Gerjeni Szüret Ezüstös gyeplabdásaink. Ebzárlat. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 10. szám INGYENES 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gerjeni Szüret 2009. Ezüstös gyeplabdásaink. Ebzárlat. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 10. szám INGYENES 2009."

Átírás

1 Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 10. szám INGYENES október Gerjeni Szüret 2009 A jegyzıi - Tózer Kinga és Kıszegi Róbert - és a bírói - Weller Viktória és Pesti Zoltán - pár is jelen volt az 1000 éves Tolna megye megyezászlójának átadásánál Ezüstös gyeplabdásaink A gerjeni játékosok az Építık HC csapatában A gerjeniek erısítik majd az együttest a magyar bajnokságban is. A tartalomból: Féléves beszámoló Arányos a költségvetés 2. oldal Pályázatok KEOP-os pályázatok 2. oldal Utcabál a Vajda Ignác utcában Gyermekek és felnıttek szórakozhattak 3. oldal Gerjeni Szüret Sikeres elıadások a bálon 4. oldal A szüreti felvonulásról Szervezık a falunap eseményeirıl 5. oldal Csuka horgászat Úsztatós horgászat 5. oldal Hírek az Atomerımőbıl A Lévai Projekt 6. oldal Sport Fogy a csapat A pontszám viszont növekszik. 8. oldal Ebzárlat Október 8-tól 27-ig A következı szám megjelenik: november 10-én Lapzárta: október 31. A vadállatok veszettség elleni vakcinázása történik október 4-8-ig. Ezért az Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság ebzárlatot rendelt el. Az állatok legeltetése is TILOS! Önkormányzati hírek Mővelıdés-kultúra Böcı Környezetünk

2 Önkormányzati hírek Arányos a féléves költségvetés G erjen Község Önkormányzata szeptember 14-én tartotta soron következı testületi ülését. Az ülés fı napirendi pontja a féléves költségvetési beszámoló volt. Elsıként a polgármester számolt be az elmúlt hónapok eseményeirıl. Ezt követte az önkormányzat évi költségvetése félévi mérlegének megvonására. A polgármester az elıterjesztésében kiemelte, hogy az eddigi szigorításoknak az eredménye már látszik, csökkenek a kiadások. A költségvetési mérleg idıarányos, a bevételeknél 58%-os, a kiadásoknál 54 %-os volt a teljesítés. A hitelállomány, illetve a hiány nagysága jelenleg 40 millió forint, mely 15 millióval kevesebb a tervezettnél. A képviselık a beszámolót elfogadták. A következı napirendben a képviselık tájékoztatást kaptak az tanévkezdésrıl, melynek pozitív eleme, - annak ellenére, hogy több diákot a nyáron átírattak más iskolába KEOP-os pályázatok erjen Község Önkormányzata három terüle- G ten is érdekelt a KEOP-os pályázatokban. A KEOP a hulladékgazdálkodási pályázat keretében Paks és környéke településeivel pályázunk egy modern hulladéklerakóra, mely 1 milliárdos projekt. A KEOP a szennyvízkezelésre kiírt pályázat keretében a tolnai szennyvíztelep korszerősítésében vagyunk érdekeltek, mely hasonló volumenő az elızıhöz. - hogy nıtt a tanulói létszám. A képviselık elfogadták az iskola tervezett órakeretét és pedagógus létszámát. Negyedik napirendként véleményezte a testület a Megyei Közoktatási Fejlesztési Tervet. A képviselık kifejezték, hogy a változtatásokat csak úgy tudják elképzelni, ha a kistelepüléseken megmaradhatnak a nyolc évfolyamos iskolák. A következı napirendben egy igen fontos dologról döntött a testület. Benyújtásra kerül a KEOP Települési ivóvízminıség-javítás célú fejlesztési pályázat, melyet a DUNAÁG Kft. mentorálásával készít el. Végül az egyebekben a polgármester tájékozatta a képviselıket, hogy Gerjen községben 13 család élt a krízis kezelı programmal. Eddig 4 család kapott különbözı mértékő támogatást. Továbbá tervezi a település a faluıri feladatok ellátására egy pályázat benyújtását. - polgármester - A KEOP ivóvízminıség-javításra szolgáló pályázat keretében pedig egy 200 milliós projekt van elıkészítésben. Mindhárom fejlesztés nagy jelentıségő a település jövıje szempontjából, mely nem csak a környezet tudatosságot jelenti, hanem a falu élhetıségét is. Reméljük ezek a beruházások megvalósulhatnak úgy, hogy a falu gazdálkodását csak kis mértékben befolyásolják XII. évfolyam 10. szám október Levél Kozák Évának Kedves Éva! Szomorúan olvastuk cikkedet, pedig mintha rólunk írtál volna! Egyetértünk Veled abban, hogy falun az iskola a kultúra bástyája, a pedagógus a Oktatás lámpás. Bérjegyzékünket elnézve még az is igaz, a nép napszámosai vagyunk. Iskolánkban a szülık bizalommal fordulnak hozzánk akár családi problémáikkal is. Legnagyobb igyekezettel segítünk. Igaz, a magyar tanárok nem nézetik meg filmen a kötelezı olvasmányt, hisz mint az a nevében is benne van olvasni kell. Viszont minden magyar ünnepet méltóképpen ünnepeltetnek. Szavalóversenyre, szépkiejtési versenyre viszik a gyerekeket, ahol országos helyezést is elértek már. Színjátszó szakkör is mőködik. Örömmel láttunk volna Téged is az elızı évi jelenet bemutatóján, ahol Zsófi lányod is szerepelt. A testnevelı nem viszi görkorcsolyázni a gyerekeket, csak a nyári szabadsága alatt edzıtábort szervezett és kora ısztıl késı tavaszig szinte minden hétvégén versenyre viszi a tanulókat. Eredményeink kiemelkedıek, több diákolimpiai bajnoki cím a miénk, nemzetközi versenyen sem kell szégyenkezni. A biológia szakos parlagfő versenyre készíti fel az érdeklıdıket, ahol évek óta dicséretes eredményeket érnek el. A napközis tanár sakkkört vezet. Tanulóink rajzpályázaton is részt vesznek szinte minden évben. Az érdeklıdı tanulók minden tantárgyból kipróbálhatják tudásukat, szorgalmukat a levelezıs versenyeken, amiben a pedagógusok szívesen segítenek. Visszük a gyerekeket erımő látogatásra, múzeumba, kiállításra. Színházba több alkalommal eljutottak tanulóink. A tantestület nagy része pályázatokat készít rendszeresen, ahol több százezer forintot nyertünk. Ezzel is segítve a gyerekek szellemi és testi gyarapodását. Az osztályfınökök viszik túrázni, kirándulni a fiatalokat. Projekt napokat, -hetet tartottunk, ahol új módszerekkel tanítottunk. Tanfolyamokat végzünk, hogy tudásunkat megújítva szolgáljuk tanítványaink fejlıdését. Elsıs koruktól fogva magyar gyerekeket nevelünk, hiszen elég csak az alsós olvasókönyvet kinyitni és az általad említett írásokat megtalálhatod. Kedves Éva! Téged, mint népi iparmővészt szívesen láttunk volna iskolánkban, akár szakkört vezetni is, - ahogy tetted Dunaföldváron - de sajnos még Zsófi osztálytársai sem ismerhették meg csodálatos kézügyességedet. Leírod, mit vársz el a pedagógustól: hétfı reggeltıl péntek estig álljunk a gyerekek mögött. A szabadságunk alatt is szervezzünk programokat. Meddig tart a mi kötelességünk? És a szülı feladata, felelıssége? Kikérjük magunknak az emberi és szakmai önérzetünket sértı szavakat: folyamatos lazaság. Sajnáljuk, hogy tájékozatlanságodból adódóan - bár az újságból is tájékozódhattál volna - ilyen rossz véleményed alakult ki iskolánkról! Hál istennek sokan egészen másként látják ezt, még más településen is! Kívánjuk Nektek, hogy a mostani iskolában találjátok meg mindazt, amit nálunk kifogásoltok! Tantestület

3 Mővelıdés-kultúra Utcabál a Vajda Ignác utcában M ásodik alkalommal került megrendezésre a Vajda Ignác utcai lakosok szervezésében az utcabál. A délután folyamán a gyerekeké volt az utca. Lehetett csocsózni, bábszínházat nézni, rajzolni, és boszorkányokat üldözni. Az rajzokból a Deszka Galériában nyílt kiállítás. Az ügyes kező anyukák munkáiból is volt kiállítás és vásár, ahol a gyerekek is próbálkozhattak a gyöngyfőzéssel, varrással. Az este folyamán, pedig a felnıttek vették birtokukba az utcát. A hazai ízek mellett volt büfé, és élı zene, melyet a bátai Tambura zenekar szolgáltatott. Boszorkányüldözés Az estét a polgármester nyitotta meg, majd a Tambura zenekar pengette a talpalávalót. Aki ott volt, az jól érezte magát. A zenekar távozását XII. évfolyam 10. szám október A felnıttek is megmutathatták, mit tudnak A meséhez a gyerekek készítették a díszletet Nagy sikere volt Klári óvó néni bábjátékának A nagyok körében a csocsó volt a legnépszerőbb A Tambura zenekar éjfélig játszott követıen a jó kedvő vendégek még hajnalig énekeltek egymás kedvére. A kezdeményezés tavaly azzal a szándékkal is jött létre, hogy a település többi utcája is szervezzen hasonló összejövetelt a fiatalok és az idısebbek számára. Az elmúlt évben nem akadt újabb vállalkozó. Sokszor lehet hallani, hogy nincs a faluban már semmi! A Vajda Ignác utcaiak most is megmutatták, hogy milyen fontos a lakosság önálló kezdeményezése.!

4 Mővelıdés-kultúra Gerjeni Szüret és Falunap 2009 z idén rendhagyó módon szeptember utolsó A hétvégéjén került megrendezésre a gerjeni szüreti felvonulás és bál. A rendezık új színfolttal álltak elı. A falu bevezetı útjain és a központban szalmaemberek köszöntötték a vendégeket, illetve a bál helyszínén is várták a bálozókat a szalmagazdák. Jaksa Tamás kisbíró Délután a bírói és jegyzıi pár megérkezését követıen az idei szüreti felvonulás egy kis ünnepséggel kezdıdött Tolna megye 1000 éves évfordulója alkalmából. Az évforduló emlékére a Megyei Közgyőlés elnöke minden Tolna megyei településnek megyezászlót adományoz. Az 1000 éves Tolna megyét verssel köszöntötte három generáció. Ezt követıen Puskás Imre a közgyőlés elnöke A falu kapujában mondott ünnepi beszédet, majd átadta a megyezászlót Máté Dénes polgármesternek. Ezután kezdıdhetett meg a hagyományos szüreti felvonulás, melyet a megyezászló vezetett fel a település zászlaja mellett A menet, melynek az élén a bírói és a jegyzıi hintó haladt, ismét végig járta a falu utcáit, és vendéglátásban részesült a bírói és jegyzıi házaknál. Az esti bál folyamán fellépett a németkéri Német Hagyományırzı Tánccsoport, mely nagy sikert aratott a több, mint háromszáz fıs közönség elıtt. İket követte a Kalocsai Fiúk Roma Hagyományırzı Együttes, akik cigány lakodalmi lánybúcsút táncoltak el. A bál tovább folytatódott, melynek izgalmaihoz a tombolasorsolás is hozzájárult, melyen több értékes nyeremény talált gazdára. A tánc hajnalig tartott XII. évfolyam 10. szám október Máté Dénes polgármester átveszi a zászlót dr Puskás Imrétıl

5 A szervezı Szüreti és Falunapról N em kis feladat egy hagyományırzı rendezvényt évrıl évre úgy megszervezni, hogy mindig legyen benne valami közönségcsalogató újdonság is. Különösen nem, ha vékony pénztárcából kell gazdálkodni. Magó Zsuzsát, a szervezıt ezért elıször a rendezvény költségeirıl kérdeztem. - Milyen költségekkel jár egy ilyen program, és mindehhez mennyi pénz állt rendelkezésre? - Az önkormányzat Ft-ot adott a falunapra. Ennek az összegnek majdnem felét a zenekar díja teszi ki, akik még így is olcsón vállalták a tizenkét órás közremőködést. Fizetnünk kellett a hangosításért, a ruhák tisztításáért. A bírói és jegyzıi párnak hagyományosan megvesszük a kínálásra való italokat, poharakat. Szintén ebbıl a pénzbıl vásároljuk a tombolatárgyakat - idén kb Ft értékben. A tombola egyébként nem hoz hasznot, jó, ha a nyeremények ára megtérül. Ezen kívül van még sok aprócseprı kiadás, fıleg dekorációs anyagokra. - Mi a helyzet a fellépı együttesekkel? - A németkéri néptánccsoport a Paks térségi kulturális együttmőködés keretében lépett fel nálunk, így ez nekünk nem került pénzbe. A kalocsai roma csoport pedig személyes kapcsolatokon keresztül lett meghívva, csak a vacsorát és az utazást biztosítottuk számukra. Örültem, hogy adódnak ezek a lehetıségek, mert egy nevesebb mővész fellépti díja elvinné a falunapra szánt teljes összeget. Szintén a szíves vendéglátásért jött át Faddról Acsádi István és Dobecz János fogatos, valamint a csikósok. Ha nem lenne a sok önzetlen felajánlás a falu részérıl - Domsa Ferenc hozta idén is a XII. évfolyam 10. szám október Csukázás rögzített úszóval z elızı részben a hagyományos, úszós csu- A kázásról volt szó. Most egy olyan módszert szeretnék bemutatni, amit valószínőleg sokan ismernek, mégis kevesen alkalmaznak. A készséget a következıképpen kell öszszeállítani: A fızsinórra egy a csalihalhoz méretezett csukázó úszót vagy úszógolyót szerelünk. Ez lehet fixen, vagy csúszóra szerelt is egyaránt. A fızsinórunk végére egy grammos végólmot teszünk. Az úszó és az ólom között a fızsinórt tetszıleges távolságban elvágjuk attól függıen, hogy milyen mélyen szeretnénk a csalit elhelyezni, és ide egy hármas forgót teszünk. A forgó oldalágába a csukázó elıkét akasztjuk. Az eresztéket úgy kell beállítani, hogy az úszó a felszínen, az ólom pedig pont fenéken legyen. Egy-két méternél mélyebb vízben horgászva célszerő az elıkét a fenékhez Horgászverseny któber 23-án, pénteken, O rendezzük a II. Gerjeni Böcıversenyt. A tavalyihoz hasonlóan a RÉV-kobolya lesz a küzdıtér. Minden horgászt szeretettel várunk. A versenyre bárki nevezhet, aki érvényes horgászengedéllyel rendelkezik. Nevezni nálam lehet, vagyis Oláh Lacinál, a hintókat, Genye András fuvarozta a roma csoportot, Genye Illés szılıt és bort adott, Tóth Róberték szállították a szalmát, Varga István önköltségi alapon mőködtette a büfét, rengetegen sütöttek süteményt -, ez a rendezvény már nem is élne. - Végezetül: Hogy látta a rendezı az idei falunapot? - Úgy gondolom, hogy öszszességében jól sikerült. Szép volt az ünnepség, sok érdeklıdıvel, csak azt fájlalom, hogy kevés fiatal vállalkozott a nyitótáncra. A bálon is sokan részt vettek, és igazi jó hangulat volt. - S vajon mennyire érzi magáénak a rendezvényt a gerjeni ifjúság? Errıl két olyan fiatalt kérdeztem, akik már évek óta bekapcsolódnak a rendezésbe. - Szerintem magukénak érzik a fiatalok - vélekedett Genye András. Bár az igaz, hogy többen is kivehetnék részüket a munkából. Idén nekem is feltőnt, hogy a saját korosztályomból kevesebben jöttek segíteni, inkább a középiskolások voltak ott. (İk se sokan. - a szerk.) De úgy érzem, hogy akik ott voltak az elıkészületeknél, azok kitettek magukért. - Vajda Edit már kritikusabb volt: - Én úgy látom, hogy sok fiatal igényli a falusi programokat, de tenni érte már jóval kevesebben hajlandók. - Szerinted mi lehet ennek az oka? - Részben megértem, hogy akik vidéken dolgoznak, este érnek haza, azok már nehezebben mozdulnak. De az is igaz, hogy egy évben egyszer néhány estéjüket ık is feláldozhatnának a közösségért. Hiszen akik ott voltunk, egy jó bulinak éreztük az egész készülıdést. - Hogyan lehetne a huszonéveseket jobban bevonni a falu életébe? Lehet, hogy a személyes megkeresést várják? - Biztosan vannak olyanok, akik nem érzik, hogy az ı munkájukra is szükség lenne. Sokat számítanak a baráti kapcsolatok is. Ezért bánt engem, hogy idén a saját baráti társaságomból sem jött el mindenki segíteni, akit kértem. Talán, ha nagyobb felelısség lenne a fiatalokon, ha tudnák, hogy az ı közremőködésük nélkül nem valósul meg egy rendezvény, akkor jobban aktivizálnák magukat. Végezetül a szülıi munkaközösség vezetıjét, Csörgıné Szőcs Gabriellát kérdeztem a szülık hozzáállásáról. Én úgy tapasztaltam, hogy a szülık is szívesen vállalták a pluszmunkát. Jó hangulatban, igazi közösségként dolgoztunk együtt. mtk öszönetemet fejezem ki Magó Zsuzsa fıszervezınek és K mindazoknak, akik munkájukkal, támogatásukkal lehetıvé tették, a színvonalas faluünnepet! Polgármester Böcı közelebb elhelyezni, mert ha az elıke alatt túl hosszú damilt hagyunk az ólomig, az nehézkessé teheti a hal kifogását, és könnyen elakadhat a szerelésünk. Ez a módszer lassan folyó vízrészek vízközti meghorgászására kifejezetten alkalmas. A szerelék kellıképpen megerısítve harcsázásra is használható. GÖRBÜLJÖN! Oláh László Rákóczi u. 27. sz. alatt. Telefon: 06-70/ , vagy a RÉV büfében. Nevezési díj: Ft/fı. A versenyen gyerekeket is szívesen látunk. 14 év alatt a nevezés ingyenes, és külön díjazásban részesülnek. A gyerekek csak felnıtt felügyelettel vehetnek részt a versenyen.

6 Környezetünk Megújult a látogatóközpont 993-ban határozta el a 1 Paksi Atomerımő akkori vezetése, hogy a lakosság tájékoztatása érdekében létre kell hozni egy látogatóközpontot. A már meglévı épületbıl átalakított kiállítóhelyet szeptember 28-án vehették birtokukba a látogatók. Évente ezer látogatója volt a látogatóközpontnak. Az azóta eltelt 14 év alatt csak karbantartásokat végeztek. A Lévai projekt A Magyar Villamos Mővek Társaságcsoport az Országgyőlés március 30-i határozatát követıen a cégcsoport legjelentısebb tagvállalatai, kiemelten a Paksi Atomerımő Zrt. (PA Zrt.) részvételével július 8-án megalapította a Lévai Projektet a paksi atomerımő bıvítésének elıkészítése érdekében. A projekt célja, hogy elvégezze azokat a legfontosabb feladatokat, amelyek révén az Országgyőlési határozatban foglaltaknak megfelelıen, eljuthatunk a paksi atomerımő bıvítésének megkezdéséhez. Ezen cél eléréséig a projekt keretében elvégzendı legfontosabb feladatok közé tartozik a finanszírozás biztosítása, a Az atomerımő fejlıdése és a jövı szempontjából tartotta fontosnak az erımő, hogy az új ismeretek és információk is eljussanak az érdeklıdıkhöz. Ezért kellett újjá alakítani, új ismeretekkel megtölteni a vendégek számára a kiállító termet. Az új tablók bemutatják a radioaktív hulladékkezelést, a teljesítménynövelést és az atomerımő jövıbeni bıvítését. majdani létesítés kereteinek meghatározása, valamint a szállítói tender elıkészítése, melyhez szükséges a mőszaki és kereskedelmi feltételek rögzítése is. Mindemellett szakmai elemzéseket kell végezni a környezeti hatásokról, a 2020 utáni évekre vonatkozó fogyasztói igények alakulásáról, a regionális energiapiacról, illetve a szükséges rendszerszintő szabályozási és hálózatfejlesztési igényekrıl. A projektmunka fontos elemét képezi még a telephelyi, környezetvédelmi, vízjogi és létesítési engedélyek megszerzése. A projekt foglalkozik a jogharmonizációs kérdésekkel, valamint a regionális gazdasági és társadalmi hatások vizsgálatával is XII. évfolyam 10. szám október Bıvítik a hulladéktárolót zeptember 29-én a TEIT S ellenırzı bizottsága Máté Dénesnek, a bizottság elnökének vezetésével látogatást tett a Radioaktív Hulladékok Tárolójának bıvítési munkáinál. A jelenlegi négy tároló épület mellett kerül felépítésre az Kupak győjtés Parlagfő kommandó Gerjenben S z e p t e m b e r é n Gerj enb en j ár t a Parlagfő kommandó. Minden évben felhívjuk a lakosság és a gazdálkodók figyelmét, hogy a földterületükön írtsák a gyomnövényt. A kommandó végigjárta a települést, és csak kisebb fertızöttséget észlelt, de azokat is mentesíteni kell. új létesítmény, melynek jelenleg a talajmechanikai munkálatai folynak, annak érdekében, hogy biztos talajon álljon az épület, hogy az esetleges földmozgások - melyek igen ritkák errefelé - ne okozhassanak kárt a tárolókban. TEIT Ellenırzı Bizottság Kérek mindenkit, hogy kísérje figyelemmel a földterületeit, az ingatlanát és környékét, valamint a sírhelyeket is, mert az ellenırzésre idén még többször sor fog kerülni. A bírság mértéke nem kicsi: Ft/m 2. Egészségünk és környezetünk érdekében irtsuk a parlagfüvet! polgármester Gerjeni anyakönyvi bejegyzés Június Születés: Haász Tamara és Mihálovics Krisztián gyermeke Tamara Július Születés: Horváth Adrienn és Szőcs János gyermeke János Augusztus Születés: Novák Mónika és Vörös Péter gyermeke Roland Szeptember Településünkön megvalósult a szelektív hulladékgyőjtés, melynek egyik anyagfajtája a mőanyag hulladék. Az úgynevezett petpalackok kupakjait külön lehet összegyőjteni jótékony célra. Falunkban a kupakokat három helyen is le lehet adni : - A CBA boltban Kovács Jánosné Etánál, - Sülkei Józsefnénál a Kossuth L. u. 3-ban, és - a gyerekek bevihetik az iskolába is. A segíteni akarók Anyakönyvi hírek Házasságkötés Szıts Orsolya és Asztalos István Mezı Teréz és Asztalos Tamás Tóth Tímea és Asztalos Gábor

7 Közhasznú információk CAMINUS Kft. felhívása A CAMINUS Tőzeléstechnikai Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy október között kéményseprı-ipari közszolgáltatást végez Gerjen községben. Eladó egy alig használt HAUZER típusú öttálcás elektromos gyümölcsaszaló. Érdeklıdni lehet Máté Dénes Rákóczi F. u. 25/b., telefon Teljes svéd-, és talp maszszázs! Kérésre házhoz is megyek! Csesznegi Andrea 06-20/ Ürmösy Sándorné kéz- és lábápolás, mőkörömépítés Igény esetén házhoz megyek! Idıpont egyeztetés: 20/ Adok Veszek Eladók a Szent I. u. 12, és az Ady E. u. 16. alatt lévı ingatlanok. Továbbá egy számítógép. Érdeklıdni lehet a 06-20/ ös mobilszámon. Alma eladó! Jonatán, Golden, Jonagold, Idared. 100 Ft/kg. Érdeklıdni Házi József Kossuth L. 35. Az ön hirdetéséhek a helye! A lakossági hirdetések a Gerjeni Hírekben ingyenesek! Éljenek a hirdetési lehetıséggel! XII. évfolyam 10. szám október Volton Bau Az élelmiszer bolt ajánlatából: Üzletünkben megkezdtük cukrászsütemények árusítását, tortára rendelést felveszünk! Horgászbolt - Wiener extra kávé 250 g 390 Ft - Tolle tej 2,8% 0,5l 90 Ft - Virsli 250 g-os 170 Ft - Fagyasztott csirkemáj 430 Ft/kg A Gazdabolt ajánlatából: - Mőanyag váza nagy 430 Ft/db - Lombseprő állítható nyéllel 980 Ft/db - Cirokseprő 660 Ft/db - Kegyeleti mécsesek, gyertyák nagy választékban 80 Ft-tól 255 Ft-ig - Csonti kis doboz 50 Ft - Giliszta 100 Ft/doboz - Fejlámpa Ft Térjen be hozzánk! TOLLE Trappista sajt Elıhőtött csirke (hátsó negyed) COOP fagyasztott hasábburgonya Farmer félzsíros túró 250 g Füstölt csülök (hátsó) Parasztkolbász Sertéscomb Sertés darált hús 500 g Sertés tarja (csomagolt) 500 g A Kop-Ka Ka ABC Akciós ajánlata Október Minden Reggel friss, meleg 849 Ft/kg 499 Ft/kg 239 Ft/kg 169 Ft/db 799 Ft/kg 819 Ft/kg 999 Ft/kg 469 Ft/db 759 Ft/cs a jó szomszéd!

8 Sport Létszám gondok gyızelmekkel A gerjeni csapat annak ellenére hozza a mérkızéseinek többségét, hogy a csapat létszámgondokkal küzd. Csere nélkül, illetve tíz emberrel is sikerül a csatárok gólbıségének eredményeképpen nyerni. A létszámgondok enyhítésére régi tapasztalt játékosokat hív vissza a csapat. A Nagydorog ellen Taba Sándor húzta vissza a focicsukát. A vezetıség további tapasztalt játékossal tartja a kapcsolatot. Simán kikaptunk Kocsola SC - Gerjen SK 6:1 (3:0) (G.: Brezovszki) Már asz elsı játékrészben eldılt a mérkızés a hazai csapat javára. Simán nyertünk ( Gerjen SK - Pusztahencse KSE 5:0 (4:0) (G.: Bráz 2, Hajdú, Lazányi, Fekete) A fiatal gerjeni játékosok az elsı félidıben hozták a mérkızést. Tíz emberrel is gombócnyi gól! ( Gyapa Derbi SE - Gerjen SK 2:9 (2:3) (G.: Bráz 5, Pesti 4) Nem volt azonos súlycsoportban a két együttes. A második félidıben kiegyenlítıdött a létszám. Bráz Szilveszter nem tudott hibázni. Simábban is nyerhettünk volna ( Gerjen SK - Nagydorog KSE 4:3 (2:1) (G.: Hajdú, Bráz 2, Pesti, Hajdú) Magunknak tettük izgalmasnak a mérkızést. Egy hazai hiba, és több játékvezetıi tévedés miatt nem lett sima a meccs. A bajnokság állása a forduló után: 1. Kocsola SC : Nagydorog KSE : Báta KSE : Gerjen SK : Regöly SE : Mucsfa KSC : Dalmand SC : Izmény SE : Harc PSE : Pusztahencse KSE : Majos SE : Závod SE : Gyapa Derbi SE : Szakcs SE : Bonyhádvarasd SK : II. évfolyam 10. szám október Nemzetközi tornán Szlovéniában zeptember 11-én indultunk öt játékossal Szlovéniába, S nemzetközi gyeplabda bajnokságra. A budapesti Építık HC játékosaival közösen alkotva csapatot, vettünk részt Predanovciban egy nyolc csapatos tornán. Gerjent Berenkei Petra, Papp Bettina, Kıszegi Róbert, Tóth Máté és Soós Gábor képviselte, akik méltó társaik voltak a budapestieknek. A 11 lıtt gólból Kıszegi Robi hármat, Soós Gábor kettıt szerzett. (Gerjeni gólütık a zárójelben) Építık HC - Tresnjevka 2:1 (G.: Kıszegi) A szombati elsı meccsünket a horvátországi Tresnjevka csapata ellen nyertük 2:1 arányban, a félidei 0:1-rıl. A gyıztes gólt Kıszegi Robi ütötte. Építık HC - Szabadka I. 2:0 A második mérkızésen a szerb Szabadka I. volt az ellenfél, ahol végig jól játszva 2:0-s gyızelmet arattunk. Építık HC - WAC 5:0 (G.: Kıszegi 2, Soós) Az osztrák WAC csapatával játszott meccsünket magabiztosan 5:0-ra nyertük, ezzel a csoport élén végeztünk. Építık HC - Slavia 1:1 Vasárnap elıször a Slavia csapatával találkoztunk. Egy gyıztes mérkızést engedtünk ki a kezünkbıl. 1:1-es döntetlenre végeztünk a végig durván játszó bolgár csapattal. Építık HC - Triglav 1:4 (G.: Soós) A torna utolsó mérkızésén a hazai Triglav HC volt az ellenfél. Az elsı félidı után 1:0-s elınnyel indultunk, ám a második játékrészben a hazaiak jó játékkal megfordították a mérkızést és végül 4:1-re diadalmaskodtak. Így a tornán az ezüstérmet szereztük meg. Köszönetemet szeretném kifejezni az újság hasábjain keresztül is Domsa Ferencnek, az AGRÁR Kft-nek, az ANTISORGUM Kft-nek és dr. Balogh István elnök úrnak, Molnárné Dalmandi Teréz ügyvezetı igazgatónınek, akik az Agrár Munkaadói Szövetség vezetıi. Szponzorálásuk nélkül nem juthattunk volna ki erre a tornára. Anyagi segítségükkel hatalmas élményhez, tapasztaláshoz juttatták gyermekeinket. Magó Zsuzsa Kiadja: Gerjen Község Önkormányzata Felelıs kiadó: Máté Dénes polgármester Szerkesztı: Szerkesztıség Szerkesztıség: Gerjen, Jókai u. 5. (20) Honlap: Engedély száma: /1998 Nyomda: Páskum Nyomda Szekszárd Online: ISSN Nyomtatott: ISSN

Gerjeni Majális 2011. Köszöntjük az édesanyákat!

Gerjeni Majális 2011. Köszöntjük az édesanyákat! Honlapunk: www.gerjen.hu XIV. évfolyam 5. szám INGYENES 2011. május Gerjeni Majális 2011 Ismét nagy sikere volt az egész napos rendezvénynek tartalomból: Önkormányzati hírek Nem növekedett a hiány Elfogadták

Részletesebben

Tavaszváró jelmezes bál

Tavaszváró jelmezes bál Honlapunk: www.gerjen.hu XIV. évfolyam 4. szám INGYENES 2011. április Tavaszváró jelmezes bál Jó hangulatban báloztak az ovisok Kettıs gerjeni siker ranycsapat: Szalai F., Béda B., Holweiger., csere:takács

Részletesebben

Máté Dénes. Kis karácsony... Duna Kupa - Wels (Ausztria) A tartalomból:

Máté Dénes. Kis karácsony... Duna Kupa - Wels (Ausztria) A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 12. szám INGYENES 2007. december Kis karácsony... Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! Duna Kupa - Wels (Ausztria) Az

Részletesebben

Utcabál. Megújult a Mővelıdési ház. Akadálymentesítés. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009.

Utcabál. Megújult a Mővelıdési ház. Akadálymentesítés. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009. Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009. augusztus Megújult a Mővelıdési ház Befejezıdött a Mővelıdési ház külsı felújítása, mely a CÉDE pályázat segítségével, 4,8 millió forintból

Részletesebben

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat!

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat! Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 3. szám INGYENES 2007. március ngliában jártunk nglia történelmével, kultúrájával és sportjával ismerkedtek meg a diákok z országos döntıbe jutottak tartalomból: Testületi

Részletesebben

Farsangoltak az iskolások

Farsangoltak az iskolások Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 2. szám INGYENES 2009. február Farsangoltak az iskolások hatodikosok a tavalyihoz hasonlóan osztályfınökükkel együtt öltöztek jelmezbe, mely nagy sikert aratott idén

Részletesebben

Itt a farsang. Bemutató tanítás. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. X. évfolyam 2. szám INGYENES 2007. február

Itt a farsang. Bemutató tanítás. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. X. évfolyam 2. szám INGYENES 2007. február Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 2. szám INGYENES 2007. február Itt a farsang A tartalomból: Testületi ülés Nehéz helyzetben az önkormányzat 2. oldal Önkormányzati hírek Vallás skót, brazil, német,

Részletesebben

Jótékonysági elıadás. Adventi játszóház. A tartalomból: Önkormányzati hírek Az év utolsó testületi ülése A 2011-es év adóiról döntöttek 2.

Jótékonysági elıadás. Adventi játszóház. A tartalomból: Önkormányzati hírek Az év utolsó testületi ülése A 2011-es év adóiról döntöttek 2. A 800 éves Gerjen Hírlapja! XIV. évfolyam 1. szám INGYENES 2011. január Jótékonysági elıadás Az óvodások adventi jótékonysági elıadása teljesen megtöltötte a a nézıteret szülıkkel, nagyszülıkkel, érdeklıdıkkel.

Részletesebben

Schirilla György úszása

Schirilla György úszása Honlapunk:www.gerjen.hu XI. évfolyam 2. szám INGYENES 2008. február Schirilla György úszása Schirilla György 2008. január 19-én délután Kalocsa és Gerjen között úszott a Dunában. Több száz lelkes ember

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Az önkormányzat 254.397 ezer Ft bevétellel számol, amely kb. 20 millió Ftal kevesebb a tavalyi évnél. Ennek oka többek között az, hogy pl.

Részletesebben

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március HALIMBAI HÍREK Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március Tisztelt Halimbaiak, Tisztelt Olvasóink! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010.

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

NYIRlevél. Önkormányzati rendeletek kihirdetése

NYIRlevél. Önkormányzati rendeletek kihirdetése NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám 2010 március Értesítjük a lakosságot, hogy a településen 2010. április 1. 8 00 17 00 és 2010. április 2. 8 00 16 00 a Mővelıdési Ház udvarán TÜDİSZŐRÉS lesz. A vizsgálat

Részletesebben

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2. szám (márc. ( márc.-ápr. ápr.) K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a

Részletesebben

I. Érmelléki Néptánc Találkozó

I. Érmelléki Néptánc Találkozó XXII. évf. 11. (186.) szám 2013. november http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com 2013. december 14. én, szombat este 17 órától Nagytemplomunkban (Károlyi

Részletesebben

10 ÉVES A. 2009. JÚNIUS 10. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 250 Ft BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ

10 ÉVES A. 2009. JÚNIUS 10. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 250 Ft BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ 10 ÉVES A Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2009.

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

10 ÉVES A. 2009. OKTÓBER 10. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 250 Ft. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek Ady Endre

10 ÉVES A. 2009. OKTÓBER 10. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 250 Ft. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek Ady Endre 10 ÉVES A Jászboldogháza Község idıszakos lapja P OLG ÁR ME ST E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57 ) 460-0 23 f a l u u js a g @ j a s z b o l d o g h a z a. h u www.jaszboldoghaza.hu

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián.

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián. XXII. évf. 3. (178.) szám 2013. március http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Múzeumi Húsvét a Rozsnyai Győjteményben A Rozsnyai István Muzeális Győjtemény

Részletesebben

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat.

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat. Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. JÚLIUS 13.

Részletesebben

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó Berczeli Ön a Berczeli Napló 115. számát tartja a kezében. XIV. évfolyam 2. szám, 2009. július Augusztus 1. (szombat) 20.00 óra Gátszínház a Tisza-parton: Kassai Thália Színház : Imádok férjhez menni zenés

Részletesebben

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a nyár eleji rendcsinálásra!

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a nyár eleji rendcsinálásra! XXII. évf. 5. (180.) szám 2013. május http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Kiállítás a Városi Könyvtár és Mővelıdési Házban május 24-én, pénteken 17

Részletesebben

Kellemes nyarat kívánunk kedves olvasóinknak!

Kellemes nyarat kívánunk kedves olvasóinknak! 2010. július V. ÉVFOLYAM ÁRA: 100,-FT Kellemes nyarat kívánunk kedves olvasóinknak! Az elmúlt hónapok során többször láthattunk szivárványt az égbolton. Ez az égi tünemény a természet egyik legszebb és

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Beköszönı I/1-2. szám 2006. október-november A 2006. október 16.-i alakuló ülését a 2006. október 1.-i Önkormányzati Választásokon mandátumot szerzett

Részletesebben

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

2 2012. június. KRÓNIKA Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei:

2 2012. június. KRÓNIKA Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei: 2 2012. június A csapadékvíz elvezetés terveinek (un. Kisfalu és Györgyei Bartók B. Széchenyi utak által határolt területek) engedélyezéséhez a Környezetvédelmi és Vízügyi hatóság hiánypótlásának eleget

Részletesebben