KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG"

Átírás

1 KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: /2011. Tárgy: P9012 Nabucco gázvezeték megvalósítása, környezeti hatásvizsgálati eljáráskörnyezetvédelmi engedély Előadó: Horváth Kinga dr. Bálint-Mikolcsó Eszter Galamb István Kis-Benedek Beáta Kiss-Gyetvai Éva Kondola Mónika Markovits Péter Niedermayer József Schwenk Zsuzsa H A T Á R O Z A T A Nabucco Magyarország Gázvezeték Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u , a továbbiakban: Kérelmező) részére az Olajterv Fővállalkozó és Tervező Zrt. (1036 Budapest, Lajos u.103., a továbbiakban: Tervező) által benyújtott környezeti hatásvizsgálati dokumentáció és a szakhatóságok állásfoglalásai, valamint a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján, az alábbi előírások megtartásának kötelezettsége mellett környezetvédelmi engedélyt adok a P9012 Nabucco gázvezeték megvalósítására. I. A KÖRNYEZETHASZNÁLAT JELLEMZŐI A Nabucco gázvezeték megvalósítását a Magyar Köztársaság Kormánya a 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelettel kiemelt jelentőségű beruházássá minősítette. A Nabucco gázvezeték a törökországi Ahiboz (Ankara) állomással indul, és Törökországon, Bulgárián, Románián és Magyarországon át az ausztriai Baumgartenbe vezet. Az ahibozi állomáson csatlakozik a meglévő törökországi betápláló vezetékhez, mely két irányból kaphat gázt (Grúzia, Irán). A Nabucco vezeték maximális szállítókapacitása 31 Mrd m 3 /év lesz, melyet négy lépcsős ütemezéssel érnek el. A gázszállító vezeték teljes hossza: 3300 km, amelyből a magyarországi szakasz 383,43 km. A 383,43 km hosszú csővezeték átlósan szeli át az országot. A teljes magyarországi szakaszon 10 szakaszolóállomás és 3 elvételi pont, valamint a kilépési pontnál mérőállomás L e v e l e z é s i c í m : B u d a p e s t, P f. : E - m a i l : k o z e p d u n a v o l g y z o l d h a t o s a g. h u T e l e f o n : , T e l e f a x : H o n l a p : h t t p : / / k d v k t v f. z o l d h a t o s a g. h u Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 11. Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: ig, péntek: ig Ügyintézői ügyfélfogadás: hétfő, szerda: , ig, péntek: ig

2 2 épül. Az elvételi pontok szakaszoló állomásoknál létesülnek, mérő és nyomásszabályozó állomás építésével. A kilépő mérőállomásnál és a városföldi leágazó állomásnál csőgörényváltó is létesül. A tervezett vezeték a Nagylak Hódmezővásárhely, Szentes Sárosd, Mosonszentmiklós Rajka szakaszokon részben meglévő nyomvonalon halad. A cső PE passzív szigeteléssel ellátott varratos acélcső, melynek átmérője 1420 mm (56 ). Nyomásviszonyok: DN1400 DP tervezési nyomás 100 bar OP üzemelési nyomás bar MOP maximális üzemi nyomás 100 bar A szállított gáz teljes kéntartalma maximum 100 mg/m 3 (15 o C és 1,01325 bar). II. KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK Felszíni és felszín alatti vízvédelmi szempontból: 1. A területre történő kiszállítást megelőzően meg kell győződni arról, hogy nincs olajcsöpögés a járművekből és a berendezésekből, csak kifogástalan műszaki állapotú berendezések használata megengedett. 2. Rendszeresen ellenőrizni kell a beruházásban résztvevő gépjárművek, berendezések szerelvényeit, a kenő- és üzemanyag elcsöpögés lehetséges helyeit. 3. A gépek, berendezések esetleges meghibásodása esetén nem végezhető javítás a vízbázissal érintett építési területen. A szennyező munkagép a munkát nem folytathatja, azt el kell szállítani a munkaterületről. 4. Olaj, üzemanyag utántöltés csak a megfelelő védelemmel rendelkező kivitelezői telephelyen történhet. 5. Amennyiben mégis szennyezés következne be, a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni. A terület tulajdonosát, kezelőjét és az illetékes hatóságokat, így a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget is, haladéktalanul értesíteni kell távközlési berendezés útján is. 6. A havária esemény elhárításához szükséges eszközöket és anyagokat (kármentő tálca, lapát, hulladékgyűjtő zsák) a munkaterületen kell tartani. Az esetlegesen elcsöpögő szennyezőanyagokat össze kell gyűjteni és veszélyes hulladékként kell kezelni a jogszabályi előírások betartása mellett. 7. Az injektáló, termelő és monitoring kutakra külön eljárás keretében vízjogi létesítési engedélyt kell kérni. A dokumentációt a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet (a továbbiakban: 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet) tartalmi követelményei szerint kell összeállítani. 8. A fúrás során használt iszapgödröt megfelelően ki kell bélelni, majd a fúrás befejezését követően az eredeti rétegrendet helyre kell állítani. 9. Az injektáló, termelő és monitoring kutakat száraz fúrási eljárással kell lemélyíteni, a kivitelezés során meg kell akadályozni, hogy szennyezőanyag kerüljön a furatba. A kutak lezárásáról gondoskodni kell. 10. A monitoring rendszer kútjait úgy kell kialakítani, hogy azok között legyen olyan, mely a fekü közelében lévő víztestet figyeli és alkalmas esetlegesen a feküig lesüllyedő injektáló anyag kimutatására. 11. A karbamid/kalcium-klorid oldatot a munkaterületen szigetelt, ideiglenes tároló helyen kell elhelyezni. Gondoskodni kell arról, hogy a tároló helyen az esetleges felszíni elfolyásból eredő szennyezés megakadályozására felitató anyag rendelkezésre álljon.

