Gerjeni Szüret Ezüstös gyeplabdásaink. Ebzárlat. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 10. szám INGYENES 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gerjeni Szüret 2009. Ezüstös gyeplabdásaink. Ebzárlat. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 10. szám INGYENES 2009."

Átírás

1 Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 10. szám INGYENES október Gerjeni Szüret 2009 A jegyzıi - Tózer Kinga és Kıszegi Róbert - és a bírói - Weller Viktória és Pesti Zoltán - pár is jelen volt az 1000 éves Tolna megye megyezászlójának átadásánál Ezüstös gyeplabdásaink A gerjeni játékosok az Építık HC csapatában A gerjeniek erısítik majd az együttest a magyar bajnokságban is. A tartalomból: Féléves beszámoló Arányos a költségvetés 2. oldal Pályázatok KEOP-os pályázatok 2. oldal Utcabál a Vajda Ignác utcában Gyermekek és felnıttek szórakozhattak 3. oldal Gerjeni Szüret Sikeres elıadások a bálon 4. oldal A szüreti felvonulásról Szervezık a falunap eseményeirıl 5. oldal Csuka horgászat Úsztatós horgászat 5. oldal Hírek az Atomerımőbıl A Lévai Projekt 6. oldal Sport Fogy a csapat A pontszám viszont növekszik. 8. oldal Ebzárlat Október 8-tól 27-ig A következı szám megjelenik: november 10-én Lapzárta: október 31. A vadállatok veszettség elleni vakcinázása történik október 4-8-ig. Ezért az Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság ebzárlatot rendelt el. Az állatok legeltetése is TILOS! Önkormányzati hírek Mővelıdés-kultúra Böcı Környezetünk

2 Önkormányzati hírek Arányos a féléves költségvetés G erjen Község Önkormányzata szeptember 14-én tartotta soron következı testületi ülését. Az ülés fı napirendi pontja a féléves költségvetési beszámoló volt. Elsıként a polgármester számolt be az elmúlt hónapok eseményeirıl. Ezt követte az önkormányzat évi költségvetése félévi mérlegének megvonására. A polgármester az elıterjesztésében kiemelte, hogy az eddigi szigorításoknak az eredménye már látszik, csökkenek a kiadások. A költségvetési mérleg idıarányos, a bevételeknél 58%-os, a kiadásoknál 54 %-os volt a teljesítés. A hitelállomány, illetve a hiány nagysága jelenleg 40 millió forint, mely 15 millióval kevesebb a tervezettnél. A képviselık a beszámolót elfogadták. A következı napirendben a képviselık tájékoztatást kaptak az tanévkezdésrıl, melynek pozitív eleme, - annak ellenére, hogy több diákot a nyáron átírattak más iskolába KEOP-os pályázatok erjen Község Önkormányzata három terüle- G ten is érdekelt a KEOP-os pályázatokban. A KEOP a hulladékgazdálkodási pályázat keretében Paks és környéke településeivel pályázunk egy modern hulladéklerakóra, mely 1 milliárdos projekt. A KEOP a szennyvízkezelésre kiírt pályázat keretében a tolnai szennyvíztelep korszerősítésében vagyunk érdekeltek, mely hasonló volumenő az elızıhöz. - hogy nıtt a tanulói létszám. A képviselık elfogadták az iskola tervezett órakeretét és pedagógus létszámát. Negyedik napirendként véleményezte a testület a Megyei Közoktatási Fejlesztési Tervet. A képviselık kifejezték, hogy a változtatásokat csak úgy tudják elképzelni, ha a kistelepüléseken megmaradhatnak a nyolc évfolyamos iskolák. A következı napirendben egy igen fontos dologról döntött a testület. Benyújtásra kerül a KEOP Települési ivóvízminıség-javítás célú fejlesztési pályázat, melyet a DUNAÁG Kft. mentorálásával készít el. Végül az egyebekben a polgármester tájékozatta a képviselıket, hogy Gerjen községben 13 család élt a krízis kezelı programmal. Eddig 4 család kapott különbözı mértékő támogatást. Továbbá tervezi a település a faluıri feladatok ellátására egy pályázat benyújtását. - polgármester - A KEOP ivóvízminıség-javításra szolgáló pályázat keretében pedig egy 200 milliós projekt van elıkészítésben. Mindhárom fejlesztés nagy jelentıségő a település jövıje szempontjából, mely nem csak a környezet tudatosságot jelenti, hanem a falu élhetıségét is. Reméljük ezek a beruházások megvalósulhatnak úgy, hogy a falu gazdálkodását csak kis mértékben befolyásolják XII. évfolyam 10. szám október Levél Kozák Évának Kedves Éva! Szomorúan olvastuk cikkedet, pedig mintha rólunk írtál volna! Egyetértünk Veled abban, hogy falun az iskola a kultúra bástyája, a pedagógus a Oktatás lámpás. Bérjegyzékünket elnézve még az is igaz, a nép napszámosai vagyunk. Iskolánkban a szülık bizalommal fordulnak hozzánk akár családi problémáikkal is. Legnagyobb igyekezettel segítünk. Igaz, a magyar tanárok nem nézetik meg filmen a kötelezı olvasmányt, hisz mint az a nevében is benne van olvasni kell. Viszont minden magyar ünnepet méltóképpen ünnepeltetnek. Szavalóversenyre, szépkiejtési versenyre viszik a gyerekeket, ahol országos helyezést is elértek már. Színjátszó szakkör is mőködik. Örömmel láttunk volna Téged is az elızı évi jelenet bemutatóján, ahol Zsófi lányod is szerepelt. A testnevelı nem viszi görkorcsolyázni a gyerekeket, csak a nyári szabadsága alatt edzıtábort szervezett és kora ısztıl késı tavaszig szinte minden hétvégén versenyre viszi a tanulókat. Eredményeink kiemelkedıek, több diákolimpiai bajnoki cím a miénk, nemzetközi versenyen sem kell szégyenkezni. A biológia szakos parlagfő versenyre készíti fel az érdeklıdıket, ahol évek óta dicséretes eredményeket érnek el. A napközis tanár sakkkört vezet. Tanulóink rajzpályázaton is részt vesznek szinte minden évben. Az érdeklıdı tanulók minden tantárgyból kipróbálhatják tudásukat, szorgalmukat a levelezıs versenyeken, amiben a pedagógusok szívesen segítenek. Visszük a gyerekeket erımő látogatásra, múzeumba, kiállításra. Színházba több alkalommal eljutottak tanulóink. A tantestület nagy része pályázatokat készít rendszeresen, ahol több százezer forintot nyertünk. Ezzel is segítve a gyerekek szellemi és testi gyarapodását. Az osztályfınökök viszik túrázni, kirándulni a fiatalokat. Projekt napokat, -hetet tartottunk, ahol új módszerekkel tanítottunk. Tanfolyamokat végzünk, hogy tudásunkat megújítva szolgáljuk tanítványaink fejlıdését. Elsıs koruktól fogva magyar gyerekeket nevelünk, hiszen elég csak az alsós olvasókönyvet kinyitni és az általad említett írásokat megtalálhatod. Kedves Éva! Téged, mint népi iparmővészt szívesen láttunk volna iskolánkban, akár szakkört vezetni is, - ahogy tetted Dunaföldváron - de sajnos még Zsófi osztálytársai sem ismerhették meg csodálatos kézügyességedet. Leírod, mit vársz el a pedagógustól: hétfı reggeltıl péntek estig álljunk a gyerekek mögött. A szabadságunk alatt is szervezzünk programokat. Meddig tart a mi kötelességünk? És a szülı feladata, felelıssége? Kikérjük magunknak az emberi és szakmai önérzetünket sértı szavakat: folyamatos lazaság. Sajnáljuk, hogy tájékozatlanságodból adódóan - bár az újságból is tájékozódhattál volna - ilyen rossz véleményed alakult ki iskolánkról! Hál istennek sokan egészen másként látják ezt, még más településen is! Kívánjuk Nektek, hogy a mostani iskolában találjátok meg mindazt, amit nálunk kifogásoltok! Tantestület

3 Mővelıdés-kultúra Utcabál a Vajda Ignác utcában M ásodik alkalommal került megrendezésre a Vajda Ignác utcai lakosok szervezésében az utcabál. A délután folyamán a gyerekeké volt az utca. Lehetett csocsózni, bábszínházat nézni, rajzolni, és boszorkányokat üldözni. Az rajzokból a Deszka Galériában nyílt kiállítás. Az ügyes kező anyukák munkáiból is volt kiállítás és vásár, ahol a gyerekek is próbálkozhattak a gyöngyfőzéssel, varrással. Az este folyamán, pedig a felnıttek vették birtokukba az utcát. A hazai ízek mellett volt büfé, és élı zene, melyet a bátai Tambura zenekar szolgáltatott. Boszorkányüldözés Az estét a polgármester nyitotta meg, majd a Tambura zenekar pengette a talpalávalót. Aki ott volt, az jól érezte magát. A zenekar távozását XII. évfolyam 10. szám október A felnıttek is megmutathatták, mit tudnak A meséhez a gyerekek készítették a díszletet Nagy sikere volt Klári óvó néni bábjátékának A nagyok körében a csocsó volt a legnépszerőbb A Tambura zenekar éjfélig játszott követıen a jó kedvő vendégek még hajnalig énekeltek egymás kedvére. A kezdeményezés tavaly azzal a szándékkal is jött létre, hogy a település többi utcája is szervezzen hasonló összejövetelt a fiatalok és az idısebbek számára. Az elmúlt évben nem akadt újabb vállalkozó. Sokszor lehet hallani, hogy nincs a faluban már semmi! A Vajda Ignác utcaiak most is megmutatták, hogy milyen fontos a lakosság önálló kezdeményezése.!

4 Mővelıdés-kultúra Gerjeni Szüret és Falunap 2009 z idén rendhagyó módon szeptember utolsó A hétvégéjén került megrendezésre a gerjeni szüreti felvonulás és bál. A rendezık új színfolttal álltak elı. A falu bevezetı útjain és a központban szalmaemberek köszöntötték a vendégeket, illetve a bál helyszínén is várták a bálozókat a szalmagazdák. Jaksa Tamás kisbíró Délután a bírói és jegyzıi pár megérkezését követıen az idei szüreti felvonulás egy kis ünnepséggel kezdıdött Tolna megye 1000 éves évfordulója alkalmából. Az évforduló emlékére a Megyei Közgyőlés elnöke minden Tolna megyei településnek megyezászlót adományoz. Az 1000 éves Tolna megyét verssel köszöntötte három generáció. Ezt követıen Puskás Imre a közgyőlés elnöke A falu kapujában mondott ünnepi beszédet, majd átadta a megyezászlót Máté Dénes polgármesternek. Ezután kezdıdhetett meg a hagyományos szüreti felvonulás, melyet a megyezászló vezetett fel a település zászlaja mellett A menet, melynek az élén a bírói és a jegyzıi hintó haladt, ismét végig járta a falu utcáit, és vendéglátásban részesült a bírói és jegyzıi házaknál. Az esti bál folyamán fellépett a németkéri Német Hagyományırzı Tánccsoport, mely nagy sikert aratott a több, mint háromszáz fıs közönség elıtt. İket követte a Kalocsai Fiúk Roma Hagyományırzı Együttes, akik cigány lakodalmi lánybúcsút táncoltak el. A bál tovább folytatódott, melynek izgalmaihoz a tombolasorsolás is hozzájárult, melyen több értékes nyeremény talált gazdára. A tánc hajnalig tartott XII. évfolyam 10. szám október Máté Dénes polgármester átveszi a zászlót dr Puskás Imrétıl

5 A szervezı Szüreti és Falunapról N em kis feladat egy hagyományırzı rendezvényt évrıl évre úgy megszervezni, hogy mindig legyen benne valami közönségcsalogató újdonság is. Különösen nem, ha vékony pénztárcából kell gazdálkodni. Magó Zsuzsát, a szervezıt ezért elıször a rendezvény költségeirıl kérdeztem. - Milyen költségekkel jár egy ilyen program, és mindehhez mennyi pénz állt rendelkezésre? - Az önkormányzat Ft-ot adott a falunapra. Ennek az összegnek majdnem felét a zenekar díja teszi ki, akik még így is olcsón vállalták a tizenkét órás közremőködést. Fizetnünk kellett a hangosításért, a ruhák tisztításáért. A bírói és jegyzıi párnak hagyományosan megvesszük a kínálásra való italokat, poharakat. Szintén ebbıl a pénzbıl vásároljuk a tombolatárgyakat - idén kb Ft értékben. A tombola egyébként nem hoz hasznot, jó, ha a nyeremények ára megtérül. Ezen kívül van még sok aprócseprı kiadás, fıleg dekorációs anyagokra. - Mi a helyzet a fellépı együttesekkel? - A németkéri néptánccsoport a Paks térségi kulturális együttmőködés keretében lépett fel nálunk, így ez nekünk nem került pénzbe. A kalocsai roma csoport pedig személyes kapcsolatokon keresztül lett meghívva, csak a vacsorát és az utazást biztosítottuk számukra. Örültem, hogy adódnak ezek a lehetıségek, mert egy nevesebb mővész fellépti díja elvinné a falunapra szánt teljes összeget. Szintén a szíves vendéglátásért jött át Faddról Acsádi István és Dobecz János fogatos, valamint a csikósok. Ha nem lenne a sok önzetlen felajánlás a falu részérıl - Domsa Ferenc hozta idén is a XII. évfolyam 10. szám október Csukázás rögzített úszóval z elızı részben a hagyományos, úszós csu- A kázásról volt szó. Most egy olyan módszert szeretnék bemutatni, amit valószínőleg sokan ismernek, mégis kevesen alkalmaznak. A készséget a következıképpen kell öszszeállítani: A fızsinórra egy a csalihalhoz méretezett csukázó úszót vagy úszógolyót szerelünk. Ez lehet fixen, vagy csúszóra szerelt is egyaránt. A fızsinórunk végére egy grammos végólmot teszünk. Az úszó és az ólom között a fızsinórt tetszıleges távolságban elvágjuk attól függıen, hogy milyen mélyen szeretnénk a csalit elhelyezni, és ide egy hármas forgót teszünk. A forgó oldalágába a csukázó elıkét akasztjuk. Az eresztéket úgy kell beállítani, hogy az úszó a felszínen, az ólom pedig pont fenéken legyen. Egy-két méternél mélyebb vízben horgászva célszerő az elıkét a fenékhez Horgászverseny któber 23-án, pénteken, O rendezzük a II. Gerjeni Böcıversenyt. A tavalyihoz hasonlóan a RÉV-kobolya lesz a küzdıtér. Minden horgászt szeretettel várunk. A versenyre bárki nevezhet, aki érvényes horgászengedéllyel rendelkezik. Nevezni nálam lehet, vagyis Oláh Lacinál, a hintókat, Genye András fuvarozta a roma csoportot, Genye Illés szılıt és bort adott, Tóth Róberték szállították a szalmát, Varga István önköltségi alapon mőködtette a büfét, rengetegen sütöttek süteményt -, ez a rendezvény már nem is élne. - Végezetül: Hogy látta a rendezı az idei falunapot? - Úgy gondolom, hogy öszszességében jól sikerült. Szép volt az ünnepség, sok érdeklıdıvel, csak azt fájlalom, hogy kevés fiatal vállalkozott a nyitótáncra. A bálon is sokan részt vettek, és igazi jó hangulat volt. - S vajon mennyire érzi magáénak a rendezvényt a gerjeni ifjúság? Errıl két olyan fiatalt kérdeztem, akik már évek óta bekapcsolódnak a rendezésbe. - Szerintem magukénak érzik a fiatalok - vélekedett Genye András. Bár az igaz, hogy többen is kivehetnék részüket a munkából. Idén nekem is feltőnt, hogy a saját korosztályomból kevesebben jöttek segíteni, inkább a középiskolások voltak ott. (İk se sokan. - a szerk.) De úgy érzem, hogy akik ott voltak az elıkészületeknél, azok kitettek magukért. - Vajda Edit már kritikusabb volt: - Én úgy látom, hogy sok fiatal igényli a falusi programokat, de tenni érte már jóval kevesebben hajlandók. - Szerinted mi lehet ennek az oka? - Részben megértem, hogy akik vidéken dolgoznak, este érnek haza, azok már nehezebben mozdulnak. De az is igaz, hogy egy évben egyszer néhány estéjüket ık is feláldozhatnának a közösségért. Hiszen akik ott voltunk, egy jó bulinak éreztük az egész készülıdést. - Hogyan lehetne a huszonéveseket jobban bevonni a falu életébe? Lehet, hogy a személyes megkeresést várják? - Biztosan vannak olyanok, akik nem érzik, hogy az ı munkájukra is szükség lenne. Sokat számítanak a baráti kapcsolatok is. Ezért bánt engem, hogy idén a saját baráti társaságomból sem jött el mindenki segíteni, akit kértem. Talán, ha nagyobb felelısség lenne a fiatalokon, ha tudnák, hogy az ı közremőködésük nélkül nem valósul meg egy rendezvény, akkor jobban aktivizálnák magukat. Végezetül a szülıi munkaközösség vezetıjét, Csörgıné Szőcs Gabriellát kérdeztem a szülık hozzáállásáról. Én úgy tapasztaltam, hogy a szülık is szívesen vállalták a pluszmunkát. Jó hangulatban, igazi közösségként dolgoztunk együtt. mtk öszönetemet fejezem ki Magó Zsuzsa fıszervezınek és K mindazoknak, akik munkájukkal, támogatásukkal lehetıvé tették, a színvonalas faluünnepet! Polgármester Böcı közelebb elhelyezni, mert ha az elıke alatt túl hosszú damilt hagyunk az ólomig, az nehézkessé teheti a hal kifogását, és könnyen elakadhat a szerelésünk. Ez a módszer lassan folyó vízrészek vízközti meghorgászására kifejezetten alkalmas. A szerelék kellıképpen megerısítve harcsázásra is használható. GÖRBÜLJÖN! Oláh László Rákóczi u. 27. sz. alatt. Telefon: 06-70/ , vagy a RÉV büfében. Nevezési díj: Ft/fı. A versenyen gyerekeket is szívesen látunk. 14 év alatt a nevezés ingyenes, és külön díjazásban részesülnek. A gyerekek csak felnıtt felügyelettel vehetnek részt a versenyen.

6 Környezetünk Megújult a látogatóközpont 993-ban határozta el a 1 Paksi Atomerımő akkori vezetése, hogy a lakosság tájékoztatása érdekében létre kell hozni egy látogatóközpontot. A már meglévı épületbıl átalakított kiállítóhelyet szeptember 28-án vehették birtokukba a látogatók. Évente ezer látogatója volt a látogatóközpontnak. Az azóta eltelt 14 év alatt csak karbantartásokat végeztek. A Lévai projekt A Magyar Villamos Mővek Társaságcsoport az Országgyőlés március 30-i határozatát követıen a cégcsoport legjelentısebb tagvállalatai, kiemelten a Paksi Atomerımő Zrt. (PA Zrt.) részvételével július 8-án megalapította a Lévai Projektet a paksi atomerımő bıvítésének elıkészítése érdekében. A projekt célja, hogy elvégezze azokat a legfontosabb feladatokat, amelyek révén az Országgyőlési határozatban foglaltaknak megfelelıen, eljuthatunk a paksi atomerımő bıvítésének megkezdéséhez. Ezen cél eléréséig a projekt keretében elvégzendı legfontosabb feladatok közé tartozik a finanszírozás biztosítása, a Az atomerımő fejlıdése és a jövı szempontjából tartotta fontosnak az erımő, hogy az új ismeretek és információk is eljussanak az érdeklıdıkhöz. Ezért kellett újjá alakítani, új ismeretekkel megtölteni a vendégek számára a kiállító termet. Az új tablók bemutatják a radioaktív hulladékkezelést, a teljesítménynövelést és az atomerımő jövıbeni bıvítését. majdani létesítés kereteinek meghatározása, valamint a szállítói tender elıkészítése, melyhez szükséges a mőszaki és kereskedelmi feltételek rögzítése is. Mindemellett szakmai elemzéseket kell végezni a környezeti hatásokról, a 2020 utáni évekre vonatkozó fogyasztói igények alakulásáról, a regionális energiapiacról, illetve a szükséges rendszerszintő szabályozási és hálózatfejlesztési igényekrıl. A projektmunka fontos elemét képezi még a telephelyi, környezetvédelmi, vízjogi és létesítési engedélyek megszerzése. A projekt foglalkozik a jogharmonizációs kérdésekkel, valamint a regionális gazdasági és társadalmi hatások vizsgálatával is XII. évfolyam 10. szám október Bıvítik a hulladéktárolót zeptember 29-én a TEIT S ellenırzı bizottsága Máté Dénesnek, a bizottság elnökének vezetésével látogatást tett a Radioaktív Hulladékok Tárolójának bıvítési munkáinál. A jelenlegi négy tároló épület mellett kerül felépítésre az Kupak győjtés Parlagfő kommandó Gerjenben S z e p t e m b e r é n Gerj enb en j ár t a Parlagfő kommandó. Minden évben felhívjuk a lakosság és a gazdálkodók figyelmét, hogy a földterületükön írtsák a gyomnövényt. A kommandó végigjárta a települést, és csak kisebb fertızöttséget észlelt, de azokat is mentesíteni kell. új létesítmény, melynek jelenleg a talajmechanikai munkálatai folynak, annak érdekében, hogy biztos talajon álljon az épület, hogy az esetleges földmozgások - melyek igen ritkák errefelé - ne okozhassanak kárt a tárolókban. TEIT Ellenırzı Bizottság Kérek mindenkit, hogy kísérje figyelemmel a földterületeit, az ingatlanát és környékét, valamint a sírhelyeket is, mert az ellenırzésre idén még többször sor fog kerülni. A bírság mértéke nem kicsi: Ft/m 2. Egészségünk és környezetünk érdekében irtsuk a parlagfüvet! polgármester Gerjeni anyakönyvi bejegyzés Június Születés: Haász Tamara és Mihálovics Krisztián gyermeke Tamara Július Születés: Horváth Adrienn és Szőcs János gyermeke János Augusztus Születés: Novák Mónika és Vörös Péter gyermeke Roland Szeptember Településünkön megvalósult a szelektív hulladékgyőjtés, melynek egyik anyagfajtája a mőanyag hulladék. Az úgynevezett petpalackok kupakjait külön lehet összegyőjteni jótékony célra. Falunkban a kupakokat három helyen is le lehet adni : - A CBA boltban Kovács Jánosné Etánál, - Sülkei Józsefnénál a Kossuth L. u. 3-ban, és - a gyerekek bevihetik az iskolába is. A segíteni akarók Anyakönyvi hírek Házasságkötés Szıts Orsolya és Asztalos István Mezı Teréz és Asztalos Tamás Tóth Tímea és Asztalos Gábor

7 Közhasznú információk CAMINUS Kft. felhívása A CAMINUS Tőzeléstechnikai Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy október között kéményseprı-ipari közszolgáltatást végez Gerjen községben. Eladó egy alig használt HAUZER típusú öttálcás elektromos gyümölcsaszaló. Érdeklıdni lehet Máté Dénes Rákóczi F. u. 25/b., telefon Teljes svéd-, és talp maszszázs! Kérésre házhoz is megyek! Csesznegi Andrea 06-20/ Ürmösy Sándorné kéz- és lábápolás, mőkörömépítés Igény esetén házhoz megyek! Idıpont egyeztetés: 20/ Adok Veszek Eladók a Szent I. u. 12, és az Ady E. u. 16. alatt lévı ingatlanok. Továbbá egy számítógép. Érdeklıdni lehet a 06-20/ ös mobilszámon. Alma eladó! Jonatán, Golden, Jonagold, Idared. 100 Ft/kg. Érdeklıdni Házi József Kossuth L. 35. Az ön hirdetéséhek a helye! A lakossági hirdetések a Gerjeni Hírekben ingyenesek! Éljenek a hirdetési lehetıséggel! XII. évfolyam 10. szám október Volton Bau Az élelmiszer bolt ajánlatából: Üzletünkben megkezdtük cukrászsütemények árusítását, tortára rendelést felveszünk! Horgászbolt - Wiener extra kávé 250 g 390 Ft - Tolle tej 2,8% 0,5l 90 Ft - Virsli 250 g-os 170 Ft - Fagyasztott csirkemáj 430 Ft/kg A Gazdabolt ajánlatából: - Mőanyag váza nagy 430 Ft/db - Lombseprő állítható nyéllel 980 Ft/db - Cirokseprő 660 Ft/db - Kegyeleti mécsesek, gyertyák nagy választékban 80 Ft-tól 255 Ft-ig - Csonti kis doboz 50 Ft - Giliszta 100 Ft/doboz - Fejlámpa Ft Térjen be hozzánk! TOLLE Trappista sajt Elıhőtött csirke (hátsó negyed) COOP fagyasztott hasábburgonya Farmer félzsíros túró 250 g Füstölt csülök (hátsó) Parasztkolbász Sertéscomb Sertés darált hús 500 g Sertés tarja (csomagolt) 500 g A Kop-Ka Ka ABC Akciós ajánlata Október Minden Reggel friss, meleg 849 Ft/kg 499 Ft/kg 239 Ft/kg 169 Ft/db 799 Ft/kg 819 Ft/kg 999 Ft/kg 469 Ft/db 759 Ft/cs a jó szomszéd!

8 Sport Létszám gondok gyızelmekkel A gerjeni csapat annak ellenére hozza a mérkızéseinek többségét, hogy a csapat létszámgondokkal küzd. Csere nélkül, illetve tíz emberrel is sikerül a csatárok gólbıségének eredményeképpen nyerni. A létszámgondok enyhítésére régi tapasztalt játékosokat hív vissza a csapat. A Nagydorog ellen Taba Sándor húzta vissza a focicsukát. A vezetıség további tapasztalt játékossal tartja a kapcsolatot. Simán kikaptunk Kocsola SC - Gerjen SK 6:1 (3:0) (G.: Brezovszki) Már asz elsı játékrészben eldılt a mérkızés a hazai csapat javára. Simán nyertünk ( Gerjen SK - Pusztahencse KSE 5:0 (4:0) (G.: Bráz 2, Hajdú, Lazányi, Fekete) A fiatal gerjeni játékosok az elsı félidıben hozták a mérkızést. Tíz emberrel is gombócnyi gól! ( Gyapa Derbi SE - Gerjen SK 2:9 (2:3) (G.: Bráz 5, Pesti 4) Nem volt azonos súlycsoportban a két együttes. A második félidıben kiegyenlítıdött a létszám. Bráz Szilveszter nem tudott hibázni. Simábban is nyerhettünk volna ( Gerjen SK - Nagydorog KSE 4:3 (2:1) (G.: Hajdú, Bráz 2, Pesti, Hajdú) Magunknak tettük izgalmasnak a mérkızést. Egy hazai hiba, és több játékvezetıi tévedés miatt nem lett sima a meccs. A bajnokság állása a forduló után: 1. Kocsola SC : Nagydorog KSE : Báta KSE : Gerjen SK : Regöly SE : Mucsfa KSC : Dalmand SC : Izmény SE : Harc PSE : Pusztahencse KSE : Majos SE : Závod SE : Gyapa Derbi SE : Szakcs SE : Bonyhádvarasd SK : II. évfolyam 10. szám október Nemzetközi tornán Szlovéniában zeptember 11-én indultunk öt játékossal Szlovéniába, S nemzetközi gyeplabda bajnokságra. A budapesti Építık HC játékosaival közösen alkotva csapatot, vettünk részt Predanovciban egy nyolc csapatos tornán. Gerjent Berenkei Petra, Papp Bettina, Kıszegi Róbert, Tóth Máté és Soós Gábor képviselte, akik méltó társaik voltak a budapestieknek. A 11 lıtt gólból Kıszegi Robi hármat, Soós Gábor kettıt szerzett. (Gerjeni gólütık a zárójelben) Építık HC - Tresnjevka 2:1 (G.: Kıszegi) A szombati elsı meccsünket a horvátországi Tresnjevka csapata ellen nyertük 2:1 arányban, a félidei 0:1-rıl. A gyıztes gólt Kıszegi Robi ütötte. Építık HC - Szabadka I. 2:0 A második mérkızésen a szerb Szabadka I. volt az ellenfél, ahol végig jól játszva 2:0-s gyızelmet arattunk. Építık HC - WAC 5:0 (G.: Kıszegi 2, Soós) Az osztrák WAC csapatával játszott meccsünket magabiztosan 5:0-ra nyertük, ezzel a csoport élén végeztünk. Építık HC - Slavia 1:1 Vasárnap elıször a Slavia csapatával találkoztunk. Egy gyıztes mérkızést engedtünk ki a kezünkbıl. 1:1-es döntetlenre végeztünk a végig durván játszó bolgár csapattal. Építık HC - Triglav 1:4 (G.: Soós) A torna utolsó mérkızésén a hazai Triglav HC volt az ellenfél. Az elsı félidı után 1:0-s elınnyel indultunk, ám a második játékrészben a hazaiak jó játékkal megfordították a mérkızést és végül 4:1-re diadalmaskodtak. Így a tornán az ezüstérmet szereztük meg. Köszönetemet szeretném kifejezni az újság hasábjain keresztül is Domsa Ferencnek, az AGRÁR Kft-nek, az ANTISORGUM Kft-nek és dr. Balogh István elnök úrnak, Molnárné Dalmandi Teréz ügyvezetı igazgatónınek, akik az Agrár Munkaadói Szövetség vezetıi. Szponzorálásuk nélkül nem juthattunk volna ki erre a tornára. Anyagi segítségükkel hatalmas élményhez, tapasztaláshoz juttatták gyermekeinket. Magó Zsuzsa Kiadja: Gerjen Község Önkormányzata Felelıs kiadó: Máté Dénes polgármester Szerkesztı: Szerkesztıség Szerkesztıség: Gerjen, Jókai u. 5. (20) Honlap: Engedély száma: /1998 Nyomda: Páskum Nyomda Szekszárd Online: ISSN Nyomtatott: ISSN

Órák a képtárban. ll. Gerjeni Böcıverseny. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 11. szám INGYENES 2009. november

Órák a képtárban. ll. Gerjeni Böcıverseny. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 11. szám INGYENES 2009. november Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 11. szám INGYENES 2009. november Órák a képtárban A gerjeni alsós kisdiákok a Paksi Képtárban, múzeumi órák keretében ismerkedhetnek a mővészetekkel. ll. Gerjeni Böcıverseny

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére Az

Részletesebben

Gerjeni szüret 2008. Megújul a mővelıdési ház. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XI. évfolyam 10. szám INGYENES 2008.

Gerjeni szüret 2008. Megújul a mővelıdési ház. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XI. évfolyam 10. szám INGYENES 2008. Honlapunk:www.gerjen.hu XI. évfolyam 10. szám INGYENES 2008. október Gerjeni szüret 2008 A tartalomból: Önkormányzati hírek Testületi ülés Elkelt a harmadok bérlakás 2. oldal Féléves költségvetési beszámoló

Részletesebben

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a -es tanévre Osztályterem-díszítı verseny A -es tanévben a Diákönkormányzat bevezeti a pontozásos rendszerő osztályterem-díszítı

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI FELNİTT AMATİR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

SZOLNOK VÁROSI FELNİTT AMATİR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA SZOLNOK VÁROSI FELNİTT AMATİR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Tartalomjegyzék 1. Bajnokság célja 2. Bajnokság rendezıje 3. Társadalmi versenybizottság 4. A Bajnokság rendszere, ideje, helyszíne 5.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

II. WATT OPEN 2010 Vegyes páros tenisz verseny

II. WATT OPEN 2010 Vegyes páros tenisz verseny II. WATT OPEN 2010 Vegyes páros tenisz verseny A WATT- Erısáramú Tervezı, Szerelı és Szolgáltató Kft. második alkalommal rendezte meg a II. WATT-ETA Kupa Vegyes Páros Tenisz Versenyt Pécs Városi teniszélet

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda.

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: A 2009. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása Az elıterjesztést készítette: Földházi

Részletesebben

Megújul a jegyzılakás

Megújul a jegyzılakás Honlapunk: www.gerjen.hu XIV. évfolyam 2. szám INGYENES 2011. február Megújul a jegyzılakás z új tulajdonosok a helyi védelem alatt álló házat régi szépségében szeretnék helyreállítani Tél Gerjenben tartalomból:

Részletesebben

Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl

Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl Készült a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdésének megfelelıen.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják.

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 17 óra 10 perckor kezdettel megkezdett 17 óra 45 percig, majd 19 óra

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.../2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M A gyakorlati képzés óra~és vizsgaterve 5 A gyakorlóóvodák elérhetıségei 6 A gyakorlati képzés felépítése (rövidítve):

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Körjegyzőségből Polgármesteri Hivatal. A tartalomból: Itt a tavasz, a falu választ, az ország szavaz. Borverseny 2008. IV. évfolyam 3.

Körjegyzőségből Polgármesteri Hivatal. A tartalomból: Itt a tavasz, a falu választ, az ország szavaz. Borverseny 2008. IV. évfolyam 3. IV. évfolyam 3. szám Bükkösdi Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2008. MÁRCIUS Hírlap Önnek is ingyen jár! A tartalomból: Bányahírek Oktatás integráció Régi-új jegyző NyMTIT gyorsinfó 2. oldal

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

M u t a t ó. Napirendi pontok:

M u t a t ó. Napirendi pontok: J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzata Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2009. július 16-án 14.00. órai kezdettel tartott nyílt ülésérıl.- M u t a t

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 290-10/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata 2011. március

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

a Szentistváni TITÁN Sportegyesület

a Szentistváni TITÁN Sportegyesület A KARCOS MURCI Hagyományırzı Színjátszó Egyesület és a Szentistváni TITÁN Sportegyesület eredményesen pályázott a 102/2012.(X.1.) VM. rendelet alapján falumegújításra és fejlesztésre a LEADER Helyi Akciócsoportok

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I.400-13/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Xll. Gerjeni Lovasnapok

Xll. Gerjeni Lovasnapok Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 6. szám INGYENES 2009. június Xll. Gerjeni Lovasnapok Gerjent idén is Domsa Dalma képviselte a versenyen. Az egyéves tapasztalat látszott hajtásán, szép, ügyes versenyzést

Részletesebben

Felkészülve a belvízre

Felkészülve a belvízre Alapítva 2011. FELGYŐI HÍREK KIADJA: FELGYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Felgyő, Széchenyi út 1. 2013. Február-Március III. évfolyam 2-3. szám felgyo.hu/felgyoihirek TELEFON/FAX: 06-63/580-061 FELELŐS KIADÓ: HORVÁTH

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1941-10/2010. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Fordulónap: 2009.december 31. Beszámolási idıszak: 2009.július 14-2009.december 31. A szervezet bemutatása: Elérhetıség: 2200 Monor Kossuth L. u. 65-67 Azonosító adatok:

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-8/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. szeptember 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV Iktatószám: IV. 167-1/2010. Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV amely készült 2010. március 2-án (kedden) 16 óra

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 102-6/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Kovács György képviselı, ifj. Kovács György képviselı. Lakatos Ferenc elnök-helyettes.

Kovács György képviselı, ifj. Kovács György képviselı. Lakatos Ferenc elnök-helyettes. Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-5/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. szeptember 2-án (kedden) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

XXXIII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny

XXXIII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny XXXIII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny SOPRON 2011. november 19-20. 33. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny Sopron Kupa 2011. november 19-20. A verseny célja Dr. Csik Ferenc Olimpiai Bajnok tiszteletére olyan úszóverseny

Részletesebben

2007.01.08.Pénteken hajnalban egy jó kis meccset ismételnek a Sport1TV-n, érdemes a videófelvevıket beprogramozni!

2007.01.08.Pénteken hajnalban egy jó kis meccset ismételnek a Sport1TV-n, érdemes a videófelvevıket beprogramozni! 2007.01.12. kedd és szerda éjjel 1-kor rögbi a Sport1 TV-n! 2007.01.08.Pénteken hajnalban egy jó kis meccset ismételnek a Sport1TV-n, érdemes a videófelvevıket beprogramozni! 01:45 Rögbi (ism.) ECR Heineken

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 63/ /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: -testületének ülésén, 2010.május 17-én

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-6/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2012. február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok 2/2012. (II. 14.) határozata Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

II. Tenkesalja Böllérverseny,

II. Tenkesalja Böllérverseny, Tisztelt Érdeklıdı! Örömmel értesítjük, hogy 2010. január 16-én megrendezésre kerül a II. Tenkesalja Böllérverseny, melyre sok szeretettel meghívjuk Önt és városának/falujának böllércsapatát, hogy a régió

Részletesebben

Látogatókamion Gerjenben

Látogatókamion Gerjenben Honlapunkwww.gerjen.hu XII. évfolyam 1. szám INGYENES 009. december Látogatókamion Gerjenben Kicsik és nagyok tájékozódhattak a Paksi Atomerımő jelenérıl és jövıjérıl, az erımő országot járó tájékoztató

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án 18.00 órai kezdettel Mezőfalva Nagyközség Polgármesteri Hivatalának 2422

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. június 7. Újra vasutasnap Záhonyban A Záhony-Port aktív közremőködésével újra Záhony lesz a vasutas élet központja

Részletesebben

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta.

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta. Hétfı - Kedd Multimédiás tananyag feldolgozása, egészséges tápanyagok címmel (elsı forduló) 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. január 20-án (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl 1 Az

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

Fegyelmi Bizottság 2008-2009. évi beszámolója. Tisztelt Sporttársak! A Fegyelmi Bizottság tagjairól, munkamódszereirıl..

Fegyelmi Bizottság 2008-2009. évi beszámolója. Tisztelt Sporttársak! A Fegyelmi Bizottság tagjairól, munkamódszereirıl.. Fegyelmi Bizottság 2008-2009. évi beszámolója Tisztelt Sporttársak! A Fegyelmi Bizottság tagjairól, munkamódszereirıl.. A fegyelmi ügyek sokrétőségérıl, az évad kiemelkedı eseteirıl: - 1 fı sportvezetı,

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 10. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. szeptember 25.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 4. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 4. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA OM 034931 1089 BUDAPEST, Vajda Péter utca 25-31. Telefon: (+36-1) 333 49 13; Gazdasági iroda: 313 74 17; Telefax: 477 04 27 E-mail: info@vajdaiskola.hu;

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 17-19. TARTALOMJEGYZÉK 17/2011.(IV.19.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 248. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételérıl szóló

Részletesebben

Elıterjesztés a december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére

Elıterjesztés a december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére Elıterjesztés a 2012. december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére Tárgy: A települési szilárdhulladék, hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételi díjának megállapításáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2009. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 5-6. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-2/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. március 19-én (hétfın) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Polgármesteri beszámoló a társulásokban 2012. november 1. - 2013. október 15. között végzett tevékenységrıl,

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben