FALU - KÉP. Pinczési Judit: Nyári dal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FALU - KÉP. Pinczési Judit: Nyári dal"

Átírás

1 FALU - KÉP C S ERK ÚT K ÖZ S ÉG Ö NK O RM Á NY Z AT Á NA K LA PJ A 2010 J Ú NI US - J ÚLI U S Pinczési Judit: Nyári dal Egy kislány kék lepkét fogott. Szebb volt, mint egy szálló madár. Fénylő szárnyát szétnyitotta, azt mondta, ő lepkekirály. "Nem koronámat adom én, a szabadságért kevés, tudom, de ha röptömben felkiáltok, a hangom megül az arcodon." Lepke táncol a szélben, a tó ezüst tükör. Egy kislány játszik a réten, s az arca tündököl.

2 2 OLDAL FA LU - K ÉP Fedél a jó alapra Ha további nagy esőzések miatt - szó szerint - nem úszik el a tervünk, őszre befejeződik a 2007-ben elindított Nádasi mosóház projekt. Az avatás nagy napjáig szeretnénk megszólaltatni a munkákban legnagyobb részt vállaló cserkútiakat. Ma Kerti Sanyival beszélgetek. Ahogy ő mondja, megtisztelő volt, hogy részt vehetett benne, hiszen szakmája révén ő fejezhette be azt a munkát, amit annak idején még édesapja, az idősebb Kerti Sándor, vagy ahogy még mindig emlegetik, Kerti tanító úr kezdett meg. Mert a tanító úr igazi motorja volt a falu közösségi életének. Néptánccsoportot és színjátszó kört szervezett, Jónás Feri bácsival mozit üzemeltettek a kultúrban. Aztán tévé került a házakba, és lassan minden abbamaradt.de a tanító úrnak nem csak a közösségre, hanem egyéb értékekre is volt gondja. Kutatott a dűlők nevei után, és még az ötvenes években pedig a templom falán ledőlt vakolatdarab helyén tűnt fel neki az első freskó darab. Sokan persze nem tulajdonítottak nagy jelentőséget ennek, de a tanító úr megszállottan bújta a levéltárakat, majd a hatóságokat járta, és így tényleg felfigyeltek az értékes leletre. A műemlékvédelem szerencsére pénzzel is támogatta a restaurálást, így 1971-től már a megújult templomot látogatták hazai és külföldi vendégek egyaránt. Mert egyszerre csak híres lett Cserkút, s ahogy a régi zománctáblán állt: Felvilágosítást nyújt és a templomot bemutatja Kerti Sándor Cserkút, Alkotmány utca 15. Nem tudta szó nélkül nézni azt sem, ahogy a szeme előtt roskad és enyészik a forrás melletti mosóház. Tanácstagként szorgalmazta is a helyreállítást, de abban az időben a Kővágószőlőssel közös tanács nem Cserkutat támogatta. Így aztán a mosóház előbb a tetejét vesztette el, majd a falai is düledeztek, végül inkább lebontották. Ma a rendbe hozott falmaradványok láthatók a Polgármesteri hivatal előtt, majdnem úgy, ahogy egykor Kerti tanító úr és Horváth Béla bácsi (a falu másik krónikása) lefényképezkedtek előtte. A nádasi mosóház jobban állta a sarat, a hatvanas évek elejéig alkalmanként még használták is aztán jöttek a mosógépek, és az asszonyok helyett már csak a gyerekek látogatták a környékét. Ez volt ám a paradicsom! Legalábbis Sanyi elbeszéléséből úgy tűnik. Ma már csak ketten vannak a faluban a régi pajtások közül, akikkel együtt gátoltak : torlaszt építettek a patak útjába, így duzzasztották fel a vizet, aztán abban hemperegtek. Meg hajót faragtak, és azt úsztatták. A mosóház környéke így nézett ki akkoriban is, csak akkor az állatok legelték le a füvet. Tehenet, disznót, kecskét tartottak a cserkútiak, egy kondás és egy csordás ügyelt rájuk. A pásztorházban a süket Pista bácsi lakott, ő font a gyerekeknek karikás ostort. De jó játék volt az öreg, korhadt belű fűzfákban bujkálni is. Négy-öt ilyen volt, sokkal vastagabb törzsűek, mint a most még állók.

3 C S ER K Ú T K Ö Z S ÉG ÖNK O R MÁNY Z A TÁN AK L APJ A 3 OLDAL És ez az emlékezés el is vezet a mához, mert a gyerekek már felfedezték a jó játszó helyet. És a mosóház? kérdem. Jó lenne, ha a templomhoz hasonlóan újabb turisztikai vonzerő lehetne mondja Sanyi. Mit gondolsz arról, hogy a falu összefogásával sikerült újjáépíteni? Ez nagyon jó, mert így mindenki magáénak érezheti, az is, aki csak tíz forintot adott bele. Többen kérdezték még az építkezés közben, hogy halad a munka? Milyen érzés neked, hogy édesapád egykori terve most mégis megvalósult? Nagyon jó. Persze, mint mindennek, ennek is voltak ellenzői, mert minek ez ide? De ez régen is így volt, nem mindenki látja meg maga mellett az értéket. És te? Mennyiben viszed tovább édesapád örökségét? Az értékeket én is látom, és megtiszteltetés volt számomra, hogy engem is megszólítottak. De én nem állnék egy kezdeményezés élére, ebben épp ellenkezője vagyok apámnak. Én inkább szeretek csendben meghúzódni, és úgy végezni a dolgomat. Már csak egy kérdésem van Sanyihoz, hogy szerinte volna-e itt a faluban valami, ami hasonlóképpen megmentendő érték? Elsőre semmi nem jut eszébe, de kinéz az ablakomon, és már mondja is, hogy itt van például ez a malom. Ilyen komoly ipari létesítmény csak ez az egy volt, gyerekként ide hordták daráltatni a kukoricát, de kovácsműhely, fűrészgép és szivattyú is tartozott hozzá. (A szobában ülve épp rálátunk, mivel e sorok írójának tulajdonában van. A malom-múzeum megvalósítása jelenleg az állagmegóvásnál tart.) Vagy a másik gémeskút a Balázs-völgy fölött, az egykori delelő-itató. Nos, itt a muníció. De ezek majd a következő évekre és újabb elszánt értékmentőkre várnak. Szerencsére ma is akadnak ilyenek, mint a háború szegénysége elől a zalai határszélről ideszármazott Kerti Sándor. Vajon látta-e a freskóiról híres Velemér templomát? Kutatóérdeklődő természetét megismerve bizonyosan, ott ugyanis még a pártos időkben is gondoskodtak a műemlék védelméről, és a hatvanas években is folyamatosan zajlott a restaurálás. A beszélgetés alatt többször átfut a fejemben: én tulajdonképpen Sanyiról, az asztalos mesterről szeretnék írni, előbb -utóbb mégis az édesapjáról, és a gyerekkoráról mesél. Kötődés ezer szállal a helyhez, az emberekhez. A kilencvenes években megindult fejlődést is örömmel fogadta, úgy látja, a falu hasznára vált, és közben szerencsére sok régi érték megőrződött. Büszke az édesapjára, akire már csak a régi cserkútiak emlékezhetnek. Tornyiszentmiklóson, a szülőfaluban néptánccsoport őrzi a nevét az utókor számára. szs

4 4 OLDAL FA LU - K ÉP Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010.május 31-én 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1.számu napirendi pont Elmondja, a vásárolt lovas kocsit helyreállítottuk, zárt ülésen 3 fő összesen 150 eft temetési segélyben, 1 fő pedig Ft átmeneti segély támogatásban részesült. Muth Norbert telekalakítás ügyében a geodéta dolgozik, ennek végeztével végezzük el majd az útjavítást. A Virágos Baranyáért mozgalomba beneveztünk. A képviselőtestület jóváhagyólag tudomásul vette az elhangzottakat. 2.számu napirendi pont Elmondja,hogy még nem döntöttünk véglegesen a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról, de azt informálisan már megbeszéltük. Ismerteti a számadatokat. Kéri a testületet ennek jóváhagyására. Cserkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a helyi Civil szervezetek 2009.évi támogatások felhasználásáról a beszámolókat és a 2010.évi közösségi vállalásaikat és az alábbi támogatásokat állapította meg a 2010.évre: Cserkúti Polgárőr Egyesület 1000 eft, Faluszépítő és Környezetvédő Egyesület 600 eft, Cserkúti Horgász Egyesület 500 eft, Mecsek- Nyugat Falusi Vendéglátóinak Egyesülete 300 eft Cserkúti Nyugdíjas Klub - évi kétszeri kirándulás finanszírozása. Ifjúsági klub - évi egyszeri kirándulás támogatása Római katolikus Plébánia hivatal 200 eft. Kick-box Szakosztály 350 eft Határidő: a megállapított összegből a Polgárőr egyesület már kapott 400 eft-ot a maradék összeg és a többi támogatás 2010.július 31-ig kerül kifizetésre 3.számu napirendi pont - egyebek Javaslatot tesz az idei évi közmeghallgatás,falugyűlés időpontjára és napirendi pontjaira. Cserkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010.junius 8. (kedd )napján órára tűzi ki a 2010.évi közmeghallgatást, falugyűlést. Napirendi pontok: 1./ A 2009.évi zárszámadás és a 2010.évi költségvetés ismertetése. 2./ Egyebek A múltkor beszéltünk a méhnyakrák védőoltással kapcsolatban( a háziorvos tájékoztatása alapján ) az esetleges önkormányzati támogatásról. Az érintett korosztály jelenleg 10 fő lenne. A Képviselőtestülete döntése alapján az önkormányzat a méhnyakrák megelőzésével kapcsolatos védőoltás költségeinek ( jelenleg a három oltás ára kb.90 eft ) 20 %-át az önkormányzat átvállalja. A támogatás kifizetése az oltás és annak költsége kifizetése megtörténtének orvosi igazolása után történik.

5 C S ER K Ú T K Ö Z S ÉG ÖNK O R MÁNY Z A TÁN AK L APJ A Elmondja,hogy az akadálymentesítési pályázattal kapcsolatban, annak teljes körű lebonyolításának (ismertetve a vállalt feladatok ) levezénylésére szerződés készült a PTI Consulting Pályázati Tanácsadó Irodával. A díj 832 eft+ Áfa, ebből a pályázat kapcsán finanszírozható 170 eft + áfa. Végső soron a különbözet terhelné az önkormányzatot 662 eft +áfa. Kéri a testületet ennek jóváhagyására. A Képviselőtestület jóváhagyta,hogy a komplex akadálymentesítési pályázattal kapcsolatban a munkálatok teljes körű lebonyolításával a PTI Consulting Pályázati tanácsadó Iroda kapott megbízást. Díj : 832 eft + Áfa. Elmondja,hogy megkapták a terveket a buszmegállókkal kapcsolatban ( bemutatva ), a régi buszváróval szemben lenne elhelyezve az épület, fa,kő és üveg felhasználásával. Kéri ennek jóváhagyását. A képviselőtestülete jóváhagyta a DDOP /B. "A közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása" című pályázattal kapcsolatban a Cserkút, Zrínyi u hrsz-u ingatlanon elhelyezendő buszmegálló bemutatott tervét. A Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás kér tőlünk egy határozatot a kistérségi óvoda és általános iskola baksai tagintézménye létszámcsökkenésével kapcsolatban. Ismertetve a határozat tervezet. 5 OLDAL Cserkút község Önkormányzat képviselőtestülete kijelenti,hogy az Önkormányzat költségvetési szerveinél és polgármesteri hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken a Pécsi többcélú Kistérségi Társulás 72/2010.sz. (04.07.) számú határozata következtében a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. Pál József Elmondja,hogy a Hetvehelyi horgászversenyen első és második helyezést értek el. Szabó Kálmánné A korábbi megbeszélések eredményeképpen kéri a testületet,hogy az eddigi munkája elismeréseképpen javasolja polgármester úr részére a Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozat cím adományozását, amelyet az Önkormányzati miniszter ítél oda. Ezután a képviselőtestület egyhangúlag,ellenszavazat nélkül - az érintett tartózkodása mellett - meghozta az alábbi határozatot: A képviselőtestület javasolja,hogy Jónás József polgármester úr Cserkút községért végzett áldozatos munkája elismeréseképpen részesüljön a Köz Szolgálatért Érdemjel arany fokozat kitüntető címben. Felkéri az alpolgármestert és a körjegyzőt,hogy a szükséges előterjesztést a hivatalos szervek felé tegye meg. A nyilvános ülésen más nem hangzott el, a képviselőtestület zárt ülés tartására tért át. kmf. polgármester dr. Szász László körjegyző

6 6 OLDAL FA LU - K ÉP A Cserkúti Polgárőr Egyesület hírei Az elmúlt időszakban ismét egy sikeres elfogásnak örülhettünk. Fényes nappal az egyik polgárőr társunk jelzésére, miszerint vasat lopnak a volt 3. üzem területéről, Szabó Kálmán és Czimmermann András indult, hogy megnézze a bejelentést. A társunk azt is elmondta, hogy egy fehér színű kisteherautóra pakolják a vasat. Útban a megadott helyszín felé éppen szembe találkoztunk az említett kisteherautóval a rakománya különböző nagyságú, és vastagságú vaslemez, és vasgerenda. Gyorsan megfordulva követtök őket addig a pontig, amíg meg nem tudtuk előzni, majd kicsit előrébb az úton leállva sikerült a kisteherautót megállítani. Megdöbbenésünkre, a kisteher autó vezetőjével nem értettünk szót, mivel nem magyar állampolgár volt, de az utasok között volt egy régi ismerős, aki már régóta űzi ezt a mesterséget. Első körben értesítettük a rendőrséget és a Mecsek- ÖKO biztonsági szolgálatának vezetőjét. Az Uránvárosi Rendőrőrs járőrei hamar kiértek a helyszínre az őrs parancsnokával Kun Attila őrsparancsnokkal. Szabó Kálmán, hogy a nyelvi probléma ne okozzon gondot megkérte ifj. et, hogy legyen segítségünkre a fordításban, aki szívesen eleget tett a felkérésnek. Ezúton is köszönjük neki, hogy nekünk, és az intézkedőknek a segítségükre volt. Mivel kiderült, hogy a bekerített zárt helyről történő lopást nem csak az autóban lévő személyek számlájára írható, a helyismerettel rendelkező polgárőr megmutatta a másik két elkövető lakhelyét, akik közül az egyiket a lakásán sikerült is elfogni. A helyszínelők munkáját már csak abban kellet segíteni, hogy megmutattuk a behatolás helyét. A többi munka már a rendőrségre maradt. Az elkövetők szerencséje, hogy nem kapnak nagyobb büntetést, hogy a Mecsek- ÖKO munkatársai bevizsgálták az eltulajdonított vas sugár értékeit, amelyek semmilyen tekintetben nem mutattak értéket. Megtartottuk éves közgyűlésünket is, amely ebben az évben kiegészült az elnökség, és a bizottsági posztok választásával is. A közgyűlést megtisztelte polgármester, és Krémer Zsolt r. zls. körzeti megbízott. A napirendi pontok elfogadása után minden beszámoló elfogadásra került, igaz volt, amelyiket kisebb kiegészítéssel fogadott el a közgyűlés. A beszámolók, és a tervek ismertetése után Hegedűs Zsolt vezetésével megalakult a jelölő bizottság, melynek tagjai voltak: Czukorné Puchner Ilona és Varnyú Dénes. Miután az elnökség lemondott, a szünetben kérték ki a tagság véleményét. A választáson az alábbi eredmény született. Az elnök továbbra is Papp Szilárd maradt, alelnök: Szabó Kálmán, titkár: Kustra Attila, Gazdasági vezető: Szabó Kálmánné, a pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke: Tóth Jánosné, tagjai Szekeres Tibor, Vass Péter. Az etikai-fegyelmi bizottság elnöke: Czimmermann András tagjai: Szekeres Péter, és Kolep József. Tehát azt lehet mondani a régi elnökség megújult. A közgyűlés vége felé megemlékeztünk elhunyt, társunkról Tukora Istvánról, aki alapító tagja volt egyesületünknek. Szó esett még a gazdaságos üzemanyag tankolásról a bioetanol felhasználásával, amit az elnökség tesztelni fog. Szó esett a falunap biztosításáról, amelyet ismét hegedűs Zsolt vállalt fel. A közgyűlés végén, és Krémer Zsolt köszönő szavait hallhattuk, amit köszönünk szépen. Szlogenünk: Védd a másét, hogy a sajátod is biztonságban legyen CzA polgárőr.

7 C S ER K Ú T K Ö Z S ÉG ÖNK O R MÁNY Z A TÁN AK L APJ A 7 OLDAL LevendulaSzín-hét alkotótábor augusztusban a NAPÓRA jegyében Nagy bizakodással várjuk az elkövetkező napokat, hogy végre a pecsét is rákerüljön a LEADER pályázatán benyújtott táboroztatási elképzelésünkre. Mostanság kicsit döcögve mennek az ilyen hivatali ügyek, ez esetben január óta várjuk a boldogító igent. Mi megtettünk mindent, más dolgunk nincs, mint bizakodni..ja, és meghirdetni a tábort arra az esetre, ha végül tényleg pénz áll a Levendula Alkotóházhoz. (Erre a csillagok mai állása szerint elég nagy az esély.) Mert ha minden a terveink szerint alakul, akkor augusztus 15. (vasárnap) és 20 (péntek) között várjuk a 6-12 éves cserkúti gyerekeket. A korábbi Levendula-táboroktól eltérően most felnőttekre is számítunk az ország egész területéről: így 15 felnőtt és 15 gyerkőc dolgozhat majd együtt. Hogy min? Egy napórát fogunk készíteni, aminek a tábor végére megszülető játékban valamilyen formában szerepelni is kell. Ezzel kapcsolatban megismerkedünk a környék kőfaragó múltjával, még működő és elhagyott kőbányákat látogatunk meg. A tábort megelőzően a jelentkező felnőttekkel több forgatókönyvön is dolgozunk, amelyben a napórán kívül szerepelnie kell egy helyi legenda elemeinek (történetbeli, tárgyi stb.), műfaja az előkészítés során alakul ki. Tehát sok még a kérdőjel, de egy biztos: az elkészült produkciót az augusztus 20.-i Kenyérünnepen bemutatjuk a falubelieknek. A tábort Ludván Zsolt művészetpedagógus és Szabó Zsuzsa bábművész vezetik. Az első napon a Sasfészekhez kirándulunk majd, elsőként ezt az elhagyott régi kőbányát mutatjuk meg felnőtt vendégeinknek. Este pedig a szokásos kürtőskalács-sütés! Hétfőtől aztán naponta 9-17 óra között számítunk a gyerekekre, és a pályázat jóvoltából (reméljük!) egy jó ebéd is vár mindenkit. A részvétel tehát ingyenes! Töltsd ki a túloldali jelentkezési lapot, és dobd a Levendula Alkotóház (Rákóczi utca 18.) postaládájába, ha 6-12 év közötti cserkúti gyerkőc vagy szeretnél kézműveskedni, színpadi játékban részt venni szeretsz kirándulni ráérsz augusztus között kibírod kóla és csipszek nélkül egy hétig J

8 Hirdetés Cserkúton, a Kerekes dűlőben 966 nm zártkert lakható hétvégi házzal, beépíthető tetőtérrel, pince-présház felszereléssel, sok gyümölcsfával és szőlővel eladó. Tel.: FALU-KÉP Felelős kiadó:cserkút Község Képviselő Testülete Főszerkesztő: Müller István Szerkesztő: Németh István JELENTKEZÉSI LAP Jelentkezem a augusztus közötti LevendulaSzín-hét alkotótáborba. NEVEM:.. ÉLETKOROM:.. LAKCÍMEM:. TELEFONSZÁMUNK / CÍMÜNK:...

Osvát Erzsébet:Nyújtózkodik a hóvirág

Osvát Erzsébet:Nyújtózkodik a hóvirág FALU - KÉP C S ERK ÚT K ÖZ S ÉG Ö NK O RM Á NY Z AT Á NA K LA PJ A 2010 M Á RCI US Osvát Erzsébet:Nyújtózkodik a hóvirág Nap kergeti a telet. Hancúroznak friss szelek. Nyelvecskéjével a fű tavaszt kóstol:

Részletesebben

FALU - KÉP. Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk! Áprily Lajos: Karácsony-est. Angyal zenéje, gyertyafény kincses kezem hogy lett szegény?

FALU - KÉP. Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk! Áprily Lajos: Karácsony-est. Angyal zenéje, gyertyafény kincses kezem hogy lett szegény? FALU - KÉP C S ERK ÚT K ÖZ S ÉG Ö NK O RM Á NY Z AT Á NA K LA PJ A 2008 N OV EM B ER-D EC EM B ER Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk! Áprily Lajos: Karácsony-est Angyal zenéje, gyertyafény kincses

Részletesebben

FALU - KÉP. Tisztelt Cserkúti Polgárok!

FALU - KÉP. Tisztelt Cserkúti Polgárok! FALU - KÉP C S ERK ÚT K ÖZ S ÉG Ö NK O RM Á NY Z AT Á NA K LA PJ A 2009 N EV EM B ER - D EC EM B ER Tisztelt Cserkúti Polgárok! Cserkút Község Képviselőtestülete nevében Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2008. május 28-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2008. május 28-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2008. május 28-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester.

Részletesebben

2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám. Köszöntjük a szépkorúakat az Idõsek M E G H Í V Ó

2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám. Köszöntjük a szépkorúakat az Idõsek M E G H Í V Ó 2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám Vörösmarty Mihály: SZÓZAT - részlet - Ez a föld, melyen annyiszor Apáid vére folyt; Ez, melyhez minden szent nevet Egy ezredév csatolt. Itt küzdtenek

Részletesebben

2015. június Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1

2015. június Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1 2015. június Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1 Képek a Római Katolikus templom ünnepélyes felszenteléséről 2 Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 2015. június ISTENNEK HÁLA: EZT IS MEGÉRTÜK! Kissé váratlanul ért a közelmúltban

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott.

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott. Tüdőszűrés! Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Pest megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére Pest megyében elrendelte a tüdőszűrést. A tüdőszűrés alkalmas a betegségek időbeni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15- én du. 13 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. március 28-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. december. Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. december. Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XXIV. évfolyam, 2014. december Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás Megint itt a december, a semmivel össze nem téveszthető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. december 6-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. december 6-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. december 6-i üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

LADÓCSY LÁSZLÓ ÚJABB KIÁLLÍTÁSA ASZÓDON VANKÓNÉ DUDÁS JULI DÍJAT KAPOTT A NEFELEJCS NÉPZENEI EGYÜTTES IGAZGATÓ-VÁLASZTÁS KÖZLEMÉNY - FIGYELEM!

LADÓCSY LÁSZLÓ ÚJABB KIÁLLÍTÁSA ASZÓDON VANKÓNÉ DUDÁS JULI DÍJAT KAPOTT A NEFELEJCS NÉPZENEI EGYÜTTES IGAZGATÓ-VÁLASZTÁS KÖZLEMÉNY - FIGYELEM! XIX. évfolyam 7. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA LADÓCSY LÁSZLÓ ÚJABB KIÁLLÍTÁSA ASZÓDON A Part címmel nyílt kiállítás az aszódi múzeumban Ladócsy László akvarelljeibõl. Milyen is egy-egy tengerpart?

Részletesebben

EGY MEGHATÓ KARÁCSONYI TÖRTÉNET

EGY MEGHATÓ KARÁCSONYI TÖRTÉNET 2012. december Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XVIII. évfolyam 12. szám KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ ADVENTI HAJNAL SÁNDOR ERNŐ Alföldön, fákon zúzmara, adventi hajnal zápora, ezüst mezők, ezüst

Részletesebben

Az újság története. Beköszöntő. Tisztelt Olvasó!

Az újság története. Beköszöntő. Tisztelt Olvasó! Aktuális: A Pogányi Híreket 2009. júliustól a Pogányért Alapítvány szerkeszti, megbízott főszerkesztője Dragovácz Márk. Új pályázatot ad be az Önkormányzat szennyvízhálózatok létesítésére. Az iskolában

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. július 17-én (Kedd) 16.50 órakor kezdődött soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. július 17-én (Kedd) 16.50 órakor kezdődött soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. július 17-én (Kedd) 16.50 órakor kezdődött soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása 4-én, hétfőn délután ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a Békés

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

Nagy nyilvánosság előtt kérték meg a lány kezét

Nagy nyilvánosság előtt kérték meg a lány kezét XXII. évfolyam II. szám 2014. február Ára: 120 Ft Nagy nyilvánosság előtt kérték meg a lány kezét Bár lakodalom nem volt, mégis mindenki úgy érezhette magát, mintha ott lett volna. A vendégek szórakozásáról

Részletesebben

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem)

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. január 22-én megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. március 19-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Rendezvény terem

Részletesebben

Osztályok mutatkoztak be az iskolai farsangon

Osztályok mutatkoztak be az iskolai farsangon XXII. évfolyam III. szám 2014. március Ára: 120 Ft Osztályok mutatkoztak be az iskolai farsangon Az Árpád Fejedelem Általános Iskola egyik legnagyobb rendezvénye a farsangi mulatság. Ilyenkor az osztályok

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben