PÁLYÁZAT a MagHáz ügyvezető igazgatói státuszának betöltésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT a MagHáz ügyvezető igazgatói státuszának betöltésére"

Átírás

1 PÁLYÁZAT a MagHáz ügyvezető igazgatói státuszának betöltésére Helyzetkép. Jelenlegi állapotok, mint kiindulási alap: Alapvetés, hogy a MagHáz a mostaninál olcsóbban már ami a munkaerőt illeti - nem működtethető!!! Nem hiszem, hogy létezik a világon még egy olyan hely, ahol három ember üzemeltet két ekkora művelődési házat és ilyen programkínálattal, ennyi pénzért, hónapokig szabadnapok és pluszjuttatások nélkül. Ki merem jelenteni: a mostani állapotok már-már súrolják a rabszolgatartás határait. Mindez persze többek között köszönhető a ház építése, többszöri megnyitója és az az óta is tartó minden tekintetben anarchikusnak nevezhető állapotoknak. Gondolok itt a különböző befejezetlen munkálatokra csakúgy, mint a fűtéssel, gépészettel kapcsolatos hiányosságokra. A riasztórendszer és biztosítás hiányára. A takarítással és büféüzemeltetéssel kapcsolatos anomáliákra. A többszöri nekirugaszkodás után is tisztázatlan MagHáz, kontra civil szervezetek teremhasználatra, egyértelmű, részletesen kidolgozott és mindenkire egyaránt érvényes bérleti díjakra. Tudniillik ha a ház díjak nélküli használata továbbra is az elmúlt két hónaphoz hasonló méreteket ölti, az a jelenlegi formában hosszú távon anyagilag lebéníthatja az intézményt. Az említetteken kívül gondolok még, a már jó ideje érzékelhetően működő és minden tekintetben demoralizáló árnyékművelődési házra, valamint annak szakmaiatlan és káros működésére is. Fenti kérdéseket még a non profit kft. megalakítása előtt rendezni, tisztázni kell, (!!!) mert ennek hiányában szó szerint eleve kudarcra van ítélve bármiféle vállalkozás! Szintén alapvetés, hogy a kultúra (bizonyos területeit kivéve) gazdasági haszna közvetlenül igen nehezen mérhető, illetve hasznának számszerűsítése esetén téves következtetésekre adhat okot. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy közvetetten minden ilyen irányú befektetés a legrövidebb időn belül a legnagyabb haszonnal kecsegtető vállalkozás lehet. Következésképpen, bármely ilyen jellegű gazdasági társaság számszakilag mért első néhány éves egyenlege csak riasztó képet mutathat azok számára, akik pusztán gazdasági megfontolásokat, jövedelmezőséget tartanak szem előtt ez ügyben. A MagHáz esetében tovább árnyalja a képet, hogy tulajdonképpen előzmények nélküli intézmény. Tehát megfelelő tapasztalattal, összehasonlítási alappal, elméleti, gyakorlati ismerettel nem rendelkező ember számára, a későbbi kft.-ben való működtetés kapcsán, könnyen kelthetők irreális, és minden tekintetben megalapozatlan illúziók. Jelen állapotok között pl. ilyennek érzem, az elvárásként felmerült nullszaldós működtethetőséget. Ez esetleg a későbbiekben lehet ugyan elérendő reális cél, de közművelődéssel foglalkozó intézmény esetén csakis egy több éves, kitartó munkával bejáratott és felfuttatott, koncepcióval rendelkező, következetesen irányított, kulturális és vállalkozói szempontokat, szemléletet valamiféle harmóniában ötvözni tudó vezetés mellett. 1. Szakmai, tartalmi munka: Azt gondolom, hogy a szakmai munkával kapcsolatos terveimet, elképzeléseimet, hitvallásomat, koncepciómat az elmúlt időszakban, részleteiben vagy egészében tulajdonképpen már a legkülönfélébb fórumokon ismertettem. Mivel ezekben alapvetően

2 hiszek, jelentősen eme elképzeléseken nem kívánok változtatni, függetlenül attól, hogy az intézmény milyen gazdasági formában működik. Az elérendő közművelődési cél ugyanis minden esetben azonos. Ebben nem lehet megalkuvás! Más kérdés, hogy az oda vezető úton az intézményt szervezeti felépítése, stratégiája, munkaszervezése, külkapcsolatai, marketing és gazdasági tevékenysége, filozófiája, stb. alapján ennek érdekében mennyire hatékonyan lehetséges működtetni! A kft.-ben történő működésnek fő célja tehát csakis a hatékonyabb működtetés lehet! Vagyis minél magasabb szintű szakmai munka mellett, minél gazdaságosabb működés. Többször megjelentetett elképzeléseimet alapul véve tehát, melyek azok az elérendő szakmai célok, melyeknek belátható időn belül törvényszerűen (közvetlenül és közvetetten is) kedvező pénzügyi hatásai is kell, hogy legyenek? Elsősorban a kultúra közösségteremtő, közösségmegtartó erejében bízva egy jól működő faluközösség létrehozása!!! Egy új nyitott, önmagát és a világot jobban megismerő kreatív nemzedék kinevelése. Az identitástudat kialakítása, megerősítése, növelése. A MagHáznak egy speciális a térségben csak rá jellemző, megkülönböztető arculat adása. Törekvés arra, hogy az intézmény működése által Maglód a környék kulturális központjává ( kulturális fővárosává ) váljon. Széleskörű kulturális szolgáltatás nyújtása. Tehát nem erőszakolt népnevelés hanem az igények felmérésén alapuló lakossági szolgáltatás! Ezzel párhuzamosan - de nem erőszakoltan - oktató nevelőmunka, ízlésformálás. A magas kultúra iránti minél szélesebb körű igény felkeltése. Ennek érdekében: együttműködés a civil szervezetekkel! Ez azonban nem jelentheti azt, hogy a farok csóválja a kutyát. Illetve nem merülhet ki abban, hogy a MagHáz, termeivel, eszközeivel, és szakember gárdájával szolgai módon bármikor ezen szervezetek rendelkezésére áll. Ha ez a kapcsolat ugyanis ebben merül ki, az sokszor csak hátráltatja, megakadályozza, gátolja az érdemi munkát. Ezért lenne a későbbiekben kiemelten fontos sokkal komolyabban venni a civil egyeztető fórumot (Arra illene minden érdekelt félnek eljönni!!!) és az ott elhangzottakat. Az ennek alapján készített eseménynaptárt pedig valóban betartani. Terek hasznosítása: a.) Kis műv. ház: Tisztázatlan a régi kis művelődési ház későbbi státusza, hovatartozása. Ha valóban Civil Házként működik, ki diszponál fölötte? Ha kontroll nélkül megkapják a civil szervezetek, borítékolható, hogy abból rövid időn belül veszekedés lesz. Éppen ezért szerencsés lenne, ha az állandó lakókon kívül eső teret (nagyterem) továbbra is a MagHáz hasznosíthatná. Természetesen a már említett egyeztető fórumon elhangzottak alapján beosztva azt a különböző szervezetek igényeinek megfelelően. A fennmaradó időpontokban azonban továbbra is lehetnének ott vásárok, termékbemutatók esetleg kamara jellegű előadások, rendezvények. (Prioritást azonban itt vitathatatlanul a civil szervezeteket programjai élveznének) Ezzel kapcsolatban sürgősen tisztázni kellene a regie költségeket, illetve azok megosztását. (fűtés, világítás, víz, takarítás, stb.) b.) Patakparti Szabadidőpark:

3 Szabadtéri rendezvényeink a dolog természetéből adódóan, mint bárhol máshol a világon jelentős mértékben ráfizetésesek. Ha ezek (illetve az állami, városi ünnepek, jótékonysági rendezvények) lebonyolítása továbbra is feladataink közé tartoznak, ezzel számolni kell! Idővel azonban ezek a költségek jelentős mértékben tompíthatók bizonyos fajta előre meneküléssel. Például az augusztus 20.-a környéki több napos rendezvény esetén. A lényeg az, hogy nagyszabású népünnepélyeink hovatovább kinövik a volt gyakorlókert területét. Régi tervem, hogy a jelenlegi szabadtéri színpad és a Petőfi téri iskolánál felépített mobil színpad között a Kapolcsi illetve a Várban megrendezett mesterségek ünnepe-szerű kulturális programokkal tűzdelt vásári forgatagot, bemutató sorozatot hozzak létre a patak mindkét oldalán. Ez egy hosszúhétvégés programsorozat lenne, melyre szponzorokat lehetne megnyerni, idővel pedig a főváros közelsége miatt idegenforgalmat, busz és vonatjáratokat, falusi vendéglátást rászervezni. Erdélyi kapcsolatainkat kihasználva a szabadtéri színpadnál, a patak túlpartján lévő területen, 3-4 olcsón beszerezhető faház+vizesblokk felállításával vendégházakat kellene kialakítani. Ezeket a kft. a rendezvényektől függetlenül is hasznosíthatná. Évek óta pl., azért nem tudok másoddiplomás képzésben résztvevő csoportokat hétvégeken és a nyári hónapokban (kötelező nyári gyakorlatokra) idehozni és a műv. Házban kihelyezett másoddiplomás képzést meghonosítani (mindez szintén közvetlen és közvetett bevételi forrás is!) mert Maglódon gyakorlatilag semmiféle szálláslehetőség nincs. c.) MagHáz mögötti szabadtéri színpad: Tavasztól-őszig igen jól lehetne hasznosítani ezt az objektumot is. Régi, Budai kiskocsmák, vendéglők kerthelységeire emlékeztető elrendezése hangulata szinte kiköveteli nosztalgiadélutánok, jazz-hétvégék, lakodalmak megtartását. (E célból a terület bérbeadása szintén jövedelemforrás!) Természetesen nem hagyhatók ki falusias jellegű hagyományőrző vagy új, hagyományteremtő rendezvények, megmozdulások sem. Különösen nagy jelentőséget kaphatnának ezek a rendezvények a Tájház és egy állandó helytörténeti kiállítás megvalósulása után. A nyári holt időszakban kamara muzsikára, kamara előadásokra, humorfesztiválokra is alkalmassá tehető. Ezen kívül kitüntetett helye lenne nyári művészeti táborok megtartása szempontjából is. (Annak érdekében, hogy azért mindezek ne legyenek kiszolgáltatva az időjárás szeszélyeinek, e térben már kora tavasztól felállítanánk a műv. ház tulajdonában lévő sörsátrat.) d.) MagHáz: Mint ahogy azt már többször több helyütt (pl. jelen kis dolgozatban is) jeleztem, fontosnak tartom, hogy egy önálló megkülönböztető arculattal elváljunk, vagy ha úgy tetszik, kitűnjünk a művelődési házak sokaságából. (Természetesen a minden más ilyen intézményre jellemző szakfeladatok ellátása mellett!) Esetünkben ez mi más is lehetne, mint a SZÍNHÁZ. A MagHáz tervezésének megkezdésétől kezdve mind a mai napig ezért küzdök, ebben látok a legnagyobb fantáziát és kétségtelenül ehhez is értek a legjobban. Arról nem is beszélve, hogy közel s távol (Budapesti színházakat kivéve) nincs még egy ilyen adottságokkal rendelkező színházi, játszási hely. (A katasztrofális akusztikai viszonyokat kivéve, amire ugyan időben felhívtam a figyelmet, de mindhiába! Ez utóbbi problémát sürgősen orvosolni kell!!!) Változatlanul vallom, hogy megfelelő szervező előkészítő munka után ez a térség elbír

4 minimum havi két felnőtt színházi előadást, valamint egy-egy ifjúsági illetve gyerekelőadást. Abban is látnék fantáziát, hogy a Budaörsihez hasonlóan létrehozzunk egy laza szerveződésű, de mégis állandó társulatot (Az M0-ás körgyűrű közelsége miatt is(!) GYŰRŰ SZÍNHÁZ néven). Gyermek és felnőtt színjátszóink, Misztérium színházunk, a már említett drámapedagógiai másoddiplomás képzés, egy Hakni fesztivál munkacímet viselő országos találkozó, diák színjátszó találkozók, egyházi színházi találkozók, az ezekhez kötődő szakmai megbeszélések, konferenciák, táborok adhatnák a csak erre az intézményre jellemző SZÍNHÁZI gerincet. Meggyőződésem, hogy ez az egyébként is gazdaságos működtethetőség mellett viszonylag rövid időn belül országos szakmai elismertséget, kedvező pályázati elbírálási lehetőségeket, és jelentős szponzori, támogatói rendszer kiépítését tenné lehetővé. Fiatalok számára minden hónapban egy alkalommal könnyűzenei koncertet lehetne szervezni, egyeztetve és együttműködve a környéken már működő ilyen jellegű rendezvények szervezőivel. Erre építeném az évente megrendezésre kerülő országos tehetségkutató fesztivált (Szakmai zsűrivel, nevezési díjjal, /csakúgy, mint a Hakni, diákszínjátszó és egyéb fesztiválon/ hangszergyártó és technikai berendezéseket gyártó cégek vásárral egybekötött kiállításával és szponzorálásával.) Hagyományteremtő rendezvénysorozat lenne tavasz végén, nyár elején a Hét országra szóló lakodalom melynek alapja természetesen egy autentikus Maglódi lakodalmas lenne. Ehhez járulnának, sváb, erdélyi, dunántúli, nyírségi, rábaközi stb. lakodalmas felvonulások, színpadi produkciók, viseleti és ételbemutatók, főzőversenyek kóstolók, menyasszony szépségversenyek, vőfélyvetélkedők. Azt gondolom maga a MagHáz és a mögötte lévő tér abszolút alkalmas egy ilyen, vélhetően nagyszámú közönséget, idegenforgalmat, és médiaérdeklődést, - következésképpen támogatókat idevonzó rendezvénysorozat megtartására. Ha bármely eddig említett téren sikerül kitörnünk az jelentős mértékben növelné szponzoráltatási lehetőségeinket, valamint felhívja a figyelmet Maglódra csakúgy, mint magára az intézményre. Ez a tény megteremti a lehetőséget és megkönnyíti céges konferenciák, továbbképzések, átképzések, rendezvények megtartásának esélyeihez. Ugyanez a cél különböző médiaesemények lehetőség szerinti idevonzásával is. (pl. tv. műsorok felvételei, ezzel kapcsolatos bérbeadások) Munkaügyi központtal felvéve a kapcsolatot is látok fantáziát a szakmai átképzésekben, továbbképzésekben, valamint a felnőttoktatásban és ezzel kapcsolatos pályázati lehetőségekben, bérbeadásokban. Kedvező feltételek mellett tudnék mozit üzemeltetni, ezt azonban meg kell, hogy előzze egy projekttoros filmklub létrehozása, gazdaságossági számítások és felmérések. Már most is sok szakkört, tanfolyamot működtetünk. Ezek száma azonban még mindig jelentősen növekedhet, ha megtaláljuk és kiszolgáljuk azokat a lakossági igényeket, amelyekkel a környékből is ide tudjuk vonzani az embereket. (A jelenlegi háromfős kapacitással ez már egyszerűen nem megy!) Ezeknek a szakköröknek, tanfolyamoknak a nem túl jelentős anyagi hasznon kívül valójában az a legnagyobb jelentőségük, hogy a házhoz szoktatják a polgárokat egyéb busásabban jövedelmező rendezvények esetén is, valamint a leghitelesebb (szájról-szájra terjedő) reklámmal népszerűsítik az intézményt. A kiállítások megrendezését alkalmakhoz, egyéb rendezvényekhez szeretném kapcsolni, és ha lehetséges árusítással kötném egybe. A hagyományos Maglódon eddig megszokott báli formákat is kicsit igényesebbé, a szimpla mulatozáson túli társadalmi eseménnyé kívánom tenni. Egyes esetekben a vállalkozói szféra számára kis túlzással Operabál szintű, rangú értékes műsoros esttel egybekötve. Szívesen megszervezném a környező települések önkormányzatainak bevonásával évente ismétlődő

5 Képviselők Bálját (Természetesen ennek számunkra minden kedvező erkölcsi politikai és anyagi vonzatával együtt!) A világosító fülke melletti kis szobában szívesen működtetnék egy pici helyi rádiót sok-sok zenével, önkormányzati hírekkel és főként kulturális programokkal, ajánló műsorokkal. Azt gondolom, lehetséges lenne ráfizetés nélküli működtetése, s így az általa kifejthető reklám nem kerülne egy vasunkba se. De hadd soroljam fel azokat az elképzeléseket, programokat tervezett rendezvényeket, amelyek jelentősen feldúsíthanánk Maglód kulturális életét, és amelyekre ambícióimat, kapcsolatrendszeremet tekintve lehetőség adott. Programok: Drámapedagógiai Központ, mely szakmai konferenciákat, előadásokat, továbbképzéseket stb. jelentene. Erre épül rá a Főiskolai oktatás. Helyet kapna a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál, regionális, ill. országos rendezvényei. Ehhez kapcsolódna az Országos Diákszínjátszó Fesztivál. Szeretnék elindítani a Felnőtt Színjátszók Találkozóját és Versmondó Versenyét is. Idén nyáron megalakítottuk a Misztérium Színházat, mely társulata több településről verbuválódott. Ennek kapcsán szeretném útjára indítani a Vallásos Színházak Országos Találkozóját. Rendszeressé tenném a Nyári Művészeti Táborokat. Gyermekeknek komplex, tematikus Játszóházi programsorozat. Nagyon fontosnak tartom az ünnepek különleges megemlékezéseit, ezért szeretném idecsábítani a nyaranta megrendezésre kerülő Utcaszínházi Találkozót, mely érdekessége a Történelmi utcaszínház lenne. Ide várnám azokat a civil csoportokat is, akik ide illő tevékenységükkel, történelmi jelmezeikkel, stb. szívesen kivennék részüket a munkából. Az előadások a település különböző, kitüntetett pontjain jönnének létre. Táncszínházi csoportokat is létre lehetne hozni, melyek szervesen kapcsolódnának a programba. De nagyon szívesen látnám, és előzetes egyeztetések már folynak erről - hogyha egy Harcművészeti Csoport is belefolyna a munkálatokba. Nagyon fontosnak tartom a jövő generációval, a gyermekekkel, a fiatalokkal való foglalkozást. Ezért egy profi színházzal összefogva szeretnénk megalakítani a Gyermekek és Fiatalok Nemzeti Színházát. Nagy szükség van erre, mely a legfontosabb magyar és európai szépirodalmi műveket és történelmi témákat, költészeti értékeket kínálná a közönségnek. A Gyermeknap környékén Maglód néhány napra Mesevárossá válhatna. Ekkor a gyerekek maguk közül választanának egy gyermek önkormányzatot, élükön egy gyermekpolgármesterrel. Ezekben a napokban minden a gyerekekről és a meséről szólna. Lenne mesevetélkedő, nemzetközi Népek meséi találkozó, meseírás, városmesék, városjátékok, népek játékai. Ehhez kapcsolódó konferenciák, szakmai tanácskozások a felnőttek és a média részvételével. Az általános iskolából kikerülő, vagy a nagykamaszoknak nincs kulturált szórakozóhelye. Az övéké lenne az aula, mely úgy működne, mint az Agóra. Bárki beülhetne egy teára, egy beszélgetésre, internetezésre. Klubok alakulhatnának, önszerveződő csoportok jöhetnének létre. Ez lenne az Akóra Fiatalok Internetes Teázója. Ennek a korosztálynak hoznánk létre kapcsolódva egy országos hálózathoz az Éjszakai ping pong partit, melyre ráépülhetne egy személyiségfejlesztő programsorozat. Rendhagyó irodalomórákat képzelünk el, mely klubjelleggel üzemelne, bemutatva az adott költő, író korát, művészetét, zenéjét, festészetét, színházát, vicceit. Évente kerülne megrendezésre, a nyugatra szakadt maglódiak, a külföldön élő magyarok találkozója, ismerkedő napja. Mind szakmailag, mind kapcsolatokat tekintve meg van a lehetőség egy helyi rádió és Tv létrehozatalára. Ehhez illeszkedne a MR Rt. és a Magyar Televízió neves munkatársai által jelzett Média iskola létrehozatala. Beharangozónak még idén elindul a MagHázban egy műsor, a Vendég a háznál, mely Rádió a színpadon

6 munkacímet viseli. A Magyar Rádió egyik főszerkesztője által jegyzett műsor élő adásai jöhetnek létre. A Bubik István Színi Tanodában, neves színművészek, művésztanárok oktatnának. Hagyományteremtő rendezvényeink sorába bevehetjük a Szent Iván éji varázslásokat tűzugrással egybekötve Civil szervezetek bevonásával zajlana, a már többször említett Hét országra szóló lakodalom, a hagyományőrző disznóvágás, a Kuglóf fesztivál. E két utóbbi ugyan nem saját ötlet, de látok benne fantáziát. Létszám, személyzet: Mint már említettem egy ekkora komplexumot tartósan a jelenlegi létszámmal üzemeltetni képtelenség. Ugyanakkor, híve vagyok a kis létszámú, de hatékony, megszállottan dolgozni tudó, az ügy iránt elkötelezett csapatnak. A munka megszervezésének sarkalatos pontja, hogy a könyvtár és annak személyzete is a kft. kötelékébe tartozik vagy sem. (A minisztérium illetékesétől kapott információm alapján ennek semmi akadálya nincs) De amennyiben mégsem az már rövidtávon is jelentős feszültségekhez, működési zavarokhoz, folyamatos vitákhoz, végső soron kitisztázhatatlan összevisszasághoz és kaotikus állapotokhoz fog vezetni. Ha viszont igen, az az ott dolgozók jelentős szemléletváltását kell, hogy eredményezze. Értem ez alatt a lépcsőzetes munkakezdéstől kezdve, a munkaerő több irányú felhasználhatóságán keresztül a szándékom szerinti teljesítményen alapuló bérezést is. A kiindulási alap azonban minden variációban az, hogy több féle feladatot vállalni és ellátni tudó emberekre van szükség. Olyanokra, akik fő tevékenységük mellett képesek és hajlandóak is ellátni, olyan feladatköröket is, amelyek a művelődési házas munka jellegéből adódóan akár folyamatosan akár alkalomszerűen rájuk hárulnak. Ezek lehetnek kvalifikált, speciális tudást, tehetséget igénylők, de lehetnek úgymond rangon alulinak tartott, a hétköznapi működéshez azonban elengedhetetlenül szükséges alkalomszerű tevékenységek is. Egy a lényeg a rendelkezésre álló munkaerőt a mindenkori aktuális feladatnak megfelelően a lehető legoptimálisabban, leghatékonyabban kell kihasználni (Csak egy egyszerű példa: Színházi előadás esetén nem fogok külön jegyszedőt, ruhatárost alkalmazni, ha mondjuk ugyanabban az időpontban, a könyvtárban tegyük fel három könyvtárosa és kb. ugyanennyi olvasó található ) A könyvtár működtetésével nem szaladnék a dolgok elébe. Annyi zárójeles megjegyzést tennék csupán, hogy működésük szakmai téren is szervesebben kapcsolódna a házban folyó munkához. Több író-olvasótalálkozót, irodalmi estet, gyerek programot, játszóházat, rendhagyó irodalomórát, könyvbemutató szerveznék oda. Kiindulási alapnak viszont tekintsük a jelenlegi külön könyvtár, külön műv. ház felállást. Ez esetben is legalább öt fő, plusz egy gondnok szükséges. Feladatkörök: Természetes, hogy a leendő ügyvezető a mellet, hogy szervezi, irányítja a kft. munkáját és kötelezettséget vállal mindenért, ami ezzel összefügg minden egyéb ezzel kapcsolatos tevékenységnek is gazdája, ellenőre vagy aktív részese. Az arculat megtervezése, a programok leszervezése, mint alapfeladat mellet. A közönségszervezés, pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, kihasználása, a marketing tevékenység, szponzorok, támogatók szerzése, éppen úgy a munkájához tartoznak, mint az esetleges oktató, tanfolyamvezető tevékenység, média és egyéb külkapcsolatok kézben tartása, a színpadi előadások alatti

7 színházügyelői, színpadmesteri tevékenység, vagy ha úgy hozza az élet egy rendezvény után az asztalok székek pakolása. Ily módon azonban azt hiszem, joga van megkövetelni munkatársaitól is pl. ez utóbbit, illetve a sokszínű munkavégzést!!! Egy fő feltétlenül szükséges a szakkörök, tanfolyamok, vásárosok kézben tartásához, szerződések és egyéb adminisztrációs tevékenységek gazdasági ügyek bonyolításához, a lakosság vagy bármely más érdeklődő számára folyamatos információ szolgáltatásához. A rendezvények sokasága miatt szinte folyamatos javítási, szerelési, karbantartási munka hárul a technikusra. Arról nem beszélve, hogy a különböző színházi és egyéb igényeknek megfelelően szinte naponta kell átállítania, kiépítenie a hang és fénytechnikát, valamint több karú Síva istenként kezelni azokat. Hang és képanyagokat kell felvennie, átjátszania, összevágnia. Működtetni, illeszteni az összes műszaki berendezést abban az esetben is, ha külső kiegészítő technikai forrásokra szorulunk. Komoly feladat hárulna egy a környéket jól ismerő az iskolákban, óvodákban, hivatalokban, intézményekben, otthonosan mozgó, jó kommunikációs képességekkel, színházi ismeretekkel rendelkező, megnyerő és hiteles személyiségre, aki megfelelően tudná ellátni a közönségszervezői feladatot. Képes lenne egy ilyen jellegű hálózat kiépítésére és a folyamatos mindennél fontosabb élő kapcsolattartásra. Hetente, rendszeresen járva, szervezve, új kapcsolatokat kiépítve a környező nyolc-tíz településen csak így lehetne elérni, hogy színházi előadásaink, egyéb programjaink minél látogatottabbak és nyereségesebbek legyenek. Szintén hasonló adottságokkal, de vállalkozói ismeretekkel és kapcsolatrendszerrel is rendelkező agilis lehetőleg dekoratív megjelenésű munkatárs kellene a vállalkozói szféra megnyerésére, szponzori, támogatói bevonására, marketinges feladatok ellátására. Ugyanakkor mindkettőjük feladata kell, hogy legyen a külkapcsolatok ápolása, kiadványok, honlapra kerülő anyagok szerkesztése, média és reklám lehetőségek kiépítése, ápolása, új üzleti lehetőségek felhajtása. A gondnoknak természetesen a házat és környékét kellene rendben tartania, műszakilag és persze esztétikailag. (épületgépészet, zárcsere, fűnyírás, hólapátolás, egyéb apróbb munkák.) Mindemellett rá hárulnának a portaszolgálati és ügyeleti teendők és a férfierőt igénylő egyéb pakolászási tevékenységek. Műv. házhoz tartozó eszközökkel való gazdálkodás, azok kiadása stb. (székek, sátor, edények, sörpad garnitúrák) Ezek tehát az alaptevékenységek! De persze nem árt, ha ezek az emberek képesek, mondjuk profi módon videó felvételeket készíteni, szakkört vezetni, írni, konferálni, üzletet kötni, büfébe beállni, oktatni, kiállítást szervezni, stb. stb. No és persze ügyelni, éjszakázni, trógerolni is hajlandók!!! Ha lehetséges a jövedelműket is ennek megfelelően szeretném alakítani! Bérezés: A munkabéreket teljesítményarányosan differenciálnám. Vagyis: Alap feladatkörének ellátásáért mindenkit megilletne egy nem túl magasan megállapított alapbér. Ugyanakkor egy, ha úgy tetszik visszatartott bérkeretből honorálnám a plusz tevékenységeket, és munkavégzést annak arányában, hogy ki mennyit vállal. Így, a másik, nem dolgozóhoz képest akár kiugró jövedelemre is tehet szert az, aki valóban aktív részese az itt folyó munkának. Anyagilag, egyéb módon is érdekeltté kívánom tenni munkatársaimat Minden olyan tevékenységben, ami a cégnek plusz jövedelmet hoz. Legyen az új szponzorok behozása, pályázati lehetőségek kihasználása, bérlők vagy közönség szervezése, jegyárusítás vagy egyéb gazdasági hasznot hozó tevékenység. Lényegesen kevésbé dominálna a kor, nem, végzettség, vagy egyéb kiváltságok, mint a valós teljesítmény!!!

8 Szerencsésnek tartanám, ha az önkormányzattal is meg lehetne állapodni egy valamennyiünket motiváló sikerdíjban. Ez alatt azt értem, hogyha a realitásokon alapuló tervezett bevételi összeget sikerül meghaladnunk és ezzel plusz hasznot hoznunk abból természetesen az ügyvezetőt is beleértve részesüljenek azok az emberek, akik ennek érdekében jelentős erőfeszítéseket tettek. Nem kétséges, hogy ez mindenkit meglehetősen motiválna! Kiadványok, reklám, internet: A MagHázban folyó munka és programjaink népszerűsítése érdekében negyedévente szeretnék kiadni részletes programfüzetet. Ez a kis füzetecske azonban nemcsak szárazon a programokat mutatná be, hanem rövid írásokat is tartalmazna, művészekről, produkciókról, hitvallásunkról, egyebekről. E mellett az egyes alkalmakhoz, rendezvényekhez kötődően szükséges megfelelő igényes, logónkkal ellátott, szórólapok, plakátok nyomtatása is. Számítógépem tartalmazza ezek több variációban elkészítetett változatát. A nyomtatott anyag mellett ma már nélkülözhetetlen, hogy jelen legyünk az interneten is. Ennek érdekében is megtettem a megfelelő lépéseket. A MagHáz honlapja csak arra vár, hogy tartalommal töltsük fel. Felmértem a környék lehetséges hirdetési, reklám és média lehetőségeit, felületeit is. Igen jó a kapcsolatom a szomszédos települések rádióival, televízióival és az egyéb média lehetőségekkel is. Ezekkel élni kívánok, de szeretném kihasználni az országos médiakapcsolatokat is. Bár meggyőződésem, hogy sikeres működésünk esetén sokkal inkább ők fognak keresni minket, mintsem nekünk kell utánuk szaladgálnunk. Zalavári Béla

9 ZALAVÁRI BÉLA Szül: Budapest, december 28 Szakmai önéletrajz: Maglódi Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgató Z.B.Z. Művészeti és Kulturális Szolgáltató Bt. Kulturális vállalkozó Gyömrői Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgató Maglódi Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgató ( ) Egyben a MAMKE (Maglódi Alkotó, Művész, Kulturális Egyesület) mint az egyik első, Maglódon megalakult és bejegyzett civil szervezet vezetője. A rendszerváltás utáni Maglód újság első főszerkesztője Népszínház, Várszínház, Huszonötödik Színházban színművész. Előtte: diszpécser, szerszámkészítő. Iskolai végzettségek: Apor Vilmos Katolikus Főiskola: Pedagógus szakvizsga. Apor Vilmos Katolikus Főiskola: Drámapedagógus szak. Bessenyei György Tanárképző Főiskola: Művelődésszervező, kultúrális menedzser, tömegkommunikátor szak. 25. Stúdió: Színészképző Katona József Szakközépiskola: szerszámkészítő Kitüntetések, szakmai elismerések: A Magyar Kultúráért Érdemrend, Színházi nívódíjak, Pest Megyei Népművelők Egyesülete. Ezüstgyűrű.

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja 2010. Az Oroszlányi Kistérség kulturális stratégia rövidtávú operatív programja 1 A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja Közkincs kerekasztal

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Az Aba-Novák Agóra. Kulturális Központ. bérelhető termei SZOLNOK

Az Aba-Novák Agóra. Kulturális Központ. bérelhető termei SZOLNOK SZOLNOK Kulturális Központ Az Aba-Novák Agóra bérelhető termei AJÁNLÓ Önnek melyek a legfontosabb szempontok egy rendezvény helyszínének kiválasztásakor? Bizonyára ügyel arra, hogy vendégei, szakmai partnerei

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

A MAGYAR SAJTÚT HÁLÓZAT

A MAGYAR SAJTÚT HÁLÓZAT A MAGYAR SAJTÚT HÁLÓZAT Szlanyinka Edina Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók, Sajtkészítők Egyesülete Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2013. június 28. A Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók Sajtkészítők Egyesülete

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2005.(III.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről

Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2005.(III.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2005.(III.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Szalkszentmárton községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

4. A MagHáz Centrum Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve 2016. február 11. ELŐTERJESZTÉS

4. A MagHáz Centrum Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve 2016. február 11. ELŐTERJESZTÉS 4. A MagHáz Centrum Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve 2016. február 11. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. február 11-ei ülésére 4. napirend Tárgya: Előadó: A MagHáz

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

I. Ótapolca - Menti Lovas Napok

I. Ótapolca - Menti Lovas Napok Az idei évben,..-án kerül megrendezésre a I. Ótapolca - Menti Lovas Napok Az Ótapolca mentén, Pápa és Győr között, egyesületünk első, hagyományteremtő alkalommal, rendezi meg a Kulturális és Lovas Napokat,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái 1/A Önnek egy Rt. kereskedelmi üzletkötőjével kell találkoznia, előzetesen egyeztetnie kell vele a szerződéskötés feltételeit, és a megállapodás, egyeztetés után elő kell készítenie a szerződést. Ismertesse

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kérdőív. Intézettípus kódja: 41. A felmérésben részt vevő intézetek:

Kérdőív. Intézettípus kódja: 41. A felmérésben részt vevő intézetek: A felmérésben részt vevő intézetek: Fórum Intézet - Somorja, Regionális és Antropológiai Kutatások Központja - Csíkszereda, Max Weber Kollégium Kolozsvár, Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására Ózd, 2012. március 22. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Visszatérő kulturális események:

Visszatérő kulturális események: Visszatérő kulturális események: Magyar Kultúra Napja: Minden év januárjában a Magyar Kultúra napja (január 22.) alkalmából egész hetes programsorozat várja Mezőberény lakosságát és az idelátogatókat.

Részletesebben

Kérdőív. a határon túli magyar ismeretterjesztő, honismereti/helytörténeti szervezetekről, klubokról. Intézettípus kódja: 37

Kérdőív. a határon túli magyar ismeretterjesztő, honismereti/helytörténeti szervezetekről, klubokról. Intézettípus kódja: 37 A felmérésben részt vevő intézetek: Fórum Intézet - Somorja, Regionális és Antropológiai Kutatások Központja - Csíkszereda, Max Weber Kollégium Kolozsvár, Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Rendezvényhelyszín kiajánló

Rendezvényhelyszín kiajánló Rendezvényhelyszín kiajánló 6726 Szeged, Közép fasor 1-3 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. Bemutatkozik a Délvidék Ház DÉLVIDÉK HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Rövidített név: DÉLVIDÉK

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

A Berentei Művelődési Központ 2015. évi, rövidtávú koncepciója

A Berentei Művelődési Központ 2015. évi, rövidtávú koncepciója A Berentei Művelődési Központ 2015. évi, rövidtávú koncepciója Tárgyi feltételek: Elkészült az intézmény álmennyezetének kialakítása és világítás korszerűsítése. A mostani télen derül majd ki, hogy az

Részletesebben

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16.

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16. A projektötlet-gyűjtés eredményei A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, és 40 készült

Részletesebben

PULZUS TV. Média ajánlat

PULZUS TV. Média ajánlat PULZUS TV Média ajánlat Érvényes: 2009. január 1-től a következő tájékoztató megjelenéséig! Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák! 1 MŰSOROK A televízió adása Sopronban és szűk vonzáskörzetében a UPC

Részletesebben

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása Jövőkép A megerősödött helyi közösségekben a családok meghatározó aránya, tudatos életvitelével őrzi és fenntarthatóan működteti a hagyományokat

Részletesebben

Vállalkozás általános bemutatása

Vállalkozás általános bemutatása Helyi adottságokhoz, erőforrásokhoz illeszkedő térségi gazdaságfejlesztés keretében Helyi vállalkozások fejlesztése, új szolgáltatási paletták kialakítása, versenyképességük növelése célterületre benyújtott

Részletesebben

Előterjesztés Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-án tartandó ülésére

Előterjesztés Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-án tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 5846/2013 Előterjesztés Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-án tartandó

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén Turisztikai Hírlevél Tourinform Sárospatak Decemberi programok Sárospatakon és Környékén A Művelődés Háza és Könyvtára programjai: December 01. 17.00 óra Cserepes nap Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ 1. Az intézmény neve: Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ 2. Rövidített elnevezése: Forrás GYIK - EGER 3. Az intézmény székhelye: 3300 Eger, Bartók Béla tér 6. 4. Az intézmény

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel 18762756-9133-529-14 HONISMERETI ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8716 MESZTEGNYŐ LADI JÁNOS U. 55. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV MESZTEGNYŐ, 2012-02-18 TÁRSADALMI SZERVEZET

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

Nyitott szemmel Szigethalmon

Nyitott szemmel Szigethalmon Nyitott szemmel Szigethalmon -pályázati felhívás- 2013. novemberében fotópályázatot hirdettünk Szigethalom télen címmel. Ezt tekinthetjük pályázati sorozatunk első állomásának, melynek mottója: Nyitott

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program 155 Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program A kutatási osztály ez évi kiemelkedő munkája mely immár nemzetközi érdeklődést is keltett a

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV 2016. ÉV

KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV 2016. ÉV ÖNKORMÁNYZAT MESZTENYŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ FALUHÁZ ERDEI ISKOLA 8716 MESZTENYŐ SZABADSÁ TÉR 6. TEL: 85/329-166, 30/408-9175 e-mail:honimesztegnyo@gmail.com MŰVELŐDÉSI HÁZ FALUHÁZ ERDEI ISKOLA KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

29. BUDAPEST FÉLMARATON. 2014. szeptember 14.

29. BUDAPEST FÉLMARATON. 2014. szeptember 14. 29. BUDAPEST FÉLMARATON 2014. szeptember 14. ESEMÉNYTÖRTÉNET 1984-ben került először megrendezésre a Budapest Félmaraton, 1984. és 1993. között a Budapest Maraton keretében. 1994-ben és 1995-ben szünetelt

Részletesebben

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA 2011. január 11. Színház az egész világ - Drámapedagógiai műhely 2011. január 12. Természettudományokról másképp Természettudományi műhely 2011. január 13. Vissza a múltba

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

INTERNETES HONLAP ÉS A ZÁHONYI ZÓNA

INTERNETES HONLAP ÉS A ZÁHONYI ZÓNA VI. rész INTERNETES HONLAP ÉS A ZÁHONYI ZÓNA Záhony települési honlap javasolt szerkezeti felépítése Nyitólap 3-féle választási lehetőséggel: Helyi lakos vagyok Vendég vagyok Legfrissebb hírek A nyitólapon

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 6/1999.(III.03.) Ök. sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Építő közösségek 3. ütem TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0014 Szolnok ispán ladikján Ütemterv

Építő közösségek 3. ütem TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0014 Szolnok ispán ladikján Ütemterv Építő közösségek 3. ütem TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0014 Szolnok ispán ladikján Ütemterv Időpont Csoportok Tevékenység Helyszín 1. Pedagógusok, művésztanárok, team- megbeszélés, egyeztetések projekt iroda

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

III. Alsószeli Jurta Napok Kulturális Fesztivál és Nyári Szabadegyetem

III. Alsószeli Jurta Napok Kulturális Fesztivál és Nyári Szabadegyetem III. Alsószeli Jurta Napok Kulturális Fesztivál és Nyári Szabadegyetem 2007. június 29 július 1. Tisztelt Hölgyem / Uram! 2007. június 29 - július 1. közt, immár harmadik alkalommal, a Zele törzs és az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani oktatási és Kulturális

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Tápióság Községi Klubház és Tornacsarnok a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint Tápióság

Részletesebben

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján 1. Kistérségi információk hatékony koordinációja Amennyiben Tata a jelenlegi bázisán valóban erősíteni

Részletesebben

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából 1 Modell dokumentálása, eredmények disszeminációja Kutatás, felmérés, értékelés Adaptáció, alkalmazás A szakmai modellprogramok kialakításának és adaptációjának

Részletesebben

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi munkaterve

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi munkaterve Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi munkaterve A kultúra minden alkotótevékenység összegző ereje: az emberi értelem társadalmi hasznosítása. Gabriel García Márquez Közművelődési tevékenység

Részletesebben

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin Kulturális Magazin MÉDIAAJÁNLAT 2015. A Magazinról Tisztelt leendő Hirdetőnk, Partnerünk! Az Kulturális Magazin 2014 januárja óta napi rendszerességgel tájékoztatja olvasóit a kulturális élet hazai és

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Adószám: 18689156-1-13 Bejegyző szerv: PEST MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1100 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2099. Dobogókő, Fény utca 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Fordulónap: 2003. december

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

IZSÁK VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA

IZSÁK VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Izsák Város Önkormányzata IZSÁK VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA 2015. szeptember 15. Izsák 1. Bevezetés 1. Jogszabályi háttér Magyarország Alaptörvénye szerint vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat ************************************************************************** 428. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2012-03-01 ************************************************************************** Nemzetközi

Részletesebben

HORLUX Tájékoztató Tanfolyamszervezőknek

HORLUX Tájékoztató Tanfolyamszervezőknek HORLUX Tájékoztató Tanfolyamszervezőknek Tanfolyamszervezői segédlet Napjainkban egy oktatási cég portfóliójának népszerűsítése nem egyszerű feladat. Hogy őszinte legyek, mostanában szinte minden termék

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye 2006. évi közművelődési statisztika adatainak összegzése és elemzése.

Győr-Moson-Sopron megye 2006. évi közművelődési statisztika adatainak összegzése és elemzése. Győr-Moson-Sopron megye 26. évi közművelődési statisztika adatainak összegzése és elemzése. 26. évi statisztikai jelentések alapján GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI FELDOLGOZÓ KÖZPONT (BBMMK) Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben