J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u Tel, Fax: 22/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat április 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről.

2 A Német Nemzetiségi Önkormányzat április 30-i nyilvános ülésén hozott határozatai: 23/2014.(IV.30.) számú határozata megtárgyalta és úgy határozott, hogy a évi költségvetés módosítását elfogadja az előterjesztés szerint. 24/2014.(IV.30.) számú határozata megtárgyalta és úgy határozott, hogy a évi Sváb-bál elszámolását elfogadja, az írásbeli előterjesztés szerint. 25/2014.(IV.30.) számú határozata megtárgyalta és úgy határozott, hogy a évi költségvetés végrehajtását (zárszámadást) elfogadja, az írásbeli előterjesztés szerint. 26/2014.(IV.30.) számú határozata megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pusztavámi Kálmánnét javasolja a német kisebbségért kitüntető címre. 27/2014.(IV.30.) számú határozata megtárgyalta és úgy határozott, hogy az elnök úr beszámolóját a feladatalapú támogatásról tudomásul veszi, gyors és sikeres intézkedése kapcsán köszönetét fejezi ki. 2

3 28/2014.(IV.30.) számú határozata megtárgyalta és úgy határozott, hogy támogatja Pusztavám Község Német Nemzetiségi Fúvószenekarát a Fejér Megyei Német Nemzetiségi Napon való részvétel céljából, 40 ezer forint támogatási összeggel, amely összeget átadott pénzeszközként, céltámogatásként biztosít a Német Nemzetiségi Napon való részvétel támogatására. Határidő: május 17., az átutalásra: május 8. 29/2014.(IV.30.) számú határozata megtárgyalta és úgy határozott, hogy támogatja Pusztavám Község Német Nemzetiségi Énekkarát a Fejér Megyei Német Nemzetiségi Napon való részvétel céljából, 40 ezer forint támogatási összeggel, amely összeget átadott pénzeszközként, céltámogatásként biztosít a Német Nemzetiségi Napon való részvétel támogatására. 30/2014.(IV.30.) számú határozata megtárgyalta és úgy határozott, hogy támogatja Pusztavám Község Német Nemzetiségi Tánccsoportját a Fejér Megyei Német Nemzetiségi Napon való részvétel céljából, 60 ezer forint támogatási összeggel, amely összeget átadott pénzeszközként, céltámogatásként biztosít a Német Nemzetiségi Napon való részvétel támogatására. A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatási összeg megítélésénél tekintettel volt azon körülményre is, hogy az egyesület két csoporttal vesz részt a Nemzetiségi Napon, amelyből a gyerekcsoport délelőtt, a felnőtt csoport délután lép fel, így mindenképpen két busszal kell, hogy utazzanak. 3

4 31/2014.(IV.30.) számú határozata megtárgyalta és úgy határozott, hogy a nemzetiségi csoportok vezetőinek bevonásával a támogatási forma kérdésében Egyeztetési Fórumot szervez. 32/2014.(IV.30.) számú határozata megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi történelmi egyházakkal együttműködési megállapodásokat köt. Felkéri jegyző urat a tervezet elkészítésére, május 9-ével bezárólag. 33/2014.(IV.30.) számú határozata megtárgyalta és úgy határozott, hogy Fejér Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége által kiírt díjra Kiss Józsefnét jelöli. 34/2014.(IV.30.) számú határozata megtárgyalta és úgy határozott, hogy sajnálattal ugyan, de hozzájárul a Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde - a Vértesalja Önkormányzati Társulás által alapítandó Csákberényi Etalon Óvoda kiválásával és ezáltal a csákberényi, sörédi és csókakői tagóvodák megszüntetésével történő - átszervezéséhez. Hivatkozással a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa döntésére, nem gördít akadályt az átszervezés útjába. 4

5 Jegyzőkönyv Készült: Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat április 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Pusztavámi Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Gerlinger Tibor Krebsz Ferencné Stettner Attila elnöke alelnöke, képviselő képviselő Jelenlévő meghívott(ak): Dr. Légrádi Gábor jegyző Távol maradt: Pratsler János i képviselő Köszönti a megjelenteket a képviselő-testület ülésén. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 2 képviselő és az elnök jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítő személyére javasolja Stettner Attila képviselőt. Ismerteti a napirendet. A képviselők a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot és a napirendi pontokat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták. Napirendi pontok: 1./ évi költségvetés módosítása Előadó: Gerlinger Tibor elnök 2./ évi Sváb-bál elszámolása Előadó: Gerlinger Tibor elnök 3./ évi költségvetés végrehajtása (Zárszámadás) Előadó: Gerlinger Tibor elnök 4./ Egyebek Első napirendi pont: évi költségvetés módosítása 5

6 Előadó: Gerlinger Tibor elnök Módosítanunk kell a költségvetést, tekintettel arra, hogy kaptunk 80 ezer forint pályázati támogatást a nemzetiségi hétre és el kell vele számolnunk. Felkéri krebsz Ferencné képviselőt az elszámolás elkészítésére. Mi alapján számolunk el? Le vannak fűzve a számlák. Az egész nemzetiségi héttel kell elszámolnunk? Igen. Fentiek alapján tehát 80 ezer forinttal módosult a költségvetés. A módosított költségvetést szavazásra bocsátja. A képviselő-testülete, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 23/2014.(IV.30.) számú határozata megtárgyalta és úgy határozott, hogy a évi költségvetés módosítását elfogadja az előterjesztés szerint. Határidő: Azonnal Második napirendi pont: évi Sváb-bál elszámolása Előadó: Gerlinger Tibor elnök 6

7 Az elszámolást írásban mellékelem. Az előterjesztés szerint ,- Ft volt a nyereségünk. Dolgoztunk vele, tudjuk mi történt a Sváb-bálon. Sajnos azon a napon máshol is volt bál. A képviselő-testülete, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 24/2014.(IV.30.) számú határozata megtárgyalta és úgy határozott, hogy a évi Sváb-bál elszámolását elfogadja, az írásbeli előterjesztés szerint. Határidő: Azonnal Harmadik napirendi pont: évi költségvetés végrehajtása (Zárszámadás) Előadó: Gerlinger Tibor elnök Az előterjesztés táblázatos formában kiküldésre került. Az Egyházak sor alatt került elszámolásra a műemlék felújítás (kereszt felújítása) ÁFÁ-val növelt összege, ,- Ft. Stettner Attila képviselő: Az Egyházaknak átadott 300 ezer 300 ezer forintokról kapunk elszámolást? Igen. Német egyházzenei ünnep megnevezés alatt szerepel ,- Ft, és külön egyházzenei ünnep sor alatt ,- Ft. Mi okozza az eltérést? 7

8 A ,- Ft a Landesrat rendezvény támogatását jelenti, a ,- Ft pedig a díszítést takarja. Nincs egyéb kérdésem. A képviselő-testülete, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 25/2014.(IV.30.) számú határozata megtárgyalta és úgy határozott, hogy a évi költségvetés végrehajtását (zárszámadást) elfogadja, az írásbeli előterjesztés szerint. Határidő: Azonnal Negyedik napirendi pont: Egyebek 4.1. (Kitüntető címek) Levelet kaptunk a Polgármesteri Hivataltól, amelyben felkértek, hogy kitüntető címre, azaz a német kisebbségért díjra tegyük meg javaslatunkat. Stettner Attila képviselő: Javasolnám Pusztavámi Kálmánné Marikát, hiszen sokat tett a német nemzetiségért, sokat segít a Faluháznál, több felajánlást tett, bármikor megkértük, mindig szívesen jött, segített. A Pusztavám Közéletéért díjra is tehetünk javaslatot. 8

9 (Ezt követően felsorolja a megítélhető díjakat.) A képviselő-testülete, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 26/2014.(IV.30.) számú határozata megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pusztavámi Kálmánnét javasolja a német kisebbségért kitüntető címre. Felelős: Stettner Attila képviselő Határidő: (Feladatalapú támogatás) Tájékoztatni szeretném képviselő társaimat a feladatalapú támogatásról. 50 pontot kaptunk, amelyet méltánytalanul kevésnek találtunk. Levélben megkifogásoltuk jegyző úrral és a felülvizsgálat során sikerült további 10 pontot kanunk, így összesen 60 ponttal számoltak el felénk, amelynek összege: ,- Ft. A képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 27/2014.(IV.30.) számú határozata megtárgyalta és úgy határozott, hogy az elnök úr beszámolóját a feladatalapú támogatásról tudomásul veszi, gyors és sikeres intézkedése kapcsán köszönetét fejezi ki. Határidő: Azonnal 4.3. (2014. évi Nemzetiségi nap csoportok utazási támogatása) 9

10 Meg kellene beszélnünk, hogy az idei évi Nemzetiségi napon mi módon, milyen mértékben fogjuk a csoportok utazását támogatni? Fontos szempont, hogy a gyerek-tánccsoport délelőtt, a többi csoport délután utazna. Stettner Attila képviselő: Ráadásul lesz még egy Székesfehérvári fellépésünk is. Felmerült, hogy a zenekar is utazna Bicskére, így mi is elvihetnénk őket. Hány gyerekkel mész Zsuzsa? Körülbelül 20 gyerekkel. Az út kb. 160 km. Erre vetítve javaslom, hogy adjunk 40 ezer forintot csoportonként. Csoportonként vagy egyesületenként? Csoportonként gondoltam. Azonban módosítanék a javaslaton. A határozati javaslatok a következők: támogatjuk a nemzetiségi csoportjainkat, mert részt vesznek a Fejér Megyei Német Nemzetiségi Napon, oly módon, hogy 40 ezer forintot adunk a zenekarnak, 40 ezer forintot az énekkarnak, 60 ezer forintot a tánccsoportnak, azért többet, mert két csoporttal vesz részt, amelyből a gyerekcsoport délelőtt, a felnőtt csoport délután lép fel, így mindenképpen két busszal kell, hogy utazzanak. A támogatást átadott pénzeszközként, céltámogatásként biztosítanánk a Fejér Megyei Német Nemzetiségi Napon való részvétel támogatására. A határidő május 17. azzal, hogy a támogatások átutalásának határideje: május 8. A képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 10

11 28/2014.(IV.30.) számú határozata megtárgyalta és úgy határozott, hogy támogatja Pusztavám Község Német Nemzetiségi Fúvószenekarát a Fejér Megyei Német Nemzetiségi Napon való részvétel céljából, 40 ezer forint támogatási összeggel, amely összeget átadott pénzeszközként, céltámogatásként biztosít a Német Nemzetiségi Napon való részvétel támogatására. Határidő: május 17., az átutalásra: május 8. A képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 29/2014.(IV.30.) számú határozata megtárgyalta és úgy határozott, hogy támogatja Pusztavám Község Német Nemzetiségi Énekkarát a Fejér Megyei Német Nemzetiségi Napon való részvétel céljából, 40 ezer forint támogatási összeggel, amely összeget átadott pénzeszközként, céltámogatásként biztosít a Német Nemzetiségi Napon való részvétel támogatására. Határidő: május 17., az átutalásra: május 8. A képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 30/2014.(IV.30.) számú határozata megtárgyalta és úgy határozott, hogy támogatja Pusztavám Község Német Nemzetiségi Tánccsoportját a Fejér 11

12 Megyei Német Nemzetiségi Napon való részvétel céljából, 60 ezer forint támogatási összeggel, amely összeget átadott pénzeszközként, céltámogatásként biztosít a Német Nemzetiségi Napon való részvétel támogatására. A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatási összeg megítélésénél tekintettel volt azon körülményre is, hogy az egyesület két csoporttal vesz részt a Nemzetiségi Napon, amelyből a gyerekcsoport délelőtt, a felnőtt csoport délután lép fel, így mindenképpen két busszal kell, hogy utazzanak. Határidő: május 17., az átutalásra: május (A nemzetiségi csoportok támogatásának formái) Javaslom, hogy minden nemzetiségi csoporttól kérjük be az éves programtervet. Stettner Attila képviselő: Ez nem kivitelezhető, nem tudjuk az évet előre tervezni. Elképzelésünk van, konkrétum még kevés. Tekintettel a feladatalapú támogatás tapasztalataira, küldjünk akkor levelet az egyesületeknek, hogy az egyes nemzetiségi csoportokat az elvégzett feladatok alapján támogatnánk. Azt javaslom, hogy mindenki beszéljen az egyesületi tagokkal, vezetőkkel és szervezzünk egy megbeszélést a és a csoportok vezetői között. Stettner Attila képviselő: Egyetértek, csináljunk egy ilyen fórumot. Rendben. A támogatási forma tekintetében tartsunk Egyeztetési Fórumot a nemzetiségi csoportok vezetőivel. 12

13 A képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 31/2014.(IV.30.) számú határozata megtárgyalta és úgy határozott, hogy a nemzetiségi csoportok vezetőinek bevonásával a támogatási forma kérdésében Egyeztetési Fórumot szervez. Határidő: május (Együttműködési megállapodás egyházakkal) Javaslom, hogy kössünk együttműködési megállapodást a helyi történelmi egyházakkal, tekintettel a nyújtott támogatásokra, egyházi műemlékek felújítására, stb. Stettner Attila képviselő: Kérjük fel a jegyző urat, hogy készítse elő a megállapodást és hatalmazzuk fel elnök urat ennek aláírására. Egyetértek azzal, ha meg van a tervezet átbeszéljük, kiküldjük és a véglegesítés során figyelembe vesszük az egyházak képviselőinek javaslatait is. Májusban szeretnék ülést tartani, ezért a tervezet sürgős lenne. Dr. Légrádi Gábor jegyző: Jövő hét péntekig elkészítem. Mik legyenek a főbb szempontok? Gerlinger Tibor elnök, Krebsz Ferencné képviselő, Stettner Attila képviselő: A már kialakult gyakorlaton túl: Lehetőség szerint német nyelvű istentisztelet tartása, évente egy alkalommal, német egyházi énekek beillesztése esetenként a szertartásba, gyermek hittan- 13

14 oktatás támogatása, német egyházi események megünneplése, nyelvoktatás támogatása, vallási szókincs gyarapítása, Pusztavámi vallási hagyományok ápolása, stb. A képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 32/2014.(IV.30.) számú határozata megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi történelmi egyházakkal együttműködési megállapodásokat köt. Felkéri jegyző urat a tervezet elkészítésére, május 9-ével bezárólag. Dr. Légrádi Gábor jegyző Határidő: december (Fejér Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége által kiírt díjra jelölés) A Fejér Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége által kiírt díjra Kiss Józsefné Marika nénit jelölöm. Tevékenysége mindannyiunk által ismert, elismert, Művelődési Ház vezető volt, az ő működése alatt, segítő közreműködésével jött létre a nemzetiségi énekkar, nemzetiségi tánccsoport. Sokat tett a német nemzetiségért, a hagyományőrzésért, nevéhez fűződik az első tájszoba létrehozása, a Faluház gyűjteményének biztosítása, megszerzése. A képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 33/2014.(IV.30.) számú határozata megtárgyalta és úgy határozott, hogy Fejér Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége által kiírt díjra Kiss Józsefnét jelöli. 14

15 Határidő: (Egyetértési jog gyakorlása) A Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa hozzájárul a Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde - a Vértesalja Önkormányzati Társulás által alapítandó Csákberényi Etalon Óvoda kiválásával és ezáltal a csákberényi, sörédi és csókakői tagóvodák megszüntetésével történő - átszervezéséhez. Brücklné Staudt Mónika tagóvoda-vezető véleményünket kérte e kérdésben. A képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 34/2014.(IV.30.) számú határozata megtárgyalta és úgy határozott, hogy sajnálattal ugyan, de hozzájárul a Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde - a Vértesalja Önkormányzati Társulás által alapítandó Csákberényi Etalon Óvoda kiválásával és ezáltal a csákberényi, sörédi és csókakői tagóvodák megszüntetésével történő - átszervezéséhez. Hivatkozással a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa döntésére, nem gördít akadályt az átszervezés útjába. Határidő: Egyéb ügy nem lévén, megköszöni a részvételt, és az ülést bezárta. Kmf. Gerlinger Tibor Elnök Stettner Attila Képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő 15

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 10 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. május 24-én 18.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. május 24-én 18.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. május 24-én 18.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők:

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők: Szám:600/1/2015. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 02.11-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 18:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1 /8 Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Ikt.szám: 18-205/14/2003. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-6/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. április 23-án (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Virág József polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

4/2012. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. február 14-én megtartott rendes, nyilvános testületi ülésének jegyzőkönyve

4/2012. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. február 14-én megtartott rendes, nyilvános testületi ülésének jegyzőkönyve 4/2012. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. február 14-én megtartott rendes, nyilvános testületi ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2012. február 14-én 17.00 órakor,

Részletesebben

5/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

5/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 5/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 31-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 31-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 9/2010 JEGYZŐKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. augusztus 16-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a

Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27. napján 7 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv - 2 - Németbánya Község

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők.

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők. Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 14 órai kezdettel a Nemesvid, Rákóczi u. 2. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Neubauer

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. 13/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-16. 1 TARTALOMJEGYZÉK 10/2015.(III.17.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 5/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője. Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2012. szeptember 25-én (kedden) 10.00 órai

Részletesebben

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester 3. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. február 12.-én 18.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs alpolgármester, Jakus Árpádné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben