KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG"

Átírás

1 KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: /2011. Tárgy: P9012 Nabucco gázvezeték megvalósítása, környezeti hatásvizsgálati eljáráskörnyezetvédelmi engedély Előadó: Horváth Kinga dr. Bálint-Mikolcsó Eszter Galamb István Kis-Benedek Beáta Kiss-Gyetvai Éva Kondola Mónika Markovits Péter Niedermayer József Schwenk Zsuzsa H A T Á R O Z A T A Nabucco Magyarország Gázvezeték Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u , a továbbiakban: Kérelmező) részére az Olajterv Fővállalkozó és Tervező Zrt. (1036 Budapest, Lajos u.103., a továbbiakban: Tervező) által benyújtott környezeti hatásvizsgálati dokumentáció és a szakhatóságok állásfoglalásai, valamint a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján, az alábbi előírások megtartásának kötelezettsége mellett környezetvédelmi engedélyt adok a P9012 Nabucco gázvezeték megvalósítására. I. A KÖRNYEZETHASZNÁLAT JELLEMZŐI A Nabucco gázvezeték megvalósítását a Magyar Köztársaság Kormánya a 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelettel kiemelt jelentőségű beruházássá minősítette. A Nabucco gázvezeték a törökországi Ahiboz (Ankara) állomással indul, és Törökországon, Bulgárián, Románián és Magyarországon át az ausztriai Baumgartenbe vezet. Az ahibozi állomáson csatlakozik a meglévő törökországi betápláló vezetékhez, mely két irányból kaphat gázt (Grúzia, Irán). A Nabucco vezeték maximális szállítókapacitása 31 Mrd m 3 /év lesz, melyet négy lépcsős ütemezéssel érnek el. A gázszállító vezeték teljes hossza: 3300 km, amelyből a magyarországi szakasz 383,43 km. A 383,43 km hosszú csővezeték átlósan szeli át az országot. A teljes magyarországi szakaszon 10 szakaszolóállomás és 3 elvételi pont, valamint a kilépési pontnál mérőállomás L e v e l e z é s i c í m : B u d a p e s t, P f. : E - m a i l : k o z e p d u n a v o l g y z o l d h a t o s a g. h u T e l e f o n : , T e l e f a x : H o n l a p : h t t p : / / k d v k t v f. z o l d h a t o s a g. h u Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 11. Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: ig, péntek: ig Ügyintézői ügyfélfogadás: hétfő, szerda: , ig, péntek: ig

2 2 épül. Az elvételi pontok szakaszoló állomásoknál létesülnek, mérő és nyomásszabályozó állomás építésével. A kilépő mérőállomásnál és a városföldi leágazó állomásnál csőgörényváltó is létesül. A tervezett vezeték a Nagylak Hódmezővásárhely, Szentes Sárosd, Mosonszentmiklós Rajka szakaszokon részben meglévő nyomvonalon halad. A cső PE passzív szigeteléssel ellátott varratos acélcső, melynek átmérője 1420 mm (56 ). Nyomásviszonyok: DN1400 DP tervezési nyomás 100 bar OP üzemelési nyomás bar MOP maximális üzemi nyomás 100 bar A szállított gáz teljes kéntartalma maximum 100 mg/m 3 (15 o C és 1,01325 bar). II. KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK Felszíni és felszín alatti vízvédelmi szempontból: 1. A területre történő kiszállítást megelőzően meg kell győződni arról, hogy nincs olajcsöpögés a járművekből és a berendezésekből, csak kifogástalan műszaki állapotú berendezések használata megengedett. 2. Rendszeresen ellenőrizni kell a beruházásban résztvevő gépjárművek, berendezések szerelvényeit, a kenő- és üzemanyag elcsöpögés lehetséges helyeit. 3. A gépek, berendezések esetleges meghibásodása esetén nem végezhető javítás a vízbázissal érintett építési területen. A szennyező munkagép a munkát nem folytathatja, azt el kell szállítani a munkaterületről. 4. Olaj, üzemanyag utántöltés csak a megfelelő védelemmel rendelkező kivitelezői telephelyen történhet. 5. Amennyiben mégis szennyezés következne be, a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni. A terület tulajdonosát, kezelőjét és az illetékes hatóságokat, így a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget is, haladéktalanul értesíteni kell távközlési berendezés útján is. 6. A havária esemény elhárításához szükséges eszközöket és anyagokat (kármentő tálca, lapát, hulladékgyűjtő zsák) a munkaterületen kell tartani. Az esetlegesen elcsöpögő szennyezőanyagokat össze kell gyűjteni és veszélyes hulladékként kell kezelni a jogszabályi előírások betartása mellett. 7. Az injektáló, termelő és monitoring kutakra külön eljárás keretében vízjogi létesítési engedélyt kell kérni. A dokumentációt a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet (a továbbiakban: 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet) tartalmi követelményei szerint kell összeállítani. 8. A fúrás során használt iszapgödröt megfelelően ki kell bélelni, majd a fúrás befejezését követően az eredeti rétegrendet helyre kell állítani. 9. Az injektáló, termelő és monitoring kutakat száraz fúrási eljárással kell lemélyíteni, a kivitelezés során meg kell akadályozni, hogy szennyezőanyag kerüljön a furatba. A kutak lezárásáról gondoskodni kell. 10. A monitoring rendszer kútjait úgy kell kialakítani, hogy azok között legyen olyan, mely a fekü közelében lévő víztestet figyeli és alkalmas esetlegesen a feküig lesüllyedő injektáló anyag kimutatására. 11. A karbamid/kalcium-klorid oldatot a munkaterületen szigetelt, ideiglenes tároló helyen kell elhelyezni. Gondoskodni kell arról, hogy a tároló helyen az esetleges felszíni elfolyásból eredő szennyezés megakadályozására felitató anyag rendelkezésre álljon.

3 12. Az injektáló, termelő és monitoring kutak eltömedékelését kizárólag saját anyagukkal lehet elvégezni. A furadékot szigorúan védetten, elkülönítve kell tárolni az esetleges szennyeződések elkerülése miatt. Az eltömedékelés során igyekezni kell az eredeti rétegrend megőrzésére. 13. A nyílt árkos technológia során a vízbázis hidrogeológiai B védőövezetét érintő területeken a munkagödör kiemelésekor a talajt, a fedőkőzetet és a vízadó összletet különkülön kell deponálni, elkerülve a különböző anyagfajták keveredését. A munkagödör betemetésénél az eredeti rétegsorrendnek megfelelően kell visszahelyezni a kőzettípusokat és a feltalajt. 14. Helyszíni vizsgálattal igazolni kell, hogy az alkalmazni kívánt biohabarcsos (BioGraut) technológia nem okozza a vízadó réteg szivárgási tényezőjének megváltozását. Az alkalmazni kívánt vizsgálati módszert a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel (a továbbiakban: Felügyelőség) előzetesen egyeztetni kell. A helyszíni vizsgálat kiértékelését vizsgálati dokumentáció formájában be kell nyújtani a Felügyelőségre. Határidő: július A vízadó réteg áteresztő képességének változását a biohabarcsos technológia alkalmazását követően is felül kell vizsgálni. A vizsgálat eredményeit a technológiához kapcsolódó monitoring vizsgálatok eredményeinek kiértékelésével együtt vizsgálati dokumentáció formájában be kell nyújtani a Felügyelőség részére. Határidő: a biohabarcsos technológiai munkálatok befejezését követő 2 hónapon belül. 16. Ellenőrizni kell a munkálatok befejezését követően a környezet szennyeződésmentességét. 17. A kivitelezés hosszabb idejű hatásainak figyelemmel kísérésére kiválasztott megfigyelő kutak üzemeltetéséhez a Felügyelőségtől vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni, melyet a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet tartalmi követelményei szerint kell összeállítani és benyújtani. Határidő: július A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet) 1. sz. mellékletének (A vizeknek és vízi létesítményeknek más, nyomvonal jellegű építménnyel történő keresztezésére és megközelítésére vonatkozó részletes szabályok) 5. pontjában (Víz és vízi létesítmény keresztezése és megközelítése földgáz-, kőolaj- és kőolajtermék szállító (elosztó és csatlakozó) vezetékkel) foglalt vonatkozó előírásokat be kell tartani. 19. A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 1. pontjában (Általános előírások) foglalt vonatkozó előírásokat be kell tartani különös tekintettel az pont (folyók, illetve árvízvédelmi művek irányított ferde fúrással való keresztezése) előírásaira. Az pontban (hajózható folyó és hajózható csatorna keresztezése), az pontban (kisebb vízfolyás keresztezése) és az pontban (árvízvédelmi töltés megközelítése) foglalt előírások betartása kötelező. 20. Folyók, illetve árvízvédelmi művek irányított ferdefúrással kialakítandó keresztezését minden esetben egyedi tervek (keresztezési és árvízvédelmi tervek) alapján a folyó, illetve az árvízvédelmi mű kezelőjének hozzájárulásával lehet megvalósítani. 21. Árvízvédelmi töltés irányított fúrással történő keresztezése esetén az indítófúrás távolságát és az átfúrás mélységét úgy kell meghatározni, hogy a keresztezés szelvényében az altalaj hidraulikai törés lehetősége mértékadó árvíz esetén is kizárható legyen. Az erre vonatkozó talajmechanikai vizsgálatokat és hidraulikai számításokat a keresztezési tervhez csatolni kell. 22. A kivitelezés teljes időszakát felölelő - az összes építési fázisra méretezett - árvízvédelmi tervet kell készíteni és benyújtani. Határidő: A vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció benyújtásával egyidejűleg. 23. Elsőrendű árvízvédelmi töltés testében a keresztező vezetéket tilos átsajtolással vagy öblítéssel elhelyezni. 3

4 4 24. Az előzőek figyelembevételével a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág (továbbiakban: RSD) és a Duna folyam, valamint az árvízvédelmi töltések keresztezésével kapcsolatban a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet szerinti mellékletek benyújtásával vízjogi létesítési engedélyt kell kérni a Felügyelőségtől. 25. A kisebb vízfolyások keresztezésével kapcsolatban a Felügyelőséget, mint szakhatóságot kell megkeresni. 26. Az előzőekben említett keresztezésekről részletrajzot kell készíteni (a kisebb vízfolyások esetében is), amelyeken a szükséges vízügyi adatokat is fel kell tüntetni. 27. Az érintett kisebb vízfolyások kezelőjét meg kell keresni és egyeztetni kell velük a keresztezési terveket illetően, majd a vízfolyás keresztezésére vonatkozóan az általuk előírtakat maradéktalanul be kell tartani. 28. A csővezeték nyomáspróbához szükséges, a Dunából és az RSD-ből történő vízkivétellel kapcsolatban a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet szerinti mellékletek benyújtásával vízjogi létesítési engedélyt kell kérni a Felügyelőségtől. 29. A kiviteli tervek készítésekor illetve a vezeték építésekor figyelembe kell venni a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása c. projekt keretében, a Makád és Tass községek szennyvízelvezetésére tervezett szennyvízcsatornák nyomvonalát, szükség esetén a vízjogi létesítési engedélyezési terveket és a március 31. napjáig érvényes vízjogi létesítési engedélyeket módosítani kell. A projekt engedélyese az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás (2335 Taksony, Fő út 85.), a vízjogi létesítési engedélyek száma: Makád községre - KTVF: /2010. (Vízikönyvi szám: 6.2/12/1255), Tass községre - KTVF: /2010. (Vízikönyvi szám: 6.2/12/1258). 30. A tervezett vezetékkel párhuzamos, illetve az általa keresztezendő vezetékeknél a védőtávolságot és csővédelmet a vonatkozó szabvány szerint, illetve a vezeték üzemeltetőjével egyeztetett módon biztosítani kell. 31. Az RSD keresztezése során figyelembe kell venni a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása c. projekt keretében tervezett iszapkotrást, továbbá a mederfenék és a gázvezeték csőtető közötti távolság meghatározásakor az eredeti, illetve a tervezett kotrás utáni mederfenék magasságot. 32. A vezetéképítés során esetlegesen jelentkező és a munkaárokból eltávolítani szükséges talajvíz felszíni befogadóba, csapadékvíz elvezető árokba, csapadékcsatornába illetve szennyvízcsatornába kizárólag a kezelővel és/vagy a szolgáltatóval kötött érvényes befogadó nyilatkozat megléte esetén, a Felügyelőség engedélye alapján vezethető. 33. A talajszilárdítás során keletkező ammónia-klorid tartalmú talajvíz elhelyezése érdekében a Felügyelőség engedélyét kell kérni a kérelem elbírálásához szükséges tartalmú dokumentáció benyújtásával. 34. A nyomáspróbához használt víz élővízbe (Dunába) történő bevezetése az érvényes előírásoknak megfelelő minőségben, a kezelővel kötött befogadó nyilatkozat alapján, a Felügyelőség engedélye alapján történhet. A megfelelő vízminőséget szükség esetén tisztítással kell biztosítani. A víztisztításhoz a Felügyelőségtől vízjogi létesítési engedélyt kell kérni a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben előírt mellékletek csatolásával. Természetvédelmi szempontból: 1. Az RSD és a Tassi (1.)-főcsatorna közötti nyomvonal szakaszon kivitelezési munkálatok a fészkelési időszakon kívül, augusztus 15-től március 1-jéig terjedő időtartamban végezhetők. 2. Az RSD és a Tassi (1.)-főcsatorna közötti nyomvonal szakaszon a kivitelezés során munkagépek mozgása, földkitermelés, humuszeltávolítás csak a vezetékfektetéshez technológiailag feltétlenül szükséges szélességben történhet.

5 3. A beruházási munkálatokat (beleértve az előkészítést, vezetékfektetési munkálatokat, rehabilitációt és üzemeltetést is) a vadon élő élővilág és a természetes, természetközeli állapotú élőhelyek legnagyobb kíméletével kell végezni. 4. A tervezett vezetékfektetés (esetlegesen a kivitelezést megelőző régészeti feltárás) során a természeti értékek védelme, a kivitelezés zavartalan megvalósítása érdekében ferde rézsűs munkaárkok kialakításával, partfalak hálós takarásával meg kell előzni a védett (partifecske), illetve a fokozottan védett (gyurgyalag) madárfajok megtelepedését. 5. Amennyiben a kivitelezés során a munkagödrök falába védett (partifecske), illetve fokozottan védett (gyurgyalag) madárfajok telepednek meg, az észlelést követően azonnal értesíteni kell a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: KNPI), valamint a munkálatokat és a feltárási tevékenységet a további intézkedésig fel kell függeszteni. 6. A kivitelezés (esetlegesen a kivitelezést megelőző régészeti feltárás) során a nyitott munkaárkok kétéltű és hüllő fajok számára csapdaként működnek, ezért a munkaárkokból történő folyamatos legalább háromnaponta történő mentésükről (illetve a munkaárkok betemetését közvetlenül megelőzően is), kiszedésükről, valamint a kivitelezés által érintett területtől számított legalább 100 m-re, természetközeli állapotú élőhelyen történő elhelyezésükről gondoskodni kell. 7. A kivitelezési munkálatokkal (esetlegesen a kivitelezést megelőző régészeti feltárással) érintett, törvény erejénél fogva védett, országos jelentőségű védett természeti terület (nemzeti park, természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet, ex lege), természetközeli állapotú élőhely, természeti terület, valamint Natura 2000 terület esetében a munkasávon belül a földkitermelés, humuszeltávolítás csak a vezetékfektetéshez technológiailag feltétlenül szükséges munkaárok szélességében történhet. 8. A KNPI által nyilvántartott, valamennyi természetközeli állapotú élőhely esetében a munkagépek kizárólag csak a kivitelezés által érintett, vezetékfektetésre kijelölt területsávon mozoghatnak, a munkálatok által nem érintett gyepterületen történő átjárás nem megengedhető, ill. a gépjárművek felvonulási helyeként nem szolgálhatnak. Annak érdekében, hogy a kivitelezési munkálatok során a jelentős természeti értéket képviselő élőhelyeken a munkagépek kizárólag a vezetékfektetéssel érintett területen mozoghassanak, a törvény erejénél fogva védett, országos jelentőségű védett természeti terület (nemzeti park, természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet, ex lege), természetközeli állapotú élőhely, természeti terület, valamint Natura 2000 terület esetében a munkálatok megkezdése előtt a vezetékfektetés által igénybe vett munkaterület kerítéssel történő lehatárolása szükséges. 9. A nyomvonal által érintett gyep művelési ágú területek rehabilitációja során nem történhet szervestrágya kiszórása, illetve fűmagkeverék vetése, e területeken a munkálatok befejezését követően az esetleges erősebb gyomosodást tisztítókaszálással kell visszaszorítani. A nyomvonalat az első öt évben évente kétszer kaszálni kell, melynek időtartamai: június 1-től június 15-ig és július 1-től július 15-ig. A kaszálás megkezdése előtt egy héttel értesíteni kell az Igazgatóságot is. Azonban a tervezés és kivitelezés során figyelni kell arra, hogy két, a benyújtott környezeti hatástanulmány térképmellékletében jelölt terület rehabilitációja során a területek kaszálását fajvédelmi szempontból el kell hagyni. 10. A tervezett nyomvonal által érintett egyes területek a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet szerint a év közötti időszakban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár környezetgazdálkodási pályázaton nyertek, melynek támogatási időtartama augusztus. A kivitelezés által érintett területeken a pályázat következtében vállalt kötelezettségek teljesíthetősége, a területek kezelése érdekében valamennyi érintett gazdálkodóval történő egyeztetés szükséges. 11. A törvény erejénél fogva védett, országos jelentőségű védett természeti terület (nemzeti park, természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet, ex lege), természeti terület, valamint Natura 2000 területeken, a természetközeli állapotú élőhelyeken a kivitelezési munkálatok kizárólag augusztus 15-től március 1-ig terjedő időtartamban történhetnek. 5

6 6 12. A kivitelezés megkezdése előtt a benyújtott környezeti hatástanulmány térképmellékletében jelölt nyomvonalszakaszon 0,5 m mélységben gyeptéglát kell képezni, melyet a felszedést követően az érintett területhez lehető legközelebbi távolságra deponálni kell. A gyeptéglákat a deponálás, ill. közvetlenül az eredeti helyére történő visszahelyezés során a kiszáradást megakadályozva és az időjárási viszonyoktól függően öntözni is szükséges. 13. A földmunkálatok során a nyomvonal által érintett természetközeli állapotú gyepterületeket kímélni kell, rajtuk anyagnyerő- vagy depóniahely (kivétel gyeptégla elhelyezését szolgáló) nem alakítható ki. 14. Az építési sávon belül a munkaárokba történő visszatöltés során a talajt gondosan el kell egyengetni, a vezetékfektetés miatt keletkező többletföldet valamennyi természetközeli állapotú élőhely környezetéből el kell szállítani, a területen történő szétterítés nem megengedett. 15. A kivitelezések (esetlegesen a kivitelezést megelőző régészeti feltárás) megkezdése előtt valamennyi, az Igazgatóság nyilvántartásában szereplő természetközeli állapotú élőhely vegetációs időben történő botanikai felmérése szükséges. 16. A kivitelezési munkálatok hatásának, illetve a rehabilitáció eredményének nyomon követése érdekében a kivitelezést követő 5 évig botanikai monitorozást kell végezni, melynek jelentését minden tárgyév végéig be kell nyújtani az Igazgatóság részére is. 17. A botanikai monitorozással érintett helyszíneket a benyújtott dokumentációhoz képest ki kell egészíteni a következő területekkel: Csongrád-Bokrosi Sós-tó (HUKN3000I) érintett gyepterületei, A Kiskunsági Nemzeti Park Felső-Kiskunsági szikes puszta területegysége. 18. A kiviteli tervet, illetve a tervben történő változásokat egyeztetni kell az Igazgatósággal is. 19. Nem üzemszerű működés, havária esemény esetén azonnal értesíteni kell az Igazgatóságot is. 20. Legalább egy héttel a kivitelezések megkezdése előtt értesíteni kell az Igazgatóságot. A Lapos-rét (NP) és Kín-szék (N2000) szakaszokon a repülőgépes nyomvonal felügyelet faj- és természetvédelmi szempontból március 1. és július 15. közötti időtartamban egyáltalán nem megengedett. 21. Az év további időszakában valamennyi repülés megkezdése előtt egyeztetni kell a KNPIvel. 22. A tervezett nyomvonalszakasz és közötti szakaszán (Kiskunfélegyháza Tiszaalpár települések határán), Hegyes határ elnevezésű terület a KNPI nyilvántartásában a természet védelméről szóló évi LIII. törvény alapján természeti emléknek, kunhalomnak minősül, mely a tervezett nyomvonalszakasz hatásterületén található. A tervezett kivitelezés során a jelölt terület gépjárművek felvonulási helyeként nem szolgálhat, rajta depónia nem létesíthető, a beruházási munkálatokat (beleértve az előkészítést, vezetékfektetési munkálatokat, rehabilitációt és üzemeltetést is) a terület legnagyobb kíméletével kell végezni. Hulladékgazdálkodási szempontból: 1. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Hgt.) foglaltaknak megfelelően a tevékenységet a hulladékképződés megelőzésével, a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentésével, a hulladék hasznosításával, környezetkímélő ártalmatlanításával kell végezni. 2. A tevékenység során keletkező hulladékokat a környezet veszélyeztetését kizáró módon kell gyűjteni, és további kezelésre csak az adott típusú hulladékra érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szervezetnek szabad átadni. 3. A hulladékok kezelésénél minden esetben előnyben kell részesíteni a rendelkezésre álló hasznosítási lehetőségeket. A kitermelt szennyeződésmentes föld esetében figyelembe kell venni a Hgt. 14. (7) bekezdésében foglaltakat, miszerint a technológiákból származó, a technológiai folyamatba visszavezetett maradék anyag, valamint a már használt, de

7 7 eredeti céljára ismételten felhasználható termék a forgási ciklusból történő kilépésekor válik hulladékká, továbbá a Hgt. 3. i) pontját: a terméknek az eredeti célra történő ismételt felhasználása; a többször felhasználható, újra tölthető termék a forgási ciklusból történő kilépésekor válik hulladékká. 4. Az építési-bontási hulladékok képződése esetén az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint kell eljárni, figyelembe véve a 3. (1)-(3) bekezdésében foglaltakat. 5. Tereprendezésre, feltöltésre csak hulladéknak nem minősülő, inert anyag használható. A kitermelt talaj hulladéklerakó rekultivációjára történő felhasználása az adott hulladéklerakó rekultivációs engedélyében foglaltak szerint történhet. 6. A tevékenység során esetlegesen felszínre kerülő szennyezett anyagok szakszerű kitermelésével és ártalmatlanításával mentesítendő a terület. 7. A keletkező hulladékok EWC kódok szerinti besorolását a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet alapján el kell végezni. 8. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék esetén a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani. 9. A települési szilárd és a folyékony hulladékok kezelésénél be kell tartani a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet előírásait. 10. A keletkező hulladékok nyilvántartásáról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003 (X. 18.) Korm. rendelet alapján kell gondoskodni. Levegőtisztaság-védelmi szempontból: 1. A létesítés során az elérhető legjobb technikán alapuló műszaki intézkedések végrehajtásával (vízpermet, illetve locsolás) kell a levegőterhelést megelőzni, illetőleg a legkisebb mértékűre csökkenteni. 2. Az altalajfelesleg szállítását zárt konténerben vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel (takarással), levegőterhelést kizáró módon kell végezni. 3. A cső és altalaj szállítási útvonalának kijelölésekor törekedni kell a legkisebb lakóterületi érintettségre. Zaj- és rezgés elleni védelmi szempontból: 1. Az építkezéssel összefüggő anyagszállítások okozta közlekedési zajterhelés káros hatásának mérséklése érdekében törekedni kell, hogy a szállítás lakott területek elkerülésével történjen, illetve olyan megközelítésre szolgáló útvonalakra kell forgalomtechnikai tervet készíteni, melyek használata esetén a szállítójárművek által okozott várható közlekedési eredetű zajterhelés a jelenlegi közlekedéstől származó zajterhelést nem emeli. 2. Az építési engedélyezési dokumentációban akusztikai műszaki számításokkal kell bizonyítani, hogy a hatásterületen a tervezett létesítmények építéséből származó várható zajterhelés nem fogja meghaladni a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes számú rendelet (a továbbiakban: ZHR.) 2. sz. mellékletében előírt zajterhelési határértékeket. 3. Az építési munkákból származó zajterhelési határérték túllépés esetén zajvédelmi tervben ki kell dolgozni, hogy az építkezés során a környezetben lévő zajtól védendő létesítmények védendő homlokzatait érő zajterhelési határérték feletti zajszintet milyen munkaszervezéssel, üzemelési idő korlátozásával, zajszegény gépek alkalmazásával lehet mérsékelni.

8 8 4. Az építési munkákból származó zajterhelési határérték túllépéssel érintett területeken élő lakosságot folyamatosan tájékoztatni kell az építési munkák pillanatnyi állásáról, az előrehaladásukról, az esetlegesen felmerülő olyan problémákról, melyek a lakosság nyugalmának komoly zavarásával járnak. 5. Az építési tevékenységből származó zajterhelési határérték túllépés mérséklése érdekében törekedni kell a lehető legkisebb zajkibocsátású gépek, berendezések alkalmazására. 6. Az építéshez alkalmazott gépek, berendezések kiválasztásánál döntő szempont, hogy megfeleljenek az Európai Parlament és Tanács 2000/14/EK irányelvének és a 7/2006. (II. 8.) KvVM-GKM együttes rendelet előírásainak. III. SZAKHATÓSÁGOK ELŐÍRÁSAI Dömsöd-Apaj Körjegyzőség D /2010. számú szakhatósági állásfoglalásában tett kikötései: A Nabucco gázvezeték nyomvonalát (az RSD alatti átvezetésnél) a meglévő felhagyott gázvezeték nyomvonalába kérjük elhelyezni. A gázvezeték belterületi szakaszán az építés és az üzemeltetés során a lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat be kell tartani. Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézetének /2010. számú szakhatósági állásfoglalásában tett kikötései: - A kivitelezés során a talaj, a felszín alatti víz és a felszíni víz minőségének károsodási lehetőségét meg kell akadályozni, a hatástanulmányban szerepeltetett, a hatások csökkentésére és kárenyhítésre szolgáló intézkedések maradéktalanul betartandók. - A szállítás során a keletkező porterhelést intézkedésekkel csökkenteni szükséges (organizációs terv készítése, utak nedvesítése, szállítás ütemezése, lakosság tájékoztatása). A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Közép-Magyarországi Irodájának 460/1384/9/2010. számú szakhatósági állásfoglalásában tett kikötései: A gázvezeték építése során minden földmunkát csak régészeti megfigyelés mellett lehet végezni. A már jelenleg is ismert, valamint a régészeti megfigyelés eredményeként előkerülő régészeti lelőhelyeken megelőző feltárást kell végezni. Fenti régészeti szakfeladatok elvégzésére a beruházó költségére a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (2000 Szentendre, Fő tér 6.) jogosult. Elvégzésükre a beruházónak szerződést kell kötnie a feltárási jogosultsággal rendelkező intézménnyel. A Budapesti Bányakapitányság BBK/1915/6/2010. számú szakhatósági állásfoglalásában tett kikötései: A tevékenység tervezése és végzése során meg kell határozni, hogy az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet) alapján mekkora mennyiségű és milyen típusú ásványi nyersanyag kitermelésére kerül sor. Az ásványi nyersanyag meghatározását a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) pontja tartalmazza. Az igénybevételre tervezett területen a munkálatok során kitermelésre kerülő ásványi nyersanyag az Állam tulajdonát képezi. Az engedélyes a hatósági engedély alapján kitermelt ásványi nyersanyagot az engedélyben meghatározottak szerint felhasználhatja, vagy azon az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény szerint tulajdonjogot szerezve, üzletszerűen hasznosíthatja vagy értékesítheti.

9 9 Az engedélyes - külön jogszabály szerint tulajdonjogot szerezve - a kitermelt anyag üzletszerű értékesítése vagy hasznosítása esetén bányajáradékot köteles fizetni. A bányajáradék számításának alapjául az ásványi nyersanyagnak az árok létesítése során kitermelt és a Bt. végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 1/A. -a alapján külön jogszabály szerint az engedélyes tulajdonába került értéke szolgál. A bányajáradék önbevallását az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendeletben előírt módon kell teljesíteni. Az engedélyes a hatósági engedély alapján végzett tevékenysége során az adott évben kitermelt ásványi nyersanyag(ok) mennyiségét és minőségét köteles a Budapesti Bányakapitányságnak a tárgyévet követő év február 28-ig bejelenteni. A hatósági engedéllyel ásványi nyersanyagot kitermelő engedélyes és kivitelező egyetemlegesen köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható és ellenőrizhető egy adott időszakra bevallott bányajáradék meghatározásának és megfizetésének jogszerűsége. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a) a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségének meghatározására vonatkozó belső szabályzatot, b) az ásványi nyersanyag tárgyévre vonatkozó mennyiségi változását bemutató hites bányamérő által ellenjegyzett geodéziai felmérésen alapuló számítást (térfogatszámítást), c) mérőműszeres mennyiség meghatározás esetén a mérőműszer hitelesítését igazoló bizonylatot. A hatósági engedéllyel ásványi nyersanyagot kitermelő vállalkozó köteles az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 8. (4) bekezdésében meghatározott nyilvántartást és bizonylatokat 5 évig megőrizni. Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 22.2/ /2010. számú szakhatósági állásfoglalásában tett kikötései: Amennyiben a felszín feletti létesítmények építésével érintett területek nagysága meghaladja a 400 m 2 -t, a létesítmények építési engedélyezési eljárása során a Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának meg kell küldeni a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. sz. melléklet 2.4 pontja alapján összeállított, humuszos talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi tervet. Az építési dokumentációnak összhangban kell lennie a talajvédelmi tervvel, a humuszos feltalaj felhasználását tételesen részletezni kell, különös tekintettel a helyben felhasználandó, illetve elszállítandó mennyiségekre. A beruházások megkezdése előtt az időleges más célú hasznosítás engedélyezését kell kezdeményezni az illetékes Földhivatalnál. Az eljárás során a Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság talajvédelmi szakhatósági állásfoglalását a 90/2008. (VII. 10.) FVM rendelet 2. sz. melléklet 2.5. pontja alapján összeállított, mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tévő rekultivációs talajvédelmi terv alapján adja meg. Mezőgazdasági területeket is érintő havária esetén a Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságot haladéktalanul értesíteni kell.

10 10 IV. EGYÉB ELŐÍRÁSOK Az engedély a jogerőre emelkedést követően december 31-ig érvényes. A Felügyelőség az engedélyt visszavonhatja, ha a beruházás a jogerőre emelkedést követő 5 éven belül nem kezdődik meg, illetve ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoznak. Az engedélyezéskor vizsgált körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást 15 napon belül, írásban be kell jelenteni a Felügyelőségnek. A környezetvédelmi engedély minden engedélyt megelőző engedély és a jogszabályokban előírt más hatósági engedélyek megszerzése alól nem mentesít. A környezetvédelmi engedély érvényességi idejének meghosszabbítása a Rendelet 11. (3) bekezdése szerint teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtásával kérelmezhető. Egyidejűleg a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet) alapján megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke Ft, azaz kilencszázezer forint, melyet a Kérelmező megfizetett. A határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Felügyelőséghez tíz példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A jogorvoslati eljárás díjának mértéke Ft, azaz négyszázötvenezer forint, amelyet a Felügyelőség számlaszámára történő átutalással kell megfizetni. A fellebbezés elektronikus úton történő előterjesztésére nincs lehetőség. I N D O K O L Á S A Felügyelőség a Kérelmező megbízása alapján a Tervező által elkészített és benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, az érdekelt szakhatóságok bevonásával előzetes vizsgálati eljárást folytatott le, melynek lezárásaként a KTVF: /2010. sz. határozatban megállapította a benyújtandó hatástanulmány tartalmi követelményeit. A Felügyelőség megállapította, hogy a tervezett tevékenység a Rendelet 1. számú mellékletének 40. pontja alapján - mint Gáz-, kőolaj- vagy vegyianyag-szállító vezeték 800 mm átmérőtől és 40 km hossztól - környezeti hatásvizsgálat köteles. A Kérelmező benyújtotta a Felügyelőségre a Tervező által készített környezeti hatásvizsgálati dokumentációt és annak közérthető összefoglalóját, valamint a környezetvédelmi engedély kiadására irányuló kérelmet. A Kérelmező a Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az eljárás megindításáról a Felügyelőség hivatalában és honlapján közleményt tett közzé, továbbá a Rendelet 8. (1) és (2) bekezdése értelmében az ügyben közleményt jelentetett meg Dömsöd, Apaj, Makád, és Lórév Község Önkormányzata.

11 11 A környezeti hatástanulmányt, a közérthető összefoglalót, a kérelmet és a közleményt a Felügyelőség a Rendelet 8. (2) bekezdése alapján megküldte a telepítés helye szerinti Dömsöd, Apaj, Makád, és Lórév Önkormányzat Jegyzőjének közhírré tétel céljából. A tervezett beruházás hatásai Dömsödöt, Apajt, Makádot, Lórévet érintik, ezért más önkormányzat az eljárásba nem került bevonásra. A közszemlére tétel után Dömsöd-Apaj Körjegyzője D /2010. iktatószámú levelének záradékában jelezte, hogy a kifüggesztés nyomán lakossági észrevétel nem érkezett. Makád és Lórév Község Körjegyzője /2010. számú levelében tájékoztatta a Felügyelőséget arról, hogy a kifüggesztés megtörtént, arra észrevétel nem érkezett. A döntés meghozatala érdekében a Felügyelőség a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet) 32/A. (1) bekezdése és a 4. számú melléklete alapján megkereste az ügyben érdekelt szakhatóságokat. Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete /2010. számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben ismertetett kikötésekkel járult hozzá a tervezett beruházáshoz, szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: A benyújtott környezeti hatástanulmány alapján megállapítható, hogy az építési munkálatok alatt a felszín alatti vízbázisokra gyakorolt kedvezőtlen hatások intézkedésekkel minimálisra csökkenthetők, illetve a környezetkárosítás kizárható. A Nabucco gázvezeték nyomvonalán lévő megyék lakosaira vonatkozó morbiditási adatokat a tanulmány tartalmazza. A Nabucco gázvezeték kivitelezése során a zaj és porterhelés növekedésével a szállítással érintett települések esetében észlelhető hatás kialakulása prognosztizálható. A hatások átmenetiek, és a hatások mérséklése intézkedésekkel biztosítható. Döntésemet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (1) bekezdésében foglaltak alapján adtam ki. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Közép-Magyarországi Iroda 460/1384/9/2010. számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben ismertetett kikötésekkel járult hozzá a tervezett beruházáshoz. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: A Nabucco gázvezeték tervezett nyomvonalának Pest megyei szakasza Makád közigazgatási területén öt, Dömsöd területén egy nyilvántartott, általános védett régészeti lelőhelyet érint (zárójelben KÖH nyilvántartási azonosítási számuk) és veszélyeztet: Makád: 1. Simonfa: középkori telepnyom (53231) 2. Homok eleje: őskori és szarmata telepnyom (53235) 3. Bertalan-gyűrűs (74035) 4. Becsei- dűlő II. (74037) 5. Becsei- dűlő I. (74039) Dömsöd: Zöldhegyi- dűlő I. (74033) Szakhatósági állásfoglalásom kialakítása során a Hivatalom szakhatósági feladatkörébe tartozó szakkérdések közül a Kormányrendelet 2. sz. melléklete A.I.2.5., A.I.2.6., A.I.3.1., A.I.4. és A.I.5. pontjában felsoroltakat vizsgáltam, az alábbiak szerint: Mivel a Nabucco gázvezeték építése nagyberuházásnak minősül, a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagai elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 23. -a értelmében a földmunkával járó változtatások teljes kiterjedésére vonatkozóan mind az előkészítés, mind a kivitelezés tekintetében régészeti megfigyelést kell biztosítani.

12 12 A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 19. (1) bekezdése szerint a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal a régészeti lelőhelyeket lehetőleg el kell kerülni. A 22. (1) bekezdés értelmében ha a beruházás, fejlesztés csak régészeti lelőhelyen valósítható meg, az általa veszélyeztetett régészeti lelőhelyen megelőző feltárást kell végezni. A Kötv. 22. (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy a régészeti érintettség mértékétől és a beruházási programtól függően régészeti megfigyelést írjanak elő. A földmunkák közben végzendő régészeti megfigyelés (Kötv pont) feladata annak tisztázása, hogy a tervezett beavatkozás nem sért-e, semmisít-e meg vagy fed-e régészeti objektumot. Amennyiben ez bebizonyosodik, a Kötv pontja és a, továbbá a Rendelet a szerinti megelőző feltárást kell végezni. A beruházó költségviselését a Kötv. 19. (3), valamint 23. (1) bekezdése írja elő. A feltárási jogosultságot a Kötv. 20. (2) bekezdése szabályozza. Tájékoztatom, hogy a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció tartalma örökségvédelmi szempontból megegyezik a 4/2003. (II. 20.) sz. NKÖM rendelet előírásainak megfelelően készített örökségvédelmi hatástanulmány tartalmával. Hatáskörömet a Kormányrendelet 1. (2) bekezdésének a) pontja, továbbá a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) sz. Korm. rend. 4. sz. mellékletének 3. pontja, illetékességemet a Kormányrendelet 1. sz. mellékletének 3. pontja állapítja meg. A szakhatósági eljárást a Ket a szabályozza. A jogorvoslati lehetőségről a Ket. 44. (9) bekezdése rendelkezik. A Budapesti Bányakapitányság BBK/1915/6/2010. számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben ismertetett kikötésekkel járult hozzá a tervezett beruházáshoz. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: A Bányakapitányság a rendelkező részben foglalt feltételeket: - a 3. pont esetében a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) 3. (1) bekezdésében, valamint a Bt. végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 1/A. -a alapján, - a 4. pont esetében a Vhr. 4. (1) bekezdés c) pontja, és a Bt. 20. alapján, - az 5. pont esetében a Vhr. 9. (2) bekezdése, - a 6. pont esetében az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 8. (4) és (5) bekezdése, valamint az ásványvagyon védelem érvényesítése érdekében támasztotta. Mivel a vezeték fektetési mélysége 2,4 m, a kitermelésre kerülő anyagnak csak néhány 10 cm-re talaj (termőréteg, humusz), a nagy része ásványi nyersanyag, mely nem minősül hulladéknak, az Állam tulajdonát képezi. (A talajt egyébként is külön deponálják.) A Bányakapitányság felhívja az engedélyes figyelmét arra, hogy a Bt. 41. (1) bekezdés alapján, a jogerős és végrehajtható hatósági engedély nélkül, vagy attól eltérően folytatott tevékenység során végzett ásványi nyersanyag kitermelés jogosulatlan bányászati tevékenységnek minősül, mely esetében a tevékenységet végzőt vagy végeztetőt a bányafelügyelet eltiltja a tevékenység folytatásától és Ft-ig, ismételt esetben Ft-ig terjedő bírsággal sújthatja. A Bányakapitányság felhívja a figyelmet arra is, hogy a létesítési engedély alapján megvalósult munka átadására írásban 5 munkanappal korábban meg kell hívni a Budapesti Bányakapitányságot. A rendelkező rész 4./ pontjában előírt térkép alapján el kell számolni a kitermelt, a felhasznált ásványi nyersanyag mennyiséggel ásványi nyersanyag fajtánként. Az elszámolásnál a megvalósulás előtti állapotot bemutató és a végállapotot tartalmazó térképen azonos helyeken kell a szelvényeket felvenni. A szelvények metszeteinek segítségével is ki kell számolni a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiséget. A kitermelt ásványi nyersanyaggal

13 13 való elszámolást a Bányakapitányság hivatalból indított külön eljárás keretén belül ellenőrizheti. A Bányakapitányság szakhatósági állásfoglalását a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/E. és a 4. sz. melléklet 7. pontja alapján, a Ket (1)-(2) bekezdése szerint adta meg. A Ráckevei Körzeti Földhivatal /2010. számú végzésével a Felügyelőség szakhatósági megkeresését a Ket. 22. (2) bekezdése alapján áttette a hatáskörrel rendelkező Pest Megyei Földhivatalhoz. A Pest Megyei Földhivatal /2010. számú szakhatósági állásfoglalásában földvédelmi szempontból kikötés nélkül hozzájárult a tevékenység engedélyezéséhez. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: A Nabucco gázvezeték megvalósítása KDV KTVF nyomvonal szakasz P9012-HH-PLN- EV-0006 Környezeti Hatástanulmány dokumentációjának vizsgálata alapján megállapítottam, hogy Pest megye közigazgatási területén, Dömsöd, Makád és Lórév települések külterületén, a tervezett gázvezeték építése a termőföld időleges más célú hasznosítását vonja maga után. Dömsöd, Makád és Lórév települések külterületén, a tárgyi beruházással érintett mezőgazdasági rendeltetésű termőföldek 72 %-a minőségi osztályú szántó, 25 %-a minőségi osztályú szántó, és 3 %-a 3. minőségi osztályú gyep (legelő) művelési ágban nyilvántartottak. A mezőgazdasági hasznosítású termőföldek tervezett célú beruházás céljára történő felhasználását megelőzően, az ingatlanügyi hatóságtól a termőföld időleges (és esetleg végleges) más célú hasznosításának jogerős engedélyét kell beszerezni a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 6. (1)-(2) és (4) bek., 7. (1) és (2) bek., valamint vonatkozó rendelkezése értelmében. A termőföld időleges más célú hasznosításának engedélyezése iránti földvédelmi eljárás indulásakor, a kérelemmel egyidejűleg be kell nyújtani a hatósághoz a termőföld újrahasznosítási tervét is a Tfvt. szerint. Az újrahasznosítási terv tartalmazza azon teljesítendő feladatokat, melyek a termőföld eredeti állapota helyreállítását biztosítják az időleges más célú hasznosítást követően. Az építkezés befejezését követően hatósági döntés alapján, - a termőföld eredeti térmértékében (és eredeti termőképességben) helyreállításra kerül, ezért a tárgyi környezeti hatástanulmány dokumentációjában foglalt környezeti hatások tekintetében, földvédelmi szempontból észrevétel nem merült fel Pest megye közigazgatási területét érintően. A fent említett három pest megyei településen a gázvezeték építése és üzemeltetése a termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó jogszabályi érdeket nem sért. A hatásvizsgálati dokumentáció olyan beruházási létesítményt nem jelez, mely a termőföld végleges más célú hasznosítását eredményezné e fenti három településen. Szakhatósági állásfoglalásomat a évi CXL. tv. 44. (1) és (2) bekezdése, valamint a 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 10. pontja által biztosított jogkörömben adtam. Dömsöd-Apaj Körjegyzősége D /2010. számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben foglalt kikötésekkel hozzájárult a tevékenység engedélyezéséhez. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: A vezetéképítéssel érintett belterület sűrűn beépített üdülő terület. A nagyközség 8/2002. (IX.1.) Ök rendelettel jóváhagyott Településrendezési terve szerint ÜH-1 építési övezetbe tartozik. Ezért a gázvezeték belterületi szakaszán az építés és az üzemeltetés során a lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat be kell tartani.

14 14 Makád és Lórév Község Körjegyzője 196-7/2010. számú szakhatósági állásfoglalásában helyi környezet- és természetvédelmi szempontból kikötés nélkül járult hozzá a tervezett beruházáshoz. A szakhatóságok hatáskörük keretei között tett előírásait a rendelkező részbe foglaltam. A Felügyelőség a Rendelet 9. -a értelmében a tárgyi ügyben december 16. napján a Dömsödi Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központban (2344 Dömsöd, Béke tér 2.) közmeghallgatást tartott, amelyről jegyzőkönyvet készített. Mindezek alapján az egyes környezeti elemekre és a beruházás egyes környezeti hatásaira vonatkozóan a következők szerinti értékelést tette a Felügyelőség: Felszíni és felszín alatti vízvédelmi szempontból: A tervezett gázvezeték nyomvonala keresztezi a Lórév-Makád távlati ivóvízbázisra meghatározott hidrogeológiai A és hidrogeológiai B védőövezeteket. A Felügyelőség szakvéleményét a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével adta meg. A tervezett Nabucco gázvezeték az RSD kb fkm szelvényében - a meglévő Városföld - Adony gázvezeték keresztezési szelvénye alatt - irányított ferdefúrással keresztezi a Dunaágat, áthalad a Csepel-szigeten és a Dunát kb. az fkm szelvényben szintén irányított ferdefúrással keresztezi, a meglévő Városföld - Adony gázvezeték keresztezési szelvénye felett. Keresztezi továbbá a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: KDV-KÖVIZIG) kezelésében lévő R/S/D bal parti II. rendű védvonalat a tkm szelvényben és a jobb parti II. rendű árvízvédelmi töltést a tkm szelvényben, a Csepel-szigeti sz. Tass-Szigetújfalu árvízvédelmi szakasz I. rendű árvízvédelmi töltését pedig a tkm szelvényben. A keresztező csővezeték a Duna és az R/S/D alatti szakaszon: DN1400 vastagabb falú acélcső, erősített gyári PE szigeteléssel és +3 mm vastagságú műgyanta bevonattal. Mértékadó árvízszint a Duna fkm szelvényében: MÁSZ2010 = 98,83 mbf. A kisebb vízfolyásokat, árkokat, belvízvédelmi csatornákat - melyeknek kezelője a KDV- KÖVIZIG, Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, valamint a Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat - a gázvezeték nyílt árkos módszerrel keresztezi; min. 1,50 m-es takarással. Természetvédelmi szempontból: A nyomvonal keresztezi az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormány rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) értelmében kijelölt Ráckevei Duna-ág (HUDI20042) és a Duna és ártere (HUDI20034) néven jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területeket (Natura 2000). A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, a Korm. rend számú mellékletben meghatározott jelölő fajok és jelölő élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. A Felügyelőség az előzetes eljárás során a Korm. rend. 10. (1), (2) bek. alapján a Korm. rend. 14. számú melléklete szerinti Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítését írta elő, mert a beruházás hatással lehet a Natura 2000 területen található jelölő fajok és élőhelytípusok helyzetére.

15 15 A benyújtott Natura 2000 hatásbecslés alapján megállapítható, hogy: - A Duna és az RSD medrét a védőtöltéseken kívülről alagútfúrásos technológiával, az aljzat alatt hidalják át, így ott a beruházás nem érint sem jelölő fajt, sem jelölő élőhelyet. - Az RSD és a Tassi (1.)-főcsatorna között a tervezett nyomvonal a Ráckevei Duna-ág (HUDI 20042) néven jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet érintő szakaszon már meglévő és üzemelő szénhidrogén vezetékek mentén, bolygatott területen halad. A tervezett nyomvonal legelő és szántó területek mellett rövid szakaszon (körülbelül: 100 méter hosszon) érint nem tipikus puhafa-ligeterdő maradványfoltokat. A Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció alapján megállapításra került, hogy a keményfaliget fajokat is tartalmazó cserjés erdőfoltok sem tekinthetőek kiemelt jelentőségű jelölő élőhelynek. - A nyomvonallal érintett területen a jelölő fajok közül az RSD mentén általánosan előforduló vidra (Lutra lutra) és a közönséges denevér (Myotis myotis) esetenkénti előfordulása valószínűsíthető, de a fajok a térségben tapasztalható általános elterjedtsége alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás a jelölő fajok természetvédelmi helyzetére nem gyakorol kimutathatóan kedvezőtlen hatást. A Korm. rend. 10. (7) bekezdését figyelembe véve a hatásvizsgálat és a Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció alapján megállapítható, hogy a beruházás jelölő élőhelyet közvetlenül nem érint, illetve jelölő fajokra, azok természetvédelmi helyzetére várhatóan nem gyakorol kedvezőtlen hatást. Ugyanakkor a beruházó és a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, mint a Natura 2000 területek kijelölője és természetvédelmi kezelője között született megállapodás szerinti természetvédelmi intézkedést (az Ócsai Tájvédelmi Körzet területén természetközeli erdőben invazív fa- és cserjeirtás) táj- és természetvédelmi szempontból támogatjuk. Hulladékgazdálkodási szempontból: A benyújtott dokumentációban a Tervező bemutatta a technológia és a tevékenység során keletkező hulladékokat, illetve a hulladék keletkezésével járó technológiákat. Ismertette a hulladékok gyűjtési, tárolási módját, valamint bemutatta a keletkező hulladékkategóriák esetében az ártalmatlanítást szolgáló műveleteket és szervezeteket. Hulladékgazdálkodási előírásait a Felügyelőség a Hgt., a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, illetve a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet alapján adta meg. Levegőtisztaság-védelmi szempontból: Előírásait a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet és a Rendeletben foglaltak alapján adta meg a Felügyelőség. Levegőtisztaság-védelmi szempontból a dokumentáció megfelel a Rendelet 6. sz. mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek, abban részletesen bemutatásra került a tevékenység, valamint annak hatása a környezet levegőminőségi állapotára. A levegőterhelés az üzemelés során nem, azonban a kivitelezés során jelentkezhet az altalaj szállításából, a csőkiszállításból eredő légszennyező hatás és a vasúti kirakodásból eredő hatás miatt. Az illetékességi területen várható összes fuvarszám kb. 710, beleértve kb. 668 fuvar csőszállítást a kirakó állomástól a beépítés helyszínéig. A várható forgalomnövekedés jelentős része az 51. sz. utat érinti, ahol kb. 30 %-os növekmény várható, ami a teljes forgalmi terheléshez képest kis mértékű változást jelent. Az jelű út esetében a légszennyező anyagok koncentrációja jelentős mértékben növekszik, melynek oka az útszakasz alacsony

16 16 járműsűrűsége. A terhelés időtartama közel 1 hónap (kb. 17 munkanap), a szállítási útvonal várhatóan érinteni fogja Dömsöd, Ráckeve és Szigetbecse lakóövezetét is. Az építés során a hatásterület a munkaterület szélétől számított méter széles sáv, por esetében szélsőséges időjárási körülmények közt 150 méter is lehet. A közlekedés eredetű levegőszennyezés építés alatti hatásterülete a közutak esetében 25 méter széles sáv. Tekintettel arra, hogy normál üzemelési állapot mellett levegőt terhelő hatás nem feltételezhető, továbbá arra, hogy az illetékességi területen történő kivitelezési munkák időszakosak, rövid idejűek, a beruházás megvalósulása esetén levegővédelmi szempontból jelentős környezeti hatással nem kell számolni. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból: A környezeti hatástanulmányban leírtak szerint a Felügyelőség illetékességi területére eső nyomvonalszakaszt kiszolgáló közúti szállítás egyedül a Csepel szigeti, Ráckeve és Makád között igénybe venni kívánt jelű úton eredményez jelentős forgalmi növekményt. Az építési munkálatokból származó zajterhelés a számítások alapján várhatóan nem fogja meghaladni a ZHR. 2. sz. mellékletében előírt zajterhelési határértéket. Amennyiben a végleges géppark és kivitelezési technológia ismeretében zajterhelési határérték túllépés várható, akkor a későbbiekben elkészülő organizációs tervben a zajcsökkentés érdekében műszaki intézkedések megtétele szükséges. Az előírt kikötések teljesítésével a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben előírt követelmények teljesülése biztosítható. * A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 3401/2/2010. számú természetvédelmi kezelői véleményét a rendelkező rész II. Környezetvédelmi előírások természetvédelmi részébe foglaltam. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság /2010. számú véleményét a határozat rendelkező rész II. Környezetvédelmi előírások vízvédelmi részébe foglaltam. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság /2010. számú véleményében foglaltakat a rendelkező rész II. Környezetvédelmi előírások természetvédelmi részébe foglaltam. * Előírásaimat a szakhatóságok állásfoglalásai, a Felügyelőség szakági véleményei, valamint az elkészített szakmai anyagok és tanulmányok megállapításai alapján a határozat II. és III. pontjában foglaltak szerint fogalmaztam meg. A döntésem meghozatala során figyelembe vettem a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.), a Rendelet, valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (vízvédelmi, levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, környezeti zaj- és rezgésvédelmi, természetvédelmi) jogszabályok előírásait. Megállapítottam, hogy a Rendelet 10. (7) bekezdésében foglalt kizáró feltételek nem állnak fenn.

17 17 A Felügyelőség határozatát az előzőekben megállapított tényállás, a Kvtv. 71. (1) bekezdés b) pontja, valamint a Rendelet 10. (2) bekezdés a) pontja alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. (1) és a 72. (1) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel a rendelkező részben rögzítettek szerint hozta meg. Az engedély érvényességi idejét a Rendelet 11. -a alapján határoztam meg. A dokumentációban nem került - megjelölve, elkülönítve - ismertetésre olyan adat, amely a Rendelet 4. számú melléklet 3. b) pontja szerint államtitoknak, szolgálati titoknak minősül, vagy amely a Kérelmező szerint üzleti titkot képez. A határozatot a Felügyelőség a Kvtv. 71. (3) bekezdése és a Ket. 80. (4) bekezdése alapján a hivatalában, a honlapján (http://kdvktvf.zoldhatosag.hu) és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi, továbbá a Rendelet 10. (3) bekezdése alapján megküldi az eljárásban részt vett Makád-Lórév és Dömsöd-Apaj Körjegyzőinek, akik kötelesek a határozat kézhezvételét követő ötödik munkanapon belül gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. A Jegyző a határozat közzétételét követő három munkanapon belül tájékoztatja a Felügyelőséget a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról. A határozat elleni fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. (1) bekezdése biztosítja az ügyfél számára. A fellebbezési határidőről a Ket 99. (1) bekezdése rendelkezik. Az eljárási díjról a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet II. fejezetének 9. pontja, a jogorvoslati eljárás díjáról a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. (4) bekezdése alapján rendelkeztem. A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet állapítja meg. A 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság részére is megküldöm. Jelen határozat fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik a Ket (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A Ket. 78. (10) bekezdése alapján a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény időben utolsóként történt kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni. Budapest, május 17. Dolla Eszter s.k. Igazgató Kapják: ügyintézői utasítás szerint

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 9249-3/2012. Tárgy: Budapest XIX. kerület, Hoffher Albert

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 587-1/2011. Tárgy: Romhány II-homokkő védnevű bányatelek területén

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1608-8/2011. Tárgy: Az Omninvest Kft. Pilisborosjenő, Fő u.

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban

A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2011. június 8. dr. Jeges-Varga

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1912-4/6/2013.I. Tárgy:

Részletesebben

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő,

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő, ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/682-5/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 05.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3160-5/2012. Tárgy: Nagytarcsa, Kökény utca, Bodza utca, Bíborka

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

Iktatószám: VBK/2187/6/2010. szám Tárgy: Gyulakeszi I.- mészkő bányaüzem évi MÜT kérelme Ügyintéző: Aradi László.

Iktatószám: VBK/2187/6/2010. szám Tárgy: Gyulakeszi I.- mészkő bányaüzem évi MÜT kérelme Ügyintéző: Aradi László. Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra! A határozat

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 29204-19/2012. Tárgy: Fót, 0262/26 hrsz., M2 lehajtó és Keleti

Részletesebben

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1225-6/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 06.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 3500-1/2/2013. Törkenczi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 18579-9/2012. Tárgy: A Robert Bosch Kft. 1103 Budapest, Gyömrői

Részletesebben

Tájékoztató. BM Országos Katasztrófavédelmi. Főigazgatóság Budapest, szeptember 19.

Tájékoztató. BM Országos Katasztrófavédelmi. Főigazgatóság Budapest, szeptember 19. Tájékoztató a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Tárgy: Szada 0107/ , 0107/ hrsz. elnevezésű kutatási területen homok nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása

Tárgy: Szada 0107/ , 0107/ hrsz. elnevezésű kutatási területen homok nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG I. sz: BBK/3066-15/2012 Üi: Kovácsné Szatmári Tünde Földtani és Adattári Osztály : (06-1) 373-1812 Kapirgálógép Kft. Jogerős: 2013. június

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 2977-27/2010. Tárgy: A GE Hungary Kft. Budapest, Váci út 77.

Részletesebben

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2843-2/3/2013. Tárgy:

Részletesebben

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2625-8/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 01.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: Előadó: KTVF: 2297-1/2012. dr. Kádár Judit Niedermayer József Szigetvári Katalin Józsa Judit Kubik Roland Kérjük,

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2811-2/2012. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Hősök tere 6. -319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3415-3/1/2014./I. Tárgy: a Szakály

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 72.224-1-4/2010. Ea.: Dr. Kiss Renáta Bánfi Szabolcs (táj- és természetvéd.) Tóth Lajos (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról A környezet védelmének

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL SÉG 9021 Gyÿr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Gyÿr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H a t á r o z a t

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H a t á r o z a t ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 4938-2/1/2014./I.

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu MBK/2131-9/2011. /Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!/

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2644-2/2/2014.I. dr. Bodorkós

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33863-11/2012. Tárgy: Ócsa, Szociális Családiház-építési Program

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1108-1/4/2013./II. Tárgy:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Baromfinevelés Légtechnikai gépek Zárt térben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Baromfinevelés Légtechnikai gépek Zárt térben CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107032-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy: Szalai László, Kunfehértó zajkibocsátási határérték megállapítása H A T

Részletesebben

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. (56): 512-319; 512-320 Fax: 512-337 Ügyeleti tel: (56) 512-310, 5001 Szolnok; Pf.:164 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu SZBK/822/10/2010. Üi.: Szabó Miklós

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 5776-3/1/2012./II. Tárgy:

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének

Részletesebben

BÁNYÁSZATI-FÖLDTANI SZAKKÉRDÉSEK A VÍZÜGYI IGAZGATÁSBAN

BÁNYÁSZATI-FÖLDTANI SZAKKÉRDÉSEK A VÍZÜGYI IGAZGATÁSBAN BÁNYÁSZATI-FÖLDTANI SZAKKÉRDÉSEK A VÍZÜGYI IGAZGATÁSBAN Dr. Kovács Gábor Dr. Káldi Zoltán VEMKH Bányászati Osztály XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok, 2016. április 6. Szkeleton I. Hatósági

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107549-1-3/2016. Ügyintéző: dr. Séra Judit Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: CE GLASS Zrt. Szatymaz zajkibocsátási határérték megállapítása H

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. május 22-én Tesoro Invest Kft. Iktatószám: PBK/467-7/2014

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 522-9/2016. Tárgy: Szil, Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Bartókné Hajnali Beáta Mellékletek: - Telefon: (96) 524-000 Hiv. szám: - HIDRÁNS Kft., 045/1

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2810-4/1/2013. Törkenczi

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 465-10/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Rábaszentmihály, Németh Csaba egyéni vállalkozó,

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 6008-11/2012. Tárgy: Felsőpetény, Felsőpetényi halastavak - vízjogi létesítési engedély

Ikt. sz.: KTVF: 6008-11/2012. Tárgy: Felsőpetény, Felsőpetényi halastavak - vízjogi létesítési engedély KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 6008-11/2012. Tárgy: Felsőpetény, Felsőpetényi halastavak

Részletesebben

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 841-3/6/2013. Törkenczi

Részletesebben

Tárgy: Dabas város külterületére szóló, homok és kavics nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv. H A T Á R O Z A T

Tárgy: Dabas város külterületére szóló, homok és kavics nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv. H A T Á R O Z A T BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Földtani és Adattári Osztály Ikt.sz.: BBK/1840/3/2010. Üi.: Kókay Ágoston Szigetkavics Kft. 1239 Budapest Grassalkovich út 255. Tárgy: Dabas város külterületére szóló, homok

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 6018-4/2/2014.I. Paksa Tibor

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Tárgy: Bugyi község külterületére szóló, homok és kavics nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv. H A T Á R O Z A T

Tárgy: Bugyi község külterületére szóló, homok és kavics nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv. H A T Á R O Z A T BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Földtani és Adattári Osztály Ikt.sz.: BBK/2933/20/2010. Üi.: Kókay Ágoston Kamrás Kft. 2340 Kiskunlacháza Dózsa Gy. u. 168. Tárgy: Bugyi község külterületére szóló, homok és

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 27403-10/2011. Tárgy: Horváth Rudolf Intertransport Kft.,

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3234-2/1/2012.II. Tárgy:

Részletesebben

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 425-1/2/2014/II. Paksa Tibor

Részletesebben

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1803-9/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 08.

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2335-18/2013. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2014. január

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 389-9/2012. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási csomópont és

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 69405-1-19/2010. Tárgy: ATIKÖVIZIG - Hódtó-Kis-Tiszai El adó: dr. Séra Judit (jogi) vízrendszer el zetes vizsgálati el-

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1854-16/2012. Tárgy: Salgótarján, Hősök útja 2/a. szám (6924/2

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2196/18/2010 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 8. A kutatás szakhatósági előírásai a következők: 8.1. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

H A T Á R O Z A T. 8. A kutatás szakhatósági előírásai a következők: 8.1. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Jogerős: február 18. Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra!

Részletesebben

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1237-17/2011. Üi.: Noltész József Tel: +3613731829 Jogerős! 2011.07.18. Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv Saint-Gobain Construction

Részletesebben

Melléklet: - H A T Á R O Z A T

Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat év: hó: nap: KÜJ: KTJ: jogerős: Iktatószám: 6957-19/2010. Hiv. szám: - Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 219-8/2/2014.I. Tárgy: a Vasi Volán

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 2254-3/1/2013. Paksa

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u Pf.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u Pf. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Szám: 1326-7/1/2011./I. Jogi ea.: dr. Harkay Katalin 94/506-719 Műszaki ea.:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Iktatási számunk: VBK/235/2/2010 Tárgy: Esztergom-Tát- Tokod nyersanyagkutatásra vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyása

H A T Á R O Z A T. Iktatási számunk: VBK/235/2/2010 Tárgy: Esztergom-Tát- Tokod nyersanyagkutatásra vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyása Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Jogerős: február 18. Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra!

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3242-16/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Fellebbezés után jogerős 04.10. Tárgy:

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége évekre: xxxxxx 2014.

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége évekre: xxxxxx 2014. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2013. február 27-től BBK/3533-13/2012. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1890-2/1/2014.II. Tárgy: A Pölöskei

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 3412-2/2/2013. Paksa

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 577-5/2/2014.I. Tárgy: a Salesianer

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK. Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK. Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei Ügyintézési határidő: engedélyezési eljárási típusoktól függően változó, de nem számítanak bele a közigazgatási hatósági eljárás

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajkibocsátási A védendő épület határérték, db Építményjegyzék szerinti besorolása száma

H A T Á R O Z A T. A zajkibocsátási A védendő épület határérték, db Építményjegyzék szerinti besorolása száma CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA KTO-azonosító: 112648-1-6/2017. Ügyiratszám: CSZ/01/16626-8/2016. Ügyintéző: dr. Balthazár Éva Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: Euro-Chicken

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1863-5/2012. Tárgy: A Wienerberger Téglaipari Zártkörűen Működő

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

A határozat év: hó: nap: KÜJ: KTJ: JOGERŐS:

A határozat év: hó: nap: KÜJ: KTJ: JOGERŐS: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: (96) 524-000; Fax: (96) 328-031 Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! Ügyfélfogadás:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 6015-4/2012. Tárgy: A Dunaharaszti IV. kavics, homok védnevű

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-437 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: 36800/573-2/2016.ált. Tárgy: Zalaszentlászló

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1315-14/2011. Tárgy: Nagymaros 16401/1, 16401/2 és 6401/3

Részletesebben

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012.

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2012. október

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 977-7/1/2013. Paksa

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály JOGERŐS 2010. február 10-től. BBK/48/4/2010. Üi.: Szalai Ferenc Tel.: +3613731807 Tárgy: műszaki üzemi terv jóváhagyása SZŰCS-FUVAR

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 921 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 92 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-, Ügyfélszolgálat: 96/524-1 Fax: 96/524-24 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A T Á R O Z A T

év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A T Á R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet

Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság-

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége 2014-2018. évekre:

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége 2014-2018. évekre: MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2014. augusztus 15-től BBK/1345-12/2014. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT Iktatószám: 14053-4/2015. Ügyintéző: Biczó Zsolt dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT IPARK Pécs Kft., Déli Ipari Park (152,6927 ha) környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben