyelôt is választottak. A presbitérium tagjai: Kapi Zoltán lelkész, dr. Jáni János másodfelügyelô, Malatidesz Ádám, Németh Miklós és Stettner András gondnokok, Szauter Jánosné és Lernerné Jászsági Emese pénztáros, Martonné Jáni Csilla jegyzô, Varga Marianna egyházfi, Budererné Madarász Mária, Czetli Józsefné, Holczinger Györgyné, Lepsényi Gyuláné, Móricz Ákosné, Négele Ferencné, Stettner János és Wágnerné Selmeczi Mónika. Kántor: Boros Miklósné. Ám a vezetéssel szembe menô erôk is felszínre kerültek, amelyek a felügyelô, a lelkész, majd a jegyzô lemondásához vezettek, holott kezdeményezôi, elindítói és részesei voltak annak a folyamatnak, amelynek eredményeként a móri imaház belsô tere negyed évszázad múltával kibôvült, megújult, szent helyhez méltóbbá, templommá vált. A gyülekezet február 17-én templomszentelési istentiszteleten adott hálát megújult imaházáért. A lemondott lelkész helyére az egyházkerület püspöke Kadlecsik Zoltán szákszendi lelkészt küldte ki helyettesítésre július 31-ig Pusztavámon a lelki töltekezésre a rendszeres istentiszteletek, ádventi és böjti bibliaórák, és az immár rendszeressé vált évenként tartandó evangelizációs napok, valamint az ugyancsak hagyományossá vált ökumenikus hetek adnak lehetôséget. A gyermekek hittan oktatása és konfirmációi felkészítése biztosított. Az elnökség együttmûködésének szép példája a lelkész és a felügyelô rendszeres, heti gyakorisággal tartott munkamegbeszélése. Móron a vasárnapi istentiszteleteket általában személy látogatja, s csak kevéssel marad ez alatt a rendszeresen úrvacsorával élôk száma. Itt is rendszeresek a heti bibliaórák, a hittanórák (a Dr. Zimmermann Ágoston iskolában és az imaházban), a konfirmációs órák és évenkénti gyakorisággal tartanak evangelizációs és ökumenikus ima heti alkalmakat. Az evangelizációs szolgálatot az utóbbi években Szeverényi János országos missziói lelkész végezte. Dr. Jáni János A szerzô a Magyarországi Evangélikus Egyház Gyûjteményi Tanácsának tagja. Lektorálta: Kapi Zoltán lelkész és Macher János felügyelô. Forrás: A reformációtól-napjainkig. Evangélikus gyülekezetek, egyházmegyék, kerületek a Dunántúlon. I-II. köt. Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület, Gyôr, ( o.) Javított és kiegészített változat. Lezárva június 30-án. V é g e Ballagás és tanévzáró az iskolában A Pusztavámi Általános Iskola június 21-én tartotta ez évi tanévzáró- és ballagási ünnepségét, amely kiegészült egy nyugdíjas búcsúztatóval is. Visztné Kemele Szilvia a tagintézmény vezetôje meleg szavakkal köszöntötte a meghívott vendégeket: Pojányi Balázst a móri tankerület igazgatóját, Kajos Péternét a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola igazgatónôjét, Merkatz Lászlót községünk polgármesterét, Kubinyi Balázs és Bartók Béla alpolgármester urakat, Gerlinger Tibort a német nemzetiségi önkormányzat elnökét, Brücklné Studt Mónika óvodavezetôt, Ribárszki Ákost, Veres Pétert, Gerendai Sándort a történelmi egyházak vezetôit, Horváthné Dobos Juditot a szülôi munkaközösség elnökét, Szabó Pétert az alapítvány kuratóriumának elnökét. Visztné Kemele Szilvia igazgatónô ezt követôen a 8. osztályos tanulóktól búcsúzott. Egy ideillô Márai Sándor idézetet olvasott fel: Az utakat sokáig nem érti meg az ember, / Csak lépdel az utakon és másra gondol. / Néha széles az egyik út és aszfaltos, / néha rögös, barázdás, és meredek. / Az utakat sokáig csak alkalomnak tekintjük, / lehetôségnek, melynek segítségével eljuthatunk a hivatalba, / a kedvesünkhöz, vagy a rikkantó tavaszi erdôbe. / De egy napon megtudjuk, hogy az utaknak céljuk, / értelmük van, elvezetnek valahová. / És minden út összefut végül egyetlen közös célban. / De ezt csak az utolsó pillanatban értjük meg, / közvetlenül a cél elôtt. A ti utatok 8 éven át vezetett a mai naphoz mondta Visztné Kemele Szilvia igazgató nô ami alatt 14 különbözô utat, különbözô diákot ismerhettünk meg bennetek. Emlékeztek-e még az elsô évnyitóra? Látjátok-e még magatokat büszke kis elsôsként, hátatokon az új iskolatáskával? Vidáman, de megszeppenve léptétek át iskolánk kapuját. Alsó tagozatos éveitek alatt aztán szép lassan kitárult elôttetek egy széles Az idei 8. osztály ballagása az évzáró ünnepségen út, alkalmat adva sok-sok ismeret megszerzésére. Vidámságotokat megôrizve teltek a felsôs évek is, ami azonban már többször volt rögös és barázdás, hiszen a dolgozatok, a napi felelések, a nem szeretem házi feladatok hozzátartoztak a nem oly távoli felvételiig és a mai napig vezetô úthoz. Az igazgató nô három kollégától (két pedagógustól és egy technikai dolgozótól) búcsúzott, akik nyugdíjba vonultak: Róth Antalnétól, és Molnár Sándornétól, valamint Gaszner Ferencnétôl. Finta János címzetes nyugalmazott iskolaigazgatónak jutott az a nemes feladat, hogy a most nyugdíjba vonulóktól búcsút vegyen, Munkájukat meleg szavakkal méltatta. A tanévzáró ünnepség egyik meglepetése volt, hogy a nyugdíjba vonuló pedagógusok részére az igazgatónô átnyújthatta az Emberi Erôforrások Minisztériuma által adományozott kitüntetéseket. Az ünnepségen különbözô üzeneteket, táviratok szövegeit olvasta fel Visztné. Egyebek mellett Petrovics Istvánné Gabika nyugalmazott pedagógusét. Visztné Kemele Szilvia az elmúlt tanévben elért eredményekrôl is beszámolt: Az iskola magatartás átlaga: 4,2, szorgalom átlaga: 3,6, tanulmányi átlaga: 4,0, jeles bizonyítványt 18-an, kitûnô bizonyítványt 24-en vehettek át. Az országos versenyek kiemelkedô eredményeiért 10-en kaptak nevelôtestületi dicséretet. 14 igazgatói dicséret, 23 osztályfônöki dicséret, 66 szaktanári dicséret tükrözi a diákok éves munkáját. Ebben a tanévben nincs olyan tanuló, akinek évet kellene ismételnie, viszont 7 tanulónknak augusztus 27-én javítóvizsgát kell tennie hangsúlyozta az igazgatónô. A ballagási és tanévzáró ünnepség végén az arra érdemes diákok, könyvjutalomban részesültek. N. G 6 Pusztavámi Krónika július

7 Augusztus 1-jétôl mûködik a pusztavámi piac Településünk képviselô-testülete munkaterv szerinti ülését június 25-én tartotta, melyen 12 napirendi pontot tárgyaltak. Elsô napirend során a képviselôk elé került az óvoda és iskola évérôl szóló tájékoztató beszámoló. Mindkét beszámoló megmutatta, hogy a település intézményeiben igen színvonalas munka folyik, a pusztavámi gyermekek jó helyen, jó kezekben vannak. Második napirend során hozzászólás és kiegészítés nélkül elfogadta a testület a második félévi munkatervét. Harmadik napirend során a képviselôk és a lakosság tájékoztatót hallgatott meg a két ülés közötti eseményekrôl. Negyedik-ötödik napirend alatt a testületi tagok döntöttek a hulladékszállítási és a kábeltévé szolgáltatási közbeszerzés kiírásáról. Hatodik napirend a víziközmû-társulat megszüntetésérôl szólt, melyhez a megszüntetést levezénylô cégrôl további árajánlatok beszerzését rendelte el a testület. Következô napirend ismét tájékoztató volt, ezúttal a hivatal által végzett pályázati munkáról kaptak átfogó képet a képviselôk. Nyolcadik napirend során határozatot hozott a testület a településrendezési terv részleges módosításáról, melyhez várjuk a javaslatokat, észrevételeket. Jelenleg a szakcég kiválasztása az elsô lépés. A Pusztavám- patak vízrendezésére elkészült a tanulmányterv ismertették a testülettel, illetve az arra eddig beérkezett árajánlatot is. A Bajcsy utcai keresztezôdés lakossági panasz kezelésérôl kapott ezután tájékoztatást a testület és a lakosság érdeklôdô része. Felsorolásra kerültek az eddigi hivatali, polgármesteri lépések. Tudatosítva lett, hogy bár a döntés nem a képviselô-testület kezében van, amit lehet, a hivatal megtesz a helyezte rendezése érdekében. Utolsó elôtti napirend során a képviselô-testület, megismerhette a piac mûködési (üzemeltetési) szabályzatát. Terveink szerint augusztus elsejétôl mûködni is fog a piac. Ezután képviselôi bejelentések következetek fôleg útépítéssel kapcsolatban melyekre a választ (egy kivétellel) helyben megadtuk. Merkatz László polgármester Anyakönyvi hírek. Születés: Nyikos Zoé (június 17.) anyja: Farkasfalvi Erzsébet Házasságkötés: Netzkár Anita Mengyán Tamás (június 7.), Moller Krisztina Hibácskay Gábor Ernô (június 21.) Haláleset: Pratsler János (június 9.) Pusztavámi Krónika július Túl vagyunk az idei falunapi forgatagon. Az idôjárás kegyes volt hozzánk, a jó szerencsénk is mellénk állt, de egy kicsit mégis más volt minden, mint az eddigi években. Valaki nagyon hiányzott a szervezésbôl, a kivitelezésbôl, a jókedvbôl Idén rendhagyó módon, pénteken rendeztük az ünnepi ceremóniát, a kitüntetések átadását, a legfiatalabb, legidôsebb lakónk köszöntését. Ezen a napon volt a 15 éves Polgárôrség köszöntése, az alapító polgárôrök kitüntetése. Erre az alkalomra egy fafaragó-népi iparmûvész alkotó páros kiállításának a megnyitóját is megvalósítottuk. Szépen összegyûltünk ezen a meleg délutánon a mûvelôdési ház nagytermében. Az eltérô témájú programok között felüdülésként meghallgathattuk Varga Nóri népdalcsokrát, megnézhettük a tánccsoport legkisebbjeinek mûsorát, valamint az oroszlányi Shilouette balettcsoport egy rövid bemutatóját. Az ünnepi megnyitó zárásaként pedig a meghívott vendégeinket állófogadásra invitáltuk. Az állófogadás menüsorainak elkészítését teljes egészében mindenki maximális megelégedésére a Pusztavámi Mozgássérült Klub készítette. Köszönet érte nekik! Szombaton az eddigi évek hagyományaihoz méltóan, a Pusztavámi Német Nemzetiségi Fúvószenekar reggeli ébresztôjével indítottuk a napot. Reggel nyolc óra körül már szépen szállingóztak a résztvevôk a falunapi foci-fôzôverseny megnyitására. Nagy meglepetésünkre sokan teljes komplett konyhai felszereléssel, dekorációval, hûtôszekrénnyel, üsttel érkeztek a helyszínre. Idén négy új csapatunk is volt a Móri rendôrkapitányság, a Pusztavámi Wittner Spar, a Pusztavámi Posta és a Móri Polgármesteri Hivatal csapata. Nagyon jó hangulatban telt ez a délelôtt. Szinte minden helyen dekorálták a sátrat, jellegzetes ételeket készítettek, és volt olyan csapat is, akik még jelmezt is öltöttek. Ilyen volt például a tánccsoport, akik görög jelmezt húztak, vagy a Móri Polgármesteri Hivatal, akik bajor ruhába bújtak. Részt vett a fôzésen a móri rendôrség csapata, a úvószenekar csapata, a tánccsoport, az énekkar, a Mozgássérült Klub, a Nyugdíjas Klub, a Wittner Spar csapata, a Pusztavámi Posta csapata, az Erdészet csapata, az Alu-span és a Móri Polgármesteri Hivatal népes csapata. Elkészültek a jobbnál jobb ételek, mindenhol lehetett kóstolni, nem fukarkodtak a résztvevôk a kínálásban. Déltôl a zsûrizés idôtartama alatt a nézôket egy Foci Freestyler csoport, és a móri karate csoport szórakoztatta. Délután három órától a szokásos gyermekszigeten szakképzett iparmûvészek, népmûvelôk segítségével kötöttük le az ide látogató gyermekek Falunapok figyelmét. Falovacskát, csuhédíszeket készíthettek, mesét hallgathattak a Csókakôi Kresz Mária Alapítvány jóvoltából, amit a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozott. Ehhez a témához szorosan kapcsolható volt a Diósdi Bajvívó Egyesület középkori harcászati bemutatója, ami fôleg a kicsi fiúcskák körében nagy sikert aratott, de a nagyobbak is értékelték az élethû jelmezekbe bújt fegyveresek harcát. A délután további részében a Marót Viki és Novakultúr zenekar adott egy kis ízelítôt a Rock & Roll világából, valamint hangolt rá mindenkit az esti bálra, melyben a Sváb Hangulat Zenekar biztosította a talpalávalót. A falunapi programsorozat vasárnapi indítója a faluebéd volt, melynek elkészítését idén is a Pusztavámi Nyugdíjas Klub vidám csapatára bíztuk. De milyen jó, hogy rájuk bíztuk, ugyanis nagyon finomra sikerült az étel. Nagyon köszönjük nekik ezt a fáradhatatlan lelkesedést, amellyel minden évben hozzájárulnak a sikerhez. Az ebéd idôtartama alatt Vásárhelyi Prodán Miklós magyarnóta énekes szórakoztatta az ebédelôket. Rögtön ebéd után 13 órakor elkezdôdött a fúvószenekari gálamûsor. Ezen a rendezvényen négy település fúvósai kápráztatták el a közönséget. Az Abai, a Martonvásári, az Oroszlányi és az idén 25 éves Pusztavámi zenekar. Hatalmas hangulatot teremtettek és maradandó élményt nyújtottak a hallgatóknak. Nagy köszönet illeti a Pusztavámi Zenekart, akik összehozták és koordinálták ennek a megvalósulását. A délután további részében Ruff Niki és zenekara az Elements mutatkozott be, valamint egy mulatós zenekar, a Jambó is lehetôséget kapott. Köszönjük nekik, hogy jelenlétükkel emelték a nap színvonalát. Az este színvonalát pedig a pusztavámi Beatang zenekar emelte. Nagy köszönet mindenkinek, aki segítségével, közremûködésével vagy akár jelenlétével hozzájárult a évi Pusztavámi Falunapok sikeréhez. Leitner Andrea Tisztelt Pusztavámi lakosok! A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat tisztelettel felhívja a választópolgárok figyelmét, hogy az ôszi német nemzetiségi választáson német nemzetiségi képviselôre az szavazhat, aki a német nemzetiségi névjegyzékben szerepel és az választható, aki a német nemzetiségi névjegyzékbe felvételre került. Erre tekintettel, tisztelettel felkérünk mindenkit, aki német nemzetiségûnek vallja magát, hogy a német nemzetiségi névjegyzékbe kérje a felvételét, lehetôség szerint július 23. napjáig. Ez az idôpont határozza meg a választható képviselôk számát, és szeretnénk, ha minél szélesebb körben tudnánk a pusztavámi németség érdekeit képviselni. (Ezen idôpontot követôen is lehet kérni a regisztrációt, ez azonban már a német nemzetiségi képviselôk számának meghatározására nincs ráhatással.) A regisztrációval kapcsolatos további segítséget, tájékoztatást kérhetnek a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökétôl és tagjaitól, továbbá a Helyi Választási Irodától. Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 7

8 Bravúros bronzérem a labdarúgóknál Még egy vereség is belefért Fehérvárcsurgó Pusztavám 1-0 (0-0) Fehérvárcsurgó, megyei II. osztályú labdarúgó mérkôzés, vezette: Béd Imre Pusztavám: Kiss V. Rozembaum, Netzkár (Tálas), Kertai, Klein Magosi, Kocsis D., Fett (Veress), Czéh M.(Szántó) Zóka, Zséfár Edzô: Kocsis Jenô Végig izgalmas, jó színvonalú mérkôzést láthattunk Fehérvárcsurgón. A hazaiak annak köszönhetik gyôzelmüket, hogy sokkal jobban akarták ezt a gyôzelmet. Fájdalmas kimondani, de ezzel a mostani teljesítményével Pusztavám, nem érdemelt volna gyôzelmet igaz, vereséget sem. A játék képe alapján igazságosabb lett volna a döntetlen. A mély szakmai értékelés nem a mi feladatunk, ám annyit véleményként el kell mondani, hogy a Pusztavám nem a megszokott játékát nyújtotta. A nézôtérrôl az volt a benyomásunk, mintha a fiúk elégedettek lennének önmagukkal. A hazaiak nagyobb szívvel, lelkesedéssel játszottak. A Fehérvárcsurgó minden elismerést megérdemel, mert számukra nem volt elveszett labda, taktikusan, okosan, és gyorsan játszottak. Valószínû, hogy az áhított 11. helyet megszerzik. A mi szemszögünkbôl kár a verségért, hiszen egy esetleges gyôzelem után, Ercsivel szemben maradt volna az egy pontos hátrány. Mint tudjuk, Ercsi az utolsó fordulóban Tordason játszik. Feltételezhetôen ott veszít. Mi viszont hazai pályán a Csákvár II ellen játszunk, s ha nyerünk, akár még az ezüstérem is elérhetô lett (!) volna. Mindez múlt idô! Következik az utolsó forduló, bronzéremmel a zsebben! Gyôzelemmel búcsúztunk a szezontól Pusztavám Csákvár II 4-1 (2-0) Pusztavám, megyei II. osztályú labdarúgó mérkôzés, vezette: Varga György Pusztavám: Kiss V. (Fülöp Á.) Rozembaum, Netzkár (Czéh K.), Kertai, Klein Magosi (Szántó), Kocsis D., Katóka (Tálas), Czéh M.(Veress) Zóka, Zséfár Edzô: Kocsis Jenô Gólok: Netzkár (12. p. és 45. p.), Zséfár (82. p.), Veress (85. p.) A Csákvár II nagy ellenállást nem tanúsított a már bronzérmes Pusztavám ellen. Az eredményt látva, sima mérkôzésnek tûnik a találkozó, a hazai gárda kiheverte múlt heti vereségét, amelyet Fehérvárcsurgón szenvedett el. A csapat legjobb összeállításában lépett pályára, tagjait nem sújtotta sérülés és eltiltás. Amirôl álmodott a PTC (a képzeletbeli dobogóra való felállást), elérte. Az ôt követô 4. helyezett Vál, 6 ponttal maradt le tôlünk. Nagy kérdés, hogy jövôre a pusztavámi csapat egyben tud-e maradni? Ha igen, akkor ismét versenyben lehet a dobogó valamelyik fokáért. A csapatnak és az edzôknek ezúton is gratulálunk! N. G. A szezon végén (a Falunapon) a felnôtt és ifjúsági csapat egy edzômérkôzést játszott egymással. Fiataljaink a bajnokságban a 6. helyezést érték el. Gratulálunk! Tézsla Ágnes (b) és Szeiffert László a móri edzôteremben Önzetlenül segítve egymást A testépítôkrôl azt tartják, hogy magányos harcosok, olyan emberek, akik egyedül edzenek, versenyeznek, örülnek vagy éppen szomorkodnak. A valóságban azonban egészen mások: társra, edzôpartnerre vágynak, mert könnyebb elviselni a sikert, de olykor a vereséget is. Tézsla Ágnes és párja Szeiffert László hosszú órákat töltenek a móri edzôteremben. Együtt mennek, s együtt indulnak haza. Egy napon meglátogattuk ôket. Szeiffert László testépítô nemrég Szegeden járt, ahol a Magyar Bajnokságot rendezték, ami egyben Európa bajnoki kvalifikációs verseny is volt. Súlycsoportjában nyolcan indultak, s ô a 4. helyet szerezte meg. A sportoló elmondta, hogy nagyon erôs mezôny gyûlt össze, mondhatni az ország legjobb testépítôi. Kissé csalódott, hiszen ha a 3. helyet elcsípi, már részesült volna a pénzdíjból. Nem pihenhetett babérjain, mert Budaörsön június 7-én került sor a Világkupára. Kategóriájában bronzérmet szerzett! A fárasztó verseny után most egy kis pihenô következik, aztán ôsszel folytatja. Ausztriában egy, idehaza pedig két nagyon fontos versenyen indul. Ezektôl az eredményektôl függ, hogy jogot szerez-e az indiai Világbajnokságra. László az edzôteremben elmondta, hogy az utazás, a nemzetközi versenyeken való részvétel nagy anyagi terhet ró rá, minden idegszálával támogatókat keres. Sikerült is találnia, de ez még kevés az üdvösséghez. Nem adja fel, tovább kutat a lehetséges szponzorok között. Tézsla Ágnes szinte kislánykorában, 20 évvel ezelôtt kezdte a testépítôk önsanyargató sportját. Talajtornászként indult, de hamar megismerkedett a súlyzókkal, aztán maradt is a hideg vasak birodalmában. Az edzôtermek állandó látogatója lett, mindennaposakká váltak az erôfejlesztô gyakorlatok. Hamarosan elsajátította a harcmûvészetek szinte mindegyik ágát. A testépítéssel versenyszerûen 8 éve foglalkozik. Eredményei elkápráztatóak: kategóriájában négyszeres magyar bajnok, Európa bajnok, Világkupa-gyôztes versenyzô. A világranglistán jelenleg a 4. helyen áll. A kiváló eredményért természetesen nagyon meg kell küzdenie. Sok lemondással jár a kitûnô fizikum, a hibátlan alak. Ágnes ebben az évben nem versenyez, ahogy fogalmazott, pihenéssel tölti, persze rendszeresen edz. A 2015-ben megrendezésre kerülô Világbajnokságra készül, ahol fogalmazott egy aranyérmet szeretne hazahozni hazájának. Véletlen az, hogy egy testépítô hölgy és egy testépítô férfi egy párt alkot? kérdeztük. Nem véletlen! felelt határozottan Ágnes. Mi sokkal jobban tudjuk tolerálni egymást, mint azok, akik nem ezt a sportágat ûzik. Vannak az életünknek olyan szakaszai, fôleg a felkészülési idôszakra gondolok, amikor fontos a megértés és az önzetlen segítségnyújtás. Szeiffert László végezetül még elmondta, hogy kik támogatták a versenyzésben: a Predator s Gym és a Fejér Megyei Önkormányzat. Winkler Trans Kft., W. M. Market., Crasy Daisy Biotech USA üzlet., Pisch Gábor., Predator s Gym., Ara étterem. Külön köszönetét fejezi ki Tézsla Ágnesnek, a Hardcore Body konditerem tulajdonosának és minden barátjának a rengeteg segítségért. Kép: Nédó Géza Pusztavámi Krónika ISSN Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Tagjai: Kubinyi Balázs alpolgármester, Nédó Géza főszerkesztő, Leitner Andrea művelődésszervező, Brücklné Staudt Mónika óvodavezető, Visztné Kemele Szilvia iskolaigazgató. Műszaki szerkesztő: Losjak László, A szerkesztőség telefonszáma: 30/ Kiadó: Pusztavámi Községi Művelődési Ház A szerkesztőség címe: Nyomdai munka: ALTO Nyomda Kft. Székesfehérvár, Irinyi Dániel u. 6. sz. Telefon: 22/ , címe: 8 Pusztavámi Krónika július

a hatalmas cégek diktálnak

a hatalmas cégek diktálnak Idôszaki havilap Ingyenes III. évfolyam 5. szám 2014. május Fejér megye 2. számú országgyûlési egyéni választókerületében, rendben zajlottak az április 6-i országgyûlési választások. Pusztavámon három

Részletesebben

Tartalom: Tûz a pusztavámi sportegyesület öltözôjében. idôszaki havilap ingyenes. 2014. augusztus

Tartalom: Tûz a pusztavámi sportegyesület öltözôjében. idôszaki havilap ingyenes. 2014. augusztus idôszaki havilap ingyenes iii. évfolyam 8. szám Tûz a pusztavámi sportegyesület öltözôjében Szomorú látványt nyújtott a leégett sportöltözô a tûzvész után Pusztavámi tûzesethez vonultak ki a tûzoltók július

Részletesebben

pusztavámi krónika II. évfolyam 17. szám Idôszaki havilap Ingyenes

pusztavámi krónika II. évfolyam 17. szám Idôszaki havilap Ingyenes pusztavámi krónika II. évfolyam 17. szám Idôszaki havilap Ingyenes Közöttetek maradok Búcsú Petrovics Istvántól Furcsa bánat ölel át, / Távoli útra indulok./ Elmarad az ismerôs világ, / Otthon melege,

Részletesebben

ötletládák Pusztavámon

ötletládák Pusztavámon idôszaki havilap ingyenes iii. évfolyam 11. szám ötletládák Pusztavámon Pusztavámon a polgármester választást október 12-én Lisztmayer János (független jelölt) 554 érvényes szavazattal (54.74 %.) megnyerte.

Részletesebben

pusztavámi krónika II. évfolyam 16. szám Idôszaki havilap Ingyenes

pusztavámi krónika II. évfolyam 16. szám Idôszaki havilap Ingyenes pusztavámi krónika II. évfolyam 16. szám Idôszaki havilap Ingyenes Stabil, keresztény állam 2013. szeptember Merkatz László Pusztavám polgármestere augusztus 20-án a település központjában megrendezett

Részletesebben

pusztavámi krónika I. évfolyam 7. szám Idôszaki havilap Ingyenes 2012. december

pusztavámi krónika I. évfolyam 7. szám Idôszaki havilap Ingyenes 2012. december pusztavámi krónika I. évfolyam 7. szám Idôszaki havilap Ingyenes 2012. december Újévi petíció Mit is kérhetnék esdve, szépen? Adj egy kis békét jó Uram! Esendô testünk börtönében, élhessünk itt lenn boldogan.

Részletesebben

pusztavámi krónika II. évfolyam 15. szám Idôszaki havilap Ingyenes

pusztavámi krónika II. évfolyam 15. szám Idôszaki havilap Ingyenes pusztavámi krónika II. évfolyam 15. szám Idôszaki havilap Ingyenes 2013. augusztus Új vagyonrendelet Képviselô-testületünk a munkaterv szerinti utolsó ülését július 3-án tartotta az elsô félévben. Elsô

Részletesebben

pusztavámi krónika Nônapi köszöntô A német kitelepítésekre emlékeztünk III. évfolyam 3. szám Idôszaki havilap Ingyenes

pusztavámi krónika Nônapi köszöntô A német kitelepítésekre emlékeztünk III. évfolyam 3. szám Idôszaki havilap Ingyenes pusztavámi krónika III. évfolyam 3. szám Idôszaki havilap Ingyenes A német kitelepítésekre emlékeztünk A második világháború után a németségre a kollektív bûnbak szerepét osztották ki. A Szovjetunióban

Részletesebben

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak idôszaki havilap ingyenes iv. évfolyam 4. szám 2015. április Kellemes húsvéti ünnepeket kívá nunk valamennyi olvasónknak! Pusztavám Község Önkormányzata 2015. március 25-én rendkívüli testületi ülést tartott,

Részletesebben

pusztavámi krónika II. évfolyam 18. szám Idôszaki havilap Ingyenes

pusztavámi krónika II. évfolyam 18. szám Idôszaki havilap Ingyenes pusztavámi krónika II. évfolyam 18. szám Idôszaki havilap Ingyenes Él a remény! 1956. október 23-ra emlékeztünk Pusztavámon, méltó módon emlékeztünk az 1956. október 23.-i eseményekre. A Mûvelôdési Ház

Részletesebben

Fejlesztik a malomerdô panzió környékét. tartalom: tisztelt olvasó! idôszaki havilap ingyenes

Fejlesztik a malomerdô panzió környékét. tartalom: tisztelt olvasó! idôszaki havilap ingyenes idôszaki havilap ingyenes iv. évfolyam 2. szám Fejlesztik a malomerdô panzió környékét Pusztavám Község Önkormányzata 2015. január 28-án megtartotta (soros) nyílt testületi ülését, amelyen több napirendi

Részletesebben

Fergeteges Dunavarsányi Napok

Fergeteges Dunavarsányi Napok XX. évfolyam 6. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2009. június Fergeteges Dunavarsányi Napok Aki ott volt, maga is tapasztalhatta a hangulatot, aki pedig kihagyta, most a Napló oldalain

Részletesebben

Mozgalmas volt az utolsó májusi hétvége

Mozgalmas volt az utolsó májusi hétvége XXIV. évfolyam 6. szám A fennkölt ünnepélyesség és a kellemes ellazulás is jelen volt a Tolna Város Napja alkalmából rendezett programokon. Május 31-én a lovardában lezajlott ünnepi testületi ülésen adták

Részletesebben

Tóth Tamás, Bittenbinder Miklós, Pálffy Tamás

Tóth Tamás, Bittenbinder Miklós, Pálffy Tamás BÜKI ÚJSÁG A büki önkormányzat lapja XVII. évfolyam 2. szám 2015. Február 20. Megszülettek a költségvetés fő számai Bük Város Önkormányzata januári ülésén foglalkozott a város 2015. évi költségvetésével.

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

közéleti havilap Több mint tízmilliárd forintos beruházás Bicskén

közéleti havilap Több mint tízmilliárd forintos beruházás Bicskén Portré Béres-család 3. oldal Zöld Bicske Nonprofit Kft. Hulladékgyűjtési naptár 4. oldal Országgyűlési választás 2014. április 6. 7. oldal VÁL ASZ TÁS 2014 Húsvéti készülődés a Művelődési Központban 12.

Részletesebben

Ajándék karácsonyi gálamûsor

Ajándék karácsonyi gálamûsor Dorog Város Képviselõ-testületének lapja Ajándék karácsonyi gálamûsor Kíváncsian gyülekezett Dorog apraja-nagyja a mûvelõdési házban, hogy végre élõben is megtudják, milyen zenei élménnyel kedveskednek

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXI. évfolyam 1. szám 2005. január Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA József Attila: TÉL Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

pusztavámi krónika III. évfolyam 2. szám Idôszaki havilap Ingyenes

pusztavámi krónika III. évfolyam 2. szám Idôszaki havilap Ingyenes pusztavámi krónika III. évfolyam 2. szám Idôszaki havilap Ingyenes Adósságszolgálat rendezés 2014. január 29-én a Képviselô-testület megtartotta elsô ülését. Napirend elôtt körünkben köszöntöttük Törô

Részletesebben

A 103 ÉVES BÖZSIKE NÉNIT ÜNNEPELTÉK

A 103 ÉVES BÖZSIKE NÉNIT ÜNNEPELTÉK XXIII. évfolyam VI. szám 2015. június Ára: 120 Ft A 103 ÉVES BÖZSIKE NÉNIT ÜNNEPELTÉK A település legidősebb lakóját köszöntötték június 6-án szombaton délután a Gondozási Központban. Szabó Jánosné azon

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

Kedves Pannonhalmi Polgárok! A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról

Kedves Pannonhalmi Polgárok! A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról 2 0 0 9. n y á r Kedves Pannonhalmi Polgárok! Ismét elszaladt három hónap és beköszönt a nyár. Gondolom mindenki várta a jó időt, hogy a munkák beinduljanak. Sajnos a gazdasági élet, ami jelenleg uralkodik

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

XXII. évfolyam 6. szám 2013. június 200 Ft

XXII. évfolyam 6. szám 2013. június 200 Ft XXII. évfolyam 6. szám Ára: 2013. június 200 Ft HÕSÖK NAPJA A városban folyó átépítési munkák miatt az idei megemlékezést az elsõ világháborús emlékmûnél tartották, ahol koszorúkat és virágokat helyeztek

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA 2013. december 20. II. évfolyam 4. szám 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Megszületett Közmeghallgatás Caritas díjas A változások éve Ötből három Év vége a Művelődési Házban Tanulási közppont Diabetes

Részletesebben

Tuzszínházzal, zenével és tánccal ünnepeltük Tolna város születésnapját

Tuzszínházzal, zenével és tánccal ünnepeltük Tolna város születésnapját XXIII. évfolyam 6. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2013. június Város Napi Vigadalom Tuzszínházzal, zenével és tánccal ünnepeltük Tolna város születésnapját A Hangoló Zenés Gyermekszínház

Részletesebben