3 12. Az injektáló, termelő és monitoring kutak eltömedékelését kizárólag saját anyagukkal lehet elvégezni. A furadékot szigorúan védetten, elkülönítve kell tárolni az esetleges szennyeződések elkerülése miatt. Az eltömedékelés során igyekezni kell az eredeti rétegrend megőrzésére. 13. A nyílt árkos technológia során a vízbázis hidrogeológiai B védőövezetét érintő területeken a munkagödör kiemelésekor a talajt, a fedőkőzetet és a vízadó összletet különkülön kell deponálni, elkerülve a különböző anyagfajták keveredését. A munkagödör betemetésénél az eredeti rétegsorrendnek megfelelően kell visszahelyezni a kőzettípusokat és a feltalajt. 14. Helyszíni vizsgálattal igazolni kell, hogy az alkalmazni kívánt biohabarcsos (BioGraut) technológia nem okozza a vízadó réteg szivárgási tényezőjének megváltozását. Az alkalmazni kívánt vizsgálati módszert a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel (a továbbiakban: Felügyelőség) előzetesen egyeztetni kell. A helyszíni vizsgálat kiértékelését vizsgálati dokumentáció formájában be kell nyújtani a Felügyelőségre. Határidő: július A vízadó réteg áteresztő képességének változását a biohabarcsos technológia alkalmazását követően is felül kell vizsgálni. A vizsgálat eredményeit a technológiához kapcsolódó monitoring vizsgálatok eredményeinek kiértékelésével együtt vizsgálati dokumentáció formájában be kell nyújtani a Felügyelőség részére. Határidő: a biohabarcsos technológiai munkálatok befejezését követő 2 hónapon belül. 16. Ellenőrizni kell a munkálatok befejezését követően a környezet szennyeződésmentességét. 17. A kivitelezés hosszabb idejű hatásainak figyelemmel kísérésére kiválasztott megfigyelő kutak üzemeltetéséhez a Felügyelőségtől vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni, melyet a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet tartalmi követelményei szerint kell összeállítani és benyújtani. Határidő: július A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet) 1. sz. mellékletének (A vizeknek és vízi létesítményeknek más, nyomvonal jellegű építménnyel történő keresztezésére és megközelítésére vonatkozó részletes szabályok) 5. pontjában (Víz és vízi létesítmény keresztezése és megközelítése földgáz-, kőolaj- és kőolajtermék szállító (elosztó és csatlakozó) vezetékkel) foglalt vonatkozó előírásokat be kell tartani. 19. A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 1. pontjában (Általános előírások) foglalt vonatkozó előírásokat be kell tartani különös tekintettel az pont (folyók, illetve árvízvédelmi művek irányított ferde fúrással való keresztezése) előírásaira. Az pontban (hajózható folyó és hajózható csatorna keresztezése), az pontban (kisebb vízfolyás keresztezése) és az pontban (árvízvédelmi töltés megközelítése) foglalt előírások betartása kötelező. 20. Folyók, illetve árvízvédelmi művek irányított ferdefúrással kialakítandó keresztezését minden esetben egyedi tervek (keresztezési és árvízvédelmi tervek) alapján a folyó, illetve az árvízvédelmi mű kezelőjének hozzájárulásával lehet megvalósítani. 21. Árvízvédelmi töltés irányított fúrással történő keresztezése esetén az indítófúrás távolságát és az átfúrás mélységét úgy kell meghatározni, hogy a keresztezés szelvényében az altalaj hidraulikai törés lehetősége mértékadó árvíz esetén is kizárható legyen. Az erre vonatkozó talajmechanikai vizsgálatokat és hidraulikai számításokat a keresztezési tervhez csatolni kell. 22. A kivitelezés teljes időszakát felölelő - az összes építési fázisra méretezett - árvízvédelmi tervet kell készíteni és benyújtani. Határidő: A vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció benyújtásával egyidejűleg. 23. Elsőrendű árvízvédelmi töltés testében a keresztező vezetéket tilos átsajtolással vagy öblítéssel elhelyezni. 3

4 4 24. Az előzőek figyelembevételével a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág (továbbiakban: RSD) és a Duna folyam, valamint az árvízvédelmi töltések keresztezésével kapcsolatban a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet szerinti mellékletek benyújtásával vízjogi létesítési engedélyt kell kérni a Felügyelőségtől. 25. A kisebb vízfolyások keresztezésével kapcsolatban a Felügyelőséget, mint szakhatóságot kell megkeresni. 26. Az előzőekben említett keresztezésekről részletrajzot kell készíteni (a kisebb vízfolyások esetében is), amelyeken a szükséges vízügyi adatokat is fel kell tüntetni. 27. Az érintett kisebb vízfolyások kezelőjét meg kell keresni és egyeztetni kell velük a keresztezési terveket illetően, majd a vízfolyás keresztezésére vonatkozóan az általuk előírtakat maradéktalanul be kell tartani. 28. A csővezeték nyomáspróbához szükséges, a Dunából és az RSD-ből történő vízkivétellel kapcsolatban a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet szerinti mellékletek benyújtásával vízjogi létesítési engedélyt kell kérni a Felügyelőségtől. 29. A kiviteli tervek készítésekor illetve a vezeték építésekor figyelembe kell venni a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása c. projekt keretében, a Makád és Tass községek szennyvízelvezetésére tervezett szennyvízcsatornák nyomvonalát, szükség esetén a vízjogi létesítési engedélyezési terveket és a március 31. napjáig érvényes vízjogi létesítési engedélyeket módosítani kell. A projekt engedélyese az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás (2335 Taksony, Fő út 85.), a vízjogi létesítési engedélyek száma: Makád községre - KTVF: /2010. (Vízikönyvi szám: 6.2/12/1255), Tass községre - KTVF: /2010. (Vízikönyvi szám: 6.2/12/1258). 30. A tervezett vezetékkel párhuzamos, illetve az általa keresztezendő vezetékeknél a védőtávolságot és csővédelmet a vonatkozó szabvány szerint, illetve a vezeték üzemeltetőjével egyeztetett módon biztosítani kell. 31. Az RSD keresztezése során figyelembe kell venni a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása c. projekt keretében tervezett iszapkotrást, továbbá a mederfenék és a gázvezeték csőtető közötti távolság meghatározásakor az eredeti, illetve a tervezett kotrás utáni mederfenék magasságot. 32. A vezetéképítés során esetlegesen jelentkező és a munkaárokból eltávolítani szükséges talajvíz felszíni befogadóba, csapadékvíz elvezető árokba, csapadékcsatornába illetve szennyvízcsatornába kizárólag a kezelővel és/vagy a szolgáltatóval kötött érvényes befogadó nyilatkozat megléte esetén, a Felügyelőség engedélye alapján vezethető. 33. A talajszilárdítás során keletkező ammónia-klorid tartalmú talajvíz elhelyezése érdekében a Felügyelőség engedélyét kell kérni a kérelem elbírálásához szükséges tartalmú dokumentáció benyújtásával. 34. A nyomáspróbához használt víz élővízbe (Dunába) történő bevezetése az érvényes előírásoknak megfelelő minőségben, a kezelővel kötött befogadó nyilatkozat alapján, a Felügyelőség engedélye alapján történhet. A megfelelő vízminőséget szükség esetén tisztítással kell biztosítani. A víztisztításhoz a Felügyelőségtől vízjogi létesítési engedélyt kell kérni a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben előírt mellékletek csatolásával. Természetvédelmi szempontból: 1. Az RSD és a Tassi (1.)-főcsatorna közötti nyomvonal szakaszon kivitelezési munkálatok a fészkelési időszakon kívül, augusztus 15-től március 1-jéig terjedő időtartamban végezhetők. 2. Az RSD és a Tassi (1.)-főcsatorna közötti nyomvonal szakaszon a kivitelezés során munkagépek mozgása, földkitermelés, humuszeltávolítás csak a vezetékfektetéshez technológiailag feltétlenül szükséges szélességben történhet.

5 3. A beruházási munkálatokat (beleértve az előkészítést, vezetékfektetési munkálatokat, rehabilitációt és üzemeltetést is) a vadon élő élővilág és a természetes, természetközeli állapotú élőhelyek legnagyobb kíméletével kell végezni. 4. A tervezett vezetékfektetés (esetlegesen a kivitelezést megelőző régészeti feltárás) során a természeti értékek védelme, a kivitelezés zavartalan megvalósítása érdekében ferde rézsűs munkaárkok kialakításával, partfalak hálós takarásával meg kell előzni a védett (partifecske), illetve a fokozottan védett (gyurgyalag) madárfajok megtelepedését. 5. Amennyiben a kivitelezés során a munkagödrök falába védett (partifecske), illetve fokozottan védett (gyurgyalag) madárfajok telepednek meg, az észlelést követően azonnal értesíteni kell a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: KNPI), valamint a munkálatokat és a feltárási tevékenységet a további intézkedésig fel kell függeszteni. 6. A kivitelezés (esetlegesen a kivitelezést megelőző régészeti feltárás) során a nyitott munkaárkok kétéltű és hüllő fajok számára csapdaként működnek, ezért a munkaárkokból történő folyamatos legalább háromnaponta történő mentésükről (illetve a munkaárkok betemetését közvetlenül megelőzően is), kiszedésükről, valamint a kivitelezés által érintett területtől számított legalább 100 m-re, természetközeli állapotú élőhelyen történő elhelyezésükről gondoskodni kell. 7. A kivitelezési munkálatokkal (esetlegesen a kivitelezést megelőző régészeti feltárással) érintett, törvény erejénél fogva védett, országos jelentőségű védett természeti terület (nemzeti park, természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet, ex lege), természetközeli állapotú élőhely, természeti terület, valamint Natura 2000 terület esetében a munkasávon belül a földkitermelés, humuszeltávolítás csak a vezetékfektetéshez technológiailag feltétlenül szükséges munkaárok szélességében történhet. 8. A KNPI által nyilvántartott, valamennyi természetközeli állapotú élőhely esetében a munkagépek kizárólag csak a kivitelezés által érintett, vezetékfektetésre kijelölt területsávon mozoghatnak, a munkálatok által nem érintett gyepterületen történő átjárás nem megengedhető, ill. a gépjárművek felvonulási helyeként nem szolgálhatnak. Annak érdekében, hogy a kivitelezési munkálatok során a jelentős természeti értéket képviselő élőhelyeken a munkagépek kizárólag a vezetékfektetéssel érintett területen mozoghassanak, a törvény erejénél fogva védett, országos jelentőségű védett természeti terület (nemzeti park, természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet, ex lege), természetközeli állapotú élőhely, természeti terület, valamint Natura 2000 terület esetében a munkálatok megkezdése előtt a vezetékfektetés által igénybe vett munkaterület kerítéssel történő lehatárolása szükséges. 9. A nyomvonal által érintett gyep művelési ágú területek rehabilitációja során nem történhet szervestrágya kiszórása, illetve fűmagkeverék vetése, e területeken a munkálatok befejezését követően az esetleges erősebb gyomosodást tisztítókaszálással kell visszaszorítani. A nyomvonalat az első öt évben évente kétszer kaszálni kell, melynek időtartamai: június 1-től június 15-ig és július 1-től július 15-ig. A kaszálás megkezdése előtt egy héttel értesíteni kell az Igazgatóságot is. Azonban a tervezés és kivitelezés során figyelni kell arra, hogy két, a benyújtott környezeti hatástanulmány térképmellékletében jelölt terület rehabilitációja során a területek kaszálását fajvédelmi szempontból el kell hagyni. 10. A tervezett nyomvonal által érintett egyes területek a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet szerint a év közötti időszakban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár környezetgazdálkodási pályázaton nyertek, melynek támogatási időtartama augusztus. A kivitelezés által érintett területeken a pályázat következtében vállalt kötelezettségek teljesíthetősége, a területek kezelése érdekében valamennyi érintett gazdálkodóval történő egyeztetés szükséges. 11. A törvény erejénél fogva védett, országos jelentőségű védett természeti terület (nemzeti park, természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet, ex lege), természeti terület, valamint Natura 2000 területeken, a természetközeli állapotú élőhelyeken a kivitelezési munkálatok kizárólag augusztus 15-től március 1-ig terjedő időtartamban történhetnek. 5

6 6 12. A kivitelezés megkezdése előtt a benyújtott környezeti hatástanulmány térképmellékletében jelölt nyomvonalszakaszon 0,5 m mélységben gyeptéglát kell képezni, melyet a felszedést követően az érintett területhez lehető legközelebbi távolságra deponálni kell. A gyeptéglákat a deponálás, ill. közvetlenül az eredeti helyére történő visszahelyezés során a kiszáradást megakadályozva és az időjárási viszonyoktól függően öntözni is szükséges. 13. A földmunkálatok során a nyomvonal által érintett természetközeli állapotú gyepterületeket kímélni kell, rajtuk anyagnyerő- vagy depóniahely (kivétel gyeptégla elhelyezését szolgáló) nem alakítható ki. 14. Az építési sávon belül a munkaárokba történő visszatöltés során a talajt gondosan el kell egyengetni, a vezetékfektetés miatt keletkező többletföldet valamennyi természetközeli állapotú élőhely környezetéből el kell szállítani, a területen történő szétterítés nem megengedett. 15. A kivitelezések (esetlegesen a kivitelezést megelőző régészeti feltárás) megkezdése előtt valamennyi, az Igazgatóság nyilvántartásában szereplő természetközeli állapotú élőhely vegetációs időben történő botanikai felmérése szükséges. 16. A kivitelezési munkálatok hatásának, illetve a rehabilitáció eredményének nyomon követése érdekében a kivitelezést követő 5 évig botanikai monitorozást kell végezni, melynek jelentését minden tárgyév végéig be kell nyújtani az Igazgatóság részére is. 17. A botanikai monitorozással érintett helyszíneket a benyújtott dokumentációhoz képest ki kell egészíteni a következő területekkel: Csongrád-Bokrosi Sós-tó (HUKN3000I) érintett gyepterületei, A Kiskunsági Nemzeti Park Felső-Kiskunsági szikes puszta területegysége. 18. A kiviteli tervet, illetve a tervben történő változásokat egyeztetni kell az Igazgatósággal is. 19. Nem üzemszerű működés, havária esemény esetén azonnal értesíteni kell az Igazgatóságot is. 20. Legalább egy héttel a kivitelezések megkezdése előtt értesíteni kell az Igazgatóságot. A Lapos-rét (NP) és Kín-szék (N2000) szakaszokon a repülőgépes nyomvonal felügyelet faj- és természetvédelmi szempontból március 1. és július 15. közötti időtartamban egyáltalán nem megengedett. 21. Az év további időszakában valamennyi repülés megkezdése előtt egyeztetni kell a KNPIvel. 22. A tervezett nyomvonalszakasz és közötti szakaszán (Kiskunfélegyháza Tiszaalpár települések határán), Hegyes határ elnevezésű terület a KNPI nyilvántartásában a természet védelméről szóló évi LIII. törvény alapján természeti emléknek, kunhalomnak minősül, mely a tervezett nyomvonalszakasz hatásterületén található. A tervezett kivitelezés során a jelölt terület gépjárművek felvonulási helyeként nem szolgálhat, rajta depónia nem létesíthető, a beruházási munkálatokat (beleértve az előkészítést, vezetékfektetési munkálatokat, rehabilitációt és üzemeltetést is) a terület legnagyobb kíméletével kell végezni. Hulladékgazdálkodási szempontból: 1. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Hgt.) foglaltaknak megfelelően a tevékenységet a hulladékképződés megelőzésével, a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentésével, a hulladék hasznosításával, környezetkímélő ártalmatlanításával kell végezni. 2. A tevékenység során keletkező hulladékokat a környezet veszélyeztetését kizáró módon kell gyűjteni, és további kezelésre csak az adott típusú hulladékra érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szervezetnek szabad átadni. 3. A hulladékok kezelésénél minden esetben előnyben kell részesíteni a rendelkezésre álló hasznosítási lehetőségeket. A kitermelt szennyeződésmentes föld esetében figyelembe kell venni a Hgt. 14. (7) bekezdésében foglaltakat, miszerint a technológiákból származó, a technológiai folyamatba visszavezetett maradék anyag, valamint a már használt, de

7 7 eredeti céljára ismételten felhasználható termék a forgási ciklusból történő kilépésekor válik hulladékká, továbbá a Hgt. 3. i) pontját: a terméknek az eredeti célra történő ismételt felhasználása; a többször felhasználható, újra tölthető termék a forgási ciklusból történő kilépésekor válik hulladékká. 4. Az építési-bontási hulladékok képződése esetén az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint kell eljárni, figyelembe véve a 3. (1)-(3) bekezdésében foglaltakat. 5. Tereprendezésre, feltöltésre csak hulladéknak nem minősülő, inert anyag használható. A kitermelt talaj hulladéklerakó rekultivációjára történő felhasználása az adott hulladéklerakó rekultivációs engedélyében foglaltak szerint történhet. 6. A tevékenység során esetlegesen felszínre kerülő szennyezett anyagok szakszerű kitermelésével és ártalmatlanításával mentesítendő a terület. 7. A keletkező hulladékok EWC kódok szerinti besorolását a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet alapján el kell végezni. 8. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék esetén a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani. 9. A települési szilárd és a folyékony hulladékok kezelésénél be kell tartani a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet előírásait. 10. A keletkező hulladékok nyilvántartásáról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003 (X. 18.) Korm. rendelet alapján kell gondoskodni. Levegőtisztaság-védelmi szempontból: 1. A létesítés során az elérhető legjobb technikán alapuló műszaki intézkedések végrehajtásával (vízpermet, illetve locsolás) kell a levegőterhelést megelőzni, illetőleg a legkisebb mértékűre csökkenteni. 2. Az altalajfelesleg szállítását zárt konténerben vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel (takarással), levegőterhelést kizáró módon kell végezni. 3. A cső és altalaj szállítási útvonalának kijelölésekor törekedni kell a legkisebb lakóterületi érintettségre. Zaj- és rezgés elleni védelmi szempontból: 1. Az építkezéssel összefüggő anyagszállítások okozta közlekedési zajterhelés káros hatásának mérséklése érdekében törekedni kell, hogy a szállítás lakott területek elkerülésével történjen, illetve olyan megközelítésre szolgáló útvonalakra kell forgalomtechnikai tervet készíteni, melyek használata esetén a szállítójárművek által okozott várható közlekedési eredetű zajterhelés a jelenlegi közlekedéstől származó zajterhelést nem emeli. 2. Az építési engedélyezési dokumentációban akusztikai műszaki számításokkal kell bizonyítani, hogy a hatásterületen a tervezett létesítmények építéséből származó várható zajterhelés nem fogja meghaladni a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes számú rendelet (a továbbiakban: ZHR.) 2. sz. mellékletében előírt zajterhelési határértékeket. 3. Az építési munkákból származó zajterhelési határérték túllépés esetén zajvédelmi tervben ki kell dolgozni, hogy az építkezés során a környezetben lévő zajtól védendő létesítmények védendő homlokzatait érő zajterhelési határérték feletti zajszintet milyen munkaszervezéssel, üzemelési idő korlátozásával, zajszegény gépek alkalmazásával lehet mérsékelni.

8 8 4. Az építési munkákból származó zajterhelési határérték túllépéssel érintett területeken élő lakosságot folyamatosan tájékoztatni kell az építési munkák pillanatnyi állásáról, az előrehaladásukról, az esetlegesen felmerülő olyan problémákról, melyek a lakosság nyugalmának komoly zavarásával járnak. 5. Az építési tevékenységből származó zajterhelési határérték túllépés mérséklése érdekében törekedni kell a lehető legkisebb zajkibocsátású gépek, berendezések alkalmazására. 6. Az építéshez alkalmazott gépek, berendezések kiválasztásánál döntő szempont, hogy megfeleljenek az Európai Parlament és Tanács 2000/14/EK irányelvének és a 7/2006. (II. 8.) KvVM-GKM együttes rendelet előírásainak. III. SZAKHATÓSÁGOK ELŐÍRÁSAI Dömsöd-Apaj Körjegyzőség D /2010. számú szakhatósági állásfoglalásában tett kikötései: A Nabucco gázvezeték nyomvonalát (az RSD alatti átvezetésnél) a meglévő felhagyott gázvezeték nyomvonalába kérjük elhelyezni. A gázvezeték belterületi szakaszán az építés és az üzemeltetés során a lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat be kell tartani. Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézetének /2010. számú szakhatósági állásfoglalásában tett kikötései: - A kivitelezés során a talaj, a felszín alatti víz és a felszíni víz minőségének károsodási lehetőségét meg kell akadályozni, a hatástanulmányban szerepeltetett, a hatások csökkentésére és kárenyhítésre szolgáló intézkedések maradéktalanul betartandók. - A szállítás során a keletkező porterhelést intézkedésekkel csökkenteni szükséges (organizációs terv készítése, utak nedvesítése, szállítás ütemezése, lakosság tájékoztatása). A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Közép-Magyarországi Irodájának 460/1384/9/2010. számú szakhatósági állásfoglalásában tett kikötései: A gázvezeték építése során minden földmunkát csak régészeti megfigyelés mellett lehet végezni. A már jelenleg is ismert, valamint a régészeti megfigyelés eredményeként előkerülő régészeti lelőhelyeken megelőző feltárást kell végezni. Fenti régészeti szakfeladatok elvégzésére a beruházó költségére a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (2000 Szentendre, Fő tér 6.) jogosult. Elvégzésükre a beruházónak szerződést kell kötnie a feltárási jogosultsággal rendelkező intézménnyel. A Budapesti Bányakapitányság BBK/1915/6/2010. számú szakhatósági állásfoglalásában tett kikötései: A tevékenység tervezése és végzése során meg kell határozni, hogy az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet) alapján mekkora mennyiségű és milyen típusú ásványi nyersanyag kitermelésére kerül sor. Az ásványi nyersanyag meghatározását a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) pontja tartalmazza. Az igénybevételre tervezett területen a munkálatok során kitermelésre kerülő ásványi nyersanyag az Állam tulajdonát képezi. Az engedélyes a hatósági engedély alapján kitermelt ásványi nyersanyagot az engedélyben meghatározottak szerint felhasználhatja, vagy azon az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény szerint tulajdonjogot szerezve, üzletszerűen hasznosíthatja vagy értékesítheti.

9 9 Az engedélyes - külön jogszabály szerint tulajdonjogot szerezve - a kitermelt anyag üzletszerű értékesítése vagy hasznosítása esetén bányajáradékot köteles fizetni. A bányajáradék számításának alapjául az ásványi nyersanyagnak az árok létesítése során kitermelt és a Bt. végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 1/A. -a alapján külön jogszabály szerint az engedélyes tulajdonába került értéke szolgál. A bányajáradék önbevallását az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendeletben előírt módon kell teljesíteni. Az engedélyes a hatósági engedély alapján végzett tevékenysége során az adott évben kitermelt ásványi nyersanyag(ok) mennyiségét és minőségét köteles a Budapesti Bányakapitányságnak a tárgyévet követő év február 28-ig bejelenteni. A hatósági engedéllyel ásványi nyersanyagot kitermelő engedélyes és kivitelező egyetemlegesen köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható és ellenőrizhető egy adott időszakra bevallott bányajáradék meghatározásának és megfizetésének jogszerűsége. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a) a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségének meghatározására vonatkozó belső szabályzatot, b) az ásványi nyersanyag tárgyévre vonatkozó mennyiségi változását bemutató hites bányamérő által ellenjegyzett geodéziai felmérésen alapuló számítást (térfogatszámítást), c) mérőműszeres mennyiség meghatározás esetén a mérőműszer hitelesítését igazoló bizonylatot. A hatósági engedéllyel ásványi nyersanyagot kitermelő vállalkozó köteles az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 8. (4) bekezdésében meghatározott nyilvántartást és bizonylatokat 5 évig megőrizni. Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 22.2/ /2010. számú szakhatósági állásfoglalásában tett kikötései: Amennyiben a felszín feletti létesítmények építésével érintett területek nagysága meghaladja a 400 m 2 -t, a létesítmények építési engedélyezési eljárása során a Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának meg kell küldeni a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. sz. melléklet 2.4 pontja alapján összeállított, humuszos talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi tervet. Az építési dokumentációnak összhangban kell lennie a talajvédelmi tervvel, a humuszos feltalaj felhasználását tételesen részletezni kell, különös tekintettel a helyben felhasználandó, illetve elszállítandó mennyiségekre. A beruházások megkezdése előtt az időleges más célú hasznosítás engedélyezését kell kezdeményezni az illetékes Földhivatalnál. Az eljárás során a Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság talajvédelmi szakhatósági állásfoglalását a 90/2008. (VII. 10.) FVM rendelet 2. sz. melléklet 2.5. pontja alapján összeállított, mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tévő rekultivációs talajvédelmi terv alapján adja meg. Mezőgazdasági területeket is érintő havária esetén a Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságot haladéktalanul értesíteni kell.

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1908-9/2012. Tárgy: Budapest XII. kerület, Irhás-árok mederrendezése,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1747-5/2012. Tárgy: A LAB-NYÚL Kft. alsótoldi telepének korszerűsítése,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 23593-15/2011. Tárgy: Kerepesi Business Park + Hotel építésének

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1033-10/2011. Tárgy: A TBMI Hungary Műanyagfeldolgozó Kft.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. építési engedélyt ad

H A T Á R O Z A T. építési engedélyt ad MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/54-2/2014. Üi.: Pályi György Gázipari és Építésügyi Osztály Tel.: 06 1/373 1803 E-mail: gyorgy.palyi@mbfh.hu Tárgy: Barátság I. kőolajvezeték

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I É S V Í Z Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 26759/2007. Iktatószámunk: 34270/09 Ügyintézőnk:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Iktatószám: 14/2771-90/2013. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási és Tatabánya Ügyintéző: dr. Pósalaky Zita Schwenk Zsuzsanna Dr. Konecsny

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5070-17/2012. Tárgy: A Budapesti Erőmű Zrt. Budapest, XI.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 556-22/2011. Tárgy: Sződliget Község árvízvédelmi fejlesztésének

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 19140-5/2011. Tárgy: Becske, 0162/3 hrsz.-ú ingatlan (Gyémánt

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300 Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.:1029/1/2010 Jogerős: 2010.03.05. Ü.i.: Kasó Attila VISZ-FUVAR

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. március 19-én DOLO-MOBIL Általános Szállítási

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5954-1/2012. Tárgy: A Budapesti Vegyiművek Zrt. f. a. által

Részletesebben

B F / U O/NS/A/ 1 0 6 5 / 1 5 /2014. SZ. H I R D E T M É N Y

B F / U O/NS/A/ 1 0 6 5 / 1 5 /2014. SZ. H I R D E T M É N Y BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály B F / U O/NS/A/ 1 0 6 5 / 1 5 /2014. SZ. H I R D E T M É N Y ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSSEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALÁRÓL Ügyiratszám:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT

Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2010. szeptember 17-én RAG Hungary West Kft. Iktatószám:

Részletesebben