J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről"

Átírás

1 Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u

2 Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i rendkívüli nyilvános ülésén hozott határozatai (teljes határozatok a jegyzőkönyvben): Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2013 (XI.27.) határozata Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Települési szilárd hulladék gyűjtése és szállítása közszolgáltatási szerződés keretében tárgyú a Kbt. 122/A. (1) bekezdés szerinti (közbeszerzési) eljárás megindítására vonatkozó felhívást és dokumentációt az előterjesztéssel egyezően. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és felhatalmazza a Polgármester urat, hogy ajánlattételre az alábbi gazdasági társaságokat hívja fel: - Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi út 55.) - Depónia Kft. (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.) - Oroszlányi Környezetgazdálkodási Zrt. (2840 Oroszlány, Táncsics M. u. 59.) Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és felhatalmazza a Polgármester urat a közbeszerzési bíráló bizottság tagjainak kijelölésére. Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2013 (XI.27.) határozata Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet 3. számú függeléke módosításáról Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet 3. számú függeléke módosítását az alábbiak szerint: I. Szakágazat szám Alaptevékenységi besorolás 3. függelék Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő Testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Államháztartási szakágazat: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 2

3 II. Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladat szám szerinti besorolása: Megnevezés Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezés Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakó- és nem lakó épülete építése, felítása Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Iskola intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Szakfeladat száma Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Statisztikai tevékenység

4 Közvilágítás Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok és társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf.) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Általános iskolai tanulószobai nevelés Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Fizikoterápiás szolgáltatás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

5 Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnytás Családsegítés Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása Civil szervezetek működési támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Köztemető-fenntartás és -működtetés

6 Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2013 (XI.27.) határozata Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet 3. számú függeléke módosításáról Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet 3. számú függeléke módosítását, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, az alábbiak szerint: I. Szakágazat szám Alaptevékenységi besorolás 3. függelék a Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő Testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Államháztartási szakágazat: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége II. Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladat szám szerinti besorolása: Megnevezés Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezés Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Iskola intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Szakfeladat száma

7 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Statisztikai tevékenység Közvilágítás Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok és társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Óvodai nevelés, ellátás Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Fizikoterápiás szolgáltatás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély

8 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Szociális étkeztetés Civil szervezetek működési támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Köztemető-fenntartás és -működtetés Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2013.(XI.27.) határozata Pusztavám Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a Móri Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde Pusztavámi Tagóvodája működtetéséről, az óvodai étkeztetési feladatok átadás-átvételéről, s a Főzőkonyhát érintő átszervezésről szóló Megállapodás megkötésére vonatkozó előterjesztést, valamint a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának VIII. sz. módosítását, melynek alapján az alábbi döntéseket hozza: 1. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselőtestület dönt arról, hogy január 1-jei hatállyal a Móri Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő Zengő Óvoda Egységes Óvoda Bölcsőde Pusztavámi Tagóvodája működtetési feladatait, az óvodai intézményi étkeztetési feladat ellátását átveszi, s a december 31-napjáig működő Főzőkonyha fenntartói feladatait szakfeladaton ellátja oly módon, hogy a Képviselőtestület a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 83/A. -ában biztosított munkáltatói jogkörében a főzőkonyhai feladatokat ellátó 5 fő 8

9 közalkalmazott ebből 1 fő élelmezésvezető munkáltatói jogutódlással történő közalkalmazotti jogviszonyban történő továbbfoglalkoztatásáról gondoskodik. 2. A Képviselőtestület a Móri Többcélú Kistérségi Társulás és Pusztavám Község Önkormányzata között létrejövő a Móri Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Zengő Óvoda Egységes Óvoda- Bölcsőde Pusztavámi Tagóvodája működtetéséről, az óvodai étkeztetési feladatok átadás-átvételéről s a Tagóvoda Főzőkonyháját érintő átszervezésről szóló Megállapodást a határozat 1. számú mellékletben foglalt tartalommal jóváhagyja, felhatalmazva a Polgármestert annak aláírására. 3. A Képviselőtestület utasítja a Pusztavámi Polgármesteri Hivatalt vezető Jegyzőt, hogy a Megállapodásban foglaltak végrehajtása érdekében a Megállapodásban foglaltak végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 4. A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a főzőkonyhai szolgáltatási feladatokat ellátó 1 fő élelmezésvezető és 4 fő konyhai dolgozó munkáltatói jogutódlással közalkalmazotti jogviszonyban történő továbbfoglalkoztatása tekintetében a Zengő Óvoda Egységes Óvoda- Bölcsőde vezetőjével együtt a munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 5. A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása VIII. számú módosításának aláírására. Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2013.(XI.27.) határozata Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Evangélikus egyház régi iskola épülete felítását támogatja. Ennek keretében felhatalmazza a polgármester urat, hogy az evangélikus egyház képviselőjével (a lelkész úrral) megkezdett egyeztetéseket folytassa, az előzetesen felkért tervezővel, pályázatíróval az előkészületi tevékenységeket végezze el. Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, ha és amennyiben az evangélikus egyház a pályázaton indulni kíván, ez esetben a pályázat előkészítését, a felításhoz szükséges források megszerzését, a vonatkozó pályázat benytását támogatja. 9

10 Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u Jelen vannak: Merkatz László Kubinyi Balázs Gerlinger Tibor Lisztmayer János Pratsler János polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő Megjelent meghívott: Bartók Béla István Dr. Légrádi Gábor alpolgármester jegyző Merkatz László polgármester köszönti a rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket, meghívottakat. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel a testület 5 tagja jelen van. Távolmaradását jelentette be munkahelyi elfoglaltság miatt Pintér István képviselő és Zombó Norbert képviselő. Merkatz László polgármester ismerteti a napirendi pontokat. Előadja, hogy 2. napirendi pontként tűztük ki a Bursa Hungarica pályázat megtárgyalását, azonban ez zárt ülés anyaga, úgyhogy ezt zárt ülés keretében tárgyaljuk. A napirendi pontokat a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad, azzal, hogy az eredetileg 2. napirendi pontként meghirdetett Bursa Hungarica pályázatok elbírálása napirendet zárt ülésen tárgyalja. Napirendi pontok: 1.napirendi pont: Hulladékkezelés-szállítási közbeszerzés Előadó: polgármester / jegyző 2.napirendi pont: Önkormányzati szakfeladatrend kiegészítés/módosítás Előadó: jegyző 3.napirendi pont: Óvoda épületüzemeltetésre és konyhaüzemeltetés átvételére megállapodás Előadó: polgármester 4.napirendi pont: Evangélikus egyház épület felítás Előadó: polgármester 10

11 1.napirendi pont: Hulladékkezelés-szállítási közbeszerzés Előadó: polgármester / jegyző Merkatz László polgármester: Írásban megküldésre került a képviselők részére előzetesen az anyag. A közbeszerzési kiírást elkészítette az elmúlt testületi ülés döntése alapján megbízott közbeszerzési szakember, a kiírás került a képviselőtestület elé, annak összes mellékletével együtt. Amennyiben ma a képviselő testület elfogadja ezt a kiírást és ez alapján meghozzuk a szükséges határozatokat, értesítjük még ma a közbeszerzést bonyolító céget, szakemberünket, ő elküldi az általunk megjelölt cégeknek a felhívásokat, a felhívások alapján, ezen cégek december 13-ig jelentkezhetnek a felhívásra. December 13-án borítékbontás, majd ét (szombatvasárnap) közbeszerzési szakember, pénzügyi szakember, műszaki szakember és a jegyző úr bevonásával munkával töltjük, hogy 16-ra (hétfőre) megállapítható legyen a beadott pályázatból, hogy melyiket kell esetlegesen hiánypótlásra felhívni. Hiánypótlás esetén annak záró dátuma december 20-a. December 20-ra összehívunk egy közbeszerzési bíráló bizottságot, melybe kell egy közbeszerzési szakember, jogi szakember, pénzügyi szakember, műszaki szakember. December 20-án ezen a pénteken egy képviselő testületi ülést kell tartanunk, eredményhirdetés napirendi ponttal. Ezt követően még mindig van 10 nap moratórium arra, hogy szerződést köthessünk. Ezalatt a 10 nap alatt a vesztes pályázók megtámadhatják a közbeszerzést, így december 30-án vagy 31-én tudjuk aláírni az előző évhez hasonlóan a jövő évi hulladékszállítási szerződésünket. Csak olyan céget javasoltunk, aki itt a település környezetében dolgozik. Dönteni kell a kiírási szöveg elfogadásáról, e három cég kijelöléséről, illetve hogy a bíráló bizottságot össze lehessen állítani ez meglehetősen kötött, hiszen a közbeszerző szakember megvan, jogi szakemberünk jegyző úr személyében megvan, pénzügyest és műszakist az önkormányzat tud állítani. Kéri, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatban a testület tegye meg észrevételeit, kérdéseit. Tájékoztatásul elmondja még, hogy törvényi változások, amit még ezzel kapcsolatban tudunk, hogy jövő év júliusától teljes egészében hatályba lép minden pontja a jelenleg érvényes hulladékgazdálkodási törvénynek. Tehát jövő év július 1-jén tudni fogjuk a következő időszak feltételeit. Amennyiben augusztus elsejéig a közös társulásos közbeszerzés nem indul el, akkor nem fogunk belemenni még egyszer az ideihez hasonló feszített feltételekbe, hanem mi magunk fogjuk kezdeményezni ennek lebonyolítását, hogy normális menetben tudjunk haladni. Észrevétel híján szavazásra kéri a testületet. Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2013 (XI.27.) határozata 11

12 Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Települési szilárd hulladék gyűjtése és szállítása közszolgáltatási szerződés keretében tárgyú a Kbt. 122/A. (1) bekezdés szerinti (közbeszerzési) eljárás megindítására vonatkozó felhívást és dokumentációt az előterjesztéssel egyezően. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és felhatalmazza a Polgármester urat, hogy ajánlattételre az alábbi gazdasági társaságokat hívja fel: - Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi út 55.) - Depónia Kft. (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.) - Oroszlányi Környezetgazdálkodási Zrt. (2840 Oroszlány, Táncsics M. u. 59.) Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és felhatalmazza a Polgármester urat a közbeszerzési bíráló bizottság tagjainak kijelölésére. Felelős: Merkatz László polgármester Dr. Légrádi Gábor jegyző Határidő: december napirendi pont: Önkormányzati szakfeladatrend kiegészítés / módosítás Előadó: jegyző Merkatz László polgármester: Írásban megküldésre került a képviselők részére az anyag. Jegyző úr készített egy átlátható előterjesztést határozati javaslattal, melyhez odarendezte azon szakfeladatokat, amelyek törlésre kerültek vagy feladatként bekerülnek, majd pedig ezt az egészet egy egységes szerkezetben is elénk tárta, hogy hogyan nézne ki elfogadás után az rendszer. Majd átadja a szót jegyző úrnak. Dr. Légrádi Gábor jegyző: Amint az az előterjesztésből is kitűnik, elsődlegesen a konyha működtetés átszervezése miatt volt szükség a változtatásra, azonban ha már hozzányúltunk az anyaghoz, az Államkincstárral történt előzetes egyeztetés után, a módosításban javasoljuk átvezetni az időközbeni jogszabályváltozások miatti módosításokat, a jövő évi feladatainknak megfelelő módosításokat, illetve a tényleges könyvelési gyakorlatunk szerint aktualizáltuk az anyagot. Lisztmayer János képviselő: Gyakorlati példát kér, mivel így nem érti. Dr. Légrádi Gábor jegyző: A és a szakfeladatokat töröljük, mert ezen tevékenységünket pl. az alatt könyveljük. Jövő évben feladatokat rónak ránk a választások, az ezekkel kapcsolatos szakfeladatokat akként fel kell vennünk. 12

13 Lisztmayer János képviselő: Köszönöm, értem, nem kérek több példát. Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2013 (XI.27.) határozata Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet 3. számú függeléke módosításáról Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet 3. számú függeléke módosítását az alábbiak szerint: 3. függelék Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő Testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez III. Szakágazat szám Alaptevékenységi besorolás Államháztartási szakágazat: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége IV. Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladat szám szerinti besorolása: Megnevezés Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezés Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakó- és nem lakó épülete építése, felítása Szakfeladat száma

14 Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Iskola intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Statisztikai tevékenység Közvilágítás Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok és társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf.)

15 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Általános iskolai tanulószobai nevelés Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Fizikoterápiás szolgáltatás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás

16 Köztemetés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnytás Családsegítés Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása Civil szervezetek működési támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Köztemető-fenntartás és -működtetés Felelős: Merkatz László polgármester Dr. Légrádi Gábor jegyző Határidő: december 31. Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2013 (XI.27.) határozata Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet 3. számú függeléke módosításáról 16

17 Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet 3. számú függeléke módosítását, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, az alábbiak szerint: 3. függelék a Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő Testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez III. Szakágazat szám Alaptevékenységi besorolás Államháztartási szakágazat: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége IV. Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladat szám szerinti besorolása: Megnevezés Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezés Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Iskola intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Szakfeladat száma Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

18 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Statisztikai tevékenység Közvilágítás Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok és társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Óvodai nevelés, ellátás Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Fizikoterápiás szolgáltatás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés

19 Szociális étkeztetés Civil szervezetek működési támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Köztemető-fenntartás és -működtetés Felelős: Merkatz László polgármester Dr. Légrádi Gábor jegyző Határidő: december napirendi pont: Óvoda épületüzemeltetésre és konyhaüzemeltetés átvételére megállapodás Előadó: polgármester Merkatz László polgármester: Az elmúlt testületi ülésen egy megállapodást az óvoda konyha átvételével kapcsolatban már a testület elé tártunk. Jelen megállapodás annyival bővebb, hogy a kettes pont szerint a szakmai működtetésnél tételesen felsorolásra kerültek, hogy mely költségeket áll ezentúl a kistérségi társulás, illetve ugyanígy az ingatlanüzemeltetésnél is, hogy mi az, amire a kistérség igényli a normatívát, mi az, amire mi igényeljük. Tehát van előttünk egy ilyen teljesen részletezett megállapodás. Másrészt pedig egy társulási megállapodás módosítása, amit kiküldtünk. Ez szűk 10 oldal, illetve egy több, mint 80 oldal egységes szerkezetű, amibe már ezek a módosítások benne vannak. Ennek a hatályba léptetése a nagyon fontos dolog, hogy ez minden egyes társult önkormányzaton át tudjon futni. Olvasható volt az előterjesztéses anyagban, hogy ennek december 13-ig mindenhol át kell futnia. A móriak által ideküldött anyag tételesen felsorolja, hogy mi miért kell, hogy változzon. Ezzel kapcsolatban kéri, hogy tegyék meg észrevételeiket, kérdéseiket a testület tagjai. Aki elfogadja az előttünk lévő határozattervezeteket, megállapodásokat, felhatalmazást ad azok aláírására, azzal, hogy az előter4jesztési anyag kiegészül egy további ponttal, a társulási megállapodás módosításával. 19

20 Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2013.(XI.27.) határozata Pusztavám Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a Móri Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde Pusztavámi Tagóvodája működtetéséről, az óvodai étkeztetési feladatok átadás-átvételéről, s a Főzőkonyhát érintő átszervezésről szóló Megállapodás megkötésére vonatkozó előterjesztést, valamint a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának VIII. sz. módosítását, melynek alapján az alábbi döntéseket hozza: 1. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselőtestület dönt arról, hogy január 1-jei hatállyal a Móri Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő Zengő Óvoda Egységes Óvoda Bölcsőde Pusztavámi Tagóvodája működtetési feladatait, az óvodai intézményi étkeztetési feladat ellátását átveszi, s a december 31-napjáig működő Főzőkonyha fenntartói feladatait szakfeladaton ellátja oly módon, hogy a Képviselőtestület a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 83/A. -ában biztosított munkáltatói jogkörében a főzőkonyhai feladatokat ellátó 5 fő közalkalmazott ebből 1 fő élelmezésvezető munkáltatói jogutódlással történő közalkalmazotti jogviszonyban történő továbbfoglalkoztatásáról gondoskodik. 2. A Képviselőtestület a Móri Többcélú Kistérségi Társulás és Pusztavám Község Önkormányzata között létrejövő a Móri Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Zengő Óvoda Egységes Óvoda- Bölcsőde Pusztavámi Tagóvodája működtetéséről, az óvodai étkeztetési feladatok átadás-átvételéről s a Tagóvoda Főzőkonyháját érintő átszervezésről szóló Megállapodást a határozat 1. számú mellékletben foglalt tartalommal jóváhagyja, felhatalmazva a Polgármestert annak aláírására. Felelős: Határidő: Merkatz László polgármester döntést követő 5 munkanap. 3. A Képviselőtestület utasítja a Pusztavámi Polgármesteri Hivatalt vezető Jegyzőt, hogy a Megállapodásban foglaltak végrehajtása érdekében a Megállapodásban foglaltak végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Felelős: Dr. Légrádi Gábor jegyző Határidő: december A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a főzőkonyhai szolgáltatási feladatokat ellátó 1 fő élelmezésvezető és 4 fő konyhai dolgozó munkáltatói jogutódlással közalkalmazotti jogviszonyban történő továbbfoglalkoztatása tekintetében a Zengő Óvoda Egységes Óvoda- Bölcsőde vezetőjével együtt a munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda tartott ülésén. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/5/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor és Vágner István képviselők távolmaradtak.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor és Vágner István képviselők távolmaradtak. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. július 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Laskai István polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Harmatos

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1006-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 23-án tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 2-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 6-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. február 6. Határozat:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2010. december 21-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. március 19-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. március 19-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: 2012. március 19-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 462-2/2012. 1/2012. számú 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Polgármesteri Irodája (Alcsútdoboz, József Attila utca 5.)

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Polgármesteri Irodája (Alcsútdoboz, József Attila utca 5.) 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Képviselő-testületének 2012. február 29-én 08.00 órakor megrendezésére kerülő nyílt testületi üléséről. ának Polgármesteri Irodája (Alcsútdoboz, József Attila

Részletesebben

5/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

5/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 5/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. szeptember 24-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Bordás Imre polgármester, Balogh Gyula, Cseh Lajos, Földházi

Részletesebben

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál Ön az alábbi menüpontok közül választhat Városfejlesztési Bizottság napirendje Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés 588-2 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 4/2013.(II.15.) 5/2013.(II.15.) 6/2013.(II.15.) A Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok: 1/2010. (III. 16.) számú együttes határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Délegyháza Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT. Délegyháza Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 38. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (IV.26.) rendelet módosítására A rendelet 2. (5) bekezdése hatályát

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u.

Részletesebben

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2011 JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 30-án 16 órai kezdettel tartott rendes nyílt ülésén. Ülés

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 10/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben